Dansk Boldspil-Union

Comments

Transcription

Dansk Boldspil-Union
Årsberetning
Dansk Boldspil-Union
2003
– store fodboldoplevelser
Dansk Boldspil-Union
Indhold
Dansk Boldspil-Union
Dansk Boldspil-Union 2003 ....................................................................................... 4
Nationale relationer...................................................................................................... 6
Internationale relationer ............................................................................................ 9
Bestyrelsen....................................................................................................................... 12
Administrationen.......................................................................................................... 13
Medlemstal...................................................................................................................... 14
Organisationsplan........................................................................................................ 16
Udvalg................................................................................................................................ 18
Repræsentantskabet ................................................................................................... 19
Modtagere af DBUs sølvnål 2003 ......................................................................... 20
Indehavere af DBUs guldnål ................................................................................... 20
DBUs formænd .............................................................................................................. 21
DBU Appeludvalg
Appeludvalget ............................................................................................................... 22
DBU Børn og ungdom
Børne- og ungdomsudvalget.................................................................................. 24
DBU Damefodbold
Dameudvalget............................................................................................................... 29
DBU Eliteudvikling
Eliteungdomsudvalget ............................................................................................... 31
Resultater fra unionsstævnerne............................................................................. 33
DBU Fair play
Fair play udvalget......................................................................................................... 34
DBU IT
IT-afdelingen.................................................................................................................. 36
DBU Kommunikation
Kommunikationsafdelingen .................................................................................... 37
Kvindelandsholdet....................................................................................................... 50
U/21-kvindelandsholdet ............................................................................................. 51
U/19-kvindelandsholdet............................................................................................ 52
U/17-pigelandsholdet................................................................................................. 53
DBU Old Boys
Old Boys udvalget ........................................................................................................ 54
DBU Regnskab
Regnskabsafdelingen................................................................................................. 56
Regnskab 2003.............................................................................................................. 56
DBUs hjælpefond........................................................................................................ 60
DBUs ungdomsfond .................................................................................................. 60
DBU Turneringer
Divisionsudvalget ........................................................................................................ 62
Disciplinærudvalget.................................................................................................... 62
DM-Disciplinærudvalget .......................................................................................... 63
DM-Programudvalget................................................................................................ 64
Dommerudvalget......................................................................................................... 65
Indefodboldudvalget................................................................................................. 66
Kontraktfodboldudvalget......................................................................................... 67
Programudvalget ......................................................................................................... 68
Superligaudvalget ....................................................................................................... 68
Turneringsudvalget .................................................................................................... 68
Turneringsafdelingen ............................................................................................... 69
Nationale klubturneringer....................................................................................... 70
Internationale klubturneringer............................................................................... 71
Resultater & stillinger................................................................................................ 74
DBU Uddannelse
Uddannelsesudvalget ............................................................................................... 90
Uddannelsesafdelingen ............................................................................................. 91
Hædersbevisninger..................................................................................................... 95
DBU Landshold
Landsholdet.................................................................................................................... 38
Ligalandsholdet ............................................................................................................. 41
U/21-landsholdet.......................................................................................................... 42
U/20-landsholdet ........................................................................................................ 44
U/19-landsholdet ......................................................................................................... 45
U/18-landsholdet.......................................................................................................... 46
U/17-landsholdet.......................................................................................................... 47
Old Boys-landsholdet ................................................................................................. 48
3
DBU Årsberetning 2003
Dansk Boldspil-Union
Dansk Boldspil-Union 2003
Forening og forretning
Det er Dansk Boldspil-Union (DBU) i det 21. århundrede.
Det vil endnu en gang fremgå af indholdet
af nærværende årsberetning, organisationens
skriftlige beretning for det forgangne kalenderår.
Som forening kunne DBU i 2003 notere sig
den succes, at medlemsfremgangen var den
største i årevis, og det samlede medlemstal
rundede 300.000.
Kvindefodbolden har sin store andel i denne
markante fremgang, der manifesterer fodbold
som landets mest populære idrætsgren. Tilgangen af pige- og kvindespillere i landets klubber
tilskrives ligeledes en ikke ubetydelig social betydning for miljøet i de klubber, der tilbyder
fodbold for begge køn.
Som forretning – og dermed den økonomiske
forudsætning for at drive organisationen med
det nuværende kvantitative og kvalitative tilbuds- og aktivitetsniveau – kan DBU også notere fremgang.
Til trods for et underskud på den ordinære
drift på 11,5 millioner kroner, indgik DBU i 2003
to økonomisk markant forbedrede forretningsaftaler, som vil slå igennem allerede fra næste
regnskabsår.
Først med Adidas som ny leverandør af
sportsbeklædning og -udstyr fra sommeren
2004, og dernæst med TV2 som transmitterende tv-station af landsholdenes kampe på
hjemmebane fra april 2004 og fire år frem.
Som foreningen betragtet måtte DBU imidlertid erkende, at den forretningsmæssige sunde
drift af organisationen fik politiske konsekvenser, da Folketinget valgte at fratage DBU halvdelen af DBUs særlige tilskud fra tipsmidlerne.
DBU havde vanskeligt ved at se argumentationen, rimeligheden og konsekvensen bag vedtagelsen af den nye Tips og Lottolov, som blev
støttet af DBUs paraplyorganisation, Danmarks
Idræts-Forbund (DIF).
DIFs rolle i gennemførelsen af det nye lovforslag skabte konflikt mellem DBU og DIF.
4
DBU Årsberetning 2003
Du kan læse mere om disse forhold i dette og
de følgende kapitler.
Damer blev til kvinder
Signalet om, at fodbold ikke kun er for drenge i
alle aldre, fik i 2003 DBU til at ændre betegnelsen ’damer’ om organisationens aktiviteter på
’spindesiden’.
Til trods for, at Dansk Sprognævn oplyser,
at udtrykkene formelt er sidestillede, betragtes udtrykket ’dame’ som gammeldags, mens
’kvinde’ er mere tidssvarende, og sender moderne associationer.
Det indgik i overvejelserne, at der eksempelvis er en naturlig sproglig sammenhæng mellem udtrykkene ’damer’ og ’herrer’, der er de
ord, vi i dag benytter til at differentiere aktiviteterne indenfor de to køn. Hos Dansk Sprognævn er opfattelsen, at det alene er symmetrien mellem ordene ’damer’ og ’herrer’, der
skulle tale til fordel for at bibeholde ’damer’.
Praktisk er der imidlertid kun ganske få udenfor for vores egen organisation, der benytter
’herrer’ i forbindelse med aktiviteterne, der omhandler hankønnet, og derfor er denne sammenhæng uden praktisk betydning for overgangen fra ’damer’ til ’kvinder’.
Ligesom ved andre ændringer af navne og
betegnelser de seneste år, har DBU givet sig
selv et år til at implementere navneændringen.
Adidas som ny samarbejdspartner
I slutningen af juli indgik DBU og Adidas en
samarbejdsaftale om levering af fodbold- og
fritidsbeklædning til størstedelen af DBUs organisation for perioden 1. juli 2004 og fire år frem.
Aftalen omfatter blandt andet kamp-, trænings- og fritidstøj samt andet fodboldudstyr
til DBUs 12 landshold samt forskellige leverancer til blandt andet talentprojekterne, DBUs
børne- og ungdomsaktiviteter såsom DBUs
Fodboldskole og uddannelsessektoren.
Landsholdet får blandt andet sin helt egen,
danske landsholdsdragt. De kommende spillerdragter vil således blive specielt designet til
DBUs landshold, og DBU får også indflydelse
på designet, idet blandt andet spillerne og trænerne vil indgå i et samarbejde omkring funktionalitet og udformning. Det er ligeledes planen, at Adidas skal specialdesigne tøj til DBUs
fire kvindelandshold.
Aftalen omfatter tillige samarbejde omkring
markedsføring og events, royalties for salg af
fodboldudstyr med DBUs logo i detailhandelen
samt et årligt kontant beløb, som i lighed med
den nuværende aftale med Hummel, der udløber 30. juni, efter ønske fra Adidas dog ikke vil
blive oplyst.
Økonomisk er der tale om samarbejdsaftale,
der er blandt DBUs absolut største.
Når Adidas kommer på banen i stedet for
Hummel fra sommeren 2004, skyldes det
blandt en række parametre primært eksponeringsmulighederne og økonomien i aftalen.
»Vi har været meget tilfredse med vores aftaler med Hummel gennem årene. Hummel har
understreget sin seriøsitet gennem sit tilbud
om en ny aftale, og vi ser frem til at fortsætte
det tætte samarbejde med Hummel forhåbentligt til og med en EM-slutrunde med dansk deltagelse i Portugal næste sommer«, udtalte
DBUs generalsekretær, Jim Stjerne Hansen, ved
indgåelsen af aftalen, og uddybede:
»Derefter glæder vi os til samarbejdet med
Adidas, der med sit nationale og internationale niveau og førerposition som leverandør af
fodboldudstyr kan være med til at styrke vores
sportslige og merkantile ambitioner både herhjemme og i udlandet«.
Nike og Puma var de øvrige to sportsbeklædningsproducenter, der afgav tilbud til DBU.
Aftalen har ingen indflydelse på DBUs samarbejde med Select Sport om levering af fodbolde, som DBU har haft som leverandør siden 1951.
Landsholdet på TV2
DBU valgte at fortsætte samarbejdet med TV2
om transmissionerne af landsholdets hjemmekampe de kommende fire år.
Dansk Boldspil-Union
Den nuværende tv-kontrakt med TV2 og Danmarks Radio har været gældende fra 1. april
1996, og løber til og med marts 2004.
Danmarks Radio trak sig i begyndelsen af december måned ud af forhandlingerne om den
kommende tv-kontrakt. TV2 fortsatte forhandlingerne alene, og overtager dermed eneretten
til at vise fodboldlandsholdenes hjemmekampe.
Den nuværende tv-aftale har sikret DBU 13
millioner kroner årligt for alle landsholdets
hjemmekampe. Den nye kontrakt, der løber fra
april 2004 til udgangen af juni 2008, sikrer DBU
35 millioner kroner om året ligeledes uanset antallet af landskampe på hjemmebane.
TV2 har været i konkurrence med Modern
Times Group (MTG), der tæller tv-stationerne
TV3, TV3+ og Viasat Sport.
»Når vi vælger TV2 hænger det naturligvis
primært sammen med, at de har givet os et
økonomisk fremragende tilbud. Dertil kommer
TV2 som landsdækkende tv-station ud til op
imod 650.000 flere husstande end TV3.
»Overordnet betragtet mener vi også, at det
på baggrund af situationen på mange måder er
ganske hensigtsmæssigt at fordele de to produkter – landsholdet og klubfodbolden – på to
forskellige tv-stationer«, kommenterede Jim
Stjerne Hansen, der har forhandlet tv-aftalen
på vegne af DBU.
Indtægterne for salg af tv-rettighederne fra
landsholdets kampe på hjemmebane er væsentlig for udviklingen og aktivitetsniveauet i
DBUs organisation.
Således udgjorde tv-indtægterne med 34%
den største del af DBUs omsætning i forrige
regnskabsår (2001/2002) på 265.878 millioner
kroner. Indtægterne fra sponsorer og reklamer
var 9%, mens entréindtægter fra landskampene udgjorde 27%. De offentlige tilskud bidrog
kun med 8%.
De offentlige tilskud til dansk fodbold, som kanaliseres direkte videre ud til græsrodsfodbolden, er faldende, efter regeringens beslutning
om at fjerne halvdelen af DBUs særlige tilskud
på 10 millioner kroner.
Af samme årsag havde politiske meningstilkendegivelser om DBUs valg af samarbejdspartner
på tv-området – valget mellem en public service-station eller en privatejet tv-station – ingen betydning for DBUs valg af TV2.
Dansk fodbold dopingfri
Team Danmark foretog på vegne af Anti Doping Danmark (ADD) i løbet af 2003 144 uanmeldte dopingtests på fodboldspillere herhjemme.
De 98 tests blev foretaget under træning, og
de 46 i forbindelse med kampe. Af de 144 prøver blev de 134 foretaget på herre-spillere.
I alt 627 uanmeldte tests af fodboldspillere
herhjemme gennem de seneste syv år har til
dato ikke afsløret ét eneste tilfælde af doping
indenfor dansk fodbold.
Dansk Boldspil-Union og Anti Doping Danmark er i dialog om emnet, og organisationerne har blandt andet oplysninger med holdninger, informationer, råd og vejledning til de
aktive på deres respektive hjemmesider.
Forud for EM-slutrunden i Portugal næste
sommer vil DBU – ligesom forud for slutrunderne i 1998, 2000 og 2002 – opfordre ADD til
at teste alle spillerne i den danske landsholdstrup.
Der er også danske spillere blandt de godt
400 dopingtests, det europæiske fodboldforbund, UEFA, foretog i fodboldsæsonen 2002/
2003.
Til trods for, at ingen dansk fodboldspiller er
testet positiv for brug af ulovlige midler, og til
trods for klare holdninger og en aktiv indsats
for at fastholde fodbold som en ’ren’ sportsgren, fortsætter enkelte danske medier med at
så tvivl om såvel DBUs som landstræner Morten Olsens holdning til emnet.
5
DBU Årsberetning 2003
Dansk Boldspil-Union
Nationale relationer
Folketinget vedtog i 2003 en ændring af Tips-,
Lotto- og Klasselotteriloven. Samt en ophævelse af Væddeløbsloven.
Sidstnævnte med den hensigt at medtage
hestevæddeløbssporten på fordelingsnøglen
for tips- og lottomidlerne.
DBU fandt de politiske hensigter i at sikre
hestevæddeløbssportens nationale tilknytning
plausible, men de økonomiske konsekvenser
perspektivløse og urimelige i forhold landets
mest udbredte sportsgren.
Hestevæddeløbssporten har per tradition
ikke bevist, at den er rentabel og berettiget til
den særstatus, etableringen af Dantoto og en
række andre redningsaktioner og foranstaltninger gennem årene har givet den.
DBU fandt heller ikke, at vedtagelsen af loven
og tildelingen af 75 millioner kroner årligt i et
forsøg på – blandt andet gennem højere løbspræmier – at skabe større interesse og bedre
vilkår for hestevæddeløb, som simpelthen ikke
har den fornødne appel hos hverken offentligheden eller investorer, harmonerer med intentionerne i fordelingen af tipsmidlerne.
Regler tilsidesat
I 1996 havde det således været magtpåliggende
for den daværende kulturminister, Jytte Hilden,
at gennemføre en analyse af DBUs pengestrømme med henblik på at afdække, hvorvidt
dansk fodbolds enhedsorganisation anvendte
tilskuddet fra tipsmidlerne i overensstemmelse
med intentionerne i loven.
Rapportens resultat beviste, at DBU naturligvis anvendte midlerne efter såvel hensigten
som lovens bogstav.
DBU finder derimod kravene til en almennyttig anvendelse af tipsmidlerne tilsidesat med
vedtagelsen om at støtte en kommerciel aktivitet.
DBUs andel af tipsmidlerne var på i alt 18 millioner kroner årligt (10 millioner i særskilt tilskud og otte millioner i medlemstilskud).
I 2003 blev 8,2 million kroner anvendt til lokalunionernes arbejde, som er identisk med
6
DBU Årsberetning 2003
bredde- og amatørarbejde. Blandt andet til administrationen af kampe og turneringer.
10 millioner kroner investeredes i uddannelserne af trænere, ledere og dommere. De tre af
millionerne gik til en breddekonsulentordning,
hvis hovedindsatsområde i disse år er den kvalitative udvikling af landets godt 1.600 fodboldklubber, således at klubberne kan fungere som
et godt fritidstilbud til landets børn og unge.
Dertil kommer en lang række andre tiltag
med store sociale aspekter. De offentlige tilskud
var dermed i forvejen langtfra tilstrækkelige til
at dække organisationens breddeaktiviteter.
Derfor er DBU også det eneste specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF),
der overfører penge fra indtægter fra kommercielle aktiviteter i den professionelle del til
amatør- og breddesektoren.
DBU er som landets største sportsforbund
det af de 56 specialforbund, der modtager det
mindste tilskud per medlem.
Med lovforslaget bliver det populært sagt
fem millioner kroner vanskeligere for DBU at
opretholde de aktiviteter, der er med til at gøre
fodbold til landets mest populære sportsgren
og til et socialt set kvalitativt fritidstilbud til
175.000 børn og unge.
Afklaret forhold til DIF
DBUs kritiserede Danmarks Idræts-Forbund
(DIF) for sin paraplyorganisations håndtering af
forløbet, herunder dens accept af, at DBU alene
skulle miste fem millioner kroner – svarende til
66 procent af det beløb, DIF var udset til at bidrage med til finansieringsmodellen for hestevæddeløbssporten.
DBUs bestyrelse indledte derfor allerede i december 2002 interne drøftelser om forholdet
til DIF, som fortsatte i 2003, hvor DBU konkret
vurderede hvilke fordele og ulemper, organisationen oplever med sit medlemskab af DIF, herunder selve medlemskabet af forbundet.
DBU besluttede undervejs at opstille Benny
Hansen til genvalg til DIFs bestyrelse blandt
andet udfra en betragtning om, at bestyrelses-
posten i DIF kunne benyttes til at fastholde formanden Kai Holm på de løfter, han har udtrykt
om kompensation overfor DBU.
Disse løfter omfatter direkte kompensation
på to til tre millioner kroner for DBUs tab af
halvdelen af forbundets direkte tilskud på 10
millioner kroner af tipsmidlerne og derudover
medvirken til at sikre markedsføringsaftaler med Dansk Tipstjeneste, hvor Kai Holm er
næstformand.
Først senere på året fik DBU afklaret sit forhold til DIF, efter de den politiske ledelse i de to
forbund nåede til enighed om, at fodbolden og
idrætten står bedst, når de står sammen.
Her blev der opnået enighed om rammerne
for en hensigtsmæssig samarbejdsform fremover. Blandt andet skal en mere aktiv og direkte
kommunikation på såvel politisk som administrativ plan forhindre potentielle, fremtidige
konflikter i at udvikle sig.
»Vi har det seneste års tid internt debatteret vort forhold til DIF. Med baggrund i de synspunkter og tilkendegivelser, vi har udvekslet
med DIF under vore drøftelser, er vi nået til den
konklusion, at DBU med sin volumen vil være
i stand til at stå udenfor idrætsfællesskabet,
men at et formelt fællesskab er til gavn for alle
parter i idrættens verden. Derfor har vi nu sammen med DIF defineret rammerne for et mere
åbent samarbejde, og nu ser vi fremad«, konkluderede Allan Hansen efter mødet.
Integrationspris til Brønshøj Boldklub
Dansk Boldspil-Union har gennem en årrække
afsat 500.000 kroner årligt til en integrationspulje.
Beløbsstørrelserne til de enkelte projekter
ligger fra 5.000 og helt op til 100.000 kroner.
Brønshøj Boldklub er gennem årene blevet
støttet med i alt 300.000 kroner, hvor klubben
har haft flere forskellige projekter i gang.
I 2003 fik klubben politisk anerkendelse for
dens flotte og vedholdende arbejde med integration gennem fodbold. Det skete, da Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Dansk Boldspil-Union
tildelte Brønshøj Boldklub dets integrationspris
for 2003.
Brønshøj modtog ’Frivillig- og foreningsprisen’ blandt i alt 33 indstillede ansøgere til
prisen i denne af de i alt fire kategorier. I begrundelsen for tildelingen af prisen skriver integrationsminister Bertel Haarder:
»Dommerkomitéen har i forbindelse med vurderingen af det konkrete initiativ lagt vægt på,
at der i kraft af en vilje til at være nytænkende,
er gennemført en imponerende omstillingsproces, som har været med til at udfylde et stort
behov hos mange mennesker i lokalområdet.
Vinderen har også formået at inddrage etniske minoriteter aktivt i det frivillige integrationsarbejde. Initiativet er velforankret i en
dansk forening, hvor samarbejde med institutioner i lokalsamfundet har været en af hjørnestenene i indsatsen«.
Det nuværende projekt bygger på en idé om
dels at sikre et værested for klubbens ungdomsspillere dels at etablere partnerskaber,
der skal skabe flow mellem klub, lokalsamfund,
uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.
Brønshøj Boldklub flyttede i perioden 197377 lokaler, trænings- og kampbaner til bydelen
Tingbjerg. Tingbjerg er i dag beboet af 6.651
personer hvoraf 57 procent har en anden etnisk
baggrund end dansk.
Brønshøj Boldklub har 444 aktive medlemmer, hvoraf de 246 er seniorer og 198 tilhører
ungdomsafdelingen. Blandt ungdomsafdelingens medlemmer har omkring 80 % en anden
etnisk baggrund end dansk.
DBU blev også honoreret for sin indsats på
børne- og ungdomsområdet, da DIF tildelte
børne- og ungdomssektoren forbundets Breddepris for 2003.
En fuldt ud velfortjent pris for en indsats, der
også har fungeret som inspiration til tiltag indenfor andre sportsforbund.
Fastholder integrationsprojekter
DBU iværksatte sine indvandrerprojekter i
1996.
Der var allerede året inden daværende kulturminister Ebbe Lundgaard stillede krav om, at
idrætten skulle afsætte midler til socialt relaterede tiltag.
Kulturministeriet sprang fra det økonomiske
samarbejde med DBU om indvandrerprojekterne allerede efter det første år.
Og da Danmarks Idræts-Forbund i 2002 – på
grund af nedgang i tipsmidlerne – ville nedlægge sin flygtninge- og indvandrertjeneste,
trådte DBU til med en aftale om i de efterfølgende tre år at betale 400.000 lønkroner årligt
til DIFs to integrationskonsulenter.
I DBU betragtes indsatsen på integrationsområdet som et udtryk for fodboldens sociale
ansvar, og derfor vil DBU forsøge at fastholde
investeringen i integrationsprojekterne til trods
for, at regeringen har fjernet fem millioner kroner i tilskuddene til DBUs aktiviteter.
Indvandrerklub ekskluderet
Til trods for investeringerne i tiltag på integrationsområdet, måtte DBU på negativsiden i 2003
konstatere, at én af dansk fodbolds såkaldte
’rene’ indvandrerklubber blev ekskluderet.
Det var den københavnske indvandrerklub,
FC Tetova, der fik ekskluderet sine to seniorhold fra henholdsvis Københavns Boldspil-Unions (KBUs) Serie 3 og Serie 5 efter en række
disciplinære sager i løbet af sæsonen, som involverede klubbens spillere, officials og tilskuere samt et synderegister på ikke mindre end 15
udvisninger i 26 kampe i sæsonen 2002, der var
klubbens første.
De aktuelle episoder op til eksklusionen omfattede spyt og spark samt såvel fysiske som
verbale trusler mod modspillere, dommere og
disses familier.
KBU besluttede efter redegørelser fra dommere og klubber den 27. maj at ekskludere klubbens hold i resten af sæsonen 2003, og opretholdt ved samme lejlighed karantænen for en af
klubbens spillere til og med næste års turnering.
Allerede ved oprettelsen af klubben, havde
KBU haft et indledende møde med klubben for
at drøfte erfaringerne med indvandrerklubber,
og fandt det efterfølgende nødvendigt at indskærpe overfor klubben, at den skulle stramme
alvorligt op på disciplinærsituationen. Lokalunionens såkaldte observatørkorps havde også
fulgt klubbens seniorhold i en periode.
FC Tetova, hvis spillere primært stammer fra
Makedonien, havde anket afgørelsen til DBUs
bestyrelse, idet klubben fandt, at der er tale om
en kollektiv afstraffelse, og den ikke har gjort
sig skyldig i et ledelsessvigt.
Dansk Boldspil-Unions bestyrelse behandlede
anken, og stadfæstede lokalunionens afgørelse
på sit møde lørdag den 14. juni.
Mini-kunstgræsbaner i byerne
Ambitionen om at vedvirke til etableringen af
en række mini-kunstgræsbaner i specielt byområderne, er endnu et tiltag fra DBU med sociale perspektiver.
Målsætningen er at give alle uanset alder og
køn mulighed for at spille fodbold på uformel
vis i fortrinsvis de tættest bebyggede områder, hvor stigende grundpriser til stadighed begrænser mulighederne for at finde pladser og
græsarealer at spille fodbold på.
Mini-kunstgræsbanerne har som udgangspunkt en størrelse på 13 gange 21 meter med
bander eller hegn omkring spillepladsen.
Der er tale om et fritidstilbud til mange børn,
unge og voksne, som ellers ikke har mulighed
for at spille fodbold i deres nabolag.
Selv om tiltaget indeholder væsentlige sociale dimensioner, og er rent breddeorienteret,
er der ingen tvivl om, at det også indeholder
nogle elitære perspektiver:
»En fantastisk idé. I gamle dage så man børn
og unge spille fodbold på gader, stræder og i
baggårde. Det ser man næsten ikke mere, og
det afspejler sig også på de unge spilleres teknik. De har ikke det samme tekniske fundament, som de ældre årgange, der var vant til
at gå ned på vejen eller i gården og spille med
vennerne hver eftermiddag«, påpegede landstræner Morten Olsen.
7
DBU Årsberetning 2003
Dansk Boldspil-Union
Idéen og tilbudet om medfinansiering stammer
fra det europæiske fodboldforbund, UEFA, der
i forbindelse med forbundets 50-års jubilæum
næste år har som målsætning at fremme spillet på kunstgræsbaner.
UEFA vil støtte finansieringen af banerne
med op til fem millioner kroner forudsat, at de
nationale fodboldforbund selv sikrer en yderligere finansiering på op til fem gange dette
maksimumbeløb.
DBU vil derfor søge samarbejdspartnere
blandt offentlige myndigheder, kommercielle
sponsorer og lokale klubber.
Målsætningen er at have etableret den første
mini-kunstgræsbane inden udgangen af 2004.
Arbejder for bedre sikkerhed
DBU har gennem en årrække arrangeret et årligt sikkerhedsseminar med deltagelse af repræsentanter for offentlige myndigheder, SAS
Liga-klubberne samt fanklubberne.
På mødet i februar 2003 blev der stillet forslag om et mere fast forum til drøftelse af sikkerhedsmæssige forhold.
På den baggrund nedsatte DBUs turneringschef, Hanne Jensen, en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra klubberne, deres
sikkerhedschefer, fanklubberne, politiet i SAS
Liga-klubbernes område samt DBU.
Arbejdsgruppen har til opgave at sikre en
højnelse og ensartning af sikkerhedsforholdene
ved afviklingen af kampene i landets bedste
række. Det kan blandt andet udmønte sig i ændringsforslag til DBUs sikkerhedscirkulære.
Mere konkret vil gruppen se på områder som
en ensartning af ordensreglementerne, karantæner til uromagere, udveksling af kontrollører, beredskabsplaner, uddannelse samt muligheden for effektiv udveksling af informationer,
som kan forebygge uro i forbindelse med afviklingen af kampe.
Gruppen vil også drøfte det altid aktuelle
emne om anvendelse af romerlys samt udeholdets eventuelle medansvar for uroligheder./lb
8
DBU Årsberetning 2003
Dansk Boldspil-Union
Internationale relationer
Dansk fodbold indledte 2003 med den bedst
tænkelige internationale omtale.
Situationen, der skabte opmærksomhed verden over, opstod i dommerens tillægstid i første halvleg af åbningskampen mellem Ligalandsholdet og Iran ved Carlsberg Cup i Hong
Kong lørdag den 1. februar 2003 klokken 16.16.
Den iranske målmand, Ebrahim Mirzapour,
spillede bolden hen til sin venstre back, Alireza
Nikbakhtvahdi, der trak tilbage ind i straffesparksfeltet.
Samtidig lød en fløjte, som alle på stadion
kunne høre, og alle opfattede som pausefløjtet. Også Nikbakhtvahdi, der vippede bolden op
i hænderne på sig selv for at kaste den hen til
kampens lokale dommer, Albert Chiu Sin Chuen.
Men i stedet for at modtage bolden og lede
spillerne ud til pausen, fløjtede Chuen, og pegede på straffesparkspletten. Det var nemlig
ikke hans fløjte, størstedelen af de 22 spillere
på banen og de 22.000 udenfor linierne havde
hørt!
Derfor så dommeren ingen anden udvej end
at følge fodboldreglerne. Og dømme straffespark til Danmark for hånd på bolden!
Men at Danmark blev den moralske vinder af
kampen, understregede verdens største tv-station, CNN, dagen efter, da stationen udnævnte
Morten Wieghorsts gestus til ’play og the day’
– ’dagens detalje’:
»Hvem siger sportsmanship ikke lever i bedste velgående? Vi har det perfekte eksempel,
når vi kommer tilbage med World Sports efter
pausen«, introducerede CNNs studievært med
billederne af Morten Wieghorsts aktion i baggrunden.
»Danmark vandt ganske vist ikke kampen,
men de vandt vores beundring«, lød indslaget,
mens de viste straffesparkssituationen.
»Jeg ved jo nu, at vi tabte kampen og dermed
chancen for at vinde turneringen, fordi jeg skød
ved siden af med vilje. Men jeg er på vegne af
dansk fodbold stolt af vores valg og den opmærksomhed, det har givet os rundt om i verden. Jeg er sikker på, at vi vinder mere i længden ved at vise fair play i den situation«, slutter
Morten Wieghorst.
Ni måneder efter modtog DBU den internationale fair play-pris ’Trophy Pierre de Coubertin’
for gestusen.
Dagens detalje på verdens største tv-station
Blatter-kritiker dømt for injurier
Efter flere minutters drøftelser mellem dommeren, spillerne og lederne, og efter at have
konsulteret landstræner Morten Olsen ude ved
sidelinjen, løb Morten Wieghorst tilbage mod
straffesparksfeltet. Han lagde bolden til rette,
tog et kort tilløb, og sendte den med en blød
inderside flere meter til højre for det iranske
mål, hvor målmanden blot fulgte bolden uden
at flytte sig.
Reaktionerne på denne hidtil usete fair playgestus i en tv-transmitteret, international
kamp udeblev heller ikke, da tilskuerne brød ud
i ankerkendende jubel over det brændte straffespark, ligesom iranerne takkede såvel Morten
Wieghorst som Morten Olsen.
To minutter efter pausen scorede Iran til
kampens resultat 1-0 på et korrekt dømt straffespark.
I månederne op til præsidentvalget i FIFA i maj
2002 fremkom en række primært europæiske
repræsentanter i FIFA’s eksekutivkomité med
beskyldninger om svindel i FIFA.
Beskyldningerne resulterede i et civilt sagsanlæg mod forbundets præsident Sepp Blatter
angiveligt fra 11 af eksekutivkomitéens i alt 24
medlemmer.
»Klagerne har beskyldt Sepp Blatter for handlinger, som de selv kollektivt har godkendt. I
den sammenhæng er anklagerne ikke bare forkastelige, hvilket er tydeligt for enhver, men
der er også tale om falske beskyldninger«, konkluderede den offentlige anklager i kantonen
Zürich, Urs Hubmann, da høringerne blev afsluttet i december 2002.
»Undersøgelserne har vist, at der ikke er
grundlag for at anklage Sepp Blatter for ulov-
ligheder«, konstaterede Urs Hubmann med
hentydning til ophavsmændene til anklagerne,
der alle var eller fortsat er medlemmer af FIFA’s
egen bestyrelse, eksekutivkomitéen.
Efter afvisningen af anklagerne mod forbundets formand valgte FIFA at gå i offensiven
mod de falske beskyldninger.
Det resulterede blandt andet i en domstolsafgørelse i Schweiz mod formanden for det somaliske fodboldforbund, Farah Addo, for ærekrænkende udtalelser samt en bøde på 10.000
CHF. Addo havde i foråret 2002 beskyldt Blatter for ulovlige finansielle transaktioner tilbage
i 1998.
FIFA suspenderede ligeledes sin økonomiske
bistand til det somaliske fodboldforbund under
Financial Assistance Programme (FAP), idet forbundet under en revisionsundersøgelse foretaget af FIFAs eksterne revisionsfirma, KPMG,
ikke har været i stand til at dokumentere anvendelsen af store dele af de beløb, FIFA udbetalte til forbundet i perioden 1999-2001.
Alene i regnskabsåret 2001 kunne KPMG konstatere, at der enten ikke eksisterede dokumentation overhovedet eller, at den eksisterende
dokumentation for 84% af udbetalingerne var
utilstrækkelig.
Det var påstande fremsat af Farah Addo mod
Sepp Blatter, medier over hele verden – herunder en række danske – benyttede i artikler om
formanden for FIFA og selve organisationen i
forbindelse med valget til præsidentposten og
VM-slutrunden.
Sepp Blatter vandt kampvalget om præsidentposten i FIFA den 29. maj med 139 stemmer mod 56 til modkandidaten Issa Hayatou.
DBU stemte som bekendt på Sepp Blatter ved
valgene i såvel 1998 som 2002.
Claus Bo Larsen i den internationale top
Den 38-årige fynske dommer, Claus Bo Larsen,
blev i 2003 rykket op i gruppen af internationale topklasse-dommere.
Dermed kom Claus Bo Larsen op til Kim Milton Nielsen i den gruppe af dommere, der på-
9
DBU Årsberetning 2003
Dansk Boldspil-Union
sættes til opgaver i EM- og VM-slutrunder og de
afsluttende runder i UEFA Champions League.
Claus Bo Larsen tog sin dommereksamen
som 16-årig i 1981. I 1988 startede han som
dommer i Danmarksserien, og derefter avancerede han år efter år, indtil han blev Superligadommer i 1994. Blot to år efter blev han international FIFA-dommer.
Larsen, der blev rykket op i gruppen First
Class Referees fra sæsonstarten 2001, afløser
sin fem år ældre kollega Knud Erik Fisker i kategorien Top Class Referees. Fisker, der har tilhørt
topkategorien de seneste to sæsoner, falder om
mindre end tre år for den internationale aldersgrænse på 45 år.
FIFA inkluderede ved den årlige indrangering
Palle Udsen som ny liniedommer i stedet for
Svend Erik Jensen, der faldt for aldersgrænsen.
Dermed fastholdt dansk fodbold i 2003 antallet af internationale dommere og liniedommere, der tæller de syv FIFA-dommere samt 10
FIFA-liniedommere, hvis navne findes i beretningen fra DBUs dommerudvalg.
UEFAs Top Class Referee-liste er på 30 dommere, mens First Class referee-listen er på 22
dommere.
I 2003 blev Gitte Holm den første danske,
kvindelige FIFA-dommerinstruktør, og fungerede som bedømmer ved slutrunde om verdensmesterskabet for kvinder i USA.
Peter Mikkelsen fungerede som FIFA-instruktør og -bedømmer ved forbundets Confederations´ Cup 2003 i Frankrig og ved FIFA’s U/20-VM
i Emiraterne, hvor han havde ansvar for kursus
og seminar inden turneringen og den daglige
opfølgning og tekniske træning af dommerne
under turneringen.
Per Andersen i UEFA-ekspertpanel
DBU udvidede i 2003 sin repræsentation i det
europæiske fodboldarbejde, da U/19-landsholdstræner Per Andersen, 55 år, blev medlem af UEFA
ekspertgruppe for kunstgræsbaner.
Han blev første gang tilknyttet DBU tilbage i
1981. I 1986 blev han træner for det daværende
10
DBU Årsberetning 2003
U/18-landshold. Han var i et enkelt år forstander for Idrætshøjskolen Århus, men vendte tilbage til stillingen som træner for U/19-landsholdet og talenttræner under Struktureret
Talentudvikling i sommeren 2000.
Udviklingen indenfor kunstgræsområdet har
omfattet tests af boldens opspring, risiko for
skader hos spillerne og en række ændre, relevante emner.
Det europæiske fodboldforbund tester i øjeblikket fem kunstgræsbaner forskellige steder
rundt om i Europa. Det sker med henblik på at
kunne godkende kunstgræs som underlag til
officielle klub- og landskampe.
UEFA bestræber sig på, at specielle, godkendte typer kunstgræs skal kunne benyttes
fra sæsonen 2005/2006.
Det internationale fodboldforbund, FIFA,
er også langt i godkendelsen af kunstgræs til
kampe i VM-kvalifikationsturneringer og –slutrunder. Således blev nogle kvalifikationskampe
i det caribiske område til VM-slutrunden 2002
spillet på kunstgræs.
FIFA arbejder med samme godkendelsesprocedure for kunstgræsbaner som for fodbolde.
Omkring 40 stadions over hele verden har allerede nu baner med godkendelsen ’FIFA Recommended’.
Godkendelsen af kunstgræsbaner til brug i
den danske turnering vil blive et anliggende for
drøftelser i DBUs Superligaudvalg og eventuel
vedtagelse i DBUs bestyrelse.
Sportsligt markerede de yngste kvindelige
landsholdspillere sig positivt, da U/17-landsholdet i sommeren deltog og vandt fodboldturneringen i Ungdoms-OL i Paris.
Deltagelsen i Nordic Cup er sædvanligvis holdets største sportslige udfordring, men succesen ved turneringen, harmonerer glimrende
med de investeringer, DBU i disse år foretager
på kvindeelite-siden og den medlemsfremgang, vi omtaler andetsteds i denne beretning.
I oktober kvalificerede DBUs Herre A-landshold sig til EM-slutrunden i Portugal i juni
2004.
Deltagelsen i verdens tredje største sportsbegivenhed bliver landsholdets sjette i træk og syvende i alt, hvilket i sig selv er en enestående
præstation for en sportsgren med et i international sammenhæng begrænset, kvantitativt
potentiale.
Og dermed sluttede 2003 med samme positive sportslige omtale, som året blev indledt
med. /lb
Dansk Boldspil-Union
Internationale opgaver:
Dansk Boldpsil-Union stiller sin kompetence til
rådighed for såvel det europæiske fodboldforbund, UEFA, som det internationale fodboldforbund, FIFA.
Det gælder indenfor både forbundenes faste
komitéer, udvalg og arbejdsgrupper samt i operationelle funktioner i forbindelse med kampe
eller turneringer i både UEFA- og FIFA-regi, hvor
forbundene benytter en række af DBUs såvel
frivilligt tilknyttede ledere som ansatte.
De var i 2003:
UEFA:
Mogens Kreutzfeldt, landsholdslæge
Henning Lund-Sørensen, tidligere FIFA-topdom-
Allan Hansen, formand
• medlem af Medical Committee (siden 1998).
mer, medlem af DBUs dommerudvalg
• medlem af Youth and Amateur Football Panel
Per Andersen, træner for U/19-landsholdet og STU
Kaj Østergaard, tidligere FIFA-dommer, medlem af
• medlem af Artificial Turf Experts Panel (siden
DBUs dommerudvalg
(siden 2002)
Benny Jacobsen, sekretær i DBU Eliteudvikling
2003).
Jan Damgaard, tidligere FIFA-dommer
chef for DBU Turneringer (ingen formel tilknyt-
Jan Carlsen, medlem af DBUs dommerudvalg
Champions League-funktioner:
• medlem af Match Delegates Panel (siden 2000)
ning til DBU)
Steen Dahrup, kontorchef
Bent Nielsen, tidligere topdommer, tidligere med-
• medlem af Referee Instructors Panel (siden 2000)
• Venue Director ved kampe i Champions League
lem af DBUs bestyrelse og dommerudvalg,
Steen Dahrup, kontorchef
• medlem af Referee Observers Panel (siden 1981)
• medlem af Venue Managers Panel (siden 2000)
Lars Berendt, kommunikationschef
Claus Rode Jensen, direktør i Divisionsforeningen
Thomas Slosarich, assistent i DBU Børn og Ung-
• Media Officer ved kampe i Champions League
• medlem af Professional Football Committee (si-
dom
• medlem af Youth and Amateur Football Panel
(siden 1994),
den 2000).
Flemming Serritslev, træner for U/21-landsholdet,
Peter Mikkelsen, tidligere topdommer, tidligere
(siden 1994).
(siden 1996).
• medlem af Fun Football/Children’s Football Panel (siden 2001).
FIFA:
ITU og STU
Torben Mogensen, kasserer og bestyrelsesmedlem
Jim Stjerne Hansen, generalsekretær
• medlem af Technical Instructors Panel (siden
• medlem af Administrative Experts Panel (siden
• medlem af Marketing and Television Advisory
1998).
1998).
Helle Handler Petersen (ingen formel tilknytning
Board (side 2003). Tidligere medlem af National
Associations Committee (1998-2002).
til DBU)
Kamp-delegeret:
Claus Rode Jensen, Direktør i Divisionsforeningen
• medlem af Doping Control Officers Panel
UEFA udpeger en delegeret til alle kampe i forbun-
• suppleant som arbejdsgiverrepræsentant i Dis-
Henning Lund Sørensen, tidligere topdommer
dets turneringer. Opgaven som overordnet ansvar-
samt medlem af DBUs dommerudvalg,
lig for kampens gennemførelse er altid en neutral
Poul Hyldgaard, DBUs tidligere formand (1991-
• medlem af Referee Observers Panel (siden 1991)
person fra et andet land end de to hold og dom-
2002), blev ved sin udtrædelse af FIFAs eksekutiv-
Henrik Ravnild, bestyrelsesmedlem
merkvartetten.
komité (1984-96) udnævnt til æresmedlem af det
• medlem af Licensed Match Agents Panel (siden
1996),
Følgende personer i DBUs organisation benyttes
pute Resolution Chamber (siden 2003).
internationale fodboldforbund, FIFA.
for nærværende som UEFA-delegeret:
Jim Stjerne Hansen, generalsekretær (siden 1990)
Slutrunde-funktioner:
Benny Jacobsen, sekretær i DBU Landshold (si-
Jim Stjerne Hansen, generalsekretær
den 1994)
• Venue Director ved kampe under VM-slutrunden
Jan Danmgaard, tidligere topdommer,
Dommerbedømmere:
Lars Berendt, kommunikationschef
• medlem af Referee Observers Panel (siden ????)
UEFA udpeger i princippet en bedømmer til at vur-
• Media Officer ved kampe under VM-slutrunden
Jim Stjerne Hansen, generalsekretær
dere dommernes indsats i alle kampe i forbundets
i USA (Detroit og San Francisco) (1994), VM-slut-
• medlem af Control and Disciplinary Committee
turneringer. Opgaven som dommerbedømmer er
runden for Damer i Sverige (Helsingborg) (1995),
(siden 1990), næstformand i samme komité (si-
altid en neutral person fra et andet land end de to
OL-slutrunden i USA (Washington) (1996) og
den 2000),
hold og dommerkvartetten. Opgaven kan også va-
VM-slutrunden for U/20-landshold i Malaysia
• medlem af External Legal Experts Panel (siden
1999).
Jan Carlsen, medlem af DBUs dommerudvalg
• medlem af Referee Observers Panel (siden 1997)
• medlem af Administrative Experts Panel (siden
1990).
i USA (Boston) (1994).
retages af den delegerede.
Følgende danskere benyttes for nærværende
• medlem af Match Delegates Panel (1990).
som dommerbedømmer for UEFA og FIFA:
Kaj Østergaard medlem af Referee Observers Pa-
Bent Nielsen, tidligere bestyrelsesmedlem og FIFA-
nel (siden 1985)
dommer
Kurt H. Sørensen medlem af Referee Observers Pa-
Peter Mikkelsen, tidligere FIFA-topdommer
nel (siden 1992)
Kurt H. Sørensen, tidligere FIFA-topdommer
(Johor Bahru) (1997).
/lb
11
DBU Årsberetning 2003
Dansk Boldspil-Union
Bestyrelsen og forretningsudvalget
Henning R. Jensen og Torben Mogensen blev
på repræsentantskabsmødet i februar genvalgt
som henholdsvis næstformand og kasserer for
syvende gang.
Benny Hansen har siddet i forretningsudvalget
siden udvidelsen for to år siden, mens Peter
Iversen blev valgt forrige år, hvor han afløste
Erik Steiness-Neergaard.
Henning R. Jensen
Sådan vælges bestyrelsen
Henning R. Jensen, 59 år, blev første gang valgt
som næstformand i DBU i 1990, og er siden blevet genvalgt i 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001
og nu i 2003.
Efter at være blevet genvalgt uden modkandidater siden 1991 opstillede JBU i 2001 lokalunionens formand, Benny Hansen som modkandidat. Efter kampvalg faldt resultatet ud
til næstformandens fordel med stemmerne 73
mod 70, mens én repræsentant blandt de 144
tilstedeværende undlod at stemme.
Sidste år var Henning R. Jensen den ene af
de to kandidater til formandsposten, men han
tabte valget med 46 stemmer mod Allan Hansens 92
I november 2003 meddelte Hennings R. Jensen imidlertid, at han af private årsager trækker sig på det kommende repræsentantskabsmøde.
Bestyrelsens formand, næstformand og kasserer vælges direkte af DBUs repræsentantskab.
Formanden hvert fjerde år i lige årstal, næstformanden og kassereren hvert andet år i ulige
årstal.
De øvrige 12 medlemmer af DBUs bestyrelse
vælges således:
Fem vælges af DBUs seks lokalunioner, hvor
Bornholm, København, Sjælland, Lolland-Falster og Fyn hver vælger ét medlem, mens Jysk
Boldspil-Union som den største lokalunion vælger to medlemmer.
Landets bedste klubber er også i bestyrelsen
sikret direkte repræsentation, idet klubberne i
Superligaen vælger to medlemmer. Klubberne
i 1. og 2. division vælger tre medlemmer blandt
divisionsklubberne.
