vzoRZrvarulr

Comments

Transcription

vzoRZrvarulr
BR|ZGAIKA ZA OKSATNO KNS|-|NO L_5 Ml, AWOMATSKA
ARTTKEL: 7810,2909
1) Potisna rodica
11) Cevni nastavek
12) Vzmet
13) Krogliini leiaj
14) O-tesnilo
15) Luer Lock konektor
17) Nastavek za priklop cevi
18) Cev
19) Sesalna igla
2) Vodilo vzmeti
3) Drialo brizge
4) Dozirni gumb
5) Kavelj za drialo steklenidke
6) Bat
7) O-tesnilo bata
8) valj
NAVODITA
Potrebno kolidino oksalne kislinenalijte v plastenko
in dobro zaprite pokrovdek. En konec cevi (18) pritrdite
nastavek za prikrop cevi ('17). drugi k_onec
na
ii,6iie) 's"r"rl;; isr;-u;"][ u pi""t"nro. Bodite pozorni,
da je sesarna. igra vstavrjena do dna prastehke,
drugade n5 bo'ste mogri izsesati vse tekodine.
Injekcijsko iglo vstavite v Luer Lock konektoi. k"iei."
1,r-,r o o" s
z vrrenjem dozirnega
gumba (4) Pri doziranju morate potisno
trJ prl;eti po ceri dolzini, da se pritisk na rocrco enaKomerno
porazdeli.
d.;;;*h;
J,ii.ri"
.ei""
rri;;6i6
vzoRZrvarulr
4
Brizgalko morate po vsaki uporabi vedno sprati
z vodo. v plastenko nalijete vo-do in jo izbrizgate,
dokler ni brizgalka
popolnoma 6ista Ko se posusi, nanesite
nekaj kaptlic sitiionsrega otja (pritozen) n1" r"z"iiiil,
o-tesnito (14), bat
(6) in o-tesnilo bata (7) To naredite tako,
da p-riiiaii'iii
. odvilete (pazite, da ne izguoite tesnita (10)) ter na
obeh straneh v tuknjici kanite po dve tapfiici
riii*i'e)
"ilitonsi"S;;tj;.
X"i:?K:'r:h':fii"lgilil][,";,1"f.:"#,H..,:'ne
po priroZeni skici in pri tem pazite, da ne izsubite
majhnih
Brizgalka je namenjena samo za.zdravljenje debel
opozorila za zdtavljenje z oksalno kislino.
z oksalno kislinol pri tem je potrebno upostevati varnostna
Losar
Logar trade d.o.o. Poslovna cona A 4 t, SI-420g Sendur,
Sloveniia
tel.: 04 25 19 410, faks:04 25 Lg 4t5
www.logar-trade.si

Similar documents