Nolle-bok

Comments

Transcription

Nolle-bok
Nolle-P 2016
Lärarprogrammet på
Linköpings universitet
Campus Norrköping
Innehåll
Hej Nollan 3
Studentfiket 4
Nollans ordlista 5
Trappan 8
LÄRsex 9
NLsek 10
StuFF 11
Campuskarta 12
Schema Nolle-P 14
Sekten 17
Pateter 18
Fadderier & festerier 19
Overallen - ”ovven” 20
Ansvarig utgivare: Evelina Ahlgren - marknadsföringsansvarig
Hej Nollan
Välkommen till Norrköping och Linköpings universitet- vi
hoppas att Nollan ska trivas! Här blandas plugg och fest
i en grym studentstad.
Många av er kommer ifrån andra städer, och nervositeten kan smyga sig på för att Nollan inte känner människorna eller staden. Men lugn, det är därför vi är här
för att arrangera Nollans kanske två bästa i veckor i
Nollans liv - Nolle-P. Nolle-P arrangeras för att Nollan
ska få en så bra start som möjligt på sin studietid samt
få en chans att lära känna nya människor.
Vad är då Nolle-P?
Nolle-P går även under namnet mottagningsveckorna
och är de två första veckorna på Nollans studietid. Under dessa två veckor kommer olika aktiviteter arrangeras, allt från lekar till fester. Alla aktiviteter är frivilliga
men vi hoppas ju givetvis att Nollan vill delta i allt.
Något som är viktigt är att inte blanda ihop Nolle-P med
begreppet nollning. Nollning har ofta en negativ klang
och förknippas ofta med kränkningar och förnedring,
vilket inte stämmer överens med vårt Nolle-P. Här är allt
på egna villkor.
I denna bok kommer du hitta det mesta du behöver
veta. Är det något som är oklart får du givetvis fråga
oss om vad som helst. Ingen fråga är dum och vi finns
här för dig!
Hej!
Välkommen till
Norrköping och
välkommen till Studentfiket!
Studentfiket är ett studentdrivet café som är helt oberoende
från programtillhörighet och jobbar för att ge tillbaka vår
vinst till de andra föreningarna på campus.
I Studentfiket accepterar vi tyvärr bara kontantbetalning, men
vi försöker kompensera mot det genom att hålla låga priser
och tar endast ta fem kronor för en kopp kaffe!
Den första koppen bjuder vi till och med på, så ta med
Nolleboken till Studentfiket på Täppan plan 5 och få rutan
ikryssad för att få en gratis te, varm choklad, eller kaffe!
Vi ses!
Nollans Ordlista
Akademisk kvart
En vanlig tidsförskjutning inom studentvärlden. Är tiden
angiven utan minuttal betyder det att
föreläsningen eller
seminariet börjar kvart över. Står det
däremot 8.00 betyder det 8.00.
Dögrymt
Kallas helgrymts föredetta festerister,
också kallade pateter. Helgrymt var
tidigare lärarprogrammets festeri. Ni
kommer att stöta på några av dessa
under nolle-p och ni känner igen dem
på deras rödgröna avklippta overall.
Bomullsspinneriet
Även kallat ”bomull” och är lärarprogrammets tillhåll. Här finns grupprum
och konferensrum, bild-, drama-,
träslöjd- och datasalar.
Eftersläpp
Tillträde till fest på Trappan efter en
sittning.
Bryggeriet
Studentboende i centrala Norrköping.
Campus Valla
Linköpings universitets största campus
där den största delen av alla studenter
studerar. Campus valla ligger i Linköping.
Campusbussen
Studenternas sätt att ta sig gratis
mellan Linköping och Norrköping mot
uppvisning av LiU-kortet. Bussen går
en gång i timmen under dagtid.
CSN
De flesta studenters inkomstkälla och
ges till studenter som tar sina studiepoäng. Det krävs att du registrerar dig
på studentportalen för att få ut dina
pengar.