Bestyrelsens 16. medlem vælges som repræsentant for klubberne i Dame-DM.
Medlemmerne af DBUs bestyrelse efter repræsentantskabsmødet i 2003 var: Allan Hansen (formand), Henning R. Jensen (næstformand), Torben Mogensen (kasserer), Erik
Hjorth (BBU), Henrik Ravnild, KBU, Kurt Bagge
Hansen, SBU, Thomas Bytoft, FBU, Benny Hansen og Verner Ebdrup, JBU, Ove Jensen (LFBU),
Per Bjerregaard, Brøndby IF (Superligaen), Jesper Møller, AaB (Superligaen), Peter Iversen,
AC Horsens, Finn Ryberg, Brønshøj, Thomas
Christensen, Boldklubben Skjold (1./2. Division)
samt Jørgen Nielsen, Kvinde-eliteklubberne.
Fra DBUs administration deltager generalsekretær Jim Stjerne Hansen, kommunikationschef Lars Berendt, kontorchef Steen Dahrup (referent) samt turneringschef Hanne Jensen fast
i bestyrelsesmøderne.
Ved møderne i forretningsudvalget deltager
generalsekretæren og kommunikationschefen.
/lb
Torben Mogensen
Kasserer Torben Mogensen, 63 år, er blevet
genvalgt uden modkandidater, siden han første gang blev valgt til denne post i 1990.
I november blev Torben Mogensen tillige
genvalgt af DBUs bestyrelse til bestyrelsen i
DBU Sponsorship (tidligere DBUs Initiativfond).
DBU Sponsorship er en juridisk selvstændig fond, der har til formål at skaffe midler til
udviklingen af dansk elitefodbold. DBU Sponsorship fungerer også på kontraktbasis som
salgsfunktion for DBU på business-to-businessmarkedet.
Torben Mogensen overtog daværende formand Poul Hyldgaards plads i Sponsorships
bestyrelse i efteråret 1991, da Hyldgaard ikke
mente, formandsposten i DBU var forenelig
med bestyrelsesposten i Sponsorship.
Henning R. Jensen er bestyrelsens anden repræsentant i DBU Sponsorships bestyrelse,
hvor bestyrelsesmedlem Per Bjerregaard er formand.
Forretningsudvalget
Bestyrelsesmedlemmerne Benny Hansen, formand for JBU, og Peter Iversen, Divisionsklubberne, blev i marts genvalgt som bestyrelsens
medlemmer af forretningsudvalget.
DBUs forretningsudvalg bestod indtil 2001 af
formanden, næstformanden og kassereren, der
alle tre er valgt direkte af repræsentantskabet.
I 2001 blev forretningsudvalget udvidet med
yderligere to medlemmer valgt af de 13 menige
bestyrelsesmedlemmer.
12
DBU Årsberetning 2003
Dansk Boldspil-Union
Administrationen
Tre medarbejdere valgte at forlade DBU i 2003.
To nye kom til.
Grafiker
Mikael Hauberg, 25 år, sagde sin stilling som
grafisk koordinator op i slutningen af januar.
Mikael havde længe haft en ambition om
at forsøge sig som selvstændig indenfor sit
fagområde. Den mulighed mente han, 2003 var
det rigtige tidspunkt at forfølge på nuværende
tidspunkt i sit liv.
Sin unge alder til trods havde Mikael været
tilknyttet DBU i otte år, først som studentermedhjælp i 1995, elev i afdelingen i 1997-98, og
derefter fastansat som informationsassistent
og siden grafiker.
Kommunikationsafdelingen modtog 307 ansøgninger til stillingen som grafiker/dtp’er,
og valgte Anne Werner, 28 år, der er uddannet
grafiker fra såvel ’grafisk linie’ som ’kreativ linie’ på Københavns Tekniske Skole.
Hun har gennemgået kurser indenfor billedkunst og tekstil, og følger en videreuddannelse
på Grafisk Højskole.
Turneringsadministration
Connie Mikkelsen, 36 år, forlod DBU efter blot
lidt over et års ansættelse.
Tilbudet om at vende tilbage til en stilling i
den offentlige administration med større ansvar end tidligere samt løn-, arbejdstids- og
uddannelsesmæssige forhold, DBU ikke kunne
konkurrere med, fik Connie til at forlade fodboldadministration.
Hun havde blandt andet ansvar for dommerafregning, entréskemaer, befordringstilskud
og rapportering og sagsbehandling af disciplinære forseelser som ansvarsområder.
Turneringsafdelingen blev fuldtallig igen 1.
december, da Sophie Bacquaert, 28 år, tiltrådte.
Hun kom fra en stilling i Dansk Volleyball Forbund, hvor hun som arrangementskoordinator
blandt andet havde beskæftigede sig med DMog pokalfinaler, ungdomsturneringer, repræsentantskabsmøder, budgetlægning samt opdatering af forbundets hjemmeside.
En del af perioden mellem Connie Mikkelsens
fratrædelse og Sophie Bacquaerts tiltrædelse
’delte’ DBU Turneringer og DBU Børn og Ungdom om vikaren Allan Kofoed.
DBU Turneringer modtog knap 200 ansøgninger til stillingen.
Chefsekretær
Jeanette Rønhof, 37 år, stoppede med udgangen
af august som sekretær for generalsekretær Jim
Stjerne Hansen og kontorchef Steen Dahrup.
Jeanette blev ansat efter Misha Johansen i
september 2002 i et vikariat indtil 1. februar og
siden fastansat.
Jeanette, der kom fra en stilling i SAS, hvor
hun havde været ansat siden 1985, skiftede
luftfartsbranchen og fodboldmiljøet ud til fordel for en uddannelse som sygeplejerske.
Der er endnu ikke defineret et nyt stillingsindhold, og derfor blev stillingen ikke opslået
i 2003.
Barsel
Sine Moeslund, 27 år, assistent i børne- og ungdomsafdelingen, fødte i 2003 en søn, og gik i
den forbindelse på barsel. Det samme gjorde
Helle Bygholm, 31 år, projektkoordinator i ITafdelingen.
De to afdelinger enedes i den situation om
at tilknytte børne- og ungdomsafdelingens
tidligere løst tilknyttede medarbejder, Michael
Tandrup, 29 år, i et fuldtids barselsvikariat fordelt mellem de to afdelinger.
Michael Tandrup færdiggjorde tidligere i
2003 sin uddannelse som cand.kom på Roskilde
Universitets Center.
Administrationen 2003
DBU havde ved årets udgang dermed 49 fuldtidsansatte medarbejdere samt et antal deltidsansatte, der har været tilknyttet periodevis.
De fuldtidsansatte fordelte sig ved årsskiftet
på følgende afdelinger:
Seks i DBU Børn og Ungdom, fire i DBU Kommunikation, fire i DBU IT, fem i DBU Landshold,
tre i sekretariatet (generalsekretær, jurist, kontorchef), fem i DBU Regnskab, seks i DBU Turneringer, syv i DBU Uddannelse, to i lagerfunktionen, to i receptionen samt fem landsholds- og
talenttrænere.
19 decentralt tilknyttede konsulenter er tillige
ansat med reference til DBU Uddannelse.
Turneringsafdelingen er normeret til yderligere én medarbejder.
Dertil kommer de tre hos DBU placerede rejsemedarbejdere; Charlotte Koefoed, der vendte
tilbage efter barselsorlov, Heidi Flod Johansson
og Heidi Rasmussen. Maria Adelsten, Katja Cuber og Margit Brinch forlod alle TQ3 Travel Solutions i løbet af det sidste halvår.
Fem af de nuværende medarbejdere i administrationen, Jørgen Hermansen, Simon Rasmussen, Benny Jacobsen, Erik Nielsen og Susan
Jensen, har alle været ansat i over 25 år.
DBUs tidligere og nu afdøde generalsekretær,
Erik Hyldstrup, dennes sekretær, Kirsten Svenningsen, samt Bent Hill Mortensen er alle blevet pensioneret fra DBU efter mere end 25 års
ansættelse. /lb
13
DBU Årsberetning 2003
Dansk Boldspil-Union
Medlemstal
Dansk Boldspil-Union rundede i 2003 en milepæl, da antallet af aktive fodboldspillere oversteg 300.000.
Tilgangen af de 15.345 nye fodboldspillere i
klubberne i 2003 er den største medlemsfremgang i nyere tid , og fik det samlede medlemstal op på 308.318.
Dermed har fodboldklubberne øget deres
medlemstal med 52.405 spillere, siden landsholdet vandt Europamesterskabet i 1992.
Og det er ikke en udvikling, DBUs formand Allan Hansen mener, er nogen tilfældighed:
»Vi ser resultatet af flere års målrettet arbejde, som er iværksat i kølvandet på landsholdets succes og funktion som motivationsfaktor
for en masse unge mennesker«, sagde Allan
Hansen ved offentliggørelsen af de nye tal.
Landsholdet som inspiration
Påstande om den manglende videnskabelige
undersøgelse af sammenhængene mellem eliteresultaternes betydning for breddeidrætten
tillader vi os i DBU at sætte ud på sidelinien.
Det er nemlig et uomtvisteligt faktum, at
hver gang landsholdet har deltaget i en slutrunde med en vis sportslig succes siden 1992,
har det haft positiv indflydelse på medlemstallene det følgende år. Dertil kommer en øget fokus og publikumsinteresse for SAS Ligaen.
Samme år, landsholdet sikrede dansk fodbold
sin største internationale titel, EM-sejren i juni
1992, nåede medlemstallet det hidtil laveste niveau i nyere tid med 255.913 aktive spillere.
»1992 var et skelsættende år for DBU. DBUs
bestyrelse besluttede at ændre strategi og
struktur på ungdomsområdet. Dels for at optimere arbejdet omkring de børn og unge, der
kun spiller fodbold for sjov, dels for at optimere
arbejdet med talenterne«, forklarede Allan
Hansen med hentydning til, at DBU i 1992 splittede det hidtidige ungdomsudvalg op i det, der
i dag kaldes henholdsvis DBU Børn og Ungdom
og DBU Eliteudvikling.
De følgende syv år steg medlemstallene i de
danske fodboldklubber med 31.230 til 287.143 i
1999, inden 2000 og 2001 bød på en marginal
tilbagegang til 286.646 spillere.
Efter stagnationen i 2000 og 2001 steg antallet af aktive fodboldspillere igen allerede sidste
år med 6.327 nye medlemmer til 292.973.
14.000 deltagere første år og 25.800 drenge og
piger i alderen otte til 16 år denne sommer.
I dag tilbyder sektoren også aktiviteter som
DBUs Mikro-Fodboldskole, McDonalds Fodbold
Cup, Sommerprof (skifter navn til Fodboldcamps) og Pigeraketten.
»Klubberne har indset værdien i at have såkaldte ’hele’ klubber med både piger og drenge,
og de har også erkendt nødvendigheden af at
have gode trænere. Også til dem som kun spiller for sjov«, bemærkede Allan Hansen, der heller ikke er sen til at sende roserne for den markante medlemsfremgang til både bredde- og
eliteklubberne:
»Jeg synes, alle dele af organisationen har
grund til at være stolte. De har alle en andel i
medlemssuccesen indenfor hvert deres felt; på
uddannelsesområdet sikrer vi eksempelvis stadig mere kvalificerede trænere og ledere, og
den succes og fokus der det seneste år har været omkring SAS-ligaen og de idoler, der skabes
i den bedste hjemlige række, har ligeledes været en medvirkende faktor«.
Pigerne imponerer stadig
Igen i 2003 stod de kvindelige spiller for en væsentlig del af fremgangen.
Forrige år kunne kvindefodbolden notere en
fremgang på 2.037 spillere, mens herresiden
noterede en samlet tilbagegang på 2.107 spillere. Sidste år kom der yderligere 6.311 damespillere ud i klubberne, mens tilbagegangen
hos herrerne blev stoppet med et dusin nye
spillere.
I 2003 var det godt nok drengene, der får
herresiden til at stå for den største kvantitative medlemsfremgang på 10.164 aktive. Men
det var kvinderne, der med yderligere over
5.181 spillere til en total på 55.845 stod for den
proportionelt største fremgang på ikke mindre end 10,2%. Fremgangen til sammenlagt
252.473 aktive herrespillere svarer til en fremgang på 4,1%.
»Naturligvis falder fremgangen på pigesiden
i øjnene. De har nu rundet 50.000 aktive, og
der er for mig at se ingen tvivl om, at næste milepæl på pigesiden er 75.000 spillere. Det delmål tror jeg på, vi når senest i 2014, hvor DBU
har 125 års jubilæum«, forudser DBUs formand.
Omsætningen af spillere i klubberne er voldsom. Specielt viser tallene, at aldersgruppen 18
til 25 år er problematisk.
Antallet af spillere blandt denne gruppe er
faldet med 761 fra 43.516 til 42.755 (1,7%). Den
største stigning aldersmæssigt ligger i aldersgruppen under 18 år, hvor tilgangen er på 13.491
(7,8%) fra 172.406 til 185.897. Derimod har 2.615
(3,4%) spillere over 25 år fundet vej til fodboldklubberne, og denne aldersgruppe tegner sig
nu for 79.666 af alle fodboldspillere.
En tværfaglig arbejdsgruppe med direkte reference til bestyrelsen har til opgave at foreslå
et analysearbejde af problemet.
Positivt problem på vej
Allan Hansen advarede i august 2003 imod, at
fodboldorganisationen og det offentlige hviler
på laurbærrene:
»Vi skal passe på, at vi ikke gentager problemerne fra landsholdets første storhedstid i firserne, hvor vi ikke var forberedt på den store
medlemsfremgang«, sagde Allan Hansen, og
uddybede:
»Med de mange nye børn og unge i fodboldklubberne kan det godt ærgre mig, at man fra
politisk side fjernede halvdelen af vores særlige
tilskud på 10 millioner kroner til fordel for hestevæddeløb«.
»De fem millioner kroner kunne have gjort
god gavn i det forestående arbejde med at
fastholde de over 15.000 nye medlemmer. Omvendt bliver det ikke lettere at leve op til regeringens ønske om, at vi fra idrættens side
medvirker til at motivere flere børn og unge til
bevægelse, leg og idræt«, sagde Allan Hansen,
og påpegede:
»Medlemsfremgangen kan meget let medføre et positivt problem rent kapacitetsmæssigt på grund af den store medlemstilgang i
klubberne gennem de seneste år. Vi er nødt til
at have de nødvendige faciliteter ude i klubberne, hvis fodbolden fortsat skal være et kvalitativt fritidstilbud til børnene og de unge, og vi
håber meget på regeringens og det offentliges
forståelse for dette problem«.
Frafaldet er mere uddybende behandlet i nyhedsmagasinet Bulletin fra september 2003.
/lb
Problemerne
Stor succes for hele organisationen
»Sideløbende med landsholdets fortsatte succes og medvirken som motivationsfaktor har
DBUs og lokalunionernes børne- og ungdomsudvalg med tilhørende børne-, ungdoms-, pigeog fodboldskolegrupper udført et flot stykke arbejde«, fortsatte Allan Hansen med henvisning
til, at DBU Børn- og Ungdom blandt andet allerede i 1993 lancerede DBUs Fodboldskole med
14
DBU Årsberetning 2003
Det store antal nye fodboldspillere i disse år
overstiger den forholdsmæssige andel i det
øgede fødselstal.
Der er dermed tale om reel stigning i andelen af aktive sportsudøvere, der vælger at dyrke
fodbold.
De positive tal gemmer til gengæld på et
fortsat problem i form af frafald. Eller manglende fastholdelse.
DBUs medlemstal de seneste 15 år:
2003:
308.318
1995:
272.401
2002:
292.973
1994:
265.767
2001:
286.646
1993:
259.238
2000:
286.716
1992:
255.913
1999:
287.143
1991:
266.003
1998:
281.206
1990:
268.518
1997:
278.285
1989:
274.341
1996:
273.280
Dansk Boldspil-Union
15
DBU Årsberetning 2003
Dansk Boldspil-Union
Organisationsplan 2003
Repræsentantskab
Bestyrelse
Forretningsudvalg
DBU Appeludvalg
Generalsekretær
DBU Landshold
Administration
Damefodbold
Fair Play
Old Boys
A-landsholdet
U/21 -landsholdet
Spillercertifikater
Sekretær:
appeludvalget
Reception
Lager
16
DBU Årsberetning 2003
Udvalg
Dameudvalget
Fair play udvalget
Old Boys udvalget
Arbejdsgrupper
DBU Eliteudvikling
Administration
STU
ITU
Ungdomslandshold
Udvalg
Herreeliteungdomsudvalget
DBU Turneringer
Administration
Kontraktfodbold
Indefodbold
Dommerpåsætning
Programplanlægning
Disciplinærsager
Danmarksturneringen
Herre-LP
Herre-DS
U/21 -turneringen
Y-DM og J-DM
Dame DM
Dame-DS
Dame J-DM
Dame-LP
Old Boys LP og DM
UEFA turneringer
Udvalg
Kontraktfodboldudvalget
Indefodboldudvalget
Dommerudvalget
Programudvalget
Disciplinærudvalget
Programudvalget for
Herre-DM
Disciplinærudvalget for
Herre-DM
Turneringsudvalget
Dansk Boldspil-Union
Diverse forhandlingsudvalg
Superligaudvalg
Divisionsudvalg
DBU Kommunikation
DBU Regnskab
DBU Børn og ungdom
DBU Uddannelse
Administration
Træneruddannelse
Lederuddannelse
Dommeruddannelse
Klubuddannelse
Udviklingsprojekter
Udvalg
Administration
Uddannelsesudvalg
Fodboldskole
Mikrofodboldskole
Pigefodbold
McDonald`s Fodbold Cup
DBU IT
Udvalg
Administration
Udvalg
Børne- og ungdomsudvalget
DBUnet.dk
[email protected]
KlubOffice
IT-uddannelse
IT-udvikling
EDB-udvalget
Drift
DBU
Lokalunionerne
Divisionsforeningen
Hjemmekontorer
Sponsorship
Repræsentantskabet
Sammensætning
Repræsentantskabet er DBUs øverste, besluttende organ. Repræsentantskabet, der
består af 145 medlemmer, mødes én gang
om året som regel i sidste weekend i februar. Landets godt 1.600 klubber er enten
direkte eller indirekte repræsenteret. Klubberne er sikret indirekte repræsentation
gennem deres respektive lokalunion, mens
gruppen af klubber i Danmarksturneringen
er direkte repræsenteret. Alle medlemmer
af repræsentantskabet har baggrund fra
én af landets fodboldklubber. Repræsentantskabet vælger DBUs forretningsudvalg
blandt sine 145 medlemmer.
DBUs forretningsudvalg
Bornholms Boldspil-Union
Fyns Boldspil-Union
Jydsk Boldspil-Union
Københavns Boldspil-Union
Lolland-Falster Boldspil-Union
Sjællands Boldspil-Union
12 klubber i Superligaen
16 klubber i 1. division
16 klubber i 2. division
56 klubber i Herre-DS
16 klubber i Dame-DM
24 klubber i Dame-DS
3 repræsentanter
(formand, næstformand, kasserer)
4 repræsentanter
9 repræsentanter
36 repræsentanter
7 repræsentanter
4 repræsentanter
18 repræsentanter
16 repræsentanter
16 repræsentanter
16 repræsentanter
12 repræsentanter
2 repræsentanter
2 repræsentanter
17
DBU Årsberetning 2003
Dansk Boldspil-Union
Udvalg
Den tidligere landsholdsspiller og europamester fra 1992, Brian Laudrup, nåede i 2003 Old
boys-alderen, og trådte aktivt ind i DBUs arbejde med de ældre spillere.
Han blev nyt medlem af DBUs såkaldte Old
boys-udvalg, hvor han afløste sin tidligere
landsholdsanfører, Lars Olsen, der trak sig fra
udvalget efter hans trænerengagement i Randers FC.
Brian Laudrup, 34 år, spillede i perioden fra
1997 til og med VM-slutrunden i Frankrig i 1998
82 landskampe og scorede 21 mål. Han deltog i
EM-slutrunderne i 1992 og 1996 samt ved VMslutrunden i 1998.
Bestyrelsesmedlem Per Bjerregaard, administrerende direktør i Brøndby IF, trak sig fra Superligaudvalget, hvor han blev erstattet af sin
kollega fra AaB, Børge Bach Andreasen.
Farvel til Elkjær efter 10 år
DBU Fair Play mistede to aktive medlemmer.
Preben Elkjær trak sig ud af udvalget, efter den tidligere landsholdsspiller havde ydet
en stor indsats, siden udvalget blev oprettet i
1992.
Christian Duus Petersen, Silkeborg IF, valgte
at træde ud af fair play-udvalget af praktiske
årsager. Palle Sørensen blev ny spillerrepræsentant i udvalget.
I disciplinærudvalget trådte en anden veteran, Fritz Bonde fra OB, ud af udvalget. Han var
ikke blevet genopstillet af divisionsklubberne,
der i stedet pegede på Jørgen Jensen, Esbjerg
FB. Fritz Bonde havde været formand for det såkaldte DM-disciplinærudvalg siden 1998.
18
DBU Årsberetning 2003
DBU Børn og Ungdom blev suppleret af et nyt
udvalgsmedlem i form af Henrik Schwartz fra
BBU, og dermed kom udvalget op på syv medlemmer. Mogens Jørgensen trak sig ud af dameudvalget, hvor han blev afløst af sin KBUkollega Steen Christensen. Dermed bestod
udvalget fremdeles af otte medlemmer.
Eliteudvalget
Listen over medlemmer i Herreeliteungdomsudvalget var i 2003 lige så lang som udvalgets
navn.
Udvalget består af 11 medlemmer, og det antal vil udvalget selv bruge det kommende år til
at vurdere en reducering af.
Divisionsudvalget fik nyt medlem i form af
Jørn Kønig i stedet for Poul Jørgensen. Endelig blev uddannelsesudvalget udvidet med et
medlem, idet Jørn Hedengran, SBU, trådte ind.
DBUs bestyrelse lagde op til en drøftelse og
revision af nogle udvalgssammensætninger i
november, hvor blandt andet en idealsammensætning på syv medlemmer per udvalg blev
drøftet, ligesom anvendelsen af arbejdsgrupper med reference til de enkelte udvalg også
var blandt emnerne.
DBU arbejder det kommende år videre med
stadionudvalget, der under ledelse af kasserer Torben Mogensen består af Ejvind Næsborg, tidligere planchef i Team Danmark, Emil
Bakkendorf, Brøndby, og Michael Christensen,
Hvidovre.
/lb
Dansk Boldspil-Union
Repræsentantskabet
Forretningsudvalg
København
Allan Hansen
Henning R. Jensen
Torben Mogensen
Henrik Ravnild
Steen Christensen
Thomas Christensen
Vagn Christensen
Mogens Jørgensen
Christian Kofoed
John Larsen
Bornholm
Erik Hjorth
Kai Andersen
Kim Bjelstrand
Holger Hansen
Fyn
Thomas Bytoft
Poul Henning Andersen
Bent Hansen
Paul-Ejner Hauge,
Kim Johansen
Gordon Kirt
Hans Martin Møller
Gitte Pedersen
Aage Sækmose
Jylland
Benny Hansen
Torben Baunbæk
Jens Christensen
Bent Clausen
Sven Erik Damgaard
Jens Kristian Drøgemüller
Verner Ebdrup
Poul Eriksen
Christian Fynsk
Egon O. Hansen
Frede Hansen
Jan Jakobsen
Peter Damborg Jensen
Søren Juul Jensen
Thomas Jensen
Torben Jensen
Hans Peter Johansen
Holger Jørgensen
Poul Erik Kjeldgaard
K. E. Kristensen
Frits Kristoffersen
Ole Ladefoged
Henry Matthiesen
Hans Mogensen
Kaj Nielsen
Preben Skou Nielsen
Kurt Nørbalk
Lars Olesen
Ole Olesen
Poul Overgaard
Hans Peder Pedersen
Leif Petersen
Preben Rechnagel
Jørgen Staun
Kim Teichert
Kristian Nørgaard Thomsen
Lolland-Falster
Ove Jensen
Kaj D. Larsen
Gert Lundgård
Jørgen W. Nielsen
Sjælland
Kurt Bagge-Hansen
Svend Aage Andersen
Søren Burchal
Allan Dinesen
Jan Erik Hansen
Jørn Hedengran
Ole Jacobsen
Leif Jensen
Bent Jørgensen
Jan Kronborg
Svend Larsen
Knud Erik Lauridsen
Kurt Lausen
Ole Mikkelsen
Hans Munch
Frank Petersen
Jens Peter Roslev
Carsten Sørensen.
Superligaen
Børge Bach, AaB
Jesper Møller, AaB
Erik Meineche Schmidt, AGF
Henrik Vestergaard, AB
Finn Andersen, Brøndby IF
Per Bjerregaard, Brøndby IF
Palle Kristensen, Esbjerg FB
Lennart Christiansen, Farum BK
Bjørn Strange, Farum BK
Niels-Christian Holmstrøm, FC København
Flemming Østergaard, FC København
Steen Witthøfft, Køge BK
Jens Ørgaard, FC Midtjylland
Kim Brink, OB
Ole Hansen, Silkeborg IF
Morten Jensen, Viborg FF
Niels Kruse, FC Fredericia
Filip West, BK Frem
Teddy Pedersen, HFK Sønderjylland
Villy Ebbesen, Herfølge BK
Jørn Kønig, HIK
Peter Iversen, AC Horsens
Michael Christensen, Hvidovre IF
Lars W. Knudsen, Randers Freja
Tommie Rieland, Skjold København
Kaj Kohave, Vejle BK
Arvid Chabert, Ølstykke
2. division
Steen Johansen, Dalum IF
Tage Nielsen, Fremad Amager
Bent R. Hansen, Glostrup FK
Jens Jørgen Møller Nielsen, Hjørring IF
Tyge Dinsen, Holstebro BK
Ole Hallager, Jetsmark
John Darré, Kalundborg GB
Kurt B. Frederiksen, Kolding FC
Niels Damsbo, Korup IF
Flemming Nielsen, FC Nordjylland
John Hansen, Nykøbing FA
Uffe Nielsen, Næstved BK
Hans Kurt Larsen, Skive
Knud Ove Mortensen, Skjold, Birkerød
Erik Dyberg Larsen, Slagelse
Ulrik Sand Larsen, Svendborg FB
Herre-DS
Frank Hansen
Elmer Nielsen
John Tefke
Bent Tildestrup
Poul Damgård
Ole Mikkelsen
Preben Schmidt
John Spøhr
Niels Bechgaard
C.C. Grejsen
Flemming Møller
Steen Ravn Sørensen
Dame-DM
Jørgen Nielsen
Ole S. Svenningsen
Dame-DS
Gert Andersen
John Robert Larsen
1. division
Morten Nysom, FC Aarhus
Thomas Olsen, B93
Leo Jensen, B1909
Jan Larsen, B1913
Finn Ryberg, Brønshøj BK
19
DBU Årsberetning 2003
Dansk Boldspil-Union
Modtagere af DBUs sølvnål i 2003
Leif Jacobsen
Frede Mortensen
Bo Laden
Knud Hansen
Niels Bechgaard
Niels Chr. Christensen
Tage Schmidt
Peter Damborg Jensen
Børge Nygaard Eriksen
Vagn Christensen
Olaf Henriksen
Niels G. Nielsen
Peter Thinggård
Skalborg SK
Fårup Sønderbæk IF
Lindholm IF
Dronningborg BK
Lindholm IF
Uhre GIF
Ølholm BK
Hornslet IF
Handest IF
KBU (KFUM)
Sigerslevøster IF
IF 32 Glostrup
Videbæk IF
Svend Lykke Kristensen
Leif Petersen
Knud Thorsen
John Larsen
Steen Christensen
Mogens Jørgensen
Frits Kristoffersen
H.C. Christensen
Peter Orry Jensen
Søren Rosenborg Nielsen
Jørn Kønig
Steen Ravn Sørensen
Vojens Boldog IK
Vojens Boldog IK
Skovsgaard BK
Standard/KFB (KBU)
Østerbro IF (KBU)
BK Skjold (KBU)
Brædstrup IF
Rødekro IF
Andrup IF
HI Skanderborg
HIK
Sædding Guldager IF
Indehavere af DBUs guldnål
J.R. Stavnsbjerg
Ludvig Sylow
W Mazanti
Kristian Middelboe
Julius Andersen
Niels Jensen
Per Skou
Louis Østrup
Godtfred Klint
Johs. Gandil
Leo Frederiksen
Hans Gossmann
Steen Nielsen
Henry Larsen
Nils Middelboe
Anton Johanson
Reidar Dahl
B. Gullbrandsen
Elof Ericsson
Hilding Hallgren
Arvid W Bergmann
Erik V Frenckell
Felix Linnemann
Laurits Hartodt
H. Carstenschoild
20
DBU Årsberetning 2003
1931
1932
1932
1932
1932
1932
1933
1933
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1940
Eilif Andersen
Asbjørn Halvorsen
Emmanuel Westphall
Niels Hedegaard
Niels Madsen
Ivar Lykke
Peder Friis
Carl Nielsen
Harald Evensen
Daniel Eie
Yngwe Andersson
John Petterson
Hugo Valpas
Niilo Koskinen
Karel Losty
Svend Holm
Henry Petersen
Edvard Yde
Aage Jensen
Oscar Olsen
Helge Scharff
Egon Larsen
Johs. Forchammer
L. Høyer-Nielsen
Ebbe Schwartz
1944
1945
1945
1947
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1951
1952
1952
1952
1953
1953
1954
1954
1955
1956
Leo Dannin
Sophus Nielsen
A.H.-Pedersen
Fritz Tarp
Edvin Hansen
Sir Stanley Rous
Juuso Walden
Aksel Floer
Bernhard Langvold
Karl Lauritz Hansen
Erik Spang Larsen
RW Degner
Poul Nielsen
Louis Nielsen
Axel Mauritsen
Vilhelm Skousen
Aksel Asmussen
O.I. Kaarsberg
Bjørgvin Schram
Gustav Wiederkehr
John Gustafsson
Jørgen Jahre
Osmo Karttunen
Eric Persson
Lo Brunt
1956
1956
1957
1957
1959
1959
1959
1959
1960
1960
1960
1960
1961
1961
1962
1963
1963
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
Gunnar Lange
Emil Sørensen
Børge Pockendahl
Svend A. Ramtoft
A. Engelbrechtsen
K.K. Hansen
Byrge Jessen
Karl Pedersen
Manfred Skipper
Lennart Ahlstrøm
Thorkild Bekker
C.A. Koefoed
Erik Rasmussen
Carl Nielsen
Erik Hagensen
Ib Skotnborg
Kaj Lauritsen
Kurt Nielsen
Sonny Thomsen
Kjeld Hjorth
Poul Hyldgaard
Ernst Christensen
Erik Asmund
Bent Nielsen
1964
1964
1966
1968
1969
1969
1971
1971
1971
1972
1974
1974
1978
1979
1979
1979
1981
1984
1985
1985
1990
1997
1997
2002
Dansk Boldspil-Union
DBUs formænd
F.I.A. Markmann
H. Hilarius Kalkau
Johs. Forchhammer
A. Albertsen
Ludvig Sylow
Louis Østrup
Krisitian Middelboe
Leo Frederiksen
Kristian Middelboe
Ebbe Schwartz
Vilhelm Skousen
Carl Nielsen
Hans Erik Jensen
Poul Hyldgaard
Allan Hansen
KB
KB
AB
KB
KB
BK Frem
KB
AB
KB
AB
BK Frem
Hornbæk IF
Randers Freja
AGF
Middelfart G og BK
Minister-sekretær
Kaptajn
Bankbestyrer
Justitsråd
Postkontrollør
Generalkonsul
Civilingeniør
Landsretssagfører
Civilingeniør
Fabrikant
Mejeriejer
Ingeniør
Forretningsfører
Direktør
Kriminalassistent
1889-1890
1890-1894
1894-1897
1897-1911
1911-1918
1918-1935
1935-1940
1940-1948
1948-1950
1950-1964
1965-1977
1977-1990
1990-1991
1991-2002
2002-
A. Dahl-Engelbrechtsen var konstitueret formand i perioden fra Ebbe Schwartz’ død til Vilhelm Skousen valgtes til formand på det følgende repræsentantskabsmøde.
21
DBU Årsberetning 2003
DBU Appeludvalg
Appeludvalget
DBUs Appeludvalg har siden sidste repræsentantskabsmøde afsagt kendelse i fire sager. Alle
vedrørte brug af ikke spilleberettiget spiller.
I sagen Knudsker IF mod IK Viking vedrørende brug af ungdomsspiller med andet fødselsår end det oplyste, og i sagen B1913 mod
Hvidovre om brug af låst spiller fastslog DBUs
Appeludvalg, at det påhviler en klub at påse,
at de spillere, der anvendes på klubbens hold,
er spilleberettigede efter de til enhver tid gældende regler.
En modifikation til hovedregelen kom i sagen
Albertslund Idrætsforening mod Hvalsø Idrætsforening hvor spørgsmålet om pointfratagelse
som følge af anvendelsen af en karantæneramt
spiller blev behandlet.
En spiller blev i sin sidste kamp for Herstedøster IC udvist og tildelt en spilledags karantæne. Efterfølgende skiftede spilleren til Albertslund og havde således ikke udstået sin
karantæne inden klubskiftet.
Herstedøster IC havde ikke overfor Albertslund oplyst, at spilleren havde karantæne. Ej
heller havde spilleren selv oplyst Albertslund
om dette.
Hvalsø Idrætsforening protesterede over brugen af spilleren.
SBUs disciplinærudvalg og SBUs bestyrelse
tog Hvalsøs protest til efterretning, men fratog
ikke Albertslund point idet klubben havde været i god tro.
DBUs bestyrelse omgjorde SBUs bestyrelses
beslutning under henvisning til ordlyden at
Fællesbestemmelserne § 23.3:
»Overtrædelse af turneringsreglementet –
herunder benyttelse af ikke-spilleberettigede
spillere – berettiger lokalunionen til at annullere kampen, evt. fastsætte ny kamp, eller erklære modparten som vinder af kampen eller
erklære begge hold som taber af kampen, dvs.
der ikke gives points til nogen af parterne. Benyttelse af ikke-spilleberettiget spiller vil dog
altid blive fulgt op af tabt kamp for det pågældende hold, såfremt dette hold enten har vundet eller opnået uafgjort med den ikke-spille-
22
DBU Årsberetning 2003
berettigede spiller på holdet. I disse tilfælde
ansættes målscoren altid til 3–0, og der tildeles
3 points til det vindende hold.«
Idet bestemmelsens ordlyd efterfølgende var
ændret således, at »benyttelse af ikke-spilleberettiget spiller normalt vil blive fulgt op af tabt
kamp for det pågældende hold« fandt DBUs
Appeludvalg undtagelsesvis, at Albertslund
Boldklub ikke skulle fratages points.
Sagen Glostrup Fodbold Klub mod Kalundborg Gymnastikforening og Boldklub behandlede spørgsmålet om, hvorvidt en spiller var
spilleberettiget, idet hans spillercertifikat først
var DBU i hænde efter at transfervinduet var
lukket.
Ovennævnte forudsætning var på daværende
tidspunkt ikke lovfæstet.
DBU havde meddelt Kalundborg Gymnastikforening og Boldklub tilladelse til at benytte
spilleren under forudsætning af, at vedkommende propositioner for deltagelse i turneringskampe under DBU og lokalunionerne i øvrigt var overholdt.
DBUs administration havde også skriftligt
informeret Kalundborg Gymnastikforening og
Boldklub om konsekvensen af transfervinduer
som indført af FIFA.
Da der i den af DBU afgivne tilladelse ikke
var henvist til anden lovhjemmel end vedkommende propositioner for deltagelse i turneringskampe under DBU fandt Appeludvalget
at betingelserne for benyttelse af spilleren var
opfyldt.
Appeludvalget havde i 2003 følgende sammensætning: Niels Johan Petersen (formand), Finn
Lautrup og Jens Otto Johansen med Kjeld Ranum
og Ken Christoffersen som suppleanter.
DBU
Børn
og ungdom
Dansk
Boldspil-Union
DBU Kommunikation
23
DBU Årsberetning 2003
DBU Børn og ungdom
Børne- og ungdomsudvalget
B&U-sekretariatets medarbejdere: Thomas Slosarich, Steen Jørgensen, Vibeke Nørly, Sine Moeslund, og Anders Johansen (afdelingsleder). Sine
Moeslund har grundet barsel og efterfølgende
orlov været fraværende det meste af året. Michael Tandrup har i denne periode været ansat
som vikar.
Medlemstilgangen i dansk fodbold fortsætter
med en nominel fremgang specielt i ungdomsrækkerne på knap 13.500 unge under 18 år. Det
svarer til 7,8% på et år. Forholdsmæssigt er den
største fremgang på pigesiden med en stigning
på 12,8%. Tilgangen smitter af på B&U afdelingens mange aktiviteter, der alle oplever en
fremgang i deltagelsen. Det er B&U udvalgets
håb, at fremgangen kan absorberes af klubberne i form af øget rekruttering af trænere
samt udvidelse af faciliteter i visse områder af
landet. I modsat fald kan den positive udvikling
i længden ikke opretholdes.
Medlemmer i DBU 1998-2003
Årstal
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Unge under 18 år
156.983
166.280
167.849
168.507
172.406
185.897
Skema 1 (kilde: DIF)
Efter en længere proces, der involverede alle
landets B&U udvalg, kunne første version af
DBUs holdningshæfte for børne- og ungdomsfodbolden se dagens lys.
Hæftet indeholder et antal anbefalinger og
holdninger til, hvordan klubberne bør udvikle
fodbolden for de unge. Alle landets fodboldforeninger fik i august måned tilsendt hæftet, og
mange klubber har efterfølgende bestilt yderligere eksemplarer til brug for klubbens egen
påvirkning af medlemmer, ledere, trænere og
forældre.
24
DBU Årsberetning 2003
Processen med holdningsbearbejdning fortsætter i de kommende år, og der arbejdes allerede
med forslag til politikker på områder som rygning, alkohol og kost. Politikker, der skal hjælpe
klubberne til at skabe endnu bedre miljøer for
de mange børn og unge.
Hæftet kan i øvrigt læses eller downloades
på www.dbu.dk eller rekvireres i B&U sekretariatet.
Mottoet ’fra leg til landshold’ fik ekstra mening i år, da B&U-afdelingen i samarbejde
med landsholdssektoren stod for legeaktiviteter i forbindelse med landsholdets samling i
Vedbæk op til EM-kvalifikationskampen mod
Norge. De mange børn og forældre, der trofast
møder op for at se landsholdet træne, kunne
samtidigt fornøje sig med fodboldlege tæt
op af de berømte spillere. Stor tak til Vedbæk
Boldklub for hjælpen i forbindelse med arrangementet.
Ingen succeser kommer af sig selv. B&U udvalget udtrykker igen en stor tak til de mange
frivillige klubledere og trænere, der dagligt
lægger en arbejdsindsats til gavn for børne- og
ungdomsfodbolden.
B&U aktiviteterne støttes hvert år økonomisk af en sponsorgruppe, der i 2003 bestod af:
ARLA, Stimorol, If forsikring, SPAR, Serieforlaget
og Ekstra Bladet. Specielt velkommen til SPAR
og Serieforlaget, der er nye, og en helt speciel
tak for samarbejdet til Ekstra Bladet, der efter
mange års aktiv indsats nu har valgt at stoppe
sponsoratet.
DBUs Fodboldskolegruppe
Gruppen med ansvaret for DBUs Fodboldskoler
bestod i 2003 af: Bent Clausen (formand) Allan
Dinesen og Gordon Kirt. Michael Tandrup var
sekretær for gruppen.
larer. Fodboldskolekonceptet er med andre ord
rigtig godt indarbejdet i mange danske fodboldklubber.
Trænersituationen
Sæsonen 2003 var en meget positiv oplevelse
med hensyn til rekruttering af trænere til Fodboldskolen. Nyt udfærdiget trænermateriale,
et tæt samarbejde med studenterhjælpen.dk
og en meget tæt opfølgning i samarbejde med
arrangørklubberne betød, at vi i år stort set ingen problemer havde omkring trænerpåsætning. Forhåbentligt holder tendensen de kommende år.
DBUs politik på pædofiliområdet, hvor alle
trænere blev kontrolleret i Det Centrale Kriminalregister, blev gentaget. Igen en stor tak
til trænerne for den store opbakning til ordningen.
Seminarafviklingen
Et mangeårigt ønske om at tilbyde et indledende seminar til trænerassistenter og nye
trænere blev opfyldt i 2003.
I samarbejde med DBU Uddannelse og en
gruppe B1 instruktører lykkedes det at gennemføre ikke færre end 18 indledende seminarer for ovennævnte gruppe. En god geografisk
og tidsmæssig fordeling af afviklingerne betød,
at flere af de tidligere kritikpunkter kunne imødekommes.
Seminarerne indeholdt såvel grundlæggende
information om konceptet som praktik i form
af relevante øvelser.
Seminarafviklingen var umiddelbart en succes, der efter nogle små justeringer gennemføres på lignende måde i den kommende sæson.
Årets tema
Jubilæer
DBUs Fodboldskole havde jubilæum sidste år.
47 klubber kunne fejre jubilæet sammen med
DBU. I denne sæson er yderligere 48 klubber
nu med i den eksklusive gruppe af 10 års jubi-
Fodboldens Tricks var efter et par års pause
igen valgt som årets gennemgående tema. Da
teknisk træning er en af grundpillerne i Fodboldskolen var årets tema særdeles relevant.
Boldløft og jonglering er både sjovt og spæn-
DBU Børn og ungdom
dende at øve og giver gode muligheder for selvtræning. Som inspiration udviklede vi i år en
CD-ROM mange finurlige øvelser i forskellige
sværhedsgrader.
Piger på fodboldskolen
Ejby IF68, HA85 Silkeborg og Fortuna Hjørring
afviklede årets pigefodboldskoler. Andelen af
piger på DBUs Fodboldskole steg igen, nu til
14%. Dette passer godt sammen med den fortsatte vækst i medlemstallet for piger i klubberne (se skema 2 og 3 på side 27).
Evaluering
I stil med tidligere år gennemførtes en evaluering blandt skoleledere på Fodboldskolen. Der
er fortsat gode karakterer til de fleste delelementer. Resultaterne indikerer, at vi stadigvæk
har et godt og kvalitativt højt niveau.
Fodboldskolens evalueringsrapport kan downloades på www.dbu.dk
Resultatet af de indførte ændringer
På evalueringsmødet i 2002 blev der vedtaget
en række ændringer gældende for i år. En af
de primære ændringer var, at billetsalget løb
helt frem til en uge før afviklingen, nemlig 28.
august. Dette var medvirkende til, at vi havde
væsentlig færre aflysninger, end der hidtil har
været. Aflysninger der primært har skyldtes for
få tilmeldte børn i hver klub. Mere præcist var
DBU kun nødt til at aflyse otte afviklinger i år,
hvilket resulterede i det rekordstore antal afviklinger på 94. Dette skal holdes op mod, at
der på intet tidspunkt har været færre end 18
årlige aflysninger i Mikrofodboldskolens femårige historie.
Samtidig blev det vedtaget, at klubberne selv
hæfter for materialer indkøbt til det ønskede
deltagerantal. Klubbernes medansvar for salget
har været medvirkende til, at det samlede deltagerantal blev højere end nogensinde, nemlig
3.840 børn, hvilket er en stigning på ikke mindre end 12,5% i forhold til 2002.
Mikrofodboldskolen
2003 blev et år med stor succes for Mikrofodboldskolen, som er DBUs tilbud til de yngste
børn – i år børn født i 1996 og 1997. Afviklingerne fandt sædvanen tro sted over hele landet
i den første weekend i september.
Konceptet
Temaet i år var ’indianere’, hvilket blandt andet indebar snobrødsbagning samt en masse
indianerøvelser på prærien. Leg, sjov og hygge
er i højsædet, når børnene tager deres forældre
i hånden og går på Mikrofodboldskole. Mikrofodboldskolen er primært et rekrutteringstiltag, der skal bistå klubberne i deres arbejde for
at integrere nye børn og ikke mindst nye forældre i klubben. I stil med Fodboldskolekonceptet
skal også konceptet for Mikrofodboldskolen
udvikles. Der er imidlertid ikke samme behov,
da deltagerne maksimalt deltager to år og derfor ikke har samme behov for at se en udvikling
i indhold. Ændringer og nyskabelser vil derfor
være mindre på det faglige område.
Fremtiden
Mikrofodboldskolen er meget hurtigt blevet
en fast DBU aktivitet, der oplever en stadig stigende efterspørgsel. Der er blevet evalueret på
dette års afvikling, og der er kommet forskellige forslag til forbedringer blandt andet ved
at få flere forældre involveret i arbejdet med
disse årgange samt en holdningsbearbejdning
af dem. Forbedringer, der gerne skulle øge deltagerantallet og antallet af afviklingsklubber i
fremtiden samt sætte sit tydelige positive præg
i alle afviklingsklubberne efterfølgende. DBU
ser derfor frem til endnu en god og fremgangsrig sæson for såvel børn, forældre samt klubber
og lokalunioner (se skema 4 på side 27).
Evalueringsrapporten kan downloades på
www.dbu.dk.
