Bridge - Compilo

Comments

Transcription

Bridge - Compilo
Ledelsesstøttesystemet
BRIDGE
Oppfølging og kontroll med:
ü 
ü 
ü 
ü 
ü 
politiske vedtak
planer
prosesser
aktiviteter
delegerte oppgaver
Delegering av prosesser og oppgaver samt
oppfølging av disse er ressurskrevende.
Bridge visualiserer fremdriften og
gjennomføringen av prosesser og oppgaver.
Bridge gir leder oversikt og kontroll.
Ledelse innebærer å sikre gjennomføring
av planlagte og pågående aktiviteter og
prosesser innenfor en angitt tids- og
kostnadsramme.
Bridge viser deg hvor langt en plan, en
prosess, eller en aktivitet er kommet i
arbeidet, og når den forventes å være
ferdig.
Compilo Bridge
Compilo Bridge er et ledelsesstøttesystem
presentert i et moderne grensesnitt, som gir
oversikt over igangsatte prosesser og oppgaver,
og viser hvem som har ansvar for gjennomføring.
Med Compilo Bridge kan du raskt se status på
gjennomføring av aktiviteter i eksempelvis
tildelingsbrev, virksomhetsplaner,
budsjettprosesser, strategidokument, politiske
vedtak, interne oppgaver med mer.
Med Compilo Bridge er du sikret kontroll.
Compilo Bridge gir samlet
oversikt
over egne prosesser og
oppgaver.
Gir visuell kontroll på prosessgjennomføring.
Gjør det enkelt å opprette nye
prosesser og delegere
arbeidsoppgaver.
Oppgaver kommer direkte inn
på leder sin arbeidsflate.
Utførte oppgaver oppdaterer
prosessen og legges i arkiv.
Ressursbruken blir enklere å
planlegge.
Compilo Bridge dokumenterer
prosesser og oppgaver.
Kan brukes til alle typer
planarbeid og prosesser.
Compilo Bridge gir deg
mulighet til å delegere
oppgaver.
Ansvarlig for gjennomføring
ser hele prosessen med
innlagte aktiviteter.
Compilo Bridge gir deg:
-  strømlinjeformet delegering av prosesser og oppgaver
-  visuell oversikt og status med pågående oppgaver og
prosesser i hele organisasjonen
-  mulighet for ressursplanlegging
-  enkel rapportering med ferdig definerte rapporter
-  Bridge er tilgjengelig på pc, mac, nettbrett og mobil
Responsivt
design
ASP-løsning
Nettleservennlig
John Tonheim
Mobil +47 92800060
Epost [email protected]
www.compilo.no

Similar documents