Fadderi
Studentgrupp som är med och arrangerar Nolle-P. Dessa ser olika ut
på olika program.
Festeri
En studentgrupp som arrangerar
grymma fester under studentåret.
Alla festerier har olika kännetecknande outfits som ni kommer att stöta på
under årens gång.
Finsittning
Består oftast av en trerättersmiddag
med underhållning som sång och
spex. Klädseln är vanligen av finare
slag, som klänning och kostym.
Folkparken
Här kommer Nollan få hänga under
aktiviteter på Nolle-P. Mysig park i
närheten av campus.
Fulsittning
Dalkarlen
En sittning med tema. Här förväntas
Förkortas DK och är ett studentboende du att klä dig enligt din tolkning av
i närheten av Bomullsspinneriet.
temat och maten är lite enklare än på
en finsittning. Färre regler än på en
finsittning.
Gripen
Studentboende som också ligger i närheten av Bomullsspinneriet och ligger
fint nere vid Strömparken.
Gyckel
Spontana eller inövade uppträdanden
medsyfte att roa studenter. Görs ofta
under sittningar.
Himpan
Är en förkortning av Himmelstadlundsfältet och är ett stort fält och här har
vi ibland aktiviteter, som till exempel
overallsinvigningen.
Mellan husen
Området mellan Kåkenhus och Täppan. Här kommer vi sälja biljetter till
olika evenemang under Nolle-p samt
sälja overaller.
NLsek
Står för Norrköpings lärarsektion och
fungerar som en länk mellan programledningen, universitetet och studenterna. De arbetar främst med tre
huvudfrågor - utbildningsbevakning,
arbetsmiljö och studiesocialt.
Nollan
Nollans titel under Nolle-P och syftar
Kravall
på att Nollan inte tagit några poäng
Står för ”krav på overall” och är en
ännu, och ännu inte är etta. Nollan är
stor fest på Trappan där man är klädd i oböjligt. En Nollan - Flera Nollan.
studentens finaste plagg - ovven!
Nolle-P
Kåkenhus
Nollans två första veckor där Nollan
Förkortas ofta kåken och är det störs- får tid att lära känna nya kompisar,
ta huset på campus. Här hålls ofta
universitetet och Norrköping. Arrangföreläsningar och här hittar ni också
eras av fadderier, festerier & mästestuderandeexpeditionen & bibilioteket rier.
samt Café Trappan!
Overall
Liukort
Kallas vanligtvis för ovve. Ovven är
Din legitimation som bevisar att du
studentens finaste plagg. Färgen på
studerarvid LiU. Kortet tas alltid med
overallen visar programtillhörighet.
till Campusbussen och som legitimaLärarnas overall är röd med gröna
tion till Trappan, och måste visas upp
och silvriga revärer.
vid tentaskrivning. Kan också användas
som lånekort och nyckel på campus
Pateter
när husen är låsta.
Gamla fadderister, festerister och
mästerister går under namnet pateLÄRsex
ter.
Lärarprogrammets mästeri som kommer ta hand om Nollan under Nolle-P
Studentfiket
samt arrangera fester under resten av Är beläget i Täppan plan 5 och är ett
året. Ni känner igen oss genom våra
fik som drivs av endast studenter.
outfits, som består av röd kort ovve,
Här kostar en kopp kaffe endast fem
vit skjorta och grön slips.
kronor.
StuFF
Studentkår som lärarprogrammet är en
del av och är en av arrangörerna under
Nolle-P. Stuff bevakar och driver utbildnings- och studiesociala frågor.
Tenta
Skriftligt prov antingen i sal eller som
görs från hemmet. Vid salstenta finns
alltid en tentavakt och liu-kortet ska
alltid visas upp.
Trappan
Studenternas älskade kårhus! Här
ordnas mysiga pubkvällar och roliga
nattklubbar. Här jobbar endast studenter.
fräscha
Prova vår
2RPwKKCL
SALLADSBAR
Vi
ligger tt
mi
emot
Campus
Täppan
Byggnad mitt emot Kåken med föreläsningssalar och tentamenssalar. I
Täppan ligger även Studentfiket.
