Inbjudan Uthållighet oktober 16

Comments

Transcription

Inbjudan Uthållighet oktober 16
Stockholm 160620
Uthållighetsidrott i världsklass!
Inbjudan till Nätverksträff 13 – 14 oktober 2016
Bosön.
Årets tema: ”Nå och må toppen”
Nätverksträffen arrangeras av Riksidrottsförbundet, Elitidrottsstöd i samarbete med Svenska
Friidrottsförbundet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Skidförbundet och Svenska
Skidskytteförbundet.
Intentionen med nätverksträffen är kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan olika
individer och grupper inom elitidrott.
Målgrupp
Landslags- och elittränare på junior- och seniornivå i SF, samt RIG, och NIU-tränare eller
motsvarande med intresse för uthållighetsidrott. Max 20 tränare från respektive SF.
Program
Detaljerat program är under framtagning och presenteras efter sommaren. Programmet
kommer att vara tvärvetenskapligt.
Några spikade ämnen och föreläsare är följande:
Tommy Lundberg, Kombinationsträning
Dennis Born, Hypoxi och immunförsvar
Emma Lindblom, äta för att orka?
Ätstörningar - hur bemöter, bedömer och behandlar vi dessa?
Glenn Björklund, RF
Fri tid, träning, nätverkande, egna möten
Gemensam middag
Torsdag 13/10
Start kl. 10.30, fika från kl. 10.00
Fredag 14/10
Start 09.00, avslut kl. 15.00
Avgift
RF:s Elitidrottsavdelning står för kostnaderna under dagarna. Du själv eller ditt SF bekostar
och bokar resor och eventuell logi. För logi på Bosön kontakta bokningen: [email protected]
08 699 66 00. Boende på Bosön finns i flera priskategorier.
Anmälan
Via länken nedan, senast 11/10
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/811308
Frågor
Friidrottsförbundet – Stefan Olsson – [email protected] 0703-49 21 41
Skidskytteförbundet - Tobias Torgersen [email protected] +47 93 26 02 93
Skidförbundet – Anci Wadman – [email protected] 0703-72 22 31
Orienteringsförbundet – Håkan Carlsson – [email protected]
073-69 22 731
Riksidrottsförbundet – Liselotte Ohlson – [email protected] 08 – 699 62 27
Välkommen / RF Elitidrottsstöd

Similar documents