Egenskaper for NIBE ™ VVM 320 INNENDØRSMODUL NIBE

Comments

Transcription

Egenskaper for NIBE ™ VVM 320 INNENDØRSMODUL NIBE
INNENDØRSMODUL NIBE™ VVM 320
for NIBE luft/vann-varmepumper
Egenskaper for NIBE™ VVM 320
Komplett innendørsmodul for varme og varmt tappevann
Integrert 180 l rustfri varmtvannsbereder
Integrert energimåler for avgitt varme
Turtallsregulerte lavenergi sirkulasjonspumper for optimal
varme og varmtvannsoppvarming
Utekompensert styring
Integrert elektrisk tilleggsvarme, 9 kW
1 x 230 V, 3 x 230 V eller 400 V spenningstilførsel
Svært enkel å installere
Brukervennlig fargedisplay og gode hjelpemenyer
Tidsstyring av varme og varmtvann
Klargjort for NIBE Uplink – overvåking og styring via web
Kan styre opptil fire varmesystemer
Stort utvalg av tilbehør
NIBE VVM 320
NIBE VVM 320 er en komplett innendørsmodul som i kombinasjon med NIBEs utedeler F2120 og F2040 kan dekke
hele bygningens varme- og varmtvannsbehov.
NIBE VVM 320 er utstyrt med den nye generasjonen
styreenhet, som gir komfort, god kostnadseffektivitet og
sikker drift. Det lettleste displayet gir informasjon om status,
driftstid og samtlige temperaturer i systemet.
NIBE VVM 320 er klargjort for tilkopling til en rekke
forskjellige produkter og tilbehør, f.eks. annen ekstern varmekilde, ekstra elektrisk varmtvannsbereder og basseng.
A ++
Energiklasse system for
VVM 320 + NIBE F2040.
Tekniske spesifikasjoner
NIBE™ VVM 320
NEW
Nyheter
NEW
Toning 3/3, 50%
Produktsortiment
Type
MAIN
MENU
NIBE VVM 320
Spenning
1 x 230 V
El.kolbe
NEW
NEW
3 x 230 V
7Nyheter
kW
9 kW
Volum varmtvannsbereder
Toning 3/3, 50%
Produktsortiment
Korrosjonsbeskyttelse
MAIN
MENU
Maks. varmtvann
Høyde
Min. installasjonshøyde
TEST
THE
DISPLAY
TESTA
DISPLAY
TES
TH
DISPL
9 kW
Installer
Luft/vatten-värmepumpar
180 Liter
End customer
Rustfritt stål
Frånluftsvärmepumpar
230 liter
TEST ved 40 °C
TESTA
THE
DISPLAY
DISPLAY
1800 mm
Bergvärmepumpar
3 x 400 V
Bergvärmepumpar
TEST
TESTA
THE
DISPLAY
DISPLAY
Varmvattenberedare
1910 mm
Luft/vatten-värmepumpar
Bredde
Dybde
600 mm
Frånluftsvärmepumpar
Värmekretspump (DE prislista)
• kg •
140
•
•
Vekt
Lavenergisirkulasjonspumpe
•
Varmvattenberedare
Lavenergisirkulasjonspumpe for oppvarming
Energiklasse / Tappeprofil, varmtvann
Pump värmekälla (DE prislista)
Tillbehör
ja
Solpanel
•
•
•
•
•
•
A/XL
Tillbehör
NRF-nr.
8416328
Pool
8417169
nightcooling
* Energiklasse for F2040-12+VVM 320.
I et hus som krever 13 kW med 55 °C i varmesystemet (element) er produktpakken klassifisert som A++
Solpanel
aktiv
A++/13,0 kW*
Tekniska data
i
nightcooling
Språkval
Dockningar
Energimerking, F2040 + VVM 320*
Energiklasse system / Pdesign (55°C)
Tekniska data
•
ja
ja
Akkumulatortank for oppvarming
Språkval
Dockningar
615 mm
i
passiv
8416211
NIBE Uplink™
Frikyla
NIBE Uplink™
NIBE
Uplink™
NIBE Uplink
plink™
2 värmesystem
Leonardo
aktiv
NIBE Uplink™
Pool
NIBE Uplink
plink™
Golvvärme
passiv
Komplett installasjon
Radiatorvarme
Frikyla
Varmvatten
Raditorer
Leonardo
2 värmesystem
-EB15
Styrning via in
Ventilation
Dockning befintlig panna
Styrning via internet/sms
Golvvärme
FLM
Varmvatten
Raditorer
Dockning F2026+VVM 500
Dockning befintlig panna
Dockning F2300+VVM 500
Ventilation
-EB101
Varmtvann
Varmvatten
Varmvatten cirkulation
FLM
Dockning F2026+VVM 500
Dockning F2300+VVM 500
VVM 320
Forhandler:
NIBE makes reservations for any factual or
printing errors in this brochure. ©NIBE 2016.
M11656 NBD NO VVM320 1626-2
ABK AS I tlf: 02320 I nibe.no