Prislista

Comments

Transcription

Prislista
älvnäs
Entreprenad
Jord, grus- och
krossprodukter
Återvinning
Prislistan gäller från 2016-07-06
Jord, grus- och krossprodukter
Bergkrossprodukter
Fraktion
Stenmjöl
Stenmjöl
Bergkross
Bergkross
Bergkross
Förstärkningslager
Kringfyllning rör i mark
0/4
0/8
0/16
0/32
0/63
AMA
AMA
169
169
159
148
145
99
154
Gräsmattejord
E 0717 Hasselfors
rotogräsfri, mullhalt 7-10%
Fyllnadsjord
4/8
8/16
16/32
211
199
189
Återvinning
0/8
0/2
4/10
8/16
0/8
Osorterad
255
399
389
389
198
399
SEK/ton
Makadamprodukter
Makadam
Makadam
Makadam
Sand- och grusprodukter
Betonggrus
Puts och leksand
Natursingel
Natursingel
Sorterad sand
Kullersten
Kundservice 08-754 29 00
Beställning av grus-, kross- och jordleveranser
gör du på: 08-754 29 00.
Försäljning
Offerering av grus-, kross- och jordleveranser
samt schaktförfrågningar:
Pranas Maxelius
08-590 049 21
Hans Wattjersson 08-590 049 07
Den senaste informationen hittar du på:
www.ballastsverige.se
Jordsortering
235
515
35
Vinterprodukter
Sandningskross saltbl.
Halkstopp
Åv-mix bärlager
Åv-mix
Åv-mix förstärkningslager
Kringfyllning Green
0/8
2/6
0/32
0/63
0/150
AMA
331
299
70
65
60
70
Miljö- och täktavgift tillkommer med fn. 0.50 SEK/ton.
Naturgrusskatt tillkommer med fn. 15 SEK/ton för de
produkter där naturgrus utgör råvaran dvs. sand, grus,
block och sten. Vintertillägg tillkommer under perioden
1/12-31/3.
Öppettider Älvnäs
Måndag-torsdag 06:00-15:30
Fredag 06:00-13:00
Raster: 09:00-09:30 och 13:00-13:30
Ingen utlastning på raster.
Telefon till vågkontoret: 08-560 301 46.
Villkor
Priserna avser SEK/ton i mån av tillgång, fritt lastat på
fordon. Ta gärna kontakt med kundtjänst eller anläggningen
för aktuell produkttillgång. Fakturerings­avgift tillkommer
med 40 SEK per faktura. Lägsta faktureringsbelopp är 280
SEK. Vid direktbetalning på anläggningen tar vi bara kort,
minimidebitering 280 SEK. ABM07 Ballast tillämpas.
Moms tillkommer på samtliga priser i den här prislistan.
Återvinning
Mottagning av schaktmassor
Villkor
Åv jord
Schaktmassor torra (enbart objekt)
Ris (enbart objekt)
Stubb (enbart objekt)
Åv grus, kross
<KM
<KM
SEK/ton
<KM
45
95
300
600
40
<400mm <KM
<400mm >KM
50
225
<70mg/kg PAH 16
<70mg/kg PAH 16
<70mg/kg PAH 16
20
130
55
Mottagning av betongmassor
Betong oarmerad
Betong armerad
Mottagning av asfaltsmassor
Asfaltsfräs
Asfaltskakor bruten
Åv asfalt, grus, kross
Lagenlig mervärdesskatt tillkommer.
Rutiner för intippning av massor
För all form av mottagning på
anläggningen ska personal kontaktas
för godkännande. För alla massor
ska analysresultat visas upp och
godkännas, samt gällande blankett
för anläggning ifyllas. Den finns att
hämta på vår hemsida.
Ej kontrollerad tippning (pris/st)
12 000 SEK samt avgift + 20%
påslag på samtlig hantering.
www.ballastsverige.se

Similar documents