Joensuu 18.11.2016

Comments

Transcription

Joensuu 18.11.2016
Itä-Suomen yliopiston Abi-päivä
Joensuun kampuksella perjantaina 18.11.2016 klo 10.00-14.00
AT100,
Agora
119 h
Klo
10.00
10.45
TEOLOGIA
Joensuun kampus
Klo
11.00
11.45
TIETOJENKÄSITTE
LYTIEDE
Joensuun kampus
Kuopion kampus
Klo
12.15
13.00
INFOTILAISUUS
rehtoreille ja
opoille
C1,
Carelia
600 h
C2,
Carelia
150 h
AU100,
Aurora
250 h
KASVATUSTIETEET1
Joensuun kampus
Savonlinnan kampus
SOVELLETTU
FYSIIKKA,
TERVEYDEN
EDISTÄMINEN
Kuopion kampus
KAUPPATIETEET
Kuopion kampus
Joensuun kampus
KASVATUSTIETEET2
PSYKOLOGIA
Joensuun kampus
YMPÄRISTÖ- JA
BIOTIETEET
Joensuun kampus ja Kuopion kampus
METSÄTIETEET
Joensuun kampus
OIKEUSTIETEET (oikeustieteellinen & julkisoikeus)
Joensuun kampus
LUONNONTIETEET3
Joensuun kampus
klo 12.15-13.15
Klo
13.15
14.00
1
2
3
4
5
Yleinen tentti alkaa
klo 13!!!
LÄÄKETIEDE JA
HAMMASLÄÄKETIEDE
Kuopion kampus
Karelia AMK
Yleisesittely
lastentarhanopettajan, luokanopettajan, kotitalous- ja käsityönopettajan koulutus
erityisopettajien koulutus, kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, opinto-ohjaajan koulutus
fysiikka, matematiikka, kemia
yhteiskuntapolitiikka, sosiologia, sosiaalipsykologia, sosiaalipedagogiikka, sosiaalityö,
vieraat kielet ja käännöstiede, Suomen kieli ja kulttuuritieteet
HUMANISTISET
TIETEET5
Joensuun kampus
E100,
Educa
184 h
F100,
Futura
108 h
FARMASIA,
RAVITSEMUSTIEDE JA
BIOLÄÄKETIEDE
Kuopion kampus
HUMANISTINEN
AMMATTIKORKEAKOULU,
POHJOIS-KARJALAN
KESÄYLIOPISTO
Yleisesittelyt
HISTORIA, MAANTIEDE
JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON
Joensuun kampus
KANSAINVÄLISIÄ
VAIHTOMAHDOLLISUUKSIA
YHTEISKUNTATIETEET
JA SOSIAALITIETEET4
Joensuun kampus
Kuopion kampus
KASVATUSTIETEET,
PSYKOLOGIA JA
OPETTAJANKOULUTUS
(kooste aamupäivästä)
Joensuun kampus
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON
AVOIN YLIOPISTO
LAPPEENRANNAN
TEKNILLINEN YLIOPISTO
Diplomi-insinööri
(tekniikka) ja kauppatieteet
Esittelypisteitä Carelia-rakennuksen aulassa.
ESITTELYPISTEET
Carelia- rakennuksen aulassa (1. ja 2. kerros) mm. seuraavat Itä-Suomen yliopiston esittelypisteet:
 Itä-Suomen yliopiston hakuopas ja esitteet
 Avoin yliopisto (Klo 10 kampuskävely Avoimen yliopiston opinnoista kiinnostuneille. Noin 30 minuutin kampuskävelyllä tutustumme Avoi-
men yliopiston opintoihin ja opiskelutapoihin. Lähtö alkukiviltä.)

Tiedekunnat

Muut oppilaitokset:








Lappeenrannan teknillisen yliopiston esittelypiste
Humanistinen ammattikorkeakoulu, esittelypiste
Joensuun Urheiluakatemia
Karelia amk:n esittelypiste
Savonia amk:n esittelypiste
Pohjois-Karjalan kesäyliopisto, esittelypiste
Joensuun erilaiset oppijat ry, esittelypiste
JyAmk/Tiimiakatemia saliesittely klo 13-14 AG100
Lisäksi: Ylioppilaskunnan ja ainejärjestöjen toimintaa esitteillä Carelia-rakennuksen aulassa.
Info-tilaisuus, AT100 (Agora, teologisiipi) klo 12.15–13.15
o Rehtoreille ja opinto-ohjaajille
o Aiheena:
Hakuinfo
o Vierailuluennoista ja väistöstilaisuuksista, ks. lisätiedot http://www.uef.fi/ajassa
Näytteilleasettajat, esittelypisteiden rakennusaika Carelialla on klo 08.30 – 09.30.
Abipäivän yhdyshenkilö ja lisätiedot:
rekrytointipäällikkö Marko Junkkarinen
marko.junkkarinen(at)uef.fi
puh. 050 543 8528
http://hae.uef.fi/abi-paivat-ja-vierailut
Kampuskartta löytyy osoitteesta http://www.uef.fi/fi/yhteystiedot/kartat_jns
Ruokailuista kannattaa sopia suoraan Amican kanssa, [email protected], p. 040 766 3007

Similar documents