Inrikesflyg i Afghanistan - Lifos

Comments

Transcription

Inrikesflyg i Afghanistan - Lifos
TEMARAPPORT
2016-09-28, version 1.1
Inrikesflyg i
Afghanistan
L04 2016-04-27
Bakgrundsbilden ska:
- vara fri att använda
- ha bra/hög upplösning
- fylla hela rutan
Lifos
Temarapport: Inrikesflyg i Afghanistan
Om rapporten
Denna rapport är skriven i enlighet med EU:s allmänna riktlinjer för framtagande av
landinformation (2008). Den är en opartisk presentation av tillförlitlig och relevant
landinformation avsedd för handläggning av migrationsärenden.
Rapporten bygger på noggrant utvalda informationskällor. Alla källor refereras med
undantag för beskrivning av allmänna förhållanden eller där Lifos expert är en källa, vilket
i så fall anges. För att få en så fullständig bild som möjligt bör svaret inte användas
exklusivt som underlag i samband med avgörandet av ett enskilt ärende utan tillsammans
med andra källor.
Informationen i rapporten återspeglar inte Migrationsverkets officiella ståndpunkt i en viss
fråga och Lifos har ingen avsikt att genom rapporten göra politiska eller rättsliga
ställningstaganden.
Temarapport: Inrikesflyg i Afghanistan
2016-09-28, version 1.1
Lifos – Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
© Migrationsverket (Swedish Migration Agency), 2016
Omslagsbild: Ariana Afghan Airlines, Wikimedia Commons
Publikationen kan laddas ner från http://lifos.migrationsverket.se
2016-09-28, version 1.1
2 (14)
Lifos
Temarapport: Inrikesflyg i Afghanistan
Innehåll
1.
2.
3.
Inledning ................................................................................................ 4
Allmänt om Afghanistans civila flygtrafik ............................................ 4
Flygplatser i Afghanistan ....................................................................... 5
3.1. Internationella flygplatser ................................................................ 5
3.1.1. Planerade internationella flygplatser ........................................ 6
3.2. Militära flygplatser .......................................................................... 6
4. Flygbolag ............................................................................................... 7
4.1. Destinationer ................................................................................... 7
4.1.1. Kommentar kring specifika destinationer ................................ 9
4.1.2. Översikter över avgångar i realtid ............................................ 9
Källförteckning ............................................................................................ 10
2016-09-28, version 1.1
3 (14)
Lifos
Temarapport: Inrikesflyg i Afghanistan
1. Inledning
Rapporten syftar till att ge information om civil flygtrafik i Afghanistan med
fokus på inrikesflyg: flygplatser, flygbolag och destinationer. Flygtidtabeller
i Afghanistan är ofta föremål för ändringar och för vissa avgångar kan
uppehåll göras under en längre tid. Via länkar till flygbolagens webbplatser
som presenteras i denna rapport kan aktuell information till specifika resmål
sökas.
Rapporten omfattar även ett avsnitt om militära flygplatser då flera av de
flygplatser som utgjort baser för utländska trupper planeras att överlämnas
till afghanska myndigheter i framtiden i syfte att utveckla dem till
kommersiella nav i respektive region.
