Bilag 7 Kort over tillægsområder i lokalplan nr. 425 Krimsvej

Comments

Transcription

Bilag 7 Kort over tillægsområder i lokalplan nr. 425 Krimsvej
Kort over tillægsområder i lokalplan nr. 425 Krimsvej
Bilag 7
en
ndssti
Øresu
vej
unds
Øres
4206m
4206n
4206o
4206p
4206q
4206r
4206s
4206a
4206b
4206c
4206d
4206e
4206f
4206g
4206h
4206i
4206k
Øresund
Station M
Amager Strandpark
er
svej
ag
Am
Krim
643ab
643ac
643ad
643ae
643af
643ag
643ah
643ai
643ak
643c
643al
643u
643am
643v
643an
643x
643ao
y
643
643ap
643z
643aq
643æ
643ar
643h
643as
i
643
643e
643k
643f
643l
g
643m 643
n
643
ej
dv
ran
St
vej
Eng
643b
643d
643o
643p
643q
643r
643s
643t
643at
Els
e
elill
vej
lille
olgV
Konrs Vej
me
e
Tovj
ve
lille-
e
Rosj
ve
0
Grænse for lokalplan nr. 425 Krimsvej
Grænse for lokalplantillæg 1
Grænse for lokalplantillæg 2
Byggefelt indenfor tillæg 2
Grænse for eventuelt lokalplantillæg 3
Matrikkelskel
50
100
150
200 m

Similar documents