NyhetsbrevJuni 2016

Comments

Transcription

NyhetsbrevJuni 2016
Nyhetsbrev
Juni 2016
CLINICAL LASERTHERMIA
SYSTEMS AB
Utvecklar och marknadsför en säker,
skonsam, effektiv och klinisk dokumenterad terapi för behandling av
solida cancertumörer. Produkten
baseras på immunstimulerande
interstitiell lasertermoterapi (imILTCLS).
CLS presenterar på Micro Photonics
i Berlin 11-13 oktober
CLS produktchef, Cristina Pantaleone, kommer att presentera CLS teknik och metod,
samt vårt utvecklingssamarbete med tyska LMTB, vid Micro Photonics Congress i
Berlin. Micro Photonics Congress kombinerar tongivande tekniktrender inom
tillämpad forskning med industri. Områden som täcks in är photonik, miniatyrisering
och bioteknik.
- Jag kommer att presentera imILT inom ett avsnitt som
handlar om medicinska lasrar och terapeutiska applika tioner. Det är ett bra tillfälle för oss att synas. Min upp fattning är att publiken kommer att bestå både av läkare
med intresse för imILT och personer med ett mer tekniskt
intresse för vårt system, säger Cristina Pantaleone.
CLS är noterat på Aktietorget under
symbolen CLS B.
VD:
Lars-Erik Eriksson
[email protected]
Investor Relations:
Gunilla Savring
[email protected]
Information från CLS årsstämma
Stort tack till er intresserade aktieägare som deltog i CLS årsstämma på Medicon
Village den 16 juni. För er som inte hade möjlighet att närvara har vi lagt ut presentationerna som höllas av Lars-Erik Eriksson, VD, och Stephan Dymling, CTO, på hemsidan. Bland annat kommenterade Lars-Erik Eriksson prostatastudien på SUS i Malmö,
som tyvärr fått stå tillbaka på sjukhuset eftersom trycket på urologavdelningen är så
hårt. Nu är dock överenskommelsen att göra en koncentrerad insats i september och
på så sätt ändå kunna få data inom den förväntade tiden. Stephan Dymling berättade
om hur CLS tänkt kring fiberutveckling och behandlingskit och vad som skiljde CLS
lösning från konkurrenterna. Han berörde också hur bolaget jobbar med att säkerställa
produktionskapacitet och hur den teknik som CLS utvecklar patenteras och adderar
värde till bolaget. Du hittar presentationen här. Besluten som togs på stämman sammanfattas kommunikén som också den finns tillgänglig på hemsidan.
CLS utrustning för behandling med
imILTCLS-metoden består av en mobil
laserenhet och sterila patientkit för
engångsbruk.
Nyhetsbrev
Juni 2016
Ny på jobbet:
Karin Peterson har kliniken i fokus
Den 1 juni började Karin Peterson sitt nya jobb som Chief Product Officer på CLS. Karin kommer
närmast från Alteco Medical AB där hon under nästan fem år varit International Product Marketing
& Scientific manager. Karin har lång branscherfarenhet inom medicinteknik, framför allt när det
gäller internationell affärsutveckling och försäljning, uppbyggnad av distributörsnätverk och utbildning av såväl återförsäljare som kunder. Samtliga företag Karin arbetat för har, liksom CLS, fört
ut ny teknik eller en ny tillämpning på marknaden.
Vad gör en Chief Product Officer?
I mitt jobb på CLS kommer jag att vara länken mellan utveckling och marknad för att ta in all feedback från användarna och kommunicera ut all information och utbildning från företaget. Allt detta
för att säkerställa att företaget har en säker och effektiv produkt som faktiskt går att sälja.
För CLS är studieklinikerna väldigt viktiga både för att ta fram evidens och som våra kunder och jag
kommer att arbeta nära dem för att bygga upp viktiga nätverk för de olika terapiområdena samt att
hitta optimala strategier för dessa framöver.
Berätta kort om din bakgrund?
Jag har en klinisk bakgrund från Malmö/Lund där jag drev en liten verksamhet som arbetade med
forskningsprojekt och utvecklingsarbete inom framför allt bilddiagnostik på svårt sjuka patienter.
Därefter har jag arbetat på styrgruppsnivå på tre olika svenska företag som utvecklat och sålt nya
medicinsktekniska produkter inom olika terapiområden, bl a termoterapi. Kort sagt, jag har 20 års
praktisk och strategisk erfarenhet både som användare, utvecklare och säljare av medicinsk teknik.
Vad gör du en ”vanlig dag” på jobbet?
Den mesta delen av min tid går åt till att diskutera med befintliga eller presumtiva kunder och
partners och se till att driva CLS projekt framåt. Jag kommer också att vara ute på kliniker där
behandlingen erbjuds och ser till att detta genomförs på optimalt sätt eller diskuterar klinikens
erfarenheter.
Vad är mest intressant med CLS och vilka möjligheter ser du för imILT?
Självklart terapiområdet i sig där jag ser att vi är på marknaden i precis rätt tid vilket är av stor vikt i
denna bransch. CLS befinner sig också det läget där jag med min bakgrund tror jag kan göra mest
nytta. Försäljning handlar till största delen om kommunikation och att erbjuda en lösning utifrån
kundernas kliniska verklighet. Förstår företaget inte marknadens verkliga behov och utmaningar
så är det väldigt svårt att få igång en kontinuerlig försäljning och ett teknikskifte.
Vilken blir din största utmaning under 2016?
Givetvis att skapa mig en helhetsbild av vad CLS teknik kan erbjuda inom olika segment och hur
vi tillsammans tar detta ut på marknaden på ett balanserat sätt – allt för att skapa förutsättningar
för snabb kommersialisering men samtidigt bygga upp evidens och förtroenden för vår terapi.
Vad inspirerar dig i ditt arbete?
Mötet med människor i olika kulturer och att tillsammans med dem få möjlighet att lösa problem.
Såväl sjukhuspersonal och patienter som kollegor ger mig energi och arbete inom forskning,
utveckling och försäljning är den miljö där jag trivs bäst och kan ägna mig åt, i många fall, rent
detektivarbete – för det finns alltid en lösning!

Similar documents