DRAŽBEN! RAZGLAS

Comments

Transcription

DRAŽBEN! RAZGLAS
~
Izvršitelj
IVKOVIC GORAN, univ. dipl. prav.
Breznikova ulica 15, 1230 Domžale
Tel.: (01) 724 84 24, Fax.: (01) 724 84 23
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
Kidričeva ulica 1
2380 Slovenj Gradec
št. sodišča: VL 14/20068
Št. izvršitelja: IZV 2014/03550
Št. upnika: 78694
Datum: 22.08.2016
DRAŽBEN!
RAZGLAS
V izvršilni zadevi upnika SI. MOBIL d.d., ki ga zastopa odv. pisarna Monika Lipovec d.o.o., proti dolžniku Kun
Sonja, zaradi izterjave 114,35 EUR s p.p., vas obveščamo, da se bo dne 29.08.2016 ob 13:00 uri, na
naslovu: Partizanska ulica 2, 2360 Radlje ob Dravi, vršila prva javna dražba, naslednjih predmetov z ocenjeno
vrednostjo:
Zap.št.
1
2
3
Vrednost EUR
200,00
220,00
450,00
Opis predmeta
TV SAMSUNG
TV SAMSUNG
Prenosni računalnik LENOVO
• Prodaja poteka po sistemu videno - kupljeno
• Stroški in davki bremenijo kupca
Informacije
pomočnik izvršitelja; g. Ado Kundih, 070 581 788
Kupci so dolžni kupnino izplačati takoj po dražbi oziroma kasneje, če se tako dogovori z izvršiteljem.
Poslano:
- upniku
- dolžniku
- Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, oglasna deska
Uradne ure:
\
09:00 - 11:00;
09:00 - 17:00;
09:00 - 13:00

Similar documents