Invitasjon Terrengløpet Mila - Trøgstad 2016.

Comments

Transcription

Invitasjon Terrengløpet Mila - Trøgstad 2016.
r
o
f
t
e
p
,
ø
l
n
g
e
i
n
l
e
i
r
r
m
Te le fa g nivåer
e
h
le aldre o eget
al
Søndag 6. Nov Kl.
11:00
-VedTrøgstadhallen
Vi har kiosk
barneløp
Turstien «Mila» har lang historie og er et velkjent og innarbeidet begrep for de
fleste i Trøgstad. “Mila” er en kjærkommen treningskamerat for mange og vi syns
at «Mila» fortjener et eget terrengløp for alle aldere og nivåer.
• Eget barneløp med løypelengder fra 450 meter
• Fellestart for alle til om med 13 år
• Intervallstart for de fra 14 år og eldre, 8 km løype
•
•
•
•
•
•
Klasser fra 0 år > og medalje for alle deltagere.
Premiering av de tre første i hver klasse fra fylte 11 år
Tidtaking og rangering fra 11 år >
Påmeldingsavgiftkr80for0-12år samt mosjon.Kr130for13-15år, lisens inngår kr 20
Påmeldingsavgiftkr200for16år>,lisensinngårkr30
Etteranmeldingkr300,-(ikketilleggfor0-11år)
For info om arrangement og påmelding: http://mosjon.friidrett.no/terrenglopetmila
Seogså løpetsfacebooksidefacebook.com/terrenglopetmila.
Påmeldingsfrist 3/11 via http://mosjon.friidrett.no/terrenglopetmila
Premier til
alle som
deltar!