Elektrisk koblingsskjema

Comments

Transcription

Elektrisk koblingsskjema
Elektrisk installasjon BORA Basic
3 fas tilslutning (N) 400V
Installasjonen må tilsluttes av en autorisert elektriker.
Sikkerheten er kun garantert dersom enheten er installert på riktig måte.
Fare for elektrisk støt!
Enheten må tilsluttes det elektriske nettverket med en
permanent tilslutning. Enheten må installeres med en
godkjent tilslutningskabel.
2
1
L1
Sikring:
3 x 16 A
3 x 20 A
1 x 32 A (25 A dersom ikke
alle koketopper benyttes
på maks samtidig)
L2
4
L3
N
PE
L3
PE
220-240 V
220-240 V
220-240 V
Fare for elektrisk støt!
Enheten må ikke installeres til en varm koketopp.
Pass på at kabelen ikke er ødelagt.
Tilslutning:
3N-fas tilslutning
3-fas tilslutning
1-fas tilslutning
3
3 fas tilslutning IT 230V
2
1
L1
For en- eller to fas tilslutning, installèr en BKAS tilslutningsklips (inkludert i leveransen).
3
4
L2
220-240 V
220-240 V
1 fas tilslutning IT 230V
2
1
Total effekt:
Total effekt på enheten: 7,6 kW.
Spenning: AC 220-240 V / 50 Hz.
NB! Basic enheten leveres uten kabel!
3
L1
4
N
220-240 V
Husk lask!
PE

Similar documents