04.34.00 - מתן שירות מקצועי לאסירים ועצורים על ידי עורכי דין

Comments

Transcription

04.34.00 - מתן שירות מקצועי לאסירים ועצורים על ידי עורכי דין
‫גורם אחראי‪:‬‬
‫פקודת נציבות‬
‫פרק‪:‬‬
‫יועץ משפטי‬
‫‪ - 40‬אסירים‬
‫מס' הפקודה‪:‬‬
‫‪40540544‬‬
‫בתוקף מתאריך‪:‬‬
‫‪25.541‬‬
‫ת' עדכון אחרון‪:‬‬
‫‪1454251422‬‬
‫מתן שירות מקצועי לאסירים ועצורים ע"י עורכי דין‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫א‪.‬‬
‫ביקש אסיר‪ /‬עצור בבית סוהר להיפגש עם עורך דינו לצורך קבלת‬
‫שירות מקצועי או ביקש עורך דין שמינה האסיר‪/‬העצור או אדם קרוב‬
‫לאסיר‪/‬עצור‪ ,‬להיפגש עמו לצורך מתן השירות המקצועי‪ ,‬תתאפשר‬
‫הפגישה על פי הכללים כמפורט להלן וזאת מבלי לגרוע מהוראות כל‬
‫דין‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫על מפקד בית הסוהר לאפשר לאסיר‪/‬עצור להתקשר לעורך דינו ולזמנו‬
‫בהקדם האפשרי‪.‬‬
‫א‪ .‬חוק המעצרים ותקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה‪-‬מעצרים)‬
‫(תנאי החזקה במעצר) תשנ"ז‪.1991-‬‬
‫כללי‬
‫הבסיס החוקי‬
‫ב‪ .‬סעיף ‪ 54 ,54‬א' ו – ‪54‬א‪ 1‬לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"ב‪.1911-‬‬
‫תקנות ‪ 33 - 22‬לתקנות בתי הסוהר‪ ,‬תשל"ח ‪.1912‬‬
‫ג‪ .‬חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה ושומרון – שיפוט‬
‫בעבירות ועזרה משפטית)‪ ,‬תשל"ח – ‪.1911‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.5‬‬
‫להסדיר הוראות הנוגעות לתיאום והסדרת פגישות אסירים עם עורכי דין‬
‫לצורך מתן שירות מקצועי‪.‬‬
‫א‪" .‬עצור"‬
‫ב‪" .‬מקום‬
‫מעצר"‬
‫ג‪" .‬אסיר"‬
‫‪ )1‬המצוי במשמורת חוקית וטרם ניגזר דינו‪.‬‬
‫‪ )2‬מי שמוחזק במעצר בישראל מכוח תקנה ‪( 6‬ב) לחוק‬
‫להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה‬
‫והשומרון ‪ -‬שיפוט בעבירות ועזרה משפטית)‪ ,‬תשל"ח‬
‫ ‪( 1911‬מדובר בעצורים פלסטינאים העומדים לדין‬‫בבימ"ש צבאי) ‪.‬‬
‫מקום הנמצא באחריות משטרת ישראל או שירות‬
‫בתי הסוהר שהשר לבט"פ הכריז עליו כמקום מעצר‪.‬‬
‫‪ )1‬המצוי במשמורת חוקית לאחר שנגזר דינו ע"י בית‬
‫המשפט‪.‬‬
‫‪ )2‬מי שנושא מאסר בישראל בהתאם להוראות תקנה ‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫מטרה‬
‫הגדרות‬
‫פרק‪:‬‬
‫‪ - 40‬אסירים‬
‫מס' הפקודה‪:‬‬
‫‪40540544‬‬
‫בתוקף מתאריך‪:‬‬
‫‪25.541‬‬
‫ת' עדכון אחרון‪:‬‬
‫‪1454251422‬‬
‫(א) לחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום‬
‫(יהודה והשומרון ‪ -‬שיפוט בעבירות ועזרה משפטית)‬
‫תשל"ח ‪( 1911 -‬מדובר באסירים פלסטינאים שהוטל‬
‫עליהם מאסר בבימ"ש צבאי)‪.‬‬
‫ד‪" .‬אסיר‬
‫שפוט"‬
‫אסיר שנגזר דינו ע"י ביהמ"ש‪ ,‬המצוי במשמורת‬
‫חוקית ואשר לא קבועים בעניינו דיונים משפטיים‬
‫נוספים‪.‬‬
‫ה‪" .‬בית סוהר"‬
‫בניין או מחנה עליו הכריז השר לבט"פ שישמש‬
‫מקום להחזקת אסירים ‪ /‬עצורים במשמורת חוקית‪.‬‬
‫ו‪" .‬עורך דין"‬
‫‪.4‬‬
‫‪ )1‬חבר לשכת עורכי הדין בישראל‪.‬‬
‫‪ )2‬חבר לשכת עורכי הדין הפלשתינית‪.‬‬
‫ז‪ " .‬עצור‪/‬אסיר‬
