CENIK POŠTNIH STORITEV V NOTRANJEM PROMETU

Comments

Transcription

CENIK POŠTNIH STORITEV V NOTRANJEM PROMETU
Velja od 22. 9. 2016
CENIK POŠTNIH STORITEV V NOTRANJEM PROMETU
Vrsta poštne storitve
1
Cena v EUR z
DDV
Cena v EUR
brez DDV
2
3
Standardno pismo (znamka s črkovno oznako A)
Navadno pismo
do 50 g (znamka s črkovno oznako B)
nad 50 g do 100 g
nad 100 g do 250 g
nad 250 g do 500 g
nad 500 g do 1.000 g
nad 1.000 g do 2.000 g
Dopisnica (znamka s črkovno oznako B)
0,37
0,45
0,52
0,65
1,15
1,85
2,39
0,45
Lestvica popustov in pogoji za pridobitev popustov na cene univerzalne
storitve za standardna pisma, navadna pisma in dopisnice v notranjem
prometu, so navedeni v prilogi (Priloga 1) in so sestavni del tega cenika.
Tiskovina
do 100 g
nad 100 g do 250 g
nad 250 g do 500 g
nad 500 g do 1.000 g
nad 1.000 g do 2.000 g
Pošiljka za slepe in slabovidne do 7 kg
Poslovno pismo (do 50 g)
Prednostno pismo
Prednostno pismo S
Prednostno pismo M
Prednostno pismo L
Priporočeno pismo
do 20 g
nad 20 g do 100 g
nad 100 g do 250 g
nad 250 g do 500 g
nad 500 g do 1.000 g
nad 1.000 g do 2.000 g
Priporočeno pismo s storitvijo
do 20 g
nad 20 g do 100 g
nad 100 g do 250 g
nad 250 g do 500 g
nad 500 g do 1.000 g
nad 1.000 g do 2.000 g
Storitve na priporočeno pismo
Odkupnina
Povratnica
Osebna vročitev
Podpis dokumentov
Vplačnina po pogodbi
0,30
0,65
1,20
2,26
4,36
se ne zaračuna
0,4323
0,3543
0,70
1,50
3,50
0,5738
1,2295
2,8689
0,97
1,12
1,40
2,08
3,42
4,17
1,18
1,36
1,71
2,55
4,17
5,09
0,9672
1,1148
1,4016
2,0902
3,4180
4,1721
1,22
0,82
0,82
4,88
1,0000
0,6721
0,6721
4,0000
cena za vplačilo plačilnega dokumenta
1
Vrsta poštne storitve
1
Pismo v pravdnem postopku in pismo v kazenskem postopku - posredno,
ZSReg/ZFPPIPP pismo
do 20 g
nad 20 g do 100 g
nad 100 g do 250 g
nad 250 g do 500 g
nad 500 g do 1.000 g
nad 1.000 g do 2.000 g
Pismo v pravdnem postopku, pismo v upravnem postopku in pismo v
kazenskem postopku - osebno
do 20 g
nad 20 g do 100 g
nad 100 g do 250 g
nad 250 g do 500 g
nad 500 g do 1.000 g
nad 1.000 g do 2.000 g
Priporočeno pismo za dostavo v hišni predalčnik
do 20 g
nad 20 g do 100 g
nad 100 g do 250 g
nad 250 g do 500 g
nad 500 g do 1.000 g
nad 1.000 g do 2.000 g
Vrednostno pismo
do 20 g
nad 20 g do 100 g
nad 100 g do 250 g
nad 250 g do 500 g
nad 500 g do 1.000 g
nad 1.000 g do 2.000 g
Vrednostno poslovanje za vrednostno pismo brez storitve
do 2,09 EUR
nad 2,09 EUR do 20,86 EUR
nad 20,86 EUR do 208,65 EUR za vsakih dodatnih 20,86 EUR ali del tega
zneska
nad 208,65 EUR za vsakih dodatnih 208,65 EUR ali del tega zneska
Vrednostno pismo s storitvijo
do 20 g
nad 20 g do 100 g
nad 100 g do 250 g
nad 250 g do 500 g
nad 500 g do 1.000 g
nad 1.000 g do 2.000 g
Vrednostno poslovanje za vrednostno pismo s storitvijo
do 2,09 EUR
nad 2,09 EUR do 20,86 EUR
nad 20,86 EUR do 208,65 EUR za vsakih dodatnih 20,86 EUR ali del tega
zneska
nad 208,65 EUR za vsakih dodatnih 208,65 EUR ali del tega zneska
Storitve na vrednostno pismo
Odkupnina
2
Cena v EUR z
DDV
Cena v EUR
brez DDV
2
3
1,98
2,15
2,50
3,42
5,59
6,14
1,6230
1,7623
2,0492
2,8033
4,5820
5,0328
2,29
2,45
2,84
3,76
5,86
6,47
1,8770
2,0082
2,3279
3,0820
4,8033
5,3033
1,18
1,36
1,71
2,55
4,17
5,09
0,9672
1,1148
1,4016
2,0902
3,4180
4,1721
0,97
1,12
1,40
2,08
3,73
4,18
0,48
0,48
0,24
0,48
1,18
1,36
1,71
2,55
4,55
5,10
0,9672
1,1148
1,4016
2,0902
3,7295
4,1803
0,59
0,59
0,4836
0,4836
0,30
0,59
0,2459
0,4836
1,22
1,0000
Vrsta poštne storitve
1
Povratnica
Osebna vročitev
Vplačnina po pogodbi
Navadni paket
Cena v EUR z
DDV
Cena v EUR
brez DDV
2
3
0,82
0,82
