Cenik filatelističnih izdelkov in storitev

Comments

Transcription

Cenik filatelističnih izdelkov in storitev
Pošta Slovenije d.o.o.
Področje prodaje in razvoja
Slomškov trg 10
2500 MARIBOR
telefon: (02) 449 2370
telefaks: (02) 449 2371
e–pošta: [email protected]
www.posta.si
Cenik filatelističnih izdelkov in storitev, ki jih imamo na voljo
Velja od 30. 9. 2016
1. Priložnostne in redne znamke, ovitki prvega dne, celine, doplačilnice
Priložnostne znamke
Šifra
Motiv/naziv
Cene v EUR
901725
901726
901728
901729
901730
901731
902091
902092
902093
902094
902169
902170
902171
902172
902173
902174
902175
902176
902387
902373
902374
902375
902376
902377
902378
902379
902380
902381
902382
902383
902384
Smučarski tekaški čevelj Alpina
Odhod od maše v Ljutomeru
Janez Evangelist Krek
Idrijski žlikrofi z bakalco
Šebreljski želodec
Davorin Jenko
Jakob Handl Gallus
Ljubezensko pismo s pisalom
Dolenjska ljudska noša
Kitajski horoskop – leto opice
Turizem – Goriška brda
Jamski medved
Pomladanski veliki zvonček
Poletni veliki zvonček
Navadni mali zvonček
Gorski narcis – blok
10-letnica Collecte – blok
130. obletnica rojstva treh umetnostnih
zgodovinarjev
Peter Prevc
EUROPA – mesto
EUROPA – list
Šport – Rio – gorsko kolesarstvo
Šport – Rio – kajak/kanu
Slovenske ladje – Piran – blok
Plavajoči mlin na Muri
Žagerski mlin
Soržev mlin
Modrijanov mlin
Ferležev mlin
25 let samostojnosti RS – blok
200 let Ilirskega kraljestva
0,58
0,92
0,47
0,77
0,77
0,60
1,33
0,42
0,36
0,92
1,25
0,58
0,60
0,64
0,92
0,97
0,64
0,58
2,25
0,64
0,97
0,64
0,97
1,33
0,36
0,42
0,47
0,58
0,60
0,64
0,42
Pošta Slovenije d. o. o. • Okrožno sodišče v Mariboru
Matična številka družbe: 5881447000 • šifra dejavnosti: 53.100
Predsednik nadzornega sveta: dr. Aleš Groznik
Osnovni kapital 121.472.482 EUR • TRR: 90672–0000040025
TRR: 05100–8011026564 • TRR: 04515-0001110867
TRR: 02280–0016990351 • TRR 3700 0000 0279 097
Identifikacijska številka: SI25028022
902385
902386
902546
902547
902649
902650
902651
902653
902654
902652
17. svetovni čipkarski kongres
Ruska kapelica pod Vršičem
Euromed Postal – ribe Sredozemlja
150. obletnica bitke pri Visu
Brazdasti kit
Velika pliskavka
Navadni progasti delfin
Kratkokljuni navadni delfin – blok
Krajinski park Strunjan – blok
Tina Trstenjak
Redne znamke
Šifra
Motiv/naziv
90355
91634
91635
90366
90369
90601
90605
90631
90638
90639
90673
90686
90720
90693
90902
90903
90910
90937
90970
90975
90759
90760
90762
91299
91770
92762
92779
95050
95051
95052
95758
95760
95761
95766
95769
Nepravi sršaj – samolepilna
Tommasinijeva popkoresa – samolepilna
Jadranska Smrdljiva kukavica – samolepilna
Velikonočnica – samolepilna
Kranjski jeglič – samolepilna
Močvirski meček – samolepilna
Dinarska smiljka – samolepilna
Loeselijeva grezovka – samolepilna
Alpska možina – samolepilna
Zoisova zvončica – samolepilna
Lepi čeveljc – samolepilna
Raznolistna mačina – samolepilna
Primorska košeničica – samolepilna
I feel Slovenia, Pleteno srce – samolepilna
Novoletna jelka
Otroci in detece
Otroci in detece – zvežček
Prednostno – puščica – samolepilna
Ljubenska potica B – samolepilna
Ljubenska potica D – samolepilna
Ulivanje svinca
Adventni venček
Adventni venček – zvežček
I feel Slovenia, Vrhniški pirh – samolepilna
Pavli in psiček Luc – samolepilna
