26 maj-23 juni - Svenska kyrkan

Comments

Transcription

26 maj-23 juni - Svenska kyrkan
det händer
26
28
2
4
9
söndag
26 maj-23 juni
26 maj heliga trefaldighets dag
Bromma kyrka - Gliavägen 100
11.00 Högmässa, Lennart Norberg, präst,
Lars Lodin, musiker, ensemble ur Ängby
Motettkör medverkar
Ängbykyrkan - Kyrkbacken 9
11.00 Festgudstjänst! Cathrine Nordqvist, präst,
Malin Rudengren, musiker, alla barnkörer
Famnen - Stopvägen 120
14.00 Söndagsmässa, Inger Nordmark, präst,
Anne-Marie Bodén, musiker
tisdag
28 maj
Famnen - Stopvägen 120
12.00 Lunchandakt Carl Aumalis, präst,
Lars Lodin, musiker Soppa 30 kr
söndag
4 juni
Famnen - Stopvägen 120
12.00 Lunchandakt Inger Thörn, diakon,
Lars Lodin, musiker Soppa 30 kr
söndag
13
16
2 juni 1 sondagen efter trefaldighetsdag
Bromma kyrka - Gliavägen 100
11.00 Högmässa, Niklas Hegenbart, präst,
Anne-Marie Bodén, musiker, S:ta Annas
Vokalensemble och Bromma Kyrkokör
medverkar
Ängbykyrkan - Kyrkbacken 9
11.00 Söndagsmässa, Carl Aumalis, präst, Aina
Sawano, musiker
18.00 Konsert: Te Deum, O Olsson,
Spatzenmesse, W A Mozart, Ängby
Motettkör. Lars Lodin, dirigent,
Kammarorkester, solister ur kören
Famnen - Stopvägen 120
14.00 Söndagsgudstjänst, Carl Aumalis, präst,
Aina Sawano, musiker
tisdag
11
9 juni 2 sondagen efter trefaldighetsdag
Bromma kyrka - Gliavägen 100
11.00 Högmässa, Carl Aumalis, präst, Anders
Emilsson, musiker
Ängbykyrkan - Kyrkbacken 9
11.00 Söndagsgudstjänst, Lennart Norberg,
präst, Aina Sawano, musiker
Famnen - Stopvägen 120
14.00 Söndagsmässa, Lennart Norberg, präst,
Aina Sawano, musiker
18
22
23
tisdag
11 juni
Famnen - Stopvägen 120
12.00 Lunchandakt Cathrine Nordqvist, präst,
Lars Lodin, musiker Soppa 30 kr
Bromma kyrka - Gliavägen 100
14.00 Sommarkyrka i Gamla Klockargården
15.00 Visning av Bromma kyrka
torsdag
13 juni
Bromma kyrka - Gliavägen 100
14.00 Sommarkyrka i Gamla Klockargården
söndag
16 juni 3 sondagen efter trefaldighetsdag
Bromma kyrka - Gliavägen 100
11.00 Högmässa, Lennart Norberg, präst, AnneMarie Bodén, musiker
Ängbykyrkan - Kyrkbacken 9
11.00 Söndagsmässa, Carl Aumalis, präst, Lars
Lodin, musiker
Famnen - Stopvägen 120
14.00 Söndagsgudstjänst, Carl Aumalis, präst,
Lars Lodin, musiker
tisdag
13 juni
Bromma kyrka - Gliavägen 100
14.00 Sommarkyrka i Gamla Klockargården
15.00 Visning av Bromma kyrka
lördag
22 juni midsommardagen
Ängbykyrkan - Kyrkbacken 9
11.00 Miljömässa! Torbjörn Gustavsson, präst,
Lars Lodin, musiker
söndag
23 juni johannes döparens dag
Bromma kyrka - Gliavägen 100
11.00 Högmässa, Åsa Andersson, präst, Lars
Lodin, musiker
Kollekter
söndag 26 maj Heliga trefaldighets dag
Svenska kyrkans internationella verksamhet
Söndag 2 juni 1 sönd e. tref.
Kyrkans Familjerådgivning, Stockholm
Söndag 9 juni 2 sönd e. tref.
Sveriges kyrkosångsförbund 1/2
SALT- barn och unga i EFS 1/2
Söndag 16 juni 3 sönd e. tref.
Diakonihjälpen i Bromma
Lördag 22 juni midsommardagen
Världsnaturfonden
Söndag 23 juni Johannes döpares dag
Expedition: Stopvägen 120
Öppet vardagar kl 9 – 12 & 13 – 15
Postadress: Box 45, 161 26 Bromma
Telefon: 564 355 00
Öppet i Bromma kyrka:
söndagar kl 14 – 16
www.svenskakyrkan.se/bromma

Similar documents