Läs mer i cirkulärn Nr 7 - Settra Samfällighetsförening

Comments

Transcription

Läs mer i cirkulärn Nr 7 - Settra Samfällighetsförening
«Titel»
www.settra.se
Cirkulär nr 7 – 2016
Parkeringstillstånd
Från och med 1 september gäller skyltarna om parkering och då börjar Q-Park att bevaka
området på allvar. Det betyder att du måste ha ett giltigt parkeringstillstånd väl synligt i
framrutan. Man kan även stå upp till 4 timmar med P-skiva. De som inte uppfyller något av de
två kraven kommer att få betala en kontrollavgift enligt lag (1984:318) om kontrollavgift vid
olovlig parkering.
Vill man ha extra parkeringstillstånd kan man via sitt kvartersombud köpa max 2 extra
tillstånd. De kostar 300 kr per tillstånd och månad.
Kvartersombuden har tillfälliga p-tillstånd om man behöver det för en gäst som stannar mer
än 4 timmar. De kostar 20 kr för 4 stycken. De fylls i med registreringsnummer och aktuellt
datum och tid och kan bara användas en gång.
Kontakta ditt kvartersombud om du har frågor om P-tillstånd.
S1-99 Johan Furusvärd S151
S101-175 Staffan Hedlund S115
S189-229 Pia Falkenstedt S203
A4-76 Petros Tesfu A48
A80-160 Ali Hosseini A102
Se även föreningens hemsida: settra.se
Information om beskärning av buskar utmed Sätragårdsvägen och Björksätravägen
Eftersom vi har en hel del tung byggtrafik utmed dessa vägar så kommer Buskarna här att
beskäras mycket försiktigt. Även om önskemål finns att buskarna skall lämnas helt ifred, så
måste viss underhållsbeskärning göras. Släpper vi buskarna att växa helt fritt, så kommer de
snart att bli förvuxna och böja sig utåt sidorna, och då utgör de ett sämre skydd mot trafikbuller och damm. Viss försiktig beskärning kommer alltså att ske,
Inför höstens städdag
Har du önskemål och synpunkter på vad som kan göras på städdagen, så kontakta ditt
kvartersombud eller maila till Pia Falkenstedt, S203, som i styrelsen ansvarar för
trädgårdsfrågor. Mailen är: [email protected] I nästa cirkulär kommer närmare
information om städdagen.
Månadens tips
Nu på höstkanten är det viktigt att du samlar upp all fallfrukt så att den inte blir liggande på
marken och drar till sig råttor. Det går att forsla frukt mm till Sätra Återvinningscentral.
Adress och öppettider finns på vår hemsida.
Till alla nyinflyttade
Det är viktigt att ni registrerar er så att vi kan få rätt namn på kvartalsfakturorna och sänd
gärna er e-postadress om ni önskar cirkulär och andra meddelanden på e-post. Gå in på vår
hemsida settra.se där finns viktig information.
Styrelsen för Settra Samfällighetsförening
Vi vill gärna att fler anmäler sin e-postadress för utskick av cirkulär.
[email protected]