Cymry am Byth - Svenska kyrkan

Comments

Transcription

Cymry am Byth - Svenska kyrkan
www.svenskakyrkan.se/gavle
www.svenskakyrkan.se/valbo
www.svenskakyrkan.se/sandviken
www.hilleforsamling.se
BOMHUS
Detta händer 19 november – 25 november
bomhus kyrka
Domssöndagen
”Kristi återkomst”
björsjöKYRKAn
Cymry am Byth
Lör
Dopgudstjänst
12.00
Lör 13.30 Sön 11.00
14.00-17.00
Mån 14.00
Tis 14.00
Ons 09.00
18.00
Dopgudstjänst
Söndagsmässa
Ann-Kristin Vallius, Bomhus kyrkoråd
Patrik Englin, trummor. Oskar Frödeberg,
saxofon och Mikael Svensson, bas
Kantor Gunilla Winther. Efter mässan äter vi
lunch tillsammans
Ledarutbildning för unga konfirmandledare/
faddrar
Samtalsgrupp. Samtal med bibeln som grund.
Eilis Normell, Sten-Erik Nilsson
Syföreningens terminsavslutning
Ingvar Sundin medverkar
Veckomässa. Ann-Kristin Vallius
Bibelgrupp för ungdomar
Vad är det för konstiga ord?
Så kanske du tänkte när du såg
rubriken. Orden är på cymriska,
walesarnas språk. Under två
veckor i våras hade jag förmånen
att gästa den anglikanska kyrkan
i Wales eller närmare bestämt
Uppsalas vänstift i Cardiff,
Esgobaeth Llandaff. Naturligtvis
talade jag mest engelska, men
vid några tillfällen fick jag också
Jag är van att vi köper blommor
till kyrkan varje vecka. I Wales
var det enskilda personer som
donerade blommor för att pryda
sin församlingskyrka. Donators
namn stod sedan att läsa på
kyrkans anslagstavla. Jag är van
vid församlingshem där vi har
barnverksamhet, konfirmander
och andra församlingsaktiviteter.
I Wales fanns nästan aldrig andra
Sön 10.00
Tis 11.30
Tor 14.00
18.30
19.30
Högmässa. Peter Lööv Roos.
Kören Trutarna under ledning av Kajsa
Cedervall Westerman. Kyrkkaffe
Arbetskretsen
Gudstjänst på Selggrensgården
Mässa. Gert Lyngemark
Pilgrimsgrupp i Församlingshuset
TOMASKYRKAN
Sön 18.00
Tis 13.00
Ons 13.00
Tor 14.00
Cymry am Byth betyder Wales forever. Wales flagga med den röda draken blev
officiell flagga 1959, men draken har varit Wales symbol långt tillbaka i historien.
möjlighet att delta i psalmsång
och böner på cymriska. Det gav
en säregen, närmast exotisk
känsla, över besöket.
Trots språket kände jag mig
hemma i Church in Wales. Men
visst fanns det skillnader! Jag är
van att ha anställda medarbetare
runt omkring mig. I Wales var
prästen oftast den ende anställde
i församlingen, ibland assisterad
av en timanställd musiker. I
gengäld arbetade man aktivt med
att utbilda frivilliga och ge dem
ansvar. Så kallade Lay Readers
fick till exempel, efter utbildning och samtal med biskopen,
tillstånd att predika och leda
begravningsgudstjänster. Detta
gjorde de helt på frivillig basis
utan någon ekonomisk ersättning.
