Oaklins tiskovno sporočilo (pdf dokument)

Comments

Transcription

Oaklins tiskovno sporočilo (pdf dokument)
Globalno sporočilo za javnost, 10. oktober 2016
Danes, Publikum Korpfin in člani mednarodne organizacije M&A International
naznanjajo ustanovitev novega globalnega igralca: Oaklins. Kot rezultat te spremembe
bo Publikum sedaj polnopravni član Oaklins International.
Oaklins je eno največjih in najdlje delujočih združenj podjetij za M&A svetovanje na mid-market
M&A segmentu s poudarkom na več kot 14-ih panogah in 60 pisarnah v vseh glavnih finančnih
centrih po svetu. Z novo mednarodno strukturo Oaklins lahko svetuje tako zasebnim
delničarjem, finančnim vlagateljem in pravnim osebam pri večjih in bolj zapletenih poslih, kar
prinaša boljše rezultate v raznolikih in kompleksnih transakcijah.
Čezmejno udejstvovanje panožnih specialistov skupine Oaklins bo temeljilo na sodelovanju
preko 700 M&A strokovnjakov po vsem svetu. Lokalne ekipe se bodo, glede na potrebe
projekta, okrepile s svetovno priznanimi strokovnjaki z namenom uspešne izpeljave posla.
Novi globalni informacijski sistemi so bili razviti z namenom, da zagotovijo nemoteno globalno
sodelovanje in izmenjavo strokovnega znanja znotraj posameznega sektorja, trendov, tržnih
informacij ter analiz in vrednotenja. Tudi v prihodnjih letih bo 14 raziskovalnih sektorskih
skupin podpiralo nadaljnjo rast Oaklinsa kot pomembnega podjetja v globalnem finančnem
okolju.
Florian von Alten, partner pri Oaklins Nemčija in predsednik Oaklins International dodaja:
“Izjemno počaščeni smo, da je organizacija M&A International naredila ta pomemben korak pri
oblikovanju Oaklinsa v močno globalno družbo. Današnji klienti želijo, da njihovi finančni
svetovalci dostopajo do kupcev in prodajalcev na vseh koncih sveta. Od sedaj bomo še
dodatno zbližali odnose med lokalnimi pisarnami po vsem svetu in Oaklins naredili v
integriranega neodvisnega globalnega M&A svetovalca z močnim poudarkom na poznavanju
klientove panoge.”
Vlado Jančič, direktor Publikum korpfina – komentira ta sentiment: “Naše slovenske in ostale
regionalne stranke bodo imele veliko koristi od vzpostavitve skupine Oaklins, posebej zaradi
dodatne panožne osredotočenosti in povečanega globalnega dosega. Sedaj se bodo naše
lokalne ekipe konstantno dopolnjevale s svetovnimi strokovnjaki iz relevantnega sektorja. "
Ozadje
Oaklins je rezultat več kot 30 let sodelovanja med izkušeni strokovnjaki nekdanjega združenja
M&A International. To dolgoletno partnerstvo je ključni diferenciator v primerjavi z večino
konkurenčnih svetovalnih hiš in tako Oaklins prinaša brezhibno zapiranje transakcij. V zadnjih
Oaklins is the collective trade name of independent member firms affiliated with Oaklins International Inc.
For details of the nature of affiliation please refer to www.oaklins.com/legal.
Globalno sporočilo za javnost, 10. oktober 2016
petih letih so družbe članice Oaklins uspešno izpeljale kar 1.500 poslov, od tega je bilo več kot
50% čezmejnih poslov. Po podatkih Thomson Reuters je bil lani Oaklins – predhodno
imenovan M & A International - uvrščen med 6 največjih svetovalcev v mid-market segmentu,
kjer je velikost poslov do USD 500 milijonov.
Za dodatne informacije se prosim obrnite na:
Vlado Jančič
direktor
Tel.: +386 1 300 60 60
Email: [email protected]
Publikum Korpfin, član Oaklinsa
Publikumova ekipa strokovnjakov zagotavlja najvišji nivo opravljanja storitev tako na osebni
kot korporativni ravni. Širok spekter Publikumovih profesionalnih storitev vključuje M&A
svetovanje na nakupni in prodajni strani, projekte prestrukturiranja, vrednotenja in drugo
podjetniško svetovanje. Dolg seznam preteklih referenc, med katerimi nekatere predstavljajo
največje in najkompleksnejše transakcije na lokalnem trgu, so dokaz za Publikumovo
sposobnost pripeljati posel do uspešnega zaključka.
Oaklins
Oaklins je svetovalna družba z najbolj izkušeno globalno ekipo preko 700 panožnih
strokovnjakov v mid-market segmentu M&A, prisotna v 40 državah po vsem svetu. V zadnjih 5
letih smo skupaj uspešno zaključili preko 1.500 transakcij. www.oaklins.com
Oaklins is the collective trade name of independent member firms affiliated with Oaklins International Inc.
For details of the nature of affiliation please refer to www.oaklins.com/legal.