Štiriperesna deteljica – zvežček
Poprtnik – zvežček
I feel Slovenia, Medeno srce – samolepilna
Pavli in prazna zračnica – samolepilna
Pavli pred šolo – samolepilna
Kmečke jaslice
Kmečke jaslice – zvežček
Pojoči angel – zvežček
Novoletna vila – samolepilna
Prašiček
0,47
0,60
0,64
0,60
1,00
1,00
1,26
1,85
1,26
1,26
Nominala (črkovna oz. v EUR)
0,01
0,02
0,05
0,10
0,20
0,25
0,35
0,75
1,00
A
B
C
D
C
A
C
12 x C (12,00)
2,09
B
D
A
C
12 x C (12,00)
D
B
8xA + 4xC (6,96)
8xA + 4xC (6,96)
A
D
C
C
12 x C (12,00)
12 x A (4,44)
A
C
2/8
95771
95773
92353
92354
92355
93094
93096
93098
93102
93095
93097
93100
93103
93880
93881
93882
94517
94518
94519
94520
94521
900361
900362
900363
900364
900372
900373
900374
900375
900941
900942
900943
900944
900945
901717
901718
901719
901720
901721
901722
901723
901724
902371
902368
902369
902372
902370
Novoletna vila – zvežček
Prašiček – zvežček
Poštar Pavli – pomlad – samolepilna
Poštar Pavli – poletje – samolepilna
I feel Slovenia – Figuralna vaza – samolepilna
Jaslice samolepilna
Omarasti tip jaslic iz Slovenskih Goric
Jaslice – zvežček
Omarasti tip jaslic iz Slovenskih Goric – zvežček
Deklica – samolepilna
Novoletni palček – samolepilna
Deklica – zvežček
Novoletni palček - zvežček
I feel Slovenia – Kamniti možnar
Velika noč – A
Velika noč – C
Skalna lastovka – A
Veliki žagar – B
Južna postovka – C
Kozača – D
Bobnarica
BOŽIČ B – Trije kralji
BOŽIČ C – Jaslice
NOVO LETO A – Mušnica
NOVO LETO C – Dimnikar
Zvežček BOŽIČ B – Trije kralji
Zvežček BOŽIČ C – Jaslice
Zvežček NOVO LETO A – Mušnica
Zvežček NOVO LETO C – Dimnikar
Čopasti ponirek – samolepilna
Duplar – samolepilna
Črna štorklja – samolepilna
Beločeli deževnik – samolepilna
Planinski vrabec – samolepilna
Božič B – Poklon treh kraljev
Božič C – Poklon treh kraljev
Novo leto A – Koledniki
Novo leto C – Koledniki
Zvežček Božič B – Poklon treh kraljev
Zvežček Božič C – Poklon treh kraljev
Zvežček Novo leto A – Koledniki
Zvežček Novo leto C – Koledniki
Zelena žolna
Sršenar
Gozdni jereb
Rdečeglavi kraljiček
Čebelar
12 x A (4,44)
12 x C (12,00)
A
B
D
A
C
12 x A (4,44)
12 x C (12,00)
A
C
12 x A (4,44)
12 x C (12,00)
B
A
C
A
B
C
D
0,36
B
C
A
C
12 x B (5,40)
12 x C (12,00)
12 x A (4,44)
12 x C (12,00)
0,01
0,02
0,05
0,10
0,20
B
C
A
C
12 X B (5,40)
12 x C (12,00)
12 x A (4,44)
12 x C (12,00)
0,25
0,30
0,50
0,75
1,00
3/8
Ovitki prvega dne z znamko
Šifra
Motiv/naziv
901732
Božič B – Poklon treh kraljev
901733
Božič C – Poklon treh kraljev
901734
Novo leto A – Koledniki
901735
Novo leto C – Koledniki
901736
Smučarski tekaški čevelj Alpina
901737
Odhod od maše v Ljutomeru
901739
Janez Evangelist Krek
901740
Idrijski žlikrofi z bakalco, šebreljski želodec
901741
Davorin Jenko
902095
Jakob Handl Gallus
902096
Ljubezensko pismo s pisalom
902097
Dolenjska ljudska noša
902098
Kitajski horoskop – leto opice
902177
Turizem – Goriška brda
902178
Jamski medved
902179
Rastlinstvo – znamke
902180
Rastlinstvo – blok
902181
10-letnica Collecte – blok
902182
130. obletnica rojstva treh umetnostnih
zgodovinarjev
902396
Peter Prevc
902388
EUROPA – Misli zeleno
902389
Šport – Rio
902390
Slovenske ladje – Piran
902391
Mlini na Slovenskem
902392
25 let samostojnosti RS
902393
200 let Ilirskega kraljestva
902394
17. svetovni čipkarski kongres