0,6721
0,6721
cena za vplačilo plačilnega dokumenta
do 2 kg
nad 2 kg do 5 kg
nad 5 kg do 10 kg
nad 10 kg do 15 kg
nad 15 kg do 20 kg
Paket
do 2 kg
nad 2 kg do 5 kg
nad 5 kg do 10 kg
nad 10 kg do 15 kg
nad 15 kg do 20 kg
nad 20 kg do 25 kg
nad 25 kg do 30 kg
Paket s storitvijo
do 2 kg
nad 2 kg do 5 kg
nad 5 kg do 10 kg
nad 10 kg do 15 kg
nad 15 kg do 20 kg
nad 20 kg do 25 kg
nad 25 kg do 30 kg
Vrednostno poslovanje za paket s storitvijo
do 2,09 EUR
nad 2,09 EUR do 20,86 EUR
nad 20,86 EUR do 208,65 EUR za vsakih dodatnih 20,86 EUR ali del tega
zneska
nad 208,65 EUR za vsakih dodatnih 208,65 EUR ali del tega zneska
Storitve na paket
Povratnica
Pazljivejše ravnanje
Odkupnina
Vplačnina po pogodbi
SMS obveščanje
Mali poslovni paket
do 500 g
Storitve na mali poslovni paket
Dobavnica
Prevzem na pošti
Odkupnina
Podpis dokumentov
Vplačnina po pogodbi
Pazljivejše ravnanje
Poštnino plača naslovnik
Označena vrednost
Povratnica
3
7,64
8,91
2,39
2,99
3,99
6,2623
7,3033
8,40
9,67
11,39
13,50
3,73
4,45
6,54
6,8852
7,9262
9,3361
11,0656
4,55
5,43
7,99
8,40
9,67
11,39
13,50
3,7295
4,4508
6,5492
6,8852
7,9262
9,3361
11,0656
0,59
0,59
0,4836
0,4836
0,30
0,59
0,2459
0,4836
0,82
1,02
1,22
0,6721
0,8361
1,0000
cena za vplačilo plačilnega dokumenta
0,10
0,0820
2,562
2,1000
0,61
0,5000
se ne zaračuna
0,74
0,6066
4,88
4,0000
cena za vplačilo plačilnega dokumenta
se ne zaračuna
se ne zaračuna
se ne zaračuna
0,82
0,6721
Vrsta poštne storitve
1
SMS obveščanje
Vračanje po 8 dneh
Odvoz starega blaga
Odkupnina brez naloga
Poslovni paket
do 2 kg
nad 2 kg do 5 kg
nad 5 kg do 10 kg
nad 10 kg do 15 kg
nad 15 kg do 20 kg
nad 20 kg do 25 kg
nad 25 kg do 30 kg
nad 30 kg do 40 kg
nad 40 kg do 50 kg
Storitve na poslovni paket
Dobavnica
Podpis dokumentov
Dostava do 10. ure
Dostava po 16. uri
Prevzem na pošti
Pazljivejše ravnanje
Odkupnina
Poštnino plača naslovnik
Označena vrednost
Klic 1
Klic 2
Čeki
Trajni nalog
Vplačnina po pogodbi
Dostava med 18. in 20. uro
Povratnica
SMS obveščanje
Vračanje po 8 dneh
Odvoz starega blaga
Odvoz reklamiranega blaga
Odkupnina brez naloga
Poslovni paket-isti naslovnik
do 2 kg
nad 2 kg do 5 kg
nad 5 kg do 10 kg
nad 10 kg do 15 kg
nad 15 kg do 20 kg
nad 20 kg do 25 kg
nad 25 kg do 30 kg
nad 30 kg do 40 kg
nad 40 kg do 50 kg
nad 50 kg do 60 kg
nad 60 kg do 70 kg
nad 70 kg do 80 kg
nad 80 kg do 90 kg
Cena v EUR z
DDV
Cena v EUR
brez DDV
2
3
0,10
0,0820
se ne zaračuna
12,20
10,0000
1,83
1,5000
4,37
5,37
6,53
7,69
8,85
10,37
11,81
13,85
16,17
0,61
4,88
0,68
0,68
se ne zaračuna
1,02
0,74
se ne zaračuna
se ne zaračuna
0,52
0,28
se ne zaračuna
1,13
3,5820
4,4016
5,3525
6,3033
7,2541
8,5000
9,6803
11,3525
13,2541
0,5000
4,0000
0,5574
0,5574
0,8361
0,6066
0,4262
0,2295
0,9262
cena za vplačilo plačilnega dokumenta
0,68
0,5574
0,82
0,6721
0,10
0,0820
se ne zaračuna
12,20
10,0000
12,20
10,0000
1,83
1,5000
4,37
5,37
6,53
7,69
8,85
10,37
11,81
13,85
16,17
18,24
20,32
22,39
24,50
4
3,5820
4,4016
5,3525
6,3033
7,2541
8,5000
9,6803
11,3525
13,2541
14,9508
16,6557
18,3525
20,0820
Vrsta poštne storitve
1
nad 90 kg do 100 kg
nad 100 kg do 110 kg
nad 110 kg do 120 kg
nad 120 kg do 130 kg
nad 130 kg do 140 kg
nad 140 kg do 150 kg
nad 150 kg do 160 kg
nad 160 kg do 170 kg
nad 170 kg do 180 kg
nad 180 kg do 190 kg
nad 190 kg do 200 kg
nad 200 kg do 210 kg
nad 210 kg do 220 kg
nad 220 kg do 230 kg
nad 230 kg do 240 kg
nad 240 kg do 250 kg
nad 250 kg do 260 kg
nad 260 kg do 270 kg
nad 270 kg do 280 kg
nad 280 kg do 290 kg
nad 290 kg do 300 kg
nad 300 kg do 310 kg
nad 310 kg do 320 kg
nad 320 kg do 330 kg
nad 330 kg do 340 kg
