Program - Marin Helse

Comments

Transcription

Program - Marin Helse
«….med lusa i fokus»
MEDIKAMENTFRI LAKSELUSKONTROLL
Program 28 februar 2017
08:30-09:30: Registrering
09:30-09:45: MarinHelse ønsker velkommen
09:45-10:00: Oppdatering fra
overvåkningsprogrammet for
legemiddelresistens hos lakselus. Kari Olli
Helgesen fra Veterinærinstituttet
11:45 -11:55: Luseskjørt - Tor Steinar Olsen fra
NWP
11:55-12:05: Luseskjørt – Oddmund Grøttan
fra Plany
12:05:12:15: Spørsmål og diskusjon
12:15-13:15: LUNSJ
10:00:10:15 PAUSE
Tiltak som krever håndtering av laksen
10:15-10:30: Erfaring ved bruk av Hydrolicer –
Tone Ingebrigtsen fra Salmar Nord
10:30-10:35: Spørsmål
10:35-10:55: Erfaring ved bruk av Termolicer –
Berit Seljestokken fra Grieg Seafood
10:55-11:00: Spørsmål
Tiltak som ikke krever håndtering av laksen
11:00-11:10: Laser – John Arne Breivik fra
Stingray
11:10-11:15: Spørsmål
Lakselus-skjerming
11:15 -11:25: Permaduk – Hans Jørgen
Eilertsen fra Botngaard
11:25 -11:35: Beskyttelsesnett – Bård Worum
fra Calanus/Salgard
11:35 -11:45: Luseskjørt, ferskvanns-skjørt,
ferskvannsbasseng og trådløse
oksygenloggere – Alexander Solbakken fra
Rantex Marine
Lukka merd løsning
13:15-13:35: Lukka merder (ENG) – Vasco
Mota fra Nofima
13:40-13:50: Spørsmål og diskusjon
Resistensutvikling ved medikamentfri
lusekontroll
13:50-14:10: Resistensutvikling hos lakselus
ved bruk av ikke-medikamentelle metoder for
lusebekjempelse – Tor Einar Horsberg fra
NMBU
14:10-14:30: PAUSE
Avl mot lakselus
14:30-14:45: Nytt om avl – Ole Aarbakke fra
AquaGen
14:45-14:55: Spørsmål og diskusjon
Fiskehelsetjenestene oppsummerer
14:55-15:55: Erfaringer ved bruk av ikkemedikamentell avlusing - MarinHelse og
Aqua Kompetanse (Siri Ag)
15:55-16:00: Avslutning
Program 1. mars 2017
08:30-09:00: Registrering
09:00-09:10: MarinHelse ønsker velkommen
Medikamentfritt fôr mot lakselus
09:10 -09:55:
Skretting – Johan Rennemo
Ewos – Tone Sundal
BioMar – Marianne Nergård
10:00-10:10: Spørsmål og diskusjon
10:10-10:30: Framtiden til laks og lus Veterinærinstituttet
10:30:10:40 PAUSE
Rognkjeks
Optimale forhold i sjø
10:40-11:00: Rognkjeks, optimal drift i sjø –
Karoline Skaar Amthor fra Norse Aqua
Avl
11:35-11:50: Avl Rognkjeks – Maren
Mommens fra AquaGen
11:50-12:00: Spørsmål og diskusjon
12:00:13:00 LUNSJ
Sykdomskontroll
13:00-13:45: Diagnostikk og sykdomskontroll Nils Fredrik Vestvik fra Pharmaq
13:45-13:55: Spørsmål og diskusjon
Velferd
13:55-14:10: Hvordan måle velferd i felt –
Grete Hansen Aas fra NTNU
14:10-14:20: Spørsmål og diskusjon
14:20-14:30: PAUSE
11:00-10:10 Spørsmål og diskusjon
11:10-11:25: Fôr som forebygger sykdom hos
rensefisk, Marianne Nergård fra Biomar
11:25-11:35: Spørsmål og diskusjon
Erfaringer fra felt
14:30-14:50: Erfaringer ved bruk av rognkjeks
– Lerøy
14:50-15:10: Erfaringer ved bruk av rognkjeks
– MarinHelse (Kjetil/Kristin)
15:10-15:20: Spørsmål og diskusjon
15:20-15:30: Avslutning

Similar documents