Vattentornet
Studentboende som är ett ombyggt
vattentorn med utsikt över hela
staden och kan vara ett av de mest
unika studentboendena i Norrköping.
Överkasst
Kallas Halvkassts föredetta fadderister
och känns igen på deras ögonmasker
och ballerinakjolar. Halvkasst var tidigare lärarprogrammets fadderi med
ansvar att planera nolle-p.
2RPwKKCL
från
2990
MÅN-FRE
FRÅN KL. 11.00
Taste of Thailand
Lär känna oss på
.com/icastrommen
Mån - Fre: 7:00 - 22:00
ÖPPETTIDER Lör - Sön: 8:00 - 22:00
PLUGGA
PUBBA
KLUBBA
Kårhuset Trappan – Studenternas vardagsrum.
Välkommen in vare sig det är dag eller kväll. På
dagarna erbjuds många platser där du kan sitta
och plugga. Plugga utan kaffe? Nej, självklart inte!
Trappan bjuder på kaffe och te hela dagen, välkommen hit!
På kvällarna dressar Trappan om och blir pub, kom
och ta en öl med vänner, spela biljard och testa på
våra egengjorda hamburgare. Här finns bland annat
Månadens burgare och Månadens öl, kul (och gott!)
att testa!
Trappan är även studenternas nattklubb där olika
studentföreningar anordnar fester lördagar året runt!
Plugga
Mån-fre 09-17
Alltid gratis kaffe och te
Pubba
Onsdag 18-22
Tors-fre 18-01
Klubba
Lördag 23-03
LÄRsex
Hej Nollan!
Det är vi som är LÄRsex, lärarprogrammets sexmästeri på campus
Norrköping, och det är vi som kommer ta hand om Nollan under Nolle-P. Ett sexmästeri är en ihopslagning av ordet sexa, som är ett gammalt ord för fest, och mästeri, som innebär ett kombinerat fadderi och
festeri. Vi är ett alldeles nytt mästeri som har tagit över efter fadderiet
Halvkasst och festeriet Helgrymt.
Vi kommer att anordna aktiviteter för Nollan varje dag under mottagningsveckorna, och resten av året kommer vi arrangera fester, pubar
och sittningar - bland annat på vårt kära kårhus Trappan! Detta gör vi
för att Nollan ska få ett så roligt år som möjligt!
Oss känner man igen på våra röda korta ovvar, vita skjortor, gröna slipsar och svarta knästrumpor. En röd tratt får också hänga med på sidan
av ovven.
Vi hoppas på två fantastiska veckor med Nollan!
Oskar Alshorn
General
Isa Ilmander
Vice general
Thess Berg
Wikström
Kassör
Josefine Bosse
Bohman
Webbansvarig
Becka Lexén
Fadderansvarig
Elin Granlund
Fest, pub och
märkesansvarig
Evelina
Ahlgren
Marknadsföring
Sofie
Adolfsson
Sittningsansvarig
Annette Netti
Hagström
Sittningsansvarig
Victor
Carnesten
Gyckelansvarig
Malin Björn
Kläd/miljö/
sekreterare
Lovisa Bäckstedt
Victor Diaz
Fest, pub och
Dryckesansvarig
märkesansvarig och NLsek-kontakt
LÄRsex
larsex1617
LÄRsex 16/17
Studentkåren för ubildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet
Norrköpings
Lärarsektion
Vi är NLSek - Norrköpings Lärarsektion. Men, vad är en sektion?
En sektion är en förening som arbetar med arbetsmiljö och utbildningsbevakning, alltså jobbar vi för att ni ska få en så bra tid på
Campus Norrköping som möjligt. Vi gör olika projekt, går på möten
med programledning, kårerna och andra sektioner för att lyckas med
vårt uppdrag. Vi jobbar även för sammanhållningen mellan lärarstudenterna i Norrköping, och bjuder in till sektionspubar, uttykter
(ibland ända till Ullared!) och pluggstugor. Så, bli medlem i NLSek så
får du möjlighet att påverka, na rabatter och inbjudningar till exklusiva medlemsevent!
