Povzetek projekta: Vidnost managerk pod žarometom

Comments

Transcription

Povzetek projekta: Vidnost managerk pod žarometom
Povzetek projekta: Vidnost managerk pod žarometom
Stereotipi so vzorci razmišljanja in družbene navade, ki so tako zakoreninjeni, da jih pogosto niti ne
zaznavamo kot problematične. Dokler jih nekdo ne osvetli in tako razgali njihovo nekorektnost. V
odnosu do žensk je bilo veliko stereotipov preseženih, kljub temu pa mnogi še vedno vztrajajo. Eden
teh je, da ženske nimajo enake strokovne veljave kot moški. Eden izmed dokazov za to je medijska
prisotnost žensk, ko gre za strokovna in družbena vprašanja. Več raziskav, tudi domače, potrjujejo, da
je razmerje med moškimi in ženskimi strokovnjaki v medijih največkrat v razmerju 80:20.
Ker se ženske ne pojavljajo v enakovredni meri kot strokovnjakinje, to utrjuje nezavedno družbeno
prepričanje, da ženske nimajo enake veljave, kar vpliva tudi na njihove kariere, hkrati se zaradi
manjše pojavnosti žensk tako stanje reproducira tudi pri mlajših generacijah, ker nimajo vzornic.
Namen pilotnega projekta »Vidnosti managerk pod žarometom« je prispevati k preseganju take
situacija in dvigniti delež managerk, ki kot gospodarske strokovnjakinje komentirajo strokovne teme v
medijih, tako v tisku, na radiu, televiziji in v digitalnih medijih.
Izpostavljenost več žensk kot strokovnjakinj z vseh področij gospodarstva, znanosti ali politike bo
pripomogla h krepitvi vidnosti žensk in njihove enakopravnosti v vseh aspektih družbe. Ženske
strokovnjakinje bodo nato naprej vzornice za druge ženske, s čimer se bo presegel stereotip
pojavljanja žensk v medijih pretežno v vlogi okrasa. Z medijskim opolnomočenjem posameznic in
njihovo priprave na večjo vidnost v javnosti, se samodejno krepi tudi njihova večja vidnost v internih,
podjetniških krogih, kar povečuje njihove možnosti, da bodo prepoznane kot kompetenten vodstveni
kader. Tako s pilotnim projektom »Vidnosti managerk pod žarometom« z eno rešitvijo hkrati
nagovarjamo in rešujemo dva izziva: vidnost managerk v javnem polju in vidnost managerk v
korporativnem okolju.
V sklopu projekta bomo tako v Združenju Manager skupaj s partnerjema Propiarjem in Metino listo
izvedli:
- serijo delavnic, namenjenih opolnomočenju in konkretni komunikacijski pripravi na
nastope v medijih kot strokovnjakinje,
- dogodek namenjen izmenjavi izkušenj,
- posvet s predstavniki medijev in
- medijsko kampanjo.
Kontaktna oseba projekta je Mojca Podržaj, strokovna sodelavka za pravno področje in sekretarka
sekcije managerk – [email protected]
__________________________________________________________________________
Združenje Manager, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana; t: 00386 1 5898 584; www.zdruzenje-manager.si

Similar documents