פתרון משבוע שעבר

Comments

Transcription

פתרון משבוע שעבר
‫תשבץ הארץ | טומי שמיר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ז‬
‫ח‬
‫ט‬
‫י‬
‫אנכי‪:‬‬
‫‪ )1‬בעל ידיעות רבות בתחום ‪ /‬קצת‪ ,‬ק�ו‬
‫רטוב ‪ /‬מין אווז כהה‪ )2 ,‬עשב חד שנתי‬
‫ממשפ' המורכבים ‪ )3 ,‬שועל המדבר ‪ /‬ב�ה‬
‫מה בטיבט ‪ /‬אתר מקדשים ארכיאולוגי על‬
‫גדות הנילוס‪ )4 ,‬קרקע הים ‪ /‬עיר בהודו‪,‬‬
‫‪ )5‬מושב בדרום הגולן‪ )6 ,‬צורה הנדסית ‪/‬‬
‫בירתה של אשור ‪ /‬פעולה שיש בה גבוו‬
‫רה ועוז‪ )7 ,‬מקום מעבר צר בין הרים‪)8 ,‬‬
‫יא‬
‫יב‬
‫יג‬
‫יד‬
‫טו‬
‫קילר סודוקו‬
‫ל‬
‫צ‬
‫נ‬
‫ג‬
‫נ‬
‫צ‬
‫ס‬
‫ל‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ל‬
‫י‬
‫ב‬
‫ה‬
‫כ‬
‫ז‬
‫ר‬
‫י‬
‫ג‬
‫ז‬
‫ו‬
‫י‬
‫ב‬
‫מ‬
‫ת‬
‫מ‬
‫י‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ה‬
‫ע‬
‫ר‬
‫ע‬
‫פ‬
‫י‬
‫ו‬
‫כ‬
‫ק‬
‫נ‬
‫א‬
‫ס ה‬
‫י‬
‫ט‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ר‬
‫א‬
‫ל‬
‫א‬
‫ז‬
‫ס ק‬
‫י‬
‫ה‬
‫ר‬
‫ר‬
‫נ‬
‫כ‬
‫י‬
‫ח מ‬
‫ח‬
‫מ‬
‫נ‬
‫ה א‬
‫י‬
‫ק‬
‫ו‬
‫ס‬
‫ו‬
‫ב‬
‫ה‬
‫א‬
‫נ‬
‫נ‬
‫ר‬
‫ט‬
‫ס‬
‫פ‬
‫ט‬
‫א ס‬
‫נ‬
‫ת‬
‫ה‬
‫ק‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ר‬
‫מ‬
‫ת ה‬
‫ו‬
‫ב‬
‫פ‬
‫י‬
‫ר‬
‫פ‬
‫ו‬
‫צ‬
‫א‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ת‬
‫פ‬
‫ל‬
‫י‬
‫ב‬
‫א‬
‫ג‬
‫ב‬
‫א‬
‫י‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬תשבץ הארץ‬
‫א‬
‫‪11 10‬‬
‫אופקי‪:‬‬
‫א) לא מרוכז‪ ,‬מבולבל‪ ,‬ב) אי אסטוני בים‬
‫הבלטי ‪ /‬קטלני‪ ,‬ממית‪ ,‬ג) כלי מצור להו‬
‫עפת סלעים בעת העתיקה‪ ,‬ד) בגד שרד‬
‫‪ /‬ממלכה שמית עתיקה‪ ,‬ה) דג סחוס ליו‬
‫לי ‪ /‬האחרון בגאוני בבל‪ ,‬ו) כינוי של‬
‫הזמר יוסף לוי ‪ /‬לא יוצלח‪ ,‬ז) מתנה ‪/‬‬
‫מלך חצור‪ ,‬ח) קורלציה ‪ /‬צמח הגדל בעו‬
‫רבה‪ ,‬ט) שחמט יפני ‪ /‬דג מאכל‪ ,‬י) כיו‬
‫נוי לאדם גבוה מאוד ‪ /‬ציר מלח לכבישת‬
‫ירקות‪ ,‬יא) יחידת נפח קדומה ‪ /‬מושב‬
‫ליד בנימינה‪ ,‬יב) הצגת בידור קלילה ‪/‬‬
‫מילת משאלה‪ ,‬יג) סרט של וודי אלן‪ ,‬יד)‬
‫מדינה באסיה ‪ /‬מין עוף באפריקה‪ ,‬טו)‬
