Ann S. Pihlgren - Högskolan i Halmstad

Comments

Transcription

Ann S. Pihlgren - Högskolan i Halmstad
161205
Språkutveckling
Skol- och organisationsutveckling –
Att leda lärares lärande mm
Föreläsare Ann S. Pihlgren
Datum
Måndag 161205, kl. 09.00 - 12.00
Lokal
Lokal meddelas senare, Högskolan i Halmstad
Målgrupp Deltagare i nätverket för språk-, läs- och skrivutveckling och SvA-samordnare,
förstelärare, matematikutvecklare, rektorer, förskolechefer, speciallärare/specialpedagoger
samt personal och studenter på Högskolan i Halmstad
Anmälan
www.hh.se/rucsem
Seminarium
Utbildningstillfället kommer att innehålla följande delar:
• Skol- och organisationsutveckling – hur lyckas man med det?
• Roller och ansvar i organisationen – hur använder man organisation och roller effektivt?
• Undervisningsstilar och språkutveckling – hur arbetar framgångsrika lärare?
• Leda lärares lärande – hur gör man för att nå framgång?
Ann S. Pihlgren
är filosofie doktor i pedagogik och arbetar för närvarande som
forskningsledare, lärarutbildare, författare och skolutvecklare bland annat vid
Ignite Research Institute och ett antal av Sveriges kommuner. Ann arbetar med
forskning, skolutveckling och ledarskapsfrågor. Hon har skrivit flera delar i
Läslyftet och förskolans läslyft och har varit expert för Skolverket för nya allmänna
råd för fritidshem och läroplanens kapitel om fritidshemmet. Hennes huvudsakliga
forskningsintressen rör främst hur samspel, dialog och tänkande samverkar och
vilka didaktiska konsekvenser det får för undervisningen i förskola, skola och
på fritidshem. Hon har tidigare arbetat som studierektor vid Stockholms
universitet och som lärare, skolledare, förvaltningschef, och skolpolitiker inom
svensk skola. Ann är författare till flera pedagogiska och didaktiska böcker.
Vi bjuder på kaffe/te.
Välkommen till ett RUC-seminarium på Högskolan i Halmstad!