DBUs Pigegruppe
Pigegruppen bestod i 2003 af følgende personer: Kaj D. Larsen (formand), Anne Wilson Skibdal, Peter Klitt, Tine Lund, Torben Baunbæk, Kä-
the Pongkul, Morten Liliendahl, samt fra DBU
Børn og ungdom Vibeke Nørly.
Positiv statistik
For 10. år i træk stod pigefodbold for en flot
medlemsfremgang og kunne i år præsentere
den største procentuelle fremgang blandt alle
idrætsgrene i Danmark med en vækst på 13%.
I 1993 var der blot 22.568 piger under 18 år, der
spillede fodbold, hvor tallet nu 10 år senere er
steget til 38.652, en stigning på 71,3%. En utroligt flot stigning, og et stort skulderklap til alle
de aktive i de lokale pigefodboldklubber.
DBUs Pigeraket igen en succes
Pigeraketten har igen i år slået alle tidligere rekorder og er fortsat en formidabelt god rekrutteringsaktivitet. Pigerne strømmer til de klubber, der får besøg af Pigeraketten, og rigtig
mange fortsætter med at spille fodbold. I 2003
udvidede vi til 70 afviklinger, og i alt 3.997 piger deltog.
Den største afvikling blev i Ringsted, hvor
hele 214 piger deltog, og den mindste var i Rødovre, hvor kun seks piger mødte op. I gennemsnit deltog 58 piger pr. afvikling, hvoraf ca. halvdelen var nye i klubben. I alt 1.985 piger spillede
ikke fodbold før deres deltagelse i Pigeraketten,
men forhåbentlig gør de det nu efter at have
hygget sig i godt selskab med astronaut Mike
Andersson og alle de lokale hjælpere.
Årets Pigefodboldklub
Valget faldt i 2003 på Haderslev FK, som af
DBUs Pigegruppe blev kåret med fem førstepladser og en enkelt andenplads. I alt 45 klubber havde ansøgt om prisen, som sponseres
af Arla Foods. De tidligere vindere var i 1995
Nors Boldklub, 1996 Marstal IF, 1997 Horsens
FC, 1998 Solrød FC, 1999 Nexø BK, 2000 B 1901,
2001 Næsby BK, og i 2002 Himmelev-Veddelev
BK.
Igen i år blev alle de indstillede klubber fra
2002 inviteret til at deltage i en ’åben træning’
med de danske landsholdsspillere i forbindelse
25
DBU Årsberetning 2003
DBU Børn og ungdom
med kvindelandsholdets kamp mod Tyskland
på Haderslev Stadion i maj.
Arrangementet blev en stor succes ikke
mindst takket være landsholdsspillerne, der
alle viste, at de går rundt med en lille træner
i sig. I hvert fald var alle de inviterede piger
utroligt glade for at blive trænet af kvindelandsholdet, der ligeledes var søde at stille op
til autografskrivning, fotografering med mere
efterfølgende. En stor tak skal der også lyde til
Haderslev FK, der arrangerede overnatning og
aftenfest for alle deltagerne.
Arrangementet gennemføres igen i foråret
2004 for de klubber, der er blevet indstillet til
Årets Pigefodboldklub 2003, nemlig Pedersker
IF, Brenderup-Fjelsted/Harndrup IF, BK Skjold,
Tingsted Boldklub, Jyllinge GI, IF Skjold Sæby,
Aulum IF, BMI og naturligvis Haderslev FK.
Øvrige rekrutteringsaktiviteter
Fidusbamsekonkurrencen blandt Miniputpigeholdene er fortsat populær. I foråret blev der
udsendt lidt over 300 fidusbamser til alle landets klubber med Miniputpigehold tilmeldt i
lokalunionernes forårsturneringer. 58 hold indsendte her i efteråret et holdbillede og deltog i
konkurrencen om den flotteste bamse. Vinderen blev Højen IF fra JBU Region 3.
Gratis medaljer til Mikroputpige 5:5-stævner
er gået rigtig godt i år. Alle ansøgninger, der
opfyldte de få krav, er blevet imødekommet, og
i alt 1.480 medaljer er blevet uddelt på i alt 19
stævner landet over.
Opbakning til kvindelandsholdet
Igen i år blev der udsendt information om kvindelandsholdets hjemmelandskampe og vedlagt fribilletter til kopiering og uddeling blandt
klubbernes ungdomsspillere. Pigefodboldspillerne har behov for idoler indenfor ’egne rækker’, og tanken om at bakke op omkring A-holdet er nærliggende. Efterfølgende har mange
da også benyttet sig af tilbuddet, og skabt en
festlig ramme omkring kampene. Dette tiltag
fortsætter selvfølgelig i 2004.
26
DBU Årsberetning 2003
De lokale pigegrupper
Samarbejdet med de lokale pigegrupper er af
stor betydning, og der skal hermed lyde et ’tak
for kampen’ i det forgangne år til alle medlemmerne af de lokale Pigegrupper.
I Pigeaktivitetsfolderen 2003 udvidede vi med
et afsnit, hvor de lokale Pigegrupper kunne beskrive deres aktiviteter. Tilsvarende udvidede
vi vores sider på www.dbu.dk, således at de
samme afsnit kom på nettet. Dette fortsætter
naturligvis også i 2004.
Indsatsområder
Rekrutteringsindsatsen skal fortsættes med
samme styrke, medlemspotentialet er så stort,
at en fortsat fremgang vil være naturlig, selv
om den ikke kommer af sig selv. Antallet af
trænere og ledere i pigefodbolden skal forøges.
I mange klubber hænger pigeafdelingens eksistens fortsat på enkelte ’ildsjæles’ skuldre,
men udviklingen går også i denne henseende
i en særdeles positiv retning. Positive holdninger gerne krydret med succesoplevelser er i enhver henseende nøgleordene for fremgang. Lad
dette også være gældende for pige- og kvindefodbold i det kommende år.
DBUs Ungdomsgruppe
I år 2003 har Ungdomsgruppen bestået af:
Steen B. Hansen (formand), Torben Bjerre, Morten Jørgensen, Gert Lundgaard, Peter Roslev og
sekretær Steen Jørgensen. I marts blev endvidere Carl Christian Berndsen tilknyttet i stedet
for Torben Bjerre, samtidig med at Poul Christiansen kom med fra november.
Sommerprof
Sommerprof blev i 2003 afviklet for fjerde år i
træk. Det var et afgørende succeskriterium, at
alle 10 udbudte værtsklubber i år blev gennemført, da der de sidste par år kun har været seks
afviklinger ud af 10 planlagte. Det lykkedes fint,
og der var endda praktisk talt udsolgt med i alt
345 deltagere ud af de maksimalt 360 pladser,
der var til rådighed i værtsklubberne: Østerbro
IF, Bagsværd BK, Espergærde IF, Fårevejle BK,
Nr. Alslev BK, Egebjerg F, Hjallerup IF, AIA Tranbjerg, Lemming IF og Hviding IF.
Ungdomsgruppen indstillede efter afviklingerne, at Sommerprof i fremtiden lægges ind
under Fodboldskolegruppen for på den måde
at sikre en større sammenhørighed og at få
tilpasset de to tiltag til hver sin målgruppe,
hvor Sommerprof udelukkende henvender sig
til de unge. Indstillingen blev vedtaget, samtidig med at det blev besluttet at øge antallet af
såvel værtsklubber fra 10 til 15, samt deltagere
hvert sted fra 36 til 48, således at Sommerprof i
2004 udbydes til i alt 720 unge. Endvidere blev
det besluttet, at der igen i 2004 vil være tilknyttet én træner pr. gruppe samt en ansvarlig DBU
instruktør hvert sted for at sikre høj kvalitet i
træningen. På baggrund af den positive beslutning kan DBU igen i 2004 tilbyde Sommerprof
til de unge mellem 13 og 17 år – nu som en fast
aktivitet.
Sidst på året blev det yderligere besluttet at
skifte navnet Sommerprof ud med DBU Fodbold Camps.
Ungdomsrigsdag 2003
DBUs Ungdomsgruppe var 27. april 2003 vært
for ’Ungdomsrigsdag 2003’. Ungdomsrigsdagen var en opfølgning på den tilsvarende afviklet i 2002, men blev desværre ikke så godt besat deltagermæssigt set som tilfældet var i fjor.
20 unge havde fundet vej til Odense, hvor
målet var at få de unge til at give deres bud på,
hvorledes vi kunne blive endnu flere i dette forum. Det lavere deltagerantal betød naturligvis
en mere intim atmosfære, hvor de unge bedre
kunne komme til orde og tilkendegive deres
meninger. De unge sluttede af med at udarbejde handlingsplaner for aktiviteter målrettet
rekruttering til DBUs ungdomsrigsråd.
Desværre viste det sig endog meget svært at
få de unge til at arbejde videre efterfølgende,
på trods af at grupperne blev sammensat ud
fra geografiske hensyn. Det var ungdomsgruppens opfattelse, at de unge endnu ikke er gea-
DBU Børn og ungdom
(Skema 1) Deltagerudvikling i Fodboldskolen 1997-2003
30.000
Drenge
Piger
I alt
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Skema 2
1999
2000
2001
2003
2002
Fordeling af fodboldskoledeltagere på lokalunioner 1999-2003
1999
2000
2001
2002
2003
Skoler
Delt.
Skoler
Delt.
Skoler
Delt.
Skoler
Delt.
Skoler
Delt.
KBU
11
1.455
12
1.478
10
1.235
15
1.743
12
1.409
SBU
50
7.045
50
7.086
51
7.068
52
6.957
52
7.128
LFBU
7
658
7
610
6
491
6
483
6
400
BBU
5
513
5
488
5
483
5
431
5
416
FBU
26
2.981
27
3.088
26
2.822
27
2.802
27
2.975
JBU reg. 1
21
2.200
20
2.210
19
2.217
20
2.211
21
2.190
JBU reg. 2
25
3.236
27
3.375
26
3.221
28
3.250
28
3.188
JBU reg. 3
39
5.277
37
5.121
40
4.721
39
4.879
40
5.049
JBU reg. 4
I alt
25
3.257
24
3.066
23
2.944
24
3.064
25
3.334
209
26.622
209
26.442
206
25.202
216
25.823
216
26.089
Skema 3
Deltagerstatus på Mikrofodboldskolen 1999-2003
1999
Skoler
2000
Delt.
Skoler
2001
Delt.
Skoler
2002
Delt.
Skoler
2003
Delt.
Skoler
Delt.
KBU
5
252
4
160
4
195
7
263
8
350
SBU
29
1.390
30
1.290
26
1.281
26
1.361
30
1.457
LFBU
3
73
3
93
3
87
2
60
2
83
BBU
3
66
3
79
1
24
1
26
1
36
FBU
11
329
6
187
9
260
9
272
12
346
JBU reg. 1
8
186
7
159
7
202
7
238
8
267
JBU reg. 2
6
195
9
297
8
214
8
268
7
284
JBU reg. 3
13
558
14
536
15
581
15
602
15
647
JBU reg. 4
8
304
9
311
8
295
7
313
11
360
I alt
86
3.353
85
3.112
81
3.139
85
3.403
94
3.830
Skema 4
27
DBU Årsberetning 2003
DBU Børn og ungdom
ret til at arbejde på denne måde på tværs af
klubberne, da de ikke er vant til at arbejde med
projekter internt i klubberne. Det blev derfor
besluttet foreløbigt at lægge Ungdomsrigsdagen på hylden og at sætte DBUs Ungdomsrigsråd på vågeblus.
Nye veje
I stedet har Ungdomsgruppen næste år valgt
at fokusere på kontakten med klubberne samt
at arbejde hen imod, at der etableres ungdomsråd i alle de af landets klubber, der har
ungdomsfodbold på programmet. Formålet
med sidstnævnte er at forbedre vilkårene i
klubberne for de unge selv, såvel socialt som
fodboldmæssigt. Da arbejdet med at etablere
ungdomsgrupper i alle unioner og regioner går
fremad, har DBUs Ungdomsgruppe besluttet
at indkalde til ungdomsgruppeseminar i april
i Odense. Her vil et af målene være at få etableret en god kontakt med alle de lokale ungdomsgrupper, samt at samle alle lokale såvel
som nationale kræfter om i hvert fald ét fælles
mål – at øge andelen af fastholdte ungdomsspillere i Danmark.
DBU Børnegruppen
Børnegruppen bestod i 2003 af Gordon Kirt
(formand), Allan Dinesen, Erik Kragh, Arne
Schürer og Thomas Jensen. Thomas Slosarich
var sekretær.
McDonald’s Fodbold Cup blev afviklet for
20. gang i træk. De seneste 3 år har det været i
samarbejde med McDonald’s™, lokalunionerne/
regionerne og værtsklubber over hele landet.
Aftalen med McDonald’s er netop blevet forlænget, så den gælder yderligere seks år – dog
med option efter 2006.
Nyheder i McDonald’s Fodbold Cup
Selve 7:7 turneringen havde et par holdningsforankrede nyheder at byde på i forgangne år.
McDonald’s Fodbold Cup kunne i 2003 for
første gang præsentere muligheden for elektronisk tilmelding via www.dbu.dk på Internettet, og det blev tilladt for hold, der kom bagud
med tre mål eller mere, at indsætte en ekstra spiller indtil en evt. reducering finder sted.
Desuden appellerede DBUs Børnegruppe til alle
involverede trænere og ledere om, at alle udtagne spillere, spillede minimum ’Halvdelen Af
Kampen’.
Alle nyheder blev rigtig godt modtaget og vil
som en naturlig konsekvens blive gentaget i
2004-afviklingen.
McDonald’s Fodbold Cup kunne i 2004 glæder sig over en rekordstor deltagelse af hele
2.649 hold – heraf deltog de 554 hold i turneringens ’lillebror’: Fair Play Mini Cup, der afvikles
som 5:5 fodbold.
28
DBU Årsberetning 2003
Mere end 26.000 glade piger og drenge deltog
således ved de mere end 100 indledende stævner i forbindelse med turneringen.
Af disse var 4.800 piger og drenge heldige og
dygtige nok til at kvalificere sig til et af de ni finalestævner, som igen i år, foruden kampene
på banen, bød på sjove aktiviteter, konkurrencer og et afsluttende show.
Der skal traditionen tro lyde en meget stor
tak til alle involverede fra McDonald’s, lokalunionerne/regionerne og de mange værtsklubber over hele landet.
En særlig tak til de ni klubber, der på fornemste vis afviklede værtskabet for finalestævnerne. Dette års værtsklubber for finalestævner:
BBU (Knudsker IF), LFBU (Nakskov BK), KBU
(FB), JBU1 (Øster Vrå), JBU2 (Skjern IF), JBU3 (Hedensted IF) og JBU4 (Aabenraa BK), FBU (Marienlyst BK), SBU (TIK 90).
og fair play«, kommenterede DBUs formand Allan Hansen.
Det var Gordon Kirt, medlem af børne- og
ungdomsudvalget, som på vegne af DBU Børn
og Ungdom modtog prisen på DIFs breddeidrætskonference søndag den 21. september.
Prisen består af en check på 5.000 kroner og
et maleri af Terese J. Andersen, der beskriver
maleriet som en fantasi over piger og drenge,
der leger med fodbolde.
’Mere Kaffe i Dansk Børnefodbold’
Er den foreløbige arbejdstitel på et projekt, der
nu er vedtaget i DBUs Bestyrelse. Projektet henvender sig til de Miniput-årgange, der spiller
turneringsfodbold i 7:7 fodbold.
Idéen er, at hjemmeholdets forældre skal
byde udeholdets ditto på en kop kaffe og derigennem opnå en positiv dialog, som generelt
gerne skulle forbedre atmosfæren omkring afviklingen af børnefodboldkampe.
Informationer omkring projektet udsendes
primo 2004, og projektet forventes startet i forbindelse med forårssæsonen 2004.
DIFs Breddepris 2003
Børne- og ungdomssektor modtog i september
Danmark Idræts-Forbunds Breddepris for 2003.
»DBU Børn og Unge er et lokomotiv inden for
dansk breddeidræt, som i de senere år har satset stort og flot på at udvikle sit træner- og lederarbejde. Fair play-kampagnerne er også et
vigtigt foregangsområde, som alle de øvrige
specialforbund kan forholde sig til«, begrundede formanden for DIFs breddeudvalg, Preben
Staun, og fortsatte:
»Med mere end 220 fodboldskoler og 25.000
deltagere er der virkelig blevet sat fokus på
breddefodbold. DBUs breddekonsulenter, mikroskoler og pigeraketten er andre områder,
der har opnået flotte resultater. Også arbejdet
med at skabe holdninger til breddearbejdet er
det virkelig værd at tage hatten af for«.
»Der er rigtig mange i vores store organisation, der har andel i denne anerkendelse,
og som har grund til at være stolte over den.
Specielt DBU Børn og Ungdom og alle de tilknyttede, frivillige hjælpere ude omkring. Men
også dem hos os, der – som Preben Staun nævner – arbejder med træner- og lederuddannelse
I år 2003 bestod DBUs Børne- og ungdomsudvalg af følgende medlemmer: Benny Hansen
(formand), Kaj D. Larsen, Bent Clausen, Allan
Dinesen, Gordon Kirt, Steen B. Hansen og Henrik Schwarz. Anders Johansen er sekretær for udvalget.
DBU kvindefodbold
Dameudvalget
Poul Højmose har fungeret som kvindelandsholdstræner med Erling Thomsen som assistenttræner, til denne 1. september blev afløst
af Birgitte Ladefoged. Erling Thomsen fungerede også som træner for U/21-kvindelandsholdet til 1.september, hvorefter Birgitte Ladefoged tog over. Per Rud fungerede som træner for
U/19-kvindelandsholdet og Henrik Lehm for U/
17-pigelandsholdet. Lone Smidt Nielsen og Lone
Larsen har fungeret som holdledere for kvindelandsholdet. Lone Larsen har endvidere været holdleder for U/19-kvindelandsholdet. Som
holdledere for U/21- og U/17-landsholdene, har
hhv. Lisbet Holm og Betina Christensen fungeret.
Inden spillede holdet to venskabskampe mod
Tyskland i juli, der begge resulterede i nederlag
på henholdsvis 2-1 og 3-1.
I Nordic Cup startede holdet mod USA, og
tabte 1-0 efter en heroisk fight, hvor USA først
scorede fem minutter før tid. Siden fulgte uafgjort mod Norge (1-1) og en sejr på 2-0 over Island, hvilket betød, at Danmark skulle møde
Tyskland i en kamp om bronzemedaljerne, som
Danmark vandt med 3-2.
Kampen var samtidig Erling Thomsens sidste
kamp som træner for U/21-kvindelandsholdet,
da Dameudvalget havde valgt at stoppe samarbejdet med Erling efter Nordic Cup.
U/19-kvindelandsholdet
Kvindelandsholdet
Det altoverskyggende mål i 2003 var opbygningen af et ’nyt’ hold samt at klargøre dette til de
vigtige EM-kvalifikationskampe, da en del spillere valgte at stoppe på landsholdet efter den
missede VM-kvalifikation, eller ikke længere
indgik i landstrænerens planer.
Holdet startede i år med to kampe på La
Manga mod Norge, som optakt til Algarve Cup.
Den første sluttede 3-3, mens vi i den anden
kamp klart tabte 4-0. Under Algarve Cup startede holdet med at tabe 3-0 til Frankrig. Anden
kamp mod Finland sluttede 0-0, medens Kina
vandt 2-1 i den sidste puljekamp på et mål to
minutter før tid. Derved skulle vi spille om 9.–10.
pladsen, hvor vi vandt 1-0 over værterne fra Portugal. En resultatmæssig skuffende turnering.
Siden fulgte to venskabskampe mod de senere verdensmestre fra Tyskland. I den første
spillede vi 1-1, medens vi tre dage senere på Haderslev Stadion tabte 2-6 efter at have været
bagud 2-3 tre minutter før tid.
Den sidste forberedelseskamp inden EM-kvalifikationskampene var mod vores naboer, sølvvinderne fra den netop overståede VM-slutrunde, Sverige. Denne kamp endte med et 1-3
nederlag efter 1-1 to minutter før tid!
Den første kamp i kvalifikationspuljen var
mod puljens favoritter, Norge i Oslo på Sofiemyr Stadion. Holdet spillede en flot kamp, og
fik fortjent uafgjort 1-1 på mål af Lene Jensen.
Siden fulgte en udekamp mod Belgien, der
blev besejret 6-0 på hattricks af Anne Dot Eggers og Janni Lund Johansen. Årets sidste kamp
var på Odense Stadion mod Holland. En kamp
der blev vundet 3-0 på to mål af Janni Lund
Johansen og et mål af Julie Rydahl Bukh. Derved overvintrer Danmark på andenpladsen tre
point efter Norge, der dog har spillet en kamp
mere.
U/21-kvindelandsholdet
Som tidligere var Nordic Cup i Randers hovedmålet igen i år.
Holdets væsentligste opgave var kvalifikation
til EM-slutrunden i Tyskland. Kvalifikationsturneringen blev afviklet i England, hvor modstanderne udover England var Irland og Spanien.
Som forberedelse til kvalifikationsturneringen deltog holdet i en træningsturnering på
La Manga i Spanien. Modstanderne var Frankrig, Sverige og Norge. Efter nederlag til Frankrig
og Sverige i de to første kampe, sluttede holdet
med at vinde over Norge med 2-1.
I kvalifikationsturneringen skuffede holdet
ved at tabe alle tre kampe. Især i kampene mod
Irland og England burde holdet have sikret sig
adgang til slutrunden.
Holdet skulle i november spille kvalifikationsturnering til næste EM 2004, men UEFA
udsatte for andet år i træk kvalifikationen til
april 2004. Næste slutrunde spilles i Finland i
sommeren 2004. Denne turnering er samtidig
kvalifikationsturnering til VM i Thailand i efteråret 2004.
U/17-pigelandsholdet
Holdet var af Danmarks Idræts Forbund inviteret til deltagelse i Ungdoms-OL i Paris, Frankrig,
hvilket var holdets primære opgave i 2003.
Forberedelseskampene til Nordisk Mesterskab i Sverige, var dobbeltkampe mod Tyskland og 4-nationersturneringen i Finland. Efter nederlag i begge kampe mod Tyskland,
spillede holdet uafgjort mod Finland og Norge
i Finland.
Det nordiske mesterskab blev til en skuffende
syvendeplads, der blev sikret i den sidste kamp
med en 3-2 sejr over mod Island.
Umiddelbart efter NM rejste holdet til Frankrig, hvor den første modstander igen var Island.
Trænings- og kampbanerne var absolut ikke
OL-værdige, men alligevel formåede holdet
igen at vinde over Island. Denne gang med 10. Den anden kamp blev vundet sikkert med
3-0 over Irland, og herefter skulle holdet møde
Schweiz i OL-finalen.
Trods overvægt i spil og chancer var det
Schweiz, der kom foran. Herefter indledte Danmark et stormløb mod det schweiziske mål, og
en storspillende Camilla Sand Andersen kunne
kort før tid udligne således, at der måtte forlænget spilletid til.
Efter en målløs omkamp, vandt Danmark en
nervepirrende straffesparkskonkurrence med
5-3, og en retfærdig udgang på kampen var en
realitet.
Struktureret Talentudvikling
Igen i år blev gennemført samlinger for U/17 og
U/19 fordelt regionalt på henholdsvis tre og to
centre. Begge aldersgrupper afsluttede med en
talentskole.
Poul Højmose fungerede som koordinator
med Henrik Lehm, Per Rud, Bent Eriksen og Peder Siggaard som centertrænere, og deltagere i
Styregruppen.
Styregruppen var endvidere ansvarlig for
faglig gennemførelse af U/15-talentskolen, der
igen i år blev afviklet i Nykøbing F.
Endelig har Styregruppen været ansvarlig for
gennemførelse af DMDJ-kursus.
Generelt fra udvalget
Der blev heller ikke i år afholdt Nordisk Damemøde.
Udvalget afholdt dametrænerseminar over
emnet ’Verdens Bedste Talentudvikling’.
Seminaret fremkom med en lang række
ideer, som Dameudvalget efterfølgende har behandlet med henblik på senere fremsættelse af
forslag til forbedring af talentudviklingen samt
struktur i damesektoren.
Udvalget har igen forestået kåring af Årets
Leder og Træner. Årets Fund er ikke kåret i år.
Årets Træner blev J. P. Nielsen fra Vejle Boldklub. Finn Andersen, Brøndby IF blev kåret som
Årets Leder.
I samarbejde med Turneringsafdelingen forestod udvalget udpegelse af Junior-DM-holdene
til turneringen 2003.
Thomas Gram er ansvarlig for Projektet
’Dansk Kvindefodbold i Verdenseliten’ samt
Kvinde A-landsholdet og U/21-kvindelandsholdet. Jørgen Hermansen er ansvarlig for Struktureret Talentudvikling, U/19-kvindelandsholdet
og U/17-pigelandsholdet.
Women’s Cup
Fortuna Hjørring deltog som dansk mester i
Europa Cup-en, og leverede det flotteste danske Europa Cup resultat nogensinde. Efter at
have vundet gruppespillet suverænt med en
målscore på 17-0 efter tre kampe, fulgte to
tætte kvartfinale-opgør mod Tronheim-Ørn fra
Norge (2-2 i Norge & 1-0 i Hjørring). I semifinalen blev de engelske mestre fra Arsenal elimi-
29
DBU Årsberetning 2003
DBU Kvindefodbold
neret. Derved var Fortuna Hjørring det første
danske hold nogensinde, der kvalificerede sig
til en europæisk finale. I finalen, der blev spillet som ude/hjemme opgør, ventede det svenske hold, Umeå. Helt til tops kom Fortuna desværre ikke, da det blev til to klare nederlag på
henholdsvis 3-1 og 4-0.
I dette års turnering er det Brøndby, der forsvare de danske farver, og de er på vej til at
skabe det samme flotte resultat, da de til foråret skal op mod Fortunas banemænd, Umeå i
to semifinaler.
Alt i alt har de første tre års turneringer bragt
de danske mesterhold i henholdsvis kvartfinalen, finalen og minimum semifinale. Derved
har klubberne indtil nu vist, at målsætningen
for ’Dansk kvindefodbold i verdenseliten’ i høj
grad er ved at være opfyldt med disse flotte ECresultater«.
Dansk kvindefodbold
i verdenseliten via udvikling af kraftcentre
DBUs og Team Danmarks elitesatsning på kvindesiden har nu været i gang ca. to år.
Skal vi gøre midtvejsstatus på hensigten om,
at bringe dansk kvindefodbold tilbage i den
absolutte internationale elite, klub- såvel som
landsholdsmæssigt, må vi sige, at vi er klart
på vej.
Aktivitetsniveauet har igen i 2003 været højt
og med mange udfordringer, der har stillet
store krav til organisationen, administrationen
og hele træningskulturen i kraftcenterklubberne, samt internt i DBU.
Træningsmiljøet og kvaliteten i træningen og
hele miljøet omkring spillerne er i de tre kraftcenterklubber ændret markant i en positiv retning gennem det seneste år. Desværre mistede
det ene kraftcenter så mange landsholdsspillere i sommerpausen, at klubben ikke længere
levede op til de krav, der stilles til en klub for at
være kraftcenter. DBU og Team Danmark så sig
derfor nødsaget til at afvikle OBs status som
kraftcenter.
Derfor er det for nærværende kun Brøndby IF,
30
DBU Årsberetning 2003
Fortuna Hjørring og Skovbakken IK der fungerer som kraftcenterklub.
Der er et meget tæt og konstruktivt samarbejde klubberne og DBU imellem. Sundhedssektoren er på plads i alle klubber. De forskellige
trænerteams er optimeret, og cheftrænernes
faglige niveau er højt. Med indgangen til det
kommende år er der for første gang nogensinde ansat fuldtids træner på kvindesiden. En
indikation af, at det går i den rigtige retning.
Samtidig har to klubber været i udlandet for at
hente deres nye trænere.
Tematræningen i relation til udvikling af det
fysiske område indenfor primært hurtighed,
spænst og eksplosivitet er, via uddannelse, tilknytning af atletik- og styrketrænere m.m.,
implementeret i kraftcenterklubberne. Kvindelandsholdet går ikke længere ned de sidste 10
minutter af kampene mod de store nationer,
og de seneste testresultater viser også, at spillernes fysiske formåen hen over en konkurrenceperiode er gået frem.
Der er stadig en tæt dialog med ikke-kraftcenterklubber, som dog godt kan blive endnu
tættere, idet der selvfølgelig er problemstillinger forbundet med, at tre klubber og DBU/TD
indgår et så tæt samarbejde, som der her er
tilfældet.
Der påhviler stadig kraftcenterklubbernes
organisation/administration store udfordringer
de kommende år. For at få det grundlæggende
i klubberne/organisationen på plads ligger der
blandt andet store udfordringer for parterne
i relation til lederudvikling og -rekruttering,
sponsor/marketing-udvikling med mere. Her
venter der kraftcenterklubberne store opgaver
de kommende år med henblik på at overtage
projektet, når dette, efter planen, skal stoppe
i 2005.
Efter den missede kvalifikation til VM i USA,
har holdet været i gang med en genopbygning til
EM-kvalifikationskampene, der begyndte i efteråret, og som er åbnet med syv point i tre kampe.
Det er for sin vis lykkes, at skabe opmærksomhed omkring såvel kvindelandsholdet som
den kvindelige Europa Cup deltagers kampe i
det forgangne år. Således har Kvindelandsholdets EM-kvalifikations hjemmekampe, såvel
som Fortuna Hjørrings utrolig flotte resultat i
’Women’s Cup’, fundet vej til TV2.
Organisation
Poul Højmose er projektleder, og den administrativt ansvarlige fra DBU er Thomas Gram.
Der er nedsat en styregruppe, som samles efter behov. Styregruppen har det politiske ansvar for projektet.
Styregruppen består af:
a. Team Danmarks Sportschef
b. DBUs Generalsekretær
c. Formanden for DBUs Dameudvalg
d. Projektlederen
Der nedsættes herunder en projektgruppe, der
har ansvaret for projektets gennemførelse.
Projektgruppen består af:
a. Projektlederen
b. Team Danmarks konsulent for fodbold
c. DBUs administrativt ansvarlige
Dameudvalget bestod i 2003 af Jørgen Nielsen (formand), Erik Hjorth, Kaj D. Larsen, Lars
Olesen, Gitte Pedersen, Diana Andersen, Søren
Burchall og Steen Christensen. Thomas Gram
og Jørgen Hermansen fungerede som sekretær
for udvalget.
DBU Eliteudvikling
Herre-eliteungdomsudvalget
Til udvalgets område hører arbejdet med landsholdene fra og med U/16 til og med U/19, hvilket i 2003 var spillere født i perioden fra 1984
til 1988. Træner for U/18- og U/19-landsholdene
har i hele året været Per Andersen. Hans Brun
Larsen har i hele året fungeret som træner for
U/16- og U/17 landsholdene. Begge trænere assisterer i dagligdagen hinanden så meget det
tidsmæssigt er muligt under de hjemlige træningssamlinger og efterfølgende internationale arrangementer. Dels for at fastholde kontinuiteten i arbejdet med den enkelte spillers
uddannelse, og dels for at skabe mulighed for
at tilbyde spillerne en optimal uddannelse og
forsøge at sikre hver spiller en personlig udvikling. Desuden får landsholdenes trænere efter
behov assistance under træningssamlingerne
af de af DBU uddannede målmandstrænere
For at styrke spillerudviklingen i ungdomsårene på vej mod EM-turneringen for U/21
landshold – og senere A-landsholdet – har DBU
i samarbejde med Team Danmark, lokalunionerne og klubberne to løbende projekter, der
skal styrke talentudviklingen allerede fra de
yngste årgange med hensyn til kvalitet, sammenhæng og alsidighed. Projekternes navne
er ’Struktureret talentudvikling’ og ’Integreret
talentudvikling’.
Når spillerne falder for aldersgrænsen i ungdomssektoren overgår de til U/20- og U/21
landsholdet, som har Flemming Serritslev som
træner.
Struktureret talentudvikling (STU)
Er en årlig fortløbende uddannelse af de bedste ungdomsspillere i de yngste årgange og afholdes i samarbejde med lokalunionerne, Team
Danmark og DBU, udført efter en af DBU udarbejdet træningsplan. Spillerne er inddelt i étårige aldersgrupper fra 13-14 årige og til og med
17-18 årige.
Lokalunionerne varetager på lokale centre
uddannelsen af de to yngste årgange og DBU
for de tre næstfølgende årgange. Det hele sker
gennem formaliseret træning som koordineres
med klubbernes og DBUs andre aktiviteter. Lokalunionernes trænere skal således have overblik over sit områdes talentmasse og er ansvarlig for at de formodede bedste spillere bliver
udtaget til de aktiviteter, der er planlagt i unionerne.
Træningen på centrene rundt omkring i landet er de unge spilleres allerførste møde med
andre omgivelser end de vante fra det hjemlige klubmiljø. Hvert af de to første års træning
afsluttes med afvikling af unionsstævnerne i
Vejle i juni måned. Desuden deltager de ca. 20
allerbedste spillere i hver aldersgruppe i træningssamlinger under DBU målrettet mod udtagelse til landsholdene.
I efteråret 2003 blev det dog besluttet, at det
alene er de to yngste årgange, 13–14 årige og
14–15 årige, der skal deltage under STU, idet ITU
fremover også skal favne spillere allerede fra 16
års alderen. Samtidig er BBU udtrådt af STU i
erkendelse af, at antallet af potentielle emner
fra Bornholm som kommende elitespillere er
yderst begrænset. De herved frigjorte økonomiske midler – og lidt til – anvendes nu på anden måde for at fremme ungdomsfodbolden
under BBU.
I indeværende regnskabsperiode udgør budgettet for STU 3.3 mio. kroner, hvoraf næsten
to mio. kroner er afsat til at finansiere lokalunionernes aktiviteter. Team Danmark har hidtil ydet støtte med ca. 2/3 af det samlede STU
budget i de snart 10 år STU har været i søen.
Men for nylig har organisationen meddelt, at
man fremover foretrækker at anvende dette
beløb til at finansiere andre aktiviteter i DBU.
Integreret talentudvikling (ITU)
Det daglige arbejde foregår i udvalgte klubber
med det overordnede mål at forbedre arbejdet
omkring udviklingen af de bedste spillere fra 18
års alderen, og indtil de når U/21 landsholdet.
Der lægges vægt på at tilgodese den enkelte
spillers behov for rådgivning og vejledning med
hensyn til såvel fodboldmæssig udvikling som
civil uddannelse. Og samtidig sikre uddannelse
og udvikling af trænerne gennem fuldtidsansættelse i de involverede klubber, som vurderes
at have spillere med et potentiale til at nå det
højeste niveau som fodboldspillere.
ITU blev iværksat i 2000 i et samarbejde – og
med en tredeling af de samlede udgifter – mellem Divisionsforeningen, Team Danmark og
DBU. Klubberne tilbydes at deltage i projektet
efter nøje fastlagte kriterier og fra begyndelsen
og indtil dags dato har i alt 12 klubber deltaget:
AaB, AGF, AB, B. 93, Brøndby, Esbjerg, FC København, Køge, Lyngby, FC Nordsjælland, OB og
Vejle. Projektet tager udgangspunkt i den daglige individuelle træning i klubberne som inden
deltagelsen blandt andet skal have beskrevet
en politik og målsætning med arbejdet for de
bedste spillere i alderen 16 til 21 år.
Bestyrelsen har i 2003 evalueret ITU og besluttet at videreføre projektet efter blandt andet at have justeret de økonomiske forhold og
ændret aldersfordelingen til at omfatte de 1621 årige. Ud af 22 interesserede klubber valgte
ITUs arbejdsgruppe 14 klubber der blev tilbudt
deltagelse fra og med januar 2004. Divisionsforeningen har i efteråret meddelt, at man
fremover ikke ønsker at deltage i finansieringen
af ITU, så det er alene DBU med støtte fra Team
Danmark, der skal afholde de samlede udgifter
på knap 4 mio. kroner. Størstedelen af dette beløb går til aflønning af klubbernes ITU-trænere
samt deres fortsatte faglige uddannelse.
Arbejdet med de absolut bedste spillere
Arbejdet med de potentielle emner til landsholdene udføres efter målsætningen, at sikre
en personlig udvikling af de bedste spillere på
landsplan, igennem en systematisk forberedelse og videreudvikling, der vil sætte potentielle landsholdskandidater i stand til at yde en
maksimal præstation i forbindelse med fremtidige internationale opgaver. Dette sker ved at
spillerne i aldersgrupperne fra 15-18 år i løbet af
et aktivitets år bliver indkaldt til korte samlinger i Vejle og Brøndby. Samlingerne tjener som
en sidste forberedelse inden et internationalt
31
DBU Årsberetning 2003
DBU Eliteudvikling
arrangement og tidspunkterne for samlingerne
er koordineret med kampene i Ungdoms-DM.
U/16 landsholdet er for de yngste årgange og
spillerne hertil udtages primært på baggrund
af de præstationer, der udføres i klubberne og
under U/15-unionsstævnet i Vejle i juni måned.
Holdet har i 2003 dog ikke deltaget i internationale arrangementer.
U/17-landsholdet 2002/03 kvalificerede sig
endnu engang til deltagelse i et EM-slutspil.
Denne gang i Portugal hvor otte hold deltog.
Her blev holdet nummer tre i sin gruppe og
kvalificerede sig således ikke til semifinalerne.
U/17-landsholdet 2003/04 er også godt på vej
mod EM slutspillet i 2004, der skal afholdes i
Frankrig. De første kvalifikationskampe mod
Cypern, Andorra og Rumænien er alle blevet
vundet. De sidste og afgørende kvalifikationskampe spilles i marts mod Ukraine, Slovakiet
og Tyskland.
U/18-landsholdet deltog i september i en turnering med Belgien, Polen og Skotland. De seks
kampe blev spillet i Nakskov og Nykøbing Falster.
U/19-landsholdet i 2002/2003 kvalificerede
sig ikke til deltagelse i et EM-slutspil. Holdet
spillede i marts måned i Portugal de sidste og
afgørende kvalifikationskampe mod Rusland,
Portugal og Sverige. Portugal blev den retfærdige vinder af disse indbyrdes opgør og kvalificerede sig til EM-slutspillet. U/19-landsholdet
2003/2004 er nu godt på vej mod EM slutspillet
i 2004, der skal afholdes i Schweiz med finale
i byen Nyon i anledning af UEFAs 50 års jubilæum. Efter de første kvalifikationskampe mod
Luxembourg, Malta og Tyskland er holdet kvalificeret til næste og sidste kvalifikationsrunde,
hvor de afgørende kampe spilles i april mod
Ukraine, Slovenien og England.
Unionsstævnerne for
lokalunionernes bedste spillere
De to unionsstævner for U/15 og U/16 blev igen
afholdt i Vejle. Stævnerne indgår fortsat som
en naturlig del af lokalunionernes og DBUs arbejde med talentudviklingen, og der lægges
derfor fortsat vægt på at alle deltagere er motiverede til at yde en optimal indsats under stævnerne og i de afgørende forberedelser inden
ankomsten til Vejle. Under stævnerne i Vejle
modtager lokalunionernes målmænd instruktion af en af DBUs målmandstrænere.
Begge stævner er for de fem bedste lokalunionshold. For at finde disse fem hold til U/15stævnet spiller det dårligst rangerede hold fra
forrige års stævne en kvalifikationskamp mod
det unionshold, der ikke deltog. I maj måned
vandt Lolland-Falster således over Bornholm
og LFBU havde kvalificeret sig til sommerens
stævne i Vejle sammen med de fire unioner,
32
DBU Årsberetning 2003
der besatte de fire første pladser i U/15 stævnet i 2002. I det efterfølgende U/16 stævne deltager de fem hold, der deltog i forrige års U/15
unionsstævne.
Resultaterne fra de to stævner kan ses andetsteds.
Fra udvalgets arbejdsmark
I hele foråret har udvalget diskuteret de nuværende aldersgrupperinger i ungdomsfodbold.
Helt konkret har debatten gået på, om man
fortsat skal fastholde den efterhånden mangeårige 2-årige aldersgruppering. Eller om man i
stedet skulle overveje at indføre ét-årige aldersgrupper i ungdomsturneringerne. Udvalget bad
derfor om en tilkendegivelse fra klubberne, om
det var tiden værd at fortsætte disse overvejelser med henblik på senere at udarbejde konkrete forslag til ændringer. Reaktionerne herpå
var i det store og hele enslydende. Klubberne
var her og nu ikke interesserede i at foretage så
vidtgående ændringer. Udvalget og DBUs bestyrelse besluttede derfor at stille dette forberedelsesarbejde i bero indtil videre.
Efter bestyrelsens beslutning om at foretage
en væsentlig reduktion af antallet af medlemmer i DBUs lovfæstede udvalg i marts 2004 har
udvalget haft en drøftelse af, hvilken arbejdsform der fremover skal anvendes for at udvalget kan fungere så effektivt og smidigt i dagligdagen som muligt. I juni indstillede udvalget
derfor til bestyrelsen, at det fremtidige udvalg
alene skal afstikke de overordnede rammer for
udvalgets daglige arbejde under respekt for lovenes §41. Udvalget skal primært fungere som
ledere af og følge de forskellige arrangementer
og efter behov rapportere til bestyrelsen. Til udførelse af de manuelle differentierede arbejdsopgaver, der er nødvendige for hvert arrangement, sammensætter udvalget hvert år til
hver sit arbejdsområde, en gruppe kvalificerede
mennesker (et panel), som efter aktuelt behov forespørges om de har tid og lyst til at udføre de forskellige arbejdsopgaver, der løbende
måtte forekomme.
Ungdoms-DM
I Ungdoms-DM blev juniorrækken vundet af
AGF, mens KB vandt ynglingerækken. Udvalget
stryger topsejlet og gratulerer endnu engang
begge klubber med det danske mesterskab.
Eliteungdomsudvalget havde i 2003 følgende
sammensætning: Jesper Møller (formand), Thomas Bytoft, John Larsen, Kent Falkenvig, Erik
Nielsen, Egon O. Hansen, Ove Jensen, Hans
Munch, Henry Matthiesen, Ole Hansen og Kim
Vilfort.
DBU Eliteudvikling
Resultater fra unionsstævnerne 2003 i Vejle (herre – ungdom)
U/15 Unionsstævnet
U/16 Unionsstævnet
Jylland-København
Lolland-Falster-Sjælland
2-1
0-2
Jylland-København
Lolland-Falster-Sjælland
3-2
0-4
Jylland-Lolland-Falster
København-Fyn
4-0
1-0
Jylland-Lolland-Falster
København-Fyn
1-0
3-3
København-Sjælland
Fyn-Jylland
1-2
0-3
København-Sjælland
Fyn-Jylland
1-3
1-2
Lolland-Falster-København
Sjælland-Fyn
0-0
3-0
Lolland-Falster-København
Sjælland-Fyn
2-1
0-1
Fyn-Lolland-Falster
Sjælland-Jylland
1-0
0-1
Fyn-Lolland-Falster
Sjælland-Jylland
1-5
1-0
Slutstilling
1.
2.
3.
4.
5.
Jylland
Sjælland
København
Fyn
Lolland-Falster
Slutstilling
10-1
7-2
3-4
1-7
0-7
12
9
4
3
1
1.
2.
3.
4.
5.
Sjælland
Jylland
Lolland-Falster
Fyn
København
8-2
6-4
7-7
6-10
7-11
9
9
6
4
1
33
DBU Årsberetning 2003
DBU Fair Play
Fair play udvalget
2003 må nærmest betegnes som et jubelår for
fair play i dansk fodbold. Den fornemste internationale fair play-pris, et ekstra hold i UEFA
Cup´en grundet fair play og stor anerkendelse
fra de internationale fodboldorganisationer.
Samtidig viser resultaterne af den målrettede
indsats, der startede i 1998, sig stadigt tydeligere på alle niveauer af dansk fodbold.
CIFPs fornemste fair play pris
Lørdag den 29. november fik formanden for
DBU Fair play, Erik Hjorth, overrakt verdens fornemste fair play-pris, Trophy Pierre de Coubertin Act of Fair Play, i det olympiske museum i
Lausanne.
Danmark fik tildelt prisen som anerkendelse af, at Ligalandsholdets anfører, Morten
Wieghorst, i forbindelse med ligalandskampen mod Iran den 1. februar 2003 i Hong Kong
valgte at brænde et forkert dømt straffespark
med vilje.
Erik Hjorth var ledsaget af assistenttræneren for A-landsholdet, Keld Bordinggaard, der
var på bænken i forbindelse med den pågældende kamp.
The International Committee for Fair Play
(CIFP), etableret i 1963, har til formål at promovere fair play-principperne, der er essentielle i
sport. Hvert år uddeler CIFP internationale fair
play-priser baseret på nomineringer fra forskellige organisationer eg enkeltpersoner.
DBU medlem af EFPM
DBU blev optaget i EFPM (European Fair Play
Movement) d. 13 september. Efter deltagelse
i EFPM’s kongres og generalforsamling i 2002
besluttede DBU Fair play at søge om optagelse
i 2003 med udgangspunkt i at udvide det internationale netværk vedrørende fair play.
EFPM leder og varetager alle interesser omkring Fair Play i Europa under mottoet ’Fair Play
in Sport for All’. Udover planlægningen af den
årlige kongres og generalforsamling deltager
bestyrelsen i en række konferencer, forelæsninger og prisuddelinger.