2. Allmänt om Afghanistans civila flygtrafik
Afghanistans civila flygtrafik övervakas primärt av Afghanistans Ministry
of Transport and Civil Aviation (MOTCA) och Afghanistan Civil Aviation
Authority (ACAA). MOTCA:s främsta uppgift är att utforma, reglera,
övervaka och styra Afghanistans transportsystem. ACAA, som grundades
2012 och rapporterar till MOTCA, ansvarar bland annat för drift och
utveckling av alla afghanska flygplatser, samt för reglering och övervakning
av leverantörer av flygtrafik.1
USA har sedan 2002, tillsammans med internationella partners, stöttat
Afghanistans civila flygtrafik med expertis och finansiellt stöd då
Afghanistan i mångt och mycket saknat båda delar.2
Det råder så stora brister i underhållet och kontrollen av flygtrafiken i
Afghanistan att EU 2010 beslöt att bannlysa alla afghanska plan från
flygplatser inom unionen, ett beslut som förnyades 2016.3
Under 2015 belades ett av landets flygbolag, East Horizon Airways, med
startförbud av ACAA på grund av bolagets föråldrade flygplan. I början av
2016 hotade ACAA flera av landets flygbolag med nedläggning och
avstängning av tjänster med anledning av att de ska ha nonchalerat skatteoch säkerhetsbestämmelser. Flygbolagen menar dock att alla afghanska
flygbolag är på gränsen till kollaps.4
Flertalet afghanska flygbolag har generellt sett problem att hålla tidtabeller flygen är ofta försenade eller ställs in med kort varsel.5 Vissa avgångar kan
1
SIGAR, 2015, s.1-3, https://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR-15-58-AR.pdf
Ibid, s. 1
3
Landguiden, 2015; EU, 2016, s. 1-2 , http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/airban/doc/list_en.pdf
4
ch-aviation, 2016, http://www.ch-aviation.com/portal/news/45920-afghan-carriers-toughtimes-getting-tougher
5
Habib, 2013, https://iwpr.net/global-voices/afghan-air-industry-trouble
2
2016-09-28, version 1.1
4 (14)
Lifos
Temarapport: Inrikesflyg i Afghanistan
göra uppehåll under flera månader. Orsaker till detta kan vara relaterat till
väder (ofta säsongsbetonat), naturkatastrofer, tekniska problem (undermåligt
underhåll) eller säkerhetssituationer (strider, attacker).
Attacker mot flygplatser har förekommit ett flertal gånger under senare år.
Under 2015 skedde ett flertal dödliga attacker: i maj, augusti och december
mot Kabuls internationella flygplats6; i augusti utfördes en attack mot
Kunduz flygplats7 och i september intogs staden och det var då nära att även
flygplatsen föll i Talibans händer8; och i december attackerades Kandahars
flygplats vilket resulterade i dryga 50-talet döda.9
3. Flygplatser i Afghanistan
Afghanistan har 67 internationella och inrikes flygplatser. Många av dessa
är emellertid inte mycket mer än ett skjul i slutet av en asfalterad
landningsbana.10
På ACAA:s webbplats finns en karta och en förteckning över landets
flygplatser.11 ACAA har även publicerat teknisk och praktisk information
om resp. flygplats i landet (obs! dokumentet tar lång tid att öppna).12
3.1.
Internationella flygplatser
Afghanistan har fyra internationella flygplatser: Kabul International Airport
(även Hamid Karzai International Airport), Kandahar International Airport,
Herat International Airport och Mazar-e-Sharif International Airport (även
Maulana Jalaluddin Balkhi International Airport).
Kabuls flygplats utgör det huvudsakliga navet för afghanska flygbolag, både
för utrikes och inrikes flyg.13
Herats flygplats har för närvarande ingen internationell flygtrafik, enligt
uppgift på grund av bristande efterfrågan, men planerar att expandera
flygplatsen så att utrikesflyg kan återupptas.14 Ett uppgraderingsprojekt,
med finansiering från Italien, av Herats internationella flygplats är planerad,
6
ACCORD, 2016, http://www.ecoi.net/local_link/323758/449716_en.html
Radio Free Europe/Radio Liberty, 2015, http://www.refworld.org/docid/55ee96862d.html
8
Roggio, 2015, http://www.longwarjournal.org/archives/2015/09/us-special-forces-engagetaliban-in-fighting-at-kunduz-airport.php
9
UN News Centre, 2015, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52780
10
Associated Press (AP), 2015, http://www.voanews.com/content/afghan-airfieldseconomic-hubs/2940286.html
11
ACAA, http://acaa.gov.af/en/page/civil-aviation-authority/all-airport/airports
12
ACAA, http://acaa.gov.af/Content/files/AFG%20AIP%20Ed%2078%20Part%203%20%20AERODROME%20WEF%2026%20May%2016%20_3_(1).pdf
13
CAPA, 2015, http://centreforaviation.com/profiles/countries/afghanistan
14
Pajhwok Afghan News, aug 2015, http://www.pajhwok.com/en/2015/08/04/herat-airportexpansion-work-start-soon-ministry
7
2016-09-28, version 1.1
5 (14)
Lifos
Temarapport: Inrikesflyg i Afghanistan
i syfte att utveckla flygplatsen till ett kommersiellt nav i den västra
regionen.15
De fyra internationella flygplatserna används i dagsläget för både militär
och civil flygtrafik.16
3.1.1.
