PROGRAM in PRIJAVNICA - Lekarniška zbornica Slovenije

Comments

Transcription

PROGRAM in PRIJAVNICA - Lekarniška zbornica Slovenije
LEKARNIŠKA ZBORNICA
SLOVENIJE
organizira
Strokovno izpopolnjevanje inženirjev farmacije
in farmacevtskih tehnikov v letu 2016
»Svetovanje pri samozdravljenju kožnih bolezni«
2. del
***
1.
2.
3.
4.
termin:
termin:
termin:
termin:
20. september 2016
27. september 2016
4. oktober 2016
11. oktober 2016
KRISTALNA PALAČA BTC - Kongresna dvorana
(2. nadstropje)
Šmartinska cesta 152, Ljubljana
PROGRAM
»Svetovanje pri samozdravljenju kožnih bolezni«
8.00–8.45
Registracija s kavo
8.45–9.00
Uvodni pozdrav
9.00–9.30
prim. asist. Tanja Planinšek Ručigaj, dr. med., spec., svetnica
Koža, prepoznavanje bolezenskega stanja kože
9.30–10.00
asist. mag. Mateja Starbek Zorko, dr. med., spec.
Glivične infekcije kože
10.00–10.30
asist. mag. Mateja Starbek Zorko, dr. med., spec.
Ektoparazitoze
10.30–11.00
Odmor
11.00–11.30
Ana Slana, dr. med, spec.
Bradavice in otiščanci
11.30–12.00
Ana Slana, dr. med, spec.
Akne
12.00–13.30
Kosilo
13.30-14.00
prim. asist. Tanja Planinšek Ručigaj, dr. med.,spec., svetnica
Rana in njena oskrba
14.00–14.30
prim. asist. Tanja Planinšek Ručigaj, dr. med.,spec., svetnica
Kompresijska terapija
14.30–15.30
Željko Ćurić, dr. med., O.K. Consulting
Komunikacija s težavnimi strankami – v teoriji in praksi
15.30–16.00
Preizkus znanja
PRIJAVA
»Svetovanje pri samozdravljenju kožnih bolezni«
_________
______
Prosimo, da nas o udeležbi obvestite po priloženi prijavnici. Prijavnico nam lahko
posredujete po pošti, faxu ali e-pošti. Na podlagi izpolnjene prijavnice bomo izstavili
račun po opravljeni storitvi.
Lekarniška zbornica Slovenije
Vojkova cesta 48, 1000 Ljubljana
fax: 01/28 06 561
e-mail: [email protected]
Število mest v posameznem terminu je omejeno. Prijave sprejemamo do zasedenosti
mest oz. do 15. septembra 2016.
Kotizacija znaša 154,34 € za udeležence članic Lekarniške zbornice Slovenije. Za
udeležence, ki niso zaposleni pri članicah zbornice pa znaša 231,51 €. DDV je vključen
v ceno. Nakažete jo po izstavljenem računu.
Pravilni odgovori na vprašanja za preverjanje znanja bodo objavljeni v Lekarništvu.
PRIJAVNICA
»Svetovanje pri samozdravljenju kožnih bolezni«
____________
Na strokovno izpopolnjevanje inž. farmacije in farmacevtskih tehnikov v letu 2016 prijavljamo naslednje
udeležence:
20. september 2016 (1. termin)
Priimek in ime
1
2
3
4
5
6
27. september 2016 (2. termin)
Priimek in ime
1
2
3
4
5
6
PRIJAVNICA
»Svetovanje pri samozdravljenju kožnih bolezni«
____________
Na strokovno izpopolnjevanje inž. farmacije in farmacevtskih tehnikov v letu 2016 prijavljamo naslednje
udeležence:
4. oktober 2016 (3. termin)
Priimek in ime
1
2
3
4
5
6
11. oktober 2016 (4. termin)
Priimek in ime
1
2
3
4
5
6
PODATKI O PLAČNIKU
PLAČNIK: _____________________________________________________________
Naslov: ________________________________________________________________
Zavezanec za DDV:
da
ne
ID za DDV plačnika: _________________________________
E-mail plačnika: _____________________________________
Pisne odjave upoštevamo 3 delovne dni pred izvedbo. V primeru nepravočasne odjave
zaračunamo 50 % celotne kotizacije, v primeru neudeležbe brez odjave pa kotizacije
ne vračamo oz. jo zaračunamo v celoti.
Datum in kraj: __________________________________
Žig in podpis odgovorne osebe plačnika: _________________________________