‫בטחוני"‬
‫כמשמעו בפקנ"ץ ‪" 35.34.33‬הגדרת אסיר בטחוני"‪.‬‬
‫ח‪" .‬ארגון‬
‫טרוריסטי"‬
‫חבר אנשים המשתמש בפעולותיו במעשי אלימות‬
‫העלולים לגרום למותו של אדם או לחבלתו‪ ,‬או‬
‫באיומים במעשי אלימות כאלה‪.‬‬
‫א‪ .‬ככלל‪ ,‬פגישה של עו"ד עם עצור במקום מעצר תתקיים בימים א'‪-‬ה'‪ ,‬בין‬
‫השעות ‪( 16:54-32:33‬כניסה אחרונה בשעה ‪ )16:14‬וביום ו' בין השעות‬
‫‪( 12:33-32:33‬כניסה אחרונה בשעה ‪.)11:54‬‬
‫מועדי פגישות עורך דין ‪-‬‬
‫עצור‬
‫ב‪ .‬פגישה ראשונה של עצור בחקירה עם עורך דין תתקיים‪ ,‬לבקשת העצור‬
‫או עורך דינו‪ ,‬ללא דיחוי‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫פגישת עורך דין עם אסיר תתקיים בימים א' ‪ -‬ה' בין השעות ‪11:33-32:33‬‬
‫וכן בין השעות ‪ 13:33‬עד ‪( 16:54‬כניסה אחרונה בשעה ‪.)16:14‬‬
‫מועדי פגישות עורך דין ‪-‬‬
‫אסיר‬
‫‪.1‬‬
‫א‪ .‬ביקש עורך דין להיפגש עם עצור בטחוני‪ ,‬יפנה לתיאום מועד הפגישה‬
‫אל קצין האסירים או איש הקשר במקום המעצר באמצעות פניה בכתב‬
‫באמצעות פקס למקום המעצר‪.‬‬
‫תיאום פגישת עורך דין ‪-‬‬
‫עצור בטחוני‬
‫ב‪ .‬קצין האסירים יודיע בכתב לעורך הדין את מועד הביקור המאושר עם‬
‫‪2‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫‪ - 40‬אסירים‬
‫מס' הפקודה‪:‬‬
‫‪40540544‬‬
‫בתוקף מתאריך‪:‬‬
‫‪25.541‬‬
‫ת' עדכון אחרון‪:‬‬
‫‪1454251422‬‬
‫העצור הביטחוני‪ ,‬כאשר מועד הפגישה המאושר יהיה ללא דיחוי ולא‬
‫יאוחר מ‪ 25 -‬שעות ממועד הפניה או במועד מאוחר יותר‪ ,‬בהתאם לבקשת‬
‫עורך הדין‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫א‪ .‬ביקש עורך דין להיפגש עם אסיר בטחוני‪ ,‬יפנה לתיאום מועד הפגישה‬
‫אל קצין האסירים או איש הקשר בבית הסוהר באמצעות פניה בכתב‬
‫באמצעות פקס לבית הסוהר‪.‬‬
‫תיאום פגישת עורך דין ‪-‬‬
‫אסיר בטחוני‬
‫ב‪ .‬קצין האסירים בבית הסוהר יודיע בכתב לעורך הדין את מועד הביקור‬
‫המאושר עם האסיר הביטחוני‪ ,‬כאשר מועד הפגישה המאושר יהיה‬
‫בהקדם האפשרי או במועד מאוחר יותר‪ ,‬בהתאם לבקשת עורך הדין‪.‬‬
‫ג‪ .‬שעות הביקור תהיינה בכפוף לאמור בסעיף ‪ 4‬לעיל‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫א‪ .‬פגישת עורך דין עם אסיר שפוט שאינו אסיר בטחוני מצריכה מתן הודעה‬
‫מראש לקצין האסירים או איש הקשר בבית הסוהר‪ ,‬בדבר היות הפגישה‬
‫פגישה לצורך מתן שירות מקצועי‪.‬‬
‫פגישת עורך דין – אסיר‬
‫שפוט שאינו אסיר‬
‫בטחוני‬
‫ב‪ .‬הודעה כאמור תיעשה בכתב ותישלח בפקס לא יאוחר מ‪ 25 -‬שעות ממועד‬
‫הפגישה המבוקש בצירוף ייפוי כח מאת האסיר השפוט‪.‬‬
‫ג‪ .‬קצין האסירים יודיע בכתב באמצעות הפקס לעורך הדין על מועד‬
‫הפגישה‪ ,‬בכפוף לשעות וימי הביקור הקבועים בסעיף ‪ 6‬לעיל‪ ,‬ובשים לב‬
‫לניהול ושגרת בית הסוהר ולסידורים הנדרשים לשם קיום הפגישה‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫א‪ .‬זכות עצור לפי חוק המעצרים להיפגש עם עורך דין כפופה להוראות‬
‫סעיפים ‪ 35‬ו‪ 34 -‬והתקנות שהותקנו מכוחו‪.‬‬
‫זכות עצור על פי תחיקת הביטחון החלה באזורי יהודה ושומרון להיפגש‬