Planerade internationella flygplatser
I Kunduz planeras en expansion av flygplatsen i syfte att öppna upp för både
internationell och inrikes flygtrafik.17 Se vidare 4.1.1 Kommentar kring
specifika destinationer.
I Ghazni påbörjades grunden till en internationell flygplats 201218, men var
2013 fortfarande under utveckling.19 Se vidare 4.1.1 Kommentar kring
specifika destinationer.
I Khost påbörjades 2012 byggnadsarbeten på flygplatsen i syfte att
expandera till internationell flygplats, men arbetet stoppades något år
senare.20 I april 2016 återupptogs emellertid arbetet och den nya flygplatsen
planeras vara klar 2017.21
3.2.
Militära flygplatser
Många av Afghanistans flygplatser har använts för militärt bruk under
många år. Flygfältet i Bagram har till exempel utgjort det operativa navet
för USA:s och Nato:s trupper och flyg i Afghanistan.22
Från och med början av 2016 skulle åtta flygfält som utgjort baser för Nato
och USA överlämnas till afghanska regeringen (militären resp. Afghanistan
Airfield Economic Development Commission) i syfte att utveckla flera av
flygfälten till kommersiella nav.23 Enligt avtal med USA ska bara de främsta
faciliteterna överlämnas medan små, avlägsna militärbaser och flygfält
nedmonteras och stängs.24 Aktuella flygplatser för överlämning är
15
UNOPS, 2015, https://www.unops.org/english/News/Pages/Afghanistan-Civil-AviationAuthority-achieves-major-milestone-in-civil-aviation.aspx
16
Aqa, 2015, http://www.tolonews.com/en/afghanistan/21189-military-airfields-beinghanded-over-to-govt
17
Pajhwok Afghan News, juli 2014, http://www.pajhwok.com/en/2015/03/10/kunduzairport-preparing-foreign-flights
18
Pajhwok Afghan News, 2012-04-11, http://www.pajhwok.com/en/2012/04/11/ghaznihave-first-ever-international-airport
19
UNAMA, dec 2013, https://unama.unmissions.org/ghazni-civil-airport-inaugurated
20
Pajhwok Afghan News, nov 2015, http://www.pajhwok.com/en/2015/11/02/khostisdemand-special-attention-airport-project
21
Pajhwok Afghan News, april 2016,
http://www.pajhwok.com/en/2016/04/24/construction-work-resumes-khost-airport-project
22
US Congressional Research Service, 2015, s. 43,
http://www.refworld.org/docid/56bb16de4.html
23
Wellman, 2016, http://www.stripes.com/news/afghan-security-concerns-could-delayambitious-development-plan-1.405724
24
Associated Press (AP), 2015, http://www.voanews.com/content/afghan-airfieldseconomic-hubs/2940286.html
2016-09-28, version 1.1
6 (14)
Lifos
Temarapport: Inrikesflyg i Afghanistan
Kandahar, Shindand, Shorabak (tidigare Bastion), Herat, Mazar-e-Sharif,
Jalalabad, Bagram och Kabul.25 Två av dessa - Shindand i Herat-provinsen
och Shorabak (tidigare Bastion) i Helmandprovinsen - har emellertid redan
överlämnats till afghanska försvarsministeriet.26
På grund av försämrat säkerhetsläge beslöt USA i december 2015 att skjuta
på truppneddragningarna, vilket fördröjer överlämningen av flygfälten till
afghanska händer.27
De flygfält som fortsatt ska användas av den afghanska militären är också
tänkta att användas för förbättrad service till civila, såsom kommersiellt flyg
och fraktflyg samt kontorslokaler.28
De fyra internationella flygplatserna används i dagsläget för både militär
och civil flygtrafik.29
4. Flygbolag
På ACAA:s webbplats finns en lista över aktiva flygbolag för inrikesresor30.
Enligt en talesman för ACAA så har fem inrikes och tio utländska flygbolag
hittills fått tillstånd att bedriva civil flygtrafik i Afghanistan.31
Afghanistans äldsta och största flygbolag är statliga Ariana Afghan Airlines,
följt av privatägda flygbolagen Safi Airways, Kam Air, East Horizon
Airlines och Afghan Jet International. I december 2015 belades emellertid
East Horizon Airways med startförbud av ACAA pga. föråldrade flygplan.32
I början av september 2016 rapporterade media att även Safi Airways
hotades av flygförbud, pga. obetalda skulder och skatter, men tvisten ska ha
lösts och Safi fortsätter verksamheten som vanligt.33
4.1.