‫בירת ארקנסו שבארצות הברית‪.‬‬
‫ס‬
‫פ‬
‫ו‬
‫ק‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ג‬
‫י‬
‫ת‬
‫נשיא שבט יששכר ‪ /‬מגדולי השאנסיונרים‬
‫הצרפתים של המאה העשרים ‪ )9 ,‬למד ת�ו‬
‫רה ממנו ‪ /‬מילת שאלה ‪ /‬טורף ממשפ'‬
‫הסמוריים‪ )10 ,‬תנין גדול בהודו‪ )11 ,‬חרק‬
‫הדומה לצרצר ‪ /‬עונש כספי ‪ /‬אי בפיליו‬
‫פינים שבו מנילה‪.‬‬
‫קאקורו ‪1‬‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪-‬קילר סודוקו‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬קאקורו ‪1‬‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬קאקורו ‪2‬‬
‫תשבץ היגיון | יורם הרועה‬
‫ו‬
‫ר‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬תשבץ היגיון‬
‫י‬
‫ק‬
‫פ‬
‫ס‬
‫פ‬
‫ר‬
‫ק‬
‫ה‬
‫מ‬
‫ו‬
‫ת‬
‫צ‬
‫ע‬
‫ר‬
‫ל‬
‫ר‬
‫ע‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ח‬
‫נ‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ע‬
‫ל‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ו‬
‫ת‬
‫י‬
‫ל‬
‫א‬
‫ט‬
‫ד‬
‫ש ר‬
‫מ‬
‫צ‬
‫ש ק‬
‫ו‬
‫ק‬
‫ס‬
‫ש ר‬
‫י‬
‫ו‬
‫פ‬
‫י‬
‫כ‬
‫ב‬
‫מ‬
‫ו‬
‫ק‬
‫ב‬
‫נ‬
‫נ‬
‫מ‬
‫י‬
‫ר‬
‫ק‬
‫ס‬
‫פ‬
‫ל‬
‫ד‬
‫ל‬
‫נ‬
‫נ‬
‫ד‬
‫ל‬
‫ו‬
‫ל‬
‫מ ה ח‬
‫י‬
‫ס‬
‫ר‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ו‬
‫פ‬
‫א‬
‫ו‬
‫ת‬
‫י‬
‫י‬
‫נ‬
‫ג‬
‫י‬
‫נ‬
‫ה‬
‫מ‬
‫ג‬
‫נ‬
‫ט‬
‫ל‬
‫י‬
‫מ‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ד‬
‫י‬
‫ב‬
‫י‬
‫א ח‬
‫ו‬
‫ב‬
‫ר‬
‫ר‬
‫ט ד‬
‫צ‬
‫ו‬
‫ר‬
‫אופקי‪:‬‬
‫‪ .1‬אצל היצ'קוק הבריון נקרופיל (עפ"י אמנון‬
‫שחם) (‪ .7 )5 ,5‬הנהר חוזר לפרשה (לא פרשת‬
‫המים) (‪ .8 )3‬הכי בולט בשלכת (עפ"י אמנון שחם)‬
‫(‪ .9 )4,3‬שרה על נהר המשחק באש (עפ"י א�מ‬
‫נון שחם) (‪ .10 )3 ,4‬הבכור היה יצירתי (‪.11 )3‬‬
‫כשתחזור‪ ,‬תזכה בחירות (עפ"י אמנון שחם) (‪)4‬‬
‫‪ .12‬שותק "בשעת מעשה" (עפ"י אמנון שחם) (‪)6‬‬
‫‪ .13‬בחושך למד בקולמוס (‪ .14 )3‬שמענו מאדם‬
‫נכבד שההפלגה בוטלה (עפ"י אמנון שחם) (‪)6‬‬
‫‪ .166‬אסף פירומן? (עפ"י אמנון שחם) (‪ .19 )4‬מ�ש‬
‫מש לרופא (‪ .20 )3‬נאום ידוע של אלה או זמרת‬
