לקריאה לחצו כאן

Comments

Transcription

לקריאה לחצו כאן
Š‡€‡„ƒ
1–’Œ‚…ŒƒŒ
‹‡—ƒŒŠŽ•ƒƒ‡—
‚…Š”‚ƒƒ‡‡Ž˜ƒŽ—38
–—•˜‚Š‹‡ŽŒ„ƒŒ
052-2429526‡‡Ž
‚Ž„‚–‡—‰˜
‡˜‡Š‰˜–
•–•‚˜Ž„‚Š
‚Ž‡€…Œ”‚ƒ
w w w.v g i . co . i l
ƒ—˜ ~ ‡  2016 †ƒ€ƒ~ 18  945 Œ  ˜‡–’‰‚ ˜ƒ—‡‡˜‚‚ƒ ‹‡—ƒŒ‚ ƒƒ—
‹‡‡ƒ‚‹‡…Œ”(Super-Food)ƒ’–’ƒ‡…Œ”Š—‹‡Š€Œ–’ŒƒŽ–˜‡~‚‰Š‡Œ–~—ƒŒ
‹‡Š—Œ‚‹‡~Š•…—‡—––˜‚‹‡–”ŒŠƒ€Š‹—# ~’–Œ‡…Œ”ƒ‹‡Ž‡Š˜‡Š€Œ‹€ƒ
16
Œ‹‡–…~‹‡Š‚•Š—‚–ƒ—Š‚Žƒ’—˜•˜–Œ˜ƒ~Š•…‹˜‡Š~Žƒ‡”ŽŽƒ•˜ƒ~Š•…
[email protected] Š~ƒ–—•–ƒ”Š‡‡Œƒ˜‡‚˜Š•Š‡Œ˜Œ‹‡•ƒ–‡
ĕĘđĞĠĦĐ čėĤĐ - ĘĥĤĚ
ĘĘđė
ĚÂĞĚ
*5191
25,000
D
-Ě ĘēĐ
052-6117100 :ğĝČ - ěđĤĥ | 050-7692114 :ęĕĕē - ĒėĤĚ
053-7361270 :ĎĤĠ ěđĤĕ - ęđĤď | 052-6117083 :ďĞĘĎ ,052-6119980 :ĕĚĤ - ěđĠĢ
‫…—ƒ˜‬
‫Œƒ‚ƒ‡Ž†–‬
‫‪–†Ž‡ƒ‚ƒŒˆ–ƒ F‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ƒ‡„‚Žƒ˜‡˜Š‚ŽŒ F‬‬
‫‪F‬‬
‫‬
‫‪F‬‬
‫‪F‬‬
‫‪F‬‬
‫‬
‫‪F‬‬
‫‬
‫‪F‬‬
‫‬
‫‪F‬‬
‫‡”ƒƒ–‡‰‚€–’‡˜‬
‫Ž‡Ž€Š‬
‫‰ƒ˜‡‹…Ž‡ƒŠƒŒƒŒ‡–‡€„‚–‬
‫Žƒ‡~‡~ƒŠ‡€Ž‚–“–‪~‰ƒ‰w‬‬
‫Œ–—‡Œ‡•‡Ž‡–ƒŒƒ”‡Œ–Œ‬
‫ƒ˜…‰‡‹~ŠŒƒ€ƒ–‡‡•‬
‫Œ~ƒ–‬
‫€–’‡•‚Œƒƒ˜—–‚–~ƒ‬
‫‚’•‚ƒ–‡—€‬
‫‪[email protected]‬‬
‫†Š
‪w‬‬
‫’•
‪073w2369088‬‬
‫Œ„‰‡–˜‚’•‚Ž‡‘–ƒ‹‬
‫–•‚†ƒ‬
‫‡ƒ”‡’–ƒ‹‬
‫‡••Ž‡~Š—‡Œ„–…‡‡ƒ–‹‬
‫†‡‡‬
‫Œƒƒ˜‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‚Œ–‰˜~‡Ž‚~…–~‡˜Š˜ƒ‰‚Œƒƒ˜‬
‫‚Œ–‰˜ƒ‚ŒŽ‚Š‚‬
‫–…
ŒŽ…‹€‡‪~˜53‬‬
‫‰Š‚„‰ƒ‡ƒ˜—Œƒ–ƒ˜~‡‬
‫‬
‫Š‚˜‡•Š˜–€‹Š—–‰Š~Œ”‡Š~…‬
‫Œ~€–Œ‡Š’–‹~ƒŠ‚’‡“‰Š~Œ”‡‬
‫‰Š…Š•Œ‚Œƒ’‡˜ƒ‚„‚‬
‫סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון‬
‫לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם‪.‬‬
‫הבהרה‪:‬‬
‫בכתבה "הנחל"‪ ,‬שפורסמה שבוע‬
‫שעבר‪ ,‬התמונות בשחור‪-‬לבן הינן‪:‬‬
‫באדיבות ארכיון כפר ויתקין‪.‬‬
‫‚Œ‡Š‡‹—Š‰‹‬
‫‡˜ƒ‬
‫קוראים יקרים‪,‬‬
‫"קו למושב" נכתב עבורכם‪ .‬יש בו מקום‬
‫לתגובותיכם על הכתבות המתפרסמות‬
‫בו‪ ,‬למאמרי דעה‪ ,‬לסיפורים ולשירים‬
‫שכתבתם‪ ,‬ואף לתמונות שלכדו את‬
‫עיניכם ונשמרו במצלמתכם‪ .‬כתבו את‬
‫שם הצלם בשם קובץ התמונה‪ ,‬הקלידו‬
‫מאמרים ויצירות ושלחו אל‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫בקרו אותנו והגיבו‬
‫גם בפייסבוק‪,‬‬
‫בכתובת‪ :‬קו למושב ‪ -‬שבועון המושבים‬
‫וההתיישבות הכפרית‬
‫˜ƒ‰‬
‫‪4‬‬
‫‚ƒ•Œ‚ƒ‚‡Œ—–‡˜Š…‡Ž˜‬
‫ƒ€‡‡˜‚•–•‚„ŒŽ‡˜ƒ…ƒ•‬
‫‚‚˜‡‡—ƒ˜‬
‫מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר התאחדות חקלאי ישראל‪ ,‬מאיר צור ומזכ“ל‬
‫התאחדות חקלאי ישראל‪ ,‬אבשלום וילן מינו את יו“ר אגף הקרקעות בתנועת‬
‫המושבים‪ ,‬עו“ד עמית יפרח למשקיף בוועדה מטעם התאחדות חקלאי ישראל‬
‫השבוע החלה בדיוניה ועדה בין מש‬
‫רדית לבחינת סוגיית הקרקע הזמנית‬
‫וחוק ההתיישבות‪ .‬הועדה הוקמה על ידי‬
‫שר האוצר‪ ,‬משה כחלון ושר החקלאות‪,‬‬
‫אורי אריאל וזאת לצורך הגדלת הפריון‬
‫במגזר החקלאי‪ ,‬ניצול יתרונות לגודל‬
‫בחקלאות ושימוש מיטבי של מקרקעי‬
‫ישראל המיועדים לשימושים חקלאיים‪.‬‬
‫הועדה צפויה לבחון את הסוגיות‬
‫הבאות‪ :‬רמת הסחירות של קרקע‬
‫חקלאית בחינת האפשרות לחכי‬
‫רות משנה‪ ,‬ניוד זכויות ושותפויות‬
‫עסקיות בין גורמים שונים בתחום‬
‫החקלאות‪ .‬כמו כן‪ ,‬קרקעות שהוקצו‬
‫שלא במסגרת משטר הנחלות )זמ‬
‫ניות( מעמדן החוזי‪ ,‬מגבלות ההשקעה‬
‫החלות עליהן ואופן ההקצאה‪.‬‬
‫מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר‬
‫התאחדות חקלאי ישראל‪ ,‬מאיר צור‬
‫ומזכ“ל התאחדות חקלאי ישראל‪,‬‬
‫אבשלום וילן מינו את יו“ר אגף‬
‫הקרקעות בתנועת המושבים‪ ,‬עו“ד‬
‫עמית יפרח למשקיף בוועדה מטעם‬
‫התאחדות חקלאי ישראל‪.‬‬
‫הצוות צפוי להגיש את המלצותיו‬
‫לשרים בתוך ‪ 90‬יום מתחילת עבוד‬
‫תו‪ ,‬בראש הצוות יעמוד סגן הממונה‬
‫על התקציבים‪ ,‬ערן ניצן וחברי הצ‬
‫וות יהיו המשנה ליועץ המשפטי‬
‫לממשלה‪ ,‬עו“ד ארז קמינץ‪ ,‬מנכ“ל‬
‫משרד החקלאות‪ ,‬שלמה בן אליהו‪,‬‬
‫מנכ“ל רשות מקרקעי ישראל‪ ,‬עדיאל‬
‫שומרון‪ ,‬רשם האגודות השיתופיות‪,‬‬
‫מירון הכהן וכאמור‪ ,‬כמשקיף מטעם‬
‫התאחדות חקלאי ישראל‪ ,‬יועמ“ש‬
‫ויו“ר אגף קרקעות בתנועת המוש‬
‫בים‪ ,‬עו“ד עמית יפרח‪.‬‬
‫עו“ד עמית יפרח אמר היום‪” :‬מדו‬
‫בר בשני נושאים מאוד משמעותיים‬
‫למגזר ההתיישבותי אשר בשנים‬
‫האחרונות עסקנו בהם לא מעט‪ .‬אופי‬
‫החקלאות‪ ,‬היקף השטחים המעובדים‬
‫ומספר החקלאים השתנה לאורך הש‬
‫נים וללא ספק שתי הסוגיות הללו‬
‫משפיעות על יכולתו של החקלאי‬
‫לעשות את השימוש המיטבי בקרקע‬
‫הן בהיבט החקלאי והן בהיבט הכל‬
‫כלי‪ .‬צריך להתאים ככל שניתן את‬
‫הכללים אל המציאות המשתנה כך‬
‫שהחקלאות תצמח ומספר החקלאים‬
‫הגנה עצמית‬
‫החדשים יגדל בכל אזורי הארץ‪“.‬‬
‫כאמור‪ ,‬חוק ההתיישבות מטרתו‪,‬‬
‫בין היתר‪ ,‬היא מניעת העברת זכויות‬
‫מתיישב בקרקע לאדם אחר‪ .‬העברה‬
‫זו היא בגדר שימוש חורג‪ .‬מטרת‬
‫החוק לשמור על אדמות המדינה ולא‬
‫רק על ידי פיקוח על שימוש חוקי‬
‫בקרקע‪ ,‬אלא גם שמירה על החקלאות‬
‫והחקלאים בישראל‪ .‬החוק הינו כלי‬
‫ליישום מדיניות לשימוש מיטבי בק‬
‫רקע ובמים‪ ,‬זאת בהתייחס לתמורות‬
‫המתקיימות בחקלאות‪ ,‬תוך שמירה‬
‫על זכויות המדינה והחקלאים‪.‬‬
‫הקרקע הזמנית הינה הקרקע אותה‬
‫משכירים מושבים וקיבוצים בחוזים‬
‫עונתיים המתחדשים כל ‪ 3‬שנים ובה‬
‫יכול המושב לבצע חקלאות בעל וש‬
‫לחין בלבד וללא השקעות בקרקע‪,‬‬
‫המגבלות הללו מייצרות לעתים שי‬
‫מוש לא יעיל בקרקע שמצריך בחי‬
‫נה מחודשת וכמו כן הקרקע הזמנית‬
‫תפקידה להיות עתודה לטובת השל‬
‫מת משבצות של יישובים שחסר להם‬
‫קרקע משבצת או לטובת הקמת יישוב‬
‫חדש באותו אזור‪.‬‬
‫תושב מושב בית אלעזרי‪,‬‬
‫שנאלץ להתגונן מפני‬
‫שלושה פורצים שניסו‬
‫לשדוד את רכושו‪ ,‬עוכב‬
‫לחקירה בחשד כי ירה למוות‬
‫באחד הפורצים‬
‫‪16‬‬
‫פודמנטליזם‬
‫במושב באר מילכה‪ ,‬על‬
‫גבול מצרים‪ ,‬איתרנו‬
‫מגדלים המשלבים חקלאות‬
‫קונבנציונאלית עם חקלאות‬
‫חדשנית ומרתקת ‪ -‬חקלאות‬
‫אחרת שפונה לקהלים אחרים‬
‫˜Žƒ˜‚Œƒ—‡‹˜•‡‡‹Œ‡Ž–‬
‫Œ„‰‡–ƒ˜~–”‡Žƒ—~…—‡‚‬
‫~†–†€‡˜–~‡‡˜Œ„‰‡–˜‚Œƒ—‬
‫‪22‬‬
‫הסמינר יתקיים השנה ב‪ 1918‬בספטמבר‪ ,‬במלון קראון פלאזה‪ ,‬בירושלים‬
‫ובמהלכו יתקיימו הרצאות‪ ,‬העשרות והופעות בנושאים שונים‬
‫אגף חברה וקהילה של תנועת‬
‫המושבים יקיים במהלך החודש‬
‫הבא‪ ,‬סמינר מזכירות ארצי‪ ,‬בנושא‪:‬‬
‫”חשיבה אסטרטגית בראיית מזכי‬
‫רת המושב“‪ .‬הסמינר יתקיים השנה‬
‫ב‪ 1918‬בספטמבר‪ ,‬במלון קראון‬
‫פלאזה‪ ,‬בירושלים ובמהלכו ית‬
‫קיימו הרצאות‪ ,‬העשרות והופעות‬
‫בנושאים שונים‪.‬‬
‫שושי נשר‪ ,‬מאגף חברה וקהילה‪,‬‬
‫מסרה ל“קו למושב“‪” :‬סביבת הע‬
‫בודה של מזכירת מושב הינה סבי‬
‫בה מאתגרת‪ .‬חברי המושב רואים‬
‫במזכירות המושב את הלב הפועם‬
‫של המושב‪ ,‬את מרכז האינפורמ‬
‫ציה ואת המזכירה כפנויה תמיד‬
‫לצרכיהם‪ .‬מדובר בעבודה הדורשת‬
‫ידע‪ ,‬מקצועיות‪ ,‬דיסקרטיות ועם‬
‫זאת הקשבה‪ ,‬תשומת לב אישית‬
‫ואכפתיות‪.‬‬
‫”אני שמחה להזמין את מזכירות‬
‫המושבים לסמינר ולפגוש מזכירות‬
‫ממושבים אחרים ללמידה משותפת‬
‫המשלבת למידה בהנאה‪“.‬‬
‫פרטים נוספים באתר תנועת‬
‫המושבים‪www.tmoshavim.org.il :‬‬
‫או בטלפון‪.03-6086309 :‬‬
‫כמו בן משפחה‬
‫‪ 33‬שנים לאחר מותו של‬
‫הגרעינר‪ ,‬שי דגני ז"ל בן‬
‫ה‪ ,19-‬בתאונת דרכים‪ ,‬הוחלט‬
‫במתנ"ס מעלה יוסף להנציח‬
‫את זכרו‪ .‬אחיו‪ ,‬אורי דגני‪:‬‬
‫"הוא עשה להם משהו בלב"‬
‫‪!ĖĘĥ ĐĠĕĥēĐ ĦČ ęĕĘĕďĎĚ ĦđčĥĕĕĦĐĐ ĕĜđĦĕĞ‬‬
‫‪ĕĜđĦĕĞ ĦČ ČđĤģĘ ěĦĕĜ‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪:ęĕČčĐ ęĕĤĦČč ęĎ‬‬
‫‪www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327‬‬
‫‪ęĕčĥđĚĐ ĦĞđĜĦ‬‬
‫‪www.ihaklai.org.il‬‬
‫‪ĕČĘģēĐ ďđēĕČĐ‬‬
‫‪www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx‬‬
‫‪ęĕēĤĠĐ ĕĘďĎĚ ěđĎĤČ‬‬
‫‪www.ofek-israel.org.il‬‬
‫‪ģĠđČ‬‬
‫‪www.kib.org.il/yarok.html‬‬
‫‪ģĕĜĢđčĕģ‬‬
‫‪www.israel.agrisupportonline.com‬‬
‫‪Đčĕčĝđ ĞčĔ ĦđČĘģēĘ ĘĔĤđĠĐ‬‬
‫‪ģđčĝĕĕĠč đĜĦđČ đĥĠē‬‬
‫‪ęđĕ‬‬
‫‬
‫ ‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ ‬
‫‬
‫‬
‫‪Pre‬‬
‫‪ced‬‬
‫‪i2 ĕĚĎď‬‬
‫‪ent‬‬
‫‪ęĕĞĝđĜ25,000‬‬
‫‪č ĞĢč‬‬
‫‪ĘĝĠĝ - Ě‬‬
‫‪ĦĠĝđĐ ĘēĐ Ě‬‬
‫‪Ę ĦđĤĥĠ‬‬
‫‪Č‬‬
‫‪Ĭ‬‬
‫‪ČĘ‬‬
‫‪ĘĘđė‬‬
‫‪Ě"ĞĚ‬‬
‫‪ĕĤđēČ‬‬
‫
‬
‫‬
‫‚ ‪‬‬
‫
‬
‫‬
‫‪ĐĕďĠ‬‬
‫‪ĕďĚ‬‬
‫‪ęĕēė‬‬
‫‪ĐĚĕĥ đĚđ ęĕĚė‬‬
‫‪ĜĐđ ĐĜĕĥ ē ęĕĕČđ‬‬
‫‹˜•Ž‡‹‬
‫‹‚ƒŒ‡ ˜…ƒŒ‹‬
‫‪Đ ĤđĠĕĥĠĤ ęĕĤĢ‬‬
‫–‡‹–’ƒ~‡‡ ƒ–”‡–ˆ—Š~Ž—‡‹‬
‫”‡‚‬
‫—ƒƒ•˜Œƒ” Œƒ”–‡‹’ –‡~ƒ˜‹‬
‫‪Ę ĦĕĜĕĘ đĚ‬‬
‫ƒ’–‬
‫‚ ƒ˜…‡‡‚‹ƒ‬
‫‬
‫Œ‡‡~˜ƒŒ‬
‫‪~ƒ• eepW‬‬
‫ƒ‬
‫‪ģ‬‬
‫ƒ˜‡~‡‰‬
‫‬
‫Œ‡’‡‚ –‡‡‹—Š‬
‫‪‚ƒ!eaver‬‬
‫…–˜~ƒŒ‡‡‹Œ ‡’ƒ–Œ—Œ‬
‫‬
‫”‡‹‬
‫‹Š…ƒŠŠ—‬
‫‡ŽŠ‬
‫ •‡ƒ‬
‫ƒ‡‰ƒŠ˜‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ ‬
‫‚‬
‫ƒ ‬
‫ ‬
‫—ƒ‬
‫‪FDA‬‬
‫’‡˜ ‪‬‬
‫‡˜ƒ‬
‫Œƒ˜ —‬
‫Š‡„‬
‫Œ
‪3‬‬
‫‪146‬‬
‫ ‡
‬
‫‪‬‬
‫˜‬
‫†‬
‫‪1‬‬
‫~– ‪5‬‬
‫‡Žƒ‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫
‬
‫‬
‫
‬
‫‪ZZZQDF‬‬
‫
‪KODWDYRW‬‬
‫
‬
‫‪FRLO‬‬
‫ ‬
‫‪—201‬‬
‫ƒƒ ‚Œƒ‬
‫‬
‫—‡‹ ƒ‬
‫‪03-6133945‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ČĘ ęĕĥđĚĕĥ‬‬
‫‪ĕčĥđĚĐ đ ĐĥđĤĕ ,ęĕĤđĎĚ‬‬
‫‪ĤđĔģĝč‬‬
‫‪ęĕĕČĘģē‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ďđĚĞ đČĤ‬‬
‫
‬
‫‚‚˜‡‡‬
‫‪ČĥđĜč ěđĕĞ‬‬
‫—ƒ˜ ‚‬
‫ ‪ 1‬‬
‫‪ 864‬‬
‫ Œ
‬
‫‰’–‡˜ ‪‬‬
‫‡Žƒ~–‬
‫‪
‡  2015‬‬
‫†˜‬
‫˜—‚‬
‫Œ‬
‫Œƒ‬
‫ƒ‬
‫Š‡„‚‬
‫Š‡„‚‬
‫‰‬
‫‰‚~‬
‫‚~‡‡Ž‚‬
‫Ž‚ƒƒ˜‬
‫˜‬
‫ƒ‬
‫‚˜~…ƒ˜‬
‫…ƒ˜‬
‫…•Š‬
‫~‡‡—–~Š"‬
‫Œ
‬
‫‪0‬‬
‫‪60‬‬
‫€‡Š‡ƒ‪3102‬‬
‫…—‬
‫‬
‫…— Š‬
‫—Š‬
‫Š‚ƒŽ~‬
‫‚ƒŽ~‚Š‬
‫Š‬
‫Š‰~‬
‫Š‰~‬
‫‰~ƒ–‚ ‬
‫ƒ–‚‬
‫Œ‬
‫Œ–‰„‬
‫Œ–‰„Š‬
‫Š–‡—ƒ‬
‫–‡—ƒ‹‬
‫‹Œ—‬
‫Œ—‬
‫Œ—”‬
‫”ƒ˜‬
‫”ƒ˜‬
‫”Œ–‪2014‬‬