Destinationer
Flygtidtabeller i Afghanistan är ofta föränderliga och för en del avgångar
tycks uppehåll göras under flera månader. Observera därför att
25
Aqa, 2015, http://www.tolonews.com/en/afghanistan/21189-military-airfields-beinghanded-over-to-govt
26
Wellman, 2016, http://www.stripes.com/news/afghan-security-concerns-could-delayambitious-development-plan-1.405724
27
Ibid
28
Ibid
29
Aqa, 2015, http://www.tolonews.com/en/afghanistan/21189-military-airfields-beinghanded-over-to-govt
30
ACAA, http://acaa.gov.af/en/page/air-operators
31
Bakhtar News, 2016, http://www.bakhtarnews.com.af/eng/business/item/22778-flightsshould-seriously-be-overseen-spokesman.html
32
ch-aviation, 2016, http://www.ch-aviation.com/portal/news/45920-afghan-carriers-toughtimes-getting-tougher
33
TOLOnews, 2016, http://www.tolonews.com/en/afghanistan/27099-govt-threatens-toground-safi-airways-over-unpaid-taxes- och New Afghan Press, 2016,
http://newafghanpress.com/?p=17919
2016-09-28, version 1.1
7 (14)
Lifos
Temarapport: Inrikesflyg i Afghanistan
informationen rörande destinationer och flygtider är aktuell vid tidpunkten
för denna rapports publicering.
Nedan följer information kring aktuella inrikes destinationer från Kabul för
respektive flygbolag. Observera att angivna destinationer är i urval;
respektive flygbolag anger fler destinationer men har enligt tidtabell i
dagsläget inga avgångar. För inrikes avgångar från andra städer, se resp.
flygbolag.
Ariana Afghan Airlines
 Herat (HEA); dagligen.
 Kandahar (KDH); flera gånger i veckan.
 Destinationer
 Tidtabell
Safi Airways
 Herat (HEA); dagligen.
 Destinationer
 Tidtabell
Kam Air
 Bamyan (BIN) i Bamyan-provinsen; flera gånger i veckan (ons, tor,
lör, sön).
 Bost (BST), Lashkar Gah, i Helmand-provinsen; några gånger i
veckan (mån, fre).
 Chaghcharan (CCN) i Ghor-provinsen; några gånger i veckan (tor,
sön).
 Farah FAH) i Farah-provinsen; några gånger i veckan (ons, sön).
 Herat (HEA); dagligen.
 Kandahar (KDH); dagligen.
 Mazar-e-Sharif (MZR); dagligen.
 Tarin Kowt (TII), Tarin Kot i Uruzgan-provinsen; en dag i veckan
(ons).
 Destinationer (klicka på Domestic routes i kartan)
 Tidtabell
Afghan Jet International
 Chaghcharan (CCN), i Ghor-provinsen, några gånger i veckan (ons,
tor).
 Tarin Kowt/Tereen (TII), Tarin Kot i Uruzgan-provinsen, några
gånger i veckan (mån, sön).
 Destinationer (klicka på Current Flight Destinations längre ned på sidan)
 Tidtabell
2016-09-28, version 1.1
8 (14)
Lifos
Temarapport: Inrikesflyg i Afghanistan
East Horizon Airlines:
Belagd med startförbud i december 2015 av ACAA.34
 Destinationer
 Tidtabell
4.1.1.
Kommentar kring specifika destinationer
Ett par flygbolag, East Horizon Airlines och Kam Air, anger Kunduz som
destination (existerande eller planerad) på sina webbplatser, men har enligt
tidtabellerna för närvarande inga flyg dit. Enligt uppgifter från East Horizon
Airlines är alla flyg till Kunduz FN-chartrade ”humanitarian flights”, vilket
bekräftas av flygplatspersonal på Kunduz flygplats35.
Civil flygtrafik i Ghazni invigdes 201336 men för närvarande är det inget
flygbolag som trafikerar Ghazni.
