på hotel grand park, odense | tirsdag d. 22. november 2016

Comments

Transcription

på hotel grand park, odense | tirsdag d. 22. november 2016
Amgen inviterer hermed til mødet
“LIVSKVALITET HOS
MYELOMATOSE PATIENTER”
PÅ HOTEL GRAND PARK, ODENSE | TIRSDAG D. 22. NOVEMBER 2016 | 10.00-16:00
Mødeledere: Sonja Ishøj, RH | Lykke Spange, OUH | Ann Rittig, Aalborg | Anne Struer, Roskilde
PROGRAM
09:30
Kaffe og ankomst
12:45
Frokost
10:00
Velkommen
13:40
Pernille Normann og Brit Sandgren, Amgen
Interaktive Workshops – hvordan styrkes patients
livskvalitet i det intensive behandlingsforløb?
Livskvalitet set fra forskellige perspektiver
• Maja Hegner: HDT dagbogen – et kombineret information og
selvrapporterings redskab med patientinvolverende tiltag
Lene Kongsgaard: Ph.d. projekt om livskvalitet hos danske
patienter med myelomatose
• Mia Markschat og Anne Struer: Gruppe behandlings
projekt – optimering af patiens tid i ambulatoriet samt
skabe læring
10:05
10:05
• Myelomatose foreningen: Hvad betyder foreningen i patients
sygdomsforløb?
10:40
Gitte Lee: QoL projekt og antropologiske perspektiver til
myelomatose, copingredskaber og narrativer
11:15
Pause
14:40
Kaffepause
11:30
Livskvalitet set fra forskellige perspektiver – fortsat
15:00
Nye digitale løsninger til myelomatose patienten
11:30
Inge Faarup og Anni Nørregaard (neurokir afd OUH):
Familie sygepleje - Familietræet og støttende samtaler.
12:05
Torben Plesner: Patient involvering i behandlingsforløbet og
livskvalitet set ud fra en klinikers perspektiv
15:25
Opsamling på dagen ved mødeledere – hvordan tager vi viden
fra i dag med tilbage og bruger det i klinikken?
12:25
Bettina Broch: ”Frailty” rehabiliterende og palliative indsatser
til patienter med myelomatose
15:50
Afslutning
• Benjamin Suhr fra Mobile fitness: Udvikling af en app,
der styrker myelomatose patientens livskvalitet
Med venlig hilsen
Pernille Normann (+45 2057 9449) og Brit Sandgren (+45 4074 2383)
Amgen Hematology
Registrering til mødet skal ske på [email protected] senest d. 14. oktober 2016
Amgen tilbyder ikke transport til mødet
Mødet er anmeldt til, men ikke nødvendigvis godkendt af, Etisk Nævn
for Lægemiddelindustrien (ENLI). ENLI har ikke haft lejlighed til at
gennemgå anmeldelsen, men arrangementerne er efter AMGENs
opfattelse i overensstemmelse med reglerne i samarbejdsaftalen.

Similar documents