nad 340 kg do 350 kg
nad 350 kg do 360 kg
nad 360 kg do 370 kg
nad 370 kg do 380 kg
nad 380 kg do 390 kg
nad 390 kg do 400 kg
nad 400 kg do 410 kg
nad 410 kg do 420 kg
nad 420 kg do 430 kg
nad 430 kg do 440 kg
nad 440 kg do 450 kg
nad 450 kg do 460 kg
nad 460 kg do 470 kg
nad 470 kg do 480 kg
nad 480 kg do 490 kg
nad 490 kg do 500 kg
Storitve na poslovni paket-isti naslovnik
Dobavnica
Podpis dokumentov
Dostava do 10. ure
Dostava po 16. uri
Prevzem na pošti
Pazljivejše ravnanje
Odkupnina
Poštnino plača naslovnik
Cena v EUR z
DDV
Cena v EUR
brez DDV
2
3
26,57
28,67
30,75
32,82
34,90
36,97
39,08
41,15
43,22
45,33
47,40
49,48
51,58
53,65
55,73
57,80
59,91
61,98
64,05
66,16
68,23
70,31
72,41
74,49
76,56
78,63
80,74
82,81
84,89
86,99
89,06
91,14
93,24
95,32
97,39
99,47
101,54
103,64
105,72
107,82
109,90
0,61
4,88
0,68
0,68
se ne zaračuna
1,02
0,74
se ne zaračuna
5
21,7787
23,5000
25,2049
26,9016
28,6066
30,3033
32,0328
33,7295
35,4262
37,1557
38,8525
40,5574
42,2787
43,9754
45,6803
47,3770
49,1066
50,8033
52,5000
54,2295
55,9262
57,6311
59,3525
61,0574
62,7541
64,4508
66,1803
67,8770
69,5820
71,3033
73,0000
74,7049
76,4262
78,1311
79,8279
81,5328
83,2295
84,9508
86,6557
88,3770
90,0820
0,5000
4,0000
0,5574
0,5574
0,8361
0,6066
Vrsta poštne storitve
1
Označena vrednost
Klic 1
Klic 2
Čeki
Trajni nalog
Vplačnina po pogodbi
Dostava med 18. in 20. uro
SMS obveščanje
Vračanje po 8 dneh
Odvoz starega blaga
Odvoz reklamiranega blaga
Odkupnina brez naloga
Poslovni paket večjih dimenzij
do 50 kg
nad 50 kg do 100 kg
Storitve na poslovni paket večjih dimenzij
Dobavnica
Podpis dokumentov
Pazljivejše ravnanje
Odkupnina
Poštnino plača naslovnik
Označena vrednost
Klic 1
Klic 2
Čeki
Trajni nalog
Vplačnina po pogodbi
Dostava med 18. in 20. uro
SMS obveščanje
Vračanje po 8 dneh
Odvoz starega blaga
Odvoz reklamiranega blaga
Odkupnina brez naloga
Paleta
do 250 kg
nad 250 kg do 600 kg
Storitve na paleto
Dobavnica
Podpis dokumentov
Odkupnina
Poštnino plača naslovnik
Označena vrednost
Klic 1
Klic 2
Vplačnina po pogodbi
Odvoz starega blaga
Odkupnina brez naloga
Tovor
do 50 kg
nad 50 kg do 250 kg
Cena v EUR z
DDV
Cena v EUR
brez DDV
2
3
se ne zaračuna
0,52
0,4262
0,28
0,2295
se ne zaračuna
1,13
0,9262
cena za vplačilo plačilnega dokumenta
0,68
0,5574
0,10
0,0820
se ne zaračuna
12,20
10,0000
12,20
10,0000
1,83
1,5000
16,17
21,54
0,61
4,88
1,02
0,74
se ne zaračuna
se ne zaračuna
0,52
0,28
se ne zaračuna
1,13
13,2541
17,6557
0,5000
4,0000
0,8361
0,6066
0,4262
0,2295
0,9262
cena za vplačilo plačilnega dokumenta
0,68
0,5574
0,10
0,0820
se ne zaračuna
12,20
10,0000
12,20
10,0000
1,83
1,5000
36,06
55,94
0,61
4,88
0,74
se ne zaračuna
se ne zaračuna
0,52
0,28
29,5574
45,8525
0,5000
4,0000
0,6066
0,4262
0,2295
cena za vplačilo plačilnega dokumenta
6
12,20
1,83
10,0000
1,5000
23,92
42,77
19,6066
35,0574
Vrsta poštne storitve
1
nad 250 kg do 600 kg
Storitve na tovor
Dobavnica
Pazljivejše ravnanje
Odkupnina
Klic 1
Trajni nalog
Podpis dokumentov
Poštnino plača naslovnik
Označena vrednost
Čeki
Vplačnina po pogodbi
Odvoz starega blaga
Odkupnina brez naloga
Paket dobavitelja
do 2 kg
nad 2 kg do 5 kg
nad 5 kg do 10 kg
nad 10 kg do 15 kg
nad 15 kg do 20 kg
nad 20 kg do 25 kg
nad 25 kg do 30 kg
nad 30 kg do 40 kg
nad 40 kg do 50 kg
Storitve na paket dobavitelja
Pazljivejše ravnanje
Dobavnica
Označena vrednost
Paket - spletna aplikacija PS Pošlji paket
Paket S
Paket M
Paket L
Storitve na paket spletna aplikacija PS Pošlji paket
Pazljivejše ravnanje
Odkupnina
Hitra pošta po Sloveniji
do 1 kg
nad 1 kg do 2 kg
nad 2 kg do 5 kg