‫Ž”‬
‫Ž”‡ Š‬
‫”‡Š ‬
‫‡––Œ‬
‫ŒŽ’‬
‫Ž’‬
‫Œ— †‬
‫Œ–‰„˜…‚ŠŠ‡ˆˆ‬
‫’†‡ŒƒŠ‚Œ‬
‫•‬
‫— ‚…•‬
‫—–~—ƒ‬
‫•Š~‬
‫Š~‡‬
‫ƒŒŒ
‪‹ƒŠ 0‬‬
‫Šƒ‹—Œ…ƒ‬
‫˜—‬
‫Œ
‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪CE‬‬
‫‡˜ƒ‬
‫‬
‫”˜‬
‫”˜‬
‫’‡˜…–ƒ‬
‫–ƒ‬
‫ƒ–‚†‰ŽƒŠ‬
‫ƒ€‡‚—Œ
"""–‡"‬
‫€ƒ‚‡ƒ˜–‪3‬‬
‫‚‡˜–‹‡ƒŠ‬
‫
‬
‫Š‚‡—€‡ƒ‡ƒŒŽ‡‡ ‬
‫~ƒ˜‬
‫–‡ƒ˜–‬
‫ŠŽ~ƒ Š…•Š‚€Š‡‹Œ‚‬
‫•ƒ–~˜ ~„ƒ‰‚ ’–„‰–‡‹Š‬
‫…‡’‚ƒ‬
‫‪‹‡Ž†–‹‡14‬‬
‫‡–—€‡‬
‫ƒ’
~Œ–"Œ
‬
‫˜‚ŽƒŠ‬
‫‚€’‬
‫’– †‡˜‡ƒ˜‬
‫~Œ”ƒ‬
‫ƒŒ‡‡Š”ƒ–‬
‫—‬
‫‡˜ ƒ•–‬
‫
‬
‫‬
‫‪yeruk‬‬
‫‪im.tm‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.com‬‬
‫‪8‬‬
‫‪18‬‬
‫Œ
‪18‬‬
‫•—–ƒ~Š‬
‫‰˜ ƒŒ‬
‫‪yeruk‬‬
‫Ž‡˜ ‬
‫‡‹Œ˜Œ‡Š‬
‫‚Œƒ”€˜–‚—ƒƒ‡ƒ‬
‫‡–ƒ•‪im‬‬
‫‪.tm‬‬
‫–ƒ‰‚ ‰‡Žƒ…‬
‫@‪ags‬‬
‫~‡ƒ‡ƒ‡Š˜ƒŠŒ‬
‫‪gmail‬‬
‫‚ƒ˜ —Ž—…•‬
‫‪.com‬‬
‫ƒ~Š‬
‫—Š€Ž‡ ‡‡‹‬
‫‡‡•ƒŽ‡˜‡‹ƒ‚˜–ƒ˜ ‪–—• ĜĴĠĩ‬‬
‫Œ–’˜‚~‚…–˜‡‬
‫”ƒ–‬
‫Œ‡‡Š‬
‫‹‚ Š‡†‡‡‹‬
‫˜ƒ‬
‫Œ˜…–‡‡‡‹‚’ƒ‬
‫‚‡‬
‫•Š˜‬
‫‰‡” –‰‡‚…‬
‫—‡Žƒ‡‬
‫Œ‡Š‬
‫Š‬
‫
‡‹Œ˜‬
‫
‡–ƒ•‬
‫Œ— ‬
‫–‚‬
‫…•Š‬
‫‚…•Š‬
‫Š~ƒ˜‬
‫~ƒ˜Ž€ƒ‬
‫€ƒ—‬
‫~ŒŽƒ Š‡‬
‫—…‡‬
‫…‡˜ƒ‬
‫˜ƒ˜"‬
‫–Œ‡ƒ“‬
‫Œ‬
‫”–‡˜‪–‡Œ—–—‚‰ŽŒ‚3‬‬
‫—Œ‡–‬
‫Š–Œ‬
‫Ž‬
‫Š–Œ‡‡‰‚‬
‫‰‚‬
‫”–Š—ƒ‬
‫Œ
‬
‫•Š˜‚‡˜‬
‫’‬
‫’–––†‬
‫†‡‹‬
‫‡‹ Œ‬
‫†‡‹ŒŠ‬
‫ŒŠ‬
‫Š~‡‹Œ
‪11‬‬
‫ƒ‡‬
‫‚‬
‫~ƒ†ƒ‬
‫Žƒ‬
‫—ŠŽƒ‬
‫Š‡‬
‫†Œ‡‬
‫’ Ž‡‹‬
‫–ƒ˜ ‚„Ž˜‬
‫ …Š‬
‫‪00‬‬
‫Œ‡‰‬
‫–‡ Š•–~ƒ‬
‫‬
‫~‡ƒ‬
‫ –~—ƒ‬
‫‪00‬‬
‫‪İĠĜĤIJ‬‬
‫–’‬
‫Œ‬
‫˜€Ž‡€–‬
‫‪!1926‬‬
‫‪00‬‬
‫‡ƒŽ‡‬
‫‪2014‬‬
‫‪1‬‬
‫‪|| 2‬‬
‫‪18.8.2016‬‬
‫ŠŽ‘‬
‫‚•– ƒ‬
‫‚…Š‬
‫‬
‫‡ƒŽ‡‬
‫‪2014‬‬
ĤĦđĕč čđĔĐ ęĞ ĦđĜĐĕĘ
.ęĘđĞč ĘđďĎĐ ěĤĢĕĐ Ęĥ ĦđēđĜĘđ ĐĚĢđĞĘ ,ĦđėĕČĘ ęďģĦĐĘ ęėĘĥ ĦđĜĚďĒĐĐ đĒ
,ěĕĒĜč đČ ĕĘĚĥē ,ęėĘ ęĕČĦĚĐ čėĤĐ ĦČ đĕĥėĞ đĤēč
.ĦĚĘĥđĚ ĦĕČģĕĤĚČ ĐĎĕĐĜ ĦĕđđēĚ đĜĐĕĦđ
*3946
3 ||
18.8.2016
052-6117083 :ďĞĘĎ ,052-6119980 :ĕĚĤ - ěđĠĢ
053-7361270 :ĎĤĠ ěđĤĕ - ęđĤď | 052-6117100 :ğĝČ -ěđĤĥ
‫…—ƒ˜‬
‫Œƒ‚ƒ‡Ž†–‬
‫Œƒ—Ž‡•…—ƒ‰‡‡–‚ŠŒƒƒ˜’ƒ–“‬
‫בעל המשאית דיווח לפנות בוקר על ניסיון השוד ואף מסר למשטרה כי ירה באוויר על מנת להבריח את שלושת‬
‫השודדים‪ ,‬לאחר שאיימו עליו במוט‬
‫נהג משאית‪ ,‬מושבניק מבית‬
‫אלעזרי שליד גדרה‪ ,‬עוכב לחקירה‬
‫ביום ראשון השבוע‪ ,‬כחשוד בירי‬
‫למוות באדם שניסה לגנוב את‬
‫רכבו‪ .‬הגופה נמצאה לפנות בוקר‬
‫בשדה‪ ,‬בסמוך לכביש ‪ ,40‬באזור‬
‫צומת ביל"ו‪ .‬פרמדיקים של מד"א‬
‫קבעו את מותו של הפורץ‪.‬‬
‫המשטרה חושדת‪ ,‬כי שלושה‬
‫שודדים ניסו במהלך הלילה לגנוב‬
‫משאית‪ ,‬שחנתה בחצר בית במושב‬
‫בית אלעזרי‪ .‬בעל המשאית דיווח‬
‫לפנות בוקר על ניסיון השוד ואף‬
‫מסר למשטרה כי ירה באוויר על‬
‫מנת להבריח את שלושת השודדים‪,‬‬
‫לאחר שאיימו עליו במוט‪.‬‬
‫זמן קצר לאחר מכן התקבל דיווח‬
‫נוסף על מציאת גופה של גבר‪ ,‬כבן‬
‫‪ ,30‬בסמוך לצומת ביל"ו‪ ,‬לא רחוק‬
‫מביתו של בעל המשאית‪ .‬הקור‬
‫בן נמצא ירוי בראשו כשעל ידיו‬
‫כפפות‪ ,‬פרט המרמז כי הוא אחד‬
‫משלושת הפורצים‪.‬‬
‫במהלך הסריקות אותר שובל‬
‫כתמי דם‪ ,‬שהובילו למציאת הגופה‬
‫בשדה‪ ,‬בסמוך למושב‪ .‬מפקד מחוז‬
‫מרכז במשטרה‪ ,‬ניצב מוטי כהן‪,‬‬
‫הורה על עיכובו של הנהג לחקירה‪.‬‬
‫כאמור‪ ,‬הוא חשוד כי ירה למוות‬
‫בפורץ‪.‬‬
‫מזכל תנועת המושבים ויור‬
‫התאחדות חקלאי ישראל‪ ,‬מאיר‬
‫צור‪ ,‬אמר השבוע כי‪" :‬הגניבות‬
‫החקלאיות בפרט והפריצות לשטחי‬
‫המושבים בכלל הן תופעה מטרי‬
‫דה במרחב הכפרי כולו‪ .‬לא יכול‬
‫להיות שחקלאי אשר מעבד את‬
‫אדמתו במהלך כל היום‪ ,‬יהיה גם‬
‫השומר של האדמה שלו‪.‬‬
‫Œ‰ŠŠ˜’‡–˜•‡‡‹‰ŽŒ‡ƒ…‬
‫Š•‡ƒ‹•‡‹Œ•ƒŒ‡‡‹‡…‬
‫‹…Œ—‚Œƒ”ƒ˜‚~„ƒ–‡ƒ˜‬
‫‚€ƒŠƒ˜”’ƒ‚Ž€‬
‫מטרת הכנס היא הגברת כלכלה מקומית מקיימת בנגב הצפוני ע“י‬
‫חיבור בין עסקים מקומיים קטנים ובינוניים למוסדות העוגן הגדולים‬
‫מכללת ספיר והמועצות‬
‫האזוריות בני שמעון‪ ,‬מרח‬
‫בים‪ ,‬שדות נגב‪ ,‬אשכול ושער‬
‫הנגב יקיימו בחודש הבא כנס‬
‫ספקים גדול‪ .‬המיזם הוא חלק‬
‫ממיזם ”ביזבנגב“ ומתקיים‬
‫כחלק ממיזם י‪.‬ה‪.‬ב ‪ -‬מוסדות‬
‫העוגן‪ ,‬שמובילים בשיתוף עם‬
‫הסוכנות לעסקים קטנים ובי‬
‫נוניים במשרד הכלכלה והת‬
‫עשייה‪ ,‬מעוף דרום והמשרד‬
‫לפיתוח הפריפריה‪ ,‬הנגב והג‬
‫ליל באמצעות הרשות לפיתוח‬
‫הנגב‪ .‬מטרת הכנס היא הגברת‬
‫כלכלה מקומית מקיימת בא‬
‫שכול הנגב הצפוני באמצעות אורנה גיגי‪” .‬ספיר מקדמת בברכה כל‬
‫חיבור בין עסקים מקומיים קט יוזמה שנועדה לפתח את כלכלת הנגב“‬
‫נים ובינוניים למוסדות העוגן‬
‫הגדולים באזור‪ .‬כמו כן מצטרף עוגן שתקציבי הרכש המצרפיים‬
‫לשורה של כנסים דומים שנערכו שלהם בעלי השפעה מכרעת על‬
‫לאחרונה במרכז הרפואי סורוקה‪ ,‬הכלכלה המקומית‪ ,‬ולכן יש לחבר‬
‫עיריית דימונה ובחברת ‪ HP‬אינ בין כל הגורמים‪.‬‬
‫דיגו‪.‬‬
‫מכללת ספיר תארח את הכנס‪,‬‬
‫הכנס צמח מתוך ההבנה‪ ,‬כי בו ייחשפו בעלי העסקים למערך‬
‫בנגב מתרחשים כיום מהלכי פי הרכש של המכללה ושל המועצות‬
‫תוח חסרי תקדים כדוגמת מעבר האזוריות‪ .‬כמו כן‪ ,‬יתקיים דיון‬
‫בסיסי צה“ל לנגב‪ ,‬הקמת פארקים פתוח עם נציגי מוסדות העוגן‪.‬‬
‫לתעשייה והייטק‪ ,‬קציר ים המלח העסקים אליהם מכוון הכנס הם‬
‫ואחרים‪ ,‬המהווים קטליזאטור מדיה ופרסום‪ ,‬חשמל ואלקטרו‬
‫למינוף העסקים המקומיים ע“י ניקה‪ ,‬חומרי ניקוי‪ ,‬ציוד משרדי‪,‬‬
‫שילובם בפעולות ההקמה‪ ,‬התפ דפוס‪ ,‬הסעות‪ ,‬יועצים ונותני שי‬
‫עול וצריכת השירותים‪ .‬לצד מה רות‪.‬‬
‫לכים אלו‪ ,‬פועלים בנגב מוסדות‬
‫אורנה גיגי‪ ,‬מנכ“לית מכללת‬
‫‪|| 4‬‬
‫‪18.8.2016‬‬
‫ספיר‪ ,‬ציינה כי ספיר מקדמת‬
‫בברכה כל יוזמה שנועדה לפתח‬
‫את כלכלת הנגב‪ ,‬בדרך של חיזוק‬
‫עסקים ושירותים והגדלת מקומות‬
‫תעסוקה‪.‬‬
‫ציון ביטון‪ ,‬מנהל פרויקט מעבר‬
‫צה“ל דרומה ופיתוח אזורי במע‬
‫רך המעוף‪ ,‬ציין כי‪” :‬זוהי הזדמ‬
‫נות פז לעסקים המקומיים‪ ,‬שידעו‬
‫ימים לא קלים בשנים האחרונות‪,‬‬
‫להיחשף למוסדות העוגן המר‬
‫כזיים באזורם‪ .‬באמצעות רישום‬
‫כספק מורשה הם יוכלו להכניס‬
‫יותר עבודה לעסק‪ ,‬לגדול ולהתפ‬
‫תח ובכך גם ליצור מקומות עבודה‬
‫חדשים‪ .‬המציאות הכלכלית בנגב‬
‫עתידה להשתנות )וכבר משתנה(‬
‫וזה מצריך מבעלי העסקים המקו‬
‫מיים חשיבה יצירתית‪’ ,‬קריאה בין‬
‫השורות‘ של ההזדמנויות ובקיום‬
‫הכנס הזה‪ ,‬אנו מנגישים להם את‬
‫ההזדמנויות‪“.‬‬
‫פלורין גדלבסקי‪ ,‬מנהלת מיזם‬
‫”ביזבנגב“‪ ,‬ציינה כי‪” :‬הכנס מצ‬
‫טרף לשורה של מהלכים שהמשרד‬
‫מוביל יחד עם מעוף‪ .‬אחת ממטרות‬
‫הכנס היא שמכללת ספיר והמוע‬
‫צות האזוריות יצטרפו לפורטל‬
‫’ביזבנגב‘‪ ,‬וינגישו את המכרזים‬
‫והבקשות להצעות המחיר שלהם‬
‫לספקים‪ ,‬גם באמצעות הפורטל‪“.‬‬
‫להרשמה‪:‬‬
‫‪www.bizbanegev.org.il‬‬
‫"על מדינת ישראל לטפל‪ ,‬טיפול‬
‫יסודי נגד הגנבים באמצעות המש‬
‫טרה והחמרת ענישה בבתי המש‬
‫פט‪ .‬תנועת המושבים עזרה לכנסת‬
‫בחודשים האחרונים בביצוע מחקר‬
‫מקיף על גניבות חקלאיות‪ .‬נמשיך‬
‫לפעול בנושא‪".‬‬
‫חה"כ איתן ברושי‪" :‬יש להצ‬
‫טער על אובדן חיי אדם‪ ,‬אך צריך‬
‫לראות בפעולתו של תושב בית‬
‫אלעזרי הגנה עצמית כתוצאה‬
‫מחוסר ברירה‪ ,‬ולא הריגה או רצח‪.‬‬
‫אפעל לכינוס ישיבה מיוחדת של‬
‫ועדת הפנים והגנת הסביבה‪ ,‬כדי‬
‫לדון בסוגיה ולמצוא לה פתרונות‬
‫הולמים ומספקים‪".‬‬
‫לדברי דורון שידלוב‪ ,‬ראש המו‬
‫עצה ברנר שבשטחה המושב‪ ,‬מת‬
‫חילת השנה התרחשו כ‪ 90-‬מקרי‬
‫פריצה וגניבה מדווחים והתושבים‬
‫סובלים מכך מדי יום‪ .‬רק בסוף הש‬
‫בוע אחרון התרחשו ‪ 5‬אירועים במו‬
‫שב קדרון‪ .‬שידלוב הוסיף‪ ,‬כי "אנו‬
‫חווים זו תקופה ארוכה חוסר ביטחון‬
‫ציבורי במועצה כתוצאה מפריצות‪,‬‬
‫גניבות ואירועים נוספים‪".‬‬
‫‚†‡ƒŠ‡‹‚Œ…ƒ„‡‡‹Œ‚ƒƒ‡‹‬
‫’‡Šƒ˜—‡~—Š˜‰Ž‡˜‬
‫‚‚–‰‚ƒ~˜—‡~ƒ—Š…ƒ—‬
‫‚‚–‰‚‚Ž•–~”‡ƒŽƒ˜‬
‫השבוע הסתיימו להם עוד שלו‬
‫שה מפעלים מוצלחים ומרתקים של‬
‫בני המושבים ‪ -‬מחנות וטיולי ד‘ו‘‬
‫המחוזיים‪ .‬הטיול המחוזי נותן מענה‬
‫לפעילות במעגל רחב יותר עבור‬
‫ילדי ד‘ו‘‪.‬‬
‫הטיולים המחוזיים מהווים פעי‬
‫לות שיא של תכנית ההדרכה של‬
‫בני המושבים כולה‪ ,‬כאשר טיול‬
‫הקיץ המחוזי הוא חלק מתכנית‬
‫ההדרכה התנועתית ומהווה את‬
‫שיאו של חודש ההדרכה הנקרא –‬
‫ציונות‪.‬‬
‫השנה נבחר הנושא‪” :‬חלוצים“‪ ,‬במ‬
‫סגרתו למדו החניכים על החלוצים‬
‫ואודות תרומתם לבניין הארץ‪ .‬כמו כן‬
‫למדו חניכי התנועה על ההיסטוריה‬
‫בני המושבים בטיולים המחוזיים‬
‫של הקמת מושבי העובדים‪.‬‬
‫הטיול מבקש גם לתת מקום לא‬
‫רק ללימוד על העליות ועל הפיכת‬
‫הארץ לקיבוץ גלויות‪ ,‬אלא גם לתת‬
‫ביטוי לסיפורו האישי של כל חניך‬
‫ומדריך‪ .‬בנוסף‪ ,‬חוו החניכים חוויות‬
‫רבות‪ ,‬כמו בנייה מחנאית‪ ,‬ספורט‬
‫טבלאי‪ ,‬בישולי שדה ועוד‪.‬‬
‫הטיול המחוזי של מחוז צפון הת‬
‫קיים ביער לימונים‪ ,‬בו טיילו כ‪950‬‬
‫חניכים ומדריכים‪.‬‬
‫הטיול המחוזי של מחוז מרכז הת‬
‫קיים ביער לביא‪ ,‬בו טיילו כ‪2300‬‬
‫חניכים ומדריכים‪.‬‬
‫הטיול המחוזי של מחוז דרום הת‬
‫קיים בגן לאומי עין חמד‪ ,‬בו טיילו‬
‫כ‪ 600‬חניכים ומדריכים‪.‬‬
2016
THE BEST MULE EVER
Ħ
ěĕČ ďđĤĥĠČ
ęĕĚđĘĕĕĤĔĘ
ĐģĠ ĥĦđ
ĝČ
Ħĕďĕĕ č ęĕĘė
Ě
ĘĒĕď ,ģÂĚĝ 1,000 đĤĠ ĘđĕĚ
ČĥĚĐ ĤđĔģĤĔ ,ĥďēĐ ĘđĕĚĘ ęďģĦĐ
.ĤĦđĕ ĐčĤĐ ĘčģĘ ĘĕēĦĦđ ęĘđĞč čđĔĐ
ĐĤĕĤĎ Ĥĥđė
ęĕĐđčĎ ĐĝĚĞĐđ
.ďēđĕĚč ĘđďĎ ěĞĔĚ ČĦ
*5191
5 ||
18.8.2016
ģĝĕď ĕĚĘč ĦėĤĞĚ
ĘėĘ ĦĕĦđēĕĔč
.ďĤĠĜč ĘĎĘĎ
ďĞ ĐĞĕĝĜ ĦđĤĕĐĚ
ĦđčĘĦĥĐĘ ĥÂĚģ 50
.ĥĕčėč ĐēđĔč
ĐđčĎ ěđēĎ ēđđĤĚ
ęĕďĤĠĜ ęĕĘĦĚ ęĞ
.ĐďđčĞđ ĕČĜĠĘ ,ĐĞĕĝĜĘ
052-6111205 - ĕĝđĕ 052-6119974 - ěđĜĚČ :Ďĕĕē
.ē.Ę.Ĕ .ďčĘč ĐĥēĚĐĘ ĐĜđĚĦĐ .ęĕĕģ ĕČĘĚĚ ĦĕĥĞĜ ęĕĘėĐ ĦĤĕėĚ .ěđĜģĦĘ ğđĠėč*
‫…—ƒ˜‬
‫Œƒ‚ƒ‡Ž†–‬
‫Œ—–‡‚~ƒ”–ƒ‚…•Š~ƒ˜ƒ‚˜~…ƒ˜‬
‫‚…•Š~‡‹‚€‡ƒŠ‚‰Œƒ˜Ž‘‚Œ€‚‬
‫בין היתר סוכם כי המכס ירד ב‪ 50%‬לשנה חצי ‪ #‬מגדלי הדגים יקבלו תמיכה ישירה לשנה בסך ‪ 30‬מיליון ‪ # ₪‬רשת ביטחון‬
