86 - JP NIO Službeni list Bosne i Hercegovine

Comments

Transcription

86 - JP NIO Službeni list Bosne i Hercegovine
Godina XXI - Broj 86
Srijeda, 22. 10. 2014. godine
SARAJEVO
ISSN 1512-7079
[email protected] OBJAVE
UNICREDIT BANK D.D.
POPIS
BLOKIRANIH KLIJENATA 15 I VI[E DANA U TOKU
MJESECA SA PREKIDIMA NA DAN 30. 09. 2014. GODINE
Red.
broj
TRN
1
2
3
4
5
6
3385002275010953
3385002261361404
3385002261171478
3385002261278663
3385002275018131
3385302261102205
7
3383502251584752
8
9
3389002210664154
3389002209213907
10
3385202208016050
11
12
3385202201780987
3385202200047015
13
14
15
16
17
18
19
3385202206664937
3385202206639135
3381102200615834
3385202200038188
3381202200449862
3382602212273413
3389002210631174
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3386002262201560
3381402200205897
3389002202100024
3389002200327155
3383602241109232
3383402249920722
3386802200009202
3386802200167021
3386802200165275
3381502200576620
3381602276544305
NAZIV
DEFERO DOO BIHA]
HID - FARM PZU BIHA]
TUS-TRADE DOO BIHA]
[email protected] LJUBITELJA KONJI^KOG
AKTIVA AB DOO BIHA]
UGOSTIT. RAD-PIZZERIA-BISTRO"PALAZZO"[email protected]]
CITY EXPRESS [email protected] BANJA
LUKA
[email protected] G.E.E DOO BUGOJNO
MUJAKI] AGENCIJA ZA [email protected]
USLUGA PRAVNE POMO]I
SULJI] GRADNJA GRA\EVINSKI OBRT VL
SULJI] HUSKA
ELEKTROMETAL DOO CAZIN
HASAN TR.SPEC.PRODAVNICA,VL.DURI]
MUAHMED CAZIN
DOO ISKO-COMPANY CAZIN
DOO WNET CAZIN
METAL DESIGN VIDI]&CO DOO
HB & HB D.O.O. CAZIN
JOZIPOVAC DOO ^ITLUK
BE]AJ DOO DONJI VAKUF
STR AZRA VL.ELDINA BULJINA
BUSOVA^A
BIBERKI] DOO
SVABO BENZ D O O ZA TRG I USLU
CET BAH DOO SARAJEVO
JP RTV BUGOJNO DOO
SERVIS ZA CISCENJE 2AM
COPE-COMPANY DOO FOJNICA
BALKANIKA D.O.O. KONJIC
J.U. OPSTA BOLNICA
BP DEMIROVIC DOO
DIS COMMERCE D.O.O B.GRAHOVO
INSIDE SUR CAFFE BAR VL.Z.GRIZELJ
MJESTO
BIHA]
BIHA]
BIHA]
BIHA]
BIHA]
BOSANSKA
KRUPA
BANJA LUKA
ADRESA
SALIHA MUSANOVI]A 35
DR. IRFANA LJUBIJANKI]A 167
PLJESEVI^KA 157
MALA PE] 35
5 KORPUSA 49
ZERINA, ME\UMOSTOVI BB
BUGOJNO
CAZIN
CERSKA 1 (U KRUGU
KOSMOSA)
[email protected] 18
INDIRE PJANI] 6
CAZIN
PJANI]I BB
CAZIN
CAZIN
LOJI]KA BB
BO[NJA^KIH [EHIDA BB
CAZIN
CAZIN
^APLJINA
[email protected]
^ITLUK
DONJI VAKUF
BUSOVA^A
TIRI]I BB - PJANI]I
JO[ANI BB
TINA UJEVI]A BB
[email protected] BB
D M OGRA\ENIK 25A
14.SEPTEMBAR BB
KA]UNI BB
GRADA^AC
GRUDE
SARAJEVO
BUGOJNO
JAJCE
FOJNICA
^ELEBICI
KONJIC
JABLANICA
LIVNO
LJUBU[KI
ME\I\A DONJA BB
H V HRVATINI]A BB
TRG HEROJA 8
NUGLE II BB
BOSANSKA 23
PROKOSKI PUT BB
SELJANI BB,CELEBICI
BOLNI^KA BB
OSTROZAC BB
TICEVO BB
SESTRE SILVIJE ANTIC BB
Broj 86 - Stranica 2
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
31
3381602276634418
SUR BUFFET PAVLOVIC VL.DENIS
PAVLOVI]
SUR GOSTINICA
"UNIT-INT" D.O.O.MOSTAR
MOBY PLUS D.O.O. MOSTAR
LI-SPED D.O.O. MOSTAR
STELA MEDIA MOSTAR
CAFFE BAR RED CORNER MOSTAR
HDZ 1990 GRADSKI ODBOR MOSTAR
V & M COMMERCE D.O.O. MOSTAR
OPSTA ZADRUGA "CENTAR HM" PO
MOSTAR
"TAKSIPRIJEVOZNIK" DELIC ALMEDIN
TRGOVA^KA RADNJA "OMEGAVLAHMIS
FAIK
EURO GAL DOO SIROKI BRIJEG
DT MONT DOO SIROKI BRIJEG
STR LA COPERTA VL.SAHINOVIC ENISA
SARAJEVO
LISCA D.O.O.SARAJEVO
DANIS & C DOO SARAJEVO
32
33
34
35
36
37
38
39
40
3385602200818824
3389002202330205
3381302218144694
3381302212329641
3381002201741524
3381002203012321
3381002202776126
3381002200500890
3381302221317176
41
42
3384302222632443
3389002209577948
43
44
45
3382202200445156
3382202200363960
3389002203317762
46
47
3389002207637172
3389002200411836
48
3389002203384595
49
50
51
3389002206840608
3386902233242852
3387202206330187
52
53
3389002203237446
3383202200363820
54
3383202250761140
55
3386902265759580
56
57
58
59
60
61
62
3385502200353132
3382302200037363
3382302200322737
3389002206516919
3383002200027046
3383002250034620
3382502278330806
63
3385702200187931
SUR MLIJE^NI RESTORAN ZDRAVLJAK
VL.UGLJESA FATIMA
SUPER-ECONOMIC DOO
INGENIUM D.O.O. SARAJEVO
TR "ELECTRONIC CENTAR ANDROID"
VL.JAPALAK ADI SARAJ
CHAO DONG D.O.O.SARAJEVO
ZOR-VL.HOSI ZEJNELABIDIN I HOSI
MUHAMEDALI
TVORNICA ^ARAPA "KLJU^" DIONI^KO
DRU[TVO SARAJEVO
RESTAURANT "LIBERTAS"-VL.BACIC
DAVORIN
CATO D.O.O. MAGLAJ
PU\I]-BENZ DOO
PRPU[A STR VL TOMISLAV PATRUN
GEM INGS EXPORT-IMPORT DOO TRAVNIK
GUMA T D.O.O. TUZLA
COBRA D.O.O. SREBRENIK
AUTO KOLA EUROPROMET VL DEJAN
MUUIBABI,
ENEM DOO VISOKO
64
65
66
3385702203737840
3385702217265848
3385102226760238
GAS&METAL DOO VISOKO
EUROASIA TRANSPORT DOO VISOKO
DONA PEKARSKI OBRT VL. SOKOLAJ
67
68
69
70
71
3389002209484149
3385802221138374
3385802219517892
3385802219600633
3383102255759652
DRVOPROMET-MUJARIC ZAVIDOVICI
T.M. TRGOVA^KA RADNJA VL. TIKV
TEMPO TRADE DOO ZENICA
METALNO DD ZENICA
FILIDA DOO ZEP^E
Srijeda, 22. 10. 2014.
LJUBU[KI
CRVENI GRM BB
MAGLAJ
SARAJEVO
88000 MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
OLOVO
NI[I]I
FIKRETA DEDICA 2
ZMAJA OD BOSNE 4
VIHOVI]I BB
BI[]E POLJE BB
BISCE POLJE BB
FRANJEVACKA 20
NIKOLE SUBICA ZRINSKOG 11
DUBROVACKA B.B.
BULEVAR NARODNE
REVOLUCIJE 55A
SOLUN BB
CRNA RIJEKA-NI[I]I BB
[IROKI BRIJEG
[IROKI BRIJEG
SARAJEVO
LJUBOTICI BB
KNESPOLJE BB
EDHEMA MULABDICA 2
SARAJEVO
SARAJEVO
OBALA KULINA BANA 35
BEHDZETA MUTEVELICA
BR.9/IV
TRG NEZAVISNOSTI 10
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
PRNJAVORSKA 2
TESANJSKA BR.3
BULEVAR MESE SELIMOVICA
BR.11.
SAFETA ZAJKE BB
SARA^I 11
SARAJEVO
TRAMPINA 4
SARAJEVO
LOGAVINA BR.9
MAGLAJ
TOMISLAVGRAD
KUPRES
TRAVNIK
TUZLA
SREBRENIK
VITEZ
BIJELA PLO^A BB
MRKODOL BB
ZRINSKO FRANKOPANSKA 8
DOLAC NA LA[VI BB
SICKI BROD B.B.
CEHAJE BB
K.P.KRE IMIRA IV BB
VISOKO
OZRAKOVICI INDUSTRIJSKA
ZONA BB
OZRAKOVICI BB
SKOPLJAKA 42
IBRAHIMA MRZLJAKA BB
VISOKO
VISOKO
VELIKA
KLADU[A
ZAVIDOVI]I
ZENICA
ZENICA
ZENICA
@EP^E
RIBNICA BB
MOKUSNICA BR. 9
SARAJEVSKA 2
SARAJEVSKA 364
STJEPANA TOMASEVICA 3
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Broj 86 - Stranica 3
UNICREDIT BANK D.D.
POPIS
BLOKIRANIH KLIJENATA 30 DO 90 DANA NEPREKIDNO
NA DAN 30. 09. 2014. GODINE
Red.
broj
TRN
1
2
3
3386102200080920
3389002206817522
3385402228667631
4
5
6
3389002207284771
3386102221734521
3386907710909482
7
8
9
10
11
3383202250301845
3382102200175986
3389002207077870
3381302231949637
3385002275180315
12
3385602229093354
13
14
NAZIV
MJESTO
ADRESA
LUKAVAC
[email protected]]I
SANSKI MOST
PURA^I], TRG BRATSTVA BB
BINJEZEVO 126
BANJALU^KA 6
VISOKO
LUKAVAC
MAUREN
O^AZI BB
DRAGI[E CVJETKOVI]A BB
AM BUHEL, FL-9493
SARAJEVO
PROZOR
SARAJEVO
MOSTAR
BIHA]
BEHUDINA SELMANOVI]A 2
PLO^A BB
ABDESTHANA 15A
BISKUPA ^ULE BB
HUSREFA [email protected]]A 5
MAGLAJ
PETA ULICA BB
3386702200830991
3389002202924427
AGRAR D.O.O. LUKAVAC
ALBIN-TRADE DOO HADZICI
AS BROKER BROKERSKO DRU[TVO U
OSIGURANJU S.MOST
ASFALTPLANT D.O.O
AUTOPREVOZNIK VL HUSEINOVI] ENVER
BALKAN STEEL INTERNATIONAL ESTABLISHMENT
BARSA TRADE D.O.O. SARAJEVO
BELJU[I] DOO PROZOR
BISKOMS DOO SARAJEVO
BIZNIS CENTAR NEXUS
BOOEM BAR UR CAFFE VL. SAFI]
BAHRUDIN BIHA]
BUFFET MURTEZAN, VL. MURTEZANOVI]
ADNAN, MAGLAJ
CAFFE BAR LIBERTY
CAR CONCEPT D.O.O. SARAJEVO
TRAVNIK
SARAJEVO
15
16
3382402212136653
3386402200120578
CC24 DOO FOJNICA
CLS ELCOM DOO @IVINICE
FOJNICA
@IVINICE
17
18
19
20
3389002207895871
3383202251192887
3382002200784472
3386602200468022
DD HIDROMETAL SARAJEVO
DD HIDROMETAL SARAJEVO
DEKORDOM D.O.O. POSU[JE
D.O .O "BENESKOKLADANJ
SARAJEVO
SARAJEVO
POSU[JE
KLADANJ
21
22
3386902222675769
3382102261192090
VOGO[]A
PROZOR
23
24
25
26
27
28
29
3382302200663498
3386802269160211
3383202250112792
3389002207914592
3389002202281123
3382002200023507
3385802221264959
TOMISLAVGRAD
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
MAGLAJ
POSU[JE
ZENICA
MIJATA TOMI]A BB
SKENDERPA[INA 20
RIZAHA [TETI]A 10
[IROKAC 1
LIJE[NICA BB
PUT MOSTARA BB
[email protected] BR. 92 A
30
31
32
33
34
35
3381002200449290
3385202206541844
3387202200034305
3389002206716739
3389002203251511
3382302263218216
"DOORS & FLOORS" D.O.O.SARAJEVO
DRU[TVO S OGRANI^ENOM
ODGOVORNO[]U "PROTEHNA"
ECO-SELO GRABOVICA D.O.O.
EKO-ELEKTRO DOO
ELESTY TRADING D.O.O. SARAJE
EMG DOO SARAJEVO
EUROAGENT D.O.O
EURODOM D.O.O. POSUSJE
FAST-FOOD LONDZA VL. EKINOVIC SEMRA
ZENICA
FRIGOS DOO MOSTAR
FRIZERSKI OBRT MIAMI
GLOBAL HYGEIA GRUPA D.O.O. SARAJEVO
GRIJANJE-KLIM PZUD DOO TRAVNIK
HARBI DOO
HARD S ROCK CAFFE VL. JOSIP BAKOVLC
CENTAR II C LAM 8
PRIVREDNI GRAD
SKENDERIJA, TEREZIJE BB
BOSANSKA BB
ALIJE IZETBEGOVI]A
14,BEZISTAN
IGMANSKA 8
IGMANSKA 8
PUT MOSTARA BB
II DALMATINSKA BB
KLADANJ
HOTONJ BB
RUMBOCI BB
MOSTAR
CAZIN
SARAJEVO
TRAVNIK
VOGO[]A
TOMISLAVGRAD
36
37
3385502257564605
3385202201797089
JELAH
CAZIN
BLAJBUR[KIH @RTAVA BB
BEGOVE KAFANE
BULEVAR FRANCA LEHARA 2
BOSANSKA 14
DONJI HOTONJ IV/5
BRIGADE KRALJA
TOMISLAVA BB
KALO[EVIC BB
CUPRIJA BB
38
39
40
41
3381302221095919
3381302231634678
3383202200326475
3385002275100096
MOSTAR
MOSTAR
SARAJEVO
BIHA]
ADEMA BU]A 68
BLAGAJ BB
MAR[ALA TITA 56
PUT ARMIJE BIH BB
HOLZ-PRODUKT DOO TESANJ
HUNO OBRT ZA PROIZVODNJU I PRERADU
MESA VL.HARBA[
IDEA-CREATIVE-AGENCY MOSTAR
IDILIS CAFFE BAR
IMPERIJAL DOO
INTER CITY DOO
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Broj 86 - Stranica 4
42
3386902233243725
43
44
45
46
47
48
3382202256903812
3382702200056064
3382502200612175
3389002210003196
3386602200041610
3386902239160337
49
50
51
3382502279963025
3385302200320647
3385602200052330
52
53
54
55
3381302232101830
3381502281137842
3382202200439918
3386402227260887
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
3382702200357637
3383402200582933
3381302212242050
3382202256753947
3385902200010896
3381302212208294
3382002200918332
3383202251082113
3389002203402346
3382202200921426
3389002200256636
3389002200102212
3383402200629493
3385002200730681
3383202250639114
3381302212258152
3383202265801184
73
3382102261068124
74
75
76
3382202256813796
3381202200395251
3389002210130751
77
78
79
3389002207419504
3385502203541813
3389002202748857
80
81
82
83
84
3386802200011821
3381502281333006
3386902227158236
3381002250071289
3385702203825140
85
86
3381002202926088
3385002275206311
87
INTRA-ING DOO ZA
GRADITELJSTVO,TRGOVINU I USLUGE
[email protected] D.O.O
JADRAN IMPEX DOO STOLAC
JASMIN DOO STARI VITEZ
KAMEN D.O.O. BIHA]
KEKA D.O.O. KLADANJ
KJP ZOI 84 OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO
DOO SARAJEVO
KOTUR TRANS DOO VITEZ
KRAJINA [email protected]] NIJAZ BOS
KROJA^KA RADNJA BILIC, VL. BILIC
SLAVICA, MAGLAJ
KUCA MESA SU[AC DOO MOSTAR
LI-GRADNJA D.O.O. LIVNO
LISTO DOO [IROKI BRIJEG
MALDZ TR, VL. KITIC-SULJIC AJSA,
@IVINICE
MATEO STR STOLAC
MATO COMMERCE DOO KRE[EVO
MEGALOPTER DOO MOSTAR
METALBO D.O.O. [IROKI BRIJEG
METEORTEX EXPORT-IMPORT D.O.O
MICRO PROJEKT D.O.O. MOSTAR
MIKROBIT D.O.O. POSU[JE
MIMS DOO
MINEDO-MARKET DOO SARAJEVO
MONTAZA-M DOO [ BRIJEG
MULING DOO CAZIN
MULTIMEDIA DOO KISELJAK
NEMETAL COMMERCE DOO KISELJAK
OKTAPOD-NICA D.O.O. BIHA]
OMANER DOO
ONDA D.O.O. MOSTAR
OR-FRIZER ZA @ I M " BABILON
R,VL.MEHMEDAGI] AMR
O-S POLJOPRIVRDNA DJELATNOST V O
OSIDAK
PAMS-AUTO DOO [.B.
PEHAR-LINNA DOO ^ITLUK
PROJEKTNI ZAVOD HERCEGOVINA
MOSTAR
QUEEN DOO VISOKO
RED SHOP D.O.O.
REGUS DR.ZA POSREDNI[TVO TR. I
USLUGE DOO SARAJEVO
RIBA NERETVA KONJIC
RIMEX D.O.O. LIVNO
"RITAM RADIO" D.O.O. SARAJEVO
"RTM-TV1"DOO
SARA^-STYLE DOO VISOKO
Srijeda, 22. 10. 2014.
SARAJEVO
KURTA SCHORKA8
[IROKI BRIJEG
STOLAC
VITEZ
BIHAC
KLADANJ
SARAJEVO
FRA DIDAKA BUNTICA 72
HRVATSKIH BRANITELJA BB
[O[E [email protected] 62
VIKTORA BUBNJA BB
KLADANJSKIH BRIGADA BB
BRANILACA SARAJEVA BR.21
VITEZ
OTOKA
MAGLAJ
KRU[^ICA BB VITEZ
OTO^KIH HEROJA 4
[email protected] CENTAR BB
MOSTAR
80101 LIVNO
[IROKI BRIJEG
@IVINICE
ILICKA 217
@ELIMIRA @UPANA BB
[email protected] 2
ALIJE IZETBEGOVICA BB
STOLAC
KRE[EVO
MOSTAR
[IROKI BRIJEG
KAKANJ
MOSTAR
POSU[JE
SARAJEVO
SARAJEVO
[IROKI BRIJEG
CAZIN
71250 KISELJAK
KISELJAK
BIHA]
SARAJEVO
MOSTAR
SARAJEVO
BANOVINSKA BB
TROSKA BB 71260 KRE[EVO
KNEZA DOMAGOJA 11A
OKLAJSKA 73,
Z.P.O. BB
HRVATSKE [email protected] 14A
HRVATSKIH @RTAVA BR. 5
SEMIZOVAC BB
HADZIBAJRI]A 7A
FRA JANKA BUBALA 1
NURIJE POZDERCA 19
ZAVR[JE BB
BORNA BB
RASIMA DELI]A 82
ZMAJA OD BOSNE BR.14C
KNEZA M.V.HUMSKOG BB
HAMDIJE ^EMERLI]A 13
PROZOR
GMI]IBB PROZOR RAMA
[IROKI BRIJEG
^ITLUK
MOSTAR
FRA D.BUNTI]A BB
KREHIN GRADAC BB
ALEKSE [ANTI]A 2A
VISOKO
JELAH
SARAJEVO
BARE BB
MRKOTI] BB
ALIPA[INA BB
KONJIC
LIVNO
SARAJEVO
MOSTAR
VISOKO
CIVILNIH @RTAVA RATA BB.
LI[TANI B.B.
FERHADIJA BR.21
LACINA BB( VILLA NERETVA)
ZANATSKI CENTAR , SEBILJ
BR.2
ILI]I 293
TRG MAR[ALA TITA 9
3389002207211536
SCREENFIRE MEDIA DOO MOSTAR
SPORT FRIZERSKI SALON VL.
[email protected]] MENSUR BIHA]
STEK DOO BREZA ZUP^A
MOSTAR
BIHA]
BREZA
88
3383202266540518
STR "AS"
SARAJEVO
89
3386902222716897
STR "ILMA" VLASNIK RAHI] [email protected]
SARAJEVO
H.KAPETANA GRADA[^EVI]A
10
[email protected] BIJEDI]A BB BOX B
17
BISTRIK 69
Srijeda, 22. 10. 2014.
90
91
92
3383402200510668
3389002203832347
3389002204046329
93
94
3381302231901234
3389002203178567
95
96
97
98
99
100
3383202250194854
3381302212038835
3383102200053522
3385602200010426
3381002255097150
3389002202183056
101
3389002208306957
102
3389002204866076
103
104
3381002250234637
3385802224147605
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
3389002206476761
3383102200111528
3381102200685383
3382302200351158
3386902215110448
3385802219492769
3381602200279413
3382702200456674
3389002208675266
3381302232141018
3389002207824479
3389002207825352
117
3385502256252583
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
STR MILI
STR SARA VL.PURI] SAMIR ZENICA
SUR FAST FOOD ALF VL FISOVI]
SULEJMAN
SVINJOGOJSTVO BUCONJI]
SZ KROJA^KA DJELAT .VL.IMAM OVI]
FUAD
TALJANOVI] KOMERC D.O.O. SAR
TERRA-KOP D.O.O. MOSTAR
TP NOVA TRGOVINA DD ZEP^E
TR EXLUSIVE VL. KARAHUSI] AL
T.R. "N&M" VL. MALKI] MERIMA
UNIS-TVORNICA VALJ^ANIH LEZAJEVAUTL DOO VOGO[]A
UNIS-TVORNICA VALJ^ANIH LEZAJEVAUTL DOO VOGO[]A
UR "BENKO" VL. PIHLJAK SENAD,
SARAJEVO
UR CAFFE BAR INTERMEZZO MOST
UR JELEN VL.REDZEPAGI] SENAD IZ
VARE[A
UTD FIAR DOO BUGOJNO
VETERINARSKA STANICA JP ZEP^E
VILA RUSTICA STRUGE
VRAN LOVA^KA UDRUGA
VTEL BH DOO SARAJEVO
WELING STUDIO DOO ZENICA
ZA DOM DOO
ZADRUGA HODOVO PO STOLAC
ZADRUGA RVI INNGRAD SARAJEVO
ZNAM DOO MOSTAR
ZFBH-SREDSTVA OD PRODATIH STANOVA
ZFBH-SREDSTVA ZA RJE[AVANJE
STAMBENIH PITANJA I
3D STUDIO VL. HUREMOVI] SENAD,
TE[ANJ -MEDAKOVO
Broj 86 - Stranica 5
KISELJAK
ZENICA
SARAJEVO
FOJNI^KO RASKRIZJE BB
PRVE ZENI^KE BRIGADE BB
DZEMALA BIJEDI]A 53
MOSTAR
SARAJEVO
POTOCI BB
KAZAZI 15
[email protected]
MOSTAR
ZEP^E
MAGLAJ
MOSTAR
VOGO[]A
BLAZUJ 57
H.MIJATA TOMI]A 20
ULICA PRVA 17
ALEJA LJILJANA 36
GORNJI VRAP^I]I BB
IGMANSKA BB
VOGO[]A
IGMANSKA BB
SARAJEVO
TRG SOLIDARNOSTI BB
MOSTAR
VARE[
BRA]E FEJI]A 32
ZVIJEZDA K-1
BUGOJNO
ZEP^E
^APLJINA
TOMISLAVGRAD
SARAJEVO
ZENICA
LJUBU[KI
STOLAC
SARAJEVO
MOSTAR
SARAJEVO
SARAJEVO
GROMILE BB
STJEPANA RADI]A 47
STRUGE BB
MIJATA TOMI]A BB
HADZIDAMJANOVA BR.1
JURAJA NEIDHARTA 42
KLOBUK BB
HODOVO BB
RELJEVO BB
BISKUPA BARI[I]A 25
MUSALA 2
MUSALA 2
TE[ANJ
MEDAKOVO BB
UNICREDIT BANK D.D.
POPIS
BLOKIRANIH KLIJENATA 90 i VI[E DANA NEPREKIDNO
NA DAN 30. 09. 2014. GODINE
Red.
broj
TRN
1
2
3
4
5
6
7
8
3383202200560924
3386902222780917
3381702240341281
3381702240338759
3381702240345840
3385602200875860
3389002200031887
3385502257649577
9
10
11
12
13
14
3385502200505810
3381802200925811
3383202200034796
3381402200396793
3389002211102982
3385302200134213
NAZIV
"AURIFEROUS" D O O
"FE-AL METALI"D.O.O.SARAJEVO
"JPC " D.O.O. NEUM
"JPC " D.O.O. NEUM
"JPC " D.O.O. NEUM
"MIZAN 2 " MAGLAJ
"S & A COMPANY "D.O.O. SARAJEVO
A BUS LINE D.O.O. JELAH -TE[ANJ -PJ
TESLI]
A BUSS D.O.O. TE[ANJ
A. D. D.O.O. ORA[JE
A D A DJL
A G SUR CAFFE GRIL GRUDE
A -M ^OKO DOO SARAJEVO
A S SR VL.HARBA[ ISMET - B
MJESTO
ADRESA
SARAJEVO
SARAJEVO
NEUM
NEUM
NEUM
MAGLAJ
SARAJEVO
TESLI]
FRA AN\ELA ZVIZDOVI]A 1
M.MUSTAFE BA[ESKIJE 5
PUT SV. ANTE BB
PUT SV. ANTE BB
PUT SV. ANTE BB
PETA ULICA BB MAGLAJ
MAR[ALA TITA 28
PRIBINI] BB
JELAH
ORA[JE
SARAJEVO
GRUDE
SARAJEVO
BOS. KRUPA
MAR[ALA TITA BB
UL VIII BR 4
ALIPA[INA 1
GORICA BB
[KALJIN SOKAK 9
PRVOMAJSKA 88
Broj 86 - Stranica 6
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
15
3385702217179324
A TEL DOO VISOKO
VISOKO
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
3385302200220737
3389002210872995
3386102200855271
3386102200848287
3383202251248274
3389002210997931
3386702200029092
3383202250037908
3381602200293672
3383502200110732
3385302201508897
AA - ELEKTRA D.O.O. BOSANS
AA KAPITAL BROKERS DD BIHA]
AAM ENGINEERING BH DOO LUKAVAC
AAM PLANIRANJE I IZGRADNJA
AB TECHNICS D.O.O. SARAJEVO
AB TISAK TRAVNIK D.O.O.
AB TISAK TRAVNIK D.O.O.
ABA COMMERCE D.O.O. SARAJEVO
ABACUS DOO LJUBU[KI
ABACUS SISTEMI D.O.O.
ABA-PROMET DOO, BOS KRUPA
27
28
29
30
31
32
33
34
35
3383302200204929
3385202200284277
3389002206570269
3385702203830475
3383202250143056
3389002207448022
3381202200102602
3389002200043430
3389002211054773
36
37
38
39
3385002200215029
3389002203406905
3382502200591611
3385102200196109
ABAZIJA DOO [email protected]
ABAZOVI] S.P.R. VL.ABAZOVI
ABBA-TEX DOO OLOVO
ABC INFORMATIKA DRU[TVO ZA INF
ABC NET D.O.O. SARAJEVO
ABC NET D.O.O. SARAJEVO
ABC 212 DOO ^ITLUK
AB-GRADNJA DOO BIHA]
ABID LOLI] RUDNIK MRKOG UGLJA BILA
TRAVNIK
ABONOS D.O.O. [email protected]
ABOS DOO SARAJEVO
ABRAMOVI] COMMERC DOO
AC - INVEST D.O.O. VELIKA
BOS. KRUPA
BIHA]
LUKAVAC
LUKAVAC
HADZICI
TRAVNIK
TRAVNIK
VOGO[]A
LJUBU[KI
BANJA LUKA
BOSANSKA
KRUPA
[email protected]
CAZIN
OLOVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
^ITLUK
BIHA]
BILA
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
3383302200301153
3383002261811293
3384402212310280
3383502200381944
3381002202604921
3381002201003839
3389002202688038
3381002200406319
3389002210979113
3385002262392514
3381002200242195
3385002206065875
3386202200081691
3385002200805662
3389002211329671
3383202266138356
3381602200873441
3381802200153109
3389002207653080
3385002200369453
3383002251311819
3385802203008880
3383002200096692
3383302200256630
3389002201050290
3384402212024906
[email protected]
SARAJEVO
VITEZ
VELIKA
KLADU[A
AC MILAN CAFFE BAR
[email protected]
AC MORANKI] D.O.O TUZLA
TUZLA
AC SMAJLOVI] DOO AUTO CENTAR TUZLA TUZLA
A.C.A.SYSTEM DOO SARAJEVO
SARAJEVO
[email protected]] MOSTAR
MOSTAR
ACCOM D.O.O. MOSTAR
MOSTAR
ACCOM HERC DOO MOSTAR
MOSTAR
ACCOM HERC DOO MOSTAR
MOSTAR
ACCOUNT DOO BUGOJNO
BUGOJNO
ACL DOO BIHA]
BIHA]
ACM SOKO D.O.O. MOSTAR
MOSTAR
A-COMPUTERS DOO BIHA]
BIHA]
ACTIVE PEOPLE TR BUTIK I. F.
GRA^ANICA
AD - AL TR VL.KORI^I] AIDA
BIHA]
"AD GROUP"DOO
SARAJEVO
"AD GROUP"DOO
SARAJEVO
AD PROMET DOO LJUBU[KI
VITINA
AD STR ORA[JE
ORA[JE
AD -TIPO DOO OLOVO
OLOVO
ADAMS D.O.O. BIHA]
BIHA]
ADDE D.O.O. ZA TRGOVINU I US
TUZLA
ADDRESS INVESTMENT DOO ZENICA
ZENICA
ADECCO D.O.O. TUZLA
TUZLA
ADEL STR [email protected]
[email protected]
A-DENT DOO SARAJEVO
SARAJEVO
ADESS DOO TUZLA
TUZLA
66
67
3385002200579070
3385502200089292
ADI FAST FOOD VL.FELI] HATKA
ADI S.T.R VL.POBRI] AIDA
BIHA]
JELAH
Srijeda, 22. 10. 2014.
ZANATSKI CENTAR SEBILJ II
A-92
UNSKA 35 A
BOSANSKA 25
KULE BB
KULE BB
[email protected] BB
[KOLSKA BB
[KOLSKA BB
BARICE 138
LJUBU[KI
BUL @ MI[I]A 11 29
511 SBRBR BB
PROLETERSKA 208
ALAGI]A OGRADE BB
GORNJE OLOVO BB
AZIZE [A]IRBEGOVI] BB
MEHMEDA SPAHE 24
MEHMEDA SPAHE 24
NERETVANSKA BB
5.KORPUSA 19
BILA DOLAC BB
IZETA NANI]A 83
RAKOVI^KA CESTA 87 (P-130)
PC 96 1
ZAVNOBIH-A 1
TITOVA BB
UL.M.POPOVI]A \URINA 76
[I]KO BROD BB
AZIZE [A]IRBEGOVI] BB
KNEZA VI[ESLAVA 14
BI[]E POLJE BB
BI[]E POLJE B.B.
BI[]E POLJE B.B.
BOSANSKA 9 A
DR.IRFANA LJUBIJANKI]A 40
RODO^ BB
MAK DIZDARA BR.22
SKVER BB
DR. IRFANA LJUBIJANKI] 82
JUKI]EVA BR.132
JUKI]EVA BR.132
GRABOVO VRELO
[ESTA UL BR 13
BIO[TICA BB
VRSTA BB
SLATINA 9
VATROGASNI PUT 1
ISMETA MUJEZINOVI]A 27
TITOVA 35 [email protected]
ZMAJA OD BOSNE BR.4
PROLETERSKE BRIGADE/RPC
INKUBATOR 60
IZA^I] 24
JELAH BB
Srijeda, 22. 10. 2014.
68
3389002211431133
69
70
71
72
73
74
75
76
3389002211378656
3389002206947890
3381402200097936
3383202265957354
3385402228540949
3382302200257650
3384002242590887
3385002200281959
77
3385402228640859
78
3385302261119374
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
3385302200413476
3385302200146823
3385002200402336
3381602201060554
3383402200475942
3383202200491375
3381702200017993
3381702200086572
3389002203036753
3386902231931897
3381002250606632
3382002200695232
3385702203741235
3381302221170706
3389002211367986
3389002201346625
3385002261161681
3389002211220643
3385302200006755
3381002254900143
3389002211095804
3385302200342084
3386602200061107
3382002200717639
3386002201178286
3386002201049955
3389002200923996
106
107
3386602200029291
3383202250244809
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
3381002250320191
3389002205081610
3385702200061055
3381202200640564
3383202200301352
3389002204773247
3383202266354084
3389002209418286
3386202200661460
3389002204671591
118
119
3385002200587024
3385002200589837
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
ADILBEY STR VL ADILOVI] SAFET
SARAJEVO
ADILOVI] DOO TRAVNIK
ADIN DOO SARAJEVO
ADISON POLARIS D.J.O.
ADIS-PROM DOO SARAJEVO
ADLES DOO SANSKI MOST
ADMA ]UR^I]
ADMIRAL DOO BUGOJNO
ADMS-ADILOVI] DOO B.PETROVAC
SARAJEVO
TRAVNIK
SARAJEVO
GRUDE
[email protected]
SANSKI MOST
TOMISLAVGRAD
BUGOJNO
BOSANSKI
PETROVAC
ADNA AUTOSHOP VL KUR[UMOVI] SANDI SANSKI MOST
SANSKI MOST
ADNA-MERC TR VL. MAHMI] NERMIN
BOSANSKA
B.KRUPA
KRUPA
ADO 2 VIDEOTEKA VL.LELI] EDI
BOS. KRUPA
ADO-L VIDEOTEKA I VIDEOIGRE
BOS. KRUPA
ADRA D.O.O. BIHA]
BIHA]
ADRIA COSMETIC GRUPA DOO
VITINA
ADRIA MERC D.O.O. BUSOVA^A
BUSOVA^A
ADRIA-MEDIA D.O.O.SARAJEVO
SARAJEVO
ADRIATIC R B DOO NEUM
NEUM
ADRIATIC R B DOO NEUM
NEUM
ADRIATIC TRAVEL DOO
MOSTAR
ADRIATIC-YACHTING DOO SARAJEVO
SARAJEVO
ADS EXPORT-IMPORT D.O.O. MOS
MOSTAR
ADUT D O O POSU[JE
POSU[JE
ADVOKAT HAKIREVI] ASAF
VISOKO
ADVOKAT HARIS KOVA^I]
MOSTAR
ADVOKAT SILI] SELVIRA BIHA]
BIHA]
ADVOKAT SINANOVI] HUSNIJA VIS
VISOKO
ADVOKAT SULJI] /ARIF/ REMZIJA
BIHA]
ADVOKAT SULTANI] [email protected]
SARAJEVO
ADVOKAT VELI] [EMSUDIN BOSAN
BOS. KRUPA
ADVOKATSKA KANC.R.ZAIMOVI] MOS
MOSTAR
AEB DOO SARAJEVO
SARAJEVO
AEK D.O.O. BOS OTOKA
OTOKA
AFEX DOO STARI] KLADANJ
KLADANJ
AF-GRADNJA D O O POSU[JE
POSU[JE
"AG [email protected]"DOO GRADA^AC
GRADA^AC
AG KNJIGO. SERVIS VL.BRKI] A.
GRADA^AC
AGA DOO DRU[TVO ZA PROIZVODNJU
SEMIZOVAC,
VOGO[]A71320
AGENCIJA BACKSTAGE KLADANJ
KLADANJ
AGENCIJA MIKROGRAF
SARAJEVO
AGENCIJA SALDO MOSTAR
AGENCIJA ALI VISOKO
AGENCIJA ALI VISOKO
AGENCIJA EXSKLUZIV DOO ^ITLUK
AGENCIJA LANA AG.ZA KNJIGOVOD
AGENCIJA RM VL.TERZI] RIZAH SARAJEVO
AGENCIJA SARAJEVO ROCK FOREVE
AGENCIJA SELMA
AGENCIJA SELMA
AGENCIJA STARI GRAD VL.BULJUBA[I]
EDIN SARAJEVO
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU USK
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU USK
Broj 86 - Stranica 7
BJELAVE 93
KLJACI 54
BRA]E BEGI]A 5
H.V.HRVATINI]A
^ESME BR.3
KLJU^KA 153
MRKODOL
SULTAN AHMEDOVA BB
PEKISKA 31
PRIJEDORSKA 51
MAHMI] SELO 152
GIMNAZIJSKA BB
PRVOMAJSKA BB
JABLANSKA BB
ORAHOVLJE
KAONIK BB BUSOVA^A
ANTUNA HANGIJA BR.55
VUKOVARSKA BB
VUKOVARSKA BB
ADEMA BU]A 100
[email protected] BIJEDI]A 166A
MLADENA BALORDE 35
DALMATINSKA BB
BRA]E ZE^EVI]A 4
ADEMA BU]A 17
502. VITE[KE BRIGADE 16
NASELJE LUKE 4
KRALJA TVRTKA 4
FRANCA LEHARA 9
GENERALA IZETA NANI]A 1
ADEMA BU]A 24
PROTE BAKOVI] 7
OTO^KIH HEROJA 19
STARI] 17
VIR BB
H.K.GRADA[^EVI]A BB
SVIRA^KA BB
SVRAKE 47
MOSTAR
VISOKO
VISOKO
^ITLUK
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
GRA^ANICA
GRA^ANICA
SARAJEVO
KLADANJ BB
TRG
ME\UNAR.PRIJATELJSTVA 10
MAR[ALA TITA 237
LOZNIK BB.
LOZNIK BB.
DRAGI]INA BB
JUKI]EVA 124
[email protected] DO BR. 4
TEREZIJE BB,
BOSANSKIH KRALJEVA BB
BOSANSKIH KRALJEVA BB
M.M.BA[ESKIJE 61
BIHA]
BIHA]
MIROSLAVA [email protected] 2
MIROSLAVA [email protected] 2
Broj 86 - Stranica 8
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
3382202200279286
3382202200280935
3381002201789830
3383002250495855
3389002206828289
3386502200214954
3386202200013985
3382002200776421
3389002209632268
3385202208115087
3382202200658362
3381602200570025
3385102200026747
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU ZA @ZH
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU ZA @ZH
AG-JOZI] MOSTAR
AGORA TUZLA
AGRA DOO BIHA]
AGRAR-RAINCI DOO KAL
AGRICOLA D.O.O. GRA^ANICA
AGRO MPD DOO
AGRODENIVET-FISH SPORT DOO BREZA
AGRO-DG DOO CAZIN
AGROGOSTU[A DOO [IROKI BRIJEG
AGROHERCEGOVINA DOO
AGROKOMERC DD VELIKA KLADU[A
133
3385102226700583
AGROKOMERC DD VELIKA KLADU[A
134
3389002211047789
AGROKOMERC DD VELIKA KLADU[A
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
3386702218781035
3389002200287967
3385002200406992
3382502200064416
3381202200014332
3381002255028571
3382302200364641
3386802200008329
3389002209208669
3383302200481379
3381602200043994
3383102255615025
3384002200096545
3383002250934780
3382002200208292
3382702200196132
3383202200316678
3382002200032431
3385102200035671
AGROKOP DOO TRAVNIK
AGROKRAJINA DD
AGROKRAJINA DD
AGROLA[VA DOO VITEZ
AGROPLOD ^ITLUK
AGROPROM BH D.O.O. MOSTAR
AGROPROMET DOO -TOMISLAVGRAD
AGROS F1 D.O.O. KONJIC
AGROSTAR DOO CAZIN
AGROTOK DOO [email protected]
AGRO-TRADE
A-GROUP DOO @EP^E
AHMED DOO BUGOJNO
AHMO-TRADE D.O.O. @IVINICE
AIB O[ DOO POSU[JE
AIL STR STOLAC
AIM D.O.O. SARAJEVO
AJAX DOO POSU[JE
AJDINOVI] D.O.O. VELIKA KL
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
3389002202137757
3389002210333287
3381002202387253
3385002200440748
3385202200057782
3389002211244893
3382702250623910
3389002206993189
3385002275081375
3383302200253914
AJDY DOO TRAVNIK
AJE DOO TRAVNIK
A-JEDAN-RENT MOSTAR
AJLA TR - VL. [email protected]] ANELA
AJLA D.O.O
AJLA STR VL.[ILJAK MEDIHA TRAVNIK
AJLA TRGOVA^KA RADNJA STOLAC
AJLEN TRANS DOO KISELJAK
AJNA TR VL.^AVKI] SANDRA
A-K DOO [email protected]
[IROKI BRIJEG
[IROKI BRIJEG
MOSTAR
TUZLA
BIHA]
KALESIJA
GRA^ANICA
POSU[JE
BREZA
CAZIN
[IROKI BRIJEG
LJUBU[KI
VELIKA
KLADU[A
VELIKA
KLADU[A
VELIKA
KLADU[A
TRAVNIK
BIHA]
BIHA]
VITEZ
^ITLUK
MOSTAR
TOMISLAVGRAD
KONJIC
CAZIN
[email protected]
LJUBU[KI
@EP^E
BUGOJNO
@IVINICE
POSU[JE
STOLAC
SARAJEVO
POSU[JE
VELIKA
KLADU[A
TRAVNIK
TURBE
MOSTAR
BIHAC
CAZIN
TRAVNIK
STOLAC
KISELJAK
BIHA]
[email protected]
164
3382702250519635
A.K. MONACO DOO STOLAC
STOLAC
165
166
167
3386202200653409
3389002209951592
3389002200798187
AKA METAL DOO GRA^ANICA
AKO DOO OLOVO
AKTER DOO SARAJEVO
168
169
170
171
3385302200038959
3382002200604246
3381602200333830
3381402200373416
AKTIV D.O.O. BOSANSKA KRUP
AKUN D.O.O.
AKVAMARIN
AL BRAVARIJA KNEZOVI] GRUDE
GRA^ANICA
OLOVO
SARAJEVO,
[email protected]
BOS. KRUPA
POSU[JE
LJUBU[KI
GRUDE
Srijeda, 22. 10. 2014.
S. RADI]A 3
S. RADI]A 3
STJEPANA RADI]A 31/II
MAR[ALA TITA BB
IVANE FRANE JUKI]A 3
GORNJI RAINCI BB
SKVER BB
JUKI]A NJIVE BB
6.APRIL 26
[email protected] BB
TRN BB
KLOBUK DABRNJA BB
AHMETA [email protected] 1
AHMETA [email protected] 1
AHMETA [email protected] 1
VO]NJAK BB TURBE
OMERA EF.NOVLJANINA 1
OMERA EF.NOVLJANINA 1
STARA BILA BB
DUHANSKA BB
PODGORANI BB
TINA UJEVI]A 11
KOLONIJA BB
CAZINSKIH BRIGADA 12
R MILANOVI]A 3
VITINA
UL. PRVA BB
DRVETINE BB
DONJE DUBRAVE BB
ZAVELIMSKA 9
HUMSKA BB
FRA FILIPA LASTRI]A 2
RASTOVA^A BB
HUSE ]EHI]A BB
BOSANSKA 106
SECEVO 4A
KARDINALA STEPINCA BB
EVLIJE ^ELEBIJE /SLAVK BB
HASANA MUJEZINOVI]A BB
STANI^NA BB
STJEPANA RADI]A BB
SOLAKOVI]I BB
HARMANSKI SOKAK 13
SLAVKA GREBENAREVI]A 113
[email protected]
KNEZA MIHAELA VI[EVI]A
BB
DONJA LOHINJA BB
OLOVOVSKE LUKE BB
TVORNI^KA BR. 3
PATRIOTSKE LIGE BB
JUKI]A PUT BB
STUBE 5 LJUBU[KI
DONJI MAMI]I 144 LEDINAC
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
172
173
174
175
176
3382202200281808
3385202200056812
3383202250017344
3381402200007823
3385302200047883
AL PARI DOO [ BRIJEG
ALAGI] D.O.O. CAZIN
ALAPLANA D.O.O. SARAJEVO
ALBA D.O.O. ZA TRG.EXP-IMP
ALBATROS EXPORT - IMPORT D.
177
178
179
3386102200053275
3381502200578469
3383202250241123
ALBE D.O.O. LUKAVAC
"ALBERO" D.O.O. LIVNO
ALBI AUTO KU]A DOO SARAJEVO
180
181
182
183
184
185
186
187
188
3382202200301402
3385002200662878
3389002207187577
3385502200108983
3389002211074367
3381402200114814
3383002250972028
3386302205321335
3384402213526078
ALBIM D.O.O. [ BRIJEG
AL-BI-TEX D.O.O
ALBOINO DOO SARAJEVO
AL-COMMERCE D.O.O. @ABLJAK
ALDI-ELITE DOO SARAJEVO
ALELOT D O O ZA PROIZV
ALENBEMI-COMPANY D.O.O. SREB
ALENIADO DOO ZA TRANSPORT,PROMET
ALEN-TEKSTIL DOO TUZLA
189
190
191
192
193
3381802200696503
3383002250563561
3385402228577518
3382102200114391
3385002200429205
ALERGY-COMPANY @IVINICE
ALERGY-COMPANY D.O.O. @IVINI
ALE[ BOY D.O.O. KLJU^
ALF DOO PROZOR RAMA
ALFA & OMEGA D.O.O. BIHA]
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
3385802203003351
3389002210278967
3382502200013685
3383002250111250
3383002250337066
3383002200225023
3382502200732649
3381602200462161
3381202200035866
3382002200085005
3385002200888694
3382302200245137
3385902200022439
3389002211042260
3383302200462658
3385002200137526
3381602200177757
3383302200257503
3385502203475853
3382002200491823
3383302200532207
3385402228569564
3383202250409903
"ALFA" DOO ZENICA
ALFA PROMET DOO NOVA BILA
ALFA PROMET DOO NOVA BILA
ALFACOMMERCE D.O.O
ALFAS D.O.O
ALFAS D.O.O. TUZLA
ALFASTAR AUTOKU]A DOO VITEZ
ALFATEL DOO LJUBU[KI
ALFEES DOO ^ITLUK
ALFEX D.O.O.
ALFONA D.O.O. BIHA]
ALFRED D J O TOMISLAVGRAD
ALGRO SZR
ALHOS EXPORT IMPORT DD SARAJEVO
ALIBI CAFFE BAR VOJSKOVA
ALIJA ALIJAGI] Z.Z. BIHA
ALILOVI] LJUBU[KI
ALIX PP
ALJI]-PROM D.O.O.
ALKA D.O.O.
ALKON DOO NOVI GRAD
ALKOR BOSNA D.O.O. SANSKI MOST
ALL AKSA DOO SARAJEVO
217
218
3385802220997530
3389002203841271
219
220
221
222
223
3382702200283529
3383102200177682
3381302231747004
3385002206079261
3385002200754737
ALLGAMATIC ENERGY DOO MAGLAJ
ALMA FRIZERSKI SALON VL. RAMI] RAZA
BIHA]
ALMA STR CRNI]I KULA STOLAC
ALMA STR @EP^E
ALMA 1 MOSTAR
ALMATEX DOO BIHA]
ALNACO D.O.O. BIHA]
Broj 86 - Stranica 9
[IROKI BRIJEG
CAZIN
SARAJEVO
GRUDE
BOSANSKA
KRUPA
LUKAVAC
LIVNO
SARAJEVO
PURINGAJSKA 15
IZETA NANI]A 57
ZVORNI^KA 27
POSU[JE
PATRIOTSKE LIGE BB
STOLAC
@EP^E
MOSTAR
BIHA]
BIHAC
CRNI]I KULA
OZIMICA BB
BARI[E SMOLJANA 1
ME[E SELIMOVI]A BB
BIHA]KIH BRANILACA 5
PURA^I], UL.SARAJEVSKA 5
KRALJA TVRTKA B.B.
DR FETAHA BE^IRBEGOVI]A
23A
[IROKI BRIJEG
FRA DOMINIKA MANDI]A 1
BIHA]
]AMILA SIJERI]A BB
SARAJEVO
TINA UJEVI]A 7
USORA
@ABLJAK BB.
SARAJEVO
DERVI[A NUMI]A 35
GRUDE
FRA P BUCONJI]A 39
GRA^ANICA
POSAVSKOG ODREDA 7
SREBRENIK
LJENOBUD BB
TUZLA
AMALIJE LEBENI^NIK DO
BR.21
TUZLA
MLINISTE BB
@IVINICE
MLINI[TE BB
KLJU^
BRANILACA BIH 171
PROZOR
PODBOR BB PROZOR
BIHA]
SULEJMANA
VELI^ANSTVENOG BB
ZENICA
BISTUA NUOVA 113
TRAVNIK
NOVA BILA 24 B
TRAVNIK
NOVA BILA 24 B
TUZLA
ALBINA HERLJEVI]A 12
TUZLA
RUDARSKA 57
TUZLA
JEVREJSKA
VITEZ
PC 96 VITEZ
LJUBU[KI
A [IMI]A BB
^ITLUK
KRALJA TOMISLAVA 32
POSU[JE
GRADAC BB
BIHA]
HATINAC BB
TOMISLAVGRAD MIJATA TOMI]A BB
KAKANJ
RO[]EVINA BR. 36
SARAJEVO
TE[ANJSKA 24 A
[email protected]
VOJSKOVA 57
BIHA]
KAMENICA - PLJE[EVI^KA BB
LJUBU[KI
STUDENCI
[email protected]
BOSANSKA BR.81
MATUZI]I
MATUZI]I BB
TRAVNIK
KALINSKA 21
[email protected]
NOVI GRAD BB
SANSKI MOST
[EHOVCI 1
SARAJEVO
AZIZE [A]IRBEGOVI] DO BR.
20
MAGLAJ
ALEJA LJILJANA 36
BIHA]
HARMANSKI SOKAK 12
Broj 86 - Stranica 10
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
3386302200876310
3382002200406269
3381002255033809
3381402200496606
3383302200270889
3389002206684535
3385502203524935
3385502200006260
3383202250588286
3385002200625436
3383002251059425
3383002251266326
3386902228838858
ALNEA DOO
ALOX-IMPEX DOO BIJELJINA
ALPA D.O.O. MOSTAR
ALPE ADRIA COMPANY D O O GRUDE
ALPINA RESTORAN [email protected]
ALPINE BH DOO TRAVNIK
ALPIS D.O.O. TE[ANJ-U STE^AJU
ALPIS D.O.O. TE[ANJ-U STE^AJU
AL-SA
ALSA -TRGOVA^KA RADNJA -KI
ALSAM D.O.O. KLADANJ
ALTUM D.O.O
ALU-CO D.O.O. SARAJEVO
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
3386102200851682
3381002200090487
3385302200487584
3383202200250427
3385002200728062
3389002200038192
3382702200075755
3385302200392912
3383102200268668
3383002250246080
3382702200284402
3381202200483521
3386202200646425
ALU-CONT LUKAVAC
ALUMINIJ D.D. MOSTAR
AM - TR VL.^AU[EVI] RAZIJ
A&M - COMPANY DOO SARAJEVO
A-M TR - VL. ABDIJANOVI]
A-M \UZELI] DOO CAZIN
AM JUNIOR DOO STOLAC
AM TR -KARAIBRAHIMOVI] SENADA
AM 76 BH ABEL COMANY DOO @EP^E
AMADIS D.J.L
AMAO STR STOLAC
AMAREA STR ME\.-^ITLUK
AMATERI DOO GRACANICA
250
3389002200646576
251
252
253
254
255
256
3389002207243740
3381602200902929
3389002200996164
3389002202117193
3383202250313485
3389002204393298
257
3389002206464151
AMBASADOR KAFE BAR VL. BE[IREVI]
ALMIR
AMBEX DOO KISELJAK
AMBI DOO LJUBU[KI
"AMBID" DOO SARAJEVO
AMDI EXPORT-IMPORT DOO SARAJEVO
AMEA S.Z.R VL.MUSI] MIRSAD
AMERIKANKA STR VL.KOKI] BESIM
TRAVNIK
AMERIKANO DOO VISOKO
258
259
260
3389002207347239
3381602200547036
3385502257592250
261
3381802200678752
262
263
264
265
266
267
3382002200113620
3381202200726215
3385202200342283
3389002209528963
3389002210995118
3385302201525775
A-ME[A DOO EXPORT IMPORT CAZIN
AMG STR
"AMI-BUS"DOO JELAH TE[ANJ
SAOBRA]AJNO I [email protected] DR
AMITTO DOO ZA PROMET SVIH VRSTA
PODNIH OBLOGA
AMK-PLUS D.O.O.
AMMARI DOO ^ITLUK
AM-MEDO D.O.O. CAZIN
AMNEM-I DOO ZAVIDOVI]I
AMN-SLOGA DOO TRAVNIK
"AMOR" D.O.O. BOS. KRUPA
268
269
270
271
272
273
274
3382202200088390
3383202266493279
3383202251230232
3385402228534741
3389002207697894
3386202200031736
3385802200001104
AMPAL DOO [IROKI BRIJEG
AMPER-TEST D.O.O. [email protected]
AMPER-TEST D.O.O. [email protected]
AM-PROM DOO SANSKI MOST
AMRA DOO CAZIN
AMS GRA^ANICA
AMS-COMMERCE TRAVNIK D.O.O.
SREBRENIK
BANJA LUKA
MOSTAR
GRUDE
[email protected]
TRAVNIK
TE[ANJKA
TE[ANJKA
SARAJEVO
BIHA]
KLADANJ
TUZLA
[email protected],
SARAJEVO
LUKAVAC
MOSTAR
OTOKA
SARAJEVO
BIHA]
CAZIN
STOLAC
BOS. KRUPA
@EP^E
TUZLA
STOLAC
^ITLUK
GRA^ANICA
Srijeda, 22. 10. 2014.
TINJA GORNJA 37
SREDICE 22 A DVOROVI
TRG IVANA KRNDELJA BR. 1
SOVI]I BB
TITOVA BB [email protected]
ZENJAK BB
KRA[EVO BB.
KRA[EVO BB.
TRG SOLIDARNOSTI 11
@RTAVA FA[IZMA 32
UJ^A 1
FO^ANSKA BB IZA BR.54
PUT FAMOSA BB
CAZIN
9. MAJ BB
BA]EVI]I BB
OTO^KOG BATALJONA BB
SAFETA ZAJKE BB
VINI^KA 19
[email protected] BB
HRVATSKIH BRANITELJA BB
RADNI^KA BB
STJEPANA RADI]A 45
SKOJEVSKA 6
PODGRAD II
TROME\A BB
SULTAN MEHMEDA II FATIHA
BB
]UPRIJA BB
KISELJAK
VITINA
SARAJEVO
[email protected]
SARAJEVO
TRAVNIK
STOJKOVI] BB
VELJACI BB
TRG BRANILACA GRADA
ALEKSE BOJEVI]A BRKE E2/II
BJELAVE 93
AMERIKANKA BB
VISOKO
CAZIN
LJUBU[KI
JELAH
[ARENI HANOVI BB
D.MO[TRE
STIJENA 30
DONJI RADIÜ[email protected]
TITOVA BB JELAH
ORA[JE
ULICA II BB
POSU[JE
^ITLUK
CAZIN
ZAVIDOVI]I
TRAVNIK
BOSANSKA
KRUPA
[IROKI BRIJEG
[email protected]]I
[email protected]]I
SANSKI MOST
CAZIN
GRA^ANICA
TRAVNIK
KA^I]EVA BB
VIONICA BB
B. BRIGADA 172
NASELJE"KLEK" L-9/12
@ITARNICA BB
PATRIOTSKE LIGE BB
DUBRAVSKA 2
\OKE MR\ANA 127
\OKE MR\ANA 127
REDAK BB
STIJENA 68
INDUSTRIJSKA ZONA BB
DONJA ^AR[IJA 7
Srijeda, 22. 10. 2014.
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
3386102200805316
3382202200845766
3389002208742196
3386302205311538
3382202200914345
3382302200027566
3381802200223725
3381602200894975
3381602200852974
3381002200984342
3389002203011630
3389002211265263
3383002200201840
3381002202156102
3382002200474945
3381602200836096
3382302200507425
3383302200510867
3389002210086131
3383002251058552
3385202200306684
3385202200247805
3381002201560328
3385302200436756
3381802200061250
3381102200286616
3389002201799809
3383602200096371
3389002206659606
3381402200020142
3383302200432394
3381002200666861
3382502200429427
3385002200633487
3389002202756714
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
3382502200876209
3381202200149162
3382102200159981
3386902296604707
3389002206742541
3383002251249545
3383002200439296
3383202250423192
3383102200315907
3383302200268270
3382202200713652
3381002200149560
3383202200465573
3386202200502768
3389002205266395
325
326
327
328
329
3385002262447028
3385502200291634
3389002201321502
3381002202203438
3389002210989977
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
AMSINED DOO
AMSTERDAM SUR DISCO CLUB
AMSTRONG DOO SARAJEVO
AMVE-BH DOO SREBRENIK
AN DA DOO [IROKI BRIJEG
A&N DOO TMISLAVGRAD
ANA MATEJA O[TRA LUKA
ANA STR LJUBU[KI
ANA STR VL IVANA HERCEG
ANA-K MOSTAR
ANAKS INTERIJERI DOO
A.N.D.-B.E.S.T. DOO SARAJEVO
ANDORA D.O.O. TUZLA
ANDREA MOSTAR
ANDRIJA-PROM
ANDRO COMMERCE EXPPORT-IMP DOO
AN\A STR
ANGELS CAFFE BAR [email protected]
ANGROPREDUZE]E DD CAZIN
ANGROSIROVINA D.D. TUZLA
ANI - COMERC D.O.O. CAZIN
ANI SAR VL.PU[KAR AGAN K
ANI PEH MOSTAR
ANI UR CAFFE-SLASTI?.- BEHARI
ANI]-[PED DOO ORA[JE
ANIK DOO
ANIL DOO ZENICA
ANIMAL DOO JAJCE
ANI-MEL DOO [email protected]
ANIMO DOO GRUDE
ANIS DOO [email protected]
ANKA STR MOSTAR
ANSA DOO TRAVNIK
ANSEL D.O.O. BIHA]
ANSOFT DOO ZA UN.I SP. TRG.PRO.TRANS.I
USLUGE
ANTARES DOO JAJCE
ANTAS DOO ^ITLUK
ANTE COMPANY D O O PROZOR RAMA
ANTERRA D.O.O. SARAJEVO
ANTIK DOO DONJI VAKUF
ANTILOP DOO TUZLA
ANTILOP DOO TUZLA
ANTILOPA D.O.O.
ANTOLOVI] STR RADUNICE @EP^E
ANTONIO CAFFE BAR [email protected]
ANTONIO SUR [ BRIJEG
ANTONIO TOMI] DOO MOSTAR
ANTONY COMPANY D.O.O. SARAJEVO
ANTURIUM DOO
APARTMAN-RM ZUD VL.RAJKI] S. I MIMI]
U.VISOKO
APEX-MONT DOO BIHA]
A.P.I. D.O.O.- USORA
APM DOO NOVI TRAVNIK
APOLLONIA 2 DOO MOSTAR
APOLO DOO NOVI TRAVNIK
LUKAVAC
[IROKI BRIJEG
SARAJEVO
SREBRENIK
[IROKI BRIJEG
TOMISLAVGRAD
ORA[JE
LJUBU[KI
LJUBU[KI
MOSTAR
SARAJEVO
SARAJEVO
TUZLA
MOSTAR
TRAVNIK
LJUBU[KI
TOMISLAVGRAD
[email protected]
CAZIN
TUZLA
CAZIN
CAZIN
MOSTAR
BOS. KRUPA
ORA[JE
^APLJINA
ZENICA
JAJCE
[email protected]
GRUDE
[email protected]
MOSTAR
TRAVNIK
BIHA]
SARAJEVO
Broj 86 - Stranica 11
JAJCE
^ITLUK
PROZOR
SARAJEVO
DONJI VAKUF
TUZLA
TUZLA
SARAJEVO
@EP^E
[email protected]
[IROKI BRIJEG
MOSTAR
[email protected]
GRA^ANICA
VISOKO
UL.BRANILACA BOSNE BB
STJEPANA RADI]A 33 B
IGMANSKA 8
BOSANSKIH BRANILACA BB
UZARI]I BB
SEONICA 2
S RADICA 13
STUBE BB
CRVENI GRM BB
AKADEMIKA IVANA ZOVKE 9
PAROMLINSKA 18
VREOCA 104
SLAVINOVI]I LUKE M3
SPLITSKA 38
KRALJICE KATARINE
ZRINSKO FRANKOPANSKA BB
[UJICA BB
ZANATSKI CENTAR BB
]UPRIJA BB
ATIK MAHALA 3
DONJA LU^KA 40
KRIVAJA BB
VUKODOLSKA 12
TRG OSLOBO\ENJA BB
OSMA UL 85 ORASJE
ANTE STAR^EVI]A 17
CRKVICE 67
FRA ANTUNA [email protected]]A
SAFETA BEGA BA[AGI]A 5
STJEPANA HERCEGA BB
ATIFA [AP^ANINA BB [email protected]
VJEKOSLAVA VRAN^I]A BB
NO VA BILA BB
PRITOKA BB
HAMDIJE KRE[EVLJAKOVI]A
61
ZAGREBA^KA 24
KRALJA TOMISLAVA 42
SINJSKA 19
[email protected] BIJEDI]A 175A
KOVACI BB
RATE DUGONJI]A 21
RATE DUGONJI]A 21
DOBRINJSKE BOLNICE BB
RADUNICE BB
TITOVA BB
TRN BB
BLAJBUR[KIH @RTAVA 238
STUPSKO BRDO BB
AHMETA PA[E BUDIMLIJE BB
[AHINOVI]A 10
BIHA]
USORA
NOVI TRAVNIK
MOSTAR
PUCAREVO
DR. I. LJUBIJANKI]A 238
SIV[A BB.
MEHMEDA SPAHE 1
BLAJBUR[KIH @RTAVA 100
KASAPOVICI BB
Broj 86 - Stranica 12
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Srijeda, 22. 10. 2014.
330
331
332
333
334
3382502200588119
3382002200476788
3383202250680921
3385202207968035
3389002210263641
APOLO NOVI TRAVNIK DOO
APOLO NOVI TRAVNIK DOO
APOTEKA DULCOTEX MR.PH.GOLO[
APOTEKA CENTAR PZU CAZIN
APOTEKA GALEN PLANT TUZLA
NOVI TRAVNIK
NOVI TRAVNIK
SARAJEVO
CAZIN
TUZLA
KASAPOVI]I BB
KASAPOVI]I BB
SUTJESKA 18
TRG ZLATNIH LJILJANA S-25
TRGOVINSKO ZANATSKI
CENTAR SJENJAK
ARMIJE BIH 171
335
3389002200806141
BUGOJNO
336
337
338
339
3389002206572015
3389002210830024
3381002200106686
3381002202400542
AP-PROFILI OBRTNI^KA RADNJA,
VL.PLAVAC AIDA
APRIX DOO TRAVNIK
APRO FLORAMI DD MOSTAR
APRO FLORAMI DD MOSTAR
AQUAMARIN SOR MOSTAR
TRAVNIK
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
3381602200906518
3389002208997306
3381202247379335
3381202200522806
3385702203782266
3383202250737278
3382002200612297
3389002202487345
3389002202732658
3383202265620085
3385802221023138
3383502200091041
3382202200075877
3381202200511166
3389002202055598
3386302200048609
3389002201315391
3386702200884438
3382002200646247
3381002202307907
3382002200515006
3389002200910416
3389002207093875
3385302200130624
3385002200444337
3383302200285148
3386902265555104
AQUAMARIN ZLATARNA LJUBU[KI
AQUA-TECH DOO SARAJEVO
AQUATERM DOO ^ITLUK
AQUATERM STR ^ITLUK
A&R VODENICA DOO VISOKO
ARABA D.O.O. SARAJEVO
ARABELLA DOO
ARABICA DOO MOSTAR
ARAKIS DOO SARAJEVO
ARAL COMPANY D.O.O. SARAJEVO
ARAL DOO BUSOVA^A
ARAN CO DD BANJA LUKA
ARAN DOO [IROKI BRIJEG
ARAP DOO ^ITLUK
ARAZZO SUR VL.MURATOVI] ADIS
ARBARO D.O.O. SREBRENIK
ARDI VL.GA[I HARIS
AREAS DOO TRAVNIK
ARF-EX DOO POSU[JE
ARGENTINA MOSTAR
ARGENTINA SUR POSU[JE
ARHILAB DOO SARAJEVO
ARHITEKTURA DIWAN DOO SARAJEVO
ARI-ALD-PROM D.O.O. BOSA
ARIJANA TR - VL. PE^ENKOVI
ARIJANA DJO [email protected]
ARK GROUP D.O.O.SARAJEVO
LJUBU[KI
[email protected]
ME\UGORJE
^ITLUK
VISOKO
SARAJEVO
POSU[JE
MOSTAR
SARAJEVO
SARAJEVO
BUSOVA^A
BANJA LUKA
[IROKI BRIJEG
^ITLUK
[email protected]]I
SREBRENIK
TRAVNIK
TRAVNIK
POSU[JE
MOSTAR
POSU[JE
SARAJEVO
SARAJEVO
BOS. KRUPA
BIHA]
[email protected]
SARAJEVO
367
368
369
370
371
3383002250698391
3383202251351579
3389002206621194
3381802200816007
3386702218730207
LUKAVAC
SARAJEVO
SARAJEVO
O[TRA LUKA
TRAVNIK
372
373
374
375
376
377
378
3382202200315855
3389002207915465
3389002202893193
3381802200199766
3383602200271068
3383202200432593
3389002210112903
[IROKI BRIJEG
SARAJEVO
[email protected]
ORA[JE
JAJCE
SARAJEVO
CAZIN
PROVO
VALTERA PERI]A 3
SAMIRA ]ATOVI]A KOBRE 10
ULICA XIV BR 32A
SVETOG LUKE BR 3
MUHAMEDA [email protected]]A 3
CAZINSKIH BRIGADA BB
379
380
381
3381602200016252
3383202251041179
3385302200522213
ARKADA D.O.O. LUKAVAC
ARKA-PRESS D.O.O.SARAJEVO
ARKA-PRESS D.O.O.SARAJEVO
ARLO DOO O LUKA
ARMANI CAFFE BAR [email protected]]
HARIS, TRAVNIK
ARMATURE DOO
ARMIRA^ DOO SARAJEVO
ARNES DOO EXPORT-IMPORT SAARJEVO
ARNEX COMMERC D.O.O. ORA[JE
ARNORO DOO
ARNORO SARAJEVO PJ. ARNORO DOO
AROMA UGOSTITELJSKA RADNJA
VL.ZENDELI FIKRET
AROX DOO
ARS AEVI SARAJEVO
ARSENAL UR HARBA[ ALDIN
HASANAGINA 14
ANTE STRA^EVI]A77
ANTE STRA^EVI]A77
KNEZA BRANIMIRA SPC
RONDO
A.[IMI]A BB
[email protected] POLJE BB
ME\UGORJE
KRALJA TOMISLAVA 100
PODVINCI BB
[email protected] 5
VRANI] BB
KRALJA TOMISLAVA 18
BRANILACA SARAJEVA BR. 31
ALEJA BOSNE SREBRNE 31.
KAONIK BB
CARA LAZARA 23
ZRINSKOG BB
RUDARSKA 103
[email protected] 131
DEDI]I BB
STANI^NA BB
KALIBUNAR BB
CARSKI GAJ BB
KRALJA TOMISLAVA BB
OSOJE BB
PAROMLINSKA BR. 18
VELIKA AVLIJA 4
SOKAK 82
GATA BB
S KARI]A 88
OMLADISKI RADNIH
BRIGADA 1
SARAJEVSKA BB
HAMDIJE ^EMERLI]A 43
HAMDIJE ^EMERLI]A 43
[PIONJACI 46
BOSANSKA 141
LJUBU[KI
SARAJEVO
BOS. KRUPA
TOMISLAVA IV^I]A BB
TEREZIJA BB
UNSKA BB
Srijeda, 22. 10. 2014.
382
3389002201062803
383
384
385
386
387
388
389
390
3381002202608510
3383402200745311
3389002210068380
3382002200323237
3383302200324433
3381602201093631
3383002200104646
3389002205009539
391
392
393
394
3385802219569593
3389002210983575
3389002206504309
3385302201551480
395
396
397
398
3385402228575772
3383302200151288
3389002206959336
3385902205742238
399
400
401
3389002200325312
3381202200295341
3382602212265459
402
403
3385502200266705
3389002211240237
404
405
406
407
408
3385902205785015
3383202251073286
3389002202813847
3389002206799771
3385302200061948
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
3386202228137195
3389002206980676
3382202200907264
3382502278373680
3383102200131122
3383302200369053
3382202200072191
3385402228557924
3383002251367109
3382002200259023
3383502200280191
3385502256156262
421
3389002211243923
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
3381102245992628
3383302200391266
3381502200518717
3381302219823279
3383202250936128
3389002211494571
3381002200957667
3381402277366196
3382502200566779
3381802200808053
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
ART ZONE DOO ZA PROD.,DIS I
PRIKAZIVANJE SARAJEVO
ART&DECOR MOSTAR
ARTEMIDA DOO KISELJAK
ARTS OSMAN DOO CAZIN
ARTUR D O O POSU[JE
AS CAFFE BAR [email protected]
AS DOO LJUBU[KI
AS [email protected]] D.O.O.
AS FAST-FOOD SUR VL.^UKOJEVI] ALIJA
SARAJEVO
AS GROUP DOO ZENICA
AS TOURS DOO TRAVNIK
ASA DOO BREZA
AS-AL DOO BOSANSKA KRUPA
ASC-COMPANY D.O.O. SANSKI MOST
ASCOMMERCE DOO [email protected]
AS-COMP DOO VITEZ
"AS-COMPANI" DOO KAKANJ "ASCOMPANI" DOO KAKANJ
ASFALTGRADNJA DOO VISOKO
AS-GRANIT DOO ^ITLUK
ASI SAMOSTALNA TRGOVA^KA RADNJA,
[email protected]] DUDA
A.SILKA EXPORT-IMPORT D.O.O. J
ASKO ^[email protected] VL.SARAJLI]
SULEJMAN TRAVNIK
ASMER-GRADNJA DOO KAKANJ
ASN FEJS U.G. SARAJEVO
ASPEK DOO SARAJEVO
ASR TECHNOLOGY DOO SARAJEVO
ASS - D D.O.O. BOSANSKA KRUP
Broj 86 - Stranica 13
[email protected]
AZI]I BR.12
MOSTAR
KISELJAK
CAZIN
POSU[JE
[email protected]
LJUBU[KI
TUZLA
SARAJEVO
SPLITSKA 84
ZENI^KI PUT BB
[email protected]^KA RA[TELA 77
BRO]ANAC BB
14 APRILA BB
STJEPANA RADI]A BB
G.RAINCI ,KALESIJA
[email protected] CENTAR DOBRINJA C-6
ZENICA
TRAVNIK
BREZA
BOSANSKA
KRUPA
SANSKI MOST
[email protected]
VITEZ
KAKANJ
M.S.SERDAREVI]A 27A
BOSANSKA BB
NERKESI 38
RADNI^KA BB
VISOKO
^ITLUK
DONJI VAKUF
SKUCANI VAKUF 124
TITOVA BB
[O[E [email protected] BB
7.MUSLIMANSKE BB
TE[ANJ
TRAVNIK
O^AZI BB.
TROME\A BB
770.SLAVNE BRDSKE BRIGADE BB
JELAH BB
@ITARNICA BB
KAKANJ
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
BOSANSKA
KRUPA
GRA^ANICA
CAZIN
[IROKI BRIJEG
VITEZ
ZAVIDOVI]I
[email protected]
[IROKI BRIJEG
SANSKI MOST
TUZLA
TRAVNIK
TRAVNIK
TE[ANJ
V DIVIZIJE NOP-A BB
BRA]E BEGI]A 40
[email protected] PUT BB (P-122)
VILSONOVO [ETALI[TE 10
PRVE BOSANSKO KRUPSKE
BRIGADE
BOSANSKIH KRALJEVA BR. 17
NURIJE POZDERCA 59
DOBRI^ BB
VITE[KE BRIGADE BB
STJEPANA RADI]A
R POROBI]A BB
TRN BB
BULEVAR 7. KORPUSA
UL.BRDO ^IKMA 4
PRVOMAJSKA BB
PRVOMAJSKA BB
TITOVA BB
ASSAH GROUP
A.S.T. DOO CAZIN
ASTERIX PIZZERIA VL @ BLEKO
ASTIBO-GROUP DOO VITEZ
ASTRA AGI DOO ZAVIDOVI]I
ASTRA STR [email protected]
ASTRA [PORT DOO [ BRIJEG
ASTRA-E DOO SANSKI MOST
ASZ-3 D.O.O. TUZLA
A[^I] EXPORT IMPORT
A[^I] EXPORT IMPORT
A[^INICA KOD SEJE VL.SEAD BRKATE[ANJ
ATA[E FRIZERSKI SALON [email protected]] TRAVNIK
REMZA TRAVNIK
ATELIER GLAMOUR DOO
^APLJINA
ATILA SUR PRUD
[email protected]
ATLANTIC D.O.O LIVNO
LIVNO
ATLANTIS COMPANY DOO MOSTAR
MOSTAR
ATLANTIS HOLIDAYS
SARAJEVO
ATLANTIS-TRAVEL-AGENCY DOO VISOKO VISOKO
ATLAS D.J.O. MOSTAR
MOSTAR
ATLAS DOO GRUDE
GRUDE
ATOLI DOO NOVI TRAVNIK
NOVI TRAVNIK
ATOM DOO ORA[JE
ORA[JE
STANI^NA BB
BRA]E RADI]A BB
K KOTROMANI] 44 PRUD
[email protected] 12
LACINA (VILA NERETVA) BB
DALMATINSKA 4
ALIJE IZETBEGOVI]A BR 1
STJEPANA RADI]A 76 F
DR FRANJE TU\MANA 89/B
RATANJSKA BB
TRE]A BB
Broj 86 - Stranica 14
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
432
433
3381602200237509
3385302201808530
ATP DOO LJUBU[KI
A-TRADE DOO BOSANSKA KRUPA
LJUBU[KI
BOSANSKA
KRUPA
MOSTAR
[email protected]
GRA^ANICA
[IROKI BRIJEG
LJUBU[KI
TRAVNIK
[email protected]]I
434
435
3381302231774649
3389002211541810
ATRIJ CAFFE BAR
AUDAX DOO SARAJEVO
436
437
438
439
440
3386202200039981
3382202200534396
3381602200594275
3382502200610332
3386902265700507
AURA GRA^ANICA
AUREA INVEST DOO [ BRIJEG
AURO DOO LJUBU[KI
AURO[PED DOO TRAVNIK
"AURUM ARENA"D.O.O.SARAJE
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
3389002200889173
3386902200026948
3386902231926562
3383202200056039
3381202200644153
3385802203036428
3385702217157984
3381402200037214
3381402200379818
3381002201909334
3389002208506777
3382202200005358
3385802203099866
3389002201394737
3389002207269639
3382502200714898
3381602200975194
3386402227271557
459
460
461
462
463
464
465
466
3389002211065443
3383202200413872
3381002250313013
3385702200024680
3383402200471383
3382002200519662
3381002201804962
3389002204604758
467
468
469
470
471
472
473
474
3383702200035547
3389002211190282
3381602200854720
3385802224005791
3385702218751791
3381802200291431
3381602200587194
3386402201560058
AUSTROREAL D.O.O.
AUTHENTIC DOO SARAJEVO
AUTHENTIC DOO SARAJEVO
AUTO FA SARAJEVO
AUTO GAGA DOO ^ITLUK
AUTO KU]A AGI] DOO ZENICA
AUTO KU]A BAAS-AUTO DOO
AUTO KU]A KAMO GRUDE
AUTO KU]A KAMO GRUDE
AUTO KU]A KAMO GRUDE
AUTO KU]A LIJANOVI]I DOO [ BRI
AUTO KU]A LIJANOVI]I DOO [ BRI
AUTO KU]A TALI] D.O.O. ZENICA
AUTO KU]A TALI] D.O.O. ZENICA
AUTO MEDIA GROUP DOO SARAJEVO
AUTO OTPAD PAPI] DOO VITEZ
AUTO PLIN BANDUR DOO
AUTO SERVIS AUDI 2, VL. BAJRI] ENES, G.
DUBRAVE
AUTO SET DOO CAZIN
AUTO SPORT R&B VL.BO[NJAK @ELJ
AUTO SPRINT T.R
AUTO [KOLA FLE[ VL. MUJA^I]
AUTO [KOLA LEPENICA
AUTO [KOLA LUKA VL LUKA BRADAR
AUTO [KOLA MARIO
AUTO [KOLA ZELENI SIGNAL VL. [email protected]]
EKREM BUGOJNO
AUTO [OP FORMULA
AUTO [PED DOO KISELJAK
AUTO TAXI KRE[O ZELI]
AUTO TAXI VL. TRKLJA MEHO
AUTO TAXI [email protected] AMIR VISOKO
AUTO TRGOVINA D O O ORA[JE
AUTO VASILJ SZR
AUTO."ADEM-EDIS",VL.SALIHOVI]
475
3385002206267441
AUTO-BLIC TR [email protected]
BR^KO
KISELJAK
LJUBU[KI
VARE[
VISOKO
ORA[JE
LJUBU[KI
BR^KO
DISTRIKT
[email protected]
476
477
478
479
480
481
482
483
3389002200481385
3382202200474547
3383202200445009
3389002210483055
3385002200785098
3385002201056019
3389002203062458
3383602241038810
AUTOCENTAR BALI] DOO
AUTOCENTAR DOO [IROKI BRIJEG
AUTOCENTAR FIAT-LANCIA DOO SAR
AUTO-CENTAR FI[I] DOO
AUTOCOMERC DOO BIHA]
AUTOCOMERC DOO BIHA]
AUTOCOMERC DOO BIHA]
AUTOELEKTRI^ARSKI SERVIS DADO
BIHA]
[IROKI BRIJEG
SARAJEVO
NOVI TRAVNIK
BIHA]
BIHA]
BIHA]
JAJCE
TUZLA
[email protected]
[email protected]
SARAJEVO
^ITLUK
ZENICA
VISOKO
GRUDE
GRUDE
GRUDE
[IROKI BRIJEG
[IROKI BRIJEG
ZENICA
ZENICA
SARAJEVO
VITEZ
VITINA
@IVINICE
CAZIN
[email protected]
MOSTAR
VISOKO
KISELJAK
POSU[JE
MOSTAR
BUGOJNO
Srijeda, 22. 10. 2014.
HUMAC BB
SOKAK BB
KRALJA TOMISLAVA BB
BA^I]I BB
22 DIVIZIJE 1
KO^ERIN 7
BANA JELA^I]A BB
DONJE PUTI]EVO
PC ZUJEVINA
BB,SARAJEVO,[email protected]]I
LJEPUNICE B.B.
TVORNI^KA 1
TVORNI^KA 1
ALIPA[INA 95
KRALJA TOMISLAVA BB
MARIJANOVI]A PUT 80
UVORI]I BB
[email protected]]I BB
[email protected]]I BB
[email protected]]I BB
VISOKA GLAVICA BB
VISOKA GLAVICA BB
PEHARE 78
PEHARE 78
[IBENSKA 3/7
TOPALA 15
GRABOVO VRELO BB
GORNJE DUBRAVE, CENTAR
BB
PU[KARI BB
[email protected] BIJEDI]A 291
ORU^EVI]A 21
MEVLI]A 2/A
HOMOLJ BB
I.G.KOVA^I]A BB
FRANJEVA^KA 16
ARMIJE BIH 44
DEJTONSKA BR 180
HAN PLO^A BB
TESKERA 5
NIKOVAC 21
STUPARI]I BB
ULICA 16 BR 8
CRNOPOD BB
MUSE ]AZIMA ]ATI]A BR.60
505.VITE[KE [email protected] BRIGADE B
PRITOKA BB
FRA D BUNTI]A 27
HAMDIJE ^EMERLI]A 1
NEVI] POLJE BB
V KORPUSA 26
V KORPUSA 26
V KORPUSA 26
PRUDI BB
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
484
485
3382202200338165
3389002208766252
AUTOEXPORT ][email protected]] DOO [B
AUTOGRANA DOO SARAJEVO
486
487
488
489
3382802200078272
3383002261730007
3381102200025298
3385102202558932
AUTO-GRUBE[A
"AUTO-HEES" D.O.O. LUKAVAC
AUTOKU]A ^APLJINA
AUTO-KU]A Z.P.DOO
490
491
3381402200108606
3389002204753653
492
493
494
495
496
3381502200164473
3381402200215694
3382502200399066
3386302200054720
3382002263631742
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
3383202200412902
3382502200584530
3383402200630172
3382502200389269
3381802200645772
3382502200579292
3381702200212284
3381402200445875
3389002206298378
3385002200357813
3389002210814019
3389002205062986
3389002204316668
510
3389002205092377
511
3389002210806065
512
513
514
515
3381002202961687
3386402200147447
3385802224084167
3389002211211719
516
3389002209383366
517
3389002204560914
518
519
520
521
522
523
3389002204326465
3383202200305911
3383302200461785
3381302232137623
3389002210474131
3389002211223359
524
525
526
527
528
529
530
531
3385702200161935
3389002210839142
3385602200008874
3385602229146025
3385702200016629
3385602200827748
3385702200029142
3389002203809261
[IROKI BRIJEG
SARAJEVO
USKOPLJE
LUKAVAC
^APLJINA
VELIKA
KLADU[A
AUTOLIMAR VL DINKO [IMI]
GRUDE
AUTOLIMARSKO-LAKIRERSKA RADNJA VL. ZENICA
SULJI] SIMBAD
AUTO-MATIC D.O.O LIVNO
LIVNO
AUTOMEH RADNJA ZLATKO LUKENDA
GRUDE
AUTOMEHANI^AR SZR DOMIN M VITZ
VITEZ
AUTOMEHANI^ARSKA RADNJA PROXO
SREBRENIK
AUTOMEHANI^ARSKA RADNJA
POSU[JE
"MERCEDES-BENZ" POSU[JE
AUTOMEHANIKA DD SARAJEVO
SARAJEVO
AUTO-MLAKI]
VITEZ
AUTOMOTIVE DOO KISELJAK
KISELJAK
AUTOP DRAGAN LUKI] VITEZ
VITEZ
AUTOP. IVO EVI] O. LUKA
ORA[JE
AUTOP ZORAN DUJI] BUSOVA^A
BUSOVA^A
AUTOPR TOMISLAV BJELOPERA NEUM
GRADAC
AUTOPRAONICA KRE[IMIR GRUDE
GRUDE
[email protected] DOO SARAJEVO
SARAJEVO
AUTOPREVOZNIK - SEFI] HASAN
BIHA]
AUTOPREVOZNIK BE^[email protected]] [email protected] KAKANJ
AUTOPREVOZNIK BEGI] NUMO [email protected]]I
PAZARI]
AUTOPREVOZNIK BEGOVI] MUSTAFA
VISOKO
VISOKO
AUTOPREVOZNIK BOTI] HIKMET
BREZA
VARDI[TE BREZA
AUTOPREVOZNIK ^OLAKOVI] MUNIB
OLOVO
OLOVO
AUTOPREVOZNIK ^ULJAK MARIN MOS
MOSTAR
AUTOPREVOZNIK ]ATIBU[I] SAMIR
BRCKO
AUTOPREVOZNIK DARIS AHMEDOVI]
VARE[
AUTOPREVOZNIK FAZLIBA[I] EZIN
KRE[EVO
KRE[EVO
AUTOPREVOZNIK GRA^ANICA
GRA^ANICA
AUTOPREVOZNIK HASANOVI] FIKRET
[email protected]]I
AUTOPREVOZNIK KADRI] EMIR VISOKO
AUTOPREVOZNIK KUTLOVAC AMIR
AUTOPREVOZNIK OMI]EVI]
AUTOPREVOZNIK [email protected] VESELKO
AUTOPREVOZNIK PAUK ELDIN MANJU[AK
AUTOPREVOZNIK SKENDEROVI] ASMIR
PAZARI] [email protected]]I
AUTOPREVOZNIK SMAILBEGOVI] REU
AUTOPREVOZNIK SMAKA RE[AD KAKANJ
AUTOPREVOZNIK VL. BE[I] AMIR MAGLAJ
AUTOPREVOZNIK VL. [email protected]] NIHAD
AUTOPREVOZNIK VL. [email protected]] M
AUTOPREVOZNIK VL ME[I] MIRALEM
AUTOPREVOZNIK VL.BABI] HAMZA
AUTOPREVOZNIK VRABAC KADRIJA
SARAJEVO
Broj 86 - Stranica 15
MOKROBB
BULEVAR ME[E SELIMOVI]A
23
USKOPLJE
BOKAVI]I BB
TASOV^I]I BB
MUHAMEDA OMANOVI]A BB
ALAGOVAC B B
[email protected] 22
@UPANA @ELIMIRA BB
DRAGI]INA BB
MALI MO[UNJ BB
[PIONICA CENTAR BB
BRO]ANAC BB
HAMDIJE ^EMERLI]A 1 A
KAMENJA^E 12
SARAJEVSKI PUT 6
MATIJE GUPCA BB VITEZ
K ZVONIMIRA 57
NIKOLA [ ZRINSKI BB
DUBRAVICA BB
DRINOVCI DUBRAVA 237
HALILOVI]I BB
^EKRLIJE 78
RUDI ^AJAVEC B.I-2
LOKVE 120
MULI]I 85
VARDI[TE
KOVA^I]I BB
ILI]KA 87
BAKIJE SELIMOVI]A 27
PUT MIRA BLOK D
GUNJANI BB
[email protected]]I
HAJRUDINA [email protected] BAJBAGE
BB
GRIVI]I 18
VISOKO
SARAJEVO
[email protected]
MOSTAR
TRAVNIK
PAZARI]
ORU^A 2
ASAFA SERDAREVI]A 1
[email protected] POROBI]A 65 [email protected]
DR. ANTE STAR^EVI]A BR.6
PRNJAVOR 22
OSENIK 2
BREZA
KAKANJ
MAGLAJ
DOBOJ JUG
VISOKO
MAGLAJ
VISOKO
SARAJEVO
N.NASELJE 25
DUMANAC 107
A.MAHMUTAGI]A N-7
MATUZI]I BB
HLAP^EVI]I 47
KOSOVA MAGLAJ
ARNAUTOVI]I BB
TUZLANSKA 37
Broj 86 - Stranica 16
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
532
533
534
535
536
537
538
539
540
3386902227145820
3382002200693486
3383602200259622
3382302200215746
3383402200602527
3382102200022435
3382102200122345
3382202200957122
3389002203634370
541
3385102202801432
AUTOPREVOZNIK-LINGO SAMIR
AUTOPRIJ.ANTE MILI^EVI]
AUTOPRIJEVOZ AJVAZ JAJCE
AUTOPRIJEVOZ [email protected] JUR^EVI]
AUTOPRIJEVOZ VLADO MILANOVI]
AUTOPRIJEVOZNI^KA DJ S PERANOV
AUTOPRIJEVOZNI^KA DJEL PROZOR
AUTOPRIJEVOZNIK T. [KEGRO
AUTOPRIJEVOZNIK ELVEDIN OMANOVI]
VITEZ
AUTOPRIJEVOZNIK HIRKA H. ALMIR
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
3382502241400190
3383602241064515
3386702218607211
3382502200499946
3382002200636450
3383402200614167
3383602200425589
3383402200726687
3383602200208891
3382202200284524
3383602241045988
3382202200046486
3385002200288264
3383002250213973
3382502200249298
3385802219663004
AUTOPRIJEVOZNIK IVO MI[KOVI]
AUTOPRIJEVOZNIK LON^AR SAMIR
AUTOPRIJEVOZNIK MAGLI] BAJRO
AUTOPRIJEVOZNIK MARI] SRE]KO
AUTOPRIJEVOZNIK MIRO JUKI]
AUTOPRIJEVOZNIK MU[IJA [email protected]
AUTOPRIJEVOZNIK VUNI] M
AUTOPRIJEVOZNIK ZLATKO SLI[KOV
AUTOPRIJEVOZNIK ZVONKO JURI]
AUTOPRIJEV.ZLATAN SLI[KOVI]
AUTOPR.MIJO MIJATOVI]
AUTOPR.R.NALETILI] [.BRIJEG
AUTO-REMONT D.O.O BIHA]
AUTOSAOBRA^AJ D.D. BANOVI]I
AUTOSAOBRA]AJ-PROMET DOO N TRK
AUTOSCOUT DOO ZENICA
558
559
560
561
562
563
564
565
566
3382502200710242
3382002200435757
3381102200572960
3381002201583608
3383602200293475
3382002200134184
3383402200808749
3381002250356857
3389002211351787
567
568
3385002200047413
3385302200304642
AUTO-SERVIS BERTOVI] ST BILA
AUTOSERVIS IVICA VL.I. BI[KO
AUTOSERVIS MARTI]
AUTOSERVIS NINO MOSTAR
AUTOSERVIS SKELA
AUTOSERVIS-UNIVERZAL POSU[JE
AUTO-STELA DOO KISELJAK
AUTO-[KOLA TEST MOSTAR
AUTO-[KOLA "BEGI]" VL. [email protected]]
ADNAN
AUTO[KOLA POLET D.O.O
AUTO-[KOLA"ABBA" VL. HALKI] HUSE
569
570
3385702217194456
3389002211196684
571
3381302221139763
572
573
574
3389002207899460
3385502200198029
3385102226681862
AUTO-TAXI BUZA ALIJA
AUTO-TAXI PREVOZNIK VL.SINANOVI]
NURUDIN SARAJEVO
AUTOTEHNA SERVIS I DIJELOVI DOO
MOSTAR
AUTOTRANS DD VARE[
AUTOTRANS-SAN D.O.O. DOBOJ J
AUTO-WAL DOO VELIKA KLADU[A
575
576
577
578
579
580
581
582
3384402215189337
3386902222802354
3389002208440623
3389002211400869
3381602200410460
3385502200197156
3383402200551602
3383202200153233
AUTOZVRKA D.O.O. TUZLA
"AVACO"D.O.O.SARAJEVO
AVALON TIM DOO SARAJEVO
AVANGLION DOO SARAJEVO
AVANTGARDE SUR VL IGOR [email protected]]
AVDI] - MERC D.O.O MATUZI]I
AVDO-PROM DOO NOVI TRAVNIK
AVDUKI] DOO BREZA
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected]]I
POSU[JE
JAJCE
TOMISLAVGRAD
KISELJAK
PROZOR
PROZOR
[IROKI BRIJEG
VITEZ
MR\ANA \OKE BR.133
BRO]ANAC BB
MILE 138
STIPANJI]I
JEHOVAC 9
RIPCI BB
VARVARA PROZOR
BUHOVO 17
KRU[^ICA 246
VELIKA
KLADU[A
VITEZ
JAJCE
TRAVNIK
VITEZ
POSU[JE
KAKANJ
JAJCE
KISELJAK
JAJCE
[IROKI BRIJEG
JAJCE
[IROKI BRIJEG
BIHA]
BANOVI]I
NOVI TRAVNIK
ZENICA
[UMATAC 91
VITEZ
POSU[JE
^APLJINA
MOSTAR
JAJCE
POSU[JE
KISELJAK
GNOJNICE
BUGOJNO
VITEZ
GORNJE ZASTINJE 46
MUDRIKE BB
MOSTARSKA 4
OSOJE BB
ZGO[]ANSKA 40
GORNJI BE[PELJ BB
GROMILJAK BB
BULI]I BB
FRANKOPANSKA 24
SEOCI BB
PURINGAJSKA 6
IRFANA LJUBIJANKI]A BB
BRANILACA BANOVI]A 4
STOJKOVI]I BB
MARIJANOVI]A PUT(ZGRADA
JABUKA)BB
STARA BILA BB
^ITLUKBB
VI[I]I BB
ORTJE[ PUT M17 BB
SKELA BB
MELJAKU[A II
DUHRI BB
GNOJNICE 148B
VRBANJA 14
BIHA]
BOSANSKA
KRUPA
VISOKO
SARAJEVO
5 KORPUSA BB
511.SLAVNE BBR BB
MOSTAR
VRAP^I]I BB
VARE[
TE[ANJ
VELIKA
KLADU[A
TUZLA
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
LJUBU[KI
MATUZI]I
NOVI TRAVNIK
BREZA
RUDARSKA 16
KRNDIJA BB
HUSE ]EHI]A 15
OKOLI[]E 74
ANTUNA B.[IMI]A 15
BE]AREVAC BR.68
FRA AN\ELA ZVIZDOVI]A 1
FRA AN?ELA ZVIZDOVI]A 1
ZELENIH BERETKI BB
B JELA^I]A BB
MATUZI]I BB
VASE PELAGI]A 11
BOS NAMJESNIKA BB
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Broj 86 - Stranica 17
583
584
585
586
587
588
3383202200594971
3381002202461167
3389002211390005
3381002255035652
3383202250273230
3386302200051034
AVIO EXPRESS
AVIS BRIDGE D.O.O. MOSTAR
AVIX DOO ZENICA
AVOKADO D.O.O. MOSTAR
AVTC D.O.O. SARAJEVO
AY-SA D.O.O. SREBRENIK
SARAJEVO
MOSTAR
ZENICA
MOSTAR
SARAJEVO
SREBRENIK
589
590
3381002202879722
3386902215209679
MOSTAR
SARAJEVO
591
592
593
594
3389002210976494
3385502200371950
3383202250179722
3389002211204638
TRAVNIK
JELAH
SARAJEVO
SARAJEVO
M.P.KUKAVICE 28
JELAH BB
[email protected] 39
MALTA BB
595
3386902215149927
AZ MOSTAR
"AZAP" D.O.O.SARAJEVO DRU[TVO ZA
POSREDNI[TVO,TRGO
AZEM DOO TRAVNIK
AZ-EN D.O.O. TE[ANJ
AZH-KOMERC D.O.O.
AZRA STR MINI MARKET VL.OPERTA AZRA
SARAJEVO
AZRA-S STR SARAJEVO
ZELENIH BERETKI 22
TRG IVANA KRNDELJA 1
KANAL 30
KO^INE BROJ 146 C
[email protected] 9
211 OSLOBODILA^KE BRIGADE
SLIP^I]I BB
TRG SOLIDARNOSTI BR.4
DEREBENT BR.10
596
597
598
599
600
601
602
603
3383002250479850
3381002201066210
3381102200447248
3385202206524966
3385002200240928
3381602200281062
3382202200666316
3383002200081366
AZRIM PROM D.O.O
B & G MOSTAR
B & I -01
B & S - GRADNJA DOO
B- ADIS D.O.O. BIHA]
B I T DOO
B M STR VL MILJENKO SESAR
B MARKETING D.O.O. TUZLA
SARAJEVO,
CENTAR
TUZLA
MOSTAR
^APLJINA
CAZIN
BIHA]
LJUBU[KI
[IROKI BRIJEG
TUZLA
604
605
3385202200128204
3383002200326873
B S S D.O.O. CAZIN
BABI] D.O.O.
CAZIN
TUZLA
606
607
608
609
610
611
612
613
3389002207593328
3385302200530264
3386902265560439
3389002211409987
3385002200272065
3381802200399586
3383402200553445
3385102200008996
BABI] TRADE DOO
BABILON UR VL. KOMI] ENIJA
BA-BRAND DOO SARAJEVO
BABY-SAN DOO CAZIN
BACUS D.O.O
BA]A ][email protected] RADNJA ORA[J
BADA-PROMET DOO NOVA BILA
[email protected] - COMERC D.O.O. VE
614
615
3381002255027698
3383302200548406
BAER D.O.O. MOSTAR
BAGREM DOO [email protected]
SARAJEVO
OTOKA
SARAJEVO
CAZIN
BIHA]
ORA[JE
TRAVNIK
VELIKA
KLADU[A
MOSTAR
[email protected]
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
3389002211271471
3385002200451321
3385402200060876
3382402212086698
3382502200050060
3381602200053694
3383402200535791
3381602200455080
3383602200393385
3389002201100245
3385202200301155
3389002207829911
628
629
630
631
632
3382302200047160
3382202200112349
3382002200771959
3386802200273139
3386502200262096
BAGS-PDS DOO SREDNJE SARAJEVO
BAHMEX D.O.O. BIHA]
BAHTI] COMMERCE D.O.O. SAN
BAJA VL. AK[AM0VI] BAJRO, FOJNICA
BAJADERA STR
BAJAMIPROMET D.O.O. LJUBU[KI
BAJBO STR KISELJAK
BAJKANOVI] STR
BAKA AUTO
BAKA VL.BRLJAK AMIRA
BAKI II UR VL.JU[I] MURAT
BAKOVICI DD RUDARSKO PREDUZECE
FOJNICA
BAKOVI]
BALDI DOO [IROKI BRIJEG
BALERA D.O.O. POSU[JE
BALKAN EXPRES DOO KONJIC
BALKAN EXPRES D.O.O TUZLA
T.C. SIPOREX BB
BISKUPA ^ULE BB
BRA^E RADI]A 2
GEN.IZETA NANI]A BB
MI\@I]A MAHALA 12
PREGRA\E BB
ILIRSKA 3
UL.DR.MILANA JOVANOVI]A
6
MIOSTRAH BB
VARO[KIH POLJA BR.5
SREBRENIK
FERHADIJA 33
@ELJEZNI^KA BB
KOLODVORSKA BR.11
]ORALI]I BB
BOSANSKA 13
DEVETA ULICA BR 2
NOVA BILA BR 10
POLJE BB
ILIJA[
BREKOVICA
SANSKI MOST
FOJNICA
VITEZ
LJUBU[KI
KISELJAK
LJUBU[KI
JAJCE
TRAVNIK
CORALICI
FOJNICA
UL STJEPANA RADI]A 27
POSLOVNI CENTAR STADION
BB
SREDNJE BB
BREKOVICA BB
@ELJEZNI^KA BB
[]ITOVO POLJE BB
HRVATSKIH BRANITELJA BB
BANA JELA^I]A BB
AZAPOVI]I BB
RADI[I]I BB
RIKA BB
ZELENA PIJACA C-I
BEGOVE KAFANE BB
RUPNOVAC 9
TOMISLAVGRAD
[IROKI BRIJEG
POSU[JE
KONJIC
TUZLA
KRALJA TVRTKA BB
TRN BB
POKLE^ANI RAKITNO
LUKA BR. 23
MAR[ALA TITA BR 74
Broj 86 - Stranica 18
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
3386002262127654
3389002208451293
3385902200709490
3382002200470386
3389002201526851
3389002210988037
3389002201741706
3382002200528586
3389002206714993
3389002204553833
3383002251016648
3381602200476517
3385002200691396
3381802200621522
3383602241169954
3383402200122668
3382302200411977
3381502281200019
3383402200698072
3381402200062046
3382302200487831
3383102200121325
3383402200212781
3389002200358389
3382502201041012
3383202200485167
3389002211504368
3383202250284967
3382002200679227
3383302200575081
3383402200311721
3381002250112320
3383202250612245
3381202247559561
3389002210332317
3381602200348186
3385002200998304
3382002200716766
3389002211248482
3389002211432006
673
674
675
676
677
678
679
3389002203238319
3382002200122544
3383402200213654
3381002201626579
3381002200649013
3385002200350538
3383202250382064
680
681
682
3385302200106665
3383202251200841
3382602212272540
683
684
685
686
687
3381602200488157
3381202247481864
3385002275073324
3383402249836041
3389002206796085
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Srijeda, 22. 10. 2014.
BALKAN FRUIT DOO GRADA^AC
BALKAN GULF CORPORATION
BALTA - PROM D.O.O.
BALTIC D O O
BALTIC DOO
BALTIC DOO TRAVNIK
BALZAK DOO TUZLA
BAM COMPANI D O O
BAMBI DOO TRAVNIK
BAMBINO UR VL.HAMULI] [ERIF CAZIN
BAMBOLA TOYS D.O.O
BAMBOLINA STR
BANANA MEN D.O.O. BIHA]
BANANA STR ARIZONA
BANEPO DOO
BANJA KISELJAK-HOTEL DALMACIJA
BAR CODE D.O.O. LIVNO
BAR CODE D.O.O. LIVNO
BAR MIX DOO KISELJAK
BARAN COMMERCE DOO GRUDE
BARBA STR
BARBARA DOO @EP^E
BARBI] DOO KISELJAK
BARBI] DOO KISELJAK
BARBUS DOO
BARCA DOO SARAJEVO
BARCA DOO SARAJEVO
BARCELONA S.U.R
BARD ROCK CAFFE SUR CAFFE BAR
BAREL DOO [email protected]
BARIT D.O.O. KRE[EVO
BARON D.O.O.
BARPEH D.O.O
BARPEH DOO ^ITLUK
BARSELUM DOO TRAVNIK
BARTULOVI]
BASEL D.O.O. BIHA]
BASKET DOO POSU[JE
BASKET PEKARA GORNJI VAKUF
BASKET SALON ZABAVE VL. BAJRI] JUNUS
FOJNICA
BA[ALI] D.O.O.
BA[I] AUTOCENTAR DOO POSU[JE
BA[I] TRANS DOO KISELJAK
BATAN-IMB MOSTAR
BATIDA DE COCO MOSTAR
BAUMIT D.O.O. BIHA]
BAZ COMMERC D.O.O SARAJEVO
GRADA^AC
SARAJEVO
KAKANJ
TRAVNIK
TUZLA
TRAVNIK
TUZLA
MOSTAR
TRAVNIK
CAZIN
TUZLA
LJUBU[KI
BIHAC
SEONJACI
JAJCE
KISELJAK
80 101 LIVNO
80 101 LIVNO
KISELJAK
GRUDE
TOMISLAVGRAD
@EP^E
KISELJAK
KISELJAK
VITEZ
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
POSU[JE
[email protected]
KRE[EVO
MOSTAR
SARAJEVO
^ITLUK
TURBE
LJUBU[KI
BIHA]
POSU[JE
GORNJI VAKUF
FOJNICA
VARO[KA BB
FRA AN\ELA ZVIZDOVI]A 1
VATROGASNA BR. 18
PAKLAREVI BB
HUSINSKIH RUDARA BB
PAKLAREVO BB
ZLOKOVAC 6A
SPLITSKA BB
LUKA BB
STIJENA BB
ALBINA HERLJEVI]A BB
ZRINSKOFRANKOPANSKA B B
EDHEMA MULABDI]A 123
ARIZONA
MAR[ALA TITA 57
J BANA JELA^I]A BB
@UPANA @ELIMIRA B.B.
@UPANA @ELIMIRA B.B.
ZAVR[JE BR 2
PUT KR[TALICE BB
[UJICA BB
STJEPANA RADI]A BB
BRNJACI BB
BRNJACI BB
POSLOVNI CENTAR 96-2
O^AKTANUM 60
O^AKTANUM 60
TRG BARCELONE 1
ZAGREBA]KA BB
STADION TITOVA BB
RESNIK BB
BEHLILOVI]A 2
STUPSKA BB
TROME\A BB
TURBE, M.TITA 38B
LJUBU[KI
IVANA FRANE JUKI]A 4
BARTOLA KA[I]A BB
317.SL.BRDSKA BRIGADA BB
NOVO NASELJE BB
SARAJEVO
POSU[JE
BRESTOVSKO
MOSTAR
MOSTAR
BIHA]
SARAJEVO
BAZA - J D.O.O. BOSANSKA K
BAZAR D.D. SARAJEVO
"BAZAR", SAMOSTALNI OBRT,
VL.DELANOVI] [EMSO
B&B GRGI] DOO
BBT GROUP DOO ^ITLUK
BBZ DOO BIHA]
BC & J DOO KISELJAK
BCA DOO SARAJEVO
BOS. KRUPA
SARAJEVO
DONJI VAKUF
MI[EVI]I 316
VRANI] BB
BRESTOVSKO 6
JASENICA BB
STJEPANA RADI]A 48
BARANSKA 14
MULA MUSTAFE BA[ESKIJE
57
HASANA BRKI]A 2
MALI ^UR^ILUK 3
770.SLAVNE BRDSKE BRIGADE BB
HUMAC BB
BLIZANCI BB
V KORPUSA 14
[email protected]]I BB
SARA^I 77
LJUBU[KI
^ITLUK
BIHA]
KISELJAK
SARAJEVO
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Broj 86 - Stranica 19
688
3389002203022397
BECOM-ERC DOO SARAJEVO
SARAJEVO
FERDE HAUPTMANA 7, NOVO
SARAJEVO
BARICE BB
IVANA FRANE JUKI]A BB
XVIII HRVATSKE BRIGADE 45
MIOSTRAH BB
689
690
691
692
3389002211393788
3385002206007966
3383002251336942
3385202216483762
DONJI VAKUF
BIHA]
TUZLA
CAZIN
693
694
695
696
697
3381202247575566
3385002200787814
3385202200257505
3385302200077177
3386202200647395
BEDEM DOO DONJI VAKUF
BEDEM-EM DOO
BEEM-COMPANY D.O.O. TUZLA
BEGI] OBRT ZA PROIZ.KRUHA VL. BEGI]
SENAD
BEGO TOURS DOO ^ITLUK
BEGOVI] AUTOSERVIS
BEG-SERVIS D.O.O. CAZIN
BEHAR PREVOZ D.O.O. BOSANS
BEHMA DOO
ME\UGORJE
BIHA]
]ORALICI
BOS. KRUPA
GRA^ANICA
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
3385202200210169
3381002200042375
3389002206602473
3381602200255260
3383002200395452
3381802200106937
3389002206798898
3385502200085606
3382002200629369
3383202265879851
3389002200664230
3386402200081293
3386902239153256
BEHRI] JUSUF MESNICA SA KL
BEJUTI SPORT DOO MOSTAR
B-EKI DOO CAZIN
BELL AMI CAFE BAR
BELL AMY PIZZERIA- HUKI] AMIR
BELL STR ORA[JE
BELLA DOO BIHA]
BELLA D.O.O. USORA
BELLISSIMA DOO POSU[JE
"BELLOW THE LINE AGENCY"D.O.O.
BELMA TREID-CO DOO CAZIN
BELMIN-COMMERCE D.O.O. @IVIN
BELPROM DOO
CAZIN
MOSTAR
CAZIN
LJUBU[KI
TUZLA
ORA[JE
BIHA]
USORA
POSU[JE
SARAJEVO
CAZIN
@IVINICE
SARAJEVO
711
3385502256191958
TE[ANJ
712
713
714
3389002211059235
3383202250505254
3389002208539854
[email protected]]I
[email protected]]I
SARAJEVO
GAROVCI 51
[email protected] 5
GOLOBRDICA 3
715
3389002205709879
SARAJEVO
ENVERA [EHOVI]A BB
716
3383502200350613
BEMAG D.O.O.TE[ANJ ,DRU[TVO ZA
PROIZV.,PROMET I US
BEMIKO DOO [email protected]]I
BENKI D.O.O. [email protected]
BENNY TROCKENBAU PREDSTAVNISTVO
SARAJEVO
BENO STR VL MUMINOVI] SAMIR
SARAJEVO
BENZ TRADE DOO
BIJAKOVI]I BB
JABLANSKA 273
]ORALI]I BB
MAHMI]A SELO 150 A
ORAHOVICA DONJA BB
GRA^ANICA
]UPRIJA
RODO^ BB
MIOSTRAH 74
STUBE BB
BREMEN PLAC BB LUKAVAC
OSMA ULICA 23
ALEKSE [ANTI]A 22
@ABLJAK BB
VRANI] BB
ISA BEGA ISAKOVI]A BR.6
]UPRIJA BB
PODGAJEVI 44
HAMDIJE KRE[EVLJAKOVI]A
7B
ENESA GALIJA[EVI] 14
BANJA LUKA
717
3383002250587714
BEOM TRADE D.O.O. TUZLA
TUZLA
718
719
720
721
722
3383002250309421
3381002250072162
3381202200401459
3383402200849877
3385102200128403
BERAL COMPANY D.O.O. TUZLA
BERINA D.O.O. MOSTAR
BERO TRADE DOO BANJA LUKA
BEROSI DOO KISELJAK
BES D.O.O. VELIKA KLADU[A
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
3385002200283705
3382502200396350
3389002210614296
3382302200580466
3381602200243717
3383702200189971
3389002210905005
3382002200362425
3385202201824734
3389002209752645
3389002210982605
3381202200286417
3386502200312051
3386302200869229
BESS D.O.O. BIHA]
BESSA DOO VITEZ
BESSA DOO VITEZ
BEST - SUR VL. IVAN JOLI]
BEST COMPANY DOO
BEST KOMERC D ZOVIK
BEST REISEN D.O.O.
BEST SAM.URAR.ZLAT.RADNJA
BEST-TRADE DOO CAZIN
BE[A DOO ILIJA[
BE[O DOO VITEZ
BETACOM D.O.O.^ITLUK
"BETON IMER" DOO KALESIJA
BETON PROMET BJELI]
TUZLA
MOSTAR
BANJA LUKA
KISELJAK
VELIKA
KLADU[A
BIHA]
VITEZ
VITEZ
TOMISLAVGRAD
LJUBU[KI
BR^KO
SARAJEVO
POSU[JE
CAZIN
ILIJA[
VITEZ
^ITLUK
KALESIJA
SREBRENIK
BUL VOJVODE S
STEPANOVI]A 27
UL.MITRA TRIFUNOVI]A U
114
MAHMUTA BU[ATLIJE 139
BI[]E POLJE BB
STAR^EVICA BR 8
ZANATSKI CENTAR E-35
IZETA NANI]A BB
ME[E SELIMOVI]A 46
KRU[]ICA BB
KRU[]ICA BB
UL. KRALJA ZVONIMIRA
JOSIPA BANA JELA^I]A BB
DONJI ZOVIK X BB
FERHADIJA 5
FG MARTI]A BB
MALA LISA BB
BOSANSKI PUT 166
KRU[^ICA BB
KRALJA TOMISLAVA BB
KALESIJSKI BRIGADA BB
D.SREBRENIK BB
Broj 86 - Stranica 20
737
738
739
740
3383202250216291
3383002251172624
3381002202064243
3382002261491049
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Srijeda, 22. 10. 2014.
SARAJEVO
TUZLA
MOSTAR
POSU[JE
RADNI^KA 19 A/5
PATRIOTSKE LIGE 14
SPLITSKA BB
VINJANI BB
3383202250095817
3381002250374608
3389002206491893
3389002200061957
3389002211111809
3385502256169745
3389002211465083
3389002211408047
3383002200519515
3385802200159117
3383202250917407
3386402200004663
3383202265890327
3389002201703391
3385002200765407
3386002201155976
3381002250275668
3383002250752614
3381402200527937
3381502200480111
3383602200005385
3385002200378377
3385202216583672
3385002200572765
3385002200864444
3385002200793052
3385002206134551
3386902233194643
3389002208658388
3381602200588067
3383202251243715
3389002211493698
3382002200083259
3389002200280692
3382502200422152
3381002250019782
3385002200054494
3382502200772710
3383602241145898
3381502200053893
3382502200208170
3381002202744019
BETOVEN D.O.O. SARAJEVO
BETRIKS D.O.O. TUZLA
BEVANDA MOSTAR
BEVER D.O.O. ZA GRA\EVINARSTVO
POSU[JE
BH PILI D.O.O. @IVINICE
BH ATM D.O.O. MOSTAR
BH AUTO CORPORATION DOO SARAJEVO
BH BAUUNTERNEHMUNGS DOO S
BH GRADNJA DOO ILIJA[
BH MONTE D.O.O. TE[ANJ
BH PETROL DOO VOGOSCA
BH TELEROOM DOO SARAJEVO
BH. TLT D.O.O. TUZLA
BH TRADE D.O.O. ZENICA
B.H. TRANS D.O.O. ILID?A
BH-DOXA D.O.O. @IVINICE
BHINDOOR D.O.O. SARAJEVO
BHSERVIS DOO SARAJEVO
BI - MEDEX D.O.O. BIHA]
BIBING DOO GRADA^AC
BIFE BIG-BEN MOSTAR
BIFE DOKANJ VL. GRABOVI^KI] NI
BIFE MEDO GRUDE
BIFFE PODGRADINA
BIG BLUE
BIG TRUCK D.O.O. BIHA]
BIG-FRUIT DOO CAZIN
BIH SKONADINO D.O.O. BIHA]
BIHA]KA TRGOVINA DOO BIHA]
BIHA]KA TRGOVINA DOO BIHA]
BIHA]KI TRANSPORT DD BIHA]
BIHKOS GROUP DOO SARAJEVO
BIHOVO DOO SARAJEVO
BIJA^A AUTOLAKIRERSKA RADNJA
BIKAVAC D.O.O. SARAJEVO
BIKAVAC D.O.O. SARAJEVO
BILA JIDRA
BILA [PED DOO NOVA BILA
BILA [PED DOO NOVA BILA
BILD-EN D.O.O
BILED D.O.O. BIHA]
BILETI] DOO VITEZ
BILI] PRODUKT
BILIKOM DOO LIVNO
BILJNA APOTEKA HERBA VITEZ
BILLA DOO MOSTAR
@IVINICE
VRAP^I]I
SARAJEVO
[email protected]
ILIJA[
TE[ANJ
SARAJEVO
SARAJEVO
TUZLA
ZENICA
[email protected]
@IVINICE
SARAJEVO
SARAJEVO
BIHA]
GRADA^AC
MOSTAR
TUZLA
GRUDE
LIVNO
JAJCE
RIPAC
CAZIN
BIHA]
BIHA]
BIHA]
BIHA]
VOGO[]A
SARAJEVO
LJUBU[KI
[email protected]
[email protected]
LJUBU[KI
TRAVNIK
TRAVNIK
MOSTAR
BIHA]
VITEZ
JAJCE
LIVNO
VITEZ
MOSTAR
3385002200391666
3383202250022679
3382502200595297
3381202200350534
3385002200084855
3385002200724473
3385002206153175
3389002211273217
3382202200354073
BIM D.D. BIHA]
BIM D.O.O
BIM FAST FOOD BUSOVA^A
BIM HOTEL ^ITLUK
BIMARK D.O.O. BIHA]
BIMES D.D. BIHA]
BINA-DIERRE BIHA]
"BINAS" DD BUGOJNO
BINGO SAMR VL.Z ZELJKO
BIHA]
SARAJEVO
BUSOVA^A
^ITLUK
BIHA]
BIHA]
BIHA]
BUGOJNO
[IROKI BRIJEG
BI[INSKA BB POZ/035
VRAP^I]I BB
[email protected] DO 7
STUPSKA DO BR.7.
BOSANSKI PUT 215
TITOVA BB, JELAH
IGMANSKA 36
HLADIVODE 2A
18 HRVATSKE BRIGADE 25
ZIJE DIZDAREVI]A 18.
USTANI^KA BB
PA[AGE GOGI]A BB
ISA BEGA ISAKOVI]A 6
HRVATIN 11
DARIVALACA KRVI 40
AVRAMOVINA BB
B.FEJI]A BB
DOKANJ 38
DRINOVCI BB
PODGRADINA BB
H V HRVATINI]A
RIPA^ - PUT V KORPUSA BB
LOJI]KA BB
DR.IRFANA LJUBIJANKI]A 88
GAZI HUSREF-BEGOVA 6
GAZI HUSREF-BEGOVA 6
ANTIFA[ISTI^KOG OTPORA 1
IGMANSKA BR. 36
RADNI^KA 66
BIJA^A BB
PUT FAMOSA 38
PUT FAMOSA 38
PREDGRA\E BB
NOVA BILA BB
NOVA BILA BB
MLADENA BALORDE 42
/OGNJENA PRICE / BOSAN 9
NADIOCI BB
SKELA 21
V KABLI]I BB
KRALJA PETRA KRE[IMIRA 4
SLOBODNA ZONA
HERCEGOVINA RODO
KRUPSKA BB
MUHAMEDA [email protected]]A 35
SS [email protected]
[email protected] BB
OZIMICE I L-3
GRABE[KA 4
BIHA]KIH BRANILACA 89
ARMIJE BIH 171
D CRNA^ BB
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
792
793
794
795
796
797
3389002200292235
3381202200385454
3383002200500697
3386302200027172
3383402200388545
3385102200112204
BINOM DOO SARAJEVO, VOGO[]A
BIO DOO ^ITLUK
BIO FARM DOO SREBRENIK
BIO FARM DOO SREBRENIK
BIOFLOR DOO FOJNICA
BIOPLOD D.O.O
798
799
800
801
802
3381002255001605
3381302221301947
3385202200110259
3385202201736464
3389002202821898
803
804
805
806
807
3382002200272312
3383402200714077
3386902248396095
3389002204076690
3389002205545658
808
809
810
811
3383002250505652
3389002210053054
3389002207077870
3389002210723033
812
813
814
815
816
817
3385802200083263
3389002211001132
3389002201787296
3381502281171598
3385402200812917
3385102200342482
BIOSPHERA D.O.O. MOSTAR
BIOSPHERA D.O.O. MOSTAR
BIOVET D.O.O. CAZIN
BIPA D.O.O. CAZIN
BIP-COMMERCE D.O.O. POKLE^ANIPOSU[JE
BIR D O O MOSTAR
BIRDZO DOO VISOKO
"BIRING BH" D.O.O. SARAJEVO
BIRO I\ TRAVNIK VL.\ANANOVI] IZETA
BIROGRAF SGR VL.MUSTAFI] RIZAH
SARAJEVO
BIROTEHNIKA D.O.O. TUZLA
BISAL DOO BIHA]
BISKOMS DOO SARAJEVO
BISTRICA CENTAR TR
[email protected]] [email protected] GORNJI
BISTRI^AK-FARME ZENICA D.O.
BISTRI^AK-FARME ZENICA D.O.
BISTRO BIL-ASJA
BISTRO "BOUNTY", VL. KRISTINA GELO
BISTRO KEN
BISTRO KOD SEKIZA -VL.P. ARIF
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
3385602200860534
3381302221212707
3383002200170509
3385002200370132
3382502200970784
3385002201033806
3382202200459415
3385002206191587
3383202200496807
3383502200082117
3381702200125857
3385302200101136
3383402200634731
3389002202399075
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
3382502200173250
3382502200372197
3381102245949075
3383202200884807
3382202200307804
3381002200904026
3383402200835424
3385802200177935
3381602201045519
3382102200029710
3381002200559870
3389002210848066
Broj 86 - Stranica 21
VOGO[]A
^ITLUK
SREBRENIK
SREBRENIK
FOJNICA
VELIKA
KLADU[A
MOSTAR
MOSTAR
CAZIN
CAZIN
POSU[JE
BRA]E FEJI]A BB
BRA]E FEJI]A BB
GNJILAVAC BB
MALA LISA 30
POKLE^ANI BB
MOSTAR
VISOKO
SARAJEVO
TRAVNIK
SARAJEVO
RUDARSKA 105 MOSTAR
SARAJEVSKA BB
RADNI^KA BR.44
ZELENA PIJACA D2
KASIMA EF DOBRA^E 14
TUZLA
BIHA]
SARAJEVO
GORNJI VAKUF
VELJKA VLAHOVI]A 71
EL-GAZALIJA 49
ABDESTHANA 15A
BISTRICA BB
ZENICA
ZENICA
VOGO[]A
80 101 LIVNO
SANSKI MOST
VELIKA
KLADU[A
BISTRO MELI VL V.AMELA MAGLAJ
MAGLAJ
BISTRO "PUTNIK"
MOSTAR
BISTRO-COMPANY DOO TUZLA
TUZLA
BISTRO-M UR-A - VL. SULI]
BIHA]
BISTUA NOVA DOO VITEZ
VITEZ
BI[PED D.O.O. BIHA]
BIHA]
BIVAL D.O.O.[ BRIJEG
[IROKI BRIJEG
BIVET 3D DOO BIHA]
BIHA]
BIZNIS INFORMATOR DOO SARAJEVO
SARAJEVO
BJELANOVI] PRODUKT B LUKA DOO
BANJA LUKA
BJELOVIN DOO GRADAC NEUM
NEUM
BK SPEKTAR D.O.O. BOS.KRUP
BOS. KRUPA
B-K TRGOV DR ZA PR DOO KIS
KISELJAK
BLACK CAT MARKETING I PROMOCIJE DOO KAKANJ
KAKANJ
[email protected] DOO VITEZ
VITEZ
[email protected]] COMMERCE DOO TRAVNIK
TRAVNIK
[email protected]] S.O.R.