34
DBU Årsberetning 2003
På dette års kongres i Portugal præsenterede
Lars Olesen Danmarks fair play-aktiviteter i
DBU-sammenhæng. Efterfølgende er dette materiale sendt til syv lande, der viste stor interesse for vores arbejde. Specielt med fokus på
fair play blandt børn og deres forældre.
EFPM er grundlagt d. 27. maj 1994 af 14 lande
og tæller i 2003 35 europæiske lande.
De fleste landes kontakt er omkring de olympiske komiteer, men for Danmarks vedkommende var det ikke et ønske for Danmarks
Idræts-Forbund. Med baggrund i dette forhold
har Danmark Idræts-Forbund tiltrådt, at DBU
bliver fuldgyldigt medlem af EFPM.
Konkurrence for SAS ligaen
I SAS Liga-sæsonen 2002/2003 blev vinderen
af fair play-konkurrencen, Esbjerg fB, ikke kun
præmieret med 50.000 kroner, men fik ligeledes tildelt en plads i årets kvalifikation til UEFA
Cup takket være den flotte femteplads, som
Danmark fik på UEFA’s fair play-liste. Placeringen medførte, at Danmark for fjerde gang ud
af fem mulige deltog i lodtrækningen. De to øvrige pladser blev tildelt Manchester City (England) og Lens (Frankrig).
Slutstillingen i Fair Play konkurrencen
for SAS Ligaen 2002/2003:
7,795 Esbjerg fB
7,712 FC København
7,689 FC Midtjylland
7,682 Brøndby IF
7,674 OB
7,652 Silkeborg IF
7,530 Viborg FF
7,492 AaB
7,424 Køge Boldklub
7,402 Farum Boldklub
7,394 AB
7,386 AGF
tastisk flot signal til især vore yngste fodboldspillere.
Da FC Midtjylland vandt DBUs fair play-konkurrence sidste år hed træneren Ove Pedersen,
og da Esbjerg sikrede sig titlen for sæsonen
2002/2003 hed træneren også Ove Pedersen!
Fair play-konkurrence for kvinderne
I fair play-konkurrencen for klubberne i Dame
Elitedivisionen, findes vinderen ud fra, hvilket
hold der modtager færrest røde og gule kort.
Vinderen af Fair play-konkurrencen 2002/
2003 blev B1921, der modtog en kontant præmie på 10.000 kroner, der skal anvendes til aktiviteter i klubbens ungdomsafdeling til fordel
for talentudvikling.
Synliggørelse generelt
En stor del af udvalgets aktiviteter var igen i
2003 koncentreret om de yngste fodboldspillere med en stor synlighed til følge i de enkelte
klubber landet over. DBU Fair play udvider løbende viften af aktiviteter, og fælles for dem
alle er som tidligere, at de skal være gennemarbejdede og langtidsholdbare. Endvidere bliver udvalgets medlemmer ofte inviteret ud til
arrangementer med henblik på at promovere
og synliggøre fair play. Blandt andet afvikledes
en fair play-aften i Brande IF med mere end 100
gæster, hvor udvalgets sekretær samt Sepp Piontek causerede over fair play-begrebet.
Stævnepakker
I løbet af en fodboldsæson afvikles mange populære fodboldstævner for ungdom, og stævnearrangørerne fik i 2003 mulighed for at
sætte yderligere fokus på fair play. DBU Fair
play udpegede syv udendørs stævner med
11.500 deltagere i 2003, og ordningen fortsætter i 2004.
’Giv din modstander en hånd’
Udvalget noterer med tilfredshed, at det igen
i år var hold med sportslig succes, der også
kæmpede om fair play-titlen, da det er et fan-
Som det er kutyme ved alle kampe i for eksempel SAS Ligaen og internationale opgør, opfordrede DBU og DFU fra starten af sæsonen 2003
DBU Fair Play
til, at samtlige kampe i Danmark skulle indledes med at spillerne hilser på hinanden og
dommeren/dommertrioen, med ønsket om en
god og fair spillet fodboldkamp.
Det er med stor glæde, at udvalget konstaterer, at det allerede så småt er mere reglen end
undtagelsen, at kampe i Danmark indledes på
denne måde – uanset niveau!
Men for at understrege, at det er en fair playhandling, som er kommet for at blive, har DBU
Fair play opfordret lokalunioner og dommerklubber til kort at drøfte tiltaget i forbindelse
med efterårets/vinterens møder med dommere
og klubfolk.
lerne og dommerne mødtes på midten af banen efter kampen, for samlet at sige tak for
kampen.
Ydermere havde alle mulighed for at deltage
i en fair play-konkurrence på www.dbu.dk, og
ud af de 30% rigtige besvarelser trak DBU Fair
play lod om flotte præmier.
Samarbejde med supporters
Det Kriminalpræventive Råd (DKR) og Superligaens Fanklub Forening (SFF), der står bag
kampagnen ’Fair fans’, afholdt den 16-17. juli
seminar med fokus på fanklubbers kamp mod
vold og vandalisme i fodbold, hvor udvalget var
præsenteret.
Anførerbind
DBU Fair play sendte i løbet af marts måned tre
anførerbind med det officielle fair play-logo til
samtlige landets klubber, med opfordring til,
at klubben udvælger tre hold, hvis anfører vil
bære anførerbindet.
Endnu en synliggørelse af fair play, og anførerbindende bruges flittigt; selv på DBUs forskellige landshold.
Ekstra Bladets Skolefodboldturnering
Et yderligere konkret eksempel på DBU Fair
plays måde at synliggøre begrebet på er vort engagement i Ekstra Bladets Skolefodboldturnering, hvor der ved hver kamp kåres den mest fair
spiller. Der afvikles mere end 1.600 kampe, og
de udsendte referenter har ansvaret for at udvælge den spiller, der modtager et håndklæde
som synligt bevis på at være den mest fair.
Et stærkt signal, at der ikke kun fokuseres på
kampens bedste spiller, men ligeledes den spiller, der ’har opført sig bedst’.
Samarbejdspartnere
Størstedelen af ovennævnte aktiviteter kan
ikke lade sig gøre uden vort gode samarbejde
med lokalunionerne og –regionerne , hvilket
udvalget sætter stor pris på.
I udarbejdelsen og videreudviklingen af ovennævnte aktiviteter har udvalget haft stor glæde
af et samarbejde med reklamebureauet 9000
lux samt repræsentanter fra mange af DBUs
øvrige udvalg, lokalunionerne -regionerne samt
dommerbedømmerne.
Desværre har vor fair play-sponsor, TDC,
meddelt, at de ikke ønsker at fortsætte som fair
play-sponsor udover den aftalte periode, der
udløb pr. 31. december 2003.
Beslutningen er begrundet i en ændret sponsorstrategi, og TDC gjorde det klart, at de har
været meget tilfredse med samarbejdet i de
forløbne tre år.
DBU Sponsorship arbejder på at finde en ny
sponsor hurtigst muligt.
Fair play-tegnekonkurrence
DBU afviklede den 5-7. september 94 Mikrofodboldskoler, hvor mere end 3.800 drenge og
piger i alderen 5-7 år deltog. Udover at lege og
spille fodbold med mere. havde børnene mulighed for at deltage i en tegnekonkurrence. Betingelserne var meget klare: ’Tegn om fair play
eller en anden god fodboldoplevelse’, og papir
og farver fik børnene udleveret som gave.
DBU fik mere end 2.000 tegninger tilbage
fra fodboldbørn over hele landet, og da børnene virkelig havde gjort sig umage, var det
meget svært at vælge de 10 vindere, der alle fik
et guldfarvet hummelsæt samt en isbjørn fra
TDC tilsendt.
FIFA Fair play-dag 2003
FIFA afviklede den årlige fair play-dag i weekenden den 27–28. september. I lighed med de
tidligere år, satte udvalget fokus på fair play i
forbindelse med kampene i SAS Ligaen, og afprøvede for første gang en aktivitet, hvor spil-
Fair play-udvalget har i 2003 haft følgende sammensætning: Erik Hjorth (formand), Per Bjerregaard, Lars Olesen, Jan Damgaard, Peter Rudbæk, Gordon Kirt og Palle Sørensen. Christian
Bordinggaard er sekretær.
35
DBU Årsberetning 2003
DBU IT
DBU IT
Afdelingen består som sidste år af IT-chef Kenneth Reeh, Anette Andersen, Flemming KnothNielsen og Helle Bygholm Jensen. Sidstnævnte
gik i september måned på barsel og afløses delvist i perioden af Michael Tandrup, der også assisterer DBU B&U.
[email protected]
Fodboldens nye administrationssystem, [email protected]
gik i luften 1. juni 2003 og har til fulde holdt
DBU IT og ikke mindst projektlederne Anette
Andersen og Helle Bygholm Jensen godt beskæftiget. Som det næsten er en tradition med
igangsætning af komplekse IT-systemer, havde
vi også vores udfordringer med [email protected], hvilket
især skyldtes, at kompleksitet og omfang blev
større end forventet.
Efter en svær start er [email protected] blevet stabilt, og
vi er meget stolte af produktet og håber og
tror, at det vil løfte det administrative arbejde
endnu mere i 2004 og lette dagligdagen hos
de administrative medarbejdere i DBU og lokalunionerne.
En af de ting, der i skrivende stund arbejdes
på at få implementeret, er sammenhæng til
Carl Bros afstandsmodul, så vi fra [email protected] kan få
leveret km-afstande til brug for afregning af
dommerne. Et tiltag vi forventer os meget af.
Derudover har og vil [email protected] bidrage til en væsentlig reduktion i porto-omkostninger idet,
en af styrkerne ved [email protected] er muligheden for at
kunne sende kampjournaler, dommerjournaler
med mere ud i det ganske land via e-mail.
KlubOffice
Version 1.0. har nu kørt et år, og mere end 350
klubber benytter systemet. Tilbagemeldingerne
er meget positive. Vi har naturligt også fået en
række ønsker, og derfor valgte vi at skubbe version 2.0. til sidst på året, så vi kan få så mange
ændringer og ønsker med som muligt.
15. december 2003 gik version 2.0. i luften, og
herefter forventer vi, at der sker en større tilmelding, idet flere klubber netop afventer version 2.0.
36
DBU Årsberetning 2003
Version 2.1. og 2.2 går i luften i januar og februar og her kan brugerne få adgang til baneplanlægningsmodul og DBU kurset ’Klubbens
årsplan’, som vi integrerer direkte i KlubOffice. På denne vis vil KlubOffice i endnu højere
grad blive et rigtig godt administrativt værktøj
til klubberne og mere end blot et medlemssystem.
I foråret 2004 vil det også blive muligt for
klubberne at rette egne data i KlubOffice, som
efterfølgende slår direkte igennem i [email protected] og
dermed også i vores øvrige univers – DBUnet
og Internettet i øvrigt.
Danskfodbold.dk
2003 blev året, hvor danskfodbold.dk for alvor
skulle bestå sin svendeprøve, idet vi efter sommerferien var alene om at vise stillinger og resultater fra samtlige rækker under DBU og lokalunionerne. Efter nogle justeringer har vi fået
tilpasset danskfodbold.dk, så vores brugere er
meget glade for produktet.
Danskfodbold har fået en meget stor fast
(unik) mængde brugere, som dagligt kommer
ind forbi vores sider. For at opnå bedre muligheder for at eksponere alle vores tiltag under
DBU og lokalunionerne, er det besluttet, at
danskfodbold.dk integreres med DBUs og lokalunionernes hjemmesider. Det vil ske i forbindelse med etablering af et nyt administrationssystem til samtlige hjemmesider.
Dette arbejde er i fuld gang og betyder, at
i løbet af foråret 2004 vil alle resultater være
at finde under de eksisterende hjemmesider for DBU og lokalunionerne. Samtidig vil
www.dbu.dk og lokalunionernes hjemmesider
få samme grafiske udtryk, og hermed opnår vi
forhåbentlig en endnu bedre sammenhæng i
vores ansigt udadtil på Internettet.
Udskiftning af maskiner
I løbet af 2003 har det været nødvendigt at
foretage en række erstatningsindkøb for en del
af de mange bærbare pc’er. Det har til tider givet en del ekstra arbejde, og vi forventer, at den
resterende del af gamle bærbare skal skiftes
i løbet af 2004, hvilket er indarbejdet i næste
års budget.
I forbindelse med udskiftningen sker der en
kritisk gennemgang af behovet for bærbare
computere, eftersom det er vores indtryk, at
flere medarbejdere er bedre stillet med en stationær maskine, som både er mere driftsikker,
har mere kapacitet og er væsentlig billigere.
Kurser
På grund den kraftige aktivitet omkring [email protected]
har vi desværre ikke kunne opfylde vores målsætning for 2003 om at afholde en række kurser i Office-pakken.
Det vil vi råde bod på i 2004, hvor vi vil opgradere de administrative medarbejdere til Office 2003 og i forbindelse med opgraderingen
komme rundt i landet og afholde en række kurser i Office-pakken (Word, Excel, PowerPoint og
ikke mindst Outlook).
DBU IT ser frem til endnu et nyt år med
mange spændende udfordringer.
DBU Kommunikation
DBU Kommunikation
Kommunikationsafdelingens ressourcer benyttes fortsat indenfor primært på to fagområder.
Dels på opgaver indefor blandt andet kontakt
til offentligheden og massemedierne, information og markedsføring samt udarbejdelse af oplæg og strategier for opgaver indenfor disse og
relaterede genrer. Dels på den stadigt stigende
grafiske produktion
Indenfor en række projekter er der imidlertid
tale om et fagligt sammenfald mellem – populært sagt – det skrevne og det designmæssige.
Ikke mindst på internettet.
Udvikling af ny website
DBUs internetside tjener en hel række formål;
direkte kontakt mellem dansk fodbolds enhedsorganisation og interessenterne i form af
offentligheden, aktive spillere, trænere, ledere
og dommere, klubber, salgskanal, bibliotek for
tryksager gennem de seneste par år og på sigt
yderligere elementer som eksempelvis undervisning.
Derfor har alle afdelingens fire ansatte i
2003 haft et indgående samarbejde om udviklingen af den kommende version af DBUs
officielle internetsider, www.dbu.dk, med de
oplagte sammenhænge, der er mellem teknisk
struktur, design og visuel kommunikation i almindelighed.
Udviklingen af den kommende udgave af
dbu.dk tæller derfor også et naturligt tværfagligt samarbejde med IT-afdelingen
Ambitionen om at lancere en website, der
som noget nyt integrerer resultatformidling og
aktiviteterne i DBUs seks lokalunioner betød,
at premieren på den nye version af hjemmesiderne er udsat til foråret 2004
Grafiske opgaver
Blandt kommunikationsafdelingens faste produktioner er udover nærværende årsberetning,
nyhedsbrevet Bulletin, landskampmagasiner,
DONG Cup-finalemagasinet, billetsalgsannoncer, programmer til indendørsmesterskaber,
Fodboldskole- og Mikrofodboldskolemagasinerne samt øvrige tryksager til DBU Børn og
ungdom, billetsalgs- og stillingsannoncer, materialer til blandt andet pressemøder, plakater
og træningsdagbøger.
Udover de faste produktioner har afdelingens
to grafikere i 2003 også varetaget produktion
af landskampmagasiner til de to seneste kvindelandsholdskampe på hjemmebane, samt et
U/21-landskampmagasin, diverse kursusmaterialer bestående af brochurer, invitationer, løsblade, plakater, licenskort og flere andre tryksager til DBU Uddannelse, logodesign til DBU
Børn og ungdom, brochuren ’Krav til danske
fodboldstadions’ samt ad-hoc tryksagsproduktion i øvrigt, som generelt udgør en væsentlig
del af afdelingens grafiske arbejde.
In house-produktionen af de pågældende
produktioner er forbundet med besparelser på
ofte 50% på de respektive afdelingers budgetter på opgaverne i forhold til, hvis opgaverne
blev lagt ud af huset.
Farvel til Michael
På medarbejdersiden startede afdelingen med
en udskiftning som følge af, at Mikael Hauberg,
26 år, opsagde sin stilling som grafisk koordinator allerede i slutningen af januar.
Mikael havde længe haft en ambition om
at forsøge sig som selvstændig indenfor sit
fagområde. Den mulighed mente han, 2003 var
det rigtige tidspunkt at forfølge på nuværende
tidspunkt i sit liv.
Sin unge alder til trods havde Mikael været
tilknyttet DBU i otte år. Han blev løst tilknyttet kommunikationsafdelingen som studentermedhjælp i 1995, var elev i afdelingen i 1997-98,
og blev derefter fastansat som informationsassistent.
Med det stigende pres på den grafiske produktion skiftede Mikael mere og mere over til
dette fagområde i afdelingen, og med Pia Bays
fratrædelse for tre år siden overtog hendes stilling som grafisk koordinator samtidig med, at
Bettina Wiechmann blev ansat.
Hej til Anne
Kommunikationsafdelingen modtog 307 ansøgninger til stillingen som grafiker/dtp’er, og
valgte Anne Werner, 29 år, der er uddannet
grafiker fra såvel ’grafisk linie’ som ’kreativ linie’ på Københavns Tekniske Skole.
Hun har gennemgået kurser indenfor billedkunst og tekstil, og er p.t. er tilmeldt videreuddannelser på Grafisk Højskole.
Anne havde været i lære og ansat på en tegnestue fra september 1998 indtil firmaet gik
konkurs i august 2000, og var derefter ansat i
uopsagt stilling i en anden grafisk virksomhed.
Hendes samlede print-produktioner ligger
tæt op af den type produktioner, kommunikationsafdelingen varetager. Dertil kommer erfaring med design af websites, der som tidligere
beskrevet bliver en stadig større del af afdelingens opgaver.
Hun spiller håndbold på eliteniveau i Ydun på
Frederiksberg, og har derfor indgående kendskab til holdsports- og foreningsmiljøet.
Anne Werner arbejde tæt sammen med afdelingens anden grafiker, Bettina Wiechmann,
der har været ansat i to år. Bettina har i perioden siden Mikael Haubergs fratrædelse i februar varetaget produktion og produktionsstyring af de grafiske opgaver.
Mikael har etableret egen virksomhed, Hauberg Design, og indgår i gruppen af free lancere
for de opgaver, der bliver outsourcet.
Afdelingen:
Kommunikationschef Lars Berendt, kommunikationsmedarbejder Jacob Wadland samt grafikerne Bettina Wiechmann og Anne Werner
siden maj 2003./lb
37
DBU Årsberetning 2003
DBU Landshold
Landsholdet
A-landsholdet indledte sæsonen 2003 med en
4-1 sejr over Egypten i en venskabskamp den 12.
februar i Cairo.
Med én måned til starten af SAS Ligaen bestod startopstillingen alene af spillere fra udenlandske klubber, mens de syv spillere på reservebænken var fra danske klubber.
De seks af spillerne havde indtil ugen inden
netop været med på Ligalandsholdets træningstur, mens den syvende, Jan Kristiansen fra
Esbjerg, havde deltaget på U/21-landsholdets
tilsvarende træningstur.
Claus Jensen fik med tre scoringer sit landsholdgennembrud i kampen, der tjente som forberedelse til EM-kvalifikationskampene mod
Rumænien og Bosnien/Hercegovina halvanden
måned efter.
60.000 tilskuere bakkede de rumænske spillere op på hjemmebanen Lia Manoliu i Bukarest, og så Adrian Mutu bringe hjemmeholdet
foran efter blot fem minutter. Dennis Rommedahl udlignede imidlertid lykkeligvis allerede
fire minutter senere.
Mindre end to minutter efter pausen blev de
danske spillere imidlertid atter taget på sengen, men Thomas Gravesen fik udlignet seks
minutter efter. Derefter sikrede Jon Dahl Tomasson, Dennis Rommedahl og et rumænsk
selvmål dansk 5-2 sejr i en særpræget kamp.
Fire dage efter skulle landsholdet følge succesen op hjemme mod Bosnien i Parken, men
et velorganiseret bosnisk landshold trak sig ud
af kampen med en 2-0 sejr i det, man kan betegne som årets blamage.
Årets fjerde landskamp mod Ukraine tjente
som testkamp inden juni måneds to EM-kampe
mod Norge og Luxembourg. Ukraine blev besejret 1-0.
Den voldsomt imødesete kvalifikationskamp
mod Norge var blevet udsolgt på rekordtid, og
de 41.824 tilskuere fik allerede efter fem minutter kampens enlige mål sat ind af Jesper Grønkjær.
Fire dage efter fulgte landsholdet sejren op
med 2-0 på udebane mod Luxembourg på mål
38
DBU Årsberetning 2003
af Claus Jensen og Thomas Gravesen. Dermed
kunne landsholdet holde sommerferie på førstepladsen i kvalifikationsgruppen.
Efteråret blev indledt med uafgjort 1-1 i venskabslandskampen mod Finland i Parken inden
de to sidste kvalifikationskampe mod Rumænien og Bosnien.
Jon Dahl Tomasson bragte landsholdet foran
1-0 10 minutter før pausen, men i anden halvleg ændrede to rumænske scoringer indenfor
10 minutter helt billedet. Og landsholdet sikrede sig først det ene, værdifulde points efter
Martin Laursens udligning langt inde i overtiden.
Det var den kompetente schweiziske dommer, Urs Meier, der sikrede den fornødne tillægstid. Dommeren blev usagligt bebrejdet, at
han lagde mere tid til end først angivet. Men
for deltagerne på organisationsmødet samme
morgen havde Meier gjort opmærksom på, at
en eventuel tillægstid på tre minutter i givet
fald ville være ensbetydende med en tillægstid
på minimum – minimum – tre minutter.
Da rumænerne valgte at udskifte en spiller i
selve overtiden, lagde Urs Meier de automatiske 30 sekunders ekstra spilletid til for udskiftninger. Og det blev rumænernes egen skæbne,
og de mistede to points sendte gæsterne ud af
kampen om første- og andenpladsen i gruppen
inden sidste spilledag, hvor holdet var oversidder.
På et mål af Martin Jørgensen sikrede landsholdet sig 1-1 i den afgørende udekamp mod
Bosnien/Hercegovina, og sikrede sig dermed
direkte adgang til EM-slutrunden fra gruppens
førsteplads.
Sæsonen blev sluttet af med en meriterende
3-2 sejr på udebane over England på Old Trafford i Manchester i overværelse af 64.159 tilskuere. Martin Jørgensen spillede den centrale
plads på den offensive midtbane, og kronede
en fremragende indsats med to mål. Sejrsmålet blev scoret af Jon Dahl Tomasson, der kom
først til en returbold fra den engelske målmand.
I december forlængede DBU kontrakten med Alandsholdets assistenttræner, Keld Bordinggaard, til sommeren 2006.
»Vi har fået rigtig god respons fra landstræner Morten Olsen og spillerne på det arbejde,
Keld Bordinggaard udfører som assistent på
A-landsholdet. Vi betragter ham som et stort
trænertalent, og er sikre på, at samarbejdet er
til gensidig glæde«, udtalte DBUs generalsekretær Jim Stjerne Hansen ved offentliggørelsen af aftalen.
Keld Bordinggaard, 41 år, afløste Michael
Laudrup som assistent til Morten Olsen efter VM-slutrunden i Japan og Sydkorea forrige
sommer.
Hans teoretiske baggrund omfatter bifag i
idræt fra Syddansk Universitet samt DBUs Elitetræneruddannelse. Som spiller repræsenterede Keld Bordinggaard OB, Wichita Wings, Panionios, Vejle og Silkeborg, og han var træner i
Vejle Boldklub inden han tiltrådte hos DBU.
»Jeg har haft to meget givende år som assistent for Morten Olsen og træner omkring
DBUs landshold. Det har naturligvis været fristende at tage et cheftrænerjob i en klub, men
inspirationen i mit nuværende arbejde med
Morten og spillerne er til gengæld noget, jeg
kan tage med mig om to år«, udtalte Keld Bordinggaard.
Hans jobbeskrivelse indeholder også en funktion som træner indenfor DBUs ungdomslandshold og talentprojekter.
Keld Bordingaards nuværende kontrakt udløber 30. juni 2004. Den er forlænget til og med
30. juni 2006, og har dermed samme løbetid
som landstræner Morten Olsens til og med en
eventuel VM-slutrunde. /lb
DBU Landshold
TV-barometer 2003
Modstander
Kamp
Dag
Tid
Tv-seere
tv-kanal
Danmark-Rumænien
EM-kval
onsdag
10. september
Dato
19.15
1.496.000
TV2
Danmark-Norge
EM-kval
lørdag
7. juni
19.15
1.331.000
DR1
Danmark-Bosnien
EM-kval
onsdag
2. april
19.15
1.305.000
TV2
Luxembourg-Danmark
EM-kval
onsdag
11. juni
20.00
979.000
TV3
Danmark-Finland
Venskabskamp
onsdag
20. august
19.15
971.000
TV2
Danmark-Ukraine
Venskabskamp
onsdag
30. april
19.15
970.000
DR1
Ægypten-Danmark
Venskabskamp
onsdag
12. februar
19.15
947.500
TV2
Rumænien-Danmark
EM-kval
lørdag
29. marts
17.00
898.000
TV2
Bosnien-Danmark
EM-kval
lørdag
11. oktober
18.00
857.000
TV3
England-Danmark
Venskabsl
søndag
16. novermber
17.00
626.000
TV3
(Spilletidspunkterne er angivet i dansk tid.)
39
DBU Årsberetning 2003
x
x
x
x
i/18
x
i/11
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x
x
x
x
x1
x
x
x
x
x
x
x
x
i/12
x
x
x1
x
x1
x
x
x
x
1
12/2
Egypten • Cairo • 40.000 tils.
3
René Henriksen
Panathinaikos FC
27.08.69
x*
x*
4
Martin Laursen
AC Milan
26.07.77
x
x
5
Niclas Jensen
Manchester City
17.08.74
x
x
6
Christian Poulsen
FC Schalke 04
28.02.80
x
x
7
Thomas Gravesen
Everton FC
11.03.76
x
x1
1
8
Jesper Grønkjær
Chelsea FC
12.08.77
x
9
Jon Dahl Tomasson
AC Milan
29.08.76
x1
x1
x
x
10
Claus Jensen
Charlton Athletic FC
29.04.77
x3
R
x
x
x
11
Dennis Rommedahl
PSV Eindhoven
22.07.78
x
x2
x
x
i/8
12
Morten Wieghorst
Brøndby IF
25.02.71
i/6
i/6
i/10
x
13
Thomas Røll Larsen
FC København
12.03.77
i/7
14
Jan Kristiansen
Esbjerg fB
04.08.81
i/11
15
Brian Priske
AaB
14.05.77
i/2
16
Martin Albrechtsen
FC København
31.03.80
R
17
Peter Skov-Jensen
FC Midtjylland
09.06.71
R
18
Per NIelsen
Brøndby IF
19
Søren Berg
x
x
x
x
R
x*
1
57
0
1
x
25
0
15
0
x
41
4
x
x
x
x
41
4
x1
x
i/231
55
27
x1
x
i/9
R
25
4
i/8
i/8
i/8
i/21
x
38
9
x
x
x
x
x
x
29
3
i/10
i/12
i/12
R
i/8
R
6
1
1
0
R
i/29
3
0
3
0
R
R
2
0
i/5
x
4
0
R
R
0
30
x
R
31
18
i/23
i/10
15.10.73
i/21
R
R
R
OB
15.05.76
R
i/9
1
0
20 Thomas Rytter
VFL Wolfsburg
06.01.74
x
R
4
0
21
Martin Jørgensen
Udinese Calcio
06.10.75
i/19
22
Peter Løvenkrands
Glasgow Rangers FC
29.01.80
x
R
23
Ebbe Sand
FC Schalke 04
19.07.72
x
x
R
24
Jimmy Nielsen
AaB
06.08.77
25
Per Frandsen
Bolton Wanderers
06.02.70
R
x
Mål i alt
x
x
A-landskampe i alt
x
28.11.70
16/11
England• Manchester • 64.159 tils.
12.06.76
11/10
Bosnien• Sarajevo• 36.000 tils.
Sunderland AFC / Aston Villa FC
Panathinaikos FC
10/9
Rumænien • Parken • 42.049 tils.
11/6
Luxemborg • Stade Josy • 6.869 tils.
Thomas Sørensen
Jan Michaelsen
Landstræner Morten Olsen
20/8
Finland • Parken • 14.882 tils.
7/6
Norge • Parken • 41.824 tils.
1
2
A-landsholdet
2/4
Bosnien • Parken • 30.845 tils.
30/4
Ukraine • Parken • 14.599 tils.
29/3
Rumænien • Bukarest • 55.000 tils.
DBU Landshold
x
R
x
Farum Boldklub
16.04.77
i/18
Thomas Kahlenberg
Brøndby IF
20.03.83
i/7
28
Peter Møller
FC København
23.03.72
i/9
29 Thomas Helveg
AC Milan / Internazionale FC
24.06.71
x
30 Kasper Bøgelund
PSV Eindhoven
08.10.80
Kaspar Dalgas
Brøndby IF
Morten Skoubo
Borussia Mönchengladbach
33
Asbjørn Sennels
Viborg FF
34
Peter Madsen
Vfl Bochum
x
x
x
x
x1
x
x2
46
7
i/8
9
0
x
59
20
R
27
31
x
i/5
26 Thomas Schultz
32
x
R
x
R
x
x
x
x
x
i/4
0
0
23
0
1
0
1
0
18
3
80
2
8
0
11.05.76
R
R
0
0
30.06.80
R
i/23
1
0
17.01.79
i/3
26.04.78
R
R
i/21
1
0
6
0
35
Kenneth Perez
AZ 67 Alkmaar
29.08.74
i/11
1
0
36
Daniel Jensen
Real Murcia CF
25.06.79
i/12
2
0
37
Thomas Gaardsøe
West Bromwich Albion
i/18
1
0
23.11.79
Resultat (Danmark nævnt først)
A-landskamp nummer
Samlet statistik: Kampe 682 • Sejre 310 • Uafgjorte 132 • Nederlag 240 • Målscore 1297 - 993
* anfører • 1 antal mål • i/ ind for med tal angivne spiller • R Reserve • # Antal selvmål
40
DBU Årsberetning 2003
4-1
5#1-2 0-2
1-0
1-0
2-0
1-1
2-2
1-1
3-2
673
674
676
677
678
679 680
681
682
675
DBU Landshold
28/1
Thailand • Thailand
1/2
Iran • Hong Kong
4/2
Hong Kong • Hong Kong
Ligalandskampe 2003
Mål i alt
Ligalandsholdet
1 Jimmy Nielsen
AaB
06.08.1977
x
R
i/19
2
0
2 Martin Albrechtsen
FC København
31.03.1980
x
x
x
3
0
Landstræner Morten Olsen
3 Per Nielsen
Brøndby IF
15.10.1973
x
R
R
1
0
4 Brian Priske
AaB
14.05.1977
x
x
x
3
0
5 Michael Hansen
Esbjerg FB
22.09.1971
x
i/12
x1
3
1
6 Thomas Røll Larsen
FC København
12.03.1977
x
x
x
3
0
7 Asbjørn Sennels
Viborg FF
17.01.1979
x
x
R
2
0
8 Morten Wieghorst
Brøndby IF
25.02.1971
x*
x*
R
2
0
9 Michael Johansen
AB
22.07.1972
x
R
i/10
2
0
10 Thomas Schultz
Farum Boldklub
16.04.1977
x1
x
x1
3
2
11 Søren Berg
OB
15.05.1976
x
x
x
3
0
12 Rasmus Daugaard
AB
05.09.1976
i/3
x
x
3
0
13 Niclas Hindsberg
Farum Boldklub
07.07.1975
i/5
i/16
i/16
3
0
14 David Rasmussen
Farum Boldklub
01.12.1976
i/9
i/6
x
3
0
15 Kasper Dalgas
Brøndby IF
11.05.1976
i/11
x
i/14
3
0
16 Mads Jørgensen
Brøndby IF
10.02.1979 i/10
x
x
3
0
17 Allan K. Jepsen
AaB
04.07.1977
R
R
x
1
0
18 Nicolai Stokholm
AB
01.04.1976
R
R
R
0
0
19 Peter Skov-Jensen
FC Midtjylland
09.06.1971
2
0
Resultat (Danmark nævnt først)
R
x
x*
1-0
0-1
2-1
* anfører • 1 antal mål • i/ ind for med tal angivne spiller • R Reserve • # Antal selvmål
41
DBU Årsberetning 2003
3
Thomas Augustinussen
AaB
20.03.81
4
Jesper Bech
FC København
25.05.82
5
Tommy Bechmann
Esbjerg FB
22.12.81
x
R
x
x1
6
Peter Benjaminsen
Farum BK***
03.12.82
i/17
i/34
R
R
7
Mikkel Bischoff
Manchester City
03.02.82
8
Dennis Cagara
Brøndby IF
19.02.85
9
Tom Christensen
AGF
31.01.82
10
Jan E. Frederiksen
FC Midtjylland
11
Esben Hansen
OB
10.08.81
Frank Hansen
Ølstykke FC
23.02.83
13
Thomas Hansen
Brøndby IF
18.01.83
08.03.82
Simon Elbæk Jensen
AC Horsens
15
Martin E. Jensen
BK Frem
16
Anders Jochumsen
17
Thomas Kahlenberg
18
Jonas Kamper
19
Jan Kristiansen
20 Søren Larsen
i/16
x
x
x
x
x1
x1
x
i/30
BK Skjold
28.01.81
i/5
x1
i/5
Brøndby IF
20.03.83
x
x
x
Brøndby IF
03.05.83 i/19
x
i/28
x
x
21
Kristian Bak Nielsen
FC Midtjylland
20.10.82
Hjalte Bo Nørregaard
FC København
08.04.81
x
i/35
R
23
Allan Olesen
Brøndby IF
20.05.82
x
x
x
24
Stig Olsen
Vejle BK
29.09.83
R
R
R
25
Martin Pedersen
AaB
09.10.83
x
x
x
Esbjerg FB
07.07.83
27
Steffen Rasmussen
AGF
30.09.82
28
Michael Silberbauer
AaB
07.07.81
R
x
R
R
R
R
R
x1
x2
x
x
x1
x
1
R
R
20
5
1
0
15
11
i/5
x2
x
x
x
x
x*
x*
x*
x
x
x*
x
x
x
1
x*
1
2
1
12
3
x
x
x
x
16
0
x*
x*
x
x
x
17
3
i/17
R
R
i/5
i/29
3
0
R
i/17
R
R
1
0
R
R
2
0
1
R
R
i/28
R
x
x1
x
x
x
x
x
14
0
0
x
x
x
x
x
14
0
R
i/1
R
i/19
x
x
i/18
i/3
R
R
x
x
x
x
x
i/19
R
x
x
x
x
x
x
i/23
i/3
R
R
R
i/23
1
0
i/1
R
R
R
R
2
0
x
x
x
x
x
24
2
0
15.01.83
24.05.81 i/25
31
Jacob Sørensen
AaB
12.02.83
32
Lasse Sørensen
HIK
06.03.82
33
Dan Thomassen
Calcio Padova
24.03.81
x
x
x
x
x
x
34
Christian Traoré
FC København
18.04.82
x
x
x
x
x
x
x
i/17
35
Rasmus Würtz
AaB
18.09.83
R
x
x
R
x
x
i/7
x
2-1
1-1
2-0
1-1
1-0
3-0
1-2
2-0
6#1-0
2-1
-
316
317
318
319
320
321
322
323
324
i/35
i/18
R
i/28
R
x
7
R
i/18
i/18
23
2
0
0
0
0
R
Samlet statistik: Kampe 328 • Sejre 127 • Uafgjorte 71 • Nederlag 130 • Målscore 408 - 371
* anfører • 1 antal mål • i/ ind for med tal angivne spiller • R Reserve • # Antal selvmål
** Singapore stiller med A-landsholdet. Kampen bliver derfor ikke betragtet som en officiel landskamp.
0
x
R
x
0
2
x1
x
i/3
4
x
x
i/3
0
x
x
i/18
1
2
0
x
x
1
3
0
x
x1
2
0
x
x
0
0
x
x
0
4
3
R
x
2
2
Arsenal FC
DBU Årsberetning 2003
0
9
x
Farum BK***
42
21
x
i/23
30 Dennis Sørensen
*** Farum BK skiftede navn til FC Nordsjælland 1. juli 2003
x
x
x1
29 Sebastian Svard
Resultat (Danmark nævnt først)
U/21-landskamp nummer
x
x
x2
x
22
26 Jakob Poulsen
x
i/5
R
i/23
04.08.81
i/5
i/14
1
x
x
R
i/23
06.09.81
x
i/25
R
Esbjerg FB
x
x
x
11.05.83
BK Frem
x
x1
i/18
20.06.82
12
14
x
x
x
Mål i alt
1
x
U/21-landskampe i alt
1
x
i/11
19/11 • EM play off
Italien • Stadio Centro d’Italia
x
15/11 • EM play-off
Italien • Farum park
x
10/10 • EM/OL 2004 kvalifikation
Bosnien • Pirota Stadium
x
9/9 • EM/OL 2004 kvalifikation
Rumænien • Farum park
x
20/8
Finland • Valby Idrætspark
x
10/6 • EM/OL 2004 kvalifikation
Luxemborg • Alphonse Theis St.
x
6/6 • EM/OL 2004 kvalifikation
Norge • Farum Park
23.04.83
1/4 • EM/OL 2004 kvalifikation
Bosnien • Køge Stadion
26.11.81
AGF
28/2 • EM/OL 2004 kvalifikation
Rumænien • Rapid Stadium
AB
12/2
Bulgarien • Beroo Stadium
Stephan Andersen
Leon Andreasen
28/1
Kina • Kina
1
2
25/1
Vietnam • Hai Phong City
Træner Flemming Serritslev
20/1 (uofficiel landskamp)
**Singapore • Singapore
U/21-landsholdet
30/4
Ukraine • Helsingør Stadion
DBU Landshold
x
x
15
1
x
x
14
0
13
0
0-0 3 #1-0
1-1
0-0
325
327
328
326
DBU Landshold
U/21-landsholdet
U/21-landsholdet bestod fra sommeren 2002 af
spillere født den 1. januar 1981 eller senere, og
det var den årgang, der deltog i den kombinerede OL- og EM-kvalifikationsturnering 20022004.
Som optakt til dette års kvalifikationsopgør,
spillede U/21-landsholdet tre kampe i Asien i
januar, hvor det blev til sejr mod Singapore og
Kina, mens holdet måtte nøjes med uafgjort
mod Vietnam.
Resultatmæssigt har 2003 været det måske
bedste nogensinde for et U/21-landshold, da
det kun er blevet til et enkelt nederlag i venskabskampen mod Ukraine.
I EM/OL-kvalifikationsturneringen blev det
til fem sejre og en enkelt uafgjort med en målscore på 15-0, hvilket resulterede i en sikker andenplads i puljen, kun overgået af Norge, der
var bedre i de indbyrdes opgør.
Hermed havde Danmark kvalificeret sig til
to play-off kampe, hvor det efter lodtrækning
blev bestemt, at vi skulle møde Italien. Efter 11 på hjemmebane sluttede returopgøret i Rieti
målløst, hvorfor Danmark gik glip af kvalifikationen til U/21 EM-slutrunden med mindst mulig
margen på reglen om udebanemål.
I 2003 har Jan Kristiansen (Esbjerg fB) og Thomas Kahlenberg (Brøndby IF) fået debut på Alandsholdet.
U/21-landsholdet har haft Farum Park som
fast hjemmebane til kvalifikationskampene,
hvorimod venskabskampe spilles forskellige
steder i landet.
Flemming Serritslev forlængede sin kontrakt som træner for U/21-landsholdet og som
sportslig ansvarlig for talentprojektet Integreret Talentudvikling (ITU) frem til 30. juni 2006.
43
DBU Årsberetning 2003
DBU Landshold
3 Thomas Hansen
Brøndby IF
18.01.83
x
4 Anders Egholm
Esbjerg fB
15.05.83
x
5 Nicolai Høgh
Esbjerg fB
09.11.83
x
6 Martin Heinze
Esbjerg fB
28.02.83
x
7 Anders Alding
FC Nordsjælland
15.01.83
x*
8 Martin Bergvold
FC København
20.02.84
x
9 Muhammed Akinci
Silkeborg IF
20.04.83
x
10 Michael Krohn Delhi
Ajax Amsterdam
06.06.83
x
11 Jeppe Curth
Feyenoord, Rotterdam
21.03.84
x
12 Ronnie Thygesen
Brøndby IF
01.09.83
i/2
13 Martin B. Christensen
Næstved BK
26.12.83
i/9
14 Mads Beierholm
Vejle Boldklub
15 Theis F. Rasmussen
B. 93
16 Claus B. Pedersen
17 Anders Lindegaard
18 Martin Henriksen
B1913
x*
x*
x*
x*
x
x
x
i/20
x
x
i/7
i/1
OB
18.02.83
i/6
OB
13.04.84
x
x
09.04.84
x
x
i/24
1
i/23
x
x
x
x
19 Daniel Agger
Brøndby IF
12.12.84
x
x
x
FC Nordsjælland
04.08.84
x
x
i/26
x
21 Mathias Lykke Hansen
Vejle BK
22.06.84
x
i/25
x
i/26
22 Morten Bertolt Andersen
FC København
12.02.84
x
i/23
x
i/28
23 Jesper Jørgensen
Esbjerg fB
09.05.84
x
x
i/22
x
i/28
x
24 Simon Busk Poulsen
HFK Sønderjylland
07.10.84
x
x
25 Martin Andersen
Vejle BK
14.09.84
x
x
26 Olcay Senoglu
FC Nordsjælland
10.05.84
x
i/24
27 Lasse Rosthom
OB
16.05.84
28 Thomas Kortegaard
AaB
Manchester United
x
x
x
20 Rami Kais Ahmad
FC Nordsjælland
i/35
x
15.11.84
30 Martin Svensmark
x*
x
12.07.84
29 Mads Timm
25/9
Ukraine • Kiev
x*
x
x
x
i/33
0
5
0
6
0
1
0
4
0
6
0
1
0
3
0
1
0
6
1
5
0
1
0
2
0
4
0
3
0
4
1
4
0
3
0
6
1
3
0
4
0
5
0
4
0
6
0
3
0
x
x1
4
1
i/26
x1
i/29
3
1
02.07.84
i/24
x
x
3
0
31.10.84
1
i/21
x
2
x
09.01.84
i/6
Mål i alt
x
U/20-landskampe i alt
x
18.10.84
25/7 • NI Milk Cup
USA • Nordirland
23.05.83
Vejle BK
23/7 • NI Milk Cup
Nordirland • Nordirland
Manchester City
21/7 • NI Milk Cup
Brasilien • Nordirland
1 Kevin Stuhr Ellegaard
2 Steffen Kielstrup
19/7 • NI Milk Cup
Wales • Nordirland
14/5
Tyrkiet • Vrå
Træner Flemming Serritslev
23/9
Ukraine • Borodyanka
U/20-landsholdet
x
i/21
x
4
1
x
i/2
x
3
0
31 Ronnie Bendtsen
Brøndby IF
23.05.84
x
x
2
0
32 Mikkel Rask
Randers FC
22.06.83
x
x
2
0
33 Sebastian Svárd
FC København
15.01.83
x
x
2
0
34 Jacob Sørensen
AaB
12.02.83
x
x
5
0
0
35 Kasper Risgaard
AaB
04.01.83
i/13
i/24
2
36 Simon Bræmer
AaB
19.03.84
i/18
x
2
0
37 Søren Weibel
BK Frem
03.01.83
i/34
i/33
2
0
Resultat (Danmark nævnt først)
0-2
2-0
0-2
1-0
1-1**
0-1
0-0
U/20-landskamp nr.