nad 5 kg do 10 kg
nad 10 kg do 15 kg
nad 15 kg do 20 kg
nad 20 kg do 25 kg
nad 25 kg do 30 kg
nad 30 kg do 40 kg
nad 40 kg do 50 kg
Storitve na Hitro pošto po Sloveniji
Povratnica
Pazljivejše ravnanje
Odkupnina
Dobavnica
Cena v EUR z
DDV
Cena v EUR
brez DDV
2
3
62,83
0,61
1,02
0,74
se ne zaračuna
1,13
4,88
se ne zaračuna
se ne zaračuna
se ne zaračuna
51,5000
0,5000
0,8361
0,6066
0,9262
4,0000
cena za vplačilo plačilnega dokumenta
12,20
1,83
10,0000
1,5000
1,70
2,15
2,69
3,29
3,91
4,59
5,37
6,35
7,49
1,3934
1,7623
2,2049
2,6967
3,2049
3,7623
4,4016
5,2049
6,1393
1,02
0,8361
se ne zaračuna
se ne zaračuna
7
3,66
6,10
8,54
3,0000
5,0000
7,0000
1,02
1,22
0,8361
1,0000
9,61
10,25
12,33
15,77
19,04
22,36
25,69
29,04
35,84
42,40
7,8770
8,4016
10,1066
12,9262
15,6066
18,3279
21,0574
23,8033
29,3770
34,7541
0,82
1,02
1,22
0,61
0,6721
0,8361
1,0000
0,5000
Vrsta poštne storitve
1
Poštnino plača naslovnik
Označena vrednost
Vplačnina po pogodbi
Hitra pošta znotraj mest*
do 15 kg
nad 15 kg do 30 kg
nad 30 kg do 45 kg
nad 45 kg do 60 kg
nad 60 kg do 75 kg
nad 75 kg do 90 kg
nad 90 kg do 105 kg
Storitve na Hitro pošto znotraj mest
Povratnica
Pazljivejše ravnanje
Odkupnina
Dobavnica
Poštnino plača naslovnik
Označena vrednost
Dostava v 1 uri znotraj mesta Ljubljane
Vplačnina po pogodbi
Naslovljena publikacija
do 10 g
nad 10 g do 20 g
nad 20 g do 30 g
nad 30 g do 40 g
nad 40 g do 50 g
nad 50 g do 60 g
nad 60 g do 70 g
nad 70 g do 80 g
nad 80 g do 90 g
nad 90 g do 100 g
nad 100 g do 110 g
nad 110 g do 120 g
nad 120 g do 130 g
nad 130 g do 140 g
nad 140 g do 150 g
nad 150 g do 160 g
nad 160 g do 170 g
nad 170 g do 180 g
nad 180 g do 190 g
nad 190 g do 200 g
nad 200 g do 210 g
nad 210 g do 220 g
nad 220 g do 230 g
nad 230 g do 240 g
nad 240 g do 250 g
nad 250 g do 300 g
nad 300 g do 350 g
nad 350 g do 400 g
nad 400 g do 450 g
Cena v EUR z
DDV
Cena v EUR
brez DDV
2
3
se ne zaračuna
se ne zaračuna
cena za vplačilo plačilnega dokumenta
5,34
8,97
12,81
16,02
20,50
23,09
25,62
0,82
1,02
1,22
0,61
se ne zaračuna
se ne zaračuna
1,02
4,3770
7,3525
10,5000
13,1311
16,8033
18,9262
21,0000
0,6721
0,8361
1,0000
0,5000
0,8361
cena za vplačilo plačilnega dokumenta
0,1850
0,2000
0,2240
0,2530
0,2780
0,3020
0,3260
0,3560
0,3800
0,4050
0,4340
0,4630
0,4920
0,5210
0,5500
0,5800
0,6090
0,6430
0,6720
0,7010
0,7300
0,7600
0,7890
0,8180
0,8470
1,1120
1,2020
1,2930
1,3560
8
0,1516
0,1639
0,1836
0,2074
0,2279
0,2475
0,2672
0,2918
0,3115
0,3320
0,3557
0,3795
0,4033
0,4270
0,4508
0,4754
0,4992
0,5270
0,5508
0,5746
0,5984
0,6230
0,6467
0,6705
0,6943
0,9115
0,9852
1,0598
1,1115
Vrsta poštne storitve
1
nad 450 g do 500 g
nad 500 g do 600 g
nad 600 g do 700 g
nad 700 g do 800 g
nad 800 g do 900 g
nad 900 g do 1.000 g
nad 1.000 g do 1.250 g
nad 1.250 g do 1.500 g
nad 1.500 g do 1.750 g
nad 1.750 g do 2.000 g
nad 2.000 g do 5.000 g
nad 5.000 g do 10.000 g
Storitev na naslovljeno publikacijo
Dodatek za jutranjo dostavo
Nenaslovljena publikacija
do 10 g
nad 10 g do 20 g
nad 20 g do 30 g
nad 30 g do 40 g
nad 40 g do 50 g
nad 50 g do 60 g
nad 60 g do 70 g
nad 70 g do 80 g
nad 80 g do 90 g
nad 90 g do 100 g
nad 100 g do 110 g
nad 110 g do 120 g
nad 120 g do 130 g
nad 130 g do 140 g
nad 140 g do 150 g
nad 150 g do 160 g
nad 160 g do 170 g
nad 170 g do 180 g
nad 180 g do 190 g
nad 190 g do 200 g
nad 200 g do 250 g
nad 250 g do 500 g
nad 500 g do 2.000 g
Storitev na nenaslovljeno publikacijo
Dostava nenaslovljenih pošiljk po seznamu
Tiskane priloge v publikacijah
do 10 g
nad 10 g do 20 g
nad 20 g do 30 g
nad 30 g do 40 g
nad 40 g do 50 g
