Ylitse -esite kokemusasiantuntijoille - SOS

Comments

Transcription

Ylitse -esite kokemusasiantuntijoille - SOS
– Yhteisölliset mallit ylisukupolvisen lastensuojelutarpeen
ehkäisemisessä
Onko sijaishuollosta
aikuistumiseen
tarpeeksi tukea?
Mitä ajatuksia
oma nykyinen tai
tulevaisuudessa
häämöttävä
vanhemmuus
herättää?
Mitkä asiat ja minkälainen
työskentely toimivat
sinulle voimavarana?
Minkälaista tukea sait
tai olisit tarvinnut
aikuistumisen /
vanhemmaksi tulemisen
kynnyksellä?
Mitkä ovat omaa
vanhemmuuttasi
vahvistavia
tekijöitä?
Toimivien tuki- ja
työskentelymuotojen
aikaansaamiseksi
tarvitaan kokemustietoa – tule mukaan!
Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama Ylitse – Yhteisölliset
mallit ylisukupolvisen lastensuojelutarpeen ehkäisemisessä
-projektin (2016–2018) keskiössä on yhteistoiminnallinen ja
vertaistuellinen työskentely lastensuojelun sijaishuollosta
aikuistuvien ja aikuistuneiden kanssa, jotta lastensuojelun
ylisukupolvisuus vähenee.
Lastensuojelutarpeen ylisukupolvisuudella tarkoitetaan lastensuojelun asiakkuuden
polveutumista vanhemmilta/vanhemmalta lapselle. Kokemustieto aikuistumisesta,
siihen liittyvistä voimavaroista ja haasteista sekä omaan vanhemmuuteen kasvamisesta ovat toiminta- ja työkäytäntöjen kehittämisen ytimenä.
Kokemusasiantuntijat osallistuvat projektin suunnitteluun, ohjaukseen ja toteutukseen projektityöntekijöiden työtä ohjaavan ideointiryhmän ja vertaistoiminnan kautta.
Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen voivat toteutua viikonlopputapaamisten, ryhmäkokoontumisten, virtuaaliverkostojen tai vaikka keskustelufoorumin kautta. Lisäksi
tavoitteena on löytää ja kouluttaa kiinnostuneita vapaaehtoisia vertaisperheitä, vertaistukihenkilöitä/vertaisryhmien ohjaajia henkilöistä, jotka ovat itse kasvaneet kodin
ulkopuolelle sijoitettuina.
Projektiin osallistumisen kautta Sinä..
• pääset vaikuttamaan ja tuomaan esiin näkemyksiäsi työskentely- ja palvelumuotojen kehittämisestä,
• autat tukemaan sijaishuollosta tulevaisuudessa aikuistuvia nuoria,
• pääset kehittämään uusia sosiaalityön muotoja ja pikkulapsiperheille suunnattuja
tukimuotoja,
• tapaat ja verkostoidut uusien ihmisten kanssa.
Kiinnostuitko mahdollisuudesta osallistua vaikuttamis- ja kehittämistyöhön? Jos haluat lisätietoa projektista tai tuoda esiin omaa kokemustietoasi ja
asiantuntijuuttasi sijaishuollosta aikuistumisen ja/tai vanhemmuuteen kasvamisen
näkökulmasta, ole rohkeasti yhteydessä meihin.
Projektin yhteistyökumppaneina toimivat Espoon kaupunki, Helsingin Diakonissalaitos
ja Pesäpuu ry.
LISÄTIETOJA
Oskari Savisalo, projektikoordinaattori
p. 044 761 4183
[email protected]
Katarina Pursi, projektityöntekijä
p. 044 761 4182
[email protected]