‫של ‪ 12‬מיליון ‪ ₪‬בפריסה למספר שנים ‪ #‬בתום שנה וחצי תיבחן הפחתה נוספת במכס‪ ,‬בכפוף לבחינת הירידה בפדיון‬
‫משרד האוצר‪ ,‬משרד החקלאות והתא‬
‫חדות חקלאי ישראל הגיעו בשבוע שעבר‬
‫להסכמות על ענף המדגה‪ .‬ההסכמות הושגו‬
‫לאחר מו“מ אינטנסיבי בין הצדדים‪ .‬במו“מ‬
‫השתתפו מטעם החקלאים‪ :‬מזכ“ל התאחדות‬
‫חקלאי ישראל‪ ,‬אבשלום )אבו( וילן‪ ,‬ראש‬
‫המועצה האזורית עמק המעיינות‪ ,‬יורם‬
‫קרין ונציגי ארגון מגדלי הדגים‪ ,‬בראשות‬
‫יוסי יעיש‪ .‬מטעם האוצר השתתפו סגן ראש‬
‫הממונה על התקציבים‪ ,‬אודי אדירי והצוות‬
‫המקצועי ומטעם משרד החקלאות השתתפו‬
‫סמנכ“ל המשרד‪ ,‬צביקה כהן והצוות המ‬
‫קצועי‪.‬‬
‫במסגרת ההסכמות סוכם‪ ,‬כי‪:‬‬
‫* המכס ירד ב‪ 50%‬באופן מידי לפרק זמן‬
‫של שנה חצי‪.‬‬
‫* מגדלי הדגים יקבלו תמיכה ישירה‬
‫לשנה בסך ‪ 30‬מיליון ‪.₪‬‬
‫* מגדלי הדגים יקבלו רשת ביטחון של‬
‫‪ 12‬מיליון ‪ ,₪‬שתחולק על פני מספר שנים‪.‬‬
‫בתום פרק הזמן של השנה וחצי‪ ,‬תיבחן‬
‫הורדה נוספת של המכס ותהליך הדרגתי‬
‫ותיבחן הפגיעה בפדיון של מגדלי הדגים‪,‬‬
‫כאשר‪:‬‬
‫* במידה והפדיון יפחת ביותר מ‪,10%‬‬
‫המכס לא ירד בינואר ‪) 2018‬ויישאר ב‪50%‬‬
‫מכס‪ ,‬עם תמיכה ישירה של ‪ 30‬מיליון שח‬
‫”להמשיך לספק לאזרחי‬
‫ישראל דג ישראלי טרי‬
‫ואיכותי“‬
‫לשנה(‪.‬‬
‫* במידה והפדיון יפחת בין ‪,10%5%‬‬
‫המכס יפחת ב‪ 8%‬נוספים‪.‬‬
‫* במידה והפדיון יפחת למעלה מ‪,10%‬‬
‫המכס יפחת ב‪ 16%‬נוספים‪.‬‬
‫* בינואר ‪ 2019‬ובינואר ‪ ,2020‬ייבדק הפ‬
‫דיון שוב כאמור לעיל‪.‬‬
‫* המשמעות היא שככל שהפדיון המצט‬
‫בר בשנים האמורות לא יפחת ביותר מ‪,5%‬‬
‫המכס ירד בסוף התהליך ל‪ .12%‬במידה‬
‫והענף ייפגע‪ ,‬יערכו התאמות‪ ,‬עד כדי עצי‬
‫רת ההפחתה במכס‪ .‬בנוסף יתקיים שיקום‬
‫של ‪ 100‬בריכות ונחלים‪ ,‬כאשר המדינה‬
‫תיתן ‪ 70‬מיליון שח והמגדלים יתנו ‪ 50‬מי‬
‫ליון שח וזאת‪ ,‬במסגרת דרישה של המשרד‬
‫להגנת הסביבה‪.‬‬
‫בהתאחדות חקלאי ישראל ובארגון מגד‬
‫לי הדגים ברכו על ההסכם ואמרו‪ ,‬כי ההסכם‬
‫ישמור על ענף המדגה באזור ועל אי פגיעה‬
‫בטבע‪.‬‬
‫מזכ“ל התאחדות חקלאי ישראל‪ ,‬אב‬
‫שלום )אבו( וילן‪” :‬טוב שהשכל הישר גבר‬
‫על הצעות חסרות אחריות של הורדת כל‬
‫המכסים מידית‪ ,‬ללא כל פיצוי לענף‪ ,‬שהיו‬
‫סוגרים את עמק המעיינות וגורמות לייבוש‬
‫מלא גם של אזור בית שאן‪ .‬אנחנו נמצאים‬
‫במאבק על גורל הענף‪ .‬ימים יגידו אם בי‬
‫שראל ימשיכו לגדל דגים טריים‪ ,‬או שיבוא‬
‫הכורת על הענף כולו‪ .‬אני מקווה שעשינו‬
‫צעד קטן לכיוון של שמירת והבטחת עתיד‬
‫הענף‪“.‬‬
‫מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר התאחדות‬
‫חקלאי ישראל‪ ,‬מאיר צור‪” :‬באמצעות היד‬
‫ברות בין הצדדים הגענו להבנות שגם ישמ‬
‫רו על המגדלים בארץ‪ ,‬גם ישמרו על האזור‬
‫המיוחד של עמק המעיינות וגם יתחשבו‬
‫בצרכנים‪ .‬אני מודה על שיתוף הפעולה עם‬
‫משרד החקלאות וההירתמות של השר אורי‬
‫אריאל‪ .‬כמו גם של שר האוצר‪ ,‬משה כחלון‪,‬‬
‫שרואה חשיבות רבה בצרכן ובד בבד מבין‬
‫את חשיבותה של החקלאות‪ ,‬היצור המקומי‬
‫וביטחון המזון‪“.‬‬
‫ראש המועצה האזורית עמק המעיינות‪,‬‬
‫יורם קרין‪” :‬אחרי מאבק גדול אליו התגייסו‬
‫הדייגים‪ ,‬החקלאים‪ ,‬התושבים‪ ,‬והאזור כולו‬
‫יחד עם התאחדות חקלאי ישראל ומשרד‬
‫החקלאות‪ ,‬הגענו להסכמות על מתווה לט‬
‫ווח הארוך הכולל השקעות בפיתוח והרח‬
‫בת ענף המדגה אשר יאפשרו לקדם לפתח‬
‫ולחזק את הענף‪ ,‬את החקלאות‪ ,‬הסביבה‬
‫וההתיישבות בעמק המעיינות והפריפ‬
‫ריה כולה ‪ .‬אני מברך על המתווה שהושג‬
‫עם משרד החקלאות‪ ,‬התאחדות החקלאים‪,‬‬
‫המגדלים ומשרד האוצר שמבטיח את המשך‬
‫קיומו של ענף המדגה שהוא ענף חקלאות‬
‫מרכזי בעמק‪ .‬אני מודה לשר האוצר ח“כ‬
‫משה כחלון‪ ,‬שר החקלאות ח“כ אורי אריאל‪,‬‬
‫שרת המשפטים איילת שקד‪ ,‬לחברי הכנסת‬
‫איתן כבל יו“ר ועדת הכלכלה‪ ,‬ח“כ איתן‬
‫ברושי‪ ,‬ניר מאיר‪ ,‬מזכיר התנועה הקיבו‬
‫צית‪ ,‬ולאמיתי פורת מזכיר הקיבוץ הדתי‪.‬‬
‫הענף ימשיך להתפתח ולהביא תוצרת חק‬
‫לאית איכותית לצרכן הישראלי ולשווקים“‪.‬‬
‫ח"כ איתן ברושי‪ ,‬יו"ר השדולה חקלאית‬
‫בכנסת‪ ,‬בירך על ההסכם ואמר כי "ההס‬
‫כם מראה שבהצעה הוגנת אפשר להגיע‬
‫להסכמות ששומרות על המשך קיומה של‬
‫החקלאות‪ .‬שוב הוכח כי רק בהפעלת כוח‬
‫ניתן להגיע לסיכום עם האוצר‪ .‬אני סבור‬
‫כי צריך להגדיל את מימון האוצר לשיקום‬
‫הבריכות ל‪ 75%‬מהסכום‪ ,‬וכי ניתן עדיין‬
‫לשפר את ההסכם‪ .‬אמשיך לפעול לכך‬
‫שמבקר המדינה יחקור את מדיניות הייבוא‬
‫הכושלת של האוצר“‬
‫יור ארגון מגדלי הדגים‪ ,‬יוסי יעיש‪:‬‬
‫”אני שמח שלאחר תהליך ארוך וממושך‬
‫הצלחנו להגיע לסיכומים שמטרתם להבטיח‬
‫את עתיד הענף‪ .‬המתווה שהושג היום יובא‬
‫לאישור אסיפת המגדלים שתתקיים בשבוע‬
‫הבא ואני תקווה שנוכל להניח מאחורינו את‬
‫המאבק ולהמשיך לספק לאזרחי ישראל דג‬
‫ישראלי טרי ואיכותי“‪.‬‬
‫˜…Žƒ˜‚Š•Œƒ—‡‹ƒ•‡ƒ”‡‹‬
‫‡‡~Š”ƒŠ—Š‹—–ƒ˜‬
‫Œ‡Š‡ƒŽ‡—>…Œ‡—‡Œƒ—‬
‫בעקבות החלטה חדשה של רשות מקרקעי ישראל ‪ #‬במסגרת‬
‫ההסדרה‪ ,‬האגודה תחויב בתשלום דמי שימוש עבור השימוש‬
‫המסחרי בעבר‪ ,‬כאשר הגבייה תתבצע עבור תקופה של ‪ 7‬שנים בלבד‬
‫)גם אם השימוש היה ארוך יותר(‬
‫רשות מקרקעי ישראל )רמ“י( תגבה‬
‫מהתחנות דמי שימוש שבע שנים‬
‫אחורנית וכן לעתיד; אגודות רבות‬
‫יצטרכו להחליט האם להמשיך להפ‬
‫עיל את התחנה ובאיזו מתכונת‬
‫בישובים חקלאיים רבים קיימות‬
‫”תחנות דלק פנימיות“‪ .‬בתחילה תח‬
‫נות אלה שימשו לתדלוק רכבי האגו‬
‫דה‪ ,‬בעיקר כלי רכב חקלאיים‪ .‬בחלק‬
‫מן היישובים בוצע בתחנות הדלק‬
‫שימוש החורג מההרשאה והתחנות‬
‫שימשו לצרכים מסחריים או הופעלו‬
‫על ידי תאגיד חיצוני‪ ,‬כך שהשימוש‬
‫שנעשה בהם בפועל כלל תדלוק של‬
‫כלי רכב שאינם בהכרח חקלאיים‪,‬‬
‫אינם של האגודה שימשו גם אנשים‬
‫המתגוררים מחוץ ליישוב‪.‬‬
‫לאחרונה‪ ,‬בעקבות החלטת הנהלת‬
‫‪|| 6‬‬
‫‪18.8.2016‬‬
‫רמ“י ‪ ,3741‬התקבל נוהל פנימי חדש‬
‫)נוהל ‪ (37.05 B‬שעניינו ”הסדרת תח‬
‫נות דלק בישובים חקלאיים“‪ .‬הנוהל‬
‫מבטל נהלים וקובע‪ ,‬כי כל תחנת דלק‬
‫פנימית תוסדר על פי אחת החלופות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬הפעלת תחנת הדלק כתחנה פני‬
‫מית‪ ,‬ללא שימוש מסחרי‪.‬‬
‫‪ .2‬הסדרת תחנת הדלק‪ ,‬כתחנת‬
‫דלק מסחרית‪.‬‬
‫‪ .3‬סגירת תחנת הדלק‪.‬‬
‫נקבעה תקופת מעבר בת שנתיים‪,‬‬
‫בה רמ“י תאפשר את ההסדרה‪ .‬לשם‬
‫כך‪ ,‬רמ“י פנתה בכתב לכל האגודות‬
‫החקלאיות‪ ,‬והאגודות מחויבות לב‬
‫חור באחת מהחלופות ולהודיע עליה‬
‫לרמ“י‪ ,‬בתוך ‪ 90‬יום מיום שליחת המ‬
‫כתב של רמ“י‪.‬‬
‫במסגרת ההסדרה‪ ,‬האגודה תחויב‬
‫בתשלום דמי שימוש עבור השימוש‬
‫המסחרי בעבר‪ ,‬כאשר הגבייה תתבצע‬
‫עבור תקופה של ‪ 7‬שנים בלבד‪ ,‬וזאת‬
‫גם אם השימוש היה ארוך יותר(‪.‬‬
‫בתום תקופת ההסדרה או במקרה‬
‫שהוגשה תביעה משפטית כנגד האגו‬
‫דה‪ ,‬לפי המוקדם מבין המועדים‪ ,‬לא‬
‫יחולו התנאים המיטיבים המפורטים‬
‫לעיל‪.‬‬
‫ככל שתוך ‪ 90‬יום משליחת ההודעה‬
‫לא התקבלה תגובת האגודה להודעת‬
‫רמ“י‪ ,‬יועבר הטיפול להגשת תביעה‬
‫משפטית‪.‬‬
‫לדברי עוה“ד חגי שבתאי ומיכל‬
‫בוסל ממשרדו‪ ,‬מומחים לדיני מינהל‬
‫המלווה קיבוצים ומושבים רבים‪” ,‬ישנן‬
‫מאות תחנות דלק הפזורות ביישובים‬
‫עוה“ד חגי שבתאי )צילום‪ :‬עדי שבתאי פפו( ומיכל בוסל‪” .‬הזדמנות עבור אגודות‬
‫רבות להסדיר את נושא תחנות הדלק“‬
‫חקלאיים )הערכה גסה מדברת על‬
‫כ‪ ,(300‬כאשר תחנה ממוצעת מוכ‬
‫רת כמות של כ‪ 900‬קילוליטר לשנה‪.‬‬
‫כך יוצא‪ ,‬שסכום דמי השימוש הוא‬
‫כ‪ ₪ 35,000‬לשנה לכל תחנה‪ .‬עבור‬
‫‪ 7‬שנים אחורה הסכום הוא כ‪245,000‬‬
‫שקל‪.‬‬
‫”בכל שלוש האפשרויות יש להס‬
‫דיר את התשלומים בגין העבר‪ ,‬באם‬
‫נעשתה פעילות מסחרית בתחנה‪ .‬הת‬
‫שלום ייעשה לפי המכירות בפועל‪,‬‬
‫ולשם כך יהיה על המושבים והקי‬
‫בוצים להגיש דיווח מאומת על המ‬
‫כירות‪ .‬תחנה שתמשיך לפעול בדרך‬
‫מסחרית תידרש להסדיר גם תשלום‬
‫לגבי העתיד‪.‬‬
‫”הנוהל החדש מהווה הזדמנות עבור‬
‫אגודות רבות להסדיר את נושא תח‬
‫נות הדלק‪ .‬אגודה השוקלת להיכנס‬
‫להסדר כזה תצטרך לבצע בדיקה לגבי‬
‫ההשלכות המשפטיות והכלכליות‪,‬‬
‫הנובעות מהנוהל החדש ומזכויותיה‬
‫על פי דין‪ ,‬לרבות מכוח חוזה החכירה‬
‫שלה‪ ,‬ולבחור בחלופה המתאימה לה‪“.‬‬
–”‡‡Š‹‡ƒ‡–‡ƒ
€•–——ƒŽ~˜Ž‚
ˆ–˜–‡Œ—ƒ‚‚ƒ€˜ƒ–‡…‹‡Ž—ˆ–ƒ~Š˜ƒ‡Œ
Œ

”

Š
0
4 Š‹‡Š‰Œ„‚
 ƒ
€—ƒ‰–Š˜‡ƒ˜Ž ƒ‰‡~
–‡ …–‡…Œ
~
Œ
–
‡
‡~• ‹‡•˜–
‰49

,000 ‰65
7

Œ
D8 ,000 ƒ•Œ‡Œ
–
D98 ,500‡
7
2
‰D
‡…Œ‚
ƒ
Š
Š
–‚
Š‹‡–
‚‰
7 ||
18.8.2016
~
‡ŠŠƒ‰
‹
ŒŒ
‫…—ƒ˜‬
‫Œƒ‚ƒ‡Ž†–‬
‫–—ƒ˜‚‰Ž–˜—‡~‬
‫‚•‡“Ž–‰‡‹Š…ƒ–‘‬
‫עבודות שימור קרקע החלו להתבצע בימים אלה במושבה כינרת‪ ,‬בדרום‬
‫הגולן‪ ,‬באלומות‪ ,‬אלמגור‪ ,‬קיבוץ לביא ובארבל‬
‫בעיצומם של ימי הקיץ הלוהטים‬
‫החלו ברשות הכנרת להיערך לחורף‬
‫הצפוי להגיע בעוד כחודשייםשלו‬
‫שה‪ ,‬בביצוע עבודות 'שימור הקרקע'‬
‫ברחבי הגליל‪ ,‬הגולן ועמק הירדן‪.‬‬
‫עבודות אלו הינן חלק מההיערכות‬
‫לגשמים‪ ,‬בביצוע רשות הכינרת וב‬
‫שיתוף פעולה עם המשקים החק‬
‫לאיים ומשרד החקלאות‪ ,‬המממנים‬
‫יחדיו את העבודות‪ ,‬בהיקף של כ‪1.4‬‬
‫מיליון שקלים‪.‬‬
‫העבודות החלו להתבצע כבר בי‬
‫מים אלה במושבה כינרת‪ ,‬בדרום‬
‫הגולן‪ ,‬באלומות‪ ,‬אלמגור‪ ,‬קיבוץ‬
‫לביא ובארבל‪ .‬פעולות אלו מת‬
‫קיימות בתוספת לשגרת הפעילות‬
‫של רשות הכינרת‪ ,‬המתבצעת לרוב‬
‫בתעלות ובנחלים הנמצאים בקרבת‬
‫השדות ומטעי הפרי‪.‬‬
‫אושרי ילוז‪ ,‬מהנדס באגף ניקוז‬
‫של רשות הכינרת אומר‪ ,‬כי‪" :‬עבודות‬
‫עבודות‬
‫שימור‬
‫הקרקע‬
‫של רשות‬
‫הכנרת‬
‫'שימור קרקע' מטיבות עם האדמה‬
