tästä - Gredi

Comments

Transcription

tästä - Gredi
Digitaalinen tilannekatsaus
Katsauksen tavoitteet
•
•
•
•
ymmärtää nykytilanne ja sen pullonkaulat
automatisoida ja tehostaa rutiinitehtäviä
vapauttaa aikaa koko markkinoinnin kehittämiseen
ja myynnin kasvun tukemiseen
varmistaa yhtenäinen brändi-ilme
Gredin digitaalisessa tilannekatsauksessa esittelemme sinulle ehdotuksen siitä, miten nostat digitaalisen omaisuutesi
arvoa ja organisaatiosi tuottavuutta. Katsauksen tuotoksena saat selkeän ehdotuksen toimenpiteistä, joiden pohjalta
polttavimmat muutoskohteet voidaan ratkaista. Tavoite on helpottaa arkea ja tehostaa digitaalisen informaation
nykytilaa hyödyntämällä sitä markkinoinnissa ja viestinnässä. Kasvatamme osaamistanne ja tuomme digiviisautta
työtapoihin sekä työkalujen valintaan.
Katsauksen aikana käymme läpi mm.
1
2
Aineistonhallinta
Aineistojen tallennus ja jakelu keskitetysti,
hakua helpottavat metatiedot, suojaus
käyttöoikeuksin, julkaisu ajastetusti
Ota yhteyttä
ja tilaa heti!
Brändinhallinta
Brändin ohjeistus ja aineisto helposti kaikkien saatavilla, valmiit brändinmukaiset
muokattavat pohjat ja aineistojen helppo
jakelu oikeille vastaanottajille
3
4
Markkinointi ja viestintä
5
Osaaminen
Aineistojen ajastettu ja keskitetty julkaisu
ja jakelu eri medioihin ja vastaanottajille
Toimintamallit
Olemassa olevat toimintamallit ja pelisäännöt, roolit ja vastuut henkilökunnan ja
yhteistyökumppaneiden kanssa
Aineistonhallinnan jalkautus, henkilöstön
vastuut ja osaaminen, palvelun tuki ja
kehitys
Tilaus ja lisätiedot:
Gredi myynti, puh. 010 778 7100
[email protected]
Gredi Oy | Innopoli 2, Tekniikantie 14, 02150 Espoo | 010 778 7100 | [email protected] | www.gredi.fi

Similar documents