nad 50 g do 60 g
nad 60 g do 70 g
nad 70 g do 80 g
nad 80 g do 90 g
9
Cena v EUR z
DDV
Cena v EUR
brez DDV
2
3
1,4600
1,8890
2,0870
2,2570
2,3700
2,4530
2,8750
3,0620
3,2440
3,4310
8,7320
17,5120
1,1967
1,5484
1,7107
1,8500
1,9426
2,0107
2,3566
2,5098
2,6590
2,8123
7,1574
14,3541
0,9770
0,8008
0,0976
0,0988
0,1007
0,1025
0,1049
0,1074
0,1098
0,1135
0,1171
0,1238
0,1342
0,1464
0,1635
0,1806
0,1976
0,2147
0,2318
0,2538
0,2830
0,3416
0,4270
0,9760
1,6470
0,0800
0,0810
0,0825
0,0840
0,0860
0,0880
0,0900
0,0930
0,0960
0,1015
0,1100
0,1200
0,1340
0,1480
0,1620
0,1760
0,1900
0,2080
0,2320
0,2800
0,3500
0,8000
1,3500
0,0072
0,0059
0,0540
0,0590
0,0640
0,0690
0,0780
0,0830
0,0880
0,0930
0,0980
0,0443
0,0484
0,0525
0,0566
0,0639
0,0680
0,0721
0,0762
0,0803
Vrsta poštne storitve
1
nad 90 g do 100 g
nad 100 g do 110 g
nad 110 g do 120 g
nad 120 g do 130 g
nad 130 g do 140 g
nad 140 g do 150 g
nad 150 g do 160 g
nad 160 g do 170 g
nad 170 g do 180 g
nad 180 g do 190 g
nad 190 g do 200 g
nad 200 g do 210 g
nad 210 g do 220 g
nad 220 g do 230 g
nad 230 g do 240 g
nad 240 g do 250 g
nad 250 g do 300 g
nad 300 g do 350 g
nad 350 g do 400 g
nad 400 g do 450 g
nad 450 g do 500 g
nad 500 g do 600 g
nad 600 g do 700 g
nad 700 g do 800 g
nad 800 g do 900 g
nad 900 g do 1.000 g
nad 1.000 g do 1.250 g
nad 1.250 g do 1.500 g
nad 1.500 g do 1.750 g
nad 1.750 g do 2.000 g
Netiskane priloge v publikacijah
do 10 g
nad 10 g do 20 g
nad 20 g do 30 g
nad 30 g do 40 g
nad 40 g do 50 g
nad 50 g do 60 g
nad 60 g do 70 g
nad 70 g do 80 g
nad 80 g do 90 g
nad 90 g do 100 g
nad 100 g do 110 g
nad 110 g do 120 g
nad 120 g do 130 g
nad 130 g do 140 g
nad 140 g do 150 g
nad 150 g do 160 g
nad 160 g do 170 g
nad 170 g do 180 g
nad 180 g do 190 g
10
Cena v EUR z
DDV
Cena v EUR
brez DDV
2
3
0,1080
0,1120
0,1170
0,1220
0,1320
0,1370
0,1420
0,1460
0,1510
0,1560
0,1660
0,1710
0,1760
0,1810
0,1850
0,1950
0,2560
0,2770
0,2980
0,3120
0,3360
0,4350
0,4800
0,5190
0,5460
0,5650
0,6610
0,7050
0,7460
0,7900
0,0885
0,0918
0,0959
0,1000
0,1082
0,1123
0,1164
0,1197
0,1238
0,1279
0,1361
0,1402
0,1443
0,1484
0,1516
0,1598
0,2098
0,2270
0,2443
0,2557
0,2754
0,3566
0,3934
0,4254
0,4475
0,4631
0,5418
0,5779
0,6115
0,6475
0,0690
0,0780
0,0880
0,0930
0,0980
0,1080
0,1170
0,1220
0,1270
0,1370
0,1460
0,1510
0,1610
0,1660
0,1760
0,1810
0,1900
0,2000
0,2050
0,0566
0,0639
0,0721
0,0762
0,0803
0,0885
0,0959
0,1000
0,1041
0,1123
0,1197
0,1238
0,1320
0,1361
0,1443
0,1484
0,1557
0,1639
0,1680
Vrsta poštne storitve
1
nad 190 g do 200 g
nad 200 g do 210 g
nad 210 g do 220 g
nad 220 g do 230 g
nad 230 g do 240 g
nad 240 g do 250 g
nad 250 g do 300 g
nad 300 g do 350 g
nad 350 g do 400 g
nad 400 g do 450 g
nad 450 g do 500 g
nad 500 g do 600 g
nad 600 g do 700 g
nad 700 g do 800 g
nad 800 g do 900 g
nad 900 g do 1.000 g
nad 1.000 g do 1.250 g
nad 1.250 g do 1.500 g
nad 1.500 g do 1.750 g
nad 1.750 g do 2.000 g
Naslovljena direktna pošta
do 10 g
nad 10 g do 20 g
nad 20 g do 30 g
nad 30 g do 40 g
nad 40 g do 50 g
nad 50 g do 60 g
nad 60 g do 70 g
nad 70 g do 80 g
nad 80 g do 90 g
nad 90 g do 100 g
nad 100 g do 110 g
nad 110 g do 120 g
nad 120 g do 130 g
nad 130 g do 140 g
nad 140 g do 150 g
nad 150 g do 160 g
nad 160 g do 170 g
nad 170 g do 180 g
nad 180 g do 190 g
nad 190 g do 200 g
nad 200 g do 210 g
nad 210 g do 220 g
nad 220 g do 230 g
nad 230 g do 240 g
nad 240 g do 250 g
nad 250 g do 300 g
nad 300 g do 350 g
nad 350 g do 400 g
nad 400 g do 450 g
11
Cena v EUR z
DDV
Cena v EUR
brez DDV
2
3
0,2140
0,2200
0,2290
0,2340
0,2440
0,2490
0,3230
0,3490
0,3750
0,3940
0,4240
