Tilldelning, älg 2016

Comments

Transcription

Tilldelning, älg 2016
PRELIMINÄR TILLDELNING ÄSKO 50301 2016
Jaktlag
Jaktledare
Alve Persson
Antonsson Göran
Artemis
Aspeberg
Backaloj.S
Bella
Bengtsboda
Bengtsson Christer
Bergdahls
Bergmans Gäng
Bertil Jönsson
Betlehem
BF 1:23
Björkefall
Björkefall ön
Bo Funeteg
Boa Norra
Bommargården
Bommarstorps Gård
Brännarbygden norra
Brännarbygden sv
Byemåla
Dalanshult 1:53
Dalanshultarna
Dalens Jaktlag
Daniel Sandström
E.ON Hemsjö
E22
Ebbemåla
EKNE
Evert Larsson
Alve Persson
Göran Antonsson
Stig Andersson
Anders Viberg
Per-Hugo Hellhager
Rolf Enocsson
Paul-Willy Ohlsson
Christer Bengtsson
Magnus Bergdahl
Anders Salomonsson
Bertil Jönsson
Lars-Gunnar Olsson
Johan Rantanen
Anders Björkman
Olle Öster
Bo Funeteg
Ronny Södergren
Anders Börjesson
Tommy Holmgren
Torsten Wåhlin
Fredrich Lundgren
Assar Eriksson
Claus Krogh Hansen
Rolf Olsson
Thomas Olsson
Daniel Sandström
Henrik Svensson
Kjell Blomqvist
Lars-Ivar Olofsson
Per-Anders Albin
Evert Larsson
Areal
Tilldelning 3 år
Kalvar
Summa 3 år
Vuxna
61
109
134
867
53
635
398
12
78
100
28
137
97
306
116
37
642
380
225
227
210
258
15
545
95
38
977
518
548
275
247
4
3
1
1
3
1
1
1
1
1
2
4
2
2
1
1
3
4
4
4
3
3
2
3
3
4
3
4
3
2
4
3
3
2
2
2
2
2
3
2
3
3
4
2
2
2
2
Vuxna
3
4
4
8
3
6
3
3
3
4
3
4
3
3
4
3
6
3
3
3
3
3
3
4
3
3
8
4
4
3
3
Tjur
2
Tilldelning 2016
Ko/Kviga
Kalv
Djur
1
2
2
2
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
PRELIMINÄR TILLDELNING ÄSKO 50301 2016
Jaktlag
Jaktledare
Falsehult
Falshult 1:24
Gaslunda 1:12
Gaslunda.1
Gränum
Hallandsboda
Hans Nilsson
Harasjömåla
Harasjömåla södra
HB 94
Hemsjöhult
Hemsjöhult 1:6
Henriksson Jan
Holje 1
Holje 1:39
Hunshult
Håkantorps Jaktlag
Höghults
Inge Evert Persson
Ingemansson Richard
Isaksmåla
Karlsson Tommy
KBS
Komperskulla
Kopparemåla
Kronsells
Kräftemåla
Kullan
Kåraboda jaktlag
Källeboda
Kärringbygd
Pierre Thomasson
Leif Jönsson
Jörgen Johansson
Lars Claesson
Bengt-Olof Nilsson
Mattias Hedén
Hans Nilsson
Hadar Wikström
Thomas Lennartsson
Niklas Hult
Teuvo Mikkonen
Claes-Peter Kämstad
Jan Henriksson
Agne Persson
Göran Mattsson
Jan Windeborn
Lars Johansson
Ulf Pettersson
Persson Inge Evert
Richard Ingemansson
Håkan Svensson
Tommy Karlsson
Kim Bergqvist
Tord Nilsson
Peter Kimberg
Sven Kronsell
Stig Olsson
Tommy Nilsson
Ingvar Carleke
Dieter Bernstein
Håkan Paulson
Areal
241
44
75
233
601
497
54
1052
1436
142
97
34
308
273
20
288
814
497
155
145
105
181
54
458
544
431
871
219
831
195
50
Tilldelning 3 år
Kalvar
Summa 3 år
Vuxna
1
1
3
2
5
7
1
1
1
4
2
2
2
2
4
1
4
2
3
3
2
3
2
3
5
7
4
3
3
2
2
3
2
4
2
4
4
4
4
3
2
2
2
4
2
4
4
3
Vuxna
3
3
3
3
6
4
3
10
14
4
3
3
3
3
3
3
8
4
4
4
4
4
3
4
4
4
8
3
8
4
3
Tjur
Tilldelning 2016
Ko/Kviga
Kalv
Djur
1
1
1
1
3
1
1
1
5
7
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
PRELIMINÄR TILLDELNING ÄSKO 50301 2016
Jaktlag
Jaktledare
Kärrsjömåla jakt
Lars Persson
Lars Sällström
Ljungryda
Lohalla laget
Lohallen
Lönnemåla
Marieholms Jaktlag
Monomentet
Mörkamåla
Nokelainen Antero
Norra Rödhult
Olofströms samarb org
Orren
Persson Ulf
Peter Hjortham
Petersson Mats
Råängen
Rävaryd
Rönhult
Rönås
Röshult
Rösjö
Sandström Åke
Skoglösa
Skywell´s
Skälmershult
Slätten
Snöflebodajaktlag
Sonnaberget
Stenlängan
Göran Svensson
Lars Persson
Lars Sällström
Magnus Hultman
Lars Nilsson
Glenn Svensson
Leif Nilsson
Daniel Persson
Bonnie Gustavsson
Mats Svensson
Antero Nokelainen
Jonas Lennartsson
Christer Olsson
Olle Liljedahl
Ulf Persson
Peter Hjortham
Mats Petersson
Kjell Nilsson
Patrik Möller
Svensson Valter
Robin Nilsson
Gert Noreklev
Ola Björnsson
Åke Sandström
Göran Skoglösa
Bengt Skyvell
Per-Ola Petersson
Sven-Åke Svensson
Jimmy Ivarsson
Tommy Svensson
Per Persson
Areal
15
61
1039
857
82
56
258
225
23
294
73
66
1660
418
169
14
33
303
194
601
21
259
2235
508
307
46
838
45
642
15
206
Tilldelning 3 år
Kalvar
Summa 3 år
Vuxna
5
4
1
1
1
8
2
1
3
1
11
2
1
4
3
1
3
3
5
4
3
3
2
2
3
2
3
3
8
2
4
3
3
2
4
3
3
2
11
2
2
3
4
3
3
3
2
Vuxna
3
3
10
8
3
3
3
3
3
3
3
3
16
4
4
3
3
3
4
6
3
3
22
4
3
3
8
3
6
3
3
Tjur
Tilldelning 2016
Ko/Kviga
Kalv
Djur
1
1
5
2
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
4
1
2
1
1
1
2
3
1
1
11
1
1
1
2
1
2
1
3
1
1
PRELIMINÄR TILLDELNING ÄSKO 50301 2016
Jaktlag
Jaktledare
Stig Nilsson
Ståhlberg Anders
Thomas Lennartsson
Ulf Kjellsson
Urmakarns
Vilshult Slätten
Stig Nilsson
Anders Ståhlberg
Thomas Lennartsson
Ulf Kjellson
Håkan Björkman
Paul Olsson
Areal
Tilldelning 3 år
Kalvar
Summa 3 år
Vuxna
18
35
27
869
246
566
4
1
2
3
3
3
4
2
2
Vuxna
3
3
3
8
3
4
Tjur
Tilldelning 2016
Ko/Kviga
Kalv
Djur
2
1
1
1
2
1
1
1