‫והן בעלות חשיבות רבה לחקלאים‬
‫באזורים אלו‪ .‬עיבוד הקרקע לאורך‬
‫זמן מקטין את תנובת השדה ולכן‬
‫מדובר בנקיטת פעולות המשפרות‬
‫את תנובת השדה‪ .‬רשות הכינרת אף‬
‫משקיעה משאבים רבים בניקיון הסחף‬
‫המגיע מהשדות החקלאיים למערכות‬
‫הניקוז האזוריות ולכן פעולת 'שימור‬
‫קרקע' הינה אחת הדרכים למנוע עד‬
‫כמה שניתן סחף זה בעיקר ימי החו‬
‫רף‪ .‬בפועל‪ ,‬החקלאי נהנה מקרקע‬
‫מניבה ואנחנו מצמצמים את היקף‬
‫עבודות התחזוקה של ערוצי הניקוז"‪.‬‬
‫Œ–‡ˆ…—Œ‡‡ŠŒ—’…ƒ˜Šƒ–Œ‚‡–Š‰’–‬
‫כ‪ 70%‬מהמשפחות שרוצות לעבור מהעיר לכפר מוותרות על הרעיון בגלל הקשיים‬
‫בתקופה שרבים מתושבי הערים‬
‫מתלוננים על יוקר הדיור וגידול‬
‫הילדים בסביבה עירונית‪ ,‬עולה האפ‬
‫שרות לעבור ליישוב כפרי בסביבה‬
‫ירוקה ואויר נקי‪ ,‬אך חוסר ידע על‬
‫תהליך המעבר והחששות משאירים‬
‫את האפשרות כתיאורטית בלבד ור‬
‫בים אינם מגשימים את חלומם‪.‬‬
‫"אתר הבית" המסייע למשפחות‬
‫לעבור למרחב הכפרי משיק את המ‬
‫דריך למעבר לכפר‪ ,‬במטרה לעזור‬
‫למשפחות ששוקלות לעזוב את העיר‬
‫להכיר טוב יותר את המרחב הכפרי‬
‫ואת האפשרות להשתלב בקיבוץ‪,‬‬
‫במושב או בישוב קהילתי‪.‬‬
‫במדריך ניתן למצוא מידע מקצועי‬
‫על הידע וההכנה הדרושים לביצוע‬
‫המעבר בצורה חלקה‪ ,‬החל מהכנת‬
‫הילדים למעבר מהעיר לכפר‪ ,‬מקסום‬
‫הטבות ממשלתיות‪ ,‬כיצד להמשיך‬
‫להתפרנס גם במרחק מאזורי התע‬
‫סוקה‪ ,‬הכנה לוועדות קבלה‪ ,‬הכרת‬
‫צורות ההתיישבות השונות‪ ,‬השוואה‬
‫בין בניה עצמית לרכישת בית ועוד‪.‬‬
‫לדברי משה אלזרה‪ ,‬מנכ"ל אתר‬
‫הבית‪" :‬לאחר שנות פעילות בת‬
‫חום הרילוקיישן לכפר ויותר מ‪50‬‬
‫אלף פניות שבוצעו דרכנו לישו‬
‫בים כפריים‪ ,‬נחשפנו לכך שיותר‬
‫מ‪ 70%‬מהמשפחות הפונות ליישובים‬
‫אינן מכירות או יודעות לשאול את‬
‫השאלות הנכונות לגבי המעבר‪ ,‬מה‬
‫שמוביל את מרביתן להתמודדות עם‬
‫קשיים וחסמים שתוקעים את התה‬
‫ליך‪ .‬המדריך החדש מסייע להתכונן‬
‫למעבר ולעבור אותו כחוויה חיובית‬
‫שלא מייצרת לחצים על התא המש‬
‫פחתי ומעניק תשובות לצרכים של‬
‫הילדים והמבוגרים במקום המגורים‬
‫החדש‪".‬‬
‫המדריך למעבר לכפר‬
‫מיגון‪.‬‬
‫ושיפורי‬
‫מיגוניות‬
‫·‬
‫Œ‡€ƒŽ‡ƒ˜ƒŒŒŒ‬
‫· ממ"ד וממ"מ על פי תכניות‬
‫Š’–†‡‡‹ƒŠ…•Š~ƒ˜‬
‫מאושרות פיקוד העורף‪.‬‬
‫Œ‡€ƒŠƒ‡‹‬
‫Ž’‡‚…•Š~ƒ˜‬
‫Œ–…Œƒ€–’˜‬
‫Œ–…Œƒ€Œ†‬
‫קיבוץ כרמיה | ‪www.ortechisrael.co.il | 08-6749781‬‬
‫‪|| 8‬‬
‫‪18.8.2016‬‬
9 ||
18.8.2016
‫•†Ž‚‬
‫Œƒ‚‪–†Ž‡ƒw‬‬
‫ŒŠ€ƒ˜Œƒ–ƒ˜…–˜‡˜‬
‫~…–ƒŽ‚Ž–ˆ†•…Šƒ•˜ŒŠ€ƒ˜Œƒ–ƒ˜…–˜‡˜Š‪26w‬‬
‫†ƒŽ†‡‹˜ƒ—‡‚Œƒ”‚‚~„ƒ–‡˜Œ•‡„–~ŠŠ~ƒ–ˆ‚—Ž‚‬
‫–‰ƒ‚†ƒŽ†‡‹’‡Šƒ˜…–˜‡˜Œ–€—˜•‚‡Šƒ˜‚Œƒ”‚‬
‫Œ†–‚Š…„•ƒŠ˜–ƒ‹Š•‚‡Š‚‚‚‹…‡‡‹‚†ƒŽ†‡‹•‡Šƒ‬
‫ŒŠ€ƒ˜Š’–ƒ‡•†‡‹Œ€ƒƒŽ‡‹‰˜‡˜‡’ƒ–‡…‡‡‹‹ƒ˜‡•‡‬
‫‚Œ•‚•Ž‡‡˜Œ‡ƒŒŽƒ‡ƒ˜Œ…—Šƒƒ˜‡•‡‹‡˜‹’–ƒ‡•†‬
‫Ž–•‡‡‹Œ’€—‡‹‹‡Š‡‹‚„•ƒ•‡‹Š˜Œ‡‰‚–€—‡˜ƒ…‡„ƒ•‬
‫…–˜‡—‡˜ƒ‘Œ…Š•˜‚–ƒƒ…‚Œƒ”‚ƒƒŒ€ƒƒ’–ƒ‡•†‡‹‬
‫Žƒ’‡‹—‡•–‹…‡„ƒ•‚•‚‡Šƒ˜‡—ƒ‡‹‬
‫‰‚ƒ•–‚Š’‡Šƒ˜‚†ƒŽ†‡‹‚ƒŽ•‚Š‚‹ŒŠ€ƒ˜ˆ‬
‫—>…‪Š‡Š€…‡‹˜ƒ’˜ƒ—‚”ƒŒ‡’‰ŒD‬‬
‫Œ–‰„‡ƒŒ’Š‚’‡Œ•Š‡‚ŒŠ€ƒ˜Šƒ•…‡‹…Š•Œ’€—‡‬
‫ŒŽ‚‡€ƒ˜”‡–‚‚Ž…‡‡˜~Šƒ•ƒ†˜ƒ—‡˜—–‡‹‬
‫–~—‚Œƒ”‚‚~„ƒ–‡˜Œ•‡„–~Š ~‡‡Š”––ˆ~˜‚†ƒ‪w‬‬
‫Ž†‡‹ƒ~Œ–‚—ƒ?‚’‡Šƒ˜‚•‚‡Š˜‡˜‚…—ƒ‚—ƒ—‡‹‬
‫”‡–‡‚Œ•‰Œƒ‚ƒ–‡‚‹ƒ‡‚‹Œ•‚‹‚ŒŽ‡•‡‹~˜‬
‫‚~‡‰ƒ˜‚Œ‡ƒ…˜ƒ~˜‚…ƒ‚‡‡—ƒ‡ƒ‚~„ƒ–‡—ŠŽƒŒ–€—‬
‫Š–~ƒ˜~˜‚˜–ƒŒ‚—Š‚†ƒŽ†‡‹—Œƒ”~‡‹„Œ—€–˜‬
‫‡ƒŒ‹‚Œƒ‚Š‚—•‡•‚‡Š‚ƒ~Ž—‡‚Œ•—ŠŽƒ>‬
‫ŒŠ€ƒ˜Š—Ž˜‚Š‡Œƒ‡‹˜—>„‡˜’–Œƒ~˜–‚Œƒ”‚‬
‫’‡‡ƒ•ƒŠ‡‡—ƒ‡‹˜…‡Š˜’†Œ–‪.2016‬‬
‫הענקת מלגות לצעירי העמק‬
‫Œ…ƒ“Šƒ‚‬
‫‡ƒ~Šƒ‡ŒŽ‰Š‡•„Š˜‚€ƒŠ‡•‚ƒ†‡•‚–~—ƒ‬
‫—‚ƒ•‹–Œ˜‚€ƒŠ‚˜~–…˜‰Ž‡˜Œ…ƒ“Šƒ‚‬
‫‹‚ŒŽ…‚~Œ‡–‚ƒ„€Šƒ‚Œ•‡Œ‚~ƒŠ’Ž‡†ƒ’Š‡‡‬
‫•–‡˜—ŒƒŽ‚‬
‫ƒ„€Šƒ—~Š‚~˜Šƒ‡Š’—–‚†˜€Š‡—–~Š‬
‫Š•ƒ•‡‚—–ƒŽ‚—Š‡•„Š˜‚Œ‡ƒ‡‹Š‡‡”ƒ~‬
‫Š…ƒŠƒŠƒ‡~Œ–‰‡„ƒŒ…~˜ƒ‰Ž€~Šƒ‚ŒƒŽ‡‡Ž‡‹‬
‫Š‚…–‡‹Œƒ”–‡‹Œ‡—–~Š‬
‫Š—~Š‚‚~‹Š~ƒ‡˜–‰ˆŠ•‚Š”–‰Ž‡‹€ƒŠ‬
‫…ƒŠ"~Œ–Šƒ‡‰‡Ž‚’ƒˆ‚ƒ~‚˜ƒƒ‘•‚Š€ƒŠ—Š‬
‫‚•‚‡Šƒ˜‚‡‚ƒ‡ƒ˜ƒ~ƒ‚‡‡—–~Šƒ‚•ƒ•‹’••‬
‫€Š‡—–~Š‚’ˆŒƒ•—~‘‡ƒ˜–‬
‫ƒ‡–ƒŠŒ”‚…•Š~ƒ˜ƒ‚˜’˜…ƒ˜Ž‘‚‡‡‬
‫~„ƒ–‚”’ƒ‬
‫הבמאי‪ ,‬דני אורן‪ ,‬משמאל והצלם איתן ריקליס בפעולה‬
‫–†‡‹—Žƒ€‡‹‬
‫יואב לוי ואמירה בוזגלו‪ ,‬באולפן "מחוץ לבועה"‬
‫‪|| 10‬‬
‫‪18.8.2016‬‬
‫Ž‡~ƒ–ŒŒƒ——‚ƒ–ƒ–€ƒ—Œ–‡˜Ž…Œ•‡‬
‫‚•‡Œƒ~˜?–†‡‹—Žƒ€‡‹>ƒ‡ƒ”–‡‹–†‡‹ƒ~‡–ƒ‡‹‬
‫—Œ’–‡‹~˜‚‡’ƒ––€‡—ƒ˜‚ƒŒƒ–ƒ‚–‚‡…‬
‫…‹—Œ–‡˜Ž…Œ•‡‚‡~Œ’‡•‚‹–—Š‪‚Ž—20‬‬
‫–—˜–ƒ“‪‚Ž—20Š—–‹‡~Œ~ƒ‚–ƒ~2‬‬
‫†Šƒƒ‡„‡‚—Œ–‡˜Ž—ƒ~‚ŠŽ‚ŠŠ—~ƒŠŽ…Œ•‡Žƒ‬
‫—Š—–‚…•Š~ƒ˜Š—–~–‡•Ž…Œ•‡‬
‫˜…‡Š˜—Žƒ˜‚‪˜~‹‡•‚—˜ƒƒ”‹‡‡Ž—‚ƒ‡‚<90w‬‬
‫–—˜‡…‹—‡Šƒ‡ƒ…Ž”Ž€Ž‡ƒŠ‡~ƒ•ƒ‬
‫Ž…ƒ—˜ƒ—–ƒ•–Ž‡Œ‚Šˆ‚—Ž‡‹‡”ƒ˜’•‡‡‹‬
‫—ƒŽ‡‹˜—‡‡‚—Œ–‡˜˜’•‡‡‚’•‚>–—˜>‬
‫ƒŽ‡˜’•‡‡˜ƒ‰—ƒŽ‡‹‡‚‡˜–—‡Œ—‰ƒ–ˆ‬
‫‚–~—‡—Š?˜‰Ž‡˜‚Œ€Š‹—‡Šƒ>?–ƒ•‡‹‬
‫‹‰ƒ‰‡‹>ƒ’‡‡—Š‡‹€ƒŠ‡‹‰Œƒ‡Œ‡”Œ~ƒ˜‬
‫ƒ‡Œ‡„‡‰–ƒƒƒ‬
‫—Œ–‡˜?~…–‡‡ƒ˜–Œ‪ƒŽ—€–‚‹‡‡†‹‡‡–’‚Ž—20w‬‬
‫—~Ž…Žƒ—Š‡‹Š—‡Žƒ‡‚’–‡‡‹†‡‡‹—Š‚†Šƒƒ‡„‡‚‬
‫‚Œ…–‡˜‚—˜Ž‚˜‰Ž‡ƒ˜–‡~Š‡†‡—ƒŽƒ˜‚—˜Š†ƒ‬
‫Š‡ƒƒ’…ƒ˜‚˜…–ŽƒŠ—‡‡‚‚„~˜Œ˜ƒˆ‚‚˜Š†ƒ˜‬
‫‚€ƒŠ‚—Š~‡ˆŠ‚Œ”‡~~˜”ŒŽƒŒ…—Š‚‚–‪w‬‬
‫‡ƒ—ŠŠ…„ƒ–ŠŒ•ƒ–ƒ˜Š˜…•‡–‚ŒŒ‡•Š‡’ƒ–‡‹‬
‫Œ–˜•‡‹ƒŒ–€—‡‹ƒŠ‡‰ƒŠ˜—ŠŽƒŠ’–‡’ƒ–‚~Œ”‡‬
‫‚ƒ~–†‡‹ƒ•ƒŒŽ†–‡‡‹Œƒ€‡‹—ƒŽ‡‹—Œ’–‡‹‬
‫‡’ƒ–—Š~Ž—‡‹•‚‡Šƒ˜‡—ƒ‡‹ƒ~–€ƒŽ‡‹‚–†‡‹‬
‫Œ–€—‡‹ƒŒ–˜•‡‹ŒŽ‡‡Ž‡‹ƒŒ˜‡‹ƒŠ‡˜‡‹€‹‬
‫•Š‡Š‡‹ƒŒ–‡‹‬
‫?€‡Š‡Žƒ—‡—ƒŠ‹—Š‹Œ–˜•ƒŒ€ƒƒŒ…ƒ“Š˜—‡‡˜‬
‫‚†Šƒƒ‡„‡‚—‡—–ˆ€ƒŠŠŽ‡‡ƒ‚Œ•”ƒ‡‚~‡–—”‪w‬‬
‫–Žƒ€‡Š‡Žƒ—~Ž—‡‹‚‹‚–‚’…ƒ˜”‡Ž‡‡‹ƒ—‚ƒŠ‹‬
‫‚~Œ‡˜‡Œ’•Ž‡ƒ–‡€ƒ—€‹ŠŠ~‚‚˜–ƒ˜‚Œ‪w‬‬
‫Ž‡’ƒŠ†‡‡˜—Š˜‰Ž‡˜–‡~Š‡†‡‰„~˜~ƒ~…–˜€‡Š‡Žƒ‬
‫—Š‚‡ƒ˜Žƒ‰…‡‹~‡–ƒƒŒƒ•––†—‡”–ŽƒŠ‚–€‡—‬
‫~˜‚•‚Š—Œ–ƒ˜•—”ƒ…•—Œ˜–€—Š–~ƒ˜~˜‬
‫‚”‡–‡‹—Œ˜ŒŠ~‡‹‚—–~‚ŠŽƒ‰…ŒŠŠ‡‚ƒ–‬
‫‚Œƒ€–Š‚–€‡—~˜€~ƒƒ˜‚‡…‡‚—Šƒ‡‹~–€ƒ‬
‫ƒ˜…ƒ—˜‚~…ƒƒ‚ƒ‚—‡˜ƒ‘•–˜ƒ—‡‹‚˜‡‡—ƒ˜‬
‫„‚ŒŒŠ~‡’ƒ•ƒ€~ƒƒ‚‡ƒ˜–Œ†Š~ƒ˜‚–‡‡†‡Ž€~Š‡‚‬
‫‚‡‡ŽƒŒ‰ƒ–‡‹Œ—ˆ—Ž‡‹–ƒ˜>‬
‫?•ƒŠŒƒ—>Œ~…ŠŠ‚‹‚”Š…‚‬
11 ||
18.8.2016
‫•†Ž‚‬
‫Œƒ‚‪–†Ž‡ƒw‬‬
‫—ƒŒ–‡‹Š‡–‡…Ž‡‚‬
‫Ž…Š‚—ƒ’†‚ƒ~Œ‡‡—„ƒ–‹—†…‡Œƒ”˜Œ€‡ƒ‬
‫ƒŒ‚ƒƒ‚Œƒ•Œ—‡‰‚Š~Š’‡Œ†‡‡Š‡‹Ž…Š‚—ƒ’†‬
‫‚ƒ~€‹—Œƒ–˜†‚Œ‚ƒƒ‚‡˜ŠŒ€ƒƒ–…—Š‬
‫–‰‡†Œƒ€Ž‡‹…‡”ƒŒ…ƒƒŒ‹ŒŠ‚‚Ž…Š‬
‫ŒŒƒ•Œ˜–‡‰˜‡–‡…Ž‡‚‚Œ‰‡Š‚—’Œ‚‡‹‬
‫ƒ‡‡…ƒ‡—Šƒ‪‹‡Žƒ†‡–†‰‚…‰‚˜Ž‰‹•Š…‹‡‡…w‬‬
‫”’–Ž…Š‡‹—…–‡–‚Ž…Š‡‹ƒƒ‬
‫’•…–—ƒ˜‚†ƒ‚€Ž‡‹ Š‡—‡‡Ž~‡—Š‡‡…ƒ‪w‬‬
‫‚‚~•ƒŠƒ€‡ƒ‰…Š•Œ‚‡ƒ˜‚—Œƒ–˜†‚ƒ€–‰‡‬
‫~„ƒ–‚–‡‰‚~ƒ–‚‚Š‡Ž‚‚Š•˜~—ƒ‚‰Ž‡‚‬
‫ŠŒ‡‹Œ†–‚Š—Œƒ–Š‡‚Œ‡‚–‡‰‚•ƒ–”‡‹Š–‡‹‬
‫—ƒ…–‡‹—Š~Š’ƒŠ‚˜~‹Š‚Ž…‡ƒ˜‚—‡Šƒ†ƒŠŽ‡‹‬
‫—Œƒ–‚ŒŠ‡•‡‹Œƒ–ƒ˜ƒ‡•–Ž‰Ž‡‹ŠŒ‡‹ƒ€ƒ–‪w‬‬
‫Œ‡‹Ž„•‡‹ŠŠ‡‚…‡‡‹Œ‡ƒ…Šƒ‪‹‡€’Ž—‹‡‡…‚w‬‬
‫Œ‚ƒ”‚‚Œ˜–ƒŒŒ˜Œ‚•–•‡˜ƒ’ƒ€˜„‡Œ‡‹‬
‫‚‡Ž‡‹—Š‚‹‬
‫•Œ‡•–‡‹…ƒ„–‡‹ƒŽ—Ž‡‹—Š’€‡‚…‡ƒ”ƒŒ…‬
‫Œ•ƒ‹‚ƒ…Š†–†€Š‚€–˜~‰‡’˜‚…ƒ•Œ•ƒ‹‬
‫‰ƒŠŠ•Žƒ˜€ƒ‚‡‹ƒ’˜‡…˜˜‡•‡‹’Š‡Š‡‹~Žƒ’ƒŽ‡‹‬
‫ŠŒ•–‡‹„–ƒŠŽƒŠ—Œƒ–Š‚Œ•ƒ‹—‡Œ–ƒŠ‬
‫‚Ž‡•‡ƒ~Š˜Š‡•ƒŒƒ–ƒ˜~Š˜ŠƒŽƒŒ•ƒ‹ƒ‡•–‬
‫~Š˜–…”ƒŒ‡‚–‡‰‚—ŽƒƒŠŠ‡‚…‡‡‹‡…‬
‫Žƒ‰ŠŠ—Œƒ–ƒŠ†’…’Ž‡Ž‚‰‡—˜ƒ‰Šƒ~˜‹ƒ‚ƒ–ƒ˜‬
‫‚~‡‹Š‡‚Žƒ˜Œ‡ƒ’‡ƒ—Š‚Œ•ƒ‹‬
‫‚€––~ƒŽ‡Œ˜~Œ˜‚Œ–…‚‡ƒ’–‡–†€‰€ƒ‘‬
‫‚Œ•”ƒ‡‚ŒŽ‚Š~˜‚—Œƒ–‚—ƒ˜’‚—Ž‡‹‚~…‪w‬‬
‫–ƒŽƒ˜Š’–ƒ‡•†…‡Žƒ‰‡ƒ…Ž‡‰‡•‡ƒ‹Žƒ–†‡’…ƒ~˜‬
‫‚Œ•ƒ‹ƒ†‡’Šƒƒ‰…Š•Œ—ƒ˜’ƒ˜–†€‚˜Ž‚Šƒ˜‬
‫‚Œ–…‚‡ƒ’–‡‡ƒ•”‚Œ†‹‚–—ƒ˜˜•”‡Š’‡‪w‬‬
‫Šƒ˜Žƒ–Žƒ’˜Œ•ƒ‹Œ†–‚Š…„•~˜‚•—–‡‬
‫˜ƒ—‡‚~„ƒ–Š‡˜‹‬
‫Š–‡—‡…€
€
–~—‚Œƒ”‚‚Ž‡‡ƒ—ŠŽƒŒŒ”‬
‫
”ƒ•~‡˜
ŒŠŒ‰‡˜Œ—–ƒŠ‚‚Œƒ†‡”‡‚—Š‬
‫Ž‡‚Žƒ–Š˜–ƒ‹~˜…Š•‹Š•‚‡Š‚‡…‡˜‚‡Š‡‹‬
‫ƒ‚Žƒ–—‡˜ƒ‘‚•ƒ~Š‡”‡‚‚‡—–~Š‡˜Š†–~ƒŒ‚’ƒ‪w‬‬
‫Šƒ˜Š‚•Œ˜”ƒƒ˜”…‡Žƒ–‡‡—ƒ‡˜~–‡‰‡‹‪24/8w23‬‬
‫˜˜•‡‡‹‚‰—–‚–~—ƒŽ‚Œƒ€‚Œƒ”‚‚‚‰—–‚‬
‫˜˜•‡‡‹Ž‚–‡‹~ƒƒ‡–‚—ƒŽ‚ƒŒ~˜€–˜‰‡Š–˜ƒ‹‬
‫Š‚‰—‡–ƒŠ”‡‡~˜‚Žƒ–‚Ž…–‰Š‡‹–~—ƒŽ‡‹‬
‫Š†ƒ˜‚Œ—‡Œ‚‪“.‬‬
‫‚–˜…Œ‡‹‬
‫הכתב גיא ורון והצלם גדעון וקנין מכינים כתבה ב“אינדי פארק“‬
‫‡ƒ‹‰‡‘Š~ŠƒŽ‡~~‬
‫‰‰‚‡—‚Š‡‡—ƒ——Š…~˜‚Ž”‡€ƒ˜‚€ƒŠ‚‡ƒ˜–‬
‫ŠŒ?€Š€Š‡‹—Š˜•ƒƒ‚‪>2016‬‬
‫ƒ‘‚—ƒ‚~…–ƒŽ–ˆ~ŠƒŽ‡~~‡ƒ‹’‡Šƒ˜‬
‫~•†‡‡ƒ~˜€–‡‚ƒŠ˜Œƒ˜˜~˜€–‡‹‡ƒ‹‚’‡Šƒ˜‬
‫‰ŠŠ˜…Žƒ˜–ƒ˜ƒ‚ƒ~Ž–ˆŠ‡‡Œƒ˜˜~˜€–‡‹‬
‫‰‚ƒ•–‚ƒ‰’–Š‡‡—ƒ——Š…ŠŒ‚~ƒ’Ž‡‡‹‚—Ž˜‡‬
‫‪‡ƒ—‡‡‚‹‡‰ƒ–‚–’Œ˜~>‚ƒƒ•˜Š—‹‡Š€Š€?:‬‬
‫‚€ƒ‚‡ƒ˜–Œ‡‰Š‡‡—ƒ‡‚Œ•‬
‫‚Œ?€Š€Š‡‹—Š˜•ƒƒ‚>Œ˜•‡‡‹Œ‡—Ž‚‰…Š•‬
‫Œ’†‡Š…Šƒ—ƒŒ—˜˜’‡‹ƒ~Š’‡~Ž—‡‹‬
‫Œ‚Œ•ƒŒ‰Š–…‡‚~–“‚–ƒ‰‡‹‪‡Š‹‚‡Ž‡:‬‬
‫Œƒ€Šƒ‡ƒ˜–ƒ‰‡‹‡…ŒŠƒŠ‡‰‡—ƒ—†…ƒ‰’‡‬
‫‚‚—˜˜’ƒ˜Œ—Œ—‡‹Š˜–ƒŒ‚ƒŒ‡‡‡‹’‡Šƒ˜‬
‫‚Œƒ˜‚ƒ‚•Œ˜ŒƒƒŽ‡~ƒ’Ž‡‡‹Žƒ’‡‹‬
‫‡Š‡~ŠƒŽ‡~~ƒ•‚‡Š˜‚‡‡—ƒŽ‚ŽƒŒ‡ƒ‹‰‡‘Œƒ—‪w‬‬
‫•Œ‡ƒ…ƒ~˜€–‡–‰‡‚†‡’ƒŒ–‡˜…Žƒ˜‬
‫—ƒŽƒ˜ƒƒ‚‰Š‚ƒŠ˜…–‡~˜€–‡‹‬
‫—ƒ—–Ž–ˆ‡ƒƒƒ˜‚’Ž‡‹ƒ‚€Ž˜‚‡‪w‬‬
‫‚—Š‚‰Ž˜•ƒ˜‚”˜ƒŠ–‚‡ƒ‹—Š…‚‰‬
‫~‡˜–ƒ—‡‚Œ…Ž‚‚”‡ƒŽ‡Žƒ—~‚–˜‚…Œ‡‹‬
‫‚ŒƒŽ‡‹Ž‡‡‚Œ–…‚‰’–‡~Š‡‚‚”†–’ƒ€‹…‰‬
‫~ŠŠ‚~ƒŒ–ƒ‘‚–—‡Œ‚‚Œ—ƒ˜’˜ƒ…‰‬
‫…ŒŒ~–‡—–~Š‡˜Žƒ‬
‫Š–‡…‰–ƒ—‡Œ€–˜˜‰Ž‡˜˜Œ~‪‚•Ž35‬‬
‫Š‰Š‡‡—ƒŒ‰˜‡…‡ƒ˜‚‡ƒ–‚Œƒ˜–ƒ˜—†…‚•ƒ‬
‫—Š‚‡‡—ƒ~ƒ’—–‡–ƒ˜‡ƒŠŠ~•–‡†–‡ƒŽ‡‹ƒ‚˜…‪w‬‬
‫—ƒ˜€‡ƒŠ‚†‡—Š‚‡‡—ƒŠ•‡ƒ”‡‹ƒŒƒ—‡‹‬
‫–‡‹•‡‡Œ‡‹—†…‡‹ƒ‡‰ƒŠ˜ŠŽ‡‡˜‡…‡ƒ˜‡ƒ–Žƒ’ƒ˜‬
‫—†…‹~ˆ‚‹Œƒ€Š‡‹Œ‰‡ƒƒ—‚€‡ƒŠŒ‰‚—Ž•‪w‬‬
‫‚ƒ–‹‬
‫‚ƒƒ‚•–~‚Š‚‡–~˜Œ€Š˜‚€ƒŠ—Š‚‡‡—ƒ‬
‫‚‰’–‡ƒŠ•ƒ•–‡†–‡ƒŽ‡‹–ƒ–‡‹Š€‡Š˜‡‡—ƒ‡‹‬
‫Œ–Š–‡ƒ‡†‡˜ƒˆ‚~”˜‚‡‡—ƒ‹—Š‚…Š†ƒ˜‬
‫‚ŒŒ—Š‚Žƒ—~‪.‬‬
‫Œ‰—‡–‡‹~˜‚”…‡‬
‫•ƒ––~—ƒŠ‚‰—–˜”ƒƒ˜‡”…‡”ƒƒ˜…‡–ƒ‹‡‡—ƒ‡‬
‫ŠŽ‡‚Žƒ–Ž’˜…‚—ƒŒƒ”‚‚~„ƒ–‡˜Œ–…‡‹‬
‫‚”ƒƒ˜‡’Š—‡˜ƒ‘’ƒŠ‚ŒŠ~‹Œ‡‰ŠƒŠ‡‚…‡–ƒ‹‬
‫—Œƒ”‚˜…˜‡…‡˜‚‡Š‡‹ƒ‚Žƒ–ƒ‡’ŠŠŒ‬
‫‚•‚‡Š‚„Œ…‡–ƒ‹–ƒ‡‡—ƒ‡‚Œƒ”‚Œ–…‡‹‬
‫‰–’ƒŠ‡‹”ƒƒ˜‡”…‡Œ‡ƒŒŽ‡‹‚Œƒ–‰‡‹ŒŒ˜Ž‡‹‬
‫—–ƒ‚‰—–ƒ˜Œ‚—ƒ‡’Šƒ€‹”ƒƒ˜‡‹•–Ž‡‬
‫‚Žƒ–‬
‫‪:‬‬
‫נערי קידום נוער בעין ריחניה‬
‫ח“כ איתן ברושי‪ .‬להסיר חסמים המונעים בנייה במרחב הכפרי‬
‫‡‚Œ”–‡‹‬
‫‡ƒ–Š‡Š‡–…‬
‫‚”ƒƒ˜‚”’ƒŽ‡—Š–ƒ“‪‹Š”‚ƒƒ–ƒ~‡€˜‰‚2‬‬
‫€ƒƒ•Ž‡‚€‡ƒŠ~˜–‚—‡‡†ƒ‚~†–•”‡ƒ˜~‡Ž‡‬
‫’~–•—Š€ƒ˜‚‡–ŒƒˆŠ‡ƒ‚ŒŠ‚Œ†–‚‬
‫Š”Š‹‰˜‚——ƒ–‚…—ƒ˜–ƒ“‪˜ƒ‰–‡‚‚Š2‬‬
‫ƒ‚’‡Šƒ˜˜•ƒ’˜
‡‚„ŒŽ‡‹
—Šƒ—‚—˜ƒ˜—‡‬
‫‚Œ”–‡‹‚’†–ƒ˜‚ƒ•ƒ˜’ƒ–Žƒ‡ƒ˜‬
‫Š‡–„Œ–•ŒŠ‡‚~˜–”‡‡Ž‚‡‚‡˜–‰‡~˜–‬
‫Œ˜•‡‡Œ‡‹‡Œ‡‹€ƒ–‡‹Š†ƒ˜‚Œ€„–‚…–‡Œ€–‪w‬‬
‫˜‹‚‰Ž‡‚‚‡Ž‚Šƒ—ŒŠ~Š‡ƒ‹‰„‚”’ƒ‡‡ƒ‹‬
‫–‡‡‚‪†ƒ€ƒ~28w‬‬
‫‚Œƒ”‚‚~„ƒ–‡˜…ƒ‘~—•Šƒ‡„Œ‚‡ƒ–Š‡Š‡–…‡Œ‬
‫†>ƒ~—‡˜•‡‡‹‡ƒ‹…Œ‡—‡‪‚—†ƒ€ƒ~25w‬‬
‫‪ƒ—~–‚ŠƒŠŒ‚–—~‰‹‡ŠƒŠŒ‡Ž—Š‹~˜ƒ‡–ƒ‡‚20:00‬‬
