10060/16 tm/--/jst 1 DPG 1. Sprejetje začasnega dnevnega reda

Comments

Transcription

10060/16 tm/--/jst 1 DPG 1. Sprejetje začasnega dnevnega reda
Svet
Evropske unije
Bruselj, 15. junij 2016
(OR. en)
10060/16
OJ CONS 34
ECOFIN 582
ZAČASNI DNEVNI RED
Zadeva:
3475. seja SVETA EVROPSKE UNIJE
(ekonomske in finančne zadeve)
Datum:
Ura:
17. junij 2016
10.00
Luxembourg
Kraj:
1.
Sprejetje začasnega dnevnega reda
Zakonodajna posvetovanja
(javno posvetovanje v skladu s členom 16(8) Pogodbe o Evropski uniji)
2.
Odobritev seznama točk pod „A“
10061/16 PTS A 51
3.
Direktiva proti izogibanju davkom
–
Predlog direktive Sveta o določitvi pravil za preprečevanje praks izogibanja davkom, ki
neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga (*)
=
politični dogovor
10039/16 FISC 100 ECOFIN 585
10340/16 FISC 103 ECOFIN 624
4.
Okrepljeno sodelovanje na področju davka na finančne transakcije
–
Predlog direktive Sveta o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju davka na
finančne transakcije
=
trenutno stanje
9602/16 FISC 90 ECOFIN 522
10060/16
tm/--/jst
DPG
1
SL
5.
Krepitev bančne unije
–
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014
za vzpostavitev evropskega sistema jamstva za vloge (prva obravnava)
–
Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski centralni banki,
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij „Dokončanje bančne
unije“
=
poročilo o napredku (trenutno stanje)
=
Sklepi Sveta
10176/1/16 REV 1 EF 186 ECOFIN 604 CODEC 874
10036/16 EF 175 ECOFIN 573 CODEC 856
+ COR 1
10037/1/16 REV 1 EF 176 ECOFIN 574 CODEC 857
6.
Razno
–
Zakonodajni predlogi v obravnavi
=
poročanje predsedstva
10015/16 EF 173 ECOFIN 571
Nezakonodajne dejavnosti
7.
Odobritev seznama točk pod „A“
10063/16 PTS A 52
8.
Uresničevanje bančne unije
=
trenutno stanje
9.
Boj proti financiranju terorizma (akcijski načrt Komisije)
=
trenutno stanje/poročilo o napredku: predstavitev s strani Komisije
=
izmenjava mnenj
10.
Analiza Komisije o začasnih odstopanjih od DDV (mehanizem obrnjene davčne obveznosti)
=
predstavitev s strani Komisije
=
izmenjava mnenj
10096/16 FISC 102 ECOFIN 592
11.
Izvajanje Pakta za stabilnost in rast (*)
=
osnutek sklepov Sveta
9325/16 ECOFIN 485 UEM 227
9328/16 ECOFIN 488 UEM 230
9329/16 ECOFIN 489 UEM 231
10060/16
tm/--/jst
DPG
2
SL
12.
13.
Prispevek za zasedanje Evropskega sveta 28. in 29. junija 2016
a)
Priporočila Sveta o nacionalnih programih reform za leto 2016 za posamezne države
članice in osnutki mnenj Sveta o posodobljenih programih stabilnosti ali konvergenčnih
programih
=
odobritev
9187/1/16 REV 1 ECOFIN 443 UEM 190 SOC 307 EMPL 203 COMPET 277
ENV 322 EDUC 177 RECH 169 ENER 185 JAI 431
9327/16 ECOFIN 487 UEM 229 SOC 341 EMPL 237 COMPET 314 ENV 355
EDUC 210 RECH 200 ENER 217 JAI 474
10062/16 ECOFIN 583 UEM 246 SOC 401 EMPL 265 COMPET 366 ENV 399
EDUC 232 RECH 228 ENER 245 JAI 558
9148/16 ECOFIN 437 UEM 187 SOC 301 EMPL 197 COMPET 274 ENV 318
EDUC 174 RECH 166 ENER 179 JAI 424
b)
Napredek glede poglabljanja ekonomske in monetarne unije
=
izmenjava mnenj
10192/16 ECOFIN 607 UEM 253
c)
Druge zadeve v zvezi z Evropskim svetom
=
izmenjava mnenj
Razno
____________________
(*)
Točka, o kateri se lahko zahteva glasovanje.
o
o
o
Ob robu seje Sveta:
četrtek, 16. junij 2016
15.00
Euroskupina
petek, 17. junij 2016
09.00
Delovni zajtrk Sveta ECOFIN
10.00
Svet (ECOFIN)
10060/16
tm/--/jst
DPG
3
SL

Similar documents