0,5480
0,6050
0,6550
0,6880
0,7120
0,8340
0,8880
0,9410
0,9950
0,1754
0,1803
0,1877
0,1918
0,2000
0,2041
0,2648
0,2861
0,3074
0,3230
0,3475
0,4492
0,4959
0,5369
0,5639
0,5836
0,6836
0,7279
0,7713
0,8156
0,1850
0,2000
0,2240
0,2530
0,2780
0,3020
0,3260
0,3560
0,3800
0,4050
0,4340
0,4630
0,4920
0,5210
0,5500
0,5800
0,6090
0,6430
0,6720
0,7010
0,7300
0,7600
0,7890
0,8180
0,8470
1,1120
1,2020
1,2930
1,3560
0,1516
0,1639
0,1836
0,2074
0,2279
0,2475
0,2672
0,2918
0,3115
0,3320
0,3557
0,3795
0,4033
0,4270
0,4508
0,4754
0,4992
0,5270
0,5508
0,5746
0,5984
0,6230
0,6467
0,6705
0,6943
0,9115
0,9852
1,0598
1,1115
Vrsta poštne storitve
1
nad 450 g do 500 g
nad 500 g do 600 g
nad 600 g do 700 g
nad 700 g do 800 g
nad 800 g do 900 g
nad 900 g do 1.000 g
nad 1.000 g do 1.250 g
nad 1.250 g do 1.500 g
nad 1.500 g do 1.750 g
nad 1.750 g do 2.000 g
Delno naslovljena direktna pošta
do 10 g
nad 10 g do 20 g
nad 20 g do 30 g
nad 30 g do 40 g
nad 40 g do 50 g
nad 50 g do 60 g
nad 60 g do 70 g
nad 70 g do 80 g
nad 80 g do 90 g
nad 90 g do 100 g
nad 100 g do 110 g
nad 110 g do 120 g
nad 120 g do 130 g
nad 130 g do 140 g
nad 140 g do 150 g
nad 150 g do 160 g
nad 160 g do 170 g
nad 170 g do 180 g
nad 180 g do 190 g
nad 190 g do 200 g
nad 200 g do 210 g
nad 210 g do 220 g
nad 220 g do 230 g
nad 230 g do 240 g
nad 240 g do 250 g
nad 250 g do 300 g
nad 300 g do 350 g
nad 350 g do 400 g
nad 400 g do 450 g
nad 450 g do 500 g
nad 500 g do 600 g
nad 600 g do 700 g
nad 700 g do 800 g
nad 800 g do 900 g
nad 900 g do 1.000 g
nad 1.000 g do1.250 g
nad 1.250 g do 1.500 g
nad 1.500 g do 1.750 g
nad 1.750 g do 2.000 g
12
Cena v EUR z
DDV
Cena v EUR
brez DDV
2
3
1,4600
1,8890
2,0870
2,2570
2,3700
2,4530
2,8750
3,0620
3,2440
3,4310
1,1967
1,5484
1,7107
1,8500
1,9426
2,0107
2,3566
2,5098
2,6590
2,8123
0,1370
0,1510
0,1660
0,1810
0,1950
0,2100
0,2240
0,2390
0,2540
0,2730
0,2970
0,3220
0,3460
0,3700
0,3900
0,4050
0,4190
0,4340
0,4480
0,4630
0,4770
0,4920
0,5070
0,5210
0,5360
0,7040
0,7620
0,8190
0,8590
0,9250
1,1920
1,3170
1,4240
1,4960
1,5480
1,8110
1,9290
2,0430
2,1610
0,1123
0,1238
0,1361
0,1484
0,1598
0,1721
0,1836
0,1959
0,2082
0,2238
0,2434
0,2639
0,2836
0,3033
0,3197
0,3320
0,3434
0,3557
0,3672
0,3795
0,3910
0,4033
0,4156
0,4270
0,4393
0,5770
0,6246
0,6713
0,7041
0,7582
0,9770
1,0795
1,1672
1,2262
1,2689
1,4844
1,5811
1,6746
1,7713
Vrsta poštne storitve
1
Nenaslovljena direktna pošta - cona A
do 10 g
nad 10 g do 20 g
nad 20 g do 30 g
nad 30 g do 40 g
nad 40 g do 50 g
nad 50 g do 60 g
nad 60 g do 70 g
nad 70 g do 80 g
nad 80 g do 90 g
nad 90 g do 100 g
nad 100 g do 150 g
nad 150 g do 250 g
nad 250 g do 2000 g
Storitev na nenaslovljeno direktno pošto - cona A
Dostava nenaslovljenih pošiljk po seznamu
Nenaslovljena direktna pošta - cona B
do 10 g
nad 10 g do 20 g
nad 20 g do 30 g
nad 30 g do 40 g
nad 40 g do 50 g
nad 50 g do 60 g
nad 60 g do 70 g
nad 70 g do 80 g
nad 80 g do 90 g
nad 90 g do 100 g
nad 100 g do 150 g
nad 150 g do 250 g
nad 250 g do 2000 g
Storitev na nenaslovljeno direktno pošto - cona B
Dostava nenaslovljenih pošiljk po seznamu
Nenaslovljena direktna pošta - cona C
do 10 g
nad 10 g do 20 g
nad 20 g do 30 g
nad 30 g do 40 g
nad 40 g do 50 g
nad 50 g do 60 g
nad 60 g do 70 g
nad 70 g do 80 g
nad 80 g do 90 g
nad 90 g do 100 g
nad 100 g do 150 g
nad 150 g do 250 g
nad 250 g do 2000 g
Storitev na nenaslovljeno direktno pošto - cona C
Dostava nenaslovljenih pošiljk po seznamu
Poslovni odgovor
do 20 g
13
Cena v EUR z
DDV
Cena v EUR
brez DDV
2
3
0,0376
0,0410
0,0447
0,0478
0,0497
0,0511
0,0522
0,0569
0,0655
