Annonse-Nytt studium på masternivå i Trondheim høsten 2016

Comments

Transcription

Annonse-Nytt studium på masternivå i Trondheim høsten 2016
Nytt studium på masternivå i Trondheim høsten 2016 –
Faith and religion in work with migrants
Fokus på tro og religion som dimensjon i arbeidet med flyktninger og migranter. Kurset skal bidra til økt
kompetanse om religionens betydning for mennesker på flukt, og bidra til at menneskene som arbeider
med migranter blir dyktiggjort til å håndtere komplekse problemstillinger knyttet til religion og tro.
Studiet gir 10 studiepoeng, og inngår som valgemne i master i diakoni, og evt andre mastergrader. Kurset
gjennomføres over to samlinger og avsluttende eksamen høst 2016.
Søknadsskjema og informasjon på www.vid.no/studier/enkeltemner
Se også www.kirken.no/nidaros/nyheter
Søknadsfrist 15. august 2016

Similar documents