‫עם עורך דין כפופה להוראות סעיפים ‪ 12‬ב' עד ‪ 12‬ד' לצו בדבר הוראות‬
‫בטחון (יהודה והשומרון)(מס' ‪ )312‬תש"ל‪.1913-‬‬
‫ההוראות הנ"ל עוסקות בין היתר בדחיית פגישה בין עו"ד ללקוח הנמצא‬
‫בחקירה‪.‬‬
‫הודעה על דחיית פגישת‬
‫עורך דין ‪-‬‬
‫עצור בחקירה‬
‫ב‪ .‬פנה עורך דין טלפונית למפקד מקום המעצר או מי מטעמו בבקשה לדעת‬
‫באם החליט הגורם המוסמך לכך להורות על דחיית הפגישה של עצור‬
‫בחקירה עם עורך דינו ושיגר בפקס ייפוי כוח כמפורט להלן‪ ,‬תינתן לעורך‬
‫הדין תשובה לשאלה זו‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫הגורם האחראי ברמת בית הסוהר או בית המעצר בפניות עורכי דין לתיאום‬
‫‪3‬‬
‫הגורם‬
‫המקשר‬
‫בבית‬
‫‪ - 40‬אסירים‬
‫פרק‪:‬‬
‫מס' הפקודה‪:‬‬
‫‪40540544‬‬
‫בתוקף מתאריך‪:‬‬
‫‪25.541‬‬
‫ת' עדכון אחרון‪:‬‬
‫‪1454251422‬‬
‫מפגש או בפניותיהם בסוגיות אחרות הנוגעות לאסיר‪/‬עצור הנמצא במתקן‪,‬‬
‫הוא סגן מפקד בית הסוהר‪.‬‬
‫הגורם האחראי ברמת המחוז על הטיפול בפניות עורכי דין הינו קצין ניהול‬
‫אסירים מחוזי‪.‬‬
‫הסוהר‬
‫מספרי הטלפונים והפקסים של בתי הסוהר ובתי המעצר וכן פרטי אנשי‬
‫דרכי התקשרות עורך דין‬
‫‪-‬שב"ס‬
‫‪.13‬‬
‫כניסתו של עורך דין לבית סוהר לצורך פגישה עם אסיר‪/‬עצור לשם מתן‬
‫שירות מקצועי לאסיר‪/‬עצור טעונה הצגת המסמכים כדלהלן‪:‬‬
‫א‪ .‬תעודה תקפה על חברות בלשכת עורכי הדין בישראל הנושאת‬
‫תמונה‪.‬‬
‫ב‪ .‬בחודשים ינואר‪-‬אפריל של כל שנה‪ ,‬ככל שאין בידי עורך הדין‬
‫תעודה בתוקף‪ ,‬ניתן להסתפק בהצגת תעודת החבר של שנה‬
‫שחלפה בצירוף הצגת אישור מטעם לשכת עורכי הדין לפיו הינו‬
‫חבר הלשכה ושולמו דמי החבר לשנה הנוכחית‪.‬‬
‫ג‪ .‬ככל שתעודת עורך הדין אינה נושאת תמונה‪ ,‬תידרש‪ ,‬בנוסף‬
‫לתעודת עורך הדין הצגת תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת‪.‬‬
‫ד‪ .‬הצגת ייפוי כוח כמפורט להלן‪.‬‬
‫תנאים לכניסתו של עורך‬
‫דין החבר בלשכת עורכי‬
‫הדין בישראל לבית סוהר‬
‫‪.15‬‬
‫כניסתו של עורך דין חבר לשכת עורכי דין הפלסטינית ("נקבאת אל מחאמין‬
‫אל פלסטינין") לבית סוהר לשם מתן שירות מקצועי לאסיר‪/‬עצור תתאפשר‬
‫רק לשם פגישה עם אסיר‪/‬עצור כהגדרתם בסעיפים ‪.2‬א‪ )2 .‬ו‪.2 -‬ג‪ )2 .‬לעיל‬
‫וטעונה הצגת המסמכים הבאים‪:‬‬
‫תנאים לכניסתו של עורך‬
‫דין מורשה ברשות‬
‫לבית‬
‫הפלסטינית‬
‫הסוהר‪( 5‬על פי חוק‬
‫מספר ‪ 4‬משנת ‪2111‬‬
‫של הרשות הפלסטינית‬
‫בעניין הסדרת מקצוע‬
‫עריכת דין)‪5‬‬
‫‪.12‬‬
‫הקשר מפורסמים באתר האינטרנט של שב"ס ‪. www.ips.gov.il‬‬
‫א‪ )1 .‬הצגת היתר כניסה תקף לתחומי מדינת ישראל של מפקד כוחות‬
‫צה"ל באזור או מי מטעמו ובו יפורט כי בעל ההיתר הינו עורך דין‬
‫מורשה בשטחי הרשות הפלסטינית ומטרת הכניסה לישראל‪.‬‬
‫‪ )2‬עורך דין מורשה ברשות הפלסטינית שהינו תושב ישראל ‪-‬‬
‫אישור הממונה על העזרה המשפטית במשרד המשפטים כי‬
‫עורך הדין חבר בלשכת עורכי הדין הפלסטינית ("נקאבת אל‬
‫מחאמין אל פלסטינין")‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הצגת תעודה תקפה על חברות בלשכת עורכי הדין הפלסטינית‬