Planer att inom en snar framtid återuppta civilflyg från Jalalabad har
förekommit och rapporterats om vid flera tillfällen tidigare, men planerna
har ännu inte förverkligats.37 Enligt uppgifter som Lifos inhämtat från flera
källor används Jalalabads flygplats i dagsläget för militärt bruk och för
humanitära flighter. FN:s humanitära flygservice UNHAS rapporterar att
Jalalabads flygplats inte har någon civil flygtrafik och att det inte är
sannolikt att civila flygningar kommer att inledas inom det närmaste året.38
Vid kontakt med Kabuls flygplats meddelas att Jalalabads flygplats används
av FN för humanitära flighter.39 Sveriges ambassad i Kabul bekräftar att det
inte går några reguljära flyg till Jalalabad men säger det kan finnas
möjligheter att begära landningstillstånd om man har tillgång till
flygplan/helikopter. Ambassaden har dock inga uppgifter om säkerhet eller
bemanning.40
4.1.2.
Översikter över avgångar i realtid
På webbplatsen för Kabuls internationella flygplats har det funnits en sida
över aktuella avgångar från Kabul.41 Översikten har emellertid inte varit
tillgänglig på senare tid.
På webbplatsen http://airport-departures-arrivals.com/afghanistan-airport/
presenteras ankomster och avgångar i realtid för de fyra internationella
flygplatserna.
34
ch-aviation, 2016, http://www.ch-aviation.com/portal/news/45920-afghan-carriers-toughtimes-getting-tougher
35
East Horizon Airlines, telefonsamtal 2016-08-15 och Kunduz Airport, telefonsamtal
2016-08-15.
36
UNAMA, 2013, https://unama.unmissions.org/ghazni-civil-airport-inaugurated
37
Khaama Press, 2013, http://www.khaama.com/us-transfers-jalalabad-airbase-to-afghangovernment-2141; ACAA, News and Reports (artikel), [inofficiell översättning via
Google], 2016, http://acaa.gov.af/fa/news/59951
38
UNHAS, personal stationerad i Jalalabad, e-post 2016-08-31.
39
Hamid Karzai International Airport i Kabul, telefonsamtal 2016-08-30.
40
Sveriges ambassad i Kabul, e-post 2016-09-26.
41
http://hamidkarzaiairport.com/departure.aspx
2016-09-28, version 1.1
9 (14)
Lifos
Temarapport: Inrikesflyg i Afghanistan
Denna sammanställning av information/länkar är baserad på informationssökningar gjorda
under en begränsad tid. Den är sammanställd utifrån noggrant utvalda och allmänt tillgängliga
informationskällor. Alla använda källor refereras. All information som presenteras, med
undantag av obestridda/uppenbara fakta, har dubbelkontrollerats om inget annat anges.
Sammanställningen gör inte anspråk på att vara uttömmande och bör inte tillmätas exklusivt
bevisvärde i samband med avgörandet av ett enskilt ärende.
Informationen i sammanställningen återspeglar inte nödvändigtvis Migrationsverkets
officiella ståndpunkt i en viss fråga och det finns ingen avsikt att genom sammanställningen
göra politiska ställningstaganden.
Refererade dokument bör läsas i sitt sammanhang.
Källförteckning
Elektroniska källor
ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research
and Documentation, ecoi.net-Themendossier zu Afghanistan: Allgemeine
Sicherheitslage in Afghanistan & Chronologie für Kabul / ecoi.net featured
topic on Afghanistan: General Security Situation in Afghanistan and Events
in Kabul, 2016-05-11,
http://www.ecoi.net/local_link/323758/449716_en.html, [hämtad 2016-0627]
Afghanistan Civil Aviation Authority (ACAA), About Civil Aviation
Authority, (odaterad), http://acaa.gov.af/en/page/general-director-2 [hämtad
2016-06-22]
Afghanistan Civil Aviation Authority (ACAA), AIP Aeronautical
Information Publication – Aerodrome (AD) Part 3, 2016-05-26,
http://acaa.gov.af/Content/files/AFG%20AIP%20Ed%2078%20Part%203%
20-%20AERODROME%20WEF%2026%20May%2016%20_3_(1).pdf,
[hämtad 2016-06-22]
Afghanistan Civil Aviation Authority (ACAA), All Airports, (odaterad),
http://acaa.gov.af/en/page/civil-aviation-authority/all-airport/airports,