902395
Ruska kapelica pod Vršičem
902548
Euromed Postal – ribe Sredozemlja
902549
150. obletnica bitke pri Visu
902655
Delfini in kiti – znamke
902656
Delfini in kiti – blok
902657
Krajinski park Strunjan – blok
902658
Tina Trstenjak
Celine
Šifra
90336
90151
90152
90153
90154
90155
90157
90158
90159
Cena v EUR
1,53
2,10
1,41
2,10
1,80
2,00
1,60
2,80
1,70
2,70
1,50
1,40
2,00
2,50
1,70
3,50
2,10
1,80
1,70
3,40
3,00
3,00
2,70
3,80
1,80
1,50
1,60
1,80
1,80
1,80
4,50
3,10
2,70
2,60
Motiv/naziv
Pismo za mednarodni promet
Pismo - Martin Krpan
Pismo - Zlata ptica
Pismo - Ljubljana
Pismo - Kekec
Pismo - Maribor
Pismo - poštni rog
Hvaležni medved - pismo
Pismo - Celje
Cena v EUR
1,14
0,79
0,79
0,79
0,76
0,76
0,52
0,77
0,76
4/8
90300
90160
90473
90474
900222
900223
901752
901753
Aerogram - 1999
Pismo - Žogica Nogica
Pismo - Novo mesto
Pismo - Kranj
Pismo A - ptice
Dopisnica B - ptice
70. obletnica odločitve za Ljudsko republiko
Slovenijo
30-letnica delovanja Muzeja pošte in
telekomunikacij
1,17
0,94
0,94
0,94
0,52
0,49
0,78
0,78
Doplačilnice
Šifra
Naziv
901628
Teden požarne varnosti
901834
Teden solidarnosti
902430
Teden rdečega križa
Cena v EUR
0,15
0,17
0,17
2. Drugi filatelistični izdelki
Letne mape
Šifra
Naziv
94318
Letna mapa 2004
90211
Letna mapa 2008
90932
Letna mapa 2009
90776
Letna mapa 2010
92815
Letna mapa 2011
95815
Letna mapa 2012
93127
Letna mapa 2013
900497
Letna mapa 2014
901793
Letna mapa 2015
Cena v EUR
27,12
30,00
34,00
40,00
37,00
37,00
40,00
49,00
46,00
Letniki priložnostnih znamk v vložnih kartonih
Šifra
Naziv
94740
Letnik 1995
94300
Letnik 1997
94746
Letnik 2004
94769
Letnik 2005
90069
Letnik 2006
94911
Letnik 2007
90232
Letnik 2008
90931
Letnik 2009
90777
Letnik 2010
93862
Letnik 2011
99715
Letnik 2012
93457
Letnik 2013
900687
Letnik 2014
902104
Letnik 2015
Cena v EUR
15,02
17,11
22,95
22,95
22,24
28,50
26,00
29,00
34,00
33,00
33,00
34,00
40,00
37,00
5/8
Tematske mape
Šifra
Naziv
90599
Knjiga Okusiti Slovenijo na poštnih znamkah
93744
Knjiga Slovensko mitično izročilo na znamkah
Pošte Slovenije
97149
Knjiga Oblačilna dediščina na znamkah Pošte
Slovenije
92380
Filatelistično-numizmatični komplet – 300.
obletnica tolminskega punta
93128
Knjiga Arheološke najdbe na znamkah pošte
Slovenije
900498
Knjiga znamk »Mostovi«
900347
Filatelistično-numizmatični komplet Barbara
Celjska
901629
Tematska mapa Slovenija – Liechtenstein
902487
Filatelistično-numizmatični komplet 25 let RS
Cena v EUR
29,00
29,00
25,00
15,00
28,00
28,00
15,00
12,00
15,00
Tematski kompleti v vložnih kartonih
Šifra
Naziv
90106
Znamenite osebnosti
90182
Grajske stavbe na Slovenskem
90184
Sadne vrste v Sloveniji
92219
Rastlinstvo II
92222
Čebelarstvo
92225
Festival Lent
94984
Živalstvo WWF
94985
Živalstvo II
94986
Olimpijske igre
90778
Umetnost II
90779
Božič in novo leto II
90780
Evropska Unija in evro
90781
Poštna vozila
90782
Pismonoše in poštni nabiralniki
90783
Poštne stavbe
90784
Ljubezen
95386
Lutke
95387
Živalstvo III
95388
Cestna vozila
95390
Lončarstvo - skupna izdaja z Madžarsko
97150
Živalstvo IV - ptice
97151
Rastlinstvo III - žitni plevel
97152
Rastlinstvo IV - potonike
97153
EUROPA III
92381
Najstarejši podzemni pošti urad – skupna izdaja z
Avstrijo
92922
Rastlinstvo V – nageljni
92924
Voščilne znamke III.