Ons 10.30
11.30-13.00
Tor 14.00
Promenadgrupp
Sopplunch
Brynästräffen, Sånger i Advent
med Ylva Holmström
hemlingby kyrka
Lör
09.00-16.00 Kristi djupmeditation. Se mittspalten
Det är en materiellt fattigare
kyrka, men i dess församlingar
finns minst lika mycket andligt
liv. Så tänkte jag när jag en av
mina sista dagar i Wales firade en
gudstänt som inleddes i den Treenige Gudens namn: ” En Ewr
Tad, Ar Mab, Ar Ysbryd Glan”
Peter Stjerndorff
Kyrkoherde
Staffans församling
Heliga Trefaldighets kyrka söndag 21 november kl 16.00
”St Ceciliakonsert”. H Purcell: Ode on Cecilia’s day. B Britten:
Hymn to St Cecilia. G F Händel: Ode for St Cecilia’s day. Gävle
och Sandvikens vokalensemble. Anna-Carin Jutestål Bellander,
sopran. Per Ahlman, orgel. Dirigent: Hans Ove Olsson
musikcafé
Forellplans äldreboende
torsdag 25 nov kl 10.30
”Tjejer med drag” spelar,
sjunger och leder allsången
Kaffe med hembakt bröd 10:Arr: Sätar Väntjänst, PRO, Röda
Korset, Maria församling
och SENSUS
STAFFANS KYRKA
STAFFANS HUS
lokaler än kyrkorummen och de
användes för alla ändamål; gudstjänster, sammanträden, tepauser
och söndagsskola.
Våra församlingar i Svenska
kyrkan har nog mycket att lära
av Church in Wales.
S:t ceciliakonsert
Söndagsmässa. Andreas Wejderstam
Kyrkkaffe
Stavgång med kaffestund
Sjung för hälsan
Torsdagscafé i Andreassalen, Andersbergs Centrum. Språkcafé i Andersberg
presenteras. Ylva Larsson
Pianoafton med elever från
Falu Musikkonservatorium
Högmässa. Linda Bodin, präst
Martin Andrén, musik
Meditation
Inför helgen
Mässa
Meditation
Introduktion
Sinnesrogudstjänst
Rastplats - kvällsmässa. Gert Lyngemark,
präst. Marianne Hein-Nordström, musiker
Sång av Helena Engberg
HILLE församlingsgård
Lör 14.00
Ons 12.30
Tor 08.15
18.00
Julförsäljning. Lotterier, auktion, loppis
Sång av barnkören Decibellen
Auktionist Nicklas Lindblom. Servering
Sopplunch. Sång av Lina & Christer Dahlbom
Morgonmässa i andaktsrummet
Kvällsöppet med litteraturcirkel
eskö skola
Tis
14.00
Öppet hus på Eskön med Lasse Måhl
SANDVIKEN
Till Sancta Cecilia, Gävle Vokalensemble
Sandvikens Vokalensemble. Hans-Ove
Olsson, dirigent. Anna-Carin Jutestål Bellander,
sopransolist. Per Ahlman, orgel.
Högmässa. Lars-Erik Sundin, präst
Lotta Tonlycke, musiker
björksätra kyrka
STAFFAN
Fre 18.30
Sön 11.00
Tis 07.30
Ons 17.45
18.00
Tor 18.00
17.30
Fre 20.00
Sön 14.00
Lör 16.00
Sön 11.00
HELIGA TREFALDIGHETS KYRKA
STRÖMSBRO KYRKA
HILLE KYRKA
SANDVIKENS KYRKA
HELIGA TREFALDIGHET
Lör 15.00
Teckenfyran. Teckenspråklig gemen-
skapsträff i Olofsgården
Sön 11.00
Högmässa. Thomas Erixon. Söndagsskola
Internationella gruppen inbjuder till kyrk
kaffe i Olofsgården. Lennart Thönell berät
tar om vattenprojektet till Lutherska
kyrkans sjukhus i Zimbabwe
16.00
”St Ceciliakonsert”.H Purcell: Ode on St
Cecilia’s day, B Britten: Hymn to St Cecilia,
G F Händel: Ode for St Cecilia’s day. Gävle
och Sandvikens vokalensemble.
Anna-Carin Jutestål Bellander, sopran.
