Til deg som søker grunnskole i Oslo Voksenopplæring filetype pdf

Comments

Transcription

Til deg som søker grunnskole i Oslo Voksenopplæring filetype pdf
Til deg som søker grunnskole for voksne
i Oslo Voksenopplæring
Oppdatert 13.10.2016
Grunnskole for voksne
Fullført grunnskole for voksne tilsvarer 10-årig skole for barn og unge.
Voksne må fullføre fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag
for å få grunnskolevitnemål. Grunnskolevitnemål gir mulighet til å søke videregående opplæring.
Hvem har rett til grunnskoleopplæring for voksne?
Voksne som ikke har norsk grunnskole eller tilsvarende fra andre land,
og som trenger grunnskole, kan søke. Grunnskole er gratis.
Grunnskoletilbudet i Oslo Voksenopplæring
Grunnskoletilbudet i Oslo er inndelt i nivåene 1-7 og 8-10.
Nivå 1-7 er i hovedsak beregnet for søkere med liten skolebakgrunn. På nivå 1-7 arbeider
elevene både med fagene og med de grunnleggende ferdighetene lese, regne, uttrykke seg
muntlig og skriftlig, og med data.
Grunnskole nivå 1-7 tilbys på Oslo VO Helsfyr (dag og kveld), Oslo VO Rosenhof avdeling
Sentrum (dag og kveld), og Oslo VO Skullerud (kun dagtid)
Opplæringen på nivå 8-10 har grunnskoleeksamen som mål og tar vanligvis to år. Du kan ikke
søke direkte på nivå 8-10. Du får først opplæring på nivå 1-7. En overgangsprøve i norsk,
matematikk og engelsk tas på skolen når du nærmer deg nivå 8-10. Denne overgangsprøven
holdes to ganger i året. Resultatet på disse testene viser om du kan begynne på nivå 8-10.
Grunnskole nivå 8-10 er på Oslo VO Helsfyr.
Innsøking, plasseringstest og tilbud
Du søker ved å møte personlig på Oslo VO Servicesenter. Du må ta med legitimasjon med bilde.
Du må være over 19 år og ha folkeregistrert adresse i Oslo. Innvandrere må ha norsk
personnummer og oppholdstillatelse som gir grunnlag for permanent/varig opphold.
På Servicesenteret får du først en inntakssamtale. Så tar du en plasseringstest i norsk. Oslo VO
bruker testresultatene for å gi deg tilbud på riktig nivå.
Hvor lang tid du trenger for å få grunnskolevitnemål avhenger av forkunnskapene dine og hvor
fort du lærer.
For grunnskole nivå 1-7 kan du ønske
 hvilket senter du helst vil ha
opplæringen på


hvor mange timer pr uke
opplæring på dag eller kveld
Du får opplæring på det nivået som passer for deg ut fra plasseringstestene og skolebakgrunnen
din.
1
Oppstart
Grunnskole 8-10 har to inntak i året, i januar og august. Grunnskole 1-7 har fem inntak i året.
Tilbudet, grunnskole 1-7
Her kan du se hvilke typer grunnskoleklasser de ulike sentrene i Oslo VO tilbyr.
Noen av tilbudene er bare på ett av sentrene. Vi gjør oppmerksom på at denne oversikten ikke
viser nivået de forskjellige tilbudene er på.
Grunnskole 1-7, DAG
Rosenhof, avdeling Sentrum
Timer pr uke
24
16
12
8
Skullerud
Timer pr uke
30
20
18
12
-
Helsfyr
Timer pr uke
30
24
20
18
12
-
Skullerud
Timer pr uke
-
Helsfyr
Timer pr uke
8
Grunnskole 1-7, KVELD
Rosenhof, avdeling Sentrum
Timer pr uke
12
8
Søkerens ansvar
Du må ta kontakt med skolen du har søkt hvis du vil endre noe på søknaden din.
Du må også informere skolen hvis du endrer adresse, telefonnummer eller e-post.
Hvis du sier nei til et tilbud, må du si fra til skolen hvis du ønsker å stå på venteliste og få et nytt
tilbud senere.
Hvis du ikke møter ved skolestart og ikke har meldt fra, får du ikke nytt tilbud. Du må eventuelt
søke på nytt og regne med en del ventetid.
2
Skolene
Oslo Voksenopplæring Skullerud
Adresse: Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo
Tlf.: 23 46 49 00
Område: Skullerud
Offentlig kommunikasjon:
T-bane: 3 til Skullerud (22 min fra sentrum)
Buss: blant annet 70, 73, 76, 79
Nettsted: https://skullerud.oslovo.no
Olaf Helsets vei 5
Grunnskoletilbud dag: Nivå 1-7
Oslo Voksenopplæring Rosenhof,
avdeling Sentrum og "Quo Vadis?"
Adresser: Trondheimsveien 2
og Osterhaus' gate 20-22
Tlf.: 23 03 77 00
Område: Sentrum øst
Offentlig kommunikasjon:
T-bane: alle linjer
Buss: 30, 31, 34,54, 301, 302, 321
Trikk: 11, 12, 13, 17
Trondheimsveien 2
Nettsteder: https://rosenhof.oslovo.no og
http://www.laget.oslo.no (Quo-Vadis)
Grunnskoletilbud dag: Nivå 1-7
Grunnskoletilbud kveld: Nivå 1-7
Grunnskoletilbud for kvinner, dag. Nivå 1-7,
Trondheimsveien 2
Osterhaus' gate 20-22
3
Oslo Voksenopplæring Helsfyr
Adresse: Svovelstikka 1-3, 0661 Oslo
Tlf.: 23 46 77 00
Område: Helsfyr, ved Fyrstikktorget
Offentlig kommunikasjon:
T-bane: Helsfyr stoppested: Linje 1, 2, 3 og 4.
Linje 5 til Hasle, med overgang til buss 21.
Buss: Fyrstikktorget stoppested: Buss 21, 28, 58 og
68. Helsfyr stoppested: Buss 37, 66, 76, 401 og 411.
Svovelstikka 1-3
Hjemmeside: https://helsfyr.oslovo.no
Grunnskoletilbud
 Nivå 1-7
 Nivå 8-10
Her søker du:
Oslo VO Servicesenter
Karoline Kristiansens vei 8,
Fyrstikktorget på Helsfyr
Åpningstider
Mandag: 12–18
Tirsdag, onsdag, torsdag: 10–15
Se https://felles.oslovo.no for mer informasjon og om endringer i åpningstiden.
Gjelder skoleåret 2016-2017.
Forbehold om endringer i tider og tilbud og om trykkfeil.
Oslo VO Servicesenter 13.10.2016
4