^APLJINA
"BLEONA" D.O.O
SARAJEVO
BLIND BLIC SZD [email protected] [ BRIJEG
[IROKI BRIJEG
BLUE LINE SUR MOSTAR
MOSTAR
BLUE STAR DOO KISELJAK
KISELJAK
BLUENET D.O.O ZENICA
ZENICA
B.M.G. KOMPANI
LJUBU[KI
BMR DOO PROZOR
PROZOR
BMT MOSTAR
MOSTAR
"BN" FAST FOOD VL.BAJRI] [email protected]
BREZA
JO[ANI^KA 11
^ERIN BB
SREBRENIK GRAD BB
SREBRENIK GRAD BB
LUKE
D.VIDOVSKA 54
ISLAMBEGOVI]A PUT DC3
ISLAMBEGOVI]A PUT DC3
SPASOJA BLAGOV^ANINA 11
SPLITSKA BB
HASANA KIKI]A 3
505.VITE[KE BRIGADE BB
[email protected] CENTAR BB
TRG IVANA KRNDELJA BR. 6
STUPINE B-7
IVANA FRANE JUKI]A 6
[ANTI]I BB
IZA^I] BB
TRN BB
MU[ANOVI]A MAHALA 40
MIS IRBINA 14/I
MOTIKE 68 A
GRADAC BB
511.SLAVNE BBR BB
[email protected]]I BB
BRATSTVA I JEDINSTVA 38,
]ATI]I
KRALJA TVRTKA
G KORI^ANI BB
MODRI^ BB
BISTRIK 16
[email protected] BB
ZAGREBA^KA 4 A
BRNJACI BB
[email protected] 90
HRA[LJANI VITALJINA BB
17 KRAI[KE BRIGADE BB
DRUGE BOJNE RUDNI^KE BB
MUSTAFE KE[KI]A BB
Broj 86 - Stranica 22
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
844
3389002210545620
845
3389002207858332
846
847
848
849
850
851
3381002200983469
3382202200322936
3382002200244861
3382002200823757
3381202200072241
3381202247307070
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
3386602200027448
3385502200160490
3381102200591681
3389002203301563
3386902265413387
3381402200038184
3383202250212605
3389002210551731
3383002261787237
3381602200480979
3381102200399039
3386302200866513
3389002206784445
3383002250161108
3383402249798696
3381802200565359
3381202200253340
3381002202043873
3381702200276595
3382002200523057
3382502200408960
3385002206113017
3385002261188550
3385002200142861
3389002201758778
3385302200537539
3389002211476723
3389002210276154
3389002210273438
3382802200127354
3382302200130968
3389002200223656
884
885
886
3381402200109576
3383202200007054
3389002207060798
BNT TVORNICA MA[INA I HIDRAULIKE DD
NOVI TRAVNIK
BNT-TRAKTORI I AUTODIZALICE DOO
NOVI TRAVNIK
BOB CAT DOO MOSTAR
BOBA STR [IROKI BRIJEG
BOBAN PIL COMPANY DOO
BOBIJA DOO POSU[JE
BOBITA CO DOO ^ITLUK
BOB-PRO D.O.O. ZA PROIZVODNJU I
USLUGE ^ITLUK
BODAX D.O.O. OLOVO
BODENSEE D.O.O. DOBOJ-JUG
BODY&SOUL
BOEM SZR PAZARI]
"BOGOLIVESTRONG" D.O.O. SARAJEVO
BOGUT DOO GRUDE
BOHEX D.O.O. SARAJEVO
BOING-TURS DOO NOVI TRAVNIK
BOKSVER-16 D.O.O TUZLA
BOK[A SZTR
BOLERO KAFE SUR
BOLLYWOOD-M
BOLO-KOMERC DOO OLOVO
BOLT D.O.O. GRA^ANICA
BOMI DOO KISELJAK
BONACA KOSTR^
BONALKO D.O.O ^ITLUK
BOND 007 MOSTAR
BONINA DOO NEUM
BONTA DOO MOSTAR
BONUS PLUS DOO VITEZ
BONUS-RB DOO BIHA]
BONUS-RB TR VL. BRKI] RAMIZA BIHA]
BOOMBASTIC D.O.O. BIHA]
BOOMERANG DOO SARAJEVO
BOR D.D. BOSANSKA KRUPA
BORAC PROIZVODNJA OBU]E DD TRAVNIK
BORAC KONFEKCIJA DD TRAVNIK
BORAC [TAMPARIJA TRAVNIK
BORAC USKOPLJE
BOR^ANI DOO
BORDEAUX SUR VL. POJSKI] ARMIN
ZENICA
BORMIS DOO GRUDE
BOROVAC DOO SARAJEVO
BOSAN^ICA PRINT DOO
887
3383202266297048
BOSAN^ICA PRINT DOO
SARAJEVO
888
889
3382002200315283
3385302261015875
890
891
892
893
894
895
3383002250474321
3385502203493604
3386902246713048
3389002200017628
3389002201568755
3385302200399217
BOSAN^I] COM
BOSANSKA PILANA DOO BOSANSKA
KRUPA
BOSENA D.J.L
BOS-MAK D.O.O.
BOSMAL DOO SARAJEVO
BOSMAL DOO SARAJEVO
BOSMAL DOO SARAJEVO
BOSNA - ING D.O.O. BOSANSK
BANJA LUKA
BOSANSKA
KRUPA
@IVINICE
TE[ANJ
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
BOS. KRUPA
Srijeda, 22. 10. 2014.
NOVI TRAVNIK
MEHMEDA SPAHE 1
NOVI TRAVNIK
MEHMEDA SPAHE 1
MOSTAR
[IROKI BRIJEG
POSU[JE
POSU[JE
^ITLUK
^ITLUK
JASENICA 22
KLANAC BB
BATIN BB
DALMATINSKA BB
KRALJA TOMISLAVA 42
BLIZANCI BB
OLOVO
MATUZI]I
^APLJINA
PAZARI]
SARAJEVO
GRUDE
SARAJEVO
NOVI TRAVNIK
TUZLA
LJUBU[KI
^APLJINA
SREBRENIK
OLOVO
GRA^ANICA
KISELJAK
KOSTR^
^ITLUK
MOSTAR
NEUM
MOSTAR
VITEZ
BIHA]
BIHA]
BIHA]
SARAJEVO
BOS. KRUPA
TRAVNIK
TRAVNIK
TRAVNIK
USKOPLJE
TOMISLAVGRAD
ZENICA
BOGANOVI]I BB
MATUZI]I BB.
MATE BOBANA
BJELA[NI^KA BB
TEREZIJE BB SKENDER.
SOVI]I 157
KRALJA TVRTKA 19
KALINSKA BB
UL.FRANJE LEDERA 1
A STEPINCA BB
UL MATE BOBANA
ALIJE IZETBEGOVI]A BB
BAKI]I BB
P.C EVROPA
PODASTINJE BB
KOSTRC 76
K TOMISLAVA BB
FRA DIDAKA BUNTI]A 146
PRIMORSKA 58
KRALJA TOMISLAVA 11A
STJEPANA RADI]A DOO
VINI^KA 86
HASAN PA[E PREDOJEVI]A 2
5.KORPUSA BB
MUHAMEDA [email protected]]A 3
TRG OSLOBO\ENJA BB
TVORNICKA BB
TVORNI^KA BB
TVORNI^KA BB
USKOPLJE
BOR^ANI BB
ARMIJE BIH BR.4
GRUDE
SARAJEVO
SARAJEVO
DRAGI]INA BB
SARAJEVO
HAMDIJE KRE[EVLJAKOVI]A
61/2
HAMDIJE KRE[EVLJAKOVI]A
61/2
JOVANA DU^I]A 36
[email protected] PUT BB, OTOKA
\UR\EVIK-ZEMA BB
POTO^ANI BB
MILANA PRELOGA BB
MILANA PRELOGA BB
MILANA PRELOGA BB
PRVOMAJSKA BB
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
896
897
898
899
900
901
902
903
3382502200034152
3385502200329270
3385002200784128
3385002200879770
3383002250826819
3383002250859896
3383002250860575
3385102200131992
BOSNA DRVO DOO VITEZ
BOSNA PILE D.O.O. PUTE[I]-TE
BOSNA RESTORAN VL. IKI] [email protected]
BOSNA SZR-A PEKARA - VL.TANU
BOSNA VL. IBRAHIMI NUHI
BOSNAFARM D.O.O
BOSNAFARM-GROUP APOTEKA PZU
BOSNAFUNGH DOO VELIKA KLADU[A
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
3383202250145869
3383002250195155
3383002250235313
3389002206304586
3383002251280585
3385502200065042
3389002210836426
3385802200076182
3385502200165922
3383002200187678
3383002250802666
3381802249407284
3389002211177963
BOSNAPLOD-EXPORT-IMPORT D.D.
BOSNAPRODUKT D.O.O. GRADA^AC
"BOSNA"[email protected] KAFE GRADA^AC
BOSNASTIL DOO BREZA
BOSNA[PED D.O.O. TUZLA
BOSNA-TURIST D.O.O.MAGLAJ
BOSNA-VE D.O.O. ZENICA
BOSNA-VE D.O.O. ZENICA
BOSNIA-BAU D.O.O. @EP^E
BOSPAL D.O.O.
BOSS CAFFE BAR VL.OMERAGI]
BOSS-COMPANY DOO ORASJE
BOSS-GENEX DOO TUZLA
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
3383002200184962
3381802200429947
3389002211123449
3382002200428676
3381002200918479
3385902200007307
3381302212396474
3381002200985215
3381002201520267
3389002209607339
3385102226632877
BOSSMAR D.O.O. TUZLA
BOSS-2 DOO DOMALJEVAC
BOSWE-LIM DOO ZENICA
BO[KI DOO POSU[JE
BO[KO PERI] AUTOP MOSTAR
BOTARIA D.O.O.
BOUTIQUE BRANKA MOSTAR
BOUTIQUE KA[MIR MOSTAR
BOUTIQUE KIKI MOSTAR
BOUTIQUE "LONG" VL.Z.ZUBA^A
BOUTIQUE "PARIS" VL. KARAJI] DERVI[A
928
929
930
931
932
3389002200978316
3383402200242172
3383302200264681
3389002201736468
3385702217125877
BOUTIQUE "QSI" MOSTAR
BOWIE SUR
[email protected]] COMMERCE DOO POTO^ANI
BP TRADE DOO SARAJEVO
BPC D.O.O. ZENICA
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
3385302200478660
3385302200055740
3389002207466743
3389002206320591
3385402200079791
3385202201796119
3382702200301377
3383502200373990
3382202200523629
3382202200380845
3381002200765898
3389002201835408
3382302200494912
3385102200347914
B-PLUS BOSANSKA KRUPA
BRA]A [email protected][I] D.O.O. BO
BRA]A KURTOVI] DOO SARAJEVO
BRA]A MULI] COMPANY DOO SARAJEVO
BRA]A SADI]I ZR VLASNIK SADI
BRA]A VAHID DOO
BRADE TR STOLAC
BRAGA DOO FOJNICA
BRAJO STR VL.R.IVANKOVI]
BRAMANT DOO [ BRIJEG
BRANA COMMERCE MOSTAR
BRAND D.O.O
BRANIMIR - STR
BRANUM-BOSNA DOO
947
948
3381502200568672
3381602200877030
BRAOVAC D.O.O. LIVNO
BRAVARIJA BEBEK
VITEZ
TE[ANJ
BIHA]
BIHAC
LUKAVAC
LUKAVAC
TUZLA
VELIKA
KLADU[A
SARAJEVO
GRADA^AC
GRADA^AC
BREZA
TUZLA
MAGLAJ
ZENICA
ZENICA
@EP^E
TUZLA
GRADA^AC
ORA[JE
TUZLA
TUZLA
DOMALJEVAC
ZENICA
POSU[JE
MOSTAR
KAKANJ
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
VARE[
VELIKA
KLADU[A
MOSTAR
KISELJAK
[email protected]
SARAJEVO
ZENICA
Broj 86 - Stranica 23
DIVJAK BB
PUTE[I] BB
KAMENICA - ZAGREBA^KA 32
RAZE OMANOVI] 28
TRG BREMENA
BISTARAC DONJI BB
ALBINA HERLJEVI A 8
[email protected] BIJEDI]A 68
BRANILACA SARAJEVA 20
PERE BOSI]A BB
[email protected] BB
RUDARSKA BB
GOSTE LAZAREVI]A 88
PETA ULICA BB
CRKVICE 60 ZENICA
CRKVICE 60 ZENICA
BEGOV HAN BB
ROBNA KU]A TUZLANKA
H.KIKI]A 64
ULICA VI BR.9
ALEJA BOSANSKIH VLADARA
10
ROBNA KU]A TUZLA NKA
NOVO NASELJE BB
KRALJA TVRTKA 17
KA^I]EVA BB
ORTIJE[ 18
VINSKI PUT BB
KNEZA DOMAGOJA 31
STJEPANA RADI]A BB
SPLITSKA 3
ZVIJEZDA BB
NURIJE POZDRACA 12
LACINA BR.5
KRE[EVSKA BB
POTO^ANI BB
BRANILACA SARAJEVA BR.20
[email protected] BR.
84A,ZENICA, ZENICA
OTOKA
RADNI^KA 16
BOS. KRUPA
PI[TALINE 37
SARAJEVO
ALIPA[INA BB
SARAJEVO (P-51) HERCEG STJEPANA 2
SANSKI MOST
TRNOVA BB
CAZIN
TROME\A BB
STOLAC
BANOVINSKA BB
BANJA LUKA
GOJEVI]I BB
[IROKI BRIJEG
KO^ERIN
[IROKI BRIJEG
[email protected] BB
MOSTAR
SPLITSKA BB
TUZLA
KULINA BANA 6
TOMISLAVGRAD KAZAGINAC BB
VELIKA
VRNOGRA^ 119
KLADU[A
LIVNO
DRINOVA ME\A BB
VITINA
[IPOVA^A 125
Broj 86 - Stranica 24
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
949
950
3382502200250850
3381002201439272
BRAVO SZR VITEZ
BRAVO-3 DOO MOSTAR
VITEZ
MOSTAR
951
952
953
954
955
956
3383602200114122
3383302200469933
3383202200473527
3389002210819548
3386802200214357
3385302261128298
BRAZOR DOO JAJCE
BRDAR KOMERC DOO [email protected]
BREDA D.O.O. SARAJEVO
BREGAVA -TRANS D.O.O. MOSTAR
BREGAVA -TRANS D.O.O. MOSTAR
BRENKA+BH DOO BOSANSKA KRUPA
957
958
3381302231776492
3385202216590753
BREVIS DOO
BREZA UGOSTITELJSKA RADNJA BISTRO
JAJCE
[email protected]
SARAJEVO
MOSTAR
MOSTAR
BOSANSKA
KRUPA
MOSTAR
CAZIN
959
960
3389002211430260
3381402200602724
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
3385002200389047
3389002203350548
3383302200246930
3382202200575330
3382302200296935
3382302200637793
3382002200543621
3383202200249845
3381002201452464
3381402200267395
3385702200075411
3383002250136373
3381202200347139
3381202200006378
3383202200303195
3383202250845142
3381502200558875
3383602200127605
3386102200028443
3381002201851134
3386702218885504
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
3381002200667734
3385502203284957
3382202200604818
3385502203367989
3385502203286703
3381802200736758
3389002211201922
3382302200199741
3381402200146048
3382302200261045
3382202200152410
3383002200286618
3383002200354324
3389002210771145
3381202200521933
3381302221074482
3381102200004734
3383002200273135
3382202200788633
3386002200090916
BRIJA^ VAHA SZR VL.OLOV^I] VAHID
BRIJA^KA RADNJA VALENTINO GRUDE
VL.ERMINA MIKULI]
BRIJA^KI SALON SZR VL. AR
BRIJEST DOO KAKANJ
BRILJANTINA FRIZERSKI SALON
BRIST BIFE VL LJ [U[AK [ BRIJ
BRI[NIK DOO
BRI[NIK D.O.O. [email protected] TG
BRIX KOMERC
BRIX-KOMERC DOO
BRODOMERKUR-SOKO MOSTAR
BROD-[PED POD ZA M I U [PED
BROKER DOO
BROKOKA D.O.O. GRA^ANICA
BROTNJO BO]ARSKI KLUB ^ITLUK
BROTNJOPROMET DOO ^ITLUK
BRUNING DOO SARAJEVO
BRUNING DOO SARAJEVO
BSI KELAVA D.O.O LIVNO
BSS JAJCE DOO
B.S.S-COMERC D.O.O. LUKAVAC
BUBBLES DOO MOSTAR
BUCKO-PROM DOO GORNJI VAKUFUSKOPLJE
BUENO MOSTAR
BUFFET BEHAR VL MUJEZINOVI] R.
BUFFET MIS VL IVAN KUTLE [ BRI
BUFFET PALMA MATUZI]I
BUFFET TO[K VL SANEL ISI]
BUGSY DOO DOMALJEVAC
BUJRUM GRILL CAZIN
BUKOVICA STR
BUKU[A DRU[TVO ZA TRG I USL
BULJAN - TOMISLAVGRAD
BULJE DOO [IROKI BRIJEG
BULJUBASI] COMMERCE D.O.O.
BULJUBASI] COMMERCE D.O.O.
BUMERANG D.O.O. TUZLA
BUNAKOMERC DOO ^ITLUK
BUNSKI BISER- SUR BIFFE, MOSTAR
BUNTI]I DOO ^APLJINA
BURAA D.O.O. TUZLA
[email protected] CRNI [ BRIJEG
[email protected] KOD SULJE UR
SARAJEVO
GRUDE
BIHA]
KAKANJ
[email protected]
[IROKI BRIJEG
TOMISLAVGRAD
TOMISLAVGRAD
BIJELJINA
BIJELJINA
MOSTAR
GRUDE
VISOKO
GRA^ANICA
^ITLUK
^ITLUK
SARAJEVO
SARAJEVO
LIVNO
JAJCE
LUKAVAC
MOSTAR
GORNJI VAKUFUSKOPLJE
MOSTAR
TE[ANJ
[IROKI BRIJEG
MATUZI]I
TE[ANJ
DOMALJEVAC
CAZIN
TOMISLAVGRAD
GRUDE
TOMISLAVGRAD
[IROKI BRIJEG
TUZLA
TUZLA
TUZLA
^ITLUK
MOSTAR
^APLJINA
TUZLA
[IROKI BRIJEG
GRADA^AC
Srijeda, 22. 10. 2014.
RIJE^KA BB
KRALJA TOMISLAVA KOD
PO[TE BB
MILE 28
TITOVA BB
ANTUNA HANGIJA 120
BI[]E POLJE BB, MOSTAR
BI[]E POLJE BB, MOSTAR
HASANA BRKI]A BB
BLAJBUR[KIH @RTAVA 198
517.OSLOBODILA^KE RIGADE
84
REJHANA [email protected]]A 4
DR.FRANJE TU\MANA 78
AVNOJA 19
VARALIC 81
SEDATA KARI]A 96
DUBOKO MOKRO BB
S RADI]A 6
KRALJA TVRTKA BB
IVE ANDRI]A 117
IVE ANDRI]A 117
DR ANTE STAR^EVI]A BB
SVETOG SAVE 27 B4
M. NUMANAGI]A 39
CENTAR BB
[PORTSKA DVORANA BB
KRALJA TOMISLAVA 71
SKENDERPA[INA 31
SKENDERPA[INA 31
DOBRO BB
II DALMATINSKE 1
HRVATI BB
JASENICA 26A
VRBASKA BB
BUNA BB
BRA]E POBRI] BB
A MIHANOVI]A 14B
MATUZI]I BB
PATRIOTSKE LIGE BB
MATI]I BB
PE]IGRAD BB
BUKOVICA BB
TIHALJINA BB
FRA MIJE ^UI]A BB
FRA DIDAKA BUNTI]A 116
SAKIBA KUNOSI]A BB
SAKIBA KUNOSI]A BB
VJEKOSLAVA TUNJI]A 15
BLIZANCI BB
BLAGAJ BB
TASOV^I]I NAKLO BB
FRANJEVA^KA 3
FRA D BUNTI]A 56
KADI] MAHALA BB
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
1002
3385102200363822
[email protected] PARK VL. AMETI B
1003
1004
1005
3382002200573982
3381602201140967
3384302222602082
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
3382102200021562
3382502200378502
3382502200533702
3383202250341033
3381002250124930
3383602241031535
3389002202870883
1013
1014
3381002255076683
3385802224143046
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
3381302231687252
3381202201061350
3385802224176026
3389002202075192
3381002202568352
3381602200777120
3381602200812816
3383602200161361
3381202200009094
3383402200955898
3381802249317171
3381502200176016
3389002202873502
1028
3386502200291584
[email protected] SUR VL.M.LEKO
[email protected] 4M VL.MARICA TOMI
BUREG?INICA_CAFFE SLAST.
"MELLI"OLOVO
BURI] D O O PROZOR RAMA
BUS PREVOZ NIKICA [email protected]]
BUS SUR BIFE BUSOVA^A
BUSTER D.O.O. SARAJEVO
BUTIK STILL MOSTAR
BUTIK BRAVISSIMO
BUTIK CALCIO & CO TRAVNIK, VL.KAL^O
AMEL
BUTIK "DEA" MOSTAR
BUTIK DOLORES VL.ELVIRA [ORMAZ
VARE[
BUTIK KLARA-M MOSTAR
BUTIK S ME\UGORJE
BUTIK STAR VL.VLASTA MUJ^I],VARE[
BUTIK S1 MOSTAR
BUTIK VALENTINI MOSTAR
BUTIQ PALMA STR
BUTIQUE CVITAK STR
BUTIQUE JAJ^ANKA
BX-RUDNICI BOKSITA DD ^ITLUK
BZM COMPANY DOO
B2 MARINE DOO ORA[JE
CAFE CLEUNA
CAFE BAR DENIM VL. ILJAZOVI] ZAIM
GRA^ANICA
CAFE BAR "FENIX-M" KALESIJA
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
3381602201135632
3381302212178806
3383202200583234
3382802200165669
3381002250202433
3381002250212230
3381002250095442
3381002250389934
3381002250531651
3382002200487458
3381002250406812
3382702250671052
3389002200443070
1042
1043
1044
1045
3385302201798733
3382202200740327
3383602200460121
3389002211215308
1046
1047
3382802200239874
3389002203281969
1048
3381402277450877
1049
1050
3381202247513098
3382002200842478
CAFE BAR F1 VL.DALIBOR ANTI]
CAFE BAR KULJE MOSTAR
CAFE BAR"NESH"
CAFFE 2B VL FRANO GLAVA[
CAFFE BAR BEL-AMI MOSTAR
CAFFE BAR BEST MOSTAR
CAFFE BAR CINEMA MOSTAR
CAFFE BAR GVOZDEN MOSTAR
CAFFE BAR LONDON MOSTAR
CAFFE BAR PIRAMIDA POSU[JE
CAFFE BAR ROMA [email protected]] ADIS
CAFFE BAR AMIGOS
CAFFE BAR "AMSTERDAM", VL.
ISLAMOVI] HALID
CAFFE BAR BAMBUS
CAFFE -BAR BARON KO^ERIN [.B.
CAFFE BAR BEST
CAFFE BAR BOKA^O [email protected]] MIRO
SARAJEVO
CAFFE BAR BOLJI @IVOT
CAFFE BAR BOSTON VL.KAZAFEROVI]
FATA
CAFFE BAR BUMERANG GRUDE VL.JERKO
TOMI]
CAFFE BAR BVLGARI ^ITLUK
CAFFE BAR CARPEDIEM VL.M.P VJ
Broj 86 - Stranica 25
VELIKA
KLADU[A
POSU[JE
LJUBU[KI
OLOVO
SULEJMANA TOPI]A BB
PIONIRSKA BB
STJEPANA RADI]A BB
BRANILACA
PROZOR
VITEZ
BUSOVA^A
SARAJEVO
MOSTAR
JAJCE
TRAVNIK
STJEPANA RADI] 1
VITEZ
POLJE BR 60
KRALJA TVRTKA 19
MAR[ALA TITA 82
H.V.HRVATINICA BB
BOSANSKA BB
MOSTAR
VARE[
LACINA-VILA NERETVA 5
^AR[IJA BB
MOSTAR
ME\UGORJE
VARE[
MOSTAR
MOSTAR
LJUBU[KI
LJUBU[KI
JAJCE
^ITLUK
KRE[EVO
ORA[JE
LIVNO
GRA^ANICA
KRALJA TOMISLAVA 14
ME\UGORJE BB
^AR[IJA BB
BI[]E POLJE BB
KRALJA TOMISLAVA 81
RADI[I]I BB
A [IMI]A BB
H V HRVATINI]A BB
KRALJA TOMISLAVA 111
BJELOVI]I BB
AUTOCESTA BB
MARKA MARULI]A BB
AHMET PA[E BUDIMLIJE 9A
KALESIJA
LJUBU[KI
MOSTAR
SARAJEVO
USKOPLJE
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
POSU[JE
MOSTAR
STOLAC
BUGOJNO
@RTAVA GENOCIDA U
SREBRENICI B
TINA UJEVI]A 15
DR. ANTE STAR^EVI]A 54
E.[EHOVI]A 32
USKOPLJE K TOMISLAVA BB
BRA]E FEJI]A 67
BRA]E FEJI]A 10
BRA]E FEJI]A 39
BRA]E FEJI]A 57
TEKIJA L2
JUKI]A OKU^ BB
TRG 1 MAJA 1
STJEPANA RADI]A BB
VOZNIK IV 56
BOS. KRUPA
[IROKI BRIJEG
JAJCE
SARAJEVO
PATRIOTSKE LIGE BB
KO^ERIN BB
H V HRVATINI A BB
E.[EHOVI]A 32
USKOPLJE
VISOKO
TRNOVA^A BB
BRANILACA BR 19
GRUDE
DR FRANJE TU\MANA 17
^ITLUK
POSU[JE
ME\UGORJE, TROME\A BB
KRALJA TOMISLAVA BB
Broj 86 - Stranica 26
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
1051
3385102226627542
CAFFE BAR CENTRAL VL. SABI, ADEMIR
1052
3386202200659811
CAFFE BAR CITY PUB
1053
1054
3381302221140442
3382802224249605
1055
1056
3383602241133288
3385102226612216
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
3384002200106342
3382202257204221
3381602200815532
3383602241112724
3381402200748224
3381402277395684
3385802223996091
1064
1065
1066
3383302200188924
3385202201785449
3381202247667425
1067
1068
3381302221280413
3382802224242330
CAFFE BAR CLUB AVANTI
CAFFE BAR COCO LOCO VL MARINA
BUDIMIR
CAFFE BAR COLOSEUM
CAFFE BAR CRVENE RUZE VL. CAUSEVIC
FATIMA
CAFFE BAR "DIABLO"
CAFFE BAR DM VL.MARIJA BUBALO
CAFFE BAR ECHO
CAFFE BAR ESCOBAR
CAFFE BAR EURO GRUDE
CAFFE BAR EURO VL.MARTINA ]ORLUKA
CAFFE BAR "FLAMA" VL. LARIS [email protected]
VARE[
CAFFE BAR FULJC SUR [email protected]
CAFFE BAR "GALIJA-IN" CAZIN
CAFFE BAR GEMI[T VL.PAVO
SABLJI],^ITLUK
CAFFE BAR GLORIJA MOSTAR
CAFFE BAR HAVANA VL DRAGAN BO[KI]
1069
1070
1071
1072
1073
1074
3383602200167763
3383302200563441
3383602200260398
3383602241306336
3381302212014682
3389002203823423
1075
1076
1077
1078
3383302266105080
3383602200310353
3385802223986294
3389002210436883
1079
1080
1081
3386702200830991
3383402200709712
3389002205536734
1082
VELIKA
KLADU[A
GRA^ANICA
MOSTAR
USKOPLJE
JAJCE
VELIKA
KLADU[A
BUGOJNO
[IROKI BRIJEG
LJUBU[KI
JAJCE
GRUDE
GRUDE
VARE[
[email protected]
CAZIN
^ITLUK
MOSTAR
GORNJI VAKUF
USKOPLJE
JAJCE
[email protected]
JAJCE
JAJCE
MOSTAR
TRAVNIK
Srijeda, 22. 10. 2014.
TRG MLADIH BB
SKVER POSLOVNI OBJEKAT
EUROPA
TEKIJA LAMEL20
KRALJA TOMISLAVA BB
H.V.HRVATINI]A BB
CRVAREVAC BB
SULTAN AHMEDA 72
OBILAZNA CESTA 15
A [IMI]A BB
H.V.HRVATINI]A BB
DR FRANJE TU\MANA BB
DR FRANJE TU\MANA BB
MAJDANSKA 5
ZANATSKI CENTAR BB
BO[NJA^KIH [EHIDA 5
TROME\A-^ITLUK BB (ZAKUP
KOD VESELKE AND
TEKIJA- LAMELA C
KRALJA TOMISLAVA BB
3381302232033154
CAFFE BAR HB JAJCE
CAFFE BAR HELL [email protected]
CAFFE BAR HERC&GSP
CAFFE BAR HOLLYWOOD
CAFFE BAR IVY MOSTAR
CAFFE BAR KISS VL.FARUK JESILOVIC
TRAVNIK
CAFFE BAR KLASIK [email protected]
CAFFE BAR KOD @U]E JAJCE
CAFFE BAR "KONOBA" VL AIDA BUDIMLI]
CAFFE BAR LAS VEGAS VL.ALBIN KOZAR
TRAVNIK
CAFFE BAR LIBERTY
CAFFE BAR M KISELJAK
CAFFE BAR MA^AK SUR VL.KOVA^EVI]
SAMIR [email protected]]I
CAFFE BAR MAMAGAYO BAR MOSTAR
MOSTAR
1083
3381302232032281
CAFFE BAR MAMAGAYO BAR MOSTAR
MOSTAR
1084
3389002205581160
SARAJEVO
1085
3389002201182307
SANSKI MOST
PRIJEDORSKA 86 A
1086
3385102202745366
CAFFE BAR MIRNA SUR VL.RA^I] VOLGA
SARAJEVO
CAFFE BAR "MUNGO", VL. VELI] JASMIN
SANSKI MOST
CAFFE BAR "MUSTANG" VL K.DINKO
KRALJA PETRA KRE[IMIRA IV
(SPC RONDO)BB
KRALJA PETRA KRE[IMIRA
IV(SPC RONDO)BB
RADNI^KA BB
ZUHDIJE @ALI]A BB
1087
3381002202970514
CAFFE BAR PARADISO MOSTAR
VELIKA
KLADU[A
MOSTAR
1088
3381202247622805
1089
1090
1091
1092
1093
1094
3383402201008375
3383602241037937
3381402200666065
3389002202642545
3382002200483869
3385502203383994
CAFFE BAR PICASO VL.ZDENKA KORDI]
^ITLUK
CAFFE BAR PICCOLO 2 KISELJAK
CAFFE BAR SAN
CAFFE BAR SG GRUDE
CAFFE BAR SREDINOM MOSTAR
CAFFE BAR STAR VL A. JURI[I]
CAFFE BAR STARS JELAH
[email protected]
JAJCE
VARE[
TRAVNIK
TRAVNIK
KISELJAK
[email protected]]I
IV STAROGRADSKE 3
TITOVA BB [email protected]
FRA ANTUNA [email protected]]A BB
H.V.HRVATINI]A BB
@ITOMISLI] BB
CIGLANA BB
TITOVA 13
STJEPANA TOMA[EVI]A BB
PUT MIRA BB
CENTAR I FAZA LAMELA VIII
BB
CENTAR II C LAM 8
JOSIPA BANA JELA^I]A BB
[email protected] 36
^ITLUK
KRALJA TOMISLAVA STARO
[email protected]
KRALJA TOMISLAVA 42
KISELJAK
JAJCE
GRUDE
MOSTAR
POSU[JE
JELAH
HRVATSKE [email protected] BB
ZAVNOBIH-A BB
GORICA BB
OPINE 36
JUKI]A OKU^ BB
JELAH
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Broj 86 - Stranica 27
1095
3385102202728488
CAFFE BAR STORY V. KLADU[A
VELIKA
KLADU[A
GORNJA DUBICA
[IROKI BRIJEG
MOSTAR
MOSTAR
SANSKI MOST
TURBE
1096
1097
1098
1099
1100
1101
3383302266255818
3382202200889416
3381002255003448
3381002255036525
3385402200829019
3389002203964364
1102
3389002201644512
1103
1104
1105
1106
1107
3383402201009248
3382802200196903
3389002201763046
3382002200718512
3381302231623911
CAFFE BAR SUNRISE GORNJA DUBICA
CAFFE BAR [PICE VL S MUSA
CAFFE BAR TALGO MOSTAR
CAFFE BAR "THE IRISH PUB"
CAFFE BAR "TOMINKA"VL .AVDI] S
CAFFE BAR UGAR VL.^IZMO SABAHUDIN
TURBE
CAFFE BAR URANAK, VL.HRUSTEMOVI]
KEMAL
CAFFE BAR URBAN BAR S. F.
CAFFE BAR VAN GOGH
CAFFE BAR VARADERO
CAFFE BAR ZAGREB VL. LJ. KOVA^
CAFFE BAR 2 MOSTAR
GORNJA DUBICA BB
PRIVALJ BB
TRG IVANA KRNDELJA 1
KRALJA ZVONIMIRA 15B
TOMINA BB
BOSANSKA BB
SARAJEVO
BENTBA[A 3
KISELJAK
USKOPLJE
VOGO[]A
POSU[JE
MOSTAR
ZANATSKI CENTAR E-40
KRALJA TOMISLAVA BB
JO[ANI^KA 1
KRALJA TOMISLAVA BB
TRG IVANA KRNDELJA BB
PRIZ.AUTOB.STANICE
STJEPANA RADI]A BB
VITINA BB
CENTAR EVROPA BB
1108
1109
1110
3381302212306361
3381602200846863
3389002201996913
1111
1112
1113
1114
3383402249840406
3383602200137402
3381502281240274
3382802200268295
CAFFE BAR 5 MOSTAR
CAFFE BAR 89 SUR
CAFFE BAR"BUMERANG",VL.\OGI] AMIRA
GRA^ANICA
CAFFE BIKERS CORNER VL.MONIKA PERI]
CAFFE CLUB CENTRAL
CAFFE "DOBRA KOB" VL. ANKICA \URAN
CAFFE ENIGMA
1115
1116
1117
1118
1119
3382502200605094
3381002202073167
3383402200708839
3382302200355717
3381002255037495
CAFFE GALERIJA VITEZ
CAFFE JARUN MOSTAR
CAFFE KISS KISELJAK
CAFFE KOD CELE
CAFFE KORZO 1 MOSTAR
1120
1121
3381002202962560
3383402249754852
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
3381002201658686
3381002202309750
3382802200082637
3381002250301470
3381002250449783
3386702200944287
3382802200275376
CAFFE KUM MOSTAR
CAFFE MARINA KISELJAK VL MARINKA
OROZ
CAFFE MARKO POLO MOSTAR
CAFFE MIRACUL MOSTAR
CAFFE PALERMO
CAFFE PIZZERIA BLACK LABEL M
CAFFE PIZZERIA MEXICO MOSTAR
CAFFE PIZZERIA "MIK"
CAFFE PIZZERIA ROMA
MOSTAR
MOSTAR
USKOPLJE
MOSTAR
MOSTAR
TURBE
USKOPLJE
1129
1130
3381502200303668
3383402249773573
CAFFE PLUS VL. Z. VRDOLJAK
CAFFE PUTNIK VL KATA PERI]
LIVNO
KISELJAK
1131
1132
1133
3383602241059277
3382502201065165
3389002205253882
JAJCE
BILA
SARAJEVO
1134
3389002205252912
SARAJEVO
GAZIHUSREFBEGOVA 51
1135
1136
1137
3381002250378294
3381002250360252
3385802224078929
MOSTAR
MOSTAR
VARE[
BRA]E FEJI]A BB
BRA]E FEJI]A 7
^AR[IJA 3
1138
1139
1140
1141
3383402249868148
3383402249737004
3382802200234345
3381302232011717
CAFFE QUEEN
CAFFE REPSOL RR
CAFFE SHOP MOCA VL. MAKOTA SEAD
SARAJEVO
CAFFE SLASTI^. DEMIROVI]
VL.DEMIROVI] MUNEVERA SAR
CAFFE SLASTI^ARNA MINJON
CAFFE SLASTI^ARNICA ]O[A MOS
CAFFE "STELA" VL.STANI][email protected]] BORIS,
VARE[
CAFFE STUDIO NO1 VL.MARIN TROGRLI]
CAFFE STUDIO-KISELJAK VL MARIO OROZ
CAFFE TEO
CAFFE VANILLA MOSTAR
KRALJA TOMISLAVA 11
DR ANTE STAR^EVI]A 32F
KRALJA TOMISLAVA BB
M. BALORDE 7
BRA]E FEJI]A 63/A
BOSANSKA 77
GVAKUF USKOPLJE K
TOMISLAVA BB
KNEZA MUTIMIRA BB
ADMINISTRATIVNO
POSLOVNI CENTAR BB
H.V.HRVATINI]A BB
STARA BILA BB
BRANILACA SARAJEVA 34
KISELJAK
KISELJAK
USKOPLJE
MOSTAR
JOSIPA BANA JELA^I]A BB
JOSIPA BANA JELA^I]A BB
BANA JELA^I]A BB
KRALJA TOMISLAVA-LAMELA
4
MOSTAR
LJUBU[KI
GRA^ANICA
UL. 12. MARTA 12
KISELJAK
JAJCE
LIVNO
USKOPLJE
ZANATSKI CENTAR BB
STAROGRADSKA BB
DINARINA 8
KRALJA TOMISLAVA BB G
VAKUF US
VITEZ
KULINA BANA
MOSTAR
DR ANTE STAR^EVI]A 34
KISELJAK
KRE[EVSKA CESTA BB
TOMISLAVGRAD BANA JELA^I]A BB
MOSTAR
MOSTARSKOG BATALJONA
BB
MOSTAR
STJEPANA RADI]A BB
KISELJAK
SARAJEVSKA CESTA BB
Broj 86 - Stranica 28
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
3381502200220636
3382802200255782
3382302200402083
3385702200184245
3385502200467495
3381402277268032
3384302222612849
3381502281175187
3385502257599525
1151
1152
1153
3381502281222426
3384302222642240
3389002202378511
1154
3389002209286172
1155
1156
3383102255798937
3384302222568229
1157
1158
1159
1160
3382702200321941
3385502200201521
3385702200107615
3385502256185750
1161
3389002203831474
1162
3389002210360835
1163
1164
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
3382702200184589
3383002200577424
CAFFE WEST
CAFFE ZAGREB
CAFFE 4M VL.M.VI[I]
CAFFE-BAR FOOG VL. BUZA EDIN
CAFFE-BAR OBALA VL. [email protected]]
CAFFE-BAR DERBY VL. MIRA ILI^I] [email protected]]I
CAFFE-BAR "KORNER"OLOVO
CAFFE-BAR "KUM", VL.PERE PETRO
CAFFE-BAR "MARSHALL"VL PILAV JASMIN
JELAH
CAFFE-BAR "OXYGEN", VL. ADIS GASAL
CAFFE-BAR" "TIME"OLOVO
CAFFE-BAR TITO UR VL.SPRE^AKOVI]
MITHAT ZAVIDOVI]I
CAFFE-BAR VOX VL.KLI^I] BEGAN
ZENICA
CAFFE-BAR 9 @EP^E
CAFFE-BAR"KORNER" VL.PLE]AN EDIN
OLOVO
CAFFE-GRILL OAZA 2 SUR STOLAC
CAFFE-PIZZERIA RM VL. RU[TI]
CAFFE-SLASTI^ARNA CLLASIC VL
CAFFFE BAR AVATAR VL.DIZDAREVI]
EDIN -TE[ANJ
CAFFFE GALLERY VL.KARAHMET LATIF
FOJNICA
CAISSA STR VL.DAUTOVI] SMAIL
TRAVNIK
CAKAN SZR STOLAC
CAKI COMPANY D.O.O. TUZLA
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
3389002207771711
3383202267622456
3383302200123740
3382002200438473
3383202266050765
3382702200313987
3383402200210938
3382002200084132
3383202265976075
3385802203103261
CALVADOS DOO SARAJEVO
CALYPSO DOO
CAMBERRA DOO [email protected]
CAMMEL CAFFE BAR
CAMPARI DOO
CAMPARI SUR CRNI]I STOLAC
CAN CAN SUR KISELJAK
CAPY DOO NOVI TRAVNIK
"CAR NETWORK"
CAR VISION D.O.O. SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
[email protected]
POSU[JE
SARAJEVO
STOLAC
KISELJAK
TRAVNIK
[email protected]
SARAJEVO
1175
1176
1177
1178
3389002206698988
3389002211268949
3381602200673621
3389002207285644
CARA DOO TRAVNIK
CARDIGAN POINT DOO SARAJEVO
CARESOS DOO LJUBU[KI
CARKOPRODUKT DOO [email protected]
TRAVNIK
SARAJEVO
LJUBU[KI
[email protected]
1179
3389002209469017
1180
1181
3383202266031171
3389002206831781
1182
3385002275025212
CARTIER UGOSTITELJSKA RADNJA VL
PA[ALI] ALDIN
CARTINNG - AS D.O.O. SARAJEVO
CASA MEDICA-ORTOPEDIE DR.LISBORG
[email protected]
CASPER TR VL.KAJTEZOVI] DARIO
1183
3385402228614087
1184
1185
1186
1187
3381402200277192
3382502200916464
3382502278460010
3385202208332755
CASTELLO CAFFE BAR VL. FIKI] /SMAIL/
EMIR S.MOST
CAT LEKO DOO GRUDE
CATV MV DOO NOVI TRAVNIK
CATV MV DOO NOVI TRAVNIK
CAZA MERC UR CAFFE BAR VL.SALKI]
HARIS
Srijeda, 22. 10. 2014.
LIVNO
USKOPLJE
TOMISLAVGRAD
VISOKO
TE[ANJ
GRUDE
OLOVO
80101 LIVNO
JELAH
GABRIJELA JURKI]A BB
VLADIMIRA NAZORA BB
MALOG MARIJANA BB
D.MO[TRE BB.
OBALA BB
[email protected]]I BB
BRANILACA BB
VELIKI GUBER BB
BRA]E KOTORI] BB JELAH
LIVNO
OLOVO
ZAVIDOVI]I
OBRTNI^KA B.B.
KRIVAJSKA
PATRIOTSKE LIGE BLOK A
ZENICA
VOJVODI]A PUT 6
@EP^E
OLOVO
BISTRICA BB
BRANILACA BB
STOLAC
TE[ANJ
VISOKO
TE[ANJ
KNEZA DOMAGOJA BB
OSMANA POBRI]A BB
UVORI]I BB
NISIMA ALBAHARIJA BB
FOJNICA
[email protected] BB
TRAVNIK
BOSANSKA 87
STOLAC
TUZLA
ZENICA
HRVATSKIH BRANITELJA BB
STUPINE B7, LAMELA II,
LOKAL 7
BR^ANSKA 9
FERHADIJA BR. 17
MIKE MILETI]A 35
RASTOVA^A BB
ANTUNA HANGIJA 67
CRNI]I BB
GROMILJAK BB
POSU[JE
13.JUNI BR.6
[email protected] BIJEDI]A
BR.178,SARAJEVO ,[email protected]
ERIKA BRANDISA BB
FERDE HAUPTMANA BR.7/P-5
ZRINSKO FRANKOPANSKA 76
ALEJA BOSNA SREBRENE 129
(P-59)
MUSTAFE ^AU[EVI]A
SARAJEVO
[email protected]
TRAMPUNA 4
BRIGOVI BB
BIHA]
SANSKI MOST
HASANA KJAFIJE PRU[^AKA
OZIMICE I
TRG OSLOBODILACA BB
GRUDE
NOVI TRAVNIK
NOVI TRAVNIK
CAZIN
PODLEDINAC BB
KRALJA TOMISLAVA 40
KRALJA TOMISLAVA 40
MALA LISA BB
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Broj 86 - Stranica 29
1188
1189
3382202200312169
3383202250286713
CD SHOP BLUE STAR [ BRIJEG
CEDAR-PIZZERIA RAVENNA
[IROKI BRIJEG
SARAJEVO
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
3383002251115685
3383002200391863
3385502200593110
3389002203070412
3389002201976349
3381602200648886
3389002211246639
TUZLA
TUZLA
TESANJ
GRA^ANICA
SARAJEVO
LJUBU[KI
TRAVNIK
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
3385302200471385
3386002200036693
3389002202943148
3381602200037786
3385502203510579
3389002206265204
3389002208301428
BOS. KRUPA
GRADA^AC
LJUBU[KI
LJUBU[KI
TE[ANJ
SARAJEVO
SARAJEVO
[EHIDSKA BB
SARAJEVSKA B.B.
HUMAC BB
HUMAC BB
RAVNE BB
[email protected] SULEJMANOVA 35
KURTA SCHORKA 18
1204
3385902202126563
KAKANJ
7 MUSLIMANSKE 33
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
3383002200063518
3383002251398440
3385502203473040
3383002200204556
3383002250414666
3385002206093423
3381802249361694
3385502200341686
3385002274942568
TUZLA
TUZLA
TE[ANJ
TUZLA
TUZLA
BIHA]
DOMALJEVAC
MAGLAJ
BIHA]
HASANA KIKI]A 13
BOSNE SREBRENE 56
MRKOTI]I BB
ZARKA VUKOVI]A 86 A
POLJANA 160
BOSANSKIH [EHIDA 29
POSLOVNI CENTAR BR.7
BUNARSKA BB
SARAJEVSKA 36
1214
3382502279956914
VITEZ
KRALJA TVRTKA 154 VITEZ
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
3382002200471259
3381602200282905
3383002250653674
3389002211320553
3381002201922623
3382202200733246
3389002211005788
3383202265619309
3382002200162605
3382002200640815
3385102200086402
CELTIC D.O.O.
CELTIC D.O.O. TUZLA
CELVIK-KISELJAK D.O.O. TE[A
CEM BOS DOO GRA^ANICA
CENGIZ EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO
CENTAR PEKARA SZD
CENTAR STR VL.DERVI] SUZANA
TRAVNIK
CENTAR-A UR BISTRO VL.TATA
CENTAR-[PAR D.O.O. GRADA^AC
CENTRA COMMERCE DOO
CENTRA COMMERCE DOO
CENTRALNO GRIJANJE DOLAMI]
CENTRIS DOO SARAJEVO
CENTROTRANS DD TRANSPORT ROBE
SARAJEVO
CENTROTRANS PREVOZ PUTNIKA DD
KAKANJ
CENTURY 21 D.O.O. TUZLA
CEPT VL.]URO AIDA
CERA-PLAST D.O.O.
CERI] TRGOVINA VL.CERI] NIHADA
CESTING D.O.O. TUZLA
CESTOGRADNJA DOO BIHA]
"CEZAR"DOO DOMALJEVAC
CGV D.O.O. MAGLAJ
CHARLIE CLUB UR CAFFE BAR VL. BRKI]
ELVIR BIHA]
CHARLIE SUR CAFFE BAR VL. VLATKO
GRABOVAC, VITEZ
CHEMI LAK INTERNATIONAL
CHINCHILLA DOO
CHROMOPLAST ZANATSKA ZADRUGA
CHROMOPLAST ZANATSKA ZADRUGA
CIAN DOO LJUBU[KI
CIBONA SUR VL.M.ZADRO
CICI D.O.O
CICI D.O.O
CICI] COMMERCE D.J.O.
CI-MA-VA DOO POSU[JE
CIPREX D.O.O. VELIKA KLADU
S RADI]A 6
BULEVAR ME[E
SELIMOVI]A 1
RATKA VOKI]A 4
RATKA VOKI]A 4
KARADAGLIJE BB
22 DIVIZIJE 1
[email protected]]A 1
TINA UJEVI]A 1
BIJELO BU^JE 31/A
PODHUM BB
HUMAC BB
BRANILACA GRADA BB
BRANILACA GRADA BB
PREDGRA\E BB LJUBU[KI
A.MIHANOVI]A BB
KRA^ULE 19
KRA^ULE 19
NN
VNAZORA BB
VEJINAC BB
1226
3389002210088944
CIPREX D.O.O. VELIKA KLADU
1227
1228
1229
1230
1231
1232
3381202247551316
3382202200959935
3386302200007578
3386502200092637
3385002200687904
3381202200750174
CIRCLE TRANS DOO ^ITLUK
CIRE SAM.UGOST.RADNJA
CIRKON D.O.O. SREBRENIK
CITADELA D.O.O. KALESIJA
CITRUS D.O.O BIHA]
CITY CLUB SUR ^ITLUK
LIVNO
LJUBU[KI
GRA^ANICA
GRA^ANICA
MOSTAR
[IROKI BRIJEG
SARAJEVO
SARAJEVO
POSU[JE
POSU[JE
VELIKA
KLADU[A
VELIKA
KLADU[A
^ITLUK
[IROKI BRIJEG
SREBRENIK
KALESIJA
BIHA]
^ITLUK
1233
1234
1235
1236
1237
3383202266557590
3381002201914669
3381002202106244
3381002201138669
3381002200650662
"CITY MANAGMENT GROUP"
CITY MOSTAR
CI.VI.EFFE MOSTAR
CKM-NAMJE[TAJ DOO MOSTAR
CLASIC CRO MOSTAR
SARAJEVO
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
VEJINAC BB
TROME\A BB
FRA DIDAKA BUNTI]A 87
[PIONICA BB
TOJ[I]I BB
EF.OMERA NOVLJANINA 1
^ITLUK BB POSL.PROSTOR
IVANA
ZMAJA OD BOSNE 4/9
KRALJA TOMISLAVA 11
BLAGAJ 1
BLAJBUR[KIH @RTAVA 49
KR TOMISLAVA 13
Broj 86 - Stranica 30
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
3382502200729157
3385002200994715
3383002200173225
3385202200084457
3382202200689693
3381402200236161
3389002209152215
3383202250963773
3389002202379481
3381002202905524
3385702200145057
3383302200452861
3385002200080296
3381602200262341
3381002250198068
3389002207121423
3383002200182149
3382202200055216
3381302221297582
3382202200560004
3385102200188155
CLASIC SUR VITEZ
CLUB - TROPIK VIDEOTEKA
CMB FRIGO D.O.O. TUZLA
CO / DE D.O.O. CAZIN
COBEKS DOO [IROKI BRIJEG
COBEX GROUP BIJELJINA
CO.FARMUS-COMMERCE DOO SARAJEVO
CO.FARMUS-COMMERCE DOO SARAJEVO
CO.HERMES DOO
COLD FISH DOO MOSTAR
COLE COMMERCE DOO
COLONIA CAFFE BISTRO [email protected]
COLOR PRINT D.O.O. BIHA]
COLOR STR
COLORLINE DOO. MOSTAR
COMBI TRANS DOO SARAJEVO
COMEX BAU - UND BAURENOVI
COMEX STOJI] DOO [ BRIJEG
COMFORT LINE DOO MOSTAR
COMMERCTIHO
COMP - VEL D.O.O. VELIKA K
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
3383202250135005
3383202251482723
3389002211468769
3381602200014409
3381002200504483
3386902227088784
3385402200850262
3381002200403603
3381002202135732
3383202266399771
COMPANY EUROGRAND D.O.O.
COMPANY EUROGRAND D.O.O.
COMPANY JELAVI] 96 DOO
COMPANY JELAVI] 96 DOO
COMPANY PERIC DOO MOSTAR
COM-TECH STR [email protected]]I
CONDOR COMPANY D.O.O. SANSKI MOST
CONEX DOO MOSTAR
CONEX-MO D.O.O. MOSTAR
CONFIDENTAL PROVIDER DOO
VITEZ
BIHA]
TUZLA
CAZIN
[IROKI BRIJEG
TUZLA
SARAJEVO
SARAJEVO
CAZIN
MOSTAR
KISELJAK
[email protected]
BIHA]
LJUBU[KI
MOSTAR
SARAJEVO
TUZLA
[IROKI BRIJEG
MOSTAR
[IROKI BRIJEG
VELIKA
KLADU[A
SARAJEVO
SARAJEVO
LJUBU[KI
LJUBU[KI
MOSTAR
[email protected]]I
SANSKI MOST
MOSTAR
MOSTAR
SARAJEVO
1269
3383002250330761
CONNIT DOO TUZLA
TUZLA
1270
1271
3389002207372071
3389002207373914
SARAJEVO
SARAJEVO
1272
1273
3389002200475177
3386402227239644
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
3383202250854939
3385802200152812
3382202200463877
3381002200853198
3389002211087850
3383002250445997
3389002209128353
3382702250592676
3382202200232823
3389002206584625
3382302200418282
3382002200045914
3385602200867809
3386902246710332
3385702203809135
3386902239347935
CONTINENTAL FILM DOO SARAJEVO
CONTINENTAL FILM DOO SARAJEVO-CF
SANOS
CONTINENTAL INVEST DOO
CONTROL PROM DOO ZA PROIZVODNJU,
PROMET I USLUGE
CONVEX D.O.O. SARAJEVO
COP COMPANY D.O.O. ZENICA
COPP BENZ DOO [IROKI BRIJEG
COPY CENTAR DOO MOSTAR
COPY CONSULT DOO SARAJEVO
COPYGRAF DOO TUZLA
CORNERS INTERIERS DOO
CORONA CAFFE CLUB STOLAC
CORONA ELEKTRO DOO [.BRIJEG
COSMO-MED DOO CAZIN
COURAGE
COURT EXPORT
COW-HOW MAGLAJ
CPM BH D.O.O.
C-PORT D.O.O VISOKO
CREATIVE CONCEPTS D.O.O.SARAJEVO
SARAJEVO
BANOVI]I
Srijeda, 22. 10. 2014.
HRVATSKIH BRANITELJA BB
HARMANSKI SOKAK 69
LJUBA^E 205
LOJI]KA BB
KNE[POLJE BB
RAJE BANI^I]A 157
KOLODVORSKA 12
KOLODVORSKA 12
]UPRIJA BB
VOJNO BB
TOPOLE 14
HANKA 3 [email protected]
ME[E SELIMOVI]A 5
VITINA BB
^ELEBI]A 4
GRADA^A^KA 28
IVE ANDRI]A 59
FRA DIDAKA BUNTI]A 59
UL. BI[]E POLJE BB
LJUTI DOLAC
IBRAHIMA [email protected] BB
ALIPA[INA 19
ALIPA[INA 19
ZRINSKOFRANKOPANSKA BB
ZRINSKOFRANKOPANSKA BB
BUNA BB
[email protected] BB
PRIJEDORSKA, LAMELA 1B
KRALJICE KATARINE 45
ZAGREBA^KA 7 A
HAMDIJA KRE[EVLJAKOVI]A
23
MILO[A POPOVI]A \URINA
DO BR.1
HUSREFA [email protected]]A 9
HUSREFA [email protected]]A 9
ZMAJA OD BOSNE 76
119 BRDSKE BRIGADE DO BR
18
SARAJEVO
ANTE BABI]A 7/9
ZENICA
SARAJEVSKA 113
[IROKI BRIJEG
TRN BB
MOSTAR
KRALJA TOMISLAVA 1
SARAJEVO
BARDA^IJE 60
TUZLA
PUT [email protected] BR. 100
[email protected]
[email protected] POLJE 7
STOLAC
HRVATSKIH BRANITELJA BB
[IROKI BRIJEG
KRE[IMIROVA 1
CAZIN
KLI^I]I 22
TOMISLAVGRAD KRALJA ZVONIMIRA BB
POSU[JE
BRO]ANAC
MAGLAJ
8 ULICA BB
LUKAVAC
PARTIZANSKI PUT B.B.
VISOKO
BRANILACA BB
SARAJEVO
MILANA PRELOGA BB
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
1290
3381202247498936
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
3381002200075355
3389002201643639
3383202200080095
3385302200401836
3382202200993788
3381202200310473
3381002202462040
3382302200042698
3385502200078525
3381602200678180
3381502200320546
3382702200171009
3385202206578413
3381002201255360
3383302200238976
3382202200056186
3382202200984864
3383402200761219
3381202201119550
3383002250560845
3381002201216172
3381002200441045
3381402200142459
3385202200334232
3389002210079050
3383202251078718
3385402200821841
3381502281219904
3385102200208719
CREAZIONI PREZIOSO EXPORT-IMPORT
DOO
CREDO MOSTAR
CRION DOO SARAJEVO
CRN^EVI] KOMERC DOO SARAJEVO
CRNI BOR D.O.O. BOSANSKA
CRNI [email protected] VL.N CRNJAC
CRNI DOO ^ITLUK
CRNI MOSTAR
CRNI S.T.R.
CRNI VRH D.O.O.TE[ANJ
CRO HERC BENZ DOO
CRO SANDE D.O.O LIVNO
CROATIA ZABAVNI SALON CRNI]I
CROBOS DOO
CROHERC AG DOO MOSTAR
CROMAX DOO [email protected]
CS [PORT DOO [ BRIJEG
CSB TRADE DOO [ BRIJEG
C.T.M. COMMERCE DOO KISELJAK
CULTME\UGORJE
CVIJET DJL
CVJE]ARNA FLORA MOSTAR
CVJE]ARNA SANJA STR MOSTAR
CVJE]ARNICA IRIS GRUDE
CYBERCOMP D.O.O. CAZIN
CYBERCOMP D.O.O. CAZIN
C-5 D.O.O. SARAJEVO
"^AJA-DRVOSTIL"DOO KLJU^
"^AK" D.O.O. LIVNO
^AKIN - COMERC D.O.O. VELI
1320
3385102200024904
^ALAK D.O.O. BIHA]
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
3381402200402904
3383402200454408
3382202201126581
3386102200063072
3381002200318049
3381702200273879
3385002200208918
3382002200521214
3383202250853096
3382702200191670
3383302200294072
3383302200144207
^ALE DALIBOR MESNICA GRUDE
^ALTEX DOO KRE[EVO
^ALTO DOO [IROKI BRIJEG
^[email protected] D.O.O. LUKAVAC
^AMI] MOSTAR
^AMO DOO NEUM
^ARDAK NA UNI D.O.O. BIHA]
^ASTO & MO]A DOO POSU[JE
^EIZ D.O.O. SARAJEVO
^EKRO AUTO [KOLA STOLAC
^ELIK DOO [email protected]
^ELIKOVI] COMERC DOO
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
3389002206639139
3385002200475571
3385502203451603
3381202200150714
3389002211160891
3382302200444084
3382802200290411
3389002202160746
3389002207139465
3383202250948738
3381002201009271
^EPEL DOO ZAVIDOVI]I
^ETVORKA D.O.O. BIHA]
^[email protected] "KOD ALMIRA"
^ILI] INTERIJER DOO ^ITLUK
^ISTO VL.SARADIN BORI] TRAVNIK
^ISTO]A STOJKI] DOO TOMISLAVGR
^I[KO-JG DOO
^I[KO-JG DOO
^IZMI]A TRANSPORT DOO CAZIN
^OBA DOO ]OROVI] @ELJKO
^O^AJ PEKARNICA MOSTAR
Broj 86 - Stranica 31
ME\UGORJE
BIJAKOVI]I BB
MOSTAR
SARAJEVO
SARAJEVO
JEZERSKI
[IROKI BRIJEG
^ITLUK
MOSTAR
TOMISLAVGRAD
TE[ANJ
LJUBU[KI
LIVNO
STOLAC
[email protected]
MOSTAR
[email protected]
[IROKI BRIJEG
[IROKI BRIJEG
KISELJAK
^ITLUK
TUZLA
MOSTAR
MOSTAR
GRUDE
CAZIN
CAZIN
SARAJEVO
KLJU^
LIVNO
VELIKA
KLADU[A
VELIKA
KLADU[A
GRUDE
KRE[EVO
[IROKI BRIJEG
LUKAVAC
MOSTAR
NEUM
BIHA]
POSU[JE
SARAJEVO
STOLAC
[email protected]
[email protected]
KRALJA TOMISLAVA 7A
TRG HEROJA DO BR.30
ALIPA[INA BB
PI[TALINE 216
FRA DIDAKA BUNTI]A 54A
POTPOLJE BB
KRALJA TOMISLAVA BB
KOLODVOR BB
MEKI[ BB
FRA M DIVKOVI]A BB
DINARINA 11
CRNI]I
505 VITE[KE BRIGADE BB
VUKOVARSKA 18 A
VOJSKOVA 204
FRA DIDAKA BUNTI]A 59
OBILAZNA CESTA 25
PRIVORSKI PUT BB
ME\UGORJE BB
BARE BB
SPLITSKA 34
III CIMSKE BOJNE 57
H V HRVATINI]A B B
IZETA NANI]A BB
IZETA NANI]A BB
VOJE DIMITRIJEVI]A 14
BILJANI 196
DOMOBRANSKA B.B.
ZBORI[TE BB
IRFANA LJUBIJANKI]A 5
SOVI]I BB
STOJ^I]I BB
FRA DIDAKA BUNTI]A 123
BABICE BB
ZAGREBA^KA 13
[email protected] 11
502.VITE[KE BRIGADE BB
ZAVELIMSKA BB
TEREZIJA BB
KRALJA TOMISLAVA BB
PROLETERSKA 43 [email protected]
SLAVKA GREBENAROVI]A
128 [email protected]
ZAVIDOVI]I
RIBNICA 143
BIHA]
RAZE KOVA^EVI]A BB
TE[ANJ
TRG ALIJE IZETBEGOVI]A BB
^ITLUK
KRALJA TVRTKA 21
TRAVNIK
@ITARNICA-MALI TRG 1A
TOMISLAVGRAD BOR^ANI BB
USKOPLJE
BISTRICA BB
USKOPLJE
BISTRICA BB
CAZIN
^IZMI]I BB
SARAJEVO
[email protected] 4
MOSTAR
FRANJEVA^KA 75
Broj 86 - Stranica 32
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
1344
1345
1346
1347
3389002209065885
3382002200181326
3382002200509865
3389002200485944
^OHA DOO [email protected]]I
^OKA-KVARC UR.ZL.RAD.POSU[JE
^OP DOO
^OSI] DOO SARAJEVO
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
3381002201207248
3385002200441621
3383002250641161
3381002200664048
3385802200072593
3389002207017148
3385302200216372
3382002200746157
3383202250452583
3383202251462159
3383202250827391
3381002250534367
3385102202798910
^OVI] MOSTAR
] U ] A D.O.O. KLJU^
]A]I] D.O.O. GRADA^AC
]AVA AUTO [KOLA
]EHAJI]-S ZAVIDOVI]I D.O.O.
]EHAJI]-S ZAVIDOVI]I D.O.O.
]EMALOVI] D.O.O. BOSANSKA
]ENDO DOO POSU[JE
]ESIR D.O.O. SARAJEVO
]ESIR D.O.O. SARAJEVO
]ESKOPROMEX D.O.O. SARAJEVO
][email protected] A&AN MOSTAR-STA
][email protected] "ELENA" VL MINE [
1361
3389002201653339
1362
1363
1364
1365
1366
1367
3383002250533297
3382002200060949
3382002200480183
3382102200206250
3389002211084164
3385102200056041
][email protected] I [email protected],VL.
AVDI] RUSMIRA
][email protected] JUNUZOVI] Z.
]IPI] D.O.O.
]IRO STR VLS IVANKOVI]
]I[KO D O O PROZOR RAMA
]-KERANOVI] DOO CAZIN
]ORAGA-COMERC D.O.O. V.KLADU[A
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
3383202250361597
3382202200199940
3382002200527616
3382002200049503
3382702200178381
3383102200223078
3382102200007303
3389002211175150
3382202200965173
3383002200118032
3385502200619106
3382202200336322
3385002200582562
3381802200011392
3382502200621002
3383302200103176
3383302200303966
3381802200072987
3382002200247577
3385202200409213
3389002200268276
3389002207485464
1390
1391
1392
1393
1394
1395
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected]]I
POSU[JE
[IROKI BRIJEG
[email protected]
MOSTAR
KLJU^
GRADA^AC
MOSTAR
ZAVIDOVI]I
ZAVIDOVI]I
BOS. KRUPA
POSU[JE
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
MOSTAR
VELIKA
KLADU[A
SARAJEVO
[email protected] 35 A
MARASOV BRIG BB POSU[JE
AUGUSTA [ENOE BB
VINKA [AMARLI]A BR. 19
NN
VINJANI BB
MELJAKUÜA II
OMETALA BB
OSREDAK BB
25 MART 8
]ORKA EXPORT-IMPORT D.O.O. S
][email protected] DOO [ BRIJEG
]UBI] DOO RAKITNO
]UK TRADE DOO
]UPRIJA MESARSKA RADNJA STOLAC
]URI] DOO @EP^E
D D TIP DEKORATIVA PROZOR RAMA
D D TIP DEKORATIVA PROZOR RAMA
D J STR VL D [U[AK [ BRIJEG
DAAH D.O.O. TUZLA
DAAN[ DOO
DABIO BAU DOO [ BRIJEG
DACO-COMERC DOO BIHA]
DA^O DOO VIDOVICE
DADA KOMERC DOO BIJELJINA
DADA STR [email protected]
DADO CAFFE BAR
DADO DOO ORA[JE
DADO STR VL.LJILJANA BA[I]
DADO SZR FRIZ. SALON VL. OMANO
DAFA DOO SARAJEVO
DAH-COMPANY DOO SARAJEVO
GRA^ANICA
POSU[JE
POSU[JE
PROZOR
CAZIN
VELIKA
KLADU[A
SARAJEVO
[IROKI BRIJEG
POSU[JE
POSU[JE
STOLAC
@EP^E
PROZOR
PROZOR
[IROKI BRIJEG
TUZLA
JELAH
[IROKI BRIJEG
BIHA]
VIDOVICE
BIJELJINA
[email protected]
[email protected]
ORA[JE
POSU[JE
BIHA]
SARAJEVO
SARAJEVO
3381402200528810
3381002200164595
3389002206773775
3381002202021466
3385002200393412
DAKT DOO GRUDE
DAL DOO MOSTAR
DALBI DOO SARAJEVO
DALEKI ISTOK DOO MOSTAR
DALEKOVOD DOO BIHA]
GRUDE
MOSTAR
SARAJEVO
MOSTAR
BIHA]
3386002262183720
DALGA D.O.O. GRADA^AC
GRADA^AC
KNEZA VI[ESLAVA 77
BRANILACA BIH 104
ORMANICA BB
ANTE STAR^EVI]A 56
STIPOVI]I 220 ZAVIDOVI]I
STIPOVI]I 220 ZAVIDOVI]I
ZALUG BB
VINJANI BB
HUMSKA 1A
HUMSKA 1A
ALIPA[INA 2-4 061/842799
TEKIJA 53A
IBRE MILJKOVI]A U^E BB
^OBANIJA 3 S
FRANCUSKE REVOLUCIJE 116
@VATI] BB
TRG FRA RUFINA [ILI] BB
VRANI] BB
BANOVINSKA BB
BISTRICA BB
KRALJA TOMISLAVA BB
KRALJA TOMISLAVA BB
S RADI]A 25
18 HRVATSKE BRIGADE 54
1.MARTA 46B JELAH
JAPLANI^KA BB
VELIKA GATA BB
J B JELA^I]A
IVE ANDRI]A 63
A [IRBEGOVI]A 7
NOVO SELO BB
OSMA UL BR 10
BRO]ANAC
CEREVA^KA BRDA 122
SAFETA ZAJKE DO 17
TEREZIJE BB,PLATO
SKENDERIJA
MEDIVI]I 28
VUKOVARSKA 9
PATRIOTSKE LIGE 35
RUDARSKA 154
MUHAMEDA
[email protected]]A 11
[EHIDA BB
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
3383202251037784
3383002200071569
3381602200563914
3383002250254907
3383002250689467
3389002202386562
3385002200667340
3382002200568647
3381202200373814
3382202200677083
3381602200203559
3389002200172731
3383402200287762
3386902231848089
3381802249409030
3383002250692959
3381802200748398
3381402200349554
3382702250649906
3389002203925176
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
3389002206668530
3383202251265055
3383602200100736
3382702200065958
3381602200379323
3381002202691348
3383602200324709
3381002201397271
3381602200971508
3389002210177117
3386702218630394
3385502200039337
3385502200004417
3389002203363061
3382502200917337
3385702200034477
3389002205694553
1433
1434
3382702200167614
3389002202693373
DALLAS BH D.O.O. SARAJEVO-IL
DALMA PIZERIA VL.JAHI] MIDHAT
DAMIR FRIZERSKI SALON
DAMIRX - COMERC D.O.O. TUZLA
DAMM D.O.O. TUZLA
DAMPEX DOO GRA^ANICA
DAN I NO] D.O.O. BIHA]
DANA TRADE D.O.O.
DANDI DOO ^ITLUK
DANICA SFR [ BRIJEG
DANIELA STR
DANIJEL&MARTIN DOO MOSTAR
DANIKAP DOO KISELJAK
DANING D.O.O.
"DANKUCHEN-GAGULIC"DOO ORASJE
DANTE PIZZERIJA MORANJKI] B.
DAR-EX DOO UGLJARA
DARIMPEX DOO GRUDE
DAROVNI DU]AN "JURKOVI]" STOLAC
DAR-SAMOSTALNA RADNJA
VL.MUJANOVI] SAKIB ZENICA
DAS-TRANS DOO ILIJA[
DATA-PROJECT-ELECTRONICS D.O
DATP VRBAS DOO
DAVONA DOO STOLAC
DAVOR SZAR
DAZAL DOO MOSTAR
DB JAJCE
D&B MOSTAR
DC MODA DOO LJUBU[KI
DC MODA DOO LJUBU[KI
DCB DOO NOVI TRAVNIK
D.D. PROMTES TE[ANJ
DD UKUS TE[ANJ
DD DJE^IJA I OMLADINSKA [TAMPA
D&D DOO NOVI TRAVNIK
D.D. HOTEL VISOKO VISOKO
DD OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA MEDIUM U STECAJU
D&D SUR STOLAC
DD "VRBAS" DONJI VAKUF
1435
1436
1437
1438
1439
1440
3381802200704554
3385702203757337
3385002200748626
3385002200055367
3381002200047807
3385102200087372
"DDL" D.O.O. ORA[JE
DD"TRD"VARE[
DE - TRANS D.O.O. BIHA]
DEA MARKT D.O.O
DEBORA MOSTAR
DEBORAH D.O.O. VELIKA KL
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
3381402200219283
3381602200751124
3385002201022166
3385002200183892
3382002200105666
3383602200010623
3386202200067432
3381002250164021
3381002250169550
DEDA COM DOO GRUDE
DEDI] STR
DEDO - PROM D.O.O. BIHA]
DEDO [email protected] KAFE SZUR
DEDRANG COMPANY DOO POSU[JE
DEEP BLUE
DEGASA D.O.O. GRA^ANICA
DEKO D.O.O. MOSTAR
DEKO D.O.O. MOSTAR
Broj 86 - Stranica 33
[email protected]
TUZLA
LJUBU[KI
TUZLA
TUZLA
GRA^ANICA
BIHA]
BANJA LUKA
^ITLUK
[IROKI BRIJEG
LJUBU[KI
MOSTAR
KISELJAK
SARAJEVO
ORA[JE
LUKAVAC
ORA[JE
GRUDE
STOLAC
ZENICA
ROGA^I]I BB
MAR[ALA TITA 125
[IPOVA^A
[email protected] CENTAR SIPOREX BB
BOSNE SREBRENE 14
KORI]A HAN 137
HASAN - PA[E PREDOJEVI 38
PATRE BB
KREHIN GRADAC BB
FRA D BUNTI]A 9C
VITINA
KRALJA TOMISLAVA BB
KULIJE[ 51
RADNI^KA 19-C
JUG III ,ZAOBILAZNICA BB
TRG BREMENA
UGLJARA 80A
GORICA BB
HRVATSKIH BRANITELJA BB
MAR[ALA TITA 48
ILIJA[
[email protected]
JAJCE
STOLAC
LJUBU[KI
MOSTAR
JAJCE
MOSTAR
LJUBU[KI
LJUBU[KI
TRAVNIK
TE[ANJ
TE[ANJ
[email protected]
NOVI TRAVNIK
VISOKO
TRAVNIK
ILIJA[KIH ZL.LJILJANA BB
PUT FAMOSA 38
LU^INA BB
VLATKA MA^EKA BB
HUMAC BB
FRA DIDAKA BUNTI]A 116
H V HRVATINI]A BB
RAFAELA BOBANA 21
A.[IMI]A 3
A.[IMI]A 3
STJEPANA TOMA[EVI]A BB
PATRIOTSKE LIGE BB
BUKVA BB
[email protected] BIJEDI]A 185
KRALJA TVRKA 1
MUSALA 2
BOSANSKA 56
STOLAC
DONJI VAKUF
BANOVINSKA BB
TRG IBRAHIM BEGA
MALKO^A
LEPNICA 33 A
INDUSTRIJSKA 2
DR.IRFANA LJUBIJANKI]A 225
KRUPSKA 42
BLEIBUR[KIH @RTAVA BB
[email protected] 1
ORA[JE
VARE[
BIHA]
BIHA]
MOSTAR
VELIKA
KLADU[A
GRUDE
LJUBU[KI
BIHA]
BIHA]
POSU[JE
JAJCE
GRA^ANICA
MOSTAR
MOSTAR
SOVI]I BB
SESTARA MILOSRDNICA BB
GRABE[KA BB
HARMANSKI SOKAK
^ITLUK BB
VUKOVARSKA 2
AHMET PA[E BUDIMLIJE 30
SEFI]A 9
SEFI]A 9
Broj 86 - Stranica 34
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
3383002250875804
3382502200059178
3382202256797791
3382002200076178
3385002262429277
3389002206615956
3389002208857238
3383202251391737
3383502200378452
3385002200943984
3389002200194168
3385302200168163
3383002200233074
3386002201156849
3385002200329392
3383302200679550
3382502200052873
3381602200539082
3383202266435370
3381002250518362
3383002250696548
3385102200154108
DEKOR D.O.O. BANOVI]I
DEKOR DOO VITEZ
DEKOR VL. MATIJA NALETILI] [. BRIJEG
DEK-SET B.LUKA
DEL DOO BIHA]
DELCOM DOO SARAJEVO
DELFIN COM D.O.O. SARAJEVO
DELFIN COM D.O.O. SARAJEVO
DELFIN GROUP DOO
DELI] SEAD - SPD BIHA]
DELIKATES-SLATKI BUTIK STR SARAJEVO
DELKOM D.O.O. BOSANSKA OTO
DELKOM D.O.O. TUZLA
DELMA DOO,GRADA^AC
DELTA D.O.O BIHA]
DELTA DOO [email protected]
DELTA DOO VITEZ
DELTRA DOO
DELUX-COMPANY DOO SARAJEVO
DEMI]-TRADE EXPORT-IMPORT D.O
"DE-MOL" D.O.O. SREBRENIK
DEMOZ D.O.O
1472
1473
3383102200192717
3385102200369254
DENARO SUR @EP^E
DENI - TRANS D.O.O. VELIKA
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
3381602200244687
3387202231342510
3385002200122297
3386302200030664
3383002200077971
3382002200542748
3383002250620694
3381802200731229
3381202200034993
3382202200665443
3385202200290485
3385002200710020
3383002250679670
3383302200475171
3383002200038783
3383202200398740
3385402200028963
3385802200105670
3385502200170287
3381002202420136
DENI [email protected]
"DENICOM"D.O.O. SARAJEVO
DENI]-COMERC D.O.O BIHA]
DENIM SREBRENIK
DENOKOM D.O.O. SREBRENIK
DE-PO-ZID DOO
DER WEG D.O.O. LUKAVAC
DERBI SUR UGLJARA
DERMA D.O.O.^ITLUK
DERMORAD DOO [IROKI BRIJEG
DEVET BRA]E UR VL. TRI^I]
DEVOS-KABI D.O.O. BIHA]
DIAL D.O.O. TUZLA
DIAMANT RESTORAN PRUD
DIAMAR D.O.O. TUZLA
DICAR DOO SARAJEVO
DICLAS D.O.O. SANSKI MOST
DIDA D.O.O. ZENICA
DIDI D.O.O. TE[ANJ
DIFFERENT DOO MOSTAR
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
3381402200054092
3385002275090202
3383202200254016
3381002250369370
3383002250763381
3382002261360875
3389002206705002
3385202208270190
1502
1503
3383402200093180
3385802200146798
DIG DOO GRUDE
DIGITAL DURI] DOO BIHA]
DIGITAL NETT COMPUTERS DOO
DIGITATA D.O.O. MOSTAR
DIGITEL TELEKOM D.O.O. GRADA
DIJAMANT D.O.O. POSU[JE
DIJAMANT KRISTAL DOO BUGOJNO
DIJAMANT SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA
RADNJA
DIJANA STR KISELJAK
DIK ZENICA D.O.O.
BANOVI]I
VITEZ
[IROKI BRIJEG
BANJA LUKA
BIHA]
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
BANJA LUKA
KULEN VAKUF
SARAJEVO
OTOKA
TUZLA
GRADA^AC
BIHA]
[email protected]
VITEZ
LJUBU[KI
SARAJEVO
MOSTAR
SREBRENIK
VELIKA
KLADU[A
@EP^E
VELIKA
KLADU[A
LJUBU[KI
SARAJEVO
BIHA]
SREBRENIK
SREBRENIK
POSU[JE
LUKAVAC
DONJA MAHALA
^ITLUK
[IROKI BRIJEG
CAZIN
BIHA]
TUZLA
[email protected]
TUZLA
SARAJEVO
SANSKI MOST
ZENICA
JELAH
MOSTAR
Srijeda, 22. 10. 2014.
BRANILACA BANOVI]A 34
I SEKULI]A BB
KOSA 1
IVANA DU^I]A 23 B.LUKA
PRILAZ JABLANSKOJ BR.45
ANTUNA HANGIJA 6
LASI^KE MEGARE 65
LASI^KE MEGARE 65
VELJKA MLA\ENOVI]A BB
ORA[AC BB
FERHADIJA 15
NOVO NASELJE BB
FRANJE MARKOVI]A 4 46
HAZNA BR.26
VJEKE ^UBELI]A BB
TITOVA BB
STJEPANA RADI]A 14
A STEPINCA 26
TRG HEROJA BB
MUJE PA[I]A 26 A
NOVO NASELJE POLJE BB
OMERA DURANOVI]A 12
ULICA PRVA BB
POLJE BB
GRUDE
BIHA]
SARAJEVO
MOSTAR
GRADA^AC
POSU[JE
BUGOJNO
CAZIN
Z FRANKOPANA BB
TVORNI^KA BR.3
JABLANSKA 72
B.BRANILACA
TINJA BB
DALMATINSKA BB
MACAN MARIJE BB
UGLJARA 77
KRALJA TOMISLAVA 107
GORNJI MAMI]I BB
[TURLI] BB
GRABE[KA 56
ISMETA MUJEZINOVI]A 26
PRUD BB
RUDARSKA 71
FRA AN\ELA ZVIZDI]A 1
BANJALU^KA 87 A
UZUNOVI]A PUT 3
JELAH BB.
KRALJA PETRA KRE[IMIRA IV
PSC
A B [IMI]A 1
E[REFA KOVA^EVI]A H-2/3
MARKA MARULI]A 2
KNEZA MISLAVA BB
H.K GRADA[^EVI]A BB
^ITLUK BB
BEGLUCI 1
SKOKOVI BB
KISELJAK
ZENICA
BORINA BB
KLOPA^KI PUT 85
Srijeda, 22. 10. 2014.
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
3383002250947293
3381402200129170
3389002202305373
3385002200207075
3389002204972194
3383202250684510
3381602276539067
3381602200226839
3385102200453935
1513
1514
1515
3382202200599580
3382002200080543
3386902216537706
1516
1517
3383202250940590
3386302200850314
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
3382002200077051
3381002201135953
3382202200131070
3382302200021164
3385502200097246
3383202266025933
3385502200579918
3385502257587982
3381602201009920
3385802224106574
1528
1529
3382502201094653
3385102202783681
1530
1531
3389002201358168
3385502257653845
1532
1533
1534
1535
1536
3386202200082564
3389002200050414
3383602241046861
3383402200298432
3389002202838970
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
3382002200095869
3381602200843177
3382502200030563
3381602200985961
3386402227304634
3381502200478559
3381002250305059
3381302232038683
3389002206564061
3383202200446949
3381102200356165
3385802203014021
3383202250534742
3382202200564660
3381502200151960
3381202200632513
3382002200577571
3383602241129893
3385502200456728
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
DIL^E DOO SREBRENIK
DIM TRADE DOO GRUDE
DIMONT DOO [email protected] ZA LIFTOVE
DINA SZR - VL. ZULI] EDIN
DINA SUR VL.^IZMI] SAFET SARAJEVO
DINAL PROM D.O.O. SARAJEVO
DINAMIKA DOO
DINAMO STR
DINAMO 3 VL. MURATI AFRIM
SREBRENIK
GRUDE
SARAJEVO
BIHA]
SARAJEVO
SARAJEVO
LJUBU[KI
LJUBU[KI
VELIKA
KLADU[A
DINARA SUR VL.Z.VIDOVI]
[IROKI BRIJEG
DINARA SA P.O.
BANJA LUKA
"DINELA" D.O.O.SARAJEVO
SARAJEVO,
[email protected]
DINO COMPANY DOO
SARAJEVO
DINO-M BR^KO
BR^KO
DISTRIKT
DIOKLECIJAN D.J.O.
LJUBU[KI
DIONIZ MOSTAR
MOSTAR
DIP DOO [ BRIJEG
[IROKI BRIJEG
DIP KUPRES DOO
KUPRES
DIPA D.O.O. TE[ANJ
JELAH
DIR
SARAJEVO
DISCO BAR PLANET VL. SAFETA
TESANJ
DISCO BAR TANGO
JELAH
DISCO CLUB CAMPARI
LJUBU[KI
DISCO CLUB "CAMPARI" VL. ADIS CIGURA , VARE[
VARE[
DISCO CLUB MAGNET
VITEZ
DISCO KLUB "ALMA" VL. O. SUVAD
VELIKA
KLADU[A
DISCO KLUB "TEN" VL. KOLI] ALMIR
ZENICA
DISCO KLUB-CAFFE BAR VICTORIA 2 VL
SIV[A USORA
MARINKO LUKI] S
[email protected] DOO
GRA^ANICA
DISKO CLUB "DUREX" DONJI VAKUF
DONJI VAKUF
DISKO KLUB ALEA
JAJCE
DISKONT STR KISELJAK
KISELJAK
DISKOTEKA "HS" VL. OHRAN MEHRID
GORNJI VAKUFUSKOPLJE
DIVA STIL DOO POSU[JE
POSU[JE
DIVINA PROPORTION SZR
LJUBU[KI
DIZAJN DOO VITEZ
VITEZ
DIZAJN R D.O.O. LJUBU[KI
LJUBU[KI
DIZEL-TRANS DOO @IVINICE
@IVINICE
DJE^IJI VRTI] MALI PRINC LIVNO
LIVNO
DJE^JI BUTIK SNOOPY MOSTAR
MOSTAR
DJE^JI VRTI] MALI RAJ
MOSTAR
DJOGIC PILANA PROZOR
PROZOR
DJURI] COMPANY DOO
SARAJEVO
DK & VK-KOMERC D.O.O
^APLJINA
"DM BENZ" DOO @EP^E
ZENICA
DM D.O.O. SARAJEVO
VOGO[]A
DM JURI] COMMERCE DOO [ BRIJEG
[IROKI BRIJEG
DM STRUJA COMERCE LIVNO
LIVNO
D.M.B.LIP TRADE DOO ^ITLUK
^ITLUK
DN TOP TRADE DOO
BR^KO
DNOLU^KE [UME DOO
JAJCE
DOBOJKA D.O.O. DOBOJ-JUG
MATUZI]I
Broj 86 - Stranica 35
[PIONICA BB
BILI BRIG 1
MILANA PRELOGA 9
POKOJ BB
BISTRIK 19
MARKA MARULI]A 25
GORNJI RADI[I]I BB
VOJNI]I BB
IBRAHIMA [email protected] BB
FRA DIDAKA BUNTI]A 102
IG KOVA^I]A BANJA LUKA
BARE KOD STUPA BB
MIS IRBINA 10
DUBRAVE BB
PREDGRA\E BB
KRALJA TOMISLAVA L.6
TRN BB
KUPRES
JELAH
KRANJ^EVI^EVA 8
M.TITA BB.
MILJANOVCI BB
MOSTARSKA VRATA BB
ZVIJEZDA BB
ILIJE PETROVI]A
VRNOGRA^ 62
KOTROMANI]A 1
SIV[A BB
DONJA LOHINJA
[email protected] ZE^EVI]A
H.V.HRVATINI]A BB
\URE \AKOVI]A BB
ZLATNIH LJILJANA BB
BRA]E [IMI]A BB
HRA[LJANI BB
ZLI] BB
PUT ZA ME\UGORJE BB
KOTORNICA BB
ZRINSKO FRANKOPANSKA 34
M. BALORDE 30
VUKOVARSKA 54
SCIPE BB PROZOR
STUPSKA BB
GABELA BB
BISTUA NUOVA 53
VOGO[]ANSKIH ODREDA 74
KO^ERIN BB
SR\EVI] BB
POTPOLJE BB
ALEKSE [ANTI]A 3
DIVI^ANI BB
MATUZI]I BB
Broj 86 - Stranica 36
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
3381602201035722
3381002250251418
3383202200304068
3382502200102828
3389002201785453
3382002200294719
3381002202468442
DODIG TRANSPORTI D.O.O.LJUBU[K
DOGANA SUR VL. \ULIMAN ASIM
DOKS DOO PALE
DOLAC PROMET DOO NOVA BILA
DOLBY EXPORT IMOPRT DOO SARAJEVO
DOLCE VITA SUR VL.D.G.POSU[JE
DOLCEVITA D.O.O. MOSTAR
LJUBU[KI
MOSTAR
SARAJEVO
TRAVNIK
SARAJEVO
POSU[JE
MOSTAR
1563
1564
1565
1566
1567
1568
3381602200330144
3381602200857436
3381402200312888
3382002200103823
3383202200573437
3387202206146566
DOLINA MIRA
DOM COMMERCE DOO LJUBU[KI
DOM STR SOVI]I
DOM VINAJ DOO POSU[JE
"DOMA]A RADINOST"
DOMA]A RADINOST - MAHOVI] EDINA
LJUBU[KI
LJUBU[KI
SOVI]I
POSU[JE
SARAJEVO
SARAJEVO
1569
3389002210802476
1570
3385002261341907
1571
3387202206169749
DOMA]A RADINOST - POPARA SELVEDIN
SARAJEVO
SARAJEVO
DOMA]A RADINOST MELY VL.DEMIROVI] BIHA]
MELISA
DOMA]A RADINOST -OSMANI I
SARAJEVO
1572
3389002204293388
1573
3387202206172271
DOMA]A RADINOST SARAJLI] TRST
VL.SALKO SARAJLI]
DOMA]A RADINOST-OSMANI SA
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
3383002250082732
3382702200271986
3385702200157570
3381802200797383
3381802200058728
3383202250210859
3383202251472926
3381202200225889
3381002200046934
3381002200591880
3381802200009743
3389002208444212
DOMA]INSTVO RK D.D. TUZLA
DOMAGOJ STR RIVINE
DOMENA D.O.O. OLOVO
DOM-GRAD DOO DOMALJEVAC
DOMINKOVI] DOO TOLISA
DOMINO D.O.O. SARAJEVO
DOMINO D.O.O. SARAJEVO
DOMINO RESTORAN ^ITLUK
DOMOGRADNJA MOSTAR
DOMOPLEX DOO MOSTAR
DOMRAD DOO DOMALJEVAC
DOMUS DOO - PODRUZNICA SARAJEVO
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
3381002200111924
3382502200609653
3381002201656843
3382502200685313
3389002210991529
3383202200582361
3389002202371236
3381002200629419
3389002207221333
3383002200561225
3385002200069723
3389002211116368
3381002250167707
3383502200411335
3381002250197195
3381002250158880
3383502200331019
3385002200491576
3381002250687821
3385202200274480
3383502200176886
DOMUS MOSTAR
DON D.O.O BANJA LUKA
DONA CVJE]ARA MOSTAR
DONA DOO NOVI TRAVNIK
DONA DOO NOVI TRAVNIK
"DONA HAS"D.O.O.
DONER KEVAB, VL. DEDI] ADMIR
DONG JIN MOSTAR
DONJA KOPRIVNA DOO CAZIN
DONO DOO TUZLA
DONUM PRO DOO
DONUM PRO DOO
D.O.O. AL-CON EXPORT-IMPORT
DOO ATLAS-CO
D.O.O. DIJAMANT MOSTAR
D.O.O. DURAKOVI] MOSTAR
D.O.O. ELOX MONT S DRVAR
DO.O. ENERGOINGINEERING-MS
DOO G&M SISTEM MOSTAR
DOO [email protected]]TRANS-KOMPANI
DOO KONG BANJA LUKA
VITEZ
SARAJEVO
Srijeda, 22. 10. 2014.
PROLOG BB
BI[]E POLJE BB
ME[E SELIMOVI]A BB
NOVA BILA BB
HAMDIJE ^EMERLI]A 1A
[email protected] [email protected] BB
KRALJA PETRA KRE[IMIRA IV
BB
LISICE
RADI[I]I BB
SOVI]I 187
VINJANI BB
PODCARINA 14
[email protected] MUTAVELI]A
BR.53.
VRATNIK MEJDAN BR. 18
GRABE[KA 24
MUHAREMA [email protected]]A
BR.14
VRHOVINE 3
MUHAMEDA [email protected]]A
BR.14
TUZLA
TRG-STARA [email protected] 14
STOLAC
RIVINE BB
OLOVO
BRANILACA BB
DOMALJEVAC
CRKVENA BR 34
TOLISA
VLADIMIRA NAZORA 294
SARAJEVO
KOTROMANI]A 48
SARAJEVO
KOTROMANI]A 48
^ITLUK
BLIZANCI BB
MOSTAR
CIMSMR^ENJACI 13
MOSTAR
SVETOG ANTE BB
DOMALJEVAC
TURJAK 7
SARAJEVO
FRA ANDJELA ZVIZDOVICA
1/10
MOSTAR
KN TRPIMIRA 8
BANJA LUKA
V MLA\ENOVI]A 66
MOSTAR
MAR[ALA TITA 278
NOVI TRAVNIK KALINSKA
NOVI TRAVNIK KALINSKA
SARAJEVO
ADEMA BU^E 271
BUGOJNO
NUGLE II
MOSTAR
KN VI[ESLAVA 49
CAZIN
DONJA KOPRIVNA BB
TUZLA
DEDINO BRDO 13
BIHA]
BIHA]KIH BRANILACA BB
BIHA]
BIHA]KIH BRANILACA BB
MOSTAR
NN
BANJA LUKA
JOVANA DU^I]A 38
MOSTAR
GOJKA VUKOVI]A 7
MOSTAR
HUSNIJE REPCA 3
DONJI VRBLJANI POTOCI BB
BIHA]
SKENDERA KULENOVI]A BB
MOSTAR
MLADENA BALORDE 48A
CAZIN
HA[I]I BB
BANJA LUKA
PETRA KO^I]A 47
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
1607
1608
1609
1610
1611
1612
3383502200307060
3381002250131041
3385302200450821
3383002250778610
3385002206260166
3385402200834354
DOO LUKI] KOMERC-STIL
D.O.O. PROFI-GRADNJA MOSTAR
DOO RAGIPROM FOJNICA
D.O.O. RAINCIPROMET KALESIJA
DOO ADS-SALKI] BIHA]
DOO AGRO-PODOVKA
BIJELJINA
MOSTAR
FOJNICA
KALESIJA
BIHA]
SANSKI MOST
1613
1614
1615
1616
1617
1618
3383202266219545
3385002206106906
3385602200826875
3385602200836672
3383502200375736
3385002206087215
DOO AQUA ES
DOO AS-ELECTRIC BIHA]
DOO BIHMAX MAGLAJ
D.O.O. BOSNA-M MAGLAJ
D.O.O. BRAANIX-DIK SARAJEVO
DOO CHERRY BOSANSKI PETROVAC
1619
1620
1621
3383502200291831
3385602200065813
3385102202818504
D.O.O. CONEX-VERITAS LAKTA[I
D.O.O. [email protected]
DOO EKO FRESH VELIKA KLADU[A
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
3383602200004415
3385302200425019
3385302200145950
3383502200289212
3382102200028837
3381002250161305
3385602200040884
3383502200374863
DOO ELING ZL
D.O.O. EXPORT-IMPORT AJLA-CE
D.O.O. EXPORT-IMPORT SIJAN
D.O.O. GARD EXPORT-IMPORT BL
DOO GAZELA PROZOR
D.O.O. "GRADEX" MOSTAR
D.O.O. GRADINA MAGLAJ
D.O.O. GRO[O-STIV SARAJEVO
SARAJEVO
BIHA]
MAGLAJ
MAGLAJ
SARAJEVO
BOSANSKI
PETROVAC
LAKTA[I
MAGLAJ
VELIKA
KLADU[A
JAJCE
BOS. KRUPA
BOS. KRUPA
BANJA LUKA
PROZOR
MOSTAR
MAGLAJ
SARAJEVO
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
3383202266225753
3381002250156067
3385202206605185
3383502200366812
3385002206082753
3383002250038209
3383502200361380
3383202266224880
3385002206045311
3383502200227714
3385002206104190
3383202266220224
3385202206572011
3383202266808238
3385202206620220
3386202200685613
DOO HENZI
D.O.O. HETMOS UIT MOSTAR
DOO HYGEIA CAZIN
DOO INTERNATIONAL
DOO "K & F" BIHA]
D.O.O. KARITEX LUKAVAC
D.O.O. KARLIKO TOMISLAVGRAD
DOO KIM-2001
DOO KRUG BIHA]
D.O.O. LJILJANA KOMERC B LUKA
DOO "MAKRO - DENT" BIHA]
DOO MALVEX
DOO METAL-MEHANIKA CAZIN
DOO MM
DOO MMX CAZIN
D.O.O. "ORA-MERC" D.ORAHOVICA
1646
1647
3383202266838696
3385102226660328
DOO RAMA-KARS
DOO RMG VELIKA KLADU[A
1648
1649
1650
1651
3386502200253172
3386402201538912
3386002201122996
3385102200371873
DOO SAFFIAN KALESIJA
DOO SAM-PINO
DOO "SANEL GRADNJA"GRADA^AC
DOO SELMA-TRADE
1652
1653
1654
1655
3383002251065633
3385202206509834
3385002206197989
3383202265938730
D.O.O. SEZAM @IVINICE
DOO "TIANY COMPANI" CAZIN
DOO VI] BIHA]
DOO WELT GRADNJA
1656
1657
3385202201773809
3386302200800456
D.O.O."AGRO PROFY" CAZIN
DOO"DEMIRX TRANSPORTI" VU^KOVC
Broj 86 - Stranica 37
STEFANA DE^ANSKOG BB
ALAJBEGOVI]A 3
GOJEVI]I BB 063/337-158
PRNJAVOR
AJVATOVICA 28
BULEVAR 7 KORPUSA-TR[NI
CENTA
STUPSKO BRDO BB
H.P.PREDOJEVI]A 10
ALEJA LJILJANA 26
VITE[KA BB
STUPSKA BB
GAJ BB
STAROG VUJADINA BB
N [EHER
MAHMUTA ZULI]A 53,
VELIKA KLAD
SKELA BB
STARI GRAD BB
[EHIDSKA 9
VELJKA MLA\ENOVI]A BB
170 KRAI[KE 78
ALEKSE [ANTI]A 4
TRE]A ULICA BB
BULEVAR ME[E SELIMOVI]A
10
SARAJEVO
MUHAMEDA [email protected] 49
MOSTAR
NN
CAZIN
503.SLAVNE BRIGADE 41
BANJA LUKA
KRAJI[KIH BRIGADA 52
BIHA]
KULEN VAKUF BB
LUKAVAC
GNOJNICA 510
TOMISLAVGRAD MIJATA TOMI]A BB
SARAJEVO
TRAMPINA 6
BIHA]
BOSANSKOG STANKA 24
BANJA LUKA
BANA LAZAREVI]A 22A
BIHA]
MUHSINA RIZVI]A BR.5.
SARAJEVO
[email protected] BIJEDI]A BB
CAZIN
MALA LISA BB
SARAJEVO
HIVZI BJELAVCA 68/3
CAZIN
JO[ANI BB
ORAHOVICA
DOM BB
DONJA
SARAJEVO
KURTA SCHORKA BB
VELIKA
POLJE BB
KLADU[A
KALESIJA
OSLOBODILACA BB
@IVINICE
PRVA ULICA BR.70
GRADA^AC
VU^KOVCI BB
VELIKA
TODOROVO BB.
KLADU[A
@IVINICE
TUZLANSKOG ODREDA II-B-6
CAZIN
GORNJA BARSKA 141
BIHA]
BIHA]KIH BRANILACA 18
SARAJEVO
BULEVAR BRANILACA
DOBRINJE BB
CAZIN
DONJA KOPRIVNA BB
GRADA^AC
VU^KOVCI,CRVENO BRDO BB
Broj 86 - Stranica 38
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
1658
3385302201811052
D.O.O."EUROATLAS"
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
3385002206063062
3386202200630226
3381602200623763
3386202200679405
3383302200341311
3389002200749105
3386902296200508
3386102200058707
3383502200060777
3381602200538112
3381002200478681
3382002200452538
3381102245954216
3386902246798893
3386902246799766
3389002203059936
3382202200687850
3386602200020173
3382502200703161
3381202200605838
3381002201633660
3382002200597165
3381002250049173
3385802200023511
3389002201159221
3381002201534623
3389002210195935
3385502256168872
1687
3384302222561924
1688
1689
1690
3389002210191376
3381002250086518
3385202200315511
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
3389002206550675
3385202200083584
3383102200381867
3389002210123670
3389002207322116
3381202200607681
3383102200059924
3381502281268986
3381502281089633
3381502200522112
3383702200051455
3386702200870082
3389002211191155
3381002201234990
BOSANSKA
KRUPA
DOO"GM CONTRUKCION" BIHA]
BIHA]
DOO"SAMELEKTRIKA" GRA^ANICA
GRA^ANICA
DORIS STR
LJUBU[KI
DOUBLE DOO GRA^ANICA
GRA^ANICA
DOUBLE I DOO [email protected]
[email protected]
DOVIMA DOO [IROKI BRIJEG
[IROKI BRIJEG
DP ILMA DOO
BIHA]
DRADSTOR ZAMBAK LUKAVAC
LUKAVAC
DRAGI^EVI]-2 STR
PRIJEDOR
DRAGO ALPEZA SGD
LJUBU[KI
DRAGOJE MOSTAR
MOSTAR
DRAGON KOMERC
BANJA LUKA
DRAGSTOR-DAK STR
^APLJINA
DRAMAR-ING D.O.O.
TUZLA
DRAMAR-ING D.O.O.
TUZLA
DRAMAR-ING D.O.O.
TUZLA
DRANAK DOO [IROKI BRIJEG
[IROKI BRIJEG
DREAMSOFTWARE D.O.O. KLADANJ
KLADANJ
DRIME TIME CAFFE BUSOVA^A
BUSOVA^A
DRINA STR ^ITLUK
BLATNICA
DRINOVAC GPTP MOSTAR
MOSTAR
DRUM STR VL.I.GALI]
POSU[JE
DRU[TVO BLIND D.O.O. MOSTAR
MOSTAR
DRU[TVO UNO-TRADE D.O.O. ZEN
ZENICA
DRU[TVO ARMEX DOO MOSTAR
MOSTAR
DRU[TVO BEST D.O.O. MOSTAR
MOSTAR
DRU[TVO DI-AM D.O.O MOSTAR
MOSTAR
DRU[TVO ZA ODR.PUT.I TRANS.HS PUTEVI TE[ANJ
D.O.O.TE[ANJ
DRU[TVO ZA TRG.I USLUGE "EN"
OLOVO
D.O.O.OLOVO
DRU[TVO"ASA-TRADE"DOO MOSTAR
MOSTAR
DRU[TVO NEZIROVI] DOO. MOSTAR
MOSTAR
[email protected] D.O.O CAZIN
GORNJA
KOPRIVNA
DRVO IZVOZ DOO BUGOJNO
BUGOJNO
DRVO D.O.O. CAZIN
]ORALI]I
DRVO DOO GLAMO^
GLAMO^
DRVO IZVOZ DOO CAZIN
CAZIN
DRVO KOMERC DOO BREZA
BREZA
DRVO OPREMA DOO ^ITLUK
^ITLUK
DRVO TIM DOO @EP^E
@EP^E
"DRVO-BEST" D.O.O. DRVAR
DRVAR
"DRVO-BEST" D.O.O. DRVAR
DRVAR
"DRVO-BEST" D.O.O. DRVAR
DRVAR
DRVODEKOR STOLARSKA RADNJA
BR^KO
DRVOESS DOO
TURBE
DRVOESS DOO
TURBE
DRVOPRERADA MOSTAR
MOSTAR
1705
3385102200088245
DRVO-PRODUKT D.O.O. VELIKA
1706
1707
1708
1709
3382502200350760
3389002210994245
3389002211186887
3389002209215750
DRVOPRODUKT DOO N BILA
DRVOPROMET DOO TRAVNIK
DRVOPROMEX DOO BUGOJNO
DRVOPROREZ- HEDO DOO CAZIN
VELIKA
KLADU[A
TRAVNIK
TURBE
BUGOJNO
CAZIN
Srijeda, 22. 10. 2014.
BRANILACA GRADA B.B.
KRUPSKA BR. 26.
DONJA ORAHOVICA DOM BB
ZRINSKI FRANKOPANA BB
PRIBAVA BB
[email protected] BIJEDI]A 5 [email protected]
TRNSKA CESTA 150
GRABESKA BB
BREMEN PLAC
OMARSKA BB
AG MATO[A 10
KNEZA VI[ESLAVA 77 B
PAVE RADANA 32
BRA]E RADI]A BB
BRANILACA BIH BR. 11
BRANILACA BIH BR. 11
BRANILACA BIH BR. 11
A MIHANOVI]A BB
AVDAGE HASI]A 47
UL BANA JELA^I]A 7
G.M.OGRA\ENIK BB
KRALJA TOMISLAVA 21
VINJANI BB
[email protected] LOGOR 25
JALIJSKI PUT 16
TRG IVANA KRNDELJA 5
SRETNICE BB
^ELEBI]A 17
OSMANA POBRI]A BB
BOSANKA BB
MLADENA BALORDE 75
GNOJNICE 149
G.KOPRIVNA BB
VESELA BB
[TURLI]A KOSA 191
SPLITSKA BB
STIJENA BB
RUDARSKA 15
PODPOLJE BB
ORAHOVICA BB
JURE KA[TELANA BB
JURE KA[TELANA BB
JURE KA[TELANA BB
BREZOVO POLJE BB
LAGERSKA BB
LAGERSKA BB
DR ANTE STAR^EVI]A 38
BUNA BB
VRNOGRA^ 339
NOVA BILA
LAGERSKA BB
GORNJE [email protected] 71
GNJILAVAC 283
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
3389002210680159
3381602200781582
3381502200341013
3381502200147692
3382302200388891
3389002207318721
3385202200131793
3381802200460987
3381002200585672
3385502256077886
3383002251375160
3381402200210165
DRVOSTIL DOO BUGOJNO
DRVOSTIL EXPORT IMPORT DOO
DRVO-TRANS DOO LIVNO
DSR LIVNO
DUB D.O.O. TOMISLAVGRAD
DUBOKA DOO BUGOJNO
DUBRAVA D.O.O. CAZIN
DU]I] COMMERCE O[TRA LUKA
DUEL MOSTAR
DUGALI] GRADNJA D.O.O. TE[ANJ
DUHAN D.D. GRADA^AC
DUHANPRODUKT D.O.O GRUDE
1722
1723
1724
1725
1726
1727
3385002200282832
3382002200798828
3382002200467864
3382502200041233
3389002210825756
3385002200012590
DUJMOVI] D.O.O
DULE DOO POSU[JE
DUNAV ALPE ADRIA BIJELJINA
DUO GLAS IMPORT EXPORT DOO
DUO GLAS IMPORT EXPORT DOO
DURAK - KOMERC D.O.O. BIHA
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
3382202200106141
3389002203098251
3383302200579640
3389002200373424
3382302200305859
3381602200556833
3383002200339386
DURAL DOO [ BRIJEG
DUR-PROMEX BUGOJNO
DU[EVI] I KR[OVNIK DOO [email protected]
DUVANJSKO POLJE DOO
DUVANJSKO POLJE DOO
DVA AN\ELA SUR
DVADESETKA D.O.O. TUZLA
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
3389002211501652
3383002250552891
3389002200747359
3389002211081448
3389002211009377
3389002211107444
3383402200993243
3389002203195445
3389002208828817
3389002204979469
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
3389002201314421
3385302200054867
3383002251173594
3383202250122589
3389002205099652
3386002201163930
3389002200048959
1752
3385302201805814
DYNAPHASE DOO SARAJEVO
DZEMS-TRADE DJL
[email protected] SUR VL. MUHIBI] ADMIR
[email protected] DOO SARAJEVO
[email protected] EXPORT-IMPORT DOO SARAJEVO
[email protected] DOO SARAJEVO
[email protected] DOO FOJNICA
[email protected] DOO FOJNICA
[email protected] DOO SARAJEVO
[email protected] STZR VL. VOLODER ESAD
SARAJEVO
[email protected] [email protected]]I DOO
[email protected] TR VL. GERZI] ASIM [email protected] D.O.O. GRA^ANICA
[email protected] D.O.O. SARAJEVO
[email protected] STR VL. ^OVI] [email protected] [email protected]]I
[email protected]] COMPANY DOO
[email protected] STR PRIBAVA VL. MULAVDI]
NIHADA
[email protected]] IBRAHIM
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
3385802200073466
3385802219485688
3389002206493639
3382502200382964
3381802249523102
3382202200454953
3382502200096620
3383402200501744
3385302200341114
[email protected] D.O.O. ZENICA
\AKPROM DOO ZENICA
\ANGO-[PED DOO KAKANJ
\ELILOVI] VITEZ DOO
\ENO DOO O[TRA LUKA
\OLO DOO [ BRIJEG
\OTLO PROMET DOO NOVA BILA
\U LJI DOO
\ULI] - TRANS D.O.O. [email protected]
Broj 86 - Stranica 39
BUGOJNO
LJUBU[KI
LIVNO
LIVNO
TOMISLAVGRAD
BUGOJNO
CAZIN
ORA[JE
MOSTAR
TE[ANJ
GRADA^AC
GRUDE
DONJE [email protected] 71
RADI[I]I BB
GORNJI RUJANI B.B.
SPLITSKA BB
ANDRIJE KA^I]A MIO[I]A BB
VESELA
H.MUJEZINOVI]A 3
J B JELACICA 68
ZRINSKIH FRANKOPANA 14
ME[E SELIMOVI]A 25
25 NOVEMBRA 3
PARK HRVATSKIH VELIKANA
3
BIHA]
RADOSLAVA LOPA[I]A 8
POSU[JE
KLESARSKA BB
BIJELJINA
NJEGOÜEVA BR 71
VITEZ
POSLOVNI CENTAR 96
VITEZ
POSLOVNI CENTAR 96
BIHAC
SULEJMANA VELI^ANSTVEN
BB
[IROKI BRIJEG
HERCEG STJEPANA 35
BUGOJNO
HENDEK I/10 BUGOJNO
[email protected]
SEDATA KARI]A 13
TOMISLAVGRAD DOMAGOJEVA BB
TOMISLAVGRAD DOMAGOJEVA BB
LJUBU[KI
KLOBUK
TUZLA
ALEJA BOSANSKIH VLADARA
18
SARAJEVO
[email protected] BIJEDI]A 2
TUZLA
27.MART 7
TAR^IN
[email protected] CENTAR TAR^IN
SARAJEVO
HALILOVI]I 3
SARAJEVO
AZIZE [A]IRBEGOVI] 14
SARAJEVO
S.KULENOVI]A 61
FOJNICA
[email protected] BB
FOJNICA
[email protected] BB
SARAJEVO
TOPAL OSMAN PA[E 18A
SARAJEVO
ALIFAKOVAC 6
[email protected]]I
BOS. KRUPA
GRACANICA
SARAJEVO
[email protected]]I
GRADA^AC
GRA^ANICA
[email protected] BB
/ 27.JULA/ 1.BKB BB
PATRIOTSKE LIGE 36
ZMAJA OD BOSNE 90
GRIVI]I 168
KADI] MAHALA BB
PRIBAVA BB
BOSANSKA
KRUPA
ZENICA
ZENICA
KAKANJ
VITEZ
O[TRA LUKA
[IROKI BRIJEG
NOVA BILA
FOJNICA
[email protected]
PRVOMAJSKA 20
SARAJEVSKA 424 ZENICA
BISTUA NUOVA BB
PAPRATNICA 95
VITEZ
KRALJA TOMISLAVA 112/A
VLISINSKOG 8A
NOVA BILA BB
NOVO NASELJE 3
POMAJDAN BB
Broj 86 - Stranica 40
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
3389002210091466
3382202200049105
3389002203262278
3383002250574231
3385102200327350
3389002206910157
3382002200609775
3389002210013963
3385002200008128
3385302200247606
3389002211464113
\ULI] - TRANS D.O.O. [email protected]
\ULI] DOO [IROKI BRIJEG
\ULI] DOO [IROKI BRIJEG
\ULISTAN KOMERC EXPORT-IMPORT
\UMI] - TRADE D.O.O. CAZIN
\U[A DOO FOJNICA
\@IGI I ANITA SUR GRILL
E - RKG D.D. BIHA]
E - RKG D.D. BIHA]
E D I N A TR BOS.KRUPA
ECLIPSE DOO SARAJEVO
[email protected]
[IROKI BRIJEG
[IROKI BRIJEG
TUZLA
OSTROZAC
FOJNICA
POSU[JE
BIHA]
BIHA]
BOS. KRUPA
SARAJEVO
1773
3385102200177485
ECO STOLARIJA D.O.O. VELIK
1774
1775
3381002201521140
3389002201558958
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
3381002200867554
3389002210974651
3382502200061797
3389002209578821
3385002200609431
3381602200078720
3385502200199969
3389002205239720
3382002200058330
3385002200028789
3383402200259147
3382702200372769
3383002250844667
3385302200037019
3381202247684303
3382202200748572
3383002200459763
3383202266394242
3383402200480210
3389002211176023
3389002211239558
1797
3386902248489894
ECO TROCAL MOSTAR
ECOTEC DOO ZA UNUTRA[NJU I VANJSKU
TRGOVINU
EDAR D O O MOSTAR
EDBA DOO VITEZ
EDBA DOO VITEZ
EDIKOM D.O.O. KLADANJ
EDINO - COMERC D.O.O. BIHA
EDIPROMET D.O.O.LJUBU[KI
EDI-SAN D.O.O.
EDISON SZR VL.MAHI] RUSMIR SARAJEVO
EDITA PROM DOO
EDO - GPU D.O.O. BIHA]
EDO CAFFE BAR SUR KISELJAK
EDO STR STOLAC
EDOX-PROM D.O.O
E.E. SEDI] D.O.O. BOS KRUPA
EET DOO ^ITLUK
EFEKT GRADNJA D.O.O. [.BRIJEG
EFEM-TOURS D.O.O. TUZLA
EFFEKT DOO
EGG COMMERCE DOO KRE[EVO
EGG COMMERCE DOO KRE[EVO
EGIPAT SLASTICARNA VL.SEJFULI SABINA
TRAVNIK
EGRUPA D.O.O.
VELIKA
KLADU[A
MOSTAR
SARAJEVO
1798
1799
3381002200120848
3385002261201839
EHO D.O.O. MOSTAR
EK.ES DOO
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
3385302200004912
3389002207548902
3381302231910158
3381002201408911
3382002261269016
3382302200556410
3386902240628723
3389002201171637
3381002202603078
3389002207618451
3384202212008329
1811
1812
3383102200263139
3381202200598757
EKI D.O.O. BOSANSKA KRUPA
EKI DOO ZAVIDOVI]I
EKO BUCKA MOSTAR
EKO ERO D.O.O. MOSTAR
"EKO FARMA"VL.MIRJANA STIPI]
EKO FLORA AGRO ZADRUGA KUPRES
EKO GUMA-PROJEKT D.O.O.SARAJEVO
EKO KIRMICO MOSTAR
EKO KIRMICO MOSTAR
EKO KOMERC DOO SARAJEVO
EKO MILLK HOLSTEIN VL.MRKALJEVI]
SAFET
EKO PLAN DOO @EP^E
EKO SYSTEM DOO BUSOVA^A
Srijeda, 22. 10. 2014.
POMAJDAN BB
MOKRO BB
MOKRO BB
PEJE MARKOVI]A 14
[email protected] GRAD BB
PROKO[KI PUT BB
DALMATINSKA BB
JABLANSKA BB
JABLANSKA BB
KOLODVORSKA BB
MULA MUSTAFE BASESKIJE
63
[UMATAC 118
RUDE HROZNI^EKA 52
ZMAJA OD BOSNE 4/X
MOSTAR
VITEZ
VITEZ
KLADANJ
BIHA]
LJUBU[KI
TE[ANJ
SARAJEVO
POSU[JE
BIHA]
KISELJAK
STOLAC
KALESIJA
BOS. KRUPA
^ITLUK
[IROKI BRIJEG
TUZLA
SARAJEVO
KRE[EVO
KRE[EVO
TRAVNIK
KRALJA TOMISLAVA 15
STARI VITEZ BB
STARI VITEZ BB
KLADANJSKE BRIGADE 71
V KORPUSA BB
BANA JELA^I]A BB
BUKVA
V.^UR^ILUK 31
N.TRAVNIK
HARMANI H-11
BRESTOVSKO BB
ZRINSKOFRANKOPANSKA BB
MEMI]I BB
503 BB BB
BARE BB
BIOGRACI BB
ROSE HADZIVUKOVI]A 4
NUSRETA [I[I]A DEDE BR 16
FRA GRGE MARTI]A 23
FRA GRGE MARTI]A 23
M.TITA 71
SARAJEVO
TEREZIJE BB(PRIVREDNI
GRAD SKENDERIJA)
ZRINSKIH FRANKOPANA 13
MEDENO POLJE BB
MOSTAR
BOSANSKI
PETROVAC
BOS. KRUPA
ZENICA
MOSTAR
MOSTAR
POSU[JE
KUPRES
SARAJEVO
MOSTAR
MOSTAR
SARAJEVO
ZAVIDOVI]I
ME\UMOSTOVI 1
STJEPANA RADI]A 14
POTOCI BB
PUT ZA ORLAC BB
VIR BB
PUT LJEKOVITA BILJA BB
HUMSKA 630 C1
PUT ZA OPINE BB
PUT ZA OPINE BB
BREKA [email protected]
KARALI]I BB
@EP^E
BUSOVA^A
HRVATSKIH BRANITELJA BB
S.S. KRANJ^EVI]A BB
Srijeda, 22. 10. 2014.
1813
3389002202832568
1814
1815
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Broj 86 - Stranica 41
BUGOJNO
POLJE III 21
3385702218748396
3381802200699219
EKO-EEPROM&CO DOO ZA TRGOVINU,
PROIZVODNJU I USLUG
EKO-EM DOO VISOKO
EKO-ING D.O.O. @IVINICE
VISOKO
TUZLA
1816
3383002250676954
EKO-ING DOO @IVINICE
@IVINICE
1817
1818
1819
1820
1821
3386702218753487
3385002200277594
3385702200194042
3385302200514259
3389002207706721
TRAVNIK
BIHA]
VISOKO
BOS. KRUPA
SARAJEVO
1822
1823
1824
3383202250991321
3386702200832737
3389002200666073
EKOLUKS DOO TRAVNIK
EKOM D.O.O. BIHA]
EKO-PANDA D.O.O. VISOKO
EKO-RIBA-KRU[NICA D.O.O. B
EKOS DOO DRU[TVO ZA PROIZVODNJU I
PROMET SARAJEVO
EKO-SEKUND D.O.O. SARAJEVO
EKOSTART DOO
EKOTRANSPORT DOO SARAJEVO
CARICA 41
OMLADINSKIH RADNIH
BRIGADA 180
OMLADINSKIH RADNIH BRI
180
@ITARNICA BB
CERAVA^KA BRDA 160
^EJENGRADSKA BB.
OMLADINSKA 14
M.M.BA[ESKIJE 24
1825
1826
3381802200537811
3385202206464147
1827
1828
1829
1830
1831
1832
3383202250835345
3383202266413933
3385202200261967
3385502200390671
3389002206890563
3385102200068651
EL BOX DOO DONJA MAHALA
"EL MONT" OBRT ZA UGRADNJU STOL.
VL.LULI] MUHAMED
ELAART D.O.O. SARAJEVO
E.LAB DOO SARAJEVO
ELAN - PROMET D.O.O. CAZIN
ELAN-PROM D.O.O. DOBOJ JUG
ELAN-ROSS DOO ZENICA
ELASS D.O.O. VELIKA KLADU[
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
3384402212226569
3385702218754410
3383602200044670
3381302221291180
3389002211487490
3381602200814659
3383402249823528
3389002209280740
3389002202205463
ELAX DOO GRA^ANICA
ELBA -TRADE DOO VISOKO
ELBOKOMERC DOO JAJCE
ELBRUS DOO MOSTAR
ELDING DOO SARAJEVO
ELEGANT KEMIJSKA ^ISTIONICA
ELEKTRA D.O.O. KISALJAK
ELEKTRIKA-S DOO ZENICA
ELEKTRO EM SP BR^KO
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
3382202200197127
3389002210927412
3381502200354496
3389002209406646
3383602200050781
3383602200042827
3383202250700515
3381002200058477
3382202256757536
1851
1852
1853
1854
3385402200056414
3383602200060578
3381102200284870
3389002211209197
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
3381002250153351
3381002202606764
3381002201269716
3385002200112403
3385602200871204
3385002206199735
3385502256138511
ELEKTRO MAR SAM. EL. DJEL.[.B.