Vi har även ett utskott (LÄRsex) som ni kommer träffa under nolle-p,
som anordnar olika studiesociala events som fester, sittningar och
overallsinvigningar.
Vi ses på nolle-p!
Styrelsen, 2016
Fr. vänster: Jens Österqvist, Arthur Lindarp, Jose n Albinsson,
Emelie Bayerl, Matilda Ahlgren, Astrid Edstrand, Åsa Henlöv,
Pernilla Moen, Emmy Johansson, Felicia Strand, Olivia Näslund
/StudentUnionStuFF
@stuff_liu
@stuff_liu
Hej!
Det är vi som är Studentkåren StuFF! Som din studentkår är vår
främsta uppgift att ge dig den bästa möjliga studietiden, från tentan
till dansgolvet. Tillsammans med din sektion för vi din talan mot
universitetet i frågor om till exempel arbetsmiljö, diskriminering
och utbildningskvalité. Dessutom samordnar vi Nolle-P och driver
kårhusen tillsammans med de andra studentkårerna.
För att vi ska kunna göra universitetet till den bästa platsen för dig
behöver vi ditt stöd. Som medlem i studentkåren och din sektion
stödjer du vår verksamhet och får ta del av flera nyttiga förmåner
och rabatter, allt från billigare enté på kravallerna till nödlån om CSN
skulle bråka.
StuFF arbetar både lokalt och nationellt för att göra skillnad för
dig. Det kan exempelvis handla om allt från bättre cykelbanor,
studentrabatter eller fler microvågsugnar. Vi hoppas att du vill bli
medlem och på så sätt vara med och göra skillnad!
Bli medlem i StuFF och din sektion på www.stuff.liu.se
Din studietid
studietid är
Din
är
vårt uppdrag!
vårt
uppdrag
Bli medlem på
www.stuff.liu.se
Campuskarta
6
8 7
2 3
1
4
5
1. Kåkenhus, Bredgatan 33
2. The cromwell house, Kungsgatan 36
3. ICA nära Strömmen , Kungsgatan 41
4. Kårhuset Trappan, Västgötegatan 15
5. Bomullsspinneriet, Holmentorget 10
6. Studentfiket, Bredgatan 34
7. Täppan, Bredgatan 34
8. Studentbo, Bredgatan 46
Schema Nolle-P
Söndag 21/8 - Smygstart!
För att Nollan ska känna sig mer bekväm första dagen så har vi smygit in en
liten extradag att leka på. Det blir fika och många roliga aktiviteter där Nollan
kan lära känna andra Nollan. Samling 17:00 utanför Flygeln. Alkoholfri
dag.
Måndag 22/8 - Upprop
Nollan blir här introducerad till sitt nya lärarstudentliv, mycket viktigt att Nollan går på uppropet för att kunna börja sina studier! Ett lyckat upprop firas
med tårta och mingel. Efter att Nollan har fått magen full med tårta kommer
LÄRsex att visa Nollan runt Nollans nya hem och avsluta med korv och roliga
aktiviteter. Samling utanför Flygeln ca 11:30. Alkoholfri dag.
Lärorikt
Festigt
Lekfullt
Tisdag 23/8 - FSF (Före-StuFF-fest) & StuFF-fest
Det är dags för FSF tillsammans med socionomprogrammets Nollan på Dalkarlens innergård. Här kommer vi hitta på massor av kul tillsammans innan det
är dags för Nollans första fest på Trappan- StuFF-festen! En kväll på vårt kära
Trappan och Nollan är fast! Samling utanför Flygeln 19:00.