‫ƒ‚~–ƒˆ‪ˆ—Œ‡‹‡Ž€–~Š—ƒ‚”‚–—‚ŒŠ…‡Œ>•9‬‬
‫–ˆ‰‡‰–—ƒ—Ž‚~Š‚‡‹Š~ƒ–ˆ‰‡—Œ<‪˜Š‡‡†1‬‬
‫‡’‡’‡‚—‚Œƒ”‚Œ—Š‡Œ‚~˜Ž‡‡˜‚‡Œ‡‹~Š‚‬
‫‚‡ƒ–‚—Ž‡ƒ‚•”–‡ƒ˜–‰‪˜ƒ…’—ŒŠ–˜ƒ‡‹~˜ƒŒŒ>•4w‬‬
‫ƒŠ‡Š‡‹ƒ‡”~Œ‰‡‰–—ƒ—Ž‚~Š…ƒ‘‚‡‹~˜‚‡ƒ–‡–‡ˆ‬
‫–~—‚Œƒ”‚‡~‡–’–€<ƒƒ‚‡ƒ‹…ƒ‘‚‡‹‡Šƒƒ‚Ž€‡Ž‚‬
‫—‡–‚‰‡ƒƒ˜‚Œ‚‡Š‬
‫‪|| 12‬‬
‫‪18.8.2016‬‬
‫שי חג‘ג‘‪ .‬יחידת ילדים ובני נוער בצח“י‬
13 ||
18.8.2016
18.8.2016
|| 14
15 ||
18.8.2016
‫’ƒŒŽ†Š‡„‹‬
‫‚‰Š~’—–‡‬
‫שדה במשק יוסף‪.‬‬
‫משווקים סלים‬
‫אורגניים של פירות‬
‫וירקות עד פתח הבית‬
‫לכל אזור הדרום‬
‫?ƒ’–‪Š†‚Œ‡–†ƒ„Œ~ƒ‚<Šƒ„Œ=˜‡–ƒ~FoodwSuper>ƒ’w‬‬
‫‡‰ƒŠƒ˜–‡’ƒ‡ƒ‚„Ž‚–ƒ˜ƒ‡—~ƒŒ–‡‹‚Œ„‡‡ƒ˜–‚ŽŒ”~Š’Ž‡‰ƒ–‚~–“‪#‬‬
‫‰ˆ~ƒ‰ˆŠ~Œƒ–€‡ƒŠ‡…•Š~ƒ˜~‡Ž†Ž‡‡˜~Š~Ž’‡Ž‡—‚—Œ˜’˜…‡‹‬
‫—Ž‡‹‚~…–ƒŽƒ˜‪–’ƒ=‡…Œ”Š—‹‡Š€Œ–’ŒƒŽ–˜‡~‚‰Š‡Œ–~—ƒŒ#‬‬
‫’ƒ<ƒŒ€Š˜Š‡Ž‡‹ƒ”Œ…‡Œ–’~‪‹€—‡—––˜‚‹‡–”ŒŠƒ€Š‹—#‬‬
‫…•Š~ƒ˜Œ–˜•˜…•Š~ƒ˜~…–˜—’ƒŽ‚Š•‚Š‡‹~…–‡‹‬
‫אלמוג סורין‬
‫ל‬
‫עתים המעניין‬
‫והמרתק נמצא‬
‫מתחת‬
‫ממש‬
‫לאפך ולעתים‬
‫לחפש‬
‫עלייך‬
‫בסוף‬
‫”כמעט‬
‫העולם‪ ,‬שמאלה“‪,‬‬
‫כדי לגלות את המעניין‪ ,‬המרתק‬
‫והיוצא דופן‪.‬‬
‫)‪(FoodSuper‬‬
‫”סופרפוד“‬
‫או בעברית ’מזון על‘‪ ,‬הפך בשנים‬
‫האחרונות לטרנד מתפתח בארץ‪,‬‬
‫בעיקר באזור תל אביב רבתי וערי‬
‫‪|| 16‬‬
‫‪18.8.2016‬‬
‫המרכז‪ .‬מדובר במזון טרי מהטבע‪,‬‬
‫ירקות ופירות בעלי יכולות ריפוי‬
‫והזנה רבות ‪ -‬וחסידיו אומרים שמ‬
‫דובר במזון עוצמתי‪ ,‬מרוכז ובקיצור‬
‫ המזון המזין ביותר הנמצא על פני‬‫כדור הארץ‪.‬‬
‫מנגד‪ ,‬ישנם הטוענים שמדובר‬
‫בטריק שיווקי מודרני לירקות ופי‬
‫רות שלא נכנסו לתודעה הציבורית‪,‬‬
‫ושמסיבות אגרונומיות ומסחריות‬
‫נזנחו ע“י החקלאים במערב‪” .‬את‬
‫מה שתוכלי למצוא ב‘סופרפוד‘‬
‫תוכלי למצוא גם בכמה ירקות ופי‬
‫רות המוכרים ביותר‪ “,‬אמר לי לפני‬
‫כחודש מדען בוולקני‪” ,‬למשל‪ ,‬גם‬
‫רימון‪ ,‬סלק‪ ,‬שום ולימון הם בעיני‬
‫סופרפוד‪ ,‬רק שהם מוכרים יותר‬
‫מגידולי ’סופר פוד‘ שנכנסו לאח‬
‫רונה‪ ,‬כמו קייל‪ ,‬טף‪ ,‬גוג‘י ועוד“‪.‬‬
‫מי צודק? האמת נמצאת כבמקרים‬
‫רבים כנראה באמצע‪ ,‬אבל עבור‬
‫נו זה לא משנה כל עוד החקלאים‬
‫יכולים להוציא את לחמם מחקלאות‬
‫ה“סופר פוד“ ולהתפרנס בכבוד‪.‬‬
‫כך או כך‪ ,‬הבטן קרקרה‪ ,‬היצר‬
‫העיתונאי והסקרני שלי הלך והע‬
‫מיק ‪ -‬ויצאתי לגלות במה מדובר‪.‬‬
‫ניסוי ותעייה‬
‫באר מילכה הוא מושב עובדים‬
‫חקלאי וגם המושב האחרון שהוקם‬
‫בארץ‪ ,‬ב‪ .1990‬כמושבים רבים גם‬
‫רועי ואביטל יוסף‬
‫בכרם‪” .‬היה ברור‬
‫שמדובר בהרפתקה‬
‫מבחינה חקלאית“‬
‫שרון צ‘רי‪ ,‬ממשק צ‘רי –‬
‫מגדלים בין היתר ירקות‬
‫מיוחדים מהמזרח‬
‫רועי ואביטל יוסף‪:‬‬
‫”במקרה או שלא‬
‫במקרה‪ ,‬בדיוק כשבאר‬
‫מילכה עלתה על‬
‫הקרקע הסתובבנו‬
‫באזור פתחת ניצנה‬
‫ זוג טרי שרוקם‬‫חלומות על משק‬
‫חקלאי ובית במדבר‪.‬‬
‫הכל התחבר בצורה‬
‫מאוד טבעית והגענו‬
‫למנוחה ולנחלה שלנו‪.‬‬
‫טוב‪ ,‬לא בדיוק מנוחה‪,‬‬
‫עובדים קשה‪“...‬‬
‫באר מילכה החלה כהיאחזות נח“ל‪.‬‬
‫ב‪ 2001‬החל הפיתוח ע“י גרעין‬
‫מפתח של תנועת המושבים וב‪2006‬‬
‫קיבל היישוב תחייה מחודשת‪ ,‬עם‬
‫עליית גרעין המשפחות למקום‪.‬‬
‫המושב יושב בפתחת ניצנה על גבול‬
‫מצריים‪ ,‬בים החולות הקסום של‬
‫שמורת הטבע חולות עגור ומונה‬
‫כרגע ‪ 38‬משפחות‪.‬‬
‫אז אמרנו ”סוף העולם שמאלה?“‪,‬‬
‫אמרנו ”על גבול מצרים“ ‪ -‬אז אמ‬
‫רנו‪.‬‬
‫זה לא מפריע לתושבי באר מי‬
‫לכה לחיות כאן חיי קהילה טובים‬
‫ומלאים‪ ,‬המושב מלא בילדים רבים‪,‬‬
‫שוקק בשמחת חיים‪ ,‬האווירה כאן‬
‫שלווה וכן‪ ,‬היא באה מלווה בעבו‬
‫דה קשה ‪ -‬אבל יש בבאר מילכה גם‬
‫תעסוקה ופרנסה‪.‬‬
‫בין התושבים שהחליטו לעסוק‬
‫בחקלאות איתרנו את אביטל ורועי‪,‬‬
‫בעלי משק יוסף בבאר מילכא‪.‬‬
‫על ההחלטה להפוך לחקלאים‪,‬‬
‫שמגדלים גם ’סופרפוד‘‪ ,‬מספר‬
‫רועי‪” :‬מגיל צעיר היה ברור לנו‬
‫שהבית האמיתי הוא המדבר‪ .‬אני בן‬
‫מושב תנובות‪ ,‬שבלב השרון ואבי‬
‫טל במקור חיפאית‪ .‬במקרה או שלא‬
‫במקרה‪ ,‬בדיוק כשבאר מילכה עלתה‬
‫על הקרקע הסתובבנו באזור פתחת‬
‫ניצנה ‪ -‬זוג טרי שרוקם חלומות‬
‫על משק חקלאי ובית במדבר‪ .‬הכל‬
‫התחבר בצורה מאוד טבעית והגע‬
‫נו למנוחה ולנחלה שלנו‪ .‬טוב‪ ,‬לא‬
‫בדיוק מנוחה‪ ,‬עובדים קשה‪...‬‬
‫”תוך כדי לימודינו בפקולטה לח‬
‫קלאות ולאחר ניסיון שרכשנו בת‬
‫חום החקלאות הקונבנציונלית‪ ,‬הת‬
‫פתח בנו הרצון להקים משק שונה‪:‬‬
‫כזה השואף לחיות בהרמוניה עם‬
‫הטבע הסובב אותו‪ ,‬ששם דגש חזק‬
‫על שמירת משאב הקרקע ושמצ‬
‫ליח להצמיח גידולים‪ ,‬שבריא לגדל‬
‫אותם ובריא לאכול אותם‪ .‬קבלנו‬
‫הרבה השראה וידע מתחום החקלאות‬
‫האורגנית המסורתית‪ ,‬מהחקלאות‬
‫הביודינאמית ומה‘פרמקלצ‘ר‘‪.‬‬
‫”יחד עם זאת‪ ,‬היה ברור שמדובר‬
‫בהרפתקה מבחינה חקלאית‪ :‬הרבה‬
‫ניסוי ותעייה‪ ,‬לימוד שאינו נגמר‬
‫ובעיקר הקשבה ללב‪ .‬שנה אחרי‬
‫שעברנו לבאר מילכה נטענו את‬
‫מטע התאנים‪ ,‬אחרי שנה הגדלנו את‬
‫המטע והוספנו כרם ענבים למאכל‬
‫ולאחר עוד שנה התחלנו לגדל יר‬
‫קות עונתיים מהרבה סוגים ומינים‪.‬‬
‫את הירקות מכרנו למשווקים ולשוק‬
‫איכרים קטן שהקמנו באזור‪ .‬לפני‬
‫שנה התחלנו באופן מסודר לשווק‬
‫סלים אורגניים עד הבית‪ ,‬כמעט‬
‫לכל אזור הדרום‪“.‬‬
‫על רגעי משבר בעסק ורגעי הצ‬
‫לחה הם אומרים‪” :‬האתגרים במשק‬
‫החקלאי הם רבים‪ :‬הגידול עצמו‪:‬‬
‫בחירת הגידולים הנכונים‪ ,‬ההשקעה‬
‫השוטפת ועד קטיף הפירות‪ .‬יצירת‬
‫הפלטפורמה השיווקית המתאימה‬
‫בעולם שהתחום החקלאי עובר תה‬
‫פוכות השכם וערב‪ ,‬וכמובן ‪ -‬כמו‬
‫כל עסק‪ ,‬ההתנהלות הכלכלית הנ‬
‫כונה‪ :‬ניהול עובדים‪ ,‬השקעות נבו‬
‫נות‪ ,‬חשבונות וכו‘‪“.‬‬
‫רועי ואביטל מספרים כי ארבעת‬
‫ילדיהם עדיין קטנים כדי לקחת חלק‬
‫בעסק‪ ,‬אבל הם מביעים התעניינות‬
‫במתרחש‪ ,‬העובדים שלהם הינם שי‬
‫לוב של עובדים זרים ועובדים יש‬
‫ראלים‪ ,‬כמו גם וסטודנטים מפרויקט‬
‫המשתלמים של רמת נגב‪“.‬‬
‫איזה סוג של סופד פוד וירקות אתם‬
‫מגדלים?‬
‫”האמת שכשמדובר בירקות‬
‫ופירות אורגניים בעונתם‪ ,‬נקיים‬
‫מחומרי הדברה‪ ,‬הם כולם עשירים‬
‫מאוד בכוחות חיים‪ ,‬ויטמינים‪ ,‬נוגדי‬
‫חמצון ועוד דברים טובים‪ .‬גידולים‬
‫שלנו שנודעים במיוחד כסופר פוד‬
‫הם קייל‪ ,‬תרד‪ ,‬שום‪ ,‬ארטישוק‪ ,‬ענ‬
‫בים אדומים‪ ,‬פטל ותאנים‪“.‬‬
‫כיצד מגדלים אותם?‬
‫לאופן הגידול חשיבות רבה‪ .‬הב‬
‫סיס הוא קרקע טובה ובריאה המזינה‬
‫את הצמחים‪ .‬הגידול באדמת המד‬
‫בר החולית דורש הרבה מים וחומר‬
‫אורגני ולכן אנו משתמשים בהרבה‬
‫מאוד קומפוסט אורגני‪ ,‬מעשירים‬
‫את הקרקע בתרביות מיקרואור‬
‫גניזמים ובחרקים מועילים‪ .‬שימוש‬
‫בצמחי מלכודת וניהול מחזור גי‬
‫דולים נכון גם כן עוזר להתמודדות‬
‫לכל אזור הדרום כמעט‪ :‬מלהבים‬
‫ועד מצפה רמון‪ .‬בנוסף אנו מוכרים‬
‫למשווקים כך שאפשר למצוא את‬
‫התוצרת גם בחנויות אורגניות בכל‬
‫רחבי הארץ‪ .‬אנחנו מזמינים בשמחה‬
‫את כולם ליהנות מן השפע‪ ,‬האיכות‬
‫והבריאות!‬
‫משק צ‘רי‬
‫שרון ומאיה צ‘רי‪ ,‬בעלי ’משק‬
‫צ‘רי‘ במושב באר מילכה‪ ,‬הגי‬
‫עו למושב באר מילכה לפני ארבע‬
‫וחצי שנים מתל אביב‪ ,‬לאחר שה‬
‫חליטו‪ ,‬כי הגיע הזמן לעשות שי‬
‫שרון צ‘רי‪” :‬כל יום יש רגע משבר! אני מגיע‬
‫מעולם העסקים וזה העסק הראשון שלי שהוא‬
‫לא בשליטתי‪ .‬החקלאות תלויה במזג האוויר‪,‬‬
‫במדינה‪ ,‬בשוק ובאינספור אלמנטים שאינם‬
‫תלויים בנו‪ .‬חקלאות זה עסק נפיץ ומסוכן‪ ,‬אבל‬
‫זה העסק שהחלטנו שאנו עושים אותו וזה גם‬
‫מה שאנו רוצים לעשות ועושים זאת באהבה‬
‫ובתחכום“‬
‫עם המזיקים‪ .‬את שאריות הצמחים‬
‫אנחנו מחזירים לקרקע להעשרתה‪.‬‬
‫אנו מתייחסים למשק כאל מערכת‬
‫אקולוגית שלמה השאיפה לאיזון‬
‫במערכת מאפשרת לצמחים לממש‬
‫את מלוא הפוטנציאל שלהם ולהגיע‬
‫לתנובה עשירה ומזינה להנאת וב‬
‫ריאות כולנו‪.‬‬
‫איך אתם משווקים את הגידולים?‬
‫”אנו משווקים סלים אורגניים‬
‫של פירות וירקות עד פתח הבית‬
‫נוי מהותי בדרך חייהם‪ .‬מפה לשם‪,‬‬
‫בני הזוג‪ ,‬שבתל אביב עבדו במש‬
‫רות מיינסטרים )יבוא ותקשורת(‬
‫התיישבו בבאר מילכא והחלו לגדל‬
‫ירקות‪ .‬מדונם ניסיוני אחד הם עברו‬
‫ל‪ 70‬דונם וכיום הם מגדלים ירקות‬
‫ו‘סופרפוד‘‪.‬‬
‫”יום בהיר אחד החלטנו שאנחנו‬
‫רוצים שינוי מאד גדול מאד‪ ,‬הח‬
‫לטנו לעבור למקום קטן עם קהילה‬
‫מתפתחת‪ ,‬שבה אנחנו יכולים להש‬
‫פיע וכמובן לעשות חקלאות‪ .‬חיפ‬
‫‪18.8.2016‬‬
‫|| ‪17‬‬
‫’ƒŒŽ†Š‡„‹‬
‫‚‰Š~’—–‡‬
‫בועז ורינה דרייר‪” :‬ב‪ 2013‬הייתה כאן מכת‬
‫ארבה‪ ,‬שאכל את כל הגידולים‪ .‬המדינה לא‬
‫הכירה באירוע כ‘אסון טבע‘ והיינו צריכים‬
‫לשקם הכל מהון עצמי שלנו‪ .‬היינו צריכים‬
‫להחליט אם להמשיך או להרים ידיים‪ .‬כיוון‬
‫שעברנו מספיק דברים בחיים החלטנו להתחיל‬
‫מחדש‪ ,‬להתגבר ולהמשיך בגידולים‪ .‬היום‬
‫אנחנו מאוד מרוצים מההחלטה“‬
‫בועז ורינה דרייר‪ .‬כרמי יין ושמנים אתריים‬
‫שנו קצת בארץ והיינו ביריד הנגב‬
‫והגליל בנמל תל אביב‪ ,‬שבו הציעו‬
‫מועצות אזוריות אופציות קליטה‬
‫בישובים שלהם‪.‬‬
‫”ראינו את מושב באר מילכה‬
‫ואמרנו ’זה רחוק‪ ,‬על גבול מצריים‘‬
‫אבל בכל זאת נסענו לראות‪ .‬מהרגע‬
‫שהגענו לשם‪ ,‬תוך שלושה חודשים‬
‫היינו שם‪ .‬מכרנו את הבית בתל‬
‫אביב ובנינו בית בבאר מילכה‪ .‬מה‬
‫שהוביל אותנו למקום הוא הצורך‬
‫לגדל את משפחתנו במושב צעיר‬
‫ומתפתח‪ ,‬כאשר חקלאות הייתה‬
‫דבר מאד חשוב עבורנו‪ .‬אפשר לומר‬
‫שבאנו לעשות קצת ציונות‪“.‬‬
‫”שירת המדבר“ ‪ -‬תבלינים וצמחי מרפא‬
‫בבית רשת )צילום‪ :‬דניאל שכטר(‬
‫‪|| 18‬‬
‫‪18.8.2016‬‬
‫כיצד התחלתם לגדל ”סופרפוד“?‬
‫”היום כמעט כל אדם שמגיע ורו‬
‫צה לעסוק בחקלאות‪ ,‬ישר ממליצים‬
‫לו לגדל עגבניות שרי‪ ,‬כי זו נוסחה‬
‫שעבדה בעבר ועובדת היום‪ .‬גם אני‬