‫("נקבאת אל מחאמין אל פלסטינין")‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הצגת ייפוי כוח כמפורט להלן‪.‬‬
‫ד‪ .‬הצגת תעודה מזהה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫‪ - 40‬אסירים‬
‫מס' הפקודה‪:‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪40540544‬‬
‫בתוקף מתאריך‪:‬‬
‫‪25.541‬‬
‫ת' עדכון אחרון‪:‬‬
‫‪1454251422‬‬
‫א‪ .‬עורך דין המבקש לבקר אסיר‪/‬עצור יציג ייפוי כוח חתום ע"י האסיר או‬
‫פרוטוקול מטעם בית משפט בו מופיע שמו של עורך הדין כמייצגו של‬
‫האסיר‪/‬עצור‪.‬‬
‫הצגת ייפוי כוח‬
‫ב‪ .‬על אף האמור בסעיף קטן א' לעיל‪ ,‬הרי שבפגישה ראשונה בין‬
‫האסיר‪/‬עצור לעורך הדין יחולו הכללים הבאים‪:‬‬
‫‪ )1‬עורך דין המבקש לבקר אסיר‪/‬עצור שאינו מיוצג ובידו ייפוי כוח‬
‫ממשפחתו של האסיר‪/‬עצור ‪ -‬יתאפשר הביקור‪ ,‬ובלבד‬
‫שהאסיר‪/‬עצור לא התנגד למינוי‪ .‬באם האסיר‪/‬עצור הביע‬
‫התנגדות למינוי עורך הדין‪ ,‬יש להחתימו על כך ולתייק‬
‫ההתנגדות בתיק ולעדכן את עו"ד על התנגדות האסיר‪/‬עצור‪.‬‬
‫‪ )2‬עורך דין המבקש לבקר אסיר‪/‬עצור שאינו מיוצג ואין בידו ייפוי‬
‫כוח‪ ,‬יוכנס לביקור האסיר‪ /‬עצור אך ורק לצורך החתמתו על ייפוי‬
‫כוח‪ .‬חתם האסיר‪/‬עצור על ייפוי הכוח – יתאפשר הביקור‪ .‬לא חתם‬
‫על ייפוי הכוח‪ -‬לא יתאפשר הביקור‪.‬‬
‫‪ )3‬עורך דין אשר קיבל כתב העברה לטפל בעניינו של אסיר‪/‬עצור‬
‫מעורך דינו של האסיר‪/‬העצור‪ ,‬רשאי לשמש כעורך דינו ורשאי‬
‫להיפגש עמו‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫א‪ .‬מפקד בית סוהר רשאי להגביל את מספר האסירים‪/‬עצורים אותם יכול‬
‫לבקר עו"ד בביקור אחד‪ ,‬ככל שהדבר מתחייב מסדרי הביטחון‪ ,‬צרכי‬
‫החקירה וסדרי האבטחה‪ ,‬העבודה והמשמעת בבית הסוהר‪.‬‬
‫היקף הפגישות בין‬
‫אסירים‪/‬עצורים ועורכי‬
‫דין‬
‫ב‪ .‬ככלל‪ ,‬לא תתאפשר פגישה של עורך דין עם יותר מאסיר אחד בו זמנית‪,‬‬
‫אלא באישור מפקד בית הסוהר כשמדובר במספר נאשמים באותו תיק‬
‫אשר הודיעו כי עורך דין מסוים מיצגם‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫אסיר‪/‬עצור רשאי להיפגש עם טוען רבני על פי התנאים המצטברים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬בידי הטוען הרבני‪:‬‬
‫‪ )1‬תעודה ברת תוקף המעידה על עיסוקו כטוען רבני מטעם הנהלת‬
‫בתי הדין הרבניים‪.‬‬
‫‪ )2‬ייפוי כוח מאת האסיר‪/‬העצור או שהאסיר‪/‬שהעצור ביקש מאת‬
‫מפקד בית הסוהר להיפגש עם הטוען הרבני או שהטוען הרבני‬
‫נתבקש לכך על ידי משפחת האסיר‪/‬העצור ובידו מסמך המעיד‬
‫על כך‪.‬‬
‫ב‪ .‬הפגישה עם הטוען הרבני נועדה לצורך ייצוגו של האסיר‪/‬העצור בבית‬
‫הדין הרבני על כל הכרוך בכך‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫פגישה עם טוען רבני‬
‫‪ - 40‬אסירים‬
‫פרק‪:‬‬
‫מס' הפקודה‪:‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪40540544‬‬
‫בתוקף מתאריך‪:‬‬
‫‪25.541‬‬
‫ת' עדכון אחרון‪:‬‬
‫‪1454251422‬‬
‫הוראות פקודה זו הנוגעות לסדרי פגישה עם עו"ד‪ ,‬יחולו גם על פגישת‬
