Kranj

Comments

Transcription

Kranj
Številka: 6040 – 5/2016-12 (5006)
Datum: 20. 7. 2016
OSNOVNIM ŠOLAM, KI V ŠOLSKEM LETU 2016/17 ZAČENJAJO
Z UVAJANJEM 1. TUJEGA JEZIKA 2. RAZREDU
Vabilo na strokovno usposabljanje
Spoštovani,
vabimo vas na strokovno usposabljanje namenjeno učiteljem in ravnateljem šol, ki v šolskem letu
2016/17 začenjajo z uvajanjem prvega tujega jezika v 2. razredu, ki bo v
ponedeljek, 29. 8. 2016,
na Osnovni šoli Franceta Prešerna, Kidričeva cesta 49, Kranj.
Čas
9.00 – 9.15
Vsebina
Uvod in predstavitev namena strokovnega srečanja
Izvajalke
mag. Lucija Rakovec, ZRSŠ
9.15 – 10.45
Vidiki in izhodišča učnega načrta za tuji jezik v 2. in 3. razredu
OŠ s primeri prakse 1. del
odmor
Vidiki in izhodišča učnega načrta za tuji jezik v 2. in 3. razredu
OŠ s primeri prakse 2. del
odmor
Praktične izkušnje s poučevanjem in učenjem TJ v 2. razredu
in diskusija
odmor
Pedagoško organizacijski vidiki zgodnjega učenja TJ
Mihaela Kerin, ZRSŠ,
Berta Kogoj, ZRSŠ
10.45 – 11. 00
11.00 – 12.30
12.30 - 13.00
13.00 – 14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 16.15
mag. Marta Novak, ZRSŠ,
mag. Lucija Rakovec, ZRSŠ
učitelji praktiki in skrbniki šol
Berta Kogoj, ZRSŠ,
mag. Lucija Rakovec, ZRSŠ
Prosimo, da s seboj prinesete tudi Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu osnovne šole.
Za 8-urno strokovno usposabljanje boste v skladu s 16. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih
v vzgoji in izobraževanju v nazive prejeli potrdilo (0,5 točke).
Lepo vas pozdravljamo,
mag. Lucija Rakovec,
predstojnica OE Kranj in nosilka naloge
dr. Fani Nolimal,
vodja oddelka za osnovno šolo
Vabljeni:
 učitelji in ravnatelji šol, ki v š.l. 2016/17 začenjajo z uvajanjem prvega tujega jezika v 2. in 3. razredu,
 mediji in drugi zainteresirani.
V vednost:
 dr. Vinko Logaj, direktor ZRSŠ,
 dr. Nataša Potočnik, namestnica direktorja ZRSŠ.

Similar documents