‫חשבתי ככה ועבדתי במשק חקלאי‬
‫של עגבניות שרי‪ .‬עם הזמן הבנ‬
‫תי שהתנאים לא מאפשרים כניסה‬
‫לעסק שכזה ולכן ירדנו מהנושא של‬
‫עגבניות שרי‪.‬‬
‫”בעבודתי הקודמת הייתי יבואן‬
‫של מזון מהודו‪ .‬הורי הם הודים‬
‫במוצאם והכרתי כמה ירקות שקשה‬
‫מאד להשיג בארץ‪ ,‬ירקות מיוחדים‬
‫מהמזרח‪ ,‬כמו‪ :‬במיה הודית‪ ,‬מורינ‬
‫גה‪ ,‬סוגים שונים של דלועים‪ ,‬שעו‬
‫עית הודית ואפונה הודית‪ .‬האופציה‬
‫הייתה לגדל דברים מאד מיוחדים‬
‫מהודו‪ ,‬אותם מכירים בעיקר יוצאי‬
‫הודו בישראל‪.‬‬
‫”על מנת להתחיל‪ ,‬הבאנו זרעים‬
‫ונבטים מכל מיני מקומות ומוש‬
‫בים של הודים וקוצ‘ינים‪ .‬בשנתיים‬
‫הראשונות עשינו סוג של מחקר‬
‫ופיתוח‪ .‬התנסינו בגידול בצורה‬
‫משמעותית על חלקה קטנה של‬
‫דונם‪ .‬לאחר שנתיים‪ ,‬כשכבר הבנו‬
‫שיש פה משהו מסחרי‪ ,‬עלינו על‬
‫הקרקע שלנו‪ .‬קיבלנו ‪ 70‬דונם של‬
‫קרקע חולית ובתולית‪ ,‬שאין בה‬
‫שום תשתית חוץ ממים‪ ,‬והתחלנו‬
‫להקים מבני צמיחה‪“.‬‬
‫מה אתם מגדלים ומשווקים כיום?‬
‫”בין הגידולים השונים שלנו‪ ,‬אנו‬
‫מגדלים את הבמיה ההודית הגדולה‬
‫והפחות רירית ואת המורינגה‪ ,‬שהוא‬
‫עץ‪ ,‬ממנו אנו מפיקים בעיקר עלים‬
‫ומשווקים אותם‪ .‬העלים מאד טעי‬
‫מים ובריאים – הם מסייעים במצ‬
‫בים שונים ומחלות שונות‪ .‬אנחנו‬
‫מגדלים גם תרד גוליבר ‪ -‬תרד בעל‬
‫עלים גדולים ובשרניים יותר מהת‬
‫רד הרגיל‪ ,‬שהם עסיסיים וטעימים‪.‬‬
‫”גידול חשוב נוסף שלנו הוא‬
‫גידול של ’ביטר מלון‘ ‪ -‬מלון מר‪,‬‬
‫שהוא באמת מר בטעמו והוא משווק‬
‫היום בעיקר למי שרוצה להפחית‬
‫סוכר‪ .‬אגב‪ ,‬ה‘ביטר מלון‘ מעולה‬
‫להרזיה‪ .‬את הגידולים הנחשבים‬
‫בעולם המערבי כ‘סופר פוד‘ ‪ -‬אנ‬
‫חנו משווקים הן לאנשים פרטיים‬
‫והן למסעדות‪ ,‬רשתות שיווק‪ ,‬שפים‬
‫ועוד‪“.‬‬
‫חקלאות היא עסק לא קל‪ ,‬היו לכם רגעי‬
‫משבר?‬
‫”כל יום יש רגע משבר! אני‬
‫מגיע מעולם העסקים ועשיתי דב‬
‫רים רבים וזה העסק הראשון שלי‬
‫שהוא לא בשליטתי‪ .‬החקלאות‬
˜ƒŠ˜—ŒŠ–’‚˜‡
[email protected]
19 ||
18.8.2016
‫’ƒŒŽ†Š‡„‹‬
‫‚‰Š~’—–‡‬
‫גולן כהן‪” :‬מגיעות אלינו קבוצות לסיורים של צמחי מרפא‬
‫ואנחנו מעוניינים להגיע למוצר קצה‪ .‬פעמים רבות לא הכי‬
‫כלכלי לגדל צמחים‪ ,‬אבל אם אנחנו מייצרים צמחים באיכות‬
‫מאד גבוהה ונדירה‪ ,‬זה משתלם כי אנחנו נותנים ללקוחות‬
‫מוצר טוב וזה כלכלי לנו“‬
‫האוויר‪ ,‬במדינה‪ ,‬בשוק ובאינספור אלמנטים‬
‫שאינם תלויים בנו‪ .‬חקלאות הוא עסק נפיץ‬
‫ומסוכן‪ ,‬אבל מצד שני ‪ -‬זה העסק שהחלטנו‬
‫שאנו עושים אותו ואין לנו הרבה ברירות ‪ -‬זה‬
‫גם מה שאנחנו רוצים לעשות ואנחנו עושים‬
‫זאת באהבה ובתחכום‪“.‬‬
‫מה הם רגעי ההצלחה?‬
‫”יש המון רגעים יפים ברמת היום יום ‪-‬‬
‫החל מלראות זרעים נובטים‪ ,‬להגיע לאיכויות‬
‫ולקבל פידבק חיובי מהלקוחות עצמם‪ .‬אנחנו‬
‫מגיעים ללקוחות‪ ,‬מנסים לחסוך פערי תיווך‬
‫ולייצר תקשורת אישית עם הלקוחות‪ .‬הנייד‬
‫שלי מופיע על האריזה וכל לקוח יכול להתק‬
‫שר אליי ולספר על החוויה שלו‪ .‬וזה כיף לקבל‬
‫טלפון עם לקוח מרוצה‪.‬‬
‫”בנוסף‪ ,‬אנחנו יודעים לעשות דברים טו‬
‫בים באדמת הנגב‪ .‬אנחנו רק צריכים שהמדי‬
‫נה ושהממשלה לא תפריע לנו בנושאים‪ ,‬כמו‬
‫פערי תיווך‪ ,‬פועלים זרים‪ ,‬מחירי מים‪ ,‬תשו‬
‫מות ועוד‪ .‬אנחנו רוצים שהממשלה תיתן לנו‬
‫את הגב לעשות חקלאות אמיתית‪“.‬‬
‫מאפריקה לבאר מילכה‬
‫בועז ורינה דרייר הגיעו ארצה מדרום אפ‬
‫ריקה בשנת ‪ ,‘91‬ממש באמצע מלחמת המפ‬
‫רץ‪ .‬לאחר מגורים בישוב בעוטף עזה‪ ,‬החליטו‬
‫לפני תשע שנים לעבור למושב באר מילכה‪.‬‬
‫Š‚—‰–‚‬
‫Œ–‰„‚~–“Œƒ—‡˜…Ž‬
‫‡˜~–‡„‚Œ…‪
Œ1200‬‬
‫Žƒ‡ƒƒ‪˜ƒ‰‰
Œ1,200‬‬
‫‚‰ƒŠŠ–Œ’‚Š‚Œ‚‬
‫—Šƒ—‚…–‡•‡–ƒ–‬
‫Œ—–‡‹ƒ…Ž‡ƒ˜‬
‫Œ…‡–‬
‫ •†‡‡‬
‫~†–Œ‡‡‡‬
‫‬
‫Ž‡‡‪052-3511684‬‬
‫‪|| 20‬‬
‫‪18.8.2016‬‬
‫גולן כהן מ“שירת המדבר“‪.‬‬
‫”לשלב בין תיירות לחקלאות“‬
‫)צילום‪ :‬דניאל שכטר(‬
‫השניים בעלי כרמים ומגדלים גם תבלינים‪,‬‬
‫מהם מיצרים שמנים אתריים לארומתרפיה‬
‫בשם ’תמצית הנגב‘‪.‬‬
‫”היינו החלק השני של הגרעין המייסד‬
‫במושב‪ .‬בתחילה לא עסקנו בחקלאות‪ ,‬היינו‬
‫בכיוון אחר לגמרי‪ ,‬ייצור שופרות בעבודת‬
‫יד‪ .‬יש לי את כל הציוד לייצור שופרות‪ ,‬אבל‬
‫הבנו שייצור שופרות זה לא כלכלי עבורנו‪,‬‬
‫ומכאן החלטנו להגשים חלום נוסף והוא הקמת‬
‫כרם וייצור שמנים ארומתרפיים‪“.‬‬
‫אבל מדוע דווקא שמנים אתריים?‬
‫”כתושבי עוטף עזה לשעבר וכתוצאה מכל‬
‫מה שקרה שם‪ ,‬אשתי סבלה מפוסט טראומה‪.‬‬
‫אחרי שנים של טיפולים ברפואה הקונבנ‬
‫ציונאלית‪ ,‬תרופות וכדומה‪ ,‬שלא התאימו‬
‫לאשתי‪ ,‬התחלנו לחפש פתרון טבעי‪ .‬היא‬
‫עברה טיפולי ארומתרפיה וזה הביא לתוצאות‬
‫טובות‪ .‬החלטנו שאנחנו רוצים לייצר את הש‬
‫מנים לבד‪“.‬‬
‫כיצד התחלתם לגדל את הצמחים שמשמשים‬
‫לייצור השמנים?‬
‫”בשנתיים הראשונות עשינו ניסיונות וניסנו‬
‫לבדוק אילו צמחים מתאימים לאזור ולאקלים‬
‫שלנו‪ .‬כיום על ארבע דונם של אדמה אנחנו‬
‫מייצרים לוונדר רפואי‪ ,‬גרניום בורבון‪ ,‬רוזמרין‬
‫רפואי‪ ,‬מרווה משולשת ומרושתת‪ ,‬אקליפטוס‬
‫לימוני‪ ,‬פיצולי‪ ,‬והצמח הגדול מכולם‪ :‬אזובית‬
‫המדבר‪ .‬יש לנו מעבדה שבה אנו מפיקים שמ‬
‫נים‪ ,‬אך ורק ממה שאנחנו מגדלים‪ .‬הכל נעשה‬
‫בגידול טבעי ונקטף בצורה ידנית‪ .‬בעסק עוב‬
‫דים אני ואשתי ואנחנו עושים הכל לבד‪“.‬‬
‫על רגעי המשבר בתהליכי הגידול מספר‬
‫בועז‪” :‬בשנת ‪ 2013‬הייתה כאן מכה של ארבה‪.‬‬
‫חגבי הארבה אכלו את כל הגידולים‪ .‬המדינה‬
‫אמרה שלא קיים דבר כזה שנקרא ’אסון טבע‘‪,‬‬
‫ואת כל השיקום של מכת הארבה היינו צרי‬
‫כים לשקם מהון עצמי שלנו‪.‬‬
‫”אשתי ואני היינו ממש על צומת דרכים!‬
‫היינו צריכים להחליט אם להמשיך או לה‬
‫רים ידיים‪ .‬מכיוון שעברנו מספיק דברים‬
‫בחיים החלטנו להתחיל מחדש‪ ,‬להתגבר ולה‬
‫משיך בגידולים‪ .‬אנחנו מאוד‪ ,‬מאוד מרוצים‬
‫מההחלטה‪ .‬היום סיימנו את בציר היינות הרא‬
‫שון‪ ,‬האתר שלנו יהיה מפורסם כבר השבוע‬
‫וחזרנו לעניינים בגדול‪ .‬בנוסף‪ ,‬ביקב שלנו‬
‫אנחנו כבר מייצרים שיראז‪ ,‬מרלו וקברנה סו‬
‫ביניון‪ ,‬שיהיו מוכנים כבר בשנה הבאה!“‬
‫שירת המדבר‬
‫גם צמחי מרפא‪ ,‬שמנים רפואיים‪ ,‬ומוצרי‬
‫קוסמטיקה מן הטבע ניתן למצוא בבאר מיל‬
‫כה‪ .‬גולן כהן נשוי לנעה פלוס ארבעה ילדים‪,‬‬
‫מתגורר באזור הנגב כבר ‪ 17‬שנים‪ ,‬הגיע אל‬
‫מושב באר מילכה בעיקר משום שרצה להקים‬
‫עם אשתו משק אקולוגי‪.‬‬
‫”אנחנו מגדלים מגוון גדול של צמחי מרפא‪.‬‬
‫צמחים שיש להם השפעות בריאותיות מאד‬
‫גדולות ואנחנו מכינים שמנים ומוצרים לקוס‬
‫מטיקה טבעית‪ .‬הגיוון של צמחי המרפא שלנו‬
‫מאד גדול ויש לנו למעלה מ‪ 50‬סוגים של‬
‫צמחי מרפא חלקם צמחי מרפא‪ ,‬חלקם לא מו‬
‫כרים כמו סמבוק שחור‪ ,‬וחלקם מוכרים יותר‬
‫כמו אזוב ואורגנו‪.‬‬
‫”השטח שלנו כולל ‪ 70‬דונם שיש בו עצים‪,‬‬
‫צמחי מרפא‪ ,‬ועשבי מאכל‪ .‬החווה שלנו היא‬
‫חווה אורגנית ואנו לא משתמשים בחומרי הד‬
‫ברה או בחומרים כימיים בזמן הגידול‪ .‬הרעיון‬
‫שלנו הוא לשלב בין תיירות לחקלאות‪ .‬מגי‬
‫עות אלינו קבוצות לסיורים של צמחי מרפא‬
‫ואנחנו מעוניינים להגיע למוצר קצה‪ .‬פעמים‬
‫רבות לא הכי כלכלי לגדל צמחים‪ ,‬אבל אם‬
‫אנו מייצרים צמחים באיכות מאד גבוהה ואף‬
‫נדירה‪ ,‬זה משתלם כי אנחנו נותנים ללקוחות‬
‫מוצר טוב וזה כלכלי לנו‪“.‬‬
‫מי הלקוחות שלכם?‬
‫”אנחנו עובדים רק מול לקוחות פרטיים‪ .‬לא‬
‫עובדים מול מוסדות או חנויות‪ .‬מגיעים אלי‬
‫נו לקוחות דרך אתר האינטרנט או דרך הגעה‬
‫לחווה לסיורים‪ .‬בנוסף אני מקיים סדנאות של‬
‫צמחי מרפא בכל הארץ ושם אנשים רוכשים‬
‫את המוצרים שלנו‪“.‬‬
‫הבית של החקלאות הישראלית‬
‫‪2.11.2016‬‬
‫יום רביעי א' בחשון תשע"ז‪ ,‬בין השעות ‪16:00-9:00‬‬
‫בגן הלאומי מעיין חרוד‬
‫הגרלת‬
‫רכב חשמלי ‪EZGO‬‬
‫לכל באי התערוכה‬
‫‪*5191‬‬
‫|‬
‫‪METRO.co.il‬‬
‫להבטחת מקומך בין המציגים‪:‬‬
‫עדנה זיו ‪ -‬מנהלת התערוכה‬
‫מייל‪[email protected] :‬‬
‫יורם טביבי ‪ -‬מנהל פרוייקטים‬
‫מייל‪ | [email protected] :‬נייד‪052-2773132 :‬‬
‫מארגנים‪:‬‬
‫מקבוצת ‪:‬‬
‫‚–’˜ƒ‚…Š‬
‫‪18.8.2016‬‬
‫|| ‪21‬‬
‫Š~Ž—‰…‬
‫„ƒ‰–‡‹‬
‫~˜—‡‬
‫‪Š>„‡Ž€‡—–Ž‡–€‚Š—ƒ˜ƒŒ–…~Š‹‡Ž—33‬‬
‫‚‪‚ŠŒ>Ž˜Œ†Š…ƒ‚‹‡‰–˜Žƒ~˜19‬‬
‫‡ƒ‘Š‚Ž”‡…~˜„‰–ƒŒƒ—ƒ—‹—‚‚‬
‫—‡Š’Ž‡‚—‡–ƒ˜‰€–‡ƒ—Š˜Žƒ˜Ž‡‬
‫‚Œƒ—‡‹‪‹ƒŠ—…•Šƒ˜…”Ž‚Š‚Œ„ƒ‡‚˜~#‬‬
‫–ƒ‡…–‚Ž‚Š˜Œ˜Ž>ŒŠ‚‡ƒ‘—‚’‡•‬
‫Š‚˜‡‡‹—‡˜˜•ƒ’˜ƒŒƒ—ƒ‬
‫מיקי נירון‬
‫ב‬
‫נובמבר ‪ ,1982‬התגייס שי‬
‫דגני לצה“ל ולאחר שעבר‬
‫טירונות‪ ,‬הוצב לשרת בחיל‬
‫הים שם עמד לסיים קורס לוחמי‬
‫סטי“ל כמצטיין‪ .‬כשלושה חודשים‬
‫לאחר מכן‪ ,‬ב‪ 18-‬בפברואר ‪,1983‬‬
‫נסע שי כטרמפיסט במכונית‪ ,‬בד‬
‫רכו מביתו לכיוון הבסיס‪ .‬ליד יקנ‬
‫עם‪ ,‬התנגשה המכונית בה נסע בעץ‬
‫ושני חיילים נהרגו ‪ -‬הנהג‪ ,‬שנהג‬
‫ברכב ללא רישיון ושי‪ ,‬שהיה אז בן‬
‫‪.19‬‬
‫‪ 33‬שנים לאחר מותו‪ ,‬הוחלט‬
‫במתנ“ס מעלה יוסף להנציח את‬
‫זכרו במושב עבדון‪ ,‬שם שהה שי‬
‫לפני השירות כבן גרעין עודד של‬
‫תנועת בני המושבים‪ .‬שלום רו‬
‫בין‪ ,‬חבר בהנהלת מתנ“ס מעלה‬
‫שי דגני ז“ל )צילום מאתר יזכור(‬
‫‪|| 22‬‬
‫‪18.8.2016‬‬
‫יוסף הספיק להתיידד עם שי בעת‬
‫תקופתו במושב‪” :‬נוצרה בינינו חב‬
‫רות מסוימת באותה תקופה והאמת‬
‫ששי התיידד עם כל אנשי המושב‪.‬‬
‫כשסיים‪ ,‬את תקופת גרעין עודד‪,‬‬
‫נסענו לטייל יחד והלכנו לארוחת‬
‫ערב אצל המשפחה שלי‪ .‬במהלך‬
‫הערב‪ ,‬הסתבר שהמשפחות שלנו‬
‫הכירו בטוניס ואבי היה מיודד עם‬
‫אביו ז“ל‪ .‬כשסיים את שנת השירות‪,‬‬
‫התגייס לחיל הים ואז נהרג בתאונת‬
‫דרכים‪ ,‬מספר חודשים בודדים לאחר‬
‫מכן‪“.‬‬
‫למרות שחלפו שנים רבות‪ ,‬שלום‬
‫מתקשה לשכוח את שי ולכן‪ ,‬לפני‬
‫מספר חודשים הציע למצוא דרך‬