‫אסיר ‪ /‬עצור עם טוען רבני‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫סוהר לא ימליץ במישרין או בעקיפין בפני אסיר‪/‬עצור על עורך דין‪ ,‬לא יציע‬
‫העסקתו של עורך דין בכל צורה שהיא וכן לא יביע דעתו בפני אסיר‪/‬עצור על‬
‫עורך דין מסוים‪.‬‬
‫איסור על סוהר להמליץ‬
‫לאסיר‪/‬עצור על עורך דין‬
‫‪.19‬‬
‫חיפוש על עורך דין יתבצע בהתאם להוראות פקנ"צ ‪" - 33.36.33‬עריכת‬
‫חיפושים על אדם וברכב" ובלבד שלא יבוצע חיפוש במסמכיו של עורך הדין‪,‬‬
‫למעט חיפוש באמצעות מגנומטר ידני ומשקף מגנומטר‪.‬‬
‫חיפוש על עורך דין‬
‫‪.23‬‬
‫פגישה בין אסיר לעורך דין תתקיים בחדר מתאים‪ ,‬נקי ומסודר שנקבע‬
‫למטרה זו‪.‬‬
‫תנאי מקום הפגישה‬
‫‪ .21‬א‪.‬‬
‫בפגישה בין אסיר‪/‬עצור‪/‬אסיר שפוט לעורך דינו שיש לה קשר ענייני‬
‫לשירות המקצועי שנותן עורך דין‪ ,‬יהיו נוכחים רק האסיר ועורך דינו‪.‬‬
‫ככלל‪ ,‬פגישת עורך דין עם אסיר‪ /‬עצור ‪/‬אסיר שפוט תיעשה ביחידות‪.‬‬
‫בכל מקרה‪ ,‬לא תותר כניסה של יותר משני עורכי דין מאותו משרד‬
‫במהלך פגישה כאמור‪ .‬הפגישה תיערך באופן המבטיח את סודיות חילופי‬
‫הדברים בין עורך הדין והאסיר‪/‬עצור‪/‬אסיר שפוט ולא ימצא סוהר או‬
‫אדם אחר בטווח שמיעה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן א'‪ ,‬על מנת לאפשר פיקוח על תנועות‬
‫האסיר‪/‬עצור‪ ,‬ניתן להציב סוהר בטווח ראייה של האסיר ועורך דינו‬
‫במרחק שיאפשר גישה מידית אל האסיר‪/‬עצור בעת הצורך‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ככלל‪ ,‬מפגשי אסיר‪/‬עצור ביטחוני עם עו"ד יערכו עם מחיצה‪ .‬מפקד‬
‫בית סוהר רשאי להורות‪ ,‬במקרים חריגים‪ ,‬על קיום מפגש כאמור ללא‬
‫מחיצה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ככלל‪ ,‬מפגשי אסיר‪/‬עצור שאינו ביטחוני עם עו"ד יערכו ללא מחיצה‪.‬‬
‫מפקד בית סוהר רשאי להורות על קיום מפגש כאמור עם מחיצה‬
‫במקרים בהם יתעורר חשש מבוסס להעברת חומר אסור ע"י עוה"ד‬
‫לאסיר‪/‬עצור או לפגיעה בעוה"ד או לחריגה אחרת מפקודות שב"ס‪.‬‬
‫‪ .22‬א‪.‬‬
‫היה לנציב או למפקד בית סוהר חשד ממשי כי פגישת אסיר עם עו"ד‬
‫מסוים תאפשר ביצוע עבירה המסכנת את בטחונו של אדם‪ ,‬את בטחון‬
‫‪6‬‬
‫תנאי הפגישה‬
‫מניעת פגישת עורך דין‬
‫עם אסיר או הפסקתה‬
‫‪ - 40‬אסירים‬
‫פרק‪:‬‬
‫מס' הפקודה‪:‬‬
‫‪40540544‬‬
‫בתוקף מתאריך‪:‬‬
‫‪25.541‬‬
‫ת' עדכון אחרון‪:‬‬
‫‪1454251422‬‬
‫הציבור‪ ,‬את בטחון המדינה או את בטחון בית הסוהר‪ ,‬או עבירת בית‬
‫סוהר הפוגעת פגיעה ממשית במשמעת בבית הסוהר העלולה להביא‬
‫לשיבוש חמור בסדרי בית הסוהר וניהולו‪ ,‬או כי פגישה כאמור תאפשר‬
‫העברת מידע בין אסירים או בינם לבין גורמים מחוץ לבית הסוהר וקיים‬
‫חשש כי העברת המידע כאמור קשורה לקידום פעילותו של ארגון טרור‬
‫או שהיא נעשית בהכוונתו‪ ,‬רשאי הוא להורות על מניעת הפגישה לתקופה‬
‫של ‪ 12‬שעות‪ .‬רשאי הנציב או מפקד בית סוהר להורות על מניעת פגישה‬
‫של עורך הדין עם אסירים נוספים‪ ,‬אם יש לו חשד ממשי כי מתקיימת גם‬