0,0753
0,1054
0,1897
0,4929
0,0308
0,0336
0,0366
0,0392
0,0407
0,0419
0,0428
0,0466
0,0537
0,0617
0,0864
0,1555
0,4040
0,0072
0,0059
0,0432
0,0470
0,0512
0,0548
0,0570
0,0587
0,0599
0,0654
0,0752
0,0864
0,1209
0,2176
0,5662
0,0354
0,0385
0,0420
0,0449
0,0467
0,0481
0,0491
0,0536
0,0616
0,0708
0,0991
0,1784
0,4641
0,0072
0,0059
0,0545
0,0594
0,0648
0,0693
0,0721
0,0743
0,0758
0,0826
0,0949
0,1092
0,1529
0,2751
0,7157
0,0447
0,0487
0,0531
0,0568
0,0591
0,0609
0,0621
0,0677
0,0778
0,0895
0,1253
0,2255
0,5866
0,0072
0,0059
0,63
0,5164
Vrsta poštne storitve
1
nad 20 g do 100 g
nad 100 g do 250 g
nad 250 g do 500 g
nad 500 g do 1.000 g
nad 1.000 g do 2.000 g
Ostale storitve v okviru drugih poštnih storitev
Porto poštnina
Poštne storitve po pošiljateljevem naročilu
Sprememba ali dopolnitev naslova na pošiljki
Vračanje pošiljke po odpravi
Obremenitev pošiljke z odkupnino
Sprememba zneska odkupnine
Odprava paketa za naslovnikom
Hramba pošiljke po preteku roka za prevzem (do 15 dni)
Vračanje pošiljke pred odpravo
Črtanje zneska odkupnine
Poštne storitve po naslovnikovem naročilu za fizične osebe (FO**)
FO - Dostava poštno ležeče pošiljke (do 12 mesecev)
FO - Shranjevanje pošiljke kot poštno ležeče 30 dni (do 12 mesecev)
FO - Odprava pisemske pošiljke na nov naslov (do 12 mesecev)
FO - Odprava pisemske pošiljke na nov naslov (do 6 mesecev)
FO - Odprava paketne pošiljke in pošiljke Hitre pošte na nov naslov (do 12
mesecev)
FO - Odprava paketne pošiljke in pošiljke Hitre pošte na nov naslov (do 6
mesecev)
FO - Nedostava pošiljke določenega dne (do 5 let)
FO - Vročitev priporočenega pisma brez storitve v HP ali IP (do 5 let)
FO - Hramba nakaznice nakazniškega računa za izplačilo pokojnin, obvestila
ZPIZ kot poštno ležeče 30 dni (do 5 let)
FO - Dostava paketne pošiljke, pošiljke Hitre pošte ali priporočenega pisma z
obremenitvijo sosedu (do 5 let)
FO - Prevzem paketne pošiljke na alternativnem naslovu (do 12 mesecev)
FO - Dostava paketne pošiljke s predajo pošiljke na dogovorjen prostor (do 5
let)
Poštne storitve po naslovnikovem naročilu za pravne osebe (PO**)
PO - Dostava poštno ležeče pošiljke (do 12 mesecev)
PO - Shranjevanje pošiljke kot poštno ležeče 30 dni (do 12 mesecev)
PO - Odprava pisemske pošiljke na nov naslov (do 12 mesecev)
PO - Odprava pisemske pošiljke na nov naslov (do 6 mesecev)
PO - Odprava paketne pošiljke in pošiljke Hitre pošte na nov naslov (do 12
mesecev)
PO - Odprava paketne pošiljke in pošiljke Hitre pošte na nov naslov (do 6
mesecev)
PO - Nedostava pošiljke določenega dne (do 5 let)
PO - Vročitev priporočenega pisma brez storitve v HP ali IP (do 5 let)
PO - Vročitev paketne pošiljke s predajo pošiljke v varovan prostor (do 5 let)
PO - Prevzem paketne pošiljke na alternativnem naslovu (do 12 mesecev)
PO - Dostava paketne pošiljke s predajo pošiljke na dogovorjen prostor (do 5
let)
Drugo
Ponovna redna dostava pošiljk
14
Cena v EUR z
DDV
Cena v EUR
brez DDV
2
3
0,77
0,96
1,70
2,74
3,51
0,6311
0,7869
1,3934
2,2459
2,8770
0,99
0,8115
4,62
4,62
4,62
4,62
4,62
se ne zaračuna
se ne zaračuna
se ne zaračuna
3,7869
3,7869
3,7869
3,7869
3,7869
4,67
4,67
17,61
12,02
3,8279
3,8279
14,4344
9,8525
17,61
14,4344
12,02
2,28
2,28
9,8525
1,8689
1,8689
2,28
1,8689
se ne zaračuna
4,67
3,8279
se ne zaračuna
9,00
9,00
34,20
23,40
7,3770
7,3770
28,0328
19,1803
34,20
28,0328
23,40
19,1803
2,28
1,8689
2,28
1,8689
se ne zaračuna
9,00
7,3770
se ne zaračuna
se ne zaračuna
Vrsta poštne storitve
Cena v EUR z
DDV
Cena v EUR
brez DDV
2
3
1
Tretja in nadaljnja redna dostava pošiljk
Izredna dostava pošiljk