[hämtad 2016-06-22]
Afghanistan Civil Aviation Authority (ACAA), Domestic Air Operators,
(odaterad), http://acaa.gov.af/en/page/air-operators, [hämtad 2016-06-22]
Afghanistan Ministry of Transport and Civil Aviation,
http://motca.gov.af/en [hämtad 2016-06-22]
2016-09-28, version 1.1
10 (14)
Lifos
Temarapport: Inrikesflyg i Afghanistan
Associated Press (AP), Afghan Airfields Built for War Seen as Economic
Hubs, 2015-08-31, http://www.voanews.com/content/afghan-airfieldseconomic-hubs/2940286.html [hämtad 2016-06-22]
Aqa, Mir, “Military Airfields Being Handed Over To Govt”, Tolo News,
2015-09-01, http://www.tolonews.com/en/afghanistan/21189-militaryairfields-being-handed-over-to-govt [hämtad 2016-06-22]
Bakhtar News, Flights Should Seriously Be Overseen, Spokesman, 2016-0522, http://www.bakhtarnews.com.af/eng/business/item/22778-flightsshould-seriously-be-overseen-spokesman.html [hämtad 2016-06-22]
CAPA Centre for Aviation, Profiles – Countries – Afghanistan – About,
2015-11-14, http://centreforaviation.com/profiles/countries/afghanistan
[hämtad 2016-06-22]
ch-aviation, Afghan carriers' tough times getting tougher, 2016-05-03,
http://www.ch-aviation.com/portal/news/45920-afghan-carriers-toughtimes-getting-tougher [hämtad 2016-09-27]
EU, Förteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med
verksamhetsförbud i unionen, samt undantag, 2016-06-16,
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/doc/list_sv.pdf,
[hämtad 2016-06-22]
Habib, Mina, “Afghan Air Industry in Trouble”, Institute for War & Peace
Reporting (IWPR), 2013-05-13, https://iwpr.net/global-voices/afghan-airindustry-trouble, [hämtad 2016-06-22]
Khaama Press, US transfers Jalalabad airbase to Afghan government, 201301-24, http://www.khaama.com/us-transfers-jalalabad-airbase-to-afghangovernment-2141, [hämtad 2016-06-22]
Landguiden, Afghanistan – Kommunikationer, 2015-11-17, (hämtad från
Landguiden, Utrikespolitiska institutet) [hämtad 2016-06-22]
New Afghan Press, Safi Airways Resolves Tax Dispute, 2016-09-17,
http://newafghanpress.com/?p=17919 [hämtad 2016-09-27]
Pajhwok Afghan News, Ghazni to have first-ever international airport,
2012-04-11, http://www.pajhwok.com/en/2012/04/11/ghazni-have-firstever-international-airport [hämtad 2016-06-22]
Pahjwok Afghan News, Herat Airport expansion work to start soon:
Ministry, 2015-08-04, http://www.pajhwok.com/en/2015/08/04/heratairport-expansion-work-start-soon-ministry [hämtad 2016-06-22]
2016-09-28, version 1.1
11 (14)
Lifos
Temarapport: Inrikesflyg i Afghanistan
Pajhwok Afghan News, Construction work resumes on Khost airport
project, 2016-04-24, http://www.pajhwok.com/en/2016/04/24/constructionwork-resumes-khost-airport-project [hämtad 2016-06-22]
Pahjwok Afghan News, Kandahar airport gaining international trust, 201506-03, http://www.pajhwok.com/en/2015/06/03/kandahar-airport-gaininginternational-trust [hämtad 2016-06-22]
Pajhwok Afghan News, Khostis demand special attention to airport project,
2015-11-02, http://www.pajhwok.com/en/2015/11/02/khostis-demandspecial-attention-airport-project [hämtad 2016-06-22]
Pahjwok Afghan News, Kunduz airport preparing for foreign flights, 201407-16, http://www.pajhwok.com/en/2015/03/10/kunduz-airport-preparingforeign-flights [hämtad 2016-06-22]
Radio Free Europe/Radio Liberty, Afghanistan: 22 killed in Taliban attack
in Kunduz, 2015-08-09, http://www.refworld.org/docid/55ee96862d.html,
[hämtad 2016-06-22]
Roggio, Bill, “US Special Forces engage Taliban in fighting at Kunduz
airport”, The Long War Journal, 2015-09- 30,
http://www.longwarjournal.org/archives/2015/09/us-special-forces-engagetaliban-in-fighting-at-kunduz-airport.php [hämtad 2016-06-22]
SIGAR - Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, Civil
Aviation: U.S. Efforts Improved Afghan Capabilities, but the Afghan