10
11
12
13
14
15
16
Samlet statistik: Kampe 16 • Sejre 4 • Uafgjort: 4 • Nederlag 8 • Målscore 13-18
* anfører • 1 antal mål • i. ind for med tal angivne spiller • R Reserve • # Antal selvmål
** Danmark tabte straffesparkskonkurrencen 5-4
44
DBU Årsberetning 2003
DBU Landshold
U/19-landskampe i alt
Mål i alt
20/10 • EM-kvalifikation
Tyskland • Homburg
18/10 • EM-kvalifikation
Luxembourg • Monnerich
16/10 • EM-kvalifikation
Malta • Elversberg
x
x
x
x
i/17
13
0
20.01.84
x*
x*
x*
x*
x*
13
0
1
1
2
13
10
7
0
28/8
Tjekkiet • Helsingør
23.05.84
AB
26/8
Tjekkiet • Helsingør
2/4 • EM-kvalifikation
Sverige • Seixal
Brøndby IF
27/2
Belgien • Bruxelles
1 Ronnie Bendtsen
2 Thomas G. Christensen
25/2
Belgien • Affigen
31/3 • EM-kvalifikation
Portugal • Seixal
Træner Per Andersen
29/3 • EM-kvalifikation
Rusland • Alcochete
U/19-landsholdet
3 Jeppe Curth
Feyenoord, Rotterdam
21.03.84
x
x
4 Martin Svensmark Hansen
Farum BK
09.01.84
x
i/18
5 Peter Halkjær Hansen
B1913
03.08.84
x
x
R
R
R
13
0
6 Martin Henriksen
B1913
09.04.84
x
x
i/21
x
x
6
0
7 Thomas Kortegaard
AaB
02.07.84
x
i/1
x
x
x
9
0
1
8 Kasper Lorentzen
Brøndby IF
9 Lasse Rostholm
OB
x
x
x
3
x
x*
x
1
1
19.11.85
x
x
i/11
x
x
9
6
16.05.84
x
x
i/22
i/17
i/3
x
R
12
0
0
10 Theis Frydenlund Rasmussen B93
12.07.84
x
x
x
x
x
11
11 Bashkim Ziberi
B93
17.08.84
x
x
x
R
x
7
1
12 Henrik Kildentoft
Brøndby IF
18.03.85
i/4
i/11
x
x
R
13
0
13 Dennis Cagara
Brøndby IF
19.02.85
i/11
x
3
0
14 Tem Hansen
B93
18.01.84
i/5
R
15 Anders R. Lindegaard
OB
13.04.84
R
R
16 Nicolai Melchiorsen
AB
09.03.84
R
i/5
17 Simon Poulsen
HFK Sønderjylland
07.10.84
R
18 Niki Dige Zimling
Brøndby IF
19.04.85
R
19 Mads Beierholm
Vejle BK
20 Martin Bergvold
FC København
x
x
x
x
x
x
R
R
R
R
R
x
x
x
R
i/1
x
x*
x*
x*
x*
1
0
2
0
6
0
7
0
7
0
15.11.84
x
x
R
15
1
20.02.84
x
x
x
3
0
5
0
21 Steffen Kielstrup
Vejle BK
18.10.84
x
R
x
22 Morten Rasmussen
AGF
31.01.85
x
i/3
R
23 Kasper Ambrosen
Brøndby IF
24 Johan Absalonsen
x
x
x3
x
x1
7
4
09.01.85
x
R
x
x
R
3
0
Brøndby IF
16.09.85
x1
R
x
x1
x
4
2
25 Jeppe Brandrup
KB
03.06.85
x
x
i/8
i/8
i/42
5
0
26 Michael Jakobsen
PSV Eindhoven
02.01.86
x
x
2
0
27 William Kvist Jørgensen
KB
24.02.85
x
x
2
0
28 Anders Kure Vidkjær
AGF
12.09.85
x
x
x
x
x
5
0
29 Morten Duelund Hansen
AGF
26.01.85
i/13
x
x
R
R
3
0
30 Michael Botoft Kvist
AC Horsens
17.09.85
i/22
R
1
0
2
0
31 Morten Friis Jensen
Esbjerg fB
06.04.85
i/24 i/22
32 Martin Vingaard
B1913
20.03.85
i/8
33 Rune Hansen
FC Aarhus
06.04.85
i/18
34 Anders Post Jacobsen
Vejle BK
21.05.85
R
R
x
x1
R
x
x
x1
x
i/24 i/38
x
x
5
2
3
0
4
0
35 David Ousted Hansen
Brøndby IF
01.02.85
x
1
0
36 Martin Arlofeldt
Brøndby IF
25.01.85
i/8
1
0
12.03.85
i/28
37 Mathias Kjelde
Herfølge BK
1
0
38 Bajram Fetai
B93
07.09.85
x
x
x
3
0
39 Casper Bjerrum Abildgaard
AB
02.09.86
R
R
i/22
1
0
40 Søren Christensen
Nykøbing FA
29.06.86
R
i/22
R
1
0
41 Casper Grønn Larsen
Køge BK
01.10.85
R
x
x
2
0
42 Henrik Smedegaard
Ikast FS
06.06.85
R
R
x1
1
1
43 Jesper Hansen
Farum BK
31.03.85
R
R
x
1
0
Resultat (Danmark nævnt først)
0-1
0-2
1-3
1-3
3-1
4-1
0-1
5-1
3-0
2-2
U/19 landskamp nr.
432
433
434
435
436
437
438
439 440
441
Samlet statistik: Kampe 441 • Sejre 165 • Uafgjorte 101 • Nederlag 175 • Målscore 676-648
* anfører • 1 antal mål • i/ ind for med tal angivne spiller • R Reserve • # Antal selvmål
Kamp nr. 432-436 var for spillere født efter 1. januar 1984
Kamp nr. 437-441 var for spillere født efter 1. januar 1985
45
DBU Årsberetning 2003
DBU Landshold
Mål i alt
U/18-landskampe i alt
11/9
Skotland • Nakskov
9/9
Polen • Nakskov
Træner Per Andersen
13/9
Belgien • Nykøbing F
U/18-landsholdet
1 Casper B. Abildgaard
AB
02.09.86
x
x
x
3
0
2 Patrick Bentsen
Brøndby IF
05.05.86
x
x
x
3
0
3 Søren Christensen
Nykøbing FA
29.06.86
x*
x*
x*
3
0
4 Mathias Gravesen
KB
29.01.86
x
x
x
3
0
5 Lasse Kronborg
Vejle BK
03.04.86
x
x1
x
3
1
6 Frederik Lassen
Farum BK
20.02.86
x
x
x
3
0
7 Mads Torry Lindeneg
KB
13.05.86
x
x
x
3
0
0
8 Marc Olsen
Brøndby IF
15.01.86
x
x
x
3
9 Peter Bergmann Piil
Farum BK
12.04.86
x
x
R
2
0
10 Michel Elvers Tørnes
Lyngby BK
08.01.86
x
x
x
3
0
11 Anders Torpegaard
OB
02.11.86
x
x
x
3
0
12 Brian Johansen
Nykøbing FA
20.02.86
i/6
i/6
i/5
3
0
13 Lasse Schøne
SC Heerenveen
27.05.86
i/7
R
i/61
2
1
14 Michael Pedersen
Nykøbing FA
05.07.86
i/5
R
R
1
0
15 Lasse Heinze
Ikast FS
03.04.86
R
R
R
0
0
16 Rang Shawkat Barawy
Lyngby BK
07.04.86
R
i/9
x
2
0
17 Nick Liliendal
Brøndby IF
02.09.86
R
i/11
i/8
2
0
18 Rasmus G. Hansen
Ikast FS
12.04.86
R
i/8
i/11
2
0
#1
1-1
5
6
Resultat (Danmark nævnt først)
U/18 landskamp nr.
0-0 2 -1
4
Samlet statistik: Kampe 6 • Sejre 2 • Uafgjorte 3 • Nederlag 1 • Målscore 6-5
* anfører • 1 antal mål • i/ ind for med tal angivne spiller • R Reserve • # Antal selvmål
Alle kampe var for spillere født efter 1. januar 1986
46
DBU Årsberetning 2003
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Mål i alt
R
x
U/17-landskampe i alt
1/8
Island • Kapp
x
x
28/10 • EM-kvalifikation:
Rumænien • Rumænien
30/7
England • Løten
x
26/10 • EM-kvalifikation:
Andorra • Rumænien
29/7
Norge • Furnes
x
x1
24/10 • EM-kvalifikation:
Cypern • Rumænien
11/5 • EM-slutspil:
Østrig • Nelas
x
x3
6/9
Ukraine • Grudziadz
21/3 • EM-kvalifikation:
Rusland. Porec
11.09.87
10.02.87
4/9
Ungarn • Ciechocinek
19/3 • EM-kvalifikation:
Kroatien • Rovinj
AaB
Valencia CF
9/5 • EM-slutspil:
Ungarn • Mangualde
17/3 • EM-kvalifikation:
Norge • Rovinj
1 Kenneth Stenild Nielsen
2 Danilo Arrieta Cerda
7/5 • EM-slutspil:
Portugal • Viseui
13/2
Portugal • Vila Real
Træner Hans Brun Larsen
3/9
Tjekkiet • Swiecie n/Wisla
11/2 • Portugal • Santa Marta
Penaguiao
U/17-landsholdet
3/8
Skotland • Briskeby
DBU Landshold
x
x
x
x
x
x
R
21
0
x
x2
x
x
R
R
12
6
15
0
x
x
x1
x1
x
x
12
2
3 Søren Christensen
Nykøbing FA
29.06.86
x
x
x
x
x
x
x
x
4 Navid Dayani
AGF
17.02.87
x
x
R
R
R
R
R
R
5 Michael Jakobsen
B93
02.01.86
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x 1*
x*
23
4
6 Mads Torry Lindeneg
KB
13.05.86
x
x1
x
x1
x
x2
x
x
18
8
7 Marc Olsen
Brøndby IF
15.01.86
x
x
x
i/10
i/6
i/2
17
2
x
i/25 i/26 i/25
i/20 i/10
8 Nicklas Nygaard Svendsen
KB
11.12.86
x
x
x
x
x
x
x
x
9 Anders Bjerring Qvist
B93
31.07.87
x
x
x
x
R
x
R
R
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
10 Lasse Qvist
Lyngby BK
17.01.87
x
x
x
x2
x
x
x
x
x2
x2
x1
x1
x1
x1
x1
x3
x3
11 Jakob Rasmussen
OB
10.09.87
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12 Alvaro Diaz Rivera
KB
10.09.87
i/11
i/11
R
i/10
R
x
x
R
R
i/20
x
x
x
x
13 Nick Liliendal
Brøndby IF
02.09.86
i/7
i/2
14 Lasse Schøne
SC Heerenveen
27.05.86
i/6
i/7
15 Frederik Lassen
Farum
20.02.86 i/10
i/4
i/10
i/6
R
16 Kristian Bay-Kastrup
OB
R
i/10
R
R
x
10.07.87
i/20
i/2
19
0
23
0
R
18
17
x
25
0
R
10
0
12
0
6
0
i/6
i/12
i/12
x
x
x
R
i/12
R
i/12
x
18
2
10
0
17 Mathias Gravesen
KB
29.01.86
R
i/9
R
R
i/16
R
R
i/19
8
0
18 Michael Elvers Tørnes
Lyngby BK
08.01.86
R
R
R
R
x
R
R
R
8
0
17
0
19 Kasper Kristensen
Lyngby BK
27.03.86
x
x
i/3
x
x
x
20 Bo Storm
AGF /
03.02.87
i/6
x
x
x
x1
x
21 Casper Abildgaard
AB
02.09.86
i/7
i/20
x
i/9
x
x
22 Aske Krohn
B93
01.06.87
x
x
x
x
R
x
x
x
23 Brian Nielsen
AB
25.02.87
x
x
x
x
x
x
x
x
x
24 Magnus Troest
B93 /
05.06.87
x
x
x
x
x
x1
i/4
7
1
25 Søren Ulrik Vestergaard
Silkeborg IF
04.05.87
x
x1
x
x
i/2
x
x
x1
x
x1
10
3
26 Martin Spelmann
Brøndby IF
21.03.87
i/4
x
x
x
x
x
x
R
R
x
8
0
27 Mike Lindemannn Jensen
Brøndby IF
19.02.88
i/25 i/20 i/25
i/23
i/16
i/12
i/21
R
i/11
x
9
1
28 Martin Jürgensen
AB
02.05.87
i/10
i/10
i/10
R
i/23
R
5
0
29 Christian Thyboe-Thomsen Silkeborg IF
07.07.87
i/23
i/23 i/20 i/16 i/26
30 Emil Ousager
OB
19.07.87
R
R
R
R
30.06.87
R
R
R
R
31 Kasper Thomsen
B.1913
32 Nikolaj Steen Hansen
KB
33 Michael Vester
AGF
SC Heerenveen
Aston Villa FC
x
x
x
i/16
x
17.04.87
x
i/10
i/23
i/2
x
16
1
10
0
i/26
8
0
R
9
0
x
R
R
R
i/1
R
R
R
x
R
x
i/22
R
R
x
x
i/101 i/10
04.05.88
Resultat (Danmark nævnt først)
3-3
2-2
0-1
3-2
0-2
2-3
2-0
0-2
2-1
3-0
1-0
1-0
1-2
3-0
3-2
6-2
4-0
1-0
U/17 landskamp nr.
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
5
0
2
0
0
0
3
0
3
1
Samlet statistik: Kampe 359 • Sejre 146 • Uafgjorte 75 • Nederlag 138 • Målscore 586-524
* anfører • 1 antal mål • i/ ind for med tal angivne spiller • R Reserve • # Antal selvmål
Kampnummer 342-349 var for spillere født efter 1. januar 1986
Kampnummer 350-359 var for spillere født efter 1. januar 1987
U/16-landsholdet
Spillede ingen landskampe i 2003
Træner Hans Brun Larsen
47
DBU Årsberetning 2003
DBU Landshold
2/9
Holland • Fredericia
Old Boys-landskampe ialt
Mål i alt
Old Boys-landsholdet
1 Mogens Krogh
Brøndby IF
31.10.63
x
1
0
2 John Sivebæk
Vejle BK
21.10.61
x
x
9
0
x
27/5
Italien • Kalundborg
Træner Allan Michaelsen
3 Marc Rieper
AGF
05.06.68
x
2
0
4 Jes Høgh
AaB
07.05.66
x
1
0
5 Henrik Larsen
Lyngby BK
17.05.66
x1
5
2
6 John »Faxe« Jensen
Brøndby IF
03.05.65
x
x
3
2
7 Bent Christensen
Lyngby BK
02.02.63
x
x
10
1
8 Keld Bordinggaard
Silkeborg IF
23.11.62
x
6
1
9 Michael »Mio« Nielsen
BK Frem
11.02.65
x
2
0
10 Bent »Turbo« Christensen
Brøndby IF
04.01.67
x2
3
2
11 Brian Laudrup
Hørsholm-U.
22.09.69
x*1
3
5
12 Per Wind
BK Frem
15.08.55
i/1
14
0
13 Jakob Friis-Hansen
Skovshoved IF
06.03.67
i/7
5
0
14 Kurt Jørgensen
Holbæk B & I
01.10.59
i/9
10
0
15 Mark Strudal
Brøndby IF
16 Allan Michaelsen
B1903
i/17
29.04.68 i/101
02.11.47
x2
i/11
3
3
9
0
17 Peter Kjær
Vejle BK
05.11.65
x
1
0
18 Torben Piechnik
Lyngby BK
21.05.63
x
4
1
19 Jan Heintze
PSV Eindhoven
17.08.63
x
1
0
20 Michael Schäfer
Lyngby BK
25.01.59
x
8
0
21 Michael Laudrup
Lyngby BK
15.06.64
x*1
7
9
22. Flemming Povlsen
AGF
03.12.66
x3
4
5
23 Henrik Risom
Vejle BK
24.07.68
i/7
1
0
24 Søren Busk
Glostrup IC
10.04.53
i/2
8
1
25 John Lauridsen
Bramming IF
02.04.59
i/20
3
0
26 Lars Jacobsen
Middelfart GB
04.11.61
i/15
6
4
Resultat
5-0
7-3
Old Boys-Landskamp
26
27
Samlet statistik: Kampe 27 • Sejre 21 • Uafgjorte 3 • Nederlag 3 • Målscore 77-33
* anfører • 1 antal mål • i/ ind for med tal angivne spiller • R Reserve • # Antal selvmål
48
DBU Årsberetning 2003
DBU Landshold
49
DBU Årsberetning 2003
DBU Landshold
x
x*
x*
x*
x*
x*
x
x
x
x
x
x
x
x
20/2
17/2
Mål i alt
x
x*
Kvindelandskampe i alt
R
x*
18/10 • EM-kvalifikation
Holland • Odense
i/14
x*
5/10 • EM-kvalifikation
Belgien • Bruxelles
7/9
x
15.04.73
11/9 • EM-kvalifikation
Oslo • Norge
25/5
09.06.83
OB
Sverige • Malmö
20/3 • Algarve Cup
Portugal • Lagoa
Tyskland • Haderslev
18/3 • Algarve Cup
Kina • Albufeira
OB
Lene Terp
22/5
16/3 • Algarve Cup
Finland • Lagos
Heidi Johansen
Norge • La Manga
1
2
Norge • La Manga
14/3•Algarve Cup
Frankrig • Silves
Træner Poul Højmose
Tyskland • Schönberg
Kvindelandsholdet
27
0
105
4
3
Katrine S. Pedersen
Fulham /
Fløya
13.04.77
x
x*
x*
x*
x*
86
2
4
Lene Jensen
Skovbakken IK
17.06.76
x3
x
x
x
x
x
x1
x
x1
x1
x
x
75
21
5
Louise Hansen
1. FFC Frankfurt
04.05.73
x
x
x
x
x
x
x
x1
x
x
x
x
58
5
6
Christina Bonde
Fortuna Hjørring
28.09.73
x
x
x
x
x
x
x
x
45
9
7
Janne Madsen
Fortuna Hjørring
12.03.78
x
x
x
i/10
i/12
i/15
x
i/10
26
2
8
Mette Jokumsen
Skovbakken IK
11.02.77
x
i/12
x
i/21
x1
x
i/7
x
R
9
Britt Ebbesen Nielsen
Skovbakken IK
22.02.79
i/2
x
i/2
R
R
R
x
i/14
10 Dorte Dalum Jensen
Ljungen
03.07.78
x
i/7
R
x
R
R
i/11
x
11
Vejle BK
13.09.82
i/5
i/8
i/6
R
R
i/12
x
R
7
0
x
x
x
x
x
x
13
0
1
0
x
x
x
x
x
x
12
0
1
0
R
i/6
R
4
0
1
0
0
Helle Nielsen
12 Cecilie V. Pedersen
Brøndby IF
19.03.83
i/6
x
i/21
x
x
x
13 May Krogh Christensen
Fortuna Hjørring
12.03.76
x
x
x
x
x
x
14 Gitte Husemoen
FV København
21.03.79
R
x
R
R
R
R
15 Bettina Falk
FV København
31.03.81
x
x
x
x
R
R
R
i/16 i/20
16 Malene Olsen
Brøndby IF
02.02.83
R
x
17 Marie Herping
OB /
18.03.84
i/4
i/9
18 Johanna M. Rasmussen
Fortuna Hjørring
02.07.83
R
R
Fortuna Hjørring
R
x
x
R
R
40
10
i/3
R
R
R
9
0
i/21
R
x
R
12
0
6
0
i/10
19 Tine Cederkvist
Brøndby IF
21.03.80
x
x
x
x
x
R
R
R
x
x
17
20 Gitte Andersen
Brøndby IF
28.04.77
x
i/2
x
x
R
x
x
x
x
x
41
1
21 Janni Lund Johansen
Brøndby IF
14.01.76
x
x
R
i/8
x
x
x3
x2
35
10
22 Stine Kjær Jensen
Brøndby IF
15.10.79
i/7
i/12
i/8
R
i/7
i/21
R
i/5
6
0
23 Trine Falck Hansen
FV København
30.04.77
R
R
R
i/5
1
0
24 Birgitte Knop
Vejle B
19.11.80
R
R
0
0
25 Sandra Jørgensen
OB
02.09.80
R
i/15
7
0
26 Anne Dot Eggers Nielsen
Skovbakken IK
06.11.75
x
66
15
i/3 i/8 - 1
x
x
27 Julie Rydahl Bukh
Brøndby IF
09.01.82
x
x
28 Mariann G. Knudsen
Fortuna Hjørring
16.11.84
R
R
29 Mia Olsen
Brøndby IF
15.10.81
R
30 Cathrine Paaske Sørensen
Brøndby IF
14.06.78
31 Lili G. Nielsen
Vejle B
21.03.80
32 Pernille Munch
Brøndby IF
18.04.81
x3
x1
21
3
i/30
R
1
0
2
0
x
x
37
3
R
R
0
0
0
0
R
i/7
R
Resultat (Danmark nævnt først)
3-3
0-4
0-3
0-0
1-2
1-0#1
1-1
2-6
1-3
1-1
6-1
3-0
Kvindelandskamp nr.
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
Samlet statistik: Kampe 239 • Sejre 119 • Uafgjorte 44 • Nederlag 76 • Målscore 486 - 307
* anfører • 1 antal mål • i/ ind for med tal angivne spiller • R Reserve • # Antal selvmål
50
DBU Årsberetning 2003
x
x
03.09.83
x
x
27/7 • Nordic Cup
Tyskland • Randers
21.03.80
OB
25/7 • Nordic Cup
Island • Randers
Vejle BK
23/7 • Nordic Cup
Norge • Randers
13/7
Tyskland • Knopp
1 Lili G. Nielsen
2 Camilla Mogensen
21/7 • Nordic Cup
USA • Randers
10/7
Tyskland • Heide
Træner Erling Thomsen/Birgitte Ladefoged
x
R
R
R
Mål i alt
U/21-kvindelandsholdet
U/21-kvindelandskampe i alt
DBU Landshold
3
0
3
0
0
3 Britt Ebbesen Nielsen
Skovbakken IK
22.02.79
x
x
x
x
x
x
9
4 Helle B. Larsen
Skovbakken IK
20.03.82
x
x
i/2
x
x
x
13
0
5 Malene Olsen
Brøndby IF
02.02.83
x
x
x
x
x
x
6
0
6 Helle Nielsen
Vejle BK
13.09.82
x*
x*
x*
x*
x*
x*
13
0
7 Pernille Munch
Brøndby IF
18.04.81
x
x
x
x1
x1
x
25
5
8 Mariann G. Knudsen
Fortuna Hjørring
16.11.84
x
x
x
x
x
x1
6
1
9 Michelle Sørensen
Horsens SIK
08.01.82
x
x
x
x
x
x
6
0
10 Stinne Bodholdt
Horsens SIK
30.03.84
x
x
R
i/9
x1
x
5
1
11 Dorte Gauhl Petersen
Brøndby IF
22.02.83
x1
x1
i/21
x
i/20
R
5
2
12 Ditte Friis
Skovlunde IF
1
0
13 Ditte L. Larsen
Brøndby IF
24.04.83
i/20
i/11
i/7
i/8
6
0
14 Mette Olesen
Team Viborg
15 Mie Kjer Thomsen
OB
16 Sisse Svendsen
Skovlunde IF
17 Susanne Graversen
Fortuna Hjørring
18 Heidi Johansen
OB
19 Bettina Falk
20 Stine Kjær Jensen
21.11.82 i/10
R
i/9
i/9
26.03.84
i/7
i/10
2
0
18.05.82
i/2
i/2
3
0
03.08.83
i/3
i/5
i/7
R
i/5
R
6
0
08.11.84
R
i/1
R
R
R
R
1
0
09.06.83
x
x
x
x
8
0
Brøndby IF
31.03.81
x
x
x
x
15
2
Brøndby IF
15.10.79
x
x
x
x2
4
0
21 Marie S. Herping
Fortuna Hjørring
18.03.84
x
i/7
i/10
i/10
4
0
22 Maria Hansen
Brøndby IF
20.10.84
i/9
R
i/9
i/9
3
0
Resultat (Danmark nævnt først)
1-2
1-3
0-1
1-1
2-0
3-2
U/21 kvindelandskamp nr.
75
76
77
78
79
80
Samlet statistik: Kampe 80 • Sejre 31 • Uafgjorte 12 • Nederlag 37 • Målscore 118-157
* anfører • 1 antal mål • i/ ind for med tal angivne spiller • R Reserve • # Antal selvmål
51
DBU Årsberetning 2003
DBU Landshold
x
x
x
x
x
x
x
20
0
x
x
x
7
0
3
0
3 Maria Clausen
OB
11.07.86
x
x
x
4 Tascha Petersen
B 1921
21.12.84
x
x
x
x
5 Pil B.M. Pedersen
Skovbakken IK
13.05.85
x
x
x
x
x
x
Mål i alt
x
14.08.85
U/19-landskampe i alt
08.11.84
Brøndby IF
19/4 • EM-kvalifikation:
England • Barton
Fortuna Hjørring
17/4 • EM-kvalifikation:
Irland • Arlesey
12/3
Sverige • La Manga
1 Susanne Graversen
2 Solvej Krommenhoek
14/3
Norge • La Manga
10/3
Frankrig • La Manga
Træner Per Rud
15/4 • EM-kvalifikation:
Spanien • Bedford
U/19-kvindelandsholdet
5
0
7
0
6 Maria Hansen
OB
20.10.84
x*
x*
x*
x*1
x*
i/14
7
1
7 Louise Paulsen
Præstø IF
04.01.86
x
i/17
i/4
i/17
x
x
5
0
16.11.84
x
x
x1
8. Mariann Gajhede Knudsen Fortuna Hjørring
x
x
x
24
2
9. Eva Vester
Vejle BK
25.06.85
x
i/13
x1
x
x
x
7
3
10. Maria Juul Jensen
OB
04.02.84
x
i/15
x
x
i/11
11. Marie Stentoft Herping
OB
18.03.84
x
x
x
x
12. Katrine Skovbjerg Jensen
Raklev IF
06.06.85
i/4
13. Sandra Jensen
Varde IF
19.11.85
i/6
x
1
16
1
x
17
5
3
0
x
i/22
10
5
i/6
x
6
0
4
0
3
0
i/2
x1
14. Stine Aagaard Petersen
Vejle BK
23.05.85
i/7
i/11
x
15. Marianne Pedersen
Varde IF
82.02.85
i/5
x
i /5
16. Ditte Heger
FVK
16.09.84
i/11
17. Pernille Jørgensen
Fortuna Hjørring
14.07.84
i/8
x
x
18. Stina Lykke Petersen
Lunde GIF
09.02.86
x
i/7
x
11
0
1
0
19. Helene Grejsen
Vejle BK
19.03.85
i/8
20. Camilla Sand Andersen
ASV
14.02.86
i/9
21. Karen Haastrup
Brøndby IF
29.04.84
x
x
2
0
22. Kristine Petersen
Vejle BK
27.08.86
i/21
x
2
0
x
x
Resultat (Danmark nævnt først)
1-3
1-2
2-1
1-4
0-1
0-1
U/19-kvindelandskamp nr.
45
46
47
48
49
50
Samlet statistik: Kampe 44 • Sejre 19 • Uafgjorte 8 • Nederlag 23 • Målscore 103-83
* anfører • 1 antal mål • i/ ind for med tal angivne spiller • R Reserve • # Antal selvmål
52
DBU Årsberetning 2003
2
0
3
0
DBU Landshold
Lunde GIF
Varde IF
x
x
x
x
10
0
i/12
x
x
x
x
11
0
i/10
x
3
0
2
0
3 Sara Linstow
Hvidovre IF
13.07.86
x
x
4 Sif Rykær
Haderslev FK
16.01.88
x
i/16
5 Tanja Holt
Hvidovre IF
06.10.86
x
x
6 Cecilie Wallin
Fortuna Hjørring
06.01.86
x
i/12
7 Theresa Nielsen
Hvidovre IF
20.07.86
x
i/13
x
x
x
i/9
x
x
i/20 i/23
i/21
i/16
x
15
x
19
5
4
0
15
2
x1
x
x
x
x
x
x
x1
x
x
x
10 Line Godrum
Skovbakken IK
21.05.86
x
x
x
i/8
11 Camilla Sand Andersen
ASV
14.02.86
x*
x*
x
x
x
x
x
x
12 Nicoline Hofgård
Brøndby IF
29.03.88
i/6
x
i/19
i/19
i/21
x
x
i/21
13 Mette Sloth Pedersen
Varde IF
11.08.87
i/7
x
14 Sara Vrist
Lemvig GF
28.04.86
i/8
i/10
15 Stine Søndergaard
Køge/Solrød FC
28.12.87
i/4
i/14
16 Nanna Johansen
Skovbakken IK
19.11.86
i/5
x
17 Sebrina Petersen
Brøndby IF
04.03.86
i/9
18 Maria Clausen
OB
i/8
03.03.87
x
Præstø IF
04.01.86
x
i/23
x1
i/21
x
x
x1
x*
x*
x*
x*
x
x
x
x
i/5
x
x1
x
x
x
i/20
x
i/19 i/20 i/20
x
x
0
2
0
7
1
1
0
1
x
x
9
1
x
x1
x
9
2
x
x
15
1
i/9
i/20
9
0
i/21
7
0
1
0
05.07.86
x
x
x
x
24.08.86
i/20
i/21
i/21
i/21
23 Laura Munck
Skovlunde IF
x
i/9
x
x
i/7
24 Cecilie Sørensen
Brøndby IF
2-4
95
0-0
96
0-3
97
3-2
98
1-0
99
25.03.87
i/1
2-2
94
4
x
Skovbakken IK
1-1
93
0
17
Varde IF
0-4
92
1
2
x*
21 Pernille Egsgaard
0-2
91
9
x*
22 Stine Bastrup Jørgensen
Resultat - Danmark nævnt først
U/17-pigelandskamp nr.
x1
x1
x*
11.01.86
4
x
x
x
x
Vejle BK
3
i/20
x
x
19 Carina Johansen
15
x
x
15.07.86
20 Louise Paulsen
0
x
27.08.86
x*
0
6
1
Vejle BK
1
11
x2
Præstø IF
x*1
x
x
8 Kristine Petersen
11.07.86
x
i/23
9 Maria Krøyer Petersen
i/23
x
Mål i alt
x
i/18
30/7 • U-OL
Irland • Paris
x
x
29/7 • U-OL
Island • Paris
x
x
6/7 • Nordic Cup
Island • Vallsta
x
x
4/7 • Nordic Cup
Tyskland • Söderhamn
x
x
2/7 • Nordic Cup
Holland • Alfta
x
x
30/6 • Nordic Cup
Norge • Bergvik
x
15.10.86
25/5
Norge • Helsinki
U/17-landskampe i alt
1 Stina Lykke Petersen
2 Jannie Arnth Jensen
23/5
Finland • Helsinki
09.02.86
8/4
Tyskland • Plön
1/8 • U-OL
Schweiz •Paris
Træner Henrik Lehm
10/4
Tyskland • Bad Oldesloe
U/17-pigelandsholdet
3-0 1-1**
100 101
Samlet statistik: Kampe 101 • Sejre 45 • Uafgjort 30 • Nederlag 26 • Målscore 158-106
* anfører • 1 antal mål • i/ ind for med tal angivne spiller • R Reserve • # Antal selvmål
** efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence vandt Danmark 5-3
53
DBU Årsberetning 2003
DBU Old Boys
Old Boys udvalget
Igen i 2003 har udvalget haft ansvaret for afviklingen af pokalturneringer for Old Boys og
Veteraner, samt aktiviteterne for Old Boys
Landsholdet.
Landspokalturneringerne
Old Boys-LP blev afviklet med deltagelse af 160
klubber, fordelt med 56 klubber vest for Storebælt og 104 klubber øst for Storebælt.
Årets finale blev spillet i Århus Idrætspark,
hvor AGF skulle forsvare pokalmesterskabet fra
2002. Denne gang var modstanderen Lyngby,
som ugen forinden havde slået AGF i kampen
om DM for Old Boys.
De ca. 1.000 tilskuerne fik en rigtig god gang
fodbold, hvor AGF genvandt pokaltitlen med en
2-1 sejr på to mål af Frank Pingel. Michael Christensen reducerede for Lyngby i 2. halvleg.
AGF fik senere frataget titlen, da de havde benyttet en ikke-spilleberettiget spiller i finalen.
Veteran-LP blev afviklet med deltagelse af 86
klubber, fordelt med 32 vest for Storebælt og 54
øst for Storebælt.
Finalen blev spillet i Horsens Idrætspark, hvor
hjemmeholdet, Horsens FS, i overværelse af
200 tilskuere, måtte se sig besejret af Brønshøj Boldklub med 6-5 efter forlænget spilletid
og straffespark. Den ordinære kamp endte 0-0,
og da det heller ikke lykkedes at score i den forlængede spilletid, måtte de to trætte hold ud i
straffesparkkonkurrence. Efter 14 straffespark
lykkedes det for Brønshøj at hive sejren hjem.
Landsholdet
I 2003 lykkedes det at arrangere landskampe
mod Italien og Holland, som blev spillet i henholdsvis Kalundborg og Fredericia. Italien var
ikke billige at hente til Danmark, men mange
fine navne lokkede i holdopstillingen. Desværre er et navn ikke altid lig med kvalitet.
Kampen blev helt afviklet på Danmarks præmisser, og især i denne kamp så man tydeligt,
at de danske Old Boys-spillere spiller turneringer, og dermed er i langt bedre træning end deres modstandere. Kampen blev dog meget underholdende for de 2.800 fremmødte tilskuere
på det smukke Munkesø Stadion i Kalundborg,
der dannede en flot ramme om kampen på en
pragtfuld solbeskinnet maj aften.
Michael Laudrup var blevet skadet i dagene
op til kampen, men lillebror Brian viste så til
gengæld hvordan fodbold skal spilles. Mange
54
DBU Årsberetning 2003
flotte detaljer fra blandt andre Henrik Larsen,
Marc Rieper, Mogens Krogh og Jes Høgh gjorde
kampen, som Danmark vandt 5-0, meget seværdig.
I september blev der spillet mod Holland i
Fredericia. Igen en meget underholdende kamp
og med masser af mål, idet kampen sluttede
7-3 til Danmark. Denne kamps store spiller var
ubestridt Michael Laudrup, som fik vist hele sit
store repertoire foran 2.400 tilskuere, som også
kunne se Flemming Povlsen score tre mål, heriblandt et fremragende mål på helflugter fra
kanten af feltet. Kampen blev spillet i Fredericia
i anledning af Fredericia FFs 100 års jubilæum.
Landsholdet har som de tidligere år spillet
en række opvisningskampe rundt omkring i
landet. Disse kampe trækker mange tilskuere
og hjælper forhåbentlig de ’små’ klubber til et
pænt overskud samtidig med, at et sådant arrangement samler hele klubben – ja nogle steder hele byen.
Landsholdet er eftertragtet til disse opvisningskampe og til sæsonen 2004 forelå ikke
mindre en 15 ansøgninger om en opvisningskamp med Old Boys-landsholdet. Desværre kan
holdet ikke gæste alle ansøgere, og må derfor
skuffe nogle. I 2004 bliver antallet af kampe
også skåret ned til fire eller fem kampe, og det
gør nåleøjet endnu mindre. En god rettesnor
for et besøg kan være f.eks. et jubilæum i enten
klubben eller byen.
I 2003 har Old Boys-landsholdet besøgt Ringsted, Hurup, B.1903 i Hellerup, Dronningborg,
Hesselager, Munkebo og Korsør. Mange flotte
mål og gode detaljer gjorde disse kampe underholdende for de mange fremmødte tilskuere, idet holdet scorede ikke færre end 37 mål
i disse kampe – et snit på seks mål pr. kamp.
Resultater – alle med landsholdet nævnt først
– var følgende:
I Ringsted 9-2 med 700 tilskuere, Hurup 41 med 1.600 tilskuere, B.1903 3-3 med 800 tilskuere på Gentofte Stadion, Dronningborg ved
Randers 4-3 med 1.350 tilskuere. Alle disse blev
spillet i foråret. I efteråret blev det 5-1 i Hesselager med 1.100 tilskuere, 3-0 i Munkebo med
1.468 tilskuere, samt i Korsør hvor det blev 9-2
med 800 tilskuere i silende regnvejr.
Alt i alt et meget fint år, hvor udvalget kom
ud af året med et lille overskud på omkring
30.000 kr., og dette på trods at et underskud i
forbindelse med landskampene.
DBU
DBURegnskab
Old Boys
55
DBU Årsberetning 2003
DBU Regnskab
Regnskabsafdelingen
Regnskabsafdelingen var i 2003 bemandet med i alt fem medarbejdere
bestående af regnskabsassistenterne Pernille Sørensen, Pia Corell Nielsen, Susan Jensen, Susanne Aabo samt regnskabschef Erik Nielsen.
Udover det regnskabsmæssige står afdelingen også for DBUs partoutkort-ordning, DBUs gavebeholdning samt for alt billetsalg til Danmarks
kampe både i udlandet og i Parken.
Til Fast Plads-ordningen i Parken har ca. 2.500 tilskuere gjort brug af
dette tilbud i 2003. Der er i alt afsat 10.000 pladser til ordningen.
Antal solgte billetter til danske landskampe i udlandet
Den 12. februar
Den 29. marts
Den 11. juni
Den 11. oktober
Den 16. november
Egypten - Danmark
Rumænien - Danmark
Luxembourg - Danmark
Bosnien - Danmark
England - Danmark
300
447
3.405
280
1.084
billetter
billetter
billetter
billetter
billetter
Tilskuertal til kampene i Parken
Den 2. april
Den 30. april
Den 7. juni
Den 20. august
Den 10. september
Danmark - Bosnien
Danmark - Ukraine
Danmark - Norge
Danmark - Finland
Danmark - Rumænien
30.845
14.599
41.824
14.882
42.049
tilskuere
tilskuere
tilskuere
tilskuere
tilskuere
Årets DONG Cup-finale mellem Brøndby og FC Midtjylland Kr. Himmelfartsdag torsdag den 29. maj blev overværet af 32.660 tilskuere.
Regnskab 2003
DBU sluttede med et underskud på 11,5 millioner kroner i seneste regnskabsår (1. november 2002 til 31. oktober 2003).
Underskuddet, der er 9,6 millioner kroner større end budgetteret, skal
primært tilskrives svigtende indtægter indenfor to områder; salg af tvtransmissioner til de såkaldte tredjelande samt for højt fastsatte tilskuertal til landsholdets hjemmekampe i 2003.
TV og tilskuere
I VM-året 2002 havde DBU uventet høje indtægter for salget af transmissioner af landsholdets kampe i Parken til specielt Japan og Sydkorea og
landene i dette område i størrelsesordenen 1,8 millioner kroner.
56
DBU Årsberetning 2003
DBU havde forventet at kunne fastholde en del af interessen for det danske landshold i Asien efter VM-slutrunden. Interessen udeblev, og det
samme gør derfor den budgetterede indtægt på to millioner kroner.
Dertil kommer, at DBU budgetterede med eksempelvis 20.000 tilskuere til venskabslandskampen mod Ukraine i april og 20.000 til kampen
mod Finland i august. Der kom imidlertid kun henholdsvis 14.600 og
14.900 tilskuere til de to kampe. Differencen svarer alt andet lige til en
manglende indtægt på 2,7 millioner kroner.
DBU Regnskab
2002/03
t. kr.
2001/02
t. kr.
2000/01
t. kr.
54.314
- 46.155
8.159
76.218
- 51.072
25.146
62.970
- 51.618
11.352
8.417
10.742
19.159
8.313
10.302
18.615
8.619
10.657
19.276
TV-honorarer
Indtægter
Udgifter
Netto-andel
95.183
- 79.849
15.334
88.286
- 72.954
15.332
72.731
- 56.326
16.405
Sponsorer
Indtægter
Udgifter
Netto-indtægt
16.396
- 5.755
10.641
14.305
- 3.494
10.811
15.286
- 4.982
10.304
6.042
- 441
5.601
17.138
- 6.634
10.504
6.267
- 604
5.663
Renter m.v.
Indtægter
Udgifter
Netto-indtægt
5.572
-1.449
4.123
6.530
- 529
6.001
7.543
- 830
6.713
Indtægtsskabende aktiviteter i alt
63.017
86.409
69.713
U/21-landshold
Indtægter
Udgifter
Netto-udgift
844
- 4.318
- 3.474
489
- 1.823
- 1.334
1.496
- 4.360
- 2.864
U/20-landshold
Indtægter
Udgifter
Netto-udgift
356
- 1.230
- 874
631
- 1.530
- 899
171
- 950
- 779
Ungdomslandshold inkl. STU
Indtægter
Udgifter
Netto-udgift
2.944
- 7.888
- 4.944
2.965
- 7.012
- 4.047
2.540
- 7.364
- 4.824
DBU herre eliteudvikling i alt
- 9.292
- 6.280
- 8.467
Indtægtsskabende aktiviteter
Overskud på A-landshold
Indtægter
Udgifter
Netto-overskud
DIF og Tipsmidler
Tilskud fra DIF
2%’s andel af Dansk Tipstjeneste A/S’s overskud
Indtægt i alt
Sekundære poster
Indtægter
Udgifter
Netto-indtægt
Udgiftskrævende aktiviteter
Sportslige aktiviteter
DBU Herre-elitelandshold
57
DBU Årsberetning 2003
DBU Regnskab
2002/03
t. kr.
2001/02
t. kr.
2000/01
t. kr.
12.129
- 17.755
- 5.626
11.847
- 16.263
- 4.416
11.496
- 15.897
- 4.401
1.625
- 8.095
- 6.470
2.056
- 8.030
- 5.974
1.555
- 7.374
- 5.819
863
- 832
31
390
- 343
47
896
- 891
5
10.415
- 15.095
- 4.680
10.441
- 14.801
- 4.420
7.234
- 12.446
- 5.212
5.764
- 15.554
- 9.790
4.365
- 12.326
- 7.961
4.352
- 13.462
- 9.110
250
- 931
- 681
250
- 1.116
- 866
151
- 1.172
- 1.021
- 36.508
- 29.870
- 34.025
0
- 11.874
- 11.874
0
- 11.358
- 11.358
92
- 11.586
- 11.494
1.016
- 3.041
- 2.025
761
- 2.825
- 2.064
989
- 3.021
- 2.032
1.422
- 3.910
- 2.488
1.060
- 2.985
- 1.925
1.017
- 2.845
- 1.828
0
- 176
- 176
0
- 273
- 273
0
- 443
- 443
17
- 2.061
- 2.044
24
- 1.955
- 1.931
11
- 1.674
- 1.663
- 9.698
- 9.407
- 9.740
- 2.628
- 2.850
- 1.494
4.532
- 11.600
- 7.068
11.113
- 30.919
- 19.806
2.236
- 7.841
- 5.605
Udgifter i alt ved andre aktiviteter
- 38.001
- 49.614
- 34.299
Samlede udgiftskrævende aktiviteter
- 74.509
- 79.484
- 68.324
Årets resultat
- 11.492
6.625
1.389
DBU Børn og ungdom
Indtægter
Udgifter
Netto-udgift
DBU Kvindefodbold
Indtægter
Udgifter
Netto-udgift
DBU Old boys
Indtægter
Udgifter
Netto-udgift
DBU Turneringer
Indtægter
Udgifter
Netto-udgift
DBU Uddannelse
Indtægter
Udgifter
Netto-udgift
DBU Fair play
Indtægter
Udgifter
Netto-udgift
Udgifter i alt ved sportslige aktiviteter
Andre aktiviteter
DBU Administration
Indtægter
Udgifter
Netto-udgift
DBU Kommunikation
Indtægter
Udgifter
Netto-udgift
DBU IT
Indtægter
Udgifter
Netto-udgift
Nyanskaffelser/afskrivninger
Indtægter
Udgifter
Netto-udgift
Mødevirksomhed
Indtægter
Udgifter
Netto-udgift
Tilskud
Udgifter
Sekundære poster
Udgifter
Særlige projekter og nye tiltag
Indtægter
Udgifter
Netto-udgift
58
DBU Årsberetning 2003
DBU Regnskab
este A
Ov
e
A-l rsku
and d p
s ho å
ld
En
tre
ind
tæ
.v.
Tipstje
n
m
Renter
de
Dansk
nm
ark
er
st
po
re
æ
og
Da
nd
ku
Se
s-
DIF og
Renter inkl. konstaterede
kursavancer
gter
dtæ
er
re in
yr
And
eb
rg
ge
lta
rsu
Ku
Te
am
Fordeling af nettoindtægt 2003
gte
rm
.v.
Fordeling af bruttoindtægt 2003
/S
Sponsorer
Sponsor og ba
ndereklamer
psmidle
r
Tv-h
onor
arer
TV-h
onor
arer
DIF og ti
Resumé af bruttoregnskaber
2003
t.kr.
%
2002
t.kr.
%
2001
t.kr.
%
2000
t.kr.
%
Bruttoindtægter
Entreindtægt m.v.
Sponsor og bandereklamer
TV-honorarer
DIF og Dansk Tipstjeneste A/S
Team Danmark
Kursus- og deltagergebyrer
Andre indtægter
Renter inkl. konstaterede kursavancer
236.948
51.274
23.032
99.605
22.402
7.767
16.856
11.889
4.123
100
22
10
42
9
3
7
5
2
265.878
71.435
24.005
91.286
21.691
8.045
15.267
28.148
6.001
100
27
9
34
8
3
6
11
2
217.070
56.622
25.269
74.456
22.515
6.299
14.021
11.175
6.713
100
27
12
34
10
3
6
5
3
236.723
74.435
22.158
72.556
21.679
4.262
14.555
21.749
5.329
100
32
9
31
9
2
6
9
2
Bruttoudgifter
248.440
105
257.953
97
215.684
99
224.678
95
Sportslige udgifter
A-holdets kampeudgifter m.v.
Herre-eliteudvikling
Kvindefodbold
Old Boys
Børn og unge
Turneringer
Uddannelse
Fair Play
117.408
46.155
13.436
8.149
833
17.755
14.595
15.554
931
50
20
6
3
0
7
7
7
0
132.967
53.259
22.945
10.595
343
16.264
13.684
14.761
1.116
51
21
9
4
0
6
5
6
0
122.653
54.968
15.881
7.375
891
15.898
12.047
14.420
1.173
57
26
7
3
0
7
6
7
1
108.725
51.017
10.029
5.736
676
15.384
13.351
11.457
1.075
46
23
4
2
0
6
6
5
0
Andre udgifter
Administration, møder og information
Team Danmark
TV-andel Divisionsklubber
Reklame og sponsorudgifter
Sekundære og ekstraordinære udgifter
IT
Tilskud lokalunionerne
Tilskud Divisionsforeningen
Tilskud halbyggeri og særlige projekter
Tilskud Ungdomsfonden
131.032
17.151
6.050
73.799
5.755
3.069
3.910
8.624
1.074
11.600
0
55
7
3
31
2
1
2
4
0
5
0
125.986
16.325
6.000
66.954
1.306
9.571
8.064
8.377
1.030
7.359
1.000
46
6
2
25
0
4
3
3
0
3
93.031
16.341
5.083
51.243
1.632
2.396
5.171
8.674
1.066
1.425
43
8
2
24
1
1
2
4
0
1
115.953
15.204
5.000
50.258
1.498
27.122
5.202
8.666
998
1.005
1.000
48
6
2
21
1
12
2
4
0
0
0
DBUs andel af resultatet
- 11.492
-5
6.925
3
1.386
1
12.045
5
59
DBU Årsberetning 2003
DBU Regnskab
DBUs hjælpefond
Fondens bestyrelse har i 2003 haft følgende sammensætning: Torben
Mogensen (formand), Allan Hansen og som DIFs repræsentant Børge
Kaas Andersen. Benny Jacobsen har fungeret som fondens sekretær.
