Les invitasjonen! - Sykehuset Innlandet HF

Comments

Transcription

Les invitasjonen! - Sykehuset Innlandet HF
INVITASJON
}
HAFJELLSEMINARET HØSTEN 2016
Utfordrende atferd
– Årsak, forebygging og behandling
} Meetingpoint Hafjell Hotel & Resort Øyer, 26.–27. oktober 2016
PROGRAM DAG 1 – ONSDAG 26. OKTOBER
09.00 Registrering. Servering av kaffe.
10.00 Åpning
} Hanne Tesfamichael, seksjonsleder i Habiliteringstjenesten i Oppland, Oppfølgingsseksjonen.
10.10 Utfordrende atferd. Hva er det? Årsaker og sammenheng.
} Svein Øverland, seksjonssjef ved Sentral Fagenhet for tvungen omsorg, avd. Brøset.
12.00 Pause
12.15 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kap. 9.
– Nytt rundskriv, endringer til det bedre eller fortsatt forvirring?
} Aase Rabstad, spesialvernepleier i Habiliteringstjenesten i Oppland, Oppfølgingsseksjonen
13.00 Lunsj
14.00 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kap. 9.
– Nytt rundskriv, endringer til det bedre eller fortsatt forvirring? (forts.)
}A
ase Rabstad, spesialvernepleier i Habiliteringstjenesten i Oppland, Oppfølgingsseksjonen
14.45 Pause
15.00 Utfordringer knyttet til ernæring, kosthold og aktivitet
} T ove Karin Johansen, spesialergoterapeut i Habiliteringstjenesten i Oppland, Utredningsseksjonen
15.45 Pause. Det serveres kaffe og frukt.
16.15 Ingenting om oss, uten oss.
– Beskrivelse av brukermedvirkningsprosjekt i Gjøvik kommune.
} Susann Nielsen, virksomhetsleder og brukerrepresentant
17.00 Pause
17.15 Ingenting om oss, uten oss. (forts.)
– Beskrivelse av brukermedvirkningsprosjekt i Gjøvik kommune.
} Susann Nielsen, virksomhetsleder og brukerrepresentant
18.00 Slutt
20.00 Middag med sosialt samvær
(Inkludert for de som overnatter)
PROGRAM DAG 2 – TORSDAG 27. OKTOBER
09.00 Hvordan tørre å utfordre etablert praksis?
Etablering av helsefremmende tiltak overfor ei dame med historikk på utagerende adferd.
} Kari Dæhlen, Jeanett Sandvoll og Eva Bråten, Gjøvik kommune
09.45 Pause
10.00 Tilrettelegging og samarbeid som forebyggende tiltak.
} Hedda Lervold, spesialvernepleier i Habiliteringstjenesten i Oppland
10.45 Pause med utsjekking
11.15 Tidlig intensiv adferdsbehandling med fokus på forebygging av senere utfordrende
adferd.
} Janne Fossnes, spesialvernepleier i Habiliteringstjenesten i Oppland
11.45 Tidlig intensiv adferdsbehandling, foreldres erfaring og opplevelse
} Ana Cecilia Torres Storihle
12.15 Pause
12.30 Utfordrende adferd – en oppsummering.
} Else Marie Grønnerud, Spesialvernepleier i Habiliteringstjenesten i Oppland
13.00 Lunsj
Det vil bli lagt inn pauser underveis i forelesningene – forelesere styrer dette.
Endringer i programmet kan forekomme, og vil bli presentert på vår Facebook-side ”Hafjellseminaret”.
PRAKTISK INFORMASJON
MÅLGRUPPE
BETALING
Seminaret er beregnet på de som arbeider med
mennesker med medfødt eller tidlig ervervet
funksjonshemming i barnehage, skole, voksenopplæring, dagsenter og bolig, samt fagkonsulenter, ledere og andre med oppgaver knyttet til
planlegging og utføring av denne type tjenester.
All betaling ordnes av den enkelte direkte med
hotellet, både når det gjelder seminaravgift, overnatting og dagpakke.
Dersom det skal betales via faktura må rekvisisjon
fra arbeidsgiver fremvises hotellet (med avdeling,
organisasjonsnummer og fakturaadresse).
Påmelding er bindende. Ved uanmeldt forfall blir
den enkelte arbeidsgiver belastet. Ved sykdom
kan andre ta plassen.
PRIS
2-dagers seminar med overnatting:
Enkeltrom inkl. helpensjon
kr.
Dobbeltrom inkl. helpensjon kr.
2.200
PÅMELDING
Prisen dekker i tillegg til overnatting, kaffe og
rundstykke ved ankomst første dag, middag første dag, frokost andre dag, lunsj og kaffepause
begge dager, samt seminaravgift (kr. 300,-) 2-dagers seminar uten overnatting: kr.
1.235
Prisen dekker kaffe og rundstykke ved ankomst
første dag, lunsj og kaffepause begge dager,
samt seminaravgift.
Påmelding sendes pr. epost til Meetingpoint
Hafjell Hotel & Resort: [email protected]
Påmeldingen merkes: Ref. nr. 134284
Påmeldingsfrist 10. oktober 2016
Endringer i programmet
Eventuelle endringer i programmet oppdateres
fortløpende på www.facebook.com
Hafjellseminaret
Seminaret vil ta for seg ulike aspekter ved det å gi gode tjenester til barn, unge og voksne
med ulike bistandsbehov. Seminaret vil i all hovedsak være praktisk rettet. Foreleserne har
praksis både fra kommunal virksomhet i skole, bolig og dagsenter, samt erfaring fra spesialisthelsetjenesten.
Habiliteringstjenesten i Oppland
Førtrykk og print: Sykehuset Innlandet.
1.820

Similar documents