Lärorikt
Festigt
Lekfullt
Onsdag 24/8 - Pubrundan
Självklart har Nollan inte tröttnat på att ha kul men benen är trötta och därför
är en pubrunda helt perfekt. Måttliga promenader mellan Norrköpings olika
pubar erbjuder Nollan lätt motion men även god dryck! Kalaset avslutas på
Kära Trappan med buffé. (P.S. På lunchen har vi tävlingar Mellan Husen där
Nollan kan vinna bra priser!) Samling utanför Flygeln 16:45.
Lärorikt
Festigt
Lekfullt
Torsdag 25/8 - StuFFiaden
Nollan får träffa Nollan från andra program igen och denna gång i en StuFFiad
där Nollan tävlar för Lärarna själva. Det blir olika stationer som Nollan får gå
mellan och ha mycket skoj! (P.S. På lunchen har vi tävlingar Mellan Husen där
Nollan kan vinna bra priser!) Samling utanför Flygeln 17:15. Alkoholfri
dag.
Fredag 26/8 - Fulsittning
Här blir det mat och underhållning för en billig peng som Nollan absolut inte
vill missa! Gå all in och visa dig i din tolkning av sittningens tema - Flowerpower! Samling utanför Flygeln 18:00.
Lärorikt
Festigt
Lekfullt
Lärorikt
Festigt
Lekfullt
Lördag 27/8 - Stadsvandring & förfest
Tillsammans med de andra fadderierna beger vi oss ut i Norrköping för att
lära känna staden. Det blir skojsiga stopp på vägen för att Nollan inte bara ska
kolla på byggnader. På kvällen är det förfest tillsammans med ett av de andra
programmen inom StuFF, nämligen Miljövetarna! Här får Nollan en chans att
bekanta sig med ett annat program och ha en rolig förfest tillsammans. Kvällen avslutas på vårt kära Trappan där vi dansar natten lång! Samling utanför Flygeln 14.00 för stadsvandring. Samling för kväll sker utanför
Flygeln 18:45.
Söndag 28/8 - Storhandla med styrelsen
Flytt till ny stad och tomt i kylskåpet. Vad passar då bättre än en storhandling
tillsammans med andra Nollan och NLSek? Nollan kommer i första hand cykla
men har du ingen cykel kommer NLSek visa dig var bussen går eller hur du
går dit. Efteråt käkar vi en glass tillsammans på Halvars! Samling vid Flygeln 14:00. Alkoholfri dag.
Lärorikt
Festigt
Lekfullt
Lekfullt
Måndag 29/8 -Studiemys på Trappan
Det blir en helkväll på Kära Trappan där vi nu förvandlat den till ett tillfälle att
prata om studier med gamla studenter, köpa kurslitteratur men också umgås
och spela spel. Här ses på Trappan från 17:45. Alkoholfri dag. (P.S.
12:30 står LÄRsex utanför biblioteket och kan hjälpa dig med att registrera
ditt LiU-ID!)
Lärorikt
Festigt
Lekfullt
Tisdag 30/8 - Fångarna på bomull
Det är inte alltid lätt att hitta på Bomullsspinneriet, så vad är bättre än att
lära sig det genom hysteriskt roliga Fångarna på Bomull? Nollan vill inte missa
det här. Samling utanför Flygeln 17:30. Alkoholfri dag. (P.S. 12:30 står
LÄRsex utanför biblioteket och kan hjälpa dig med att registrera ditt LiU-ID!)
Lärorikt
Lärorikt
Festigt
Festigt
Lekfullt
Onsdag 31/8 -Fusksittning & Trappan
Ikväll är det dags för en liten privat fusksittning på härliga Cromwell! Biljett
köpes innan för en rimlig peng där god varmrätt och efterrätt ingår. Efteråt blir
det utgång till vårat Kårhus Trappan där vi i LÄRsex med SoCer bjuder på En
Najs Fest! Samling utanför Flygeln 17:15.
Lärorikt
Festigt
Stuffs
skurkeri
Lekfullt
Torsdag 1/9 -Fritidsgård
NLSek arrangerar en mysig kväll på Trappan där de öppnar upp en tillfällig
fritidsgård. Det kommer att finnas spel och möjlighet att ställa frågor till styrelsen. Samling vid Bomull 17:30. Alkoholfri dag.