‫לגבי הפגישה עימם אחת מהעילות המנויות בסעיף קטן זה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הנציב רשאי בתום ‪ 12‬שעות להורות על המשך מניעת הפגישה לתקופה‬
‫נוספת שלא תעלה על ‪ 25‬שעות‪ ,‬מטעמים שירשמו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הנציב רשאי‪ ,‬בהסכמת פרקליט מחוז או משנה לפרקליט המדינה‪,‬‬
‫להורות כאמור לתקופה נוספת שלא תעלה על ‪ 13‬ימים‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הוראת הנציב או מפקד בית הסוהר בדבר מניעת פגישה בין אסיר‬
‫לעורך הדין‪ ,‬תינתן בשים לב בין השאר‪ ,‬לתוכן המידע שעורר את החשד‬
‫הממשי שעליו מתבססת העילה למניעת הפגישה כאמור בסעיף קטן א'‬
‫ולרמת מהימנותו‪ ,‬וכן לרמת הסיכון הנשקפת מקיום הפגישה‪.‬‬
‫הוראה כאמור תינתן לאחר שניתנה לאסיר ולעורך הדין הזדמנות‬
‫לטעון את טענותיהם כמפורט להלן‪:‬‬
‫‪ )1‬לעניין הוראת מפקד בית הסוהר ‪ -‬בכתב או בע"פ‪.‬‬
‫‪ )2‬לעניין הוראת הנציב ‪ -‬בכתב‪ ,‬ואולם רשאי הנציב להורות כי‬
‫הטענות כאמור תשמענה בע"פ‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫‪ )1‬הוראת הנציב או מפקד בית הסוהר לפי סעיף זה תינתן בכתב‬
‫ותימסר לאסיר ולעורך הדין בלא דיחוי‪ .‬להוראה יצורפו‬
‫נימוקיה וכן המידע שעליו היא נסמכת‪.‬‬
‫‪ )2‬על אף האמור בסעיף קטן ‪ ,)1‬רשאי הנציב או מפקד בית הסוהר‬
‫שלא למסור לאסיר‪/‬לעורך הדין את הנימוקים או את המידע‬
‫שעליו נסמכת ההוראה‪ ,‬כולו או חלקו‪ ,‬אם סבר כי יש בכך כדי‬
‫לגרום לאחד מאלה‪:‬‬
‫א) פגיעה בשלומו של אדם או בביטחונו‪.‬‬
‫ב) פגיעה בביטחון המדינה‪.‬‬
‫ג) חשיפת מקורות מידע ושיטות עבודה של רשויות חקירה או‬
‫מודיעין‪.‬‬
‫ד) שיבוש הליכי חקירה של רשויות או מודיעין‪.‬‬
‫‪ )3‬החליט הנציב או מפקד בית סוהר על אי גילוי נימוק או פרט‬
‫ממידע כאמור בסעיף קטן ‪ ,)2‬יעביר לאסיר ולעורך הדין‬
‫‪1‬‬
‫‪ - 40‬אסירים‬
‫פרק‪:‬‬
‫מס' הפקודה‪:‬‬
‫‪40540544‬‬
‫בתוקף מתאריך‪:‬‬
‫‪25.541‬‬
‫ת' עדכון אחרון‪:‬‬
‫‪1454251422‬‬
‫תמצית של הנימוקים והמידע‪ ,‬ככל שניתן לעשות כן מבלי‬
‫לפגוע בעניינים המפורטים בסעיפי משנה ‪ .)2‬א) עד ‪.)2‬ד)‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫על הוראת הנציב או מפקד בית סוהר לפי סעיף זה רשאי אסיר‬
‫להגיש עתירה לבימ"ש מחוזי‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫בית המשפט המחוזי רשאי להורות על הארכת התקופות לעיל לתקופות‬
‫נוספות שלא יעלו על שישה חודשים וזאת עד לתקופה כוללת של שנה‪.‬‬
‫ח‪ .‬הנציב ומפקד בית‬
‫לסגניהם בלבד‪.‬‬
‫‪.23‬‬
‫סוהר רשאים לאצול סמכויותיהם שבסעיף זה‬
‫א‪ .‬ראה הנציב כי קבוצת אסירים מסוימת הנמנים עם ארגון טרוריסטי או‬
‫שהורשעו בעבירה המנויה בתוספת הראשונה א' לפקודת בתי הסוהר‪ ,‬או‬
‫אסיר מסוים אף אם לא התקיימו בו תנאים כאמור‪ ,‬נפגשים עם כמה‬
‫עורכי דין‪ ,‬באופן המעלה חשד ממשי כי הפגישות לא נועדו לקבלת שירות‬
‫מקצועי בהתאם לסעיף ‪(54‬א) לפקודת בתי הסוהר והיה לו חשד ממשי כי‬
‫פגישות אלו מנוצלות לשם פגיעה בביטחון המדינה‪ ,‬בשלום הציבור או‬