ELEKTRO PRODAJA BA DOO BIHA]
ELEKTRO SERVIS VL R.MIHALJEVI]
ELEKTROAHMETAGI]
ELEKTROBOSNA DD
ELEKTROBOSNA N DOO
ELEKTROBOSNA N DOO
ELEKTROCOMMERCE DOO MOSTAR
ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
PRIMORAC
ELEKTROINSTALATERSKA-VL.KAHRIM
ELEKTROMATERIJAL LOZI] JAJCE
ELEKTROMETAL DOO
ELEKTROMONT SZD VL.SPAHI] OMER
ZENICA
ELEKTRO-MONTAGE SZD MOSTAR
ELEKTRON MOSTAR
ELEKTROSERVIS ROTOR MOSTAR
ELEKTROUNIVERZAL D.O.O. BIHA]
ELEKTROUSLUGE INSTALACIJE
EL-EM DOMA]A RADINOST
ELF D.O.O. TE[ANJ
SARAJEVO
TRAVNIK
SARAJEVO
DAJANLI IBRAHIM BEGA 1A
GU^A GORA BB
MULA MUSTAFE BA[ESKIJE
BR 62
DONJA MAHALA VINKOVA^KA 7B
CAZIN
KRIVAJA BB
SARAJEVO
SARAJEVO
CAZIN
MATUZI]I
ZENICA
VELIKA
KLADU[A
GRA^ANICA
VISOKO
JAJCE
MOSTAR
SARAJEVO
LJUBU[KI
KISELJAK
ZENICA
BR^KO
DISTRIKT
[IROKI BRIJEG
BIHA]
LIVNO
GRA^ANICA
JAJCE
JAJCE
JAJCE
MOSTAR
[IROKI BRIJEG
PATRIOTSKE LIGE 4
IBRAHIMA LJUBOVI]A
HASANA MUJEZINOVI]A 14/III
MATUZI]I
BILMI[]E 101
RAJNOVAC 42
SANSKI MOST
JAJCE
^APLJINA
ZENICA
BULEVAR VII KORPUSA L-E
HRAST BB
DRETELJ BB
@ELJEZNI^KA 1
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
BIHAC
MAGLAJ
BIHA]
TE[ANJ
ALIKAFI]A 14
FRA DIDAKA BUNTI]A 110
MILE BUDAKA 129
MU[ANOVI]A MAHALA 46
A.MAHMUTAGI]A 6/14
RIPA^, PUT ARMIJE BIH 17
POTO^ANI BB
BRANILACA GRADA BB
VARO[KA 5
ANTE BRUNE BU[I]A 73
OPINE BB
MIS]INA 34
CENTAR II LAMELA I
[email protected]]KA BB
VELIKOG S.GRA\E[E 3
H.K.GRADA[]EVI]A 27
TRN BB
IVANA FRANE JUKI]A BB
KRALJA TVRTKA BB
PISKAVICA BB
BRUNE BU[I]A BB
BRUNE BU[I]A BB
BRUNE BU[I]A BB
CIM 16B
KRALJA TOMISLAVA BB
Broj 86 - Stranica 42
1862
1863
1864
1865
3383202200041877
3385302200173498
3382202200326525
3385502256162470
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Srijeda, 22. 10. 2014.
SARAJEVO
BOS. KRUPA
[IROKI BRIJEG
TE[ANJ
G VELEI]I
MAHMI] SELO 153
DR JURE GRUBI[I]A BB
BUKVA BB
3382002200740725
3389002211286797
3385002200405052
3381002200103970
3381002202284627
3382202200896594
3385002206060346
ELFIX SARAJEVO
EL-GRADNJA D.O.O. BOSANSKA
ELI SZR VL.MILE BO[NJAK
ELIF STR-KIOSK VL.JASMIN RAMI]BUKVA,TE[ANJ
ELIPSA DOO POSU[JE
ELIR-NIKOLA TESLA DD TUZLA
ELI-SAN TR VL.KE^ALOVI] ELINA
ELISTAN DOO MOSTAR
ELIX MOSTAR
ELKATEH DOO [IROKI BRIJEG
ELLA TR VL.A [email protected] EDITA BIHA]
POSU[JE
TUZLA
BIHA]
MOSTAR
MOSTAR
[IROKI BRIJEG
BIHA]
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
3385002200009098
3381602200198224
3385002200126856
3383002200492646
3383002250004259
3382002200725690
3381102200341906
3389002207179526
3383302200083582
ELLE S.Z.R
ELLIS DOO LJUBU[KI
ELMAT D.O.O. BIHA]
ELM-E-SEL TRADE D.O.O. LUKAVAC
ELM-E-SEL TRADE D.O.O. LUKAVAC
ELMIPROM DOO POSU[JE
ELMOFRIZ
EL-NIL DOO SARAJEVO
ELPLAST DOO [email protected]
BIHA]
LJUBU[KI
BIHA]
LUKAVAC
LUKAVAC
POSU[JE
^APLJINA
SARAJEVO
[email protected]
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
3385302200197651
3385002200299904
3383102200043822
3385502256259858
3383202251062519
3389002202072476
3389002203155287
3385102200010548
ELPOS D.O.O. BOSANSKA KRUP
ELSA-TRANS D.O.O. BOSANSKI
ELTEX DOO ZAVIDOVI]I
ELTIG DOO TE[ANJ
ELTMAN TRADE PJ HOTEL ALEM
EL-UMMA DOO BIHA]
ELVAN DOO SARAJEVO
ELVIN DOO VELIKA KLADU[A
1890
1891
1892
3382502200413228
3386002201115818
3385102200219486
ELVIS STR
"ELVITEX"DOO GRADA^AC
ELZO-COMERC D.O.O VELIKA KLA
1893
1894
1895
3381002202590565
3389002209446804
3389002201192104
E&M D.O.O. MOSTAR
EM ENTERIJER DOO SANSKI MOST
EMAH DOO SARAJEVO
OTOKA
BOS.PETROVAC
ZAVIDOVI]I
TE[ANJ
SARAJEVO
BIHA]
SARAJEVO
VELIKA
KLADU[A
VITEZ
GRADA^AC
VELIKA
KLADU[A
MOSTAR
SANSKI MOST
SARAJEVO
VRANI] BB
SAVE KOVA^EVI]A BR.11
UMIHANE ^UVEDINE 14
STJEPANA RADI]A 72
BLEIBUR[KIH @RTAVA BB
STJEPANA RADI]A 56
V KORPUSA BB -"ZEKERIJAHA
ZJAKI]A 42"
NN
LISICE BB
RIBARSKA BB
TABACI BB
TABACI BB
DALMATINSKA BB
BRA^E RADI]A BB
DONJI HOTONJ 29
SLAVKA GREBENAREVI]A 110
[email protected]
[email protected] PUT 1
KOZARA^KA BB
KULINA BANA 4
TITOVA BB
PUT MLADIH MUSLIMANA 16
RADOSLAVA LOPA[I]A 27
RAJLOVA^KA CESTA BB
MUHAMEDA OMANOVI]A 13
1896
3385102226674781
EMANA TR VL. KESEROVI] JASMIN
1897
1898
1899
3383202200586920
3389002203015219
3386702218768716
1900
1901
1902
3385202207997523
3383002251125482
3386302200836249
VELIKA
KLADU[A
EMANO D.O.O.
SARAJEVO
EMANO D.O.O.
SARAJEVO
EMANUEL OBRTNI^KA RADNJA,VL.^ABRO TRAVNIK
GABRIJEL,TRAVNIK
EM-AR OBRT ZA VISOKOGRADN
CAZIN
EMBE TR @IVINICE
ZIVINICE
EMEL GRADNJA
BR^KO
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
3389002209157744
3383002250660755
3389002201863926
3383202250429594
3383202200467319
3389002203880459
3385302200378750
3385002201021293
3385202208228480
EMERALD INVESTMENT DOO SARAJEVO
EMI BEGANOVI] D.O.O. @IVINIC
EMI-LIM DOO SARAJEVO
EMIMAESTRAL D.O.O. SARAJEVO
EMINA STR VL.^EHI] EMINA
EMINA STR VL.^EHI] EMINA
EMINA TR-A VL. [email protected] IZUD
EMINA UR VL.MUSI] ASIMA
EMINOX DOO CAZIN
[email protected]
ZIVINICE
SARAJEVO
SARAJEVO
BREZA
BREZA
BOS. KRUPA
BIHA]
CAZIN
KRU[^ICA 189
BOSANSKIH GAZIJA 2
TRNOVI 82
KNEZA BRANIMIRA 2
REDAK BB
BULEVAR ME[E SELIMOVI]A
BR.29
1. MAJA BB
KOLODVORSKA 12
KOLODVORSKA 12
BOJNA 29/A
]ORLAI]I BB
MAR[ALA TITA BR 18
BR^KO DU[KA RADOVI]A
BR.28.
RUSTEMPA[INA BR.9
[ERI]I BB
SALKE [email protected] 10
GORICA 8
MM BA[ESKIJE 117 BREZA
MM BA[ESKIJE 117 BREZA
KOLODVORSKA 2
IRFANA LJUBIJANKI]A BB
25.NOVEMBRA BB
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
1912
1913
1914
3385502200189105
3389002206434857
3384202214512869
EMIR-TEX D.O.O.TE[ANJ
EMMI-TRADE DOO BIHA]
EMMI-7 DOO ZAVIDOVI]I
1915
3385302200418908
EMO - GRA\EVINAR D.O.O.BOS
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
3386002200040088
3383302200553644
3385802203034682
3381302221312617
3389002205419946
3389002211361584
3386402200069847
3389002207555983
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
3389002211475850
3383602200072121
3383202250820019
3381802200579715
3383202265968024
3386602200016778
3389002206647190
3389002206733617
3383502200356045
3385802203021102
3389002209736737
3389002201678462
3385102200003467
3382502200397223
3382702200022114
3389002202917346
3389002200714282
3389002203377417
3383202250439391
3385802203144389
3386802269060398
3381002250520981
3386202200084310
3385202200019467
3389002206598011
3385202200330643
3383202250263433
3385002200053524
3386302200833533
3385302200224326
3381202200600309
3381602200109081
3385802203044479
3389002202452425
3385902200014485
3382202201045392
3383002200304466
3389002206246677
3383002200397295
3383202267639528
3383202200090862
3381602200382815
EMODUL D.O.O. GRADA^AC
EMONA DOO [email protected]
"EMPE" ZENICA
EMUNDO SOLAR DOO MOSTAR
EN TR ZENICA
ENERGENT DOO POSU[JE
ENERGO GROUP D.O.O. TUZLA
ENERGODATA PROJEKT COMPUTERS
D.O.O.
ENERGOINVEST MAZIVA DOO SARAJEVO
ENERGOINVEST TPO DD JAJCE
ENERGOINVEST-LIVNICA DJL - SA
ENERGOPETROL ORA[JE
ENERGY GROUP DOO SARAJEVO
ENGEL S PRIV [email protected]] HEMED
ENG-90 DOO SARAJEVO
ENI DOO TRAVNIK
ENIGMA COMERC DOO
ENIS-TRANS D.O.O.ZENICA
ENO DOO VISOKO
ENOTEKA DOO SARAJEVO
ENS DOO CAZIN
ENS DOO TRAVNIK
ENTERIJER DD
ENTOURS DOO FOJNICA
EPA-NOVA DOO [IROKI BRIJEG
EPC DOO SARAJEVO
EPTA D.O.O. SARAJEVO
EPULUM BH DOO
ERBA VITA DOO KONJIC
ER-BU D.O.O. MOSTAR
ERBZ DOO GRA^ANICA
ERC - PROMET D.O.O. CAZIN
ERC [PED DOO CAZIN
ERC [PED DOO CAZIN
ERIS-DAL D.O.O. SARAJEVO
ERKOM D.O.O. BIHA]
ERMI TRANSPORT
ERMINA - MEDINA - M TR - V
ERODERM DOO ^ITLUK
EROMERC DOO
ES - COMERC D.O.O. MOSTAR
ES - COMERC D.O.O. MOSTAR
ESHL D.O.O. KAKANJ
ESKADA DOO POSU[JE
ESKORT INVEST D.O.O. TUZLA
E.S.MA[INE DOO BIHA]
ESMIR-COMMERCE D.O.O. TUZLA
"E-SOL" D.O.O. SARAJEVO
ESPANJA EXPORT-IMPORT DOO SAR
ESPRESSO DOO SARAJEVO
JELAH
BIHA]
ZAVIDOVI]I
Broj 86 - Stranica 43
JELAH BB
KULEN VAKUF BB
ALIJE IZETBEGOVI]A
LAMELA 5/3
BOS. KRUPA
PODMRA^AJSKA 19 - BOS.
OTOKA
GRADA^AC
[email protected] BR.2
[email protected]
GORNJA DUBICA BB
ZENICA
STJEPANA RADI]A 14
MOSTAR
PODHAREM 53
ZENICA
MAR[ALA TITA BR. 20
POSU[JE
ANTUNA BRANKA [IMI]A 5
TUZLA
M. TRIFUNOVI]A U^E 6
71000 SARAJEVO MUHAMEDA HAVAIJE
USKUFIJA 19
SARAJEVO
BANJALU^KA 12 C
JAJCE
BAGE BB
SARAJEVO
[email protected] BIJEDI]A 162
ORA[JE
ORASJE AUTO PUT BB
SARAJEVO
MALA ALEJA BR.45
KLADANJ
NO^AJEVI]I
SARAJEVO
SARA^I 77
TRAVNIK
NN
MOKRO
KADINO SELO
ZENICA
SARAJEVSKA 102
VISOKO
BE[LAGI]A BR 1
SARAJEVO
SKENDERIJA 12
CAZIN
[email protected] BB
TRAVNIK
LUKA^KA BB
STOLAC
HRVATSKIH BRANITELJA
FOJNICA
[email protected] BIJEDI]A BB
[IROKI BRIJEG
FRA MIRKA ]OSI]A BB
SARAJEVO
OMERA DOLOV^I]A 4
SARAJEVO
EDHEMA EKE [email protected] 13
ZENICA
S.RADI]A 4
KONJIC
KOLONIJA 64
MOSTAR
RADE BITANGE 9
GRA^ANICA
OBU]ARSKA BB
CAZIN
RASIMA DELI]A 12
CAZIN
RASIMA DELI]A 12
CAZIN
RASIMA DELI]A 12
[email protected]
VINKA [AMARLI]A 2
BIHA]
CERAVA^KA BRDA BB
SREBRENIK
BABUNOVI]I BB
OTOKA
^AR[IJA BB
BLATNICA
DONJA BLATNICA
LJUBU[KI
TESKERA BB
MOSTAR
BAFO SUTINA BB
MOSTAR
BAFO SUTINA BB
KAKANJ
VATROGASNA 14
POSU[JE
VITEZA MILE BO[NJAKA 32
TUZLA
TURALIBEGOVA 20
BIHA]
ANTIFA[ISTI^KOG OTPORA 3
TUZLA
@ARKA VUKOVI]A BB
SARAJEVO
AZIZE [A]IRBEGOVI] BB
SARAJEVO
AVDE HUME 23
SARAJEVO
ISMETA ALAJBEGOVI]A
[ERBE BR.30,[email protected]
Broj 86 - Stranica 44
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
3383202250837188
3383202200334429
3381602200419578
3383002200501570
3386002262129497
3385202200359258
3381002250076721
3385002200310477
3385502200663629
3389002204751810
3381202201081914
3385202200298633
3386202200627704
ESS PIN D.O.O. SARAJEVO
EST IMPEX EXPORT IMPORT SARA
ESTA D.J.O.
ESTAM TRGOVINA VL. OKI] EMIR
"ESTETIK" DOO
ESTO - STIHL D.O.O. CAZIN
ET TORLO DOO
ETILEN - EXPRES SZR - VL.D
ETING D.O.O.
ETKO SUR VL.FRNDI] EDIN ZENICA
EURECO DOO ME\UGORJE ^ITLUK.
EUREKA D.O.O. CAZIN
EURO AGENT DOO
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
3389002209166668
3382102200141066
3389002201700675
3389002200257509
3383202266500360
3381602200823583
3389002209018646
3389002207363147
3386802200280220
3385202200796340
3389002211007534
3385502203464116
3381802249348405
3381002254969983
3381002250015126
3389002211031590
3381002201910013
3385802203167572
3385002274900567
3385602200252150
3381202200460241
3381602200074161
3381202200264010
3381302221195829
3381402200006950
3389002206270539
3383502200281064
3383202250601575
3381002201512216
3389002202585412
3383202251090164
3382502200005634
3385102202788143
EURO BARTER BUSINESS D.O.O.
EURO BISER DOO PROZOR RAMA
EURO CODE D.O.O. MOSTAR
EURO COMPANI DOO [email protected]
"EURO DEMS"DOO SARAJEVO
EURO DRVO TIP-TOP DOO
EURO ENIX DOO [email protected]]I
EURO GEM DOO SARAJEVO
EURO INVEST DOO
EURO LEDER D.O.O. CAZIN
EURO LEDER D.O.O. CAZIN
EURO LOGISTIC DOO
EURO PLET DOO GREBNICE
EURO TRADE CO MOSTAR
EURO TRADE CO MOSTAR
EURO TRADE CO MOSTAR
EURO TRADE CO MOSTAR
EURO-A.D. DOO ZENICA
EURO-ADUT UR VL. [email protected]] DAMIR
EUROAGENT D.O.O
[email protected] DOO ^ITLUK
EUROBAT DOO
EUROBEMM DOO ^ITLUK
EURO-BEN DOO
EUROBENZ DOO ZA TRG I UG GR
EUROCOM DOO SARAJEVO
EURO-EX D.O.O.
EUROFAMA D.O.O. SARAJEVO
EUROFORM DOO MOSTAR
EURO-FRUIT DOO CAZIN
EUROGENIUS D.O.O. SARAJEVO
EURO-GLAS SYSTEMATECHNIK VITEZ
EUROGRADNJA VL. MISKI] DARKO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3389002210823913
3389002206315256
3389002201768575
3386902249566206
3389002210801506
3385802200052902
3385902202114923
3383202266470969
3389002201245842
EUROGRAF DOO KISELJAK
EUROHAUS DOO SARAJEVO
EUROHAUS DOO SARAJEVO
EUROHAUS DOO SARAJEVO
EURO-ING DOO SARAJEVO
EURO-KING D.O.O. ZENICA
EURO-KONSTRUKCIJE D.O.O.
EURO-LAMB DOO
EURO-LAMB DOO
SARAJEVO
SARAJEVO
LJUBU[KI
TUZLA
GRADA^AC
CAZIN
MOSTAR
BIHA]
MATUZI]I
ZENICA
ME\UGORJE
CAZIN
BRIJESNICA KOD
DOBOJ
SARAJEVO
PROZOR
MOSTAR
[email protected]
[email protected]
LJUBU[KI
[email protected]]I
SARAJEVO
JABLANICA
CAZIN
CAZIN
TE[ANJ
DOMALJEVAC
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
NN
BIHA]
MAGLAJ
^ITLUK
LJUBU[KI
^ITLUK
MOSTAR
GRUDE
SARAJEVO
BANJA LUKA
SARAJEVO
MOSTAR
CAZIN
SARAJEVO
VITEZ
VELIKA
KLADU[A
KISELJAK
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
ZENICA
KAKANJ
SARAJEVO
SARAJEVO
Srijeda, 22. 10. 2014.
ZMAJA OD BOSNE 22
ALIPA[INA 51
HUMAC BB
HUSINSKIH RUDARA 156
6.APRIL 26
]ORALI]I BB
VRAP^I]I BB
DOM KULTURE - 502 VITE BB
MRAVI]I BB
JALIMAMOV PUT BR.8
KRSTINE BB
GNJILAVAC BB
DOBOJ ISTOK BRIOJESNICA
VELIKA
HISETA 6
KRALJA TOMISLAVA 93
MILE BUDAKA 89
SAMIRA ]ATOVI] KOBRE 10
PLANDI[TE BR.76
G RADI[I]I BB
KU^ICE BROJ 5
GRBAVI^KA 14B
@ELJEZNI^KA 13
POLJE 235
POLJE 235
KRA[EVO BB
GREBNICE 323
BRA]E BRKI]A 5
BRA]E BRKI]A 5
BRA]E BRKI]A 5
BRA]E BRKI]A 5
PEHARE BB
DARIVALACA KRVI 67
LIJE[NICA BB
INDUSTRIJSKA ZONA BB
RADI[I]I DONJI BB
INDUSTRIJSKA ZONA BB
TRG REPUBLIKE BR.3
SOVI]I BB
ALIPA[INA 19
DOSITEJA OBRADOVI]A 1
GRBAVI^KA 34
ZAGREBA^KA 10
LOJI]KA BB
SALKE [email protected] 13
PC 96
GLINSKA BB
KRESEVSKA CESTA BB
AZIZE [A]IRBEGOVI] 16
AZIZE [A]IRBEGOVI] 16
AZIZE [A]IRBEGOVI] 16
HAMDIJE ^EMERLI]A 2/X
KRALJA TVRTKA I 17.
ZGO[]ANSKA L-B
DEJZINA BIKI]A BB [IP
DEJZINA BIKI]A BB [IP
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3381502281064510
3385202200018594
3381002250104366
3386102200048037
3381002201169806
3381002200206596
3381102200394577
3389002205185109
2029
2030
2031
3382302200616259
3382302263220835
3389002200265560
2032
3386907710055688
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
3382502200990378
3382302200058703
3385402200090267
3383202250240250
3389002202181213
3389002201893317
3383502200360410
3383302200315509
3385202200058655
3383002250389737
3385202206535636
3382302200519065
3382002200873615
3386902296552909
3383202251234888
3381702200023134
3382702250596265
3383302200468090
3381102200259941
3389002202136884
3381802200893607
3386702218623216
2055
3389002201805047
EUROLUX D.O.O. LIVNO
EURO-MAX D.O.O. CAZIN
EUROMEBEL D.O.O. EXPORT IMPO
EUROMONT DOO LUKAVAC
EURO-ONIX MOSTAR
EUROPA COMMERCE DOO
EUROPA COMMERCE DOO
EUROPA SR CAFFE VL.BE]IREVI] FIKRET
BREZA
EUROPATRADE BH D.O.O.
EUROPATRADE BH D.O.O.
EUROPEAN LANDMINE SOLUTIONS DOO
SARAJEVO
EUROPEAN LANDMINE SOLUTIONS1000366
"EUROPORIT"CORPORATION DOO VITEZ
EUROPROM DOO
EUROROY D.O.O. BIHA]
EUROSHOP D.O.O. SARAJEVO
EUROSHOP D.O.O. SARAJEVO
EUROSTAR DOO BREZA
EURO-STAR DOO LIVNO
EUROTERM PLASTIK DOO [email protected]
EUROTRIKO D.O.O. CAZIN
EUROTUF D.O.O
"EURO-VENT"DOO
EUROVODA D.O.O. - T.GRAD
EURO-ZIP D.O.O. POSU[JE
"EVEREST TRAVEL"D.O.O.SAR
EVERMAN D.O.O. ILID?A
EX BONACA DOO NEUM
EX BO[KOVI] DOO STOLAC
EX DOO GORNJA DUBICA
EXCLUSIVE
EXIT D.O.O. MOSTAR
EXKLUZIV D.O.O. ORA[JE
EXKLUZIV FRIZERSKI SALON VL.KULOVI]
IZET
EX-MONDO DOO SARAJEVO
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
3381002202345349
3383402200004910
3383402200798952
3383402200268071
3383002250939242
3386902248331881
3385002200616512
3385202200265556
3385202200091538
3385202216690663
3385202200902458
3383002250822260
3381302221144031
3383202266546920
3381002250331831
3381602200477487
3381602200095695
3389002206945077
EXPERIMENT MOSTAR
EXPO TRADE DOO
EXPO-COMPANY DOO KISELJAK
EXPORT IMPORT ILI] DD
EXPORT-IMPORT BAMIM D.O.O SA
"EXPRES MEDIA" D.O.O.SARAJEVO
EXPRO D.O.O. BIHA]
EXTRA D.O.O. CAZIN
EXTRA - STIL D.O.O. CAZIN
EXTRA AUTO DOO CAZIN
EXTRA AUTO DOO CAZIN
EXTRA ROMO D.O.O. SREBRENIK
EXTRA-COMMERCE DOO MOSTAR
EXTREM INZ.
EZ & CO D.O.O. MOSTAR
EZ GROSS COMMERCE
EZ GROSS COMMERCE
EZAM DOO SARAJEVO
LIVNO
]ORALI]I
MOSTAR
LUKAVAC
MOSTAR
^APLJINA
^APLJINA
BREZA
Broj 86 - Stranica 45
GABRIJELA JURKI]A B.B.
KAPI]I 13
UNIVERZITET. CENTAR MI 21
TUZLANSKOG ODREDA BB
FRA DIDAKA BUNTI]A 144
[email protected] 273
[email protected] 273
BOSANSKA BB
TOMISLAVGRAD KRALJA ZVONIMIRA BB
TOMISLAVGRAD KRALJA ZVONIMIRA BB
SARAJEVO
(P-149)[email protected] DRUM BB
[email protected]
IGMANSKA CESTA 13
VITEZ
TOMISLAVGRAD
BIHA]
SARAJEVO
SARAJEVO
BREZA
LIVNO
[email protected]
CAZIN
TUZLA
CAZIN
TOMISLAVGRAD
POSU[JE
SARAJEVO
[email protected]
NEUM
STOLAC
GORNJA DUBICA
^APLJINA
MOSTAR
ORA[JE
TRAVNIK
JOZE PLAV^I]A \OKCA BB
KOLO BB
BIJELO BRDO BB
FRANJEVA^KA 6-E
FRANJEVA^KA 6-E
ULICA 6.APRILA
GABRIJELA JURKI]A BB
G SVILAJ 138
CAZINSKA BB
[ABANA ZAHIROVI]A 4
5 KORPUSA BB
KOLO BB
JUKI]A NJIVE BB
SIME MILUTINOVI]A BR.3
^OLAKOVI]A KULA 1
ZAGREBA^KA BB
RADIMLJA BB
GORNJA DUBICA BB
MATE BOBANA BB
MLADENA BALORDE BR. 37
ORA[JE JUG I BB
TURBE, BOSANSKA 78
SARAJEVOCENTAR
MOSTAR
KISELJAK
KISELJAK
KISELJAK
SAPNA
SARAJEVO
BIHA]
CAZIN
CAZIN
CAZIN
CAZIN
SREBRENIK
MOSTAR
SARAJEVO
MOSTAR
LJUBU[KI
LJUBU[KI
SARAJEVO
BJELAVE 80
KR TOMISLAV 5
ZANATSKI CENTAR BB
BRNJACI BB
SARAJEVSKA CESTA BB
KRALJEVI]I BB
BORAK 29
DR.IVANA RIBARA 3
KLISA 7
PJANI]I BB
MALA LISA BB
MALA LISA BB
M. IBRAHIMOVI]A BB
ZALIK 44
KOLODVORSKA 12
NN
STJEPANA RADI]A BB
STJEPANA RADI]A BB
NURIJE POZDERCA 6
Broj 86 - Stranica 46
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
2074
2075
2076
3389002204240717
3382202200635179
3385102200406793
F L TR VL.FILAN LUTVO GORNJI VAKUF
FA AL P.O.
FAAB TR VL. ]ERIMOVI] HATK
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
3385502200432672
3381602200275824
3381002250014253
3389002211281268
3386902246801318
3383202251305213
3385202201788165
3389002209234471
3385402228538330
3385402200104623
3382002200775548
3389002202685322
3381602201141840
3381102200335795
3385802200119056
3385502200002671
3381802200002468
3382202200228458
3389002206868350
3389002208136528
3385102200238110
FAB D.O.O.DOBOJ-JUG
FABIJAN COMMERCE P.O.
FABRIKA DUHANA MOSTAR D.D.
FABRIKA GRA\EVINSKE OPREME D.O.O.
FABRIKA GRA\EVINSKE OPREME D.O.O.
FABULAS D.O.O. SARAJEVO
FA-COMMERCE DOO CAZIN
FA-COMMERCE DOO CAZIN
FADALTI DOO SANSKI MOST
FADING-COMMERCE DOO
FAGUS DOO POSU[JE
FAHRI DOO [email protected]
FAIR PLAY STR VL.NERMA [email protected]]
FALK DOO
FAM ZENICA D.O.O.
FAMI TRADE D.O.O.
FAMI-COOP DOO ORA[JE
FAMILIA DOO [ BRIJEG
FAMIX TRADE DOO
FAMOS D.D. SARAJEVO
FANA D.O.O. VELIKA KLADU[A
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
3389002210078177
3385202201847044
3384402212052454
3385002200999274
3383002200017249
3383002250141611
3389002206833527
3383202265139450
3385102200070203
FANCON-TEX DOO
FANCON-TEX DOO
FANEX DOO TUZLA
FANI D.O.O. BIHA]
FANTASY DJL
FARAD ELEKTRO-BIRO TUZLA
FARE-PROM DOO SARAJEVO-VOGO[]A
FARIDOO D.O.O.SARAJEVO
FARKOM D.O.O. VELIKA KLADU
2107
3385202208413944
FARMA BEGI] DOO VELIKA KLADU[A
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
3382502278494057
3382202200048232
3381502281131440
3382502201090094
3389002206577544
3383002200538236
3381102200587219
3385402200011891
3382202256768206
3389002210611580
FARMA HIDI] VL. MURAIFA HIDI], VITEZ
FARMA KOMERC DOO [IROKI BRIJEG
FARMA REIZ, VL. ZIJAD REIZ
FARMA SVINJA \OTLO VITEZ
FARMA [ANTRI] DOO TRAVNIK
FARMACIJA DOO TUZLA
FARMAPRIM
FARMEF D.O.O. SANSKI MOST
FARMKO D.O.O. [IROKI BRIJEG
FASHION BOOM DOO VITEZ
2118
2119
2120
3389002211251877
3383602200433543
3384002242626680
2121
2122
2123
2124
2125
3385802221201521
3385802203088129
3385202200176316
3381302212405398
3383402249892107
FAST FOOD AJLA TRAVNIK
FAST FOOD BELFAST
FAST FOOD "FIESTA" VL. [E^I] ISMET
BUGOJNO
FAST FOOD M VL.MARI] IVAN ZENICA
FAST FOOD MERSA
FAST FOOD N2 SUR
FAST FOOD STOP
FAST FOOD ZELENA MERAJA VL.TAMARA
BO[NJAK
GORNJI VAKUF
[IROKI BRIJEG
VELIKA
KLADU[A
MATUZI]I
LJUBU[KI
MOSTAR
BANOVI]I
BANOVI]I
SARAJEVO
CAZIN
CAZIN
SANSKI MOST
SANSKI MOST
POSU[JE
[email protected]]I
LJUBU[KI
^APLJINA
ZENICA
TESANJ
ORA[JE
[IROKI BRIJEG
SARAJEVO
SARAJEVO
VELIKA
KLADU[A
[email protected]
[email protected]
TUZLA
BIHA]
TUZLA
TUZLA
VOGO[]A
SARAJEVO
VELIKA
KLADU[A
VELIKA
KLADU[A
VITEZ
[IROKI BRIJEG
80 230 GLAMO^
VITEZ
TRAVNIK
TUZLA
^APLJINA
SANSKI MOST
[IROKI BRIJEG
VITEZ
Srijeda, 22. 10. 2014.
CRKVICE BB
JAPLANI^KA 30
MALA KLADU[A 35
MATUZI]I
LJ
M.TITA 237
OSKOVA 11
OSKOVA 11
SAFETA ZAJKE BB
KLUPE BB
KLUPE BB
[EJKOVA^A BB
PRIJEDORSKA 139
RAKITNO B.B.
[email protected] 93
A [IMI]A BB
METKOVA^KA BB
SARAJEVSKA BB.
[IJE BB
DVANAESTA UL BR 5
FRA DIDAKA BUNTI]A BB
TEREZIJE BR.1
PUTA FAMOSA 38
9. MAJA 7
GEN.IZETA NANI]A BB
GEN.IZETA NANI]A BB
ISMETA KAPETANOVI]A 18
NIJAZA [email protected]]A 2
ALIJE RAMADANOVI] 15A
RUDARSKA 21
KOBILJA GLAVA 82
HALILOVI]I 7
HAZIMA BEHRI]A 32
[email protected] 69
TRAVNIK
JAJCE
BUGOJNO
KRU[^ICA BB VITEZ
MOKRO BB
JAKIR BB
ZABILJE 101
VLA[I] BB
BAJRAMA MALKO^EVI]A 1
ANTE STAR^EVI]A 25
[email protected] 11
FRA DIDAKA BUNTI]A BB
GMS POSLOVNI CENTAR 96
VITEZ
ZELENA PIJACA BB
KRALJICE JELENE BB
TERZI]I I/7
ZENICA
ZENICA
CAZIN
MOSTAR
[email protected]
[email protected] BB
ADOLFA GOLBERGERA 3
]UPRIJA - KRUG AUTOBUS BB
KRALJA TOMISLAVA BB
KOBILJA^A 268
Srijeda, 22. 10. 2014.
2126
2127
2128
3381002201616782
3383202200569072
3385802221170287
2129
3385802221281837
2130
2131
2132
2133
2134
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
3385302200313566
3389002207740574
3383002200003863
3389002202720048
3383202200287190
FAST FOOD-GRILL MOSTAR
FASTEN-TRANSPORT DOO
FAST-FOOD MARSHALL VL. MU[INOVI]
ADNAN
FAST-FOOD VERANDA VL. [email protected]]
MARKO
FAST-FOOD-RU [email protected] RUZMIR
FATI] DOO [email protected]
FA-TULUZ D.O.O. TUZLA
F-AUTOCENTAR D.O.O.
FAZLI] TRADE DOO SARAJEVO
2135
2136
2137
2138
2139
3383002250241521
3385202200127331
3389002206387521
3381802200662553
3383202250838061
FAZNAS-TRADE
FB UR -RESTORAN VL.]ORALI]
FBI DOO CAZIN
FEBI ARIZONA-DUBRAVE STR
FEDERAL KOMPANI D.O.O. SARAJ
SREBRENIK
CAZIN
CAZIN
SEONJACI
SARAJEVO
2140
2141
2142
2143
2144
3389002206957590
3389002211415128
3385002200881322
3383002250354817
3385102202806961
FEI YAN DOO SARAJEVO
FEJZAGI] TRANSPORT DOO VISOKO
FELIFX D.O.O. BIHA]
FEMA-COMERC D.O.O.
FEMIA CENTAR DOO V. KLADU[A
2145
2146
3386702200762121
3386502200020372
FENGO DOO TRAVNIK
FENIX KAFE B MUSTAFI] MEVZETA
SARAJEVO
VISOKO
BIHA]
KLADANJ
VELIKA
KLADU[A
TRAVNIK
KALESIJA
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
3383502200162433
3389002206364241
3386202200018447
3383002200011817
3381602200057283
3389002209695609
3383202250474990
3389002211050117
3386902239194384
3381202200624559
3381002200929149
3383402200316280
3382002200057457
3383002250010467
3386702220112651
3385002200747753
3382502200439224
3382202200936752
3383202250578489
3383002200483722
3382002200933464
2168
2169
2170
2171
3383102200325704
3383602200455853
3382302200007972
3385102202767676
2172
2173
2174
2175
2176
3383002200512240
3389002206909478
3385702217174862
3383202251292797
3383002261709734
Broj 86 - Stranica 47
MOSTAR
SARAJEVO
ZENICA
CIM SMR^ENJACI BB
MUSE ]AZIMA ]ATI]A 9
TRG ALIJE IZETBEGOVI]A BB
ZENICA
SRPSKA MAHALA BROJ 30
BOS. KRUPA
SARAJEVO
TUZLA
SARAJEVO
SARAJEVO
[EHIDSKA BB
P.BO[NJA^KE BRIGADE 14
M.TITA 70
[email protected] BIJEDI]A 175 A
TRG SARAJ OLIMPIJ
DOBRINJA BB
MILO[A ZEKI]A BB
VIII KRAJI[KE BRIGADE 16
[email protected]^KA RA[TELA BB
DUBRAVE TRZNICA ARIZONA
BULEVAR BRANILACA DOBR
BB
SAFETA ZAJKE 107 B
BUZI] MAHALA BR 37
MIROSLAVA [email protected] 2
KLADANJSKIH BRIGADA 127
ELEZOVI]I 2
ZELENA PIJACA
UL.OSLOBODILACA KALESIJE
BB
FERA - TERM D.O.O.
BANJA LUKA
VELJKA MLA\ENOVI]A BB
FERIJALNI SAVEZ BIH SARAJEVO
SARAJEVO
]EMALU[A 1
FERING - SERVIS D.O.O. GRA^A
GRA^ANICA
UL. ZLATNIH LJILJANA 24
FERMAN TRADE D.O.O. TUZLA
TUZLA
STUPINE B7
FEROAL TRADE DOO LJUBU[KI
LJUBU[KI
HUMAC II BB
FEROCOMERC DOO KAKANJ
KAKANJ
SALIHA JA[ARSPAHI]A 14
FEROELEKTRO AUTOMOBILI D J L
SARAJEVO
MAR[ALA TITA 28
FEROELEKTRO DD SA PO SARAJEVO
SARAJEVO
M.TITA 28
FEROELEKTRO DISTRIBUCIJE
SARAJEVO
HALILOVI]I BB
FEROKOV S ZBLMR ^ITLUK
^ERIN
G.V.OGRA\ENIK BB
FEROSIROVINA MOSTAR
MOSTAR
KRALJA TOMISLAVA 20
FEROTOM DOO KISELJAK
KISELJAK
[email protected]]I BB
FESTO DOO
TOMISLAVGRAD KONGOTA BB
FETHILIJEK D.O.O. TUZLA
TUZLA
MAR[ALA TITA 199
FETI VIDEOIGRE SOR VL.FETANETA SEFER NOVI TRAVNIK LJUDEVIDA GAJA 55
FI D.O.O. BIHA]
BIHAC
OZIMICE I SPO C4
FID COMMERCE BUSOVA^A
BUSOVA^A
UL.BRANITELJA BB
FIDAL STR VL DAMIR ALILOVI]
[IROKI BRIJEG
BIOGRACI BB
FIDEMIR DOO
SARAJEVO
GATA^KA 53
FIESTA D D.O.O. TUZLA
TUZLA
[email protected] CENTAR SJENJAK
FILIP RENT VL.IVICA MANDURI]
POSU[JE
ULICA DOMOVINSLOG RATA
BR 9
FILIPOVI] DOO @EP^E
@EP^E
DONJU LUG BB
FIMO
JAJCE
H.V.HRVATINIA BB
FIN P.O.
TOMISLAVGRAD MRKODOL
FINAB DOO VELIKA KLADU[A
VELIKA
HILMIJE SADIKOVI]A BB
KLADU[A
FINANS D.O.O. TUZLA U LIKVIDAC
TUZLA
TURALIBEGOVA BR 30
FINESA DOO CAZIN
CAZIN
ZUHDIJE @ALI]A BB
FINEX DOO VISOKO
VISOKO
^AJENGRADSKA BB
FININVEST D.O.O. SARAJEVO
SARAJEVO
HASANA BRKI]A 6 A
FINI[ GRADNJA
TUZLA
MAHMUTA BU[ATLIJE 33
Broj 86 - Stranica 48
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
2177
3385802225564775
FINMAT DOO DRU[TVO ZA RA^.KNJIG.
USLUGE
FINPROM DOO
FINVEST DRVAR D.D. DRVAR
FIRA DOO LJUBU[KI
FISHING - TRADE P.P.
FITNES TOP FORM
"FITNESS UNIVERSE" D.O.O.SARAJEVO
2178
2179
2180
2181
2182
2183
3385802203115871
3381502200000252
3381602200265057
3383502200063493
3381302221109305
3386902231955953
2184
2185
3383002250121047
3389002201327904
2186
2187
2188
2189
2190
3381402200220932
3382802200217467
3385002200763661
3381602200314139
3382502278383477
2191
3385102200147124
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
3381402200144205
3382802200028317
3381602200013536
3385502203290195
3382202200860704
3389002209968664
3382202200096344
3389002200116665
3383202251030412
3389002200549382
3385002262385433
3381302212356219
2204
3389002201077159
2205
2206
2207
2208
2209
3383202250509813
3382802200110282
3381502200284947
3381502200596220
3385102200168561
FLOREAL D O O GRUDE
FLORES USKOPLJE DOO
FOA DOO
FO^O DOO
FOJNI TEKS DOO [IROKI BRIJEG
FOJNICATOURS DOO FOJNICA
FOLIPLAST D O O [ BRIJEG
FONDACIJA ANSAMBL RUHO SARAJEVO
FONDACIJA ARS AEVI SARAJEVO
FONDACIJA ISKRA ZNANJA
FONDACIJA KULTURNA BA[TINA BIHA]
FONTANA KOD SO^E II RESTORAN
MOSTAR
FONTANA UR CAFFE BAR CAFFESLASTI^ARNA VL.MARTINOV
FOOD LINE D.O.O. SARAJEVO
FOR-COMING
FORD D.O.O LIVNO
FOREST D.O.O. GLAMO^
FORMA D.O.O VELIKA KLADU[
2210
2211
2212
3383202251240029
3389002206540975
3385002200066037
FORMA COMMERCE D.O.O. ILID?A
FORMA DOO ZENICA
FORMULA D.O.O. BIHA]
SARAJEVO
USKOPLJE
LIVNO
GLAMO^
VELIKA
KLADU[A
[email protected]
ZENICA
BIHA]
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
3381002201923593
3382002200812020
3383002250384208
3385002200214156
3385302200362551
3385002200643284
3383002250621567
3381602200042054
3383202200245286
3382002200035147
3385302200358186
3381402277398303
3381602200302596
FORMULA RS MOSTAR
FORTIS DOO POSU[JE
FORTIS D.O.O. SREBRENIK
FORTO-PROJEKT D.O.O. BIHA]
FORTUNA - TRADE D.O.O. BOS
FORTUNA X D.O.O. BIHA]
FORTUNA D.D. GRA^ANICA
FORTWITT EXPORT IMPORT DOO
FORUM D.D. SARAJEVO
FOSTEX D.O.O.
FOTO ADI D.O.O
FOTO FLASH VL.DEJAN BO[NJAK GRUDE
FOTO JOZO LJUBU[KI
MOSTAR
POSU[JE
SREBRENIK
BIHA]
BOS. KRUPA
VELIKA GATA
GRA^ANICA
LJUBU[KI
SARAJEVO
POSU[JE
BOS. KRUPA
GRUDE
LJUBU[KI
FK RADNI^KI LUKAVAC
FLAM DOO KLOKOTNICA,VL.AVDAKOVI]
MUSTAFA
FLAMENCO COMMERCE DOO GRUDE
FLAMINGO
FLAMINGO SUR VL. SARA^EVI]
FLAMINGO BIFE
FLASH DRU[TVO ZA PRIRE\IVANJE IGARA
NA SRE]U NA AU
FLASH TRADE D.O.O. VELIKA
Srijeda, 22. 10. 2014.
BREZA
MAHALA DR MEHMEDA
SPAHE BB - NEFI] KEMAL
ZENICA
[email protected] 69A
DRVAR
MARKA ORE[KOVI]A 42
LJUBU[KI
A [IMI]A BB
BANJA LUKA
JOVANA DU^I]A 30
MOSTAR
UL. MAR[ALA TITA BR.7
71000 SARAJEVO ZMAJA OD
BOSNE(IMPORTANE
CENTAR)7DO7A
LUKAVAC
SARAJEVSKA BB
DOBOJ ISTOK
POLJE BB
GRUDE
USKOPLJE
BIHA]
LJUBU[KI
VITEZ
V R BOBANA BB
FRA GRGE MARTI]A BB
II KRAJI[KE BRIGADE 34
LJUBU[KI
HRVATSKIH BRANITELJA BB
VELIKA
KLADU[A
GRUDE
USKOPLJE
LJUBU[KI
TE[ANJ
[IROKI BRIJEG
FOJNICA
[IROKI BRIJEG
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
BIHA]
MOSTAR
@RTAVA FA[IZMA 13
ZAVIDOVI]I
H V HRVATINI]A
TRNOVA^A BB
KLOBUK 175
MAR[ALA TITA BB
KNE[POLJE BB
SAMOSTANSKA BB
SPLITSKA 41
AZIZE [A]IRBEGOVI] BR.16
TEREZIJE BB
TEREZIJE BB
V KORPUSA BB
KNEZA M.V.HUMSKOG 31
A.IZETBEGOVI]A-NASELJE
CENTAR BB
[email protected] BIJEDI]A 121
USKOPLJE
STURBA BB
JOSIPA BANA JELA^I]A B.B.
I MAJA 10
BRIJE[]ANSKA 39 A
A. GOLDBERGERA BR.2
MEHMED PA[E SOKOLOVI]A
30
RUDE HROZNI^EKA 56
FRA GRGE MARTI]A BB
[email protected] 108
MUSTAFE OMEROVI] 27
511. SLAVNE BIGADE BB
GATA - PATRIOSKE LIGE 13
INDUSTRIJSKA ZONA BB
VITINA
MIS IRBINA 2
GRUDE
5 KORPUSA BB
DR FRANJE TU\MANA BB
ZRINSKI FRANKOPANA 50
Srijeda, 22. 10. 2014.
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
3389002211236842
3386902296297993
3389002211237715
3381002200490030
3381402200218313
3381802200400265
3382002200459813
3385002275005618
2234
3389002200671311
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
3381602200020617
3383202250168082
3382002200522184
3382002200545464
3382502200448148
3385002200029662
3381002250028609
3385002200255187
3385402200018196
3383402249759314
3383402200428703
3381102200006577
3389002201685543
3381002202470091
3383402200102007
3381102200030536
3383002251318124
3385102202781838
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
3381402200717960
3385702200217322
3389002207890342
3385802200155528
3383002250937496
3381002250277414
3389002210218245
3382702250526716
3386702200728462
2262
3389002203863581
2263
3385102202756909
2264
2265
2266
3382802200219213
3381302231716740
3389002204037405
2267
3381402277413435
2268
3389002203260435
2269
2270
2271
2272
2273
3382202201182647
3386102200826850
3385802203009753
3383302200619895
3385002261265180
2274
3389002203919938
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
FOTO KORIC SZR TRAVNIK
FOTO OPTIK DD
FOTO SENAD VL.SENAD MULAIMOVI]
FOTO STUDIO VIKI MOSTAR
FOTO VIDEO STUDIO FLASH GRUDE
FOTOLABOR SAM FOTO RADNJA ORA[
FOTOMAT DOO
FOX CAFFE BAR - DISCO CLUB VL. LISAC
ANITA BIHA]
FOX INTERNATIONAL GROUP EXPORT- IMPORT
FRAGOLA DOO LJUBU[KI
FRAKTAL D.O.O.SARAJEVO
FRAN DOO ZZ MOSTAR
FRANKVAS D.O.O.
FRAN-SLI DOO BUSOVA^A
FREDDIE&QUEEN TREDE D.O.O
FREND DOO. MOSTAR
FRIGO D.O.O. BIHA]
FRIGO ELEKTROSERVIS -VL.LA
FRIGO MTD DOO KISELJAK
FRIGO SZR FOJNICA VL MARKO ST
FRIGOBONSAI
FRIGOSTAR DOO MOSTAR
FRIGOSTAR DOO MOSTAR
FRIGOTEHNIKA DOO
FRIGO-TRANSPORT DOO
FRIZ. SALON LADY TUZLA
FRIZ SALON ALMA VL PURI] ALMA
FRIZ SALON AN\ELINA GRUDE
FRIZ. SALON MIRHA ETTANBURI M.
FRIZER DD
FRIZERSKI SALON ARSARO VL. K
FRIZERSKI SALON IRIS GRADA^A
FRIZERSKI SALON SELMA MOSTAR
FRIZERSKI SALON DAJANA MOSTAR
FRIZERSKI SALON EMINA STOLAC
FRIZERSKI SALON HAIR STYLE
VL.LJILJANA
FRIZERSKI SALON HANA VL. DIZDARI]
ALEN BIHA]
FRIZERSKI SALON IMAGE
FRIZERSKI SALON JANJA
FRIZERSKI SALON KRISTINA 1 MOSTAR
FRIZERSKI SALON LEA VL.[KORO LEA
NOVI TRAVNIK
FRIZERSKI SALON LENKA GRUDE
VL.LENKA MI[I]
FRIZERSKI SALON MAHIR VL. SINANOVI]
MAHIR
FRIZERSKI SALON MA[A
FRIZERSKI SALON MILENA LUKAVAC
FRIZERSKI SALON PALADIUM
FRIZERSKI SALON SEDMICA
FRIZERSKI SALON "SEKA", VL. OKUGI]
RAHMANA BIHA]
FRIZERSKI SALON SEKA VL.IBUKI]DAUTOVI] NASIHA
Broj 86 - Stranica 49
TRAVNIK
SARAJEVO
TRAVNIK
MOSTAR
GRUDE
ORA[JE
POSU[JE
BIHA]
BOSANSKA 54
NIKOLE KA[IKOVI]A BR 9
BOSANSKA 105
KRALJA TOMISLAVA 4B
H V HRVATINI]A BB
TRE]A ULICA BR 57
M [email protected] BB
ZAVNOBIH-A BB
SARAJEVO
ANDRIJA ANDRIJEVI]A BR.90
LJUBU[KI
SARAJEVO
MOSTAR
TRAVNIK
BUSOVA^A
BIHA]
MOSTAR
BIHAC
SANSKI MOST
KISELJAK
FOJNICA
^APLJINA
MOSTAR
MOSTAR
KISELJAK
^APLJINA
TUZLA
VELIKA
KLADU[A
GRUDE
VISOKO
SARAJEVO
ZENICA
GRADA^AC
MOSTAR
MOSTAR
STOLAC
TRAVNIK
RADI[I]I BB
[email protected]^KA 9
FRANJEVA^KA BB
PRVOG MAJA BB
NIKOLA [UBI] ZRINSKI
BIHA]KIH BRANILACA 44
XVI ULICA 93-A
REPU[INE BB
HAMZIBEGOVA 46
ZENI^KI PUT 1
[AVNIK BB
[email protected] ^APLJINA
BISKUPA ^ULE BB
BISKUPA ^ULE BB
ZENI^KI PUT 1
PJE[IVAC BB
ALBINA HERLJEVI]A 11
IBRAHIMA [email protected]
/NASELJE JO[
REPUBLIKE HRVATSKE BB
DONJA MAHALA BB
CUMURIJA 3
KO^EVSKA ^IKMA 2.
H.K. GRADA[^EVI]A BB
ADEMA BU]A 32A
LACINA BR 5
HRVATSKIH BRANITELJA BB
@ITARNICA
BIHA]
KRALJA TVRTKA BB
VELIKA
KLADU[A
USKOPLJE
MOSTAR
NOVI TRAVNIK
NASELJE JO[E, BLOK I
/HUKI]A B
VLADIMIRA NAZORA
ANTE STAR^EVI]A 70
LJUDEVITA GAJA BB
GRUDE
REPUBLIKE HRVATSKE 77
SARAJEVO
OBALA KULINA BANA 31
[IROKI BRIJEG
LUKAVAC
ZENICA
[email protected]
BIHA]
TRNSKA CESTA 20
TRG BREMENA BB LUKAVAC
ARMIJE BIH 26
15 MAJETI^KA 2
E[REFA KOVA^EVI]A BB
BIHA]
DOBRIH BO[NJANA 55
Broj 86 - Stranica 50
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
2275
2276
2277
2278
3385802203024885
3381002201388347
3382502200801228
3382202256876167
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
3384402212277397
3383402200543745
3382202201131819
3381202200272061
3382002200971779
3382002200953931
3381002200493716
3385802225481743
3389002208030216
2288
3389002208031186
2289
3386702218711583
FRIZERSKI SALON "SELMA"
FRIZERSKI SALON TANJA MOSTAR
FRIZERSKI SALON ZA @ENE NANA
FRIZERSKI SALON"FANCY
[MENSI"VL.K.KRALJEVI]
FRIZERSKO-KOZMETI^KI SALON LINA
FRIZERV ZA MU[KARCE SZR
FRIZ.SALON MI]O [ BRIJEG
FROTEA DD SPO ^ITLUK
F[R IVAN GALI] POSU[JE
F[R SANO PUTZ VL. SANEL GALI]
FTO.ATELIER @ELJA-FF MOSTAR
FUDBALSKI KLUB RUDAR BREZA
FUDBALSKI KLUB @ELJEZNI^AR
SARAJEVO
FUDBALSKI KLUB @ELJEZNI^AR
SARAJEVO P.RN SKUP[TINA
FUN FAN DOO TRAVNIK
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
3385002200760945
3383202250464126
3389002211072524
3385302200430354
3381602200786044
3381402200212978
3381002201661111
3382002200030685
3381602200891289
3383102200271190
3383402200604370
3382502200746035
3381002202163280
3389002201709793
3382002200067254
3385502203466929
3382302200283452
3389002206454354
3389002211069032
3385202200170981
3385102200255958
FURNIR D.O.O. BIHA]
FUTURA MEDIA D.O.O. SARAJEVO
FUTURA TRADE DOO SARAJEVO
G A L I J A SZR VL.KOMI] E
G B V DOO LJUBU[KI
GA GI DOO GRUDE
GABA MOSTAR
GABRIJEL D.J.O.
[email protected] DOO LJUBU[KI
GAGA TRGOV RADNJA BRADI]I
GAJ BH DOO
GAJ TRADE VITEZ DOO
GALA D.O.O. MOSTAR
GALA D.O.O. MOSTAR
GALAX D.O.O.
GALAX SECURITY DOO
GALE & CO
GALEB DOO NOVI TRAVNIK
GALERIJA D.O.O. CAZIN
GALERIJA D.O.O. CAZIN
GALERIJA-S D.O.O. VELIKA K
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
3389002200502822
3389002207177780
3381602200406095
3382202201172850
3389002210978240
3389002210827502
3385202200308430
3385102200099982
GALIJA CAFFE BAR VL.\OGI] SUADA
GALILEO GALILEI DOO SARAJEVO
GALIR DOO
GAM DOO [IROKI BRIJEG
GAMA DOO- VITEZ
GAMADEUS DOO KALESIJA
GANA TR - VL. KLI^I] RASIMA
GANDI D.O.O. VELIKA KLADU[
2319
2320
3383302200681102
3389002202450679
GARA TRADE DOO [email protected]
GARANT DOO
2321
2322
2323
2324
2325
2326
3389002207166043
3383402200269914
3385002261040334
3383602200408614
3384402215084965
3382202200538955
GARO DOO SARAJEVO
GAS POLJOP.APOTEKA GROMILJAK
GASTRO TIM DOO BIHA]
GATER DOO
GAZ-AUTO D.O.O. TUZLA
GAZELA CAFFE VL.V.GALI]
Srijeda, 22. 10. 2014.
ZENICA
MOSTAR
VITEZ
[IROKI BRIJEG
BEGAGI]A PUT 14
ORTIJE[ BB
KAMENJA^E BB
TRNSKA CESTA 54
TUZLA
KISELJAK
[IROKI BRIJEG
^ITLUK
POSU[JE
POSU[JE
MOSTAR
BREZA
SARAJEVO
[email protected] MAHALA 38
J BANA JELA^I]A BB
STJEPANA RADI]A 108
BARE 2
VINJANI BB
VINJANI BB
KRALJA ZVONIMIRA 17A
STARI MOST BB
ZVORNI^KA 27
SARAJEVO
ZVORNI^KA 27
TRAVNIK
DONJE PUTI]EVO BB,DOLAC
NA LA[VI
BIHA]
[email protected] - GOJKA PA[I]A BB
SARAJEVO
VELIKA AVLIJA BR.14
SARAJEVO
POSAVSKA 26
BOS. KRUPA
MIRSADA CRNKI]A BB
LJUBU[KI
VELJACI BB
GRUDE
GORICA BB
MOSTAR
BISKUPA BARI[I]A 1
POSU[JE
POSU[JE
LJUBU[KI
KRALJA ZVONIMIRA BB
MAGLAJ
DONJI BRADI]I BB
KISELJAK
KRALJICE MIRA BB
VITEZ
STJEPANA RADI]A BB
MOSTAR
VOJNO BB
MOSTAR
VOJNO BB
POSU[JE
BRO]ANAC
TE[ANJ
JELAH-POLJE BB
TOMISLAVGRAD MESIHOVINA BB
NOVI TRAVNIK BU^I]I 180
CAZIN
SALIHA OMER^EVI]A BB
CAZIN
SALIHA OMER^EVI]A BB
VELIKA
IBRAHIMA [email protected] 13
KLADU[A
TRAVNIK
TURBE, BOSANSKA , KULA 5
SARAJEVO
]EMALU[A BROJ 6
LJUBU[KI
HUMAC BB
[IROKI BRIJEG
LJUTI DOLAC BB
VITEZ
STJEPANA RADICA 14
KALESIJA
OSLOBODIOCA 21
CAZIN
KLI^I]I BB
VELIKA
506 BBR. 4
KLADU[A
[email protected]
[email protected] POROBI]A BB
SARAJEVO
RADNI^KA BB (LAMELA 3
BROJ 12)
SARAJEVO
ALIJE NAMETKA 27
KISELJAK
GROMILJAK BB
BIHA]
GRABE[KA BB
DOBRETI]I
BRNJI]I BB DOBRETI]I
TUZLA
MAHMUTA BU[ATLIJE BR.23
[IROKI BRIJEG
LJUBOTI]I
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
3385702218802619
3389002208446055
3383202266178417
3389002208217717
3382802200008723
3385402228566848
3389002211205511
3381302232200867
3381602276667495
3383202200370998
3389002201362533
3385502257652972
3386902219534424
3389002202242905
3383002251071841
3385202200117534
3383202266032044
3385002200256060
3385102200393213
GAZELA DOO VISOKO
GDD "POLET" SARAJEVO
GDD "POLET" SARAJEVO
GDD ZVIJEZDA VISOKO
GEA COMMERCE DOO
GEBRUK D.O.O. SANSKI MOST
GELDI STR SARAJEVO VL.VELJAN ISLAM
GEMAX-BH DOO MOSTAR
GEMINI BEBEK DOO LJUBU[KI
GEM-STYL DOO SARAJEVO
GENAA DOO VITEZ
GENERAL CAFFE BAR KALO[EVI]- TE[ANJ
GENERALMONT DOO SARAJEVO
GENEX D.O.O. MOSTAR
GENZ DOO
GEODET D.O.O. CAZIN
[email protected] DD
GEOTEHNIKA DOO BIHA]
GERMANY D.O.O. VELIKA KLAD
2346
2347
3386402201553947
3383502251520441
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
3382102200046685
3389002206601503
3385302200232377
3385202201751402
3389002211109287
3382302200565334
3389002206468710
3382302200041728
3382002200204606
3381602276681657
3389002200756186
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
3381202200022383
3381202247300765
3389002201836378
3383202200197077
3389002200288840
3384002200116139
3382002200489204
3383402200963852
3382002200331288
3383202250635525
3381802200923095
3385802221242649
2371
2372
2373
2374
3389002209584059
3382002200146794
3389002207532703
3381402200256628
GERMANY PROM DOO
GERMANY PROM DOO PODR. GERMANY
PROM B.LUKA
GEZA PROMET DOO PROZOR
GHA DOO NOVI TRAVNIK
GHI - [email protected] D.O.O. B
G.H.R.M. D.O.O. CAZIN
G.H.R.M. D.O.O. CAZIN
GIFIKS DOO TOMISLAVGRAD
GIGANT DOO BIHA]
GIM EXPORT-IMPORT D.O.O.
GI-MI DOO POSU[JE
GIMI STR [email protected]] LJUBU[KI
GIOVANNI MARKET STR VL.KAJMOVI]
JASMINA
GIPI MI DOO ^ITLUK
GIPI & SONS D.O.O. ^ITLUK
GIPROM D.O.O
GIPS SARAJEVO
GIPSAL D.O.O. SARAJEVO
"GIPSMONT"D.O.O.
GIR DRUS. ZA TRG. IUSL. RAMA
GIS DOO KISELJAK
GISELA DOO
GK ADEN D.O.O. SARAJEVO
GLAMOUR D.O.O. ORA[JE
GLAMOUR DOO ZENICA TRGOVA^KO
[email protected] DRU[TVO
"GLAS COMPANY" DOO OLOVO
GLAVAREVI] DOO POSU[JE
GLE^ER DOO SARAJEVO
GLITEX DOO ^ITLUK
2375
3389002201030793
2376
2377
2378
3383402200837267
3385702203834064
3383002250426209
GLJIVARNIK TA-CO SZR VL.TABAKOVI]
MIRZA
GLOB METAL DOO
GLOBAL - TRADE DOO VISOKO
GLOBER D.O.O
Broj 86 - Stranica 51
VISOKO
SARAJEVO
SARAJEVO
VISOKO
USKOPLJE
SANSKI MOST
SARAJEVO
MOSTAR
LJUBU[KI
SARAJEVO
VITEZ
JELAH
SARAJEVO
MOSTAR
@IVINICE
CAZIN
SARAJEVO
BIHA]
VELIKA
KLADU[A
HUSINO
BANJA LUKA
JEVREJSKA 4
POFALI]I BR.5
POFALI]I BR.5
ALIJE IZETBEGOVI]A 55
FRA GRGE MARTI]A 9
SANSKA 5
GRADA^A^KA DO BR.26
KONAK 7
JOSIPA BANA JELA^I]A BB
MERHEMI]A TRG 2
KRU[^ICA BB
KALO[EVI] BB
LUKAVI^KA 2
POTOCI 73
MAGISTRALNI PUT 68
HASANA MUJEZINOVI]A BB
NEDIMA FILIPOVI]A 7
MAKSIMA GORKOG 4
POLJE BB
PROZOR
NOVI TRAVNIK
BOS. KRUPA
CAZIN
CAZIN
TOMISLAVGRAD
BIHA]
TOMISLAVGRAD
POSU[JE
LJUBU[KI
[email protected]]I
DOBRO[A 1
KALINSKA BR.14B,
BRANILACA GRADA 57
RUJNICA 40
RUJNICA 40
ZAOBILAZNICA 041
CERAVA^KA BRDA 84
MIJATA TOMI]A 183
VOJU[A BB
S.S.ANTI] 7
IGMANSKA BR.16
^ITLUK
^ITLUK
TUZLA
SARAJEVO
SARAJEVO
BUGOJNO
PROZOR
KISELJAK
POSU[JE
SARAJEVO
ORA[JE
ZENICA
BLIZNE GOMILE BB
BLIZNE GOMILE BB
ARMIJE BIH BR.29
PATRIOTSKE LIGE DO 32
[email protected] BIJEDI]A 160
ARMIJE BIH 17
KRALJA TOMISLAVA 37
J B JELA^I]A BB
MARASOV BRIG DOO
TREBINJSKA 4 B
ZAOBILAZNICA BB
KAMBEROVI]A ^IKMA BB
OLOVO
POSU[JE
SARAJEVO
^ITLUK
SARAJEVO
OLOVSKE LUKE
ZAVELIMSKA BB
NALINA 4
DONJI VELIKI OGRADJENIK
BB
HAMIDA BE[IREVI]A BR.52
KISELJAK
VISOKO
TUZLA
BRESTOVSKO BB
PERTAC BR.3
ARMIJE BIH 26
MAGISTRALNI PUT BB
SRPSKI MILANOVAC BB
Broj 86 - Stranica 52
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
3381302221096889
3381002201751224
3382702200397892
3382202200802892
3381002200470436
3383502200259821
3389002206446497
3389002209445931
3389002209444088
3383002200411457
3381002202362130
GLOBUS MODA DOO MOSTAR
GLOBUS MOSTAR
GLOBUS UG.DJ.STOLAC
GM PROMET D.O.O. [ BRIJEG
GMB GRA\EVNO PODUZE]E
GMBIH D.O.O. BANJA LUKA
GMK DD KAKANJ
GMT KONSTRUKCIJA DOO GRA^ANICA
G.M.T.PREFABRIKACIJA DOO
GNS SZP VL.GEGI] [AHZA LUKAVAC
GO COMPANY DOO MOSTAR
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
3385202206559789
3381202200517568
3382502200418757
3381402200439667
3382202200781358
3381602200028862
3385002200153434
3385202216545357
3383202266430811
3389002201490088
GO MM BEGI]
GOCA STR ME\.-^ITLUK
GOGA GRILL VITEZ
GOGO STR DRINOVCI
GOJA STR VL.M.KOLOBARI] [ BRIJ
GOJAN DOO LJUBU[KI
GOLD UR KAFFE-BAR- VL. GLU
GOLD CAFFE BAR
"GOLD LION"
"GOLD STAR" DOO
2400
3383202266811730
"GOLD STAR" DOO
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
3381602200308998
3383002250044417
3381502200605144
3383002200251795
3381402200048951
3385802200121675
3381602200574681
3382002200766624
3382702200289931
3385202200249648
3383102200049254
3382202200076750
3383202251181150
GOLF BIFE
GOLF D.O.O TUZLA
GOLLI D.O.O LIVNO
GOLUB DOO TUZLA
GOPEX DOO GRUDE
GORAKRO D.O.O. ZENICA
GORAN STR
GORD-VIL DOO POSU[JE
GORICA SUR STOLAC
GORIZIANA D.O.O. CAZIN
GORJE DOO @EP^E
GOSTU[A DOO [IROKI BRIJEG
GP BOSNAPUTEVI SARAJEVO
2414
3389002208273880
GP BOSNAPUTEVI SARAJEVO
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
3381002250146367
3382102200213331
3389002211066316
3385302200411633
3385902205782396
3385002200139369
3381602200754810
3385502200639767
3384402213540240
GP HERCEGOVINA MOSTAR D.O.O.
GP DUBROVNIK DOO PROZOR RAMA
GP INTUP DOO ZA PROJEKTOVANJE [email protected]
GP MAHMI] D.O.O. BOS KRUPA
GP"HIRA"DOO KAKANJ
GP-PLAN D.O.O. BIHA]
G.R. PRIJEVOZ DOO
GRA - NAK D.O.O. TE[ANJ
GRACA&YUKA CO DOO BANOVI]I
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
3383002200502443
3389002211377783
3386002200132917
3385002200077774
3382302200290533
3383002250701883
3385802200165325
GRACE 1002 DOO TUZLA
GRAD PROM DOO TRAVNIK
GRADILHAS DOO GRADA^AC
GRADING - PROJEKT D.O.O. B
GRADING BUKOVICA DOO
GRADING D.O.O. GRA^ANICA
GRADIS D.O.O VITEZ
MOSTAR
MOSTAR
STOLAC
[IROKI BRIJEG
MOSTAR
BANJA LUKA
KAKANJ
GRA^ANICA
GRA^ANICA
LUKAVAC
MOSTAR
Srijeda, 22. 10. 2014.
BRA]E FEJI]A BB
KRALJA TOMISLAVA LAMI 3
KNEZA DOMAGOJA BB
TRN BB
KNEZA VI[ESLAVA BB
VELJKA MLA\ENOVI]A BB
ZGO[]ANSKA 51
PATRIOTSKE LIGE BB
PATRIOTSKE LIGE BB
DEVETAK 225
K.PETRA KRE[IMIRA SPC
RONDO BB
CAZIN
MIOSTRAH BB
ME\UGORJE
ME\UGORJE BB
VITEZ
JOSIPA KUREVIJE 6
GRUDE
DRINOVCI BB
KO^ERIN
KO^ERIN BB
LJUBU[KI
BANA JELA^I]A BB
BIHA]
NIJAZA [email protected]]A /NO 17
CAZIN
[email protected]
SARAJEVO
HALILOVI]I 12.
[email protected]
ISMETA ALAJBEGOVI]A
[ERBE 30
[email protected]
ISMETA ALAJBEGOVI]A
[ERBE 30
LJUBU[KI
PREGRA\E BB
TUZLA
SLAVKA MI^I]A 19
LIVNO
GOLINJEVO BB
TUZLA
RAVNA TRE[NJA 111
GRUDE
[email protected]]I BB
ZENICA
SARAJEVSKA 135
LJUBU[KI
HUMAC BB
POSU[JE
KLESARSKA BB
STOLAC
MIHAJLA VI[EVI]A BB
CAZIN
POLJE 51
@EP^E
PAPRATNICA BB
[IROKI BRIJEG
TRN BB
SARAJEVO
PIJA^NA BROJ 11 SARAJEVO,
[email protected]
SARAJEVO
PIJA^NA BROJ 11 SARAJEVO,
[email protected]
MOSTAR
ALEKSE [ANTI]A 2
PROZOR
NIKOLE [OPA 4 PROZOR
SARAJEVO
[IBENSKA 3/1
BOS. KRUPA
MAHMI] SELO BB
KAKANJ
UL. [EHIDA BR. 162
BIHA]
502 VITE[KE BRIGADE 15
LJUBU[KI
BANA JELA^I]A BB
TE[ANJ
SREBRENI^KA BB
BANOVI]I
119 MUSLIMANSKE BRDSKE
BRIGADE BR.119/3
TUZLA
RATE DUGONJI]A 23
TRAVNIK
LUKACKA 5
GRADA^AC
KEREP BB
BIHA]
NIKOLE TESLE BB
TOMISLAVGRAD BUKOVICA BB
GRA^ANICA
[email protected] TOPI] 23
STARI VITEZ
VITE[KA 20
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
2431
3382502278566322
GRADISS SOR VL. SE\AD SUBA[I], VITEZ
VITEZ
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
3381202200217838
3381102200429497
3382702200030165
3385802200051059
3383302200372545
3381202200670828
3382502279817816
3389002207627375
3381602200158066
3383302200096095
3383302200306682
3381202200526492
3386002200023113
3382002200052995
3385502200200648
3389002202859340
3385602200062127
3382502200996780
3389002201521322
^ITLUK
^APLJINA
STOLAC
ZENICA
[email protected]
^ITLUK
VITEZ
SARAJEVO
LJUBU[KI
[email protected]
[email protected]
^ITLUK
GRADA^AC
POSU[JE
MATUZI]I
CAZIN
MAGLAJ
VITEZ
CAZIN
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
3382202200253290
3385502200255065
3383302200293102
3382002200082386
3389002207385554
3385002200231034
3382502200673770
3386602200058682
3383002250878520
3381002200235017
3382502200199246
3389002201284060
3382202200581538
3383402200617853
3381602200207148
3381802201008649
3382502200676486
3381602200591559
3383202250127051
3389002210133467
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
3382302200272782
3382302200077424
3381002200744461
3383002250007945
3381402277422359
3383502200028864
3381802200095297
3389002211382051
3382002200399188
3382502200552326
3382002200306359
3383002200542698
3383002250496728
3382202200429151
3382002200447397
GRADITELJ DD ^ITLUK
GRADNJA
GRADNJA COMMERCE DOO STOLAC
GRADNJA D.D. ZENICA
GRADNJA DOO BRUSNICA MALA
GRADNJA PEHAR DOO ^ITLUK
GRADNJA SOR VL.SMAJIL HORO] VITEZ
GRADNJA UNION RADOVI DOO SARAJEVO
GRADNJA ZELI] DOO
GRADNJA-INSTALACIJE DOO [email protected]
GRADNJA-INVEST DOO
GRADSKA KAVANA SUR ^ITLUK
GRADSKA PEKARA D.O.O. GRADA^
GRA\A D.O.O. POSU[JE
GRA\ENJE D.O.O. DOBOJ JUG
GRA\[email protected]] DOO CAZIN
GRA\EVINSKA RADNJA NALI] VL.
GRA\EVINSKI OBRT LJUBOMIR
GRA\EVINSKI ZIDARSKO-FASADERSKI
OBRT [email protected]]
GRAF TRADE
GRAFI^KA KU]A PLANJAX D.O.O.
GRAFIK DOO [email protected]
GRAFIKA MARI] DOO POSU[JE
GRAFIKA MIS DOO SARAJEVO
[email protected] D.J.L.
GRAFOPAPIR DOO KISELJAK
GRAMIS COMPANY D.O.O. KLADAN
GRAMIS COMPANY D.O.O. KLADAN
GRAMONT-CO DOO MOSTAR
GRANA DOO VITEZ
GRAND BH GROUP DOO SARAJEVO
GRAND KAFE BARVL @ SLI[KOVI]
GRAND KASE DOO
GRAND MARKET STR
"GRANIT" D.O.O. ORA[JE
GRANIT EX DOO VITEZ
GRANOLIT DOO LJUBU[KI
GRANTS D.O.O. SARAJEVO
GRAT-BOSNA DOO EXPORT-IMPORT
MOSTAR
GRATEX DOO
GRATIS DOO
GRAZIE MOSTAR
GREDELJ-REVOM D.O.O. DOBO[NICA
GREEN RHINO ENERGY DOO GRUDE
GREEN WOOD D.O.O.
GREGUREVI] DOO DOMALJEVAC
GRENLAND DOO NOVI TRAVNIK
GRENLAND D.O.O. N.TRAVNIK
GRENLAND D.O.O. N.TRAVNIK
GREV TRADE
GRGA PROM DOO @IVINICE
GRGA PROM DOO @IVINICE
GRGA PR[UTANA VL.G ^OLAK
GRGI D O O MOSTAR
[IROKI BRIJEG
TE[ANJ
[email protected]
POSU[JE
SARAJEVO
BIHA]
VITEZ
KLADANJ
KLADANJ
MOSTAR
VITEZ
SARAJEVO
[IROKI BRIJEG
KISELJAK
LJUBU[KI
ORA[JE
VITEZ
LJUBU[KI
[email protected]
MOSTAR
Broj 86 - Stranica 53
325 BRDSKE BRIGADE BB
VITEZ
S S KRANJ^EVI]A 3
GABELA POLJE
STJEPANA RADI]A BB
ZMAJA OD BOSNE 21
BRUSNICA MALA BB
TROME\A BB
SADOVA^E BB
RAJLOVA^KA BB
TESKERA 00
PC STADION BB
PRUD STRUKE BB
KRALJA TOMISLAVA 57
SARAJEVSKA B.B.
[TRO[MAJEROVA BB
MATUZI]I BB
]ORALI]I 598
TE[ANJSAKA 23
LJUDEVITA GAJA BB
VILENJA^A BB
FRA DIDAKA BUNTI]A BB
BOBARE 22.
16 MUSLIMANSKE BR 36
BARTOLA KA[I]A BB
B.MUTEVELI]A 6
NN
FRA BONE OSOTJI]A 15
HRASTOVA^KA 36
HRASTOVA^KA 36
BLAJBUR[KIH @RTAVA BB
VITEZ
FERDE HAUPTMANA BR.7
A MIHANOVI]A BB
[email protected]]I BB
STUDENCI
ULICA XXXIV BB
DIVJAK 34
HUMAC BB
AZI]I 99 234-845
HASANA ZAHIROVI]A LACE
33
TOMISLAVGRAD DONJI BRI[NIK BB
TOMISLAVGRAD KRALJA ZVONIMIRA 81
MOSTAR
KRALJA TOMISLAVA 10
LUKAVAC
DOBO[NICA BB
GRUDE
FRA GABRE GRUBI[I]A 36
[IPOVO
V R PUTNIKA [IPOVO
DOMALJEVAC
J B JELA^I]A 64
PUCAREVO
BUCICI BB
NOVI TRAVNIK BU^I]I BB
NOVI TRAVNIK BU^I]I BB
POSU[JE
VRANI]
@IVINICE
MAGISTRALNI PUT BB
@IVINICE
MAGISTRALNI PUT BB
[IROKI BRIJEG
RASNO BB
MOSTAR
KRALJA TOMISLAVA BB
Broj 86 - Stranica 54
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
3389002210980859
3383002251102105
3389002211094931
3383602200089290
3382302200511887
3381802200333432
3383202200101532
3381402200449464
3381302231682790
3383202266029522
3389002208488929
3389002207920703
3382002200261642
3386902239136475
3383002250513606
3381002201975294
3383002250914119
3382002200533824
3382202200392485
3383002250705472
3389002211499033
3382302200082759
3385002200571892
GRIC DOO NOVI TRAVNIK
GRI^ TR [email protected]] ARNIZ
GRID BH DOO SARAJEVO
GRIL VARO[
GRIL ALEA VL [email protected] MARINA
GRIL POSAVINA ORA[JE
GRILL DENI SUR SARAJEVO
GRILL MARENDA GRUDE
GRILL UGLOVNICA MOSTAR
GRIN ENERGY DOO
GRIN ENERGY DOO
GRIZELJ DD SARAJEVO ILIDZA
GRME^-KOMERC
GROF ING DOO SARAJEVO
GROMEX CO D.O.O. TUZLA
GROTE MOSTAR
G&S INDUSTRY D.O.O. TUZLA
GS 84-KOMERC D.O.O.
GSD GALI] DOO [IROKI BRIJEG
GS-EXPORT D.O.O. TUZLA
G-SYSTEM, DOO SARAJEVO
GT PRIJEVOZ D.O.O.
"GTH KRNJEU[A" D.O.O B.PETROVA
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
3389002202162589
3381002202605891
3382502200428554
3383302200010347
3383002250071092
3389002207672771
3381202200439095
3381202200393408
3381802200376209
3385302200251971
3381002201053794
3383002251230630
3382502200258028
3383002200654054
G.T.PLAST MOSTAR
G.T.PLAST MOSTAR
GTU DOO BUSOVA^A
GUDELJ STR GORNJI SVILAJ
GULA D.O.O. GRADA^AC
GUMACOMERC DOO
GUMI MERKUR DOO ^ITLUK
GUPTA DOO ME\UGORJE ^ITLUK
GURMAN SUR ORA[JE
GURMAN-I [email protected] I
GUSAR PIZZERIA MOSTAR
GU[I] D.O.O. LUKAVAC
GUT DAN DOO BUSOVA^A
GV TERM D.O.O. TUZLA
NOVI TRAVNIK
GRA^ANICA
SARAJEVO
JAJCE
TOMISLAVGRAD
ORA[JE
SARAJEVO
GRUDE
MOSTAR
SARAJEVO
SARAJEVO
[email protected]
BANJA LUKA
SARAJEVO
TUZLA
MOSTAR
TUZLA
LAKTA[I
[IROKI BRIJEG
TUZLA
SARAJEVO
TOMISLAVGRAD
BOSANSKI
PETROVAC
MOSTAR
MOSTAR
BUSOVA^A
[email protected]
GRADA^AC
SARAJEVO
^ITLUK
^ITLUK
ORA[JE
OTOKA
MOSTAR
LUKAVAC
BUSOVA^A
TUZLA
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
3389002210975524
3383402200773829
3389002209680380
3389002211125292
3385302200414349
3385302200248576
3383002250769783
3383202250665886
3386702200064691
3389102200003073
G.WEBER TRAVNIK
GWT DOO KISELJAK
GZD ENTERIJER-EKSTERIJER DOO KAKANJ
GZP VRELO BOSNE DD SARAJEVO
H - AMI D.O.O. BOSANSKA KR
HA - SE D.O.O. BOSANSKA KR
HAAA D.O.O. KALESIJA
HABIT TREJD D.O.O
HADI-COMMERCE D.O.O TRAVNIK
[email protected] DOO TUZLA SARAJEVO
TRAVNIK
KISELJAK
KAKANJ
[email protected]
BOS. KRUPA
BOS. KRUPA
KALESIJA
[email protected]
TRAVNIK
TUZLA
2533
2534
3389002211136932
3389002210516132
[email protected] DOO VARE[
HA-EM GRADNJA DOO TRAVNIK
VARE[
TRAVNIK
2535
2536
2537
2538
2539
3389002207229578
3385302200212783
3385302200079990
3389002209505683
3386202200016604
HAEMES DOO SARAJEVO
HAF ENGINEERING D.O.O. BOS
HAFIZOVI] D.O.O. BOSANSKA KR
H-AIDA DOO ZAVIDOVI]I
HAJRA TR GRA^ANICA
SARAJEVO
BOS. KRUPA
BOS. KRUPA
ZAVIDOVI]I
GRA^ANICA
Srijeda, 22. 10. 2014.
RU\ERA BO[KOVI]A BB
^IRI[
HAMZE ORLOVI]A BR 2
VARO[ 4
KRALJA ZVONIMIRA BB
ORASJE UL 5 BR 14
^EKALU[A 10
H V HRVATINI]A BB
SPLITSKA BB
RADI]EVA 3
RADI]EVA 3
NIKOLE [OPA 46
VO?DOVA?KA 24
FERHADIJA 11
[email protected] CENTAR SJENJAK BB
STJEPANA RADI]A BB
VJEKOSLAVA TUNJI]A 29/A
CARA DU[ANA BB
TRN BB
BUKINJE, KOLONA BB
LUKAVI^KA CESTA 121
MIJATA TOMI]A 159
KRNJEU[A BB
RODO^KIH BRANITELJA 52
RODO^KIH BRANITELJA 52
KA^UNI BB
GORNJI SVILAJ 173
@RTAVA SREBRENICE BB
POSIPA PAN^I]A 31
PUT ZA MOSTAR BB
BIJAKOVI]I BB
ULICA PETA BR 21
^AR[IJA BB
KNEZA VI[ESLAVA 8
MAJEVI^KIH BRIGADA BB
BRANITELJA BB
SLAVINOVI]KOG ODREDA
1992 BR.55
JANKOVICI 22 B
FRA BONE OSTOI]A BR 15
ALIJE IZETBEGOVI]A L NIZ C
MALA ALEJA 14
511.SLAVNE BBR. 13B
PRILETERSKA 41
PATRIOTSKE LIGE BB
STUPSKO BRDO BB
GOSTILJ
M.POPOVI]A \URINA 19
BUKINJE
[email protected]]I BB
FATMI] BB-ZGRADA
ROZENCVAIG
SAFETA ZAJKE 360
GIMNAZIJSKA BR.8
JEZERSKI 211
KOVA^I BB
PODGAJ BB
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
3389002206302743
3385302200294845
3382502200432919
3383202250652306
3383002250346960
3385302200539382
3385202200232576
3385102200156921
HAKAN DOO KULEN VAKUF
HAL - PROMET D.O.O. BOSANS
HALED-WOOD DOO
HALED-WOOD D.O.O. BUSOVA^A
HALIDOVI] GRA^ANICA
HALKI] FEHIM - SPD - BOS.KRUP
HAMA D.O.O. [email protected]
HAMA-TALE D.O.O. VELIKA
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
3381602200258946
3385002200946603
3383002250544937
3385002200056240
3389002209252125
3385502203442873
3385002201019644
HAMBURG GRIL KIOSK
HAMDA[ UR VL. KURI] FERID
HAMGRAF D.O.O. @IVINICE
HAM-MERC DOO BIHA]
HAM-MERC DOO BIHA]
HAMSTER D.O.O.
HAMULI] - COMERC D.O.O. BI
2555
2556
3389002208652956
3389002208613768
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
3385002200157023
3389002205175312
3385002206161129
3385002200216969
3389002210283235
3385302200056613
3382302263218216
HAN STR VL.ZELIHI] HIMZIJA SARAJEVO
HANA SZFR VOGO[]A VL.BE^IROVI]
REJHANA
HANA D.O.O. BIHA]
HANA STR VL.^ATI] HANA ZENICA
HANA TR-A [email protected]] REJHANA
HANA-MERC TR- VL. SMAJI]
HANY STR VL.BEGANOVI] ENISA TRAVNIK
HARBA[ - COMP D.O.O. BOSAN
HARD S ROCK CAFFE VL.JOSIP BAKOVI]
2564
2565
3385202200152163
3386702218555413
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
3383002250542124
3389002211379529
3385002200265954
3383202265982283
3389002210523213
3383002250331634
3389002201125368
2573
2574
3383002250345020
3385102200028590
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
3383102255782738
3382502200160737
3389002207694111
3385002200342681
3383202251328590
3389002211105698
3386907710567751
2582
3386907710061896
2583
2584
3389002201357295
3385102200400391
2585
2586
2587
2588
3381202200101729
3383702200047187
3381402200124611
3383002250730304
HARDY-MERC D.O.O. KLJU^
HARE KAMENOREZA^KA RADNJA
TRAVNIK,VL.A[^I] HARIZ
HARE TR VL. ^IVIC AIDA
HARI II DOO NOVI TRAVNIK
HARIS & CO D.O.O
"HARIS PARKET"VL.TUTUN HARIS
HARI-UNO DOO NOVI TRAVNIK
HARKOM D.O.O. TUZLA
HARVEST HILS DOO DRU[TVO ZA PROMET
I USL
HASANSPAHI] D.O.O. TUZLA
HASAZ - COMMERCE D.O.O. VE
BIHA]
BOS. KRUPA
BUSOVA^A
SARAJEVO
GRA^ANICA
BOS. KRUPA
[email protected]
VELIKA
KLADU[A
LJUBU[KI
BIHA]
@IVINICE
BIHA]
BIHA]
USORA
BIHA]
SARAJEVO
VOGO[]A
BIHA]
ZENICA
BIHA]
BIHA]
TRAVNIK
BOS. KRUPA
TOMISLAVGRAD
KLJU^
TURBE TRAVNIK
KALESIJA
NOVI TRAVNIK
BIHA]
SARAJEVO
NOVI TRAVNIK
TUZLA
[email protected]
TUZLA
VELIKA
KLADU[A
HASE-PROMEX @EP^E
@EP^E
HASKY DOO BUSOVA^A
BUSOVA^A
HASOVI] KOMERC DOO
SARAJEVO
HAVER D.O.O
BOS.PETROVAC
HAZARTON D.O.O. SARAJEVO
SARAJEVO
HD-BIKAN DOO CAZIN
CAZIN
HEALTHNET INTERNATIONAL HOLANDIJA SARAJEVO
PREDSTAVNI[TVO
HEALTHNET INTERNATIONAL HOLANDIJA SARAJEVO
PREDSTAVNI[TVO
HEB-SERVIS ZA KNJIGOVODSTVO
DONJI VAKUF
HEGI] TR HEGI] DERVI[ - VE
VELIKA
KLADU[A
HELENAS [PORT DOO ^ITLUK
^ITLUK
HELIODOR DOO TUZLA POSL BR^KO
TUZLA
HELIOS DOO GRUDE
GRUDE
HEM. ^ISTIONA EXPRES GRA^ANI
GRA^ANICA
Broj 86 - Stranica 55
ZAMA[]E 3
PI[TALINE BB
BRANITELJA BB
SEMIRA FRA[TE 17
PRIBAVA BB
UNSKA 15
VARO[KA RIJEKA 224
TRNOVI 345
PROBOJ BB
HARMANSKI SOKAK 19
MAGISTRALNI PUT BB
BIHA]KIH BRANILACA BB
BIHA]KIH BRANILACA BB
SREDNJA OMANJSKA BB
PRVE BIHA]KE PART.^ETE
108
@RTAVA FA[IZMA 2
JO[ANI^KA
GRABE[KA BB
CRKVICE BB
V KORPUSA BB
VLADIMIRA NAZORA 23
BOSANSKA BB
HASANA KIKI]A BB
BRIGADE KRALJA
TOMISLAVA BB
BRANILACA BIH 59
NOVO NASELJE BB
TOJ[ICI
MEHMEDA SPAHE 25
KAJE POPOVI]A 7
STOJ^EVAC BR.4,[email protected]
MEHMEDA SPAHE 25
UL.N.H.HASANA BRKI]A 77
MALA ALEJA BR.16
PEJE MARKOVI]A 222
[email protected] 1
@ELJEZNO POLJE BB
POLJE BB
PANJINA KULA 54
SAFETA HIDI]A BB
MO[]ANICA 4 241-301,300
GNJILAVAC BB
VILSONOVO SETALISTE 10
VILSONOVO SETALISTE 10
SULEJMANA KAPI]A 6
ELEZOVI]I BB
DUHANSKA BB
M FIZOVI]A BR 7
POCRTE BB
BOSANSKIH BANOVA
Broj 86 - Stranica 56
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
3383002250095245
3389002209263862
3382502200054619
3382002200813960
3381002201231207
3382002200340115
3383302200267397
3385002261328618
3381002200803243
3381002200390120
3381002200802370
3381002200992393
3381002200290210
3389002211210846
3386902265788098
3382702200104273
3381602200131294
3381002201630944
3381202200111526
3383202250067202
3386902216608128
3386902237776341
HEMPRO D.O.O. GRADA^AC
HENI DOO ZENICA
HER EX DOO VITEZ
HERALDIKA DOO POSU[JE
HERC MB DOO MOSTAR
HERC MB DOO POSU[JE
HERC SUR [email protected]
HERC-COMMERC DOO BIHA]
HERCEG-NISKOGRADNJA DD MOSTAR
HERCEGOVINA GRA\ ZANATSTVO MOS
HERCEGOVINA STANDARD MOSTAR
HERCEGOVINAINSPEKT MOSTAR
HERCEGOVINA-VISOKOGRADNJA DD
HERCO SR VL.HERCO ZAKIR BREZA
HERITAGE GROUP OF INDIA D
HERMAX DOO
HERMES DOO
HERMIS MOSTAR
HERZMEDIA DOO ^ITLUK
HESA D.O.O. SARAJEVO
"HES-AS"[email protected]
HESCOM DOO SARAJEVO
GRADA^AC
ZENICA
VITEZ
POSU[JE
MOSTAR
POSU[JE
[email protected]
BIHA]
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
BREZA
SARAJEVO
STOLAC
LJUBU[KI
MOSTAR
^ITLUK
SARAJEVO
[email protected] 71210
SARAJEVO
2611
3386902237701360
HESCOM DOO SARAJEVO
SARAJEVO
2612
2613
2614
2615
2616
3383202250009390
3385302200223453
3386502200052479
3381002202730633
3389002208312195
HETRING D.O.O. SARAJEVO
H.H. & ALLEN - S D.O.O. BO
HH METAL KALESIJA
HIDRO MONT MOSTAR
HIDROGRADNJA D.D. SARAJEVO
SARAJEVO
OTOKA
KALESIJA
MOSTAR
SARAJEVO
2617
3383202266438086
HIDROGRADNJA D.D. SARAJEVO
SARAJEVO
2618
3389002208592234
SARAJEVO
2619
2620
2621
2622
2623
2624
3381602200239352
3385702200088991
3382802200091561
3383002250261018
3381602200425786
3383202200342480
HIDROGRADNJA DD SARAJEVO
HIDRODATA [email protected]
[email protected]
[email protected] D.O.
HIDROMONT DOO
HIDROTEHNIKA D.O.O. KLADANJ
HIDROTERM EXP IMPORT LJUBU[KI
HI-FI CENTAR DOO SARAJEVO
2625
3389002202131355
HI-FI CENTAR DOO SARAJEVO
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
3386302200835376
3381602200186681
3386402200074115
3385202200124615
3386202200020096
3385002200872495
3383202250137818
3386002262158888
3389002209515480
3385102200098042
HIGH QUALITY DOO
HIK COMMERC DOO LJUBU[KI
HILTNER D.O.O. @IVINICE
HILTON DOO CAZIN
HIMIR-KOMERC D.O.O. MIRI^INA
HIMS-2 TR - VL.HAJDARPA[I]
HIP - 2000 D.O.O. SARAJEVO
HIPODROM VUKOVI] D.O.O. GRADA^AC
HISA-KOMERC DOO ZAVIDOVI]I
HI[AS D.O.O VELIKA KLADU[A
2636
2637
2638
2639
3383002200248303
3383002250470732
3381802200739474
3381202200298057
HIT D.O.O. TUZLA
HIT D.O.O TUZLA
HIT PROMET [AMAC
HITEX DOO ^ITLUK
LJUBU[KI
VISOKO
USKOPLJE
KLADANJ
LJUBU[KI
SARAJEVO NOVI GRAD
SARAJEVO NOVI GRAD
SREBRENIK
LJUBU[KI
@IVINICE
CAZIN
GRA^ANICA
BIHA]
SARAJEVO
GRADA^AC
ZAVIDOVI]I
VELIKA
KLADU[A
TUZLA
TUZLA
[AMAC
^ITLUK
Srijeda, 22. 10. 2014.
SARAJEVSKA BB
DR.MEHMEDA SPAHE 12B
POSLOVNI CENTAR 96 BB
RASTOVA^A BB
KNEZA DOMAGOJA 12
BLIDINJSKA 1
ZELENA [email protected]
PRITOKA 132
DR ANTE STRA^EVI]A 42
KNEZA VI[ESLAVA 30
RUDARSKA 24
RODO^ BB
DR ANTE STAR^EVI]A BB
BOSANSKA BB
SREDNJA BR.7,SARAJEVO
RADIMLJA BB
BANA JELA^I]A BB
[email protected] 169
VIONICA 47
TE[ANJSKA 1/III
[email protected] BIJEDI]A BR.185.
BRANILACA SARAJEVA
BR.16/P
BRANILACA SARAJEVA
BR.16/P
ZELENIH BERETKI 16
^AR[IJA BB
GORNJE HRASNO BB
ILI]KA 248
HAMDIJE KRE[EVLJAKOVI]A
BR 19
HAMDIJE KRE[EVLJAKOVI]A
BR 19
HAMDIJE KRE[EVLJAKOVI]A
19
NN
GRA^ANI^KI PUT BB 731-647
TRNOVA^A BB
1. MUSLIMANSKE PODRINJ 6
LIPNO BB
BULEVAR BRANILACA
DOBRINJE BB
BULEVAR BRANILACA
DOBRINJE BB
IBRAHIMA CVIKE BB
RADI[I]I BB
PRVA ULICA 14
GNJILAVAC BB
MIRI^INA
DARIVALACA KRVI 17
KOTROMANI]A 42
LEDENICE DONJE BB
KOVA^I BB
TODOROVO BB
VUKOVARSKA 67
VUKOSAVSKA 67
CARA DU[ANA BB
BLIZANCI BB
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
2640
2641
3389002209221958
3385102200220165
H-KASAPOVI] DOO CAZIN
HK-MERC D.O.O. VELIKA KLAD
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
3382202200102552
3385602200029341
3383002251029161
3385402200009272
3385602200855296
3381602200502319
3381602200785171
3381802200308503
3384202214539738
3385302200108411
3383002200357040
3381502200598063
3386602200060234
3385302200380302
3383002250776864
3383202200192518
3381502200189596
3389002211104728
3382502200488209
3389002201858688
3382602212269048
3385202201820175
3389002210721287
3381602200079690
3389002211185917
3385002200004539
3385002200165074
3381002202062497
3382502200254439
3385302200060008
3385502200210445
3383002250789377
3389002206283052
3383002250298751
3389002211250907
2677
2678
2679
3383402200204730
3389002209944511
3385102200175642
HM TRADE DOO [ BRIJEG
HM-COMPANY D.O.O. MAGLAJ
HMH GOSTELJA D.O.O. STUPARI
H-M-S D.O.O. SANSKI MOST
HN GONG DOO
HNK LJUBU[KI
HNK LJUBU[KI
HNK ORA[JE
HOBA PACK VL.HOTI] ALDIN ZAVIDOVI]I
[email protected]] - COMERC D.O.O. BOS
HOLLYWOOD CAFFE BAR SREBRENIK
"HOLZ" D.O.O. GLAMO^
HOLZLAND DOO KLADANJ
HONDA UR [email protected] ADEM
HOSAL- COMMERCE D.O.O. KALES
HOTEL ALEM
HOTEL DINARA D.O.O LIVNO
HOTEL MAR[AL SARAJEVO
HOTEL VITEZ DOO VITEZ
HOUSE-MILOS DOO
HOZI] SZR,VL.HOZI] ISMET DONJI VAKUF
HP-TRGOVINA DOO
HRAST SZR GORNJI VAKUF
HRK IZVI\A^ LJUBU[KI
H.R.M. - [PEDICIJA D.O.O.
H.R.M. - [PEDICIJA D.O.O.
H.R.M.-DUTY FREE SHOP
HRT MOSTAR
HRVATSKI KO[ARKA[KI KLUB VITEZ
H-S ANITA D.O.O. BOSANSKA
HS DESIGN D.O.O.TE[ANJ
HS KOMERC D.O.O. LUKAVAC
H.S.REPRO DOO [email protected]]I
HSV-VELPROM D.O.O. TUZLA
HUGO MINIMRAKET VL. SARAJLI] NADA
DOLAC NA LASVI
HUGO STR BUTIK KISELJAK
HUGO TRANS DOO OLOVO
HUGO VIDEOTEKA VL.PAJAZETOV
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
3383002200147520
3385302200135183
3383002250229105
3389002209022041
3386702200933520
3381602200164274
3386302200029985
3381002200747177
3385602229085303
3385602200038265
3389002202584539
3385702200037193
3385002200544247
3389002210810430
3382202200166863
HULIO PIZZERIA VL.HUKI] AMIR
HUM T.R. VL.SEDI] [email protected]
HUMAN HELP H.O
HUMAVAX DOO PAZARI]
HUM-COMMERC DOO TRAVNIK
HUM^ANKA DOO
HUMERC D.O.O. SREBRENIK
HUM-58 STR MOSTAR
HUSAKOVI] MAGLAJ D.O.O.
HUSI] MAGLAJ D.O.O.
HUS-VEL DOO KAKANJ
HUT D.O.O. VISOKO
HYTACHI-TRADE D.O.O. BOS.P
H-ZEMZEM DOO CAZIN
I & I D.O.O. [IROKI BRIJEG
CAZIN
VELIKA
KLADU[A
[IROKI BRIJEG
MAGLAJ
KLADANJ
SANSKI MOST
MAGLAJ
LJUBU[KI
LJUBU[KI
ORASJE
ZAVIDOVI]I
JEZERSKI
SREBRENIK
GLAMO^
KLADANJ
OTOKA
KALESIJA
SARAJEVO
LIVNO
SARAJEVO
VITEZ
SARAJEVO
DONJI VAKUF
CAZIN
GORNJI VAKUF
LJUBU[KI
BIHA]
BIHA]
BIHA]
MOSTAR
VITEZ
BOS. KRUPA
TESANJ
LUKAVAC
[email protected]]I
TUZLA
DOLAC NA
LA[VI
KISELJAK
OLOVO
VELIKA
KLADU[A
TUZLA
BOS. KRUPA
KALESIJA
PAZARI]
TRAVNIK
LJUBU[KI
SREBRENIK
MOSTAR
MAGLAJ
MAGLAJ
KAKANJ
VISOKO
BOS.PETROVAC
CAZIN
[IROKI BRIJEG
Broj 86 - Stranica 57
H.MUJEZINOVI]A BB
VEJINAC BB
TRN 41
LIJE[NICA BB.
STUPARI BB
VAHIDBEGOVA BB
MO[EVAC BB
BABOVAC BB
BABOVAC BB
ORA[JE BB
STJEPANA RADI]A 14
JEZERSKI 79C
BOSANSKIH BRANILACA BB
STJEPANA RADI]A B.B.
SULJI]I BR.27
^AR[IJA BB
CENTAR BB
PUT MLADIH MUSLIMANA 16
TRG BRANITELJA BB
NN
KRALJA TVRTKA BB
UL. RUDNIK BR.115,[email protected]
GUVNA BB
]UPRIJA BB
HRASNICA BB
S SILVIJE ANTI] BB
M.[. KURT]EHAJI]A BB
M.[. KURT]EHAJI]A BB
M.[.KURT^EHAJI]A BB
DUBROVA^KA 4
HRVATSKIH BRANITELJA BB
[email protected] 74 C
ZIBE GALIJA[EVI] BB
MACAN MARIJE BB
PC ZUJEVINA BB
[email protected] CENTAR SIPOREX BB
DOLAC NA LA[VI, CIGLANA
BB
ZANATSKI CENTAR BB
TUZLANSKA BB
ZUHDIJE @ALI]A BB
[email protected] CENTAR [email protected] BB
PATRIOTSKE LIGE BB
RAINCI GORNJI BB
[AVNI^KA 24
MEHURI]I 24
HUMAC BB
[PIONICA BB
FRANJEVA^KA 58 A
MO[EVAC BB
PRVA ULICA BB
[EHIDA BR.5
HAZIMA DEDI]A 1.
V KORPUSA BB
GORNJA KOPRIVNA
TRN BB
Broj 86 - Stranica 58
2695
2696
2697
2698
3381002202601235
3381502200034202
3383102200375659
3389002204680418
2699
3389002202733531
2700
3389002210922950
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
3381002202080248
3382302200243391
3383402200640939
3381702200407739
3385202200254886
3383002250751741
3385202200303968
3385502200037591
3381102200009293
3389002206841578
3383202266550218
3389002204287180
2713
2714
3389002209186262
3383202250969108
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
3382302263195906
3385402200102877
3385002200964354
3383002250940988
3385002200904602
3389002202803080
3381102200119970
3385102200146251
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
3381002202831416
3381002200426980
3389002210158493
3385202200147992
3385002200035870
3389002200158569
3382002200305486
3382002200232251
3385002200042951
3385202216799691
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
3383202266157950
3382702200356764
3383002251017521
3383002250523403
3382302200610827
3386902239072067
3386902239116881
3386902239115911
3383402249853889
3382202200271041
3389002206559793
3385102200497779
2745
3382502200021639
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
I & I MOSTAR
I LIVNOBUS D.O.O LIVNO
I TREID DOO @EP^E
I&A STR VL.ARNAUTOVI] MIRSADA
ZENICA
IAM DRU[TVO ZAPRODAJU AUTA,PROMET
ROBA I USLUGA
IAM DRU[TVO ZAPRODAJU AUTA,PROMET
ROBA I USLUGA
I.B.BONPET D.O.O. MOSTAR
IB-COMMERCE DOO MESIHOVINA
IBE CAFFE KISELJAK
IB-PROMET DOO NEUM
IBRO-MERC D.O.O
ICEMATIC D.O.O
IC-FBI D.O.O. CAZIN
ICG D.O.O. TE[ANJ
ICOM NS DOO ^APLJINA
ICON COMPUTERS DOO
ICON COMPUTERS DOO
I]O AUTOPRAONICA VL.SADIBA[I] ISMET
VITEZ
IDA COMERC DOO CAZIN
IDIX COMPANI D.O.O. SARAJEVO
Srijeda, 22. 10. 2014.
MOSTAR
LIVNO
@EP^E
ZENICA
ZRINSKI FRANKOPANA 1
@UPANA @ELIMIRA BB
DONJA PAPRATNICA BB
M.S.SERDAREVI]A 7
SARAJEVO
ALIPA[INA BB
SARAJEVO
ALIPA[INA BB
MOSTAR
TOMISLAVGRAD
KISELJAK
NEUM
CAZIN
TUZLA
CORALICI
TE[ANJ
^APLJINA
SARAJEVO
SARAJEVO
VITEZ
KNEZA VI[ESLAVA 8
MESIHOVINA
KULIJE[ BB
DALMATINSKA I/32
MAJETI]I 323
PEJE MARKOVI]A 77
]ORALI]I BB
KOTLANICE BB
TASOV^I]I BB
TRG HEROJA 41
TRG HEROJA 41
BRANILACA ST.VITEZA BB
CAZIN
[email protected]
PU[KARI 54
IBRAHIMA HAFIZA
[email protected]]A 64
I.D.M. CAFFE BAR VL.AN\ELA ]ERDI]
TOMISLAVGRAD KRALJA ZVONIMIRA BB
IDO ][email protected]
SANSKI MOST
STANI^NA BB
IFTI][email protected] DOO BIHA]
BIHA]
[email protected]]A MAHALA 64
IGBAL D.O.O. GRADA^AC
GRADA^AC
DONJA ME\I\A BB
IGI UR VL. [email protected]] DAMIR BIHA]
UMIHANE ^UVEDINE 40
"IGITEXI" DOO ZAVIDOVI]I
ZAVIDOVI]I
PATRIOTSKE LIGE BB
IGM DOO
^APLJINA
^ELJEVO BB
IGMIT D.O.O. VELIKA KLADU[
VELIKA
NURIJE POZDERCA BB
KLADU[A
I&I D.O.O.MOSTAR
MOSTAR
ZRINSKI FRANKOPANA 1
IK SISTEM MOSTAR
MOSTAR
BA]EVI]I BB
IK SISTEM MOSTAR
MOSTAR
BA]EVI]I BB
IKI] - COMERC D.O.O. BIHA]
BIHA]
PLJE[EVI^KA
IKO-MERC DOO BIHA]
BIHA]
NADE KLJAJI] BB
IKSEL DOO
SARAJEVO
SIME MILUTINOVI]A 12
IKS-PROM
POSU[JE
GRADAC
ILING DOO POSU[JE
POSU[JE
KLESARSKA BB
ILMA DOO
BIHA]
DARIVALACA KRVI 39
IMAGE OBRT-FRIZERSKI SALON VL.KLI^I] CAZIN
CAZINSKIH BRIGADA BB
ELVIR
CAZIN
"IMB COMPANY"DOO SARAJEVO
SARAJEVO
PUT @IVOTA 2
I.M.B. STR STOLAC
STOLAC
KNEZA DOMAGOJA BB
IMBIS MLIJ. REST. KLADANJ
KAKANJ
AVDAGE HASI]A 22
IMBISS LUKAVAC
LUKAVAC
TRG BREMENA BB
IMING D.O.O. - TOMISLAVGRAD
TOMISLAVGRAD MIJAKOVO POLJE BB
IMOBILIA TRADE DOO SARAJE
SARAJEVO
KRANJ^EVI]EVA BB
IMOBILIA TRADE DOO SARAJE
SARAJEVO
KRANJ^EVI]EVA BB
IMOBILIA TRADE DOO SARAJE
SARAJEVO
KRANJ^EVI]EVA BB
IMP VENTILI COMMERC DOO KISELJAK
KISELJAK
KRALJICE MIRA 33
IMPALA DOO [ BRIJEG
[IROKI BRIJEG
TRN BB
IMPERIJA DOO TRAVNIK
TRAVNIK
NOVO NASELJE 52
IMPEX-MTK DOO
VELIKA
UL. HA[IMA OKANOVI]A BB
KLADU[A
IMPREGNACIJA HOLZ DOO VITEZ
VITEZ
STJEPANA RADI]A BB
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
3389002202533711
3382002200870996
3385302200199494
3389002208694957
3385602200874987
3389002202717526
3385702200144184
3385802203019550
3382002261545660
3382302200676981
3382302200620624
IM[IR EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO
IMT KOMUNIKACIJE DOO
IMTP D.O.O. BOS.KRUPA
IMZIT-COMERC DOO SARAJEVO
INAD MESNICA VL KASUMOVI] NA\A
INCASSO DOO SARAJEVO
INCOM D.O.O. VISOKO
"INDEX" ZENICA
INDIVIDUAL D.O.O. POSU[JE
INDRA-EKO D.O.O.-KUPRES
INDUMONT D.O.O.-TOMISLAVGRAD
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
3382002200426833
3381102200097563
3386902222776552
3382202200810846
3384402213527921
3383002200149363
3382002200970809
3381802200982847
3382502200367832
3382002200296562
3385502203439381
3383502200117037
3381002200183219
3383202251360406
3385402228684509
3382502201102607
3381402200639487
3385502257562859
3381402200625034
3389002203048393
3383202266299861
3389002200077380
3383502200456925
3383002251174467
3385402228627570
INEX EXPORT D.O.O.
INEX-COMMERCE DOO
INFEX EXPORT-IMPORT DOO SARAJEVO
INFO CLUB D O O [ BRIJEG
INFO-DIS DOO TUZLA
INFOGRAF D.O.O. TUZLA
INFOR. DJEL. INFO CLUB VL.V.M.
INFO-TEL DOO DOMALJEVAC
INFOTEL DOO NOVA BILA
INGO D O O POSU[JE
IN-GRAD D.O.O.
INGROMA GROUP D.O.O.
INKASO TUTP MOSTAR
INNIG D.O.O
INO GP GRME^ DOO SANSKI MOST
INOS DOO BUSOVA^A
INOVERONIKA DOO POSU[JE
"INOX AGI]" VL KENAN AGI]
INOX TEHNOMONT DOO GRUDE
"INSIEME" TRAVELS & SOUVENIRS
"INSIEME" TRAVELS & SOUVENIRS
INSTAL SERVIS, VL. PASOVIC ASIM
INSTITUT ZA ZDRAVSTVENI [email protected]
[email protected] DD
INTEGRAL-SM DOO KLJU^
2782
2783
2784
2785
2786
3389002209685812
3385902200062597
3381202200528238
3383402200457124
3383002251228011
INTEHNA D.O.O. KAKANJ
INTEHNA D.O.O. KAKANJ
INTEL CORIC DOO ^ITLUK
IN-TEL.NET DOO
INTER DOO SREBRENIK
2787
3383002200568597
INTER DOO SREBRENIK
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
3381302212025352
3381502200403578
3381502200307257
3381402200522408
3382302200297808
3383002250652704
3381602200780612
3381602200159909
3381002200272459
3385402200832511
2798
3383202250892381
INTER CAT D.O.O. MOSTAR
INTER ETIS D.O.O. LIVNO
INTER MATIC CENTAR D.O.O LIVNO
INTER MEDIC DOO GRUDE
INTER PROMET D.O.O.
INTER-AGRO DOO
INTERAGRO DOO LJUBU[KI
INTERCOM DOO
INTEREUROPA D.O.O. MOSTAR
INTEREX CAFFE BAR VL MR[I] SAMIR
SANSKI MOST
INTER-FAGUS D.O.O. BUSOVA^A
Broj 86 - Stranica 59
SARAJEVO
POSU[JE
JEZERSKI
SARAJEVO
MAGLAJ
SARAJEVO
VISOKO
ZENICA
POSU[JE
KUPRES
TOMISLAVGRAD
SOUKBUNAR 19
BANA JELA^I]A 11
JEZERSKI BB
LUKAVICKA CESTA 121
ALEJA LJILJANA 10
HUMSKA BR. 9
ZANATSKI CENTAR SEBILJ II
CRKVICE 50
BANA JELA^I]A 12
INDUSTRIJSKA ZONA BB
UL.BRIGADE KRALJA
TOMISLAVA BB
BANJA LUKA
DUNAVSKA BR 1C
VI[I]I
VI[I]I BB
SARAJEVO
BRANILACA SARAJEVA 13
[IROKI BRIJEG
A STEPINCA BB
TUZLA
MIKELJE TE[I]A BR.12
TUZLA
PAR SELO BB
RAKITNO
POKLE^ANI BB
DOMALJEVAC
S RADI]A BR 22
VITEZ
NOVA BILA 22 A
POSU[JE
MELJAKUÜA BB
TE[ANJ
BRA]E POBRI]A BB
BANJA LUKA
V MLA\ENOVI]A BB
MOSTAR
CIMMA[I]I 17
SARAJEVO
BRANILACA SARAJEVA 20
SANSKI MOST
JEZERNICE (ZGRADA I) BB
BUSOVA^A
N [ ZRINSKOG BB
POSU[JE
OSOJE BB
JELAH
ROSULJE BB
GRUDE
GORICA BB
SARAJEVO
JADRANSKA 3
SARAJEVO
JADRANSKA 3
SARAJEVO
STRO[I]I 37
LAKTA[I
NEMANJINA BB
TUZLA
GOSTE LAZAREVI]A 190
KLJU^
VELAGI]I-INDUSTRIJSKA
ZONA BB
KAKANJ
BRANILACA BB.
KAKANJ
BRANILACA BB.
^ITLUK
KRALJA TOMISLAVA 25
KISELJAK
BANJSKA BB
SREBRENIK
TERITORIJALNE
ODBRANE-ZGRADA T
SREBRENIK
TERITORIJALNE
ODBRANE-ZGRADA T
MOSTAR
BI[]E POLJE BB
LIVNO
TRG KRALJA TOMISLAVA BB
LIVNO
GORI^KA 2
GRUDE
DRINOVCI BB
TOMISLAVGRAD MESIHOVINA BB
KALESIJA
[KOLSKA BB
LJUBU[KI
A STEPINCA 3
LJUBU[KI
A [IMI]A BB
MOSTAR
RODO^ BB
SANSKI MOST
MUSE ]AZIMA ]ATI]A BB
BUSOVA^A
LUGOVI BB
Broj 86 - Stranica 60
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
3382002200153778
3383202266126716
3381102200044989
3382302200182669
3383202251148364
3381602200023333
3383202251658584
3381302212195781
3381002200374115
3381002200373242
3383202267640207
3389002206767567
3383202200369252
3382202200823359
3385302200163604
3385302201511322
INTERFORM POSU[JE
"INTERGEOSS"DOO
INTERGRAF
INTERIJER A & J DOO
INTERIJER DOO LJUBU[KI
INTERIJER DOO LJUBU[KI
INTERINVEST DOO
INTER-INVEST DOO MOSTAR
INTER-INVEST DOO MOSTAR
INTERINVEST-NISKOG DOO MOSTAR
INTERIO-DESIGN DOO
INTERKERAMIKA DOO BIHA]
INTERLIBER DOO SARAJEVO
INTERMOBIL DOO [ BRIJEG
INTERNATIONAL D.O.O. BOSAN
"INTERNATIONAL-S" DOO
2815
2816
2817
3382202200790282
3381002255025855
3381002201881592
INTERNET CLUB STR [ BRIJEG
INTERNET PORTAL MOSTAR
INTERNET-COM MOSTAR
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
3386902233361386
3385002200371005
3382002200549053
3382502200086823
3385702200072792
3382002200319842
3389002207511266
3381202200474694
3382302200140765
3383202200429004
3382002200512387
3383002200261592
3389002204941930
3382202200027765
3382502201029663
3381202200633483
3385602200032833
3383202250603321
3389002207524749
3381002202081121
3383002250074778
3389002205342152
3385302200040511
3385002200422997
3385502203303678
3381102200068075
3381602200027989
3382202256903812
3382802200020169
3385002200246360
3389002202294606
3389002207661034
3383002200068077
3383002250511860
3383202251003737
3381302231772806
INTERNOVA BH D.O.O. SARAJEVO
INTERPARTNER D.O.O. BIHA]
INTERPOREST DOO BUSOVA^A
INTERPOREST DOO BUSOVA^A
INTERPOREST EXPORT-IMPORT DOO
INTERPROM D.O.O. B.LUKA
INTERREY DOO SARAJEVO
INTERSOLDEX DOO ^ITLUK
INTERSPORT D O O
INTERTEL-BH D.O.O
INTIMA STR
IN-TRADE D.O.O. TUZLA
INTRERGAS VL.[ETI] EMIR SARAJEVO
INVAL DOO [IROKI BRIJEG
INVEST PGM DOO BUSOVA^A
INVESTGRADNJA 2000 DOO ^ITLUK
[email protected] D.O.O. MAGLAJ
IPC HILAL D.O.O. SARAJEVO
IPER DOO SARAJEVO
IPON OFFICE MOSTAR
I.&P.-PROMET D.O.O. TUZLA
IRA STR VL.SULJEVI] RAMIZA SARAJEVO
IRFAN KADI] D.O.O. BOSANSK
IRSA - PRINT D.O.O. BIHA]
IRSA DOO TE[ANJ
IS DOO ^APLJINA
ISAPROMETD.O.O. LJUBU[KI
[email protected] D.O.O
ISKRA DOO
ISMAR MESNICA VL.KADI] VEDAT
ISMENS COMPANY DOO SARAJEVO
ISO DOO EXPORT IMPORT CAZIN
ISRA-APEX D.O.O. TUZLA
ISRA-TRADE D.O.O
ISSAY DOO
ITALY 2A TRGOVA^KA RADNJA
POSU[JE
SARAJEVO
^APLJINA
TOMISLAVGRAD
LJUBU[KI
LJUBU[KI
SARAJEVO
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
SARAJEVO
BIHA]
SARAJEVO
[IROKI BRIJEG
BOS. KRUPA
BOSANSKA
KRUPA
[IROKI BRIJEG
MOSTAR
MOSTAR
Srijeda, 22. 10. 2014.
VOJU[A BB
TVORNI^KA BR.3
DON IVANA TOMASA 10
A G MATO[A 9
PUT ZA ME\UGORJE BB
PUT ZA ME\UGORJE BB
SAFETA ZAJKE 269
BLAJBUR[KIH @RTAVA BB
BLAJBUR[KIH @RTAVA BB
BLAJBUR[KIH @RTAVA BB
ESADA PA[ALI]A 8
PLJE[EVI^KA BB
OBALA MAKA DIZDARA 3
TRN BB
PROLETERSKA 27
PROLETERSKA 27
AMIHANOVI]A 14A
ZALIK 10 D
K TOMISLAVA SRATO
IGRALI[TE F2
SARAJEVO
SMAJE [IKALA BR.23
BIHA]
PRITOKA BB
BUSOVA^A
SKRADNO BB
BUSOVA^A
SKRADNO BB
BUSOVA^A
NN
POSU[JE
[email protected] [email protected] 8 B LUKA
SARAJEVO
MERHEMI]A TRG 6
^ERIN
^ERIN BB
TOMISLAVGRAD [email protected] BB
SARAJEVO
KO[EVO 24
POSU[JE
UL FRA GRGE MARTI]A BB
TUZLA
R PELE[A B
SARAJEVO
HLADIVODE 19
[IROKI BRIJEG
VISOKA GLAVICA BB
BUSOVA^A
SS.KRANJ^EVI]A BB
^ITLUK
BLIZANCI BB
MAGLAJ
PRVA ULICA BB
SARAJEVO
MARKA MARULI]A 4
SARAJEVO
MULA MUSTAFE BA[ESKIJE 7
MOSTAR
BLAJBUR[KIH @RTAVA BB
TUZLA
M.POPOVI]A \URINA 50
SARAJEVO
^EKALU[A 55
BOS. KRUPA
511. SBBR BB
RIPAC
/PUT AVNOJ-A / PUT V K BB
TE[ANJ
MAR[ALA TITA BB
^APLJINA
^ELJEVO BB
LJUBU[KI
HUMA^KI PUT BB
[IROKI BRIJEG
FRA DIDAKA BUNTI]A 72
USKOPLJE
TRNOVA^A BB
BIHA]
DARIVALACA KRVI BB
SARAJEVO
VRAZOVA 2
CAZIN
HASANA MUJEZINOVI]A S-16
TUZLA
RUDARSKA BR 61
TUZLA
UNIVERZITETSKA BB
SARAJEVO
BA^I]I BB
MOSTAR
KNEZA DOMAGOJA BB
Srijeda, 22. 10. 2014.
2854
2855
2856
2857
2858
3389002207715645
3381202200073114
3389002202691530
3385502200364869
3382002200271439
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
3389002210212813
3383302200170979
3381102200307180
3381602200215102
3381002200702460
3381002200476838
3382502200267922
3382302200543024
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
3381202200414942
3382202200032033
3381202200127725
3385002200230161
3381802200398616
3381602200349059
3382202201136378
3381802200318397
3383102200160513
3381202200210563
3383002200503316
3385002200425616
3389002206419725
3386702200053924
3382502200004761
3385002200906445
3385002200717392
3383302200074658
3385802200018273
3383202251142932
3383202250784420
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
3383002200107362
3382202200204208
3384402215034040
3381002202031263
3385002200134810
3381602200509691
3381602200339262
3383002200181276
3381602200112573
3383202250806827
3381602200882365
3385702200003146
3382202200493268
3386002200093632
3383402200250029
2903
2904
3385802223957776
3385102200143535
2905
2906
3385002200469363
3389002211449175
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
ITAS DOO SARAJEVO
ITK & JERKI] DOO ^ITLUK
ITP DOO
ITT INGRAP D.O.O. TE[ANJ
IVA-AGREX SA PO
SARAJEVO
^ITLUK
KRE[EVO
TE[ANJ
BANJA LUKA
Broj 86 - Stranica 61
NERKEZA SMAILAGI]A 12
NERETVANSKA BB
KRE[EVSKI KAMENIK BB
KRNDIJA BB
V KOZARSKE BRIG 18 BANJA
LUKA
IVAKO D.O.O. MOSTAR
MOSTAR
DR.ANTE STAR^EVI]A BR. 38
IVANA DOO [email protected]
[email protected]
HANKA 2
IVANA STR
^APLJINA
ANTE [email protected] BB
IVANA STR
LJUBU[KI
LJUBU[KI
IVANA-A MOSTAR
MOSTAR
RUDARSKA BB
IVANA-K MOSTAR
MOSTAR
DR ANTE STRA^EVI]A BB
IVAN^ICA PROIZVODNJA PROMET
BUSOVA^A
NIKOLE [UBI]A ZRINSKOG BB
IVAN^I] - COMMERCE D.O.O.
TOMISLAVGRAD BRIGADE KRALJA
TOMISLAVA
IVANDA STR ^ITLUK
^ITLUK
G M OGRA\ENIK BB
IVANKOVI] DOO [IROKI BRIJEG
[IROKI BRIJEG
VISOKA GLAVICA BB
IVAN-TRADE DOO ^ITLUK
^ITLUK
KRALJA TOMISLAVA 111
IVER D.O.O. BIHA]
BIHA]
RIPA^ - V KORPUSA BB
IVI]-IKI] DOO BO]E
SEONJACI
BO]E BB BR^KO DISTRKT
IVIK SUR LJUBU[KI
LJUBU[KI
PROBOJ
IVO I IVO DOO [IROKI BRIJEG
[IROKI BRIJEG
TRNSKA CESTA 101
IVONA MATI]I STR
MATI]I
V NAZORA 8
IVONA STR @EP^E
@EP^E
BISTRICA BB
IVPER DOO ^ITLUK
^ITLUK
G V OGRA\ENIK BB
IV-TRADE DOO TUZLA
TUZLA
TRZNI CENTAR SJENJAK
IZAN - COMMERC D.O.O. [email protected]
BUZIM
ZARODOSTOVO 239
IZAN - COMMERC D.O.O. [email protected]
BUZIM
ZARODOSTOVO 239
IZBOR DOO VITEZ
VITEZ
JOSIPA \OKCA BB
IZBOR DOO VITEZ
VITEZ
JOSIPA \OKCA BB
IZGRADNJA D.O.O. BIHA]
BIHA]
MIROSLAVA [email protected] 2
IZGRADNJA D.O.O. BIHA]
BIHA]
MIROSLAVA [email protected] 2
IZGRADNJA DOO [email protected]
[email protected]
TITOVA BB
IZGRADNJA-INVEST D.D. ZENICA
ZENICA
[TROSMAJEROVA 11
IZO-COMMERCE D.O.O FOJNICA
FOJNICA
RAGALE 10
IZOLATER D.O.O. SARAJEVO
SARAJEVO
LUKAVI^KA CESTA 67
061-131-169
IZOLATER-ASFALTER D.O.O. TUZLA
TUZLA
ISMETA MUJEZINOVI]A 31
IZOMONT D O O [ BRIJEG
[IROKI BRIJEG
PRIVALJ BB
IZO-SERVISI D.O.O.TUZLA
TUZLA
15.MAJA BR.2 (TC SJENJAK)
IZOTEH DOO MOSTAR
MOSTAR
KNEZA VI[ESLAVA 77 B
IZVOR KLOKOTA TR - VL. ]EH
BIHA]
KLOKOT BB
[email protected] KOMERC DOO LJUBU[KI
LJUBU[KI
HARDOMILJE BB
J & B D.O.O.
