פתרון משבוע שעבר

Comments

Transcription

פתרון משבוע שעבר
‫תשבץ הארץ | טומי שמיר‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪13‬‬
‫‪11‬‬
‫‪14‬‬
‫‪12‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪16‬‬
‫‪19‬‬
‫‪23‬‬
‫‪22‬‬
‫‪24‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪25‬‬
‫‪29‬‬
‫‪32‬‬
‫‪31‬‬
‫‪34‬‬
‫‪38‬‬
‫‪41‬‬
‫‪26‬‬
‫‪30‬‬
‫‪33‬‬
‫‪37‬‬
‫‪35‬‬
‫‪39‬‬
‫‪42‬‬
‫‪45‬‬
‫‪49‬‬
‫‪53‬‬
‫‪57‬‬
‫‪56‬‬
‫‪40‬‬
‫‪46‬‬
‫‪50‬‬
‫‪52‬‬
‫‪36‬‬
‫‪43‬‬
‫‪44‬‬
‫‪48‬‬
‫‪7‬‬
‫‪54‬‬
‫‪47‬‬
‫‪51‬‬
‫‪55‬‬
‫‪59‬‬
‫‪58‬‬
‫‪60‬‬
‫קילר סודוקו‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ז‬
‫נ‬
‫י‬
‫ר‬
‫מ‬
‫ח‬
‫נ‬
‫ק‬
‫ב‬
‫י‬
‫ה‬
‫ד‬
‫ו‬
‫ל‬
‫נ‬
‫ב‬
‫ז‬
‫ב‬
‫ד‬
‫י‬
‫ס‬
‫ל‬
‫כ‬
‫ו‬
‫נ‬
‫מ‬
‫ה‬
‫ג‬
‫י‬
‫פ‬
‫י‬
‫ת‬
‫ז‬
‫ו‬
‫ג‬
‫ר‬
‫מ‬
‫ב‬
‫ר‬
‫ע‬
‫ו‬
‫ר‬
‫א‬
‫ר‬
‫א‬
‫א‬
‫ז‬
‫ש‬
‫ב‬
‫ט‬
‫ש‬
‫ז‬
‫ה‬
‫ה‬
‫ה‬
‫ה‬
‫י‬
‫ע‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ז‬
‫ט ב‬
‫ד‬
‫ו‬
‫ט‬
‫י‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ל‬
‫ל‬
‫ב‬
‫ק ת א‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ד‬
‫פ‬
‫י‬
‫נ‬
‫ו‬
‫י‬
‫ו‬
‫ע‬
‫כ‬
‫ו‬
‫ט‬
‫ס‬
‫ה‬
‫א‬
‫נ‬
‫ו‬
‫א‬
‫נ‬
‫ע‬
‫ג‬
‫ב‬
‫צ‬
‫ס‬
‫ב‬
‫ח‬
‫ר‬
‫נ‬
‫ל‬
‫ק‬
‫י‬
‫ו‬
‫ל‬
‫מ‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬תשבץ הארץ‬
‫‪9‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫אופקי‪:‬‬
‫‪ )2‬צמח בר בעל פרחים זעירים‪ )9 ,‬אויב‪ ,‬ש�ו‬
‫נא ‪ )11 ,‬עיר בצרפת‪ )12 ,‬איל ברזל לניגוח ח�ו‬
‫מות‪ )13 ,‬מלחין צרפתי‪ )15 ,‬עיר אשורית‬
‫קדומה‪ )16 ,‬מטבע אוזבקי‪ )17 ,‬חלון קטן‬
‫באוניה‪ ,‬במטוס‪ )19 ,‬תפוח המדבר‪ )20 ,‬מן‬
‫הצאן‪ )21 ,‬עיר ביוון‪ )25 ,‬ריקבון‪ )26 ,‬מעוגל‪,‬‬
‫‪ )277‬אדום‪ )30 ,‬אכזבה‪ )32 ,‬מחבת לטיגון פ�נ‬
‫קייק‪ )34 ,‬עיר בסוריה‪ )38 ,‬כעס‪ )39 ,‬תכשיט‬
‫נשי בימי קדם‪ )41 ,‬שלל‪ )42 ,‬מין דגן‪ )44 ,‬מין‬
‫דג טרופי המפיק צלילים‪ )47 ,‬תו נגינה‪)48 ,‬‬
‫בסיס השערה ‪ )50 ,‬עץ גבוה ממשפחת הת�ו‬
‫תיים‪ )52 ,‬פיל ספרותי‪ )53 ,‬אייל קנדי‪)55 ,‬‬
‫אופרת רוק אמריקאית ‪ )56 ,‬קידומת לשם צ�ר‬
‫פתי ‪ )57 ,‬כלי נגינה מקראי‪ )59 ,‬כתב עת ל�ס‬
‫פרות‪ )60 ,‬דמות תנכית‪ ,‬אבי זנוח‪.‬‬
‫אנכי‪:‬‬
‫‪ )1‬עיין ומצא (ארמית)‪ )3 ,‬לוגריתם טבעי‪)4 ,‬‬