Izredni prevzem pošiljk
Izredni prevzem malih poslovnih paketov, poslovnih paketov, palet in poslovnih
paketov večjih dimenzij
Izredni prevzem Hitre pošte
Pooblastilo - stalno
Poizvedovanje po pošiljki
Naknadno poizvedovanje po pošiljki (po treh mesecih)
Uporaba poštnega predala
Vračanje paketa, poslovnega paketa, palete, poslovnega paketa večjih dimenzij
ali Hitre pošte - notranji
Vračanje malega poslovnega paketa - notranji
Vračanje priporočenega ali vrednostnega pisma s storitvijo odkupnina
Vpis pošiljk v popis oddanih pošiljk ali oddajnico (vrstica)
Vpis pošiljk v popis oddanih pošiljk ali oddajnico za poslovne pakete, poslovne
pakete večjih dimenzij in palete (vrstica)
Izpolnjevanje potrdila o oddaji pošiljke (na potrdilo)
Izpolnjevanje spremnih listin (na spremno listino)
Izpolnjevanje spremnih listin za poslovne pakete, poslovne pakete večjih
dimenzij in palete (na spremno listino)
Lepljenje znamk za več kot 10 pošiljk (na znamko)
Odtis štampiljke z oznako o plačani poštnini za več kot 10 pošiljk (na pošiljko)
Potrditev povratnic oz. vročilnic po pooblastilu (na kos)
Izdaja fotokopije poštnih in drugih listin
Pregled poštnih pošiljk zaradi varnosti in zaščite na zahtevo naslovnika / 1 kos
(rentgen)
Vlaganje prilog v publikacije na poštah
Priprava nenaslovljenih pošiljk - na poštah
PUDO storitve
Izročitev paketa - PUDO
Vračilo neizročenega paketa - PUDO
Ležarina/dan - PUDO
Vračilo potrjenih dokumentov v pošiljki - PUDO
Vročitev PPN
Poštnino plača naslovnik - poslovni paket
Poštnino plača naslovnik - Hitra pošta po Sloveniji
Poštnino plača naslovnik - Hitra pošta znotraj mest
Poštnino plača naslovnik - logistične storitve
Ekspresni prevoz tovora***
Ekspresni prevoz tovora - osnovna cena
Ekspresni prevoz tovora - cena na prevožen kilometer (zaračuna se v obe
smeri)
1,61
4,85
4,85
1,3197
3,9754
3,9754
se ne zaračuna
se ne zaračuna
7,78
6,3770
se ne zaračuna
3,95
3,2377
se ne zaračuna
poštnina po masi in morebitna
storitev pazljivejše ravnanje
se ne zaračuna
poštnina po masi
0,1000
0,0820
se ne zaračuna
0,1000
0,0820
0,5000
0,4098
se ne zaračuna
0,0307
0,0307
0,1000
3,95
0,0252
0,0252
0,0820
3,2377
6,63
0,0307
0,0065
5,4344
0,0252
0,0053
0,9760
0,7320
0,1000
1,2000
0,8000
0,6000
0,0820
0,9836
poštnina po pogodbi
poštnina po pogodbi
poštnina po pogodbi
poštnina po pogodbi
29,28
24,0000
0,92
0,7541
Opombe:
Za storitve, ki so v skladu s 17. točko 42. člena ZDDV-1 oproščene plačila DDV, so cene vpisane samo v stolpcu "Cene v EUR brez
DDV".
Za storitve, ki so v skladu z ZDDV-1 obdavčene, so vpisane cene z DDV in brez DDV.
S poštninskim strojem se plačilo poštnine lahko označuje le na pisemskih pošiljkah, ki sodijo v nabor univerzalne
poštne storitve, torej pisemske storitve, za katere so cene navedene samo v stolpcu "Cena v EUR brez DDV".
15
Vrsta poštne storitve
1
Cena v EUR z
DDV
Cena v EUR
brez DDV
2
3
V primeru, da se storitve opravljajo za davčnega zavezanca, se lahko s poštnimi znamkami plačilo poštnine označuje le na pisemskih pošiljkah,
ki sodijo v nabor univerzalne poštne storitve, torej pisemske storitve, za katere so cene navedene samo v stolpcu "Cena v EUR brez DDV".
* V maso se šteje en prevzem pri stranki za istega naslovnika, ne glede na število posameznih kosov znotraj pošiljke.
Pri tem posamezni kos ne sme presegati 50 kg.
** Storitev se zaračunava ločeno glede na to, ali je uporabnik fizična oseba (FO) ali pravna oseba oz. fizična oseba, ki
opravlja dejavnost (PO).
*** Storitev se izvaja v primeru prostih kapacitet oziroma po dogovoru s stranko.
16

Similar documents