‫להנציח את זכרו‪” :‬עברו שנים‬
‫רבות מאז ונבחרתי השנה להנה‬
‫לת המתנ“ס‪ .‬אחרי תקופה שהרעיון‬
‫התגלגל בראשי‪ ,‬ביקשתי שנחפש‬
‫האחים שי ואורי דגני‪,‬‬
‫במסע אופנים לזכרו של‬
‫דני )‪(1982‬‬
‫דרך להנציח את הגרעינר שעבד‬
‫כאן במשך שנה וזו פעם ראשונה‬
‫שנקיים את הטקס‪ .‬בתוקף תפקידי‬
‫יצא לי לטפל בגרעיני עודד ופניתי‬
‫לשיתוף פעולה עם התנועה‪ .‬הם קי‬
‫בלו זאת בשמחה ואפילו עלה רעיון‬
‫שנזמין את כל הגרעינרים ששירתו‬
‫כאן במהלך השנים‪“.‬‬
‫אורי דגני‪ ,‬אחיו של שי ז“ל‪ ,‬די‬
‫הופתע כשקיבל את הטלפון משלום‬
‫רובין לקראת טקס ההנצחה‪” .‬האמת‬
‫היא שהגבתי בחשדנות‪ “,‬הוא מספר‪,‬‬
‫”לא הבנתי בכלל מי זה ולמה מעלים‬
‫את זה פתאום אחרי כל השנים‪ ,‬אבל‬
‫לאחר כמה שיחות הבנתי את אופי‬
‫האירוע וכוונותיו הטובות‪ .‬כנראה‬
‫שלמרות התקופה הקצרה בעבדון‪,‬‬
‫זכרו את שי מאוד לטובה‪ ,‬גם אחרי‬
‫מותו‪ .‬הוא עשה להם משהו בלב ולא‬
‫ידעתי עד כמה‪ ,‬עד שהבנתי שזה‬
‫ממש הציק להם שלא הנציחו אותו‬
‫במושב עד היום‪“.‬‬
‫האירוע המיוחד ותוכנו מאוד‬
‫מרגש את המשפחה‪ ,‬שרבים מח‬
‫בריה כלל לא הספיקו להכיר את‬
‫שי‪” :‬מסגרת התוכן של האירוע‬
‫נבנתה ע“י גרעין עודד והמועצה‬
‫ואנחנו נוסיף מצגת משלנו‪ ,‬בה‬
‫נספר על כמה רגעים משפחתיים‬
‫עם שי‪ ,‬בפורום עם חברים‪ .‬כל‬
‫אחיי וילדיהם צפויים להגיע‪ ,‬כי‬
‫זה מאוד מרגש וכולנו רואים בערב‬
‫אירוע משפחתי לכל דבר‪ .‬כולנו‬
‫מתייחסים לכך ביראת כבוד ובר‬
‫צינות ומצפים לזה מאוד‪ ,‬כי ילדינו‬
‫לא הכירו אותו לעומק‪ .‬זו ההזדמ‬
‫נות הכי קרובה שיש‪ ,‬כדי להכיר‬
‫אותו ולפגוש את חבריו‪“.‬‬
‫הערב ”זוכרים את שי“‪ ,‬שהיה חבר‬
‫בגרעין עודד ‪ ,2‬יתקיים ב‪ 8-‬בספ‬
‫טמבר במעלה יוסף ויכלול קביעת‬
‫לוח זיכרון במבנה‪ ,‬בו לנים עד היום‬
‫חברי גרעין עודד‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬יתכ‬
‫נסו המשתתפים במתנ“ס מעלה יוסף‬
‫לפאנל חברים ובני משפחה‪ ,‬שיספרו‬
‫על שי ובסיום אירוע ההנצחה יוע‬
‫לה המופע ”עשני פשוטה“ של חלי‬
‫ראובן וחני לבנה‪.‬‬
‫”מבחינתי זה עניין רגשי‪ “,‬מס‬
‫ביר שלום את מהות האירוע‪” ,‬אבל‬
‫מבחינת האיזור‪ ,‬חשוב שידעו שא‬
‫נחנו זוכרים בטוב וברע את כל‬
‫שי עם אחיו ואביו )‪(1967‬‬
‫החיילים ובני השירות ששירתו כאן‪,‬‬
‫לאורך כל התקופות‪ .‬בנוסף לשמ‬
‫עון גואטה‪ ,‬ראש המועצה שלנו‪ ,‬גם‬
‫הח“כ והשר לשעבר‪ ,‬שלום שמחון‪,‬‬
‫יגיע לאירוע‪ ,‬לבקשת המשפחה‪.‬‬
‫שמחון היה רכז הנוער שקיבל בז‬
‫מנו את שי לתקופת השירות וליווה‬
‫אותו כאן‪ ,‬כך שגם עבורו זאת תהיה‬
‫סגירת מעגל‪“.‬‬
‚

’
•
‚ —ˆƒ˜‰
‚ ~‚Š
“–
‘ƒ
˜ƒ‡ ‚
Ž
–Šƒ €Š
‚
˜ƒŒ‰˜Š€‚~ŠŠ‚—Š‰‹ƒ•ŒŠ‰‡Š‰Š˜ƒ–‡—‡•ƒŠ˜
23 ||
18.8.2016
‫˜ƒŠŒƒ—‬
‫’–‡‹‬
‫„‚–Žƒ‡‬
‫‪www.readbooks.co.il‬‬
‫ŒƒŒŠ”‡‚—ƒ‬
‫יריב מטורף ומחושב‬
‫"מר מרצדס" מאת‬
‫הוא‬
‫קינג‬
‫סטיבן‬
‫בטרילוגיה‬
‫הראשון‬
‫בלשית‪ ,‬מותחן פעולה‬
‫מבריק‪ ,‬שעוסק בחיים‬
‫של כל אחד מאתנו‪.‬‬
‫מאות דורשי העבודה‬
‫שעמדו כל הלילה בתור‬
‫הארוך ליריד התעסוקה‬
‫ייחלו אמנם להפתעה‪ ,‬אך הפתעה כזאת לא‬
‫ראו גם בחלומותיהם השחורים ביותר‪ .‬את‬
‫מכונית המרצדס הגנובה שדהרה לעברם‬
‫בכוונה ברורה להרוג לא היה ניתן אפילו‬
‫לדמיין‪ .‬שנה לאחר מסע ההרג שזכה לכינוי‬
‫'הטבח במרצדס'‪ ,‬בלשי המשטרה בעיר הכל‬
‫אמריקנית במערב התיכון אינם קרובים‬
‫אפילו לפענוח הפרשה‪ .‬הבלש הבכיר ביל‬
‫הודג‪#‬ס‪ ,‬שהוביל את צוות החקירה‪ ,‬פרש‬
‫מהמשטרה‪ ,‬ושותפיו עסוקים בחקירות‬
‫אחרות‪ .‬אבל כשהודג‪#‬ס מקבל מכתב אנונימי‬
‫המכיל פרטים חסויים על הטבח במרצדס‪,‬‬
‫הוא מבין שהרוצח נמצא בסביבה ומתכוון‬
‫לפעול שוב‪ .‬כנגד כל כללי המקצוע שהנחו‬
‫אותו בעשרות שנותיו כבלש‪ ,‬הוא מחליט‬
‫לפתוח בחקירה פרטית משלו‪ .‬נוטש את‬
‫כורסת הטלוויזיה ומתחיל לצרף את פיסות‬
‫המידע זו לזו‪ .‬וכאשר הוא מגייס לעזרתו‬
‫גאון מחשבים צעיר ואת אחותה היפהפייה‬
‫של בעלת המרצדס הקטלנית‪ ,‬הוא מוצא‪,‬‬
‫להפתעתו‪ ,‬לא רק סיוע מקצועי אלא גם‬
‫הבטחה חדשה לעתיד‪ .‬רק שהיריב שמולו הוא‬
‫מתמודד מתברר כמטורף ומחושב אף יותר‬
‫מכפי ששיער‪) .‬מאנגלית‪ :‬אינגה מיכאלי‪,‬‬
‫הוצאת מודן‪ 513 ,‬עמודים(‬
‫אולימפיאדה של חיות‬
‫"כריש‪ ,‬לוויתן‪,‬‬
‫פינגווינים‬
‫אולי‬
‫– מי מהם אלוף‬
‫השחיינים? ספידי‪,‬‬
‫במבי או גיל הנמר‬
‫– מי מהם המהיר‬
‫ביותר? אולימפיאדה‬
‫בג'ונגל הנה זה קורה‬
‫ אף אחד לא טורף‪,‬‬‫כל אחד מתחרה‪.‬‬
‫אלה רצים‪ ,‬אלה קופצים ואלה זורקים‪ ,‬כולם‬
‫מתאמצים‪ :‬תנין וגם היפו‪ ,‬נמלה וגם פיל"‪ .‬ספר‬
‫הילדים "אולימפיאדה בג'ונגל" מאת רמי‬
‫ארז הוא סיפור בחרוזים לילדים ולילדים‬
‫בנפשם‪ .‬בימים אלה מתקיימת אולימפיאדת‬
‫ריו ‪ 2016‬והחיות שומעות על קיומה וגם הן‬
‫רוצות‪ .‬מגיע הקוף דורון‪ ,‬יוזם המשחקים‪,‬‬
‫ומביא "שלושה נשרים חכמים שמבינים‬
‫בתכנונים"‪ .‬הנשרים קובעים חוקים וכללים‬
‫למשחקים‪" :‬אף אחד לא טורף‪ ,‬מי שטורף לא‬
‫מצטרף"‪" ,‬יהיה שוויון בין המינים‪ ,‬יתחרו‬
‫בנות נגד בנים"‪" ,‬כולם משתתפים‪ ,‬אף אחד‬
‫לא מחרים"‪ .‬החיות בג'ונגל מתנדבות לעזור‪:‬‬
‫הנמלים מקימות את האצטדיון‪ ,‬הפינגווינים‬
‫יהיו סדרנים‪ ,‬הקופים יארחו‪ ,‬האריות ישגיחו‪.‬‬
‫טקס הפתיחה חגיגי ומרהיב‪ ,‬החיות נותנות‬
‫‪|| 24‬‬
‫‪18.8.2016‬‬
‫כבוד לדמויות ג'ונגל מפוארות מהעבר‪ ,‬הקוף‬
‫דורון מכריז על פתיחת המשחקים‪" :‬עכשיו‬
‫למשחקים ולתחרויות ריצה‪ ,‬קפיצה‪ ,‬שחיה‪,‬‬
‫כדורגל‪ ,‬כדורסל‪ .‬דרמות‪ ,‬מתח‪ ,‬שערוריות‪,‬‬
‫הפתעות"‪ .‬לאורך כל הספר מתכתב הטקסט‬
‫עם האיורים המקוריים והססגוניים של איגור‬
‫קוביאר‪ ,‬שמאיר בשלל צבעים את הסיפור‪.‬‬
‫לגילאי ‪) .37‬הוצאת אוריון‪ 39 ,‬עמודים‪,‬‬
‫מנוקד(‬
‫מגפה מסתורית בכפר סיילם‬
‫"נערות מכושפות"‪ ,‬מאת קתרין האו‪ ,‬הוא‬
‫רומן מצמרר לבני נוער‪.‬‬
‫מחלה מסתורית תוקפת‬
‫תלמידות בתיכון פרטי‬
‫יוקרתי‪ ,‬ואיש אינו‬
‫יודע איך לעצור אותה‪.‬‬
‫ראשונה נפגעת קלרה‪,‬‬
‫מלכת הכיתה‪ ,‬שמאבדת‬
‫את הכרתה באמצע‬
‫השיעור‪ ,‬ואחריה כל‬
‫חברותיה הטובות‪ .‬מספר‬
‫החולות עולה במהירות ועמו מפלס החרדה‪.‬‬
‫כולם מחפשים מישהו או משהו להאשים‪.‬‬
‫תגובה אלרגית לחיסון? זיהום אזורי? או אולי‬
‫מדובר בתגובה פסיכולוגית ללחץ המופעל‬
‫על הנערות המצטיינות? רק קולין מבינה‬
‫את מה שאף אחד לא תפס‪ .‬בית הספר נמצא‬
‫בדנוורס‪ ,‬מסצ'וסטס‪ ,‬לשעבר כפר סיילם‪ .‬היא‬
‫כותבת עבודה בהיסטוריה על המחזה 'ציד‬
‫המכשפות' על מה שהתרחש בדיוק שם לפני‬
‫שלוש מאות שנה‪ .‬גם אז סבלה קבוצת נערות‬
‫ממגפה מסתורית‪ ,‬רק שאז החשודים בהפצתה‬
‫הועלו לגרדום‪ .‬קולין מבינה שחייבים לעצור‬
‫את המחלה לפני שיהיה מאוחר מדי‪ ,‬ונדמה‬
‫לה שהיא גם יודעת איך‪ .‬עליה לפעול‬
‫במהירות ובנחישות לפני שיהיה מאוחר‬
‫מדי‪) .‬מאנגלית‪ :‬רוני בק‪ ,‬הוצאת מודן‪450 ,‬‬
‫עמודים(‬
‫כוחו של הלב‬
‫אתם‬
‫האם‬
‫הולכים בעקבות‬
‫החלומות שלכם‬
‫ומגשימים את‬
‫תכלית חייכם?‬
‫"כוחו של הלב"‬
‫מאת בפטיסט‬
‫דה פאפ הוא‬
‫מדריך רוחני‪,‬‬
‫אסופה של ‪18‬‬
‫מגדולי ההוגים‬
‫הרוחניים‪ ,‬הסופרים והמדענים‪ ,‬החושפים‬
‫כיצד תוכלו לממש את הפוטנציאל העילאי‬
‫שלכם‪ .‬דה פאפ ראיין‪ ,‬בין היתר‪ ,‬את מאיה‬
‫אנג'לו‪ ,‬דיפאק צ'ופרה‪ ,‬פאולו קואלו‪ .‬תלמדו‬
‫כיצד להשתמש בחוכמת הלב כדי לשנות את‬
‫השקפותיכם על כסף והצלחה‪ ,‬על בריאות‬
‫ואושר‪ ,‬על מערכות יחסים וקהילה‪ .‬תרגילי‬
‫קשב ומדריך התבוננות ידריכו אתכם כיצד‬
‫להפעיל את הכוחות המיוחדים של הלב‪:‬‬
‫אינטואיציה‪ ,‬כוונה‪ ,‬הכרת תודה‪ ,‬סליחה‬
‫ונתינה‪) .‬הוצאת כנרת‪ 232 ,‬עמודים(‬
‫Œ‡•‡Ž‡–ƒ‬
‫–ƒŒŽ†‡•‚˜Š~‡‡˜‬
‫‰–Š~ŽŒ”~‬
‫ƒ‚’‹Œƒ–ŽƒŒ€–˜–‡‹…—ƒŠ„ƒŠ˜ˆ‰‡‬
‫–ƒŒŽ†‡•‚˜Š~‡‡˜‰–Š~ŽŒ”~‪‹‡–‡—‚—:‬‬
‫‡—–~Š‡‡‹…—‡‹Š‚Ž~˜‰‹‬
‫Ž‹ Ž~‡ ˜Š~‡‡˜ ~…–‡ ?“‬
‫~Šƒ> ƒ>•†Ž‡‹> —Ž‡ —‡–‡ƒ ‚–~—ƒŽ‡‹‬
‫ƒ‚˜‡‡… Š…ƒ‹ ‚Šƒ‚† …ƒ“ Žƒ‹‬
‫ŒŠ‚ ‚‡Šƒˆ ƒŽƒ…˜ …„–‚ ‡– Œ€ƒ‪w‬‬
‫–‡ƒ˜Š~‡—‡–ƒ‚…—‚ƒ~…ƒ—‘‬
‫Š–~—ƒŽ‚ ~˜ ‚–ƒ•– ‚—ƒ‰ ˜ƒ‰ƒ ƒ~˜‬
‫‡‰ƒŠ˜ƒŠ•–ƒ“•Š‡Šƒ˜ŒŠ„•~Š‪w‬‬
‫ƒ‹‚‰ƒ–‚‚Œ•–—Š‚Ž~‡‚…—‬
‫‡”~•–ƒƒŠ~ƒŽƒ~ƒŠ—Œ…˜ƒ‪˜ƒ…:‬‬
‫‚‚ƒ‰…‚Š‡ƒ‬
‫~‡’‚ ‚‡Š –ƒŒŽ†‡•‚ "אולי חסרה‬
‫קצת רומנטיקה להוסיף אקורד לאהבה‬
‫הזאת שלנו‪w…Š €ƒ‚Ž— ‚Œ ˜ƒ–ŒŠ - "...‬‬
‫—ƒ ‚Š‚•‚ Š~ ŒŒ— ‚˜’–•‚ Œƒ‪w‬‬
‫Š‹ ’—ƒ† ‡‚ —Ž‡‹ ‡’ƒ˜ ‡ƒ˜– ƒ‪w‬‬
‫—ƒ– ‚~…–ƒ Š~ ‚”Š‡…‚ Š‡‡”– ~Šƒ‹‬
‫—‚ƒ˜‡–‰~…ƒ˜‹‰˜‚‹ŒŽ‡‹—ƒ‬
‫‹ ?Œ˜ƒ• …—‡‰‚> ~Šƒ‹ ‚’•˜ƒ‬
‫—Šƒ’–Œ~‡–‡—‡‪w‬‬
‫‰ŠƒŠ —–‚ —‡–‡‹‬
‫‡Ž‡‚‹ ?–ƒŒŽ†‡•‚‬
‫—‰˜ ƒ‚Š…‡ …Œ‡‬
‫–ƒŽ–‬
‫—ŠƒŒ‡ –‰‚ ‬
‫Œ€–˜ –‡‹ ‬
‫העבודה על האלבום‬
‫החדש הובילה לשיתוף איפה הילד‬
‫פעולה מסקרן ויוצא‬
‫דופן של שלומי ביחד‬
‫עם חברי להקת ”קין‬
‫והבל ‪ “90210‬שבו‬
‫הם מבצעים את שירי‬
‫האלבום לצד ביצועים‬
‫חדשים לקלאסיקות‬
‫שכתב והלחין שלומי‬
‫ברכה במהלך הק שלומי ברכה‬
‫ריירה‪.‬‬
‫השיר החדש שהפיק‬
‫עופר מאירי‪ ,‬יופיע‬
‫ב“מאדים ומחוויר“ ‪-‬‬
‫אלבום הסולו השני‬
‫של ברכה‪ ,‬שיוצא ‪13‬‬
‫שנים אחרי האלבום‬
‫הראשון ”צ‘ארלי צפ‬
‫לין“‪.‬‬
‫מירה עוואד‬
‫•ƒ–‡ ~Š~Š —‡–‬
‫Š—‡–‚ ‪ -‬לציון יום‬
‫השנה‪ ,‬להירצחה של שירה בנקי ז"ל‪ ,‬פנתה‬
‫קורין אלאל לכל גופי התקשורת המשודרת‪:‬‬
‫רדיו‪ ,‬טלוויזיה‪ ,‬אתרי אינטרנט ועוד‪ ,‬בבקשה‬
‫לשדר את השיר באופן סימולטני‪ ,‬ב‪.2.8-‬‬
‫לטובת המיזם אלאל הקליטה וצילמה גרסה‬
‫חדשה של השיר‪ .‬הרצון הוא שכל צרכן וצ‬
‫רכנית תקשורת "לא יוכלו להתחמק" מהר‬
‫גע הזה‪ ,‬וגם אם בוחרים לעבור מערוץ אחד‬
‫למשנהו‪ ,‬הם עדיין יחשפו לשיר‪ .‬מרבית כלי‬
‫התקשורת הגדולים נענו לקריאה והשתתפו‬
‫במיזם כדי לחזק עד מה שאפשר את משפחתה‬
‫של שירה‪.‬‬
‫Œ‡–‚ƒƒ~…—ƒŠ„ƒŠ˜ˆ– ”נא לה‬
‫כיר‪ :‬מחמוד דרוויש – משורר‪ ,‬אדם‪ ,‬פלסטיני‪.‬‬
‫גם אני פלסטינית‪ ,‬ישראלית‪ .‬אכן הכלאה‬