‫שווי‪ ,‬מחיר ‪ )5 ,‬דג גרם קטן ממשפחת הק�ר‬
‫פיונים ‪ )6 ,‬מצב של גלים קטנים‪ )7 ,‬מטבע י�פ‬
‫ני‪ )8 ,‬דג מאכל אוסטרלי‪ )10 ,‬עיר מקראית‪,‬‬
‫‪ )12‬אחד ממיני הקוצים‪ )14 ,‬ניצוץ אש‪)16 ,‬‬
‫נהר בצרפת‪ )18 ,‬ניצן התאנה‪ )19 ,‬ההר הגבוה‬
‫בניו זילנד‪ )22 ,‬מצבת זכרון‪ )23 ,‬ממלכה שמית‬
‫עתיקה‪ )24 ,‬גומה‪ )28 ,‬לשד העצמות‪)29 ,‬‬
‫כ‬
‫ל‬
‫ו‬
‫ד‬
‫י‬
‫נ‬
‫ת‬
‫נ‬
‫א‬
‫פ ש ח ה‬
‫שיחוח‪ )31 ,‬חלק‪ )33 ,‬אל הנילוס‪ )35 ,‬צעיר‪,‬‬
‫עדין (בהשאלה)‪ )36 ,‬מילת תנאי‪ )37 ,‬מתפלץ‬
‫מכאב וצער‪ )40 ,‬אי יווני‪ )42 ,‬נהר בקווקז‪)43 ,‬‬
‫חומה נמוכה ‪ )44 ,‬אחד האלים במיתולוגיה הנ�ו‬
‫רדית ‪ )45 ,‬מעין גזוזטרה צרה‪ )46 ,‬אלת ה�מ‬
‫וות במיתולוגיה הנורדית‪ )47 ,‬חמאה תימנית‪,‬‬
‫‪ )49‬קללה‪ )51 ,‬אציל‪ )53 ,‬דימוי עצמי‪ )54 ,‬מין‬
‫דג נוי ביפן‪ )57 ,‬אמתחת‪ )58 ,‬צלוי למחצה‪.‬‬
‫קאקורו ‪1‬‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪-‬קילר סודוקו‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬קאקורו ‪1‬‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬קאקורו ‪2‬‬
‫תשבץ היגיון | יורם הרועה‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬תשבץ היגיון‬
‫ד‬
‫ב‬
‫נ‬
‫פ‬
‫י‬
‫ח ס‬
‫א‬
‫נ‬
‫ל‬
‫ה‬
‫ר‬
‫ג‬
‫י‬
‫ש‬
‫ע‬
‫נ‬
‫מ‬
‫ג‬
‫י‬
‫ש‬
‫ו‬
‫פ‬
‫ט‬
‫ו‬
‫ל‬
‫צ‬
‫י‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ת‬
‫נ‬
‫י‬
‫ה‬
‫ב‬
‫ל‬
‫מ ש ה‬
‫נ‬
‫נ‬
‫מ‬
‫ב‬
‫א‬
‫י‬
‫מ‬
‫ז‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ט‬
‫ר‬
‫ר‬
‫ר‬
‫י‬
‫פ‬
‫פ‬
‫ו‬
‫ק ש ר‬
‫ל‬
‫ג‬
‫ל‬
‫ש‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ג‬
‫ו‬
‫ב‬
‫ל‬
‫מ‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ג‬
‫ה ק‬
‫ב‬
‫נ‬
‫ר‬
‫מ‬
‫ה‬
‫י‬
‫ל‬
‫צ‬
‫י‬
‫מ‬
‫כ‬
‫ל‬
‫י‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ר‬
‫י‬
‫א‬
‫י‬
‫ד‬
‫ב‬
‫מ ח‬
‫פ‬
‫נ‬
‫ע‬
‫ל‬
‫מ א‬
‫ש‬
‫ת‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ס‬
‫מ‬
‫ל‬
‫ח‬
‫י‬
‫מ‬
‫אופקי‪:‬‬
‫‪ .1‬יקוה שהם מהמרים (עפ"י אלי מועלם) (‪;)5,6‬‬
‫‪ .7‬על הקוק שלהן‪ ,‬אולי‪ ,‬תודי לרב (‪ .8 ;)7‬ערך‬
‫הרדיו והבלו (‪ .9 ;)3‬חזר ובקש להיות עובד בנין‬
‫(‪ .10 ;)3‬נחל דב בראשית נס ציונה (‪.11 ;)4,3‬‬
‫לדברי הקניבלים אפשר ליהנות מערד אם קוו‬
‫פצים בבהלה אחורה (עפ"י חני קלנר) (‪.13 ;)6‬‬