‫במשמעת ובסדרי בית הסוהר‪ ,‬רשאי הוא להורות על הגבלת מספר עורכי‬
‫הדין שקבוצת האסירים או האסיר רשאים לפגוש בתקופה שלא תעלה על‬
‫שלושה חודשים (בסעיף זה – תקופת ההגבלה);‬
‫החלטת הנציב תינתן לאחר שעיין בעמדת ראש חטיבת מודיעין בשירות‬
‫בתי הסוהר‪ ,‬וכן‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬בעמדת ראש חטיבת מודיעין במשטרת ישראל‬
‫או ראש החטיבה בשירות הביטחון הכללי המופקד על הנושא‪ ,‬או מפקד‬
‫בית הסוהר‪.‬‬
‫ב‪ .‬אסיר שהוטלה עליו הגבלה כאמור בסעיף קטן א' רשאי להיפגש‪ ,‬בכל‬
‫שלושים ימים במהלך תקופת ההגבלה‪ ,‬עם מספר עורכי הדין שקבע הנציב‪,‬‬
‫ורשאי הוא‪ ,‬בכל שלושים ימים להיפגש עם עורכי דין אחרים‪ ,‬ובלבד‬
‫שמספרם בכל שלושים ימים לא יעלה על מספר שקבע הנציב‪.‬‬
‫ג‪ .‬הנציב רשאי‪ ,‬בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיך לכך‪,‬‬
‫להאריך את תקופת ההגבלה בתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה‬
‫חודשים‪.‬‬
‫ד‪ .‬בית המשפט המחוזי רשאי להורות על הארכת תקופת ההגבלה לאחר‬
‫שהוארכה לפי סעיף קטן ג' לתקופות נוספות שלא יעלו על שישה חודשים‪,‬‬
‫כל אחת‪ ,‬אם הוגשה בקשה לכך על ידי בא כוח היועץ המשפטי לממשלה‪.‬‬
‫על החלטת בית המשפט המחוזי לפי סעיף קטן זה רשאים הצדדים לערער‬
‫לפני בית המשפט העליון שידון בעניין בשופט אחד‪.‬‬
‫ה‪ .‬החלטת בית משפט שניתנה לפי סעיף זה‪ ,‬תובא לידיעת קבוצת האסירים‬
‫‪2‬‬
‫הגבלת פגישת אסיר עם‬
‫מספר עורכי דין‬
‫‪ - 40‬אסירים‬
‫פרק‪:‬‬
‫מס' הפקודה‪:‬‬
‫‪40540544‬‬
‫בתוקף מתאריך‪:‬‬
‫‪25.541‬‬
‫ת' עדכון אחרון‪:‬‬
‫‪1454251422‬‬
‫או האסיר‪ ,‬בלא דיחוי‪.‬‬
‫ו‪ .‬על הוראת הנציב לפי סעיף קטן א' או ג' רשאי אסיר‪ ,‬שההגבלה הוטלה‬
‫עליו בשל היותו חלק מקבוצת אסירים‪ ,‬לפנות לנציב בבקשה לעיון חוזר‬
‫אם התקיימו בעניינו נסיבות מיוחדות‪ .‬האסיר ימלא טופס שבנספח א' ‪-‬‬
‫"בקשה לנציב בתי הסוהר לעיין מחדש בהחלטת ולהגביל פגישת אסיר עם‬
‫כמה עורכי דין"‪.‬‬
‫ז‪ .‬פניית האסיר כאמור לעיל‪ ,‬תועבר למפקד בית הסוהר או מי מטעמו‬
‫שיעבירה ללא דיחוי ללשכת הנציב באמצעות גורמי המחוז‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫מתמחה‪ ,‬למעט מתמחה בסנגוריה הציבורית‪ ,‬אינו רשאי להיכנס לבית‬
‫הסוהר ולהיפגש עם אסיר‪/‬עצור אלא כשהוא מתלווה אל מאמנו‪.‬‬
‫הכנסתו של מתמחה לבית סוהר תותר בכפוף להצגת תעודת מתמחה‬
‫תקפה מטעם לשכת עורכי הדין או מסמך רשמי מטעם לשכת עורכי‬
‫הדין לפיה הנ"ל רשום כמתמחה בלשכת עורכי הדין‪.‬‬
‫מתמחה בסנגוריה הציבורית יוכל להיכנס ולהיפגש עם האסיר‪/‬עצור אף‬
‫כשאינו מתלווה למאמן‪.‬‬
‫‪.25‬‬
‫‪ .24‬א‪.‬‬
‫עורך דין חבר לשכת עורכי הדין בישראל‪ ,‬שהיה אסיר ‪/‬עצור פלילי‪/‬‬
‫עובד שירות יוכל לבקר‪ ,‬לשם מתן שירות מקצועי‪ ,‬אסיר ואין צורך לגביו‬
‫בקבלת אישור פרטני לפי תקנה ‪( 33‬א)‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ב‪ .‬על עורך דין חבר לשכת עורכי הדין בישראל שהיה אסיר ‪/‬עצור ביטחוני‬
‫וכן על חבר לשכת עורכי הדין הפלסטינאית‪ ,‬שהיה אסיר ‪ /‬עצור ‪ /‬עובד‬