Government Did Not Assume Airspace Management as Planned, maj 2015,
https://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR-15-58-AR.pdf [hämtad 2016-0622]
TOLOnews, Govt Threatens To Ground Safi Airways Over ‘Unpaid Taxes’,
2016-09-06, http://www.tolonews.com/en/afghanistan/27099-govtthreatens-to-ground-safi-airways-over-unpaid-taxes- [hämtad 2016-09-27]
Wellman, P.W., “Afghan security concerns could delay ambitious
development plan”, Stars and Stripes, 2016-04-22,
http://www.stripes.com/news/afghan-security-concerns-could-delayambitious-development-plan-1.405724 [hämtad 2016-06-22]
UN News Centre, Afghanistan: UN mission condemns Taliban attack at
Kandahar Airport, 2015-12-10,
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52780 [hämtad 2016-0622]
UNAMA, GHAZNI: Civil airport inaugurated, 2013-12-29,
https://unama.unmissions.org/ghazni-civil-airport-inaugurated [hämtad
2016-06-22]
2016-09-28, version 1.1
12 (14)
Lifos
Temarapport: Inrikesflyg i Afghanistan
UNOPS - The United Nations Office for Project Services, Afghanistan Civil
Aviation Authority achieves major milestone in civil aviation, 2015-12-15,
https://www.unops.org/english/News/Pages/Afghanistan-Civil-AviationAuthority-achieves-major-milestone-in-civil-aviation.aspx [hämtad 201606-22]
US Congressional Research Service (CRS), Afghanistan: Post-Taliban
Governance, Security, and U.S. Policy, 2015-12-22, RL30588,
http://www.refworld.org/docid/56bb16de4.html [hämtad 2016-06-22]
US DOD – US Department of Defense, Carter: Afghanistan Mission
Remains a Top Priority, 2015-12-19, http://www.defense.gov/News-ArticleView/Article/637501/carter-afghanistan-mission-remains-a-top-priority,
[hämtad 2016-06-22]
Muntliga källor
East Horizon Airlines, telefonsamtal, 2016-08-15
Hamid Karzai International Airport, flygplatspersonal, telefonsamtal, 201608-30
Kunduz Airport, flygplatspersonal, telefonsamtal, 2016-08-15
Sveriges ambassad i Kabul, e-post, 2016-09-26
UNHAS - UN Humanitarian Air Service, personal stationerad i Jalalabad, epost, 2016-08-31
Övriga källor
Flygplatser
Kabul International Airport (Hamid Karzai International Airport):
http://hamidkarzaiairport.com/
Kandahar International Airport:
http://www.kandaharinternationalairport.com/
Flygbolag
Afghan Jet International: http://www.flyaji.com/
Ariana Afghan Airlines: https://www.flyariana.com/
East Horizon Airlines: http://flyeasthorizon.com/
Kam Air: https://www.kamair.com/
Safi Airways: http://www.safiairways.com/
2016-09-28, version 1.1
13 (14)
Lifos publikationer
Landrapport syftar primärt till att utgöra ett underlag till Migrationsverkets rättsliga
styrning. Den kan också ge stöd vid handläggning i migrationsärenden.
Temarapport syftar till att ge landinformation i ett eller flera sammanlänkade teman,
alternativt ett tema som berör flera länder.
Lägesanalys syftar till att ge en kortfattad lägesbild av en situation i ett land, inklusive en
analys kring möjlig utveckling.
Scenarioanalys syftar primärt till att utgöra ett stöd vid prognosarbete, strategiskt
beslutsfattande etc. genom att beskriva ett antal möjliga scenarier samt sannolikheten och
konsekvensen av dessa.
Fråga-Svar är sammanställningar av information som svar på frågor från
Migrationsverkets anställda.

Om Lifos
Lifos är ett center för landinformation och omvärldsanalys. Vi samlar in,
analyserar och upprätthåller expertkunskap om länder och regioner från vilka
människor söker sig till Sverige.
Lifos mission: Lifos är ett expertorgan, vilket agerar opartiskt och proaktivt för att
bidra till rättssäkra och effektiva migrationsprocesser genom tillförlitlig, relevant
och lättillgänglig landinformation och omvärldsanalys.
Migrationsverket • 601 70 Norrköping
[email protected]
http://lifos.migrationsverket.se • www.migrationsverket.se

Similar documents