Naturfag uke 37 - 42

Comments

Transcription

Naturfag uke 37 - 42
Naturfag uke 37 - 42: Kravlende, krypende småkryp!
Mål fra læreplanen:




formulere spørsmål om noe han eller hun lurer på, lage en plan for å undersøke en
selvformulert hypotese, gjennomføre undersøkelsen og samtale om resultatet
bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved eksperimentelt arbeid og
feltarbeid
planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med
andre
beskrive kjennetegn til et utvalg av plante-, sopp- og dyrearter og fortelle hvordan
disse er ordnet systematisk
Læringsmål:





Kunne lage en hypotese
Kunne forklare hva en nedbryter gjør
Kunne planlegge og gjennomføre fangst og utslipp av småkryp
Kunne bruke en bestemmelsesnøkkel
Kunne forklare forskjellen på planteetere og rovdyr, og gi eksempler på smådyr
innenfor begge grupper.
Kriterier:





Vet at en hypotese er å si hva en tror skjer, eller tror er grunnen til at noe skjer før
testing/eksperiment.
Sier hva nedbrytere spiser og hva de produserer. (Hva de bæsje
Bruker bestemmelsesnøkkel etter å ha talt antall ben, kroppsledd og eventuelle
vinger dyret har.
Sier hva planteetere spiser, og gir et eksempel (smådyr)
Sier hva rovdyr spiser, og gir et eksempel (smådyr)
Aktiviter og oppgaver:




Fange smådyr
Lese tekster fra boka
Gjøre forsøk med skrukketroll
Oppgaver fra bok og tavle
Formål:
For å ta vare på naturen, må vi vite hvordan de ulike dyregruppene fungerer i forhold til
hverandre.
Vi må vite hva som vil skje hvis enkelte dyrearter blir utryddet.
Vi må vite om sammenhengen mellom planteetere, rovdyr og nedbryter.
Vurdering
Kriterium/mål
Vet at en hypotese er å
si hva en tror skjer, eller
tror er grunnen til at noe
skjer før
testing/eksperiment.
Sier hva nedbrytere
spiser og hva de
produserer. (Hva de
bæsjer )
Slipper ut dyrene der vi
fant dem.
Bruker
bestemmelsesnøkkel
etter å ha talt antall ben,
kroppsledd og eventuelle
vinger dyret har.
Sier hva planteetere
spiser, og gir et
eksempel (smådyr)
Sier hva rovdyr spiser,
og gir et eksempel
(smådyr)
Min vurdering
Lærerens vurdering

Similar documents