‫מוזרה של זהויות לוחמניות שאיתן אני חיה‬
‫דווקא בשלום‪ .‬הזהות המורכבת הזאת לעי‬
‫תים ירתה לי ברגל‪ ,‬פצעה אותי קשות ועי‬
‫כבה אותי בחיים‪ ,‬אבל לא וויתרתי עליה‪ ,‬לא‬
‫כשהיו הפגנות מחוץ לאולם שקראו לי בוגדת‬
‫ועלה תאנה‪ ,‬ולא כשנקראתי גיס חמישי ותו‬
‫מכת טרור‪ .‬למה לא וויתרתי? כי אני לא רוצה‬
‫לספר שבבי סיפור‪ ,‬אלא סיפור שלם‪ ,‬על כל‬
‫המורכבות שיש בו‪ ,‬אני לא רוצה להוציא חל‬
‫קים מהרזומה שלי בכדי לרדת יותר בקלות‬
‫בגרונו של הקהל‪ “.‬כך כתבה ברגישות מירה‬
‫עוואד על אלבום שהחליטה להוציא בספונט‬
‫ניות‪ ,‬בעקבות תקרית גלצ‬
‫ובו ביצועים לשיריו של‬
‫מחמוד דרוויש‪.‬‬
‫~‚ ‚ ‪Who‬‬
‫‪ – ?am I‬הזמרת הצ‬
‫עירה אבבה מביאה את‬
‫הגרוב ממרחביה של אפ‬
‫ריקה דרך הביט האורבני‬
‫של תל אביב‪ .‬במוזיקת‬
‫ה‪AfroSoul -‬של אבבה‬
‫מככבים זה לצד זה טק‬
‫סטים עוצמתיים באנג‬
‫לית ואמהרית על החברה‪,‬‬
‫אהבה והסיפורים מהבית‪.‬‬
‫קשה שלא להישבות בק‬
‫סמו של השיר ‪Who am‬‬
‫‪I‬כשהוא פותח בטקסט של‬
‫שיר אתיופי עממי ישן עם‬
‫צליליו הייחודים של המ‬
‫סנקו וקולה המרגש של‬
‫אבבה‪.‬‬
‫„
ƒ•‚’–’‡Ž‡~~…ƒ‪w‬‬
‫˜‡ ‚•†Ž‚ ‪ -‬אלבומי‬
‫בייבי אוריינטל שיצאו‬
‫ב‪ 2011-‬וב‪ ,2013-‬הגשימו‬
‫את השקפת עולמם של‬
‫היוצרים‪ ,‬המתבססת על‬
‫כך שלילדים יש יכולת‬
‫להכיל ולהבין‪ ,‬להתרגש‬
‫ולספוג השראה מתוכן מוזיקלי מכבד‪ ,‬איכותי‬
‫ועשיר‪ .‬האלבום החודש הגיע למעמד זהב‬
‫וכעת‪ ,‬מוכן לצאת למדפים אלבום ההמשך‬
‫ בייבי אוריינטל ‪ ,3‬שבו משתתפים נציגים‬‫ממובילי מוזיקת העולם בישראל‪ .‬הסינגל‬
‫הראשון מתוכו 'אחותי הקטנה'‪ ,‬מביא את‬
‫הרוח הברזילאית אל המזרח התיכון‪ ,‬עם‬
‫העוד האקורדיון וכלי הקשה מקומיים לצד‬
‫הברזילאיים‪.‬‬
‫Œ’–€Ž‡‹Š•‡‹‪3‹‡•Š‹‡Ž€–’Œ3‹‡•Š‹‡Ž€–’Œ3‬‬
‫פינוי אסבסט‪ ,‬זה לא כזה סרט‪...‬‬
‫חברת חג בגג תדאג לכם‬
‫ולמשפחה שלכם!‬
‫~˜‚‰Žƒ˜‚Žƒ”ƒ˜~†‚–ƒ‚Œƒ…Š†—Š‚~Ž—‡‹‰–‡ƒ‬
‫Š•Š‹Š’‚~„ŠŒ‚‰Š„~˜‡—‰Š‰ˆ‚–‚ŒŽ‡‹~–“—‡—‬
‫Š‡‚‹‡‡~˜Šƒ…ƒ˜‚~†"‬
‫~Ž—‡‹†ƒ…‡‹—Œƒ–ŒŒ—>–†>‰‡‰Š„~˜‪€€‘‡Š…‚Š‚„:‬‬
‫~ˆ…–˜…€€€˜~€Š‚…Š‡‘Š‰‹~˜‚€€ƒ‰Š„~˜‡ƒ‹ƒ‚‬
‫~…‬
‫?‚…Š’˜€€~†‹…–˜?…€€€>‚‡~’ƒŠ‚‡…‡˜’—ƒ†‚‬
‫ƒŠ~Œ~ƒ‡•–‚‬
‫…—ƒŠ˜‰‡•‡‡Œ‡‹‚Œƒ…ƒŒ–‡‹†‡…ƒ˜‡‡‹—‡‰ƒŠ‡‹Š—Œ—~˜‰‹‬
‫‚‡†…ƒŒ–‡‹‰~Š‚‚‹ŠŒ—Š’~ŽŠŒƒ‪ƒ‡˜Œ–ƒŠ—‡—:‬‬
‫†–Œ‡€ƒ‚‚‡ƒ˜–Šƒ…ƒ˜~‡‰ƒ–‡˜–’‡…––’‡—‡Ž€Š–‬
‫–‘Šƒ…ƒ˜Œ˜‰˜Œƒ‡‡–’‡‹ƒƒ‬
‫Ž—Œ…Š˜˜Š‰‹‡ƒ“…‡Ž‹˜˜•—–ƒ~Š‡Žƒƒ~…‚ŒƒŒ…‡‹—ŠŽƒ‬
‫‡–~‡˜‰‹‬
‫Š…–˜…€€€–‡—‡ƒ‬
‫•Š~†”ŒŽ†‬
‫ƒƒ˜‚˜~‹Š‚Ž…‡ƒ˜‬
‫‚Œ—–Š~‡‰ƒ˜‚‡‚‬
‫ƒ˜‡~ƒ‹ŒƒƒŒŒƒ…‡˜‬
‫‚…Š’˜€€ƒ˜~†‬
‫˜˜•—–ƒ~Š‡Žƒ‬
‫‬
‫‬
‫ƒ„‡€‡Š‬
‫ŒƒŒ…‚Œ’–‪‹‡—ƒŒŠŽ•ƒƒ‡—1‬‬
‫‪‚…Š”‚ƒƒ‡‡Ž˜ƒŽ—38‬‬
‫‰’–ƒ‡˜•‡––‡Œƒ‬
‫Ž‡‡‪052-2429526‬‬
‫Ž‰‡‹~†–•†‡‡‡‹ŠŒ‰‡–‚‬
‫ˆ€˜—’‡–‚Ž…Š‚‚„ŒŽƒ˜ ‪ƒ†ŽD4,000,000‬‬
‫‡‪ƒ†ƒ–6.2-6.5‬‬
‫ˆ‡˜‡Ž~‡Ž…Š‚Œ•ƒ„„˜Š‚„ŒŽƒ˜ ‪‹‡Š‘ƒŽŠ D9,000,000‬‬
‫ˆŒ€—‡Œ‡‹Ž…Š‚†ƒ‚ ‪ŠD7,700,000‬‬
‫ˆ‰’–Œ—Ž…Š‚‚„ŒŽƒ˜ ‪ŠD7,000,000‬‬
‫ˆ‡˜ƒŽ…Š‚‚„ŒŽƒ˜‪ŠD6,850,000‬‬
‫ˆŒ—Œ–‚—‚‚Ž…Š‚‚†ƒ‚‡ƒ˜–Œ–‰„‪‹Žƒ13.5‬‬
‫‡˜‪D8,200,000‬‬
‫ˆ‡˜‡‚ƒ—Ž…Š‚†ƒ‚‰ƒŠŠ‪ŠD10,500,000‹‡˜3‬‬
‫ˆŽ‡”‡ƒ‚Ž…Š‚‚~†–•†‡‡˜‡ƒ˜–‪‡˜Ž‡’‹Žƒ14.5‬‬
‫‪Š ƒ†Ž D7,000,000‹‡˜2‬‬
‫ˆ‰’–ƒ‡˜•‡ƒ‡Š‚†ƒ‚†ƒŠ˜—Œƒ–‚‪D5,300,000‬‬
‫ˆ~ƒ‡‹ƒ‡Š‚‪ŠD5,950,000‹‡‚ƒ‚–ƒŒ—‚ŠƒŒ‹‡–…10‬‬
‫Œƒ„ŒŽƒ˜‚”ƒ˜‬
‫ˆŽ‡‹Ž…Š‚‡’‚ ‪D8,500,000‬‬
‫ˆ…€ƒ–Ž…Š‚‡’‚Žƒ‘ ‪D6,950,000‬‬
‫מוטי ליפסון ‪ -‬כפר אז"ר‬
‫ŠŽ‰‡‹–‡‹Žƒ’‡‹Œƒ„ŒŽ‡‹Š‚‡‰ŽŠ~˜–‬
‫‪03-6874095‬‬
‫‪ ,052-8819989‬מרפדיה‬
‫‪www.uzigil.co.il‬‬
‫‪18.8.2016‬‬
‫|| ‪25‬‬
‫—‬
‫… —‬
‫…‬
‫Š–~—ƒŽ‚˜–ƒ‰˜‪‹‡–‰‡~‡–‡‹•ƒ‡2016~‡—Šƒ‡Agroisrael‬‬
‫€ƒŽ‡ƒŒ‡ƒ…—‡˜ƒ‘‹Œƒ”‚~„ƒ–‡˜€Šƒ‬
‫‡–‡‡ƒ”€ƒƒ‰Ž‡‹—Š‡”–Ž‡‬
‫‪‹‡Ž‡Š˜3˜ƒŽ‡€3˜ƒŽ‡‡3—3‹‡˜‡„3Œ—3‬‬
‫‪ƒƒ3‹‡‡†˜ƒ~•—Œ3˜ƒ–‡’ƒ˜ƒ•–‡3‹‡Œ…Š3‬‬
‫הבית של החקלאות הישראלית‬
‫‪2.11.2016‬‬
‫יום רביעי א' בחשון תשע"ז‪ ,‬בין השעות ‪ 16:00-9:00‬בגן הלאומי מעיין חרוד‬
‫להבטחת מקומך בין המציגים‪:‬‬
‫עדנה זיו ‪ -‬מנהלת התערוכה‬
‫מייל‪[email protected] :‬‬
‫יעקב קניאל ‪ -‬מנהל תיקי לקוחות‬
‫מייל‪ | [email protected] :‬נייד ‪054-4557780‬‬
‫מארגנים‪:‬‬
‫מקבוצת ‪:‬‬
‫‚–’˜ƒ‚…Š‬
‫‪|| 26‬‬
‫‪18.8.2016‬‬
‫הלוח המופץ בכל המושבים‬
‫הלוח הירוק‬
073-2369058
Š…‚ƒ ˜’–‚
‡‡‰–ƒ“ƒ‡‡ƒ‡†’—Œ‡Œ
©¦£³£œ
©Ÿ£²¢ŸªŸ©££¥²Ÿ¬²³¨
©¦¥¦¥Ÿ¡Ÿ²©Ÿ£²¢ŸªŸ¬
´Ÿ³Ÿ²£Ÿ´ŸšŸŸ°‰
§£³²œ¨§£±³¨´Ÿ¦¡ª§£´›©£¬±²±¨£ Ÿ¡‰
¡›³«¨¯Ÿ¬£‰
¡›³«¨¨§£² ¡ž´¦›±›¦Ÿ®£¢‰
²¡š©£¬±²±¨«¥ªŸšž²£±³¨§´²¥¨
#´ŸªŸ²¡šž§£ª³ž›
¡›³«¨£¨²´Ÿ£§´¨¦£³³©¥´£
Ÿª²³¨¦´£ªŸ®¦¢´Ÿª®¦©´£ª©££ª¬ž´±£›¦
§£²¡š£¬¦®Ÿ¢§š§œ
©Ÿ¬›¢ ¥²¨«ž
ž›³Ÿ¨§¬ª±£
˜~†
€–ƒƒ‚ŠŠƒ‡†
–•—ƒ’‹‡ŠŒ€‚Š‡†’
4/11/16‚~‡”‡‹‡Œ‡15
ƒƒ‚‹ƒ–ŠŠƒ—ŒŠƒ‡†
‹‡Œ‡17 ‚•ŽŠ‡–ƒ
.11/12/16‚~‡”‡
:†‡—‡˜‡~‹‡†–’Š
050-5755200
1-700-708-999–…~‹Šƒƒ~
wwwawtcoil
‹‡‡‡Ž‹‡ŽŒ
‚–‡‰ŒŠ‹‡Š‡˜—
‹‡Œ–ƒ‰Š‹‡‰–ƒŒ’€‡Š‡˜—
‡‡‡ŽƒŠ‰~Œ‡ŽŠ
˜ƒƒ…‡ƒ‡–‚–Œƒ…–ƒ•Œ
‹–„‡‡
Œ€–Šƒ€•‡
[email protected]
gmail.com
052-2339744
Šƒ…Š‹‡Šƒ‡†
‹‡Žƒ–…~˜ƒŒƒ•Œ
Œ–Œ‡”Š‡~‰„
‹‡Œ‡8:Š‚Ž•ƒ†Š
‹‡–Œ‡”:‚–†ŒŠ‰Š“‡˜ ˜Šƒ—Œ˜•˜–Œ—’ƒŽ˜‡ƒƒ…
ƒƒ‹‡–—Œ–ƒ‡ ‚”ƒ•Š‚‡–ƒ†‡‚ƒ†‡Šƒ‡†
—ƒ‡…‚‡Ž:‹‡’–˜ƒ€€
20.9.16‚~‡”‡‚Ž†•
‚‡Ž˜ƒ’ƒ˜‹‡•˜ƒŠƒ€–’ 04-9898188‚—Œ‹‡†–’Š
ƒ‰ƒ€†ƒ‚‡–“Œ
050-7541456–Œ˜
˜ƒ—‡‡˜‚‚Ž—17Š—ƒ‡Ž
~ŠŠ˜ƒŽ‡Œ~ƒ˜ƒ‰‡~˜ƒ‚
ŽŠ~‡˜Š
˜ƒ–—’
‹‡Œ‡13„‰–Œ‚ƒƒ’”ŠŠƒ‡†
‡‡Žˆƒ––’‰—ƒŒ .14.11.16‚~‡”‡“ŠŒƒŒƒ~Œ
052-4658888
‚Ž†•‚”ƒ•
www.zakai-le.com
050-7541456–Œ˜‹‡†–’Š
‫פרסום‬
‫זה יכול‬
!‫להיות שלך‬
073-2369058
27 ||
18.8.2016
˜Ž‡‡ŽƒŒ‹ƒ–‚–ƒ„~Œ—ƒŒŒ
‡€ƒ”‡‡˜ƒ‰‡~‹~–‡‰‚Š
‚Ž‰‚‡”‡˜ƒ–…Š‚Ž‰‡‡ŽŒ
˜ƒŽ’Š‹‡Œ‡~˜ŒŠ˜‡˜‡Œ~ƒ
052-4403890˜ƒ‡ƒ–‰‚˜ƒ–Š
‚Œ‡—–Œ‚~Ž‚ŽŒŠ~70*
˜ƒ…~‚Š‡€Š‚–‡”˜~–Ž
˜‡Š‚Ž‡‚ƒ”•Œ
˜Ž‡‡ŽƒŒ˜‡˜‡Œ~ƒ‚Ž‰‚—‡€–
‚Ž‰‡‡ŽŒ‡˜ƒ‰‡~‹~–‡‰‚Š
‚‡”‡˜ƒ–…Š‡˜‡Œ~ƒ
ƒ’Š†Š˜ƒŽ’Š‹‡Œ‡~˜ŒŠ
052-4403890
‚‡Ž•‚–‰—‚‚–‡‰Œ
–˜~Šƒ‡…˜–‡‰Œ
‹‡‡˜’Œ‹‡–‡…Œ‹‡Ž~ƒƒ–•
‹‡…ƒ‡Œƒ
052-2796686
‫* צימרים זריחה בגלבוע‬
052-2358554
‡€Š‹‡€–ƒ˜ƒ˜Š˜ƒŽƒŠ…
‹‡—…ƒ2‡ƒŠŠ˜ƒŽ‡–†‡ƒ
—‡Š‡ƒ‰‡„—…˜—‡‰–
050-5274348‹‡†–’Š
03-6884123
‚–‡‰„Œ—ƒ–
‚Š‡‚•˜Š‚ŽŒ˜‡–„€
‚Š—ŒŒ‚‡–—Œ‹˜ƒ–‰‚‡•’˜‚˜ƒ—‡–‘†ƒ—Šƒ‚‡ŽŠ‹‡‡•Œ—ƒŒŠ
…‰ƒŒƒ‡‡Žƒ…‚Ž‚‡‹‡‡”•˜˜€—‚ƒŠƒ‚‡Ž‡
[email protected]Š‡‡ŒŠƒ~08-6730256•’Š…ƒŠ—Š…ƒ•
ƒ‡~–ŠƒŽŒƒ„‡‹‡Œ‡~˜Œ‹‡ŒƒŒ•–
ĤčđģĚ ěĢĕĜ
,ěĕĞģĤģĚ ĕČĚĥ
ěĘėĘė
ĐĜĥ 15 -Ě ĐĘĞĚĘ ĕČĘģēĐ ĤĒĎĚč ĐēĚđĚ ¤
ĤĕĐĚđ čĕďČ ĕĞđĢģĚ ğĕģĚ ĦđĤĕĥ ģĕĜĞĚ ¤
054-3191117
www.makovern.com
Œƒ‚–‡–€‡ŠŒ—…‰–19
‡‡Ž˜ƒ–…Œƒ–€•‡
˜–‡‰ŒŠ‚…ŒƒŒ–—Š‹‡– ‚Ž‡•‰85‡Šƒ€‹~20
‹‡—ƒŒ‹‡‰Žƒ˜ƒŠ…Ž
2001ŠƒŒ†ŒŠ4X4
‡Žƒ—~–“ƒ‡‡‹‡•—Œ‹‡—ƒ–
‹‡‡Š€–6.5–ƒ–€21
‹Ž‡…
–ƒ†ƒ†‡Šƒ•
[email protected]
,1995
Œ82 - 86†~‡’22
054-2109410
…ƒ˜’–ƒ€
83ŠƒŒ‰25‡‡Š€23
‡‡ƒ”Œ”Œ
‘ 81ŠƒŒ40-10–‡ƒ<€24
‫היכרויות‬
83†ŒŠ
86ŠƒŒ70.66†~‡’25
‡†–’
†ŒŠ
‚Ž‡‚Œ‡Ž‚‡ƒŽ’61
,4X4 ,90ƒ††–ƒ’‹~26
‚”ƒ–˜‡Ž‡”–ƒ~Œ‚~Žƒ
2007ŠƒŒ
‡ƒ‰‡ƒ—‡‹~––Š
ˆƒƒ‡˜‚–‡‰Œ‚‡‡Ž•
050-7353756"‚‚~Š
‚’Š…‚
:
˜ƒ–˜ƒ‡ƒ–‰‡‚–—Œ
•–’ƒ~‡~ƒ—‡Ž˜–†ŒŠ
‹‡~Š‡€‚Š‰‹‡‡Ž‡”–ƒ‹‡‡˜ƒ‰‡~Š
˜ƒŠ…Žƒ‹‡•—Œ
˜‡‡~ŠŠ˜ƒ‡ƒ–‰‚Š˜‡…ŒƒŒ
‹‡€~ƒŒ‹‚‡–ƒ‚—‹‡Š‡‚
‹‡˜ƒ˜ƒ‡~Š•…˜ƒŠ…Ž•ƒƒ‡—
˜ƒ‡€ƒ„ƒ~”Œ~Š‡‡‹‚‡Š‡—
‡Š—˜ƒ‡…ŒƒŒ‚ƒ„˜ƒ…–‚
‹Š‰
‡ƒƒ‡Šƒ‚‰–‚“ƒ‡‡
˜ƒ…ƒ•Š‚–€~ŒŠ‹˜ƒ~ƒ’–”
•Œƒ˜…˜‚Š‡Š€‚:‡ƒ—‡
‹ƒ–Šƒƒ’”‚Œ‹‡‡•‚‡˜ƒ‰‡~‚
–‡‚•ŒƒƒŠ€Š~–„‡
•˜ƒ˜ƒŽ—25‰
–Š€‡’—‹‚–~
‹‡Ž‰ƒ‹‡–—‡‹‡‡˜ƒ‰‡~‹‡–ƒ…
˜ƒ‚˜ƒ—‡‡˜‚‚–…
‹‡Ž‡‡ŽƒŒ—‹‡‡˜–ƒŒ‡–—’~
–’‰‚Šƒ’:770•Œ‡–
˜‡~Œ•~‚–ƒ…‹‡Ž‡”––—•
052-6833181–ƒ˜
‚Œ‡•Œƒ‚Œ‡Ž˜‡˜ƒ‰‡~
‹‡…ŒƒŒŠ~–„‡•Œ•Œ‡–
„‰–Œ‚–ƒ„~Œ‚˜ƒ‡—~
Š‡Š€˜ƒŠ…Žƒ‹‡•—ŒŠ
‹‡Š—ƒ–‡
˜ƒ–Š˜ƒŽ’Š~Ž˜ƒ‹‡Œ‡~˜ŒŠ –…ŒŠ~–„‡•Œƒƒ˜…˜‚
052-4403890˜ƒ‡ƒ–‰‚ ˜ƒŠ…Ž‹‡—ƒ–…–‹‡•—Œ
‰Ž‡ƒƒ—˜‰–‚˜ƒ‡~Š•…
˜‡€ƒ”‡‡‚~Ž‚ŽŒŠ~69*
‹Ž‡…
˜ƒŒ˜…’ƒ†Œ˜‡˜ƒ‰‡~ƒ
052-3067381–‡~Œ
˜…ƒ‡Œ˜Ž‡‡ŽŒ‚Œ‰…˜‡‡Ž
˜ƒŽƒ—…˜Š‚ŽŒ‚˜ƒ‡—‡~
˜ƒ‹‡—ƒ–ƒ~–ƒƒ~’
…Š
‚–‡‰ŒŠ
‹ƒ~˜€‡Š‡˜—‚–‡‰ŒŠ
‹‡Š‡˜—1,500‚Ž—12‡Ž
ƒ–‡‡—ƒŒ
052-8875474‚‡Œ…Ž
10,000:Š‹†’ŠƒŠŠƒ‡”
ƒ‡”‚Š‰ŠŠƒ‰˜ƒ’ƒ
053-7757490Œ‡Š—ƒŒ
‹‡Ž‡•˜‹‡–Œ‚Žƒ•1
‡~Š•…ƒ‡”ƒ‹‡Ž‡•˜~Šƒ
054-4917064
640†~‡’2
+ 1000 + 500…ƒ’Œ‡–Œ3
–†‡Š2000–†‡Š1500
‹‡Ž‡‰2˜‰’‚˜Œ‚—–…Œ4
4+3
–†‡Š500‚‡—–Œ5
–†‡Š1000
‹–‰Š–’€Œ6
˜‡Œ‡•‘‰ 7
–ƒ’ƒ„‡€–’–ƒ†•–†Š
2˜ƒ–‡’Šƒ‡Œ˜Žƒ‰Œˆ’ƒ‚ 8
‹‡”ƒ–4‹‡”ƒ–
˜ƒ–‡’Šƒ‡Œ˜Žƒ‰Œ9
ˆ’ƒ‚˜ƒƒ•Ž3‡–ƒ…~€Š„Œ10
‹‡Š‰‡Œ
ƒ‡”ƒ‹‡–ƒ†•–†‚Žƒ•11
—Œƒ—Œ‡~Š•…
˜ƒ…Š”10ƒ•‡12
––€Ž‡Šƒ~–‡‚
15‡Ž˜‡„‡”‚–‡‰ŒŠ13
‚Ž—
Š‰Š‹‡–ƒ†•–†˜ƒŠƒ‚14
“–~‚‡•Š…
054-4917064‹‡†–’Š
‘‰
84ŠƒŒ265ƒ„‡€–ƒ’1
˜’‡
ŠƒŒ†ŒŠ20/30–‡ƒ
€2
75
ƒ†2ˆŠƒ‚Š‡’Œ‚„€ŠŒ3
Œ2‚ƒ€
96ŠƒŒ‡‡Š€†•ƒ4
‡†•’Œƒ•
78
Œ640†~‡’5
97
Œ90–ƒŠ’•~‹~6
4X4˜ƒ—2400
˜––€Žƒ†4–‡‡‚˜Š€7
80ŠƒŒ10/30–‡ƒ
€8
ƒ†2.5 ‘ 83ƒ†‡ŽŒ‚„€ŠŒ9
ƒ†1.5<•Ž3‡–ƒ…~€Š„Œ10
‘‰650‡˜‡‡—˜MF .11
4X4 96
Œ˜…˜’Ž
‹–‰Š‰60ƒ–€‡ƒ‹~12
87
Œ
–†‡ƒ‚‚†ƒ‡ƒ†˜„€ŠŒ13
ƒ†2.5
93ŠƒŒ–ƒ˜˜Š˜
…Œ˜‡–—Œ‚Šƒ‰Œ14
‹ƒ‡ŽŒƒŠ~2.40X12
98 + 2001ƒ†2‚€Ž‡Š‚„€ŠŒ15
85ŠƒŒ265ƒ„‡€–ƒ’16
1,500 + 1,000…ƒ’Œ–Œ17
•Ž3–†‡Š500‚‡Ž€–†‡Š
4X4‚Ž‡•110‚–†Šƒƒ18
2006
˜ƒ‹‡—ƒ–ƒ~–ƒƒ~’
…Š
‹‡ƒ–‡~‚‹ƒ…˜…†—˜‡ƒ ˜ƒ–—…Œ˜ƒ‡ƒ
‚Œ•‚…†—‚•‡–’ƒ‚Œ‚ŠŠƒ‰‡•’˜‚ˆ
‡ ˆ‚ƒ…
ƒ‡—‡– ˆ•ƒ–‡’ƒƒ–‡~‚‡ƒƒ‡Š
ƒ–˜‡:
€ƒ‡—‡– ˆƒ–˜‡:˜ƒ~Žƒ‰ŒƒŠŒ—…
–„ƒ…ƒ~”ƒ‡—ƒ‡”Š—ƒ€–~ƒ–ƒ‡ŠŠƒ‰‡•’˜‚ˆ
ŠŒ—…‡ ˆ‚ƒ…
ƒ‡—‡– ˆ‚•‡–’ƒ‚Œ‚ ˆ
ƒ–˜‡:
€ƒ‡—‡– ˆƒ–˜‡:˜ƒ~Žƒ‰Œƒ
[email protected]…ƒ•˜…‡Š—Š
0507292191‡‡Ž
[email protected]…ƒ•˜…‡Š—Š
0507292191‡‡Ž
‫התמונה להמחשה בלבד‬
‫עכש‬
‫י‬
‫ו‬
‫ב‬
‫מ‬
‫ח‬
‫י‬
‫ר‬
‫מ‬
‫ב‬
‫צ‬
‫ע!‬
‫‪70,000‬‬
‫היחי‬
‫ד‬
‫ע‬
‫ם‬
‫ש‬
‫נ‬
‫ת‬
‫יי‬
‫ללא הגבלת שםעואחריות‬
‫ת‬
‫‪₪‬‬
‫כולל מעמ‬
‫ועכ‬
‫ש‬
‫י‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ב‬
‫צ‬
‫ע‬
‫‪:‬‬
‫ע‬
‫ד *‪24‬‬
‫תשלו‬
‫מ‬
‫י‬
‫ם‬
‫ב‬
‫כ‬
‫ר‬
‫ט‬
‫י‬
‫ס‬
‫אשראי‬
‫>‪*9,‬‬
‫‪9(5.,9+0,:,3‬‬
‫=‪9(5.,9,‬‬
‫אותו ריינג'ר דיזל מוצלח‪ ,‬עכשיו עם מנוע ‪ 1,000‬סמ"ק!‬
‫עיצוב חדשני מנוע חדש שלדה חדשה‬
‫חייגו עכשיו ‪ *2717 :‬והזמינו נסיעת מבחן‬
‫מוטוספורט מקבוצת דוד לובינסקי | שוקן ‪ 16‬תל‪-‬אביב | ‪ | ^^^TV[VZWVY[JVPS‬חפשו אותנו ב‪-‬‬

Similar documents