Fondens bestyrelse har i regnskabsåret behandlet 21 ansøgninger,
hvoraf der i 10 tilfælde er ydet en samlet støtte på i alt kr. 103.000,-.
Det samlede regnskab udviser herefter følgende:
Disponibel kapital 1/11 2002
75.457
Indtægter
Renter
Udgifter
Tildelte understøttelser
til ansøgere
Almennyttige foreninger
Tilskud til DBUs Ungdomsfond
Omkostninger
Årets underskud
131.035
37.000
66.000
25.000
128.000
18.335
-146.335
- 15.300
Disponibel kapital 1/11 2003
- 15.300
60.157
Fondens samlede kapital udgør kr. 2.340.908, der primært er anbragt i
obligationer
Fondens formål er bl.a. at yde hjælp til danske idrætsudøvere, som uforskyldt er kommet i nød som følge af sygdom eller ulykker eller i øvrigt af
anden årsag, hvor de ikke selv har nogen skyld.
DBUs ungdomsfond
Fondens bestyrelse har i 2003 haft følgende sammensætning:
Ove Jensen (formand), Benny Hansen og Jesper Møller.
Benny Jacobsen har fungeret som fondens sekretær.
Fondens bestyrelse har i regnskabsåret modtaget og behandlet
170 ansøgninger, og har herefter ydet støtte med kr. 10.000,- til
hver af 39 klubber.
Det samlede regnskab udviser herefter følgende:
Disponibel kapital 1.11 2002
92.038
Indtægter
Tilskud fra DBUs Hjælpefond 2001/02
Renter
Udgifter
Udbetalte rejsetilskud
Diverse administration
Årets overskud
Disponibel kapital pr. 1/11 2003
390.000
6.511
50.000
322.027
372.027
-396.511
-24.484
-24.484
67.554
Fondens samlede kapital udgør kr. 6.820.932, der i al væsentlighed er placeret i obligationer.
Fondens formål er at opmuntre arbejdet med ungdomshold, hvorfor tilskud
typisk kan søges til gennemførelse af og deltagelse i ungdomsturneringer i
ind- og udland, til ophold for ungdomshold på idrætsskoler eller til lignende
formål.
60
DBU Årsberetning 2003
DBU Turneringer
61
DBU Årsberetning 2003
DBU Turneringer
Divisionsudvalget
Udvalget er nedsat til at fungere som et samarbejdsudvalg mellem DBU og klubberne i 1. og
2. division, og udvalget har i 2003 afholdt i alt
fem møder.
Gennem året har udvalget fortsat drøftelserne og debatten på følgende områder:
• Talentarbejdet
• Frafaldsproblematikken og fastholdelse
• Økonomifordeling mellem divisionsklubberne og DBU
• Turneringsstruktur
• Uddannelse og klubudvikling
På udvalgets møde i oktober udarbejdedes endeligt forslag til fordelingsnøgle af TV-midlerne
for så vidt angår 2004 således, at rammebeløbet 9 mio. kroner fordeles med 6,2 mio. til 1. division, 1,2 mio. til 2. division samt 1,6 mio. til de
32 klubbers ungdomshold (ynglinge og junior).
Dette forslag blev forelagt og godkendt på
DBUs bestyrelsesmøde i november.
Divisionsudvalget har i årets løb bestået af Henning R. Jensen (formand) samt Benny Hansen
(begge DBUs bestyrelse), Tyge Dinsen (Holstebro), Michael Christensen (Hvidovre), Hans Kurt
Larsen (Skive) samt Jørn Kønig (HIK). Hanne Jensen fra DBU Turneringer har fungeret som sekretær for udvalget.
Disciplinærudvalget
Traditionen tro besluttede udvalget igen på sit
første møde at nedsætte to underudvalg til varetagelse af den daglige sagsbehandling i henholdsvis Herre-DM og de øvrige § 3-turneringer.
Udvalget har i det forgangne år sikret en koordinering af sagsgangen i DBU Turneringer og
førstebehandlet forslag til ændringer af propositioner, cirkulærer med mere inden disse forelægges bestyrelsen til endelig vedtagelse.
Udvalget har i det forgange år fortsat sine
drøftelser omkring brugen af video i forbindelse med forseelser på banen, som dommeren
ikke har pådømt, og har i den forbindelse været
udsat for stor mediebevågenhed, idet medierne
ikke altid har forstået, hvilke episoder udvalget
har kunnet tage under behandling, og hvilke
dommeren allerede har bedømt.
Herudover har man løbende påset, at regelsættet omkring kampafvikling og sikkerhed på
stadions løbende holdes ajour, samt at kataloget over strafpoints hele tiden er i harmoni
med det omliggende samfund.
Brugen af romerlys har haft stor mediebevågenhed i året der gik, og det er et enigt udvalg
62
DBU Årsberetning 2003
og en enig sammenslutning af sikkerhedschefer og fanklubledere, der nu har besluttet, at
der ikke må anvendes romerlys på danske stadions.
Udeholdenes ansvar har også været debatteret. Det er et vanskeligt område at nedskrive
regler om. Sagerne bliver behandlet enkeltvist,
da der altid er tale om individuelle situationer,
men det er åbenbart, at også udeholdets ledere
kan få et ansvar for deres fans adfærd, hvis det
entydigt kan dokumenteres, at det er dette
holds fans, der er årsag til kritisable episoder.
Reklamecirkulæret bliver løbende testet på
alle klubbers tøj. Heldigvis tyder alt på, at klubberne og deres tøjsponsorer er klar over cirkulærets krav, så det er relativt få sager, der har
medført sanktioner fra udvalgets side.
Brugen af storskærme er behandlet på forstadiet. Det er udvalgets håb, at der kan foreligge
et endeligt regelsæt til opstart af sæson 04/05
til glæde for klubber og tilskuere.
Der skal afslutningsvist lyde en stor tak til
klubber og spillere for professionel holdning til
de afgørelser, udvalget har truffet i året der gik.
Disciplinærudvalget bestod i år 2003 af Henrik
Ravnild (formand), Johnny Rune, Kim Madsen,
Jørgen Jensen og Christian Kofoed med Hanne
Jensen som sekretær for udvalget.
DBU Turneringer
DM-Disciplinærudvalget
Udvalget har i årets løb behandlet en hel del
sager, hvoraf enkelte gav anledning til en del
omtale i dagspressen efterfølgende.
Netop pressens øgede fokusering på disse sager har betydet, at udvalget har valgt at ændre
pressestrategien til alene at ville udtale sig i generelle vendinger om fodboldreglerne, og ikke
mere komme ind på detaljer om de enkelte sager. Den nødvendige information pressen har
behov for i de enkelte sager, vil man herefter
kunne få hos DBU Kommunikation ud fra udvalgets afgørelser.
Dette er sket for at yde klubberne og de berørte personer en så fair sagsbehandling som
muligt.
Udvalget tog sidste år for første gang sager
op af egen drift ud fra videooptagelser. Denne
praksis er fulgt op i år, og vil også fremover
finde sted.
Dette har igen givet anledning til en del turbulens, dels i pressen, og dels blandt klubberne.
Udvalget har ved flere lejligheder opfordret
klubberne til selv at indbringe sådanne sager
for udvalget, men uden den store effekt.
Udvalget er af den mening, at netop optagelsen af disse sager af egen drift kan have
haft en præventiv virkning på spillerne, da de
helt grove tilfælde af ’vold på banen’ har været meget få.
Håndhævelsen af forbudet mod at afbrænde
romerlys på stadions har også betydet færre tilfælde af dette, men der er alligevel forekommet episoder, hvor disse er kastet ind på banen.
Visitationen ved indgangene er blevet skærpet de fleste steder, men fantasien blandt fans,
her især blandt den hårde kerne, har været stor,
og episoder hvor man ’leverer’ ting ind over et
hegn og efterfølgende bruger det til at kaste
ind på banen, har der været flere af. Udvalget
har derfor valgt at indskærpe overfor klubberne, at man skal være mere opmærksom på
disse tiltag.
Man har i flere sager erfaret, at der er ved at
tegne sig et nyt og skræmmende billede af en
bestemt gruppe fans ageren i forbindelse med
fodboldkampe.
Folk helt uden tilknytning til de to hold på
banen har ved flere lejligheder startet ballade
i forbindelse med kampene. Disse tilskuere ankommer til kampene blandt almindelige tilskuere, hvorefter man samles og i flere tilfælde udøver enten vold, eller på anden måde forsøger
at forstyrre kampenes afvikling. På grund af deres neutrale udseende er de svære at lokalisere
for kontrollører og politi, og fortsætter denne
udvikling, kan man blive nødt til at tænke i andre baner sikkerhedsmæssigt.
Indtil nu har det været en klar regel, at hjemmeholdet har det fulde ansvar for kampenes
afvikling. På grund af en række tilfælde, hvor
det bevist er udeholdets fans, der giver proble-
mer, vil udvalget fremover søge mulighed for
også at kunne give udeholdet et ansvar i de tilfælde, hvor der ikke er tvivl om, hvem der starter problemerne.
Udvalget arbejder løbende med at tilpasse
og ændre reglerne, så de er bedre tilpasset til
tiden. Der har været arbejdet en del med bl.a.
faktuelle tekstændringer, der gør reglerne mere
forståelige for klubberne. Som i tidligere år har
klubberne ikke deltaget i dette arbejde på trods
af flere opfordringer.
Reklamecirkulæret overholdes af de fleste
klubber, mens enkelte til stadighed har svært
ved at forstå de retningslinier, de selv har valgt.
Der er som i tidligere år taget stikprøver i de
enkelte rækker, og der er fundet nogle få fejl,
der skal rettes før forårssæsonen starter op.
Samarbejdet med DBU Turneringer har været
rigtig godt i årets løb. Afdelingen afgør selv en
del almindelige sager, mens udvalget inddrages i de større ting.
Der arbejdes i udvalget på at færdiggøre et
oplæg til klubberne vedrørende brug af storskærme. Dette oplæg ventes klart inden forårssæsonens begyndelse. Det er udvalgets holdning, at disse regler skal laves, så de passer så
godt som muligt til de ønsker, parterne i kampene har.
Derfor har der været en god dialog med disse,
for at man kan komme med et oplæg alle kan
acceptere.
Der gennemføres i øjeblikket en møderække
med en arbejdsgruppe vedrørende sikkerhed
på stadions, og udvalget følger dette arbejde
tæt. Deltagerne i arbejdsgruppen er repræsentanter fra SAS Ligaens klubber, politikredse,
sikkerhedschefer og fanklubber. Gruppen skal
komme med et oplæg til udvalget, som vil blive
forelagt på Sikkerhedsseminaret 2004 med
henblik på at der efterfølgende foretages tilpasninger i cirkulæret om sikkerhed og orden
på stadion.
DBUs DM-Disciplinærudvalg behandler de
forskellige sager ud fra de af DBU og klubberne
afstukne retningslinier. Udvalgets kompetence
er givet ud fra DBUs love, og arbejdet sker i et
løbende samarbejde med DBU Turneringer.
Udvalget bestod i 2003 af Johnny Rune, (formand), Kim Madsen, Jørgen Jensen og Henrik
Ravnild.
Sekretær for udvalget var Hanne Jensen. Udvalgets tre førstnævnte medlemmer er udpeget
af divisionsklubberne, mens sidstnævnte er medlem af DBUs bestyrelse.
Fritz Bonde opstillede ikke til genvalg i udvalget ved årets start. Udvalget takkede Frits Bonde
for sin store indsats gennem flere år. Jørgen Jensen indtrådte i udvalget i stedet for Fritz Bonde.
63
DBU Årsberetning 2003
DBU Turneringer
DM-programudvalget
På baggrund af oplysningsskemaer fra de 44
divisionsklubber udarbejdedes turneringsprogrammer for sæsonen 2003/2004. Udvalget
har i lighed med tidligere år taget størst muligt
hensyn til eksempelvis datoer, hvor klubbernes
stadion er optaget til anden side.
Ved programlægningen af SAS Ligaen foretog udvalget lig tidligere en vis prioritering,
hvor eksempelvis renovering af baner er én af
de faktorer, som udvalget tager størst mulig
hensyn til.
Herudover var der for de første 11 runder i
SAS Ligaen 16 specifikke ønsker fra de 12 klubber, ligesom der også til de 22 sidste runder var
16 specifikke ønsker fra klubberne. Der er således sket en markant stigning i antallet af klubbernes ønsker, men det lykkedes udvalget at
64
DBU Årsberetning 2003
opfylde de fleste af de i alt 32 ønsker, selvom
kampforløbet ikke blev optimalt for alle klubber.
Udvalgets formand deltog i efteråret i et
møde med SAS Ligaklubberne dels for at give
en kort teknisk gennemgang af programlægningen og dels for at diskutere den gældende
prioriteringsliste. På baggrund af mødet vil udvalget forud for programlægningen for sæsonen 2004/05 revurdere prioriteringslisten samt
tilrette klubbernes oplysningsskemaer.
Da der spilles efter forskellige turneringssystemer og kampdagene ikke er parallellagt
er det ved programlægningen af 1. og 2. division fortsat vanskeligt at opfylde nogle klubbers ønske om at ligge i rene skift med en SAS
Ligaklub.
DBUs DM-Programudvalg har igen i 2003 bestået af Benny Olsen (formand), Steen Witthøfft
og Lynge Jacobsen.
DBU Turneringer
Dommerudvalget
Bedømmelser
Udvalget foretog i årets løb 562 bedømmelser
på de mandlige og kvindelige DBU-dommere,
FIFA-liniedommere samt indstillede DS-dommere. I alt har der været 34 DBU-bedømmere
i 2003.
De internationale dommere og liniedommere
blev bedømt i udlandet med meget tilfredsstillende resultater.
Jim Stjerne Hansen, Jan Carlsen, Jan Damgaard, Henning Lund-Sørensen, Bent Nielsen,
Kurt H. Sørensen, Kaj Østergaard og Peter Mikkelsen har fungeret som internationale bedømmere.
Bo Abildgaard, Bill René Hansen, Ole V. Hansen, Jørgen Jepsen, Jens Larsen, Lars Nordlund,
Bo Blankholm Pedersen, Finn Erik Rasmussen
og Palle Udsen fungerede i 2003 som FIFA-liniedommere.
Indrangering for 2003
For foråret 2003 i Herre-DM er ansat 50 DBUdommere og 10 FIFA-liniedommere. De 50 DBUdommere er indrangeret som 32 elitedommere
og 18 divisionsdommere. Endvidere er indrangeret tre kvindelige dommere til Dame-DM.
Kurser
Udvalget afviklede storkursus for samtlige
DBU-dommere, mandlige som kvindelige, FIFAliniedommere, DBU-bedømmere samt indstillede DS-dommere.
Udvalget var repræsenteret på kurser i Norge,
Skotland, Sverige, Polen, Østrig samt Nordisk
Regelkonference på Færøerne.
Internationalt
Knud Erik Fisker, Claus Bo Larsen, Emil Laursen,
Kim Milton Nielsen, Tonny K. Poulsen, Knud
Stadsgaard og Nicolai Vollquartz fungerede i
2003 som FIFA-dommere.
Dommerudvalget havde i 2003 følgende sammensætning: Finn Jensen (formand), Kurt
Bagge-Hansen, Jan Carlsen, Poul Malling, Henning Lund-Sørensen, Preben Worsøe og Kaj
Østergaard. Tine Pleidrup Gram fungerede som
sekretær.
65
DBU Årsberetning 2003
DBU Turneringer
Indefodboldudvalget
Udvalgets hovedopgaver har i 2003 været afholdelse af de officielle danske mesterskaber i Indefodbold for herreseniorer, dameseniorer, herreynglinge, herrejuniorer samt damejuniorer.
Inde-DM for herreseniorer
Lørdag den 4. januar 2003 blev Inde-DM afholdt for tiende gang. Denne gang var det Otterup Hallerne der dannede de fysiske rammer
om finalestævnet.
12 klubber havde kvalificeret sig via semifinalestævnerne i henholdsvis Kolding og Nykøbing F.
Nørresundby og AB 70 gik som de eneste videre fra det indledende puljespil med maksimumpoint, men i de efterfølgende kvartfinaler
betød nederlag til henholdsvis Albertslund på
4-3 og Næstved på 6-2 exit for begge klubbers
vedkommende.
Næstveds sejr på 3-2 over Vorup i semifinalen sikrede dem den ene finaleplads. Efter sejr
på reglen om ’golden goal’ i såvel kvartfinalen
mod Vordingborg på 5-4 og i semifinalen mod
Albertslund på 4-3, var Holbæk ligeledes finaleklar, hvor det dog var Næstved, der trak det
længste strå med en 7-3 sejr.
Næstved modtog såvel DBUs som DIFs guldmedaljer samt DBUs vandrepokal for præstationen, sammen med en check på 50.000 kroner
som et synligt bevis på Danmarksmesterskabet
i indefodbold for herrer 2003. Holbæk modtog
udover sølvmedaljerne en check på 25.000 kroner, og efter en sejr på 3-2 over Vorup skulle
bronzemedaljer og en check på 12.500 kroner
således en tur til Albertslund.
Titlen som stævnets bedste spiller gik til Martin Christensen fra Næstved, som udover en pokal modtog et rejsegavekort på 5.000 kroner
udloddet af TQ3 Travel Solutions. Martin Christensen blev ligeledes stævnets topscorer med
i alt 16 mål.
Inde-DM for dameseniorer
DM blev afviklet for niende gang, og for første gang gik turen til Bornholm, mere præcist
Aakirkeby Hallerne, som den 25. januar lagde
bander og gulv til.
Brøndby og Fortuna Hjørring gik som de
eneste videre fra puljespillet med maksimum
ni point, men også de forsvarende mestre fra
Skovbakken klarede sig videre til kvartfinalerne
uden de store problemer.
Brøndby, Vejle, Skovbakken og Fortuna Hjørring var tilbage efter kvartfinalerne, og med semifinalesejre på 4-1 over Fortuna Hjørring og
6-4 over Vejle stod det klart, at finalen blev en
gentagelse af finalen fra 2002 mellem Skovbakken og Brøndby, hvor Skovbakken beholdt
mesterskabet med en 3-2 sejr, og således kunne
modtage guldmedaljer, vandrepokal og en
check på 10.000 kroner.
66
DBU Årsberetning 2003
Vejle vandt 5-4 på reglen om ’golden goal’ over
Fortuna Hjørring i kampen om bronzemedaljerne og de 5.000 kroner, der fulgte med.
Stævnets bedste spiller blev Charlotte Friesesdahl fra Vejle Boldklub, der sammen med pokal
modtog et rejsegavekort på 5.000 kroner sponseret af TQ3 Travel Solutions, mens topscorerværdigheden blev delt af Mette Jørgensen fra
Brøndby og Lene Madsen fra Fortuna Hjørring,
som begge scorede 8 mål.
En tæt og velspillet finale blev afgjort på ’golden goal’, og efter fem minutters ekstra spilletid afgjorde Holbæk kampen med scoring til
slutresultatet 4-3, og sikrede dermed klubbens
navn på DBUs vandrepokal for første gang.
Kampen om bronzemedaljerne fandt ligeledes sin afgørelse på reglen om ’golden goal’, og
med resultatet 6-5 på lystavlen indtog spillerne
fra Herfølge det sidste trin på medaljeskamlen, mens det blev lige ved og næsten for Nykøbing FA.
Inde-DM for ungdom
Det var syvende gang, der skulle findes officielle danmarksmestre i indefodbold for ungdom, og i weekenden den 25.-26. januar 2003
skabte Aakirkeby Hallerne rammerne om de tre
finalestævner.
Damejuniorernes DM skulle afgøres lørdag,
og såvel de forsvarende mestre fra Vejle som
ASV Als og Hvidovre gik ubesejret igennem puljespillet med maksimum ni point.
Efter kvartfinalerne udgjorde de tre hold
sammen med Skovlunde de fire semifinalister,
og med sejre på henholdsvis 5-3 over ASV Als
og 3-2 over Skovlunde, stod Hvidovre og Vejle
over for hinanden i finalen.
For anden gang i træk og tredje gang i alt
kunne Vejle efter en sejr på 6-3 lade sig hylde
som Danmarksmestre i indefodbold.
Kampen om bronzemedaljerne var en gentagelse af bronzekampen fra 2002, og igen blev
det ASV Als som indtog det nederste trin på podiet med en 4-1 sejr over Skovlunde.
DM for herrejuniorer og herreynglinge blev
begge afviklet om søndagen.
Hos juniorerne var syv ud af de otte kvartfinalehold at finde øst for Storebælt, og de tidligere dobbelte bronzemedaljevindere fra Nykøbing FA var igen med helt fremme. For fjerde
gang lykkedes det dem nemlig at kvalificere
sig til semifinalerne, og efter en sejr på reglen
om ’golden goal’ over Holbæk på 3-2, stod Nykøbing FA i deres første finale. Finalemodstanderen var Brøndby, der i semifinalen besejrede
B 1913 med 4-2.
Spillerne fra Nykøbing FA fik først styr på
nerverne, og med en sejr på 5-2 kunne de
strække armene i vejret og modtage publikums hyldest, guldmedaljer samt DBUs vandrepokal. Bronzemedaljerne skulle hænges
om halsen på Holbæk efter en sejr på 6-5 over
B 1913 på reglen om ’golden goal’.
Ynglingenes DM blev ligeledes domineret af
holdene øst for Storebælt, og af de otte kvartfinalehold var Aars ene om at repræsentere Vestdanmark.
Efter en sejr på 5-3 over Herfølge i semifinalen stod Holbæk for anden gang i en finale. Den
anden semifinale stod mellem Køge og Nykøbing FA, og på reglen om ’golden goal’ vandt
Køge opgøret med 6-5.
Udvalget havde i 2003 følgende sammensætning: Ove Jensen (formand), James Nielsen, Bent
Hansen, Peter Roslev, Holger Hansen, Christian
Fynsk og Lars Orthmann. Carsten C. Nielsen og
Allan G. Hansen var sekretærer for udvalget.
DBU Turneringer
Kontraktfodboldudvalget
42 klubber i Herre-DM (korrigeret for op- og
nedrykning i sommerpausen) samt tre klubber
i Dame-DM, har haft tilladelse til at drive betalt fodbold.
Der var i 2003 seks børsnoterede klubber:
AaB, AB, AGF, Brøndby IF, FC København og Silkeborg IF.
Der var i hele året 2003 registreret 1.053 godkendte spillerkontrakter, hvilket er en tilbagegang på 73 i forhold til året før. Ultimo 2003 var
der registreret 843 spillerkontrakter, hvilket er
en tilbagegang på 43 i forhold til året før.
Udvalgets arbejde har været omfattende i
2003. Særligt skal fremhæves indførelsen af
et nyt regelsæt for spilleragenters virke. I tilknytning hertil indførte udvalget to nye standardrepræsentationsaftaler til brug for aftaleindgåelse mellem spilleragent og spiller samt
spilleragent og klub. Standardrepræsentationsaftalen afløste FIFA’s repræsentationsaftale for dansk licenserede spilleragenters vedkommende.
Et andet væsentligt område udvalget skulle
tage stilling til i 2003 var implementeringen
Kontraktklubber
Superliga
1. division
2. division
3. division
Dame Elitedivision
Dame 1.division
I alt pr. sæson
af FIFA’s nye overgangsregler herunder overgangsperioder, kompensation for træning og
udvikling, solidaritetsbetaling samt de afledte
konsekvensændringer i DBUs spillerkontrakt.
Udvalget stod splittet i relation til implementeringen. Efter at have sendt implementeringen
til udtalelse i Divisionsforeningen og Spillerforeningen indstillede et flertal i kontraktfodboldudvalget DBUs bestyrelse til at gennemføre en
implementering af FIFA’s internationale transferregler, hvorimod et mindretal indstillede
DBUs bestyrelse til at forkaste en implementering. DBUs bestyrelse gennemførte implementeringen.
Kontraktfodboldudvalget har i 2003 behandlet en enkelt voldgiftssag, som er blevet anket
til Fodboldens Voldgiftsret. Ydermere har kontraktfodboldudvalget afviklet to eksamener for
spilleragenter resulterende i uddannelsen af to
nye spilleragenter, hvilket bragte det samlede
antal op på 14.
Som statusopgørelse kan oplyses, at frem til
udgangen af 2003 har danske klubber via DBU
indbragt 13 sager for FIFA. Heraf relaterer de syv
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88 89 90
16
15
8
16
15
5
16
13
5
16
11
2
16
11
4
16
8
3
16
10
3
16
13
3
14
14
7
14
11
10
14
12
10
39
36
34
29
31
27
29
32
35
35
36
Kontraktspillere
Superliga
1. division
224 198 214 214 216 219 193 200 208 271 283
2. division
193 133 158 218 72 82 91 104 108 106 112
3. division
133 44 30 13 13 4
9 11 15 35 39
Dame Elitedivision
Dame 1.division
I alt pr. sæson
550 375 402 445 301 305 293 315 331 412 434
14
13
9
36
14
11
10
35
91
11
7
7
25
92
10
6
8
24
93
10
6
4
20
sig til tvister omhandlende enten krav på kompensation for træning og udvikling eller solidaritetsbidrag.
FIFA har i 2003 afgjort en enkelt sag omhandlende en dansk klubs krav på kompensation for
træning og udvikling.
Kontraktfodboldudvalget havde i 2003 følgende sammensætning: Peter Iversen (formand),
Henning R. Jensen, Børge Bach Andreasen, Per
Sjøqvist, Kurt Carstensen og Christian Duus. Sekretærer for udvalget var Thomas Jønsson og Peter Ebbesen.
94
10
6
5
21
95
12
10
3
25
96
12
14
6
97
12
14
12
98
12
15
13
99
12
17
9
00
12
16
15
01
12
16
13
02
12
16
14
03
12
16
14
32
1
1
40
2
0
42
2
0
40
3
0
46
2
0
43
3
0
45
3
0
45
251 264 247 230 314 380 392 474
296 319 77 88 75 54 65 113 221 311
129 115 44 43 23 37 9
15 91 162
19 47
6
17
4
0
444 481 372 395 345 321 388 508 714 964
522 518 505 510 502
323 312 449 425 378
71 117 184 155 139
24 28 34 36 34
0
0
0
0
0
940 975 1.172 1.126 1.053
67
DBU Årsberetning 2003
DBU Turneringer
Programudvalget
Udvalget har fortsat de tidligere års procedure
med at overgive kompetencen for arbejdet omkring Herre-DM til DM-programudvalget, hvor
Benny Olsen fungerer som formand for dette
underudvalg.
Arbejdet med programlægning og sager i for-
bindelse med programmet for DBUs øvrige § 3
turneringer har også i lighed med tidligere år
ligget i turneringsudvalgets regi, hvor Christian
Kofoed fungerer som formand for dette underudvalg, der både arbejder med program- og disciplinærsager i de øvrige § 3 turneringer.
Denne forretningsgang har betydet, at programudvalget igen i år ikke har fundet anledning til at afholde møder.
Udvalget har i 2003 bestået af Torben Mogensen
(formand), Thomas Bytoft, Benny Olsen, Steen
Witthøfft og Lynge Jacobsen.
Superligaudvalget
Som led i bestræbelserne på at finde den rette
samarbejdsform indarbejdede udvalget i 2002
en standarddagsorden, som med faste gensidige informationspunkter har til formål at
medvirke til, at udvalget kommer til at fungere
som et samarbejdsudvalg mellem DBU og Superligaklubberne, således som hensigten fra
dag et har været med udvalget.
Der har i 2003 været afholdt seks møder. Der
har været en god og åben dialog, og det synes
som om, at udvalget i sit arbejde er på rette vej.
Et gennemgående tema har været turneringsstrukturen. Derudover har udvalget i årets løb
beskæftiget sig med:
• Pressekontakten ved kampene i SAS-Ligaen
og de afsluttende runder af DONG Cup
• Integreret talentudvikling
• Økonomien i dansk klubfodbold og behovet
•
•
•
•
•
•
•
•
for medvirken til bedre økonomisk styring i
klubberne
DBUs klublicenssystem
Strategi mod uromagere blandt fans
Dansk deltagelse i UEFA Intertoto Cup 2004
Programlægningen for SAS-Ligaen med henblik på den mulighed, at U/21-landsholdet
ville kvalificere sig til EM-slutrunden 2004
Hvordan kan DBU bidrage til en bedre interesse for klubbernes kvalifikationskampe i de
europæiske klubturneringer?
Problematikker i relation til klubbernes overenskomst med spillerforeningen
Kompensation for træning og udvikling af
unge spillere i henhold til FIFA’s transferregler
Etablering af en Skandinavisk klubturnering
– Royal League
• Diverse spørgsmål og problematikker indenfor international fodbold
Senest har klubrepræsentanterne lagt op til,
at udvalget i det nye år tager fat på at drøfte
mulighederne for en revidering af samarbejdsaftalen mellem DBU og Divisionsforeningen i
relation til den interne strukturdebat i Divisionsforeningen omkring rollefordelingen mellem Superligaen A/S og de øvrige divisionsklubber.
Superligaudvalget havde i 2003 følgende sammensætning: Allan Hansen (formand), Torben
Mogensen, Flemming Østergaard, Jens Ørgaard,
Kim Brink, Børge Bach Andreasen og Orla Madsen. Herudover deltog Claus Rode Jensen og Jim
Stjerne Hansen i møderne, og sidstnævnte fungerede tillige som sekretær for udvalget.
Turneringsudvalget
Turneringsudvalget er nedsat som et fælles udvalg under programudvalget og disciplinærudvalget.
Udvalget varetager opgaverne for disse to
udvalg for §3-turneringerne med undtagelse af
Herre-DM og Herre-LP.
Udvalget har udstukket retningslinier for turneringsafdelingens daglige administration af
turneringerne, herunder håndtering af turneringssager, samt planlægningen af turneringsprogrammerne for alle §3 turneringer med undtagelse af Herre-DM og Herre-LP.
Udover den løbende administration af turneringerne har der været behandlet 43 turneringssager i løbet af året. Heraf har 21 sager været forelagt udvalget. Det er et fald i forhold til
både år 2000, hvor 31 ud af i alt 61 turneringssager blev forelagt udvalget og i forhold til 2001,
hvor 22 ud af 55 sager blev forelagt udvalget,
men på niveau med 2002, hvor 19 ud af 48 sager
blev forelagt udvalget. Det har således været et
stille år for udvalget. De sager, der blev behandlet i udvalget fremgår af nedenstående liste:
Derudover har udvalget forestået det årlige
møde med alle lokalunionernes turneringsudvalgsformænd og sekretærer, samt deltaget
i møde omkring fastsættelse af dommerretningslinier.
68
DBU Årsberetning 2003
Turneringsudvalget havde i 2003 følgende sammensætning: Christian Kofoed (formand), Jens
Christensen og Bent Hansen. Peter Ebbesen og
Carsten C. Nielsen har fungeret som udvalgets
sekretærer.
Klub
Række
Måned
Beskrivelse
Munkholm
D-DS
marts
Dispensationsansøgning – Mayan Levy
Raklev
1. Div. Damer
marts
Tvangsflytning af kamp
Fortuna Hjørring
DJDM
april
Protest mod udvisninger
ASV
DJDM
april
Protest for brug af ulovlig spiller
Randers FC
U-DM
maj
Brug af video overfor dommer
Helsingør IF
H-DS
maj
Flaskekast og romerlys kastes på banen
Avedøre IF
H-DS
maj
Forkert afsoning af karantæne
Nørresundby
H-DS
maj
Aflysning/fastsættelse af DS-kamp
Brøndby IF
D-Elite
juni
Protest for brug af ulovlig spiller
Avedøre IF
H-DS
juni
Udvisning af spiller
Spiller
-
august
Dispensation for klubskifte
Hillerød GI
D-DS
august
Trækning af hold
Fortuna Hj.
D-Elite
september
Dispensation for klubskifte
B 1903
Yng. 2. div
september
Trækning af hold
FC Bornholm
H-DS
september
Karantænelængde
Horsens SIK
D-Elite
september
Protest mod afvikling – manglende LD
Dame-LP
Dame-LP
september
Afvikling af pokalfinalen for damer
Herfølge
Y-DM
september
Forkert udfyldt holdskema
Prespa/Kolding
H-DS/Kval.
oktober
Ny kamp pga. dommerfejl
Farum
H-DS
november
Ansøgning om brug af karantæneramt spiller
Farum
H-DS
november
Udsættelse af kamp til foråret 04
DBU Turneringer
Turneringsafdelingen
Afdelingens primære opgave er administrationen af DBUs turneringer, som for herrer består
af SAS Ligaen, 1. division, 2. division, Danmarksserien, Kvalifikationsrækken og ungdoms-DM
samt for damer bestående af Elitedivisionen, 1.
division, Danmarksserien og Dame Junior-DM.
I året 2003 varetog afdelingen således administrationen af ialt 234 hold.
Herudover samarbejder afdelingen med de til
turneringerne knyttede politiske udvalg; divisionsudvalget, kontraktfodboldudvalget, dommerudvalget, disciplinærudvalget, programudvalget og indefodboldudvalget. I 2003 har
afdelingen tillige fået tilknyttet stadionudvalget, der er nedsat som et ad hoc udvalg.
Udover de nationale turneringer forestår
DBU Turneringer også administrationen med
klubbernes deltagelse i de europæiske klubturneringer under UEFA for herrer og damer.
Afdelingen har i lighed med tidligere år forestået arrangement og afvikling af semifinaler
og finaler i:
• Inde-DM for herrer, damer og ungdom
• U/21-turneringen
• Landspokalturneringen for old boys og
veteraner
• Finalen i Landspokalturneringen for damer
16. maj i Odense
• Finalen i DONG Cup 29. maj i Parken.
Den blå, røde og grønne håndbog blev for et par
sæsoner siden lagt ud på www.dbu.dk og blev
samtidigt ikke længere trykt i papirudgave. Efterfølgende konstaterede vi i afdelingen, at alle
de mange brugere af bøgerne – det være sig
både klubfolk og udvalgsmedlemmer – havde
utrolig svært ved at finde rundt i bøgerne.
Årsagen var, at overskueligheden ikke var
den samme, når man skulle finde rundt i lovteksterne via et skærmbillede, i modsætning
til tidligere hvor man havde været vant til den
kendte bogform. Derfor afholdt hele afdelingens personale et eksternt seminar, hvor alle
håndbøgerne blev gennemgået både for såvidt angik korrekturlæsning, problematikker i
eksisterende lovtekst og sidst men ikke mindst
selve håndbøgernes opbygning.
Efter seminaret er der til DBU Kommunikation og DBU IT afleveret et færdigt oplæg til
en total omstrukturering af alle tre håndbøger således, at lovtekst, cirkulærer, kluboplysninger m.m. bliver lettere at finde frem til og
dermed mere brugervenligt. Kort skitseret vil
det blive således, at man taster hvilken række,
man søger oplysninger på. Ved indtastning af
eksempelvis Herre-DM 2. division, vil link til
alle relevante lovtekster m.m. komme frem på
skærmen. Man skal dermed ikke længere søge
rundt i flere forskellige bøger efter eksempelvis
reklamecirkulæret.
DBU Turneringer forventer, at omstruktureringen af bøgerne på nettet kommer på plads i
løbet af foråret 2004.
Omkring afdelingens personalemæssige sammensætning, har vi i årets løb måtte sige farvel
til Connie Mikkelsen, da hun valgte at søge nye
udfordringer.
Til erstatning for Connie ansattes Sophie
Bacquaert, som tiltrådte 1. december.
DBU Turneringer består således ved årsskiftet af afdelingschef Hanne Jensen, Carsten
Nielsen, Allan G. Hansen, Peter Ebbesen, Tine
Pleidrup Gram samt Sophie Bacquaert.
69
DBU Årsberetning 2003
DBU Turneringer
Nationale klubturneringer
FC København overvintrede på 1. pladsen i SAS
Ligaen, og gik ind i 2003 med et forspring på
hele ni points til nummer to Brøndby IF. Dette
efter et overbevisende og stabilt efterår 2002.
Med omvendt fortegn havde Brøndby IF haft
et tilsvarende forspring på 10 points, da man
i sæsonen 2001/2002 gik ind i året 2002. Ved
den lejlighed blev mesterskabet først afgjort,
i Brøndbys favør, på sidste spilledag efter målforskel.
På tilsvarende måde fik FC København brug
for sit store forspring i foråret 2003. Brøndby IF
formåede i løbet af foråret at indhente FC København. Brøndby IF nåede endda, at indtage
førstepladsen, inden de to hold mødtes i næstsidste spillerunde på et fyldt Brøndby Stadion.
Brøndby IF kunne med en sejr over FC København blive danske mestre. I en intens og underholdende kamp vandt FC København på et mål
i dommerens tillægstid af U/21-landsholdsspilleren Hjalte Nørregaard.
I den sidste spillerunde vandt FC København
hjemme mod AGF, og sikrede sig danmarksmesterskabet – klubbens tredje siden fusionen
mellem moderklubberne KB og B 1903 i 1992.
Det blev i sidste ende med en margin på fem
points til sølvvinderne fra Brøndby IF, der efter
skuffelsen i kampen mod FC København, tabte
den sidste kamp til Silkeborg IF.
Farum Boldklub, som nu hedder FC Nordsjælland, vandt bronzemedaljer i klubbens første
sæson i SAS Ligaen.
Den anden oprykker, Køge Boldklub, rykkede
sammen med Silkeborg IF ned i 1. division.
De to nedrykkere blev erstattet af Herfølge
og Frem, der blev henholdsvis nummer et og
to i 1. division.
Hvidovre, B 1909 og HIK rykkede ned fra 1.
division til 2. division. De blev erstattet af FC
Nordjylland, Nykøbing FA og Fremad Amager.
Fra 2. division rykkede Svendborg, Birkerød og
Korup ned i Danmarksserien.
I Dame Elitedivisionen blev Brøndby IF danmarksmestre med et forspring på seks point
ned til sølvvinderne fra Fortuna Hjørring.
70
DBU Årsberetning 2003
Brøndby IF fik kun noteret et nederlag i sæsonens 21 kampe.
OB vandt bronze, et point foran nummer fire
Skovbakken.
Med kun syv points i 21 kampe måtte B 1921
acceptere nedrykning fra Dame Elitedivisionen.
De blev erstattet af Skovlunde, der suverænt
vandt 1. division.
Pokalturneringerne
I forårets kvartfinaler i DONG Cup, var 2. divisionsklubben Næstved IF det lavest rangerede
hold – og eneste hold udenfor SAS Ligaen. AaB
blev dog en for stor mundfuld for Næstved med
en 4-1 sejr i Næstved.
I en anden kvartfinale mødtes de senere
guld- og sølvvindere fra Brøndby og FC København på Brøndby Stadion. Her trak Brøndby det
længste strå med en 1-0 sejr.
I semifinalerne mødtes henholdsvis BrøndbyAaB og FC Midtjylland-Viborg FF. De samlede
vindere, og pokalfinalister, blev Brøndby IF og
FC Midtjylland.
I finalen i Parken vandt Brøndby IF med 3-0
efter en underholdende kamp, der var mere
jævnbyrdig end cifrene antyder. FC Midtjylland
tilspillede sig et par meget store målchancer i
2. halvleg, inden Brøndby lukkede kampen med
to sene scoringer.
Brøndbys målscorere i finalen var Kaspar Dalgas, Mads Jørgensen og Ruben Bagger.
Damernes pokalfinale blev afviklet Store Bededag på Odense Stadion. OB vandt i hjemlige
omgivelser over Skovbakken efter en meget
underholdende kamp. Den ordinære kamp sluttede 2-2, hvorefter OB vandt omkampen med 21, og dermed samlet 4-3.
DBU Turneringer
Internationale klubturneringer
De danske klubbers svigtende resultater i
UEFAs turneringer de senere år, betød at alle
danske hold, med henblik på sæsonen 2003/
2004, skulle gennem kvalifikationsrunder til
Champions League og UEFA Cup.
I sæsonen 2002/2003 mistede dansk fodbold den sidste direkte adgangsgivende plads
i UEFA Cup’en. Den tilfaldt dengang vinderen
af DONG Cup.
Det europæiske fodboldforbund, UEFA, baserer antallet af deltagere fra hvert enkelt land i
de to klubturneringer, Champions League og
UEFA Cup’en, på en rangliste udregnet på baggrund af resultaterne i de to turneringer gennem den foregående fem-årige periode.
På nævnte rangliste faldt Danmark fra en
21. plads i 2002 til en 24. plads i 2003. Kun de
15 bedste landes klubber får direkte adgang til
UEFAs klubturneringer.
Danmarks placering som nummer 24 på
UEFAs rangliste gav til sæsonen 2003/2004 følgende pladser til de danske klubhold :
• Danmarksmesteren trådte ind i anden af tre
kvalifikationsrunder til Champions League
• Sølvvinderen, bronzevinderen samt vinderen
af DONG Cup’en trådte ind i kvalifikationsrunden til UEFA Cup’en.
Herudover blev Danmark trukket op af hatten ved UEFAs lodtrækning af to ekstra pladser blandt Fair Play vindere fra de europæiske
ligaer. Pladsen gik til Esbjerg FB, der som de
øvrige danske hold skulle spille kvalifikation til
UEFA Cup’en.
Champions League
Lodtrækningen til anden kvalifikationsrunde
betød, at danmarksmestrene fra FC København
skulle møde Sliema Wanderes fra Malta.
FC København levede op til favoritværdigheden ved at besejre malteserne med 4-1 i den
første kamp i København. Returkampen vandt
FC København med 6-0, og var dermed videre
med sammenlagt 10-1.
I tredje og sidste kvalifikationsrunde skulle FC
København op mod de skotske mestre fra Glasgow Rangers med den danske landsholdsspiller Peter Løvenkrands i staben. Sammenlignet
med øvrige mulige modstandere ved lodtrækningen var det en kamp, der gav realistiske forhåbninger om et dansk hold i Champions Leagues gruppespil.
De to kampe var da også jævnbyrdige. Den
første kamp i Glasgow endte 1-1. Desværre
vandt Glasgow Rangers med 2-1 i København.
FC København mistede derved muligheden for
deltagelse i Champions League – men fik dog
en trøstpræmie i form af deltagelse i UEFA
Cup’ens 1. runde.
UEFA Cup’en
I kvalifikationsrunden var Danmark repræsenteret af DONG Cup- og sølvvinderen Brøndby
IF samt bronzevinderen FC Nordsjælland, OB og
Fair Play vinderen Esbjerg FB.
Alle danske hold var seedede og pådrog sig
derved favoritværdigheden mod mere upåagtede modstandere.
Brøndby IF mødte Dinamo Minsk fra Hviderusland. Brøndby IF vandt med 3-0 hjemme og
2-0 i Minsk.
FC Nordsjælland debuterede i europæisk
fodbold, og mødte FC Shirak fra Armenien.
Det resulterede i FC Nordsjælland sejre på 4-0
hjemme og 2-0 ude.
OB spillede 1-1 i det første opgør hjemme
mod FC Tallin fra Estland, men vandt med 3-0
i Tallin.
Esbjerg FB mødte FC Santa Coloma fra Andorra. Esbjerg FB vandt 5-0 hjemme og 4-1 ude.
Dermed var hele fem danske hold klar til 1.
runde i UEFA Cup’en. Lodtrækningen betød
som ventet sværere modstandere over hele linien. Kun Brøndby IF og FC København, der trak
henholdsvis FC Viktoria fra Tjekkiet og Ferencvaros fra Ungarn, kunne påkalde sig favoritværdigheden.
Såvel Brøndby IF som FC København levede
op til forventningerne. Brøndby vandt begge
opgør med 1-0, mens FC København først var
videre efter omkamp og straffesparkskonkurrence, idet begge opgør endte 1-1.
Esbjerg FB mødte Spartak Moskva fra Rusland, som viste sig meget stærke. Efter russisk
sejr på 2-0 i Moskva endte returopgøret på Århus Stadion 1-1.
FC Nordsjælland mødte Panionios fra Grækenland. Den første kamp i Grækenland endte
2-1 til Panionios. Et ellers godt udgangspunkt
for FC Nordsjælland. Men de formåede ikke at
udnytte et ellers pænt spilovertag i returkampen, som grækerne vandt 1-0.
OB mødte Crvena Zvezda fra Serbien & Montenegro – tidligere kendt og sportsligt berygtet
som storklubben Røde Stjerne Beograd. Den
første kamp i Odense endte 2-2 efter en meget
underholdende kamp. Mindre kedeligt blev det
ikke i Beograd, hvor OB dog måtte strække våben med et 3-4 nederlag.