‫שירות‪ ,‬המבקשים לבקר אסיר לצורך מילוי תפקידם‪ ,‬יחולו כללי פקנ"ץ‬
‫‪" 35.52.33‬סדרי ביקור אצל אסירים"‪.‬‬
‫מפקד ביס"ר‬
‫‪ .26‬בבית הסוהר ‪-‬‬
‫מפקד המחוז‬
‫‬‫במחוז‬
‫יועמ"ש שב"ס‬
‫‬‫בנציבות‬
‫מתמחה‬
‫עורך דין‪ ,‬אסיר לשעבר‬
‫גורם ביצוע‬
‫‪.21‬‬
‫נספח א' – "בקשה לנציב בתי הסוהר לעיין מחדש בהחלטתו להגביל פגישת‬
‫אסיר עם כמה עורכי דין (יוגש באמצעות מפקד הביס"ר)"‪.‬‬
‫נספחים‬
‫‪.22‬‬
‫‪13.3.2316 ,11.13.11 ,25.4.13 ,6.11.31 ,1.2.31 ,24.4.34 ,12.12.35 , 19.11.33‬‬
‫תאריכי עדכון קודמים‬
‫תאריך‪_________ :‬‬
‫נספח א' – בקשה לנציב בתי הסוהר לעיין מחדש בהחלטתו להגביל פגישת אסיר עם כמה עורכי‬
‫דין (יוגש באמצעות מפקד הביס"ר)‬
‫‪9‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫‪ - 40‬אסירים‬
‫מס' הפקודה‪:‬‬
‫‪40540544‬‬
‫בתוקף מתאריך‪:‬‬
‫‪25.541‬‬
‫ת' עדכון אחרון‪:‬‬
‫‪1454251422‬‬
‫ימולא ע"י האסיר‬
‫שם פרטי‬
‫שם משפחה‬
‫מס' אסיר‬
‫בית סוהר‬
‫בהתאם לאמור בפקודת נציבות זו (‪" 35.35.33‬מתן שירות מקצועי לאסירים ועצורים ע"י‬
‫עורכי דין")‪ ,‬אבקש מנציב בתי הסוהר לעיין מחדש בהחלטתו מיום __________ ולבטל את‬
‫ההגבלה לפיה נאסר עלי להיפגש עם כמה עורכי דין‪.‬‬
‫להלן נימוקיי‪:‬‬
‫‪.................................................................................................................................... .1‬‬
‫‪.................................................................................................................................... .2‬‬
‫‪.................................................................................................................................... .3‬‬
‫‪.................................................................................................................................... .5‬‬
‫________________‬
‫חתימת סוהר (עד)‬
‫________________‬
‫חתימת האסיר‬
‫עמדת רח"ט מודיעין שב"ס (גורמי ביטחון נוספים במידת הצורך)‬
‫‪......................................................................................................................................‬‬
‫‪......................................................................................................................................‬‬
‫‪......................................................................................................................................‬‬
‫‪......................................................................................................................................‬‬
‫החלטת נציב בתי הסוהר‬
‫‪......................................................................................................................................‬‬
‫‪..................................................................................................................................... .‬‬
‫‪13‬‬