NemID: Ét log-in til det hele

Comments

Transcription

NemID: Ét log-in til det hele
NemID – Identyfikator do
kontaktu z instytucjami
publicznymi w Internecie
Osobisty identyfikator NemID
Osobisty identyfikator NemID używany jest w cyfrowych kontaktach z
instytucjami publicznymi – np. przy zgłaszaniu zmiany adresu, wnioskowaniu
o zasiłek mieszkaniowy, zapisywaniu dzieci do szkoły lub przedszkola albo
przy zapoznawaniu się z wysyłaną przez różne urzędy cyfrową pocztą.
NemID umożliwia także korzystanie z bankowości internetowej i in. Z tych
powodów identyfikator NemID jest niezbędny osobom zamieszkałym w Danii.
Identyfikator NemID otrzymać mogą:
• osoby posiadające duński numer ewidencyjny CPR
• osoby, które ukończyły 15 lat
•o
soby spełniające obowiązujące wymagania w zakresie identyfikacji i
posiadania dowodu tożsamości.
Osoby spełniające wymagania mogą otrzymać identyfikator NemID
niezależnie od narodowości. NemID trzeba jednak zamówić samemu.
Jak uzyskać identyfikator NemID?
Osoby posiadające duńskie prawo jazdy lub paszport i zameldowane w
Danii mogą zamówić NemID przez Internet pod adresem www.nemid.nu.
Można także osobiście stawić się w punkcie obsługi mieszkańców w urzędzie
gminy.W punkcie tym należy:
•o
kazać ważny dokument tożsamości (np. paszport, prawo jazdy lub
wystawioną w Danii kartę stałego pobytu ze zdjęciem),
•o
kazać dowód posiadania numeru ewidencyjnego CPR (np. kartę
ubezpieczenia zdrowotnego),
•o
sobiście odpowiedzieć na kilka pytań na swój temat lub przyprowadzić
świadka.
Osobom, które podpisały umowę w kwestii bankowości internetowej,
identyfikator NemID wystawić może także bank. Aby uzyskać więcej
informacji na ten temat należy zwrócić się do swojego banku.
Jak uzyskać pomoc?
Pomoc w zamówieniu identyfikatora NemID i w korzystaniu z cyfrowych
rozwiązań samoobsługowych uzyskać można w punkcie obsługi mieszkańców
w urzędzie gminy lub w bibliotece. Udostępnione są tam za darmo
stanowiska komputerowe.
Zaloguj się do serwisu
Co zrobić, jeśli komunikacja cyfrowa nie
jest możliwa?
Poczta cyfrowa
Posiadające numer ewidencyjny CPR
osoby, które ukończyły 15 lat, otrzymują
korespondencję od organów urzędowych
drogą cyfrową – chyba że uzyskały
odpowiednie zwolnienie. Poczta cyfrowa w
wersji angielskojęzycznej dostępna jest na
stronie www.lifeindenmark.dk
Zwolnienie z poczty cyfrowej mogą uzyskać
osoby, które nie są w stanie z niej korzystać
z powodu braku komputera, problemów
językowych lub niepełnosprawności. Aby
uzyskać takie zwolnienie, należy zwrócić się
do punktu obsługi mieszkańców w urzędzie
gminy.
Samoobsługowe rozwiązania
cyfrowe
Osoby, które nie są w stanie korzystać z
publicznych samoobsługowych rozwiązań
cyfrowych, mogą uzyskać obsługę innymi
drogami – na przykład telefonicznie lub
osobiście w punkcie obsługi mieszkańców
w urzędzie gminy.
Zaloguj się do serwisu

Similar documents