Lärorikt
Festigt
Lekfullt
Fredag 2/9- Cromwellmiddag & festa in helgen
Det är fredag och det firas med en start på Cromwell där vi äter gemensam
middag. Välj mellan god planka eller hamburgare -­ ingen gör maten bättre än
Cromwell. Därefter mellanlandar vi på Vattentornets tak med utsikt över hela
Norrköping innan det bär av mot Trappan för att festa in helgen. Samling
utanför Flygeln 17:15.
Lärorikt
Festigt
Lekfullt
Lördag - Finsittning
Det är nu Nollans sista dag innan Nollan blir till Ettan. Detta vigs in i form av
en finsittning med god mat på Laxholmen och härligt sällskap. Det är dags för
Nollan att bli kungligheten Nollan alltid drömt om. Klä upp dig i dina finaste
kläder sydda av flitiga möss och njut av kvällen. Efter sittningen går vi över
vägen till Trappan för att dansa fötterna av oss! Samling utanför Flygeln
16:15.
Lärorikt
Festigt
Lekfullt
Facebook.com/sektenstuff
Instagram - Sekten1617
Snapchat - sektenserdig
Dögrymt & Överkasst
Fadderier, Festerier och Mästeriet
vid Filosofiska Fakulteten, Campus Norrköping
LÄRsex är för i år, som tidigare nämnt, ett nytt mästeri som tagit över efter ett
fadderi och ett festeri. Flera av våra gamla fadderister och festerister kommer
att delta på ett eller annat sätt under nolle-p, kanske som faddrar eller sektionsaktiva. För att ni ska känna igen dem kommer här bilder på våra pateteter:Överkasst, som är det föredetta fadderiet Halvkasst och Dögrymt, som är
det föredetta festeriet Helgrymt.
Miph0
MAX
Miljövetare
Överkasst. Från vänster: Emilia, Felicia, Isabelle och Sofia
SKAnsen
SKAndal
Samhälls- och
Kulturanalys
Dögrymt. Från vänster: Mattias, Emma, Åsa, Rebecca, Emmy, Johanna,
Natasa & Arthur. Saknas: Amina & Patrik
LÄRsex
Lärare
Societeten
SoCeR
Socionom
Hovet
Skumpa
Kultur, samhälle
mediegestaltning
Vad är en overall?
Overallen, eller ”ovven”, är studentens bästa vän! Ett perfekt plagg för alla väder och
tillfällen så som regn och kravall.
Ovven symboliserar vilket program
du tillhör då alla utbildningar har sin
egen overall vars färg, och ibland
även med revärer, som är unikt för
det egna programmet.
Ovven är ett perfekt sätt att samla
dina minnen från studenttiden då
den kan prydas med märken från
alla fester och kravaller men
också där ni kan skriva roliga
hälsningar till varandra!
Overallen kommer att invigas under
höstterminen. Innan ovven är invigd
så måste den bäras uppfällt. Först
efter att den är invigd får den
knytas ner på höfterna.
Lärarstudenter bär en röd overall med
gröna och silvriga revärer. Dessa finns
till exempel att köpa på Tusensköna
tyger, de har koll på hur långa revärer
som behövs. Förutom StuFF-märket
som finns på denna bild kommer er
overall ha ett NLSek-märke och ett
märke som symboliserar
lärarprogrammet. Under Nolle-P
kommer Nollan få chansen att
beställa en egen ovve av NLsek!
Kultur, samhälle &
mediegestaltning
Socionomprogrammet
Societeten & SoCeR
Hovet & Skumpa
Olika overaller inom StuFF
Samhälls- och
kulturanalys
Skansen & SKAndal
Miljövetarprogrammet
MiPh0 & Max Phesteri
Andra programs overall- och revärfärger på Campus Norrköping
Boken som Nollan precis har läst är tryckt hos

Similar documents