Per Ahlman, orgel. Dirigent: Hans Ove Olsson
Tis 18.30
Taizémässa. Bengt Danielsson
Ons 10.30
Promenad i Boulognerskogen
Samling vid Kyrkans hus
11.00 el.13.15 Bibelstund med Elsie Johnson och
Bengt Danielsson i S:t Ansgars hus
11.30-13.00 Sopplunch i S:t Ansgars hus. Kostnad 40:12.30
Mässa. Thomas Erixon
14.00
Andakt på Adjunkten
Tor 12.30
Lunchmusik med Per Ahlman, piano
Musik av Frederic Chopin (född 1810)
Tor 14.00
Vi som fyllt 60 i S:t Ansgars hus
Nils Ferlin i dikt och ton. Ingvar Sundin
HILLE
Kristi djupmeditation
Hemlingby kyrka lördag 20 november kl 9.00-16.00
Fördjupningsdag i Kristi djupmeditation
”Kroppshållning & Kroppskännedom”
Sjukgymnast Marie Louise Agner leder oss i Basal kroppskännedom
Information diakon Per-Olof Engström 026-17 05 41. Kostnad 200 kr
[email protected]
pianoafton
Staffans kyrka fredag
19 november kl 18.30
Elever från Falu Musikkonservatorium framför musik av Bach, Beethoven, Brahms, Chopin & Prokofiev
Välkommen!
Sön 11.00
Tis 18.00
Högmässa. Larry Wickman, präst. Emelie
Linde, musiker. ”Barnkyrka” från 3 år.
Samåkning från Seljansborg till Björksätra
kyrka kl 10.15
Pilgrim, Larry Wickman berättar och visar
bilder från sin resa i ”ökenfädernas spår”
i Egypten. Ökenfäderna, de allra första
pilgrimerna. Servering!
MARIA
MARIAKYRKAN
Sön 11.00
15.00
Tis 08.30
13.00
Ons 18.30
18.30
Tor 10.30
Högmässa.
Andreas Wejderstam, Karolina Risberg
Familjegudstjänst med bibelutdelning till
församlingens femåringar, Maria Stjerndorff,
Karolina Risberg, Mattias Larsson. Svenska
Kyrkans Unga SKU ordnar kyrkfika
Morgonmässa. Jan Anders Jansson,
Karolina Risberg
Sjung för hälsan, öppen nybörjarkör,
Karolina Risberg
Taizémässa. Maria Stjerndorff, Christina Gagge
Gudstjänstgrupp
Musikcafé på Forellplans äldreboende
Se mittspalten!
VALBO
VALBO KYRKA
Sön 11.00
18.00
Ons 19.00
Ekumenisk temagudstjänst
”Rapport från Palestina, där allting började”. Torbjörn Ryneus, ekumenisk följeslagare i Palestina. Eva Wandegren Nilsson, präst
Anna Wretblad, Missionskyrkan
Bitte Wadhstorp, Metodistkyrkan
Elisabet Selinus, musiker. Kyrkkaffe i kyrkan
Ungdomsmässa. Per Pettersson, präst
Kerstin Berglund, diakon
Elisabet Selinus, musiker. Twiggy Frostbite
Konsert. Lolita Kisonaite, violin
Claes Gunnar Larsson, orgel
forsbacka KYRKA
Sön Sammanlyst till Valbo kyrka
MIKAELSGÅRDEN
Lör 14.00
Tis 10.30
11.30-13.00
Tor 17.30
20.00
Syföreningen Myrans julförsäljning
Åke Ekholm, auktionist. SPF:s Sångfåglarna
under ledning av Rigmor Björklund.
Spelfinkarna. Lotterier, kaffeservering.
Anneli Ekholm, diakon.
Elisabet Selinus, musiker
Promenadgrupp
Sopplunch
Torsdagskväll Tillsammans
Veckomässa. Marianne Udd
mariaGÅRDEN
Mån 10.00
Ons 11.30-13.00
13.00-15.00
Promenadgrupp
Sopplunch
Hantverkscafé