Hermed var kun Brøndby IF og FC København
videre til 2. runde. Lodtrækningen betød, at
Brøndby skulle møde Schalke 04 fra Tyskland,
mens FC København skulle møde RCD Mallorca
fra Spanien.
FC København tabte med 1-2 i København og
spillede 1-1 på Mallorca. Dermed exit til Danmarksmestrene.
Brøndby IF leverede en længe ventet international opmuntring til dansk klubfodbold.
I to meget lige kampe formåede Brøndby
IF at ekspedere Schalke 04, med de to danske landsholdsspillere Ebbe Sand og Christian
Poulsen, ud af turneringen. Efter et beskedent
1-2 nederlag i Tyskland, vandt Brøndby med
samme cifre i returkampen på et fyldt Brøndby
Stadion. Brøndby vandt her efter straffesparkskonkurrencen efter et sandt drama, hvor målmanden Karim Zaza blev hovedperson med to
flotte redninger.
Brøndby er dermed eneste danske hold i 3.
runde. Her har holdet trukket den spanske storklub FC Barcelona.
71
DBU Årsberetning 2003
DBU Turneringer
Intertoto Cup
Efter at have deltaget i Intertoto Cup en årrække, besluttede DBU efter ønske fra SAS Liga
klubberne at fravælge dansk deltagelse i 2003.
Årsagen var, at man besluttede at forlænge
danmarksturneringen til den 22. juni 2003, hvilket kolliderede med første runde af Intertoto
Cup 2003.
Det er besluttet, at Danmark igen vil deltage i
2004. Efter al sandsynlighed bliver det med deltagelse af kun et dansk hold – det vil blive det
højst placerede hold i SAS Ligaen 2003/2004,
som ikke har kvalificeret sig til en af de andre
UEFA turneringer.
Womens Cup
I sæsonen 2002/2003 var Fortuna Hjørring
nået igennem til semifinalerne i foråret 2003.
Modstanderne var Arsenal FC. Fortuna Hjørring vandt det første opgør hjemme med 3-1, og
herefter udekampen med hele 5-1, og dermed
overbevisende 8-2 sammenlagt.
I finalen mødte Fortuna Hjørring Umeå fra
Sverige. Svenskerne viste sig at være for stor
en mundfuld og vandt begge opgør med henholdsvis 4-1 og 3-0. Men en meget flot indsats
af Fortuna Hjørring.
I 2003/2004 udgaven af Womens Cup, skulle
Danmarksmestrene fra Brøndby være vært for
et indledende gruppespil med deltagelse af KR
Reykjavik fra Island, Nis fra Serbien & Montenegro samt FC Kilmarnock fra Skotland.
Brøndby vandt de tre puljekampe med henholdsvis 1-0, 2-0 og 4-0, og kvalificerede sig
dermed til kvartfinalen.
I kvartfinalen mødte Brøndby Gümrükcü Baku
fra Aserbajdsjan. Brøndby vandt med overbevisende 9-0 hjemme og 3-0 på udebane.
Dermed er Brøndby IF klar til semifinalerne
i foråret 2004. Her møder Brøndby de forsvarende mestre fra Umeå.
72
DBU Årsberetning 2003
DBU Turneringer
73
DBU Årsberetning 2003
DBU Turneringer
Stillinger – Herre DM
Slutstillingen i SAS Ligaen 2002/2003
1. FC København
33
17
10
2. Brøndby IF
33
15
11
3. FC Nordsjælland
33
16
3
4. OB
33
12
12
5. Esbjerg fB
33
12
11
6. AaB
33
14
4
7. FC Midtjylland
33
11
11
8. Viborg FF
33
11
10
9. AB
33
10
12
10. AGF
33
10
10
11. Silkeborg IF
33
9
9
12. Køge BK
33
8
3
6
7
14
9
10
15
11
12
11
13
15
22
51-32
61-35
49-58
55-50
65-57
42-45
49-45
58-55
44-48
49-59
52-54
45-82
+21
+26
-9
+5
+8
-3
+4
+3
-4
–10
-2
–37
61
56
51
48
47
46
44
43
42
40
36
27
Stillingen i SAS-Ligaen 2003/2004
1. Brøndby IF
20
14
2. Esbjerg fB
20
13
3. FC København
20
11
4. OB
20
10
5. AaB
20
8
6. FC Midtjylland
20
7
7. AGF
20
8
8. Viborg FF
20
6
9. Herfølge BK
20
5
10. FC Nordsjælland
20
4
11. BK Frem
20
4
12. AB
20
3
4
4
6
5
6
5
2
6
5
6
3
2
2
3
3
5
6
8
10
8
10
10
13
15
35-14
39-21
31-16
41-30
30-27
35-31
31-41
31-29
21-28
25-38
22-39
17-44
+21
+18
+15
+11
+3
+4
-10
+2
–7
-13
–17
–27
46
43
39
35
30
26
26
24
20
18
15
11
Slutstillingen i 1. division 2002/2003
1. Herfølge BK
30
22
2. BK Frem
30
18
3. FC Fredericia
30
14
4. Randers FC
30
15
5. Vejle BK
30
15
6. HFK Sønderjylland 30
13
7. BK Skjold
30
14
8. Ølstykke FC
30
11
9. FC Aarhus
30
12
10. Brønshøj BK
30
11
11. AC Horsens
30
9
12. B 93
30
10
13. B 1913
30
8
14. Hvidovre IF
30
7
15. B 1909
30
7
16. HIK
30
5
3
4
9
6
4
8
4
8
4
6
9
6
6
8
7
6
5
8
7
9
11
9
12
11
14
13
12
14
16
15
16
19
74-38
64-43
50-29
65-49
65-58
64-54
50-38
65-61
53-56
48-53
45-49
44-52
37-60
34-57
52-75
37-75
+36
+21
+21
+16
+7
+10
+12
+4
-3
-5
-4
-8
–23
-23
-23
–38
69
58
51
51
49
47
46
41
40
39
36
36
30
29
28
21
Stillingen i 1. division 2003/2004
1. AC Horsens
15
13
2. Randers FC
15
10
3. Silkeborg IF
15
9
4. Køge BK
15
8
5. HFK Sønderjylland 15
8
6. FC Nordjylland
15
7
7. BK Skjold
15
7
8. FC Fredericia
15
7
9. Ølstykke FC
15
7
10. Nykøbing F. Alliancen 15
5
11. B 93
15
4
12. Vejle BK
15
4
13. BK Fremad Amager 15
3
14. FC Aarhus
15
3
15. Brønshøj BK
15
2
16. B 1913
15
1
1
2
4
4
3
3
2
2
1
3
4
3
5
1
2
4
1
3
2
3
4
5
6
6
7
7
7
8
7
11
11
10
31-9
40-23
33-13
27-20
40-21
17-17
34-29
23-24
34-30
24-27
24-27
23-32
21-28
15-39
17-42
12-34
+22
+17
+20
+7
+19
0
+5
-1
+4
–3
-3
–9
–7
–24
-25
–22
40
32
31
28
27
24
23
23
22
18
16
15
14
10
8
7
Slutstillingen i 2. division 2002/2003
1. FC Nordjylland
30
25
2. Nykøbing FA
30
21
3. BK Fremad Amager 30
18
4. Dalum IF
30
17
5. Holstebro BK
30
17
6. Glostrup FK
30
15
7. Næstved IF
30
13
8. Hjørring IF
30
11
9. Kolding FC
30
10
10. Kalundborg GB
30
10
11. Jetsmark IF
30
9
12. Skive IK
30
10
13. Slagelse BI
30
9
14. Svendborg fB
30
7
15. IF Skjold Birkerød
30
5
16. Korup IF
30
4
3
2
5
5
3
2
6
6
7
7
7
2
4
4
7
8
2
7
7
8
10
13
11
13
13
13
14
18
17
19
18
18
76-17
85-34
55-35
50-34
54-38
64-58
67-57
48-58
40-52
49-68
44-57
62-73
51-62
44-69
43-69
44-95
+59
+51
+20
+16
+16
+6
+10
-10
-12
-19
-13
–11
-11
–25
–26
–51
78
65
59
56
54
47
45
39
37
37
34
32
31
25
22
20
Stillingen i 2. division 2003/2004
1. Næstved IF
15
10
2. Dalum IF
15
9
3. HIK
15
7
4. Holbæk BI
15
7
5. Jetsmark IF
15
6
6. Brabrand IF
15
6
7. B 1909
15
6
8. Slagelse BI
15
6
9. Kolding FC
15
6
10. Kalundborg GB
15
5
11. Lyngby BK
15
4
12. Holstebro B
15
5
13. Glostrup
15
5
14. Skive IK
15
4
15. Hjørring IF
15
4
16. Hvidovre IF
15
3
2
3
4
4
5
4
3
3
3
4
6
3
2
3
2
3
3
3
4
4
4
5
6
6
6
6
5
7
8
8
9
9
35-14
39-22
28-24
25-22
27-23
29-21
31-26
26-23
24-23
33-36
24-26
27-31
24-32
29-35
19-45
18-35
+21
+17
+4
+3
+4
+8
+5
+3
+1
-3
–2
–4
–8
-6
–26
-17
32
30
25
25
23
22
21
21
21
19
18
18
17
15
14
12
74
DBU Årsberetning 2003
DBU Turneringer
Stillinger – Herre DS
Slutstillingen i Danmarksserien – herrer - 2002/2003
Pulje 1
1. Lyngby BK
2. Helsingør IF
3. AB
4. Roskilde BK 1906
5. Brøndby IF
6. KB
7. AB 70
8. Farum BK
9. Albertslund IF
10. Værløse BK
11. Jægersborg BK
12. Vanløse IF
13. Nivå-Kokkedal FK
14. Østerbro IF
15. Døllefjelde-Musse IF
16. Gladsaxe-Hero BK
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
23
21
19
18
18
14
14
14
13
11
7
8
7
7
4
2
3
3
3
6
1
7
5
3
5
6
11
4
6
4
6
7
4
6
8
6
11
9
11
13
12
13
12
18
17
19
20
21
84-37
64-35
69-46
58-41
91-48
61-45
68-61
46-59
58-46
55-57
34-54
52-73
41-74
45-68
27-57
36-88
72
66
60
60
55
49
47
45
44
39
32
28
27
25
18
13
Pulje 2
1. Esbjerg fB
2. Holbæk BI
3. OB
4. Næsby BK
5. Herfølge BK
6. BK Avarta
7. FB
8. Køge BK
9. Søllerød-Vedbæk
10. Avedøre IF
11. KFUM, Kbh
12. Virum-Sorgenfri BK
13. B 1908
14. Hvidovre IF
15. Otterup B&IK
16. HFK Sønderjylland
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
22
21
17
18
16
13
13
9
9
9
10
10
10
8
5
2
4
4
7
4
4
11
7
11
10
7
3
3
3
2
7
9
4 93-40
5 100-32
6 75-29
8 64-41
10 56-44
6 52-46
10 53-45
10 51-49
11
54-51
14 38-47
17 52-69
17 48-73
17
43-75
20 39-92
18
40-71
19 28-82
70
67
58
58
52
50
46
38
37
34
33
33
33
26
22
15
Pulje 3
1. Brabrand IF
30
2. Silkeborg IF
30
3. AGF
30
4. Horsens fS
30
5. AaB
30
6. Hobro IK
30
7. Ikast fS
30
8. Varde IF
30
9. Nørresundby B
30
10. Herning Fremad
30
11. Viborg FF
30
12. Brande IF
30
13. Viby IF
30
14. Lindholm IF
30
15. Sædding/Guldager IF30
16.Frederikshavn fI
30
18
18
14
13
14
15
13
13
13
11
12
10
10
9
7
6
4
4
7
9
6
3
7
5
4
7
4
7
6
7
3
5
8
8
9
8
10
12
10
12
13
12
14
13
14
14
20
19
60-33
62-40
70-48
66-44
61-56
47-56
55-51
51-50
45-49
61-58
54-63
49-53
49-52
39-54
39-67
28-62
58
58
49
48
48
48
46
44
43
40
40
37
36
34
24
23
75
DBU Årsberetning 2003
DBU Turneringer
Stillinger – Herre-DS
Slutstillingen i Danmarksseriens Kvalifikationsrække – forår 2003
Stillingen i Danmarksserien – herrer - 2003/2004
Pulje 1
1. FC Bornholm
14
2. Stenløse BK
14
3. B 93
14
4. Lundtofte BK
14
5. Hørsholm-Usserød IK 14
6. Måløv BK
14
7. Ballerup IF
14
8. Hasle IF
14
9
8
8
7
6
6
6
0
2
4
1
1
2
1
1
0
3
2
5
6
6
7
7
14
34-13
33-10
30-19
23-31
28-21
25-25
30-32
11-63
29
28
25
22
20
19
19
0
Pulje 2
1. Greve IF
2. Thurø BK
3. Sundby BK
4. B 1921
5. Fjordager IF
6. Kolding B.
7. Skælskør BI
8. FK Prespa
14
7
6
6
4
3
2
3
0
4
4
2
4
3
5
0
0
3
4
6
6
8
7
11
50-6
24-13
16-24
24-29
33-37
18-28
16-34
23-33
42
25
22
20
16
12
11
9
Pulje 1
1. IF Skjold Birkerød
2. Søllerød-Vedbæk
3. Værløse BK
4. Jægersborg BK
5. KB
6. Helsingør IF
7. Stenløse BK
8. FB
9. Farum BK
10. Køge BK
11. Sundby BK
12. Herfølge BK
13. FC Bornholm
14. AB
15. B 93
16. KFUMs BK
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15
15
15
14
15
15
15
11
10
9
8
8
7
7
7
6
5
4
5
3
2
1
2
0
2
3
3
3
4
3
2
3
3
5
1
4
5
5
2
4
3
3
4
4
4
5
6
5
7
6
9
7
8
9
11
38-13
30-16
36-21
31-21
33-24
28-24
27-23
29-26
30-20
24-34
34-34
32-49
21-26
30-43
23-37
10-45
33
32
30
27
27
25
24
23
21
18
17
16
13
11
8
8
Pulje 2
1. Brøndby IF
2. Esbjerg fB
3. Roskilde B 1906
4. Albertslund IF
5. Bramming BK
6. AB 70
7. Virum-Sorgenfri BK
8. OB
9. Vanløse IF
10. Greve IF
11. BK Avarta
12. Vejle BK
13. Horsens fS
14. Avedøre IF
15. Lundtofte BK
16. B 1921
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
12
10
8
7
7
6
5
6
6
5
5
4
3
2
3
0
1
3
2
2
0
3
5
2
2
1
1
3
4
4
1
1
2
2
5
6
8
6
5
7
7
9
9
8
8
9
11
52-14
50-16
33-18
25-20
29-40
28-33
17-22
29-25
26-28
21-30
34-34
23-26
28-34
25-35
16-34
17-44
42
37
33
26
23
21
21
20
20
20
16
16
15
13
10
10
Pulje 3
1. Næsby BK
2. Varde IF
3. AaB
4. Herning Fremad
5. Silkeborg IF
6. Thisted FC
7. Viborg FF
8. Hobro IK
9. FC Aarhus
10. Nørresundby B
11. Thurø BK
12. Ikast fS
13. Svendborg fB
14. AGF
15. Korup IF
16. Brande IF
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
9
9
9
9
8
7
7
7
6
5
5
4
5
3
4
3
4
2
1
0
3
2
2
0
3
4
4
4
1
5
2
3
2
4
5
6
4
6
6
8
6
6
6
7
9
7
9
9
31-15
34-21
36-25
37-24
33-25
32-24
36-36
31-29
32-32
26-25
16-18
23-27
24-29
24-42
28-55
25-41
31
29
28
27
27
23
23
21
21
19
19
16
16
14
14
12
Pulje 3
1. FC Aarhus
2. Bramming IF
3. Vejle BK
4. Thisted FC
5. Tjørring IF
6. Silkeborg KFUM
7. Aalborg Chang
8. Vejen SF
76
DBU Årsberetning 2003
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
8
8
8
5
5
4
3
2
4
2
2
4
4
1
4
5
2
4
4
5
5
9
7
7
34-18
42-25
28-20
27-23
27-32
18-29
17-32
22-36
28
26
26
19
19
13
13
11
DBU Turneringer
Stillinger – Herre-DS
Slutstillingen i Danmarksseriens Kvalifikationsrække – efterår 2003
Pulje 1
1. Ballerup IF
14
2. B 1908
14
3. Hvidovre IF
14
4. Måløv BK
14
5. Nivå-Kokkedal FK
14
6. Hørsholm-Usserød IK 14
7. Hasle IF
14
8. Gladsaxe-Hero BK
14
11
8
8
7
6
5
3
2
3
3
2
1
2
0
1
0
0
3
4
6
6
9
10
12
40-19
42-27
33-25
42-34
34-21
32-35
18-44
18-54
36
27
26
22
20
15
10
6
Pulje 2
1. Østerbro IF
2. Døllefjelde-Musse IF
3. Otterup B&IK
4. Fjordager IF
5. Kolding B
6. HFK Sønderjylland
7. Skælskør BI
8. FK Prespa
14
14
14
14
14
14
14
14
7
7
7
7
7
5
4
3
5
4
3
2
1
0
1
2
2
3
4
5
6
9
9
9
30-22
21-12
24-16
50-31
28-21
25-33
23-46
26-46
26
25
24
23
22
15
13
11
Pulje 3
1. Tjørring IF
14
2. Frederikshavn fI
14
3. Sædding-Guldager IF 14
4. Aalborg Chang
14
5. Lindholm IF
14
6. Viby IF
14
7. Silkeborg KFUM
14
8. Vejen SF
14
9
8
8
7
6
4
2
1
4
4
2
3
2
3
3
1
1
2
4
4
6
7
9
12
37-21
36-21
29-23
31-24
25-21
27-33
25-44
19-42
31
28
26
24
20
15
9
4
Oprykningskampe til Danmarksseriens Kvalifikationsrække – forår 2004
OKS-BK Skjold
1-4
BK Skjold-OKS
2-0
Hillerød GI-Aabyhøj IF
2-0
Aabyhøj IF-Hillerød GI
1-0
OKS-Aabyhøj IF
1-2
Aabyhøj IF-OKS
5-4
Oprykkere: BK Skjold, Hillerød GI og Aabyhøj IF
77
DBU Årsberetning 2003
DBU Turneringer
Stillinger – Dame-DM
Stillinger – Dame-DS
Slutstilling, Dame-DM, Elitedivisionen – 2002/2003
Slutstilling, Dame-DS, forår 2003
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Brøndby IF
Fortuna Hjørring
OB
IK Skovbakken
FV København
Vejle BK
Horsens SIK
B 1921
21
21
21
21
21
21
21
21
17
16
13
13
9
4
1
2
3
0
2
1
3
3
5
1
1
5
6
7
9
14
15
18
73-15
76-16
53-18
65-36
46-34
18-43
13-65
9-126
+58
+60
+35
+29
+12
–25
-52
–117
54
48
41
40
30
15
8
7
Slutstilling, Dame-DM, 1. division – 2002/2003
1. Skovlunde IF
2. Team Viborg
3. Varde IF
4. Vejlby IK
5. B 52/AFC
6. Køge BK
7. Vojens BI
8. BK Skjold
9. Lunde GIF
10. Raklev GI
11. Thisted FC
12. Hillerød GI damer
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
15
12
12
11
10
8
8
8
7
7
6
3
2
5
5
2
3
6
4
3
4
3
6
4
2
5
5
9
9
8
10
11
11
12
10
15
71-20
65-30
63-33
58-52
43-42
49-46
35-52
33-51
36-58
49-55
33-55
23-64
+51
+35
+30
+6
+1
+3
–17
–18
–22
–6
–22
–41
50
41
41
35
33
30
28
27
25
24
24
13
Pulje 1
1. Brøndby IF
2. Munkholm FK
3. Brønshøj BK
4. FB
5. Sundby BK
6. Hvidovre IF
10
10
10
10
10
10
8
5
4
3
3
0
2
4
4
2
2
0
0
1
2
5
5
10
43-13
17-10
30-23
14-21
14-25
10-36
26
19
16
11
11
0
Pulje 2
1. Skårup IF
2. Bårse IF
3. NB/Rudbjerg
4. OB
5. B 67
6. Årslev BK
10
10
10
10
10
10
6
6
5
3
3
1
3
0
2
3
2
2
1
4
3
4
5
7
30-13
32-29
27-24
17-18
28-27
8-31
21
18
17
12
11
5
Pulje 3
1. Kolding IF
2. Herning FC
3. Lysabild AC
4. Fortuna Hjørring
5. IK Skovbakken
6. Team Viborg
10
10
10
10
10
10
8
7
5
3
2
2
1
0
1
2
2
0
1
3
4
5
6
8
49-13
31-13
15-24
23-29
13-30
7-29
25
21
16
11
8
6
Slutstilling, Dame-DS, efterår 2003
Stilling, Dame-DM, Elitedivisionen – 2003/2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Fortuna Hjørring
Brøndby IF
IK Skovbakken
Vejle BK
OB
Skovlunde IF
Horsens SIK
FV København
11
11
11
11
11
11
11
11
9
8
7
6
3
3
3
2
0
2
1
1
1
0
0
1
2
1
3
4
7
8
8
8
32-13
29-9
42-15
19-21
11-27
18-25
13-33
9-30
+19
+20
+27
-2
-16
–7
-20
–21
27
26
22
19
10
9
9
7
Stilling, Dame-DM, 1. division – 2003/2004
1. Køge BK
2. B 52/AFC
3. Varde IF
4. Team Viborg
5. B 1921
6. Vejlby IK
7. BK Skjold
8. Kolding IF
9. Vojens BI
10. Skårup IF
11. Lunde GIF
12. Munkholm FK
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
7
7
6
6
6
4
4
3
3
3
3
0
3
3
5
3
0
4
4
2
2
1
1
0
1
1
0
2
5
3
3
6
6
7
7
11
31-10
27-11
32-16
34-15
26-22
26-18
21-16
23-32
12-24
15-23
10-32
4-42
+21
+16
+16
+19
+4
+8
+5
-9
–12
–8
–22
-38
24
24
23
21
18
16
16
11
11
10
10
0
Pulje 1
1. Brøndby IF
2. Brønshøj BK
3. FB
4. Sundby BK
5. Hvidovre IF
6. Hillerød GI damer
10
10
10
10
10
10
10
7
6
4
2
0
0
0
0
1
1
0
0
3
4
5
7
10
56-7
33-14
25-26
14-24
9-36
0-30
30
21
18
13
7
0*
Pulje 2
1. Raklev GI
2. OB
3. FC Bårse/Præstø
4. B 67
5. NB/Rudbjerg
6. Årslev BK
10
10
10
10
10
10
8
6
5
2
2
2
1
1
0
4
2
2
1
3
5
4
6
6
56-18
22-21
32-34
19-29
19-26
19-39
25
19
15
10
8
8
Pulje 3
1. Fortuna Hjørring
2. Herning FC
3. Thisted FC
4. IK Skovbakken
5. Lysabild AC
6. Team Viborg
10
10
10
10
10
10
7
4
5
4
1
1
2
6
3
4
1
0
1
0
2
2
8
9
35-10
16-9
13-9
31-15
13-24
7-48
23
18
18
16
4
3
* Hillerød GI damer trak holdet
Kvalifikationskampe til Dame-DS 2004
Farum-Sundby
4-1
BK Stjernen-B 67
1-3
Lemvig GF-IK Skovbakken
1-4
Grindsted/Billund-B 67
2-1
Farum BK-BK Skjold
5-2
Oprykkere: Farum BK, IK Skovbakken og Grindsted/Billund
78
DBU Årsberetning 2003
DBU Turneringer
Landspokalturneringen – herrer
DONG CUP - 2002/03
Kvartfinaler
Brøndby IF - FC København
Viborg FF - Farum BK
FC Midtjylland - Esbjerg FB
Næstved BK- AaB
1-0
5-2
3-1
1-4
Semifinaler
AaB - Brøndby IF
Brøndby IF - AaB
FC Midtjylland - Viborg FF
Viborg FF - FC Midtjylland
1-3
1-0
3-2
0-0
Finale
Brøndby - FC Midtjylland
3-0
DONG CUP - 2003/04
1. omgang
Kolding KFUM - Varde IF
Østre Boldklub - Korup IF
Virum-Sorgenfri BK - Nykøbing FA
Borbjerg GU - Nørresundby B.
Hornbæk SF - Vildbjerg SF
Ringkøbing IF - FC Nordjylland
Brabrand IF - Skive IK
Koldby/Hørdum IF - Holstebro B.
Kvik IF - Lindholm IF
Hobro IK - Hjørring IF
Brønderslev IF - Jetsmark
Odder IGF - Næsby BK
Tåsinge fB - Hviding IF
Allesø GF - Svendborg fB
Marstal IF - Fjordager IF
BK Marienlyst - Dalum IF
Stensballe IK - AIA/Tanbjerg
Sædding/Guldager IF - Kolding FC
FC Bornholm - Lyngby BK
Taastrup FC - Fremad Amager
Amager FF - B 1908
Rosenhøj BK - Frederiksberg B.
Lejre/Osted - B. Frem Sakskøbing
Kalundborg GB - Glostrup FK
Toreby-Grænge B. - Holbæk B&I
KFUM BK, Roskilde - Listrup U&IF
Ørslev GIF - IF ’Skjold’ Birkerød
Helsingør IF - Albertslund IF
BK Rødovre - Roskilde B. 1906
Valby BK - Slagelse B&I
Østerbro IF - Næstved BK
BK Viktoria - Greve IF
1-3
1-3
1-5
0-5
6-5*!
0-3
0-2
0-3
5-2**
3-1
0-2
2-1
1-3
3-4
2-6
2-7
4-2
1-2
3-1
0-1
2-1
5-6*
4-0
1-4
0-13
6-3
1-2
1-0
2-1
1-6
1-0
2-8
2. omgang
Skive IK - Kolding FC
B 1909 - Holstebro BK
Dalum IF - FC Aarhus
Vildbjerg SF - Nørresundby BK
Varde IF - Korup IF
Odder IGF - Fjordager IF
Stensballe IK - Jetsmark IF
Kvik IF - FC Nordjylland
Hviding IF - AC Horsens
Hobro IK - Svendborg FB
BK Rødovre - Hvidovre IF
Amager FF - Nykøbing FA
KFUM BK, Roskilde - Fremad Amager
HIK - Slagelse B&I
Greve IF - Brønshøj BK
Lejre/Osted - IF ‘Skjold’ Birkerød
FB - Holbæk B&I
FC Bornholm - B 93
Østerbro IF - B 1913
Helsingør IF - Glostrup FK
3-1
2-4**
0-3
0-4
8-0
4-1
0-5
1-3
1-14
5-7***
1-2*
1-8
5-3
2-0
2-0
0-2
0-1
0-1
1-3
1-0
5. omgang
Onsdag den 24. marts 2004
AB - Viborg FF
Ølstykke FC - OB
Helsingør IF - Skive IK
FC Nordsjælland - FC København
Esbjerg FB - AaB
B93 - AC Horsens
BK Frem - Brøndby IF
Silkeborg IF - Nykøbing FA
Kvartfinalerne
Torsdag den 8. april 2004
Semifinalerne
Onsdag den 21. april og
onsdag den 5. maj 2004
Finalen
Torsdag den 20. maj 2004
* 1-1 efter ordinær spilletid
** 2-2 efter ordinær spilletid
*** 2-2 efter ordinær og forlænget spilletid
3. omgang
Randers FC - FC Aarhus
Skive IK - HFK Sønderjylland
Vejle BK - Silkeborg IF
Odder IGF - AC Horsens
Nørresundby BK - FC Nordjylland
Holstebro BK - FC Fredericia
Varde IF - Jetsmark IF
Holbæk BI - Ølstykke FC
Greve IF - Køge BK
IF ‘Skjold’ Birkerød - B1913
HIK - B93
Hvidovre IF - Nykøbing FA
KFUM BK Roskilde - Helsingør IF
Svendborg FB - BK Skjold
5-1
3-2*
2-4
0-6
1-2
8-7**
0-1
2-4
0-5
1-3
1-4
1-2
0-1
1-4*
* 1-1 efter ordinær spilletid
** 3-3 efter ordinær-, 4-4 efter forlænget spilletid
* 1-1 efter ordinær og forlænget spilletid
4. omgang
Viborg - AGF
Silkeborg IF - Herfølge BK
Nykøbing FA - FC Nordjylland
Skive IK - Holstebro BK
Helsingør IF - Jetsmark
BK Skjold - AC Horsens
Køge BK - AB
Randers FC - Ølstykke FC
B1913 - B93
FC Midtjylland - BK Frem
** 2-2 efter ordinær og forlænget spilletid
* 1-1 efter ordinær og forlænget spilletid
1-0
4-2
4-0
3-2
2-0
1-2
4-5*
3-4
0-1
0-1
! Hornbæk blev efterfølgende trukket ud af turneringen efter
en afgørelse i DBUs disciplinærudvalg, da klubben som en
del af samarbejdsaftalen for Randers FC er at betragte som
et 2. hold og dermed ikke spilleberettiget i turneringen.
79
DBU Årsberetning 2003
DBU Turneringer
Landspokalturneringen – damer
Landspokalturneringen for damer 2002/03
Semifinaler
Team Viborg – OB
Vejle BK – IK Skovbakken
1-2
0-3
Finale
OB – IK Skovbakken
4-3*
* 2-2 efter ordinær spilletid
Landspokalturneringen for damer 2003/04
1. omgang
Brede IF - B 73, Slagelse
Farum BK - BK Rødovre
Herstedøster IC - Lillerød IF
Hundige BK - AaIF/Knudsker
B. Pioneren - Årslev BK
NB/Rudbjerg - Sundby BK
B 1913 - Grindsted/Billund
Verninge IF - B 67, Odense
Vorup fB - Vejen SF
Skive IK - Aars IK
Jetsmark IF - Vejgaard B.
ASA, Aarhus - Herning FC
0-1
24-0
0-7
5-1
0-3
4-3*
3-2
0-14
2-3
3-1
3-1
2-3
* 0-0 efter ordinær og forlænget spilletid
2. omgang
Skive IK - Jetsmark IF
Køge BK - Skovlunde IF
Vejen SF - Vejlby IK
Lunde GIF - Varde IF
Thisted FC - B 52/AFC
Skovbakken - Horsens SIK
Raklev GI - B. Skjold
Team Viborg - Fortuna Hjørring
Hundige BK - B 1921
Vojens BI - OB
Hillerød GI - Brøndby IF
Farum BK - FV København
B 73 Slagelse - Årslev BK
Herning FC - B 67
Lillerød IF - NB/Rudbjerg
B 1913 - Vejle B.
* Brøndby vandt uden kamp
80
DBU Årsberetning 2003
1-2
0-1
0-11
3-2
4-1
6-0
1-3
0-8
0-3
0-9
0-3*
0-5
6-1
3-2
4-1
0-14
3. omgang
Herning FC - OB
Jetsmark IF - Vejlby IK
Thisted FC - Fortuna Hjørring
Vejle B - Skovbakken
Lillerød IF - Lunde GIF
B 73 Slagelse - FV København
BK Skjold - Brøndby IF
B 1921 - Skovlunde IF
0-6
0-7
0-8
1-3
0-1
2-5
0-2
0-5
Kvartfinaler
Vejlby IK - OB
Fortuna Hjørring - Brøndby IF
FV København - Skovlunde IF
Lunde GIF - Skovbakken
0-6
1-4
0-1
0-7
Semifinaler
Tirsdag den 27. april 2004
Skovbakken - Brøndby IF
Skovlunde - OB
Finale
Fredag den 7. maj 2004
DBU Turneringer
Tilskuertal – forår 2003
SAS Liga
16. omgang
17. omgang
18. omgang
19. omgang
20. omgang
21. omgang
22. omgang
23. omgang
24. omgang
25. omgang
26. omgang
27. omgang
28. omgang
29. omgang
30. omgang
31. omgang
32. omgang
33. omgang
I alt
43.064
53.651
54.600
56.515
35.953
45.650
36.550
43.298
42.360
51.499
41.280
69.349
43.377
69.310
57.705
744.161
1. division
16.183
6.058
5.075
7.155
7.244
8.020
5.757
6.195
6.706
6.693
7.465
7.628
7.573
10.084
7.340
2. division
3776
4678
4337
3.818
5.270
3.522
3.329
5.189
3.940
6.668
3.578
3.523
5.614
3.687
5.224
115.176
66.153
I alt
19.959
10.736
9.412
54.037
66.165
66.142
65.601
47.337
56.296
49.911
54.341
53.511
64.686
55.051
81.913
43.377
69.310
57.705
925.490
1. division
BK Frem
Vejle BK
HFK Sønderjylland
Herfølge BK
B 1909
Randers Freja FC
AC Horsens
Hvidovre IF
B 93
FC Fredericia
Brønshøj BK
FC Aarhus
B 1913
Ølstykke FC
BK Skjold
HIK
I alt
Hjemme
14.503
19.220
8.248
11.561
8.353
8.379
4.459
9.034
3.392
7.946
3.755
2.527
3.966
3.753
4.332
1.748
115.176
Ude
20.809
8.800
9.004
3.714
6.472
5.246
8.758
3.914
8.547
3.434
7.182
8.101
6.522
4.813
4.165
5.695
Ialt
35.312
28.020
17.252
15.275
14.825
13.625
13.217
12.948
11.939
11.380
10.937
10.628
10.488
8.566
8.497
7.443
Hjemme
14.100
8.177
8.969
5.403
2.699
3.869
3.920
2.126
1.335
2.539
1.824
1.336
3.202
3.112
1.697
1.845
66.153
Ude
4.465
8.004
2.789
3.233
5.348
4.097
3.472
5.236
5.520
4.281
4.922
4.785
2.516
2.033
3.378
2.104
Ialt
18.565
16.181
11.758
8.636
8.047
7.966
7.392
7.362
6.855
6.820
6.746
6.121
5.718
5.145
5.075
3.949
2. division
Forår 2003
Fald/stigning i %
Gennemsnit pr. kamp:
38,29
8.268
9,27
960
45,02
551
Forår 2002
Fald/stigning i %
1,84
Gennemsnit pr. kamp: 6.406
-23,80
878
10,79
380
17,76
1.087
-23,61
343
Forår 2001
Fald/stigning i %
Gennemsnit pr. kamp:
3,62
6.290
SAS Liga
FC København
Brøndby IF
AGF
OB
Viborg FF
Esbjerg fB
AaB
Silkeborg IF
FC Midtjylland
Farum BK
AB
Køge BK
I alt
Hjemme
184.917
140.912
83.438
68.626
36.072
42.755
54.086
41.923
29.896
30.616
19.446
11.474
744.161
Ude
96.755
91.744
82.624
60.089
69.318
60.893
49.324
46.767
44.653
43.712
54.576
40.884
Ialt
281.672
232.656
166.062
128.715
105.390
103.648
103.410
88.690
74.549
74.328
74.022
52.358
Nykøbing FA
BK Fremad Amager
Næstved IF
Skive IK
Svendborg fB
Kalundborg GB
Slagelse B&I
Hjørring IF
IF Skjold Birkerød
FC Nordjylland
Holstebro BK
Korup IF
Dalum IF
Kolding FC
Jetsmark IF
Glostrup FK
I alt
81
DBU Årsberetning 2003
DBU Turneringer
Tilskuertal – efterår 2003
1. omgang
2. omgang
3. omgang
4. omgang
5. omgang
6. omgang
7. omgang
8. omgang
9. omgang
10. omgang
11. omgang
12. omgang
13. omgang
14. omgang
15. omgang
16. omgang
17. omgang
18. omgang
19. omgang
20. omgang
I alt
SAS Liga
37.365
39.164
30.010
42.622
40.510
43.464
49.160
34.005
37.493
52.404
42.289
42.560
40.003
35.401
46.670
35.774
58.109
39.498
46.228
42.193
834.922
1. division
11.269
6.714
10.340
8.797
6.692
9.097
9.032
7.457
9.786
9.055
8.539
7.756
9.935
8.694
6.625
2. division
3.572
3.160
3.806
3.583
2.937
5.591
3.315
4.878
2.902
6.198
3.474
2.979
3.564
4.154
3.363
129.788
I alt
52.206
49.038
44.156
55.002
50.139
58.152
61.507
46.340
50.181
67.657
54.302
53.295
53.502
48.249
56.658
35.774
58.109
39.498
46.228
42.193
57.476 1.022.186
Efterår 2003
Fald/stigning i %
Gennemsnit pr. kamp:
19,33
6.957
51,91
1.081
0,10
479
Efterår 2002
Fald/stigning i %
Gennemsnit pr. kamp:
23,65
6.478
-17,11
712
39,65
479
Efterår 2001
Fald/stigning i %
Gennemsnit pr. kamp:
-4,11
5.239
-15,78
859
9,5
343
82
DBU Årsberetning 2003
Hjemme
185.655
162.899
86.535
74.234
84.673
60.592
25.909
32.830
22.595
29.504
26.677
42.819
834.922
Ude
95.918
84.962
85.345
69.685
43.585
60.878
82.326
74.235
70.379
63.389
61.863
42.357
Silkeborg IF
AC Horsens
Randers Freja FC
HFK Sønderjylland
Nykøbing FA
Vejle BK
FC Fredericia
BK Fremad Amager
Skjold BK
Ølstykke FC
B 93
Køge BK
B 1913
FC Nordjylland
FC Aarhus
Brønshøj BK
I alt
Ialt
281.573
247.861
171.880
143.919
128.258
121.470
108.235
107.065
92.974
92.893
88.540
85.176
hjemme
23.395
15.625
14.812
15.009
11.622
9.806
4.818
7.503
3.721
4.765
2.747
4.794
2.711
2.508
2.635
3.317
129.788
ude
7.860
14.038
13.718
9.273
6.620
8.331
10.590
7.520
8.965
6.998
7.750
4.568
6.345
6.207
5.925
5.080
I alt
31.255
29.663
28.530
24.282
18.242
18.137
15.408
15.023
12.686
11.763
10.497
9.362
9.056
8.715
8.560
8.397
hjemme
10.239
6.651
5.138
4.415
3.301
3.130
3.102
3.186
3.668
4.227
2.054
1.965
1.488
1.717
1.787
1.408
57.476
ude
5.058
2.902
3.925
4.512
4.649
4.762
4.666
3.741
3.143
2.145
3.201
2.978
3.411
3.034
2.580
2.769
I alt
15.297
9.553
9.063
8.927
7.950
7.892
7.768
6.927
6.811
6.372
5.255
4.943
4.899
4.751
4.367
4.177
2. division
Næstved IF
Holbæk B&I
Slagelse B&I
Lyngby BK
B 1909
Dalum IF
Kolding FC
Kalundborg GB
Hvidovre IF
Skive IK
Brabrand IF
Hjørring IF
HIK
Jetsmark IF
Holstebro B
Glostrup FK
I alt
SAS Liga
FC København
Brøndby IF
AGF
OB
AaB
Esbjerg fB
FC Nordsjælland
BK Frem
Herfølge BK
FC Midtjylland
AB
Viborg FF
I alt
1. division
DBU Turneringer
Paaskebrød U/21-turneringen
Paaskebrød U/21-turneringen fik med virkning
fra 2003 ny turneringsstruktur, hvilket betød,
at turneringen fremover vil være en såkaldt
’efterårs/forårs-turnering’, med indledende
runder i efteråret og afsluttende runder samt
finalekampe i foråret.
Ændringen skete blandt andet efter ønske fra
mange klubber, hvor primært afviklingen af et
slutspil i efteråret, hvor døgnets lyse timer er
færre, har skabt en del praktiske problemer.
Som en følge af den ny struktur, fungerede
2003 derfor som overgangsperiode, hvor det
indledende puljespil blev afviklet som en dobbeltturnering.
De afsluttende finalekampe afvikles i maj/
juni 2004.
Old Boys og Veteraner
Landspokalturneringen for Veteraner 2003
Kvartfinaler
Horsens-Skagen
Silkeborg-B 1913
Brønshøj-Dragør
Næstved-Slagelse
Landspokalturneringen for Old Boys 2003
3-0
8-7*
2-0
4-2
Kvartfinaler
Bramming-Søvind
AGF-Vaarst/Fjellerad ½
Skovshoved-IK Viking
Slagelse-Lyngby
Semifinaler
Horsens-Silkeborg
Næstved-Brønshøj
3-1
7-8*
Semifinaler
Søvind-AGF
Lyngby-Skovshoved
Finale
Horsens-Brønshøj
6-5*
Finale
AGF-Lyngby
* Efter forlænget spilletid og straffespark.
