spremljanje dozorevanja grozdja bela krajina 2016

Comments

Transcription

spremljanje dozorevanja grozdja bela krajina 2016
TRGATEV 2016 - VINORODNI OKOLIŠ BELA KRAJINA
1. VZORČENJE 29.08.2016
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorta
Beli pinot
Beli pinot
Chardonnay
Chardonnay
Chardonnay
Chardonnay
Chardonnay
Gamay
Gamay
Modri pinot
Modri pinot
Portugalka
Portugalka
Šentlovrenka
Lega
Semič
Vidošiči
Doblička gora
Drašiči - Lazec
Kot
Stražnji vrh
Vidošiči
Drganj dol
Vinomer
Vavpča vas
Vidošiči
Ručetna gora
Vidošiči
Vidošiči
zdravstveno stanje
oidij
zdravo
zdravo
posamezna mesta gnilobe
zdravo
posamezna mesta gnilobe, oidij
zdravo
zdravo
zdravo
zdravo
zdravo
zdravo
zdravo
zdravo
masa
100 jagod
(g)
157
145
169
159
161
172
150
187
175
181
163
221
221
177
volumen
soka 100
jagod (mL)
90
90
110
94
100
110
87
120
116
110
100
160
150
120
sladkor z
skupne tit.
refraktometrom
kisline
(°Oe)
(g/L)
77
12,5
75
11,9
72
12,6
74
12,0
76
11,4
74
13,2
78
12,6
65
14,9
60
13,4
67
11,7
69
12,8
59
8,9
59
9,0
74
10,6
pH
2,91
2,99
3,03
2,93
3,02
2,90
2,96
2,94
2,92
2,86
2,89
3,11
3,04
3,02
vinska
jabolčna
kislina (g/L) kislina (g/L)
8,0
8,0
7,8
7,0
7,3
7,7
8,2
9,0
8,6
6,7
7,8
4,5
4,9
7,3
7,4
7,0
8,1
7,6
7,1
8,5
7,1
9,4
8,0
7,4
8,1
6,7
6,2
6,1
indeks
zorenja
62
63
57
62
67
56
62
44
45
57
54
66
66
70
Pozeba v aprilu, poznejše cvetenje, deževje v času cvetenja, deževna obdobja skozi poletje so vzroki za nekoliko poznejše in neenakomerno
dozorevanje grozdja.
Po analitičnih podatkih v tem tednu lahko stopnjo zrelosti grozdja primerjamo z zrelostjo v enakem obdobju z letnikom 2014, v primerjavi z letnikom
2015 pa podatki kažejo, da dozorevanje grozdja zgodnjih in nekaterih srednje poznih sort v tem času zaostaja približno 10 dni. V odvisnosti od
lege, predvsem pa manjše obremenitve je razlika lahko tudi manjša. Sladkorne stopnje so v povprečju za 14 °Oe nižje v primerjavi s podatki iz leta
2015 za grozdje vzorčeno na dan 31.8.2015, skupne kisline so v povprečju višje za 4,0 g/L in pH vrednosti so v povprečju nižje za 0,31. V
primerjavi z letnikom 2014 (vzorčeno na dan 1.9.2014) pa so sladkorne stopnje v povprečju nižje za 1°Oe, kisline so nižje za 0,1 g/L in pH
vrednosti so v povprečju nižje za 0,03. Vendar višje temperature in suhi dnevi v zadnjem tednu so dozorevanje pospešili, tudi ugodne vremenske
napovedi za naslednji teden so ugodne za pospešeno dozorevanje grozdja.
Seveda so rezultati opravljenih meritev merodajni za vzorčene vinograde in jih ne smemo vzeti na splošno, zato naj spomnimo, da je potrebno v
vsakem vinogradu posebej spremljati dozorevanje grozdja (sladkorna stopnja, skupne kisline, zdravstveno stanje) in določiti optimalni rok trgatve
za posamezno sorto. Zgornji rezultati so nam lahko pri tem v oporo.
Naj omenimo, da je trgatev odločilno in sklepno opravilo vinogradnikov, ko je potrebno vinarjem prepustiti čimbolj zdravo in dozorelo grozdje. V tem
obdobju se bliža zadnji čas tudi za zadnje redčenje grozdja. S skupnim trganjem kakorkoli prizadetega in zdravega, kakovostnega grozdja se zniža
kakovost celotnega pridelka. V ta namen se odstranjuje poškodovano, neobarvano grozdje, uvele, suhe dele grozdja in tudi grozde, ki so
poškodovani bodisi od bolezni, insektov in fizioloških motenj. Kjer se je ali se bo začela gniloba, ki se bi zaradi morebitnih padavin še stopnjevala,
svetujemo podbiranje. Vsi ukrepi, ki pripomorejo k večji higieni in osvetljenosti v coni grozdja, od odstranjevanja starih, suhih rumenih listov do
odstranjevanja poškodovanih grozdov, neposredno vplivajo na manjšo okužbo z botrytisom in višjo kakovost pridelanega grozdja. Ob morebitni
uporabi botriticida za preprečevanje gnilobe naj vinogradnike opozorimo na nujno upoštevanje karence v izogib težavam pri alkoholnem vrenju
mošta.

Similar documents