53 Milde - Hjellestad - Birkelandsskiftet terminal (- Bergen

Comments

Transcription

53 Milde - Hjellestad - Birkelandsskiftet terminal (- Bergen
Første
avgang
Fra Milde
Milde snuplass...........
Hjellestad snuplass...
Birkelandsskiftet term
Lagunen.....................
Fjøsanger...................
Danmarks plass,sør..
Bergen busstasjon....
Festplassen...............
 5.26
 5.32
 5.42
····
····
····
····
····
Kl. 10.08–12.38
(hvert 30. min)
 6.08
 6.14
 6.27
 6.36
 6.41
 6.48
 6.55
 6.58
 6.38
 6.44
 6.58
 7.07
 7.13
 7.21
 7.28
 7.31
 6.53
 7.00
 7.14
 7.23
 7.29
 7.37
 7.44
 7.47
 7.00
 7.07
 7.21
····
····
····
····
····
 7.08
 7.15
 7.29
 7.38
 7.44
 7.52
 7.59
 8.02
 7.15
 7.22
 7.36
····
····
····
····
····
 7.23
 7.30
 7.44
 7.53
 7.59
 8.05
 8.11
 8.14
 7.29
 7.36
 7.50
····
····
····
····
····
 7.36
 7.43
 7.57
 8.07
 8.12
 8.18
 8.24
 8.27
 7.51
 7.58
 8.10
····
····
····
····
····
 8.08
 8.14
 8.26
····
····
····
····
····
 8.38
 8.44
 8.56
····
····
····
····
····
 9.09
 9.15
 9.27
····
····
····
····
····
 9.38
 9.44
 9.56
····
····
····
····
····
08
14
26
···
···
···
···
···
38
44
56
···
···
···
···
···
13.38
13.44
13.56
····
····
····
····
····
14.08
14.14
14.26
····
····
····
····
····
14.23
14.29
14.42
····
····
····
····
····
Mandag – fredag
Siste
avgang
Fra Milde
15.36
15.43
15.56
16.08
16.13
16.19
16.26
16.29
15.51
15.58
16.11
16.23
16.28
16.33
16.39
16.42
16.00
16.07
16.20
····
····
····
····
····
16.08
16.15
16.28
16.38
16.43
16.48
16.54
16.57
16.23
16.30
16.42
····
····
····
····
····
16.38
16.44
16.56
····
····
····
····
····
16.53
16.59
17.11
····
····
····
····
····
17.06
17.12
17.24
····
····
····
····
····
17.36
17.42
17.54
····
····
····
····
····
18.35
18.41
18.53
····
····
····
····
····
18.54
19.00
19.12
····
····
····
····
····
19.36
19.42
19.54
····
····
····
····
····
bu
ss
ta
Fe
sj
st
on
pl
as
se
n
15.30
15.37
15.50
····
····
····
····
····
Be
rg
en
15.21
15.28
15.41
15.53
15.58
16.04
16.11
16.14
Ho
p,
Sj
øl
in
je
n
Fj
øs
an
ge
r
15.06
15.13
15.26
15.38
15.43
15.49
15.56
15.59
B
te irke
rm la
in nd
al ss
ki
ft
Sa
et
nd
sl
is
ki
ft
et
La
gu
ne
n
Hj
el
le
st
ad
14.53
15.00
15.13
····
····
····
····
····
35
For avganger mellom Birkelandsskiftet
terminal og Byparken, se Bybanen (Linje 1).
20.36
20.42
20.54
····
····
····
····
····
20.54
21.00
21.11
····
····
····
····
····
21.36
21.42
21.53
····
····
····
····
····
22.36
22.42
22.53
····
····
····
····
····
Linjen blir kjørt av Tide Buss AS.
Gruppebestilling: Telefon 05505.
Ruteopplysning Skyss: Telefon 177
53
M
ild
e
Milde snuplass........... 14.38
Hjellestad snuplass... 14.45
Birkelandsskiftet term 14.58
Lagunen..................... ····
Fjøsanger................... ····
Danmarks plass,sør.. ····
Bergen busstasjon.... ····
Festplassen............... ····
Milde › Hjellestad › Birkelandsskiftet ›
Lagunen › Sentrum
Mandag – fredag
36
Kl. 10.10–13.40
(hvert 30. min)
····
····
····
····
····
 6.26
 6.37
 6.46
 6.28
 6.31
 6.35
 6.40
 6.49
 7.00
 7.11
 7.20
 6.54
 6.57
 7.01
 7.06
 7.15
 7.26
 7.37
 7.46
····
····
····
····
····
 7.33
 7.44
 7.53
 7.09
 7.12
 7.16
 7.21
 7.30
 7.41
 7.52
 8.01
 7.24
 7.27
 7.31
 7.36
 7.45
 7.56
 8.07
 8.14
····
····
····
····
····
 8.11
 8.22
 8.29
····
····
····
····
····
 8.26
 8.37
 8.44
····
····
····
····
····
 8.50
 9.01
 9.08
····
····
····
····
····
 9.40
 9.51
 9.58
···
···
···
···
···
10
21
28
···
···