LJUBU[KI
NN
J & H COMPANY D.O.O.
TUZLA
IVE ANDRI]A 59
J & S COMMERCE DOO
LJUBU[KI
J DALMATINCA 9
JABOLCI KOMPANI D.O.O
SARAJEVO
STUPSKO BRDO BB /066/
JACK DANIELS CAFFE BAR
LJUBU[KI
A [IMI]A BB
JACQUARD D.O.O. OLOVO
VISOKO
BRANILACA BB
JADRAN STR VL.J.BOGDAN [.BRIJ
[IROKI BRIJEG
JARE BB
JAFAPLAST D.O.O. GRADA^AC
GRADA^AC
1. MART 12
JAGNJE MESNICA
KISELJAK
@RTAVA DOMOVINSKOG
RATA BB
JAGODA STR VL.SUBASIC SEJFUDIN
VARE[
CARSIJA BB
JAGODA SUR VL.RISTEM ADEMI
VELIKA
VRNOGRA^ BB
KLADU[A
JAJ^ANKA DOO
JAJCE
JEZERO BB
JAJ^ANKA STR VL.KUKI] MUNIB TRAVNIK TRAVNIK
BOSANSKA BB
Broj 86 - Stranica 62
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
2907
2908
2909
2910
2911
3381502200095894
3389002207525622
3382202200094598
3382502278615404
3381802200677879
JAKI] STR
JALE DOO SARAJEVO
JAMES COMPANY D O O [ BRIJEG
JAMMB DOO VITEZ
JANA COMPANY D.O.O. TUZLA
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
3383002251112969
3381602200740551
3381102200711185
3382302200262985
3382002200777391
3381502200033329
3389002211188633
3385202200052253
3385502203530173
3383002251068349
3382702200085552
3383202250657835
3381002250355984
3381202200535319
3386502200030169
3382002200051055
3381002250638836
3383002250680349
3382002200540905
3385702200123620
3383502200273013
3382202201001548
3382202200833156
3383402200878298
3385902200061627
3382002200284922
2938
2939
2940
2941
2942
2943
3382002200630048
3389002211075240
3383302200405622
3383102200041009
3381002201603202
3385102200101534
JANA-COMPANY D.O.O.
JANJA STR
JANNA SZR
JAPAN D.J.O.
JARD DOO POSU[JE
JAS COMMERCE LIVNO
JASEN - MERC D.O.O. CAZIN
JASEN - MERC D.O.O. CAZIN
JASKOOL D.O.O. TE[ANJ
JASMIN KLADANJ
JASMINA STR STOLAC
JASNELA D.O.O. SARAJEVO
JASO D.O.O
JAST DOO ^ITLUK
JASTERM D.O.O. KALESIJA
JASTREB COMMERCE D.O.O. MOSTAR
JA[AR[PED EXPORT-IMPORT D.O.
JATA D.O.O. SREBRENIK
JATO DOO MOSTAR
JATO DOO MOSTAR
JATO DOO MOSTAR
JAV PRIJ STV AUT JOZO MANDI]
JAV PRIJ STV VL SLAVKO GLAVINA
JAVNA USTANOVA LJEKARNA
JAVNI PREVOZ LICA VL. BEGI] ME
JAVNI PREVOZ STVARI VL.MIROSLAV
[IRI] POSU[JE
JAVNI PREVOZ STVARI [email protected]
JAVOR DOO CAZIN
JAVOR DOO [email protected]
JAVORPROMET D.O.O. @EP^E
JC DISTRIBUTER DOO MOSTAR
JEDINSTVO D.O.O. VELIKA KL
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
3389002206758643
3383202200299703
3383502200324908
3383402200105790
3381602200957346
3383102200064289
3386702218658039
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
3381002201769266
3383602200389990
3389002211482931
3381002201206375
3385502200614644
3385302200331317
3389002210779390
JEDINSTVO DOO PTPD VITEZ
JEKI DOO
JEKI DOO
JELA[ DOO KISELJAK
JELAVI] BENZ DOO LJUBU[KI
JELE^ EXPORT IMPORT DOO @EP^E
JELEN CAFFE VL. OSMANOVI] ELVEDIN
HAN BILA-TRAVNIK
JELENA STR
JEL-KING DOO JAJCE
JELKOMERC DOO SARAJEVO
JERA D.O.O. MOSTAR
JESS SZR [email protected] VL.RAMI] J.
JEZERSKI TRANSPORT D.O.O BO
[email protected] DOO MOSTAR
2958
2959
3383202250245779
3381602200162431
[email protected] D.O.O. SARAJEVO
JIM BIFE SUR
Srijeda, 22. 10. 2014.
LIVNO
SARAJEVO
[IROKI BRIJEG
VITEZ
TUZLA
A.B.BU[I] -DRVAR
AZIZE [A]IRBEGOVI] 98/P
LJUTI DOLAC BB
22.PROSINAC BB
TUZLA VELJA LUKICA
KURJAKA 4
TUZLA
VELJKA LUKI]A KURJAKA 4
LJUBU[KI
RADI[I]I BB
^APLJINA
GRABOVINE BB
TOMISLAVGRAD K.ZVONIMIRA BB
POSU[JE
MELJAKU[A BB
LIVNO
ZASTINJE BB
CAZIN
[EPI]I 9
CAZIN
[EPI]I 9
TE[ANJ
JELAH-TITOVA BB
KLADANJ
AVDAGE HASI]A BB
STOLAC
KNEZA DOMAGOJA BB
SARAJEVO
SKENDER PA[INA 29
MOSTAR
MLADENA BALORDE 46
^ITLUK
BRO]ANSKA 1
KALESIJA
ME\A[ BB
MOSTAR
DR ANTE STAR^EVI]A 68
MOSTAR
ZALIK 107
SREBRENIK
ZLATNIH LJILJANA BB
MOSTAR
P KRE[IMIRA IV BB
MOSTAR
PETRA KRE[IMIRA IV BB
MOSTAR
P KRE[IMIRA IV BB
[IROKI BRIJEG
KVATERNIKOVA 29
[IROKI BRIJEG
KNE[POLJE BB
KISELJAK
JB JELA^I]A BB
KAKANJ
[email protected] 127.
POSU[JE
BRO]ANAC BB
POSU[JE
CAZIN
[email protected]
@EP^E
MOSTAR
VELIKA
KLADU[A
VITEZ
BIJELJINA
BIJELJINA
KISELJAK
LJUBU[KI
@EP^E
TRAVNIK
DALMATINSKA BB
1 MARTA BB
PROLETERSKA 134 [email protected]
BEGOV HAN BB
DR ANTE STAR^EVI]A 70
ADNANA [email protected]]A 10
MOSTAR
JAJCE
SARAJEVO
MOSTAR
TESANJ
BOS. KRUPA
MOSTAR
ZAGREBA^KA BB
SKELA 14
[email protected] 4/P
BA]EVI]I BB
RADU[A BB
JEZERSKI 287
FRANJEVA^KA 32 MOSTAR
JUGOZA
BRANILACA SARAJEVA 42
VITINA BB
SARAJEVO
LJUBU[KI
DIVJAK 25
STEFANA DE^ANSKOG BB
STEFANA DE^ANSKOG BB
GROMILJAK BB
VELJACI
DONJE RAVNE 1
HAN BILA LAGER BB
Srijeda, 22. 10. 2014.
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
3389002206520314
3381602200038659
3385402200035074
3389002202350769
3381202200523776
3383202266270179
3389002211322396
2967
2968
2969
2970
2971
2972
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Broj 86 - Stranica 63
3389002206853024
3381502200107437
3389002210915869
3383202200298830
3382002200547210
3383202250744359
JIM PPUD DOO VITEZ
JKP LJUBU[KI DOO
JKP SANA SANSKI MOST
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA BUGOJNO
J.L.J.M. DOO ME\UGORJE-^ITLUK
JMK ELECTRONIC
[email protected] VL.ALI] ADIL
MIRI^INA
JOCKEY XY DOO BIHA]
JOKA D.O.O GLAMO^
JOKANOVI] DOO BABANOVAC TRAVNIK
JOKEY VL.HALJKOVI] SENAHID
JOKOHAMA B.H. D.O.O. POSU[JE
JONATAN D.O.O
VITEZ
LJUBU[KI
SANSKI MOST
BUGOJNO
ME\UGORJE
SARAJEVO
MIRI^INA
-GRA^ANICA
BIHA]
GLAMO^
TRAVNIK
SARAJEVO
POSU[JE
[email protected]
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
3383202250272357
3383002200432991
3382202200507624
3382202200457669
3381502281090312
3383502200236638
3383102200356938
3385802200007506
3389002211354406
JONUZ COMPANY D.O.O. SARAJEV
JOPA D.O.O. LUKAVAC
JOSA FOTOGRAFSKA RADNJA [ BRIJ
JO[OTI] D O O [ BRIJEG
JOVANA VL. JOVICA DRAGA[
JOVANI]-GALANTERIJA D.O.O
"JOZINOVI]-J" D.O.O. @EP^E
JP KOMRAD ZENICA
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU DOO TUZLA
[email protected]
LUKAVAC
[IROKI BRIJEG
[IROKI BRIJEG
DRVAR
BANJA LUKA
@EP^E
ZENICA
TUZLA
2982
2983
2984
3389002210670362
3384002200060752
3389002208683220
KUPRES
KUPRES
SARAJEVO
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
3381502200082314
3382702250539229
3381702200046414
3389002207832433
3381602200861898
3382202200319444
3389002207984044
GLAMO^
STOLAC
NEUM
NOVI TRAVNIK
LJUBU[KI
[IROKI BRIJEG
SARAJEVO
DALMATINSKA BB
HUMSKA BB
PUT SV ANTE BB
LJUDEVITA GAJA 39.
ZRINSKOFRANKOPANSKA BB
KRANJ^EVI]EVA BB
AZIZE [A]IRBEGOVI] 2
2992
3389002207983171
SARAJEVO
AZIZE [A^IRBEGOVI]A 2
2993
3381602276529270
88320 LJUBU[KI
ANTE STAR^EVI]A B.B.
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3386802200168961
3386802200225027
3389002211004818
3382002200312567
3389002211101042
3382302200267447
3384402212225696
3381102200414171
3381202201126631
3382002200395502
3381102200076029
3385202200186113
3383202250160807
"J&P" DOO KUPRES
"J&P" DOO KUPRES
JP GEODETSKI ZAVOD BOSNE I
HERCEGOVINE SARAJEVO
JP KOMUNALAC GLAMO^ D.O.O
JP KOMUNALNO DOO STOLAC
JP KOMUNALNO NEUM DOO NEUM
JP STAMBENA UPRAVA NOVI TRAVNIK
JP VETERINARSKA ST LJUBU[KI
JP VETERINAR.STANICA
JU KANT.CENT.ZA SOCIJALNI RAD-ZA
JAVNE KUHINJE
JU KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI
RAD SARAJEVO
JU LJEKARNE @UPANIJE
ZAPADNOHERCEGOVA^KE
J.U. OP[TA BOLNICA
J.U. OP[TA BOLNICA
JUBIL DOO SARAJEVO
JUG KOMERC
JUPITER DOO SARAJEVO
JUPITER VERPUTZ D.O.O.
JURAJ DOO TUZLA
JURICA SUR
JURI] DRVO ^ITLUK
JURI] STR POSU[JE
JURKOVI] STR
JU[I]KA D.O.O. CAZIN
JUTARNJE NOVINE D.O.O.
HARMANSKI SOKAK 7
DR.ANTE STAR^EVI]A BB
BABANOVAC BB
PATRIOTSKE LIGE 4
KRALJICE JELENE 1
STUPSKO BRDO-TC
HECOPROM BB
[email protected] DRUM BB
D BISTARAC BB
TRG DRANTE STAR^EVI]A BB
JAPLANI^KA 5
DRVAR SELO 104
VLADIKE PLATONA 1
GLOBARICA BB
BISTUA NOVA 17
ALEJA ALIJE IZETBEGOVI]A
BR.4
KRALJA TVRTKA BB
KRALJA TVRTKA BB
B.ME[E SELIMOVI]A 95
KONJIC
KONJIC
SARAJEVO
BANJA LUKA
SARAJEVO
TOMISLAVGRAD
TUZLA
^APLJINA
^ITLUK
POSU[JE
VI[I]I
CAZIN
SARAJEVO
3007
3008
3009
3010
3383402200740849
3383202250074380
3389002202372109
3389002202783486
JUTRO DOO KRE[EVO
JUVELIR PROMET D.O.O. SARAJEV
JZM DOO NOVI TRAVNIK
JZU UNIVERZIT KLINI^KI CENTAR
BOLNI^KA BB
BOLNI^KA BB
SARA^I BB
B LUKA BRA]E PI[TELJI]A 22
CRNI LABUDOVI 17 (P-147)
BUKOVICA BB
LJUBA^E DO BR. 69
TASOV^I]I BB
MARKOVAC BB
RASTOVA^A BB
^ELJEVO
PJANI]I BB
MUHAMEDA [email protected]]A
3/3
FRA GRGE MARTI]A 108
BRANILACA SARAJEVA 25
MEHMEDA SPAHE 1
TRNOVAC BB
KRE[EVO
SARAJEVO
NOVI TRAVNIK
TUZLA
\URE PUCARA BB
ALBERTA FORTISA BB
ME[E SELIMOVI]A BB
NN
ME\UGORJE BB
[email protected] BIJEDI]A BB
CENTAR BB
Broj 86 - Stranica 64
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
BIHA]
BIHA]
BIHA]
BOS. KRUPA
[IROKI BRIJEG
VELIKA
KLADU[A
LIVNO
SARAJEVO
BIHA]
BREZA
CAZIN
Srijeda, 22. 10. 2014.
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3385002201004318
3389002211331223
3385002200150718
3385302200005882
3382202200486187
3385102200268471
K & K D.O.O. BIHA]
K - S D.O.O. BIHA]
K - S D.O.O. BIHA]
K A L SUR VL. KADI] LEJLA
K G KIOSK STR VL S KVESI]
K I N TR VL.HALILOVI] FIKRETA
ME[E SELIMOVI]A 40
^EKRLIJE BB
^EKRLIJE BB
SOKAK 1
FRA D BUNTI]A BB
GLAVICA 71
3017
3018
3019
3020
3021
3381502200031583
3383202200435212
3385002200250628
3389002205073656
3389002211214435
3022
3023
3381102200566752
3389002211212689
3024
3386502246509659
KA^AR EXPORT-IMPORT DOO GLAMO^
KADI] VL.KADI] HIMZO
KAF D.O.O. BIHA]
KAFANA PLANA VL.HUBI] OMER BREZA
KAFE BAR BLACK & WHITE VL. [ABI]
FAHRUDIN CAZIN
KAFE GRIL 2D
^APLJINA
KAFE SLASTI^ARNA ALTAMIRA VL. BE]IRI SARAJEVO
[email protected]
KAFE SL."IDILA" KAFE SL."IDILA"
KALESIJA
3025
3026
3027
3028
3383402200465175
3381702200148167
3385502200112378
3381102246124548
KAFFE ANA MARI SUR KRE[EVO
KAFFE BAR PIRAMIDA NEUM
KAFFE-BAR DEJTON VL. GLAVA[
KAFI] CAFFE BAR ^APLJINA
KRE[EVO
NEUM
TE[ANJ
^APLJINA
3029
3030
3031
3032
3382002200574855
3389002211269822
3385202201745388
3385102226675654
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3386202200003121
3382002200403553
3389002202380160
3389002211402615
3385802200064542
3383002250252191
3382502200748848
3385802200028070
KAIROS
KAISHO DOO SARAJEVO
KAJTEZ S.P.K.VL.KAJTAZOVI] I.
KAKADU CAFFE BAR VL. TABAKOVI]
SANEL
KALABRIA-TURS D.O.O. GRA^ANI
KALE D.O.O
KALE DOO DONJI VAKUF
KALE-KASKO DOO SARAJEVO
KALEN DOO ZENICA
KALEN DOO ZENICA
KALEN DOO ZENICA
KALEX D.O.O. VITEZ
POSU[JE
SARAJEVO
CAZIN
VELIKA
KLADU[A
GRA^ANICA
POSU[JE
DONJI VAKUF
SARAJEVO
ZENICA
ZENICA
ZENICA
STARI VITEZ
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3389002211189506
3385802200156498
3381402277371434
3382002200563118
3385402228550649
3383202251188425
3381002250500320
3383602200373791
KALEX K-EL D.O.O. ZENICA
KALEX K-EL D.O.O. ZENICA
KALFARM DOO GRUDE
KALIMERO DOO B. LUKA
KAL-M-[PED DOO SANSKI MOST
K.A.M. D.O.O. SARAJEVO
KAMBER COMMERCE DOO
KAMEN-JAJCE DOO JAJCE
ZENICA
ZENICA
GRUDE
BANJA LUKA
SANSKI MOST
SARAJEVO
MOSTAR
JAJCE
3049
3389002203669193
TURBE
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3382002200038833
3382502200510422
3382002200795142
3383202265980440
3383202250034222
3383002200226963
3381002250172072
3381602201019717
3385502200428210
3389002210632047
KAMENOREZA^KA RADNJA MELIS
VL.A[^I] MURIS TURBE
KAMIN DOO POSU[JE
KAMIN SUR RESTORAN VITEZ
KAMPING DOO
"KAMPO MIL"DOO SARAJEVO
KANAVA D.O.O. SARAJEVO
KANDELA D.O.O. TUZLA
KANGRA T.R
KANI DOO LJUBU[KI
KANTINA SUR VL.[ARANOVI] M.
KAONIK-N DOO BUSOVA^A
[email protected]
DALMATINSKA BR 13
KUMENTA 34
VI[NJIK 7
KAMBEROVI]A ^IKMA BB
KAMBEROVI]A ^IKMA BB
KAMBEROVI]A ^IKMA BB
BRANILACA STAROG VITEZ
BB
KAMBEROVI]A ^IKMA BB.
KAMBEROVI]A ^IKMA BB.
SOVI]I-PRLI]I 345
IVE ANDRI]A BR 56
OKRE^ BB
BULBULISTAN 4
MLADENA BALORDE 1
STJEPANA TOMA[EVI]A 11,
70101
BOSANSKA 39
POSU[JE
VITEZ
POSU[JE
SARAJEVO
SARAJEVO
TUZLA
MOSTAR
LJUBU[KI
TE[ANJ
BUSOVA^A
PUT ZA GRUDE BB
KRALJA PETRA KRE[IMIRA IV
DALMATINSKA BB
RAKOVI^KA CESTA BR.78
PUT @IVOTA BB
RUDARSKA 21
NN
FRA PETRA BAKULE BB
MEDAKOVO
KAONIK BB
SS KRANJ^EVI]A BB
MERHEMI]A TRG BB
JABLANSKA 313/4
B.GRADA BB
VIII KRAJI[KE BRIGADE 28
TASOV^I]I BB
[email protected] 22
@RTAVA GENOCIDA U
SREBRENICI
FRA GRGE MARTI]A BB
SUN^ANA OBALA BB
JELAH BB
TRG BANA JOSIPA JELA^I]A
BB
NN
RADI]EVA 8
PE]IGRAD BB
MILANA PILIPOVI]A BB
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
3060
3382002200266104
KA-PA STR POSU[JE
POSU[JE
3061
3062
3385202200375263
3382302263348584
3063
3064
3065
3066
3389002211384864
3382502200642536
3383202265825337
3381702200368454
KAPI] HASIB -SAMOSTALNA P^ELAR
KAPIS D.O.O. TVORNICA KABELA
TOMISLAVGRAD
KAPO PROMET DOO VITEZ
KAPO PROMET T.D. VITEZ
"KAPROM"D.O.O.SARAJEVO
KARADAK DOO NEUM
VITEZ
VITEZ
SARAJEVO
NEUM
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3384302222542330
3385002200263141
3381102200275946
3383202251075032
3385002200460245
3381002200528636
3383002200263338
3382202200150664
3382202201123865
3382702200333581
3382502279955071
3078
3079
3080
3081
Broj 86 - Stranica 65
FRA GRGE MARTI]A BB
POSU[JE
CAZIN
KAPI]I 546
TOMISLAVGRAD MALOG MARIJANA BB
OLOVO
BIHA]
^APLJINA
SARAJEVO
BIHA]
MOSTAR
TUZLA
[IROKI BRIJEG
[IROKI BRIJEG
STOLAC
VITEZ
3386902227068123
3383202250699836
3385002200841261
3385802203139054
KARAGI] TRADE COMPANY DOO OLOVO
KARAKA[ D.O.O. BIHA]
KARAOTOK DOO ^APLJINA
KARAPINO D.O.O. SARAJEVO
KARARA D.O.O. BIHA]
KARLA MOSTAR
KARMELA FRIZERSKI SALON
KASA ZADRO DOO [ BRIJEG
KASAR DOO
KASARNA UR CRNI]I STOLAC
KASPER AUTOPRIJEVOZNIK VL. AMIR
KASPER, VITEZ
KASTEL-]ELE[ D.O.O.
KASUM EXPORT-IMPORT D.O.O. T
KASUPOVI] D.O.O. BIHA]
KA[MIR ZENICA DOO
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3387202277650407
3385002200033057
3383202250597113
3382202200479009
3383402200363422
3381502200025375
3389002210407395
3385002200921577
3381002200458020
3382802200017647
3383202266496965
3385102226711253
KA[O AUTO DOO SARAJEVO
KATARINA D.O.O. BIHA]
KATO D.O.O. SARAJEVO
KATRAN DOO [IROKI BRIJEG
KAURIN COMMERCE DOO KISELJAK
KAURIN DOO LIVNO
KAVAZ AUTO [KOLA TRAVNIK
KAVKAZ UR VL. ^ATAKOVI] H
KB OPSKRBA DOO MOSTAR
KBM DOO
"K&DATA"D.O.O.
KEBAB KU]A "NOA" VL. ALI] EDIN
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3385402200804963
3385802221010625
3381802200601928
3383002250296908
3383202200148092
3385302200057583
KEE-I DOO SANSKI MOST
K.E.F. DOO ZENICA
KEKEC D.O.O. ORA[JE
KEMIJSKA INDUSTRIJA KAMNIK D
KENA SZR PEKARA SARAJEVO
KENAN SZFR VL.BRATI] AJKA
SARAJEVO
BIHA]
SARAJEVO
[IROKI BRIJEG
KISELJAK
LIVNO
TRAVNIK
BIHA]
MOSTAR
USKOPLJE
HRASNICA
VELIKA
KLADU[A
SANSKI MOST
ZENICA
ORA[JE
TUZLA
SARAJEVO
BOS. KRUPA
3100
3101
3102
3383002200036940
3383002251243143
3385102200382543
KENDI D.O.O. TUZLA
KENDI D.O.O. TUZLA
KENDI] PROMET DOO V. KLADU[A
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3389002209933841
3385802200070750
3384002200061625
3381402200111128
3381002202224972
3381002200413497
3381002254994815
3382202200311296
KENO STR OLOVO
KENOPROMET D.O.O. ZENICA
"KEOMS" DOO DONJI VAKUF
KEPALO KOP DOO GRUDE
KERAMETAL-STILL DOO MOSTAR
KERAMET-COLOR DOO MOSTAR
KERAMIKA D.O.O. MOSTAR
KERKAM SAM ZAN KER DJELATNOST
[email protected]]I
[email protected]]I
BIHA]
ZENICA
TUZLA
TUZLA
VELIKA
KLADU[A
OLOVO
ZENICA
DONJI VAKUF
GRUDE
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
[IROKI BRIJEG
STARI VITEZ BB
STARI VITEZ BB
MUSTAFE BEHMENA 33.C
TRG NIKOLE BA^I]A
KARADAKA
KARAGINO POLJE 44
MIMARA HAJREDINA 6
KARAOTOK
KOLODVORSKA 12
/SLAVKA RODI]A/ EVLIJE 58
BLEIBUR[KIH @RTAVA 8C
FADILA JAHI]A 4
[email protected] BB
FRA DIDAKA BUNTI]A 86
CRNI]I KULA BB
325. BRDSKE BRIGADE BB
VITEZ
[email protected] BB
VRBANJA 53
MEHMEDA KOLAKOVI]A 22
BULEVAR KRALJA TVRTKA I
BR. 17
TRG SOLIDARNOSTI 4
VEDRO POLJE BB
POFALI]I 50
PUT ZA MOSTAR BB
ZANATSKI CENTAR BB
SESTARA MILOSRDNICA 34
KALIBUNAR 28 C
HATINA^KI PROGON 68
VJEKOSLAVA VRAN^I]A 7
VRSE BB
PUT FAMOSA 38
MAHMUTA ZULI]A [email protected] 8
[email protected] BB
[email protected] 90
TRECA 96
RUDARSKA 72
TRG HEROJA 19
503 SLAVNE BRDSKE BRIGADE
V NAZORA 6
V NAZORA 6
GORNJA VIDOVSKA 109
SARAJEVSKA BB
LUKOVO POLJE 46 ZENICA
PRUSAC BB
VRU]ICE BB
GORANA^KA BR 3
MIJATA TOMI]A BB
M. TITA 237
LJUTI DOLAC BB
Broj 86 - Stranica 66
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
3111
3112
3113
3114
3115
3383202250424065
3382502200085950
3389002211181358
3385702200015756
3389002200953290
3116
3117
3118
3383002250842824
3385402228602447
3389002209718986
3119
3120
3389002205200241
3385102200251302
KESTA COMERCE D.O.O. SARAJEV
KESTEN DOO VITEZ
KETTELE-IVA D.O.O. POSU[JE
KG-COMERC D.O.O.VISOKO
KGI-KONSTRUKT DOO ZA PROJEKTOVANJE
I [email protected]
KHK D.D. KUKAVAC
KI DESIGN DOO SANSKI MOST
KI UGOSTITELJSKA RADNJA VL [email protected]]
ALMEDIN
KIB STR VL. MUHI] INDIRA SARAJEVO
KIBIC UR VL. KARAJI] FIKRE
3121
3122
3382202201056935
3389002203355010
KIBO-KOMERC DOO [. BRIJEG
KI^IN DOO GORNJI VAKUF - USKOPLJE
3123
3124
3125
3126
3127
3385002206192460
3389002211170688
3385002200353254
3381602200530934
3389002204266616
3128
3129
3130
3131
3132
3383402200711361
3383202250967362
3381602200408811
3385002200117932
3385102200072046
KID DOO BIHA]
KIDFASHION DOO SARAJEVO
KIESINGER FITTINGS & TUBES
KIH-TRADE
KIJA STR VL.HAZNEDAREVI] \IHA
BUGOJNO
KIKAN SUR KISELJAK
KIKO D.O.O. SARAJEVO
KIM CAFFE RESTAURANT
KINDL D.O.O. BIHA]
KINER D.O.O. VELIKA KLADU[
3133
3134
3135
3136
3137
3389002211537445
3382002200376878
3381002201396398
3382202200300529
3383502200417737
KING BH DOO MOSTAR
KING -CAFFE BAR VL.ZVONKO GALI
KING MOSTAR
KING SUR [IROKI BRIJEG
KINGS EXPORT IMPORT DOO
KISELJAK
VOGO[]CA
LJUBU[KI
BIHA]
VELIKA
KLADU[A
MOSTAR
POSU[JE
MOSTAR
[IROKI BRIJEG
BANJA LUKA
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3386902231721213
3381302212060951
3381602200195508
3381602200269616
3385502203373130
3381002202467569
3386302200077030
3383402200135181
3383002251082511
3383302200190573
3385702200040685
3389002210668713
3384002200058133
3382702200060429
3386302200049579
3385802200035151
3382802200079145
3381502200002095
3383002250975714
3381602200858309
3383002250819738
3383002200537363
3383302200495735
3385202200172727
3381302221303790
KIOSK DIDI ZAKOMAC AIDA
KIOSK FA MOSTAR
KIOSK KRU[KA STR
KIOSK MIRKEC STR
KIOSK SM USORA
KIOSK TONIX 2 MOSTAR
KISELJAK D.O.O. SREBRENIK
KISELJAK TOURS KISELJAK
KISOFT KLADANJ
KISS CAFE BAR
KIT D.O.O. VISOKO
"KIWI" DOO BUGOJNO
"KIWI" DOO BUGOJNO
KIWI STR STOLAC
KIZIROGLU D.O.O. SREBRENIK
KK ZENICA-^ELIK ZENICA
KLAS COMERC
KLAS DOO LIVNO
KLAS. PROD. KIKA TUZLA
KLASIK PROM DOO
KLEJ DOO
KLEJ DOO
[email protected]] SZR G DUBICA
KLESARSTVO-ZULI] D.O.O. CA
KLIMA SHOP "LERO" MOSTAR
SARAJEVO
MOSTAR
LJUBU[KI
LJUBU[KI
USORA
MOSTAR
SREBRENIK
KISELJAK
KLADANJ
[email protected]
VISOKO
BUGOJNO
BUGOJNO
STOLAC
SREBRENIK
ZENICA
USKOPLJE
LIVNO
TUZLA
LJUBU[KI
TUZLA
TUZLA
[email protected]
CAZIN
MOSTAR
Srijeda, 22. 10. 2014.
SARAJEVO
VITEZ
POSU[JE
VISOKO
SARAJEVO
GRADA BAKUA 7
POSLOVNI CENTAR 96
PUT ZA JUKI]E BB
LUKE 4 L3/6
TEPEBA[INA 37 A
LUKAVAC
SANSKI MOST
KAKANJ
@ELJEZNI^KA 1
[email protected] BB
A. IZETBEGOVI]A BB
SARAJEVO
VELIKA
KLADU[A
[IROKI BRIJEG
GORNJI VAKUF USKOPLJE
BIHA]
SARAJEVO
BIHA]
BANJA LUKA
BUGOJNO
GORNJA BREKA 69
AHMETA [email protected] -BRENE
BB
TRN BB
VOLJEVAC BB
ALEKSE [ANTI]A 2
HASANA BRKI]A 14
HAMZE HUME BB
LI^KA 18
GROMILE IV 46
VI[NJICA POLJE 20
[IPSKA 25
LJUBUÜKI
POVELJA KULINA BANA 6
IBRAHIMA [email protected] 1
MUSALA
JUKI]A OKU^ BB
CIM SMR^ENJACI 11
FRA DIDAKA BUNTI]A 6A
KRALJA PETRA I
KARA\OR\EVI]A97
ZMAJA OD BOSNE BB
DUBROVA?KA BB
KLOBUK BB
A [IMI]A BB
SIV[A BB
PETRA KRE[IMIRA IV BB
NN KISELJAK BB
ZANATSKI CENTAR BB
FADILA KURTAGI]A
TITOVA BB
DONJE ROSULJE 25
KOVA^U[A IV 17
KOVA^U[A IV 17
NN
HAZIMA FAZLI]A BR 30
KRALJA TVRTKA I 5
USKOPLJE
SPLITSKA 5
ALBINA HERLJEVI]A 10
BANA JELA^I]A BB
ISMET KAPETANOVI]A 22
ISMET KAPETANOVI]A 22
GORNJA DUBICA 150
KLI^I]I BB
BRA]E FEJI]A BB
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
3163
3389002201694467
3164
3383202200063120
KLIMOTEHNA D.O.O. ZA TRGOVINU I
USLUGE
KLISALBI AUTO KU]A
3165
3389002206838086
KLISALBI AUTO KU]A
3166
3167
3168
3169
3382302200514506
3382002200176088
3382002200551575
3385602229083557
3170
3389002201569628
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3385302200063791
3385302200293972
3385502200529090
3383602200148169
3389002204092695
3381502200544519
3382002200368827
3385002206014077
3381002201499994
3381802200080941
3389002203898404
3182
3381202247528327
KLI[ANIN MESNICA
KLJENAK D.O.O.
KLJENAK SUR [email protected]
KLJU^ D.O.O.
ZANATSKO,TRGOVA^KO,PROIZVODNO
DRU[TVO
KLUB BORILA^KIH VJE[TINA ISAK ZENICA
TOMBOLA-BINGO
KLUB INKOGNITO VL.[ARI] ZLATAN
KLUB PENZIONERA UR - VL.[A
KLUB 2003 D.O.O. TUZLA
KLUB 202
KLUB 9002 SARAJEVO
KMB DOO LIVNO
KMB PRODUKT DOO
KMF-KM.ZA PIT.BOR.I RVI-PODRA^
KNEZOVI]-Z MOSTAR
[email protected]] STR UGLJARA
KNJIGOVODSTVENI SERVIS BOBAN
VL.ANKICA JURI^I]
KNJIGOVODSTVENI SERVIS IVANA ^ITLUK
3183
3384202214552930
3184
3389002210531264
3185
3186
3187
3188
3385802203157775
3383002261752317
3381602200765577
3383202267648452
KNJIGOVODSTVENI SERVIS MK VL.
KAPETANOVI] MELISA
KNJIGOVODSTVENI SERVIS VAHA NOVI
TRAVNIK
KNJIGOVODSTVO ZENICA DOO
KNJIG.SERVIS KONTO
[email protected] ANTEA STR
KNOP DOO ZA TRG I USL
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3382002200036020
3381602276493477
3385202200355669
3382702200389841
3381602276593387
3385002200651141
3382202200348932
3383002250428052
3382002200420431
3381602201110509
3383202251002864
3383002250527089
3385502200164079
3386202200022812
3381002250352298
3381602200394455
3381602200378450
3383002251253813
3386902231623146
3382002200282109
3382302200108755
3382202200443313
KOBAKO DOO
KOBALT PLIN DOO
KOBAR D.O.O. [email protected]
KOD BE]E STOLAC
KOD [email protected] SUR LJUBU[KI
KOD HUSE UR BIFE VL. VUKOV
KOD OBNOVE BUFFET [.BRIJEG
KODING D.O.O. GRA^ANICA
KOJI] PROMET
KOKA VELJACI VL.FRANJO P.
KOKA-EMI D.O.O. SARAJEVO
"KOKAPRODUKT" D.O.O. GRA^ANICA
KOKO MAGLAJ
KOKO DZADA DOO
KOKOT COM D.O.O
KOKOT COM D.O.O.
KOLAK DOO
KOLAK-M D.O.O. TUZLA
KOLIBA SUR NO]NI BAR
KOLNIK A.[KOLA M.T. POSU[JE
KOLO TISAK
KOLOBARI] DOO [IROKI BRIJEG
SARAJEVO
Broj 86 - Stranica 67
VELIKA DRVETA 6
SARAJEVO
DR FETAHA BE]IRBEGOVI]A
23 A
SARAJEVO
DR FETAHA BE]IRBEGOVI]A
23 A
TOMISLAVGRAD [UJICA BB
POSU[JE
FRA GRGE MARTI]A BB
POSU[JE
FRA G MARTI]A BB
MAGLAJ
BIJELA PLO^A BB
ZENICA
STARA ^AR[IJA BB
BOS. KRUPA
BOS. KRUPA
TUZLA
JAJCE
SARAJEVO
LIVNO
POSU[JE
BIHA]
MOSTAR
ORA[JE
@EP^E
PATRIOTSKE LIGE BB
OTOKA-^AR[IJA BB
ARMIJE BIH BR. 3
H V HRVATINI] BB
NURIJE POZDERCA 10
BEGOVA^A BB
MELJAKU[A BB
ALIJE \ERZELEZA BB
DR.MILANA [UFFLAYA 40
UGLJARA 46 A
PRVA BB
^ITLUK
ZAVIDOVI]I
^ITLUK BB (ZAKUP KOD
NIKOLE MARIN^I]A)
CENTAR, PRVOMAJSKA BB
PUCAREVO
VODOVOD BB
ZENICA
TUZLA
LJUBU[KI
SARAJEVO
NOVO
SARAJEVO
POSU[JE
LJUBU[KI
[email protected]
STOLAC
LJUBU[KI
BIHAC
[IROKI BRIJEG
GRA^ANICA
BANJA LUKA
LJUBU[KI
SARAJEVO
GRA^ANICA
MAGLAJ
GRACANICA
LJUBU[KI
LJUBU[KI
LJUBU[KI
TUZLA
SARAJEVO
POSU[JE
TOMISLAVGRAD
[IROKI BRIJEG
BULEVAR KULINA BANA 28
ALIJE ALIJAGI]A 27
ZRINSKI FRANKOPANA BB
KOLODVORSKA BR. 12
MELAKU[A BB
BANA JELA^I]A BB
^AVA BB
KNEZA DOMAGOJA BB
J.DALMATINCA BB
KASIMA ]EHAJI]A 43
STJEPANA RADI]A 22
GRA^ANI^KIH GAZIJA BB
J RAÜ[email protected] 22 BANJA LUKA
VELJACI
TRG SOLIDARNOSTI BB
ARMIJE BIH 15 A -035/703-369
OMERDINO POLJE BB
GORNJI @IRI]
VOJNI]I BB
LJUBUÜKI
Z FRANKOPANA 14
RUDARSKA 29
[email protected]^KA BR.15
VIR POSUÜJE
KOLO
TRG ANTE STAR^EVI]A BB
Broj 86 - Stranica 68
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3382202256933203
3383002251381368
3383202250254509
3386402200133091
3382002200313440
3381102200175066
3384002200039509
3383502200300755
3381002201929995
3386702218849032
3381202200407861
3382302200010494
3389002200677713
3381602200401536
3382002200257277
3383202250514178
3386802200234921
3386802200170513
3383002250300303
3389002206579387
3386402200112527
3381402200518043
3386102200060356
3383402200675762
3382702250643504
3384402215169743
3389002206801323
3381002200037040
3382502279857974
3381102200024328
3385002200085728
3383002250557353
3382502200333979
3389002206889884
3383302200473328
3382002200622094
3385502200067855
3382802200002321
3381002201979853
3381602200227712
3389002206501690
3389002207258969
3389002209009722
3385502203449178
3385502200011595
3389002206403526
3389002203265964
3381502200018294
3381602200521040
3382002200066381
3382502200623815
3383302200390393
3382302200678727
3382302200063068
3385002262421032
3381302219816198
3383202250221529
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
"KOMAR" VL. MARKO BOK[I]
KOMERC - ^OLI] D.O.O. TUZLA
KOMERC - ^OLI] D.O.O. TUZLA
KOMETA D.O.O. @IVINICE
KOMIL
KOMISION STR
"KOMMART" DOO BUGOJNO
KOMPA TRADE DOO SRPSKO SARAJEV
KOMPAS D.O.O. MOSTAR
KOMSEL DOO TRAVNIK
KON DOO BANJA LUKA
KONEX D.O.O.
KONFED.E.M DOO KAKANJ
KONFEKCIJA VITINA DOO LJUBU[KI
KONI D.O.O. KONJIC
KONIG D.O.O
KONJIC-MILK P.O. KONJIC
KONJICPROMET
KONJI] D.O.O
KONJUH D.D. @IVINICE
KONJUH D.D. @IVINICE
KONOBA DOO GRUDE
KONOBA LEO LUKAVAC
KONOBA GAZ KISELJAK
KONOBA STARI GRAD STOLAC
KONOBA SUMAN, VL. JAHI] MUNIB, TUZLA
KONSTRUKTOR DOO BUGOJNO
KONSTRUKTOR MOSTAR
KONSTRUKTOR VITEZ
KONSTRUKTOR-NERETVA D.O.O.
KONUS ECOL D.O.O. BIHA]
KONZUM PROMET D.O.O. TUZLA
KONZUM STR NOVA BILA
KONZUM-ENDI DOO BIHA]
KOOPERATIVA PODVU^IJAK ZZ [email protected]
KOP BENZ DOO
KOP D.O.O.
KORAK DOO
KORALJI DOO MOSTAR
KORDA SZVD
KORZO DOO BIHA]
KOSBIH-CZ DOO VISOKO
KOSECO - COMPANY DOO [email protected]]I
KOSOV^I] COMPANY DOO
KOSOV^I] KOMERC DOO
KOSTEL COMMERC DOO BIHA]
KO[ARKA[KI SAVEZ BIH
KOTARAC D.O.O.
KOTARD-PROM DOO
KOVA^ DOO POSU[JE
KOVA^ATRADE DOBOJ
KOVA^EVI] B.I.S.A COMMERCE
KOVA^EVI] GRADNJA D.O.O.
KOVINA KVALITET DOO T GRAD
KOZMETI^KI SALON LAMOUR
"KOZMETI^KI SALON LEJLA"
KOZMETI^KI STUDIO BIBA
[IROKI BRIJEG
TUZLA
TUZLA
@IVINICE
POSU[JE
^APLJINA
BUGOJNO
S.SARAJEVO
MOSTAR
TRAVNIK
BANJA LUKA
TOMISLAVGRAD
KAKANJ
LJUBU[KI
KONJIC
SARAJEVO
KONJIC
KONJIC
TUZLA
@IVINICE
@IVINICE
GRUDE
LUKAVAC
KISELJAK
STOLAC
TUZLA
BUGOJNO
MOSTAR
VITEZ
^APLJINA
BIHA]
TUZLA
NOVA BILA
BIHA]
[email protected]
LIVNO
JELAH
USKOPLJE
MOSTAR
LJUBU[KI
BIHA]
VISOKO
[email protected]]I
USORA
TESANJ
BIHA]
SARAJEVO
LIVNO
LJUBU[KI
POSU[JE
DOBOJ
[email protected]
TOMISLAVGRAD
TOMISLAVGRAD
BIHA]
MOSTAR
SARAJEVO
Srijeda, 22. 10. 2014.
LJUTI DOLAC BB
M. TRIFUNOVI]A U^E 65
M. TRIFUNOVI]A U^E 65
@IVINICE GORNJE BB
M [URLANA 15
ZRINSKO FRANKOPANSKA
SULTAN AHMEDOVA 128
POSLOVNO [email protected] CENTAR BB
DR ANTE STAR^EVI]A BB
TURBE, VO]NJAK BB
NIKOLE TESLE BR 5
KONGORA BB
PODBJELAVI]I BB
VITINA BB
PODORA[AC BB
HASANA SU[I]A 11
VARDA 3A
M.TITA 8
VOJKA MILOVANOVI]A 26
PIONIRSKA 10
PIONIRSKA 10
PUT KR[TELICE BB
BISTARAC DONJI BB
ZENI^KI PUT BR 6
ZRINSKO FRANKOPANSKA BB
RADETA PELE[A 7
KULINA BANA 1
ANTE STAR^EVI]A BB
VITEZ BB
ANTE STAR^EVI]A 2
]AMILA [email protected]]A/NOV 8
MAHMUTA BU[ATLIJE 25
NOVA BILA BB
VINICA 26
RADOSLAVA MILANOVI]A 3
GABRIJELA JURKI]A BB
M.TITA BB
TRNOVA^A BB
ILI]I BARAKOVAC BB
N KORDI]A BB
BOSANSKA 13
SARAJEVSKA BB
[email protected] BB
@ABLJAK BB
[IJE BB
KOSTELA
BRANILACA SARAJEVA 21/4
ORGUZ B B
NOVOSADSKA 90
KOVA^I BB
SVETOG SAVE 1
VRBOVAC 30
SR\ANI BB T.GRAD
AK MIO^I]A BB
H. K. PRU[]AKA TO15
LACINA BB
BISTRIK MEDRESA 3
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3381602200803989
3383102200176712
3381802249396517
3381502200423172
3383002250368203
3385002200386331
3385202200104051
3383502200475646
3382302200425363
3385002200459566
3389002209562622
3279
3385102200132865
[email protected] @IGA DOO
KP COMMERCE DOO @EP^E
KPZ ODJ.ORA[JE DEPOZITNI
KR & LO
K&R TRADE D.O.O
KRAJINA - EXPORT D.O.O. BI
KRAJINA RK CAZIN
KRAJINA CO DOO BANJA LUKA
KRAJINA COMMERCE DOO
KRAJINAMETAL D.D. [email protected]
KRAJINI] DOO COMPUTER CONSULTING
BUGOJNO
KRAJI[NIK CAFFE SLAST. VL.I
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3389002200068456
3385802200022638
3382002200507052
3381202200432790
3383002250417382
3383402200090464
3381602200698744
3389002211008407
3389002211325015
3381102200164396
3383402200812144
3382302200500150
3389002207416885
3383102200010745
3382102200126904
3382002200311694
KRAS D.D. SARAJEVO
KREHI] D.O.O. ZENICA
KREKI] PROMET DOO
KREMPI SUR ML.RES.ME\.-^ITLUK
KREP D.O.O
KRE[EVOTRANS KRE[EVO
KRE[O SUR
KRIN-M.Z. DOO KAKANJ
KRISTAL DOO BUGOJNO
KRISTEL DOO
KRISTIAN DOO KISELJAK
KRISTINA STR
KRIVA RIJEKA DOO OLOVO
KRIVAJA @EP^E DOO @EP^E
KRIVI] DRU SA OGRA ODG PROZOR
KRLJI] KOMERC
3296
3297
3381202200408734
3389002204146239
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3381302231600631
3383202251261466
3382002200473005
3382502200930626
3381602201076753
3385302200154777
3385302200137996
3385302200021887
3381502200122569
3382202256897604
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3386902218094847
3386702200889967
3389002211038865
3381202200092805
3385402200837070
3389002202507909
3382002200561372
3385702203772469
3383402200775672
3389002209269294
3386602200051310
3383202250418827
3382202200099060
KRNDELJ DOO ^ITLUK
KROJA^KI MODNI SALON I SALON ZA
IZNAJMLJIVANJE
KROJA^KI SALON ANA
KRONN-EXPORT D.O.O. SARAJEVO
KR[IN-PROMET
KRUHOLZ DOO STARA BILA VITEZ
KRUNA DOO
KRUPA TRANSPORTI D.O.O. BO
KRUPLJANKA D.O.O. BOSANSKA
KRU[NICA - PREVOZ D.O.O. B
KRZNO D.O.O LIVNO
KS BEAUTY CENTAR HOLISTIK VL.ANA
[ARAVANJA
K.S.INVESTMENT DOO SARAJEVO
KSK D.O.O. NOVI TRAVNIK
KTK VISOKO DD VISOKO
KTL KRATOFIL DOO ^ITLUK
KUBIK A
KUGLA DOO ZENICA
KUK STR VL.D.^AMBER
"KULAK" DOO BREZA
KULE DOO KISELJAK
KULIN DOO ZENICA
KULUGLIJA DOO KLADANJ
KUMLA D.O.O. SARAJEVO
KUMOVITRANS DOO [IROKI BRIJEG
Broj 86 - Stranica 69
LJUBU[KI
@EP^E
ORA[JE
GLAMO^
TUZLA
BIHAC
CAZIN
BANJA LUKA
TOMISLAVGRAD
BIHA]
BUGOJNO
DOLE 25
GRABOVICA BB
DUSINE BB
CRNI VRH
TABA[NICE 41
HAZIMA [ABANOVI]A BB
UL.IZETA NANI]A BB
BRA]E PI[TELJI]A 1
KRALJA ZVONIMIRA BB
JABLANSKA BB
KULINA BANA BB
VELIKA
KLADU[A
SARAJEVO
ZENICA
POSU[JE
ME\UGORJE
TUZLA
KRE[EVO
LJUBU[KI
KAKANJ
BUGOJNO
^APLJINA
KISELJAK
TOMISLAVGRAD
OLOVO
@EP^E
PROZOR
BANJA LUKA
HA[IMA OKANOVI]A 4
^ITLUK
TUZLA
RADENKA ABAZOVI]A 1
SARAJEVSKA 115
RASTOVA^A BB
ME\UGORJE BB
KRE^ANSKA 17
RESNIK BB
CERNO
ZGO[]ANSKA L-C
KOP^I] 43
[email protected] 86
POTKRAJ BB
BUKOVICA BB
BRANILACA BB
ULICA PRVA BB
MAGLICE 9 PROZOR RAMA
BANJA LUKA MILOV
HRVA]ANINA BB
BLIZANCI BB
ARMIJE BIH 2A
MOSTAR
SARAJEVO
TRAVNIK
VITEZ
STUDENCI
BOS. KRUPA
BOS. KRUPA
BOS. KRUPA
LIVNO
[IRIKI BRIJEG
STJEPANA RADI]A 76F
KOLODVORSKA 11A
VILENI^KA 16
STARA BILA BB
STUDENCI BB
PROLETERSKA 33
PRVOMAJSKA 90
[email protected] BB
PRILUKA BB
TRG @RTAVA RATA BB
SARAJEVO
NOVI TRAVNIK
VISOKO
^ITLUK
SANSKI MOST
ZENICA
POSU[JE
BREZA
KISELJAK
ZENICA
KLADANJ
SARAJEVO
[IROKI BRIJEG
ZMAJA OD BOSNE 13
IVE ANDRI]A 31
PRIJEKO B.1
ME\UGORJE BB
MAHALA 23
ZMAJA OD BOSNE 27
ZAGREBA^KA BB
[email protected]^A BB 71370 BREZA
HAN PLO^A BB
TRG BIH 5
STARI] BR.1
ANTUNA HANGIJA 1
KO^ERIN BB
Broj 86 - Stranica 70
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3381502200377776
3389002208511045
3389002209716173
3389002201343909
3389002211275060
3385002200745910
3389002202847894
KUNA DOO LIVNO
KURTAGI] INZENJERING D.O.O.
KURT-COMPANY DOO KAKANJ
KURT&PLASTO
KVAK D.O.O. BIHA]
KVAK D.O.O. BIHA]
KVANTUM GROUP,FINANSIJSKO DRU[TVO
D.D.SARAJEVO
KVARK DOO
KVARNER -EXPORT-IMPORT ZENIC
KVESI] STR VL.V.KVESI]
K2 D.O.O.SARAJEVO
L & ANNA DOO
L B M PLAST DOO
L N DOO
LA COSTE CAFFE BAR VL.[.BEGI]
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3382002200531011
3385702200041558
3382202200607534
3386902265350822
3381602200252544
3382302200254934
3381602200059029
3385102202616938
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3386302205370320
3385002206284319
3382002200616856
3381602200233920
3383202250685480
3389002206418852
3381602200217915
3381602276562056
3383502200463036
3386302200020867
3386002200055220
3383402200014707
3382702200455704
3382502200490828
3381402200481377
3383202266182879
3381002202873320
3385402200040312
3386902231918511
3355
3356
3357
3358
3386002262042876
3385702200066584
3389002207254313
3389002202396359
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3383202200120253
3382202200944706
3381202200184761
3382002200068127
3382002200342928
3385002200675391
LADI COMERC D.O.O. SREBRENIK
LADY FRIZER-KOZMET.SALON BIHA]
LAKATU[ DOO POSU[JE
LAMA STR
LAMADRE D.O.O
LAMAX DOO BIHA]
LAMIM COMMERCE DOO
LAN DOO
LANA LAB DOO LAKTA[I
LAPIS DOO SREBRENIK
LARPROM D.O.O. GRADA^AC
LASER FIZIK DOO KISELJAK
LASICA D.O.O. STOLAC
LA[VANSKI PATRON-VITEZ
LATICA DOO GRUDE
"LD GRUP" DOO
LDM RASVJETA MOSTAR
LE - KOMERC D.O.O. SANSKI
LEADCOM DRU[TVO ZA TRGOVINU I
USLUGE DOO SARAJEVO
"LEDDING" D.O.O
LEDER-COMMERCE D.O.O. VISOK
LEDER-COMMERCE D.O.O. VISOK
LEJLA TR GRA^ANICA VL.IBRALI]
NEVRESA
LEJLA VL ROV^ANIN NUSRET
LEKO CO DOO [IROKI BRIJEG
LEN SZR PR.SOK.I NAP.^ITLUK
LENEX D.O.O.
LENTINI D.O.O
LEON D.O.O. BIHA]
3365
3366
3367
3368
3381402200112098
3386102200803570
3383502200058158
3385102200247034
LEONARDO DOO GRUDE
LEROS DOO
LES TRADE P.P.
LEVER D.O O. VELIKA KLADU[A
3369
3370
3371
3382502200742446
3383002250105042
3383002200292826
LEXI PROM DOO VITEZ
LHE - PROM D.O.O. GRADA^AC
LI TRGOVINA TUZLA
GRUDE
LUKAVAC
BANJA LUKA
VELIKA
KLADU[A
VITEZ
GRADA^AC
TUZLA
3372
3381002202169682
LIBANG MOSTAR
MOSTAR
Srijeda, 22. 10. 2014.
LIVNO
SARAJEVO
KAKANJ
SARAJEVO
BIHA]
BIHA]
SARAJEVO
BEGOVA^A BB
TRG HEROJA 30
311 LAHKE BRIGADE BR 47
MAR[ALA TITA 40
EDHEMA MULABDI]A BB
EDHEMA MULABDI]A BB
ZAGREBA^KA BROJ 50
LJUBU[KI
ZENICA
[IROKI BRIJEG
SARAJEVO
LJUBU[KI
TOMISLAVGRAD
LJUBU[KI
VELIKA
KLADU[A
SREBRENIK
BIHA]
POSU[JE
LJUBU[KI
SARAJEVO
BIHA]
LJUBU[KI
LJUBU[KI
LAKTA[I
SREBRENIK
GRADA^AC
KISELJAK
STOLAC
VITEZ
GRUDE
SARAJEVO
MOSTAR
SANSKI MOST
71000 SARAJEVO
STUDENCI 48
CRKVICE 60
[email protected]
STRO[I]I 11
VITINA BB
KAZAGINAC BB
HUMAC BB
UL. IZETA NANI]A BB
BAJAZITA KE[ETOVI]A BR.1
HARMANSKI SOKAK BB
SUTINA BB
LJUBU[KI
OBALA KULINA BANA 4/1
MUHSIMA RIZVI]A 19
H K GRADA[]EVI]A 1
PUT ZA ME\UGORJE BB
KRAJI[KA 6
[PIONICA BB
H.K.GRADA[^EVI]A B.B.
S DOCI 3A
BOBANOVO SELO BB
S S KRANJ^EVI]A BB
D MAMI]I LEDINAC 191
FERDE HAUPTMANA 7
TRG TIHOMIRA MI[I]A BB
DONJI KAMENGRAD BB
SALIHA [email protected]]A 10
GRADA^AC
VISOKO
VISOKO
GRA^ANICA
LEDENICE D.
CARICA 24
CARICA 24
PATRIOTSKE LIGE BB
[email protected]
[IROKI BRIJEG
^ITLUK
POSU[JE
POSU[JE
BIHAC
DRAGANA [email protected] 14
K DOMAGOJA 8
KRALJA TOMISLAVA BB
NN
VINJANI BB
HASAN PA[E PREDOJEVI]A
BB
LEDINAC BB
[KOLSKA 6/II LUKAVAC
4 JULA 40 NOVI GRAD
VII KORPUSA 22
KULINA BANKA PC 95
SARAJEVSKA BB
STUPINE IZMEDU B4 I 85
BLOKA
KNEZA DOMAGOJA 32
Srijeda, 22. 10. 2014.
3373
3386602200445809
3374
3386902228622839
3375
3383102200358781
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3383002251107634
3383202200881121
3383202267655436
3389002209427113
3381002200592753
3382002200811147
3382502200665719
3382002200442838
3381602200533650
3385002200345397
3383202250555112
3381402200101331
3385102200145378
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3389002209272786
3385802200046888
3382202200007104
3382202200021363
3383202265962689
3383202250109203
3389002201761203
3389002209224674
3383102200013461
3382002200429549
3383102200003664
3383102255790789
3389002201755092
3382002200575728
3389002206409928
3382002200010024
3381602200992072
3383202250650560
3389002203202526
3382202200004485
3381602200863644
3385302200118208
3383502200202688
3381202200143730
3382302200474348
3389002207570048
3383002200474895
3382002200735487
3383202265885089
3382002200465051
3381602200024206
3382002200767594
3383002200285745
3389002209605593
3383002250169353
3381502200334902
3381302221156544
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA
BIH, SARAJEVO
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA
BIH, SARAJEVO
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA
BIH, SARAJEVO
LIBITUM-TRADE D.O.O. TUZLA
LIBOS DOO
LIBOS DOO
LIBRA APOTEKA PZU
LIBRARIA DOO MOSTAR
LIDER DOO POSU[JE
LIDER DOO VITEZ
LIDIJA SFR POSU[JE
LIDIJA STR
LIDO D.O.O. BIHA]
LIDO D.O.O. GRA^ANICA
LIDVINA DOO GRUDE
LIGHT - FAVORIT D.O.O. VEL
LIGNO-CHEM D.O.O. ZENICA
LIGNO-CHEM D.O.O. ZENICA
LIJANOVI]I DOO [IROKI BRIJEG
LIJANOVI]I RENTA CAR DOO [ BRI
"LIKO SAS"DOO
LIKOMERC D.O.O.VISOKO
LIKVAL DOO SARAJEVO
LIMARSTVO DOO CAZIN
LIMEL DOO @EP^E
LIMI D.O.O
LIMORAD DOO @EP^E
LIMOVENT DOO @EP^E
LIMPROM SZD
LINA - KOMPANY D.O.O.
LINA INTERNATIONAL DOO SARAJEVO
LINDA D.O.O.
LINEA VL.RADMILA ^ULJAK
LINO D.O.O. SARAJEVO
LIO TRANS DOO [IROKI BRIJEG
LIO TRANS DOO [IROKI BRIJEG
LION DOO LJUBU[KI
LION UR KAFFE-BAR VL. [email protected] M
LIONEX D.O.O.
LIP TRADE TRGOVINA DOO ^ITLUK
LIPA SFR TG
LIPA DOO CAZIN
LIPA DOO TUZLA
LIPA STR.VL.IVANA PENAVA
"LIPA TRADE"DOOSARAJEVO
LIRA CAFFE BAR
LISICE DOO
LIVI TRADE DOO POSU[JE
LIVNICA ^ELIKA D.O.O. TUZLA
LIVNICA DD VARES
LIVRES D.O.O. TUZLA
LIVTEX D.O.O LIVNO
LJEKARNA BUNA MR PH GORDANA
GAJOVI], MOSTAR
Broj 86 - Stranica 71
SARAJEVO
MAR[ALA TITA 7 A
SARAJEVO
MAR[ALA TITA 7 A
SARAJEVO
MAR[ALA TITA 7 A
TUZLA
SARAJEVO
SARAJEVO
GRA^ANICA
MOSTAR
POSU[JE
VITEZ
POSU[JE
LJUBU[KI
BIHA]
GRA^ANICA
GRUDE
VELIKA
KLADU[A
ZENICA
ZENICA
[IROKI BRIJEG
[IROKI BRIJEG
SARAJEVO
VISOKO
71320 VOGO[]A
CAZIN
@EP^E
MOSTAR
@EP^E
@EP^E
GRA^ANICA
BANJA LUKA
SARAJEVO
POSU[JE
LJUBU[KI
[email protected]
[IROKI BRIJEG
[IROKI BRIJEG
LJUBU[KI
BOS. KRUPA
BANJA LUKA
^ITLUK
TOMISLAVGRAD
CAZIN
TUZLA
POSU[JE
SARAJEVO
POSU[JE
LJUBU[KI
POSU[JE
TUZLA
VARE[
TUZLA
LIVNO
MOSTAR
VELJKA LUKI]A 4
ENVERA ^OLAKOVI]A 26
ENVERA ^OLAKOVI]A 26
22 DIVIZIJE 14
FRA DUDAKA BUNTI]A 89
MELJAKU[A I BB
KRU[]ICA BB
S S KRANJ^EVI]A BB POSU[JE
LIPNO
BOSANSKOG STANKA BB
ZLATNIH LJILJANA 1
HRVATSKIH BRANITELJA 2
MUHAMEDA OMANOVI]A 11
VELIKOG SUDIJE GRA\E[E 3
VELIKOG SUDIJE GRA\E[E 3
VISOKA GLAVICA BB
VISOKA GLAVICA BB
[email protected] POLJE BR.40
D.MAHALA 49
DONJA JO[ANICA BB
[TURLI] 310
PARATNICA BB
RUDARSKA BR 64
POSLOVNI CENTAR XP
POSLOVNI CENTAR XP
TREPANI]I BR.6
PRVOMAJSKA 47
FERHADIJA 15
[IROKI BRIJEG
ZRINSKIFRANKOPANA BB
BRIJE[^ANSKA 23
FRA DOMINIKA MANDI]A BB
FRA DOMINIKA MANDI]A BB
LISICE 63
511 SLAVNA BBR BB
DUNAVSKA BB
POTPOLJE BB
MIJATA TOMI]A BB
GORNJA KOPRIVNA 56
RUDOLFA VIKI]A 36
LJUDEVITA GAJA BB
KOLODVORSKA 11/PR
ZAVELIMSKA BB
LISICE BB
GRADAC BB
BOSNE SREBRENE 14
METALSKA 1
ZLOKOVAC 1A
@UPANA @ELIMIRA 29
BUNA BB
Broj 86 - Stranica 72
3426
3427
3428
3382002200807752
3382702200300407
3382002200759543
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3385002261338415
3389002201658868
3381002250519235
3385802200095873
3382302200525273
3381402200613491
3381602200223153
3382702250517889
3389002211401742
3383102200378375
3382502279991640
3383202250004831
3386702218615262
3382702200312047
3382202200626255
3385902200016231
3381102200109106
3385102200297959
3386002200052504
3389002202166178
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3383402200723971
3383202266151548
3382302200173745
3381302221071766
3389002209326330
3382502200362303
3389002210406425
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3386402201380802
3383202266823370
3381402200456448
3389002210760475
3383402200893333
3381002202254266
3383402200237807
3381802249284094
3385202200333359
3382002200614043
3381802249309120
3381402200535988
3382502200497133
3382702200062272
3382202200237382
3382002200472132
3383002251149635
3382802200303991
3381602200230234
3385502203335882
3382002200104793
3386702218838362
3381102246002231
3385002200119775
3383102200363049
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
LJEKARNA PENAVA POSU[JE
LJEKARNA SKRA^I] ZD UST STOLAC
LJEKARNI^KA USTANOVA BIOFARM
POSU[JE
LJEKOVITO BILJE MILKA
LJELJAK-COMMERCE D.O.O.
LJEVO D.O.O. MOSTAR
LJILJAN-KOMERC D.O.O. ZENICA
LJUBAS COMMERCE DOO
LJUBO PROM DOO GRUDE
LJUBU[KA TKAONICA DOO
LJUCA LJUCA D.O.O.STOLAC
L.K.C.VALTER DOO SARAJEVO
LKW BARBARI] @EP^E DOO
L.K.W-SERVIS D.O.O. VITEZ
LOA DOO SARAJEVO
LOAN DOO TRAVNIK
LOCCO BAR SUR STOLAC
LODA COM DOO [ BRIJEG
LOGOS II DOO
LOGOSPHARMA LJEKARNA
LOLA KAFE-BAR - VL.TAHIROV
LOLI-POP D.O.O. GRADA^AC
LONG PLAY PIZZERIJA [email protected]]
[email protected]
LOOK DOO KISELJAK
LORA DOO SARAJEVO
LORETTA D.O.O.
LORIS T.R. MOSTAR
LOTOS DOO ZENICA
LOTOS STR VITEZ
LOTOS STR VL.ZAHIROVI] RASEMA
TRAVNIK
LOTOS TR VL.BEGI] EDINA
LOVAC D.O.O
LOVAC GOSTIONA GRUDE
LOVAC SUR VL. ALI] ISAD [email protected]]I
LOVCOMMERCE DOO
LPS COMMERCE DOO MOSTAR
LPS 2 STR KISELJAK
L&T SIGURNOST DOO ORA[JE
LU SZR - VL. [EHI] RAZIJA
LUCA STR VL.L.TOLI]
LUCI] DOO DOMALJEVAC
LUISIANA DOO GRUDE
LUKA & MARKO BUSOVA^A
LUKA STR
LUKA SUR [IROKI BRIJEG
LUKA-PROM DOO
LUKE D.O.O. OLOVO
LUKETINA DOO
LUKS STR
LUNA
LUNA D O O
LUNA FAST FOOD VL. MAGLI] NADIRA
LUNA TR
LUNA TR VL. IM[IROVI] ZINET BIHA]
LUNI STOLARSKA RADNJA @EP^E
Srijeda, 22. 10. 2014.
POSU[JE
STOLAC
POSU[JE
PUT ZA BATIN BB
HRVATSKIH BRANITELJA
FRA GRGE MARTI]A
BIHA]
MOSTAR
MOSTAR
ZENICA
TOMISLAVGRAD
GRUDE
LJUBU[KI
STOLAC
SARAJEVO
@EP^E
VITEZ
SARAJEVO
TRAVNIK
STOLAC
[IROKI BRIJEG
KAKANJ
^APLJINA
MALA KLADU[A
GRADA^AC
SARAJEVO
BOSANSKIH KRALJEVA 4
[EHOVINA BB
PODGORANI 48
CRKVICE 42 ZENICA
RO[KO POLJE BB
SOVI]I BB
STJEPANA RADI]A BB
HODOVO-LJUCA BB
VRAZOVA 14
POSLOVNI CENTAR XP BB
STARA BILA B.B.
]EMALU[A BR.3
ERIKA BRANDISA BR.19
RU\ERA BO[KOVI]A BB
UZARI]I BB
@ELJEZNI^KA 45
BRA]E RADI^A BB
GRAHOVO 95
[email protected] 2
GRBAVI^KA 34-C
KISELJAK
SARAJEVO
TOMISLAVGRAD
MOSTAR
ZENICA
VITEZ
TRAVNIK
LJETOVIK BB
SALIHA [email protected]]A 10
ZAOBILAZNICA BB
LACINA 5, VILA NERETVA
SEJDE SERDAREVI]A 1
VITEZ
KALIBUNAR BB
ZIVINICE
SARAJEVO
GRUDE
[email protected]]I
KISELJAK
MOSTAR
KISELJAK
ORA[JE
CAZIN
POSU[JE
DOMALJEVAC
GRUDE
BUSOVA^A
STOLAC
[IROKI BRIJEG
TRAVNIK
OLOVO
USKOPLJE
LJUBU[KI
MATUZI]I
MOSTAR
TRAVNIK
^APLJINA
[email protected]
@EP^E
TUZLANSKOG ODREDA BB
AHATOVI^KA 2
K KATARINE 9
@UNOVA^KA BB
[email protected]]I BB
KRU[EVO-SRETNICE BB
J B JELA^I]A
ULICA II BB
CAZINSKIH BRIGADA BB
MELJAKU[A BB
JOSIPA BANA JELA^I]A 27.
HRVATSKIH BRANITELJA 4
NIKOLA [UBI] ZRINJSKI
H.BRANITELJA BB
UZARI]I BB
RATANJSKA BB
OLOVSKE LUKE BB.
PIDRI[ BB
CRVENI GRM
MRAVI]I BB
BRA]E BALA]A 17
@ITARNICA BB
GNJILI[TA BB
TURIJA BB
[email protected] BB
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3381702200088318
3385202200336075
3385002200286421
3382002200517819
3385302200062821
3383402200256431
3381002201982375
3382202200081018
3389002210328922
3381102200278662
3382302200524303
3381002200781806
3385802203098993
3389002211085037
3382502200907540
M & D SUR NEUM
M - \UMI] D.O.O. CAZIN
M & H - HRAST D.O.O. BIHA]
M & M SUR VL.MARIJANA NENAD
M - MACAN & CO D.O.O. BOSA
M S SUR KISELJAK
M & S MOSTAR
M D M D.O.O. [IROKI BRIJEG
M KASUMOVI] DOO TRAVNIK
M 84 SUR
MABIJO LJUBAS DOO
MABO D.O.O. MOSTAR
MAC OIL D.O.O. ZENICA
MACCAO DOO SARAJEVO
MACCINA DOO VITEZ
NEUM
[email protected]
BIHA]
POSU[JE
BOS. KRUPA
KISELJAK
MOSTAR
[IROKI BRIJEG
TRAVNIK
^APLJINA
TOMISLAVGRAD
MOSTAR
ZENICA
SARAJEVO
VITEZ
3496
3497
3498
3499
3383302200159436
3381502200150020
3382002200064538
3389002210665027
[email protected]
LIVNO
MOSTAR
BUGOJNO
3500
3501
3383002200034127
3385102200073986
MACE DOO [email protected]
MACH DOO LIVNO
MACO D.O.O.
MACOLA DOO BUGOJNO, PROIZVODNJA,
TRGOVINA I USLUGE
MA^ D.O.O. TUZLA
MA]I-SHOP D.O.O
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3381002200053918
3381602201149018
3381002200590910
3382002200190250
3389002200067583
3382202200766226
3382202200720733
3381602200054567
3386802200188555
3383402200200171
3382502200239404
3383402200198522
3382302200216619
3385002200057113
3383002250684908
MAD
MAD DOO ZA TRGOVINU I USLUGE
MADELON DOO MOSTAR
MADEX D O O POSU[JE
MADIA DOO SARAJEVO
MADIC DOO [IROKI BRIJEG
MADONA CEFE BAR [ BRIJEG
MADONA 99 DOO
[email protected] OIL D.O.O. KONJIC
MAESTRAL EXPORT IMPORT KISELJA
MAESTRAL SUR VITEZ
MAGDALENA BUTIK STR
MAGGY DOO
MAGIS DOO BIHA]
MAGISTRALA DOO
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3381002201493592
3389002206888914
3383202200318424
3386902212035354
3382002200079864
3383002200105519
3383002251056709
MAGLA
MAGMA DOO CAZIN
MAGMA-B DOO SARAJEVO
MAGMA-B DOO SARAJEVO
MAGNA DOO
MAGNAT DOO KALESIJA
MAGNAT D.O.O. KALESIJA
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3383202265914577
3383202200047212
3382302200275498
3385602200839388
3381602200832410
3381602200687007
3385302200122670
3389002210987164
3383002200508845
3385302200509991
MAGNETIC D.O.O.SARAJEVO
MAGNUM SUR VL. [ILJEDI] SENAD
MAGNUM D O O TOMISLAVGRAD
MAGPETROL D.O.O MAGLAJ
MAGRAD & CO DOO
MAGRAD & CO DOO
MAGRAM D.O.O. BOSANSKA KRU
MAGRO PROM DOO NOVI TRAVNIK
MAHIREX DOO TUZLA
MAHMI] EMIN POLJOPRIVREDN
TUZLA
VELIKA
KLADU[A
MOSTAR
LJUBU[KI
MOSTAR
POSU[JE
SARAJEVO
[IROKI BRIJEG
[IROKI BRIJEG
LJUBU[KI
KONJIC
KISELJAK
VITEZ
KISELJAK
TOMISLAVGRAD
BIHA]
GRADA^AC
Broj 86 - Stranica 73
ZAGREBA^KA 7
[email protected] BB
KAMENICA, PLITVI^KA 29
NN
LIPIK BB
J B JELA^I]A BB
STJEPANA RADI]A 31
FRA DIDAKA BUNTI]A 93
HAN BILA BB
S S KRANJ^EVI]A
RO[KO POLJE BB
KRALAJ ZVONIMIRA 15B
[email protected] 7
DEREBENT 39
DANSKO-BOSANSKOG
PRIJATELJSTVA
MAJEVI^KA 8
PRILUKA BB
PARTIZANSKI PUT BR34
^AU[LIJE BB
PERE KOSORI]A 14
HASICE GRA^ANINA 29
BI[]E POLJE BB
HUMAC BB
CIM SMR^ENJACI BB
BRO]ANAC BB
[email protected] BIJEDI]A BB
FRA DIDAKA BUNTI]A 21
TRG DRANTE STAR^EVI]A 1A
OTO^KA BB
@IVA[NICA BB KONJIC
KOVA^I BB
VITEZ
J B JELA^I]A
KRALJA ZVONIMIRA BB
GRABE[KA 2
H.KAPETANA GRADA[^EVI]A
BB
MOSTAR
KNEZA VI[ESLAVA BR 14
CAZIN
LOJI]KA BB
SARAJEVO
ALIPA[INA 29
SARAJEVO
ALIPA[INA 29
TRAVNIK
]EHOVA BB TRAVNIK
TUZLA
MEHDINA [email protected]]A BB
KALESIJA
SENADA MEHDINA [email protected]]A
BB
SARAJEVO
[email protected] BIJEDI]A 180
SARAJEVO
KRANJ^EVI]EVA 18
TOMISLAVGRAD EMINOVO SELO
MAGLAJ
LIJE[NICA BB
LJUBU[KI
GRAB BB
LJUBU[KI
GRAB BB
BIHAC
UNSKA BB
PUCAREVO
MARGETICI BB
TUZLA
BOSNE SREBRENE DO BR 111
JEZERSKI
MAHMI] SELO BB
Broj 86 - Stranica 74
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3383102200252469
3381002200920031
3385302200112873
3382002200250972
3383402200165445
3382302200486958
3382702200123964
3385302200388547
3381602200165147
3381002202403258
3383002200148490
3381002201136826
3381002250506722
3382802200178182
3389002201930856
3389002206318942
3382202200717241
3381002200259170
3382202200011566
3383602241090317
3381002200076228
3383402200323361
3382002200516946
3382502200174123
MAHNJA^A ILZO DD @EP^E
MAJ & GO-ELEKTRONIK DOO MOSTAR
MAJ 92 BOS.KRUPA
MAJA FRIZERSKA RADNJA POSU[JE
MAJA STR
MAJA STR
MAJA STR CRNI]I STOLAC
MAJA TR [email protected] NAILA
MAJA 87 LJUBU[KI STR
MAJA-M DOO MOSTAR
MAJDA TRGOVKA VL.FO^I] EDINA
MAJOS MOSTAR
MAK - ^S - COMERCE D.O.O. MO
MAK CO DOO G VAKUF-USKOPLJE
MAK COMPANY DOO [email protected]
MAK FORTUNA DOO
MAK STR VL M VUKOJA [ BRIJEG
MAKAENA MOSTAR
MAKAL DOO [ BRIJEG
MAKI] DOO JAJCE
MAKO D.O.O.MOSTAR
MAKS STR VL NEVENKA KVASINA
MAKS-EXPORT
MALA NANA PPUP VITEZ
@EP^E
MOSTAR
BOS. KRUPA
POSU[JE
KISELJAK
TOMISLAVGRAD
STOLAC
OTOKA
LJUBU[KI
MOSTAR
TUZLA
MOSTAR
MOSTAR
USKOPLJE
[email protected]
ZAVIDOVI]I
[IROKI BRIJEG
MOSTAR
[IROKI BRIJEG
JAJCE
MOSTAR
KISELJAK
SARAJEVO
VITEZ
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3382202200597737
3383002251244016
3381602200536366
3381402200068448
3385302200384958
3389002211067286
3383402200262639
3382702200124837
3389002204423659
[IROKI BRIJEG
TUZLA
LJUBU[KI
GRUDE
BOS. KRUPA
CAZIN
KISELJAK
STOLAC
TRAVNIK
3567
3568
3569
3570
3381802200586893
3381402200149734
3382202200699490
3386502246582603
MALA [KOLA STR VL MARIO HRKA]
MALAHIT D.O.O. TUZLA
MALE BARE DOO
MALEX MUSIC DOO GRUDE
MALI DU]AN TR VL. HARAMBA[I
MALI PRINC DOO CAZIN
MALI RAJ MESNICA KISELJAK
MALIBU CAFFE BAR STOLAC
MALIBU SUR KAFE VL. DJOGI] IBRAHIM
TRAVNIK
MALINPLAST ORA[JE
MALI[I] D.O.O.
MALLBORO CAFFE VL S. NALETILI]
MALTA ING DOO KALESIJA
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3381002200052075
3381002201412306
3383202250765796
3389002207140144
3382002200081416
3381602200540731
3381102200252666
3383202266598621
MAM DOO MOSTAR
MAMBA MOSTAR
MAMBA TRADE D.O.O. SARAJEVO
MAMBEE DOO SARAJEVO
MAMBO - TRADE D.O.O. LAKTA[I
MANDA PEKARA SZR
MANDA TRADE DOO
MANDIS DOO SARAJEVO
MOSTAR
MOSTAR
SARAJEVO
SARAJEVO
POSU[JE
LJUBU[KI
^APLJINA
SARAJEVO
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3381002200886275
3381002202806584
3381002201801276
3389002210597321
3383302200649286
3381002200578591
3385502200102581
3389002211500779
3389002207299030
MANDRLO D.O.O.MOSTAR
MAN\ARIA D.O.O. MOSTAR
MANECO COMPUTERS DOO MOSTAR
MANGA-TRANS DOO VITEZ
MANGO DOO GORNJI SVILAJ
MANGO MOSTAR
M-ANI D.O.O. ZENICA
M-ANI D.O.O. ZENICA
MANIX DOO SARAJEVO
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
VITEZ
[email protected]
MOSTAR
ZENICA
ZENICA
SARAJEVO
ORA[JE
GRUDE
[IROKI BRIJEG
KALESIJA
Srijeda, 22. 10. 2014.
ANKE TOPI] BB
DR ANTE STAR^EVI]A 48A
[email protected] BB
POSU[JE
PRIVORSKI PUT 7
BUKOVICA BB
CRNI]I PILETA BB
^AR[IJA BB
HUMAC I
II BOJNE RUDNI^KE 173
BLAGOJA PAROVI]A BB
MILJKOVI]I BB
OPINE BB
317 SL BRDSKE BRIGADE 17
MUHIDINA MA[I]A MUNJE 10
ULICA ZLATNIH LJILJANA BB
LJUBOTI]I 109
VUKODOLSKA 1
PURINGAJSKA BB
MAR[ALA TITA 57
^ULE BB
SARAJEVSKI CESTA BB
STUPSKO BRDO BB
PETRA ME^AVE LAMELA C
VU^JACI
S RADI]A BB
PLANE BB
ORAHOVLJE BB
POCRTE 205
SOKAK BB
GE^ETI BB
KRALJICE MIRA BB
RU\ERA BO[KOVI]A
KULA II
TRECA 33 A
KRALJA TOMISLAVA BB
STJEPANA RADI]A
SENADA [email protected]]A MEHDINA
BB
UL. SPLITSKA 32
SPLITSKA 4
TRG ME\.PRIJATELJ.2
R.RUDIJA TOMI]A 5
KARA\OR\EVA BB
LISICE
[email protected] BB
ZMAJA OD BOSNE BB TC ROBOT
ILI]I 239
BRUNE BU[I]A 2
DUBROVA^KA BB
KRU[^ICA BB
GORNJI SVILAJ BB
KR PETRA KRE[IMIRA IV BB
JALIMAMOV PUT 6A.
JALIMAMOV PUT 6A.
B.SARAJEVA 51/1
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3381402200283303
3383002251021983
3383402200453535
3383002251259245
3383202251404250
3389002207624659
3381602200352454
3382002200535667
3382202200695804
3381002200332211
3389002200878406
3382202200194411
3381402200328020
3381002201051951
3382502200211662
3381002201601456
3383202200395054
3381602276595133
3381602200224026
3382502200576576
3382002200462335
3381602200650341
3382202200772434
3382002200608805
3382002200109255
3383402200279711
3382202200484344
3382202200700169
3385002261150914
3382502200592581
3381002201912826
3381602201095474
3381002200096889
3381002250502163
3381002200064685
3381402277307317
3383602200088320
3382502200554169
3383002200062645
3382502200602378
3389002202122431
MANJE STR VL.M.MILO[
MANJO-TRADE D.O.O. TUZLA
MANSPORT DOO KISELJAK
MANUELA-TRADE D.O.O. TUZLA
MAOMEX DOO ZA PROIZ.I USLUGE H
MAOMEX DOO ZA PROIZ.I USLUGE H
MAR MAR DOO
MARA STR VL.M.PENAVA
MARA SUR VL M MANDI] [ BRIJEG
MARAL MOSTAR
M-ARALL DOO
MARANA DOO [IROKI BRIJEG
MARANELLO AUTO D O O GRUDE
MARANTA CVJE]ARNICA MOSTAR
MARBI DOO BUSOVA^A
MARC& CO D.O.O. MOSTAR
MARCO DOO SARAJEVO
MAR^INKO AUTO[KOLA VL.V.MAR^INKO
MARGARITA DOO LJUBU[KI
MARGO PROM DOO N TRAVNIK
MARGO PROM DOO N TRAVNIK
MARI] TRANS DOO LJUBU[KI
MARIJAM DOO [ BRIJEG
MARIJANA STR VL.M.MARTI]
MARIJANOVI] EXP. IMPORT
MARIJEL DOO KISELJAK
MARIN STR [IROKI BRIJEG
MARINA FRIZ.RADNJA VL M GALI]
MARINELA D.O.O. BOSANSKI
MARINKA FRIZERSKI SALON VITEZ
MARIO KONOBA MOSTAR
MARIO SZD VL. MARIO RASPUDI]
MARION MOSTAR
MARION MOSTAR
MARISOL MOSTAR
MARITIM BA[I] DOO GRUDE
MARJANOVI]
MARJANOVI] DOO VITEZ
MARKANOVI] D.O.O. TUZLA
MARKET AGENCIJA VITEZ DOO
MARKET BULL DOO SARAJEVO
GRUDE
TUZLA
KISELJAK
TUZLA
[email protected]]I
[email protected]]I
LJUBU[KI
POSU[JE
[IROKI BRIJEG
MOSTAR
ILIJA[
[IROKI BRIJEG
GRUDE
MOSTAR
BUSOVA^A
MOSTAR
SARAJEVO
LJUBU[KI
LJUBU[KI
NOVI TRAVNIK
NOVI TRAVNIK
LJUBU[KI
[IROKI BRIJEG
POSU[JE
TRAVNIK
KISELJAK
[IROKI BRIJEG
[IROKI BRIJEG
BOS.PETROVAC
VITEZ
MOSTAR
LJUBU[KI
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
GRUDE
JAJCE
VITEZ
TUZLA
VITEZ
SARAJEVO
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3381002202190925
3383202200294271
3381002201562171
3383402200261766
3385802200142142
3383402200085129
3389002202312454
3636
3389002200049638
3637
3389002200050220
3638
3639
3640
3641
3382502200897743
3385002200944857
3381002200774725
3385002201039238
MARKET MIRKO MOSTAR
MARKET S STR SARAJEVO
MARKET @ELJA MOSTAR
MARKET-HM STR KISELJAK
MARKET-KOMERC D.D. ZENICA
MARKOVI] EXPORT IMPORT DOO KIS
MARMEX DOO ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I [email protected]
MARMEX DOO ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I [email protected]
MARMEX DOO ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I [email protected]
MARS DOO VITEZ
MARSHAL UR-A KAFFE-BAR -VL.A
MART D.O.O. MOSTAR
MART. MARK D.O.O. BIHA]
MOSTAR
SARAJEVO
MOSTAR
KISELJAK
ZENICA
KISELJAK
[email protected]
SARAJEVO
[email protected]
SARAJEVO
[email protected]
SARAJEVO
VITEZ
BIHA]
MOSTAR
BIHA]
Broj 86 - Stranica 75
FRA P BUCONJI]A 32
[email protected] PA[I]A 2
BANJSKA BB
UL. S.BEGA KULOVI]A BB
[email protected] BB
[email protected] BB
ZRINSKO FRANKOPANSKA BB
MALJAKU[A BB
FRA D BUNTI]A 10
DR A STAR^EVI]A 44
KRIVAJEVI]I BB ILIJA[
TRN BB
VI[NJICA BB
ANTE STAR^EVI]A BB
POLJE BB
VUKOVARSKA 32
FERHADIJA 10
FRA LOVRE [ITOVI]A BB
VITINSKA 44
MARGETI]I BB
MARGETI]I BB
B [IMI]A BB
ZAGREBA^KA 2
FRA GRGE MARTI]A
^EHOVA BB
KRE[EVSKA CESTA BB
TRG ANTE STAR^EVI]A BB
J B JELA^I]A BB
HUJICI BB
UL IVE ANDRI]A
GNOJNICE BR 31
STJEPANA RADI]A BB
JASENICA 158
JASENICA 158
VIHOVI]I NOVO NASELJE BB
LUKOVAC BB,SOVI]I
KRALJICE KATARINE BB
DONJA DUBRAVICA 52
DOKANJ 176
HRVATSKIH BRANITELJA BB
HAMDIJE KRE[EVLJAKOVI]A
40
BUNA HODBINA
HUMSKA 19
K.M.V. HUMSKOG BB
AZAPOVI]I BB
[email protected] 23
ZENI^KI PUT 4
VLAKOVO 302
VLAKOVO 302
VLAKOVO 302
RIJE^KA 6 VITEZ
502 VITE[KE BB
KNEZA TRPIMIRA 16
VIKTORA BUBNJA 4
Broj 86 - Stranica 76
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3382202200030287
3383102200161483
3383402200305513
3382202200885827
3381002200656094
3381102200677332
3383402200398342
3382202200647789
3381002200772979
3382202200107014
3381502281026292
3386502200219416
3386902265117246
3381402200015874
3383202251655868
MARTIN TRGOVINA DOO [ BRIJEG
MARTINA STR @EP^E
MARTINI CAFFE GOJEVI]I
MARTINIK CAFFE BAR [ BRIJEG
MARTINO MOSTAR
MARUN SUR
MARUS DOO KISELJAK
MARU[I] DOO [IROKI BRIJEG
MAR-VES MOSTAR
MARVIN TRADE D O O [ BRIJEG
MASIVA D.O.O. LIVNO
"MASLE1"DOO KALESIJA
MASMARKT DOO SARAJEVO
MASSA DOO GRUDE
MASTER PAPIR D.O.O.SARAJEVO
[IROKI BRIJEG
@EP^E
FOJNICA
[IROKI BRIJEG
MOSTAR
^APLJINA
KISELJAK
[IROKI BRIJEG
MOSTAR
[IROKI BRIJEG
LIVNO
KALESIJA
[email protected]
GRUDE
SARAJEVO
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3382202200559325
3389002210247733
3381602200912726
3385002200013463
3382502200128824
3381002201678280
3382002200078991
3383302200410957
3382202200082958
3381202200694011
3382202200709287
3389002201510652
MA[A STR VL.M.CRNJAC
MA-[EHI] DAR DOO @IVINICE
MA[KLIN GRADNJA DOO LJUBU[KI
MA[OMONT D.O.O. BIHA]
MAT DOO VITEZ
MAT- PROMET MOSTAR
MATADOR D.O.O. POSU[JE
MATANOVI] STR D.SVILAJ
MATAS SZD [IROKI BRIJEG
MATE PEK.RADNJA ^ITLUK
MATE STR [ BRIJEG
MATEL BH DOO
[IROKI BRIJEG
@IVINICE
VITINA
BIHAC
VITEZ
MOSTAR
POSU[JE
[email protected]
[IROKI BRIJEG
^ITLUK
[IROKI BRIJEG
SARAJEVO
3669
3670
3382202200867009
3381202200311346
MATEO PIZZERIA SUR [ BRIJEG
MATICA HRVATSKA ^ITLUK
[IROKI BRIJEG
^ITLUK
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3383502200031386
3381502200406294
3383402200371473
3385502203452573
3386202228168332
3385502257641332
LAKTA[I
LIVNO
KRE[EVO
TE[ANJ
GRA^ANICA
JELAH
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3389002207802072
3383202200325505
3381002202580768
3382502200593454
3389002203274888
3386902265138780
3382002200363395
3389002200568976
3685
3686
3389002210743694
3385802219563191
MATINE P.T.P.
MATKOVI] DOO LIVNO
MATO EKSPOTR IMPORT
MAT-PROM D.O.O.
MATRIX DISCO BAR
MATRIX VIDEO-INTERNET KLUB VL
BE[LAGI] ASIMA JELAH
MAUNAGI] DOO SARAJEVO
MAX AUTO DOO SARAJEVO
MAX MEDIA D.O.O. MOSTAR
MAX PROM DOO VITEZ
MAX STYLE DOO
"MAX TRADE"D.O.O.SARAJEVO
MAX-DENT ZUB.TEH.LABR.
MAXI PRESS DOO ZA IZDAVA[TVO,
TRGOVINU I USLUGE
MAXI-COMERC DOO SARAJEVO
MAYPET DOO ZENICA
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3383402201026126
3381202200595071
3385002200634360
3389002211115495
3382002200327893
3383502200301628
3385402200814760
MB AUTO BH DOO KISELJAK
MB ^AKI] D.O.O. ^ITLUK
MB LIPOVA^A D.O.O
MB LIPOVA^A D.O.O
MBG-TRADE DOO POSU[JE
MBS TRADE COM DOO B.LUKA
MBS-PROMET DOO
KISELJAK
^ITLUK
BIHA]
BIHA]
POSU[JE
BANJA LUKA
SANSKI MOST
SARAJEVO
SARAJEVO
MOSTAR
VITEZ
KONJIC
SARAJEVO
POSU[JE
SARAJEVO
SARAJEVO
ZENICA
Srijeda, 22. 10. 2014.
FRA DIDAKA BUNTI]A 24
BREZOVO POLJE
GOJEVI]I FOJNICA
A MIHANOVI]A 11D
RODO^ BB
METKOVA^KA BB
BRNJACI 79
HERCEG STJEPANA 20
SMR^ENJACI BB
^ERIGAJ BB
PROLOG BB
VUKOVIJE GORNJE BB
VRELO BOSNE 9
BOBO[KA BB
BOJNI^KA 85 KON. OSOBANUR
IZBI^NO BB
PRVA ULICA BB
GRABOVNIK BB
IVANA FRANE JURI]A 44
DIVJAK BB
JASENICA BB
AB [IMI]A BB
DONJI SVILAJ BB
JARE BR118
BLIZANCI BB
FRA D BUNTI]A 86
HAMDIJE KRE[EVLJAKOVI]A
12
FRA D BUNTI]A 54 B
TRG @RTAVA DOMOVINSKOG
RATA BB
CARA DU[ANA 40
SPLITSKA BB
TROSKA BB
ROSULJE BB
TRNOVCI BB
BRA]E KOTORI] BB
PROTE BAKOVI]A 7
KRANJ^EVI]EVA BB
TRG IVANA KRNDELJA 1
KAMENJA?E BB
ZUKE [email protected] 26/2
FRA [email protected] ZVIZDOVI]A 1
STROSMAJEROVA BB
FRA AN\ELA ZVIZDOVI]A
1/20
[email protected] BR 44 (P-89)
PERIN HAN BB UZ
MAGISTRALNI PUT M- 17
J.B.JELA^I]A BB
[email protected] BB
DR.IRFANA LJUBIJANKI]A 32
DR.IRFANA LJUBIJANKI]A 32
OBILAZNICA BB
VELJKA MLA\ENOVI]A BB
^APLJE 282 SANSKI MOST
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3381002200091360
3381002200909555
3382002200755954
3386802200179631
3386702218720410
3383302200200370
3385202201781860
M-COM
MD MINI MARKET STR MOSTAR
M-DOS D.O.O. POSU[JE
MDT TRADE D.O.O. KONJIC
M-\& DOO VITEZ
M-E DOO [email protected]
MEB DOO
MOSTAR
MOSTAR
POSU[JE
KONJIC
VITEZ
[email protected]
CAZIN
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3382202201205927
3383102200383613
3381602200219758
3381302212402682
3389002207956496
3386002200004489
3385202200041680
3382202200332733
3383002261731947
3381102200122492
3389002202819279
3389002211120733
3389002211442870
3385102200433468
MECA DOO [IROKI BRIJEG
MEDENT DOO @EP^E
MEDIA FORUM DOO
MEDIA RES DOO MOSTAR
MEDIAPRESS DOO SARAJEVO
MEDINEX D.O.O. GRADA^AC
MEDITERAN D.O.O. CAZIN
MEDITERAN RESTORAN [. BRIJEG
MEDITERAN TOURS
MEDITERAN ZZ
MEDIUM-ADRIA-TRADE DOO SARAJEVO
MEDO DOO SARAJEVO
MEDO-PROM VL.MAJETI] MEHMED CAZIN
[email protected] D.O.O. VELIKA KLADU[
3715
3716
3383002250659009
3386902265661222
3717
3718
3385202200039061
3381002250063238
ME\UNARODNA GALERUJA PORTRETA
ME?UNARODNI POSLOVNI FORUM
"PERSPEKTIVE "
ME-EL TRADE D.O.O
MEES-TRADE EXPORT-IMPORT D.O
[IROKI BRIJEG
@EP^E
LJUBU[KI
MOSTAR
SARAJEVO
GRADA^AC
CAZIN
[IROKI BRIJEG
TUZLA
^APLJINA
SARAJEVO
SARAJEVO
CAZIN
VELIKA
KLADU[A
TUZLA
SARAJEVO
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3386902231638472
3385002200253344
3381402200302024
3386002200065017
3383002250744757
3383202250136945
3386902265151972
3389002207723696
3381002255059708
3381802200548578
3389002207030437
3385102200318426
MEGA MONT DOO,
MEGAL DOO BIHA]
MEGASTORE D O O GRUDE
MEGATERM D.O.O. GRADA^AC
MEGATTI D.O.O. GRA^ANICA
MEGATTI D.O.O. SARAJEVO
MEGATTI D.O.O. SARAJEVO
MEGEX DOO SARAJEVO
MEGRI D.O.O. MOSTAR
MEHANIKA DD ORA[JE
MEHAR COMPANY DOO SARAJEVO
MEHEM TR - VL. ]UFUROVI] J.
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3381002250316796
3389002210813146
3381002250282749
3381602200757526
3385002200922450
3389002203047423
MEHLEM STR VL.SARI] ZAIM
MEJDAN DOO SARAJEVO
MEKI VL.MARI] MERKEZ
MELANO DOO LJUBU[KI
MELI TR VL.BULI] EDINA BIHA]
MELIHA DOO SARAJEVO
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3385402200097542
3383202250477609
3382302200107882
3389002209615390
3389002206750495
3386202200036295
3385502200287269
3381602200511243
3389002207275847
MELKI] KNJIGOVODSTVENI BIRO
MEMFIS D.O.O. SARAJEVO
MEMI] DOO
MEMI[EVI] DOO BREZA
MEMIX DOO PROZOR RAMA
MEMO D.O.O. GRA^ANICA
MEMO DOO MOTEL RM
MENAGMENT GABI DOO
MEN-PRODUKT DOO VISOKO
CAZIN
MOSTAR
Broj 86 - Stranica 77
KRALJA TOMISLAVA 11B
KR TOMISLAVA 25
DALMATINSKA BB
SARAJEVSKA 23
KRU[^ICA BB
TITOVA BB
@RTAVA DOMOVINSKOG
RATA BB
UZARI]I BB
ULICA PRVA 36
MILETINA BB
MILE BUDAKA 123A
^EKALU[A 47
VU^KOVCI 123
]UPRIJA BB
PRIVALJ BB
RUDARSKA 57
ANTE STAR^EVI]A BB
GABELINA BR.25
[email protected] 23
MAJETI]I BB
UL. 7 KORPUSA BB
S.MI^I]A 13
LA BENEVOLENCIJA 8/II
[email protected] BB
29 HERCEGOVA^KE BRIGADE
24
71000 SARAJEVO [email protected]]A 116
BIHA]
BOSANSKOG STANKA 51
GRUDE
MARI]A STRANA 301 A
GRADA^AC
M-TITA B.B.
GRA^ANICA
INDUSTRIJSKA ZONA BB
SARAJEVO
KO[EVO BR. 1
SARAJEVO
KO[EVO BR. 1
SARAJEVO
FERDE HAUPTMANA 4/1
MOSTAR
HUSNIJE REPCA 44
ORA[JE
AUTO CESTA BB
SARAJEVO
ZELENIH BERETKI BB
VELIKA
TODOROVSKA SLAPNICA BB
KLADU[A
MOSTAR
TEKIJA 18
[email protected]
BARSKA BR.59
MOSTAR
VRAP^I]I BB
LJUBU[KI
BANA JELA^I]A BB
BIHA]
SOKOLA^KI PUT BB
SARAJEVOZELENIH BERETKI 14
STARI GRAD
SANSKI MOST
OTOKE 12A
SARAJEVO
ALIPA[INA 19 TEL. 471-586
TOMISLAVGRAD BRI[NIK BB
BREZA
VRBOVIK BB
PROZOR
KRALJA TOMISLAVA BB
GRA^ANICA
ZANATSKI CENTAR BB
TESANJ
M.M. SMAILBEGOVI]A 6
LJUBU[KI
RADI[I]I BB
VISOKO
PORIJE^ANI
Broj 86 - Stranica 78
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Srijeda, 22. 10. 2014.
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3383002250076524
3389002202212544
3389002202217006
3382202200668159
3389002211113652
3383002250273628
3383002250234440
MENS-KOMERC D.O.O. TUZLA
MERAJKA STR
"MERC" DOO BREZA
MERCATONE DOO [IROKI BRIJEG
MERCEDES SZR VL.HORMAN ADIL TAR^IN
MERCERIA D.O.O. TUZLA
MERHAMET HUM.ORG.BO[NJAKA
TUZLA
GRA^ANICA
BREZA
[IROKI BRIJEG
TAR^IN
TUZLA
GRADA^AC
ALBINA HERLJEVI]A 29
DONJA ORAHOVICA
@UP^A UL G.H.BEGOVA 176
UZARI]I BB
NOVA CESTA BB
TABA[NICE 5
IBRAHIMA KAPETANOVI]A
5A
[email protected] CENTAR BB
BE]E ADILAGI]A 26
BRAVNICE BB
SEMIZOVAC BB
3753
3754
3755
3756
3385602200817951
3389002207251694
3383602241240279
3389002206294789
"MERI" BUTIK MAGLAJ
MERINO DOO CAZIN
MER-KUNI] DOO JAJCE
MERKUR DD
3757
3381002250154224
MERKUR DD
3758
3759
3760
3761
3762
3385002200087571
3385002200205232
3385502200556638
3381202200476440
3383402200244985
DR. IRFANA LJUBIJANKI]A 18
@RTAVA FA[IZMA 19
2ULICA
BLIZNE GOMILE BB
VELEGO[]E 20
3763
3764
3383002250554637
3383402249725461
TUZLA
KISELJAK
[email protected] CENTAR SLATINA 10A
BRESTOVSKO BB
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3381002200885305
3382202200620823
3386202200059478
3383602200348959
3389002201102088
3382802200341336
3384002242595349
MOSTAR
[IROKI BRIJEG
GRA^ANICA
JAJCE
GRA^ANICA
USKOPLJE
BUGOJNO
SPLITSKA 60
FRA DIDAKA BUNTI]A 44
DONJA ORAHOVICA BB
ZAGREBA^KA 22
ALIJE IZETBEGOVI]A BB
BANA JELA^I]A BB
TPC NUGLE ZAPAD 9
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3381602200350611
3381602200890319
3382202200621793
3381602200585351
3386502246463002
3381602200532777
3383002250901606
3385502200263019
3385402200824557
3382502200829067
3389002200176320
3385202208188225
3385002201038365
3385202200021019
MERMERI I GRANITI D.O.O. B
[email protected] S.Z.R VL.IMAMOVI] ZUH
MESARSKA RADNJA VL. MEHINAGI]
MESNA INDUST. MI D.O.O. ^ITLUK
"MESNA INDUSTRIJA STANI]" D.O.O.
KRE[EVO
MESNICA GERO TUZLA
MESNICA BIFTEK VL ZORAN BILETI]
KISELJAK
MESNICA BRKI]&MARIJANOVI]
MESNICA ^OLI] VL.SLAVKO SOLDO
MESNICA GRA^ANICA
MESNICA KINESKI ZID-PETONJI]
MESNICA KOD [email protected]
MESNICA MAROS
MESNICA "MILLENIJUM" VL.,AMELA
[email protected]] BUGOJNO
MESNICA PLANINI] STR
MESNICA PLANINI] 2 LJUBU[KI
MESNICA SOLDO VL.IVO SOLDO
MESNICA SZMR VL ANTE PRIMORAC
MESNICA SZR OBRTNI^KA RADNJA
MESNICA TOMI]
MESNICA VL. SALKI] MUHAMED
MESNICA VL.SINANOVI] VAHID
MESNICA"TRADICIJA TALI]"
MESOPROMET PERICA II VITEZ
MESS DOO ZENICA
MES-TRADE DOO CAZIN
ME[I]-COMERC DOO
ME[IN-COMERC DOO CAZIN
MAGLAJ
CAZIN
JAJCE
71321
SEMIZOVAC
71321
SEMIZOVAC
BIHA]
BIHAC
MAGLAJ
^ITLUK
KRE[EVO
^AR[IJA BB
BANA JELA^I]A BB
M GUPCA
RADI[I]I
KALESIJA CENTAR BB
KRALJA ZVONIMIRA BB
22 DIVIZIJE 1
OSMANA POBRI]A BB
BANJALU^KA 8
@ELJEZNI^KA BB
RUJEV DO 1A
BRA]E [EHIDA BB
DIDOVI]I BB
PJANI]I BB
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3385502203291068
3381302232092906
3389002209554668
3382702200094476
3381002250034817
3389002207713802
3383602200073091
3383602200299877
3385002200500403
3382502200018147
3386702200806935
3389002207764630
ME[O-GRADNJA DOO
METAL TRADE DOO MOSTAR
METAL TRADE DOO ZAVIDOVI]I
METAL-FERRUM DOO STOLAC
METALIA DOO
METALIK DOO SARAJEVO
METALINVEST DOO JAJCE
METALINVEST DOO JAJCE
METALIX D.O.O. SANSKI MOST
METALMERC DOO KISELJAK
METALORAD DD
METALPLAST DOO ZENICA
VITINA
LJUBU[KI
[IROKI BRIJEG
LJUBU[KI
KALESIJA
LJUBU[KI
BOS. KRUPA
TE[ANJ
SANSKI MOST
VITEZ
ZENICA
CAZIN
BOS.PETROVAC
TRZACKA
RASTELA
TE[ANJ
MOSTAR
ZAVIDOVI]I
STOLAC
MOSTAR
SARAJEVO
JAJCE
JAJCE
SANSKI MOST
KISELJAK
TRAVNIK
ZENICA
SEMIZOVAC BB
JABLANICA BB
KRALJA TOMISLAVA 20
MAR[ALA TITA BB
M VI[EVI]A BB
SALAKOVAC BB
[email protected] BIJEDI]A 156
BAGE BB
BAGE BB
VRHPOLJE 147
VI[NJICA POLJE BB
ALEJA 128 TURBE
STUDENAC 23A
Srijeda, 22. 10. 2014.
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3382502200159088
3385502200376412
3383902200010026
3383302200505532
3389002211426865
3382202200702982
3389002207490702
3382002200412477
3389002206970879
3385202206560468
3389002206680946
3383402200080667
3382702200309525
3389002206591706
3389002211450727
3383302200116659
3382302200461835
3383202250001145
3382202201106987
3382202200003515
3383002200571022
3382002200513260
3383202250797903
3383402249804807
3383302200651711
3385102226673811
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
3389002206455227
3381202200062444
3382702200093506
3383102200028787
3385402200010921
3383002250961358
3383002251146919
3381602201029514
3382102200215174
3381602200214229
3382302200019515
3389002207104545
3383402200243045
3381002202037665
3389002209380650
3383302200065734
3385002200360335
3382302263185139
3383002250836616
METALRAD DOO BUSOVA^A
METALTEX-AD
METALTEX-AD
METAROLL DOO [email protected]
METEOR DOO SARAJEVO
[email protected] STR VL IVA ^OLAK
METRIK DOO SARAJEVO
METRO STR VL. K. IVANKOVI]
METROPOL DOO CAZIN
MEVFIS DOO
MF-DUKAT DOO TRAVNIK
M&G -COMPANY KISELJAK
M&G TRGOVINSKA RADNJA STOLAC
M.G.D. DOO SARAJEVO
MGM SUR VL.^EJVAN SMAILA VITEZ
M-H DOO [email protected]
MI IGO KUPRES DD KUPRES
MI D.O.O.SARAJEVO
MI FARMER DOO [ BRIJEG
MI LIJANOVI]I DOO [ BRIJEG
MI MODERNI INTERIERI DOO TUZLA
MI SUR GRIL VL. MARIJA GRUBI[]
MIAMI D.O.O.SARAJEVO
MIB COMPUTERS DOO FOJNICA
MICOM DOO VOJSKOVA
MIDHO I IZO AUTO-[KOLA VL. ]ORAGI]
MIDHAD
MIG DOO SARAJEVO
MIGAGRO 2000 DOO ^ITLUK
MIGO SZR STOLAC
MIGOS II TRG RADNJA @EP^E
MIGROS TR VL.LASI]-GROZDAN
MIGROS 2 LUKAVAC
MIHAL D.O.O. GRADA^AC
MIJA STR VL.IVAN [email protected]]
MIJALOVI] DOO PROZOR RAMA
MIJO KOVA^ DOO LJUBU[KI
MIK DOO
MIK DOO SARAJEVO
MIK VAGA DOO KISELJAK
MIKAS MOSTAR
MIKAS MOSTAR
MIKASA DOO [email protected]
MIKI - COMMERC D.O.O. BIHA
MIK-KOVINA D.O.O. KUPRES
MIKROTEHNIKA D.O.O.
BUSOVA^A
JELAH
JELAH
[email protected]
SARAJEVO
[IROKI BRIJEG
SARAJEVO
POSU[JE
CAZIN
CAZIN
TRAVNIK
KISELJAK
STOLAC
SARAJEVO
VITEZ
[email protected]
KUPRES
SARAJEVO
[IROKI BRIJEG
[IROKI BRIJEG
TUZLA
POSU[JE
SARAJEVO
FOJNICA
[email protected]
VELIKA
KLADU[A
SARAJEVO
^ITLUK
STOLAC
@EP^E
SANSKI MOST
LUKAVAC
GRADACAC
LJUBU[KI
PROZOR
LJUBU[KI
KUPRES
SARAJEVO
KISELJAK
MOSTAR
MOSTAR
[email protected]
BIHAC
KUPRES
TUZLA
3381402200151286
3381402200567028
3381402200292227
3382202200705698
3389002206523030
3389002211380208
3381002202881371
3382002200210814
3383402200648117
3381002200742618
MIKSER D O O GRUDE
MIKULI] COMPANY D O O GRUDE
MILA STR GRUDE
MILA CVJE].RAD.VL.Z SLI[KOVI]
MILACO EXPORT-IMPORT DOO TRAVNIK
MILAN PROM NOVI TRAVNIK
MILANO CAFFE PIZZERIA MOSTAR
MILENIUM DOO POSDU[JE
MILI^EVI] STEVE DOO KISELJAK
MILJA STR MOSTAR
GRUDE
GRUDE
GRUDE
[IROKI BRIJEG
TRAVNIK
NOVI TRAVNIK
MOSTAR
POSU[JE
KISELJAK
MOSTAR
Broj 86 - Stranica 79
POLJE BB
MAR[ALA TITA BB
MAR[ALA TITA BB
HANKA 4
[EHER ^EHAJINA ^IKMA 1
ANTUNA MIHANOVI]A BB
MUSE ]AZIMA ]ATI]A 4
ZAGREBA^KA BB
[email protected] BB
GLOGOVAC 48
MUDRIKE BB
ZANATSKI CENTAR BB
HRVATSKIH BRANITELJA BB
[email protected] PUT 48/F
VITE[KA 4
BOSANSKA 44 [email protected]
INDUSTRIJSKA ZONA BB
BA^I]I BB
ANTUNA MIHANOVI]A BR.5
VISOKA GLAVICA BB
HUSINSKIH RUDARA 120
BATINSKI PUT BB
SALKE [email protected] 15
BOSANSKA BB
VOJSKOVA 40
IBRAHIMA [email protected] 6
[email protected] 3
GM OGRA\ENIK BB
RADIMLJA BB
STJEPANA RADI]A BB
10.OKTOBAR 1
TRG BREMENA
BAGDALE
HUMAC BB
KRALJA TOMISLAVA BB
HUMAC BB
JURE I BOBANA BB
KRANJ^EVI]A 11
FRA BONE OSTOJI]A BB
CIM MA[I]I 15
CIM MA[I]I 15
PROLETERSKA 207 [email protected]
OZIMICE II B-7 D-1
INDUSTRIJSKA ZONA BB
SEJDE KARAMEHMEDOVI]A
14
FRA G GRUBI[I]A B B
BOBO[KA B B
F P BUCONJI]A BB
R BO[KOVI]A 3
DOLAC N/L NOVO NASELJE BB
VASE PELAGICA
KR.TOMISLAVA 11 C
PODBILA
PIJA^NI PROSTOR BR. 397
LJUBE BRE[ANA 14
Broj 86 - Stranica 80
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
3853
3381002200275175
MILJKOVI]I DOO MOSTAR
MOSTAR
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3381002200618749
3382202200649535
3389002206595392
3381602200746953
3381002201953857
3382002200401710
3389002202875345
3383002200103773
3381002200001247
3389002202405283
MILKA B STR MOSTAR
MILKA STR VL.M.SLI[KOVI]
MILLENIUM DOO BIHA]
MILLENNIUM DOO LJUBU[KI
MILLENNIUM DOO LJUBU[KI
MILPROM D.O.O. B LUKA
MIMAR DOO CAZIN
MIME D.O.O. TUZLA
MI-METAL MOSTAR
MIMI DOO VISOKO
MOSTAR
[IROKI BRIJEG
BIHA]
LJUBU[KI
LJUBU[KI
BANJA LUKA
CAZIN
TUZLA
MOSTAR
VISOKO
3864
3385102200052452
MIMIN - COMERC D.O.O. VEL
3865
3866
3867
3868
3869
3389002203266837
3381002201999447
3389002200863177
3382502200314288
3385802219586471
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3381602200948519
3383102200004537
3382202201085453
3383202250193981
3389002211480118
3385802200131472
3389002209351162
3877
3878
3879
3880
3881
3381002201592532
3381002200728456
3385702203764418
3381602200318795
3389002201834535
MI-MO DOO MOSTAR
MI-MO DOO MOSTAR
MIMOZA SUR VL HUJI] RAMIZ
MIMOZA SZR VITEZ
MINA FAST FOOD VL SELIMOVI] LEJLA
ZENICA
MINA VL ZLATAN SKOKO SUR
MINEL DOO @EP^E
MINERA DOO [ BRIJEG
MINERAL.VODA [email protected] DIJAM
MINEX DOO ZENICA
MINEXPRINT D.O.O. ZENICA
MINI FARMA KADI] VL.KADI] MAHMUT
ZENICA
MINI MARKET A B C MOSTAR
MINI MARKET JUNIOR MOSTAR
MINI MARKET NO 1 VL. D.MAHIR
MINI SHOP I STR VL D BU[I]
MINIKA COMERC D.O.O
VELIKA
KLADU[A
MOSTAR
MOSTAR
[email protected]]I
VITEZ
ZENICA
3882
3883
3381002250294389
3381202200379246
MINI-SHOP STR STOLAC
MIOKOMERC DOO ^ITLUK
3884
3885
3381002201101906
3382302200471632
MIP DOO MOSTAR
MIP DOO TOMISLAVGRAD
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3381302212144953
3381802200962283
3382202200461064
3381602200876157
3381302231889885
3382302200065881
3382002200074335
3389002211481088
3382502200023482
3389002210977367
3385202207944949
3897
3898
3899
3900
3901
3381602200189397
3381202200467516
3389002206699861
3385702200207525
3383202200115985
MIPET COMPANY DOO MOSTAR
M.I.PRIMA VIP DOO ORA[JE
MIR DOO [IROKI BRIJEG
MIRA FRIZERSKI SALON
MIRAKULA MOSTAR
MIRANDA DOO
[email protected] D.O.O.
MIRE DOO SARAJEVO
MIRIND DOO VITEZ
MIRIND DOO VITEZ
MIRKA FRIZERSKI OBR VL.MURI] ZEMIRA
CAZIN
MIRO & TONI DOO
MIROSLAV STR ^ITLUK
MIR-PROMET DOO ZENICA
MISANALE D.O.O. BREZA
MISIR D.O.O.
LJUBU[KI
@EP^E
[IROKI BRIJEG
[email protected]
ZENICA
ZENICA
KAKANJ
Srijeda, 22. 10. 2014.
KNEZA DOMAGOJA 12 POSL
ZGRAD
A STAR^EVI]A 32D
A G MATO[A 1
RIBI]-NOVO NASELJE BB
A [IMI]A BB
A [IMI]A BB
SUBOTI^KA 64
DONJA KOPRIVNA 16
ARMIJE BIH 34
DR ANTE STAR^EVI]A 38
UL.ZANATSKI CENTAR II SEBILJ
MUHSINA RIZVI]A BB
DR ANTE STAR^EVI]A BB
DR ANTE STAR^EVI]A BB
[email protected] 55
PETRA KRE[IMIRA IV BB
I ZENI^KE BRIGADE 9/D
BANA JELA^I]A BB
STJEPANA RADI]A BB
BRA]E [IMI]A 11
[email protected] DRUM BB
MARJANOVI]A PUT 78
MARJANOVI]A PUT 78
GORA 24
MOSTAR
MOSTAR
VISOKO
LJUBU[KI
TUZLA
ANTE STAR^EVI]A 74
DUBROVA^KA BB
MUSALA BB
Z FRANKOPANA BB
MIHAJLA @IVKA
CRNOGOR^EVI]A 15
STOLAC
BANOVINSKI BB
^ITLUK
TROME\AINDUSTRIJSKA
ZONA BB
MOSTAR
KRALJA ZVONIMIRA 15
TOMISLAVGRAD BUKOVICA BB
TOMI[LAVGRAD
MOSTAR
BLEIBUR[KIH @RTAVA 27
ORA[JE
VIKEND PUT BB
[IROKI BRIJEG
ANTUNA MIHANOVI]A BB
LJUBU[KI
A [IMI]A BB
MOSTAR
DR.ANTE STAR^EVI]A 32F
TOMISLAVGRAD MIJATA TOMI]A 221
POSU[JE
PUTE[EVICA BB GRUDE
SARAJEVO
AZIZE [A]IRBEGOVI] 102
VITEZ
PC 96 ZONA 5E
VITEZ
PC 96 ZONA 5E
CAZIN
MALA LISA BB
LJUBU[KI
^ITLUK
ZENICA
BREZA
OLOVO
VITINA BB
NERETVANSKA BB
LUKOVO POLJE 85
SALKE BE[LAGI]A BB
OLOVSKE LUKE BB
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
3902
3386902239527191
MISO^A DOO SARAJEVO
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3382502200011842
3382002200508992
3381602200025176
3381002250584225
3383102200074086
3382302200329042
3382202200487060
3381602200557706
3381702200167761
3382302200312940
3386902230088121
MISTIKA DOO VITEZ
MI[EL PROMET DOO
MI[ETI] DOO LJUUB[KI
MI[ETI] DOO LJUUB[KI
MI[KO HOLZ DOO @EP^E
MI[URA STR VL IVICA KRSTANOVI]
MITEL EXP-IMP DOO [ BRIJEG
MITO STR
MIZAR DOO NEUM
"MIZI]"D.O.O.
M&J DOO
3914
3915
3916
3381002200334054
3382002200866534
3385302261046139
MJERIT.-ISPITIV.DR H-B MOSTAR
MJESNA ZAJEDNICA BRO]ANAC
MJESNA ZAJEDNICA LJUSINA
3917
3918
3385302200389420
3386902246626621
3919
3389002208229357
3920
3921
3383402200181450
3382302200375311
MJESNA ZAJEDNICA OTOKA - CENTA
MJESNA ZAJEDNICA ROSTOVO RAT NOVI
TRAVNIK
MJESNA ZAJEDNICA [email protected]^KA RA[TELA
CAZIN
MJE[OVITA ROBA STR
MK PRODUCTION FILM & VIDEO DOO
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3385802203041763
3381002201991202
3381002201927182
3381002201750351
3383202250188646
3386302205342869
3385102200016950
MKF BONUS
MLADI MOST MOSTAR
MLADI MOST MOSTAR
MLADI MOST MOSTAR
MLADOST BIH D.O.O
MLADOST D.O.O. SREBRENIK TI
MLIJEKO-PRODUKT D.O.O. VEL
3929
3930
3383302200645697
3389002204558392
MLIN "AMICI DI [email protected]" DOO [email protected]
MLINAR SUR-VL.KARABEGOVI]
3931
3385002200308828
MLINAR SUR-VL.KARABEGOVI]
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3389002209559130
3385002261213479
3385002200023260
3387202200043229
3383202250267022
3382202257187343
3382002200246607
3389002211199303
3381002200127153
3385102200004340
MLINEX DOO BUGOJNO
MLIN-PRODUKT D.O.O. BIHA]
MLIN-PRODUKT D.O.O. BIHA]
MLM-SA DOO SARAJEVO
MM D.O.O. SARAJEVO
M&M MATEA VL.MONIKA PERKO
MM STR VL.MARIJA KARAMATI]
MM STR VL.MEKI] ZINETA [email protected]]I
MM-INING MOSTAR
MN VELIKA KALDU[A
3942
3943
3944
3381502200142163
3381002201972578
3389002200911386
MNI D.O.O. GLAMO^
MO TEHNO MOSTAR
MOBELIX DOO KALESIJA
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3383402200538410
3381002250262185
3383202250015598
3383002200141118
3381002202469315
3386802200271393
MOBIL FRANK STR
MOBILIJA D.O.O
MOBILUS D.O.O
MOCCA D.O.O. TUZLA
MO-COMPANY D.O.O. MOSTAR
MODA D.O.O.
Broj 86 - Stranica 81
SARAJEVO
MUSTAJBEGA FADILPA[I]A
17/II
VITEZ
DIVJAK BB
VITEZ
DUBRAVICA BB
LJUBU[KI
HUMAC GRA^INE BB
LJUBU[KI
HUMAC GRA^INE BB
@EP^E
PAPRATNICA 108
TOMISLAVGRAD [UJICA BB
[IROKI BRIJEG
K TVRTKA BB
LJUBU[KI
GRAB BB
NEUM
KARDINALA STEPINCA 58
TOMISLAVGRAD OBILAZNICABB
SARAJEVO
TRG BRANILACA DOBRINJE
BB
MOSTAR
DUBROVA^KA BB
POSU[JE
BRO]ANAC BB
BOSANSKA
LJUSINA BB
KRUPA
BOS. KRUPA
^AR[IJA BB
NOVI TRAVNIK ROSTOVO-RAT BB
CAZIN
[email protected]^KA RA[TELA BB
KISELJAK
BRNJACI BB
TOMISLAVGRAD BRIGADA KRALJA
TOMISLAVA BB
ZENICA
VATROGASNI PUT 1
MOSTAR
LACINA 69 D
MOSTAR
LACINA 69 D
MOSTAR
LACINA 69 D
SARAJEVO
^OBANIJA 4
SREBRENIK
TINJA 3
VELIKA
POLJANAK BB
KLADU[A
[email protected]
[email protected] POROBI]A BB
BIHA]
HUSEINA KAPETANA GRADA
5
BIHA]
HUSEINA KAPETANA GRADA
5
BUGOJNO
SULTAN AHMEDA BB
BIHA]
GOLUBI]KI PUT 12
BIHA]
GOLUBI]KI PUT 12
SARAJEVO
KRANJ^EVI]EVA 18
SARAJEVO
^[email protected] 3-A
[IROKI BRIJEG
TRNSKA CESTA 89
POSU[JE
ZAOBILAZNICA BB
[email protected]]I
IGMANSKA 78
MOSTAR
KNEZA TRPIMIRA 67
VELIKA
[email protected] BB
KLADU[A
LIVNO
PETRAKRE[IMIRA IV
MOSTAR
KRALJA PETRA KRE[IMIRA IV
KALESIJA
25.NOVEMBAR-ZAVNOBIHA
B.B.
