ÖSS styrelsemöte, 12/12

Comments

Transcription

ÖSS styrelsemöte, 12/12
Kallelse
till Östersunds Schacksällskaps styrelsemöte måndagen den 12
dec 2016.
Plats och tid: Klubblokalen Sam Permans gata 37, Ösd kl 1830
Förslag till dagordning
1 Öppnande av mötet
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av justeringsman
3 Ansökan om ek stöd till allsvenskt spel samt till Länsserielag
Ett tack till JHSF.
4 Fråga från Per Lingensjö om utlåning mtrl. Bengt Ö föredrar
5 Kollationering av nyckelkort till spellokalen. Åke föredrar
6 Ekonomisk rapport. Henrik föredrar.
7 Bankkrav om underskrift styrelseledamöter. Henrik föredrar.
8 Ordf Åke Myrbergs avsägelse som funktionär. Åke föredrar.
Ev behov av åtgärder. Diskussion
9 Beredskap för antal lag i allsvenska serien -17/18. Diskussion
10 Information – Övergång från LASK till ELO. Klubbstatus
Henrik föredrar
11 Övriga frågor
12 Avslutning