···
···
···
40
51
58
····
····
····
····
····
14.10
14.21
14.29
····
····
····
····
····
14.20
14.31
14.39
15.42
15.45
15.49
15.56
16.06
16.15
16.26
16.34
15.57
16.00
16.04
16.11
16.21
16.30
16.41
16.48
16.14
16.17
16.21
16.28
16.36
16.45
16.56
17.03
····
····
····
····
····
17.02
17.13
17.20
····
····
····
····
····
17.17
17.28
17.35
····
····
····
····
····
17.47
17.58
18.05
····
····
····
····
····
18.10
18.21
18.28
····
····
····
····
····
18.40
18.51
18.58
····
····
····
····
····
19.10
19.21
19.28
····
····
····
····
····
20.10
20.20
20.27
····
····
····
····
····
20.40
20.50
20.57
····
····
····
····
····
21.10
21.20
21.27
····
····
····
····
····
22.10
22.20
22.27
M
ild
e
····
····
····
····
····
16.08
16.19
16.27
Sa
nd
sl
is
ki
ft
et
Bi
r
te ke
rm la
in nd
al ss
ki
ft
Hj
et
el
le
st
ad
15.27
15.30
15.34
15.41
15.51
16.00
16.11
16.19
Ho
p,
Sj
øl
in
je
n
La
gu
ne
n
No
rd
ah
lB
ru
ns
Be
gt
rg
en
bu
ss
ta
Fj
sj
øs
on
an
ge
r
····
····
····
····
····
14.58
15.09
15.17
····
····
····
····
····
15.08
15.19
15.27
Kl. 22.40–0.40
(hvert 60. min)
Fra Nordahl Bruns gt
Nordahl Bruns gate..... ····
Bergen busstasjon...... ····
Danmarks plass,sør.... ····
Fjøsangerkrysset........ ····
Lagunen...................... ····
Birkelandsskiftet term. 15.38
Hjellestad snuplass..... 15.49
Milde snuplass............ 15.57
····
····
····
····
····
14.43
14.54
15.02
For avganger mellom Birkelandsskiftet
terminal og Byparken, se Bybanen (Linje 1).
···
···
···
···
···
40
50
57
14.47
14.50
14.54
15.01
15.11
15.20
15.31
15.39
Fredag
Nattakst
····
····
····
····
····
 0.40
 0.50
 0.57
····
····
····
····
····
 2.40
 2.50
 2.57
····
····
····
····
····
 3.40
 3.50
 3.57
Linjen blir kjørt av Tide Buss AS.
Gruppebestilling: Telefon 05505.
Ruteopplysning Skyss: Telefon 177
Sentrum › Lagunen ›
Birkelandsskiftet › Hjellestad › Milde
Første
Fra Nordahl Bruns gt avgang
Nordahl Bruns gate..... ····
Bergen busstasjon...... ····
Danmarks plass,sør.... ····
Fjøsangerkrysset........ ····
Lagunen...................... ····
Birkelandsskiftet term.  5.56
Hjellestad snuplass.....  6.08
Milde snuplass............  6.15
53
Mandag – fredag
Oppdatert 05.10.2016
Søndag
Første
Fra Milde
avgang
 6.37
Milde snuplass...........  6.23
Hjellestad snuplass...  6.31
 6.45
Birkelandsskiftet term  6.41
 6.55
 7.37
 7.45
 7.55
Kl. 8.41–0.41
(hvert 60. min)
41
49
59
Siste
avgang
 0.41
 0.49
 0.59
Første
avgang
 6.29
 8.29
 6.37
 8.37
 6.47
 8.47
Lørdag
Fra Birkerlandsskiftet
Birkelandsskiftet term...
Hjellestad snuplass.......
Milde snuplass..............
Kl. 8.29–23.29
(hvert 60. min)
29
37
47
Milde ‹› Hjellestad ‹› Birkelandsskiftet ‹›
Lagunen ‹› Sentrum
Lørdag
Siste
avgang
23.29
23.37
23.47
Søndag
Første Kl. 7.03–23.03
avgang (hvert 60. min)
 7.03
03
23.03
 7.13
13
23.13
 7.21
21
23.21
 0.13
 0.23
 0.31
Nattakst
 2.40  3.40
 2.50  3.50
 2.58  3.58
Første
avgang
 8.10
 9.10
 8.20
 9.20
 8.28
 9.28
Kl. 11.10–0.10
(hvert 60. min)
10
20
28
Siste
avgang
 0.10
 0.20
 0.28
M
ild
e
Sa
nd
sl
is
ki
ft
et
Bi
te rke
rm la
in nd
al ss
ki
ft
Hj
et
el
le
st
ad
Ho
p,
Sj
øl
in
je
n
La
gu
ne
n
No
rd
ah
lB
ru
ns
Be
gt
rg
en
bu
ss
ta
Fj
sj
øs
on
an
ge
r
bu
ss
ta
Fe
sj
st
on
pl
as
se
n
Be
rg
en
Ho
p,
Sj
øl
in
je
n
Fj
øs
an
ge
r
B
te irke
rm la
in nd
al ss
ki
ft
Sa
et
nd
sl
is
ki
ft
et
La
gu
ne
n
Hj
el
le
st
ad
53
M
ild
e
For avganger mellom Birkelandsskiftet
terminal og Byparken, se Bybanen (Linje 1).
37