KISELJAK
ZANATSKI CENTAR BB
MOSTAR
VRAP^I]I BB
SARAJEVO
BOJNIK 7
TUZLA
ARMIJE BIH 15
MOSTAR
DUBROVA^KA 69
KONJIC
GORNJE POLJE BR. 69
Broj 86 - Stranica 82
3951
3389002202864675
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3381002254996658
3381002201533750
3381602200021587
3381002200085152
3381502200368852
3382002200856737
3382502200053746
3386902222817680
3386702200921977
3382502200344649
3385302200545590
3382002200581936
3382702250587341
3382302263085229
3966
3382302263065635
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
3381602200901086
3383002250228232
3389002201719590
3383202250086990
3385702200213733
3382502201000951
3383002251261864
3381802200026621
3389002202580950
3386702200027249
MODENA KAMBER DOO GRA^ANICA
VL.FERHATOVI] MUSTAFA
MODENT D.O.O. MOSTAR
MODEO
MODERNA DESING SUD
MODEX TEKSTIL DOO MOSTAR
MODNA ODJE]A D.O.O LIVNO
MODOM DOO POSU[JE
MODUS DOO VITEZ
"MOJE MJESTO"D.O.O.SARAJEVO
MOKADO DOO NOVI TRAVNIK
MOLTALCINO DOO VITEZ
MON AMI UR VL. ARNAUTOVI
MONA -TRADE D.O.O.
MONACO CAFFE BAR STOLAC
MONACO CAFFE BAR VL.ZVONIMIR
BAKULA
MONACO CAFFE BAR VL.ZVONIMIR
BAKULA
MONALISA DOO LJUBU[KI
MONALIZA KAFFE B NASUPOVI] F
MONDEX D.O.O. SARAJEVO
MONDEX D.O.O. SARAJEVO
MONDO ERRE DOO VISOKO
MONDO MOBILI DOO VITEZ
MONDO TUZLA
MONIKA DOO DONJA MAHALA
MONINN DOO TRAVNIK
MONTAL BH DOO
LJUBU[KI
KALESIJA
[email protected]
[email protected]
VISOKO
VITEZ
TUZLA
DONJA MAHALA
TRAVNIK
TRAVNIK
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3382202200613742
3383202250234042
3385402200811074
3389002206697048
3383302266189955
3381202200376530
3383402200768591
3381002202551280
3381002202328471
3383202250039751
MONTELARGO SUR [ BRIJEG
MONTENO D.O.O. SARAJEVO
MONTES-[EHA DOO
MONTING DOO DONJI VAKUF
MONT-LANA DOO VOJSKOVA
MONZA DOO ^ITLUK
MORATO DOO KISELJAK
MORCHELLA D.O.O. MOSTAR
MO-RENT DOO MOSTAR
MOS DOO SARAJEVO
[IROKI BRIJEG
SARAJEVO
SANSKI MOST
DONJI VAKUF
[email protected]
^ITLUK
KISELJAK
MOSTAR
MOSTAR
SARAJEVO
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
3381602200457893
3381002200364318
3381002200821091
3381002201233050
3381002250078564
3382502200981454
3382502200618577
3385302200091339
3381602200824456
3385502203298343
3383402200445678
3382202200381718
3386002201172854
3381402200684883
3382502200047635
3383302200273508
MOST STR
MOST STR MOSTAR
MOSTARKA MINI MARKET MOSTAR
MOSTARKONCERT DOO MOSTAR
MOSTAR-TRADE D.O.O. MOSTAR
MOTEL DA^O STARA BILA VITEZ
MOTEL DA^O VITEZ
MOTEL- L D.O.O. BOSANSKA K
MOTO VISION SUR
MOTOR OIL DOO
MOTOR-FORM DOO SAR.PODR KIS.
MOZART CAFFE VL.A.IVANKOVI]
"MOZZON A S" DOO GRADA^AC
MP HERBA DOO GRUDE
M&P TRADE DOO VITEZ
MPA POSAVINA PROMET DOO
LJUBU[KI
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
VITEZ
VITEZ
BOS. KRUPA
LJUBU[KI
TE[ANJ
KISELJAK
[IROKI BRIJEG
GRADA^AC
GRUDE
VITEZ
[email protected]
Srijeda, 22. 10. 2014.
GRA^ANICA
AHMET PA[E BUDIMLIJE 7
MOSTAR
MOSTAR
LJUBU[KI
MOSTAR
LIVNO
POSU[JE
VITEZ
SARAJEVO
NOVI TRAVNIK
VITEZ
BOS. KRUPA
BANJA LUKA
STOLAC
TOMISLAVGRAD
BRA]E FEJI]A 15
DUBROVA^KA BR 48
TRG HERCEGA STJEPANA BB
BLAJBUR[KIH @RTAVA 31
@ELIMIRA @UPANA 32
ILIJINO BRDO BB
PIRI]I BB
SKENDERIAJ BB
MARGETI]I BB
MALI MO[UNJ 59
511.SLAVNE BBR BB
ILIJE GARA[ANINA 47
RU\ERA BO[KOVI]A BB
MIJATA TOMI]A BB
TOMISLAVGRAD MIJATA TOMI]A BB
PROLOG BB
NN
PUT FAMOSA 38
PUT FAMOSA 38
OZRAKOVI]I BB
ZLI] BB.
TC [email protected]
VINKOVA^KA 5B
KOLONE BB TURBE
[email protected] ALIBEGA
HASANPA[I]A 10
FRA DIDAKA BUNTI]A 10
BRANILACA SARAJEVA 17
DONJI KRKOJEVCI BB
770 SL.BRDSKE BRIGADE BB
VOJSKOVA BB
KRALJA TOMISLAVA BB
KRALJICE MIRA 21
KNEZA DOMAGOJA 12
BI[]E POLJE BB
BULEVAR ME[E
SELIMOVI]A 5
TESKERA 1
KARDINALA STEPINCA BB
KRALJA TOMISLAVA BB
CIM KOVA^EVAC 8
BI[]E POLJE BB
STARA BILA BB
STARA BILA
PRVOMAJSKA BB
S RADI]A BB
M.TITA BB
SARAJEVSKA 54
TRN BB
MIONICA I BB
SOVI]I PRLI]I 345
JOZE PLAV^I]A \OKCA
BRODSKA 91 [email protected]
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
4003
3386902265841545
"M-PACK"D.O.O.SARAJEVO
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
3386902265887038
3381002200815853
3383302200299504
3382002200972652
3381602200859279
3381402200326274
3381002202158915
3381002201241004
3381302231989795
3382702200031038
3382002200050182
3381002202798533
3381202200444333
"MP-AGENCIJA"D.O.O.SARAJE
M-PALMA D.O.O. MOSTAR
MRAMOR PROM SZR [email protected]
[email protected] D.O.O. POSU[JE
MRGO 04 DOO LJUBU[KI
MRKI D J O GRUDE
MRKI MOSTAR
M-ROZI] MOSTAR
M-ROZI] MOSTAR
MRS DOO ZA PROIZ I TR STOLAC
MR[I]-PROMET D.O.O.
MRVA MOSTAR
M&S EUROBLOK DOO ^ITLUK
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
3381202201148068
3382002200621124
3382002261204802
3385502200489805
3381202201117707
3381002254916342
3381002202761867
3383202250097660
3385502200221115
3383002250282552
3385202200245089
3381002202498803
3383002250086321
3382202200908137
3383502200465849
3381002201676437
3383302200100460
3383002200108235
3382302200330788
3381002202989429
3381002202282881
3383102200156148
3386902215167678
3389002206558823
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
3381102200445405
3385302200209291
3382202200215945
3383002200298258
3381002201485541
3381002200913920
3389002206813933
3383302200087171
3386402200107289
3386502200061306
3385202206592672
3389002207415915
3382202256916325
4054
4055
4056
3385502256174013
3389002211118114
3385202200114818
MS GLOBAL DOO
MS TRADE DOO
M-SATI D.O.O. POSU[JE
M-SOFT
MS-TRANS DOO MEDJUGORJE ^ITLUK
MT AUTO D.O.O. MOSTAR
MT CAFFE BAR MOSTAR
MU ROS D.J.L
MUKIPROM EXPORT-IMPORT D.O.O
MULAHALILOVI]-TITAN D.O.O.
MUMIN MUJI] D.O.O
MUNJA-TRANS MOSTAR
MURAT-BEG COMPANY D.O.O. GRA^A
MUSIC SHOP STR VL B [U[AK
MUSTANG EXPORT IMPORT SARAJEVO
MUSTAPIC FRIGO DOO SIROKI BRIJEG
MUTAP^I] DOO
MV 21 CENTURI DOO
MZ COMMERCE DOO
MZ MOTO D.O.O. MOSTAR
MZ VO]E COMPANY DOO MOSTAR
M-1 STR @EP^E
"M2"OBRTNI^KA DJELATNOST
M5 ZA PROMET TRG. I USLUGE DOO
TRAVNIK
N & D CO DOO ^APLJINA
N E J L A SUR VL. BI[]EVI]
N ROYAL DOO [IROKI BRIJEG
NA & CO D.O.O. TUZLA
NA MA STR MOSTAR
NA MA STR MOSTAR
NABA DOO VISOKO
NADINA CAFFE BAR [email protected]
NAF D.O.O. @IVINICE
NAFAKA PRNJAVOR
NAFTOL DOO [email protected]
NAIL DOO DONJI VAKUF
"NALET-COM-MIMEK"OBRT VL.MIRO
NALETILI]
NAMJE[TAJ STIL D.O.O. USORA
NANCY DOO CAZIN
NANCY DOO CAZIN
Broj 86 - Stranica 83
[email protected]
SARAJEVO
MOSTAR
[email protected]
POSU[JE
LJUBU[KI
GRUDE
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
STOLAC
POSU[JE
MOSTAR
^ITLUK
PUT FAMOSA BR.38,[email protected]
^APLJINA
BOS. KRUPA
[IROKI BRIJEG
TUZLA
MOSTAR
MOSTAR
VISOKO
[email protected]
@IVINICE
KALESIJA
[email protected]
DONJI VAKUF
[IROKI BRIJEG
UL ANTE STAR^EVI]A
PATRIOTSKE LIGE BB
TRN BB
@.VUKOVI]A 185
KRALJA TOMISLAVA 83
KRALJA TOMISLAVA 83
NASELJE LUKE B2-L4
TITOVA 66
16. MUSLIMANSKE BRIGAD 1
PRNJAVOR BB
JUSUFOVI]I BB
14 SEPTEMBAR BB
JAPLANI^KA 13
USORA
CAZIN
CAZIN
@ABLJAK BB
HASANA BRKI]A 23
HASANA BRKI]A 23
^EKALU[A BR.16
KRALJA ZVONIMRA BB
TITOVA BB [email protected]
POKLE^ANI BB
VA[AROVI]I BB
DRAGI]INA BB
SPLITSKA BB
ZAGREBA]KA 8
ZAGREBA]KA 8
@EGULA BB
NOVI TRAVNIK
ILI]KA 477
TROME\A INDUSTRIJSKA
ZONA BB
ME\UGORJE
DUBROVA^KA BB
TOMISLAVGRAD PRISOJE BB
POSU[JE
KRALJA TVRTKA 1
TESANJKA
LEPENICA BB
ME\UGORJE
ME\UGORJE BB
MOSTAR
PUT ZA OPINE BB M17
MOSTAR
DUBROVA^KA BB
SARAJEVO
BANJALU^KA 3
JELAH
JELAH BB
GRADA^AC
H.K. GRADA[]EVI]A 52
CAZIN
GLOGOVAC BB
MOSTAR
HODBINA 201
GRA^ANICA
STJEPAN POLJE BB
[IROKI BRIJEG
ANTUNA MIHANOVI]A BB
ILIJA[
BOSANSKI PUT 124
MOSTAR
KNEZA DOMAGOJA 7
[email protected]
DONJI SVILAJ 150
TUZLA
HASANA KIKI]A 13
TOMISLAVGRAD CRVENICE BB
MOSTAR
RODO^-TATAR 2
MOSTAR
KRALJICE JELENE 4
@EP^E
GLOBARICA BB
SARAJEVO
SAFETA ZAJKE BR.78
MEHURI]I
MEHURICI 22
Broj 86 - Stranica 84
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
4057
4058
4059
4060
3382202200623539
3389002207926135
3382202200849355
3389002207286517
NAPOLEON PICERIJA VL.Z.JELI]
NAPREDAK [email protected] SARAJEVO
NAPREDAK STR [IROKI BRIJEG
NAPRIJED DOO SARAJEVO
[IROKI BRIJEG
SARAJEVO
[IROKI BRIJEG
SARAJEVO
4061
4062
3382202200886797
3389002202113507
[IROKI BRIJEG
SARAJEVO
4063
3389002201437611
4064
3389002202316043
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
3382002200596292
3383202251128770
3389002207734366
3382002200656917
3382202200812689
3389002200858812
3381602200383785
3385502200413951
3389002211274187
NARCIS STR VL A ]AVAR [ BRIJEG
NARODNA BO[NJA^KA STRANKA
SARAJEVO
NARODNA BO[NJA^KA STRANKA
SARAJEVO
NARODNO GRIJANJE MINI TOPLANE DOO
SARAJEVO
NARONAPLAST DOO
NAR-TOURS
NAR-TOURS
NA[ DOM DOO POSU[JE
NATALI PROM DOO [ BRIJEG
NATIONAL HOLDING DOO
NATIONAL HOLDING DOO
NATRON MAGLAJ DD
NATUR-PHARM DOO SARAJEVO
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
3386002201105051
3381602276655855
3381002250353171
3382002200295689
3382002200676511
3385002200995685
3389002205432265
3383002250114936
3383102200009096
3389002211206481
4084
3381002202359608
NATURPRODUKT
NAUTIKA SUR CAFFE BAR VL.M.PLANINI]
NAV D.O.O
NAV D.O.O
NAVIGATOR D.O.O. POSU[JE
NAVIKA UR-A -VL.]EHAJI] MIRSA
NAZIF STR VL,^ANKU[I] NAZIF SARAJEVO
NB LUKAVAC
NBI ]URI] DOO @EP^E
NEA VIDEO CD KLUB VL. ZUKI] EDIN
SARAJEVO
NEBO DOO MOSTAR
4085
4086
4087
3383202251548974
3385502200072123
3385302200264484
NECKAR CO D.O.O. SARAJEVO
NECKAR D.O.O. MAGLAJ
NE]KO - [ D.O.O.
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
3381002201048556
3381002203003494
3389002202910071
3385302200125386
3383102200391664
3383202251256131
3383002251074557
3383002200289334
3389002205096936
4097
4098
3389002206894152
3389002211447332
4099
4100
4101
4102
4103
4104
3381302212119054
3381602200050978
3385002200727189
3381502281062764
3382702200231828
3383702200031958
NE\O MU[KI FRIZERSKI SALON MOS
NEETO DOO MOSTAR
NEFIS EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO
NEIMAR D.O.O. BOSANSKA KRU
NEKI S DOO ZAVIDOVI]I
NEKRETNINE PELAK D.O.O. SARA
NEKRETNINE-PROMET D.O.O. TUZ
NEKRETNINE-PROMET D.O.O TUZLA
NELLE STR [email protected]] [email protected]
[email protected]]I
NEODENTAL DOO SARAJEVO
NEON ELEKTROMEHANI^ARSKA RADNJA
VL.RUSTEMPA[I]
NEOSOFT COMPUTERS DOO MOSTAR
NEPROCOMMERC D.O.O. LJUBU[KI
NERA TR - VL. LIPOVI] NERMINA
NERA D.O.O. LIVNO
NERA STR STOLAC
NERC-KOMPANI DOO NOVO SARAJEVO
SARAJEVO
[email protected]
POSU[JE
SARAJEVO
SARAJEVO
POSU[JE
[IROKI BRIJEG
LJUBU[KI
LJUBU[KI
MAGLAJ
SARAJEVO
GRADA^AC
LJUBU[KI
MOSTAR
MOSTAR
POSU[JE
BIHA]
VOGO[]A
LUKAVAC
@EP^E
SARAJEVO
MOSTAR
SARAJEVO
MAGLAJ
BOSANSKA
OTOKA,
BOSANSKA
KRUPA
MOSTAR
MOSTAR
SARAJEVO
BOS. KRUPA
ZAVIDOVI]I
SARAJEVO
TUZLA
TUZLA
[email protected]]I
Srijeda, 22. 10. 2014.
TRN BB
MALTA 23-D
S RADI]A 7
UL.DR.SILVE RIZVANBEGOVI]
BR.40
STJEPANA RADI]A 65
HAMDIJE KRE[EVLJAKOVI]A
61/II
HAMDIJE KRE[EVLJAKOVI]A
61/II
TUKOVI 64-B
VITEZA MILE BO[NJAKA BB
PODGAJ 10
PODGAJ 10
BRO]ANAC BB
PRIVALJ BB
RADI[I]I BB
RADI[I]I BB
LIJE[NICA BB
HAMDIJE KRE[EVLJAKOVI]A
61
H.K.GRADA[^EVI]A BB
KRALJA ZVONIMIRA BB
SPLITSKA 40
SPLITSKA 40
RASTOVA^A BB
DR. IRFANA LJUBIJANKI] 47
JO[ANI^KA 136
R. PERI]A C-6
STJEPANA RADI]A BB
TRG GRADA PRATO 10
KR.PETRA KRE[IMIRA IV TC
RONDO
TERAZIJE BB
VITE[KA 20/2.
^AR[IJA 58
HRVATSKE [email protected] 7
RA[TANI BB
SARA^I 77
TE]IJA 12 A
KULINA BANA 4/A
TEREZIJE BB
4. JULA 21
4 JUNI 21
@UNOVNICA 60
SARAJEVO
TRAVNIK
BRA]E ESKENAZI 11
ZELENA PIJACA BB
MOSTAR
LJUBU[KI
BIHA]
80 101 LIVNO
STOLAC
SARAJEVO
KARDINALA STEPINCA B.B.
STJEPANA RADI]A BB
BOSANSKIH [EHIDA BB
KRALJA TVRTKA B.B.
PRENJ BB
NOVO SARAJEVO IVANI]I BB
Srijeda, 22. 10. 2014.
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
3381102200336668
3381102200405247
3381002250471802
3389002200063994
3389002211417941
3381602200600483
3385002275098447
3389002205530332
4113
4114
4115
4116
3385402228587315
3383002251133436
3386902231729458
3389002200892665
4117
4118
4119
4120
4121
4122
3386202200680181
3389002211063697
3386902265519602
3383202250688196
3381002201687107
3385102200405823
4123
3389002210322520
4124
4125
4126
3382202200652930
3381402200345965
3382002200405396
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
3381602200031384
3382102200289282
3389002207546186
3381202201084630
3381102200037811
3386902231748179
3381802200010422
3385002261339385
3389102202572312
3381002202196357
3389002211270598
3383102200166915
3389002201199476
3382002200499098
3383002250898114
3385002206096139
3386802200229683
3385802200136904
3381602200291829
3381702200153308
3383002200232104
3389002211114525
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
3381102200255382
3381802200477089
3383002250473448
3381202200323956
3389002206975341
3389002203023270
3389002200627855
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
NERETVA PROMET
NERETVATEKSTIL ^APLJINA
NERFIL D.O.O. MOSTAR
NERIDA SA
NERIUM DOO LJUBU[KI
NERIUM DOO LJUBU[KI
NERIUM TR VL. MUHI] SEBIHA
NERMADO SUR FAST FOOD VL.MANGAFI]
ENISA SARAJEVO
NES DOO SANSKI MOST
NE.-SA.- TRANSPORT D.O.O. @I
NESEL COMPANY DOO SARAJVO
NE[AD - OBRTNI^KA RADNJA,VL. NE[AD
DURATBEGOVI]
"NEUTRAL" DOO GRA^ANICA
NEW TIME DOO SARAJEVO
"NEW BUSINESS GROUP"D.O.O.SARAJEVO
NEW CONCEPT D.O.O. SARAJEVO
NEW LINE DOO MOSTAR
NEX & IMPEX V. KLADU[A
NEZAVISNA RADIO TELEVIZIJA DOO
TRAVNIK
NEZAVISNI PRAVA[I [ BRIJEG
NEZAVISNI PRAVA[I [ BRIJEG
[email protected] KOMERC BIJELJINA
NG- COMMERCE DOO
NGES DOO PROZOR
NIAGARA DOO ZENICA
NICOL DOO ^ITLUK
NIDA CO
NIDAL STR VL. MR[O SALEM
NIDUS DOO ORA[JE
NIJO-CAFFE UR VL. TUTI] NIJAZ BIHA]
NIJO-CAFFE UR VL. TUTI] NIJAZ BIHA]
NIKDA[ MOSTAR
NIKES TRADE DOO SARAJEVO
NIKOLI] & BRESOLIN @EP^E
NIKOTEC MOSTAR
NIMA DOO POSU[JE
NIMIX D.O.O. GRADA^AC
NINA DOO BIHA]
NINEX DOO KONJIC
NIN-KOMERC D.O.O. ZENICA
NINO STR
NINO STR NEUM
NINPEKS D.O.O. TUZLA
NIPP LJILJAN IZDAVA^KA KU]A
SARAJEVO
NIPROM ^APLJINA
NISAL DOO ORA[JE
NIVEX D.O.O. TUZLA
NK BROTNJO
N&K -MARKETING DOO SARAJEVO
N-KU]A DOO VISOKO
NMG DOO SARAJEVO
Broj 86 - Stranica 85
^APLJINA
^APLJINA
VRAP^I]I
SARAJEVO
LJUBU[KI
LJUBU[KI
BIHA]
SARAJEVO
DOLJANI BB
DRA^EVO BB
VRAP^I]I BB
TRG ZAVNOBIH A 31/VI
VITINA BB
VITINA BB
ZAVNOBIHA BB
KRA^ULE 5
SANSKI MOST
ZIVINICE
SARAJEVO
BUGOJNO
VAHIDBEGOVA BB
II KRAI[KE 66
KOLODVORSKA 12
VOZNIK I 32
GRA^ANICA
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
MOSTAR
VELIKA
KLADU[A
TRAVNIK
ZLATNIH LJILJANA 24
PUT FAMOSA 34 A
FERHADIJA 11
HAKIJE KULENOVI]A 36A
FRA DIDAKA BUNTI]A 111
PODZVIZD BB
GRUDE
GRUDE
BANJA LUKA
TRG GOJKA [U[KA BB
TRG GOJKA [U[KA BB
STEF DE^ANSKOG 52
BIJELJINA
PROBOJ BB
KOVA^EVO POLJE 14
ZMAJA OD BOSNE 32
ME\UGORJE BB
VI[I]I BB
ZAGREBA^KA 7
UGLJARA 172A
5 KORPUSA BR.15
5 KORPUSA BR.15
ORTIJE[ BB
^OLAKOVI]A KULA 11
BRANKOVI]I BB
DUBROVA^KA BB
BATIN BB
SVIRA^KA 9
BOSANSKIH [EHIDA BB
VINKA BORASA 79
BISTUA NUOVA 113
LJUBU[KI
KARDINALA STEPINCA 72
STUPINE BAND IV 16
BEZ ADRESE
LJUBU[KI
PROZOR
ZENICA
^ITLUK
^APLJINA
SARAJEVO
ORA[JE
BIHA]
BIHA]
MOSTAR
SARAJEVO
@EP^E
MOSTAR
POSU[JE
GRADA^AC
BIHA]
KONJIC
ZENICA
LJUBU[KI
NEUM
TUZLA
SARAJEVO
^APLJINA
ORA[JE
TUZLA
^ITLUK
SARAJEVO
VISOKO
SARAJEVO
BOSANSKA 133
BRA]E RADI]A 1
CARINSKI TERMINAL BB
MIJE KERO[EVI]A 2
BARE BB
TRG HEROJA 30
DELAHMETOVI]A 7
HAMDIJE
KRE[EVKLJAKOVI]A BR.61
Broj 86 - Stranica 86
4156
3389002202639053
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
3381002202215078
3381002202356989
3389002206134157
3381002200676658
3381102200131319
3381002200531158
3385202201838120
3383202250858528
3383402200027220
3383502200192891
3381602276687089
3385002206229126
3382802200188949
3382202200627128
3385402200080470
3381802200174643
3385002200844947
3385202200032756
3381002201372148
3385002200045667
3382502200060827
3381802200444012
3382102200216047
3383202251308996
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
3389002210590046
3381202200409607
3385502203279622
3385202200090665
3389002209258527
3381102200723795
3382002200585525
3385302200383018
3385002261147519
3381002250253261
3383002200338416
3381602200448096
3383202266827929
3383002251362647
3383002250825946
3385202200377009
3385702218737629
4198
4199
4200
4201
4202
3389002204019654
3381302221354521
3383602241253665
3385702218747426
3389002201388529
4203
3385702218758096
4204
3387202213744770
4205
3389002203386341
4206
3389002203179440
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
NO COMENT FAST FOOD VL.PU[KAR ESMA
CAZIN
NOBILIS VITA DOO MOSTAR
NOBILIS-TIM MOSTAR
NOGOMETNI KLUB VISOKO VISOKO
NOGOMETNI SAVEZ HR HB MOSTAR
NON STOP STR
NONA MOSTAR
NOPPEX DOO
NORDIAL D.O.O. SARAJEVO
NORGISTAN DOO KISELJAK
NORMAL D.O.O.
NOSI] 2 STR VL.ANITA ANI] LJUBU[KI
NOTAR - DEDI]/FUAD/MERHUNISA
NOTOS DOO G VAKUF USKOPLJE
NOVA CROATIA STR A.SABLJI]
NOVA SIROVINA RHP D.O.O. S
NOVA TRGOVINA ORA[JE
NOVA-TEX D.O.O. BIHA]
NOVECENTO D.O.O. CAZIN
NOVI SJAJ MOSTAR
NOVITET D.D. BOSANSKI PETR
NOVOTEHNA DOO NOVI TRAVNIK
NO-1 SUR ORA[JE
NP GEGI DOO PROZOR RAMA
NP-MUSIC SARAJEVO
NR-PROMEX PTUP DOO VITEZ
N-S TRADE BANJA LUKA
NS-DH DOO TE[ANJ
N-SILA D.O.O
N-SILA DOO CAZIN
NT DAORSON DOO
NT IZVOZ -UVOZ D.O.O.
NUHANOVI] NAIL SZR - VL.NUHANO
NUNO-FARMA MILK DOO BIHA]
NUR EXPORT-IMPORT D.O.O. MOS
OAZA D.O.O. TE[ANJ
OAZA STR
"OBJEKAT" DOO
OBJEKT BRZE PREHRANE NINA TU
OBNOVA HUM. ORG
OBRT ADO VL.VELI] SADETA
OBRT AUTOLIMAR MARU[I] VL. ILIJA
MARU[I], VISOKO
OBRT BOR VL.ENVER BEJTI] KRE[EVO
OBRT "BRATO" MOSTAR
OBRT BSD VL. KATA MARJANOVI], JAJCE
OBRT HETIT VL. KRIVDI] MIRSAD
OBRT [email protected] DMK VL KURI]
DAMIR BIHA]
OBRT-AUTO-PRAONICA VL.HAJDAREVI]
IFETA,VISOK
OBRT.DJ.-DOMA]A
RADINOST,VL.JOVANOVI] SANJA,SARAJE
OBRTNA RADNJA HAREX-NEON VL.HARIS
CICVARA VITEZ
OBRTNA RADNJA"RUBUS"VL.NIKICA
SAFRADIN VITEZ
Srijeda, 22. 10. 2014.
CAZIN
HAMDIJE OMANOVI]A 3
MOSTAR
MOSTAR
VISOKO
MOSTAR
^APLJINA
MOSTAR
CAZIN
SARAJEVO
KISELJAK
BANJA LUKA
LJUBU[KI
BIHA]
USKOPLJE
[IROKI BRIJEG
SANSKI MOST
ORA[JE
BIHA]
CAZIN
MOSTAR
BOS.PETROVAC
NOVI TRAVNIK
ORA[JE
PROZOR
SARAJEVO
VITEZ
BANJA LUKA
TE[ANJ
CAZIN
CAZIN
^APLJINA
TRAVNIK
BOS. KRUPA
BIHA]
MOSTAR
DOBOJ
LJUBU[KI
VOGO[]A
TUZLA
@IVINICE
CAZIN
VISOKO
SPLITSKA 28
POTOCI BB
STADION LUKE
ANTE STAR^EVI]A 36
KRALJA ZVONIMIRA BB
JASENICA BB
HASANA MUJEZINOVI]A 16/4
BOSANSKIH GAZIJA
BANA JOSIPA JELA^I]A BB
VELJKA MLA\ENOVI]A BB
CENTAR 2, LAMELA 1 BB
BOSANSKA 19/1
BRANITELJA DOMOVINE BB
BUHOVO BB
HUSIMOVCI 376
UL III BR 54
PRISKA 22
CAZINSKA BB
KRALJA TOMISLAVA 27
PUT V KORPUSA 11
KRALJA TVRTKA 40
ORASJE UL V BR 12
GRA^AC BB
DR. FETAHA BE]IRBEGOVI]A
25
PREO^ICA 112
PARTIZANSKA BR41
JELAH BB
H.MUJEZINOVI]A S-29
H.MUJEZINOVI]A S-29
BRA]E RADI]A BB
TRENICA BB
OTO^KOG BATALJONA 68
RIPA^ - KO[ARE 81
BRA]E FEJI]A 30
LEPENICA BB
NN
IGMANSKA B.B KRUG UNIS
MUHAMEDA USKUFIJA 3
MAGISTRALNI PUT BB BB
CAZINSKIH BRIGADA S-16
DONJA ZIM^A 4
KRE[EVO
MOSTAR
JAJCE
VISOKO
BIHA]
BJELOVI]I BB
KO^INE, [email protected] BB
MILE 28 JAJCE
BUZI] MAHALA 8
BOSANSKE NEZAVISNOSTI 11
VISOKO
GORNJE ROSULJE 70
SARAJEVO
DR. FETAHA BE]IRBEGOVI]A
BR.15.
BRANILACA STAROG VITEZA
BB
DUBRAVICA BB
VITEZ
VITEZ
Srijeda, 22. 10. 2014.
4207
3385302261101332
4208
3389002200894411
4209
3387202277623829
4210
4211
3381402277409070
3386102221727440
4212
4213
4214
4215
3385902202124720
3382802200279935
3386702200056640
3389002210826629
4216
3381307715054475
4217
3381302212095871
4218
4219
3389002209705406
3386502246555928
4220
3386902228979702
4221
3383902265908819
4222
3386502246541669
4223
3389002200586727
4224
4225
4226
3381002202598713
3384002241160040
3385802224144986
4227
4228
3386802269077470
3389002209709092
4229
3385302200449269
4230
4231
3383402200915740
3387202231336302
4232
3389002210291286
4233
4234
4235
3382002200463208
3382202200973127
3385802219578420
4236
4237
4238
3385402200833481
3382502200221459
3386902216580386
4239
3389002209085479
4240
3387202206263257
4241
4242
3386902224018928
3386902227135053
4243
4244
4245
4246
3383402249930519
3386302205374976
3387202210781711
3389002204635022
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
OBRTNI^KA AUTOPREV.DJELATNOST"IBRAHIMOVI] FAHRO"
OBRTNI^KA DJELATNOST"GRADITELJ"
BREZA
OBRTNI^KA DJ."RIGIPS"VL.PLANI]
MUHAMED, SARAJEVO
OBRTNI^KA KOMORA @ZH GRUDE
OBRTNI^KA PEKARSKA RADNJA TRG
BREMENA
OBRTNI^KA RADNJA EMA
OBRTNI^KA RADNJA GARFIELD
OBRTNI^KA RADNJA STRUG VL.AD
OBRTNI^KA RADNJA AGENCIJA "TEA1"
MOSTAR
OBRTNI^KA RADNJA AUTO-[KOLA BM
MOSTAR
OBRTNI^KA RADNJA BALTHAZAR
MOSTAR
OBRTNI^KA RADNJA BD-GLAS KAKANJ
OBRTNI^KA RADNJA "BETON PROM" VL.
BUREK AMELA
OBRTNI^KA RADNJA FRIZERSKI SALON
"NEW STYLE" VL.
OBRTNI^KA RADNJA "IT SERVIS"
OBRTNI^KA RADNJA MAGISTRALA, VL.
MUQAJ ADISA
OBRTNI^KA RADNJA MA[AN VL SARA^
MIRSAD
OBRTNI^KA RADNJA NOVAK MOSTAR
OBRTNI^KA RADNJA "SELIM"
OBRTNI^KA RADNJA SUBA[I] VL. IZUDIN
SUBA[I] VARE[
OBRTNI^KA RADNJA [IMUNOVI] KONJIC
OBRTNI^KA RADNJA TEHNOLOG KAKANJ
VL.EMINOVI] NERMI
OBRTNI^KA STAKLOREZA^KA RADNJA"HM"VL.HOTI] MIDHAT
OBRTN.RAD. [UMA [PED
OBRTU SROD.POLJOP.DJ."[AMPINJON
BUKOVA^A"VL.PALETA
OBUCARSKA RADNJA BABANOVI] HASAN
TRAVNIK
OBU]A LON^AR DOO POSU[JE
OBU]A PEJI] DOO [IROKI BRIJEG
OBU]AR BLIC VL PATKOVI] SULEJMAN
ZENICA
OBU]ARSKA RADNJA "HAMI]"
OBZOR DOO VITEZ
O.D. "BIO-HORTICUS II" VL.BAJROVI]
ISMET, SARAJEVO
OD BRIJA^NICA"HAME"VL.DUPOVAC
MUHAMED [email protected]]I
OD "ELEKTROSERVIS"VL.ALI]
MUNIB,SARAJEVO
OD "HUM",[email protected]] MIDHAD,SARAJEVO
OD "KUTINE", VL. PANJETA SEJKA,
[email protected]]I
OD LUNA MOST,VL.MILETI] ZORICA
OD PICARD VL. [email protected]] ZAIM, SREBRENIK
OD"ART GALLERY BOSANKA"
OD"ELGRA"VL.FEJZI] ZIJAD,PAZARI][email protected]]I
Broj 86 - Stranica 87
BOSANSKA
KRUPA
BREZA
ARAPU[A BB
SARAJEVO
VEJSILA ^UR^I]A BR.92.
GRUDE
LUKAVAC
DR FRANJE TU\MANA 83
BRANILACA BOSNE BB
KAKANJ
BUGOJNO
TRAVNIK
MOSTAR
OMLADINSKA BB - ^ATI]I
KOVA^U[A BB BUGOJNO
MOSTARSKA BB
TRG IVANA KRNDELJA BR. 1
MOSTAR
DUBROVA^KA BB
MOSTAR
KAKANJ
KALESIJA
KRALJA PETRA KRE[IMIRA IV
BB
MEHMEDA SKOPLJAKA 22
PETROVICE GORNJE
[email protected]
BUTMIRSKA CESTA DO BR.289
KLOKOTNICA
STANI] RIJEKA, NASELJE
KARDA[I
GORNJE PETROVICE
KALESIJA
KAKANJ
BANJEVAC
MOSTAR
BUGOJNO
VARE[
MULA MUSTAFE BA[ESKIJE
L-B2
CIM 33
NUGLE II ZAPAD BB
ZVIJEZDA BB
KONJIC
KAKANJ
TURIJA BB
311 LAHKE BRIGADE BB
BOSANSKA
KRUPA
KISELJAK
71210 [email protected]
SOKAK 49
[email protected]^KA BB
AVDE KARABEGOVI]A BR.2.
TRAVNIK
MEHMED PA[E KUKAVICE 17
POSU[JE
[IROKI BRIJEG
ZENICA
LUDEVITA GAJA BR 3
TRN BB
BISTUA NUOVA 5/A
SANSKI MOST
VITEZ
SARAJEVO
PRIJEDORSKA 52
POSLOVNI CENTAR 96 BB
BREZANSKA BR.121.
[email protected]]I
[email protected] BB
SARAJEVO
KALESIJSKA BR.5.
SARAJEVO
[email protected]]I
KASIMA [email protected]]A 29
U[IVAK 55
FOJNICA
SREBRENIK
SARAJEVO
[email protected]]I
BOSANSKA BB
RAPATNICA
GAJEV TRG BB
DUB BR.7.PAZARI] [email protected]]I
Broj 86 - Stranica 88
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
3386902299185877
3382302200255807
3387202219784572
3383002251338785
3381602200850161
3381302212375910
3382202201000675
3382202201015904
3383002200098438
3385502200309676
3383402200147791
3381602200409781
3385002206272776
3383402200803220
3382002200530138
3383002251167386
3382202200010693
3382002200301897
3385002274964878
4266
4267
4268
4269
4270
4271
3382502200946825
3385702203736967
3383002251008694
3382002200240205
3381002200124437
3386902231958669
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
3383202250259068
3383202250433959
3383002200288461
3385502200608436
3385002200070402
3381002250044614
3385502200121205
3385202200382344
4280
3385502257658307
4281
4282
4283
3385502200362056
3385002200439002
3385202200009670
4284
3385002261286617
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
3382502200879992
3385502203456162
3381202200015205
3382802200050433
3385802221046418
3381402200308426
3389002207640664
3389002206907635
3385102200385259
3385202206660378
4295
4296
4297
4298
3389002201031666
3382202200113222
3383002250039179
3382002200570296
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Srijeda, 22. 10. 2014.
OD"ISOSBH",VL.KULDIJA MAH
ODJEVNI DOM STR VL.IVICA ZRNO
OD-P^ELAR"ELA -MED",VL.HA
[email protected] D.O.O. TUZLA
ODUT BULIN BUFFET SUR
ODVJETNIK IVAN MARKI] MOSTAR
ODVJETNIK PREDRAG MI[I] [ BRIJ
ODVJETNIK @ARKO ZELJKO [ B.
OFFICE LINE D.O.O.TUZLA
OFFIS D.O.O
OGIN STR
OGLASNIK DOO
OGP DOO BIHA]
OGUL DOO KISELJAK
OKAN D.O.O. POSU[JE
OKIPOL D.O.O. GRA^ANICA
OKTAN DOO [IROKI BRIJEG
OKUKA DOO
OKUS MEDA CAFFE BAR DISCO CLUB VL.
[ABI] HARIS
OLD STAR OBRTNA RADNJA VITEZ
OLEA DOO VISOKO
OLIMP D.D. GRA^ANICA
OLIMP SUR VL.Z.GAVRAN POSU[JE
OLIMPIC DOO MOSTAR
"OLIMPIK AS COMMERCE" D.O.O.
SARAJEVO
OLIMPIK FK
OLIMPIK TRADE D.O.O. SARAJEV
OLLY D.O.O. TUZLA
OMAR NO]NI BAR VL.BE[LAGI] Z.
OMDA DOO BOSANSKI PETROVAC
OMEGA D.O.O. MOSTAR
OMEGA D.O.O. TE[ANJ
OMEGA TOPI] /MUJAGA/ BELKISA
SARAJEVO
TOMISLAVGRAD
SARAJEVO
TUZLA
LJUBU[KI
MOSTAR
[IROKI BRIJEG
[IROKI BRIJEG
TUZLA
MATUZI]I
KISELJAK
LJUBU[KI
BIHA]
KISELJAK
POSU[JE
GRA^ANICA
[IROKI BRIJEG
TRAVNIK
BIHA]
KAPTOL BR.32
KRALJA ZVONIMIRA BB
FRANJE KLUZA BR.65
RUDARSKA 72
VITINA BB
KNEZA DOMAGOJA 31
STJEPANA RADI]A 23
BANA JELA^I]A 13A
FADILA JAHI]A 47
MRAVI]I
LUG BB
NIKOLE KORDI]A BB
[email protected]]A MAHALA 67
SARAJEVSKA CESTA BR 57
TRG FRA RUFINA Ü[email protected] BB
STJEPAN POLJE BB
VISOKA GLAVICA BB
NOVI TRAVNIK
ZAVNOBIH-A BB
VITEZ
VISOKO
GRA^ANICA
POSU[JE
MOSTAR
SARAJEVO
HRVATSKIH BRANITELJA BB
DONJE ROSULJE 25-IV/13
INDUSTRIJSKA ZONA BB
RASTOVA^A POSU[JE
BIJELI BRIJEG III NIZ 2A
SR?ANA ALEKSI]A BR.22.
SARAJEVO
SARAJEVO
TUZLA
TESANJ
BOS.PETROVAC
MOSTAR
TE[ANJ
CAZIN
OMEGAPRO DRU[TVO ZA
FILM,VIDEO,MARKETING&PR DOO JE
OMEGA-PRODUCTION D.O.O. TE[A
OMERMERC D.O.O. BIHA]
OMKO-TRADE D.O.O. CAZIN
JELAH
TRG SOLIDARNOSTI 17
M.TITA 9A
TRZNI CENTAR SJENJAK BB
SENADA [email protected]]A BB
SKENDEROVO NASELJE
BRA]E LAU[I]A 38
OSMANA POBRI]A BB
GENERALA HAMDIJE OMANO
1
TITOVA BB JELAH
OMLADINSKA ZADRUGA STUDENTSKI
SERVIS
OMNIA-ZEN DOO VITEZ
OMNICOMMERCE DOO
OMNI-TRADE DOO ^ITLUK
OMORIKA DOO
ONE2PLAY BH D.O.O. SARAJEVO
ONIKS GOLD DOO GRUDE
ONIKS KOMERC DOO BREZA
ONUR DOO OLOVO
OP]A POLJ.ZAD. PLODOVI ZEMLJE
OP]A STOMATOLO[KA ORDINACIJA
VL.KI^I] ALMA-CAZIN
OP]A ZADRUGA "SIR DEDI]" P.O. BREZA
OPEL COMMERCE D O O [ BRIJEG
OPEL D.O.O. LUKAVAC
OPERATIVA DOO POSU[JE
TE[ANJ
BIHA]
GORNJA
KOPRIVNA
BIHA]
ALIPA[E HE]IMOVI]A 29
JASIKA-PLITVI^KA BB
D.KOPRIVNA BB
VITEZ
TE[ANJ
^ITLUK
USKOPLJE
SARAJEVO
GRUDE
BREZA
OLOVO
PE]IGRAD
CAZIN
IVANA FRANE JUKI]A BB
(FAH 109)
25 MAJA 4
[IJE BB
RUDARSKA 105
KATARINE KOSA^A 4
[email protected]^KA 16
I GUNDULI]A BB
BRANILACA GRADA BB
TUZLANSKA BB
DONJA LU^KA BR 6
STIJENA 5
BREZA
[IROKI BRIJEG
LUKAVAC
POSU[JE
MAHALA 24
KO^ERIN BB
SARAJEVSKA 5
BARTOLA KA[I]A BB
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
4299
4300
3382502200797833
3385102202741777
OPSKRBNI CENTAR STR VITEZ
OP[TA POLJOP. ZADR. RATAR V.K
4301
4302
4303
4304
4305
3385202200061177
3381602200993915
3381802200155922
3382202256725429
3386502246588035
4306
4307
4308
3386502200306813
3382102200250773
3387202206144723
4309
4310
3381302221245881
3387202206173144
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
3386502200281787
3381602200004612
3389002208324708
3381802200623365
3382702200161212
3381202200202512
3383002200630968
3389002206002043
4319
4320
4321
4322
3385202201778368
3383002251141487
3381602200490776
3385302201542653
OPTIKA ADEMINA CAZIN
OPTIKA SUNCE VL LADA M.
OPTIMA LINE DOO ORA[JE
OPTIMUM D.O.O. [IROKI BRIJEG
OR "AMAZON NAMJE[TAJ" VL. OMEROVI]
KASIM
OR AUTOMEHANI^AR ZULA
OR FOTO VIDEO SB PROZOR
OR FRIZER.S."HAIR STUDIONERMIN"VL.^[email protected] OSMAN
OR FRIZERSKI SALON FAITH MOSTAR
OR SERVIS MOB."ONLINE-MOBILE
SHOP"VL.BAJRAKTAREVI]
O.R. "[EHA-F" KALESIJA
ORAH DOO
ORAH DOO
ORANDZINA STR ARIZONA
ORANICA ZZ STOLAC
ORCHIDEA D ORO DOO ^ITLUK
OREL DOO TUZLA
ORGANIZACIJA RATNIH VOJNIH INVALIDA
OLOVO
ORHIMA DOO CAZIN
ORIOMETAL D.O.O. SREBRENIK
ORION SUR
ORKA D.O.O.
4323
4324
4325
4326
3386902212115670
3389002203307965
3385002200304269
3386902234688734
4327
3385302201533729
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
3381002200631068
3389002206548153
3381102200339384
3385302200314439
3383202200865116
3385302200435883
3382702200162182
3383202250774623
3383402249803934
3385302200498254
3385302200129945
3389002204412989
3382202200369302
3386302200025329
3385002200525526
3383102200409609
3381702200001794
3382002200421304
3385002201000729
3389002211207354
4348
3381002250038406
OR-KOZM.SALON"NINA"VL.SAL
ORLI] DOO SARAJEVO
ORNAMENT D.O.O. [email protected]
O.R.-PEKARA"ANEX"VL.ELEZAJ NEDJAT,
SARAJEVO
[email protected] K. "SARA" VL.[EHI] N.
ORSAN D.O.O. MOSTAR
ORTOPEDIJA LA[VA DOO TRAVNIK
ORVALT-T
ORVI OP]INE BOS.KRUPA
OR"ZINA"FRIZERSKI SALON
OSA D.O.O. BOSANSKA KRUPA
OSCAR CAFFE PIZZERIA STOLAC
OSCAR SUR
OSKE ISO DOO KISELJAK
OSMA^A D.O.O. BOSANSKA OTO
OSMAN T.R VL.TOP^AGI] FADILA
OSMO TR VL.SIJAH OSMAN TURBE
OSNOVNA [KOLA KO^ERIN KO^ERIN
O.S.-PETROL D.O.O. SREBRENIK
O[TRELJ DIP D.D. BOSANSKI
OTIS VL. D ZOVKO
OTP NEUMPROMET DOO NEUM
OTVORPLAST DOO
OU SHENG HUA GUO D.O.O. BI
OXFORD CLUB SUR VL. MUSLI MENSUR
SARAJEVO
OZ OAZA MOSTAR
Broj 86 - Stranica 89
VITEZ
VELIKA
KLADU[A
CAZIN
LJUBU[KI
ORA[JE
[IROKI BRIJEG
KALESIJA
ILIJE PETROVI]A BB
MARJANOVAC BB
]UPRIJA BB
STUBE BB
DUSINE BB
VISOKA GLAVICA 3
GORNJE VUKOVIJE
KALESIJA
PROZOR
SARAJEVO
MEMI]I BB KALESIJA
KRALJA TOMISLAVA BB
ZMAJ OD BOSNE BR.81.
MOSTAR
SARAJEVO
LACINA BB (VILA NERETVA)
TEREZIJA BB
KALESIJA
LJUBU[KI
LJUBU[KI
SEONJACI
STOLAC
^ITLUK
TUZLA
OLOVO
JELOVO BRDO BB KALESIJA
PUT ZA BU^INE BB
PUT ZA BU^INE BB
ARIZONA
STJEPANA RADI]A BB
POTPOLJE BB
GRABOVICA 80
SARAJEVSKA BB
CAZIN
SREBRENIK
RADI[I]I
BOSANSKA
KRUPA
SARAJEVO
VOGO[]A
[email protected]
SARAJEVO
JO[ANI BB
AHMETA [email protected]]A BB
DONJI RADI[I]I 35
SOKAK 3
BOSANSKA
KRUPA
MOSTAR
TRAVNIK
^APLJINA
BOS. KRUPA
SARAJEVO
BOS. KRUPA
STOLAC
SARAJEVO
KISELJAK
OTOKA
BOS. KRUPA
TURBE
[IROKI BRIJEG
SREBRENIK
BOS.PETROVAC
@EP^E
NEUM
POSU[JE
BIHA]
SARAJEVO
BIHA]KA BB
STJEPANA RADI]A 37
ULICA SEHIDA 17
ANTE STAR^EVI]
IZETA NANI]A 1
FETAHA BE]IRBEGOVI]A 57
RADNI^KA 4
HRVATSKIH BRANITELJA BB
MERHEMI]A TRG 14
BANJSKA BB
NOVO NASELJE BB
PATRIOTSKE LIGE BB
ALEJA BB
KO^ERIN BB
MAGISTRALNI PUT BB
SAFETA HIDI]A BB
ORAHOVICA 19
PUT SV ANTE BB
POKLE^ANI BB
GRABE[KA 30
SKENDERIJA 70
MOSTAR
IVANA KRNDELJA 27
BRANILACA [IPA BR.19
SPASOJA BLAGOV^ANINA 7
IZETA NANI]A 13
VRBOVSKA BR.18, VOGO[]A
Broj 86 - Stranica 90
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
4349
4350
3383002250471605
3385002274946157
OZ TUZ.MOST PJ 1 AGEN.ZA ZAP.
OZ VRTO^E B. PETROVAC
TUZLA
BOSANSKI
PETROVAC
TUZLA
SARAJEVO
[IROKI BRIJEG
POSU[JE
GRA^ANICA
SARAJEVO
BOS. KRUPA
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
3383002250293222
3383202250441913
3382202200500349
3382002200912997
3383002250075651
3383202250163523
3385302200470415
OZON D.O.O
P MAGG KOMERC D.O.O. SARAJEV
P S G STR VL.S.KRALJEVI]
PA I KI D.O.O. POSU[JE
PAAM-AUTO D.O.O
PAD-AUTO KU]A NOSSE DOO SARA
PADJO-KOMERC D.O.O. BOSANS
4358
3385102200336274
PADOVA-COMMERCE D.O.O. VEL
4359
4360
4361
3383302200349556
3389002207194658
3385302261123739
4362
4363
4364
4365
4366
3389002211090372
3385802200106543
3382002200562245
3389002210357343
3381002201593405
PALAC DOO [email protected]
PALAS DOO SARAJEVO
PALERMOS DRU[TVO SA OGRANI^ENOM
ODGOVORNO[]U
PALETE-EURO DOO
PALIR D.O.O. ZENICA
PALMA IMPEX DOO B. LUKA
PALMA DOO TRAVNIK
PALMA MOSTAR D.O.O. MOSTAR
GRA^ANICA
ZENICA
BANJA LUKA
TRAVNIK
MOSTAR
4367
3389002210171782
PALMA MOSTAR D.O.O. MOSTAR
MOSTAR
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
3389002210981732
3385502200297066
3385002200140048
3383002200137723
3381002200964748
3381402200314634
3382002200451665
3381002202143783
3386002262134735
3389002207644253
3382202200039308
3385102200034798
PAM COMMERCE COLOR DOO VITEZ
PAMGLASS D.O.O. TE[ANJ
PANACHE BOSNA D.O.O. BIHA]
PANDA BENZ D.O.O. TUZLA
[email protected] DOO MOSTAR
PANE KOMERC PRNJAVOR
PANISIS COMPANY
PAPAGAJ CAFFE BAR MOSTAR
"PAPERVISION"DOO
PAPILON EXPORT IMPORT DOO CAZIN
PAPIR TRADE D O O [ BRIJEG
PAPIR-ART D.O.O
4380
4381
4382
4383
4384
3385202200256632
3383102200235688
3383402200594573
3383002250140738
3389002204350327
4385
4386
3381602200411333
3389002204214915
4387
4388
4389
4390
3389002206410607
3383202200374587
3385002200795865
3389002205517043
4391
4392
4393
3381102200220559
3381002201820967
3386902215379041
PAPIRO D.O.O. CAZIN
PAPRATNICA STR @EP^E
PARA]ENDIJA DOO KISELJAK
PARADOX DOO KALESIJA
PARFIMERIJA VL. DAVORKA PRANJI]
TRAVNIK
PARFUMERIJA AVANTGARDE STR
PARIS FRIZERSKI SALON VL.PAKLAR^I]
MARICA TRAVNIK
PARIS OSAM DOO SARAJEVO
PARIS OSAM DOO SARAJEVO
PARK TR - VL. KARABEGOVI]
PARK APOTEKA VL. MR.PH. ADISA
TURALI] SARAJEVO
PARK KAFE BAR SUR
PARK STR MOSTAR
"PARKET [LJIVO"D.O.O.SARAJEVO
VITEZ
TE[ANJ
BIHA]
TUZLA
MOSTAR
BANJA LUKA
POSU[JE
MOSTAR
GRADA^AC
CAZIN
[IROKI BRIJEG
VELIKA
KLADUSA
CAZIN
@EP^E
KISELJAK
KALESIJA
TRAVNIK
4394
4395
4396
3381802249401852
3382202200501222
3382002200015553
PARKETNI CENTAR DOO ORA[J
PARNAS STR VL.K.REZI]
PARTNER DOO POSU[JE
VELIKA
KLADU[A
[email protected]
SARAJEVO
CAZIN
Srijeda, 22. 10. 2014.
KAZAN MAHALA 18
VRTO^E BB
VLADIMIRA NAZORA BB
PROTE BAKOVI]A 7
STJEPANA [email protected] 15
^ITLUK B.B.
STUPLJANSKA STRANA 2
SAFET-BEGA-BA[AGI]A BB
GORNJI PETROVI]I BB
065/681-11
GRADINA 81
TITOVA 17 5
KRIVAJSKA 1
BAJRI]I BB
[email protected]\E BB
SARAJEVSKA 139 ZENICA
A[ ZGONJANINA
DOLAC N/L BB
KRALJA PETRA KRE[IMIRA IV
B.B.
KRALJA PETRA KRE[IMIRA IV
B.B.
JOSIPA PLAVCICA 1
MARIN HAN BB.
DR.IRFANA LJUBIJANKI]A 139
OKTOBARSKA BR 49
RUDARSKA 225
CARA DU[ANA 8
PAKLAREVO 11
SPLITSKA 1
SARAJEVSKA BB
ZUHDIJE @ALI]A 2
TRN BB
IBRAHIMA [email protected] 61
MALA LISA BB
PAPRATNICA BB
BRNJACI BB
MEMI]I
BOSANSKA 70
LJUBU[KI
TRAVNIK
Z FRANKOPANA BB
ERIKA BRANDISA ZVIJEZDA 2
[email protected]
[email protected]
BIHA]
SARAJEVO
LATI^KA 71
LATI^KA 71
502.VITE[KE BB
HAMDIJE KRE[EVLJAKOVI]A
61
TINA UJEVI]A
BA^EVI]I BB
ULICA TRG HEROJA DO BR.32
^APLJINA
MOSTAR
SARAJEVONOVO
SARAJEVO(P-150)
ORA[JE
II BB
[IROKI BRIJEG
FRA DIDAKA BUNTI]A 12C
POSU[JE
BRO]ANAC BB
Srijeda, 22. 10. 2014.
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
3382002200299278
3381002201268843
3383202250873660
3383202251333828
3383102200089315
3382002200862945
3381602200422003
3382202200770688
3381102200124238
3382502200035025
3384402212093582
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
3389002202656804
3382202200978656
3381202200211436
3385302200281362
3383202250025395
3386702200914896
3383202251397169
3383002250900733
3382202200683291
3382202200169579
3385002206172866
3385002206122911
3385002206167531
3385002206162002
3383502200008203
3383402200290284
3385802221240806
4425
3385202216739939
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
3385302200463334
3381202200288260
3381202247423955
3381202200395251
3389002206538356
3382202201169358
3386402200034054
3389002203859119
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
3385002206239990
3383402200850459
3385602200881098
3384302222591315
3386502200290614
3383602200349832
3385102226542764
4441
4442
4443
3383002200627476
3386702200852234
3389002210937209
4444
3385102200417463
4445
4446
4447
3385602200813392
3385802223993375
3385802224193971
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
PASAT DOO
PASTAVINO MOSTAR
PASTOR BH D.O.O. SARAJEVO
PA[A INTERNACIONAL D.O.O. SAR
PATEX DOO @EP^E
PATRON D.O.O. POSU[JE
PAVI] DOO LJUBU[KI
PAVKOVI] TRADE DOO [ BRIJEG
PAVLOVI]
PAVLOVI] DOO VITEZ
PAVLOVI]A HAN ZA UOSTITELJSTVO,
PROMET I USLUGE TU
PAVO DOO [IROKI BRIJEG
PAVO DOO [IROKI BRIJEG
PAX HOTEL DOO ME\UGORJE
[email protected] UR VL. PATKOVI] S
PC KIDS D.O.O. SARAJEVO
PC START DOO TRAVNIK
PCB D.O.O.
PCC PROFIX COMPUTERS CENTAR
P^ELICA BUTIK [ BRIJEG
P^ELICA DJE^JI VRTI] [ BRIJEG
PD [email protected]] SEAD K.VAKUF
PD JUKI] RAMO BIHA]
PD MALKO^ ]ATIB BIHA]
PD RADI] /JOVO/ MILAN BIHA]
PDP DRIMEX HELLAS DD
PECA PROMET DOO KISELJAK
PE^ENJARNICA "KOD ^IKA SMAJE" VL.
SPAHI] BAHRUDIN
PEDO TRAD.I STARI OBRT,OSTALI
POPRAVCI VL.TOROMANO
PEGAZ [email protected]
PEHAR & CO DOO ^ITLUK
PEHAR DOO ^ITLUK
PEHAR-LINNA DOO ^ITLUK
PEITHO DOO TRAVNIK
PEJA KOP DOO [IROKI BRIJEG
PEKARA BULJUBA[I] @IVINICE
PEKARA AMIN VL.KUNALI] [email protected]
TRAVNIK
PEKARA BISER BIHA]
PEKARA CENTAR KISELJAK
PEKARA "CENTAR" VL.MUSAJ ALI
PEKARA "DAN I NO]"[email protected]
PEKARA "DVA BRATA" VL HODAJ ABIT
PEKARA E.B. JAJCE
PEKARA EURO-PEK VL.KARAJI?/HASIB/
SEAD
PEKARA GRADINA DOO TUZLA
PEKARA HAMO
PEKARA KLASPET VL.DA^AJ RAMADAN
SARAJEVO
PEKARA KOD MA[E V. KLADU[A
PEKARA MIZAN
PEKARA "REAL" VL.MU]AJ ]ERIM
PEKARA REAL VL.NURIJE KAJDOM^AJ
VARE[
Broj 86 - Stranica 91
POSU[JE
MOSTAR
SARAJEVO
[email protected]
@EP^E
POSU[JE
LJUBU[KI
[IROKI BRIJEG
^APLJINA
VITEZ
TUZLA
OBILAZNICA BB POSU[JE
FRA DIDAKA BUNTI]A 117
VILSONOVO [ETALI[TE 10
VINKA [AMARLI]A 9
PAPRATNICA BB
VUKOVARSKA BB
BANA JELA^I]A BB
TRN BB
^APLJ
[O[E [email protected] 79
DVOR 77, GORNJA OBODNICA
[IROKI BRIJEG
[IROKI BRIJEG
ME\UGORJE
BOS. KRUPA
SARAJEVO
TRAVNIK
SARAJEVO
GRA^ANICA
[IROKI BRIJEG
[IROKI BRIJEG
BIHA]
BIHA]
BIHA]
BIHA]
BANJA LUKA
KISELJAK
ZENICA
FRA D BUNTI]A BB
FRA D BUNTI]A BB
BIJAKOVI]I BB
PATRIOTSKE LIGE BB
RADI]EVA 13
FATMI] BB
TRG BARCELONE 2
KOROA HAN BB
S RADI]A 5
BANA JELA^I]A BB
UNSKA 6 - KULEN VAKUF
ORA[AC 57
JEZERO BB
MARTIN BROD BB
RIBNJAK BB PRNJAVOR PP 5
VISO^KI PUT 3
TRAVNI^KA CESTA 207
CAZIN
@RTAVA DOMOVINSKOG
RATA BB
[EHIDSKA BB
BLIZNE GOMILE BB
RUDARSKA
KREHIN GRADAC BB
PRNJAVOR BB
KNE[POLJE 133
II KRAI[KA BB
[UME]E 166
BOS. KRUPA
^ITLUK
^ITLUK
^ITLUK
TRAVNIK
[IROKI BRIJEG
@IVINICE
TRAVNIK
BIHA]
KISELJAK
MAGLAJ
OLOVO
RAINCI GORNJI
JAJCE
VELIKA
KLADU[A
TUZLA
TURBE
SARAJEVO
VELIKA
KLADU[A
MAGLAJ
VARE[
VARE[
PRITOKA-BIJELO BRDO BB
JOSIPA BANA JELA^I]A BB
VITE[KA BB
BRANILACA BB
RAINCI GORNJI BB
H. V. HRVATINI]A BB
VLADIMIRA NAZORA BB
M. TITA OBJEKAT Z. UZOR BB
BAZEN BB
BRANILACA DOBRINJE (TPC)
BB
SULEJMANA TOPI]A 8
MO[EVAC BB
ZVIJEZDA 33
ZVIJEZDA 33
Broj 86 - Stranica 92
4448
3389002200455583
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
3383202200135579
3389002200990732
3385002275031420
3385002206262979
3381302232322117
3382502200854869
3381002201514059
3384402212205035
3386402227278832
4458
4459
4460
4461
4462
4463
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
3385702200038066
3384302222653880
3382102200001968
3382002200650515
3382502200963606
3381002200906839
PEKARA SABRINA VL.E[REF PURI[EVI]
BUGOJNO
PEKARA SARAJEVO
PEKARA "SEMIX", VL. SMAJI] SAMIR
PEKARA VES
PEKARA"BREKOVICA"
PEKARNA BUNA
PEKARNA FORTIS VITEZ
PEKARNICA RUDNIK MOSTAR
PEKARSKA RADNJA SLATINA
PEKARSKA RADNJA SLOBODA, VL. DURAJ
RUSTEM, G. DUBR
PEKARSKA RADNJA VL. GENJAC MUV
PEKARSKI OBRT "MAJOKEM"OLOVO
PELE PROMET 98 DOO UVT PROZOR
PELIN DOO
PE-MA COMMERCE DOO VITEZ
PENA SHOP STR MOSTAR
4464
4465
3382802200013088
3389002207227735
PENGO DOO
PENGUIN DOO SARAJEVO
USKOPLJE
SARAJEVO
4466
4467
4468
4469
4470
4471
3386902233284756
3382502200223205
3389002211259055
3382202200551177
3382502200025228
3389002211428611
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
3381502200215398
3385302200228982
3381602200755780
3381202200312219
3382302200030088
3382002200524997
3389002200402912
3381602200062521
3381602200935036
3382002200453411
3383202200470811
3382302200264731
3382302200356687
3389002209564465
3385202200224525
3383202255746067
3385702217261289
3381002202367659
3382002200135057
3389002203410397
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
3381402200361873
3381102200610305
3383302200027419
3381002200573062
3381402200216567
3381002201230334
3383002250734960
3381602200259819
PERFETTO DOO SARAJEVO
PERICA DOO VITEZ
PERISTIL DOO [IROKI BRIJEG
PERISTIL DOO [IROKI BRIJEG
PERKOVI] DOO BUSOVA^A
PERKOVI] PREVOZ I USLUGE DOO
BUSOVA^A
PERLA DOO LIVNO
PERNA D.O.O. BOSANSKA KRUP
PERO SBR
PEROMICOMMERC DOO ^ITLUK
PER-TRANS D.O.O.
PERTY DOO VITEZ
PERUN DOO VARE[
PETROL DD LJUBU[KI
PETROL DD LJUBU[KI
PETROL-AG
PETROMAR D.O.O SARAJEVO
PEVIMES D O O TOMISLAVGRAD
PGO DOO
PGS DOO BUGOJNO
PH - MERC D.O.O. CAZIN
PHARMACOS SARAJEVO
PHINEX DOO VISOKO
PHOENIX MOSTAR
PICKART D.O.O. POSU[JE
PID PRIVR.DRU[TVO ZA PROMET
NEKRET.D.O.O. SARAJEVO
PIKA COMMERCE DOO GRUDE
PIKAN-PYNKI D.O.O. ^APLJINA
PILANA-TOMI] SZR
PILJAK AUTO [KOLA MOSTAR
PILOTINA DOO GRUDE
PINCOM MOSTAR
PINK . ING D.O.O. GRADA^AC
PINK STR
Srijeda, 22. 10. 2014.
BUGOJNO
KOP^I] BB
SARAJEVO
DONJI VAKUF
BIHA]
BIHA]
MOSTAR
VITEZ
MOSTAR
TUZLA
@IVINICE
SARAJEVO
[email protected]]A HISE 1
CERAVA^KA BRDA 40
BREKOVICA BB
BUNA BB
STJEPANA RADI]A BB
RUDARSKA 154
SLATINA 3
G. DUBRAVE BB
VISOKO
OLOVO
PROZOR
POSU[JE
VITEZ
MOSTAR
SARAJEVO
VITEZ
[IROKI BRIJEG
[IROKI BRIJEG
BUSOVA^A
BUSOVA^A
PODVINJE BB
BRANILACA
K TOMISLAVA 55
VRPOLJE BB
PC 96-2 VITEZ
KRALJA PETRA KRE[IMIRA IV
14A
VOLJICE BB
HAMDIJE KRE[EVLJAKOVI]A
61
LUKAVI^KA CESTA DO BR. 13
[ANTI]I
TRN BB
TRN BB
POLJE BB
POLJE BB
LIVNO
BOS. KRUPA
LJUBU[KI
^ITLUK
TOMISLAVGRAD
VITEZ
VARE[
LJUBU[KI
LJUBU[KI
BANJA LUKA
SARAJEVO
TOMISLAVGRAD
TOMISLAVGRAD
BUGOJNO
CAZIN
SARAJEVO
VISOKO
MOSTAR
POSU[JE
SARAJEVO
@ELIMIRA @UPANA 29
PRVOMAJSKA 26
B [IMI]A BB
G.HAMZI]I BB
ZIDINE BB
MAHALA 10
PUT MIRA 39
JOSIPA BANA JELA^I]A 23
JOSIPA BANA JELA^I]A 23
JERMENSKA BR 3
ZMAJA OD BOSNE 4
STEPEN BB
MRKODOL BB
KOP^I] BB
PU[KARI 56
TRG BARCELONE 3
^AJENGRADSKA BB
BLEIBUR[KIH @RTAVA 31D
VOJU[A BB
FRA AN\ELA ZVIZDOVI]A 1
GRUDE
VI[I]I
[email protected]
MOSTAR
GRUDE
MOSTAR
GRADA^AC
LJUBU[KI
K KATARINE 4
DRA^EVO BB
PRUD BR.BB
SV LEOPOLDA MANDI]A 14
DRINOVCI BB
KARDINALA STEPINCA BB
6. APRILA 16
SESTRE MILOSRDNICE BB
Srijeda, 22. 10. 2014.
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
3382502200308080
3382302200246010
3385402200032358
3383202200086497
3381002200036167
3381802200028464
3382002200706969
3383202251031382
3381002202088493
3382202200656519
3382002200065411
3383002250779580
3386102200052305
3385202201772936
3382202200448842
3381002250512930
3381602200245560
3383602200300556
3381402277404511
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
3381402200743762
3383602200117808
3383002250916932
3382002200390070
3381002201202786
3382502200562123
3383502200946775
3382002200773705
3386202200047935
3389002210822070
3385202201795246
3381202200410383
3389002208913498
3385102200338020
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
3386102200830245
3385502200313071
3381402200001421
3385002200022387
3385502200253222
3383602200113249
3383602200136529
3383202250035192
3383402200434911
3383002250442214
3382502200226988
3382002200097615
3382202200760891
3385302200058456
3385402228639113
4548
3385402228638240
4549
4550
3382302200609178
3384402215132107
4551
4552
3384002242623964
3386202228149708
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
PINUS COMMERCE DOO VITEZ
PIPE TRADE D.O.O.
PIPELINE D.O.O. SANSKI MOS
PIRAMIDA MM D.O.O. SARAJEVO
PIRAMIDA MOSTAR
PIRIJA D.O.O. TOLISA
PISAK DOO POSU[JE
PISTOLATO BENITO D.O.O. SARA
PISTOLATO DOO MOSTAR
PITARELLO D.O.O.
PITOMCIJA D.O.O.
PITUR D.O.O. KALESIJA
PIVNICA M A N G A LUKAVAC
PIVNICA DOO [email protected]
PIVOVARA UNION 2000 D.O.O.
PIZZERIA ABC-AN MOSTAR
PIZZERIA SUZANA
PIZZERIA MEGI JAJCE
PIZZERIA ROMA GRUDE VL.LJILJANA
MLINAREVI]
PIZZERIA SAN ANTONIO [email protected]]I
PIZZERIJA DEA JAJCE
[email protected] D.O.O
PLAN DOO POSU[JE
PLANA MOSTAR
PLANET CAFFE BAR BUSOVA^A
PLANET OBU]A DOO SARAJEVO
PLANINSKI BISER DOO POSU[JE
PLASTHEM D.O.O. GRA^ANICA
PLASTHEM D.O.O. GRA^ANICA
PLASTIKMONT DOO CAZIN
PLAVI JADRAN DOO ^ITLUK
PLAVI VAL DOO SARAJEVO
PLAYBOY CAFFE BAR VEL.KLAD
[email protected] TURIST DOO
PLESKAR D.O.O. LUKAVICA
PLESNO DOO GRUDE
PLE[A D.O.O. BIHA]
PLIMA 3 D.O.O. TE[ANJ
PLIVA GRADNJA DOO JAJCE
PLIVSKO JEZERO JAJCE
PLURIAL D.O.O
PLUS STR KISELJAK
PLUS-COMMERCE D.O.O. TUZLA
PMB COMMERC DOO BUSOVA^A
PMD -CO
POD VRBOM BIFFE VL.S.NALETILI
PODGRME^ D.D. BOS.KRUPA
PODGRME^ [email protected] GRA\ANA
NOGOMETNI KLUB S.MOST
PODGRME^ [email protected] GRA\ANA
NOGOMETNI KLUB S.MOST
PODI] D.O.O. - TOMISLAVGRAD
PODOEGZOTIK OBRTNI^KA DJELATNOST
VL. ELVIR B
[email protected] "GERMANY PROM" BUGOJNO
POEMA DOO GRA^ANICA
Broj 86 - Stranica 93
VITEZ
TOMISLAVGRAD
SANSKI MOST
SARAJEVO
MOSTAR
ORA[JE
POSU[JE
SARAJEVO
MOSTAR
[IROKI BRIJEG
POSU[JE
KALESIJA
LUKAVAC
[email protected]
[IROKI BRIJEG
MOSTAR
LJUBU[KI
JAJCE
GRUDE
STJEPANA RADI]A BB
MOKRONOGE BB
[email protected] BB
DOBRINJSKE BOLNICE 15 16
KR TOMISLAVA 18
TOLISA, IVE ANDRI]A 38
RASTOVA^A BB
PAROMLINSKA 51
KNEZA VI[ESLAVA 77A
FRA D BUNTI]A BB
SRADI]A BB LJUBU[KI
TOJ[I]I BB
MAJEVI^KIH BRIGADA BB
JUSUFOVI]I 11 [email protected]
VAGAN BB
B. FEJI]A 45
LJUBU[KI
ZABARJE 17
MATE BOBANA 9
[email protected]]I
JAJCE
TUZLA
POSU[JE
MOSTAR
BUSOVA^A
BANJA LUKA
RAKITNO
GRACANICA
GRA^ANICA
CAZIN
^ITLUK
SARAJEVO
VELIKA
KLADU[A
LUKAVAC
GRA^ANICA
GRUDE
BIHA]
JELAH
JAJCE
JAJCE
SARAJEVO
KISELJAK
TUZLA
BUSOVA^A
BANJA LUKA
[IROKI BRIJEG
BOS. KRUPA
SANSKI MOST
[email protected]]I BB
H V HRVATINI]A BB
[ABANA ZAHIROVI]A 14
PUT ZA BATIN
DONJA JASENICA BB
BUSOVA^A N [ ZRINSKI
I.G.KOVA^I]A 7
VRPOLJE RAKITNO BB
KOTORU[A BB
KOTORU[A BB
MALA LISA BB
PUT ZA MOSTAR BB
TRG SOLIDARNOSTI BB
7.KORPUSA BB
PROKOSOVI]I LUKAVAC
LUKAVICA BB
PUT KR[TELICE BB
TRG ZLATNIH LJILJANA BB
JELAH BB
SKELA BB
MILE BB
S.FILIPOVI]A 6
BRE[EV CESTA BR 2
KOLONA BB
POLJE BB
SOLUNSKA 29
[IROKI BRIJEG
PROLETERSKA BB
@RTAVA FA[IZMA 3
SANSKI MOST
@RTAVA FA[IZMA 3
TOMISLAVGRAD KONGORA BB
TUZLA
VILU[I]I BR. 18
BUGOJNO
GRA^ANICA
POLJE BB
AHMET PA[E BUDIMLIJE BB
Broj 86 - Stranica 94
4553
4554
4555
3382002200432071
3381002202210519
3389002211478566
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
3383402200517943
3381002200635627
3385002200197278
3385202200419010
3385502200370010
3382202200346119
3382002200431198
3382002200599978
3382002200007502
3389002207387397
3384002241077202
3389002202063552
3385502200480784
3383202250132386
3385502203497290
3386902268173716
3385602201248631
3385002200536293
3382802224286077
4575
4576
3385202216595215
3383302266216630
4577
3383402249793167
4578
4579
3385802225548867
3383402249909276
4580
3389002210877457
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
3381002250249963
3382502200986983
3382002200360679
3383002200526693
3385002200792179
3389002206790653
3389002202362312
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
3389002201133322
3389002201098693
3382202200167736
3381002202586103
3381002201890419
3389002211077083
3381802200693884
3383302200541131
3381702200018866
3381002201985091
3389002207138592
3381002202392588
3383502200237511
3381002201828145
3383502200348188
3381102200190198
3384302222643113
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
POENTER D O O POSU[JE
POHIT DOO MOSTAR
POIN [email protected] KONSALTING MARKETING DOO SARAJEVO
POINT BREAK CAFFE BAR KISELJAK
POINT DOO MOSTAR
POKOJ TR - VL. HANDUKI] SALIH
POLET D.O.O. CAZIN
POLET D.O.O.TE[ANJ
POLGRAD DOO [ BRIJEG
POLI PROM D.O.O
POLI] SERVIS DOO POSU[JE
POLI]TRANS DOO POSU[JE
POLIDOL DOO SARAJEVO
POLIKLINIKA-PZU "HYGILAB" BUGOJNO
POLITI^KI POKRET MLADIH BIH
POLJO-ER D.O.O. TE[ANJ
POLJOEXPORT D.O.O. SARAJEVO
POLJOP PROIZV VL.ZUKANOVI] S.
POLJOP.PROIZVO?A^"[email protected]
POLJOPRIV.PROIZVO\A^ BRUSNICA
POLJOPRIVREDA DD BOSANSKI
POLJOPRIVREDA "HERCEG" VL BOSILJKA
HERCEG
POLJOPRIVREDA VL.]EHI] ZARIF
POLJOPRIVREDNI OBRT MEHMEDOVI]
[email protected]
POLJOPRIVREDNI PROIZVO\A^ EKO
PROIZVODI VL BORISLA
POLJOPRIVREDNI PROIZVO\A^ "NEFI] U"
POLJOPRIVREDNI PROIZVO\A] DARMAR,VL.PU[KAR DARIJO
POLJOPRIVREDNIK"BARICA"
VL.MURATSPAHI] MIHRETA
POLJOPRIV.ZADRUGA PRENJ STOLAC
POLO PLAST BUSOVA^A
POMIDORA DOO
POMODORO D.O.O. TUZLA
PONOS DOO BIHA]
PONOS DOO BIHA]
POPAY - CAFFE BAR, VL. MARIN^I] ROBERT
POROVI] GROUP DOO SARAJEVO
POROVI] GROUP DOO SARAJEVO
PORT DOO [IROKI BRIJEG
PORTA MOSTAR
PORTA MOSTAR
PORTFAH DOO ZENICA
POSAVINA 1 DOO ORA[JE
POSAVINA-GRANIT DOO [email protected]
POSEJDON DOO NEUM
POSL. KOMUNIKACIJE DOO MOSTAR
PO-TEX DOO CAZIN
POTOMAC D.O.O. MOSTAR
P.P. NIN
PP CENTAR D.O.O. MOSTAR
PP CENTAR D.O.O. MOSTAR
PP KAVA PROM
PP "MER\O"OLOVO
Srijeda, 22. 10. 2014.
POSU[JE
MOSTAR
SARAJEVO
VNAZORA BB
RODO^KA 11
DOLINA 1
KISELJAK
MOSTAR
BIHA]
CAZIN
TE[ANJ
[IROKI BRIJEG
BANJA LUKA
POSU[JE
POSU[JE
SARAJEVO
BUGOJNO
SARAJEVO
JELAH
SARAJEVO
TE[ANJ
ILIJA[
MAGLAJ
BOS.PETROVAC
GORNJI VAKUF
USKOPLJE
CAZIN
[email protected]
KRE[EVSKA CESTA BB
VUKOVARSKA 31
POKOJ 11
[email protected] 56
MRKOTI] BB
TRN BB
SVETOG SAVE DOBOJ
PUT ZA GRUDE
MELJAKU[A BB
TIMURHANOVA 1
BOSANSKA 1
ZELENIH BERETKI 4
JELAH BB
DALMATINSKA 2/1
KRA[EVO BB
MEDOJEVI]I BB,ILIJA[
BIJELA PLO^A BB
14 SEPTEMBRA 115
BISTRICA BB
KISELJAK
[email protected]]I BB
BREZA
KISELJAK
FILIPA LASTRI]A 10
^ALIKOVAC BB
BUGOJNO
^IPULJI] I/BB
STOLAC
BUSOVA^A
POSU[JE
TUZLA
BIHAC
BIHAC
BUGOJNO
NN
KAONIK BB
BLIDINJSKA BB
V LUKI]A BB DO BROJ 63
SARAJEVSKA BR.5
SARAJEVSKA BR.5
KULINA BANA 5
SARAJEVO
SARAJEVO
[IROKI BRIJEG
MOSTAR
MOSTAR
ZENICA
ORA[JE
[email protected]
NEUM
MOSTAR
CAZIN
MOSTAR
GRADI[KA
MOSTAR
MOSTAR
^APLJINA
OLOVO
OLOVSKA 38
OLOVSKA 38
FRA DIDAKA BUNTI]A BB
TVRTKA MILO[A 78
TVRTKA MILO[A 78
KULINA BANA 69
VIKEND PUT BB
[email protected] POROBI]A BB [email protected]
NERETVANSKA 20
KRALJA ZVONIMIRA 13
VASILIJE [email protected] BB
UL. BLAJBUR[KIH @RTAVA BB
GRADI[KA CESTA 67
KNEZA VI[ESLAVA 12
KNEZA VI[ESLAVA 12
^APLJINA
KLIN^I]I
SLATINSKI PUT BB
TITOVA BB
Srijeda, 22. 10. 2014.
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
3381002201095795
3383302200287961
3389002206254534
3389002207009194
3386802269133633
3386802269121023
3386802269113069
3386802269109674
3386802269112196
3389002211289416
4615
4616
4617
4618
3385202200317354
3381602200092979
3382202200967986
3385002200883165
4619
3389002209476195
4620
4621
4622
4623
4624
4625
3381002200937103
3385302200544620
3387202277628388
3382002200782629
3382002200498128
3389002210509051
4626
4627
3381302221177011
3389002205046011
4628
4629
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Broj 86 - Stranica 95
P.P. MOSTAR
PP NICOM S.P.O.
PPUD FICH-^ELI] DOO GORNJI VAKUF
PPUD IMRA DOO BUGOJNO
PR ADI
PR ALI]
PR MEMI]
PR NAM
PR PERVA
PR STOM OR DR [email protected]]
[email protected]] SUZANA
PRACTIC EURO D.O.O. CAZIN
PRALINA
PRANT D.O.O. [IROKI BRIJEG
PRAVA POMO] VL. KADI] SELMA
MOSTAR
[email protected]
GORNJI VAKUF
BUGOJNO
KONJIC
KONJIC
88400 KONJIC
KONJIC
KONJIC
[email protected]]I
DR ANTE STAR^EVI]A 36
TITOVA BR.BB
BOSANSKA BB
GROMILE IV/99
VARDA 40/C
4. MUSLIMANSKE BRIGADE 24
PAVE AN?ELI]A BB
DONJE SELO BB
BUTUROVI] POLJE 20
[email protected] BROJ BR.161.
]ORALI]I
MOSTAR
[IROKI BRIJEG
BIHA]
ZAVIDOVI]I
MOSTAR
TRAVNIK
SARAJEVO
POSU[JE
POSU[JE
TRAVNIK
ILI]I BR 733
[IPOVIK BB
[email protected] BIJEDI]A BR.185.
FRA GRGE MARTI]A
POKLE^A NI BB
BIJELO BU^JE 61
MOSTAR
OLOVO
TRG IVANA KRNDELJA 27 A
BRANILACA OLOVA 5
3381102200285743
3381802200476119
PREDUZE]E OSMAN-RAMIZ DOO
ZAVIDOVI]I
PREMIER DOO MOSTAR
PRENOS DRVETA SAMARICOM - MELI
"PRESTIGE" D.O.O. SARAJEVO
[email protected] DOO POSU[JE
PREVOZ DRVETA VL V MILI^EVI]
PREVOZ SAMARICOM VL.SAFET PALI]
TRAVNIK
PREVOZ VU^I]
PREVOZ ZAPREGOM [UMA I DRUGIH
[UMSKIH PROIZVODA
PRIJ I IZV ZEMLJ RAD DAVOR SU[
PRIJATELJI [email protected]
]ORALI]I 302
K TOMISLAVA BR 12
STJEPANA RADI]A 44
HASAN KJAFIJE PRU[^AKA
BB
GORNJI KOVA^I BB
^APLJINA
TUZLA
4630
4631
4632
4633
4634
4635
3383302200282432
3382502200366959
3385502200327427
3389002209433321
3381002202554966
3389002210701693
PRIJEVOZ MARI] N.SELO
PRIJEVOZNIK IVICA LIVAN^I]
PRIMA-COMERC D.O.O. TE[ANJ
PRIMA-COMERC D.O.O. TE[ANJ
PRIMARIS D.O.O. MOSTAR
PRIMO DOO DONJI VAKUF
[email protected]
VITEZ
JELAH
JELAH
MOSTAR
DONJI VAKUF
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
3382502200016304
3389002210992402
3389002201127114
3385502200328397
3385602200835702
3385902200023312
3385002200849409
3382502200928007
3381402200411828
3385402228670153
3386902222530269
VITEZ
VITEZ
TUZLA
MAGLAJ
MAGLAJ
KAKANJ
BIHAC
VITEZ
GRUDE
SANSKI MOST
SARAJEVO
4647
3389002200489533
BREZA
[EHIDSKA 4
4648
3389002207678106
SARAJEVO
PETRAKIJINA 1
4649
3389002206834497
SARAJEVO
BISTRIK MEDRESA BR.43
4650
4651
4652
4653
3383202200181848
3382102200144752
3381502200488356
3389002210835553
PRIMO DOO VITEZ
PRIMO DOO VITEZ
PRIMULA DOO TUZLA
PRIMUS MAGLAJ D.O.O.
PRIMUS-ENERGY
PRIMUS-S D.O.O. KAKANJ
PRINT STUDIO D.O.O. BIHA]
PRIPOLJAC - ASA DOO VITEZ
PRISPA DOO GRUDE
PRIVATNA APOTEKA SANA SANSKI MOST
PRIVATNA APOTEKA "UNICUS"
VL.MR.PH.SELMA BRKOVI]
PRIVATNA APOTEKA "ZLATA"
MR.PH.ZLATA [email protected] BREZA
PRIVREDNO DRU[TVO PICCADILY DOO
SARAJEVO
PRIZMA MIKROKREDITNA FONDACIJA
SARAJEVO
PR.NA MALO VL.BOSANKI] HANIFA
PRO GEL DOO PROZOR RAMA
PRO LINE DOO LIVNO
PRO M D.O.O.
^APLJINA
@IVINICE I UL.ZGR.BEZISTAN
IKT
NOVO SELO BB
[ANTI]I 2
1. MARTA BB
1. MARTA BB
BLAJBUR[KIH @RTAVA BB
770 SLAVNE BRDSKE BRIGADE BB
STJEPANA RADI]A BB
STJEPANA RADI]A BB
STUPINE B-9,L3
@ELJEZNI^KA BB.
ILIJASA SMAJLAGI]A BB
311.LAHKE BRIGADE BB.
DU[ANA KUGE 1
STJEPANA RADI]A 67
SELINE BB
HAMZIBEGOVA 21
DEJZINA BIKI]A BR.3
SARAJEVO
PROZOR
LIVNO
@IVINICE
ASIMA FERHATOVI]A BROJ 1
STJEPANA RADI]A 6
OBRTNI^KA BB
MALINE BB
Broj 86 - Stranica 96
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
4654
4655
4656
4657
4658
4659
3384002200001970
3381202247623775
3389002211404458
3383102200233845
3383502200450523
3385002206254928
PRO VITA
PRO-BACK DOO
PRODUKT BETON DOO BUGOJNO
PRODUKT [EER DOO @EP^E
PRODUKT-CO DOO
PROFIL DOO BOS.PETROVAC
4660
4661
3389002202719369
3389002203309711
4662
4663
3389002211391945
3389002211477693
4664
4665
4666
4667
3381002201180379
3385002274911237
3383402201006532
3382502278529947
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
3382002200300927
3383302200171852
3381602200337419
3383102200239277
3385702217207939
3383202250049548
3389002201797093
3383002250568023
3383002250745630
3384402215178667
3383402200306483
3381002200433091
3383202200238108
3389002207128795
3385102202808707
PROFIN INVEST DOO SARAJEVO
PROFIT DRU[TVO ZA PRO,TRGOV.I
USLUG.D.O.O.SARAJEVO
PRO-IZBOR DOO VITEZ
PROIZVODNJA KOZNE OBUCE BUGOJNO
DD
PROJEKTANT MOSTAR
PROJEKTNI URED KADI]
PROKO[KO JEZERO DOO
PROLOGIS DRU[TVO OGRANI^ENE
ODGOVORNOSTI
PROMAJA DOO TOMISLAVGRAD
PROMET GRGI] DOO POTO^ANI
PROMET JURKOVI]
PROMET STR @EP^E
PROMETNO DRU[TVO DENIM DOO VISOKO
PROMINVEST D.O.O. KONJIC
PROMINVEST D.O.O. KONJIC
PROMIS STR MUJI] SANELA
PROMO INTERNATIONAL D.O.O. T
PROMO-EXPO DOO TUZLA
PRO-MONT D.O.O. KISELJAK
PROMOS MOSTAR
PROMPT DOO SARAJEVO
PROMPT DOO SARAJEVO
PRONET DOO V. KLADU[A
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
3385302200423273
3382202200031160
3389002211473037
3385002200302426
3383102200048381
3382502200213408
3385302200325109
3382102200045715
3382202200827918
3389002210455410
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
3383602241014657
3382502200630993
3382502278610942
3383502200182027
3389002206408085
3385502200015184
3386702200063721
3385502257650159
4701
4702
3389002201365249
3381102200465969
PROREZ BRIGOVI D.O.O. [email protected]
PROSOFT DOO [IROKI BRIJEG
PROSPERITET DD SARAJEVO
PROTEX D.O.O. BIHA]
PROTON DOO @EP^E
PROZV.GR.MATERIJALA BUSOVA^A
PRTA-COMMERC D.O.O. BOSANS
PRUNUS DOO PROZOR
PRVA SPORTSKA KLADIONICA DOO [
PRZIONICA KAFE"DUKAT"TRAVNIK
VL.CEJVAN ALMA TRK
[email protected] KAFE CAFFE TREFF
PS VITEZIT DOO VITEZ
PS VITEZIT DOO VITEZ
PT GERZOVO-PROMET PRIJEDOR
PTD RADU[A-DRVO DOO GORNJI VAKUF
PTP BAJAS D.O.O. TE[ANJ
PTUD TE[GRAD DOO
PUB UNDER CLUB CAFFE BAR VL
ME[INOVI] EMIR JELAH-T
PULMONT DOO ZENICA
PUMA SECURITY DOO MOSTAR
4703
4704
3383002250302146
3382002200099458
PUNTA D.O.O
PUPI
Srijeda, 22. 10. 2014.
BUGOJNO
^ITLUK
BUGOJNO
@EP^E
BANJA LUKA
BOSANSKI
PETROVAC
SARAJEVO
SARAJEVO
KULINA BANA 1
INDUSTRIJSKA ZONA BB
^AU[LIJE BB
LJUBATOVI]I BB
BRA]E PI[TELJI]A 1
KOLUNI]I BB
VITEZ
BUGOJNO
[ANTI]I BB
DJURE SALAJA 8
MOSTAR
BIHA]
FOJNICA
VITEZ
STJEPANA RADI]A 33
ALIJE \ERZELEZA 17
ZAVNOBIHA 1
PETRA KRE[IMIRA 4 VITEZ
TOMISLAVGRAD
[email protected]
LJUBU[KI
@EP^E
VISOKO
KONJIC
KONJIC
GRA^ANICA
TUZLA
TUZLA
KISELJAK
MOSTAR
SARAJEVO (P-90)
SARAJEVO (P-90)
VELIKA
KLADU[A
[email protected]
[IROKI BRIJEG
SARAJEVO
BIHA]
@EP^E
BUSOVA^A
BOS. KRUPA
PROZOR
[IROKI BRIJEG
TRAVNIK
MIJATA TOMI]A BB
POTO^ANI 334
NN
GLOBARICA BB
HAZIMA DEDI]A BR4
M.TITA BB
M.TITA BB
ADEMA ALICA
MUHAREMA FIZOVI]A 15/II
BR^ANSKA MALTA BB
HAN PLO^A 5
ZAGREBA^KA 10
BRANISLAVA \UR\EVA 10
BRANISLAVA \UR\EVA 10
ZUHDIJE @ALI]A BB
JAJCE
VITEZ
VITEZ
SANSKI MOST
GORNJI VAKUF
TE[ANJ
NOVI TRAVNIK
JELAH
KOZLUK 66
TVORNI^KA 1
TVORNI^KA 1
39 DIVIZIJE 8
VOLJICE BB
Z. GALIJA[EVI]A 22
KALINSKA
TITOVA BB JELAH
ZENICA
MOSTAR
ZMAJA OD BOSNE BB
ULICA KNEZA DOMAGOJA
BR.11
PETRA MILJANOVI]A 20
FGRGE MARTI]A 4
TUZLA
POSU[JE
TRAMPINA BR. 12/I
[email protected] BIJEDI]A BR. 160
MRAZOVAC 330
FRA DIDAKA BUNTI]A BB
HAMZE HUME 8
OZIMICE 1 P8/II
SARAJEVSKA BB
S S KRANJ^EVI]A BB
511.SLAVNA BR.BRIGADA 53
JAKLI]I 101
A MIHANOVI]A BB
ZALENA PIJACA BB
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
4705
3389002202800364
4706
3386702218526022
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
3385702200005959
3381002200534844
3382102200014481
3382502200915591
3389002210667840
3382202200104395
3383002250811590
3386402201573541
3386202200034452
3383002250909851
3386002200031164
3381102200082237
3381802200651883
3382702200218539
3383302200478857
3381002250185555
3381602200005582
3383602200328395
3383202250291078
3389002200432303
3383202250330363
3386002200072195
3385202200049828
3385002275205438
3385002261256256
3381402277285977
3381002250025990
3381002250445127
3389002209317406
3386102200843728
3382002200761192
3381602200715622
3382202200605788
3389002203942054
4741
4742
4743
4744
4745
3383002251257402
3381002250690343
3382702200028516
3381502200414248
3381002201835226
"PURE"D.O.O. SARAJEVO, PRIV DRU[ ZA
TRG, PRO I USL
PURI] STOLARSKA RADNJA TRAVNIK
VL.PURI] [ERIF
PURI[EVI] D.O.O. VISOKO
PU[I] MOSTAR
PUTNIK DOO PROZOR RAMA
PUTNIK- LU^I] DOO NOVI TRAVNIK
PUTNIK-DO DOO BUGOJNO
PVC ZOVKO DOO [ BRIJEG
PZ AGROTERA GRA^ANICA
PZ "EKO PLOD" BANOVI]I P.O
PZ KOKOVITA P.O. GRA^ANICA
PZU APOTEKA "MEDIKAMENT" LUKAV
QBE D.O.O. GRADA^AC
QUAKE
QUATRO STR DUBRAVE
QUEEN CAFFE SUR ALADINI]I
R & S DOO [email protected]
R & Z D.O.O. MOSTAR
R COM DOO
R D A & JAKE[EVI] JAJCE
RA S.U.R KAFE [email protected] ENES
RABITA D.O.O. [email protected]]I
RABOMA D.O.O. SARAJEVO
RACIONAL D.O.O. GRADA^AC
RAD D.D. CAZIN
RAD PUTEVI DOO BIHA]
RAD PUTEVI DOO BIHA]
RADA D.O.O. GRUDE
RADIMLJA-PROMET D.O.O. MOSTA
RADIO STARI MOST D.O.O. MOS
RADIO-ZENIT DOO ZENICA
RADNIK-GRADNJA DOO
RADOVANJ DOO POSU[JE
RAFAELO SUR
RAFFAELLO SUR VL.M.NALETILI]
RAFFAELO-SUR CAFFE-BAR VL.PA[KALJ
VITOMIR ZENICA
RAFTING AUTO D.O.O. TUZLA
RAFTING TAJO-RAFT
[email protected] PROMET DOO
RAI^ D.O.O KUPRES
RAINBOW D.O.O. MOSTAR
4746
4747
4748
4749
4750
4751
3389002206865634
3389002211309010
3385202201743545
3382002200430228
3385202200277196
3385302201545369
RAJVOSA DOO SARAJEVO
RAJVOSA DOO SARAJEVO
RALDO T.R. VL.MURI] ISMIRALD
RALE TRADED.O.O
RAM-COMERC DOO
"RAMI] PETROL" D.O.O. BOS.KRUP
4752
4753
4754
4755
4756
4757
3383202250062740
3385302200027222
3387202206231150
3383202266177544
3383202250111822
3385302200282235
RAMING GRADNJA D.O.O. SARAJE
RAN^ D.O.O. B.KRUPA
RANIERI D.O.O. SARAJEVO
"RAPID RENT A CAR" DOO
"RAPOD"D.O.O.SARAJEVO
RAPPALA - T TR VL.TUZLAKOV
Broj 86 - Stranica 97
SARAJEVO
TEREZIJA BB
TRAVNIK
[KOLSKA 13
VISOKO
MOSTAR
PROZOR
NOVI TRAVNIK
BUGOJNO
[IROKI BRIJEG
GRA^ANICA
BANOVI]I
GRA^ANICA
LUKAVAC
GRADA^AC
^APLJINA
SEONJACI
STOLAC
[email protected]
MOSTAR
LJUBU[KI
JAJCE
SARAJEVO
[email protected]]I
SARAJEVO
GRADA^AC
CAZIN
BIHA]
BIHA]
GRUDE
MOSTAR
MOSTAR
ZENICA
LUKAVAC
POSU[JE
LJUBU[KI
[IROKI BRIJEG
ZENICA
ZANATSKI CENTAR SEBILJ 2
KRU[EVO BB
KRALJA TOMISLAVA BB
STOJKOVI]I
BOSANSKA 2
OKLAJI BB
RITE[I]I BB
REPNIK BB, BANOVI]I
UL.KORI]A HAN BB
SARAJEVSKA 1
@RTAVA SREBRENICE BB
PETRA KRE[IMIRA
DUBRAVE BB
ALADINI]I STOLAC
ZANATSKI CENTAR BB
POTOCI BB
ORAHOVLJE BB
CAREVO POLJE 57
GRBAVI^KA 7-C
[email protected] 53
TRG SOLIDARNOSTI BB
1 MARTA BB
IZETA NANI]A BB
M. [. KURT]EHAJI]A BB
M. [. KURT]EHAJI]A BB
HRVATSKIH BRANITELJA 2
[EHOVINA 34
JUSOVINA 19
B.K.TVRTKA 18
ARMIJE RBIH 3
MARASOV BRIG BB
A [IMI]A BB
STJEPANA RADI]A BB
KU^UKOVI]A 2
TUZLA
KONJIC
STOLAC
LIVNO
MOSTAR
BRDO ^IKMA 7
ORA[JE L /19/7
MIHAJLA VI[EVI]A BB
SPLITSKA BB
UL KRALJA P.KRE[IMIRA IV
BB
BAJRAMA ZENUNIJA 3
BAJRAMA ZENUNIJA 3
[email protected]^KA RA[TELA BB
SVETOG SAVE DOBOJ
[TURLI]KA PLATNICA 113
OTOKA BR 2
SARAJEVO
SARAJEVO
CAZIN
BANJA LUKA
CAZIN
BOSANSKA
KRUPA
SARAJEVO
BOS. KRUPA
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
BOS. KRUPA
MUSTAFE BA[ESKIJE 5
511 S.B.BR.
KRANJ^EVI]EVA BR.43
AZIZE SA]IRBEGOVI]A 122
]UMURIJA 3/3 ALIPA[INA BB
PATRIOTSKE LIGE BB
Broj 86 - Stranica 98
4758
3389002211486520
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
3385802200078995
3389002211272344
3382502200705974
3382402212055367
3385302200158366
3389002211425992
3381202200152557
3382002200043198
3386602200458225
3383302200158563
3381202200399810
3382702200006109
3383002250454727
3386902239232796
3389002209207796
3389002202595209
3383302200260025
3383502200069895
3389002201057565
3385002260892409
3381002201475744
3389002208546935
3381002201834353
3381002202729954
3381602200257006
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
3382802200015804
3381002200119102
3386302200033380
3385502200041956
3389002207855616
3383402200703310
3385202207986853
4791
3383002250281679
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
3382702200009892
3382702200132888
3382702200010571
3382702200008922
3382702200119502
3383002261736409
3389002206620224
3381102200774526
3385702203822424
3381002250513803
3385502200424621
3382502200334852
3385802219478510
4805
3382802200171877
4806
3385602229104024
4807
4808
4809
3381002202337395
3382802200222705
3381002202545169
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
RAPSODI TRAVEL PTP AGENCYA DOO
ZENICA
RASAPROMET D.O.O. ZAVIDOVI]I
RASKO DOO BUGOJNO
[email protected] SUR VITEZ
RASMER DOO FOJNICA
RASMIN D.O.O. BOSANSKA KRU
RASMIN D.O.O. BOSANSKA KRU
RASPUDI] DOO ^ITLUK
RAST D.O.O. POSU[JE
RA[KO DOO KLADANJ
RATAR DD [email protected]
RAVANCA DOO MOSTAR
RAZVITAK AM DOO STOLAC
RAZVITAK D.D. GRADA^AC
RD [email protected] DOO SARAJE
RE & HA MERC DOO CAZIN
REA DOO CAZIN
REAL SZR [email protected]
REBEKA SRPSKO SARAJEVO
REC DOO SARAJEVO
RECYCLING DOO BIHA]
REDARSTVENIK MOSTAR
REDARSTVENIK MOSTAR
REFAN BH DOO MOSTAR
REFLEX D.O.O. MOSTAR
REGENERACIJA DOO LJUBU[KI
ZENICA
TALI]A BRDO 9
ZAVIDOVI]I
BUGOJNO
VITEZ
FOJNICA
JEZERSKI
JEZERSKI
^ITLUK
POSU[JE
KLADANJ
[email protected]
MOSTAR
STOLAC
GRADA^AC
SARAJEVO
CAZIN
CAZIN
[email protected]
BANJA LUKA
SARAJEVO
BIHA]
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
LJUBU[KI
ZLATNIH LJILJANA 19.
GROMILE II 1
@ELJEZNI^KA STANICA BB
GORNJEVAKUFSKA BB
JEZERSKI BB
JEZERSKI BB
KRALJA TOMISLAVA BB
RASTOVA^A BB
NO^AJEVI]I BB
R MILANOVI]A 3 [email protected]
ILI]KA 39
KRALJICE KATARINE BB
SARAJEVSKA 27
FERDE HAUPTMANA 7
JAPI]A BRDO BB
1 BOB BB
ZANATSKI CENTAR BB
GRLICA 114 BIJELJINA
PIJA^NA 8 [email protected]
BOSANSKIH [EHIDA 41
KRALJA ZVONIMIRA 19A
KRALJA ZVONIMIRA 19A
FRA LEOPOLDA MANDI]A 22
FRANJEVA^KA 7
POSLOVNI CENTAR STUBE
DOO
KRALJA TOMISLAVA BB
DUBROVA^KA BB
RADNI^KA 32
NN
ALEJA KONZULA 5
ZGO[]ANSKA S3
]UPRIJA BB
REGRA DOO
REISE SERVICE MOSTAR
REKOTEX D.O.O. SREBRENIK
RELAN D.J.L
REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK
RENATA DOO KAKANJ
RENATA FRIZERSKI OBRT [email protected]]
RENATA
REN-M D.O.O. GRADA^AC
USKOPLJE
MOSTAR
SREBRENIK
TE[ANJ
TRAVNIK
KAKANJ
CAZIN
RENNER BAU BREN GRUP DOO STOLA
RENNER DOO STOLAC
RENNER MASTINO GRUP DOO STOLAC
RENNER TRANSPORT GRUP DOO STOL
RENNER UGOSTITELJ I TURI GRUP
RENO-NERKO
RENTABIL DOO SARAJEVO
RESOS DOO
RESPECT D.O.O. ZENICA
RESTORAN LAV MOSTAR
RESTORAN MELI VL. KARABEGOVI
RESTORAN BOR VITEZ
RESTORAN BULEVAR ZENICA VL ZORI
SAMIR
RESTORAN I PICERIJA DUBROVNIK
STOLAC
STOLAC
STOLAC
STOLAC
STOLAC
TUZLA
VOGO[]A
^APLJINA
ZENICA
BLAGAJ
TE[ANJ
VITEZ
ZENICA
RESTORAN I PIZZERIA EVERGREEN,VL.
KARAHUSI] AMIR
RESTORAN JABLANICA JABLANICA
RESTORAN JERKO
RESTORAN KETA MOSTAR
Srijeda, 22. 10. 2014.
GRADA^AC
USKOPLJE
HUSEINA KAPETANA GRADA
BB
STJEPANA RADI]A BB
STJEPANA RADI]A BB
STJEPANA RADI]A BB
STJEPANA RADI]A BB
STJEPANA RADI]A BB
@ARKA VUKOVI]A 192
NOVA CESTA 61
ANTE STAR^EVI]A BB
POTOK BR.7
BLAGAJ BB
POTO^ANI BB.
S RADI]A 44
BULEVAR KULINA BANA 32
MAGLAJ
USKOPLJE KRALJA
TOMISLAVA BB
ALEJA LJILJANA BB
JABLANICA
USKOPLJE
MOSTAR
DUBI[NICA BB
PAVI] POLJE BB
ALUMINIJSKI KOMBINAT BB
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
4810
4811
4812
3381002202122249
3381002202183844
3382602212172630
RESTORAN KOLO MOSTAR
RESTORAN LERO MOSTAR
RESTORAN "MAGISTRALA" VL. [email protected]]
JASMIN
RESTORAN MILLENIUM VL I TICA
RESTORAN OAZA TRAVNIK
RESTORAN PIZZERIA "MELODY"VL.DEMIROVI] ZILHA
RESTORAN ROKO SUR VL.SILVENA
BO[NJAK GRUDE
RESTORAN RONDO MOSTAR
4813
4814
4815
3381402200341309
3389002202765638
3382802224278026
4816
3381402277290245
4817
3381302212382021
4818
4819
4820
4821
4822
3389002201184150
3383602200147296
3386702200849809
3385702203747637
3385502256246472
4823
4824
4825
4826
4827
3383002251218214
3383402200868404
3385002200463931
3381802200152236
3385002200549776
4828
4829
3382502200026198
3389002202652245
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
3389002206281209
3389002206661255
3382302200521684
3385202206602469
3381002201160785
3383402200568771
3382202200407714
3389002211033336
4838
4839
3382502200256282
3389002202802110
4840
4841
4842
4843
3383402200293970
3381702200069694
3383002200516896
3385002200697798
4844
4845
4846
3383002250925856
3385702200143214
3389002206627596
4847
4848
4849
4850
4851
4852
3383502200260597
3383202250345689
3386902249588613
3385002261323186
3386902249570668
3382802224232533
RIZO-INVEST D.O.O. ZAVIDOVI]
RK BOSNA-TURNIR GRANOLLERS
RKB-RUDNIK KRE^NJAKA BREZA DOO
BREZA
R.M-COMMERC D.O.O.
R.M.I. D.O.O. SARAJEVO
RMU KAMENGRAD SANSKI MOST
RMU KAMENGRAD SANSKI MOST
RMU KAMENGRAD SANSKI MOST
RN DOO GORNJI VAKUF USKOPLJE
4853
4854
4855
4856
4857
3389002202427690
3383002200070696
3383202251322188
3385502200247111
3383002250238029
RO TRADE DOO
ROBERT WOOD D.O.O. GRA^ANICA
ROBERTS D.O.O.
ROBI-COMMERCE D.O.O.USORA
ROBNA KU]A BULEVAR D.D. TUZL
MOSTAR
MOSTAR
DONJI VAKUF
GRUDE
TRAVNIK
GORNJI VAKUF
USKOPLJE
GRUDE
MOSTAR
RESTORAN "VENEZIA" SANSKI MOST
RESTORAN VIDIKOVAC
RESTORAN VRELO
RESTORAN"BOSNA"
RESTORAN-PIZZERIA BOSS VL.DELJKI]
SEAD -TE[ANJ
RE[O D.O.O. SREBRENIK
RIBA-[AKI] DOO
RIFKODAM D.O.O. BOSANSKI P
RIJA BOX DOO ORA[JE
RIJA S.Z.R FRIZ.SALON
SANSKI MOST
JAJCE
TURBE
VISOKO
TE[ANJ
SREBRENIK
KISELJAK
BOS.PETROVAC
ORA[JE
BIHA]
RIJEKA DOO VITEZ
RIJOVED-COMMERC DR.ZA PROI.,TRG.I
USL.DOO SARAJEVO
RILEPROM DOO BUSOVA^A
RIME CO D.O.O. TUZLA
RING CAFFE BAR
RIO CAFFE BAR VL.SAMIR BORI]
RIO MOSTAR
RIO STR
RIO-BRAVO CAFFE VL.M.[U[AK
RIPI EXPORT IMPORT DOO ZA TRGOVINU I
USLUGE LJUBU[
RIS DOO VITEZ
RITEX DOO BR^KO DISTRIKT VL.HUSI]
RAMIZA
RIVA GRUPA KRE[EVO
RIVA-TOURS DOO NEUM
RIVERA D.O.O. TUZLA
RIWELLA D.O.O. BIHA]
BUSOVA^A
BR^KO
DISTRIKT BIH
KRE[EVO
NEUM
TUZLA
BIHA]
Broj 86 - Stranica 99
BUNA POTPETAK BB
BUNA 119
770.SLAVNE BRDSKE BRIGADE BB
I GUNDULI]A B B
BOSANSKA BR. 65
MEHMED BEGA STO^ANINA
BB
GORICA BB
TRG HRVATSKIH VELIKANA
BB
PRIJEDORSKA 46
MILE BB
VRELO BB
KADIJE UVEJSA 38
SENADA [email protected]]A BB
M. IBRAHIMOVI]A BB
KRE[EVSKA CESTA BB
SAFETA HIDI]A 41
[ESTA ULICA BR 2
MEHMEDA PA[E
SOKOLOVI]A 12
VITEZ
STJEPANA RADI]A BB
SARAJEVO
MUHAMEDA [email protected]]A
BR.45
BUSOVA^A
LUGOVI BB
TUZLA
SLATINA 5
TOMISLAVGRAD MIJATA TOMI]A BB
CAZIN
IZETA NANI]A BB
MOSTAR
KNEZA BRANIMIRA 4
KISELJAK
BRNJACI BB
[IROKI BRIJEG
TRN BB
LJUBU[KI
HUMAC1
ZAVIDOVI]I
VISOKO
BREZA
JAHORINA
[email protected]
SANSKI MOST
SANSKI MOST
SANSKI MOST
GORNJI VAKUF
USKOPLJE
ZIVINICE
DOBOROVCI
SARAJEVO
USORA
TUZLA
KAONIK BB
[email protected] ARIZONA DUBRAVE
BB
POLJE BB
NERETVANSKA 31
RUDARSKA 61
/MATE VUKOVI]A/
GRABE[KA 61
[email protected] 14
NASELJE LUKE III-A-2
[email protected] BIJEDI]A 2
KADINO SELO BB
STUPSKO BRDO BB
GORNJI KAMENGRAD BB
GORNJI KAMENGRAD BB
GORNJI KAMENGRAD BB
BRANITELJA DOMOVINE BB G
MAGISTRALNI PUT B.B.
MAGISTRALNI PUT BB
VILSONOVO [ETALI[TE 10
@ABLJAK BB
[email protected] BIJEDI]A 1
Broj 86 - Stranica 100
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
3389002209320995
3385002261192915
3381402200304837
3382202200517421
3386202200092361
3382002200606089
3383302200337916
3383102200326674
3389002209164825
4867
4868
4869
4870
4871
4872
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Srijeda, 22. 10. 2014.
ZENICA
BIHA]
GRUDE
[IROKI BRIJEG
GRA^ANICA
POSU[JE
[email protected]
@EP^E
SARAJEVO
M. TITA 73
ZAGREBA^KA 2
LOKVE DRINOVCI BB
TRN BB
VARO[ BB
ZAVELIMSKA BB
NOVO SELO BB
PAPRATNICA BB
ANTUNA HANGIJA BR.120
3385202201855968
3383002200585475
3389002206006602
3382202200483471
3381602201072194
3381302231651459
ROBNA KU]A BOSNA DOO ZENICA
ROBNI-PROMET DOO BIHA]
ROBY TRONIC DOO
ROCK CAFFE BAR VL.M.MUSA
RO]KO -PROM DOO
ROKO VIDEOTEKA [email protected]
ROKO-TRADE D.O.O. [email protected]
ROLEX TRADE DOO @EP^E
ROLL-STAR DRU[TVO ZA PRO. PROM.I
USLU.DOO SARAJEVO
ROLTEK DOO CAZIN
"ROMA" D.O.O. TUZLA
ROMANTIK UGPK SARAJEVO
ROMEO STR [IROKI BRIJEG
ROMI S D.O.O LJUBU[KI
RONDO RESTORAN-MOSTAR
CAZIN
TUZLA
SARAJEVO
[IROKI BRIJEG
LJUBU[KI
MOSTAR
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
3381002200971829
3381102200380124
3381202200117928
3383002251349455
3383002250189917
3381602200735216
3385102226686324
RONDO-BEST DOO MOSTAR
RONHIL STR
ROST [PORT DOO ME\-^ITLUK
ROTMAR D.O.O. TUZLA
ROVO-KOP D.O.O. GRADA^AC
ROXAL SUR
ROYAL CAFFE BAR VL. MILJKOVI] ADIS
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
3381302221141315
3383002251234219
3381602201086550
3383202200128498
3382002200488331
3383502200213358
3383202250308150
3389002207224049
3381502200170681
ROYAL WEB MOSTAR
ROZA D.O.O. SREBRENIK
RR DOO LJUBU[KI
R&S BISTRO SUR
RSDA DOO ZA TRG I USL MOSTAR
RSDA DOO ZA TRG I USL MOSTAR
RTC-CKTZ D.O.O
RTV GLAS BOSNE DOO SARAJEVO
RUBIN RESTORAN
MOSTAR
VI[I]I
ME\UGORJE
TUZLA
GRADA^AC
LJUBU[KI
VELIKA
KLADU[A
MOSTAR
SREBRENIK
LJUBU[KI
[email protected]
MOSTAR
MOSTAR
SARAJEVO
SARAJEVO
LIVNO
NURIJE POZDERCA BB
[email protected] TUZLI]A
N.[I[I]A DEDE 10
TRN BB
HUMAC BB
TRG HRVATSKIH VELIKANA
BB
KRALJICE KATARINE 16
VI[I]I
METALI BB
POLJANA 95
@RTAVA SREBRENICE BB
HUMAC BB
MAR[ALA TITA BB
4889
4890
4891
4892
4893
3381602200398044
3383202250972697
3383002250422620
3383002250512733
3384402212254020
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
3383002250918775
3383402200317153
3385002200527369
3385802200027197
3383002250243364
3385702218689420
3389002211049535
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
3389002203126866
3389002211048662
3389002208518320
3381002200022781
3385502203471294
3382502279976508
3383302200032754
3382202200549625
3386702200906845
RUCOM DOO
RUDAR D.D. KONJIC
RUDHEM D.D. TUZLA
RUDMONT D.O.O. @IVINICE
RUDNICI KREKA U TUZLI DOO JP
ELEKTROP.-POS.NAMJENE
RUDNICI KREKA U TUZLI D.O.O.
RUDNIK BAKOVI]I DOO FOJNICA
RUDNIK MANGANA D.D. [email protected]
RUDNIK MRKOG UGLJA ZENICA D.
RUDNIK [IKULJE LUKAVAC
RUDSTROJ DD PD KAKANJ
RUKOMET - REPREZENTACIJA BIH
SARAJEVO
RUKOMETNI KLUB JEDINSTVO TUZLA
RUKOMETNI SAVEZ BIH SARAJEVO
RULLMO MOSTAR
RULLMO MOSTAR
RULO-KA D.O.O.
RUSKO DOO VITEZ
[email protected] J DOO [email protected]
[email protected] STR VL. I. ALPEZA
[email protected] DOO
LJUBU[KI
KONJIC
TUZLA
@IVINICE
TUZLA
MAR[ALA TITA BR. 220
BAJAZITA KE[ETOVI]A 52
HRA[LJANI 3
JAHUJELA FINCIJA 59
PETRA KRE[IMIRA IV BB
PETRA KRE[IMIRA IV BB
HALILOVI]I 16
MAR[ALA TITA 38
STJEPANA II KOTROMANI]A
BB
BANA JELA^I]A BB
KOLONIJA BB
MITRA TRIFUNOVI]A U^E 6
MAGISTRALNI PUT BB
MIJE KERO[EVI]A-GUJE 1
TUZLA
FOJNICA
[email protected]
ZENICA
LUKAVAC
KAKANJ
SARAJEVO
MIJE KERO[EVI]A-GUJE 1
GOJEVI]I BB
GENERALA IZETA NANI]A BB
STJEPANA RADI]A 2
TUZLANSKOG ODREDA BB
RUDARSKA 8
]EMALU[A 6/1
TUZLA
SARAJEVO
MOSTAR
MOSTAR
TE[ANJ
VITEZ
[email protected]
[IROKI BRIJEG
TRAVNIK
KULINA BANA 7
]EMALU[A 6/1
BLAJBUR[KIH @RTAVA BB
BLAJBUR[KIH @RTAVA BB
KRNDIJA BB
KRU[^ICA BB
R POROBI]A BB
BANA JELA^I]A
VITOVLJE 18
Srijeda, 22. 10. 2014.
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
3383502200312395
3389002206652331
3385302200533950
3389002206635550
3385302200534823
3381402200239847
3382002200741695
3383302200322687
3381402200434138
3382102200183940
3383202250793344
3385802200008476
3385802200020892
3381002255005291
3389002210792679
3389002201720269
3385302200073588
3385602229142436
3389002207477413
3389002208482527
3383202266300540
3386602200036372
3389002201480291
3383002261729328
3389002206563188
3381602200418608
3381602200598834
3382002200278714
3386902265198435
3383202250619520
3389002210388674
3383202251029733
3383202200341510
3383002250767940
3383202250860177
3383202266468350
3385002200726219
3389002211330350
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
3381402200471580
3386302205367895
3383002250639512
3385302200153807
3383002250820417
3385502203448208
3381802200244289
3385502200359534
3385302200308231
3383002200271389
3381102200049451
3381302212355346
3382202200590462
3382002200783502
3382002200502590
3383002251211909
3381002254920707
3382202200393358
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
S & M FALCON GROUP D.O.O.
S A C S DOO SARAJEVO
S A L E M UR - PIZZERIA VL
S DOO BREZA
S P L A V U.R. VL. ALAGI]
S T R POCRTE VL MARI]
S T R SENJAK VL TIHOMIR SENJ
S TRADE DOO [email protected]
S U R BISTRO BRIDGE TIHALJINA
S Z U D BAJA PROZOR RAMA
SA DUNDEE GROUP DOO
SA M D.O.O. ZENICA
SABE-KOMERC D.O.O. ZENICA
SABIHA - MODNI STUDIO, OBRT
SABIH-GROUP DOO [email protected]]I
SABIH-GROUP DOO [email protected]]I
SABINA SZFR [email protected]] SA
SABIX BORIK D.O.O. MAGLAJ
SABIX D.O.O
SABOSS D.O.O. SARAJEVO
SABOSS D.O.O. SARAJEVO
SADA D.O.O.OLOVO
SADEX-TRADE DOO [email protected]
SAFARI
SAF-COMPANY DOO NOVI TRAVNIK
SAG SZTR
SAGENA DOO
SAGOVI-TRADE
SAGRIT D.O.O. SARAJEVO
SAGRO D.O.O
SAHER VL.FETAHOVI] NAZIF TRAVNIK
SAIBORG DOO SARAJEVO
SAIBORG DOO SARAJEVO
SAIS-EXPORT D.O.O
SAJ - KOMERC D.O.O. SARAJEVO
SA&JACOM DOO
SAJRA TR-A - VL. DIZDAREVI
SAKUPLJANJE SEKUNDARNIH SIROVINA
DD VARE[
SAL ZA FIZIK TERAPIJU GRUDE
SALAMAX DOO SREBRENIK
SALAMOVI] D.O.O. SREBRENIK
SALE - MERC D.O.O. BOSANSK
SALINEATRANS D.O.O. TUZLA
SALING DOO
SALI[ DOO ORA[JE
SALKI^EVI] D.J.L.
SALKI] BRA]A SZMR [email protected] SE
SALON LJEPOTE ZLATNA NIT
SALON NIKOLO
SALON VJEN^ANICA MIA
SALOON CAFFE BAR VL.N.MANDI]
SAM. CVUJ. RADNJA LANTERNA
SAM. MES. RADNJA JURI[I] VL.F
SAM. RAD. TERMOVOD KUBURI] G
SAM. SUVENIRSKA RADNJA "ZIKE"
SAM TAP. DEK. RAD. VL.Z GLIBI]
Broj 86 - Stranica 101
BANJA LUKA
SARAJEVO
BOS. KRUPA
BREZA
BOS. KRUPA
GRUDE
POSU[JE
[email protected]
TIHALJINA
PROZOR
SARAJEVO
ZENICA
ZENICA
MOSTAR
[email protected]]I
[email protected]]I
BOS. KRUPA
MAGLAJ
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
OLOVO
[email protected]
TUZLA
PUCAREVO
LJUBU[KI
LJUBU[KI
POSU[JE
SARAJEVO
[email protected]
TRAVNIK
SARAJEVO
SARAJEVO
SREBRENIK
SARAJEVO
SARAJEVO
IZACIC
VARE[
STEVANA BULAJI]A 134
ANTUNA HANGIJA 47
511.S BBR. BB
SALKE BE[LAGI]A BB
PODVRAN BB
POCRTE BB
PUT BATINA
TITOVA BB
TIHALJINA B B
SINJSKA BB PROZOR
KOLODVORSKA 12
BRANILACA BOSNE 6
CRKVICE 52 A3
TRG I. KRNDELJA BROJ 1
PC ZUJEVINA
PC ZUJEVINA
PATRIOTSKE LIGE BB
TRE]A ULICA BR. 35
PC ZUJEVINA BB
MAR[ALA TITA 29/4
MAR[ALA TITA 29/4
BOGANOVI]I BB
LUBARDA 242
PERE KOSORI]A 18
LISAC 7.
