Fabriksåterställning Dilog 660 HD

Comments

Transcription

Fabriksåterställning Dilog 660 HD
Fabriksåterställning Dilog 660 HD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tryck Menu
Välj Installation och Inställningar och tryck OK
Välj Underhåll och tryck OK
Välj Fabriksinställningar och tryck OK
Markera Ja och tryck OK
Boxen startar om och TV-bilden blir svart
När boxen startat så tryck OK på Svenska
Använder man en platt-tv så tryck OK direkt på Sverige för att gå vidare.
Använder man en tjock-tv, markera då Välj TV-format och tryck pilen vänster.
Då ändras 16:9 till 4:3, sedan tryck OK för att gå vidare.
9. Tryck OK för att starta kanalsökning
10. När sökningen är klar tryck OK för att Spara
11. Tryck sedan OK igen för att titta på TV

Similar documents