‫(מ)( (‪ .22 )5,2‬מפזר תות על הראש? (עפ"י א�מ‬
‫נון שחם) (‪ .23 )7‬אין כסף (‪ .24 )3‬בירדן‪ ,‬אסיה‪,‬‬
‫ירושלים — ובתל אביב (עפ"י אמנון שחם) (‪)7 ,3‬‬
‫אנכי‪:‬‬
‫‪ .1‬התלמיד בשביעית לא הצליח להמריא (עפ"י‬
‫אלי מועלם)( (‪ .2 )5‬דיוויד וזאב נפגשים בג�ב‬
‫עטרון (עפ"י אמנון שחם)( (‪ .3 )3 ,4‬לאחר ש�ת‬
‫עשה את הסידורים הדרושים תוכל להסביר‬
‫היכן הקוביות‪ ,‬ארגז החול וכו' (‪ .4 )6‬קיבוץ‬
‫עדן (עפ"י אמנון שחם) (‪ .5 )5 ,3‬המתכת של‬
‫גב' בלום בנחל( (‪ .6 )7‬סופר את ישראל בתמ�ו‬
‫נה (עפ"י אמנון שחם) (‪ .11 )5 ,3‬למאיר אריאל‬
‫היה קטן ביותר וחסר מוטיבציה (עפ"י איציק‬
‫בלול) (‪ .12 )4,4‬דיסה שמקבלים בסיור ללא‬
‫תשלום? (‪ .13 )3‬חטא ואי־צדק באירוויזיון‬
‫(עפ"י אמנון שחם)( (‪ .15 )4 ,4‬נשך במה ש�נ‬
‫שאר מז'בוטינסקי (‪ .17 )4 ,3‬גירוש קצין פרוע‬
‫(עפ"י אמנון שחם) (‪ .18 )3 ,4‬הכף שבניצחון‬
‫לאוזן הצרפתי (עפ"י אמנון שחם) (‪.21 )2 ,2 ,2‬‬
‫הקיבוץ מספיק בשלוש דרכים (‪)5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13‬‬
‫‪15‬‬
‫‪14‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪20‬‬
‫‪19‬‬
‫‪22‬‬
‫קאקורו‬
‫על מנת לפתור קאקורו‬
‫יש להכניס ספרות‬
‫‏(‪1-9‬‏) במשבצות מבלי‬
‫שאחת הספרות תופיע‬
‫פעמיים‪ .‬המספרים‬
‫שעל המשבצות‬
‫השחורות הם סכום‬
‫הספרות שיש לשבץ‬
‫במשבצות הלבנות‪.‬‬
‫מעל הקו האלכסוני‬
‫מופיע סכום הספרות‬
‫שבמאוזן‪ .‬מתחת‬
‫לקו ‪ -‬סכום‬
‫הספרות שבמאונך‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫קאקורו ‪2‬‬
‫את הפתרונות יש לשלוח על גבי גלויה למוסף‬
‫"הארץ"‪ .‬נא לציין בראש הגלויה את שם החידה‬
‫ותאריך הגיליון‪ .‬בין הפותרים נכונה יוגרל ספר‪.‬‬
‫בפרס השבועי זכה און מלניק מגבעתיים‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫קילר סודוקו‬
‫יש להשלים את‬
‫הטבלה כך שבכל‬
‫שורה‪ ,‬טור ותיבה‬
‫של ‪ 3X3‬יופיעו הספרות‬
‫‪ 1‬עד ‪ ,9‬וכך שסכום‬
‫הספרות בכל "כלוב"‬
‫המסומן בקו מקווקו‬
‫יהיה זהה למספר‬
‫שבפינה השמאלית‬
‫של הכלוב‪.‬‬
‫הפרס השבועי‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬

Similar documents