LJUBU[KI BB
ZVIRI]I BB
NN
TOPAL OSMAN PA[E 20
STUPSKA BB
DONJA ^AR[IJA 193
FETAHA BE]IRBEGOVI]A 23A
FETAHA BE]IRBEGOVI]A 23A
N.N LUKA BB
HALILOVI]I BB
AZI]I 89 [email protected]
IZA^I] BB
METALSKA 1
GRUDE
SREBRENIK
SREBRENIK
BOS. KRUPA
TUZLA
TE[ANJ
ORA[JE
JELAH
OTOKA
TUZLA
^APLJINA
MOSTAR
[IROKI BRIJEG
POSU[JE
POSU[JE
GRADA^AC
MOSTAR
[IROKI BRIJEG
BILI BRIG BB
ME[E SELIMOVI]A BB
16. MUSLIMANSKE BRIGAD 81
BRANILACA GRADA 10-B
BOSNE SREBRENE BB
BRA]E POBRI] 26
SESTA UL BR 9 ORASJE
JELAH BB
^AR[IJA BB
MAHMUTA BU[ATLIJE 1
BRA]E RADI]A BB
STJEPANA RADI]A 31
S [email protected] 17
KOVA^I BB
MELJAKU[A II BB
6.BATALJONA BB
ONE[^UKOVA BB
KO^ERIN BB
Broj 86 - Stranica 102
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
4966
4967
3383002250870372
3386902233228690
4968
3383202251392610
SAM. TA[. OBU]. RADNJA GRAD
SAM TRADE DRU[TVO ZA TRGOVINU I
USLUGE DOO SARAJEV
SAM. VIDEOT. DVD DOBRINJA SAR
4969
4970
4971
4972
4973
3382002200754014
3381802249446569
3389002210448426
3386402201607588
3385202201775652
SAM. VOD. RADNJA FONTANA VLB.
SAMAH DOO ORA[JE
SAMARICA VL.ZEKIR PALIC
SAM.AUTOPREVOZNIK [email protected]
SAM.DJ."PJANI]" VL.PJANI] H.
4974
4975
4976
3386302200844203
3383202250260717
3382502200098463
4977
4978
4979
3381002250654744
3382302200339809
3384302222565513
4980
4981
4982
3381402200752589
3383202250091258
3382102261034271
4983
3389002203714686
4984
4985
3386002201162087
3389002209204013
4986
3389002203948456
4987
3389002211144983
4988
3382602212037121
4989
3389002203659396
4990
3389002210076334
4991
3389002201726671
4992
3389002202771846
4993
3382602212247708
4994
3389002205580287
4995
4996
3383002250178277
3381402277396557
4997
3389002209671456
4998
4999
5000
3386302200039782
3386602200054026
3389002204749385
5001
5002
3382002200855864
3384302222549605
5003
5004
5005
5006
5007
3382002200814833
3382002200344771
3383002200305339
3382002200641785
3382002200667684
SAME TRGOVA^KA RADNJA
SAMI-3 D.O.O.SARAJEVO
SAMOBORKA VATROSTALNA DOO
BUSOVA^A
SAM.OBRT.RAD STUDIO A MOSTAR
SAMOS. ZANAT.AUTOME.RADNJA
SAMOS.POLJOPR. PROIZV. "KULO"VL.KULO
NASER OLOVO
SAMOST OBRT DA & TA GRUDE
SAMOST. OBRTNI^KA RADNJA "2 M"
SAMOSTALNA OBRTNI^KA DJELATNOST
TOMI] PROZOR-RAMA
SAMOSTALNA POLJOPRIVREDNA
DJELATNOST AGRO-BELLA
SAMOSTALNA RADNJA" SAHA^IJA"
SAMOSTALNA STOLARSKA RADNJA
TUZLAK EKREM CAZIN
SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA
AMOR VL.KR[I] MIRSAD
SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA
SRETNO VL.IMAMOVI]
SAMOSTALNA [email protected] RADNJA "HRAST"
VL.KAPETAN ISMET
SAMOSTALNA [email protected] RADNJA PARKET
[LJIVO VL.[LJIVO
SAMOSTALNA VULKANIZERSKA RADNJA
CAZA VL.]ORALI]
SAMOSTALNA ZANATSKA DJELATNOST
BRZI SARAJEVO
SAMOSTALNA ZANATSKA DJELATNOST
VODOSKOK
SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA "5 S",
VL.MUHELJI] S.
SAMOSTALNA ZANATSKO STOLARSKA
RADNJA, [email protected]]
SAMOSTALNI AUTOPREVOZNIK GRA
SAMOSTALNI OBRT MIKULI] GRADNJA VL
IGOR MIKULI]
SAMOSTALNI OBRT PROIZVOD.I PRERADA
MESA TABHANA II
SAMOSTALNI PRIJEVOZNIK SREBREN
SAMOSTALNI PRIVREDNIK MO[ULJ
SAMOST.TRG.RADNJA VL.JUSUFBEGOVI]
MEJRA VISOKO
SAM.POK.TRG.BARI] VL.V.KOVA^
SAM.POLJ.PROIZV. "MERDAN
SA\IDA"OLOVO
SAM.RADNJA ZERO VL.D.POLI]
SAMSON-TRADE D.O.O. TUZLA
SAMSON-TRADE D.O.O. TUZLA
SAM.TR.RADNJA BLIDINJE VLLJ.B
SA-MU D O O RAKITNO POSU[JE
GRADA^AC
[email protected]
SARAJEVO
POSU[JE
ORA[JE
TRAVNIK
@IVINICE
[email protected]^KA
RA[TELA
GRADA^AC
SARAJEVO
BUSOVA^A
Srijeda, 22. 10. 2014.
H.K. GRADA[^EVI]A
TC HECOPROM, [email protected]
BIJEDI]A(BOKS BR.48
UL MUSTAFE KAMERI]A,
DOBRINJA
CARSKI GAJ BB
ULICA VIII BR. 15A
BJELO BUCE BB
MAGISTRALNI PUT 24
PJANI]I BB
POREBRICE BB
MARKA MARULI]A 23
GRANICE BB
MOSTAR
M.BATALJONA BB
TOMISLAVGRAD KOLO BB
OLOVO
PETROVI]I BB
GRUDE
SARAJEVO
PROZOR
DRINOVCI NUI]I 139
FRA MATIJE DIVKOVI]A 57
JAKLI]I PROZOR BB
BIHA]
PAPARI BB
GRADA^AC
CAZIN
TITOVA BB
]ORALI]I BB
FOJNICA
[email protected] POLJE BB
KAKANJ
ZGO[]ANSKA BB
DONJI VAKUF
PRUSAC-SRT 45
[email protected]
[email protected] BR.14 (P-150)
CAZIN
MALA LISA BB
SARAJEVO
SENADA POTURKA 173
SARAJEVO
GETEOVA 14
DONJI VAKUF
KUTANJA BB
SARAJEVO
BISTRIK 48A
GRADA^AC
GRUDE
D. MIONICA
HRVATSKIH BRANITELJA 39
VISOKO
TABHANSKA BB
SREBRENIK
KLADANJ
VISOKO
TINJA GORNJA BB
BRLO[CI BB
STUPARI]I
POSU[JE
OLOVO
KOVA^I BB
KLIN^I]I
POSU[JE
TUZLA
TUZLA
POSU[JE
RAKITNO
KOVA^I BB
I MUJEZINOVI]A 51
I MUJEZINOVI]A 51
RAKITNO BB
POKLE^ANI BB
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Broj 86 - Stranica 103
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
3383002250672395
3382202200861674
3389002201578552
3381002250102523
3385502203538321
3383202266588824
3385402200801277
3383202251194633
3385002200595075
3381302231808696
SAN COMPANY DJL
SAN MARKO STR BUTIK
SANA EXPORT-IMPORT D.O.O. MO
SANA EXPORT-IMPORT D.O.O. MO
SANA MINIMARKET
SANAM DOO SARAJEVO
SANAMONT DOO SANSKI MOST
SAN^O D.O.O. [email protected]
SANDRA - TRADE D.O.O. BIHA
SANDWICH MOSTAR FAST FOOD
TUZLA
[IROKI BRIJEG
MOSTAR
MOSTAR
TE[ANJ
SARAJEVO
SANSKI MOST
[email protected]
BIHA]
MOSTAR
5018
5019
3389002211295624
3389002208782257
SARAJEVO
SARAJEVO
5020
5021
5022
5023
5024
5025
3383302200093379
3382002200548180
3389002211124322
3385002200647843
3385402200013637
3382002200297435
SANI DOO SARAJEVO
SANI STR VL. SMAILBEGOVI] VELID
SARAJEVO
SANIS DOO [email protected]
SANIVA DOO POSU[JE
SANOINVEST DOO BIHA]
SANSAN D.O.O. BIHA]
SANSKA OBNOVA D.O.O. SANSK
SANTA DOO
5026
5027
5028
5029
5030
5031
3381202200456846
3382002200041355
3382002200025350
3386902231545643
3389002201864896
3389002200011032
SANTA MARIA SUVENIR SHOP ^ITLU
SAPOLI DOO POSU[JE
SAPPIT MLJEKARA DOO
SARA ING DOO SARAJEVO
SARA KOMPANI DOO
SARAF DOO SARAJEVO
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
3383102200401461
3383202200313962
3381802200237111
3389002202947707
3389002210202046
3386702218601876
3385802203110342
"SARAH B" DOO @EP^E
SARAJEVOTEKSTIL DD SARAJEVO
SARAJKA SUR ORA[JE
SAR-DIST D.O.O. SARAJEVO
SARELA D.O.O.LJUBU[KI
SAR-HADI DOO TRAVNIK
SARIX D.O.O. ZENICA
ME\UGORJE
POSU[JE
POSU[JE
SARAJEVO
[email protected]
[email protected]
@EP^E
SARAJEVO
ORA[JE
SARAJEVO
LJUBU[KI
TRAVNIK
ZENICA
5039
5040
5041
5042
3383202266216829
3386602200449495
3381002200715943
3383202250153726
SARKUS-COMERC DOO
SARUK DOO KLADANJ
SAT NET MOSTAR
SATELNET DOO
SARAJEVO
KLADANJ
MOSTAR
SARAJEVO
5043
5044
5045
5046
3389002210973778
3386302200050161
3381802200792824
3389002211055646
SARAJEVO
SREBRENIK
ORA[JE
SARAJEVO
5047
3389002211056519
SARAJEVO
FERHADIJA 19/III
5048
3389002205788255
SARAJEVO
[TROSMAJEROVA 1/2
5049
3389002202888828
SARAJEVO
[TROSMAJEROVA 1/2
5050
5051
5052
5053
5054
5055
3382002200231378
3382102200119823
3389002201957628
3389002206536513
3386002262115044
3383602200415792
TRAVNIK
PROZOR
ZAVIDOVI]I
TRAVNIK
GRADA^AC
JAJCE
N TRAVNIK
PLO^A 33
SAFVET BEGA BA[AGI]A BB
KALIBUNAR BB
VIDA 1
VRBASKA BB
5056
3385502200521815
SATEX DD SARAJEVO
SAUD TRANS DOO SREBRENIK
SAVA D D MODNA KON. ORA[JE
SAVEZ [email protected] GRA\ANA
O[TE]ENOG SLUHA BIH
SAVEZ [email protected] GRA\ANA
O[TE]ENOG SLUHA BIH
SAVEZ ZAJEDNICA TEHNI^KE KULTURE U
F/BIH
SAVEZ ZAJEDNICA TEHNI^KE KULTURE U
F/BIH
SAVIO D.O.O
SAX DOO PROZOR RAMA
SAZ-R DOO ZAVIDOVI]I
SB FARM DOO TRAVNIK
SBR "HAMMER"
SCB DOO STEEL CONSTRUCTION BOSNIA
JAJCE
SCENT FRUIT D.O.O. TE[ANJ
BEGOV HAN BB
DALMATINSKA BR. 2/IV
DESETA ULICA BR 3
[email protected] BIJEDI]A 180
HUMAC II
KALIBUNAR BB
ZMAJ OD BOSNE - POSLOVNA
ZONA
[email protected] 2
UL.AVDAGE HASI]A 63
CIM 67
VLADIMIRA VALTERA PERI
16/2
BISTRIK 9
TINJA DONJA BB
UL OSMA BR 29
FERHADIJA 19/III
MATUZI]I
[IJE BB.
[email protected]
POSU[JE
BIHA]
BIHA]
SANSKI MOST
TRAVNIK
FRANJE LEDERA 2
FRA DIDAKA BUNTI]A 42B
BI[]E POLJE BB
BI[]E POLJE BB
P.LIGE BB
[email protected] BIJEDI]A 166A
[email protected] NASELJE BB
ZIFE FAZLAGI]A 2
^AVKI]KA 6
DR.ANTE STAR^EVI]A
(ZGRADA LEDARA)BB
TERAZIJE BB
NERKEZA SMILAGI]A 3
[email protected] POROBI]A 146 [email protected]
MELJAKU[A BB
MALI LUG 182
[email protected]]A MAHALA 26
^APLJE BB
[email protected] BB NOVI
TRAVNIK
ME\UGORJE BB
BATIN KAMENICA 1
GORNJI JUKI]I
[email protected] BANJE BR.6.
RUSTEMPA[INA 38 (P-117)
[email protected] DRUM 10
Broj 86 - Stranica 104
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
5057
5058
5059
5060
5061
3382002200048630
3382202200492395
3381002202033009
3381402200358381
3386902239148018
SCHNEIDER DOO POSU[JE
SCHWEIKER DOO [ BRIJEG
SCORE MOSTAR
SCS DOO GRUDE
SCT-BBM DOO SARAJEVO
5062
5063
3383202266828802
3381602276726374
5064
3389002204539768
5065
3381602276777105
5066
5067
5068
5069
5070
3383202200289906
3385002200715549
3386002201176443
3386502200009896
3389002210055867
S.D. KRUNA DOO SARAJEVO
SD ND FISCAL SYSTEM [email protected]
BO[NJAK, LJUBU[KI
SD PREVOZNIK VL.MA^AK ENES
ZAVIDOVI]I
SD TERMO FASADE PAVLOVI] VL.IVICA
PAVLOVI],LJUBU[K
SD TOP HARD SOFT COMPUTERS SAR
SEAD - KOMERC D.O.O. BIHA
S&E-COMERCE-DUBRAVE,BR^KO D.
SECURITY DSC KURALI] JUSUF
SECURITY S.T.A.R.S. DOO BIHA]
5071
3385802219573958
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
3385002200257903
3382202200353103
3381002202048335
3389002210986291
3382502200556982
3381002250400410
3381602200582635
3386902228583554
3382002200187728
3381102200418730
3381402200454605
3385802200157371
3389002211002005
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
3381102200463156
3383002250854367
3383302200196975
3385002200010747
3389002206913843
3382702200114070
3389002204987423
5092
5093
5094
5095
5096
3383002250740198
3383002250148983
3382302200211187
3383202250981524
3385202200267302
5097
5098
5099
5100
3383302200602726
3386202200635755
3383002200190103
3389002210071872
5101
5102
5103
3385202200001425
3385802200029913
3385302200001226
SE-MI TRANS DOO [email protected]
SEMING DOO GRA^ANICA
SEMUNOVI] D.O.O. TUZLA
SEN SAMOSTALNA PEKARSKA RADNJA
VL.BAJRI] SEDINA
SENAD TR-MINIMARKET - VL.P
SEN-BA D.O.O. ZENICA
SENCO COMPANY D.O.O. BOSAN
5104
3385302200068253
SEN^I UR BOS.KRUPA
SEDEF VL AVDI] MAIDA ZENICA
,PROIZV.USL.OBRT
SEDI] - S D.O.O. KULEN VA
SEDLO D.O.O. [ BRIJEG
SEFER-TREID JABLANICA
SEG DOO VITEZ
SEG DOO VITEZ
SEGEVERK D.O.O. MOSTAR
SEGI] TRANSPORT DOO
SEGMENT DOO SARAJEVO
S.E.I. R ELPI VL. I. PETRIC
SEJFULI DOO TRAVNIK
SEKA KIOSK GRUDE
SEKOM D.O.O BUSOVA^A
SEKVOA DOO CAZIN-ZA PROIZVODNJU
PRERADU DRVETA,
SELAVI
SELAVI D.O.O. LUKAVAC
SELAVI SUR
SELEKTA D.O.O. BIHA]
SELIM DOO OLOVO
SELMA STR STOLAC
SELMA STR VL. KARALI] KADRIJA
SARAJEVO
SELMOS D.O.O
SELSEBIL D.O.O. KLADANJ
SEM YON DOO
SEMAG KOMPANI D.O.O.
SEMI TR VL.BEGI] SAMIR - C
Srijeda, 22. 10. 2014.
POSU[JE
[IROKI BRIJEG
MOSTAR
GRUDE
SAFETA ZAJKE
271
SARAJEVO
LJUBU[KI
RASTOVA^KO POLJE
MOKRO BB
ANTE STAR^EVI]A 36
BOBO[KA BB
SARAJEVO
ZAVIDOVI]I
DOLINA BB
LJUBU[KI
STUDENCI BB
SARAJEVO
BIHA]
BR^KO
KALESIJA
BIHA]
ZENICA
FERDE HAUPTMANA 38
VELIKO [email protected] 62
DUBRAVE BB
KALESIJSKIH BRIGADA BB
MEHMEDA [AKIRA
KURT]EHAJI]A 11
ZUKI]I 6
KULEN VAKUF
[IROKI BRIJEG
JABLANICA
VITEZ
VITEZ
MOSTAR
LJUBU[KI
[email protected]
POSU[JE
110610
GRUDE
BUSOVA^A
CAZIN
ZAMO[]E 18
OBILAZNICA BB
PROLETERSKIH BRIGADA 35
OZICE 24
OZICE 24
SALAKOVAC BB
[IPOVA^A BB
RAKOVI^KA CESTA BR.102
DALMATINSKA BB
22 OKTOBAR 47
MEDOVI]I BB
T.JOVI]A 21
SLATINA 143
^APLJINA
LUKAVAC
[email protected]
BIHAC
OLOVO
STOLAC
SARAJEVO
VI[I]I
RATKA PERI]A BB
BRODSKA 51
PRITOKA BB
BOSANSKA BB
BANOVINSKA BB
M.M.BA[ESKIJE BB
TUZLA
KLADANJ
TOMISLAVGRAD
SARAJEVO
TRZACKA
RASTELA
[email protected]
GRA^ANICA
TUZLA
CAZIN
PA[ANA ZAHIROVI]A 27
XVI MUSLIMANSKE BB
MIJATA TOMI]A 127
CIGLANSKA BB
[email protected]^KA RA[TELA BB
CAZIN
ZENICA
BOS. KRUPA
LOJI]KA BB
]IRE TRUHELKE LAMELA R 1
[email protected] ^AU[EVI]A
BB
511.SLAVNE BRDSKE BRIG
38D/13
BOS. KRUPA
SALKE [email protected] 13
HUMAC BB
PROLETERSKA 124
XXII DIVIZIJE 34
R K TUZLANKA III KAT
STIJENA BB
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
5105
3385302200289510
SEN]I FS-VL.DERVI[EVI] SENADA
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
3389002207137622
3386802200140249
3385502200564689
3389002211368859
3383302200231604
3389002202019029
3386402227303761
3381202247388259
3382002200770019
3383302200134410
3389002211064570
3386102200035524
3382202200650117
3383702200301230
[email protected] DOO CAZIN
SENEX
SENEX D.O.O. TE[ANJ
SENFNER GROUP DOO TRAVNIK
SENI]-COMMERCE PP
SENS DOO SARAJEVO
SENSI-TOURS DOO BANOVI]I
SENZOR DOO ^ITLUK
SEP NOVA DOO
SERDAR DOO
SER-JEAN DOO SARAJEVO
SERVIS PREMIUM LUKAVAC
SERVIS ASG DOO [ BRIJEG
SERVIS BIRO OPREME BIREX BR^KO
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
3381702200369327
3381602200716592
3382502200338441
3385002200326676
3385002200006382
3383102200426584
3389002202557864
3383402200540059
3383402249809366
3382202200632463
3389002206326993
3383402200125384
3386002201107864
3383902200126135
3382002200942388
3389002209122921
5136
5137
5138
5139
5140
3383002250876774
3382002200481056
3381002250023177
3383202265808459
3385102200129373
SERVIS JUKA NEUM
SERVIS [email protected]]
SERVIS ZA [email protected] PILA BUSOVA^A
SERV.ZA PRANJE I POD.VOZILA V
SESA - COMERC D.O.O. BIHA]
SETING DOO @EP^E
SETRO DOO
SETRO DOO
SFINGA 1 TRGOVINSKA RADNJA
SFR FOTO MARKO [IROKI BRIJEG
SG TRANSPORTE DOO KAKANJ
SGD PILANA TOMI]
SGM-CEMENT
SGR MIR
SGR MG VL. MILAN GALI]
SHIRIN SZR FRIZ. ZA @ENE I
MU[.VL.BUCALOVI] EMINA
SHKENDIJA D.O.O. TUZLA
SHOPING MALDI VL STANKO IVANKO
SH-2000 DOO MOSTAR
SI INTERIJER
SIAM D.O.O. VELIKA KLADU[A
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
3381302231676582
3381602200099284
3383002250203109
3381802200794667
3386902265944171
3389002207470138
3389002206384805
3383202251290954
3381602200103649
3382002200322364
3385402200817476
3385202216576591
3383002250897241
3385302200051181
SICILIJANAC CAFFE BAR
SICOM DOO
SI]A D.O.O. GRA^ANICA
SIDESTA DOO KOSTR^
SID.SRED.I VIS.S.O."KAMER TEATAR 55"
[email protected] 5B DOO SARAJEVO-ILIDZA
SIEMA DOO TUZLA
SIENA D.O.O. SARAJEVO
SIGMA DJO
SIGMA STR
SIGMAPROM DOO
SIGNAL AUTO [KOLA VL.LI\AN ENVER
SIGNAL PARTNER D.O.O. TUZLA
SILI] - COMPANY D.O.O.BOS.
5155
5156
5157
3389002210697231
3389002200166523
3385802221005387
SILIKON DOO DONJI VAKUF
SILVER
SILVER SHOP TR VL. MUJANOVI] ELVIR
BOSANSKA
KRUPA
CAZIN
KONJIC
TE[ANJ
TRAVNIK
[email protected]
SARAJEVO
BANOVI]I
^ITLUK
POSU[JE
[email protected]
SARAJEVO
LUKAVAC
[IROKI BRIJEG
BR^KO
DISTRIKT
NEUM
LJUBU[KI
BUSOVA^A
BIHA]
BIHA]
@EP^E
KRE[EVO
KRE[EVO
KISELJAK
[IROKI BRIJEG
KAKANJ
KRE[EVO
GRADA^AC
USORA
POSU[JE
SARAJEVO
TUZLA
POSU[JE
POTOCI
SARAJEVO
VELIKA
KLADU[A
MOSTAR
LJUBU[KI
GRA^ANICA
KOSTR^
SARAJEVO
[email protected]
TUZLA
SARAJEVO
LJUBU[KI
POSU[JE
KLJU^
CAZIN
TUZLA
BOSANSKA
KRUPA
DONJI VAKUF
MOSTAR
ZENICA
Broj 86 - Stranica 105
PATRIOTSKE LIGE BB
]UPRIJA BB
ORA[JE BB
M.]AZIMA ^ATI]A 28.
FATMI] BR.1
NOVO SELOKBR.301
KO[EVO 26
MA^KOVAC BB
RUDARSKA
^ITLUK BB
S KARI]A 4
SAFVET BEGA BA[AGI]A 69
TUZLANSKI ODRED BB
STJEPANA RADI]A BB
CVIJETE ZUZORI] BR 8
KARDINALA STEPINCA BB
CRVENI GRM BB
BUSELJSKI PUT BB
DARIVALACA KRVI 3
[email protected] CENTAR HARMANI 2
ZGRADA ORLOVIK BB
RESNIK BB
RESNIK BB
ZANATSKI CENTAR BB
S.RADI]A 10
MEHMEDA SKOPLJAKA 10
RAKOVA NOGA BB
SARAJEVSKA BB
SIV[A BB
VINJANI BB
TRG MERHEMI]A BB
TUNJE MILJANOVI]A BB
PUIT ZA BATIN
VRAP^I]I BB
[email protected] MUTAVELI]A 2A
SENADA BE]IREVI]A 6
ANTE STAR^EVI]A 60
PUT ZA METKOVI] BB
ORAHOVICA DONJA BB
KOSTR^ 105 A
MAR[ALA TITA 56/II
RAKOVI^KA CESTA 58 (P-14)
HASANA BRKI]A 58
ADIJA MULABEGOVI]A 6
TESKERA BB
MELJAKU[A BB
BRANILACA BIH BB
VRELO BB
RUDOLFA VIKI]A 6
UL 511 SLAVNE BRDKSE
BRIG-ZANA
770 SBBR BB
TRG IVANA KRNDELJA 3
PSC KAMBEROVI]A POLJE BB
Broj 86 - Stranica 106
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
5158
5159
5160
5161
5162
3381102200522035
3381002200104843
3385702200122747
3382002200576698
3386902233222288
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
3385602200846469
3385502256100972
3383002250649309
3383002250871245
3385302200416192
3385202200020146
3382202201014061
3381402200178155
3383202251136724
3389002211036052
3381602200714749
3389002202483756
3389002208704754
3389002210681032
3385102200042752
SIMBA
SIMBA DOO MOSTAR
SIMI] TRADE COMPANY DOO
SIMI]-TRADE-COMPANY
SIMMEL DRU[TVO ZA TRGOVINU,IZVOZUVOZ I USLUGE DOO
"SIMPO-MM"D.O.O. MAGLAJ
SINATEL DOO
SINBRA D.O.O. TUZLA
SIN\O D.O.O. GRADA^AC
SINKUTEX D.O.O. BOSANSKA K
SINPLAST D.O.O. CAZIN
SINUSOIDA DOO [ BRIJEG
SIONA STR
SIPAD EXPORT-IMPORT D.D. SARAJEVO
SIPAD EXPORT-IMPORT D.D. SARAJEVO
SIRIUS CAFFE BAR
SISKO GRA^ANICA
SISTEM HS DOO SARAJEVO
SITEKS GRADNJA DOO BUGOJNO
SITEX D.O.O. VELIKA KLADU[
5178
5179
5180
5181
3383402200521338
3385002200018992
3383402200446551
3385102200027620
SITOL TISKARA SZR KISELJAK
SI-TRADE D.O.O. BIHA]
SJE^A I IZVOZ TRUPACA FOJNICA
SJEMENARNA DOO V. KLADU[A
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
3389002200339765
3382002200205576
3383602200061451
3385002200021417
3389002200396704
3381002202574560
3389002211103855
3389002200057786
3389002206533894
3381502200534722
3389002211062727
3382302200481429
3383002251055836
3389002207027915
3382502200110879
3381002200018319
3383002250593922
3386102221698922
3382302200055017
3383402200215497
3383002200335797
3389002207427555
3383002200012787
SKANSEN DOO SARAJEVO
SK^ [email protected] VL. MARIJA KOVA^
SKELA DOO JAJCE
SKEND D.O.O
SKENDER DOO SARAJEVO
SKINI D.O.O. MOSTAR
SKL DOO VOGO[]A
S-K-N DOO CAZIN
SKOK PTD DOO TRAVNIK
SKOZA D.O.O LIVNO
SKR[O - PROMET DOO VISOKO
SKY NET DOO
SLADEX LUKAVAC
SLATKO DOO SARAJEVO
SLAVEK PROMET DOO
SLAVONIJA TRGOVINA DOO MOSTAR
SLOBODA FK TUZLA
SLOBODA OPR VL MU^AJ HALJ
SLOBODNA ZONA D.O.O.
SLOBODNA ZONA KISELJAK
SLOGA DD TE[ANJ
SLOGA MUHAREMOVI] DOO ZAVIDOVI]I
SLON D.O.O. TUZLA
5205
5206
5207
5208
5209
5210
3389002211119084
3381002250417579
3389002210582092
3383202250647165
3389002209787565
3385002275201849
SLOVO D.O.O. MOSTAR
SLOVO D.O.O. MOSTAR
SMAJIC-PROMET DOO VITEZ
SMAJI] SZTR MESNICA VL.SMAJI]
SMAJLOVI]-R DOO VISOKO
SMALLS PUB CAFFE BAR VL. ZIRI] DENIS
BIHA]
Srijeda, 22. 10. 2014.
^APLJINA
MOSTAR
BR^KO
BR^KO
SARAJEVO
KLEPCI BB
UL ANTE STAR^EVI]A 76
SAVSKA 13
SAVSKA
TRG NEZAVISNOSTI BR. 8
MAGLAJ
TE[ANJ
TUZLA
GRADA^AC
BOS. KRUPA
CAZIN
[IROKI BRIJEG
GRUDE
SARAJEVO
SARAJEVO
LJUBU[KI
GRA^ANICA
SARAJEVO
BUGOJNO
VELIKA
KLADU[A
KISELJAK
BIHA]
FOJNICA
VELIKA
KLADU[A
SARAJEVO
POSU[JE
JAJCE
BIHA]
SARAJEVO
MOSTAR
VOGO[]A
CAZIN
TRAVNIK
LIVNO
VISOKO
TOMISLAVGRAD
LUKAVAC
SARAJEVO
VITEZ
MOSTAR
TUZLA
LUKAVAC
TOMISLAVGRAD
KISELJAK
TE[ANJ
ZAVIDOVI]I
TUZLA
ALEJA LJILJANA BB
TITOVA BB
LJEPUNICE BB
VARO[KA BB
HASANA KIKI]A 22
MALA LISA BB
ANTUNA MIHANOVI]A 5
H V HRVATINI]A 44
MAR[ALA TITA 15
MAR[ALA TITA 15
STUBE BB
GRA^ANI^KIH GAZIJA 3
STUPSKA 36
VOZNIK VI 2
506. BRIGADE 11
MOSTAR
MOSTAR
VITEZ
SARAJEVO
VISOKO
BIHA]
BANJSKA BB
@RTAVA FA[IZMA BB
[email protected] FOJNICA
UL. I MUSLIMANSKE BRIGADE
B.B.
ANTUNA BRANKA [IMI]A 19
MILE BO[NJAKA BB
SKELA BB
SALIHA MU[ANOVI]A 19
KEMAL BEGOVA BR.21
STJEPANA RADI]A 31
JO[ANI^KA 108
[TURLI] BB
SKOK 22
@ABLJAK , VEZELA BB
GORNJE MO[TRE 52
FRA IVANA AN^I]A 2
B. KARAMEHMEDOVI]A
SAFETA [email protected]]A DO 73
NOVA BILA BB
BLAJBUR[KIH @RTAVA 16A
RUDARSKA STADION TU[ANJ
SARAJEVSKA 28
KRALJA ZVONIMIRA BB
GROMILJAK BB
BUKVA BB BB
KRIVAJSKA 21
ALBINA HERLJEVI]A DO BR
28
OPINE 40
OPINE 40
\URE PUCARA STAROG 29
TRG NEZAVISNOSTI 18
V.F.P.O. 7
DOBRIH BO[NJANA 8
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
3385002261363247
3385202200102208
3385002200749596
3385002201029441
3389002202707729
3381102200118030
3382302200432444
3382502200849631
3383002250463651
3389002204327338
5221
5222
5223
5224
3386702218994338
3385202201798932
3383202266136513
3383002200387498
SMALLS PUB VL.KASI] FIKRET
SMARAGD DOO
SMARAGD DOO
SMARAGDNA DOLINA DOO BIHA]
SMART&AZ COMPUTERS DOO SARAJEVO
SMIK KOMERC DOO
SMILJANI] MESNICA
SMITH & SMITH DOO VITEZ
SMR BRA]A TURBI] GRADA^AC
SMR KA]UN KA]UNI VL DUGONJA
MENSUR
SMR^A-COMMERCE DOO TRAVNIK
SMZ KRAJINA MLIJEKO P.O. CAZIN
"SNAGI] S" D.O.O.
SO KOMERC D.O.O. LUKAVAC
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
3382202200557579
3381002250255007
3386902248478157
3381002201165247
3381502200097640
3386902215126647
3385102200292430
SOBOSL LI^ RADNJA VL S PENAVI]
SOD STELA MOSTAR
SOD"TROKEN BAU"VL.MUJ^I] AMIR
SOFFLINE DOO MOSTAR
SOFT LI D.O.O
SOFTIS-SECURITY D.O.O.SARAJEVO
SOFTWARE DIZAIN D.O.O. VEL
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
3385002200206105
3383102200371003
3386702200801406
3381002201411433
3381002202509570
3381002201442764
3381002202042903
3381002201451591
3381302212422276
3381002200146844
3381002201410560
3381002202046589
3385002200248106
3383002200007452
3385002200692269
3381002200739126
3381002250427376
3381207700009489
3389002211172434
3383202250444629
3389002211249355
5253
5254
3381602200292702
3382602212089889
[IROKI BRIJEG
MOSTAR
SARAJEVO
MOSTAR
LIVNO
SARAJEVO
VELIKA
KLADU[A
SOJENICA UR BISTRO VL.NADAR
RIPAC
SOJKI] DOO ZAVIDOVI]I
ZAVIDOVI]I
SOJTARI] DOO
TRAVNIK
SOKO AIR D.O.O. MOSTAR
MOSTAR
SOKO BRAVARSKO LIMARSKO MOSTAR
MOSTAR
SOKO DD
MOSTAR
SOKO HELIKOPTERI D.D. MOSTAR
MOSTAR
SOKO PROCESNE TEHNOLOGIJE
MOSTAR
SOKO RKT DD MOSTAR
MOSTAR
SOKO RKT DD MOSTAR
MOSTAR
SOKO SPEC. OPREMA D.O.O.MOSTAR
MOSTAR
SOKO ZRAKOPLOVSTVO DD MOSTAR
MOSTAR
SOKOLTRANS D.O.O. BIHA]
BIHA]
SOKOPLAST D.O.O. TUZLA
TUZLA
SOKO-SECURITY D.O.O
BIHA]
SOKO-TRGOVINA D.O.O.
MOSTAR
SOKO-TRGOVINA D.O.O. MOSTAR
MOSTAR
SOL I PO ME\ KU]I MIRA
ME\UGORJE
SOLAR CERADE DOO GRA^ANICA
GRA^ANICA
SOLARIS D.O.O. GRADA^AC
GRADACAC
SOLILA BISTRO VL.KAHRIMANOVI] ERNEL 110610
TRAVNIK
SONAX AUTO PRAONICA
LJUBU[KI
SOPO DOO
DONJI VAKUF
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
3381002250631561
3381002250585195
3389002202718496
3382002261568843
3382502278497743
3381002202565636
3381102245983704
3381002250644074
3382002261410830
SOR MONTER MOSTAR
SOR AGENCIJA DAORSON MOSTARSOR CUMURANA VRTACA NOVI TRAVNIK
SOR "DIXA" VL.BRANKO MILI^EVI]
SOR DMA VL.ANA JURI[I],VITEZ
SOR FILIP MOSTAR
SOR FRIZERSKI SALON "MARIO" ^APLJINA
SOR KOZMET.SALON AIDA MOSTAR-C
SOR KULI] VL. MATIJA SOLDO POSU[JE
Broj 86 - Stranica 107
BIHA]
CAZIN
BIHA]
BIHA]
SARAJEVO
^APLJINA
TOMISLAVGRAD
VITEZ
GRADA^AC
BUSOVA^A
DOBRUH BO[NJANA 8
RAZIJE OMANOVI] 31
BREKOVICA BB
MUHSINA RIZVI]A 9
TEREZIJE BB
TASOV^I]I BB
BANA KULINA BB
KRALJA TVRTKA 186
H.K. GRADA[]EVI]A
KA]UNI BB
TRAVNIK
CAZIN
[email protected]]I
TUZLA
VI[NJEVO 35-9
]UPRIJA BB
DONJI [email protected]]I BB
GORNJE POLJICE BB
LUKAVAC
TRN BB
BRA]E LAK[I]A 34
STRELJA^KA 14
DUBROVA^KA BB
@UPANA @ELIMIRA 15
BANJALU^KA BR.25
TODOROVSKA SLAPNICA BB
POTOCI
MOSTAR
NOVI TRAVNIK
POSU[JE
VITEZ
MOSTAR
^APLJINA
MOSTAR
POSU[JE
JAPODSKA 4
KRIVAJSKA BB
PA[A MAHALA 58
RODO^ BB
RODO^ BB
RODO^ BB
RODO^ BB
RODO^ BB
RODO^ BB
RODO^ BB
RODO^ BB
RODO^ BB
GOLUBI] BB
STUPINE B11
EF.OMERA NOVLJANINA 1
RODO^ BB
KRALJA TOMISLAVA 108
^ILI]I BB
HAJRIJE KURTAGI] BB
PERE BOSI]A 6
STANI^NA BB
PROBOJ BB
ALEKSE [ANTI]A,BABIN
POTOK BB
LI[ANI BB
TRG I.KRNDELJA 1
LISAC BB
BRO]ANAC BB
NOVO NASELJE, DIVJAK, BB
DR ANTE STAR^EVI]A 40
ZRINSKO FRANKOPANSKA 94
M.BATALJONA BB
SUTINA BB
Broj 86 - Stranica 108
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
5264
5265
5266
5267
5268
3382502201092810
3389002203153444
3382902200001249
3386702220167068
3386902212030892
5269
5270
3381002203021245
3386902215246151
5271
5272
5273
5274
3389002210706155
3382002200544591
3382002200220611
3383202251594273
SOR METALMONT BUSOVA^A
SOR PROZOR-PLAST
SOR RENOME
SOR ZUKI] AR VL. RUSMIN ZUKI]
SOR"ASKOSLAUNDRY"VL.]ATI] SVEA
THALIA
SORELLA D.O.O. MOSTAR
SOR"RUBIN",VL.KAVAZOVI] ALEN
SARAJEVO
SOR"UKUS" DONJI VAKUF
SOSI-PROM D O O
SP TRANS DOO POSU[JE
SPAHI] PROMEX D.O.O. SARAJEV
5275
5276
5277
5278
5279
5280
3381402200094250
3389002206303616
3381002250001740
3385802203137211
3385002206107876
3385002206085469
SPAJI] MIS DOO GRUDE
SPAMEL COMPANY DOO SARAJEVO
SPAR D.O.O
S.P.BUDO DOO
SPD [IMI] ANTO BIHA]
SPD [email protected]] SUAD B.KRUPA
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
3385002205501238
3381102200402531
3381002250166834
3385002200413006
3383702261153307
3389002202226997
3381802200686706
3389002210685688
3385302200512416
SPD VL.GRO[I] EDIN
SPEKTAR SAM.MOL.DJELATNOST
SPEKTAR K&M D.O.O. MOSTAR
SPEKTRA D.O.O. BIHA]
SPES TRGOVINSKA RADNJA
SPIEL MIT DOO SARAJEVO
SPLENDID D.O.O. GRADA^AC
SPLIT TR VL.ALIBEGOVI] INDIRA
S.POLJ.DJ.VL ELJAZOVI] MAHMUT
5290
5291
5292
3381002202011669
3389002206777364
3383102255696214
5293
3384307722592680
5294
3385102200316680
SPORT ENGINEERING DOO MOSTAR
SPORT TOURS DOO
SPORTING DOO @EP^E DRU[TVO ZA [email protected]
USLUGA I PROMET
SPORT.REKR.CET.ODMAR.
"TAMANO"D.O.O. OLOVO
SPORTSKI SAVEZ OP]INE VELIKA K
5295
5296
5297
5298
5299
3384302222610036
3384302222614692
3386802200239480
3389002211550637
3385102200199892
5300
5301
5302
5303
3389002206788034
3385502200191724
3385802200004887
3389002203357823
5304
3389002211226075
5305
3389002211252750
5306
3385002275199230
5307
5308
5309
3382002200920951
3382002200191123
3381102200056435
Srijeda, 22. 10. 2014.
BUSOVA^A
DONJI VAKUF
BUSOVA^A
NOVI TRAVNIK
SARAJEVO
KRALJA TVRTKA BB
DALJAN BB DONJI VAKUF
KULA 19
KALINSKA 14/A
ODOBA[INA 51
MOSTAR
SARAJEVO
BLAJBUR[KIH @RTAVA BB
[email protected] BR.39
DONJI VAKUF
TRAVNIK
POSU[JE
SARAJEVO
707 SBBR BB
KASAPOVI]I BB
OSOJE BB
SAFETA ZAJKE 97
450264,467189
FRA G GRUBI[I]A 10
[email protected] BE[IREVA 2
BRA]E FEJI]A 51
BISTUA NUOVA 2A
IVANA FRANE JUKI]A 126
LJUSINA BB
GRUDE
SARAJEVO
MOSTAR
ZENICA
BIHA]
BOSANSKA
KRUPA
BOS. KRUPA
^APLJINA
MOSTAR
BIHAC
BR^KO
SARAJEVO
GRADA^AC
BUGOJNO
BOSANSKA
KRUPA
MOSTAR
BIHA]
@EP^E
OLOVO
VELIKA
KLADU[A
SPP "MEHANOVI]"OLOVO
OLOVO
SPP "SEMKA"OLOVO
OLOVO
SPR "DUVNJAK" KONJIC
KONJIC
SPR ZA IZRADU [email protected] PROIZVODA GRA^ANICA
SPRE^A-MERC D.O.O. VELIKA
VELIKA
KLADU[A
SPRINGS 91 DOO HRASNICA
HRASNICA
SR FARMA BROJLERA VL. ME\I]
MAGLAJ
SR MODNI SALON CD VL. MARIJA
ZENICA
SR AUTO-[KOLA ASMIR, VL AVDI] ASMIR, BIHA]
BIHA]
SR MESNICA VL.MUHAREMOVI]
ZAVIDOVI]I
MUHAREM ZAVIDOVI]I
SR VIDEOTEKA DUGA-2 VL.KAPLAN
BREZA
MEHMED BREZA
SRCE MOJE DOMA]A RADINOST VL.
BIHA]
HRNJI] SANELA BIHA]
SREBRENKO D.O.O.O. POSU[JE
POSU[JE
SREBROVI] DOO
POSU[JE
SREDNJA [KOLA ^APLJINA
^APLJINA
VELIKI DUBOVIK BB
GORICA BB
BI[]E POLJE BB
BIHA]KIH BRANILACA 27
BRA]E FELNER 17
ADEMA BU]E 262
GRADACAC HAZNA 9
ALIBEGOVI]I 49
VELIKA JASENICA BB
KMV HUMSKOG 52
BOSANSKIH BANOVA 1
OMLADINSKA BB
PAKLENIK BB
HA[IMA OKANOVI]A 5
BOGANOVI]I
GORNJE OLOVO
[email protected] BB KONJIC
ZLATNIH LJILJANA BB
BREZICI 61
STARI DRUM DO 73
ALEJA LJILJANA T3/2-10
M.S. SERDAREVI]A BB
BOSANSKIH [EHIDA BB
ZLATNIH LJILJANA BB
BOSANSKIH NAMJESNIKA 140
GOLUBI] BB
IVANA ME[TROVI]A 11
MELJAKU[A II
RU\ERA BO[KOVI]A
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
5310
3386902234767110
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
3386902218134035
3382002200075208
3382002200881666
3382002200225170
3382302200166664
3385002200099114
3389002211418814
SRODNA
POLJOP.DJEL."HASKO"VL.HASOVI]
MUSTAFA,VOGO[
SROD.POLJ.DJL."MEDITA"VL.
SS KOMPANI D.O.O.
SSR "BO[KANOVI]" VL MARIJA BOR
SSR STOLARIJA VIR VL M BUDIMIR
STACON DOO
STAGE ART D.O.O. BIHA]
STAKLARSKA RADNJA VL. [ABI] DIJANA
5318
3385102200234521
STAKLO DOO VELIKA KLADU[A
5319
5320
3383002250644847
3389002200491182
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
3385002262427434
3383002250654547
3383202251359727
3385402200089588
3389002202384719
3386702200863971
3385802203081824
STAKLO-COMPANI DOO
STAKLOMONT S.O.D. [email protected]]I VL.ALI]
ISAD
STAKLOREZAC RH OBRT VL. HO[I] KASIM
STAKLO-SERVIS SZR GRA^ANICA
STAMBERNA ZADRUGA JADRAN SA
STANDARD-M DOO SANSKI MOST
STANDARD-TURBE DOO
STANDARD-TURBE DOO
STANEX D.O.O. ZENICA
5328
5329
5330
5331
3381302212142140
3381002201906618
3386902239384310
3386702220126037
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
3382202256988687
3382202200071221
3385002206184409
3381402200233445
3382502200501595
3389002210082542
3386902231683868
3381602201088393
3381602200611153
3385102200430752
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
3383302200249646
3389002206669403
3385402228620295
3389002211122576
3385002200293502
3385502257558494
3385002200398941
3385402228546381
3385702218672348
3385002200908288
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
3381502200516971
3383202200027618
3385402200819222
3383702200132741
3383402200738230
3383202250572087
3381802200201318
3381402200351009
STAR D.O.O.
STAR MO GO MOSTAR
STAR SALON LJEPOTE SZR
STAR SUR CAFFE BAR NOVI TRAVNIK
VL.BAVRKA DRAGAN
STAR [PORT DOO [ BRIJEG
STAR [PORT DOO [ BRIJEG
STAR UR-A VL.MUMINOVI] SANELA
STARA TRADE D O O GRUDE
STARA TRADE D O O GRUDE
STARI GRAD DOO CAZIN
STARK DOO SARAJEVO
START PLIN DOO
STATUA DOO LJUBU[KI
STEA D.O.O. VELIKA KLADU[A
STEAK DOO [email protected]
STE]AK DOO FOJNICA
STE]AK [email protected] DOO SANSKI MOST
STELA - PROM D.O.O. BIHA]
STELA - PROM D.O.O. BIHA]
"STELA CHANNEL"JELAH TE[
STELLA - TOURS D.O.O. BIHA
STELLA MINI MARKET VL.DUDI] SUAD
STELLA TOURS D.O.O. VISOKO
STELLA TR VL [email protected]] AZRA
BIHA]
STEMAR DOO DRVAR
STEP-COMMERC DOO SARAJEVO
STIHL
STIL S TRGOVINSKA RADNJA
STILETTO DOO KISELJAK
STIROKEM D.J.L
STIV DOO O[TRA LUKA
STJEPREP DOO SARAJEVO
Broj 86 - Stranica 109
VOGO[]A
KR^ BB
VOGO[^A
POSU[JE
POSU[JE
POSU[JE
TOMISLAVGRAD
BIHA]
VELIKA
KLADU[A
VELIKA
KLADU[A
GRADA^AC
[email protected]]I
UGORSKA II BR.43
N.TRAVNIK
KA^I]EVA 17
VIR BB
LUG BB
ME[E SELIMOVI]A28
VII KORPUSA 36
BIHA]
GRA^ANICA
SARAJEVO
SANSKI MOST
TURBE
TURBE
ZENICA
HAZIMA [ABANOVI]A 2
BOSANSKIH KRALJEVA
ZMAJA OD BOSNE 74
BANJALU^KA 11
LAGERSKA BB
LAGERSKA BB
BULEVAR KRALJA TVRTKA I,
BR. 1
RADE BITANGE 46B
II BOJNE RUDNI^KE 13
MALA ALEJA 16
IVE ANDRI]A BB
MOSTAR
MOSTAR
[email protected]
NOVI TRAVNIK
BRA]E MUJAGI]A BB
VARO[KE BB
[email protected] BB
[IROKI BRIJEG
[IROKI BRIJEG
BIHA]
GRUDE
GRUDE
CAZIN
SARAJEVO
NN
LJUBU[KI
VELIKA
KLADU[A
[email protected]
FOJNICA
SANSKI MOST
BIHA]
BIHA]
JELAH
BIHA]
SANSKI MOST
71300 VISOKO
BIHA]
FRA D BUNTI]A 74
FRA D BUNTI]A 74
PLANDI[]E 10
DRAGI]INA B B
DRAGI]INA B B
STIJENA BB
DERVI[A NUMI]A 18A
ANDRIJICE [IMI]A 33
MILETINA
KULI[TE 90
M MILETI]A 34
PROKO[KI PUT BB
DONJI KAMENGRAD BB
HASANA BRKI]A -LAMELA 4/5
HASANA BRKI]A -LAMELA 4/5
TITOVA BB JELAH TE[ANJ
BOSANSKA 21
VAHIDBEGOVA 15A
DONJE ROSULJE 48
HARMANSKI SOKAK 10
DRVAR
SARAJEVO
SANSKI MOST
BR^KO
KISELJAK
[email protected]
ORA[JE
SARAJEVO
KRALJA TOMISLAVA BB
KALESIJSKA 2
PRIJEDORSKA 86
PLAZULJSKA BR 20
KOBILJA^A BB
STUPSKO BRDO 27
KRALJA TOMISLAVA 45
^EKALU[A 26
Broj 86 - Stranica 110
5360
5361
3384402212172928
3389002203130261
5362
5363
5364
5365
5366
3386202200009523
3381402200746478
3389002207586247
3382702200037440
3389002211197557
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
3383302200590116
3381502281107481
3381802249357232
3382502200681724
3382702200420978
3385002200567430
3381002200974545
3383602200360211
3381402200447621
3381402200569841
3381002250340755
3383202250275073
3385702200087051
3382202201051406
3385502200496983
3385602200035549
3385802200147671
3385502200308706
3385602200030020
3381002250404096
3381102200133162
3385702200154854
3381102200101928
3382002200728309
3385502200425591
3385502200225771
3385502200304147
3389002204838528
3383002250275471
3385502200552079
3385502200518323
3385702200220814
3385702200105869
3385502200368458
3385502200408616
3383002251031780
3381802200908933
3381002250136570
3383202251114317
3382002200571169
3385502200316757
3382002200394629
3382002200799798
3381102200142086
3383202251115287
3381002250119692
3385502200190851
3383202251087642
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
STO DOO TUZLA
STOCK BUSSINES SOLUTION DOO
SARAJEVO
STO^AR D.O.O. GRA^ANICA
STO^ARSKA FARMA GAJTI] GRUDE
STOGAS DOO SARAJEVO
STOLA^KI PODRUMI DOO STOLAC
STOLAR SZR VL. JAKUB [email protected]]
BREZA
STOLARIJA DRVO-MASIV DOO ADA
STOLARIJA KASALO D.O.O. LIVNO
STOLARIJA MATI] DOO
STOLARIJA STARI VITEZ
STOLARIJE OBRT.DJEL.POPRATI
STOLARSKA RADNJA SZR VL.KOR
STOLE MOSTAR
STONN DOO JAJCE
STOP AUTO [KOLA GRUDE
STR TONI SOVI]I
STR A&A MOSTAR-SJEVER
STR ABE
STR AJLA VL. BABEROVI] EDITA
STR AN\ELA
STR ANTARIS - POKLON GALERIJA
STR ARKO VL. HASI] SUVADA B
STR ARMIN VL. [ABANOVI] ARMI
STR AUTODIJELOVI VL. KAHVI]
STR BE-JAX VL. DELI] VELIDA
STR BELMA MOSTAR
STR BEPO
STR BOSANKA VL. ^EBIRI] MUNE
STR DRAGAN
STR DRAGAN BORIS VL ZORKA P
STR [email protected]
STR EDO VL.NAIM HALILOVI]
STR EMNA VL. [email protected]] ENIS
STR F VL. FI[I] ISMET SARAJEVO
STR GRADINA SREBRENIK
STR GRANAP VL. SKULA ADINA
STR GRANDSTIL VL. MUJAKOVI]
STR IN VL.SLIP^EVI] AMELA
STR JABUKA VL. SEMI] ASMIR
STR JEDAN 1 VL. HUNDUR NIJAZ
STR KAVAZOVI] VL. KAVAZOVI]
STR [email protected] @IVINICE
STR LEDER ORA[JE
STR LEJLA MOSTAR-S.GRAD
STR MAGNET
STR MAK POSU[JE
STR MALI SVIJET VL. DEDI] VE
STR MARAS
STR MARE I KATE VL MARIO [U[N
STR MARIO
STR MAX
STR MEKE MOSTAR-SJEVER
STR MELI VL. [email protected]
STR MEN
TUZLA
SARAJEVO
Srijeda, 22. 10. 2014.
GRA^ANICA
GRUDE
SARAJEVO
STOLAC
BREZA
STUPINE B-7/2 TUZLA
HAMDIJE KRE[EVLJAKOVI]A
BR 19
ADEMA ALI]A 17
PODZELENIKOVAC 21
TRG ZLATNIH LJILJANA 31
HRVATSKIH BRANITELJA BB
IZBOD BB
[email protected]
80 101 LIVNO
DOMALJEVAC
VITEZ
STOLAC
BIHAC
MOSTAR
JAJCE
GRUDE
GRUDE
VRAP^I]I
SARAJEVO
VISOKO
[IROKI BRIJEG
JELAH
MAGLAJ
ZENICA
TE[ANJ
MAGLAJ
MOSTAR
^APLJINA
VISOKO
^APLJINA
POSU[JE
TE[ANJ
TE[ANJ
JELAH
SARAJEVO
SREBRENIK
MATUZI]I
TE[ANJ
VISOKO
VISOKO
TE[ANJ
TE[ANJ
@IVINICE
ORA[JE
MOSTAR
SARAJEVO
POSU[JE
TE[ANJ
POSU[JE
POSU[JE
^APLJINA
SARAJEVO
POTOCI
TE[ANJ
[email protected]
CVEK 10 ADA
SUHA^A B.B.
STJEPANA RADI]A BR.41.
VLA[I^KA 4
POPRATI BB
HASAN PA[E PREDOJEVI]A 9
KRALJA TOMISLAVA 11A
VRBICA 47
FRA P BUCONJI]A BB
SOVI]I B B
VRAP^I]I KOD OSNOVNE [ BB
ALIPA[INA BB
GORNJE ROSULJE 28 /066/
BUHOVO
JELAH BB
GORNJI BRADI]I BB
I ZENI^KE BRIGADE 15 C
KRALJA TVRTKA 4
SEDMA ULICA BB
ONE[]UKOVA BB
DOLJANI BB
GINJE BB
^APLJINA
ZAGORJE BB
TREP]E BB
KARDAGLIJE BB
BRANILACA BIH BB.
OLOVSKA BB
GORNJI SREBRENIK
MATUZI]I BB.
PATRIOTSKE LIGE BB
HAZIMA DEDI]A 15
KULA BANJER BB /066/
FERHAT-BEGA BB.
MAR[ALA TITA BB
M.TITA BB
UL V BR 32
M.BALORDE 39/A
ISAKA SAMOKOVLIJE 67
FRA GRGE MARTI]A BB
KRA[EVO BB
BLIDINJSKA BB
KARAMATI]I BB
[email protected]
LUKAVI^KA CESTA 54
POTOCI 92D
ENESA GALIJA[EVI]A BB
IBRAHIMA LJUBOVI]A DO 13
Srijeda, 22. 10. 2014.
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
3385702200073665
3383402200496409
3385502200283680
3385502200385336
3385502200492327
3385802200012841
3383202250396420
3383202250878122
3385502200625314
3385502200590491
3389002204064080
3381002250564631
3383602200201519
3383202250545412
3385502200277472
3385502200042829
3383202251665665
3385702200100340
3389002209075682
3385702200033507
3383102255818531
3383202266324790
3389002200107741
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
3389002209802697
3382502278370964
3381402277383074
3382002200310724
3383202266688734
3383202266812603
3389002204676053
3389002211420463
3389002205403747
3389002200356546
3389002211437535
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
3381702240497451
3385802223958649
3382102261041352
3389002208677012
3389002211148572
3382202201179155
3381202247617567
5456
5457
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
3381402200386996
3383602200277470
3385002261196504
3386902228550477
3383602200118778
3389002211157302
3389002200243250
3381402200181647
3381102200090288
3389002208401338
3381802249169052
3383602200016055
3389002201550713
3381402200674019
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
STR MERI ARNAUTOVI]I
STR MJE[OVITA ROBA KISELJAK
STR MJE[OVITA ROBA VL. OMAHI
STR MJE[OVITA ROBA VL. PEKI]
STR MJE[OVITA ROBA VL.BRKA H
STR MOKE VL. [ESTI] LEJLA
STR NINO
STR OAZA
STR RHR
STR SAMOPOSLUGA VL. MUJI] JA
STR SAN VL [email protected]] HASIB
STR SENA STOLAC
STR SPLITSKA
STR [[email protected]]
STR [ARM VL. [email protected] MEHIN
STR [I[I] HAZIM VL. [I[I] HA
STR TAS VL. MISIRA SEAD
S.T.R. TIM VLASNIK BUNJO VAS
STR ADNAN VL. ^OVI] EMIR [email protected]]I
STR ADO
STR AIF @EP^E
STR "AJLA"
STR AJLA ZENICA VL.ISLAMBEGOVI]
ADMIR
STR AJ[A VL. [email protected]] AJ[A VISOKO
STR AKORD VL.DRAGICA MLAKI]
STR AKSA VL.ZDENKO MIKULI] GRUDE
STR ALDI VL @ MILO[
STR "ALDIN"SARAJEVO
STR AL-JAMI
STR A-M VL.INAJETOVI] AMEL SARAJEVO
STR AMI VL.JA[AREVI] ZINETA
STR AMNA VL.KLEMEN^I] MILICA VISOKO
STR AMY SARAJEVO
STR ANA OXA VL. TARI] SENADA
SARAJEVO
S.T.R. "ANA", VLASNIK ANA KRALJ, NEUM
STR "ANELA" VL.S.AJANOVIC , VARES
STR ANIMO PROZOR-RAMA
STR ANOA VL. \ERI] MIRJANA SARAJEVO
STR ARI VL.KARI[IK ZARKA SARAJEVO
STR AUREA KO^ERIN
STR AVANTGARDE VL. IVAN ]URLIN
^ITLUK
STR BABY SHOP OLIVER GRUDE
STR BADEL JAJCE
STR BAK[AI[ VL. RAMI] VASVA BIHA]
STR BAM-BAM,VL SAL^IN M
STR BANA
STR BASS VL.HASKI] SALIH ZENICA
STR BECA 2 VL.HRVAT SEDINA SARAJEVO
STR BELAC VL [email protected] GLAVA[
STR BIG STAR
STR BIG VOGO[]A
STR BIKE SPORT UGLJARA
STR [email protected]
STR BILJNA APOTEKA VIVA SARAJEVO
STR BILJNA LJEKARNA [ BRIJEG
Broj 86 - Stranica 111
VISOKO
KISELJAK
TE[ANJ
TE[ANJ
TE[ANJ
ZENICA
SARAJEVO
SARAJEVO
TE[ANJ
TE[ANJ
SARAJEVO
STOLAC
JAJCE
SARAJEVO
TE[ANJ
JELAH
SARAJEVO
VISOKO
[email protected]]I
VISOKO
@EP^E
SARAJEVO
ZENICA
ARNAUTOVI]I BB
PALE[KA ]UPRIJA BB
RADU[A BB
O.POBRI]A 20.
DOBROPOLJE BB
OBALNI BULEVAR BB.
ZELENIH BERETKI 4
ZAIMA [ARCA BB
KRALJA TVRTKA BB
KRNDIJA BB
KRANJ^EVI]EVA 11
BANOVINSKA BB
VIROVITI^KA 44
ENVERA [EHOVI]A 34
KRA[EVO BB
JELAH BB
BANA MATEJA NINOSLAVA 21
^EKREK^IJE BB.
[email protected] 67
KRALJA TVRTKA BB
ORLOVIK BB
MAR[ALA TITA BB
ADOLFA GOLDBERGERA BB
VISOKO
VITEZ
GRUDE
POSU[JE
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
VISOKO
VISOKO
SARAJEVO
SARAJEVO
RADOVLJE
PC96
DR FRANJE TU\MANA 71
FRA GRGE NMARTI]A
SAFETA ZAJKE DO 41
SAFETA ISOVI]A 29
FRANJEVA^KA 36
KRALJEVAC BB
KADIJE UVEJSA 18
PANJINA KULA BR.120
AZIZE [A]IRBEGOVI] BB
GRADAC
VARE[
PROZOR
SARAJEVO
SARAJEVO
[IROKI BRIJEG
ME\UGORJE
GRADAC BB
LJEVARSKA 10
KRALJA TOMISLAVA BB
SAFETA ZAJKE BB
SAFETA ISOVI]A 29
KO^ERIN [IROKI BRIJEG
BIJAKOVI]I (ZAKUP KOD
TOMISLAVA KOZINE)
GRUDE
H V HRVATINI]A BB
JAJCE
MILE 20
BIHA]
BAK[AI[KI SOKAK 70
[email protected]
RIBNJA^A BR.2
JAJCE
RIKA 48
ZENICA
LUKOVO POLJE 32
SARAJEVO
BARDAK^IJE 31
GRUDE
METILJEVAC 121 DRINOVCI
^APLJINA
ZRINSKO FRANKOPANSKA
VOGO[]A
MITRA SUCURA 30
ORA[JE
UGLJARA BR.138
JAJCE
VUKOVARSKA 2
71000 SARAJEVO FRA AN\ELA ZVIZDOVICA 1
[IROKI BRIJEG
A MIHANOVI]A 2
Broj 86 - Stranica 112
5470
5471
5472
5473
3382202201178282
3383202250407187
3382102261115460
3389002211224232
5474
3381402200318223
5475
5476
3381602276578255
3389002211518724
5477
3389002208837741
5478
5479
3382102200020689
3389002204870441
5480
3389002204634149
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
3381002250130168
3381002250480726
3383302200632117
3389002200479736
3382102200231179
3389002201760330
3381402200313761
3389002209809972
3382002200593576
3382002200478534
3389002211434819
5492
3389002203939532
5493
3382102200051826
5494
5495
5496
5497
5498
3381602201120306
3382002200647120
3383202251298132
3382102200153579
3389002203990166
5499
3382002261384058
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Srijeda, 22. 10. 2014.
STR BILJNA LJEKARNA VITA
STR B.K
STR BONITA 2
STR BOSANKA VL.UGARAK NESIMA
BUGOJNO
STR BOUTIQUE DADA GRUDE
[IROKI BRIJEG
SARAJEVO
PROZOR
BUGOJNO
A.MIHANOVI]A 12
TEREZIJE BB
KRALJA TOMISLAVA BB
VESELA BB
GRUDE
STR BOUTIQUE FASHION VL.M.ZLOPA[A
STR BOX LEJLA VL.POPARA ADMIRA
SARAJEVO
STR BRAVO VL. BAJROVI] NAIDA
SARAJEVO
STR BRIZAR PROZOR RAMA
STR BULBUL VL. BEZDROB [email protected]
SARAJEVO
STR BULE VL.BUKOVICA MENSUR
SARAJEVO
STR BUTIK [email protected] MOSTAR-S.GRAD
STR BUTIK OSKAR MOSTAR
STR BUTIK GRACIJA
STR BUTIK "H M", VL. [email protected]] NERMINA
STR BUTIK MODA PROZOR RAMA
STR BUTIK NBB VL.SMAJI] JASMINA
STR BUTIQUE M&M GRUDE
STR CACO VL. JUSI] ADEM VISOKO
STR CALIFORNIA POSU[JE
STR CANTA VL. B. JUKI]
STR CEKER VL.MURATOVI] BAHRA
SARAJEVO
STR CENTAR ROSTOVO VL.KARA^ NIHAD
NOVI TRAVNIK
STR CIPETIC UKOP PROZOR
LJUBU[KI
SARAJEVO
SARAJEVO
BRIGADE VITEZA RANKA
BOBANA BB
STUBE BB
RADENKA ABAZOVI]A
(PIJACA KVADRANT)BB
REISA FEHIMA SPAHE 62
PROZOR
SARAJEVO
KRALJA TOMISLAVA BB
SARA^I 23
SARAJEVO
ZAGREBA^KA DO 7
MOSTAR
MOSTAR
[email protected]
DONJI VAKUF
PROZOR
VISOKO
GRUDE
VISOKO
POSU[JE
POSU[JE
SARAJEVO
BRA]E FEJI]A 18
M.BALORDE 1
TITOVA BB
770.SBBR BB
KRALJA TOMISLAVA BB
^AR[IJSKA 30
H V HRVATINI]A BB
G.SEO^A BB
AG MATO[A BB
ZAOBILAZNICA BB
PLO^A 13
NOVI TRAVNIK
ROSTOVO BB
PROZOR
LJUBU[KI
POSU[JE
SARAJEVO
PROZOR
SARAJEVO
KRALJA TOMISLAVA BB
PROZOR
S.S. ANTI]A BB
JIKI]A NJIVE BB
TITOVA 29
JAKLI]I PROZOR
GRADA^A^KA DO 46
POSU[JE
BANA IVANA [email protected]]A 4
3385502203364206
3383202251047581
3389002209611704
3382002200235937
3382002200696105
3382502200672897
3381402200498449
3381402200740076
3389002211143043
3382002200837143
3389002204516488
3381402200597486
3381202247328507
STR "CREMISIMO" LJUBU[KI
STR CRNOGORAC POSU[JE
STR CROATA
STR CROKI PROZOR
STR ^ENGI] VILA II VL.PUKA DERVI[A
SARAJEVO
STR ^&M AUTODIJELOVI VL.JADRANKA
VRANJKOVI] POSU[J
STR ^OSTOVI]
STR DADA VL.SULJAGI] M.
STR DALIDA [email protected] AMEL BREZA
STR DANIJEL VL. D. JUKI]
STR DARIJA VL. D. ]ORI]
STR DEKORIT VL.D. ^ERKEZ VITEZ
STR DIANA VL DIANA VLA[I] GRUD
STR DINKO GRUDE
STR DIV VL.MALBA[I] JAKOV VARE[
STR D&M VL.MIROSLAV DRAGOJA
STR DOLINA VL.BJELI] JASNA OLOVO
STR DOMI GRUDE
STR "DOMUS PACIS", ^ITLUK
MATUZI]I
SARAJEVO
BREZA
POSU[JE
POSU[JE
VITEZ
GRUDE
GRUDE
VARE[
POSU[JE
OLOVO
GRUDE
^ITLUK
3382502200832559
3382002200141265
3383202266229342
3389002202829076
3383202251071443
STR DONA BUSOVA^A
STR DRAGA POSU[JE
STR DRAGSTOR EM
STR DURAN VL.DURAN MAHMUT
STR DVOJKA DEMIROVI] ELVIS
BUSOVA^A
POSU[JE
SARAJEVO
VISOKO
SARAJEVO
MATUZI]I
[email protected] 70
ORAHOVO BB
FRA GRGE MARTI]A BB
MELJAKU[A 2
KRALJA PETRA KRE[IMIA
SOVI]I BB
[email protected]]I BB
[email protected]]I BB
PUT ZA TOMISLAVGRAD BB
KAMENSKO BB
DRAGI]INA BB
BIJAKOVI]I (KOD KRE[IMIRA
VASILJA)
16 KOLOVOZA BB
FRA GRGE MARTI]A BB
MILANA PRELOGA 2A
DONJA ZIM^A BR 58
NERKEZA SMAILAGI]A 2
Srijeda, 22. 10. 2014.
5518
3386902231734793
5519
5520
5521
3383402200984319
3389002205179968
3389002203797621
5522
5523
5524
5525
3389002203844957
3389002200476050
3389002204150507
3386702220148444
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
3383402200665965
3383602200249922
3389002204651997
3386802200184966
3389002203725356
3383202200898290
3382002200927256
3382702250584625
3389002201068235
3389002209654578
3389002209631395
3389002211229761
5538
5539
5540
5541
5542
3389002211153713
3389002204310266
3389002205024671
3381802200951516
3389002203913536
5543
5544
5545
3382502200841483
3383602200151564
3389002203668223
5546
5547
5548
5549
5550
5551
3386902233259827
3383202265899445
3382502200977089
3383402200386702
3382802200075556
3389002204643073
5552
5553
3382202201176439
3389002202931508
5554
5555
5556
3382202200646819
3382202200780485
3389002202767481
5557
5558
3382202200970411
3389002204520853
5559
5560
5561
3382202200755556
3381402200299502
3389002203697711
5562
3389002201854032
5563
3382502279931985
5564
3382802224229041
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
STR "[email protected]@"VL.RAMOVI] SELMA
SARAJEVO
STR EFEKTA NOVA
STR ELLA VL. BARUT LEJLA VISOKO
STR ELMA VL.PALAVRI] [EMSA SARAJEVO
STR ELVIRA VL.KOZICA ELVIR KAKANJ
STR EMI VL. MIRSADA SMAJI] VITEZ
STR EMINEX VL.EMINI] JUSMIL SARAJEVO
STR ENERGY VL.MAJA KRNJI], NOVI
TRAVNIK
STR EXPRES TRADE KISELJAK
STR FAMES JAJCE
STR FELUX VL.DELALI] SELIM SARAJEVO
STR FI[I]
STR FLORIDA VL.SUBA[I] MEDIHA ILIJA[
STR GAGA
STR "GALI] COMPANY" VL . J.T.
STR GORICA STOLAC
STR GRADSKA RIBARNICA [email protected]
STR GRANAP VL.LIMO EVELIN VISOKO
STR "GRAZZIA" VL RAHIMI] ADNA
STR HAJRULA VL.VOLODER LEJLA
[email protected]]I
STR HANA VL.BE[O HUSEIN VITEZ
STR HAREKS VL.ZUKI] [email protected] OLOVO
STR HARIS VL. ^EKI] HASNIJA SARAJEVO
STR HARRY ORA[JE
STR HASE VL.[EFIJA [EHI] VITEZ
STR HERMES VITEZ
STR HRAST JAJCE
STR IDEAL VL.NEVALJALOVI] SUVADA
VISOKO
STR ILVANA VL.PU^URICA [email protected]
STR "INEX" VL. IBU[ SAMIJA
STR INTIMISIMO VITEZ
STR IVEX KISELJAK
STR JAGODA
STR JASKO VL.TURULJA JASMIN
SARAJEVO
STR JELI] VL S.JELI]
STR [email protected] VL.LEOLDINA BRADARI]
BUSOVA^A
STR JOZIPOVI] [IROKI BRIJEG
STR KEGA VL T REZI] [ BRIJEG
STR KENO VL. [ETA IBRO, SARAJEVO
Broj 86 - Stranica 113
SARAJEVO
MILINKLADSKA BR. 9
KISELJAK
VISOKO
SARAJEVO
KAKANJ
VITEZ
SARAJEVO
NOVI TRAVNIK
KRE[EVSKA CESTA BB
^AR[IJSKA BB
BULEVAR BRANILACA
DOBRINJE BB
ZGO[]ANSKA BB
STJEPANA RADI]A 29
DOBRINJA III
MEHMEDA SPAHE 1
KISELJAK
JAJCE
SARAJEVO
KONJIC
ILIJA[
SARAJEVO
POSU[JE
STOLAC
[email protected]
VISOKO
BREZA
[email protected]]I
BILALOVAC BB
TINA UJEVI]A 14
GRADA^A^KA 24
SPILJANI BB
MO[EVA^KA BB
LOGAVINA 76
VINJANI BB
M.VI[EVI]A BB
RUSTEMPA[INA BR.68
LJETOVIK 7
FILIPA LASTRI]A 20
[email protected] BB
VITEZ
OLOVO
SARAJEVO
ORA[JE
VITEZ
VITEZ
JAJCE
VISOKO
KRU[^ICA BB
BAKI]I BB
REMZIJE PEHLIVANOVI]A 1
ULICA XIV LAMELA BR BB
BRANILACA STAROG VITEZA
BB
S RADI]A BB
HRAST BB
DONJE MO[TRE BB
SARAJEVO
SARAJEVO
VITEZ
KISELJAK
USKOPLJE
SARAJEVO
BOLNI^KA BB
TRG ZAVNOBIH-A 2
KULINA BANA BB
[email protected]]I BB
KRALJA TOMISLAVA BB
GRDONJ 46
[IROKI BRIJEG
BUSOVA^A
K.A. STEPINCA 2
KULINA BANA BB
[IROKI BRIJEG
[IROKI BRIJEG
SARAJEVO NOVI GRAD
STR KIOSK ALPEZA
[IROKI BRIJEG
STR KIOSK MIRELA VL.SELIMOVI] HASKA SARAJEVO
SARAJEVO
STR KIOSK ORA [ BRIJEG
[IROKI BRIJEG
STR KIVI GRUDE
GRUDE
STR KM VL.KAPETANOVI] MARIJA
SARAJEVO
SARAJEVO
STR [email protected][TAMPA
FOJNICA
FOJNICA,VL.ORMAN SANIDA
STR KREMENIK VL. GVOZDEN MARKOVI], VITEZ
VITEZ
STR KVESI]I
GORNJI VAKUF
USKOPLJE
LJUTI DOLAC BB
FRA D.BUNTI]A 8
TRG ZAVNOBIH-A 20
TRG DR.A.STAR^EVI]A BB
DOBRINJA BB
FRA DIDAKA BUNTI]A BB
KRALJICE KATARINE BB
[email protected] PETROVI] 2
MEHMEDA SPAHE BB
JARDOL BB
TRNOVA^A BB
Broj 86 - Stranica 114
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
3385702203790220
3389002204094441
3382002200505209
3389002209948197
3382502278584170
3382002200818422
3381402200189892
3389002205067448
5573
5574
5575
5576
5577
5578
5579
5580
3382802200199619
3382102200073263
3382002200764878
3381402200265552
3383602200058929
3382002200159113
3383602200002669
3389002204710876
5581
3389002204056029
5582
3382002261366210
5583
5584
5585
5586
5587
5588
5589
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
STR LAMIJA - PAJO VL. P. A
STR LEJLA VL. VRA^O ALMASA VISOKO
STR LIDIJA VL L PETRIC
STR LIKO VL.SELIMOVI] MU[A OLOVO
STR LINEA VL.ZORAN JUKI], VITEZ
STR LP VL.LEON POLI]
STR LUGA VL VINKO SOLDO
STR MACA VL. POLOVINA SAMIRA
SARAJEVO
STR MAGMA
STR MANE VL PRSKALO AN\A PROZO
STR MARAS VL.KARLO MARAS POSU[JE
STR MARINA GRUDE
STR MARINERO
STR MARIO VL. MIRA KARAMATI]
STR MATEO
STR MB VL.MIRSAD BA[I] OLOVO
VARE[
VISOKO
POSU[JE
OLOVO
VITEZ
POSU[JE
GRUDE
SARAJEVO
USKOPLJE
PROZOR
POSU[JE
GRUDE
JAJCE
POSU[JE
JAJCE
CAREVA
]UPRIJA
STR MEDCO VL.]OSOVI] FADIL SARAJEVO SARAJEVO
POSU[JE
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] BB VARE[
OKOLI[]E
^ITLUK BB
TUZLANSKA BB
NADIOCI BB
FRA GRGE MARTI]A BB
SOVI]I B B
A.[A]IRBEGOVI]
KRALJA TOMISLAVA BB
K TOMISLAVA PROZOR
BLIDINJSKA BB
SOVI]I BB
VUKOVARSKA BB
DALMATINSKA BB
STJEPANA TOMA[EVI]A BB
RIJEKA BB
HAMDIJE KRE[EVLJAKOVI]A
72
ZAGREBA^KA 14
3383202251312391
3382002200367954
3381102200520289
3389002200849015
3381102246075466
3389002202017283
3382502278333522
STR MEDIA MARKET VL. IVICA
CRNOGORAC POSU[JE
STR MEL
S.T.R. MELJAKU[A VL. R.REZO POSU[JE
STR MERSI
STR MESNICA AHMO VL.PIVI] ELMIR
STR MIMI
STR "MINI MARKET" VL. NUHI] NERMINA
STR MINI MARKET VL.DANICA STIPINOVI]
SARAJEVO
POSU[JE
^APLJINA
ZENICA
^APLJINA
SARAJEVO
VITEZ
5590
3382502278465539
STR MINI MARKET VL.JOSIPA MATO[EVI]
VITEZ
5591
3389002211454316
[email protected]]I
5592
3389002211221516
BREZA
IZBOD BB
5593
3389002205265425
VISOKO
MUAROVI]I
5594
3389002204666256
BUGOJNO
POLJICE I 27
5595
3389002204674210
SARAJEVO
VRBOVSKA 3
5596
5597
3381402200605440
3389002204832126
GRUDE
[email protected]
5598
5599
5600
5601
3382002200979927
3381802200973923
3382002200797955
3383202266262128
STR MIZAN MARKET VL.JELOVAC AMIRA
[email protected]]I
STR MJE[OVITA ROBA VL. SAL^INOVI]
NERMIN BREZA
STR MJE[OVITA ROBA VL.SOFTI] RAIF
VISOKO
STR MM MARKET VL.MEMI] ALEMA
BUGOJNO
STR M&M VL.DAUTOVI] MEVLUDIN
SARAJEVO
STR MOBITELCOM GRUDE
STR MODA-MIX VL. MUZAFEROVI] HASNA
SARAJEVO
STR MODEA VL MARIJA MARAS
STR "MODEKS" ORA[JE
STR MOST VL. MILAN PETRI^U[I]
STR MUSIC BOX
AVDE SMAJLOVI]A 3
MELJAKU[A BB
VI[I^I BB
H.KULENOVI]A 23
VI[I]I BB
ARAPOVA BR. 38
KRALJA PETRA KRE IMIRA IV
BB
KRALJA PETRA KRE[IMIRA IV
BB
[email protected] 195
POSU[JE
ORA[JE
POSU[JE
SARAJEVO
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5610
3385802203007910
3389002204133726
3381402200139937
3381402200586719
3382102200201788
3382502200361430
3389002204876843
3389002202570183
3382202201069448
STR N&N ZENICA
STR N2 VL.BRAJKOVI] @IVANA BUGOJNO
STR ODJE]A GRUDE
STR OPREMI DOM GRUDE
STR ORANGE PROZOR RUMBOCI
STR ORANICA VITEZ
STR OSMICA VL.MIRSADA ZAZAN VARE[
STR PATAK PREOCICA VITEZ
STR PATRIA VL.JADRANKA ZOVKO
ZENICA
BUGOJNO
GRUDE
GRUDE
PROZOR
VITEZ
VARE[
VITEZ
[IROKI BRIJEG
5611
3386202200682994
STR PEKARA"VENECIJA"
MIRI^INA
SOVI]I B B
EMIRA BOGUNI]A ^ARLIJA 14
(P-144)
FRA GRGE MARTI]A 74
ULICA X BR BB
ZAGORJE BB
FERHADIJA STAKLENI GRAD
BB
SARAJEVSKA 206
ARMIJE BIH 105
DRINOVCI PLAVILO BB
PODKRSTINA 7
RUMBOCI BB
@ELJEZNI^KA STANICA BB
JOSIPA ^UPKE BB
PREOCICA
FRA DOMINIKA MANDI]A 15
A
POLJE BB, MIRI^INA
Srijeda, 22. 10. 2014.
5612
5613
5614
3389002210818675
3383602200023136
3389002209086352
5615
3389002203210577
5616
5617
5618
5619
5620
5621
5622
5623
5624
5625
3382002200638293
3382002200230408
3383202266800090
3381602201069672
3383602200342557
3382202200774277
3385502203345679
3389002211230440
3381402200552769
3384002242613197
5626
5627
5628
3383202250956692
3382502200289359
3389002204528031
5629
3389002204015095
5630
5631
5632
5633
3389002204499513
3389002204079309
3381402200170977
3389002204371861
5634
5635
5636
3382502200951093
3382502200207297
3389002204455766
5637
5638
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
STR PLAVI MARKET
STR PLIVA
STR PRO AUTO VL [email protected]] [email protected]
[email protected]]I
STR PRODAJA RABLJENE ROBE
VL.HUSEJNOVI] TAJIB
STR P.STOL NA PIJACI VL D. ZLO
STR RIVA VL.JOZO LANDEKA
STR RMI
STR "ROBOT TRADE"LJUBU[KI
STR ROMANA
STR S & Z VL D LEKO [.BRIJEG
STR "SABINA"
STR SAD VL.GREDA ADNAN VISOKO
STR SAL NAMJE[ NS GRUDE
STR "SAM", VL. MURATOVI] ASIM
STR SAN REMO
STR SAN VITEZ N MATO[EVI]
STR SANDY-NEWSTAND VL.OMERBEGOVI]
N. VISOKO
STR SANJIN VL.JAKUBOVI] SENAD
SARAJEVO
STR SANJO [email protected]] EDIN SARAJEVO
STR SARUS VL.KULOVI] HAJRA [email protected]]I
STR SEKA GRUDE
STR SERVIS VL.DERVI] ]AMIL TRAVNIK
Broj 86 - Stranica 115
SARAJEVO
JAJCE
[email protected]]I
VAHIDE MAGLAJLI] 16
BARE BB
[email protected] 91
VISOKO
MUHA[INOVI]I
POSU[JE
POSU[JE
SARAJEVO
LJUBU[KI
JAJCE
[IROKI BRIJEG
MATUZI]I
VISOKO
GRUDE
BUGOJNO
SARAJEVO
VITEZ
VISOKO
JUKI]A OKU] BB
DALMATINSKA BB
SAFETA ZAJKE 147
BRA]E ORMANA 6
KOZLUK 66
S RADI]A BR 5
MATUZI]I BB
^ABARAVDI]A 3
PEJI]I BB
307.MOTORIZOVANE BRIGADE
BB
KOTUROVA 2
JOSIPA KUREVIJE BB
[ARENI HANOVI
SARAJEVO
ALEJA LIPA BB
SARAJEVO
[email protected]]I
GRUDE
TRAVNIK
VITKOVAC DO BR.65
[email protected] 41
H V HRVATINI]A 47
DERVI[ EF.KORKUTA
TRAVNIK
PC 96
K P KRE[IMIRA BB
KRIVAJA BB
VITEZ
VITEZ
ZAVIDOVI]I
3381402200781010
3382102200127874
STR SIM VL.SA[A PERI] VITEZ
STR SLAVA VITEZ
STR SLOGA VL.MUJANOVI] AZEM
ZAVIDOVI]I
STR SNACK GRUDE
STR SPORTLINE PROZOR V.D.FALET
5639
5640
5641
3382002261229925
3382002200887098
3381202247331029
S.T.R. "STYLE" VL.PERO BEGI] POSU[JE
STR SUPERMARKET "DILJ" VL TONK
STR SUVENIRNICA "MICHAEL"
POSU[JE
POSU[JE
^ITLUK
5642
5643
5644
5645
5646
5647
5648
3382502200206327
3389002210829345
3382702250581909
3382002200974495
3381402200617080
3389002211225105
3389002211233156
VITEZ
NOVI TRAVNIK
STOLAC
POSU[JE
GRUDE
BUGOJNO
[email protected]]I
5649
5650
5651
5652
5653
5654
5655
5656
5657
3389002201985273
3381402200759864
3385802203040890
3389002201545572
3389002211235969
3389002202833441
3381702200188228
3381502200100162
3389002209958867
VOGO[]A
SOVI]I
ZENICA
VOGO[]A
TRAVNIK
KAKANJ
GRADAC
LIVNO
OLOVO
IGMANSKA 76
GORICAB B
ARMIJE BIH 20
JO[ANI^KA 18
BOSANSKA BB TRAVNIK
V.DRAGI]A 18
GRADAC BB
ZELENA [email protected] 18
^UNI[TA BB
5658
5659
5660
3389002202817436
3389002210136183
3389002204025862
STR TEAA VITEZ
STR TEKSTIL-BH NOVI TRAVNIK
STR TIFFANY STOLAC
STR TINTILINI] VL. R. KNEZOVI]
STR TISAK SHOP GRUDE
STR TOJOTA VL.MEMI] ABIDA BUGOJNO
STR TOMBA VL. VOLODER RABIJA
PAZARI]
STR TRAFIKA AMAR GIGANT
STR TS SHOP VL GORDANA GALI]
STR TUTI FRUTI
STR TVILLIG VL NUMANOVI] SALEM
STR UKUS TRAVNIK
STR UNIKAT KAKANJ
STR UZOR GRADAC
STR VAMA SCHOP
STR VEMEX VL.IBRAHIMOVI] MELISA
OLOVO
STR VIJAK VL.KAMBER ADNAN
STR VILKO VL.VA[I^EK DAMIR MOSTAR
STR VILNED VL.[ABANOVI] NEZIR [email protected]
DR FRANJE TU\MANA 29
KRALJA TOMISLAVA BB
PROZOR
ZAGREBA^KA BB
FRA GRGE MARTI]A 10
BIJAKOVI]I (ZAKUP KOD
ANTE PAVLOVI]A)
MALI MO[UNJ BB
KRALJA TVRTKA 13
HRVATSKIH BRANITELJA BB
BRO]ANAC BB
GORICA D MAHALA BB
VESELA BB
BJELA[^KA 15
VOGO[]A
MOSTAR
[email protected]
IGMANSKA 64
ADEM BU]A 90
@ELJEZNI^KA BB
GRUDE
PROZOR
Broj 86 - Stranica 116
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
5661
5662
5663
3381402200393010
3382802200095150
3389002209911434
5664
5665
3386902221153063
3389002208990031
STR VIOLETA GRUDE
STR VRBAS
STR VRBOVIK VL.SIROTANOVI] RIFET
BREZA
STR WATCH CENTAR VL.OPIJA^ HAJRUDIN
STR ZAHA
GRUDE
USKOPLJE
BREZA
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
3385802200170660
3382002200415193
3382102200149214
3382102200152609
3381002201395428
3382002200054741
3382102200086746
3383402200544618
3382002200713080
3382802200253939
3382802200140643
3381402200621445
STR ZELA VL ^OLOMAN ANESA
STR ZELA VL RADMILA [U[NJAR P
STR ZLATARNA BRACO PROZOR RAMA
STR ZLATARNA NOBI PROZOR
STR ZOKA CENTAR
STR ZOOHOBI VL. J. GALI]
STR ZORA PROZOR RAMA
STR ZRINKA BRNJACI KISELJAK
STR @ORA VL. @ARKO LON^AR
STR @UPA
STR @UPA
STR 5 VL MARIO [email protected]] GRUDE
5678
5679
3383002251013932
3389002209142515
STR-A MR JASNA LUKAVAC
STRAJLA VL.AGI] FAHRUDIN
5680
5681
5682
5683
5684
3389002206019115
3382302200194212
3381602200305215
3382002200879047
3386702218537759
5685
5686
5687
3385502203348395
3382502200316034
3389002208869848
STRANKA ZA BIH CAZIN
STRIDON TERM DOO
STRIJELAC SUR
STR.KLAS.PROD. MARIJA POSU[JE
STRMONJA FIGHT KLUB BORILA^KIH
VJE[TINA
STR"NLO"
STROJOTERM DOO VITEZ
STROM EXPORT DOO SARAJEVO [email protected]
5688
3385502257559367
STR"PBZ"VL ZDENKA PRANJI]
5689
5690
3382002200708715
3389002203941181
5691
5692
5693
3386902215484286
3382102200002841
3383202251179598
S.T.R.RAI^ POSU[JE
STR-TRAFIKA D&M VL.BE[I] DANIRA
SARAJEVO
STR"TRGOVINA" VL.KURTOVI] LEJLA
STRUJA D O O PROZOR RAMA
S.T.R."XXL-DESING"
SARAJEVO
PROZOR
[email protected]
5694
5695
5696
3389002202518676
3381302231928103
3381002202260474
STUDIO CE DOO MOSTAR
STUDIO LJEPOTE KLARA
STUDIO NONOS D.O.O. MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
5697
5698
5699
3381002200021811
3381002250565504
3385302200318028
STUDIO 7 P.O.
STUDIO-CONCEPT D.O.O. MOSTAR
STUDIO-ERIS D.O.O.
5700
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709
3389002210949819
3381102200716617
3382102200023308
3389002209232628
3385202200240530
3386702218634953
3382502200116214
3382502200293724
3382502200010969
3383402200676635
STUFF DOO SARAJEVO
STUR BIM-COMPUTERS
STUR EUROMARKET PROZOR RAMA
STYROTHERM D.O.O. CAZIN
STYROTHERM D.O.O. CAZIN
SUBA[A DOO TRAVNIK
SU^I] DOO NOVA BILA
SU^I] PROMET DOO TRAVNIK
SU^I] PROMET DOO TRAVNIK
SUD CAFFE BAR KIM
MOSTAR
MOSTAR
BOSANSKA
KRUPA
SARAJEVO
^APLJINA
PROZOR
CAZIN
CAZIN
TRAVNIK
NOVA BILA
TRAVNIK
TRAVNIK
KISELJAK
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected]]I BB
DOBRO[IN BB
VRBOVIK BB
SARAJEVO
[email protected]
SARA^I BR.81
BRANILACA DONJEG
KOTORCA BR 54 (P- 98)
ZENICA
TRAVNI^KA CESTA 21
POSU[JE
FRA GRGE MARTI]A BB
PROZOR
DIVE GRABOV^EVE BB
PROZOR
PALIKE PROZOR
MOSTAR
DR.ANTE STAR^EVI]A BB
POSU[JE
FRA GRGE MARTI]A BB
PROZOR
KRALJA TOMISLAVA BB
KISELJAK
BRNJACI BB
POSU[JE
VINJANI BB
USKOPLJE
HUMAC BB
USKOPLJE
HUMAC BB
GRUDE
HRVOJA VUK^I]A
HRVATINI]A B B
LUKAVAC
MODRAC BB
SARAJEVO
ALEJA BOSNE SREBRENE (TC
VOJNI^KO POLJE)
CAZIN
H.MUJEZINOVI]A BB
TOMISLAVGRAD [UJICA BB
LJUBU[KI
FRA S DODIGA BB
POSU[JE
KNEZA DOMAGOJA 3
NOVI TRAVNIK MEHMEDA SPAHE BB
TE[ANJ
VITEZ
[email protected]
MAKLJENOVAC
BB
POSU[JE
SARAJEVO
[IJE BB
TVORNI^KA 1
SAMIRA ]ATOVI]A KOBRE
BR17.
MAKLJENOVAC BB
CARSKI GAJ BB
GRADA^A^KA BB DO 20
SEDRENIK BR.141
DIVE GRABOV^EVE BB
[email protected], UL.DR.HALID BEGA
HRASN
DR. MILE BUDAKA 98A
STJEPANA RADI]A 72
KR PETRA KRE[IMIRA IV
RONDO
KRALJA TVRTKA 6
TRG IVANA KRNDELJA 1
POSLOVNICA B.KRUPA-511
SBBR
ALIPA[INA BB
MATIJE GUPCA BB
KRALJA TOMISLAVA BB
LOJI]KA BB
LOJI]KA BB
MEHURI]I 56
NOVA BILA 32
DONJE PUTI]EVO
DONJE PUTI]EVO
TRIBINE STADIONA BB
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
5710
3389002203740488
5711
3389002211163510
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
3382102200214204
3385502203462370
3381202201053396
3382002200021761
3381002202779812
3383202265977918
3389002211395534
SUD IDEAMEDIA VL.BA[I] ADMIR
SARAJEVO
SUD NEWDESING VL.MILI^EVI] NEVEN
SARAJEVO
SUG KING PROZOR
SULE D.O.O.
SULI] PANSION SUR
SUMA DOO POSU[JE
SUMCE-M SENDVI] BAR MOSTAR
"SUMEAL-STIL"
SUMEJA TR VL OSMANAGI] RAZIJA CAZIN
5719
5720
5721
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5729
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5744
3381002202075980
3383202250232296
3381402200659954
3383202200199890
3381202200462084
3381302231806853
3381802200998076
3383202250868325
3385502200290761
3385502200258751
3383202251173196
3383202250459858
3382002200417909
3382002200238653
3385702200028269
3383202250327841
3383202251244685
3383202251165145
3382002200739076
3385502200139247
3383202250925458
3383202250905864
3385502200537044
3383202251203557
3381802200971110
3382002200743441
SUNLIGHT DOO MOSTAR
SUNO-TOURS D.O.O. SARAJEVO
SUPER AUTO DOO GRUDE
SUPER RIGIPS
SUPER SPORT BETTING DOO ^ITLUK
SUPER TECH DOO MOSTAR
SUR "B M W" ORA[JE
SUR AMRA
SUR AMUR VL. ]OSI] PEJO
SUR ARIZONA
SUR "ARKO" [email protected]] AMIR [email protected]
SUR BARSA
SUR BIFE KOD VEKCA
SUR BOLERO
SUR BOLID VL. DEDI] SEAD
SUR BROJ JEDAN
SUR BROJ JEDAN
SUR B1 PRELJEVI] ELVIR SARAJ
S.U.R CAFFE TIN
SUR CAFFE BAR NO 11
SUR CAFFE ELLA
SUR COUNTRY CLUB MELITA ROSA
SUR DENARO 2. VL. RIZVANOVI]
SUR ELMA \OCAJ ELMA
SUR "FLASH" ORA[JE
SUR GRILL MAGDALENA VL JOZO
5745
3382802200241426
SUR KAVANA ZE^AJ
5746
5747
5748
5749
5750
5751
5752
5753
5754
5755
5756
3383202250467812
3381002250270139
3382002200731898
3381802200899039
3383202251205303
3383002250775991
3383202250912945
3381002250170229
3383002250124733
3383202251097439
3383202250697023
SUR KM VL. KRUPA MEVLA SAR
SUR LA NOTE MOSTAR-STARI GRA
SUR LUNA VL ROBERT LON^AR
SUR MLIN TOLISA
SUR NUR HALILOVI] SAMIR
SUR [email protected] LUKAVAC
SUR RAMAZZOTI
SUR REMMY MOSTAR
SUR RIBNJAK LUKAVAC
SUR ROMA
SUR SAMBA
5757
5758
5759
5760
5761
3383002251049725
3381102200408933
3381402200203084
3381802200850733
3383202251227710
SUR TIN LUKAVAC
SUR TUBELA
SUR VOLAR GORICA
SUR ZOOX DONJA MAHALA
SUR 60 MINUTA RADO[ ANTO
SARAJEVO
SARAJEVO
PROZOR
TE[ANJ
ME\UGORJE
POSU[JE
MOSTAR
SARAJEVO
CAZIN
Broj 86 - Stranica 117
TRG SARAJEVSKE
OLIMPIJADE 15
OLIMPIJSKA 5
KRALJA TOMISLAVA BB
BRA]E POBRI] BB
BIJAKOVI]I BB
MARASOV BRIG BB
VUKOVARSKA 10A
HUSEINA \OZE BB
UL GENERALA IZETA NANI]A
BB
MOSTAR
RODO^ SLOBODNA ZONA
SARAJEVO
JAR^EDOLI 82
GRUDE
SOVI]I BB
SARAJEVO
ANTUNA BRANKA [IMI]A 6
^ITLUK
POTPOLJE BB
MOSTAR
KARDINALA STEPINCA 12
ORA[JE
ULICA VIII BR 4
SARAJEVO
SAFVET-BEGA BA[AGI]A BB
USORA
SIV[A BB
MATUZI]I
MATUZI]I
[email protected]
EMIRA BOGUNI]A ^ARLIJA 51
SARAJEVO
TRG HEROJA 41
POSU[JE
SUTINA BB
POSU[JE
ZAVELIMSKA BB
VISOKO
[email protected]]A BB
SARAJEVO
HUSREFA [email protected]]A 20
SARAJEVO
HUSREFA [email protected]]A 20
SARAJEVO
TRG ZAVNOBIH-A BB
POSU[JE
POKLE^ANI BB
JELAH
TITOVA BB
SARAJEVO
KULOVI]A 13
SARAJEVO
AKIFA [EREMETA 44
TE[ANJ
KALO[EVI] BB.
[email protected]
LATI^KA 60
ORA[JE
ULICA VI BR BB
POSU[JE
IVANA GORANA KOVA^I]A
BB
USKOPLJE
PALO^KI PUT GORNJI VAKUF
USKO
SARAJEVO
[email protected]]A ^IKMA BB
MOSTAR
TEKIJA 26
POSU[JE
ZAVELIMSKA 7
ORA[JE
VLADIMIRA NAZORA 188
SARAJEVO
HAMDIJE ^EMERLI]A 35
LUKAVAC
PROKOSOVI]I BB
SARAJEVO
UL. MALTA BR. 14
MOSTAR
M.TITA 91
LUKAVAC
TABACI BB
[email protected]
MALA ALEJA 44
SARAJEVO
BARDAK^IJA BB 061/262423
ENES
GRA^ANICA
DOBO[NICA BB
^APLJINA
MATE BOBANA BB
GRUDE
GORICA
DONJA MAHALA STJEPANA RADI]A 53
SARAJEVO
ENVERA [EHOVI]A 23-D
Broj 86 - Stranica 118
5762
5763
3382002200966444
3389002209400244
5764
5765
3383202250660357
3389002204145366
5766
5767
5768
5769
5770
5771
3389002209686782
3389002209813367
3382202200767196
3384002200119825
3386902234655657
3389002202298292
5772
5773
5774
3383202266804649
3382102200187529
3389002201781864
5775
3389002205269014
5776
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5786
3389002201456235
3382102200205377
3383202266391526
3383202250463253
3381002250434457
3381002250256947
3384002200050955
3381002250391583
3381002250640485
3389002210808878
3381602276817360
5787
3382002200565931
5788
3382002263623788
5789
3389002204733186
5790
5791
5792
3382102200139417
3381702200096369
3389002211222486
5793
3385702218717065
5794
3389002203884048
5795
3389002209653608
5796
3389002203889577
5797
3389002204725135
5798
3382202257050767
5799
5800
3381402200769661
3382002261199564
5801
3381702240506375
5802
3389002203817215
5803
3381602276764689
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
SUR AGRAM CAFFE VL.J.CRNOGORAC
SUR BELLAMI PIZZERIA ZENICA VL.MECAN
VERA
SUR BIFE ]IRO VL.RAMOVI] SEMI
SUR BIFE AMRA VL.]ATOVI] ADIL
MOSTAR
SUR BIFE PIKI VL.FRANJI] MIRO KAKANJ
SUR BIFE-TAXI VL. HAJRO RASIM VISOKO
SUR BIFFE REZA VL.D REZI] [ BR
SUR "BINDA"
SUR BISTRO ^ARDAK
SUR BISTRO I CAFFE BAR FASTO,VL.BABI]
SANDRA SARAJ
SUR BISTRO KAP VESELJA
SUR BISTRO M M PROZOR RAMA
SUR BISTRO 84 VL. TORLAK NANA,
SARAJEVO
SUR BUFFET DAMBO VL. [email protected]]
ATIJA
SUR BULDOG VL. LIGATA ELVIR
SUR CAFE BAR GRAND PROZOR RAMA
SUR CAFFE - BAR "PINGVIN"
SUR CAFFE BAR BAR FLAY ILID
SUR CAFFE BAR B.4. MOSTAR
SUR CAFFE BAR DEMIR MOSTAR-S
SUR CAFFE BAR " SOKO"
SUR CAFFE BAR TABHANA MOSTAR
SUR CAFFE BAR TROPIC MOSTARSUR CAFFE BAR "ADA"
SUR CAFFE BAR ANDREA VL.ANDREA
RA[I], LJUBU[KI
SUR CAFFE BAR AS 1 POSU[JE VL.MILAN
MIKULI]
SUR CAFFE BAR ATRIUM VL. MIRJANA
KUKI] POSU[JE
SUR CAFFE BAR BB VL.BUREKOVI] SAMIR
BREZA
SUR CAFFE BAR BELJU[I] PROZOR
SUR CAFFE BAR BLUE MOON NEUM
SUR CAFFE BAR BOOMERANG VL FO^O
ZLATAN SARAJEVO
S.U.R. CAFFE BAR BOSTON VLASNIK
KAZAFEROVI] MAJDA
SUR CAFFE BAR BOWLING
VL.RUSTEMPA[I] EMIR BUGOJNO
SUR CAFFE BAR CENTRAL VL.GREDA
EDNA VISOKO
SUR CAFFE BAR DEA VL.GAZIBARA
NIHADA SARAJEVO
SUR CAFFE BAR DIA VL.HULUSI] DAMIR
SARAJEVO
SUR CAFFE BAR DINAMO [email protected]
]ORI]
SUR CAFFE BAR ELDORADO GRUDE
SUR CAFFE BAR "GAZ" VL.PETAR LON^AR
POSU[JE
S.U.R. CAFFE BAR "HIT", VL. ANKICA
]APETA, NEUM
SUR CAFFE BAR KOBE [email protected]] SENAD
[email protected]
SUR CAFFE BAR KOD [email protected]]A VL. IVAN
PETROVI],KLOBUK
Srijeda, 22. 10. 2014.
POSU[JE
ZENICA
IVANA [email protected]]A 8
SARAJEVSKA 41
SARAJEVO
MOSTAR
PUT @IVOTA 2
BI[]E POLJE BB
KAKANJ
VISOKO
[IROKI BRIJEG
BUGOJNO
VOGO[]A
PARTIOTSKE
LIGE 19
SARAJEVO
PROZOR
SARAJEVO
ZGO[]ANSKA BB
SAKI]A 3
FRA D BUNTI]A 8
^AU[LIJE BB
SPASOJA BLAGOV^ANINA 7
SARAJEVO
SARAJEVO
GATA^KA 74
SARAJEVO
PROZOR
SARAJEVO
SARAJEVO
MOSTAR
MOSTAR
BUGOJNO
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
LJUBU[KI
KEMAL BEGOVA 15
KRALJA TOMISLAVA BB
MAR[ALA TITA 33.
MALA ALEJA 57
BRA]E FEJI]A 65B
TABHANA BB
NUGLE II BB
RADE BITANGE 6
TEKIJA 55A
BLAGAJ BB
VITINA BB
POSU[JE
FRA GRGE MARTI]A BB
POSU[JE
ZAGREBA^KA BB
BREZA
BOSANSKA 15
PROZOR
NEUM
SARAJEVO
KRALJA TOMISLAVA BB
SUN^ANA OBALA BB
TRG HEROJA 43
VISOKO
BRANILACA 19
BUGOJNO
VRBANJA I/5
VISOKO
JALIJA 77
SARAJEVO
DERVI[A NUMI]A 1-A
SARAJEVO
M.TITA 58
[IROKI BRIJEG
LJUTI DOLAC BB
GRUDE
POSU[JE
DR FRANJE TU\MANA BB
VINJANI BB
NEUM
NERETVANSKA 38 A
[email protected]
SAMIRA ]ATOVI]A KOBRE 10
LJUBU[KI
KLOBUK BB
SAFETA ZAJKE 216
KRALJA TOMISLAVA BB
ILIJE ENGELA BR. 9
Srijeda, 22. 10. 2014.
5804
3389002210655230
5805
3389002202647007
5806
5807
5808
3382002200730928
3386902233375742
3389002204514645
5809
5810
3382102200261443
3389002200686637
5811
3386902234711820
5812
3389002204130040
5813
3382002261390266
5814
3386902248399781
5815
3382202256799537
5816
3382502278388909
5817
5818
5819
3381702200431795
3382502278385223
3389002204911569
5820
5821
5822
5823
5824
3381002250125803
3382802200249671
3385702200096945
3381002250617302
3389002203974161
5825
3389002211159145
5826
5827
3385802203168445
3389002208902731
5828
3389002203154317
5829
3389002201920089
5830
3386902231774854
5831
3389002201004991
5832
5833
3389002209461839
3389002211178836
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
3386902234654784
3381802200981974
3382102200306160
3383302200603696
3384002200091016
3382102200270367
3382102200246408
3386902233082123
3389002202556991
3389002209090717
3389002204307744
5845
3381802200986436
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
SUR CAFFE BAR MAN XXL VL.ALIBEGOVI]
FIKRET BUGOJNO
SUR CAFFE BAR "MIA" VL. JOVANOVI]
MARIJA
SUR CAFFE BAR MOZART VL @ELJKO
SUR CAFFE BAR "PRONTO"
SUR CAFFE BAR SAMURAJ VL.HALILOVI]
SALKO SARAJEVO
SUR CAFFE BAR SAN MARKO PROZOR
SUR CAFFE BAR SCORPION VL.[LJIVO
AMAR
SUR CAFFE BAR "SPORT"VOGO[]A
[email protected] [ENDEROVI]
SUR CAFFE BAR TROPIC VL.^AU[EVI]
EDIN SARAJEVO
SUR CAFFE BAR WEST VL.MARIO PI[KOVI]
POSU[JE
SUR CAFFE BAR"COD",VL.PE[IKAN
MIROSAL
SUR CAFFE BAR"IBFOCUS"VL.SRE]KO
PERKO
SUR CAFFE BIS VL.LENKA VINAC
SUR CAFFE DERBY NEUM
SUR CAFFE IVANO VL.JOSIPA BONI] VITEZ
SUR CAFFE PICERIJA VENECIJA VL.
KARAGI] MIRALEM
SUR CAFFE SLASTI^ARNA A.N.
SUR CAFFE 2B
SUR CAFFE-BAR ALME VL. BABER
SUR CAFFE-BAR DRU[TVO RIBARA
SUR CAFFE-BAR BENNY VL.VIDOVI]
GORAN BREZA
SUR CAFFE-BAR BLONDE VL.HERCO ZAKIR
BREZA
SUR CAFFE-BAR BOCCACCIO
S.U.R CAFFE-BAR ESPERANSE VL.MESUD
KURGA[ [email protected]
SUR CAFFE-BAR F1 CLUB VL. EMINI]
JUSMIL SARAJEVO
SUR CAFFE-BAR I PIZZERIJA TOMATO
VL.ZENDELI BA[KIM
SUR CAFFE-BAR "TITO"VL.AJANOVI]
SAMIR
SUR CAFFE-SLASTI^ARNA I
[email protected] 2I VL.ABAZI I
SUR CAZANOVA M VL.VARIVODA MARKO
SUR CEVABDZINICA BOSNA VL FETAI
SAFET
SUR CLUB 1282
SUR "DERBI" UGLJARA
SUR DISCO KLUB LAGUNA KLUB PRO
SUR DISCOTEKA DAYTON [email protected]
SUR DISKO KLUB "LUPING"
SUR DISKO KLUB MAJAMIS PROZOR
SUR DISKO KLUB MIAMI PROZOR
SUR DIVAN
SUR [email protected], VL. PA[I] [email protected]
SUR EDA [email protected] ISMET [email protected]]I
SUR EIS CAFFE VL.TRE[NJO MERZUH
[email protected]]I
SUR "EROS" UGLJARA
Broj 86 - Stranica 119
BUGOJNO
PORI^E 7
DONJI VAKUF
770.SBBR BB
POSU[JE
SARAJEVO
SARAJEVO
ZAGREBA^KA BB
ZMAJA OD BOSNE BR.48
TC DOBRINJA II
PROZOR
SARAJEVO
KRALJA TOMISLAVA BB
ZVORNI^KA BB
SARAJEVO
DONJI HOTONJ 2/III VOGO[]A
[email protected]
HARISA MERZI]A 6
POSU[JE
ZAGREBA^KA BB
SARAJEVO
ZAGREBA^KA BB
[IROKI BRIJEG
TRNSKA CESTA 185
VITEZ
NEUM
VITEZ
OLOVO
KRALJA PETRA KRE[IMIRA IV
BB
ZAGREBA^KA 1
RIJEKA BB
BRANILACA BB
MOSTAR
USKOPLJE
VISOKO
MOSTAR
BREZA
MAR[ALA TITA 52A
KRALJA TOMISLAVA BB
TOPUZOVO POLJE BB
MILAVI]A 2
BOS.NAMJESNIKA 110
BREZA
BOSANSKA 18
ZENICA
SARAJEVO
MAR[ALA TITA 90
MALA ALEJA 55
SARAJEVO
GRADA BAKUA 10
SARAJEVO- NOVI GRADA^A^KA BR 14
GRAD
SARAJEVO
DOBRO[EVI^KA 132
SARAJEVO
SAFETA [email protected]]A BR. 110
ZENICA
KAKANJ
CRKVICE 35
ZGO[^ANSKA BB
SARAJEVO
ORA[JE
PROZOR
[email protected]
BUGOJNO
PROZOR
PROZOR
SARAJEVO
SARAJEVO
[email protected]]I
[email protected]]I
SKENDERIJA 23
UGLJARA KBR 162B
PODBOR PROZOR
MIKE MILETI]A BB
SULTAN AHMEDOVA 141
SPLISTA BB PROZOR
SPLITSKA BB
[email protected] BR.38
SEDRENIK 42 A
[email protected] 21
[email protected] CENTAR BB
DONJA MAHALA UGLJARA BB
Broj 86 - Stranica 120
5846
5847
3385802203132749
3389002209658167
5848
5849
5850
3385702203824267
3385702218732197
3389002203408748
5851
3389002203967080
5852
5853
5854
3389002210828472
3385702200115666
3389002203691309
5855
5856
3383202265906526
3389002209381523
5857
3389002201227024
5858
3389002205087042
5859
3389002204612712
5860
5861
5862
5863
5864
3382002200637323
3382002200779137
3381402200631242
3381002202493371
3389002209491230
5865
5866
5867
5868
5869
5870
5871
5872
3382002200632861
3382002200774675
3383402200464205
3389002209047164
3382802200248798
3385502200415794
3389002211219964
3389002203709351
5873
5874
3386902218096690
3386902231898917
5875
5876
3385802223999777
3389002209807159
5877
5878
5879
3382002200583779
3385702203780423
3389002204615428
5880
5881
3381002250581509
3389002204334419
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
3383202251381940
3383402200481180
3383002250977557
3386802269043520
3382502200812965
3385802225525587
3382502200657765
3382502200859331
3389002204427248
5891
3382002263659484
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
SUR EVROPA VL SAGDATI ZAIM
SUR FAST FOOD A&B VL.IMAMOVI]
KEMAL VISOKO
S.U.R. FAST FOOD "GULIVER"
SUR FAST FOOD HARRY VL.VILA NIHAD
SUR FAST FOOD MM VL. KERI] HAJRIJA
SARAJEVO
SUR FAST FOOD NERETVA VL.KADRI]
MEHMED [email protected]
SUR FAST FOOD VL.KESO BAHRIJA
SUR FAST-FOOD ZX VL. NUMANAG
SUR FAST-FOOD COCO VL.RIZVANOVI]
FUAD BREZA
SUR FAST-FOOD "FIBAL"
SUR FAST-FOOD MIRENA VL.^AU[EVI]
SUAD
SUR FAST-FUD POLIGON VL.[ABANOVI]
BAJRO VOGO[]A
SUR FLORIDA ZENICA VL.BEGANOVI]
VEHID
SUR FONTANA VL. IHTIJAREVI] KENAN
VISOKO
SUR GLOBUS VL.D.VRANJKOVI]
SUR GLOBUS VL.D.VRANJKOVI]
SUR GRABOVINA GRUDE
SUR GRIL KUNA MOSTAR
SUR GRIL MALI KRISTAL VL.SKEJI] MEDINA ZAVIDOVI]I
SUR GRIL MARIJANA VL I VUKOJA
SUR GRILL \ONE VL. Z.KOVA^
SUR GRILL VL NADA PAVLOVI]
SUR HARISA VL.IZAIRI [email protected] [email protected]]I
SUR IDOVAC
SUR KAFE BAR DALAS
SUR KAFE BAR EL VL.JAPI] ESAD CAZIN
SUR KAFE BAR [ARK VL.EMIR GA^ANOVI]
[email protected]]I
SUR KAFE -KLUB KU]A
SUR KAFFE BAR "NEXT"VL.MO]EVI]
ARMIN
SUR KAFFE "HB" VL. KARI] ELVIRA
SUR KAFI]-KIKE VL.^ESOVI] FIKRET
VISOKO
SUR KOD PERICE VL.M.].
SUR "KOMI]"VL.SELIMOVI] RIFET,
SUR KONCEPT VL. AVDIBEGOVI] [email protected]
SARAJEVO
SUR KONOBA BONCAMPO MOSTAR-S
SUR KONOBA LACY VL MUJAGI]
HAJRUDIN VISOKO
SUR KONOBA PICOLLO ANGOLO
SUR KONOBA RIBNJAK KISELJAK
SUR KR^MA GEGA GRA^ANICA
SUR "LAKE" VL. DEDI] ADMIR
SUR LIDIJA VITEZ
SUR LOVAC VL. KARAVDI] EDIB BREZA
SUR LUX VITEZ
SUR MAC VL.MARA GUDELJ VITEZ
SUR MA^AK 2 VL. KOVA^EVI] AMELA
[email protected]]I
SUR MARETI
Srijeda, 22. 10. 2014.
ZENICA
VISOKO
BULEVAR KULINA BANA 28A
ULICA VIII BB
VISOKO
VISOKO
SARAJEVO
PATRIOTSKE LIGE 23
SKOPLJAK 66
DOBRINJSKE BOLNICE 13
[email protected]
HALIDA BEGA HRASNICE 23
VISOKO
VISOKO
BREZA
BRANILACA BR.17
KRALJA TVRTKA BB
BOSANSKA 11
SARAJEVO
ZENICA
TRG ZAVNOBIH-A 19
[email protected] 99
VOGO[]A
IZETA DELI]A 19
ZENICA
LA[VA BB
VISOKO
ZANATSKI CENTAR 9
POSU[JE
POSU[JE
GRUDE
MOSTAR
ZAVIDOVI]I
FRA GRGE MARTI]A
FRA GRGE MARTI]A
[email protected]]I 271
KRALJA TOMISLAVA BB
MAR[ALA TITA BB
POSU[JE
POSU[JE
KRE[EVO
[email protected]]I
USKOPLJE
DOBOJ
CAZIN
[email protected]]I
SUTINA BB
VOJU[A BB
FRA GRGE MARTI]A BB
[email protected] BB
TRNOVA^A BB
MRAVI]I DOBOJ JUG
DONJA KOPRIVNA BB
IGMANSKA 74 TC @UNOVNICA
SARAJEVO
SARAJEVO
BRA]E MULI]A 51
TRG HEROJA 43.
VARE[
VISOKO
^AR[IJSKA 4
LOZNIK 33
POSU[JE
ILIJA[
SARAJEVO
POKLE^ANI BB
LJE[EVO BB
[email protected] 7
MOSTAR
VISOKO
HUSNIJE REPCA 15
PATRIOTSKE LIGE 5
SARAJEVO
KISELJAK
GRA^ANICA
KONJIC
VITEZ
BREZA
VITEZ
VITEZ
[email protected]]I
PAROMLINSKA 24
KRE[EVSKA CESTA BB
HAJDAROVAC BB
BORA^KO JEZERO BB
JOSIPA KUREVIJE BB
BOSANSKIH NAMJESNIKA 37
SBILA
JOSIPA KUREVIJE BB
[email protected] BB
POSU[JE
KRALJA TOMISLAVA 19
Srijeda, 22. 10. 2014.
5892
5893
5894
5895
5896
5897
3382002200484742
3382002200233124
3382002200714923
3381602201066956
3382202201054122
3389002211169912
5898
3389002201604354
5899
5900
3381702200200644
3386902215419296
5901
5902
5903
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Broj 86 - Stranica 121
POSU[JE
POSU[JE
POSU[JE
LJUBU[KI
[IROKI BRIJEG
SARAJEVO
KARAMATI]I
DURMISU[A BB
RASTOVA^A BB
UL TINA UJEVI]A BB
PRIVALJ BB
BRAVA\ILUK 30
[email protected]]I
[email protected] 171
NEUM
SARAJEVO
MAGISTRALA BB
KRANJ^EVI]EVA BB
3389002201587476
3382002200980606
3382502200509743
SUR MARIO VL V. [U[NJAR
SUR MARKO POLO VL. M. RAMLJAK
SUR MAX-MORITZ VL.DARKO KO[TRO
SUR "MEGGY" LJUBU[KI
SUR MILENIUM VL ILIJA SESAR
SUR MIRELA VL.ARSOVSKI DRAGANA
SARAJEVO
SUR MLADO JAGNJE VL MR[O ANEL
[email protected]]I
SUR MOTEL MORE NEUM
SUR "MR.GOOD" SARAJEVO VL. [OJKO
AVDO
SUR MUSALA MOSTAR
SUR OPERA VL TANJA DRAGOJA
SUR PAN VITEZ
MOSTAR
POSU[JE
VITEZ
5904
5905
5906
5907
5908
5909
3382002200591733
3389002204451110
3385002200509521
3382002200359903
3382102261048627
3385802200016430
SUR PARTY VL. @. CRNOGORAC
SUR PAUK VL.^OVI] [email protected] [email protected]]I
S.U.R PICERIJA HARI VL.KULAUZO
SUR PICERIJA MILANO VL L. M.
SUR PICERIJA MONDEO PROZOR-RAMA
SUR PIZZERIA ULTRA VL. [ARKI
POSU[JE
[email protected]]I
BIHAC
POSU[JE
PROZOR
ZENICA
5910
3389002205695426
SARAJEVO
5911
5912
3381802201006806
3389002204819807
ORA[JE
SARAJEVO
ULICA X BR 3
[email protected] 21
5913
5914
5915
5916
5917
5918
3381402200339757
3385702200004019
3381002250639709
3385602200054173
3382502278514621
3389002205202084
GRUDE
VISOKO
MOSTAR
MAGLAJ
VITEZ
VOGO[]A
[email protected]]I BB
ULICA BRANILACA
@ELJU[A BB
MAGLAJ
GORNJA DUBRAVICA
GORNJA JO[ANICA III/42
5919
3381602276714734
LJUBU[KI
ME\UGORSKA BB
5920
3389002211436662
SARAJEVO
KRANJ^EVI]A 13
5921
5922
3383602200138372
3389002205199562
JAJCE
SARAJEVO
H V HRVATRINI]A 48
MILANA PRELOGA 17
5923
5924
5925
5926
3389002211228888
3382802200213878
3382002200234094
3386902215153225
SUR PIZZERIA I FAST-FOOD DINO
VL.HA\IME[I] ALMEDIN
SUR "POSAVINA" ORA[JE
SUR REKORD VL. KAMBERI JAMIN
SARAJEVO
SUR REST SAN ANTONIO GRUDE
SUR RESTORAN BONACA VL. FRLJ
SUR RESTORAN GOGA @ELJU[A MO
SUR RESTORAN KAMENI ZAMAK VL
SUR RESTORAN "GAJ" VL.SUVAD MERDAN
SUR RESTORAN I NO]NI KLUB CIGO VL.
JASMINA KOVA^
SUR RESTORAN I PIZZERIA NAPLOI
VL.M.DRAGI]EVI]
SUR RESTORAN MENACER CLUB VL. JAHI]
FADIL SARAJEVO
SUR RESTORAN UNA
SUR REST.POSEJDON VL.[AHOVI] HASNIJA
SARAJEVO
SUR ROCK VL.^OROVI] MEDO SARAJEVO
SUR SAN
SUR SCORPION VL A JURI[I]
SUR "SKEND" SARAJEVO
OSE GREBE BR.1
KRALJA TOMISLAVA 15
HRVATSKIH BRANITELJA
VITEZ
ZAVELIMSKA BB
[email protected] 127
PRVE KRAJI[KI ODRED 62
IG KOVA^I]A BB
KRALJA TOMISLAVA BB
MEHMEDA SEIDA SERDAREV
BB
BRA]E MULI]A 27 SARAJEVO
5927
3389002208923295
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
3389002203799464
3381002250544164
3382502200816554
3381802200963156
3389002209028443
3383402200720285
3389002200117538
3389002204049045
5936
5937
5938
3389002210831964
3382002200849753
3383602200197154
SARAJEVO
USKOPLJE
POSU[JE
SARAJEVO,
CENTAR
SUR SLASTI^ARNA I [email protected] KENO [email protected]
VL.IMAMOVI]
SUR [ORA VL.PU[INA ALMA ILIJA[
ILIJA[
SUR TAVERNA BONACA
VISOKO
SUR TAXI VITEZ DANIJEL RAMLJAK
VITEZ
SUR TERMINAL-RESTORAN ORA[JE
ORA[JE
SUR TREF VL.BE]A DAMIR [email protected]]I
[email protected]]I
SUR TWINS KISELJAK
KISELJAK
SUR VEKI VL. MUSOVIC IDRIZ
SARAJEVO
SUR VIDEOTEKA SEZAM VL ZUBAN NIHAD VOGO[]A
VOGO[]A
SUR VIP, VL. MARKOVI] ZORAN
SARAJEVO
SUR WINNERS VL.A.RAMLJAK
POSU[JE
SUR @ELJKO JAJCE
JAJCE
[email protected] 25
FRA AN\ELA ZVIZDOVI]A BB
KENEDIJEVA BB
TEKIJA BR.12
H.BEGA HRASNICE 30
MISO^A BB
ULICA BRANILACA 51
K PETRA KRE[IMIRA IV BB
CARINSKI TEREMINAL BB
[email protected] 104
AP CENTAR BB
BRODAC 4
BRA]E KR[O 28
OBALA MAKA DIZDARA 10
FRA GRGE MARTI]A 8
STJEPANA TOMA[EVI]A 7
Broj 86 - Stranica 122
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Srijeda, 22. 10. 2014.