‫בחינות בצים? (‪ .15 ;)4‬הסתייג מאד משובה‬
‫של המפלגה (‪ .17 ;)3‬שי לא מסכים "על עיוור"‬
‫(עפ"י יוסי קאופמן)( (‪ .19 ;)4‬מנה עוף בגן יר�ו‬
‫שלמי (‪ .22 ;)6‬אבן נגולה מלבנו כשהצלחנו‬
‫להרימו ללא קושי‪ ,‬כפי ששמענו (עפ"י איציק‬
‫בלול) (‪ .23 ;)3,4‬הצייר למד בשקט (‪.24 ;)3‬‬
‫ספר דוד לוי( (‪ .25 ;)3‬כדורסלן איבד את מ�ש‬
‫רתו בבירה של פעם (‪ .26 ;)7‬שליט המטיל‬
‫תשלום על חומר נפץ יצטרך בסוף לברוח (עפ"י‬
‫יוסי בוגין) (‪.)11‬‬
‫אנכי‪:‬‬
‫‪ .1‬פרשן מימיקה ידידותי (עפ"י יוסי בוגין) (‪;)4,5‬‬
‫‪ .2‬מרביצים לו כי מסרב להשתמש בסכין ומ�ז‬
‫לג? (עפ"י יוסי אילן) (‪ .3 ;)4,3‬השר לשעבר עלה‬
‫על הרכב ו‪...‬זוחל( (‪ .4 ;)8‬היא קודחת בשעה ש�א‬
‫תה ספרת את הכסף (עפ"י איציק בלול) (‪.5 ;)6‬‬
‫כך קיטרו‪ ,‬כי הבינו‪ .6 ;)4,3( ...‬לפי השכל הישר‬
‫מדובר בעיר־מדינה (עפ"י אורי בן־דור) (‪.12 ;)5‬‬
‫זה כל הכסף שנשאר מן המנוח? (‪ .14 ;)3‬כבר‬
‫ברנסנס ירד ממועמדותו (‪ .16 ;)5,4‬בנק פועלים‬
‫רצה רצה דבר דבר‪ .18 ;)8( ...‬הוא תופס ושר שיר‬
‫לילה (‪ .20 ;)8‬המשחירים אולי מישהו עצוב‬
‫(עפ"י מיקי זבדי)( (‪ .21 ;)4,3‬את שירם של א�ל‬
‫תרמן וארגוב שר איינשטיין בקול ברד (עפ"י‬
‫איציק בלול)( (‪ .22 ;)6‬הרגע התעורר וחזר ל�ר‬
‫דת לפרטים (עפ"י יובל רענן) (‪.)5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪14‬‬
‫‪13‬‬
‫‪16‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪24‬‬
‫‪26‬‬
‫קילר סודוקו‬
‫יש להשלים את‬
‫הטבלה כך שבכל‬
‫שורה‪ ,‬טור ותיבה‬
‫של ‪ 3X3‬יופיעו הספרות‬
‫‪ 1‬עד ‪ ,9‬וכך שסכום‬
‫הספרות בכל "כלוב"‬
‫המסומן בקו מקווקו‬
‫יהיה זהה למספר‬
‫שבפינה השמאלית‬
‫של הכלוב‪.‬‬
‫קאקורו‬
‫על מנת לפתור קאקורו‬
‫יש להכניס ספרות‬
‫‏(‪1-9‬‏) במשבצות מבלי‬
‫שאחת הספרות תופיע‬
‫פעמיים‪ .‬המספרים‬
‫שעל המשבצות‬
‫השחורות הם סכום‬
‫הספרות שיש לשבץ‬
‫במשבצות הלבנות‪.‬‬
‫מעל הקו האלכסוני‬
‫מופיע סכום הספרות‬
‫שבמאוזן‪ .‬מתחת‬
‫לקו ‪ -‬סכום‬
‫הספרות שבמאונך‪.‬‬
‫את הפתרונות יש לשלוח על גבי גלויה למוסף‬
‫"הארץ"‪ .‬נא לציין בראש הגלויה את שם החידה‬
‫ותאריך הגיליון‪ .‬בין הפותרים נכונה יוגרל ספר‪.‬‬
‫בפרס השבועי זכתה טלילה לונדון מרמת גן‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫קאקורו ‪2‬‬
‫הפרס השבועי‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪23‬‬
‫‪25‬‬