92927
Rastlinstvo VI – Barjanske rastline
93563
Mehdi Huseynzade – Mihajlo – slovenska in
Cena v EUR
7,60
10,50
9,20
9,70
9,20
6,80
9,20
10,00
10,80
11,00
8,00
8,00
8,00
4,50
9,50
6,00
6,50
7,00
10,50
6,00
3,50
3,00
4,50
7,00
4,00
3,00
3,00
3,50
2,50
6/8
94874
900796
901907
902663
902664
902665
902666
902667
902668
902669
902670
902671
902672
azerbajdžanska znamka v kompletu
Mednarodno leto kristalografije – slovenska in
belgijska znamka v kompletu
Dan otroka – slovenski in indijski znamki v
kompletu
Davorin Jenko - slovenska in srbska znamka v
kompletu
100-letnica Ruske kapelice pod Vršičem –
slovenska in ruska znamka v kompletu
Rastlinstvo VII – rastline Botaničnega vrta
Živalstvo V – čmrlji
Rastlinstvo VIII – sadne vrste
Živalstvo VI – slovensko morje
Mostovi
Plemiški grbi
Rastlinstvo IX – vinske trte
Živalstvo VII – netopirji
150. obletnica bitke pri Visu – slovenska in
hrvaška znamka v kompletu
13,00
3,00
2,30
2,30
3,80
3,80
4,50
4,50
4,20
3,70
4,50
4,50
2,30
Kompleti ovitkov prvega dne
Šifra
Naziv
91436
Božič in novo leto
91438
Folklora – maske
91440
Umetnost
91443
Rastlinstvo
Cena v EUR
10,72
7,72
9,64
15,29
Kompleti žigosanih znamk
Šifra
Naziv
92212
Mali komplet žigosanih priložnostnih znamk
93863
Komplet žigosanih osebnih znamk
Cena v EUR
2,50
4,00
3. Filatelistične storitve
Naziv
Naknadno žigosanje s priložnostnim poštnim žigom, starejšim
od enega leta od datuma uporabe priložnostnega poštnega
žiga (5 odtisov istega žiga)
Odobritev in izdaja dovoljenja za uporabo priložnostnega
poštnega žiga
Pošiljanje filatelističnega materiala v notranjem prometu (pri
znesku naročila nad 20,86 EUR se cena ne zaračuna)
Pošiljanje filatelističnega materiala v mednarodnem prometu
(pri znesku naročila nad 41,73 EUR se cena ne zaračuna)
Izdelava in odobritev uporabe rednega poštnega žiga z
ilustracijo
Cena v EUR
21,21
169,71
1,28
2,13
212,13
Cene priložnostnih in rednih poštnih znamk, ovitkov prvega dne ter celin ne vsebujejo DDV.
Ostale cene vsebujejo DDV.
7/8
Legenda:
A - oznaka za vrednost poštnine za standardno pismo v domačem prometu, trenutno 0,37 €.
B - oznaka za vrednost poštnine za navadno pismo prvega masnega razreda v domačem prometu
ter dopisnico, trenutno 0,45 €.
C - oznaka za vrednost poštnine za standardno pismo v mednarodnem prometu, trenutno 1,00 €.
D - oznaka za vrednost poštnine za navadno pismo prvega masnega razreda v mednarodnem
prometu, trenutno 1,26 €.
Največ eno leto od datuma izida ali do prodaje zalog so v prodaji naslednji izdelki:
posamezne priložnostne znamke v blokih, polah in zvežčkih, ilustrirane, razglednične in dotiskane
dopisnice, ovitki prvega dne z in brez znamke, maksimum karte, osebne znamke in doplačilnice.
Časovna omejitev ne velja za naslednje izdelke: redne poštne znamke, aerograme, celine
(pisma z natisnjeno znamko ali napisom, da je poštnina plačana za notranji oz. mednarodni poštni
promet, redne dopisnice), letne in tematske mape ter tematske komplete v vložnih kartonih.
Letne mape in letniki znamk v vložnih kartonih vsebujejo vse priložnostne poštne znamke,
izdane v določenem letu, razen zvežčkov in blokov, če je bila enaka znamka natisnjena tudi v poli.
Letna mapa vsebuje tudi redne znamke, izdane v določenem letu. Tematska mapa vsebuje
znamke, izdane na določeno temo.
8/8