Danmarksmesterskabet for Old Boys 2003
Pulje 1
Lyngby-Viking
Viking-Skovshoved
Skovshoved-Lyngby
6-0
1-4
3-4
1-4
6-0
Pulje 2
Fjordager-B 1921
AGF-Fjordager
B 1921-AGF
1-1
3-2
0-1
2-1*
Finale
Lyngby-AGF
4-1
0-2
3-1
5-1
0-5
* AGF frataget titlen, da de benyttede en ikke-spilleberettiget
spiller i finalen
83
DBU Årsberetning 2003
DBU Turneringer
Inde-DM
Herreseniorer
Dameseniorer
Damejuniorer
Pulje A
Albertslund IF - AB 70
Slagelse B&I - AaB
AaB - Albertslund IF
Slagelse B&I - AB 70
AB 70 - AaB
Albertslund IF - Slagelse B&I
2-5
5-3
1-6
1-6
5-3
6-1
Pulje A
IK Skovbakken - Brønshøj BK
Lillerød IF - OB
Brønshøj BK - Lillerød IF
OB - IK Skovbakken
IK Skovbakken - Lillerød IF
Brønshøj BK - OB
7-1
4-6
3-5
2-2
5-1
0-6
Pulje A
Vejle BK - IK Viking
Brøndby IF - BK Rødovre
IK Viking - Brøndby IF
BK Rødovre - Vejle BK
Vejle BK - Brøndby IF
BK Rødovre - IK Viking
7-2
4-3
5-8
3-5
6-1
1-6
Pulje B
Skjold - Nørresundby BK
Vordingborg IF - Faxe
Nørresundby BK - Vordingborg IF
Faxe - Skjold
Skjold - Vordingborg IF
Nørresundby BK - Faxe
4-6
4-2
6-3
2-3
6-4
5-1
Pulje B
Hillerød GI Damer - Brøndby IF
Hvidovre IF - Horsens SIK
Brøndby IF - Hvidovre IF
Horsens SIK - Hillerød GI Damer
Hillerød GI Damer - Hvidovre IF
Brøndby IF - Horsens SIK
2-4
2-6
9-0
3-4
5-1
4-2
Pulje B
ASV, Hadsund - TH Midtsjælland
Præstø IF - OB
TH Midtsjælland - Præstø IF
OB - ASV, Hadsund
ASV, Hadsund - Præstø IF
OB - TH Midtsjælland
5-0
6-1
2-5
0-5
4-2
6-2
Pulje C
Vorup FB - Næstved BK
Holbæk B&I - B 1913
Næstved BK - Holbæk B&I
B 1913 - Vorup FB
Vorup FB - Holbæk B&I
Næstved BK - B 1913
5-3
5-3
7-2
2-4
1-6
3-3
Pulje C
Fortuna Hjørring - Måløv BK
BK Skjold - B 1921
B 1921 - Fortuna Hjørring
Måløv BK - BK Skjold
B 1921 - Måløv BK
Fortuna Hjørring - BK Skjold
3-0
4-5
3-5
4-4
6-1
6-4
Pulje C
Brede IF - Skovlunde IF
Hvidovre IF - NB/Rudbjerg FB
Skovlunde IF - Hvidovre IF
NB/Rudbjerg FB- Brede IF
Brede IF - Hvidovre IF
NB/Rudbjerg FB- Skovlunde IF
0-10
7-1
3-5
4-1
2-7
0-6
Pulje D
Kolding IF - FV København
Vejle BK - Skovlunde IF
Vejle BK - FV København
Skovlunde IF - Kolding IF
Kolding IF - Vejle BK
FV København - Skovlunde IF
3-2
6-3
1-3
2-3
2-11
6-0
Kvartfinaler
ASV Als - Brøndby IF
Vejle BK - OB
Hvidovre IF - IK Viking
Præstø IF - Skovlunde IF
2-1
4-3*
9-1
7-3
Semifinaler
ASV Als - Hvidovre IF
Vejle BK - Skovlunde IF
3-5
3-2
Kvartfinaler
Nørresundby BK - Albertslund IF
AB 70 - Næstved BK
Holbæk B&I - Vordingborg IF
Skjold - Vorup FB
3-4
2-6
5-4*
2-4
Semifinaler
Albertslund IF - Holbæk B&I
Næstved BK - Vorup FB
3-4*
3-2
3.-4. pladsen
Albertslund IF - Vorup FB
3-2
Finale
Holbæk B&I - Næstved BK
3-7
* efter Golden goal
Kvartfinaler
IK Skovbakken - Hillerød GI Damer
Fortuna Hjørring - FV København
OB - Brøndby IF
B 1921 - Vejle BK
DBU Årsberetning 2003
Kamp om bronzemedaljerne
Skovlunde IF–ASV Als
Finale
Hvidovre IF - Vejle BK
Semifinaler
IK Skovbakken - Fortuna Hjørring
Brøndby IF - Vejle BK
4-1
6-4
3.-4. pladsen
Fortuna Hjørring - Vejle BK
4-5*
Finale
IK Skovbakken - Brøndby IF
3-2
* efter Golden goal
84
3-1
4-3*
3-6
3-8
* efter Golden goal
1-2
3-6
DBU Turneringer
Herreynglinge
Herrejuniorer
Pulje A
Herfølge BK - Rønne IK
Brønshøj BK - Stenløse/Ganløse
Rønne IK - Brønshøj BK
Stenløse/Ganløse - Herfølge BK
Herfølge BK - Brønshøj BK
Rønne IK - Stenløse/Ganløse
6-5
7-2
2-8
2-9
5-3
10-1
Pulje A
Brøndby IF - Virum-Sorgenfri BK
Kolding BK - IK Viking
Virum-Sorgenfri BK - Kolding BK
IK Viking - Brøndby IF
Brøndby IF - Kolding BK
Virum-Sorgenfri BK - IK Viking
7-4
2-3
2-4
3-10
5-3
2-3
Pulje B
Køge BK - Solrød FC
Aars IK - B 93
Solrød FC - Aars IK
B 93 - Køge BK
Køge BK - Aars IK
Solrød FC - B 93
13-1
7-3
3-4
4-7
6-3
2-5
Pulje B
Albertslund IF IF - Fjordbyen FB
B 93- Nykøbing FA
Fjordbyen FB - B 93
Nykøbing FA - Albertslund IF IF
Albertslund IF IF - B 93
Fjordbyen FB - Nykøbing FA
0-3
3-4
3-4
6-0
3-8
0-8
Pulje C
OB - Hvidovre IF
Holbæk B&I - Kolding BK
Hvidovre IF - Holbæk B&I
Kolding BK - OB
OB - Holbæk B&I
Hvidovre IF - Kolding BK
4-2
5-2
3-2
5-4
2-7
4-4
Pulje C
B 1913 - Fårevejle BK
Holbæk B&I - Hvidovre IF
Fårevejle BK - Holbæk B&I
Hvidovre IF - B 1913
B 1913 - Holbæk B&I
Fårevejle BK - Hvidovre IF
7-4
5-5
4-4
2-4
2-7
2-6
Pulje D
BK Frem - Nord/Als BK
Humlebæk BK - Nykøbing FA
Nord/Als BK - Humlebæk BK
Nykøbing FA - BK Frem
BK Frem - Humlebæk BK
Nord/Als BK - Nykøbing FA
5-2
3-6
6-5
6-4
3-3
1-8
Pulje D
Fredericia FF - Helsinge SI
Næstved BK IF - AB 70
Helsinge SI - Næstved BK IF
AB 70 - Fredericia FF
Fredericia FF - Næstved BK IF
Helsinge SI - AB 70
1-5
4-1
7-1
5-6
0-11
7-4
Kvartfinaler
Herfølge BK - Aars IK
Holbæk B&I - BK Frem
Brønshøj BK - Køge BK
Hvidovre IF - Nykøbing FA
3-2
5-4*
2-8
4-6
Kvartfinaler
Brøndby IF - B 93
B 1913 - Næstved BK IF
IK Viking - Nykøbing FA
Holbæk B&I - Helsinge B&I
5-4*
3-2*
2-4
8-1
Semifinaler
Herfølge BK - Holbæk B&I
Køge BK - Nykøbing FA
3-5
6-5*
Semifinaler
Brøndby IF - B 1913
Nykøbing FA - Holbæk B&I
4-2
3-2*
3.-4. pladsen
Herfølge BK - Nykøbing FA
6-5*
3.-4. pladsen
B 1913 - Holbæk B&I
5-6*
Finale
Holbæk B&I - Køge BK
4-3*
Finale
Brøndby IF - Nykøbing FA
* efter Golden goal
2-5
* efter Golden goal
85
DBU Årsberetning 2003
DBU Turneringer
Ungdoms-DM
Slutstillingen i Ynglinge-Ligaen 2003
1. KB
2. Silkeborg IF
3. AB
4. Lyngby BK
5. Brøndby IF
6. Ikast fS
7. BK Frem
8. AaB
9. B 1913
10. Vejle BK
11. AGF
12. Farum BK
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
67-25
60-31
40-23
51-53
30-40
51-47
34-32
34-40
35-51
39-47
29-50
31-62
49
49
39
32
32
30
30
28
25
21
19
16
Stilling, Ynglinge-Divisionen, forår 2003
Pulje 1
1. Herfølge BK
2. Køge BK
3. B 93
4. Helsingør IF
5. B 1903
6. Holbæk BI
10
10
10
10
10
10
27-14
16-7
17-16
18-23
14-22
19-29
22
20
18
11
7
6
Pulje 2
1. Nykøbing F. Alliancen
2. OB
3. Kolding FC
4. Hvidovre IF
5. Næstved IF
6. Svendborg fB
10
10
10
10
10
10
33-22
23-12
16-11
14-12
11-26
5-19
21
20
17
16
8
3
Pulje 3
1. AC Horsens
2. Randers FC
3. Esbjerg fB
4. Holstebro B
5. HFK Sønderjylland
6. IK Skovbakken
10
10
10
10
10
10
43-17
32-18
22-21
18-27
16-33
12-27
24
20
16
8
8
5
86
DBU Årsberetning 2003
Slutstilling, Ynglinge 1. division, efterår 2003
Stilling, Junior-Divisionen, forår 2003
1. Køge BK
2. AC Horsens
3. Herfølge BK
4. Randers FC
5. OB
6. Nykøbing FA
7. B 93
8. Kolding FC
Pulje 1
1. Hvidovre IF
2. Køge BK
3. B 93
4. BK Frem
5. Albertslund IF
6. Holbæk BI
10
10
10
10
10
10
22-5
28-8
12-13
17-24
15-24
11-31
27
24
14
10
8
4
Pulje 2
1. Næstved IF
2. Nykøbing FA
3. OB
4. Kolding FC
5. Svendborg fB
6. Herfølge BK
10
10
10
10
10
10
30-13
32-9
23-10
18-16
9-43
11-32
27
24
19
12
4
2
Pulje 3
1. SUB Sønderborg
2. Randers FC
3. Skive IK
4. Haderslev FK
5. IK Skovbakken
6. AC Horsens
10
10
10
10
10
10
26-9
21-14
25-25
22-24
14-23
19-32
22
20
13
13
7
7
14
14
14
14
14
14
14
14
37-21
55-27
43-23
41-26
29-32
23-45
27-47
25-59
30
29
26
26
15
14
11
7
Slutstilling, Ynglinge 2. division, efterår 2003
Pulje 4
1. Holbæk BI
2. Helsingør IF
3. BK Avarta
4. Hvidovre IF
5. Ringsted IF
6. Næstved IF
7. FS Amager
8. B 1903
14
14
14
14
14
14
14
14
42-21
38-22
42-17
28-22
25-30
29-35
18-33
0-42
29
29
28
26
22
17
9
0
Pulje 5
1. Esbjerg fB
2. Holstebro BK
3. HFK Sønderjylland
4. Dalum IF
5. Thisted FC
6. IK Skovbakken
7. Aalborg Chang
8. Svendborg fB
14
14
14
14
14
14
14
14
35-13
40-21
39-23
41-49
33-35
21-39
27-36
12-32
32
26
23
23
18
14
12
11
Slutspil, Ynglinge 2. division 2003
Esbjerg fB-Holbæk BI 0-2
Holbæk BI-Esbjerg fB 4-1
Vinder: Holbæk BI
Slutstilling, Junior-Ligaen 2003
1. AGF
22
51-27
2. Silkeborg IF
22
48-24
3. Brøndby IF
22
44-25
4. KB
22
44-28
5. AaB
22
45-33
6. Lyngby BK
22
45-33
7. Esbjerg fB
22
35-42
8. Ikast fS
22
24-33
9. AB
22
38-48
10. Farum BK
22
22-49
11. B 1913
22
21-45
12. Vejle/Bredballe
22
21-51
47
47
40
40
36
34
32
27
24
20
15
9
Slutstilling, Junior 1. division, efterår 2003
1. Næstved IF
2. Nykøbing FA
3. Randers FC
4. Hvidovre IF
5. Køge BK
6. SUB Sønderborg
7. B 93
8. OB
14
14
14
14
14
14
14
14
33-16
29-14
26-18
25-22
24-29
16-20
13-32
14-29
35
28
25
22
17
15
10
7
DBU Turneringer
Dame-juniorer
Slutstilling, Junior 2. division, efterår 2002
Stilling, Damejunior-DM, forår 2003
Pulje 4
1. Herfølge BK
2. BK Frem
3. KFUM Roskilde
4. Holbæk BI
5. Oure-Skolernes IF
6. Albertslund IF
7. Slagelse BI
8. Helsingør IF
Pulje 1
1. Skovlunde IF
2. Vejle BK
3. Hvidovre IF
4. Lunde GIF
5. B 73 Slagelse
6. Brøndby IF
14
14
14
14
14
14
14
14
22-14
39-21
35-31
36-48
24-34
25-26
23-24
22-28
29
21
19
19
18
17
14
14
10
10
10
10
10
10
25-6
21-13
16-12
10-18
14-22
11-26
23
21
19
9
6
5
Stilling, Damejunior-DM, forår 2003
Pulje 5
1. IK Skovbakken
2. Kolding FC
3. AC Horsens
4. Haderslev FK
5. Thisted FC
6. Skive IK
7. Aabenraa B
8. Svendborg fB
14
14
14
14
14
14
14
14
Slutspil, Junior 2. division 2003
Herfølge BK-IK Skovbakken 0-4
IK Skovbakken-Herfølge BK 2-2
Vinder: IK Skovbakken
46-16
33-23
46-25
33-29
20-19
24-36
22-33
9-52
32
29
24
22
21
15
11
3
Pulje 2
1. Fortuna Hjørring
2. OB
3. IK Skovbakken
4. Varde IF
5. ASV-Als
6. Horsens SIK
10
10
10
10
10
10
32-11
24-19
21-18
16-15
18-22
12-38
25
18
16
14
10
2
Slutstilling, Damejunior-DM 2003
1. Vejle BK
14
40-15
2. Fortuna Hjørring
14
39-19
3. Skovlunde IF
14
53-16
4. Varde IF
14
21-24
5. IK Skovbakken
14
35-25
6. Hvidovre IF
14
38-31
7. OB
14
21-38
8. Lunde GIF
14
8-87
32
28
25
23
21
15
14
0
87
DBU Årsberetning 2003
DBU Turneringer
Internationalt
UEFA Champions League 2003/2004
Womens Cup 2002/2003
2. kvalifikationsrunde
FC København–Sliema Wanderes
Sliema Wanderes–FC København
Semifinaler
4-1
0-6
3. kvalifikationsrunde
Glasgow Rangers–FC København
FC København– Glasgow Rangers
Umeå–Fortuna Hjørring
Fortuna Hjørring–Umeå
4-1
0-3
Womens Cup 2003/2004
Kvalifikationsrunden
Indledende gruppespil - pulje 1
Brøndby–Dinamo Minsk
Dinamo Minsk–Brøndby
3-0
0-2
FC Nordsjælland–FC Shirak
FC Shirak–FC Nordsjælland
4-0
0-2
Esbjerg–Santa Coloma
Santa Coloma–Esbjerg
5-0
1-4
OB–FC Tallin
FC Tallin–OB
1-1
0-3
1. runde
Brøndby–Viktoria Zizkov
Viktoria Zizkov–Brøndby
1-0
0-1
Ferencvaros–FC København
FC København–Ferencvaros
1-1
1-1
Spartak Moskva–Esbjerg
Esbjerg– Spartak Moskva
2-0
1-1
Panionios–FC Nordsjælland
FC Nordsjælland–Panionios
2-1
0-1
OB–Crvena Zvezda
Crvena Zvezda–OB
2-2
4-3
2. runde
FC København–RCD Mallorca
RCD Mallorca–FC København
1-2
1-1
Schalke 04–Brøndby
Brøndby–Schalke 04
2-1
2-1
DBU Årsberetning 2003
3-1
1-5
Finaler
1-1
1-2
UEFA CUP 2003/2004
88
Fortuna Hjørring–Arsenal
Arsenal–Fortuna Hjørring
Brøndby–FC Kilmarnock
Brøndby–KR Reykjavik
Brøndby–Nis Beograd
2-0
1-0
4-0
Kvartfinale
Brøndby–Gümrükcü Baku
Gümrükcü Baku–Brøndby
Modstandernes nationalitet
Sliema Wanderes, Malta
Glasgow Rangers, Skotland
Dinamo Minsk, Hviderusland
FC Shirak, Armenien
Santa Coloma, Andorra
FC Tallinn, Estland
Viktoria Zizkov, Tjekkiet
Ferencvaros, Ungarn
Spartak Moskva, Rusland
Panionios, Grækenland
Crvena Zvezda, Serbien & Montenegro
RCD Mallorca, Spanien
Schalke 04, Tyskland
Arsenal, England
Umeå, Sverige
FC Kilmarnock, Skotland
KR Reykjavik, Island
Nis Beograd, Serbien & Montenegro
Gümrükcü Baku, Aserbajdsjan
9-0
0-3
DBU Turneringer
89
DBU Årsberetning 2003
DBU Uddannelse
Uddannelsesudvalget
Uddannelsesudvalget har i 2003 holdt fem møder med samme besætning som i 2002. Udvalget har fortsat arbejdet med at understøtte implementeringen af de udviklede uddannelser.
For at medvirke til at de tværgående relationer på uddannelsesområdet bliver forstærket i de kommende år besluttede udvalget at
samle alle de lokale uddannelsesudvalg samt
de ansatte, der arbejder med uddannelse i administrationer, til et seminar, hvor målet var at
få igangsat tværgående grupper, der skulle arbejde med forskellige temaer.
Mødet blev gennemført den 10 september,
og blev et godt afsæt til det videre tværgående
samarbejde, der blev igangsat i løbet af efteråret 2003 og fortsætter ind i 2004.
Arbejdet med et oplæg til DBUs bestyrelse
omkring fastholdelse blev færdiggjort i samarbejde med DBU Børn og Unge. Fastholdelsesoplægget blev godt modtaget, og bestyrelsen
fandt, at der skulle arbejdes videre med eventuelt at inddrage andre specialforbund og DIF,
så den samlede investering for DBU til satsområdet kunne bringes ned
På DBUs repræsentantskabsmøde i 2003
blev en ny struktur på dommer- og uddannelsesområdet besluttet. Det betyder blandt andet, at DBUs uddannelsesudvalg i fremtiden
skal favne al dommeruddannelse både elite og
bredde. DBUs bestyrelse har derfor arbejdet på
en ny sammensætning af uddannelsesudvalget, som dog p.t. ikke er endelig færdiggjort.
Under alle omstændigheder sker der dog
en udskiftning i udvalget, i det Verner Ebdrup
meddelte, at han ikke ville fortsætte i udvalget
i 2004. Ebdrup har gennem årene lavet en stor
indsats for uddannelse i dansk fodbold, og skal
have tak for dette arbejde i DBUs uddannelsesudvalg.
90
DBU Årsberetning 2003
Uddannelsesudvalget bestod i 2003 af Thomas
Christensen (formand), Verner Ebdrup, Finn Ryberg, Gert Lundgaard, Kim Bjelstrand, Niels Chr.
Holmstrøm, Ole Albæk, Jørn Hedengran
DBU Uddannelse
Uddannelsesafdelingen
Den administrative sammensætning har også
i 2003 været uændret i forhold til 2002. Afdelingen er fortsat i fuld gang med at inspirere på
tværs med blandt andet pædagogiske principper for de enkelte uddannelser.
Afdelingens sammensætning pr. 31.12.2003
er: Henning Hansen, lederuddannelse, Gitte
Minor Petersen, klubuddannelse, Per Birkelund
Pedersen, dommeruddannelse, Peter Bonde,
træneruddannelse, Heidi Lüthje, træneruddannelse, Sanni Lindtofte, træneruddannelse, Poul
Gilling, uddannelseschef.
I skrivende stund arbejdes der med overvejelser om det videre forløb med ressourcerne
i DBU Uddannelse, i det to af medarbejdernes
åremålskontrakter udløber i løbet af 2004.
DBU Uddannelse har også i 2003 deltaget
i mange spændende projekter. I forbindelse
med den nye struktur på dommer- og uddannelsessiden besluttede DBUs bestyrelse, at der
skulle nedsættes en ad hoc gruppe, der fik til
opgave at beskrive alle opgaver på dommerog uddannelsessiden. I dette arbejde deltog
Gitte Minor Petersen samt Per Birkelund Pedersen sammen med repræsentanter fra lokalunionerne, DBU Turneringer samt fra dommerkredse.
Også arbejdet med græsuddannelserne er
fortsat i 2003. Århus Tekniske Skole tilbyder
nu græsuddannelse målrettet mod de folk, der
passer fodboldbanerne. Derved kan vi nu også
tilbyde målrettet græsuddannelse i Jylland ligesom vi fortsat kan tilbyde græsuddannelse på
Sjælland gennem AMU Nordsjælland.
Samarbejdet med DBU Turneringer om
grundkursus i fodboldadministration samt sikkerhedsseminaret blev fortsat i 2003 med god
respons i de tilbagemeldinger, der var efter tiltagene. Disse tiltag fortsætter i 2004.
Lederuddannelse
DBUs lederuddannelse er nu på vej ud i de danske fodboldklubber. 2003 er brugt til at færdiggøre lederuddannelsen, ansætte og uddanne
lederinstruktører. Herudover har breddekonsu-
lentkorpset været i træningstøjet. DBU Uddannelse har i samarbejde med konsulentfirmaet,
Ankerhus stået for udviklingen af lederuddannelsen.
Testklubber
I udviklingsfasen har følgende klubber stillet
sig til rådighed: Holstebro Boldklub, Frederiksberg Boldklub, Korup, Svendborg og Varde.
Herudover er vi i gang i følgende klubber:
Kongevænget, FIF Hillerød, HGI damer og herre,
Nødebo, B 1921 samt i JBUs organisation.
Lederuddannelsen
DBU tilbyder for første gang en lederuddannelse til klubbestyrelsesmedlemmer og potentielle ledere. En lederuddannelse, som forbedrer
klubbestyrelsesmedlemmernes kompetencer.
Kompetencer, der både kan bruges i foreningslivet samt i arbejds- og familielivet.
Inden klubbestyrelsen går i gang med den
målrettede kompetenceudvikling, er der en
analysefase, som er med til at give et øjebliksbillede af klubbens situation. I den forbindelse
har vi udviklet værktøjet, DBU Mønsterklub.
Værktøjet er bygget op med den anerkendte
Business Excellence model som skelet. Modellen kaldes også den danske kvalitetsmodel.
Herudover kortlægges klubbestyrelsens lederkompetencer. Det enkelte klubbestyrelsesmedlem foretager en selvvurdering og vurderer
de øvrige klubbestyrelsesmedlemmer på 14 udvalgte lederkompetencer.
På baggrund af DBU Mønsterklubanalysen udvælger bestyrelsen 2-3 indsatsområder,
som den ønsker at fokusere på. Den endelig
handleplan indeholder en beskrivelse af indsatsområder samt på hvilke områder, der skal
ske kompetenceudvikling. Vi tilbyder kompetenceudvikling inden for følgende områder:
Kommunikation, motivation, konflikthåndtering, personlig udvikling, team udvikling, forandringsledelse, mødeledelse, fundraising,
forhandling, projektplanlægning, PR og økonomiforståelse.
Samarbejdspartner
DBU ønsker at samarbejde så bredt som muligt omkring lederuddannelse. En af de væsentlige samarbejdspartner bliver kommunerne. På
nuværende tidspunkt er der indgået en samarbejdsaftale med Hillerød kommune. Aftaler
med Odense og Hirtshals kommuner er under
udarbejdelse. I løbet af 2004 forventer vi, at
yderligere 8-10 kommuner kommer til.
Styregruppe
I udviklingsfasen har der været nedsat en styregruppe, som består af: Ole Albæk, DBUs Uddannelsesudvalg, Lars Møller, Trehøje Kommune,
Benny Würtz, DSB S-tog, Susanne Hedegaard,
Team Danmark og Lars Fridberg, Center for ledelse. Henning Hansen, DBU Uddannelse er
tovholder på lederuddannelsen.
DBU Træneruddannelse
2003 blev året hvor den ny uddannelse holdt
sit endelige indtog. Ungdoms- og Seniortrænerkurserne blev erstattet af det nye DBU B2træner, og DBU M1-træner afløste det tidligere
målmandstrænerkursus. Sidst men ikke mindst
startede det nye Elitetrænerniveau; DBU A-træner op i december. Derfor blev året i høj grad
også præget af instruktøruddannelse, således
at vore instruktører var godt klædt på til starten på uddannelserne.
DBU Idékurser
I forbindelse med udviklingen af den ny træneruddannelse, blev det for år tilbage besluttet, at der skulle være et kursustilbud under
det officielle B-niveau. Kurserne skulle være
kortvarige, lokale og nemme at gå til for den
helt nye forældre- eller begyndertræner. Dette
arbejde kom rigtigt på skinner i 2003. Fem helt
nye kurser – under det fælles navn Idékurser
– blev færdigudviklet og søsat. Kurserne, som
både kan køre som en klubpakke med alle fem
kurser – eller udbydes som separate kurser, har
hver især en varighed af tre timer. Kurserne køres decentralt fra lokalunionerne, således at der
91
DBU Årsberetning 2003
DBU Uddannelse
skelnes mellem kompetencegivende uddannelse, som DBU står for, og inspirationskurser
som Lokalunionerne står for.
Idékurserne har fået deres helt eget design
med en pære som symbol for idéen. Tanken
med kurserne er – udover at de tilbyder her-ognu værktøjer til den nystartede træner – naturligvis også at inspirere til videreuddannelse. De
fem kurser har fået de meget korte og mundrette betegnelser Kampen, Træneren, Træningen, Bolden og Spilleren.
DBU B1-træner
Vi oplever en meget stor interesse for B1-uddannelsen.
Fleksibiliteten, som ligger implementeret
i de forskellige afviklingsmodeller, har vist sig
værende utrolig vigtig. 681 kursister har i 2003
gennemgået de 40 timers undervisning, og
dette tal er vi tilfredse med. Dog ikke mere tilfredse, end at succesen inspirerer os yderligere. For det er ingen hemmelighed, at vi tror,
at markedet rummer flere trænere end dem,
vi møder på uddannelsen. Den store succes
med B1 har medført et stort pres på de administrative ressourcer i DBU Uddannelse, hvilket
blandt andet har medført, at vi ikke har kunnet udbyde alle de kurser, der har været efterspørgsel efter. Udfordringen med ressourcerne
vil blive taget op i 2004 med henblik på at finde
en permanent løsning.
DBU B2-træner
I marts afsluttede vi det første DBU B2-træner
pilotforløb. B2 er sammenlagt 80 timers undervisning, som fordeler sig på en introweekend,
et midtvejsforløb samt en afslutningsweekend. Erfaringerne fra pilotuddannelsen – og
glimrende tilbagemeldinger fra kursisterne –
gjorde, at B2 kunne færdiggøres i foråret, hvorefter de første reelle B2-uddannelser kunne
starte op om sommeren. I alt fire forløb er afviklet med 96 kursister. Vi tror på, at der i 2004
vil være en større søgning på B2, idet de første
’nye’ kursister (som har gennemgået B1) nu er
92
DBU Årsberetning 2003
klar til den sidste tredjedel af det internationale B-niveau.
DBU B-eksamen
I modsætning til den tidligere træneruddannelse, har vi i den ny uddannelse separate eksaminer efter hvert niveau. I efteråret 2003 afviklede vi de første B-eksaminer. Eksamen er
helt frivillig, men sigter mod at få afsluttet et
niveau med en officiel DBU/UEFA licens. Det viste sig hurtigt, at der var endog meget stor interesse for at få dette officielle ’blå stempel’,
for de tre udbudte eksaminer havde henholdsvis 48, 25 og 47 kursister. Med trænerlicens-ordningen tager den ny uddannelse også højde for
det kommende klublicenssystem, som endelig
søsættes i 2004.
DBU M1-træner
Den første del af vores nye målmandstræneruddannelse blev startet op i sommeren 2003.
Med helt nyudviklet materiale, skriftligt såvel som præsentationer (DVD-visning på storskærm) kunne 13 ’målmandsnørder’ gå i gang
med at gribe, kaste og placere sig på den nye
kunstgræsbane i Vejle. M1 går i dybden med
målmandens tekniske færdigheder og foregår
med megen praktik på banen. Det viste sig hurtigt, at denne målgruppe har savnet et forum/
en uddannelse, hvor der i den grad er tid til at
gå i detaljer. Vi håber meget, at 2004 vil vise
sig at være året, hvor langt flere kursister vælger at specialuddanne sig på området, således
at vi fremover kan holde de flotte danske målmandstraditioner i hævd. Arbejdet med næste
niveau; DBU M2-træner er startet op og forventes afsluttet i 2004, hvor også det første pilotkursus løber af stablen.
DBU A-træner
Helt som planlagt blev 2003 året hvor det første DBU A-træner blev startet op. Det gamle
elitetrænerniveau var længe ventet for en
gruppe af kursister, hvilket betød, at et stort
hold på 28 kursister og seks DBU-instruktø-
rer mødtes til introweekenden i starten af december.
Uddannelsen, som byder på i alt 120 timers
undervisning, vil i 2004 fortsætte med studietur til La Manga i Spanien, midtvejsuge samt
afslutningsweekend. Som noget nyt i forhold
til tidligere, kan man nu deltage på dette niveau ved at være træner for eksempelvis et
lilleput- eller drengemesterrække hold. På pigesiden er damejuniorligaen også blevet adgangsgivende. Vi vil gerne sende et signal om,
at spillere i ’guldalderen’ også skal nyde godt af
højtuddannede trænere, og heldigvis er mange
klubber af samme opfattelse og vil gerne investere midler i sådanne trænere.
Elitetræneruddannelse – afslutning
I forbindelse med Trænerskolen i Aalborg gik
konkurs i sommeren 2003 valgte DBU at tilbyde de kursister, der var i gang med den et
årige elitetræneruddannelse, at de kunne færdiggøre deres uddannelse i DBU regi. I efteråret
2003 har 16 kursister således været i gang med
at afslutte deres uddannelse. De sidste eksaminer blev afholdt medio december, og i alt 13
kursister bestod eksamen.
De kursister, der var i gang med den to årige
elitetræneruddannelse i Trænerskoleregi fik tilbud om at deltage på DBU A-træner, der som
nævnt ovenfor startede op i december 2003.
Hjemmebanen og DBU Trænernet
DBUs software Hjemmebanen blev også i 2003
en stor succes, idet brugerskaren kom op på
næsten 1.000 trænere. En hjemmeside, benævnt DBU Trænernet, så dagens lys i februar.
Via DBU Trænernet kan de mange brugere udveksle øvelser med hinanden, hvilket betyder
en enestående og unik mulighed for viden deling blandt de mange brugere.
Nordisk træneruddannelseskonference
En fast nordisk tradition blev opretholdt i 2003.
Den nordiske konference blev afholdt i Stockholm i november måned. Hovedtemaet på pro-
DBU Uddannelse
grammet var træneruddannelse. Det blev nogle
spændende og udbytterige dage for alle. Det
blev fra flere sider konstateret, at den nye danske træneruddannelse i struktur, organisation,
nytænkning, pædagogik m.v. er et stort skridt
foran de andre lande. De andre nordiske landet
var imponerede over den sammenhæng i uddannelsen, som nu findes i Danmark – specielt
med den kommende klublicens in mente.
Dynamiske kurser
Efteruddannelse for P-trænere
Nyt DBU Dommerinstruktør korps
De tidligere Diplomtrænerhold – nu benævnt
DBU P-trænere – var samlet til efteruddannelse
i november i Brøndby. Også SAS-Liga-, lands- og
Elitedivisionstrænere var inviteret med. Udover
at blive opdateret på den kommende klublicens, blev gruppen inspireret med et indlæg
om ledelse, ligesom den tidligere norske landsholdstræner Egil ’Drillo’ Olsen gav sit indspark
til en debat om spillestil.
Der er ingen tvivl om, at disse trænere – som
alle fungerer på højeste niveau til daglig – har
savnet dette faglige forum. Det er vores håb, at
vi årligt kan gennemføre lignende seancer.
I foråret blev de tre grundlæggende kurser færdigrevideret (se figur 2 der illustrerer den strukturerede dommeruddannelse).
Det betyder, at alle kurser nu fremstår i et
fælles opdateret design med mange illustrationer og billeder. Alle kurser understøttes endvidere af videoklip med kampsituationer til at
understøtte dialogen i undervisningen.
(se figur 1)
Hen over sommeren og efteråret blev der
igangsat og gennemført et intenst opkvalificeringsforløb på fire moduler for de DBU Dommerinstruktører, der ønskede at arbejde med
fremtidens dommeruddannelser. Dette forløb
gør, at vi nu har registreret 33 DBU Dommerinstruktører. Vi sagde hermed farvel til 34 DBU
instruktører, som vi også her vil benytte lejligheden til at takke for den store indsats, som
de gennem årene har lagt i udviklingen af den
danske dommerstand.
Som en del af instruktøruddannelsen blev der
blandt andet arbejdet med feedback til den enkelte instruktør, ligesom der blev lagt op til, at
instruktørerne dannede lokale udviklings og
sparringsnetværk.
Dommeruddannelse
Fodboldfamilien
Det forgangne år har blandt andet haft fokus
på:
• Implementering af den strukturerede dommeruddannelse
• Revidering og nyudvikling af kurserne
• Flere nye dommere.
• Talentdommer udvikling
• Dommer instruktør uddannelse
• Orienteringsseminar
• Kursist registrering
Som håbet og forventet havde vi i det forgangne år en tiltrængt stigning i antallet af
beståede aspiranter. Der blev i alt uddannet
367 nye dommere mod 297 året før. En stigning på 23%.
Stigningen skyldes formentlig, at DBU har tilbagebetalt kursusprisen på 1.085 kroner til de
nye dommere, når de har dømt 20 kampe for
lokalunionen. Der er i alt betalt kursusprisen
tilbage til 98 dommere. Der er endvidere flere
eksempler på, at fodboldklubber har oprettet
aspiranthold for klubbens medlemmer. Det
glædelige ved dette er, at der også er kommet
aktive dommere ud af denne aktivitet.
Der blev også i år gennemført en Dommercamp på Sjælland med succes. Denne gang
via et samarbejde mellem BBU, SBU og KBU.
Det unikke ved dette koncept er, at vi herved
får fat i de helt unge dommere, samt på kort
tid uddanner disse til at virke i ungdomsrækkerne.
Som en del af synliggørelsen af dommeruddannelsen og muligheden for en tættere dialog
med såvel lokalunionerne og dommerklubberne,
var DBU vært ved et dialog- og orienteringsmøde i Odense marts måned. På mødet var
samlet godt 100 repræsentanter fra fodbold- og
dommerverdenen. Mødet var præget af en rigtig god stemning og mange gode dialoger, også
på tværs af unionerne. Der fremkom mange
spændende input til udviklingen af dommerkurserne. Disse input blev indarbejdet i det videre revisionsarbejde med dommerkurserne
Kursusstatistik Træneruddannelsen 2003
Dommeraktiviteter
Kursusstatiske Træneruddannelsen 2003:
kurser
kursister
Basiskurser
16
260
DBU B1-træner
41
739
DBU B2-træner
5
102
DBU M1-træner
1
13
DBU T-træner
1
23
DBU B-eksamen
6
157
Seniortrænerkursus
5
153
Elitetrænerkursus
1
13
I alt
76
1.460
Figur 1
Linjedommer
linjedommer
linjedommer
linjedommer
DBU
Dommeren
som leder
2
DBU
Linjedommer
2
DBU
Dommeren
som leder
1
DBU
Linjedommer
1
DBU
Dommer i
praksis
”Konflikthåndtering og dommergerningen”
”Lederstile og dommergerningen”
”Kommunikation, herunder kropssprog”
”Teori i praksis - videotræning og tests”
Figur 2
Igen i år har der været en mindre stigning i gennemførte dommerkurser, såvel kurset ’Dommer i praksis’ som kurset ’Dommeren som leder
1’ og linjedommerkurserne. Endvidere er der nu
kommet godt gang i brugen af de nye tema
kurser, af tre timers varighed.
Talent træning i Vejle
I samarbejde med eliteungdomsudvalget er det
besluttet at benytte Unionsstævnet i Vejle til
talentdommerudvikling. Der arbejdes således
på at lave et program for 10 udvalgte lokaltalenter.
Kursusregistrering
I det forløbne år er det endvidere lykkedes at få
overblik over hvilke kurser, den enkelte dom-
93
DBU Årsberetning 2003
DBU Uddannelse
mer har deltaget på. Det betyder, at DBU Plus
nu også indeholder data på samtlige dommerkurser, der har været udbudt de seneste år.
Hverveaktiviteter
I det forløbne år er der nedsat en ad hoc arbejdsgruppe med repræsentanter fra flere
dommerklubber. Denne gruppes opgave er at
udvikle og igangsætte landsdækkende hverveaktiviteter. Gruppen besluttede på sit første
møde i sensommeren 2003 at få et overblik
over, hvordan den typiske aspirant så ud, alder,
baggrund, motiv osv. Endvidere blev det besluttet at arbejde målrettet med hverve aktiviteter
via internettet.
Udviklingsgruppen
Gruppen består af repræsentanter fra såvel
DBU som DFU. Denne gruppe har i det forløbne
år haft et højt aktivitetsniveau og et godt og
udviklende samarbejde. Gruppen har som et
af de nyeste tiltag arbejdet med elitedommeruddannelsen, som fremover ligger i uddannelsesudvalgets regi efter vedtagelsen af den nye
dommer- og uddannelsesstruktur på DBUs repræsentantskabsmøde i februar 2003.
Klubuddannelsen
I løbet af året 2003 har aktiviteten på kursussiden været stor. Antallet af solgte kurser ligger på niveau med sidste år. I løbet af året har
der pågået en revision af fire af kurserne. En
arbejdsgruppe med kursuserfaring, nytænkning, pædagogik samt fodboldfaglig viden
har gennemarbejdet de nye versioner af kurserne. Kurserne ligger klar til brug i forårssæsonen 2004. I forbindelse med revisionsarbejdet er kurserne blevet testet med henblik på at
få klubbernes reaktioner på kursernes indhold
og materiale.
DBU IT er blevet inddraget i revisionen af
Klubben, drift og udvikling. I dette kursus vil
klubberne fremover kunne koble deres organisering og planlægning sammen med økonomi
og medlemsregistrering. Alle klubbens driftsopgaver samt det administrative overblik kan
udarbejdes via Kluboffice pakken, der har fået
integreret dele af Klubben, drift og udvikling
(klubbens årsplan) i programmet. Vi håber, at
klubberne vil gøre brug af dette nye spændende kursus.
DBU samarbejder med lokalunionerne omkring
den brede vifte af kursustilbud, der findes for
klubberne i dag. Dette betyder blandt andet et
samarbejde omkring efter-/videreuddannelsen
af instruktører til kurserne.
Breddekonsulenterne
DBUs Breddekonsulenter har i det forløbne år
arbejdet ihærdigt udfra følgende mål:
De overordnede mål er at afdække fodboldklubbernes behov og i samarbejde med fodboldklubberne at opstille en udviklingsplan
De overordnede fokusområder for breddekonsulentordningen er Klubudvikling, Fastholdelse og rekruttering samt lokale fokus- samt
indsatsområder.
Hele ideen med Breddekonsulentordningen
er, at breddekonsulenterne arbejder så tæt på
klubberne som muligt og så lokalt som muligt.
Derfor er breddekonsulenter til daglig forankret i lokalunionerne
Det skal bemærkes, at JBU har tre fuldtids
breddekonsulenter fordelt med en i hver af regionerne. 2, 3, 4. I løbet af 2003 har vi sagt farvel til Leif Hvam, Eigil Rasmussen, Anette Greve
og Henning Hansen. Ny breddekonsulent i SBU
fra 1. januar 2004 er Jan Petersen, der primært
skal virke i HT området.
Puljer
DBU har i 2003 modtaget i alt 102 ansøgninger
fra klubber til de tre puljer, der er rettet mod
klubberne. Ansøgningerne har ført til, at der i
alt er uddelt 1.092.000 kroner.
Aktivitetspuljen
Aktivitetspuljen benyttes af klubber, der har
brug for tilskud til eksempelvis uddannelsesdage, seminarer og aktiviteter i klubberne. Der
har i år været 85 ansøgninger til aktivitetspuljen, hvoraf 75 har fået tildelt i alt 195.000 kroner.
Udviklingspuljen
Udviklingspuljen søges af klubber, lokalunioner, personer udenfor fodboldens verden, studerende, forskere, der ønsker at gøre en forskel
i dansk fodbold. I 2003 støttede Udviklingspuljen 11 projekter. Det samlede støttebeløb blev
næsten 300.000 kroner. Det har typisk været
projekter inden for områder som organisations-
Figur 3
Status over solgte kurser november 2002 - oktober 2003
BBU
FBU
JBU
KBU
LFBU
SBU
I alt
Velkommen i klubben
Kursus
0
18
67
14
4
6
109
Vores Hold
0
1
15
0
0
1
17
Lederrekruttering1
2
5
0
0
0
8
Klubbens Årsplan2
2
25
0
3
2
34
Værdispil
3
3
1
0
1
4
Din Klub på Vej
0
1
7
0
1
3
12
I alt
6
27
120
14
9
16
192
94
DBU Årsberetning 2003
12
udvikling, lederuddannelse, fastholdelse, anderledes generalforsamlinger og spillerudvikling, der har modtaget støtte.
Integrationspuljen
Integrationspuljen søges af klubber, der vil
medvirke til at integrere nye danskere i klubberne. På integrationsområdet har vi også i
2003 arbejdet tæt sammen med DIFs integrationskonsulenter. Det har blandt andet medført,
at en nedsat arbejdsgruppe færdiggjorde nyt
materiale til at støtte dialogen og samarbejdet
i klubberne og afhjælpe eventuelle problemer i
forhold til nye indvandrerklubber.
DBUs breddekonsulenter kan nu sammen
med DIFs konsulenter tage på klubbesøg hos
nye indvandrerklubber, så de hurtigt kan integreres i den danske fodboldkultur. Samarbejdet med DIF fortsætter også i de kommende år,
selvom DBU har valgt at trække den økonomiske støtte til området i DIF, da DIF selv har fundet midler til fortsat at arbejde med området.
Integrationsarbejdet i dansk fodbold har stadig sin berettigelse. Dette kan ses også på internationalt plan, hvor UEFA har udarbejdet
et 10 punkts program på området racisme og
integration. Set i dette lys er det glædeligt, at
Brønshøj Boldklub i efteråret modtog Integrationsministeriets integrationspris i kategorien
’frivillig og forening’ for det store arbejde med
integration af nydanskere i Brønshøj Boldklub.
DBUs Integrationspulje har gennem årene ydet
støtte til Brønshøj Boldklubs flotte arbejde med
at integrere nye danske i klubben.
Puljemidlerne på 500.000 kroner er blevet brugt i 2003 – heraf 400.000 kroner til at
støtte DIFs integrationskonsulenter.
Lokalunionspuljen
Lokalunionspuljen søges af lokalunionerne til
støtte til arbejde med udviklingen af lokalunionernes organisation. Der er også i 2003 uddelt
100.000 kroner fra Lokalunionspuljen.
Puljerne skal støtte den fortsatte udvikling
og nytænkning til gavn for dansk fodbold. I løbet af 2003 har der pågået en debat om kriterierne for disse puljer – ligesom klubberne og
den sammenhæng som klubberne skal agerer i
udvikler sig, ligeledes skal puljekriterierne holdes dynamiske. Formålet med puljerne kan til
enhver tid læses på DBUs hjemmeside.
Hædersbevisninger
Hædersbevisninger
Årets kvindetræner
Det er fjerde gang, man uddeler prisen som
Årets Kvindetræner.
Valgte faldt i år på 35-årige J.P. Nielsen, der
har været cheftræner for Vejles Dame-junior
DM-hold i tre sæsoner, hvor det er blevet til en
fjerdeplads første år, og to guldmedaljer i de
seneste to år.
Under J.P. Nielsen har Vejle Boldklub desuden
vundet inde-DM de seneste to år, samt den jyske pokalturnering de seneste tre år.
I motivationen til kåringen står der blandt
andet:
»J.P. Nielsen har som frontfigur forstået at
samle spillerne, uanset de kom langvejs fra eller boede i Vejle, og gjort dem til en enhed.«
»Han har formået at vægte det sociale aspekt
højt, hvilket har været meget vigtigt for piger i
den alder, og samtidig medvirkende til at skabe
det sammenhold, som i sidste ende har givet
resultaterne.«
»J.P. Nielsen har medvirket til udvikling af
flere U/17-spillere til såvel landsholdet som
struktureret talentudvikling.«
»Han har desværre valgt at stoppe som træner i Vejle Boldklub pr. udgangen af 2003.«
Med kåringen følger en rejse til en af kvindelandsholdets udekampe i den kommende sæson, samt en tøjpakke fra DBUs sponsor, Hummel.
Årets Dameleder
Finn Andersen blev den tredje, der modtog prisen som Årets Dameleder.
En del af indstillingen fra direktør i Brøndby
IF, Per Bjerregaard, lød:
»For godt fire år siden forslog Finn Andersen
på et bestyrelsesmøde i Brøndby IF, at vi skulle
foretage en elitesatsning i dansk kvindefodbold. Finn Andersen tilbød selv at stå i spidsen
for projektet.«
»Hele strukturen i klubben Brøndby IF er nu
tilpasset således, at kvindeafdelingen nu arbejder efter samme model som herreafdelingen
har gjort i mere end en menneskealder. Det er
nu en del af klubbens sportslige strategi, at der
også satses på at opnå bedst mulige sportslige
resultater i kvindesektoren, og at der allokeres
de nødvendige mandskabsmæssige og økonomiske midler hertil.«
»Vor kvindesektor har under Finn Andersen
erfarne ledelse opbygget en struktur, der matcher den tilsvarende opbygning på herresiden
med hensyn til organisation, talentudvikling,
skadesbehandling m.v.«
»Vi finder, at Finn Andersens indsats har været
til stor gavn for ikke alene kvindefodbolden i
Brøndby IF, men også generelt til gavn for kvindefodbolden i Danmark.«
Finn Jensen modtager udover en pokal et diplom samt en tøjtaske fra Hummel til en værdi
af ca. 2.000 kroner.
Leo Dannins Rejselegat
Leo Dannins Rejselegat på 6.000 kroner blev
uddelt til Finn Overgaard, Esbjerg, Gert Lundgaard, LFBU og Flemming Jensen, FBU.
Finn Overgaards engagement i Esbjerg spænder over hvervet som stævneleder i McDonald’s
Cup, til baneopkridtning, kampdommer og
til at være redaktør af kampprogrammet til 1.
holdets kampe. Igennem sit mangeårige virke
i klubben er han blevet tildelt flere hædersbevisninger.
Gert Lundgaard har været leder på mange
plan siden 1973. I 1995 gennemgik han Idrættens Lederakademi med projektet ’Fodboldlederuddannelse på Lolland-Falster’, som blev
starter på et nyt udviklingsprojekt ’LFBU på vej
mod 2005’, der har udmøntet sig i en helt ny
struktur i LFBU.
Flemming Jensen har siden 1977 været frivillig leder og træner i henholdsvis MG&BK i
Middelfart, Fynske Købstadsklubber og FBU.
Han var drivkraften i den daværende internationale ungdomsturnering Melfar Cup, der blev
afviklet i Middelfart fra 1975-85. Han har ligeledes deltaget i udtagelsesarbejdet med at finde
talenter på Fyn til FBUs og DBUs strukturerede
talentudvikling. I 1994 blev han valgt ind i FBUs
Herre-eliteungdomsudvalg, hvor han stadig
sidder
Erik Hansens Ungdomslederpris
Erik Hansens ungdomslederpris blev uddelt
for første gang ved repræsentantskabsmødet
i 1997.
Prisen blev stiftet i 1996 af Foreningen til Indkøb af Boldrekvisitter, hvor Erik Hansen selv har
været formand igennem mange år.
Dette års pris på 10.000 kroner gik til Søren
Tiller Hansen, B1921.
På trods af at Søren Tiller Hansen kun er 47
år gammel, har han været leder i B1921 i mere
end 30 år. Han har været træner for næsten alle
årgange, og har en fantastisk evne til at skabe
kontakter til leder og trænere overalt. Det har
blandt andet medført, at B1921s årlige ungdomsturnering i Pinsen har et deltagerantal på
1500 aktive spillere i alderen 9 til 12 år.
95
DBU Årsberetning 2003
Udgiver
Dansk Boldspil-Union
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon 4326 2222
Telefax 4326 2245
e-mail [email protected]
www.dbu.dk
Redaktion
DBU Kommunikation:
Lars Berendt (ansvarshavende)
Jacob Wadland
Layout/dtp
DBU Kommunikation:
Bettina Wiechmann
Anne Werner
Fotos
Per Kjærbye, POLFoto m.fl.
Redaktion slut
1. januar 2004
Tryk
Kailow Graphic
Distribution
HKB
Oplag
3.000
Pris
Kr. 60,00 plus kr. 21,00 i forsendelse

Similar documents