5939
5940
5941
3386102200095276
3383002250882982
3389002202659520
SUR-A KAFFE BAR ELDI LUKAVAC
SUR-A KONOBA ^[email protected] LUKAVAC
SUR"AMA"PRIBAVA GRA^ANICA
[email protected]] AMIR
SUR-A[^INICA "KOD ZLAJE"
SUR-BISTRO POLET VL.[KRIJELJ MEHDIJA
VOGO[]A
SUR-CAFFE SLASTI^ARNA- [email protected]
NARCIS
SUR"DEL MAR"SARAJEVO,MUZUR EMIR
SURIA DRU[TVO ZA TRGOVINU D.O.O.
SARAJEVO
SUR-KIOSK-FAST-FOOD"BISTRO ALEN" VL.
HATI] NIJAZ
SUR-LJETNA BA[TA B II
LUKAVAC
LUKAVAC
GRA^ANICA
DEVETAK
BABICE
PRIBAVA BB
5942
5943
3389002211022666
3389002211146729
MOSTAR
VOGO[]A
TRG 1.MAJA 1
SLAVKA BLAGOV^ANINA 11
5944
3385802225483586
BREZA
BOSANSKIH NAMJESNIKA 92
5945
5946
3386902215429093
3386902231542927
SARAJEVO
SARAJEVO
DEJZINA BIKI]A BB
HAMDIJE ^EMERLI]A 2
5947
3389002202985052
SARAJEVO NOVI GRAD
SARAJEVO
HALILOVI]I BR. 1
5948
3383202265895856
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
3389002201748011
3381202200457719
3385302200081542
3381602200889640
3389002211262547
3382202200911629
3381002202529164
3389002200057592
3381002201450621
3381002201852007
S.U.R.RESTORAN ALPINA OLOVO
SU[AC-LIP TRADE DOO ^ITLUK
SUTKO T.R VL.^IRI] SUAD
"SUZA" LJUBU[KI
SUZAN DOO CAZIN -PRODAVNICA BR. 2
SUZANA STR VL S SOLDO [ BRIJEG
SVADBENI SALON XXL MOSTAR
"SV.ARHANGEL MIHAIL"
SVD DOO MOSTAR
SVEU^ILI[NA KLINI^KA BOLNICA
MOSTAR
SVIDEN D.O.O. TUZLA
SVILENI TRAG MOSTAR
SVIP SZR VL. [email protected]] MEDO [email protected]
SVIR MEHDIJA KARAJI] ALAGA
OLOVO
^ITLUK
BOS. KRUPA
LJUBU[KI
CAZIN
[IROKI BRIJEG
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
5959
5960
5961
5962
3383002200295542
3381002202102655
3389002205528780
3385102202785427
5963
5964
5965
3386902234634220
3382002200639166
3389002208392414
TUZLA
MOSTAR
[email protected]
VELIKA
KLADU[A
SVITAN DOO SARAJEVO
SARAJEVO
SVJETLOST STR VL.ANTE JUKI]
POSU[JE
SVJETSKI FESTIVAL ORIJENTALNE MUZIKE SARAJEVO
5966
5967
3382202200603945
3389002211079896
SVRZE CO D O O [ BRIJEG
SWEET MASON DOO SARAJEVO
[IROKI BRIJEG
SARAJEVO
5968
5969
3382202200521883
3389002204715338
[IROKI BRIJEG
VISOKO
5970
3389002205023798
SARAJEVO
NAHOREVSKA 169
5971
3389002203710030
SARAJEVO
PAROMLINSKA 32
5972
5973
3385502200419383
3389002208722505
TESANJ
SARAJEVO
JABLANICA BB.
HALILOVI]I 41
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
5983
5984
3381002250175758
3389002200398547
3382202200327495
3381402200692837
3389002201442946
3381602200656743
3389002200206778
3385302200561498
3383202251309869
3381002250178474
3385902200020693
SWISS ZLATARNA VL.I.]AVAR
SZ AUTO LAKIRERSKA RADNJA ^ODO
VL.BURI] NERMIN
SZ ELEKTROINSTAL.RAD.VL. PLO^O RASIM
SARAJEVO
SZ GRA\EVINSKA DJELATNOST ME[I]
VL.ME[I] MERSED
SZ KROJA^KA RADNJA VL. VEHABOV
SZAR BENE VL. AHATOVI] RAMIZ
SARAJEVO
SZD ELEKTRO-ZILA MOSTAR
SZD BERBO VL.BERBO NEZIR SARAJEVO
SZD DEKOR [ BRIJEG
SZD ELEKTROMONT GRUDE
SZD M.A.M
SZGD RASPUDIC LJUBUSKI
SZMR HALILOVI] VL.HALILOVI] OSMAN
SZPR MAHALA VL.\U\A [email protected]
SZR ADA S
SZR ALAGI] MOSTAR
SZR AL-ALI
KOMATIN 3
ZAGREBA^KA BB
ZMAJA OD BOSNE HOLIDAY
INN 4/10
TRN BB
BULEVAR ME[E SELIMOVI]A
19
FRA DIDAKA BUNTI]A
M.MUSLIMANA 16
MOSTAR
SARAJEVO
[IROKI BRIJEG
GRUDE
SARAJEVO
LJUBU[KI
ZENICA
BOS. KRUPA
SARAJEVO
MOSTAR
KAKANJ
XIV 3
PALJEVSKA 164
KOSA BB
GORICA 58
JAJA^KA BR.22
LIPNO
FAKULTETSKA 3
OMLADINSKA 18
GRBAVI^KA 14-B
M. TITA 13A
BRNJIC BR. 18
TRG ZAVNOBIH-A B FAZA A.
POLJE
SARAJEVSKA BB
ME\UGORJE KRSTINE BB
MIRSADA CRNKI]A BB
KRALJA ZVONIMIRA 38A
]ORALI]I 403
KRALJICE JELENE 27 B
ORTIJE[ NOVO NASELJE BB
SOLDINA 3
KRALJA TOMISLAVA 7A
BIJELI BRIJEG BB
M TITA 199 6
LACINA 25
BARSKA 30 J
ZAGRAD 17
Srijeda, 22. 10. 2014.
5985
3389002211198430
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
3383202250764826
3385502200080174
3385502200589715
3383202250364216
3385002200950968
3383202251284746
3385902200054546
3385702200118382
3381002250254134
3385502200490581
3381002250209708
3385502200433545
3383202200549575
3383202250716714
3385502200399789
3383202251266995
3385702200158443
3383002251127228
3383202250333079
3381002250171102
3385502200451296
3383902266003006
3383202250786263
3383002250504779
3383402200569644
6011
6012
6013
6014
3382502200684440
3385702203755591
3381602201065016
3389002204297947
6015
6016
6017
3383502200303471
3389002202058217
3385102200404950
6018
3389002203766387
6019
3385102200091737
6020
6021
3383202250862990
3389002209575135
6022
6023
3389002203124053
3385702203821551
6024
6025
6026
3389002210820227
3389002210909661
3389002204607474
6027
6028
3385702203800017
3389002211435789
6029
3389002204500289
6030
6031
6032
6033
3382802200042576
3381002254909261
3385702203836877
3383302200290483
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
SZR AUTOSERVIS HAMZA VL.SELIMOVI]
ILIJAS [email protected]]I
SZR BELLISIMA
SZR BE[I]-GRADNJA VL. BE[I]
SZR CORNY-CORNY VL. TARABAR
SZR DEBI LUX
SZR DIJANA VL. SEJFOVI] /FI
SZR [email protected]
SZR ELEMENTARA VL. KULOVI] S
SZR FEDI-EL VL. FEJZAGI] ALI
SZR GRADITELJ MOSTAR - STARI
SZR HIL VL. KURDI] MUHAMED
SZR I.C.B. MOSTAR
SZR INO VL. IVICA PRANJI]
SZR IRON
SZR KROJA^KI SALON RAMIZA
SZR NADI VL. SALKI] [email protected]
SZR NAPATEX RIZVANOVI] ZLATK
SZR OGNJI[TE
SZR SALIHBA[I] GRA^ANICA
SZR SHINE
SZR STOLAR MOSTAR-SJEVER
SZR STOLARIJA PRNJAVORAC TE[
SZR STOLARSKA RADNJA D. ISTO
SZR TUNJA-SAKO
SZR VODOINSTALATER SREBRENIK
SZR 3D STUDIO KISELJAK
SZR A & D VITEZ
SZR "AC"VL.LEME[ AHMED
SZR AGENCIJA "PROMING"
SZR AGO-PROM VL.SANELA AGOVI] NOVI
TRAVNIK
SZR ARMANI
SZR ASM STUDIO VL. KOLI] MUSTAFA
SZR AUSPUH VL. [email protected] K.
[email protected]]I
AN\ELKA [email protected]]A BB
SARAJEVO
JELAH
MATUZI]I
SARAJEVO
BIHA]
VOGO[]A
KAKANJ
VISOKO
MOSTAR
TESANJ
BLAGAJ
TE[ANJ
SARAJEVO
SARAJEVO
TE[ANJ
SARAJEVO
VISOKO
GRA^ANICA
SARAJEVO
POTOCI
TE[ANJ
MATUZI]I
SARAJEVO
SREBRENIK
KISELJAK
DOBRINJSKE BOLNICE 3
PUTE[I] BB.
MATUZI]I BB.
MILANA PRELOGA 21
MU[ANOVI]A MAHALA 63
LJUBINA BB
VINSKI PUT BB
B.MAHALA
D. PALAVESTRE 11
MILJANOVCI BB
BLAGAJ BB
MAKLJANOVAC
TVORNI^KA BR 3
TRG ZAVNOBIHA 23
JABLANICA BB.
BA[]AR[IJA 7
TABHANSKA BB
ZANATSKI CENTAR PIJACA
ZELENIH BERTKI BB
LI[ANI 35
HRVATINOVI]I BB
STANI] RIJEKA
TRG ZAVNOBIHA 23
BABUNOVI]I
ADMINISTRATIVNO POSLOV
CENTAR
S VITEZ BB
UVORI]I BB
NIKOLE KORDI]A 6
MEHMEDA SPAHE 25
VITEZ
VISOKO
LJUBU[KI
PUCAREVO
BANJA LUKA
SARAJEVO
VELIKA
KLADU[A
SZR AUTO SERVIS VL.MILANOVI] DRAGAN VOGO[]A
VOGO[]A
SZR AUTO-LIM I AUTO-LAKIRER
VELIKA
KLADU[A
SZR AUTOPRAONICA I VULKANIZER
SARAJEVO
SZR AUTOPRAONICA INAT VL.IDRIZOVI]
OLOVO
HAMZALIJA OLOVO
SZR BAMER VL.BAJTAREVI] MERIM
VISOKO
SZR BEST VL. [I[I] NIZAR
VISOKO
SZR "BMW-ALDA"
SZR "DAN I NO]" VL. LIKAJ SADAT
SZR DEKOR VL. [email protected]] [EMSUDIN
ZAVIDOVI]I
SZR EDO VL. TAHIROVI] SELMO
SZR ELEKTRO CENTAR VL. ^OLPA ADEM
SARAJEVO
SZR ELEKTROMEHANIKA VL.KADI]
NURUDIN BREZA
SZR ELEKTRON
SZR "EMTEL"
SZR EURO-PARKET VL.HUSI] AMIR
SZR FAAN [email protected]
Broj 86 - Stranica 123
KARA\OR\EVA 260
TRG NEZAVISNOSTI 7
I.MUSLIMANSKE BRIGADE BB
FERIZA MERZUKA 74
GRABOVAC BB
ZVORNI^KA BB
SARAJEVSKA BB
SARAJEVO
BUGOJNO
ZAVIDOVI]I
RADINOVI]I BR.1
ZANATSKI CENTAR SEBILJ
VISOKO
BRAVADZILUK 25
TERZI]I I 13
DUBRAVICA 78A
VISOKO
SARAJEVO
KLISA 2
ILIJE ENGELA 2
BREZA
29. APRIL BB
USKOPLJE
MOSTAR
VISOKO
[email protected]
KRALJA TOMISLAVA BB
[email protected] 198 F
SMR[NICA33
R POROBI]A BB
Broj 86 - Stranica 124
6034
3389002209678731
6035
3389002205008666
6036
3389002200230737
6037
3389002204333546
6038
6039
3389002211216278
3385502203380211
6040
3389002200895381
6041
6042
6043
6044
6045
6046
3386802200238510
3382502200633612
3386802269025769
3389002202853908
3381402200753462
3389002203773468
6047
6048
6049
6050
6051
3389002201847048
3389002211440057
3383602200063294
3389002210364424
3389002202124274
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
3389002211452570
3381402200548404
3389002211155556
3386802200024334
3389002204955219
3382502200322242
3389002211441997
6059
6060
6061
3383202200588763
3383402200494663
3389002204213072
6062
6063
3381402200489525
3389002209769717
6064
6065
6066
6067
6068
3383202250870944
3381002254921677
3386202200089839
3385702203795749
3389002211092118
6069
6070
3381402200470610
3389002204591275
6071
6072
3383202251399982
3389002211247512
6073
6074
3383202200580518
3389002210629525
6075
6076
6077
6078
6079
3382802200070027
3389002211218024
3389002204436172
3382002200237780
3389002210821197
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
SZR FRIZER ZA @ENA "AJ[A"
VL.MU[INBEGOVI] MEDINA
SZR FRIZERSKA RAD.VL. BUCALOVI]
NAFIJA SARAJEVO
SZR FRIZERSKI SALON [email protected] VL
HUSANOVI] ELVIRA
SZR FRIZERSKI SALON UNA VL ALAGI]
MAHIRA BIHA]
SZR FUKA VL.DUPOVAC MEHO [email protected]]I
SZR GLAMUR JELAH
SZR GRAFI^AR BIROGRAFIKA VL
MUSTAFI] MARIO
SZR HG KONJIC
SZR INT -EX VL JOSIP [email protected]
SZR IZOLATER KARI]
SZR KARI] VL.KARI] REFIJA
SZR KROJA^KI SALON KLASIK GR
SZR LABORATORIJ SS VL.SARA^ SENAD
SARAJEVO
SZR LAMPER
SZR MAHIJA VL.PEPI] [EHRIJA [email protected]]I
SZR MANDA JAJCE
SZR MEDIHA VL.MIKI] MEDIHA TRAVNIK
SZR MESNICA KOD AGE VL.BE]IRAGI]
AGO ZAVIDOVI]I
SZR MESNICA [email protected] SMAJI] VITEZ
SZR MG GRUDE [email protected]]I
SZR MISS VL.NIZAMA [email protected]] FOJNICA
SZR MULTIMEDIA KONJIC
SZR ORAH VL.ISI] HIDAJET [email protected]]I
SZR PEKARA BURAK
SZR PEKARA GALEB VL. ^AKAJ ISLAM
MOSTAR
SZR PEKARA "SEBILJ"
SZR PEKARA ZANA V.VERI[A ZEKRI
SZR PEKARA 31 VL.OTUZBIR SEFIR NOVI
TRAVNIK
SZR PEKARNA VRILO VL MARICA ZO
SZR PROIZ.SUHOM.PR.VL.MEHMEDAGI]
[email protected] VISOKO
SZR PROMIX-TRADE
SZR "RA[O" MOSTAR
SZR RICOPLAST VL.MA[I] MIRZA
SZR "SJAJ" VL.LEPI] [email protected]
SZR SMAJLOVI] VL.SMAJLOVI] NIHAD
VOGO[]A
SZR STAKLO ^OLAK GRUDE
SZR STAKLOREZAC VL. RAMOVI] ADIS
ZAVIDOVI]I
SZR STAKLOREZA^KA ALEN
SZR STAKLOREZA^KA RADNJA
VL.JUSUFSPAHI] MUSTAFA
SZR STELLA 2,[email protected] ISMAIL
SZR STIL-HUSKVAR VL.KADIR KARI]
BUSOVA^A
SZR [EKI
SZR [LAHTOF MURATOVI] SENAD BREZA
SZR URAR VL.KAPI] ABDULAH BUGOJNO
SZR VL NIKOLA GOJANI POSU[JE
SZR VOLT VL.IMAMOVI] KENAN
Srijeda, 22. 10. 2014.
VISOKO
DONJE MO[TRE BB
SARAJEVO
HAMDIJE [email protected]]A 5-6
ZAVIDOVI]I
SAFVET BEGA BA[AGI]A
BIHA]
BAK[AI[KA 20
[email protected]]I
JELAH
SARAJEVO
GRIVI]I BB
HUSEIN KAPETANA
GRADA[^EVI]A B
PAROMLINSKA 34
KONJIC
VITEZ
KONJIC
VISOKO
GRUDE
SARAJEVO
[email protected] BB
K TVRTKA 178
[UNJI BB
DONJA ZIM^A BR 71
H V HRVATINI]A BB
SKENDERIJA 42
ILIJA[
[email protected]]I
JAJCE
TRAVNIK
ZAVIDOVI]I
ALI]A BARA-PODLUGOVI BB
KU^ICE 43
H V HRVATINI]A BB
KAPLJICA 2
ZLATNIH LJILJANA BB
VITEZ
GRUDE
FOJNICA
KONJIC
[email protected]]I
VITEZ
MOSTAR
STJEPANA RADICA 39
MARI]A STRANA BB
MEHMEDA SPAHE BB
VARDA BR.52
[email protected]]A BB
VLA[I]KA
B.FEJI]A 71
SARAJEVO
KISELJAK
NOVI TRAVNIK
BA[^AR[IJA 23
KRALJICE MIRA BR. 29
KALINSKA 27
GRUDE
VISOKO
GRUDSKO VRILO 98
UVORI]I 34
VOGO[]A
MOSTAR
GRA^ANICA
VISOKO
VOGO[]A
IGMANSKA 1
[email protected] LOGOR 46
STUBO BB
GRA^ANICA BB
GORA 20
GRUDE
ZAVIDOVI]I
KRALJICE KATARINE BB
ZLATNIH LJILJANA BB
SARAJEVO
BUGOJNO
TRG ME\.PRIJATELJSTVA 3
KULINA BANA BB
SARAJEVO
BUSOVA^A
HAMDIJE ^EMERLI]A 13-A
KA]UNI BB
USKOPLJE
BREZA
BUGOJNO
POSU[JE
KAKANJ
VILI] POLJE BB
BREZA @UP]A
SULTAN AHMEDOVA 106
FRA GRGE MARTI]A BB
VEHBIJE KULOVI]A 37
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
SZR VUKADIN
SZR ZA IZRADU BETONSKIH ELEMENATA
MDVL.MU[I]
SZR ZEKO
SZR ZLATAR VL.PATAK MUHAMED
VISOKO
SZR-AUTOMEHANI^AR -[ABI] BAHRU
SZR"FORNETTI-IBRAHIMOVI]"BIHA]
S.Z.R."INTER DEKOR" VL. FERAGET
IBRAHIM
SZR-MESARSKA - KADI] FIKRET
SZR"SIM MOBILE",VL.MAHMUTOVI]
SEAD,GRA^ANICA
SZR"STIL" [email protected]
SZR-ZLATARSKA RADNJA VL. MUJKA
SZSR BOR VL. [email protected]] MEHMET VOGO[]A
SZSR STAKLOMONT VL.ZUKAN^I] [email protected]
VOGO[]A
SZSR VL.TURKI] HAJRUDIN SARAJEVO
SZSR "VRANI]-PLAST"-VRANI] HAR
Broj 86 - Stranica 125
6080
6081
3382802200272660
3389002204153223
USKOPLJE
CAZIN
@DRIMCI BB
[email protected] BB
6082
6083
3382802200100485
3389002209803570
USKOPLJE
VISOKO
PALO^ BB
ZANATSKI CENTAR SEBILJ 17
6084
6085
6086
3385302200090466
3385002206012234
3389002203033067
BOS. KRUPA
BIHA]
SARAJEVO
STARI GRAD
BOS. KRUPA
GRA^ANICA
BIHA]KA 58
HARMANSKI SOKSK 15
KOVA^I 43
6087
6088
3385302200390196
3389002209420808
SOKAK 87
DONJA ORAHOVICA
6089
6090
6091
6092
3383202266839569
3385502200047388
3389002205255628
3389002204149925
[email protected]
TESANJ
VOGO[]A
VOGO[]A
DR.ATIFA PURIVATRE 14
JELAH BB
IGMANSKA 11
IGMANSKI PUT 11
6093
6094
3389002205577765
3385302201549928
6095
6096
6097
6098
3382102200140193
3389002204552960
3389002203655710
3389002211446459
6099
6100
6101
3383202251004610
3383202250298353
3389002204840177
6102
3385302201824535
6103
6104
3382202200669032
3383202266073075
SARAJEVO
BOSANSKA
KRUPA
SZSTOLARSKA R ILIJA ]UR^I] PRO
PROZOR
SZTR BSD VL.MIRKOV BOJAN SARAJEVO
SARAJEVO
SZTR KEMO VL.TAHMAZ REFIJA SARAJEVO SARAJEVO
SZTR LERTA VL [email protected]] ADIS
VOGO[]A
VOGO[]A
SZTR MESNICA
[email protected]
SZUR AMARO
SARAJEVO
SZUR [email protected] MOJMILO VL.
SARAJEVO
OSMANI IMER SARAJEVO
[email protected]] ENVER, VL
BOSANSKA
KRUPA
SZZR VL RADE BREKALO
[IROKI BRIJEG
[ BOOK DOO
SARAJEVO
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
3385002200381869
3389002210812273
3389002206997748
3385002200269543
3382002200615983
3382502200770964
3383402200239650
3385102200217643
[ABI] - COMERCE D.O.O BIHA
[ABI] - COMERCE D.O.O BIHA
[ABI]-KOMERC DOO ZAVIDOVI]I
[AD-KOMERC D.O.O. KULEN VA
[AFAR DOO POSU[JE
[AFRADIN DOO BUSOVA^A
[AKO STR FOJNICA
[AKOMERC D.O.O. VELIKA KLA
6113
6114
6115
6116
6117
3385702200057660
3389002211341020
3382502200677359
3382302200310127
3383202200353053
BIHA]
BIHA]
ZAVIDOVI]I
KULEN VAKUF
RAKITNO
BUSOVA^A
FOJNICA
VELIKA
KLADU[A
[AMPINJON DOO BREZA
BREZA
[AMPINJON POLJOPRIVREDNI OBRT CAZIN CAZIN
[ANTI] STR BUSOVA^A
BUSOVA^A
[APINA DOO TOMISLAVGRAD
TOMISLAVGRAD
[AR STR SARAJEVO
SARAJEVO
N [ ZRINJSKOG BB
ZMAJA OD BOSNE 4/10 HOLIDAY IN
/VIKTORA BUBNJA/ IVANA BB
/VIKTORA BUBNJA/ IVANA BB
KRIVAJSKA BB
GORNJ SASTAVCI 1
POKLE^ANI BB
RAVANJSKI PUT 17
BAKOVI]KI PUT BB FOJNICA
5.KORPUSA 6
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
3381202200041007
3385402228564035
3382002200260769
3382202200033973
3383402200018393
3383602200013339
3385302200235093
3383202250208240
3385402200027023
3383202250305434
[ARAC & BELA DOO ^ITLUK
[AR^EVI] DOO SANSKI MOST
[AR-GAN
[A[KUR COMMERCE DOO [ BRIJEG
[^ONA KOMUNALNO ZANAT PODUZE]
[EDINAC-LAB DOO JAJCE
[EFKIJA I SINOVI D.O.O. BO
[EH IN PETROL D.O.O
[EHA -ES D.O.O. SANSKI MOS
[EHI] D.O.O. [email protected]]I
JASIKE S. BE[LAGI]A BB
MUTNIK-PRKOS BB
S BARE
RO[KO POLJE
BULEVAR BRANILACA
DOBRINJE BB
TROME\A BB
^APLJE 24
RANKOVI]I BB N TRAVNIK
PROVO BB
BAKOVI]I BB FOJNICA
BAGE BB
PI[TALINE 166 B
MEHMEDA SPAHE 12/2
DONJI KRKOJEVCI 119
GRADAC BR.48
^ITLUK
SANSKI MOST
TRAVNIK
[IROKI BRIJEG
KISELJAK
JAJCE
JEZERSKI
SARAJEVO
SANSKI MOST
[email protected]]I
FERHADIJA 43
[email protected] PUT BB,
BOS.OTOKA
GMI]I BB
BRANISLAVA \UR\EVA 22
TRG NEZAVISNOSTI 16
STARA CESTA 11
OSIK DO BR.52
LUJA PASTERA 2
OLOMPIJSKA 30
[email protected] 36
Broj 86 - Stranica 126
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
VELIKA
KLADU[A
SARAJEVO
SARAJEVO
MOSTAR
@IVINICE
SANSKI MOST
SANSKI MOST
CAZIN
VITEZ
VITEZ
ZENICA
DONJI VAKUF
Srijeda, 22. 10. 2014.
6128
3385102200045468
[EHOMERC D.O.O. VELIKA KLA
BARAKE 36
6129
6130
6131
6132
6133
6134
6135
6136
6137
6138
6139
3383002200442788
3389002208878772
3382002200089661
3386402227346635
3385002200778987
3385402200093953
3385202200427061
3383102200001821
3382502200070624
3385802200075212
3389002202337577
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
3382502278467382
3389002211080575
3382002200468737
3381602200313266
3381602200296388
3381602200388247
3385002206128343
3383402200440149
3383202250653276
3389002211043133
3389002208500375
[EJLA TEX DOO SARAJEVO
[ELM-COMP DOO SARAJEVO
[EMA D.O.O.
[EPA-TOURISTIK DOO @IVINICE
[EPEROVI] D.O.O. SANSKI MO
[EPEROVI] [email protected] DJELATNOST
[EPI] MR VL. [EPI] SUAD CAZIN
[ER D.O.O.VITEZ
[ER D.O.O.VITEZ
[ERAX D.O.O. ZENICA
"[EST BRA]E"-SAMOSTALNA
UGOSTITELJSKA RADNJA
[ESTANI D.O.O. NOVI TRAVNIK
[I & [email protected] DJL SARAJEVO
[I]O SAMOST AUTOMEHAN RADNJA
[IFT DOO
[ILJEG SGD
[IMAR D.O.O.
[IMECKI INTERNATIONAL BIHA]
[IMUNI]-TRADE FOJNICA
[IPAD-DIONI^KO DRU[TVO ENTERI
[IPAD-DIONI^KO DRU[TVO ENTERI
[IRBEGOVI] D.O.O.GRA^ANICA
NOVI TRAVNIK
SARAJEVO
POSU[JE
LJUBU[KI
LJUBU[KI
LJUBU[KI
BIHA]
KISELJAK
SARAJEVO
SARAJEVO
GRA^ANICA
6151
3383002250562688
[IRBEGOVI] D.O.O.GRA^ANICA
GRA^ANICA
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
3382202200723449
3381502200496310
3383002251041577
3385502200267675
3383202250198443
3385002200260425
3383002200320471
3385002201012369
3389002211173307
3389002201254669
[IROKI BRIJEG
LIVNO
KALESIJA
TE[ANJ
SARAJEVO
BIHA]
TUZLA
BIHA]
VOGO[]A
BOS.KRUPA
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
3383402200005880
3385102200006183
3382202200593178
3381002201006555
3382702200358510
3381102200268865
3389002200464410
3382502201084856
3382302200483272
3389002206815776
3382502200505184
3381002200794319
3381002200024527
3382102200098386
3381102200215224
3382002200166291
3383102200102604
3389002210419908
3386602200050437
[IROKI CAFFE BAR VL.M.MANDI]
[I[I DOO LIVNO
[I[I] PRNJAVOR
[K EDHEM AJANOVI] TE[ANJ
[K DOO
[KOLSKA KNJIGA D.O.O. BIH
[KORPIN D.O.O. TUZLA
[KORPION UR-A VL. BURZI]
"[NELADI"DOO SARAJEVO-VOGO[]A
[OFERSKA NO] UR BUFET [email protected][I]
MUJO
[PAR-MERC DOO KISELJAK
[PEDTRANS D.O.O. VELIKA K
[PORT CAFFE VL.I.[U[AK
[PORTSKI SAVEZ HERCEG-BOSNE
[TA IMA STR STOLAC
[TOK KAFE BAR
[TS DOO SARAJEVO
[ULEPROMET DOO BUSOVA^A
[UMANOVI] FOTO VIDEO
[UMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO
[UME HERCEG BOSNE DOO MOSTAR
[UME HERCEG BOSNE DOO MOSTAR
[UME HERCEG BOSNE DOO MOSTAR
[UME HERCEG BOSNE DOO MOSTAR
[UME HERCEG BOSNE DOO MOSTAR
[UME HERCEG BOSNE DOO MOSTAR
[UMI] - COMERC @EP^E
[UMING DOO TRAVNIK
[UMORAD D.O.O. KLADANJ
BALI]I B.B.
PAROMLINSKA 37
^ITLUK BB
B J JELA^I]A BB
VA[AROVI]I
LJUBU[KI
V KORPUSA 5
GOJEVI]I BB FOJNICA
[email protected] BIJEDI]A 123
[email protected] BIJEDI]A 123
PATRIOTSKE LIGE BB
035703158
PATRIOTSKE LIGE BB
035703158
FRA DIDAKA BUNTI]A 44
TRG KRALJA TOMISLAVA 1
PRNJAVOR
TRG HUSREF-BEGA BB
PUT SPASA 2
MIROSLAVA [email protected] BB
SLAVINOVI]I HB2
OZIMICE I / POSLOVNI C BB
BARICA BR.40
PI[TALINE BB
KISELJAK
VRNOGRAC
[IROKI BRIJEG
MOSTAR
STOLAC
^APLJINA
SARAJEVO
BUSOVA^A
TOMISLAVGRAD
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
@EP^E
TRAVNIK
KLADANJ
KRALJICE MIRA BB
VRNOGRA^KA SLAPNICA BB
A MIHANOVI]A 32
ANTE STAR^EVI]A 34
HRVATSKIH BRANITELJA BB
I KRNDELJBB
NEDIMA FILIPOVI]A BR. 23
N [ ZRINJSKI BB
MANDINO SELO BB
[email protected] LOGOR BB
FRA DIDAKA BUNTI]A 144A
FRA DIDAKA BUNTI]A 144A
FRA DIDAKA BUNTI]A 144A
FRA DIDAKA BUNTI]A 144A
FRA DIDAKA BUNTI]A 144A
FRA DIDAKA BUNTI]A 144A
RADOVLJE BB
ALEJA KONZULA BB
UL.BRANILACA KLADNJA BB
[email protected] BB
BEGLUK 36 (P-112)
KVI[ESLAVA 64
OSLOBO\ENJA BR23
BANJALU^KA 1
VAHIDBEGOVA BB
HASANA MUJEZINOVI]A BB
MALI MOÜUNJ BB
MALI MOÜUNJ BB
ARMIJE BIH 63
TORLAKOVAC BB
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
3386602200017651
3382202200947422
3382502200175093
3383402200608929
3382202200751967
3383402200255558
3381002200615063
[UMO-RAD KLADANJ
[U[AK STR VL LJ [U[AK [ BRIJEG
[UTRA DOO VITEZ
[VABO TRANS DOO KISELJAK
T & M CAFFE BAR VL.M.TOPI]
T & M INTER[PAR DOO KRE[EVO
T & Z MOSTAR
KLADANJ
[IROKI BRIJEG
VITEZ
KISELJAK
[IROKI BRIJEG
KRE[EVO
MOSTAR
6188
6189
6190
3382202200654773
3381002250354044
3385202200165646
T B MIPA DOO [IROKI BRIJEG
T I M RESTORAN U.R VL.MUSTAFI]
T O M D.O.O. VELIKA KLADU[
6191
6192
6193
6194
3383202250531056
3383202250807797
3383002250005132
3385102200140819
T.A. OTAS D.O.O. SARAJEVO
T.A. OTAS D.O.O. SARAJEVO
TABACI KOMERC D.O.O. LUKAVAC
TABAK DOO VELIKA KLADU[A
6195
6196
3383202264819447
3386902215210358
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
3383102200100858
3382102200005557
3389002211324142
3383102200140046
3383202250318917
3385002200019865
3383002200327746
3383002251370698
3386702218627872
TABASKO
"TABU"SUR-CAFFE BAR,VL.TADI] IVAN,
SARAJEVO
TACH TURS EXP IMP DOO @EP^E
TADI] CO D O O PROZOR RAMA
TADI] CO D O O PROZOR RAMA
TADI]-COP D.O.O. @EP^E
TAHOGRAF D.O.O
TAKI - MODE D.O.O. BIHA]
TAKSI PREVOZ VL.VEJZOVI] OHRAN
TAKSI PRIJEVOZ ^UKU[I] SAMIR
TAKSI VL.KOZAR SANEL TURBE-TRAVNIK
[IROKI BRIJEG
MOSTAR
VELIKA
KLADU[A
SARAJEVO
SARAJEVO
LUKAVAC
VELIKA
KLADU[A
SARAJEVO
SARAJEVO
6206
6207
6208
6209
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
3386002201192448
3385002206200414
3389002211070778
3383202200320073
3383202251281060
3381002202478239
3382502200370354
3383202200156919
3385702200223530
3385702200022837
3383002250547653
3382002200024477
3389002210355597
3389002200802552
3384402247543784
3384002200018072
3385302200042354
"TAKT-CO"DOO
TALE TR BIHA]
TALI] KOMERC DOO
TALI] KOMERC D.O.O ZENICA PJ
TALI] KOMERC D.O.O ZENICA PJ
TALI] MOSTAR
TANGO [email protected] KAVE VITEZ
TANGO SUR CAFFE BAR
TANIN D.O.O. VISOKO
TANIN D.O.O. VISOKO
TANSE[ D.O.O. SAPNA
TARABA COMERC D.O.O.
TARABOVAC RESTORAN TRAVNIK
TARA-DRINA DOO
TARE TRAVEL DOO TUZLA
TARI
TARIK-TRGOVINA D.O.O. BOSANS
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
3389002207488180
3386902237627446
3385502203502528
3382802200235218
3381202200549772
3381302231886102
3389002202892223
3382502200195657
3383202250897813
3381402200040706
TAURUS DOO SARAJEVO
TAURUS DOO SARAJEVO
TAXI VL.SELIM [email protected]]
TAXI GRIL
TAXI [email protected] IVAN JERKOVI] ^ITL
TAXI [email protected] ZDENKO ]OSI]
TAXI-EMIR MANJUSAK TRAVNIK
TAXUS PP BUSOVA^A
TC D.O.O. SARAJEVO
T.D.B.
@EP^E
PROZOR
PROZOR
@EP^E
SARAJEVO
BIHA]
TUZLA
TUZLA
TURBE
GRADA^AC
BIHA]
ZENICA
SARAJEVO
SARAJEVO
MOSTAR
VITEZ
[email protected]
VISOKO
VISOKO
SAPNA
POSU[JE
TRAVNIK
SARAJEVO
TUZLA
BUGOJNO
BOSANSKA
KRUPA
SARAJEVO
SARAJEVO
USORA
USKOPLJE
ME\UGORJE
MOSTAR
TRAVNIK
BUSOVA^A
SARAJEVO
GRUDE
Broj 86 - Stranica 127
KLADANJSKIH BRIGADA BB
K A STEPINCA 22A
VITEZ
FRA BONE OSTOJI]A 4
TRG ANTE STAR^EVI]A BB
POLJE BB
KRALJA PETRA KRE[IMIRA IV
22
TRNSKA CESTA 40
M.TITA 179
POLJE BB
MAR[ALA TITA 38 D
MAR[ALA TITA 38 D
TABACI BB
M.RIZVI]A BB
NN
TRG FRA GRGE MARTI]A BR.4
KOLODVOR BB
JAKLI]I 4
JAKLI]I 4
[email protected] 70
VILSONOVO [ETALI[TE 9
BIHA]KIH BRANILACA BB
VUKOVARSKA BB DO 94
IVE ANDRI]A 12
TAKSI STAJALI[TE BR.4
TURBE
GRADA^AC,MOINICA D. 76250
ARMIJE BIH -RIPA^
PEHARE 78
[email protected] BIJEDI]A 139
[email protected] BIJEDI]A 139
PUT ZA RA[TANE 12
VITEZ
BARSKA 38
^EKREK^IJE BB
^EKREK^IJE BB
SAPNA BB
ZAGREBA^KA BB
ERIKA BRANDISA 1
HAMDIJE ^EMERLI]A 2
TABA[NICE 11
SULTAN AHMEDOVA
TERZI]A-SOKAK 12
AUGUSTA BRAUNA 6
AUGUSTA BRAUNA 6
SIV[A BB
BRANITELJA DOMOVINE BB
BIJAKOVI]I BB
KNEZA VI[ESLAVA 77A
PRNJAVOR BR 22
TISOVA^KA BB
ZMAJA OD BOSNE 4
D MAMI]I
Broj 86 - Stranica 128
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6246
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
3389002206829162
3385702203765388
3381802200176486
3382202201023955
3382202200653803
3383202266189184
3383002250491296
3389002206429522
3383202250927204
3382302200635950
3389002211381178
3382202200068796
3382202200452140
3383202267650974
3386902246685403
3383202267644863
3389002202373079
3385202206564057
3389002207974247
3382302263055838
3389002207155373
3385002260999691
3385002200089317
3382202200299850
3383002250982892
3385302200180579
3383302200099781
3381002200117356
3385902202125690
3382002200501620
3381602200542574
3389002206312540
3381002200628546
3381802200035545
3383202250879092
3384402212130054
6269
6270
6271
6272
6273
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
6283
6284
6285
6286
6287
6288
3383002200260622
3383002250849129
3389002209894556
3383202250218037
3383002251394851
3383002200510494
3383202200021216
3385202200115788
3385002200746880
3381002255043606
3382202200349805
3389002201856845
3383202250012882
3385702217212207
3381502200292998
3389002211106571
3382002200538383
3383002200302623
3383002250711680
3382502200022512
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
TDB DOO ZENICA
TE & RS DOO VISOKO
TEA DOO KOSTR^
TEA DOO [ BRIJEG
TEAM IM & EXPORT
"TEAMBAU" DOO
TEBEIS-KOMERC D.O.O. TUZLA
TECHNO CONSULTING DOO SARAJEVO
TECHNOARREDO D.O.O. SARAJEVO
T-ECONOMIC D.O.O. - T.GRAD
TEECH-BUS DOO NOVI TRAVNIK
TEENS DOO [IROKI BRIJEG
TEGO D O O [ BRIJEG
TEHEL D.O.O
TEHEL D.O.O
TEHEL D.O.O
TEHEL D.O.O
TEHNIC STAR DOO CAZIN
TEHNI^KI REMONTNI ZAVOD [email protected]]I DD
TEHNIKA STR VL.TOMISLAV \IKI]
TEHNIKDRVO KAPI] DOO CAZIN
TEHNO - PEK D.O.O. BIHA]
TEHNO - PEK D.O.O. BIHA]
TEHNO-BAGARI] D O O [ BRIJEG
TEHNO-BETON GRA^ANICA
TEHNOCENTAR TR-][email protected] SAKIBA B
TEHNOCOLOR DOO [email protected]
TEHNO-MAD DOO MOSTAR
TEHNOMEDIA DOO KAKANJ
TEHNOMEDIA DOO
TEHNO-MERC DOO
TEHNOMERC DOO SARAJEVO
TEHNOMONT DOO MOSTAR
TEHNOMOTOR DOO ORA[JE
TEHNOPOLIS D.O.O
TEHNOPROMET GROUP DOO TUZLA U
LIKVIDACIJI
TEHNO-W D.O.O. TUZLA
TEHNO-W D.O.O. TUZLA
TEKSTILTEX DOO BREZA
TEL D.O.O. SARAJEVO
TELEFON-KOMERC D.O.O. TUZLA
TELEFONVOD DOO SREBRENIK
TELEPARTNER D O O SARAJEVO
TELESAN D.O.O. CAZIN
TELISKOP-]USTI] D.O.O. SAN
TELNET D.O.O. MOSTAR
TEMPO DOO [IROKI BRIJEG
TEMPUS DOO SARAJEVO
TEOL-LEX D.O.O. SARAJEVO
TEPIH SAN DOO BUSOVA^A
TERA PLANT DOO LIVNO
TERA RDM DOO SARAJEVO
TERA-X DOO
TEREZIJA D.O.O. TUZLA
TEREZIJE D.O.O. TUZLA
TERMIKADOO VITEZ
Srijeda, 22. 10. 2014.
ZENICA
VISOKO
KOSTR^
[IROKI BRIJEG
[IROKI BRIJEG
SARAJEVO
TUZLA
SARAJEVO
SARAJEVO
TOMISLAVGRAD
NOVI TRAVNIK
[IROKI BRIJEG
[IROKI BRIJEG
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
CAZIN
[email protected]]I
TOMISLAVGRAD
CAZIN
BIHA]
BIHA]
[IROKI BRIJEG
GRA^ANICA
BOS. KRUPA
[email protected]
MOSTAR
KAKANJ
POSU[JE
LJUBU[KI
SARAJEVO
MOSTAR
ORA[JE
SARAJEVO
TUZLA
KRALJICE KATARINE BB
KRALJEVAC 10
KOSTR^ 119 A
RU\ERA BO[KOVI]A 16/2
KNE[POLJE BB
KOLODVORSKA12
VELJKA VLAHOVI]A 4
ALIPA[INA 47
M. [email protected]]A 35
PUT KOLA BB
KALINSKA 3
UZARI]I BB
TRN BB
SKENDERPA[INA 16
SKENDERPA[INA 16
SKENDERPA[INA 16
SKENDERPA[INA 16
GNJILAVAC BB
6. MARTA BB
KRALJA ZVONIMIRA BB
KAPI]I 47
PRIVILI^KA BB
PRIVILI^KA BB
A MIHANOVI]A BB
PRIBAVA
V KORPISA BB
VOJSKOVA 204 [email protected]
I ULICA 39
MELENTE BO[NJAKA BR.7
RASTOVA^KO POLJE BB
NN
DOBRINJSKE BOLNICE 12
BLAJBUR[KIH @RTAVA BB
ULICA XXV BR.4
[email protected], BOJNI^KA BR. BB
TRNOVAC BR. 1
TUZLA
TUZLA
BREZA
SARAJEVO
TUZLA
SREBRENIK
[email protected]
CAZIN
SANSKI MOST
MOSTAR
[IROKI BRIJEG
SARAJEVO
SARAJEVO
BUSOVA^A
LIVNO
SARAJEVO
POSU[JE
TUZLA
TUZLA
VITEZ
STUPINE B11
STUPINE B11
BULBULU[I]I 15
BRA]E MULI] BB
KOVA^EVO SELO BB
HAZIMA VIKALA BB
STUPSKA 11 [email protected]
CAZIN BB
PRIJEDORSKA 1
TRG I.KRNDELJA BR. 1
PRIVALJ BB
[email protected] BR.5
GRADA KALGARIJA 6
KAONIK BB
FRA EUGENA MATI]A 26
CICIN HAN 91
RASTOVA^A BB
BUKINJE TC SIPOREX BB
BUKINJE-TC"SIPOREX"BB
KRALJA TVRTKA
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
6289
6290
6291
6292
6293
6294
3385802220993941
3381002200810324
3389002210556290
3382502200894057
3389002206752241
3389002209068504
TERMING P.B. ZENICA VL. MUJI] MIRSAD
TERMO AUTO
TERMO DOO NOVI TRAVNIK
TERMO DOO NOVI TRAVNIK
TERMO FERING DOO TRAVNIK
TERMO FEX SZR VL. DEMIROVI] FEHIM
[email protected]]I
TERMO PLIN DOO ORA[JE
TERMO ZIGEL NIGMA DOO BUSOVA^A
TERMO-DOM DOO BIHA]
TERMOELEKTRO DOO SARAJEVO
TERMOGLAS DOO
6295
6296
6297
6298
6299
3381802249315328
3382502200132219
3385002200821667
3389002207541627
3385102200013264
6300
6301
6302
6303
6304
3389002210998804
3381202200488080
3381002202368532
3382202200017968
3386902268063039
6305
6306
6307
3381002250661825
3389002211041387
3389002201325188
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
3386302200875437
3381502200388446
3382702200002520
3383402200263512
3381102200273133
3381202247472940
3382202200684164
3381202200179426
3383002261758719
TERRA-VITA D.O.O. MOSTAR
TEXA DD SARAJEVO
TEXMERKUR S.R.O. HRADEC KRALOVE
^E[KA REPUBLIKA
TEXTILE INTERNATIONAL COMPANY
T&G DOO LIVNO
TGA DD STOLAC
TGD DOO KISELJAK
THE FACE BOUTIGUE
THE RIVER DOO ^ITLUK
THEMA DOO [IROKI BRIJEG
THUNIS DOO ^ITLUK
TI D.O.O . TUZLA
6317
6318
6319
6320
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
3383002250472575
3389002207116185
3382002200552448
3383202250908580
3381602200094725
3385002200521937
3386102200718986
3382302200106912
3385002200833210
3383202250842426
3382002200130595
3381502200573910
3383402249782497
3381602200956473
3383302200271762
3385302200338689
3384402215199134
3389002209178211
3381102200002988
3383402200224324
3382302200176461
3383002200323187
3382302200574258
3381602200058156
3382202200588813
TIA-GRADNJA D.O.O. TUZLA
TIANCHENG DOO ZENICA
TICIJANUS D.O.O.
TICK-COMERC D.O.O. SARAJEVO
TIFFANY DOO LJUBU[KI
TIGAR KOD FRENKIJA UR-VL.MEH
TIGRIS DOO LUKAVAC
TIHO STR VL TIHOMIR GUDELJ
TIIM DOO SANSKI MOST
TIKET PROMET D.O.O
TIMA D.O.O. POSU[JE
TIMBERJACK D.O.O GLAMO^
TIME LIMIT DOO KISELJAK
TIME LINE STUDIO
TIME SUR [email protected]
TIME UR CAFFE-BAR REKI] ESMI
TIMER CO D.O.O.TUZLA
TIM-SP DOO CAZIN
TIN ^APLJINA
TINA SFR
TINA STR
TING D.O.O. POLJICE
TIP D.O.O. TOMISLVAGRAD
TIP KOLOBARA DOO
TIP TOP DOO [ BRIJEG
ZENICA
MOSTAR
NOVI TRAVNIK
NOVI TRAVNIK
TRAVNIK
[email protected]]I
ORA[JE
BUSOVA^A
BIHA]
SARAJEVO
VELIKA
KLADU[A
TERMOGLASS DOO TRAVNIK
TURBE
TERMOHERZ DOO ^ITLUK
^ITLUK
TERMOKLIMA D.O.O.
MOSTAR
TERMOSTAKLO DOO [ BRIJEG
[IROKI BRIJEG
"TERRA INTERNATIONAL"D.O.O.SARAJEVO SARAJEVO
MOSTAR
SARAJEVO
SARAJEVO
SREBRENIK
LIVNO
STOLAC
KISELJAK
^APLJINA
ME\UGORJE
[IROKI BRIJEG
^ITLUK
TUZLA
Broj 86 - Stranica 129
ARMIJE BIH 13/III
BUNA 154 A
STJEPANA TOMA[EVI]A
STJEPANA TOMA[EVI]A
MALI TRG 2 22A
TINOHOVSKA 82
JUG I BB
NIKOLE [UBI] ZRINSKI BB
VEDRO POLJE - PE]INE 10
DOBRINJSKE BOLNICE 1
UNSKE OPERATIVNE GRUPE 2
BAZEN BB
KRALJA TOMISLAVA 101
SPLITSKA BR. 22
KO^ERIN BB
[email protected] BIJEDI]A 185
(AVAZ BUSS.CENATR)
ADEMA BU]A 62
[email protected]]A 144
DAJANLI IBRAHIMBEGA 16
N.N. LUKA BB
KRALJA TVRTKA BB
KNEZA MIHAJLA VI[EVI]A BB
ORAHOVO BB
B [email protected] BB
ME\UGORJE, KRSTINE BB
FRA DIDAKA BUNTI]A 106
DUHANSKA BB
ALEJA BOSANSKIH VLADARA
BB
TUZLA
[email protected] MAHALA BB
ZENICA
[email protected] 77
TRAVNIK
RASTOVCI BB
SARAJEVO
TRG SOLIDARNOSTI BB
LJUBU[KI
J B JELA^I]A BB
BOS.PETROVAC BOSANSKA BB
LUKAVAC
MAJEVI^KIH BRIGADA BB
TOMISLAVGRAD KARDINALA STEPINCA BB
SANSKI MOST
MUSE ]AZIMA ]ATI]A BB
SARAJEVO
STUPSKO BRDO BB
POSU[JE
VRPOLJE BB
LIVNO
IVE LOLE RIBARA BB
KISELJAK
J.B.JELA^I]A BB APC
LJUBU[KI
FRA PETRA BAKULE 6
[email protected]
ZANATSKI CENTAR BB
BOS. KRUPA
511 SBB
TUZLA
STUPINE B6,LAMELA 4
CAZIN
MALA LISA BB
^APLJINA
BRA]E RADI]A BB
KISELJAK
ZENI^KI PUT 16
TOMISLAVGRAD KARAULA BB
LUKAVAC
POLJICE BB
TOMISLAVGRAD KOLO BB
LJUBU[KI
FRA M DIVKOVI]A BB
[IROKI BRIJEG
A MIHANOVI]A 2
Broj 86 - Stranica 130
6342
6343
6344
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
3381602200672748
3381002200400984
3383302200437826
3382002200654104
3381002200558997
3382002200020888
3389002207063417
3382202200778836
3381402200517170
3382502200902011
3383602200134783
3382502200140270
3382202200396074
3382502200197403
3389002211433946
6357
6358
6359
3381802200747428
3382702200087395
3384402212333560
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
3389002202206336
3389002202883396
3381302231835371
3382702200011444
3386402200090120
3383002200165271
3386902230120131
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
6396
3383202266456710
3381602200235763
3389002211032463
3385202201841612
3383202266821527
3381402200213851
3381102200461313
3383002251051277
3386102200036494
3383002250962231
3386102200852555
3382002200424020
3382502200386553
3385002206151332
3385202200273510
3382002200745284
3389002206249393
3381502200076106
3383102200171280
3389002210606245
3381002250139286
3383402200070870
3383402200650639
3381802200928527
3381802200052326
3383402200479531
3383402200737357
3382002200768467
3382202200552050
3381002200863965
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Srijeda, 22. 10. 2014.
TIP TOP STR
TIPA STAKLO MOSTAR
TIPO DOO [email protected]
TIPPAS D.O.O. POSU[JE
TIPURI] MOSTAR
TIROS D.O.O.
TISA DOO [email protected]]I
TISAK MEDI]-BU[I] DOO [ BRIJEG
TISAK SHOP STR GRUDE
TISATURIST DD BUSOVA^A
TISKARA AUTOMATICA
TI[KO DOO NOVA BILA
TITANIC D.O.O.
TITANIC VITEZ
TITANIK SUR CAFFE BAR VL .AVDUKI]
IZUDIN BREZA
TITANIK SUR TOLISA
TITANIK SZR STOLAC
TI.WEIN DOO TUZLA
LJUBU[KI
MOSTAR
[email protected]
POSU[JE
MOSTAR
POSU[JE
[email protected]]I
[IROKI BRIJEG
GRUDE
BUSOVA^A
JAJCE
VITEZ
[IROKI BRIJEG
VITEZ
BREZA
Z FRANKOPANA BB
BLAJBUR[KIH @RTAVA BB
TITOVA BB
GORNJI JUKI]I BB
BLAJBUR KIH RTAVA 22A
MELJAKU[A I BB
[email protected] BB
PROVO BB
GORICA BB
N [ ZRINJSKI
ZAGREBA^KA 13A
BILA BB
NJIVICE BB
STARA BILA BB
BOSANSKA 24
TOLISA
STOLAC
TUZLA
TIZ DOO KAKANJ
TKC-ANDY DOO CAZIN
TK:COM DOO MOSTAR
TKI ELDORADO DOO STOLAC
TM I M KOMERC D.O.O. KLADANJ
TM I M KOMERC D.O.O. KLADANJ
"TM MARKET" DRU[TVO ZA TRGOVINU I
USLUG D.O.O.
T&MC DOO
TMC DOO LJUBU[KI
TMK D.O.O.
TMK-SAN DOO
TMP AHMETSPAHI] DOO
TMTI TRADE DOO GRUDE
TMT-MODA
TNM AUTO[OP LUKAVAC
TNM BEAUTY LUKAVAC
TNM MIGROS LUKAVAC
TNM ADO PURA^I]
TOBEX DOO
TOCK PROMET DOO NOVI TRAVNIK
TO^EV DOO BIHA]
TOGAL D.O.O. CAZIN
TOK TRADE DOO POSU[JE
TOKFEJ DOO SARAJEVO
TOLMING
TOMAS - HALL @EP^E
TOMATI GLAS DOO VITEZ
TOMATO U.R.CAFFE BAR VL.].A.
TOMDAR DOO KRE[EVO
TOMI] & CO DOO KRE[EVO
TOMI] & CO D.O.O. ORA[JE
TOMI] COMMERCE DUBRAVE
TOMI] DOO KRE[EVO
TOMIKS DOO KRE[EVO
TOMILJE DOO
TOMO SZR VL.M.JURILJ
TONDEJ D.O.O. MOSTAR
KAKANJ
CAZIN
MOSTAR
STOLAC
KLADANJ
KLADANJ
SARAJEVO
CRITE[KA BB
ZRINSKO FRANKOPANSKA
MEHMEDALIJE MAKA
DIZDARA 1/9 STUPINE B8
311 LAHKE BRIGADE BB
MALA LISA BB
HRVATSKE [email protected] BB
STJEPANA RADI]A BB
KLADANJSKIH BRIGADA BB
KLADANJSKIH BRIGADA BB
RUDOLFA RUDE TOMI]A DO 1
SARAJEVO
LJUBU[KI
DRVAR
CAZIN
SARAJEVO
GRUDE
^APLJINA
LUKAVAC
LUKAVAC
LUKAVAC
PURA^I]
POSU[JE
NOVI TRAVNIK
BIHA]
CAZIN
POSU[JE
SARAJEVO
LIVNO
@EP^E
VITEZ
MOSTAR
KRE[EVO
KRE[EVO
DONJA MAHALA
ORASJE
KRE[EVO
KRE[EVO
POSU[JE
[IROKI BRIJEG
MOSTAR
BRANILACA SARAJEVA 20
JURAJA DALMATINCA BB
PODOVI BB
UL NURIJE POZDERCA BB
BOJNI^KA 62
H V HRVATINI]A BB
DOLJANI
DOBO[NICA
BREMEN PLAC
[KOLSKA 8/13
SARAJEVSKA BB
[email protected] BB
RATANJSKA 23 A
JABLANSKA BB
@RTAVA FA[IZMA TO-13
VRANI] BB
ADEMA BU]E 222
PRILUKA BB
[email protected]
SANTICI BB
TAPHANA BB
VRANA^KI PUT BB
RAKOVA NOGA BB
V NAZORA 28
ULOVIC 42
RAKOVA NOGA BB
RAKOVA NOGA BB
VITEZA MILE BO[NJAKA BB
TRN BB
SMR^ENJACI 3
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Broj 86 - Stranica 131
6397
6398
6399
6400
6401
6402
3383202200504858
3382002200003913
3382702200043648
3381202201108880
3382502200678232
3381002200674815
"TONDO" D.O.O. SARAJEVO
TONETI D.O.O.
TONI STR STOLAC
TONI DODIG AUTO-TAXI ME\UGORJE
TONI TRADE DOO
TONIX MOSTAR
SARAJEVO
POSU[JE
STOLAC
ME\UGORJE
VITEZ
MOSTAR
6403
6404
6405
6406
6407
3389002201400945
3381002200284002
3381502200386603
3385802200132345
3386702218637669
[IROKI BRIJEG
MOSTAR
LIVNO
VITEZ
TRAVNIK
6408
6409
3382202200975940
3389002204974910
[IROKI BRIJEG
SARAJEVO
UZARI]I BB
KOVA^I 61
6410
6411
3382002200445554
3389002205508119
POSU[JE
SARAJEVO
ZAGREBA^KA BB
SEDRENIK 36
6412
3381302231731872
TONKO D.O.O. [IROKI BRIJEG
TOP COM MOSTAR
TOP TRADE LIVNO
TOP WOOD DOO VITEZ
TOPALOVI] @ITOPROMET DOO
TURBE,TRAVNIK
TOPAS SKR [IROKI BRIJEG
TOP^AGI] KLES.BETON.RAD.
VL.TOP^AGI] F.SARAJEVO
TOP-FORM POSU[JE
TOPLOVOD SZR VL.]UREVAC IRFAN
SARAJEVO
TOPOING DOO MOSTAR
BRA]E BEGI]A 35
POSU[JE
HUMSKA BB
ME\UGORJE BB
STJEPANA RADI]A BB
KRALJA PETRA KRE[IMIRA IV
BB
TRNSKA CESTA 29
BIJELI BRIJEG 19 A
ZELENA PIJACA BB
DUBRAVICA BB
TURBE,STANI^NA 17
MOSTAR
6413
3385102200161286
TORI] D.O.O
6414
6415
6416
6417
3385502200124988
3389002200095131
3385502200482530
3386902238024176
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
6434
6435
6436
6437
3381002250269460
3386402200077898
3385602200050584
3381002250429122
3381002250091853
3383002250073808
3381002250101650
3385002200680629
3386402200065288
3386002200015159
3385902200019917
3381002250093696
3385602200022066
3383002220800178
3385902202127436
3383002250372665
3381002250577144
3386302200009324
3383002251119274
3389002209386082
TORNADO D.O.O. DOBOJ JUG
TOSCA DOO SARAJEVO
TPU AGRONAL D.O.O. MAGLAJ
TR " AD"- VLASNIK MARKOVI]
DANKO,SARAJEVO
TR ADI MOSTAR
TR BAZAR BANOVI]I
TR BENJO
TR \&\ MOSTAR - SJEVER
TR FONTANA MOSTAR-STARI GRAD
TR GRANAP @IVINICE
TR HARA MOSTAR
TR HARIS VL.RAKOVI] SUADA
TR JABUKA @IVINICE
TR KALIMERO GRADA^AC
TR LERO VL. VEISPAHI] MUAMER
TR LUKA DRA^EVICE-MOSTAR
TR MELI VL. [email protected]] ABAZ MAG
T.R. MIEN TUZLA
TR RELAX
TR RIJE^ANKA GRADA^AC
TR SSANA MOSTAR - STARI GRAD
TR STELLA SREBRENIK
TR TARE GRA^ANICA
TR ADMIRA MIRI^INA VL. ALI] SADETA
VELIKA
KLADU[A
MATUZI]I
SARAJEVO
MAGLAJ
SARAJEVO
BLAJBUR[KIH @RTAVA
BB(SPC SLAVONIJA)
@RTAVA FA[IZMA 1
6438
3386902228983194
6439
3389002203690436
6440
6441
6442
6443
3386302205343742
3385802225580780
3383002200598958
3385702218777787
6444
6445
3385902202128309
3385802221220242
T.R. "AGRODEMIR" VL.DEMIR
FATIMA,[email protected]
TR ALEN VL.BRAJKOVI] NUSRETA
MOSTAR
TR AMAKO VL SELIMOVI] DAMIR
TR AMY-SHOP VL. DUVAN^I] AMELA
TR "AUTO STYLE" VL.ISABEGOVI]
TR BABY-LAND,VL.SLIJEP^EVI] EMIR
SARAJEVO
TR BELLA SHOP
TR "BELLA" VL. BE^IROVI] EMINA
MOSTAR
BANOVI]I
MAGLAJ
POTOCI
MOSTAR
ZIVINICE
MOSTAR
BIHAC
ZIVINICE
GRADA^AC
KAKANJ
MOSTAR
MAGLAJ
TUZLA
KAKANJ
GRADA^AC
MOSTAR
SREBRENIK
GRACANICA
MIRI^INAGRA^ANICA
SARAJEVO
MATUZI]I BB
URIJAN DEDINA 6
ALEJA LJILJANA T-3.
ZELENI BERETKI 12
MLADENA BALORDE 3
B.BANOVI]A 68
KOPICE BB
KUTILIVA^ BB
M.TITA 158
M.TITA BB
ZALIK 10 B
VRSTA BB
OSLOBODJENJA 35
H.K. GRADA[]EVI]A BB
ALMIRA HASAGI]A BB
DRA^EVICE BB
SEDMA ULICA BB
SLATINA 10
[email protected] ZAIMOVI]A B.B.
RAIFA SALDI]A
XIII 17
HAZIMA VIKALA BB
111 GRA^ANI^KE BRIGADE
CENTAR BB
MOSTAR
[email protected], AHMETA
LJUBUN^I]A BR.120.
VRAP^I]I BB
GRADA^AC
BREZA
TUZLA
SARAJEVO
POREBRICE
ALIJE IZETBEGOVI]A 82
HASANA BRKI]A 26
KOLODVORSKA 12
KAKANJ
ZENICA
ALIJE IZETBEGOVI]A BB
[email protected] BR.83
Broj 86 - Stranica 132
6446
3384402215167997
6447
6448
6449
6450
6451
3381002255078429
3389002204681388
3385602200045346
3385802225572729
3385102202754193
6452
6453
6454
6455
6456
3385202208018863
3389002202539143
3381002254976094
3381002254932347
3385802219634680
6457
6458
3381002254915469
3389002204659175
6459
6460
3385002206271806
3385102226589130
6461
6462
3389002204002582
3386902231975547
6463
6464
6465
6466
6467
3389002210062948
3389002201487566
3386202226727106
3386702200861158
3385102202758752
6468
6469
6470
3385002261343750
3389002204311139
3385102202738285
6471
6472
3386802200223281
3385102202730040
6473
6474
3389002211495444
3389002204522696
6475
6476
3383102255797094
3385102226611343
6477
6478
3389002210095055
3389002209499475
6479
6480
6481
6482
6483
6484
3385702218786614
3385002206069464
3386302200795121
3385002200436383
3381302221292053
3389002210087004
6485
6486
6487
6488
6489
3381002254990256
3381302231656988
3384202214534209
3385802221183770
3386902234713663
6490
3389002204320063
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
TR BELLA, VL. FATIMA KARI], KIKA^IKALESIJA
KALESIJA
T.R. "BELMA B" MOSTAR-BLAGAJ
MOSTAR
TR BISER [email protected]] FATIMA ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I
TR BUTIK DADA VL.KEMAL MEZET
MAGLAJ
TR BUTIK EMA VL BEGANOVI] ANELA
BREZA
TR BUTIK RUBI VL. [. ABDUSELAM
VELIKA
KLADU[A
TR CENTAR [TURLI]
CAZIN
T.R. COMFORT MOSTAR
MOSTAR
T.R. COMFORT MOSTAR
MOSTAR
T.R. "COSMOPOLITY" MOSTAR
MOSTAR
TR CVJE]ARA HENA VL.MLINAR EMINA
ZENICA
ZENICA
T.R. ^ORDA
MOSTAR
TR DIJAMANT VL.[OGOLJ MEHEMED
ZAVIDOVI]I
ZAVIDOVI]I
TR DMB-MIHI] BIHA]
BIHA]
TR "DORINA" VL. KENDI HANKA
VELIKA
KLADU[A
TR [email protected] VL.FRLJAK FUAD BREZA
BREZA
TR "E-B KADRI]", VL.BALTA EMINA
SARAJEVO
SARAJEVO
TR EDNA VL. SALIHAGI] KADA, BIHA]
BIHA]
TR "ELEGANCE"
MOSTAR
TR ELMA VL. MURATOVI] EMKA
GRA^ANICA
TR EMINA
TRAVNIK
TR EMIR-KOMERC VL. ABDI] EMIR
VELIKA
KLADU[A
TR ENDI BIHA]
BIHA]
TR EPS-COMERC VL.PRO[I] ENES BIHA]
BIHA]
TR ERNA VL. ]EHI] SELMA
VELIKA
KLADU[A
TR ESCAPE
KONJIC
TR EURO-LAK VL. A. TOP^AGI]
VELIKA
KLADU[A
TR FARMER, VL. LEMAJI] ZDRAVKO
SANSKI MOST
TR FINO I FRI[KO VL.BAJRAMOVI]
BREZA
FAHRUDIN BREZA
TR GRANAP @EP^E
@EP^E
TR HANA VL. [ABI] FERIDA V. KLADU[A
VELIKA
KLADU[A
TR H&S [email protected] VL.DERVI] [EFIKA , [email protected] [email protected]
TR ILMA VL.MEHANOVI] SAMIR
ZAVIDOVI]I
ZAVIDOVI]I
TR IRMA VL.HERCEGLIJA HAJRIJA
VISOKO
TR "JAGODA" VL.BURZI] REJHANA
BIHA]
TR [email protected] VJETAR SHOP
SREBRENIK
TR KIOSK ILDA VL.VOJI] TEHVIDA
BIHA]
TR KIOSK SUNCE MOSTAR
MOSTAR
TR KLASI^NA PRODAVNICA NS
CAZIN
VL.BAJRAMOVI] NIHAD
T.R. LEJLA-K MOSTAR-BLAGAJ
MOSTAR
TR LIDIJA MOSTAR
MOSTAR
TR LIPA VL. AVDU[INOVI] ELVIR
ZAVIDOVI]I
TR MADAM VL. KUBAT IBNANA
ZENICA
TR "MALI PRINC",VL.RADANOVI]
VOGO[]A
MAJA,VOGO[]A
TR MEDNJI^ANKA VL ADILOVI] FEKRETA ZAVIDOVI]I
MEDNJIK
Srijeda, 22. 10. 2014.
KIKA^I BB
BRANILACA BOSNE BB
ZLATNIH LJILJANA BB
NOVI [EHER BB
TRG RUDARA 6
7. AVGUSTA BB
[TURLI] BB
BI[]E POLJE BB
BI[]E POLJE BB
ADEMA BU]A 17
KAMBEROVI]A
^IKMA(SHOPING CENTAR)BB
HUSNIJE REPCA 3
DONJA LOVNICA BB
CERAVA^KA BRDA 122
MUHSINA RIZVI]A 19
GORNJA BREZA 38
[email protected]^KA BB
@EGAR BB
BRA]E BRKI]A 16
DONJA ORAHOVICA BB
]OSI]I BB
KUDI]I BB
HARMANSKI SOKAK BB
SPAHI]I BB
GRAHOVO-BARAKE BB
TRG [email protected] BB
ZUHDIJE @ALI]A 22
LU[CI PALANKA BB
M.M.BA[ESKIJE 117
STJEPANA TOMA[EVI]A BB
[ABI]I BB
KONJODOR BB
MAJDANSKI PUT 2
RA[IDOVI]A BB
SARAJEVSKA BR.7.
1 MARTA BB SREBRENIK
KLADU[KA 96
MUJE PA[I]A- ZALIK BB
BEGOVE KAGANE -]ORALI]I
BB
BLAGAJ BB
ZRINSKI FRANKOPANA 2
KRIVAJSKA BB
MAR[ALA TITA 54
OMLADINSKA DO BR.3
MEDNJIK BB
Srijeda, 22. 10. 2014.
6491
3389002209256781
6492
3389002201947928
6493
3389002202806766
6494
6495
6496
3385002206255898
3385002200204359
3389002209039113
6497
3389002211161764
6498
3385002206068591
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
3389002202135914
3386302205344615
3381002250387121
3386902212043308
3386902212091420
3381002254971535
3389002201477769
6506
6507
3386402201554820
3389002209098962
6508
6509
3389002211231313
3389002204487970
6510
6511
6512
6513
6514
3384002200111677
3381302212237782
3389002200764140
3381002255084637
3389002205384056
6515
3385202200356542
6516
6517
3384402215182062
3389002203759209
6518
3384402215026086
6519
3386902228889686
6520
3384402212157893
6521
6522
6523
6524
3385202206606058
3386802200245688
3389002204281748
3389002209524307
6525
3385502200178435
6526
3385002200109978
6527
6528
3389002204644916
3389002210840888
6529
3387202225785186
6530
6531
6532
3386802269139065
3383202266691256
3382802200242396
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
TR MELEM [email protected]] [email protected]
CAZIN
TR MERCES-M VL.MOMKOVI] NIJAZ
ZAVIDOVI]I
TR MERIMA VL.BA[I] EDMIRA
GRA^ANICA
TR MESNICA MEDO BIHA]
TR MESNICA "SULJO"
TR MESNICA"DINO"-VL.ORU^ VAHIDIN,
TAR^IN
TR MICHELIN II VL.KUBURA \ENAN
KAKANJ
TR "MINIMARKET JURI]" BIHA]
Broj 86 - Stranica 133
CAZIN
SLATINA 56
ZAVIDOVI]I
ALIJE IZETBEGOVI]A BB
GRA^ANICA
STJEPAN POLJE
BIHA]
BIHA]
TAR^IN
[email protected]]A MAHALA 41
MUHSINA RIZVI]A BB
TAR^IN BB
KAKANJ
BRANILACA BB
BIHA]
TR MISS KAKANJ
TR MM-COMPUTERS VL M.MUST
TR MRKI VL.ME[KI] MIRAN
TR NA MALO "NERMIN",VL.ZUKA NERMIN
TR NA MALO"DADO"VL.ZUKI]
T.R. NADIN MOSTAR
TR NAMA VL.MAHMUTOVI] EMIR
ZAVIDOVI]I
T.R. NECTAR .VL. ^EHAJI] AMER
TR "NEDIM" VL. DUPOVAC ELVEDINA,
TAR^IN - [email protected]]I
TR OSMJEH VL.]URI] SANDA ZAVIDOVI]I
TR REA VL.SEFERAGI] MUENES CAZIN
KAKANJ
SREBRENIK
MOSTAR
SARAJEVO
SARAJEVO
MOSTAR
ZAVIDOVI]I
ANTUNA HANGAJA BR.2.
BIHA]
RUDARSKA BB
21 SREBRENI^KE BRIGADE
SALKE [ESTI]A 14
HAKIJE KULENOVI]A BR.3
ALIPA[INA BB
UL. KAZAZI]A 2
POTKLE^E BB
BANOVI]I
TAR^IN
JEZERO 14
LUKE 6
ZAVIDOVI]I
CAZIN
TR ROKO-PROM
TR SAFARI KIDS MOSTAR
TR SHELL VL. KI[METOVI] FADIL
T.R. "SILK TOUCH" MOSTAR
TR SPECCTRA VL.TOROMANOVI] SUAD
CAZIN
TR SPECCTRA VL.TOROMANOVI] SUAD
CAZIN
TR "SPEKTAR",VL.BEGOVI] ARMIN,TUZLA
TR SSEEKA VL.KARALI] SANELA
ZAVIDOVI]I
TR "STIL" TUZLA, VL.RAMADANOVI]
MIDHAT
T.R. "TABACCO SHOP" VL. BE[O SIBELA,
[email protected]
TR TOBACCO SHOP "HAVANA"
[email protected]] EDIN
TR TOTO [email protected]] MEHME
TR "TREND" KONJIC
TR TREND VL.SMAJI] SMAJILA TRAVNIK
TR TRGOVINA LEJLA VL.HAJDER [AHA
ZAVIDOVI]I
TR TRGOVINA VL.PRNJAVORAC
AMIR,HRVATINOVI]I-TE[ANJ
TR UNA VL. FAZLI] [AHZIJA BIHA
BUGOJNO
MOSTAR
CAZIN
MOSTAR
CAZIN
PATRIOTSKE LIGE 16
B.OSLOBODILA^KE BRIGADE
BB
JAKLI] V BR.5
KRALJA TOMISLAVA BB
]UPRIJA BB
LACINA 5- VILA NERETVA
]UPRIJA BB
CAZIN
]UPRIJA BB
TUZLA
ZAVIDOVI]I
KRE^ANSKA BR.21
KUVELJ BB
TUZLA
15 MAJA BB,(TC SJENJAK)
[email protected]
HARISA MERZI]A 6
TUZLA
ALBINA HERLJEVI]A 21
CAZIN
KONJIC
TRAVNIK
ZAVIDOVI]I
CAZINSKIH BRIGADA BB
@ELJEZNI^KA BR.6
BOSANSKA 104
GAZIJE BB
TE[ANJ
HRVATINOVI]I BB
BIHA]
TR UNA VL.ISLAMOVI] [email protected] BIHA]
TR VEGAF, VL. KUBAT NAZIF, SANSKI
MOST
TR "VIVA SPORT" VL. PAPRICA LJUBI[A,
SARAJEVO
TR WILLSOFT
TR ZENIT,VL.HAJDARPA[I] ZIKRETA
TR @UTA GREDA
BIHA]
SANSKI MOST
HASAN PA[E PREDOJEVI]A
BB
ISLAMOVAC 5
PRIJEDORSKA BB
SARAJEVO
KONJIC
SARAJEVO
USKOPLJE
GRADA^A^KA BR.1./TC
MERKUR/
VARDA BB
BOJNI^KA 64
PALO^ BB
Broj 86 - Stranica 134
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Srijeda, 22. 10. 2014.
6533
6534
6535
6536
3385002206073829
3384302222588890
3385002206198862
3389002202467751
6537
6538
6539
6540
6541
3384302222629921
3385602200845596
3389002211386610
3383202200463730
3389002203326686
6542
6543
6544
6545
6546
6547
6548
6549
6550
6551
3382002261536736
3384302222569102
3385902202109685
3385802203004224
3389002201899719
3385602201245915
3382002200398218
3383102200017050
3381602200127802
3382502220900016
TR-A " UNA " BIHA]
TR-A "CERA"OLOVO
TR-A ROBIN BIHA]
TR-A"ADI-COMERCE" [email protected]]
ADMIR
TR-A"ARKA" VL.A[^I] ALMA,OLOVO
TR"ABD-EL" VL PEZER ESMIRA
TRABUR DOO TRAVNIK
TRACE DOO SARAJEVO
TRADE SS DOO ZA
PROIZVODNJU,TRGOVINU I PROMET
TRADICIJA D.O.O. POSU[JE
TR-A"EDO" VL.SERHATLI] EDIN OLOVO
TRAFIK D.O.O KAKANJ
TRAKOTRANSPORTI DOO @EP^E
TR-A"NELE" MILANKOVI]I OLOVO
TRANS CARGO DOO MAGLAJ
TRANS -KO BIJELJINA
TRANS RENO DOO @EP^E
TRANSPORT GAVRAN DOO LJUBU[KI
TRANSPORT-[IME DOO
BIHA]
OLOVO
BIHA]
OLOVO
V KORPUSA 19
KAMENSKO
BIHA]KIH BRANILACA 22
SARAJEVSKA BB
OLOVO
MAGLAJ
TRAVNIK
SARAJEVO
SARAJEVO
[KOLSKA BB
VITE[KA BROJ 1
BOSANSKA 161
TEREZIJA BB
SAFETA [email protected]]A, NOVI
GRAD
VRANI] BB
KLIN^I]I
ALIJE IZETBEGOVI]A L5
ANKE TOPI] 27
MILANKOVI]I
4 ULICA 1
UL SRPSKE VOJSKE BR 12
DOBOJSKI PUT BB
PROBOJ BB
DOBROVOLJA^KOG ODREDA
BB
DJURE PUCARA 8
VII KORPUSA 34
6552
6553
3389002210996088
3385102200030142
TRANS-PROMET VITEZ
TRANS-TRADE D.O.O. VELIKA
6554
6555
6556
6557
3383002200065361
3389002209438850
3383302266219346
3385102200444138
TRAVEL AGENCY ZMAJ D.O.O.TUZLA
TR"BUTIK" VL. [email protected]] AZRA
TREF 2 DONJI SVILAJ
TREGA DOO VELIKA KLADU[A
6558
3386502200238137
"TREGASS"DOO
VITEZ
VELIKA
KLADU[A
TUZLA
GRA^ANICA
DONJI SILAJ
VELIKA
KLADU[A
KALESIJA
6559
6560
6561
6562
3389002201866642
3381402200364589
3382002200224297
3383102200384583
TR"EN" OLOVO
TREND KOMERC BANJA LUKA
TREND STR VL.JUKI] DIANA
TRENDY @EP^E
OLOVO
BANJA LUKA
POSU[JE
@EP^E
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
3383102200397096
3383302200051378
3383302200036343
3389002206749816
3381602200055440
3382502200019020
3389002207652110
3382202200873217
3383002250355787
3381102200007450
3383002251151187
3383402200294843
3385102202799880
3382002200178804
3389002203092819
@EP^E
[email protected]
[email protected]
NOVI TRAVNIK
LJUBU[KI
VITEZ
ZENICA
[IROKI BRIJEG
GRA^ANICA
^APLJINA
ZIVINICE
FOJNICA
[email protected]
POSU[JE
TRAVNIK
6578
6579
6580
6581
6582
3381002250135697
3383002251238875
3381002250591306
3381002250235510
3381002250263058
T.R."EVITA"
TRGO PRIJEVOZ PP DOO
TRGO PROM STR POS MAHALA
TRGOCOMMERCE DOO NOVI TRAVNIK
TRGOCOOP DD LJUBU[KI
TRGOGROZD DOO VITEZ
TRGOMARKET DOO ZENICA
TRGOMIK DOO [ BRIJEG
TRGO-MONJ D.O.O. GRA^ANICA
TRGOPRODUKT-JURKOVI]I DOO
TRGOSTIL D.O.O. @IVINICE
TRGOTANK DOO
TRGOTEKSTIL DOO [email protected]
TRGOUNIKAT DOO POSU[JE
TRGOVACKA
RADNJA"AGROPLOD"VL.ZOLOTA ZIJAD
TRAVNIK
TRGOVA^KA RADNJA BA[I] COMMER
TRGOVA^KA RADNJA DEA GRADA^A
TRGOVA^KA RADNJA EDO MOSTARTRGOVA^KA RADNJA LIPA MOSTAR
TRGOVA^KA RADNJA SABA MOSTAR
[email protected] GENOCIDA U
SREBRENIC
H.K.GRADA[^EVI]A
NJEGO[EVA 2
FRA GRGE MARTI]A BB
STJEPANA TOMA[EVI]A BB
@EP^E
PRVA ULICA BB
SLAVKA GREBENAREVI]A 122
POS MAHALA BB
LJUDEVITA GAJA 52/A
STJEPANA RADI]A 2
[ANTI]I
[email protected] 36
NJIVICE 24
UL.SULTANA MEHMEDA II 16
GABELA POLJE BB
MODRA^KA BB, PJESKOVI
BAKOVI]I BB
IZETA NANI]A 81
KENEDIJEVA BB
COSICI 8A KARAULA
MOSTAR
GRADA^AC
MOSTAR
MOSTAR
MOSTAR
M.TITA 67
SINI[E MLINAREVI]A BB
POGRA\E BB
MAR[ALA TITA 148
GOJKA VUKOVI]A L3/6
POSU[JE
OLOVO
KAKANJ
@EP^E
OLOVO
MAGLAJ
BANJA LUKA
@EP^E
LJUBU[KI
VITEZ
TURALIBEGOVA 6
PIJACA BB
DONJI SVILAJ BB
TRNOVI 256
Srijeda, 22. 10. 2014.
6583
6584
3384302222553970
3385502256261410
6585
3384402215056350
6586
3389002204095314
6587
3389002211168069
6588
6589
3389002209957994
3385802224166229
6590
3389002211149445
6591
3385802224157305
6592
6593
3381302221382166
3389002211154683
6594
3389002211166226
6595
6596
6597
3382802200068475
3381302232261492
3389002211164480
6598
6599
3381302221378771
3385902205761832
6600
3385302261052250
6601
3389002207484591
6602
6603
6604
6605
6606
6607
6608
6609
3383002200247430
3389002211028098
3381202200038582
3381002200787238
3385402200065338
3381602276735298
3382102261103820
3384402212122003
6610
3384402212344230
6611
6612
3384402212150521
3384402212353057
6613
3383402249784243
6614
3386502246554085
6615
3384402212273711
6616
3384402212255960
6617
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
3383002261747176
TRGOVA^KA RADNJA "AJDIN"OLOVO
TRGOVA^KA RADNJA AR VL.RU[TI]
AJLA,JELAH-TE[ANJ
TRGOVA^KA RADNJA "AZUR",VANTI]
SAMIR,GRADA^AC
TRGOVA^KA RADNJA "D H S", VL.RI?I]
HUSNIJA, [email protected]
TRGOVA^KA RADNJA DM VL.KOM[O SANDRA KAKANJ
TRGOVA^KA RADNJA "DU^AN"OLOVO
TRGOVA^KA RADNJA "EMMA" VL. SULJI]
IRNEL- VARE[
TRGOVA^KA RADNJA ES [email protected]
ELVIR TRAVNIK
TRGOVA^KA RADNJA GRANAP VL.ERI]
ALBINA VARE[
TRGOVA^KA RADNJA "I&I STEP" MOSTAR
TRGOVA^KA RADNJA JELEN VL.SMAJI]
RIJAD DONJI VAKUF
TRGOVA^KA RADNJA MERSAD
VL.^EHAJI] KASIM KAKANJ
TRGOVA^KA RADNJA MM
TRGOVA^KA RADNJA MODA MOSTAR
TRGOVA^KA RADNJA TR[]E VL.HALID
KOZICA KAKANJ
TRGOVA^KA RADNJA UNA
TRGOVA^KA RADNJA"EVROPA
TEKSTIL"VL.GA[I RE?EP
TRGOVA^KA RADNJA-"UNIA-P"VL.PORI]
/HUSNIJA/ NERMIN
TRGOVA^KO DRU[. VARDA DOO
SARAJEVO- VOGO[]A
TRGOVINA D&E TUZLA
TRGOVINA - MARKA D.O.O.
TRGOVINA ]AMA D O O ^ITLUK
TRGOVINA DEBORA D.O.O. MOSTAR
TRGOVINA NA MALO - VL.PODUNAVA
TRGOVINA PROMET DOO
TRGOVINSA RADNJA IVA PROZOR-RAMA
TRGOVINSKA RADNJA CRVENE NJIVE
TUZLA
TRGOVINSKA RADNJA DENIS VL.POLJA[OVI] ALEKSANDAR
TRGOVINSKA RADNJA GRAND
TRGOVINSKA RADNJA "NON-STOP" VL.
OMEROVI] MIRNA
TRGOVINSKA RADNJA "SEN-EX", VL. SEJAD
KARAHMET
TRGOVINSKA RADNJA SENO, VL ]ORSULI]
SANELA, TUZLA
TRGOVINSKA RADNJA TABACO SHOP
VENECIJA
TRGOVINSKA RADNJA ULICA VL. [email protected]]
MELIHA TUZLA
TRGOVINSKA RADNJA-KIOSK DINA
6618
6619
6620
6621
3385002200777047
3383002250764254
3383002200557830
3387202213764267
TRGOVINSKI MAGAZIN D.O.O.
TRGOVKA NARA TUZLA
TRGOVKA SELA VL ME^EVI] M
T.R."HAREN" VL. HE]O FARUK, SARAJEVO
BOS.PETROVAC
TUZLA
TUZLA
SARAJEVO
6622
3386402227224318
TRI TO^KA DOO ZA TRGOVINU I USLUGE
@IVINICE
@IVINICE
Broj 86 - Stranica 135
OLOVO
TE[ANJ
[email protected]]I
JELAH-TRG BRANILACA BB
GRADA^AC
POREBRICE BB
[email protected]
VLAKOVO 33
KAKANJ
HALJINI]I BB
OLOVO
VARE[
BRANILACA BB
[email protected] BB
TRAVNIK
VARE[
DOLAC NA LA[VI NOVO
NASELJE BB
^AR[IJA BB
MOSTAR
DONJI VAKUF
BRA]E FEJI]A 68
GORNJA MAHALA BB
KAKANJ
VARALI]I BB
USKOPLJE
MOSTAR
KAKANJ
DR ANTE STAR^EVI]A BB
SPLITSKA 3A
TR[]E BB
MOSTAR
KAKANJ
MAR[ALA TITA 227
ALIJE IZETBEGOVI]A 211
BOSANSKA
KRUPA
VOGO[]A
511. SBR.BR. BB
TUZLA
SIROKI BRIJEG
^ITLUK
MOSTAR
LU[CI PALANKA
LJUBU[KI
PROZOR-RAMA
TUZLA
DONJI HOTONJ II BB
TUZLA
SLATINA 9 [email protected] CENTAR
BIOGRACI BB
^ERIN BB
BLAJBUR[KIH @RTAVA BB
LU[CI PALANKA 14
KRALJA ZVONIMIRA BB
SPITSKA BB
BRANISLAVA NU[I]A DO
BR.13
[ABANA ZAHIROVI]A 4
TUZLA
TUZLA
MAR[ALA TITA 193
[email protected] MAHALA 26
KISELJAK
VI[NJICA POLJE BB
TUZLA
PAZAR BR.16 TUZLA
TUZLA
TURALIBEGOVA BB TC [email protected]
TUZLA
[email protected] MAHALA 24
TUZLA
TRG OSLOBO\ENJA 5,GORNJA
TUZLA
IBRAHIMPA[I]A 2
ISMETA MUJEZINOVI]A 10
ISMETA MUJEZINOVI]A 12
TRG ME\UNARODNOG
PRIJATELJSTVA BB
BARE 105
Broj 86 - Stranica 136
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
6623
6624
6625
3381002201826302
3383502200347218
3387202277661174
TRID KP MOSTAR
TRID KP MOSTAR
TR"JUG",VL.JUG SELVEDIN,SARAJEVO
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
3382802200045292
3381502200352653
3382302263154875
3386302200073441
3384002200123220
3383702200042628
3381602200928925
3386502246536334
6634
6635
3383202266148153
3389002209048037
6636
6637
6638
6639
3381302215130807
3381002201645203
3389002204988393
3389002205352822
TRNO COMMERCE
TROGLAV KO[ARKA[KI KLUB
TROHA-DIL D.O.O. TOMISLAVGRAD
TROKADERO DOO
T.R."OPEN"
TROPIK DOO [email protected]
TROPIK-GALIJA D.O.O. LJUBU[KI
TR"PEMO"VL.JAVRI] S.
TR"PEMO"VL.JAVRI] S.
TR"SADEK" VL.KADRI] DEDO
TR"SAJO"VL.DULI] [EFIK,
TAR^IN,[email protected]]I
TR"TEMPO 1"
TRUK PROM MOSTAR
TR"VATRI]",VL.VATRI] ZIJAD SARAJEVO
TR"@UTI"[email protected]]I, VL. KOVA^EVI] SAID
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6648
6649
6650
6651
6652
3381002250264998
3385702200127209
3381602200783328
3382102200010892
3385602201249504
3381202200757449
3386902228964473
3381002200868427
3386302205338407
3381802200374463
3383002250993562
3382202256885091
3381802249384974
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
6660
6661
6662
6663
6664
3386902296426324
3386902231887277
3385202200343156
3382502200043076
3381202200008124
3385002200635233
3382202200577173
3386702200898891
3389002207856586
3383002250920327
3381102200261590
3386902246749811
6665
3389002210896178
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
3389002211073494
3383002251180675
3386002200087424
3383002250493042
3389002200735719
3381402200655395
3383202251657614
3381802200338961
3386902216530431
TSE D.D. MOSTAR
TSZR MIKRON
T-[PED DOO LJUBU[KI
TT COMPANY DOO PROZOR RAMA
TUBI] TRANS DOO MAGLAJ
TUBORG GREEN ^ITLUK
TUBOS D.O.O. SARAJEVO
TUH INVEST MOSTAR
TUKO PLAST DOO
TUKULJ D O O ORA[JE
TULUZ DOO
TURIST-TON DOO [.BRIJEG
"TURJAK" DOO ZA GRADITELJSTVO I
PROMET DOMALJEVAC
TURKOIL DOO SARAJEVO
TURKUAZ DOO SARAJEVO
TURNER-COMMERCE D.O.O. BIH
TUS STAM.ZAN.I [email protected]
TU[UP DOO ^ITLUK
TUTI] T.R VL.TUTI] MEHMED
TVID DOO [ BRIJEG
TVORNICA NAMJE[TAJA TRAVNIK
TVORNICA NAMJE[TAJA TRAVNIK
TVORNICA TRANSPORNIH URE\AJA
TVORNICA [email protected]
TVORNICA VAPNA KRE[EVO DOO
KRE[EVO
TWEETY SUR CAFFE BAR VL.HARA^I]
AMRA
TWIST DOO SARAJEVO
TWIX-PROM D.O.O. GRADA^AC
TWIX-PROM D.O.O. GRADA^AC
U ZDRAVLJE PROM D.O.O. SREBR
UB BRANIOCI SARAJEVA
UBC DOO GRUDE
UBOOR 1992-95 ODB O.CENTAR
UD DRAG I VET DOM RATA PODR OR
UDOBNOST D.O.O. SARAJEVO
Srijeda, 22. 10. 2014.
MOSTAR
MOSTAR
SARAJEVO NOVI
GRAD
USKOPLJE
LIVNO
TOMISLAVGRAD
SREBRENIK
BUGOJNO
[email protected]
LJUBU[KI
TOJ[I]I
KR TOMISLAVA 16
KR TOMISLAVA 16
[email protected] ALIPA[INO POLJE
-TEZGA RED IV,5
TRNOVA^A BB
@ @ELIMIRA
MATI]A PAZARI[TE 23
TINJA GORNJA BB
BOSANSKA BB
[email protected] UL TITOVA BB
METKOVSKA BB
PETROVICE GORNJE BB
SARAJEVO
TAR^IN
GORNJI VELE[I]I 39
GORNJA BIO^A BB
MOSTAR
MOSTAR
SARAJEVO
[email protected]]I
MOSTAR
VISOKO
LJUBU[KI
PROZOR
MAGLAJ
^ITLUK
SARAJEVO
MOSTAR
SREBRENIK
ORA[JE
TUZLA
[IROKI BRIJEG
DOMALJEVAC
DR.ANTE STAR^EVI]A 44
CIM TADINOVAC BB
KAMENICA 63A
@UNOVA^KA
[email protected]
M.TITA 237
B. MAHALA
A [IMI]A BB
JAKLI]I 7
MISURI]I BB
TROME\A BB
BRIJE[]ANSKA 1
DR ANTE STAR^EVI]A BB
AHMETA [ILJI]A BB
UL ^ETRNAESTA BR 26
MAJEVI^KE BRIGADE 35
GALA^KA BB
POSLOVNI CENTAR 18
SARAJEVO
SARAJEVO
CAZIN
VITEZ
^ITLUK
BIHAC
[IROKI BRIJEG
TRAVNIK
TRAVNIK
TUZLA
^APLJINA
KRE[EVO
JOSIPA VANCA[A 32
HRASNI^KA CESTA 1,[email protected]
MUSLIMANSKIH BRIGADA BB
BILA BB
KREHIN GRADAC BB
NOVO NASELJE-RIBI]
FRA D BUNTI]A 23
ALEJA KONZULA 15
ALEJA KONZULA 15
18 HRVATSKE BRIGADE 26
NN
RESNIK BB
SARAJEVO
NEDIMA FILIPOVI]A BR.8
SARAJEVO
GRADA^AC
GRADA^AC
SREBRENIK
SARAJEVO
GRUDE
SARAJEVO
ORA[JE
SARAJEVO
GORICA 2
KEREP BB
KEREP BB
@ELJEZNI^KA BB
]EMALU[A 2
HRVATSKIH BRANITELJA BB
^EMALU[A 1/II
[ESTA ULICA BR 3
HASANA BRKI]A 14
Srijeda, 22. 10. 2014.
6675
6676
6677
6678
6679
3383002250566277
3381802200271837
3382202200125832
3381002200407289
3381302212367956
6680
6681
6682
3383002200083112
3389002210157523
3389002202426720
6683
3389002200170985
6684
3389002205836464
6685
6686
3386902239486063
3389002206057430
6687
3389002200058465
6688
3386902215310268
6689
3385202201770123
6690
3389002205800671
6691
3385302201540810
6692
3389002202587255
6693
6694
3389002210514386
3389002205601724
6695
6696
6697
6698
3385002261335796
3381002250230078
3383202266595905
3389002202650402
6699
3387202206254333
6700
6701
3381002250691216
3389002203115129
6702
3389002211195714
6703
6704
6705
6706
6707
6708
3385902205792193
3389002207903825
3389002205928323
3385202200221809
3385702200097818
3389002205729473
6709
6710
6711
3389002206008445
3381002250322907
3385202206600626
6712
6713
6714
6715
6716
6717
3382002200132341
3389002207847759
3381002202988556
3385702200084335
3386402200051805
3385902205772502
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Broj 86 - Stranica 137
UDR. HUMANITARNE DJELATNOSTI
UDR OB POG I NEST U DM RAT ORA
UDR. ZA POK.IZG.VODOVODA JARE
UDR.HRV. NOVINARA BIH MOSTAR
UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA
"SLUH" MOSTAR
UDRUGA OBIT. HRVAT. BRANITELJA
UDRUGA "UTJEHA" [IROKI BRIJEG
[email protected] BORACA PATRIOTSKA LIGA
ZAVIDOVI]I
[email protected] ^ISTA SVIJEST-EIDOS MOSTAR
MOSTAR
[email protected] FUDBALSKI KLUB FAMOS
HRASNICA [email protected]
[email protected] FUDBALSKI KLUB PARTIZAN
[email protected] GRA\ TEH KULTURE
NARODNA TEH KANTONA
[email protected] GRA\ANA MLADI ZAJEDNO U
EU U TUZLI
[email protected] KO[ARKA[KI KLUB"NOVI
GRAD"SARAJEVO
[email protected] KO[ARKA[KOG SPORTA C
@IVINICE
ORA[JE
[IROKI BRIJEG
MOSTAR
MOSTAR
OML.RADNIH.BRIGADA 180
[ESTA UL BR 3
JARE [ BRIJEG
DUBROVA^KA 4
ZRINSKI FRANKOPANA 15
TUZLA
[IROKI BRIJEG
ZAVIDOVI]I
KAZAN MAHALA 2 2
KNE[POLJE BB
PINKASA BANDTA BB
MOSTAR
PETA ULICA BR 70
[email protected]
[EHITLUCI 54
SARAJEVO
SARAJEVO
OBALA KULINA BANA 29
[TROSMAJEROVA 1/II
TUZLA
UL PATRIOTSKE LIGE BB
SARAJEVO
[email protected] KUGLA[KI KLUB VOGO[]A
VOGO[]A
[email protected] "MINE ACTION GROUP"
VOGO[]A
NERKEZA SMAILAGI]A
BR.17/8
HASANA MUJEZINOVI]A BB
CAZIN
JO[ANI^KA 45
BOSANSKA
KRUPA
SARAJEVO
JEZERSKI 269, 77240
BOS.KRUPA
LUKAVI^KA CESTA 121
TRAVNIK
SARAJEVO
VI[NJEVO, MEHURI] 31B
BE]AROVO ]O[E 15
BIHA]
MOSTAR
SARAJEVO
TRAVNIK
HRAMANI H15/10
NN
ANTE BABI]A 11
BOSANSKA BR.111
SARAJEVO,
NOVO
SARAJEVO
MOSTAR
SARAJEVO
GRBAVI^KA 69/III
ALEKSE [ANTI]A BB
BARDAKCIJE 1
SARAJEVO
AZIZE [A^IRBEGOVI]A 128
KAKANJ
SARAJEVO
SARAJEVO
CAZIN
VISOKO
TRAVNIK
ALIJE IZETBEGOVI]A BB S1
SAFET BEGA BA[AGI]A 6
HAMZE HUME 2
NURIJE POZDERCA BB
PODVISOKI 108
BOSANSKA 105
SARAJEVO
MOSTAR
CAZIN
GETEOVA 10
M.TITA BB
BO[NJA^KIH [EHIDA BB
TOMISLAVGRAD
TRAVNIK
MOSTAR
OLOVO
@IVINICE
@IVINICE
MIJATA TOMI]A BB
LUKA 11
UL. MILE BUDAKA 82
BRANILACA 17
16.MUSLIMANSKA BB
16.MUSLIMANSKA BB
[email protected] ODBOJKA[KI KLUB IMZIT
DOBRINJA
[email protected] REGIONALNI RAZVOJ
[email protected] REKREATIVNO-SPORTSKI
PLASNI CENTAR STEP
[email protected] RRASZ
[email protected] @RK GALEB MOSTAR
[email protected] SEDAM JEDAN-071
[email protected] POLJOPRIVREDNIKA
SBK TRAVNIK
[email protected] ZA[TITU @IVOTINJ
UG ANSAMBL NACIONALNIH I INTER
UG ASOCIJACIJA ST.STUDENTSKIH
DOMOVA SARAJEVO
UG BORACA BOSNAE-ZELENE BERETKE
OP]INA NOVO
UG DISCO KLUB"SCENA"
UG FK VRATNIK SARAJEVO
UG FUDBALSKI KLUB BOSNA SARAJEVO
UG FUDBALSKI KLUB KRAJINA
UG- GRADSKO POKOPNO DRU[TVO
UG JOB UNIJA VETERANA ORGANIZACIJA
SBK TRAVNIK
UG KARATE KLUB SHOTOKAN SARAJEVO
UG KK STUDENT MOSTAR
UG PIZZERIA KESTEN VL.IKANOVI] BE[O
CAZIN
UG UDVDR HVO H-B PODR.T.GRAD
UGAR DD TRAVNIK
UGOST. RADNJA BIFE PLUS MOSTAR
UGOSTITELJ D.O.O. OLOVO
UGOSTITELJSKA RADNJA SUNCE @
UGOSTITELJSKA RADNJA SUNCE @
CAZIN
Broj 86 - Stranica 138
6718
3381802200993517
6719
3389002211156429
6720
3389002210832837
6721
3384402212247036
6722
3382102261061819
6723
3386902228969905
6724
3383402249790451
6725
3381302232150815
6726
6727
3382802200247828
3384402212211243
6728
3385202206659602
6729
3385202206645343
6730
6731
6732
6733
6734
3381802249500889
3381802249465193
3381802249351897
3381102200373043
3384302222566483
6735
3385302261086297
6736
3385302261064860
6737
6738
6739
3382202200052597
3382802200040733
3381002201858409
6740
6741
6742
3382002200092183
3383202265821748
3385802219585598
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
UGOSTITELJSKA RADNJA BARCELONA
ORA[JE
UGOSTITELJSKA RADNJA CAFFE BAR INDEX VL.MUJI]
UGOSTITELJSKA RADNJA CAFFE BAR LIFE
VL.PU[KAR
UGOSTITELJSKA RADNJA CAFFE BAR
"MILANO"VL.ADEMOVI]
UGOSTITELJSKA RADNJA CAFFE BAR
SAX-M
UGOSTITELJSKA RADNJA FAST FOOD I PIZZERIA MALI DV
UGOSTITELJSKA RADNJA FENIKS VL
DANICA MARKOVI]
UGOSTITELJSKA RADNJA MALI [email protected]
MOSTAR
UGOSTITELJSKA RADNJA PLAVI 9
UGOSTITELJSKA RADNJA-A[^INICA HUSO
I HASO
UGOSTITELJSKA RADNJA,BISTRO LOVAC
VL.[AKONJI] J.
UGOSTITELJSKA RADNJA,CAFFE BAR
SAN-REMO CAZIN
UGOSTITELJSKA RADNJA"LAV"UGLJARA
UGOSTITELJSKA RADNJA"PICCOLO"
UGOSTITELJSKA RADNJA"STELA"ORASJE
UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
UGOST.OBJEKAT [email protected] "SLATKO
]O[E"VL.GLUHI]
UGOST.RAD-CAFFE BAR"ALI"
[email protected]] (FUAD)ALMIR
UGOST.RADNJA-CAFFE BAR "HONDA"
VL.DIZDAREVI] AHMET
UGROVA^A DOO [IROKI BRIJEG
UHVIDRA
UJEDINJENA HSP BIH
Srijeda, 22. 10. 2014.
ORA[JE
ZAOBILAZNICA BB
CAZIN
TUZLA
IZETA NANI]A BB SPORTSKA DVORANA
GENERALA HAMDIJE
OMANOVI]A
SIMIN HAN (P.P.DVA LAVA)
PROZOR
SPLITSKA BB
[email protected]
BARSKA 32
KISELJAK
MOSTAR
@RTAVA DOMOVINSKOG
RATA 18
KRALJA TOMISLAVA 5
USKOPLJE
TUZLA
JB JELA^I]A BB
SONI TRG BB
CAZIN
BO[NJA^KIH [EHIDA BB
CAZIN
MALA LISA BB
ORA[JE
ORA[JE
ORASJE
^APLJINA
OLOVO
DUSINE BB
ULICA III BR.44
ULICA VIII 65
MATIJE GUPCA BB
KRIVAJSKA BB
BOSANSKA
KRUPA
BOSANSKA
KRUPA
[IROKI BRIJEG
USKOPLJE
MOSTAR
STARI GRAD BB
CAZIN
3389002209994466
3385202200287963
3383002250994435
3383002200359853
3385002200364991
3385002200624563
3385302200568773
3385002200320274
3386602200451920
3385002200477317
3389002200051190
UKRASKAMEN DD POSU[JE
"UKUS" D.D.TE[ANJ
UKUS FAST FOOD SLAST VL.SALIJI
MERIMA ZENICA
ULJARA - KONZUM D.O.O. BIH
ULTRA PLUS D.O.O. CAZIN
UMEL FAKOL D.O.O. LUKAVAC
UMEL FAKOL D.O.O. LUKAVAC
UNA - PAK D.O.O.BIHA]
UNA - PROIZVOD D.O.O. KULE
UNA - SA D.O.O. BOSANSKA K
UNA - TRADE D.O.O. BIHA]
UNA DOO KLADANJ
UNA-BENZ D.O.O
UNACOMFORT DOO BIHA]
POSU[JE
SARAJEVO
ZENICA
BIHA]
CAZIN
LUKAVAC
LUKAVAC
BIHA]
KULEN VAKUF
BOS. KRUPA
BIHA]
KLADANJ
BIHA]
BIHA]
6754
6755
6756
6757
3385002200065164
3385302200569646
3385302200092212
3389002201963836
UNAFLEX D.O.O
UNA-OM D.O.O. BOSANSKA KRU
UNA-OM D.O.O. BOSANSKA KRU
UNAS DOO BIHA]
BIHA]
BOS. KRUPA
BOS. KRUPA
BIHA]
6758
6759
6760
6761
3385002200810997
3385002200372945
3389002210492949
3383202250867452
UNA-TEKSTIL D.O.O. BIHA]
UNATRANS D.D. BIHA]
UNICO
"UNIFLOR" D.O.O. SARAJEVO
BIHA]
BIHA]
VITEZ
[email protected]
^AR[IJA BB BOSANSKA
OTOKA
UGROVA^KA 16
AN\ELA ZVIZDOVUI]A BB
MIHAJLA VI[EVI]A
HUMSKOG 39
FRA GRGE MARTI]A 4
TRG HEROJA 16
FAKULTETSKA 40
DOBRIH BO[NJANA 47
GNJILAVAC 51
DEVETOG MAJA BB
DEVETOG MAJA BB
HAMZE HUME BB
UNSKA BB
KOLODVORSKA BB
BRANISLAVA \UR\EVA 22
KLADANJSKIH BRIGADA 101
5 KORPUSA BB
DR. IRFANA LJUBIJANKI]A
201
OMERA [email protected]]A 32
RADNI^KA BB
RADNI^KA BB
HASANA PA[E PREDOJEVI]A
BB
HAMZE HUME BB
IRFANA LJUBIJANKI]A BB
POSLOVNI CENTAR 96
[email protected] DRUM BR.2
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
6762
6763
6764
6765
3382202200178406
3381202200120450
3382002200062792
3385102200021218
UNIJA LEKO DOO [ BRIJEG
UNIKAT DOO ME\UGORJE ^ITLUK
UNIMAR DOO
UNIMARKET D.O.O VELIKA KL
6766
6767
6768
3383202250238698
3389002207374884
3381002201542674
UNIMONT D.D. SARAJEVO
UNION COMPANY DOO [email protected]]I
UNION ELEKTRO DOO MOSTAR
6769
6770
3385702200167367
3383202250265276
6771
6772
6773
3383002251215595
3385002200862698
3381002202326628
UNION GRADNJA ASFALT D.O.O.
UNIONINVEST INDUSTRIJSKA [email protected]
DD
[email protected] D.D
[email protected] D.D. BIH
UNIPLAST DOO MOSTAR
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
3384002200022437
3389002208216844
3385702200062995
3389002211469642
3389002211471291
3382802200048978
3389002207346366
3385102200355868
UNIPRESS D.O.O.
UNIS KOVINA D.D.
UNIS KOVINA D.D.
UNIS HOLDING DD SARAJEVO
UNIS UNIDATA DD SARAJEVO
UNIS USKOPLJE
UNISUL DOO [email protected]
UNIVERSAL-OKANOVI] DOO
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
3381102200143929
3385002200330071
3382002200427706
3381002250298948
3389002210036273
3383002250732147
3385502200321025
3386402200057237
3381002250236480
3385302200518818
UNIVERZAL
UNO MONT D.O.O. BIHA]
UNO KAFE SLAST.VL.M.BAKULA
UNO STR MOSTAR VL.RAHIMI] E.
UNO-DES DOO BIHA]
UR ARIJA KALESIJA
UR KANTINA VL. ARMIN HAMBA[I
UR KOD ]OPE @IVINICE
UR MIMOZA KOD \EME MOSTAR-ST
UR 2 I [ARI] /ARIF/ JASMIN
6792
3386902296396933
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
3385002206236207
3382002200156494
3381302221246754
3385502200557511
3385902205773472
3385202201849857
3385902200069872
3381002250524570
3381002250229302
3385902202137233
3385302201502495
UR "AMFORA"- VLASNIK KARI[IK RIJAD
,SARAJEVO
UR A[^INICA SOFRA BIHA]
UR BB VL LJILJA BARA]
UR BISTRO AMIGOSS
UR BISTRO MEHINAGI] VL. MEHIN
UR BISTRO STADION VL.^EHAJI] SMAJIL
UR BISTRO "TOPEX"
UR BUFFET PODRUM
UR BUFFET STARI MOSTAR
UR [email protected] BUCO MOSTAR
UR CAFE BAR ATLANTIS KAKANJ
UR CAFF-BAR "HONDA" VL OSMANLI
6804
6805
6806
3385202206640881
3385202206649902
3389002203968923
6807
6808
3385202201774779
3385202206626622
6809
3384202214555646
UR CAFFE BAR AURORA CAZIN
UR, CAFFE BAR BIG BROTHER CAZIN
UR CAFFE BAR CAZA VL.]ORALI] AMIR
CAZIN
UR CAFFE BAR "HAMA" [email protected]
UR CAFFE BAR JANA VL.JA[ARAGI]
EMINA
UR CAFFE BAR "KLUB CODE" VL.
STAR^EVI] EMIR
[IROKI BRIJEG
^ITLUK
POSU[JE
VELIKA
KLADU[A
SARAJEVO
[email protected]]I
MOSTAR
VISOKO
SARAJEVO
TUZLA
BIHA]
MOSTAR
BUGOJNO
VISOKO
VISOKO
SARAJEVO
SARAJEVO
USKOPLJE
CAZIN
VELIKA
KLADU[A
^APLJINA
BIHA]
POSU[JE
MOSTAR
BIHA]
KALESIJA
TESANJ
ZIVINICE
MOSTAR
BOSANSKA
KRUPA
SARAJEVO
Broj 86 - Stranica 139
K DOMAGOJA 8
ME\UGORJE BB
RASTOVA^KO POLJE BB
@RTAVA FA[IZMA 1
ADILA GREBE 6
[email protected] 175
ORTIJE[ PROGNANI^KO
NASELJE BB
SRHINJE 143
VILSONOVO [ETALI[TE 8
MAR[ALA TITA 139
M.[.KURT]EHAJI]A BB
SLOBODNA CARIN.ZONA
HERCEGOVIN
ARMIJE BIH
ARNAUTOVI]I BB
ARNAUTOVI]I BB
FRA AN\ELA ZVIZDOVI]A 7
I.MUJEZINOVI]A 24
K.TOMISLAVA 4
KONJODOR 86
MARJANOVAC 19
BRA]E RADI]A BB
BOSANSKOG STANKA 50
F GRGE [email protected]
M.TITA 187
GRABE[KA 26
OSLOBODILACA KALESIJE BB
MAR[ALA TITA BB
II KRAI[KA 66
BRA]E FEJI]A 32
PATRIOTSKE LIGE BB
[email protected] BR.1
BIHA]
POSU[JE
MOSTAR
MAGLAJ
KAKANJ
CAZIN
KAKANJ
MOSTAR
MOSTAR
KAKANJ
BOSANSKA
KRUPA
CAZIN
CAZIN
CAZIN
502 VITE[KE BRIGADE 16
KLESARSKA BB
MLADENA BALORDE 68
VITE[KA 11
RUDARSKA BB
[email protected]^KA RA[TELA BB
ZGO[]ANSKA B.B.
G.VUKOVI] 13A
B.FEJI]A BB
ALIJE IZETBEGOVI]A M-4
OTOKA, ^AR[IJA BB
[email protected]
CAZIN
UL.GEN.IZETA NANI]A BB
[email protected] BB
ZAVIDOVI]I
SARAJEVSKA BB
]ORALI]I BB
BEGOVE KAFANE BB
MALA LISA BB
Broj 86 - Stranica 140
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
6810
3389002203300690
UR CAFFE BAR M
CAZIN
6811
3381302221251992
UR CAFFE BAR MARA 1
MOSTAR
6812
3385202216551468
CAZIN
6813
6814
3389002200777623
3385302261098810
6815
6816
6817
6818
6819
3385502200217720
3385102202769422
3389002201472240
3385202206475884
3385302201548085
UR CAFFE BAR NILL VL.GRAHOVI] ANES CAZIN
UR CAFFE BAR TATAR VL. KAPI] AJKO
UR CAFFE BAR TRUCK VL. KABILJAGI]
MIRVIN B.KRUPA
UR CAFFE BAR VL. ZEJNILOVI] ME
UR CAFFE BAR WEST VL [email protected]]
UR CAFFE BAR "10"VL.NADAREVI] ADNAN
UR CAFFE BAR 9
UR CAFFE-BAR "ARSENAL" VL MURI
6820
3385302201507927
UR CAFFE-BAR "RIO" VL ]EHAJI]
6821
3385002261282058
6822
6823
6824
3385002206209532
3389002209107886
3385902207227211
6825
3389002203791219
6826
3385302201517724
UR CAFFE-BAR "SIRIUS" VL
MUHAMEDAGI] MELITA BIHA]
UR CAFFE-BAR SMALLS BIHA]
UR "CITY BAR",VL.BE]A AMIR, [email protected]]I
UR ^[email protected] "BOSNA-1" VL.FETAI
GAZMEND KAKANJ
UR ][email protected] A&T VL.KURT ARIF
MOSTAR
UR ][email protected] "KOD ZINE",BA
6827
6828
6829
6830
3386802269137222
3385202206493635
3385202201811251
3389002211439378
6831
6832
3381802249383034
3387202231363947
6833
6834
3385202206580062
3389002210015709
6835
3389002203893942
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
3385002206067621
3386102200853428
3386502200263939
3385202206582875
3386502200065962
3383002250823133
3385002261242967
3383002200417859
3385302200432197
3381302221229876
3384202214584164
6847
3387202206275867
6848
6849
3389002200078253
3385202206462304
6850
3389002203821677
6851
6852
6853
3381002252041553
3385002206259487
3385002206005153
UR ]IBO-NO-1
UR ELDIN VL. [email protected]] S.
UR EMA
UR ESTRADA RESTORAN [email protected]]
SAMIR CAZIN
UR EXIT ORA[JE
UR FAST FOOD"TO JE TO",VL.MU[ANOVI]
MALIK ,[email protected]
UR IN CAFFE BAR VL.ZAHIROVI] AMRA
UR KAFFE BAR RIO VL.JUSI] AHIM,
KOSTELA BIHA]
UR KAFFE-BAR 10 VL.PIRALI] RUBINA
BIHA]
UR KAFFE-BAR"ELSA"VL.PA[ALI] A
U.R. KOD BABAJE LUKAVAC
U.R. KOD MARIKE KALESIJA
UR KOD TOPI]A VL.TOPI] MIRSADA
UR KONOBA LOVAC KALESIJA
UR KONOBA PASAGE VL. KAVGI]
UR MILENIUM VL.HO[I]
UR MORE VL.PJANI] [EFIK TUZLA
UR OBJ. BRZE PREH.- E M I - VL
UR PIZZERIA "BOLOGNA"
UR PIZZERIA TIME VL. MAHMUTOVI]
ALDIN ZAVIDOVI]I
UR PIZZERIA"GREEN GARDEN",VL. TUCAK
ALDIJANA
UR PODBRIG VL. [IMI] NATALIJA
UR RESTORAN BRZE PREHRANE "TOPA"
VL.TOPI] SEAD
UR RESTORAN LOVA^KI DOM
VL.SINANOVI] ENVER
UR TALE BI[]E POLJE MOSTAR
UR-A BISTRO "ADI"
URA BISTRO DID
CAZIN
BOSANSKA
KRUPA
TE[ANJ
[email protected]
CAZIN
CAZIN
BOSANSKA
KRUPA
BOSANSKA
KRUPA
BIHA]
Srijeda, 22. 10. 2014.
GEN.HAMDIJE OMANOVI]A
BB
BRANILACA BOSNE BB
BLAGAJ
HAMDIJE OMANOVI]A BB
GNJILAVAC BB
PRVOMAJSKA BB
BRA]E HAMDANAGI]A BB
GEN. IZETA NANI]A BB
H.OMANOVI]A BB
PATRIOTSKE LIGE BB
UNSKA BB
511 SBBR BB
M. M. DIZDARA 6/A
BIHA]
71240 [email protected]]I
KAKANJ
DOBRIH BO[NJANA 6
[email protected] BR.117
A.IZETBEGOVI]A BR.157-A
MOSTAR
MAR[ALA TITA 32
BOSANSKA
KRUPA
KONJIC
CAZIN
CAZIN
CAZIN
[EHIDSKA BB
MAR[ALA TITA-PIJACA BB
NURIJE POZDERCA BB
[email protected]^KA RA[TELA
[email protected] BB
ORA[JE
[email protected]
OBILAZNICA BB
ROGA^I]I BR.5
CAZIN
BIHA]
CAZINSKIH BRIGADA BB
KOSTELA BB
BIHA]
HARMANSKI SOKAK 1
BIHA]
LUKAVAC
KALESIJA
CAZIN
KALESIJA
SREBRENIK
BIHA]
TUZLA
BOS. KRUPA
MOSTAR
ZAVIDOVI]I
DOBRIH BO[NJANA BR.2.
KULE
PATRIOTSKE LIGE BB
UL. NURIJE POZEDRCA BB
OSLOBODILACA KALESIJE BB
ZTC FAZA II BB
IVANA FRANE JUKI]A BB
MAHMUTA BU[ATLIJE 19
RADNI^KA BB
MAR[ALA TITA BR.58
ALIJE IZETBEGOVI]A BB
SARAJEVO
GRBAVI^KA BR.2
BIHA]
CAZIN
ZAVIDOVI]I
IVANA FRANE JUKI]A BB
NASELJE CENTAR/U KRUGU
JU O[ CAZIN 1 BB
PRVOMAJSKA BB
MOSTAR
BIHA]
BIHA]
BI[]E POLJE BB
HARMANI H-15
IRFANA LJUBIJANKI]A BR.1
Srijeda, 22. 10. 2014.
6854
6855
6856
6857
3385002206026687
3381802249563260
3385202201799805
3384202214525382
6858
6859
6860
6861
6862
3383202267626045
3383202251095693
3385502257557524
3381002200720211
3385302201552353
6863
3386402227248568
6864
3385202206646216
6865
3385302261024702
6866
6867
6868
3387202210699843
3386902227123413
3386902265865698
6869
3387202277621016
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
6886
6887
6888
6889
6890
6891
3382802200229010
3382502200890468
3386902231806088
3385002200739702
3381502200103848
3382002200479407
3381002200966591
3383202200892858
3383402200331315
3383002200352578
3385702200162808
3383002250685878
3389002211058362
3385802200158244
3381702240499294
3381702200027790
3382002200490950
3381302212380275
3383402200059327
3383302200373418
3382202200707444
3389002204617271
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
3382502200121549
3383002200278664
3381202200509517
3385702200131671
3382202200680575
3389002203206115
3381602200238479
3382202200715495
3381002201173298
3389002208266702
3382502200193814
3385502203523092
3383302200404749
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
UR-A KAFFE-BAR AMAI BIHA]
URADI SAM DOO DONJA MAHALA
UR,A[^INICA "KOD TOPI]A"
UR"ATLANTIS 16"VL.SARAJLI] ADMIR
ZAVIDOVI]I
URBAN GRILL BRAJLOVI] DOO
URBANI D.O.O. SARAJEVO
"URBAN"VL KENAN [email protected] JE
URBING DOO MOSTAR
UR-BISTRO-"MIRNI GAJ"-JEZERKI]
BIHA]
DONJA MAHALA
CAZIN
ZAVIDOVI]I
SARAJEVO
SARAJEVO
JELAH
MOSTAR
BOSANSKA
KRUPA
U.R.CAFFE BAR AUDI,VL BAJRI]
DUBRAVE
ENES,G.DUBRAVE
GORNJE
UR,CAFFE BAR SKALA VL. IKANOVI] BE[O CAZIN
CAZIN
UR-CAFFE-BAR "SABINA"-BE[I] [EFKA
BOSANSKA
KRUPA
UR-HOTEL "DARDANIJA",VL.
SARAJEVO
UR"MIMOZA"[email protected]]I, VL.MUJI] GORAN
SARAJEVO
UR"SEDEF"-VL.KURTAGI] KAS
SARAJEVO,
STARI GRAD
U.R.VRSTE FAST F. I PIZZ."INTEREX
SARAJEVO
CAFE",VL.TARI] H
USKOPALJSKI DVORI
USKOPLJE
USLUGE AQUA PRINT VITEZ
VITEZ
U.T.C.ABOS.NET DOO SARAJEVO
SARAJEVO
UTOVARA^KO-ISTOVARA^KA SDBIHAC
UTR ZERO VI. MIRJANA SEMREN
LIVNO
UZOR D O O
RAKITNO
UZOR-KORDI] S.P.O. MOSTAR
MOSTAR
UZRAB DOO SARAJEVO
SARAJEVO
V & B INKAM DOO KISELJAK
KISELJAK
V R O G A D.O.O. TUZLA
TUZLA
VAHA D.O.O. VARE[
VARE[
VAHAS DOO
@IVINICE
VAKO EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO
SARAJEVO
VAL D.O.O. ZENICA
ZENICA
VALADRIA DOO NEUM
NEUM
VALADRIA DOO NEUM
NEUM
VALDEX DRU[. ZA TR.I US. NEUM
NEUM
VALE RESTORAN MOSTAR
MOSTAR
VALENTINA STR KISELJAK
KISELJAK
VALENTINO CAFFE BAR [email protected]
[email protected]
VALENTINOVO SVADBENI SALON
[IROKI BRIJEG
VALJEVAC AGENCIJA ZA
SARAJEVO
KNJIGOVODSTVENE USLUGE
VANI DOO NOVA BILA
TRAVNIK
VANJA SUR TUZLA
TUZLA
VANKO DOO ^ITLUK
^ITLUK
VAP-TRADE DOO
BR^KO
VARDA DOO [IROKI BRIJEG
[IROKI BRIJEG
VARMA DOO SARAJEVO
SARAJEVO
VARTEKS LJUBU[KI DOO
LJUBU[KI
VASILJ SAM.PEK.RAD.VL.D VASILJ
[IROKI BRIJEG
VA[ STIL MOSTAR
MOSTAR
VATROGASNI SAVEZ BIH SARAJEVO
SARAJEVO
VATROSTALNA BUSOVA^A DOO BUSOV
BUSOVA^A
VATROSTALNA DD U STE^AJU
ZENICA
VB TOURS DOO
[email protected]
Broj 86 - Stranica 141
BOSANSKA 15
STJEPANA RADI]A 26
CAZINSKIH BRIGADA BB
MAR[ALA TITA BB
RAKOVI^KA CESTA 257
FERHADIJA 8
@ELJEZNI^KI PROLAZ BB
KRALJA ZVONIMIRA 6
[email protected] BB
CENTAR BB
BO[NJA^KIH [EHIDA BB
KOLODVORSKA BB
RADI^EVA BR.15
[email protected] [email protected]]I
FERHADIJA BR.16
STUPSKA BB (TC "INTEREX)
GLAVICA BB
KR^EVINE BB
BUTMIRSKA CESTA 21,[email protected]
EDHEMA MULABDI]A 4
SPLITSKA BB
TRG FRA RUFINA [[email protected]
KRU[EVO-SRETNICE
]EMALU[A 11/III
@RTAVA DOMOV RATA BB
GOSTE LAZAREVI^A 42
POGARSKI PUT BB
M.TITA BB
GRADA KALGARIJA 1
HRUSTI]I 42-B
KRALJA TOMISLAVA 2
KRALJA TOMISLAVA 2
KRALJA ZVONIMIRA BR 5
VRAP^I]I ( TC MERKUR )
PLATO PIJACE
ZANATSKI CENTAR
DUBROVA^KA BB
[email protected] BIJEDI]A 77
NOVA BILA 2
SIMIN HAN
HAMZI]I BB
PERE KITI]A 1
TRNSKA CESTA 38
ADEMA BU]E 319
Z FRANKOPANSKA BB
LJUTI DOLAC BB
KR TOMISLAVA 41
VALTERA PERI]A 1
BRANITELJA DOMOVINE 1
JURAJA NEIDHARTA 42
D SVILAJ 277
Broj 86 - Stranica 142
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
3386302200064517
3389002200589443
3382002200222454
3383302200522410
3389002206984265
3381602200148366
3381602200017125
3381002200170706
VDDF-SARAJLI] D.O.O. GRA^AN
VECTOR DESIGN DOO
VEDETA
VED-GRAD D.O.O [email protected]
[email protected] DOO CAZIN
VEGI] COMMERCE DOO
VEGI] 97 DOO KLOBUK LJUBU[KI
VEGRAD MOSTAR
GRA^ANICA
SARAJEVO
POSU[JE
[email protected]
CAZIN
LJUBU[KI
LJUBU[KI
MOSTAR
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
3381002200953011
3385802203031966
3389002211392818
3381602200064364
3389002209289858
3381602200267870
3382002200651485
3385102200389818
VEIMA DOO MOSTAR
"VEJZPROM" DOO ZENICA
VEKA DOO SARAJEVO
VEKA DOO STUDENCI LJUBU[KI
VEKI-COMMERCE DOO ZENICA
VEKO SUR
VELCROM DOO POSU[JE
VELDIN D.O.O. VELIKA KLADU
6921
6922
6923
3385702200166494
3389002209343208
3389002202952945
[email protected] DJELATNOST
VELEPROMET-ZENICA D.D. ZENICA
[email protected] GRADNJA DOO GORNJI VAKUF
6924
6925
6926
3382202200217788
3389002207018021
3385102200001624
VELIMAL DOO [IROKI BRIJEG
VELMOS COMPANY DD MOSTAR
VELSAR D.O.O. VELIKA KLADU
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
3389002207544343
3383002250555510
3389002208911655
3386902296151426
3383002200353451
3381202247409793
3381302221089711
3389002202635464
3383602241030662
3381502200393781
3381002201469536
3389002206471232
3381202200284671
3383102200082040
3383402200361676
3383702200337023
VELVET DOO [email protected]
VEMBLI-BIZNIS D.O.O. SREBREN
VEMEX DOO SARAJEVO
VEMEX DOO SARAJEVO
VENECIA D.O.O.
VENECIJA DOO ^ITLUK
VENEDIK D.O.O. MOSTAR
VENERA R DOO NOVI TRAVNIK
VENETIAN DOO
VENEZIA CAFFE PIZZERIA
VENTILATOR-SOKO DOO MOSTAR
VEP DOO SARAJEVO
VERONA DOO ME\UGORJE-^ITLUK
VES DOO @EP^E
VESELJKO-KOMERC DOO KISELJAK
VESNA DENIS BR^KO
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
3382202200544193
3382002200587368
3381202200244513
3383302200028389
3381802200142536
3382002200034274
3382502200661160
3381202200675387
3383202251152632
3385702203752875
3389002208410262
3383702261196278
3389002202168991
VESNA DOO [IROKI BRIJEG
VESNA PROMET D.O.O.
VESNA SSP ^ITLUK
VETERINARSKA STANICA DOO [email protected]
VETERINARSKA STANICA ORA[JE
VETO D.O.O.
VEX CAFFE VITEZ
VEZENJE OBRTNI^KA RADNJA ^ITLU
V-GRAF D.O.O. SARAJEVO
"VI MEDIA"D.O.O. VISOKO
VIAGGIO DOO SARAJEVO
VIAGO SP
VIB TRADE DOO G.VAKUF-USKOPLJE
6956
3385002200435413
VIBOP D.O.O. BOSANSKI PETR
MOSTAR
ZENICA
SARAJEVO
LJUBU[KI
ZENICA
LJUBU[KI
POSU[JE
VELIKA
KLADU[A
VISOKO
ZENICA
GORNJI VAKUFUSKOPLJE
[IROKI BRIJEG
MOSTAR
VELIKA
KLADU[A
HRASNICA
SREBRENIK
[email protected]
[email protected]
TUZLA
ME\UGORJE
MOSTAR
NOVI TRAVNIK
JAJCE
LIVNO
MOSTAR
[email protected] (P-86)
^ITLUK
@EP^E
KISELJAK
BR^KO
DISTRIKT
[IROKI BRIJEG
TRAVNIK
^ITLUK
[email protected]
ORA[JE
POSU[JE
VITEZ
^ITLUK
SARAJEVO
VISOKO
SARAJEVO
BR^KO
GORNJI VAKUFUSKOPLJE
BOS.PETROVAC
Srijeda, 22. 10. 2014.
HAJDAREVAC 20
ANTUNA HANGIJA 2
MELJAKU[A BB
ATIFA [AP^ANINA 17
GORNJA KOPRIVNA BB
KLOBUK BB
KLOBUK BB
AKADEMIKA IVANA ZOVKE
14
II BOJNE RUDNI^KE 18
ZAVNOBIH-A BB
SPRE^ANSKA 6
STUDENCI BB
ZMAJA OD BOSNE 24
HUMAC
BRO]ANAC BB
ZUHDIJE @ALI]A PC HRN^IN
BUNAR BB
GORNJE ROSULJE 16
STARA ^AR[IJA BB.
ZASTINJE BB
TRN BB
BI[^E POLJE BB
7.KORPUSA BB
[email protected] DRUM 2 (P-11)
SREBRENIK BB
P-70 ROGA^I]I BB
P-70 ROGA^I]I BB
M.BU[ATLIJE 74
ME\UGORJE BB
BRA]E FEJI]A 67
NEVI] POLJE BB
VUKICEVCI BB
SPLITSKA BB
RODO^ BB
BUTMIRSKA CESTA 293
KRSTINE BB
LUPOGLAV BB
GROMILJAK BB
SEMBERSKA BR 84
TRG GOJKA [U[KA 12
KAMENJA^A 10
KRALJA TOMISLAVA 99
BRODSKA BB
GRUGA ULICA BB
POSU[JE
KULINA BANA
[email protected] BB
SKENDERPA[INA BR.18
BRANILACA 19 VISOKO
FRA ANDJELA ZVIZDOVICA 1
BO]E BB
KRALJA TOMISLAVA
SAFETA HIDI]A BB
Srijeda, 22. 10. 2014.
6957
6958
6959
6960
6961
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
3381602200389120
3381002200045091
3381402200125581
3385202200352953
3385702200083462
3383002200267994
3385502200149044
3383602200335476
3380602200335723
3381002250464721
3385502257635124
3383602200222083
3389002204188143
6970
3389002209082763
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
7000
7001
3383302200443064
3381402200604567
3381402232700121
3382002200361552
3383402200267198
3383202200483324
3382502200771837
3381602200614839
3389002204264870
3386702200044127
3383102200099112
3389002204377293
3383202200456649
3381002202022339
3385702203744921
3382202201064986
3386702200826529
3385702200099661
3385702201354453
3381402200501941
3381202200096491
3382202200295291
3381202247504174
3382202201173723
3381002202823462
3381202200773454
3382502200899586
3382002200537413
3382002200588241
3383202200887523
3389002201322472
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Broj 86 - Stranica 143
LJUBU[KI
MOSTAR
GRUDE
[email protected]
OLOVO
TUZLA
TE[ANJ
JAJCE
JAJCE
MOSTAR
JELAH
JAJCE
TRAVNIK
LJUBUÜKI
DUBROVA^KA BB
GORICA BB
[email protected] BB
BRANILACA 17.
A LEBENI^NIK 3
PATRIOTSKE LIGE BB.
STAROGRADSKA 1
STAROGRADSKA 1
ZALIK BB
JELAH 1 MART BB
STAROGRADSKA 1
DONJA MAHALA BB
[email protected]]I
[email protected] BB
[email protected]
GRUDE
VIR
VIR
FOJNICA
VARE[
BUSOVA^A
LJUBU[KI
TRAVNIK
TRAVNIK
@EP^E
TURBE
SARAJEVO
MOSTAR
VISOKO
[IROKI BRIJEG
TRAVNIK
VISOKO
VISOKO
GRUDE
^ITLUK
KO^ERIN
^ITLUK
[IROKI BRIJEG
MOSTAR
^ITLUK
VITEZ
POSU[JE
POSU[JE
SARAJEVO
GORNJI VAKUF
ATIFA [AP^ANINA 12 [email protected]
FRA P BUCONJI]A BB
VIR BB
VIR BB
BAKOVI]I BB
ZVIJEZDA 17
KAONIK BB
ZRINSKOFRANKOP BB
ZENJAK 21
ZENJAK 21
VA[ARI[TE BB
BOSANSKA BB
NUSRETA [I[I]A DEDE 11
KRALJA TOMISLAVA 16
NASELJE LUKE A2
BANA JELA^I]A S-1
BABANOVAC BB
ARNAUTOVI]I 42
ARNAUTOVI]I 42
H V HRVATINI]A 10
GV OGRA\ENIK BB
KO^ERIN BB
^ITLUK BB
UZARI]I BB
STJEPANA RADI]A BR.1
MOSTARSKO CERNO BB
STARA BILA BB
JUKI]A NJIVE BB
DURMI[U[A B.B.
STRO[I]I 11
BATU[KI LUG BB
3389002211492728
3383002200237633
3383202250640860
3381402200171850
3389002210689277
VICE DOO
VICE KOMERC MOSTAR
VICI] DOO GRUDE
VICTORIYA UR BURZI] ASMIRVICTORY HAUS D.O.O OLOVO
VIDEO KLUB CD TUZLA
VIDEOTEKA GRACIA VL. BERBERO
VIDEOTEKA JAJCE
VIDEOTEKA JAJCE
VIDEOTEKA STAR MOSTAR - STAR
VIDEOTEKA "ALO-ALO"
VIDEOTEKA JAJCE
VIDEOTEKA PLANET VL.TERZI] MURIS
TRAVNIK
VIDEOTEKA UNA VL.BURZI] ALMINA
[email protected]]I
VIDEOTEKA XXL
VIDIK DOO GRUDE
VIDOVI] D O O POSU[JE
VIDOVI] D O O POSU[JE
VIGMA DOO
VIHOR EXPORT IMPORT DOO VARE[
VIK DOO BUSOVA^A
VIKI STR
VIKLOMONT SZR TRAVNIK-VL. TE
VIKLOMONT SZR TRAVNIK-VL. TE
VIKTOR DOO @EP^E
VILDANA STR VL.ZOLOTA ALMA TURBE
VILDANA SZFR SARAJEVO
VILDED MOSTAR
VILI COMPANY DOO
VILI KOMERC DOO [IROKI BRIJEG
VILLA UGAR DOO
VIMAR D.O.O.VISOKO
VIMAR-KOMERC DOO VISOKO
VINAH PRIMA DOO GRUDE
VINETA DOO ^ITLUK
VINKO STR [email protected]]
VINO FEST SUR ^ITLUK
VINOGRADI KOSIR DOO [.BRIJEG
VINOPLOD D.O.O. MOSTAR
VINSKI PODRUM-LUKA CERNO
VIPRO OBRTNA RADNJA STARA BILA
VIR MAG DOO POSU[JE
VIRTEX D.O.O. POSU[JE
VIRTUS D.O.O
VIS KONFEKCIJA DOO GORNJI VAKUFUSKOPLJE
VIS LEGIS DOO TUZLA
VIS LEGIS DOO TUZLA
VIS UNITA D.J.L.
VISOKA DOO ZA PROIZ TRG I USL
VISOKOGRADNJA IGDD DONJI VAKUF
TUZLA
TUZLA
SARAJEVO
GRUDE
DONJI VAKUF
3385702200130798
3389002211448205
3389002202116223
VIS-PANDA D.O.O. EXSPORT-IMP
VI[NJEVO SR VL.[EHI] OSMAN TRAVNIK
VI-[PED DOO VISOKO
VISOKO
TRAVNIK
VISOKO
KULINA BANA 6
KULINA BANA 6
ANTUNA HANGIJA 45
SOVI]I BB
770 SLAVNE BRDSKE BRIGADE 83A
KRALJA TVRTKA 44
VI[NJEVO 36/A
[ADRVAN BR 8
Broj 86 - Stranica 144
7010
3389002211310756
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
7038
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
3389002201561480
3381202201118677
3389002211513292
3389002211037992
3385702200090543
3382502200028914
3382502200393634
3382502200066259
3381502281273254
3382302200233594
3381602200125086
3382502200606937
3382002200358060
3381402200226364
3382002200140392
3382002200370476
3382502200273160
3381202200451317
3381202253471808
3389002206524970
3386702200899764
3389002210984448
3389002210401963
3381002200685582
3383602241155598
3385502200010625
3383202250264306
3385402200852008
3382002200073462
3381002200893356
3386702200869306
3385402200081343
3386002201139098
3382002200136997
3381102200113568
3381602200136726
3385502200459444
3381402200013061
3389002203261308
3385102200047214
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
3389002209146104
3383202266183752
3381202200220360
3382102200137671
3382002200211784
3382202200880395
3382802200011245
3382202200097217
3383502200081244
3389002207837962
3389002210693642
7062
7063
7064
3389002209883886
3381502214500879
3382002200625780
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
VITA SOLARE DOO GRA^ANICA VL. @EPI]
SUAD
VITAI D.O.O.^ITLUK
VITAI D.O.O.^ITLUK
VITE[KO PILE DOO BILA, VITEZ
VITEX DD VISOKO
VITEX DD VISOKO
VITEZ IGM DD VITEZ
VITING DOO VITEZ
VITOPLAST D.O.O.
VITRENIK-DRVO D.O.O. TOMISLAVGRAD
VIV ELEKTROINST RADNJA
VIVIJEN DOO
VIZA DOO VITEZ
VIZIJAMS DDD VL.S.JUKI]
VIZOLLA D O O GRUDE
VJE^NA USPOMENA POSU[JE
VJEKO D.O.O. POSU[JE
VJEKO LUKS VITEZ
VLAKA DOO ^ITLUK
VLAMON DOO
VLA[I] MG D.O.O. TRAVNIK
VLA[I] MG D.O.O. TRAVNIK
VLA[I] MILK DOO
VLA[I]-II D.O.O TRAVNIK
VMG GRAFIKA DOO MOSTAR
VO]ARSTVO
VO]EPROMET D.O.O. TE[ANJ
VO]KO D.O.O. SARAJEVO
VO]NA OAZA
VODI^ D.O.O. POSU[JE
VODOINS SERVIS ZELENIKA MOSTAR
VODOINSTALATERSKA RADNJA DELI]
VODOINSTALATERSKA SR - VL.I^AG
VODOKOM DOO GRADA^AC,MIONICA 1
VODOMONT DOO POSU[JE
VODOPRIVREDA
VODOPRIVREDNO PODUZE]E LJUBU[K
VODORADD D.O.O. TE[ANJ
VOKI] TRADE DOO GRUDE
VOKI] TRADE DOO GRUDE
VOLAN GOSTIONICA-VL.MILJKOV
VOLVING BH DOO SARAJEVO
VOLVING BH DOO SARAJEVO
VOPRI EXPORT IMPORT DOO ^ITLUK
VRAN RADI] D.O.O. PROZOR RAMA
VRANCK CAFFE SZR POSU[JE
VRAN^INOVI] SUR [ BRIJEG
VRANICATRANS DOO
VRANI[A COMMERCE DOO [ BRIJEG
VRBAS - PLAST DOO
VRBAS PROMET DD DONJI VAKUF
VRBAS STR VL. SMAJI] MELIHA DONJI
VAKUF
VRBOVIK DOO BREZA
VRDOLJAK COMMRCE LIVNO
VRELA KOMERC D.O.O.
Srijeda, 22. 10. 2014.
GRA^ANICA
22 DIVIZIJE BB
^ITLUK
^ITLUK
VITEZ
VISOKO
VISOKO
VITEZ
VITEZ
VITEZ
TOMISLAVGRAD
TOMISLAVGRAD
LJUBU[KI
VITEZ
POSU[JE
GRUDE
POSU[JE
POSU[JE
VITEZ
^ITLUK
^ITLUK
TRAVNIK
TRAVNIK
KARAULA
TRAVNIK
MOSTAR
JAJCE
MATUZI]I
[email protected]
SANSKI MOST
POSU[JE
MOSTAR
TRAVNIK
SANSKI MOST
GRADA^AC
POSU[JE
^APLJINA
LJUBU[KI
JELAH
GRUDE
GRUDE
VELIKA
KLADU[A
SARAJEVO
SARAJEVO
^ITLUK
PROZOR
POSU[JE
[IROKI BRIJEG
USKOPLJE
[IROKI BRIJEG
BANJA LUKA
DONJI VAKUF
DONJI VAKUF
PADALOVINA BB
PADALOVINA BB
BILA BB, BILA
KAKANJSKA 4
KAKANJSKA 4
MALI MO[UNJ BB
S S KRANJ^EVI]A 10
TVORNI^KA 1
MIJATA TOMI]A 115
PRISOJE BB
M DIVKOVI]A BB
POSLOVNI CENTAR 96
GAJEVA BB
FRA P BUCONJI]A 31
POSU[JE
VRPOLJE BB RAKITNO
KRALJA TVRTKA
G M OGRA\ENIK BB
NERETVANSKA BB
LUKA BB
LUKA BB
KARAULA BB
TURBE,NOVO NASELJE 36-A
RODO^ BB
P[ENIK BB
[IJE BB
PLANDI[TE BB
FAJTOVCI BB
^ITLUK BB
PUT ZA [IROKI BRIJEG 10A
GRADAC BB
OSLOBODILA^KA 29
MIONICA 1
VLADIMIRA NAZORA BB
TASOV^I]I BB
STJEPANA RADI]A BB
PRVOG MARTA BB
SOVI]I 93
SOVI]I 93
IBRAHIMA [email protected] 94
ZMAJA OD BOSNE BR.4
ZMAJA OD BOSNE BR.4
KRALJA TOMISLAVA 125
KRALJA TOMISLAVA BB
I G KOVA^I^A BB
KO^ERIN BB
TRNOVA^A BB
FRA D BUNTI]A 95
SARA^ICA BB
770.SL.BR.BRIGADE 29A
770.SLAVNA BR.BRIG. BB
BREZA
LIVNO
SARAJEVO
VRBOVIK BB
@ABLAK BB
STUPSKO BRDO BB
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
7065
7066
7067
7068
7069
7070
7071
7072
7073
7074
7075
7076
3389002206937026
3381402200140616
3381602200932320
3381402200154972
3381602200545290
3382002200037960
3382502200955652
3381602200983148
3381802200139044
3383402200419876
3389002211318904
3385002200961638
VRHOVINA DOO VARE[
VRILO STR GRUDE
VRILO VRIO[TICE GOSTIONICA
VRILOTEX DOO GRUDE
VRTNI CENTAR
VU^IPOLJE DOO
VU^NA [email protected] VREBAC VITEZ
VUJEVI]-FELIX DOO
VUKI] DOO TOLISA
VUKOJA COMMERCE DOO KISELJAK
VUKOJA COMMERCE DOO KISELJAK
VUKOVI] UR VL. VUKOVI] I
VARE[
GRUDE
LJUBU[KI
GRUDE
LJUBU[KI
POSU[JE
VITEZ
VITINA
TOLISA
KISELJAK
KISELJAK
BIHA]
7077
7078
7079
7080
7081
7082
3385002200684218
3389002200389623
3382502200957495
3383402200715920
3382202200455826
3385102200263912
VUKOVI][email protected] DOO BIHA]
VUKOVI][email protected] DOO BIHA]
VULETA DPIR DOO BUSOVA^A
VULETI] DOO
VULHERC D.O.O.[ BRIJEG
VULK. RADNJA PALI] ZLATKO
7083
7084
7085
3383102200085726
3389002209493073
3389002204226555
7086
7087
7088
7089
3383402200394753
3382002200198495
3389002210964854
3389002209147074
VULKAN DOO ZAVIDOVI]I
VULKAN DOO ZAVIDOVI]I
VULKANIZER SZR VL.MUJ^I] SAMIR
TURBE
VUPROM DOO KISELJAK
[email protected] DOO POSU[JE
WANG-DA D.O.O. VITEZ
WBS D.O.O. ZENICA
BIHA]
BIHA]
BUSOVA^A
KISELJAK
[IROKI BRIJEG
VELIKA
KLADU[A
ZAVIDOVI]I
ZAVIDOVI]I
TURBE
7090
7091
7092
7093
3385802200024481
3385802219492769
3382202200791155
3389002202197412
7094
7095
7096
7097
7098
7099
7100
7101
7102
7103
7104
7105
7106
7107
7108
7109
7110
7111
7112
7113
7114
7115
7116
KISELJAK
POSU[JE
VITEZ
ZENICA
ZENICA
ZENICA
[IROKI BRIJEG
GRA^ANICA
3381002200844371
WELING SD D.O.O. ZENICA
WELING STUDIO DOO ZENICA
WEST SAM TRG RAD [ BRIJEG
WEST STR VL MUSTAJBA[I] IRENA
GRA^ANICA
WEST-GRAD D.O.O MOSTAR
3381602276713861
3386902239503911
3386902239075753
3383202250369745
3383202250808670
3389002211025382
3383702200174645
3385302200346643
3382202200819964
3386802200261596
3386802200253545
3381302212302772
3381302232211537
3383602200446056
3381402200012188
3385502200472733
3382202200303245
3386402200153558
3382502200001075
3381402200400188
3381002202550310
3383402200186979
W.F.D. STR VL.MATEO [IMI] LJUBU[KI
WHITE AND SOL D.O.O. SARAJEVO
WHITE AND SOL D.O.O. SARAJEVO
WHITE HORSE D.O.O. SARAJEVO
WHITEFIELD COMPUTERS D.O.O
WHITEFIELD COMPUTERS DOO SARAJEVO
WIENA BR^KO ZANATSKI CENTAR
WILKOMMEN D.O.O. BOSANSKA
WILLIAMS KLADIONICA DOO [ BRIJ
WIND-NERETVA D.O.O.
WIND-NERETVA D.O.O.
WINE & MORE DOO MOSTAR
WINE & MORE DOO MOSTAR
WINHOUSE
WINNER GRUDE
WINNER CLUB MAGLAJ D.O.O.
WIT BOY STR [ BRIJEG
WITBOY VL. FOR^AKOVI] ADI
WLASTIP MILK
WOLF CAFFE BAR GRUDE
WOOD INTERIJERI D.O.O. MOSTAR
WOODSTOCK STR
LJUBU[KI
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
BR^KO
BOS. KRUPA
[IROKI BRIJEG
SARAJEVO
SARAJEVO
MOSTAR
MOSTAR
JAJCE
GRUDE
MAGLAJ
[IROKI BRIJEG
@IVINICE
VITEZ
GRUDE
MOSTAR
KISELJAK
MOSTAR
Broj 86 - Stranica 145
[email protected]]I BB
VRILO
VITINA BB
GRUDSKO VRILO BB
KLOBUK
GORNJI JUKI]I BB
HRVATSKE [email protected] BB
GRAB BB
VLADIMIRA NAZORA 216
BRESTOVSKO BB
BRESTOVSKO BB
HASANA PA[E PREDOJEVI]
BB
BAK[AI[KI SOKAK 60
BAK[AI[KI SOKAK 60
GUDELJI BB
KOBILJA^A BB
OKLAJI BB
POLJE BB
DONJA LOVNICA BB
DONJA LOVNICA BB
BOSANSKA BB
RAU[EVAC 26
FRA GRGE MARTI]A BB
STARA BILA-MAROSI BB
KRALJA TVRTKA BB
FAX-032/440
DR. JURAJA NEIDHARTA 42
JURAJA NEIDHARTA 42
A MIHANOVI]A BB
BOSANSKIH KRALJEVA BB
ANTE STAR^EVI]A BB
/ZGRADA INT
FRA PETRA BAKULE BB
AZIE [A]IRBEGOVI] 110
AZIE [A]IRBEGOVI] 110
SLATINA 18
KRANJ^EVI]EVA 15
KRANJCEVICEVA 15
ZANATSKI CENTAR LOK 28
RADNI^KA 7
A MIHANOVI]A BB
SKENDERPA[INA BR.20
SKENDERPA[INA BR.20
STARI MOST BR.3
STARI MOST BR.3
SKELA BB
KRALJICE KATARINE 2
ALEJA LJILJANA BB
TRG GOJKA [U[KA
II ULICA BB
DIVLJAK BB
BILI BRIG BB
RUDE HROZNI^EKA 39
ZANATSKI CENTAR KISELJAK
Broj 86 - Stranica 146
7117
7118
7119
7120
7121
7122
7123
7124
7125
7126
7127
3381602200039532
3383202251191917
3383202250475863
3382102200217987
3383202200593031
3385302200103949
3385502203344709
3389002207006478
3382102200017197
3381602200279413
3385802224126168
7128
3384402212063124
7129
7130
7131
3381002255089196
3383002250725066
3389002201577679
7132
3387202219770119
7133
7134
7135
7136
7137
7138
7139
7140
7141
3383502200272140
3389002210256560
3389002206511487
3383002250893652
3385602200799133
3382202200930350
3381002250096315
3383202250581981
3385802224038868
7142
7143
7144
7145
7146
7147
7148
7149
7150
7151
7152
7153
7154
3385302200161858
3381002200265378
3389002207208044
3383002200493519
3383002250834870
3382102200056385
3381002200949713
3382202200872344
3389002202413237
3385002200899364
3382002200303643
3383402200144008
3385002274995142
7155
7156
7157
7158
7159
7160
3381602200268743
3381102200319790
3383002250681222
3389002206751368
3381002250288181
3385302200013836
7161
3389002211108317
7162
3382102261144948
7163
3384302222550284
7164
3382102261016423
7165
3389002203000960
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Srijeda, 22. 10. 2014.
WOODTRADE DOO LJUBU[KI
X - EVOLUTION D.O.O. SARAJEV
XEROSERVIS SARAJEVO
XING DA DOO PROZOR RAMA
XL D.O.O. SARAJEVO
YEZERKA-MILEX D.O.O. BOSAN
"YONG FA" DOO TE[ANJ
YUN YUN DOO SARAJEVO
Z Z RAMA PROZOR RAMA
ZA DOM DOO
ZABAVNI SALON "BOSS" VL. AJANOVI]
MIRNES, VARE[
ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.
LUKAVAC
ZADRUGA OAZA 1 SPO MOSTAR
ZAIT DOO @IVINICE
ZAK-COMMERC EXPORT IMPORT DOO
ZENICA
"ZAKLOPA^A-COMERC" D.O.O. SARAJEVO
LJUBU[KI
[email protected]
SARAJEVO
PROZOR
SARAJEVO
BOS. KRUPA
TE[ANJ
SARAJEVO
PROZOR
LJUBU[KI
VARE[
J DALMATINCA 1
IV VITE[KE BRIGADE BB
ZMAJA OD BOSNE 37
KRALJA TOMISLAVA 80
SAFET BEGA BA[AGI]A 6
JEZERSKI 50
[IJE BB
SAFETA ZAJKE 11
KRALJA TOMISLAVA 29
KLOBUK BB
^AR[IJA BB
LUKAVAC
BISTARAC DONJI BB
MOSTAR
@IVINICE
ZENICA
BRA]E TRBONJE 2
SJEVER BB
BILMI[]E 103
SARAJEVO
ZAKO D.O.O. @IVINICE
ZAM ZAM TRADE DOO TUZLA
ZAMBAK GPD DOO VITEZ
ZAMBAK 2 T.N.M VL. ILJAZAGI]
ZAMS MEDIA SYSTEM
ZANA STR VL ANITA ZOVKO
ZANAT D.O.O. MOSTAR
ZANATSKA MESARSKA RADNJA HMS
[email protected]
DJELATNOST"MIRO,S"VL.GORAN ]UK
ZANDERC D.O.O. BOSANSKA KR
ZARADI] DOO MOSTAR
ZARSN DOO SARAJEVO
ZBF COMERCE D.O.O. LUKAVAC
ZBF COMERCE D.O.O. LUKAVAC
Z-D DRU[TVO JEDNE OSOBE PROZOR
ZDENA AUTO [KOLA MOSTAR
ZDRAVKA STR [IROKI BRIJEG
ZEJ]IROVI] DOO
ZELENA DOLINA SD POLJO.-VL
ZELENA GORA
ZELENA MERAJA STZR [email protected]
ZELENA OAZA POLJOPRIVREDNA
DJELATNOST BIHA]
ZELENGORA STR
ZELENJAVA DOO
ZEMA D.O.O. GRADA^AC
ZEMLJORADNICKA ZADRUGA TRAVNIK
ZEMLJORADNI^KA ZAD.PRVI MAJ
ZEMLJORADNI^KA ZADRUGA
@IVINICE
TUZLA
VITEZ
LUKAVAC
MAGLAJ
[IROKI BRIJEG
POTOCI
SARAJEVO
VARE[
ALEJA BOSNE SREBRENE
BR.125.
PRILUK BB
FADILA JAHI]A [PANCA BR.3
PO^ULICA 36
TRG BREMENA
TRE]A ULICA BROJ 5
FRA DIDAKA BUNTI]A 9D
VRAP^I]I 276/43
LOGAVINA 20
ZVIJEZDA 25
BOS. KRUPA
MOSTAR
SARAJEVO
LUKAVAC
LUKAVAC
PROZOR
MOSTAR
[IROKI BRIJEG
]ELI]
BIHA]
TRAVNIK
[email protected]
BIHA]
ARAPU[A 119
RODO^ SOKO BB
ALIPA[INA BB
DONJI BISTARAC 174
DONJI BISTARAC 174
S RADI]A 57 PROZOR
VITEZA R BOBANA 69
KRALJICE JELENE 27 B
ZMAJA OD BOSNE 2
MALI LUG 3
POSU[JE
KOBILJA^A 268
BASARE - SOKOLAC BB
LJUBU[KI
^APLJINA
GRADA^AC
TRAVNIK
BLAGAJ
BOSANSKA
KRUPA
OLOVO
VITINA
VI[I]I BB
6. BATALJONA BB
TVORNI^KA BB
NN
KOLODVORSKA BB
PROZOR
BOROVNICA BB
OLOVO
BRANILACA BB
PROZOR-RAMA
KRALJA TOMISLAVA BB
ZENICA
NN
ZEMLJORADNI^KA ZADRUGA BAKI]I
OLOVO
ZEMLJORADNI^KA ZADRUGA
"BOROVNICA"
ZEMLJORADNI^KA ZADRUGA
"OLOVO"OLOVO-U STE]AJU
ZEMLJORADNI^KA ZADRUGA "RAMAPLOD" P.O.
ZE-MONT SZR
OLOVO
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
7166
7167
7168
7169
7170
7171
7172
7173
7174
7175
7176
7177
7178
7179
7180
7181
7182
7183
3385702200077254
3382502200632739
3385002200315909
3385802203104134
3389002211057489
3381002200791603
3383002250160235
3383602200064167
3383602200362054
3382202256767333
3385002200721757
3389002201200155
3382202200476390
3382302200248823
3385502200311228
3381802249297577
3381602200087644
3385502257660926
7184
7185
7186
7187
7188
7189
7190
7191
7192
7193
7194
3386302200078970
3383002251109477
3389002210677637
3383402200118206
3383002250326396
3383002200434737
3383002251027318
3382202201112128
3381602200880522
3385402200076008
3389002211241110
7195
7196
7197
3381002201590786
3381502200293871
3389002202302657
ZENEX E-I D.O.O
ZENEX EXPORT IMPORT DOO
ZENI TR VL.]EJVANOVI] ELVIS
ZENIKOM D.O.O. ZENICA
ZENING DD ZENICA
ZEPPELIN STR MOSTAR
ZEROPROM D.O.O. GRA^ANICA
ZGONE COMERC
ZGONE-COMERC DOO JAJCE
ZGP NOVOGRADNJA ZANATSTVO D.D.
ZHOU SHI D.O.O. BIHA]
ZID D.O.O. MOSTAR
ZIDAR D O O [ BRIJEG
ZIDAR PUTZ DOO
ZIDARSKA-FAS. RAD. VL.HRVI] V.
ZIDARSKI OBRT OBLAK BAU
ZIDARSKO FASADERSKA RADNJA
ZIDARSKO-FASADERSKA RADNJA
"HRNJI]"VL.HRNJI] VELIJ
ZIFE-PROM DOO D POTOK -CAGE
ZIFING D.O.O. @IVINICE
ZIKA DOO BUGOJNO
ZIM COMMERCE DOO KISELJAK
ZINA D.O.O. TUZLA
ZI-NIK PROM D.O.O. LUKAVAC
ZI-NIK PROM D.O.O. LUKAVAC
ZIZ COMPANY DOO [IROKI BRIJEG
ZLAJO DOO LJUBU[KI
ZLATAR ZUKI] M. ZUKI] /HAJRO
ZLATARA SARAJEVO [email protected]]
ALIJA BUGOJNO
ZLATARNA JURI[I] MOSTAR
ZLATARNA NERA VL. SANJA SU^I]
ZLATARNA [EJLA SP
7198
7199
7200
7201
7202
3383002250999964
3389002200068262
3385602200815138
3381602200178630
3385802200094903
ZLATARNA-HABIBOVI] @IVINICE
"ZLATI]" EXPORT-IMPORT DOO
"ZLATI]" EXPORT-IMPORT DOO
ZLATKO RA[I] DOO LJUBU[KI
ZLATMERC D00 ZENICA
7203
7204
3389002211427738
3389002211121606
7205
7206
7207
7208
7209
7210
7211
7212
7213
3381802200129247
3381002202355049
3382202200359505
3383002250078367
3386402201556663
3389002205913094
3383202250192041
3383002200342878
3389002207795961
ZLATNA DOLINA DOO GORNJI VAKUF
ZLATNA DOLINA EXPORT IMPORT DOO
SANSKI MOST
ZLATNA SKELA PEKARNICA ORA[JE
ZLATNO ZRNO D O O MOSTAR
Z.M. MARKET VL.Z.MARU[I]
ZMAJ OD BOSNE UG BOK.KLUB
ZNANJE IMANJE ZEMLJ. ZADRUGA
ZOM U.G. BIHA]
ZOND DOO
ZOO D.O.O. TUZLA
ZOOLAND DOO SARAJEVO
ORA[JE
MOSTAR
[IROKI BRIJEG
TUZLA
@IVINICE
BIHA]
SARAJEVO
TUZLA
SARAJEVO
7214
3383202250164493
ZOOLAND DOO SARAJEVO
SARAJEVO
7215
7216
7217
3381202200650264
3383002250956023
3381002201659559
ZORMA DOO ^ITLUK
ZOVKO D.O.O. @EP^E
ZOVKO MOSTAR
BLATNICA
@EP^E
MOSTAR
Broj 86 - Stranica 147
BUSOVA^A
BUSOVA^A
BIHA]
ZENICA
ZENICA
MOSTAR
GRA^ANICA
JAJCE
JAJCE
[IROKI BRIJEG
BIHA]
MOSTAR
[IROKI BRIJEG
TOMISLAVGRAD
TE[ANJ
TOLISA,ORA[JE
VITINA
TE[ANJ
SKRADNO BB
SKRADNO BB
PLITVI^KA 104
ADOLFA GOLDBERGERA 13
VATROGASNI PUT 1
ANTE STAR^EVI]A 40
GRADES BB
ZGONE BB
ZGONE BB
KVATERNIKOVA 2
FAHRUDINA HRASNICE BR. 4
KRALJA TOMISLAVA 22
STJEPANA RADI]A 43
H V HRVATINI]A BB
VUKOVO BB
VLADIMIRA NAZORA 82
VITINA
[email protected] BB
SREBRENIK
@IVINICE
BUGOJNO
KISELJAK
TUZLA
LUKAVAC
LUKAVAC
[IROKI BRIJEG
LJUBU[KI
SANSKI MOST
BUGOJNO
D POTOK-CAGE BB
BOSANKA BB
GRA^ANICA BB
BRNJACI 15
BIR^ANSKOG ODREDA 3
BISTARAC DONJI BB
BISTARAC DONJI BB
OKLAJI BB
NOVO NASELJE BB
PRIJEDORSKA 31
ZLATNIH LJILJANA BB
MOSTAR
LIVNO
BR^KO
DISTRIKT
@IVINICE
MAGLAJ
MAGLAJ
LJUBU[KI
ZENICA
KRALJA TOMISLAVA 29
SPLITSKA BB
BOSNE SREBRENE 3
GORNJI VAKUF
SANSKI MOST
MA[ALA TITA
ALEJA LJILJANA BB
ALEJA LJILJANA BB
FRA SERAFINA DODIGA 19
PRVE ZENI^KE BRIGADE 11A
ZENIC
VOLJEVAC BB
BANJALU^KA 11
^ETRNAESTA ULICA BB
ORTIJE[ NOVO NASELJE BB
ANTUNA MIHANOVI]A BB
IR^EVA BB SKPC MEJDAN
SUHA BB
BIHA]KIH BRANILACA BB
USTANI^KA 11
[ETALI[TE SLANA BANJA 6
BULEVAR BRANILACA
DOBRINJE BB
BULEVAR BRANILACA
DOBRINJE BB
BLATNICA BB
GOLIJE[NICA BB
BLEIBUR[KIH @RTAVA BB
Broj 86 - Stranica 148
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
7218
7219
7220
3389002202032318
3381602200967143
3385002206027560
ZOVKO OIL DOO @EP]E
ZOVKO STR VL.I.ZOVKO
ZPR EURO SMEL VL. BAJI] \OR\E
7221
7222
7223
7224
7225
3383002250180896
3386802269140714
3389002201207430
3382102200227784
3389002211039738
7226
7227
7228
7229
7230
7231
7232
7233
7234
7235
3381402200022955
3381202200085724
3383202266555747
3389002201778372
3385202201846171
3389002209211191
3381302221192143
3383202265925247
3382502200580941
3389002203724483
7236
7237
7238
7239
3385402200806709
3385402200802150
3389002211200079
3389002209487835
7240
3389002204767039
7241
3386702218837489
7242
7243
7244
7245
7246
7247
7248
7249
7250
7251
7252
7253
7254
3382202200283651
3381602200733470
3381802200031956
3385302200084258
3389002211006661
3381602200414049
3386002201145209
3386002201150447
3381602200370205
3385702200180656
3381602200108111
3382002200952088
3389002201241283
ZR SIRIUS GRA^ANICA
ZR DRVOPRERADA "TARIK I MALIK"
ZR EUROSTIL2001
ZR VIDEO I TV SERVIS [email protected]
ZRAK DD ZA PREC. MEHAIKU, OPTIKU,
OPTOEL.SARAJEVO
ZRINSKI DOO GRUDE
ZRITEX D.O.O.^ITLUK
ZTR "COLIBRI"
ZTR VELSAF
ZTT IMPEX
ZTT IMPEX
ZUA APOTEKAR 24
Z.U.APOTEKA ZINMED
ZUBNA ORD MARKOVI] Z VITEZ
ZUBOTEHNI^KI LABORATORIJ STYLEDENT VL.GRABOVICA
ZUD. KUBIK
ZUD"KORKARI]"
ZUKI TR CAZIN
ZUR BIFE LONGO VL.MEHANOVI] SABINA I
MULAHASANOVI]
ZUR CAFFE BAR MAPPET VL.GLAMO^
ARMIN I BALI] SELIM
ZVJEZDICA PRIVATNA PRED[KOLSKA
USTANOVA TRAVNIK
ZVONIGRADNJA SZFR [.BRIJEG
ZVONIMIR STR
ZVONIX DOO O LUKA
ZZ HALKI]I BOSANSKA KRUPA
ZZ DAR-VRANICE GORNJI VAKUF
ZZ POLJOPRIVREDA LJUBU[KI
ZZ"MIONICA"
ZZ"MIONICA"
@ACC D.O.O. LJUBU[KI
"@ELJEZARA" D.D. VARE[
@ELJEZARIJA PLANINI] DOO
@ELJKA TEKSTIL D.O.O. POSU[JE
@ERA DUO DOO TUZLA
7255
7256
7257
7258
7259
7260
7261
7262
3381402200295913
3381602200205305
3389002207751147
3381602200473898
3381102200452486
3389002209059677
3381002202736065
3382302200625183
@IGA DOO GRUDE
@IP LJUBU[KI
@IR DOO SARAJEVO
@IVKU[I] EXPORT IMPORT DOO
@OGA DOO
@RK @ELJEZNI]AR [email protected]]I
@UP. SV. PETRA I PAVLA MO
@UPA FRANJE ASI[KOG BUKOVICA
GRUDE
LJUBU[KI
SARAJEVO
LJUBU[KI
^APLJINA
[email protected]]I
MOSTAR
MESIHOVINA
7263
7264
7265
7266
3382202200553990
3385302200538412
3383302200221807
3383502200380004
@UPANIJSKI SUD [ BRIJEG
17. SEPTEMBAR D.D. BOSANSK
2-E.E. DOO
2F INTERNATIONAL DOO
[IROKI BRIJEG
BOS. KRUPA
[email protected]
SARAJEVO
7267
3389002200538615
2M [email protected] D.O.O.SARAJEV
SARAJEVO
Srijeda, 22. 10. 2014.
@EP^E
LJUBU[KI
BOSANSKI
PETROVAC
GRA^ANICA
KONJIC
SANSKI MOST
PROZOR
SARAJEVO
GOLIJE[NICA BB
HUMAC BB
\URE PE]ANCA BB
LIPA BB
PODORA[AC 98A
PRIJEDORSKA 92 B
KRALJA TOMISLAVA BB
ADEMA BU]E 102
GRUDE
^ITLUK
SARAJEVO
SARAJEVO
CAZIN
CAZIN
MOSTAR
SARAJEVO
VITEZ
VOGO[]A
SREDI[TE 184 DRINOVCI
DONJA BLATNICA BB
KOLODVORSKA 12
[email protected] BR.5
CAZIN
CAZIN
OPINE BB
IZETA DELI]A 1
VU^IJAK BB
JO[ANI^KA 52
SANSKI MOST
SANSKI MOST
CAZIN
ZAVIDOVI]I
MAHALA 23
VAHIDBEGOVA BB
[email protected] BB
PATRIOTSKE LIGE BB
SARAJEVO
FERHADIJA 12
TRAVNIK
MEHMEDA KULENOVI]A BB
[IROKI BRIJEG
LJUBU[KI
O[TRA LUKA
BOS. KRUPA
GORNJI VAKUF
LJUBU[KI
GRADA^AC
GRADA^AC
LJUBU[KI
VARE[
LJUBU[KI
POSU[JE
TUZLA
NOVO NASELJE BB
CRVENI GRM BB
[KOLSKA 36
HALKI]I BB
VOLJEVAC BB
ZRINSKO FRANKOPANSKA 77
MONICA II KAMBERI
MONICA II KAMBERI
JOSIPA BANA JELA^I]A BB
METALSKA 1.
HRA[LJANI BB
FRA GRGE MARTI]A 13
UL.VJEKOSLAVA TUNJI]A DO
BR.21,[. BROD
STJEPANA HERCEGA 4
NN
TRIGLAVSKA 4
BANA JELA^I]A DD
[email protected] BB
[email protected] BB
FRANJEVA^KA 1 MOSTAR
BUKOVICA BB
TOMISLAVGRAD
STJEPANA RADI]A 3
511 SLAVNE BRDSKE BRIG.BB
[email protected] BIJEDI]A 28
SIME MILUTINOVI]A 15 STARI
GRA
FRA MATIJE DIVKOVI]A 57A
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
7268
7269
7270
7271
7272
7273
7274
7275
7276
7277
7278
7279
7280
7281
3389002207612049
3389002211484774
3385202200014908
3383002250642034
3389002210649119
3389002211491855
3383202250100182
3389002211071651
3385302200095995
3385202200024705
3383202250024425
3381002201902059
3385202200130823
3385102200043625
2M [email protected] D.O.O.SARAJEV
22. APRIL DOO [email protected] SARAJEVO
27 JUNI D.O.O. CAZIN
3 & M D.O.O. GRADA^AC
3 K DOO BUGOJNO
3-BOIL DOO-BEN. PUMPA
3-BOIL DOO-BEN. PUMPA
[email protected] DOO CAZIN
4 M D.O.O. BOS.KRUPA
5 JUNI D.O.O. CAZIN
58 D.O.O. SARAJEVO
6 M MOSTAR
6. NOVEMBAR D.O.O. CAZIN
7 MAJ-MIMIN D.O.O. VELIKA
7282
3381602200111603
89 KAFE BAR
SARAJEVO
SARAJEVO
CAZIN
GRADA^AC
BUGOJNO
SARAJEVO
SARAJEVO
CAZIN
BOS. KRUPA
CAZIN
SARAJEVO
MOSTAR
CAZIN
VELIKA
KLADU[A
VITINA
Broj 86 - Stranica 149
FRA MATIJE DIVKOVI]A 57A
MALA ALEJA 34
]UPRIJA BB
D. LEDENICE
TERZICI I/67 A
^EKALUP[A 43
^EKALUP[A 43
BEGOVE KAFANE BB
511 SLAVNE BBR. BB
PJANI]I BB
VLADISLAVA SKARI]A 10
KRALJA TVRTKA 24
BAJRI]I 11
PRVE MUSLIMANSKE
BRIGADE 34
VITINA
(Bi-54/14-F)
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Broj 86 - Stranica 150
Srijeda, 22. 10. 2014.
JAVNI NATJE^AJ
NATJE^AJI
OGLASI
KONKURSI
AGENCIJA ZA [email protected] [email protected]
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Na osnovu ~lana 24., a u vezi sa ~lanom 74a. Zakona o
dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene
novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05,
8/06 i 4/12), i ~lana 1. Zakona o primjeni Zakona o dr`avnoj slu`bi
u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo ("Slu`bene
novine Kantona Sarajevo", broj 08/11 od 31.03.2011. godine),
Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Kantonalne uprave civilne za{tite Kantona Sarajevo, objavljuje
JAVNI KONKURS
ZA POPUNU RADNOG MJESTA RUKOVODE]EG
[email protected] [email protected] U KANTONALNOJ UPRAVI
CIVILNE ZA[TITE KANTONA SARAJEVO
06/730
Radno mjesto:
- Pomo}nik direktora za za{titu od po`ara i vatrogastvo
- 1 (jedan) izvr{ilac
Integralni tekst javnog konkursa mo`ete pogledati na
slu`benoj internet stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije
BiH www.adsfbih.gov.ba.
Rok za podno{enje prijava po~inje te}i od dana objavljivanja
javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
(Sl-1148/14-F)
AGENCIJA ZA [email protected] [email protected]
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Na osnovu ~lana 24., a u vezi sa ~lanom 74a. Zakona o
dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije
BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), i ~lana 1.
Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji
Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Srednjobosanskog
kantona/Kantona Sredi{nja Bosna", broj 7/11), Agencija za
dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev
Op}ine Fojnica, objavljuje
JAVNI KONKURS
ZA POPUNU RADNIH MJESTA [email protected]
[email protected] U OP]INI FOJNICA
5/433
01. Sekretar Op}inskog organa uprave - 1 (jedan) izvr{ilac
02. Pomo}nik na~elnika za civilnu za{titu i stambenokomunalne poslove - 1 (jedan) izvr{ilac
03. Stru~ni saradnik za stambeno-komunalne poslove
- 1 (jedan) izvr{ilac
Integralni tekst javnog konkursa mo`ete pogledati na
slu`benoj internet stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije
BiH - www.adsfbih.gov.ba.
Rok za podno{enje prijava po~inje te}i od dana objavljivanja
javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
(Sl-1149-14/F)
AGENCIJA ZA [email protected] [email protected]
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Na osnovu ~l. 24. i 74a. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji
BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04,
39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u vezi sa ~l. 1. Uredbe o
primjeni Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH u
Hercegova~ko-neretvanskom kantonu ("Slu`bene novine HNK",
broj 1/12 i 1/14), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, na
zahtjev Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi
Hercegova~ko-neretvanskog kantona, objavljuje
ZA POPUNU RADNOG MJESTA [email protected]
[email protected] U MINISTARSTVU ZDRAVSTVA, RADA
I SOCIJALNE SKRBI
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKOG KANTONA
2/410
Stru~ni suradnik za socijalnu skrb, za{titu civilnih `rtava
rata, za{titu obitelji s djecom i suradnju s udrugama i
fondacijama u Sektoru socijalne skrbi - 1 (jedan) izvr{itelj
Integralni tekst javnog natje~aja mo`ete pogledati na
slu`benoj internet stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba.
Rok za podno{enje prijava po~inje te}i od dana objavljivanja
javnog natje~aja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
(Sl-1150/14-F)
AGENCIJA ZA [email protected] [email protected]
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji
Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj
29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za
dr`avnu slu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Kabineta potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
ZA POPUNU RADNOG MJESTA [email protected]
[email protected] U KABINETU POTPREDSJEDNIKA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
06/732
Radno mjesto:
- Stru~ni savjetnik za odnose sa javno{}u - 1 (jedan)
izvr{ilac
Integralni tekst javnog konkursa mo`ete pogledati na
slu`benoj internet stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije
BiH - www.adsfbih.gov.ba
Rok za podno{enje prijava po~inje te}i od dana objavljivanja
javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
(Sl-1151/14-F)
FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE,
RUDARSTVA I INDUSTRIJE MOSTAR
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene
novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), u postupku
imenovanja na poziciju u organu privrednog dru{tva u kojem
federalni organi vlasti imaju pravni interes i u kojem prema
va`e}im zakonima, pravima i propisima imaju zakonito pravo da
vr{e nominaciju odnosno imenovanje, federalni ministar energije,
rudarstva i industrije objavljuje
OBAVJE[TENJE
O PONI[TAVANJU JAVNOG OGLASA ZA
UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA
ISPRED [email protected] KAPITALA ZA ^LANA
NADZORNOG ODBORA "REMONTNI ZAVOD"
D.D. TRAVNIK
Poni{tava se Javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata
za imenovanje na upra`njenu poziciju ~lana Nadzornog odbora
"Remontni zavod" d.d. Travnik ispred dr`avnog kapitala,
objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 48/14 i u
dnevnim novinama "Oslobo|enje" dana 10.08.2014. godine, iz
razloga {to nije bilo prijava kandidata na isti.
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene
novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), u postupku
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Srijeda, 22. 10. 2014.
imenovanja na poziciju u organu privrednog dru{tva u kojem
federalni organi vlasti imaju pravni interes i u kojem prema
va`e}im zakonima, pravima i propisima imaju zakonito pravo da
vr{e nominaciju odnosno imenovanje, federalni ministar energije,
rudarstva i industrije objavljuje
JAVNI OGLAS
ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA
^LANOVE NADZORNIH ODBORA U PRIVREDNIM
DRU[TVIMA
I. Predmet javnog oglasa
Objavljuje se javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata
ispred dr`avnog kapitala na upra`njene pozicije za ~lanove
nadzornih odbora u privrednim dru{tvima:
1. "JP "Elektroprivreda HZHB" d.d. Mostar
2. "UNIS TOOLS" d.o.o. Sarajevo
3. "Remontni zavod" d.d. Travnik
II. Opis pozicije
Predsjednik i ~lanovi nadzornih odbora nadgledaju u~inak
uprave, izgra|uju i razvijaju odnose izme|u nadzornog odbora,
uprave, dioni~ara ili vlasnika udjela, investitora i drugih sudionika, a naro~ito prilikom dono{enja odluka kojima se uti~e na
vrijednost kapitala dru{tva; raspola`u imovinom i kapitalom
dru{tva ili utvr|uju strategiju razvoja dru{tva, razmatraju i
usvajaju finansijske izvje{taje uprave dru{tva; predla`u raspodjelu i na~in upotrebe dobiti, s pa`njom i pravi~no{}u se odnose
prema interesima zaposlenika, povjerilaca, kupaca, dobavlja~a i
lokalne zajednice; sprje~avaju i rje{avaju sukobe interesa;
zastupaju interese svih vlasnika kapitala; uspostavljaju sistem
interne kontrole i monitoringa nad internom kontrolom i
obavljaju i druge poslove u skladu sa Zakonom o privrednim
dru{tvima, drugim zakonima, propisima i poslovnom etikom.
III. Mandat
Mandat ~lanova nadzornih odbora koji se imenuju na
pojedine upra`njenje pozicije u nadzornom odboru traje do isteka
mandata ~lanova nadzornog odbora koji su imenovani prilikom
imenovanja cijelog nadzornog odbora.
IV. Uslovi za pozicije
Op{ti uslovi
1. da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja;
4. da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za prekr{aj nespojiv sa
du`no{}u u nadzornom odboru, pet godina od dana
pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske
kazne;
5. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno
obavljanje aktivnosti u nadle`nosti nadzornog odbora u
koji se kandiduje;
6. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini
(bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine
prije dana objavljivanja upra`njene pozicije;
7. da se na njega ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne i
Hercegovine;
8. da nije na funkciji u politi~koj stranci;
9. da nema privatni/finansijski interes u privrednom dru{tvu
u ~iji se nadzorni odbor kandiduje;
10. da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili
savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u
institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni
glasnik BiH", br. 13/02,16/02,14/03,12/04 i 63/08);
11. da nije lice kojeg isklju~uju odredbe Zakona o privrednim
dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99,
45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08,
7/09, 63/10 i 75/13);
Broj 86 - Stranica 151
12. da nije lice koje isklju~uju odredbe Uredbe o vr{enju
ovla{tenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u
privrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala
("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 35/11 i 100/13);
13. da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje
poslova u nadzornom odboru u koji se kandiduje.
Posebni uslovi
1. visoka stru~na sprema;
2. radno iskustvo u struci;
3. sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa
privrednog dru{tva i uva`avanja interesa drugih
zainteresovanih sudionika;
4. sposobnost za savjesno, odlu~no, odgovorno i profesionalno obavljanje upra`njene pozicije;
5. izra`ena individualnost, inicijativnost, nezavisnost u radu
i dono{enju odluka;
6. komunikacijske i organizacijske sposobnosti;
7. znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvje{taja,
poznavanje privrednog prava i ukupnog zakonodavstva
na podru~ju djelovanja nadzornih odbora, korporativnog
upravljanja i strategije poslovne etike;
8. sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima
i naklonjenost timskom radu;
9. rezultati rada ostvareni tokom karijere,
10. zavr{eno usavr{avanje u skladu sa odredbama Uredbe o
usavr{avanju predsjednika i ~lanova nadzornih odbora i
uprava privrednih dru{tava sa u~e{}em dr`avnog kapitala
("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 71/09, 33/10,
23/11, 83/1, 2/13 i 80/13).
Kandidati za ~lanove Nadzornog odbora, pored navedenih
moraju ispunjavati i druge uslove ukoliko su isti utvr|eni
Satatutom Dru{tva u ~iji nadzorni odbor se kandiduju.
V. Potrebni dokumenti
Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i
kontakt telefon.
Uz prijavu treba dostaviti:
1. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili
kopiju li~ne karte (CIPS);
2. diplomu o visokoj stru~noj spremi;
3. dokaz o radnom iskustvu u struci;
4. izjavu o ispunjavanju Op{tih uslova iz podta~ke 4. do 13.
5. certifikat o zavr{enom usavr{avanju u skladu sa
odredbama Uredbe o usavr{avanju predsjednika i ~lanova
nadzornih odbora i uprava privrednih dru{tava sa
u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije
BiH", br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13 i 80/13).
Kandidati koji u|u u u`i izbor du`ni su dostaviti ovjerene
kopije tra`enih dokumenata.
Kopije dokumenata }e biti vra}ene kandidatima samo na
njihov zahtjev.
VI. Ostale napomene
Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku deset
(10) dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzeti u
razmatranje u daljem procesu kandidovanja.
Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bi}e
pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su du`ni dati
podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu
dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u
kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba
interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Obrasci se
mogu popuniti neposredno prilikom intervjua.
Ovaj oglas se objavljuje u dnevnom listu "Oslobo|enje" i
"Slu`benim novinama Federacije BiH". Oglas ostaje otvoren
~etrnaest (14) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja
ovog oglasa.
Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili
po{tom preporu~eno sa naznakama na koverti: "Prijava na javni
oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata za Nadzorni odbor
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Broj 86 - Stranica 152
(navesti privredno dru{tvo za ~iji Nadzorni odbor se podnosi
prijava), ne otvarati".
Na pole|ini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave,
adresu i kontakt telefon.
Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostaviti na slijede}u
adresu:
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
Mostar, ul. A. [anti}a b.b.
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane.
(Sl-1135/14-F)
JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "RADOVINA"
D.O.O. GORNJI VAKUF-USKOPLJE
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene
novine Federacije BiH", br. 12/03), ~lana 28. stav 12. Statuta
javnog komunalnog preduze}a "Radovina" d.o.o. i JKP VIK
d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, Skup{tina Javnog komunalnog
preduze}a "Radovina d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, objavljuje
JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I
^LANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG
KOMUNALNOG PREDUZE]A "RADOVINA" D.O.O.
Upra`njene pozicije Nadzornog odbora i to:
- ~lan Nadzornog odbora - pet (5) izvr{ioca.
- ~lan Odbora za reviziju - tri (3) izvr{ioca
A) Opis pozicije
Iz naziva mo`e se odrediti funkcija nadzornog odbora, a to je
nadziranje uprave u vo|enju poslova javnog preduze}a. Pored
toga, Nadzorni odbor usvaja izvje{taj uprave o poslovanju po
polugodi{njem i godi{njem obra~unu, sa bilansom stanja i
bilansom uspjeha i izvje{tajem revizije, podnosi skup{tini
godi{nji izvje{taj o poslovanju, imenuje upravu, predla`e raspodjelu i na~in upotrebe dobiti i na~in pokri}a gubitka, odobrava
kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u lizing i druge transakcije
imovinom u toku poslovne godine u obimu 15% do 33%
knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine javnog preduze}a,
obrazuje povremene komisije i utvr|uje njihov sastav i zadatke. Iz
obimne i {iroke nadle`nosti proizlazi i velika odgovornost
nadzornog odbora za ukupno poslovanje javnog preduze}a.
^lanovi nadzornog odbora neograni~eno solidarno odgovaraju za
{tete koje prouzrokuju neizvr{avanjem ili neurednim izvr{avanjem svojih du`nosti.
Odbor za reviziju je stalan organ, nezavisan od uprave i
nadzornog odbora i podre|en je direktno skup{tini dru{tva.
Po funkciji odbor usko sara|uje sa vanjskim revizorom, bez
posredovanja nadzornog odbora i uprave. Ovla{tenja odbora
za reviziju kao organa javnog preduze}a (nije organ
upravljanja) mogu se sistematizirati u ~etiri osnovne radnje i
postupka, a to su: razmatranje studija, planova i drugih akata,
imenovanje ovla{tenih lica, osiguranje funkcionisanja pojedinih organa i podno{enja izvje{taja o radu. Odbor za reviziju
osigurava da interna kontrola u javnom preduze}u bude
adekvatna i funkcioni{e u skladu sa njihovim ovla{tenjima, te
da anga`uje nezavisnog revizora.
B) Mandat i pla}a
Predsjednika i ~lanove Nadzornog odbora i Odbora za
reviziju, imenuje Skup{tina javnog komunalnog preduze}a
"Radovina", d.o.o., Gornji Vakuf-Uskoplje, na period od 4 (~etiri)
godine. U skladu sa Odlukom Skup{tine Javnog komunalnog
preduze}a "Radovina" d.o.o., predsjedniku i ~lanovima Nadzornog Odbora i Odbora za reviziju, za rad u Nadzornom odboru i
odboru za reviziju pripada nov~ana naknada.
C) Op}i uslovi za imenovanje
Kandidat za ~lana Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
mora ispunjavati slijede}e op}e uslove:
-
Srijeda, 22. 10. 2014.
da je dr`avljanin BiH,
da je stariji od 18 godina,
da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat
disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i
Hercegovini u periodu od tri godine prije dana
objavljivanja upra`njene pozicije,
- da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i
Hercegovine,
- da nije na funkciji u politi~koj stranci,
- da nema privatni, odnosno finansijski interes u JKP,
- da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestup
nespojivo sa du`no{}u u nadzornom odboru i Odboru za
reviziju pet godina od dana pravosna`nosti presude
isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne,
- da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno
obavljanje aktivnosti u nadle`nosti nadzornog odbora,
- da nije direktor ili ~lan uprave,
- da nije stariji od 70 godina na dan imenovanja,
- da nije ~lan nadzornog odbora ili Odbora za reviziju u vi{e
od dva javna preduze}a odnosno javne ustanove,
- da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili
savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH",
broj 16/02).
D) Posebni uslovi za imenovanje
Pored op}ih uslova, kandidat koji se imenuje za ~lana
Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, mora ispunjavati i
slijede}e posebne uslove:
- da ima zavr{enu VSS/V[ (VII/VI stepen), dru{tvenog,
tehni~kog ili prirodnog smjera i
- 3 godine radnog iskustva u struci,
- da posjeduje menad`erske sposobnosti.
E) Potrebni dokumenti
Kandidat koji konkuri{e za ~lana Nadzornog odbora i Odbora
za reviziju, javnog komunalnog preduze}a "Radovina", d.o.o.,
Gornji Vakuf-Uskoplje du`an je, uz prijavu na ovaj oglas koja
sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, prilo`iti
originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata kao
dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova tra`enih ovim
oglasom i to:
- izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od {est
mjeseci),
- uvjerenje od poslodavca da nije otpu{ten iz slu`be kao
rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije
objavljivanja oglasa,
- ovjerena izjava kandidata da se na njega ne odnosi ~lan
IX. 1. Ustava BiH,
- uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci),
- ovjerena izjava kandidata da nema privatno finansijski
interes u jednom od javnih komunalnih preduze}a za
pozicije na koje konkuri{e,
- uvjerenje da nije osu||ivan za krivi~no djelo i privredni
prijestup iz oblasti privrednog i finansijskog kriminala
izdano od mjerodavnih organa, u periodu od 5 godina od
dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme
izdr`avanja kazne zatvora (uvjerenja nadle`nog MUP-a i
op}inskog suda ne starija od tri mjeseca);
- ovjerena izjava kandidata da ispunjava uslove propisane
zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji
BiH,
- univerzitetska diploma,
- uvjerenje o radnom iskustvu.
Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8
(osam) dana od dana isteka roka za podno{enje prijava ne}e se
uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.
Svi kandidati koji budu stavljeni na listu bit }e pozvani na
intervju. Prilikom pozivanja kandidata na intervju svaki kandidat
koji je u{ao u izbor dobit }e obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Srijeda, 22. 10. 2014.
pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e
do njegovog imenovanja.
Prije intervjua komisija mo`e tra`iti podatke od neposrednih
ranijih rukovodilaca preporuke o kandidatima.
U postupku kona~nog izbora prednost imaju kandidati koji u
potpunosti ispunjavaju op}e i posebne uslove i posjeduju ve}i
stepen stru~ne spreme.
Nakon intervjua komisija za izbor }e predlo`iti rang-listu sa
najboljim kandidatima i dostaviti Skup{tini na dalje razmatranje i
kona~no imenovanje.
Kona~no imenovanje }e se objaviti u "Slu`benim novinama
Federacije BiH".
Bilo koji kandidat ili ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na
kona~no imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu
ispo{tovani principi utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, a koji se
dostavlja ombudsmenu za ljudska prava u FBiH.
Prigovor na kona~no imenovanje podnosi se Nadzornom
odboru.
Oglas ostaje otvoren 15 dana od objavljivanja u "Slu`benim
novinama Federacije BiH" i oglasnim plo~ama op}inskog organa
uprave i JKP".
Rok za podno{enje prijava ra~una se prema datumu
posljednjeg objavljivanja.
Prijave sa svim tra`enim dokumentima dostaviti li~no ili
preporu~eno po{tom na adresu:
Javno komunalno preduze}e "Radovina" d.o.o., ulica
Mehmed-bega Sto~anina bb. Gornji Vakuf-Uskoplje, sa
naznakom "Prijava na oglas za izbor i imenovanje Nadzornog
odbora ili Odbora za reviziju JKP "Radovina" d.o.o. - NE
OTVARAJ".
(Sl-1141/14-F)
OP]INA BANOVI]I
Na osnovu ~lana 13. Zakona o principima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine
Federacije BiH", broj 49/06), u skladu sa odredbama Zakona o
javnim preduze}ima u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09),
~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije
BiH", broj 12/03), ~lana 25. Statuta Op}ine Banovi}i ("Slu`beni
glasnik op}ine Banovi}i", broj 3/08) i Zaklju~ka Op}inskog
vije}a Banovi}i broj 10/01-02-263/14 od 30.09.2014. godine,
Predsjedavaju}i Op}inskog vije}a op}ine Banovi}i objavljuje
JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I
^LANOVA SKUP[TINE JAVNIH PREDUZE]A ^IJI JE
OSNIVA^ I VLASNIK OP]INA BANOVI]I
A/ Predmet Javnog oglasa: Izbor i imenovanje na pozicije
predsjednika i ~lanova skup{tine javnih preduze}a ~iji je
osniva~ i vlasnik op}ina Banovi}i:
1. JP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Banovi}i
- predsjednik i dva ~lana,
2. JP "Komunalno" d.o.o. Banovi}i - predsjednik i
dva ~lana,
3. JP "Toplana" d.o.o. Banovi}i - predsjednik i
dva ~lana,
4. JP "Litvastan" d.o.o. Banovi}i - jedan ~lan.
B/ Skup{tina javnih preduze}a je nadle`na da:
- odlu~uje o poslovnoj politici i strategiji razvoja dru{tva,
- usvaja godi{nje izvje{taje dru{tva koji uklju~uje
finansijski izvje{taj, izvje{taj revizora i izvje{taj o radu
Nadzornog organa,
- odlu~uje o rasporedu i isplati dobiti,
- odlu~uje o na~inu pokri}a gubitka,
- odlu~uje o pove}anju i smanjenju osnovnog kapitala,
-
Broj 86 - Stranica 153
odlu~uje o promjeni firme i sjedi{ta dru{tva,
odlu~uje o pristupanju novih ~lanova i isklju~enju
~lanova, kao i naknadi udjela,
- usvaja statut dru{tva,
- odlu~uje o spajanju sa drugim dru{tvima i pripajanju
drugih dru{tava dru{tvu ili dru{tva drugom dru{tvu,
- odlu~uje o promjeni oblika i podjeli dru{tva,
- odlu~uje o prestanku dru{tva sa provo|enjem likvidacije i
odobravanju po~etnog likvidacionog bilansa i zavr{nog
ra~una po okon~anju postupka likvidacije,
- odlu~uje o kupovini, prodaji, razmjeni, uzimanju ili
davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita i drugim
transakcijama direktno ili posredstvom subsidijarnih
dru{tava u toku poslovne godine u obimu ve}em od
tre}ine knjigovodstvene vrijednosti dru{tva po bilansu
stanja na kraju prethodne godine kao i o takvoj transakciji
u manjem obimu za ~ije odobrenje je ovla{ten Nadzorni
odbor, kao on takvu predlo`enu transakciju nije odobrio
jednoglasnom odlukom,
- vr{i izbor i razrje{enje ~lanova Nadzornog odbora
pojedina~no,
- vr{i izbor i razrje{enje Odbora za reviziju,
- odlu~uje o naknadama ~lanova Nadzornog odbora i
Odbora za reviziju,
- odlu~uje o osnivanju, reorganizaciji i likvidaciji
subsidijarnih dru{tava i odobravanju njihovih statuta,
- odlu~uje o izmjenama i dopunama statuta koje se odnose
na pitanja iz ta~ke e), i) i j) ovog ~lana ili druga pitanja o
kojima, u skladu sa zakonom ili statutom dru{tva
skup{tina donosi posebne odluke ~iji pravni u~inak
uklju~uje izmjenu odgovaraju}ih odredaba statuta
dru{tva,
- donosi poslovnik ili poslovnike na prijedlog Nadzornog
odbora,
- donosi eti~ki kodeks na prijedlog Nadzornog odbora,
- odlu~uje o planu poslovanja, odnosno revidiranom planu
poslovanja u skladu sa Zakonom o javnim preduze}ima u
Federaciji Bosne i Hercegovine,
- odlu~uje o drugim pitanjima bitnim za poslovanje
dru{tva, u skladu sa zakonom.
C/ Mandat i naknada za rad
Predsjednik i ~lanovi skup{tine imenuju se na period od 4
(~etiri) godine uz mogu}nost ponovnog imenovanja u skladu sa
Zakonom.
Imenovane osobe imaju pravo na naknadu u skladu sa
Zakonom i uslovima utvr|enim op}im aktima preduze}a i ista }e
se ispla}ivati iz sredstava preduze}a.
D/ Op}i uslovi za imenovanje
Svi kandidati za pozicije u regularnom organu koji je predmet
ovog javnog oglasa moraju ispunjavati slijede}e op}e uslove:
a) da je dr`avljanin BiH,
b) da je stariji od 18 godina,
c) da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat
disciplinske mjere (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u
periodu od 2 godine prije dana objavljivanja upra`njenje
pozicije,
d) da se na njega ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne i
Hercegovine (da nisu pod optu`nicom Me|unarodnog
suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji),
e) da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak,
f) da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestup
koji je nespojiv sa du`no{}u u skup{tini, pet godina od
dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme
zatvorske kazne,
g) da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5.
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03),
h) da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti
ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u
Broj 86 - Stranica 154
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
organima vlasti u Federaciji BiH ("Slu`bene novine
Federacije BiH", broj 70/08),
i) da nema privatni finansijski interes u privrednom dru{tvu
(javnom preduze}u) u koje se kandidira u smislu ~lana 2.
ta~ke 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima u F BiH,
j) da nije lice kojem je pravosna`nom presudom suda
zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti privrednog dru{tva (javnog preduze}a) u koje se kandiduju,
k) da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje
poslova iz nadle`nosti Skup{tine.
E/ Posebni uslovi za imenovanje predsjednika i ~lanova
Skup{tine javnih preduze}a
Za imenovanje predsjednika i ~lanove odbora za reviziju
Javnih preduze}a kandidat treba da ima VII stepen dru{tvenog ili
tehni~kog smjera, najmanje jednu godinu radnog iskustva.
F/ Pored posebnih uslova, za Skup{tinu kandidati treba da:
a) u`ivaju ugled u lokalnoj zajednici,
b) posjeduju odgovaraju}e stru~no znanje iz oblasti za koju
se kandiduju,
c) nisu ~lanovi vi{e od jedne skup{tine,
d) posjeduju sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka,
e) posjeduju komunikacijske i organizatorske sposobnosti.
G/ Potrebni dokumenti
Uz prijavu na javni oglas kandidati su du`ni prilo`iti:
1. kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon,
2. uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od 6 mjeseci ili
ovjerenu kopiju CIPS-ove li~ne karte,
3. ovjerenu kopiju diplome,
4. uvjerenje o radnom iskustvu,
5. uvjerenje od poslodavca da nije otpu{ten iz slu`be kao
rezultat disciplinske mjere u periodu od 2 godine prije
objavljivanja oglasa ili ovjerenu Izjavu o navedenom,
6. ovjerenu Izjavu kojom dokazuju da ispunjavaju ostale
op}e uslove iz ta~aka d), g), h), i).
U roku od osam dana od dana imenovanja kandidat koji bude
kona~no imenovan za predsjednika ili ~lana skup{tine bit }e
du`an dostaviti sljede}u dokumentaciju:
1. uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak,
2. uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni
prestup nespojiv sa du`nosti skup{tini.
Kandidat je du`an prilikom apliciranja na javni oglas naglasiti
za koju poziciju i u kojem javnom preduze}u se kandidira.
Sa kandidatom koji bude ispunjavao sve potrebne uslove bit
}e obavljen intervju.
Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u odre|enom
roku od dana isteka roka za podno{enje prijava ne}e se uzeti u
razmatranje u daljem procesu imenovanja.
Svi kandidati koji budu stavljeni na listu bit }e pozvani na
intervju. Prilikom pozivanja kandidata na intervju svaki kandidat
mora ispuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje ili
mogu}nost koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slu~aju da
do|e do njegovog imenovanja.
Prije intervjua komisija mo`e tra`iti podatke od neposrednih
ranijih rukovodilaca preporuke o kandidatima.
Prilikom izbora uzet }e se u obzir priznanja i rezultati koje je
kandidat do sada stekao iz oblasti za koju se kandiduje.
U postupku kona~nog izbora prednost imaju kandidati koji u
potpunosti ispunjavaju op}e i posebne uslove i ve}i stepen stru~ne
spreme.
Nakon intervjua Komisija za izbor }e predlo`iti rang listu sa
najboljim kandidatima i dostaviti odgovornom javnom slu`beniku op}ine Banovi}i (Op}insko vije}e) na daljnje razmatranje i
kona~no imenovanje.
Kona~na imenovanja }e se objaviti u "Slu`benim novinama
Federacije BiH" ili Slu`benim novinama kantona, grada ili
op}ine.
Srijeda, 22. 10. 2014.
Bilo koji kandidat ili zainteresirana stranka mogu podnijeti
prigovor na kona~no imenovanje, ako smatraju da u procesu
imenovanja nisu ispo{tovani principi utvr|eni Zakonom o
ministarskim,Vladinim i drugim imenovanjima u FBiH.
Prigovor na kona~na imenovanja se podnosi odgovornom
javnom slu`beniku op}ine, a kopija se dostavlja Ombudsmenu za
ljudska prava BiH.
Javni oglas ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja u
"Slu`benim novinama Federacije BiH", dnevnom listu, slu`benoj
web stranici op}ine Banovi}i (www.opcina - banovici.com.ba) i
oglasnoj plo~i Op}ine Banovi}i.
Rok za podno{enje prijava ra~una se prema datumu objave
oglasa u glasilu koje zadnje objavi ovaj oglas.
Prijave sa svim tra`enim dokumentima dostaviti li~no ili
preporu~eno po{tom na adresu: Op}ina Banovi}i, ulica Alije
Dostovi}a br. 1, 75290 Banovi}i, sa naznakom "Prijava na oglas
za izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova skup{tine javnih
preduze}a" - NE OTVARAJ. Obrazac prijave mogu}e je preuzeti
na web stranici Op}ine Banovi}i (www.opcina-banovici.com.ba)
ili u [alter sali op}ine Banovi}i.
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u
razmatranje.
(Sl-1142-14-F)
DOM ZDRAVLJA STOLAC
Na temelju ~lanka 21. Statuta Doma zdravlja Stolac
("Slu`beni glasnik Op}ine Stolac", broj 2/12) i ~lanka 3. Odluke o
prodaji putni~kog vozila ravnatelja Doma zdravlja Stolac br.
802/14 od 14.10.2014. godine, ravnatelj Doma zdravlja Stolac
raspisuje
JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU
PUTNI^KOG MOTORNOG VOZILA
Pozivaju se sve zainteresirane pravne i fizi~ke osobe da
dostave pismene ponude za kupnju rabljenog putni~kog motornog vozila marke Volkswagen T4, u voznom stanju, god. proizvodne 2000, motor Diesel Euro 3, radni obujam motora 2370 ccm,
snage 55 KW, bijele boje, broj {asije WV2ZZZ70ZYH47906,
reg. oznaka 681-T-958.
Po~etna cijena vozila je 5.200 KM ispod koje vozilo ne mo`e
biti prodano.
Ponude dostavljati u zatvorenoj kuverti na adresu: Dom
zdravlja Stolac, ul. Kneza M. Vi{evi}a bb Stolac ili osobnom
dostavom na protokol najkasnije do 29.10.2014. do 11,30 sati. Na
kuverti nazna~iti ime i prezime, adresu i broj telefona, te naziv
poduze}a (za pravne osobe) ponuditelja, s naznakom: "Ne
otvaraj".
Na javnom nadmetanju mogu sudjelovati ponuditelji koji na
ime jamstva uplate nov~ane iznose od 10% vrijednosti po~etne
cijene vozila.
Ponuda treba sadr`avati to~an naziv vozila, ponu|enu cijenu
izra`enu broj~ano i slovima i potpisanu, te dokaz o uplati na ime
jamstva, te podatke o ra~unu ponuditelja radi povrata novca na
ime jamstva. Sve tro{kove oko prijenosa vozila snosi kupac.
Nepravodobne ponude ne}e se razmatrati.
Uplate izvr{iti na `irora~un 3382702200004363 kod
UniCredit banke d.d. Mostar s naznakom: "Jamstvo za sudjelovanje na javnom pozivu".
Ponuditelju koji bude izabran kao najpovoljniji upla}ena
sredstva na ime jamstva bit }e ura~unata u kupoprodajnu cijenu, a
ponuditeljima ~ija ponuda ne bude prihva}ena nov~ana sredstva
bit }e vra}ena najkasnije u roku od 5 dana potpisivanja
kupoprodajnog ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem, a
navedena (pet) dana ra~unaju}i od dana otvaranja ponude.
Ako najpovoljniji ponuditelj ne sklopi kuproprodajni ugovor
u navedenom roku, smatra se da je odustao od kupnje te gubi
pravo na povrat jamstva upla}enih sredstava, a kupcem se
progla{ava sljede}i najpovoljniji ponuditelj koji je sudjelovao u
javnom pozivu.
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Putni~ko vozilo mo`e se pogledati svakim radnim danom od
10,00 do 12,00 sati u Domu zdravlja Stolac. Kontakt osoba Dario
[utalo, tel. 036/858-060.
Javno otvaranje ponuda izvr{iti }e se dana 29.10.2014. godine
(srijeda) u 12:00 sati u prostorijama Doma zdravlja Stolac.
S ponuditeljem koji bude izabran kao najpovoljniji na
natje~aju za predmetno vozilo sklopiti }e se kupoprodajni ugovor,
a uplate treba izvr{iti prije preuzimanja vozila.
Ostali uvjeti bit }e definirani kupoprodajnim ugovorom.
(Sl-1146/14-F)
OP]INA BREZA
Na osnovu Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za dodjelu
nov~anih sredstava porodicama ~iji su stambeni objekti na
podru~ju op}ine Breza o{te}eni ili uni{teni usljed prirodne
nesre}e broj 01/2-05-2509/2014 od 09.10.2014. godine, Uredbe o
kriterijima za dodjelu sredstava za otklanjanje posljedica prirodne
nesre}e i obnovu podru~ja zahva}enih prirodnom nesre}om
("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 66/14), Kriterija za
raspodjelu sredstava odobrenih od Fonda za pomo} nastradalim
podru~jima od prirodne nesre}e na teritoriji F BiH broj
01-2-05-2472/14 od 03.10.2014. godine na koje je Op}insko
vije}e dalo saglasnost zaklju~kom broj 01/1-02-2477/14 od
03.10.2014. godine i Uputstva o provo|enju javnog konkursa,
bli`im kriterijima i dokumentaciji neophodnoj za ostvarivanje
prava na dodjelu sredstava, broj 01/2-05-2508/14 od 09.10.2014.
godine, op}inski na~elnik, dana 13.10.2014. godine, raspisuje
JAVNI KONKURS
I. Predmet Javnog konkursa
Predmet ovog Javnog konkursa je dodjela nov~anih sredstava
za pomo} porodicama ~iji su stambeni objekti o{te}eni ili
uni{teni, a koja su Op}ini Breza dozna~ena od Federalnog fonda
za pomo} nastradalim podru~jima od prirodne nesre}e na teritoriji
Federacije BiH, Odlukom broj 01-14-10/14 od 04.09.2014.
godine u iznosu od od 37.975,75 KM.
Sredstva }e se raspore|ivati prema Kriterijima za raspodjelu
sredstava, broj 01-2-05-2472/14 od 03.10.2014. godine, na koje
je Op}insko vije}e dalo saglasnost zaklju~kom broj
01/1-02-2477/14 od 03.10.2014. godine i Uputstvom o
provo|enju javnog konkursa, bli`im kriterijima i dokumentaciji
neophodnoj za ostvarivanja prava za dodjelu nov~anih sredstava,
broj 01/2-05-2508/14 od 09.10.2014. godine.
II. Korisnici sredstava
Korisnici prava na nov~anu pomo}, lica ~iji su objekti
o{te}eni ili uni{teni usljed prirodne nesre}e moraju ispunjavati
sljede}e op}e uslove:
- Da je lice dr`avljanin BiH;
- Da je u vrijeme prirodne nesre}e progla{ene Odlukom o
progla{enju stanja prirodne nesre}e na podru~ju
Federacije BiH, koje su prouzrokovale poplave na
podru~ju Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije
BiH", broj 37/14) imao imovinu na podru~ju op}ine
Breza, odnosno bio vlasnik ili posjednik stambenog
objekta o{te}enog ili uni{tenog prirodnom nesre}om;
- Da je odlukom nadle`ne komisije utvr|en nastanak {tete
na stambenom objektu i da je {teta prouzrokovana
prirodnom nesre}om;
- Lica koja su u vrijeme progla{enja stanja prirodne nesre}e
u op}ini Breza bila trajno nastanjena u objektu koji je
predmet o{te}enja;
- Da imaju prijavljeno mjesto prebivali{ta na podru~ju
op}ine Breza na dan progla{enja stanja prirodne nesre}e;
- Da su u vrijeme prirodne nesre}e bili pravni ili fakti~ki
vlasnici stambenog objekta zahva}enog prirodnom
nesre}om.
Op}i uslovi moraju biti kumulativno ispunjeni.
Pravo na pomo} mo`e ostvariti samo jedna osoba iz
pripadaju}eg doma}instva vlasnika objekta o{te}enog u toj mjeri
Broj 86 - Stranica 155
da nije siguran za stanovanje ili djelomi~no o{te}enog stambenog
objekta na dan progla{enja prirodne nesre}e 15.05.2014. godine.
Ako zgrada ima vi{e suvlasnika i vi{e doma}instava, pravo na
pomo} po odredbama ovog Uputstva mo`e ostvariti samo jedan
od suvlasnika.
III. Kriteriji
Prioritet za dodjelu sredstava za sanaciju i izgradnju
stambenih objekata imaju vlasnici objekata koji nisu sigurni za
stanovanje i koji su iseljeni iz istih, te }e se shodno tome
raspodjela sredstava u omjeru 1/3 ukupno odobrenih sredstava
dodijeliti linearno licima koja su iseljena iz stambenih objekata, a
2/3 preostalih sredstava }e se dodijeliti procentualno od
dozna~enih sredstava vlasnicima ili korisnicima stambenih
objekata koji su pretrpili djelimi~na o{te}enja.
IV. Uslovi konkursa i dokumentacija
Da bi ostvarili pravo na dodjelu nov~anih sredstava,
podnosioci zahtjeva du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju:
1. Prijavu na Javni konkurs sa li~nim podacima (ime,
prezime, ime oca, jedinstveni mati~ni broj, adresa na koju
}e se dostavljati pismena Komisije i kontakt telefon).
Prijavni obrazac mo`e se preuzeti na {alteru informacija u
Centru za pru`anje usluga gra|anima Op}ine Breza - {alter sala;
2. Dokaz o dr`avljanstvu (ovjerena kopija li~ne karte ili
uvjerenje o dr`avljanstvu);
3. Dokaz o vlasni{tvu na uni{tenom ili o{te}enom
stambenom objektu na podru~ju Op}ine Breza na dan
progla{enja prirodne nesre}e (odobrenje za gra|enje ili
posjedovni list);
4. Potvrda Slu`be civilne za{tite o o{te}enju ili uni{tenju
stambenog objekta usljed prirodne nesre}e;
5. Ovjerena Izjava podnosioca prijave da je u momentu
nastanka prirodne nesre}e `ivio u stambenom objektu;
6. Potvrda MZ kojom se potvr|uje da je podnosilac zahtjeva
na dan 15.05.2014. godine `ivio u stambenom objektu za
~iju sanaciju tra`i nov~ana sredstva.
Dokaze pod ta~kom 4. pribavit }e Konkursna komisija po
slu`benoj du`nosti, a ostale dokaze }e dostaviti podnosilac
prijave uz prijavu.
V. Mjesto i rok za dostavu prijave na konkurs
Zainteresovani za dodjelu nov~anih sredstava po ovom
konkursu du`ni su podnijeti prijavni obrazac na Javni konkurs uz
dostavljanje dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje
uslova po konkursu. Prijave podnijeti na adresu Op}ine Breza
Komisiji za provo|enje Javnog konkursa za dodjelu nov~anih
sredstava za pomo} porodicama ~iji su stambeni objekti o{te}eni
ili uni{teni usljed prirodne nesre}e u roku od 15 dana ra~unaju}i
od dana kada je Javni konkurs objavljen u "Slu`benim novinama
Federacije BiH", dnevnom listu "Oslobo|enje", na Oglasnoj plo~i
u Centru za pru`anje usluga gra|anima - {alter sala Op}ine Breza,
na oglasnim plo~ama MZ na podru~ju podru~ju Op}ine Breza, te
na web stranici Op}ine Breza www.opcinabreza.ba.
Prijavni obrazac i prate}u dokumentaciju dostaviti u jednoj
zape~a}enoj koverti, preporu~enom po{iljkom ili li~no, na
adresu:
Op}ina Breza
Komisija za provo|enje Javnog konkursa za dodjelu nov~anih
sredstava za pomo} porodicama ~iji su stambeni objekti o{te}eni
usljed prirodne nesre}e
Breza, ulica Bogumilska br. 1 - 71 370 Breza
Sa naznakom:
"ZA KONKURSNU KOMISIJU - Prijava na Javni konkurs za
dodjelu nov~anih sredstava, ne otvarati".
Prijave predate/pristigle nakon navedenih rokova ne}e se
razmatrati.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Broj 86 - Stranica 156
VI. Rok za dono{enje odluke o odabiru korisnika za dodjelu
nov~ane pomo}i
Ovaj rok ne mo`e biti du`i od 15 dana od dana zatvaranja
Javnog konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i
prijave podnosilaca zahtjeva koji ne ispunjavaju op}e uslove
tra`ene ovim Javnim konkursom, ne}e se uzeti u razmatranje.
VII. Za dodatne informacije mo`ete se obratiti na telefon:
032/786-020 centrala Op}ine Breza
Kontakt osobe: Huso Herco - pomo}nik na~elnika za civilnu
za{titu, telefon broj 786-055.
(Sl-1147/14-F)
SMANJENJE KAPITALA
Na osnovu ~lana 357. i 358. Zakona o privrednim dru{tvima,
Skup{tina dru{tva Gra|evinsko-trgova~ko i uslu`no privredno
dru{tvo "RIZO-INVEST" d.o.o. Zavidovi}i, dana 10.09.2014.
godine, jednoglasno je donijela
ODLUKU
O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRU[TVA
I
Ovom Odlukom vr{i se smanjenje osnovnog kapitala
Gra|evinsko-trgova~ko i uslu`no privredno dru{tvo "RIZO-INVEST" d.o.o. Zavidovi}i, upisano u Registar Op}inskog suda u
Zenici, broj MBS: 43-01-0226-09 (stari broj 1-3768), JIB:
4218270450008, upisano u Registar Op}inskog suda u Zenici.
II
Osnovni kapital Dru{tva koji iznosi 4.218.725,00 KM, i to u
novcu 2.100,00 KM i u stvarima 4.216.625,00 KM, smanjuje se
za iznos 4.159.025,00 KM u stvarima, tako {to Rid`al Rizo
povla~i svoj iznos u stvarima.
III
Nakon smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa ovom
Odlukom, osnovni kapital Dru{tva }e iznositi 2.100,00 KM u
novcu i 57.600,00 KM u stvarima {to ~ini 100%.
Udio ~lana Rid`al Rize }e iznositi u novcu 100,00 KM ili
0,17%.
Udio Rid`al Admira }e iznostiti u stvarima 57.600,00 KM i
novcu od 2.000,00 KM ili 99,83%.
IV
Ova Odluka }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije
BiH" i dostaviti registarskom sudu Op}inskog suda u Zenici.
V
Dru{tvo obavje{tava povjerioce da je spremno izmiriti svoje
obaveze ili za njih dati osiguranje.
Rok za podno{enje prijava povjerilaca je 8 dana od dana
objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja.
Predsjedavaju}i Skup{tine
Broj 01/2014
Rizo Rid`al, s. r.
(03-3-3030/14)
PROGLA[ENJE UMRLIM
Op}inski sud Bosanska Krupa objavljuje slijede}i
OGLAS
Kod ovog suda vodi se postupak po prijedlogu Mami} Ibrahima iz Vrhovske
Varo{ice Rijeka op{tina Bu`im za dokazivanja ~injenica: ro|enja i smrti mu sestre po
ocu D`ini} Fatime ro|. Mami} od oca Agana iz Bosanske Gradi{ke koje ro|enje
nepoznatog datuma, a umrla 1985. god. u Bosanskoj Gradi{ci, te i sahranjena na
mezarju Musala u Bos. Gradi{ci, a koja ~injenica smrti tog lica nije upisana u MKU
po zakonu.
Srijeda, 22. 10. 2014.
Poziva se svako lice koje o `ivotu i smrti imenovane ne{to zna da to javi ovom
sudu ili privremenom staratelju tog lica, [ari} Huseinu iz Bu`ima ul. 505. Vite{ke
24., koje sve u roku 30 dana ra~unaju}i od dana objave ovog oglasa.
U protivnom sud }e donijeti rje{enje kojim se prihvata kao dokazana ~injenica
smrti lica D`ini} Fatime ro|. Mami} od oca Agana iz Bos. Gradi{ke, a koje lice umrlo
1985. god. u Bosanskoj Gradi{ci, te u zemlji{nim knjigama k.o. Varo{ka Rijeka
pisano da ima imovinu na ime ]ordi} Agana Fatima.
Broj 18 0 V 025966 14 V
09. oktobra 2014. godine
Bosanska Krupa
(03-3-2986/14)
Op}inski sud u Livnu, Odjeljenje suda u Drvaru objavljuje slijede}i
OGLAS
Kod ovog suda vodi se postupak po predlagatelju Simo Trivunovi}, iz FUTOG,
ul. Rumena~ka br. 18 - Republika Srbija, radi progla{enja nestalog lica umrlim
TRIVUNOVI] KRSTANA, sin Pavla i majke Trivunovi} Stane, ro|ena Gvero,
ro|en 15.09.1905. god. u mjestu Gornje Peulje, op}ina Bosanko Grahovo, gdje je od
ro|enja do smrti `ivio u selu Gornje Peulje - B. Grahovo.
Poziva se svaka osoba koja o `ivotu imenovanog ne{to zna da se javi ovom
Sudu ili predlaga~u Simi Trivunovi} iz FUTOG, ul. Rumena~ka br. 18 - Rrpublika
Srbija, u roku od 3 mjeseca od dana objavljivanja oglasa. U protivnom }e nestali biti
progla{en umrlim.
Broj 68 1 V 005663 14 V
07. listopada 2014. godine
Drvar
(03-3-2996/14)
Op}inski sud u Zavidovi}ima, Odjeljenje u Maglaju, stru~ni saradnik Murti}
Senad, u vanparni~nom predmetu predlaga~a Nedi} An|e iz Bijeljine, radi
dokazivanja smrti Nedi} Dragomira sin Mirka iz Maglaja, Brezove Dane, na osnovu
~lana 65., a u vezi sa ~lanom 62. Zakona o vanparni~nom postupku FBiH ("Slu`bene
novine Federacije BiH", 2/98, 39/04), izdaje
OGLAS
Pozivaju se lica koja ne{to znaju o smrti Nedi} Dragomira sin Mirka iz Maglaja,
Brezove Dane, ro|en dana 08.10.1926. godine u mjestu Brezove Dane, Op}ina
Maglaj, posljednjeg prebivali{ta u Maglaju, Brezove Dane, navodno poginuo dana
15.12.1959. godine u Sarajevu, da se jave ovom Sudu u roku od 30 dana od dana
objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", nakon ~ega }e Sud
odlu~iti o prijedlogu.
Broj 42 1 V 007391 14 V
30. septembra 2014.godine
Maglaj
(03-3-3003/14)
Op}inski sud u Zavidovi}ima, Odjeljenje u Maglaju, stru~ni saradnik Murti}
Senad, u vanparni~nom predmetu predlaga~a Aliba{i} Anadi iz Doboj Juga,
Matuzi}i, radi dokazivanja smrti Aliba{i} ro|. Mu{i} Eme k}i Hasana iz Maglaja,
Mo{evac, na osnovu ~lana 65., a u vezi sa ~lanom 62. Zakona o vanparni~nom
postupku FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/98, 39/04), izdaje
OGLAS
Pozivaju se lica koja ne{to znaju o smrti Aliba{i} ro|. Mu{i} Eme k}i Hasana iz
Maglaja, Mo{evac, ro|ena u mjestu Mo{evac, op}ina Maglaj, posljednjeg
prebivali{ta u Maglaju, Mo{evac, navodno umrla dana 01.09.1992. godine u mjestu
Mo{evac, op}ina Maglaj, da se javi ovom Sudu u roku od 30 dana od dana
objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federcaije BiH", nakon ~ega }e Sud
odlu~iti o prijedlogu.
Broj 42 1 V 007941 14 V
30. septembra 2014. godine
Maglaj
(03-3-3004/14)
Op}inski sud u Bosanskoj Krupi ogla{ava slijede}i
OGLAS
Kod ovog suda vodi se postupak po prijedlogu Skenderovi} Hasana iz
Vrhovske op}ina Bu`im za dokazivanje smrti mu majke Skenderovi} Munire k}erke
Bajre.
Skenderovi} Munira k}erka Bajre i majke Kade, ro|ena 12.06.1929. godine
navodno umrla prirodnom smr}u 10.08.2014. god. u mjestu i lije~ili{tu Gata op}ina
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Biha}, te bez prijave smrti utvr|eno od ljekara sahranjena u mezarje Skenderovi} u
mjestu Vrhovska op}ina Bu`im, a koja ~injenica smrti tog lica na zakonit na~in nije
upisala u knjigu umrlih.
Poziva se svako lice koje o `ivotu i smrti imenovane ne{to zna da dojavi ovom
sudu ili privremenom staratelju k}erki joj [efi}i Be~i} iz Bu`ima, koje sve u roku 30
dana od dana objave ovog oglasa.
U protivnom sud }e donijeti rje{enje kojim se prihvata kao dokazana ~injenica
smrt lica Skenderovi} Munire na dan 10.08.2014. godine u mjestu Gata op}ina
Biha}a.
Broj 18 0V 026721 14 V
26. septembra 2014. godine
Bosanska Krupa
(03-3-3019/14)
Op}inski sud u ^apljini, stru~ni suradnik Bo`o [imunovi}, u pravnoj stvari
predlagatelja Luka Bo{kovi}, radi utvr|enja smrti za Vida Bo{kovi} ro|. Peri} k}i
Vide zastupanu po privremenom staratelju Branko Kom{o po rje{enju Centra za
socijalni rad Stolac broj 05-726/14 od 16.09.2014. g. na temelju ~lanka 65. Zakona o
izvanparni~nom postupku, izdaje sljede}i
OGLAS
Navodno umrla Vida Bo{kovi} ro|. Peri} k}i Vide ro|ena 23.04.1902.g. u
Poprati, Stolac s prebivali{tem u Crni}ima, Stolac, navodno je umrla dana
29.08.1992. godine u Crni}ima op}ina Stolac.
Poziva se navodno umrla Vida Bo{kovi} ro|. Peri} k}i Vide kao i bilo koja
druga osoba koja ima saznanje o kretanju iste poslije 29.08.1992. godine da se jave
Op}inski sud u ^apljini, soba br. 209.
Ukoliko se ne javi navodno umrla Vida Bo{kovi} ro|. Peri} k}i Vide ili bilo koja
druga osoba koja ima saznanje o kretanju iste poslije nadnevka smrti, a po isteku roka
od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH",
sud }e donijeti odluku po prijedlogu.
Broj 53 0 V 055347 14 V
14. listopada 2014. godine
^apljina
Broj 86 - Stranica 157
Hajdarevi} Memnune k}eri Kadrije iz Tuzle, sa zadnjim prebivali{tem u Tuzli,
trenutno nepoznatog prebivali{ta, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, vsp. 1.000,00
KM, donio je dana 08.10.2014. godine, slijede}i
OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Tu`enoj Hajdarevi} Memnuni k}eri Kadrije iz Tuzle, trenutno nepoznatog
prebivali{ta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Trajanovska Amiri, advokatu
iz Tuzle.
Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog
zastupnika koja }e vr{iti sve dok se tu`ene ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ
starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enim postavio staraoca.
Broj 32 0 P 168321 13 P
08. oktobra 2014. godine
Tuzla
(03-3-2967/14)
Op}inski sud u Zenici objavljuje sljede}i
OGLAS
Op}inski sud u Zenici, sudija Jasmina Omanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja
Ma{i} Nad`ija k}i Mehmeda iz Zenice, zastupana po punomo}niku Pivi} Nermini,
advokatu iz Zenice, protiv tu`enih Pulji} Mustafa sin Hasana iz Zenice i drugi, radi
utvr|enja i diobe zajedni~ke imovine, v.s. 2.000,00 KM.
Rje{enjem ovog suda broj 43 0 P 08553 07 P od 03.10.2014.godine, postavio je
Sud tu`enom Pulji} Mustafa sin Hasana privremenog zastupnika u li~nosti advokata
Alija Sinanovi} iz Zenice na temelju ~l. 296. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enog
nepoznato, a nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog
zastupnika tu`enika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice.
Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enog u postupku sve dok se
tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojavi pred Sudom, odnosno sve dok organ
starateljstva ne obavijest Sud da je postavio staratelja.
Broj 43 0 P 008553 07 P
03. oktobra 2014. godine
Zenica
(03-3-3040/14)
(03-3-2971/14)
Op}inski sud u Sarajevu, sudija Behija [iljak, u vanparni~nom predmetu
predlagatelja Doljan~i}-Vranac Aide, iz Sarajeva, zastupana po punomo}niku,
advokatu Br~aninovi} Ajdinu, iz Sarajeva, radi progla{enja nestalog lica umrlim
Vranac Seada, zastupan po posebnom staratelju Glibo Ameli, po Rje{enju Slu`be
socijalne za{tite Op}ine Novi Grad, Sarajevo, od dana 01.08.2014. godine, na
osnovu ~l. 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje sljede}i
Op}inski sud u Velikoj Kladu{i i to sudija Prlja~a Fuad u pravnoj stvari
tu`iteljice ]ufurovi} r. Keki} Smaile iz Male Kladu{e, koju zastupa punomo}nik
Veli} Suad advokat iz Velike Kladu{e, protiv tu`enih Bilajac Hasana sina Bajre,
Bilajac Vehaba sina Bajre, Bilajac Huseina sina Bajre, Keki} r. Bilajac Naze ud.
Be}ira, Bilajac Fate k}i Bajre, Bilajac Hanke k}i Bajre, Bilajac Bajrame k}i Bajre,
Bilajac Rahmana k}i Bajre, Ba{i} [erifa sina [erifa, Keki} Mehmeda sina Hase i
Keki} Hasana sina Osmana, te Keki} Ibrahima sina Hase iz Velike Kladu{e, radi
utvr|enja prava vlasni{tva na nekretninama, VS 1.000,00 KM, izvan ro~i{ta dana
kao gore izdaje ovaj
OGLAS
Rje{enjem ovog suda broj gornji na pripremnom ro~i{tu dana 21.08.2014.
godine tu`enima nepoznatog boravi{ta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi
advokata Milan Stokrp iz Velike Kladu{e.
Privremeni zastupnik ima u postupku za koji je postavljen sva prava i du`nosti
zakonskog zastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik vr{i sve dok se
tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojavi pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva
ne obavijesti Sud daje postavio staratelja.
OGLAS
NESTALI: Vranac Sead, sin Mehmeda i majke Ramize, ro|ene Novali}, sa
posljednjim prebivali{tem u Sarajevu, koji je nestao dana 10.09.1992. godine u
Sarajevu, od kada mu se gubi svaki trag.
Poziva se nestali Vranac Sead, kao i svako drugo lice koje zna bilo {ta o `ivotu i
kretanju nestalog poslije navedenog datuma nestanka da se javi u Op}inski sud u
Sarajevu, ul. [enoina br. 1, soba 18/prizemlje.
Ukoliko se ne javi Vranac Sead, kao i svako drugo lice koje zna bilo {ta o
kretanju nestalog poslije datuma nestanka, a po isteku roka od 90 dana od dana
objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", Sud }e donijeti
odluku po prijedlogu.
Broj 65 0 V 433741 14 V
10. oktobra 2014. godine
Sarajevo
Broj 23 0 P 019329 13 P
29. septembra 2014. godine
Velika Kladu{a
(O-998/14)
POSTAVLJENJE PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Brki} Emini, u pravnoj stvari Op}inski sud u
Tuzli, po sudiji Brki} Emini, u pravnoj stvari tu`itelja Mulaosmanovi} Hilme sin
Himze iz Tuzle, zastupan po punomo}niku Relji} Dragi, advokatu iz Tuzle, protiv
tu`enih prvo tu`enog Manovi} Seada sina Mehmeda iz Tuzle, zastupan po
punomo}niku Jusufovi} Refiku, advokatu iz Tuzle, drugo tu`ene Hajdarevi} ro|.
Saluhovi} Fatime, trenutno nepoznatog prebivali{ta, tre}e tu`ene Durgutovi} ro|.
Hajdarevi} Hanke, trenutno nepoznatog prebivali{ta, zastupane po privremenom
zastupniku Trajanovska Amiri, advokatu iz Tuzle, ~etvrto tu`enog Gaji} Radomira iz
Gornje Tuzle, peto tu`enog Gaji} Milorada iz [ida, Republika Srbija, i {esto tu`ene
(03-3-2974/14)
Op}inski sud u Velikoj Kladu{i i to sudija Prlja~a Fuad u pravnoj stvari tu`itelja
Obi} Bajram sin Ibrahima iz Velike Kladu{e Podzvizd, Kumarica koga zastupa
punomo}nik ^elebi} Fikret advokat iz N. Grada, protiv tu`enih Jusufovi} r. Obi}
Fata, Dizdarevi} Hata k}i Juse, Dizdarevi} Mahmut sin Juse, Obi} Jusuf sin Huseina,
Dizdarevi} r. Mustedanagi} Bajrama, Dizdarevi} Mehmed sin Mustafe, Top~agi} r.
Dizdarevi} Rasima, Dizdarevi} Ajka k}i Mustafe, Dizdarevi} r. Obi} Sa}ima, Obi}
Fatima k}i Osmana, Obi} Sa}a k}i Osmana, Obi} Nurija sin Osmana, Obi} Bajro sin
Ahmeta, Obi} Smail unuk Ahmeta, Obi} [erif unuk Ahmeta, Obi} Hasan sin Rame,
Obi} Red`o sin Rame, Obi} Zejna k}i Rame, Obi} Be}ir sin Mustafe, Obi} Han~a k}i
Mustafe, Obi} Alija ud. [abana, Obi} Zuhra k}i [abana, Obi} Hasan sin [erifa, Obi}
Emin sin [abana, Kantarevi} Bajro sin Muharema, Obi} Fehim sin [erifa, Obi}
Sulejman sin [erifa, Obi} Fadil sin [erifa, Dizdarevi} Fatima ud. Hasana, Dizdarevi}
Broj 86 - Stranica 158
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Srijeda, 22. 10. 2014.
Mehmed sin Hasana, Dizdarevi} Jasmina k}i Hasana, Dizdarevi} Emina k}i Hasana,
Obi} Izet sin Sulje, Obi} Ibrahim sin Sulje, Rizvi} R. Obi} Zehida k}i Sulje, Obi}
Suad sin Izeta, Obi} r. Keki} Amina k}i Red`e, Obi} Ned`ad k}i Fadila, Obi} Halid
sin Fadila, [akanovi} r. Obi} [erifa k}i Muharema, Ponjevi} Sead sin Bajre i Obi}
Sead sin Jusufa svi iz Kumarice, sada nepoznatog boravi{ta i Dizdarevi} Juso sin
Mustafe iz Velike Kladu{e, Obi} [erif sin [abana iz Velike Kladu{e, ]ufurovi}
]erima k}i [abana iz Male Kladu{e, Obi} Zlatko sin [erifa iz Velike Kladu{e,
Podzvizd, Dizdarevi} Jasmin sin Hasana iz Velike Kladu{e Podzvizd, Dizdarevi}
Jasmina k}i Hasana iz Velike Kladu{e Podzvizd, Pilipovi} r. Obi} Rifeta k}i Fadila iz
Male Kladu{e, Obi} Senad sin Jusufa iz Velike Kladu{e Podzvizd, Obi} ]amil sin
Rame iz Velike Kladu{e, Suljanovi} r. Obi} Hatid`a k}i Muharema iz Velike
Kladu{e, Podzvizd, Obi} Refik sin Nurije iz Velike Kladu{e Podzvizd, Obi} Elvis sin
Rasima iz Velike Kladu{e, Podzvizd, Obi} Kemal sin Rasima iz Velike
Kladu{e-Podzvizd, i Obi} Ismet sin Nurije iz Velike Kladu{e, Podzvizd, radi
utvr|enja prava vlasni{tva na nekretninama, VS 1.000,00 KM, izvan ro~i{ta dana
kao gore izdaje ovaj
protivnicima predlaga~a Jovanovi} ro|. Risti} Milke, Risti} Danice k}eri Krste,
Risti} Bogdana sina \or|e, Risti} Vojina sina \or|e i Me{i} [erife k}eri [erifa koji
su upisani kao suvlasnici u ZK ul. br. 9232 k.o. SP Te{anj, postavio je Rje{enjem br.
039-0-Dn-l4-000 249 od 30.09.2014. godine privremenog zastupnika u osobi
advokat Martin D`ido iz Jelaha, po{to su ozna~ena lica nepoznate adrese, a na
osnovu ~l. 296. stav 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku F BiH.
Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i du`nosti zakonskog
zastupnika, i ista }e izvr{avati do okon~anja postupka, sve dok se protivnici
predlaga~a ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, ili dok im organ
starateljstva ne postavi staratelja.
OGLAS
Rje{enjem ovog suda broj gornji od 09.07.2014. godine tu`enima nepoznatog
boravi{ta postavlja se privremeni zastupnik u osobi advokata Mu{i} Huseina iz
Velike Kladu{e. Privremeni zastupnik ima u postupku za koji je postavljen sva prava
i du`nosti zakonskog zastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik vr{i sve
dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojavi pred sudom, odnosno dok organ
starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staratelja.
OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Op}inski sud u Te{nju, rukovodilac zemlji{noknji`nog ureda Brki} Dijana, u
postupku predlaga~a Pilav Jusufa sina Osmana iz Te{nja, radi uspostave ZK ulo{ka,
protivnicima predlaga~a Mevi} ro|. Mudrov Emi, Mevi} Hediji k}eri Muharema,
Haki} ro|. Mevi} Delvi, Mevi} Ja{aru sinu Muharema, Mevi} ro|. Haki} Rukiji i
Mevi} Muji sinu Mustafe koji su upisani kao suvlasnici u ZK ul. br. 627 i 628 k.o. SP
Kalo{evi}, postavio je Rje{enjem br. 039-0-Dn- 14-000 526 od 30.09.2014.godine
privremenog zastupnika u osobi advokat Prnjavorac Fuad iz Te{nja, po{to su
ozna~ena lica nepoznate adrese, a na osnovu ~l. 296. stav 2. ta~ka 4. Zakona o
parni~nom postupku F BiH.
Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i du`nosti zakonskog
zastupnika, i ista }e izvr{avati do okon~anja postupka, sve dok se protivnici
predlaga~a ili njihovi punomo}nici ne pojave pred sudom, ili dok im organ
starateljstva ne postavi staratelja.
Broj 23 0 P 019108 13 P 2
29. septembra 2014. godine
Velika Kladu{a
(03-3-2975/14)
Op}inski sud u Velikoj Kladu{i, sutkinja Jasmina Miljkovi}, u pravnoj stvari
tu`itelja 1. Sadikovi} Zehide k}i Sulejmana `. um. Hilmije, 2. Sadikovi} Enesa sin
Hilmije, 3. Sadikovi} [erifa sin Hilmije, svi iz Velike Kladu{e, protiv tu`enih: 1.
Sejdi} Hase sin Mehe iz Turske, Sejdi} Kade k}i Mehe iz Turske, Sejdi} Alije k}i
Mehe iz Turske, Sejdi} D`ehve k}i Mehe iz Turske, Sadikovi}-Sejdi} Murat sin
Murata iz Todorova, Red`i} Ahme sin Sulejmana iz Todorova, Red`i} Omera sin
Sulejmana iz Todorova, Red`i} udov. Arifa Ajka iz Todorova, Red`i} Emina k}i
Arifa iz Todorova, Red`i} Nura k}i Arifa iz Todorova, Red`i} Hasan sin [abana iz
Todorova, Red`i} Ismet sin [abana iz Todorova, Mami} Samir iz ^aglice, Mami}
Ha{im iz ^aglice, Red`i} Hase iz Todorova, Red`i} Ulfeta iz Todorova, Red`i} Esad
iz Todorova, radi: utvr|enja vlasni{tva, vsp. 1.000,00 KM, vanraspravno dana
08.10.2014. godine, donio je
OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Rje{enjem ovog Suda br. 23 0 P 020032 13 P od 08.10.2014. godine, na osnovu
~l. 296. st. 1. 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku, u pravnoj stvari tu`itelja
Sadikovi} Zehide k}i Sulejmana `. um. Hilmije, Sadikovi} Enesa sin Hilmije,
Sadikovi} [erifa sin Hilmije, svi iz Velike Kladu{e, protiv tu`enih: l. Sejdi} Hase sin
Mehe iz Turske, Sejdi} Kade k}i Mehe iz Turske, Sejdi} Alije k}i Mehe iz Turske,
Sejdi} D`ehve k}i Mehe iz Turske, Sadikovi}-Sejdi} Murat sin Murata iz Todorova,
Red`i} Ahme sin Sulejmana iz Todorova, Red`i} Omera sin Sulejmana iz Todorova,
Red`i} udov. Arifa Ajka iz Todorova, Red`i} Emina k}i Arifa iz Todorova, Red`i}
Nura k}i Arifa iz Todorova, Red`i} Hasan sin [abana iz Todorova, Red`i} Ismet sin
[abana iz Todorova, Mami} Samir iz ^aglice, Mami} Ha{im iz ^aglice, Red`i} Hase
iz Todorova, Red`i} Ulfeta iz Todorova, Red`i} Esad iz Todorova, sada nepoznate
adrese, u ovoj pravnoj stvari postavlja se privremeni zastupnik u osobi advokat
Musi} Husein iz Velike Kladu{e.
Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene u
postupku sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno
dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enima postavio staratelja.
Broj 039-0-Dn-14-000 249
30. septembra 2014. godine
Te{anj
(03-3-3000/14)
Op}inski sud u Te{nju, izdaje slijede}i
Broj 039-0-Dn-14-000 526
30. septembra 2014. godine
Te{anj
(03-3-3001/14)
Op}inski sud u Te{nju, izdaje slijede}i
OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Op}inski sud u Te{nju, rukovodilac zemlji{noknji`nog ureda Brki} Dijana, u
postupku predlaga~a Hrvi} Mustafe sina Safeta iz Te{nja, radi uspostave ZK ulo{ka,
protivnicima predlaga~a ]ostovi} ro|. Salihba{i} Ajki, ]ostovi} Hajrudinu sinu
Saliha, ]ostovi} Hasanu sinu Saliha, ]ostovi} Fatimi `eni Hamzalije, Muminovi}
Hasanu sinu Muharema, Muminovi} Ibri sinu Muharema, Muminovi} Muharemu
sinu Muharema, Mujezinovi} ro|. Muminovi} Fatimi, Salki} Atifi rod. Muminovi} i
Kadu{i} rod. Muminovi} Havi koji su upisani kao suvlasnici u ZK ul. br. 234 k.o. SP
Ljetini}, postavio je Rje{enjem br. 039-0-Dn-14-000 362 od 30.09.2014. godine
privremenog zastupnika u osobi advokat Arif Mularifovi} iz Te{nja, po{to su
ozna~ena lica nepoznate adrese, a na osnovu ~l. 296. stav 2. Ta~ka 4. Zakona o
parni~nom postupku F BiH.
Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i du`nosti zakonskog
zastupnika, i ista }e izvr{avati do okon~anja postupka, sve dok se protivnici
predlaga~a ili njihovi punomo}nici ne pojave pred sudom, ili dok im organ
starateljstva ne postavi staratelja.
Broj 039-0-Dn-14-000 362
30. septembra 2014. godine
Te{anj
(03-3-3002/14)
Broj 23 0 P 020032 13 P
08. oktobra 2014. godine
Velika Kladu{a
(03-3-2984/14)
Op}inski sud u Te{nju, izdaje slijede}i
OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Op}inski sud u Te{nju, rukovodilac zemlji{noknji`nog ureda Brki} Dijana, u
postupku predlaga~a ]eman Izudina sina Miralema iz Miljanovaca, op}ina Te{anj
zastupanog po advokatu Bo{njak Berina iz Jelaha, radi uspostave ZK ulo{ka,
Op}inski sud u Velikoj Kladu{i i to sudija Prlja~a Fuad u pravnoj stvari tu`itelja
Kapi} r. Rizvi} Fatime k}i Hasana iz Velike Kladu{e, protiv tu`enih Rizvi} Mustafe
sina Sulje iz Velike Kladu{e, Rizvi} Sa}e k}i Sulje iz Velike Kladu{e, Keserovi}
Bajre sina Abde iz Velike Kladu{e, Keserovi} Ajke k}i Abde iz Velike Kladu{e,
Keserovi} Hate k}i Abde iz Velike Kladu{e, Keserovi} Fate k}i Abde iz Velike
Kladu{e, Rizvi} Zejne k}i Ibre iz Velike Kladu{e, Rizvi} Hasana sina Mehmeda iz
Velike Kladu{e, Rizvi} Safeta sina Bajre iz Velike Kladu{e, Rizvi} Velage sina Bajre
iz Velike Kladu{e, Rizvi} Age sina Bajre iz Velike Kladu{e, Ro{i} r. Rizvi} Bajrame
iz Velike Kladu{e, Rizvi} Juse sina Bajre iz Velike Kladu{e, Rizvi} r. Miski} Melke iz
Velike Kladu{e, Rizvi} Husejin sin Omera iz Velike Kladu{e, Rizvi} rod. Rami}
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Hature iz Velike Kladu{e, Rizvi} Saliha sina Mustafe iz Velike Kladu{e, Podzvizd,
Rizvi} r. Mustedanagi} Sulte iz Velike Kladu{e, Rizvi} Hasana sina Ibre iz Velike
Kladu{e, Rizvi} Ahmeta sina Ibre iz Velike Kladu{e, Rizvi} r. [tulanovi} (`. Bajre)
Hanke iz Velike Kladu{e, Rizvi} Hasana sina Juse iz Velike Kladu{e, Rizvi} Husejna
sina Juse iz Velike Kladu{e, Rizvi} Bajre sina Juse iz Velike Kladu{e, Rizvi} Mustafe
sina Juse iz Velike Kladu{e, Rizvi} Zlate k}i Mumina iz Velike Kladu{e, Rizvi}
Drage k}i Mume iz Velike Kladu{e, Podzvizd, Rizvi} [erifa sina Bajre iz Velike
Kladu{e, Podzvizd, Rizvi} Bajre sina Hasana iz Velike Kladu{e, Rizvi} Sule sina
Juse iz Velike Kladu{e, Rizvi} r. Mustedanagi} Ajke k}i Mehe iz Velike Kladu{e,
Podzvizd, Zdjelar Luke sin \ukana iz Velike Kladu{e, Podzvizd, Rizvi} Muje sina
Selima iz Velike Kladu{e, Rizvi} Hasana sina Ahmeta iz Velike Kladu{e, Lati} Sulje
sina Ibre iz Velike Kladu{e, Lati} Fatime k}i Ibre iz Velike Kladu{e, Mala Kladu{a,
Lati} Ibre sina Mehe iz Velike Kladu{e, Mala Kladu{a, Rizvi} [erif sina Bajre iz
Velike Kladu{e, Podzvizd, Deli} r. Deli} Maide k}i Kemala iz Velike Kladu{e, Polje,
Zahirovi} Bejze k}i Selima iz Velike Kladu{e, Mala Kladu{a, Zahirovi} Fatime k}i
Selima iz Velike Kladu{e, Mala Kladu{a bb, Zahirovi} Fatime k}i Selima iz Velike
Kladu{e, Mala Kladu{a bb, Rizvi} ]erime k}i Ahmeta iz Velike Kladu{e, Rizvi}
[erif sin Ibre iz Velike Kladu{e, Rizvi} r. Ma{inovi} preud. Hu{idi} (nn) Hanke iz
Velike Kladu{e, Pajazetovi} r. Rizvi} (nn) [erife iz Velike Kladu{e, Rizvi} r.
Huremovi} (nn) Had`ire iz Velike Kladu{e, Rizvi} r. Didovi} (ud. Rame) Hanke iz
Velike Kladu{e, Rizvi} r. Dizdarevi} (`. Mehmeda) \ule iz Velike Kladu{e, Rizvi}
Be}ir sin Mehmeda iz Velike Kladu{e, Rizvi} Husejna sina Mehmeda iz Velike
Kladu{e, Rizvi} Mustafe sina Mehmeda iz Velike Kladu{e, Rizvi} Juse sina Omera iz
Velike Kladu{e, Pehli} r. Rizvi} (nn) ]erime iz Velike Kladu{e, ud. Rizvi} preud.
Keki}, r. Hod`i} (nn) Zeflije iz Velike Kladu{e, Mala Kladu{a, Rizvi} Sulejmana sina
Huseina iz Velike Kladu{e, Hu{idi} r. Rizvi} (nn) Fata iz Velike Kladu{e, Rizvi}
Mustafe sina Huseina iz Velike Kladu{e, Rizvi} D`emala sina Huseina iz Velike
Kladu{e, Hu{idi} r. Rizvi} (nn) \ulke iz Velike Kladu{e, Rizvi} r. Hod`i} (nn) Hanke
iz Velike Kladu{e, Rizvi} Mustafa sin Halila iz Velike Kladu{e, Rizvi} Zuhre k}i
Halila iz Velike Kladu{e, Rizvi} [erifa sina Halila iz Velike Kladu{e, Rizvi} Halila
sina Omera iz Velike Kladu{e, Rizvi} Red`epa sina Halila iz Velike Kladu{e, Pehli} r.
Rizvi} (nn) Sa}e iz Velike Kladu{e, Deli} r. Rizvi} (nn) Emine iz Velike Kladu{e,
Mala Kladu{a bb, Rizvi} Rasim sin Ibre iz Velike Kladu{e, Rizvi} Saliha sina Ibre iz
Velike Kladu{e, Rizvi} Hanife k}i Ibre iz Velike Kladu{e, Mr`ljak Omera sina
Hasana iz Velike Kladu{e, Velika Kladu{a bb, Mr`ljak Nure k}i Omera iz Velike
Kladu{e, Mr`ljak Zejne k}i Omera iz Velike Kladu{e, Rizvi} r. Pehli} (nn) Dervi{e iz
Velike Kladu{e, Rizvi} Hasnije k}i Hasana iz Velike Kladu{e, Rizvi} Mejre k}i
Hasana iz Velike Kladu{e, Poljana bb, Rizvi} Muharema sina Muhameda iz Velike
Kladu{e, Suljanovi} r. Rizvi} (nn) Fate iz Velike Kladu{e, Pehli} r. Rizvi} (nn) Srebre
iz Velike Kladu{e, Me{inovi} r. Rizvi} (nn) Eme iz Velike Kladu{e, Suljanovi} r.
Rizvi} (nn) Hasibe iz Velike Kladu{e, Rizvi} Bajrame k}i Hasana iz Velike Kladu{e,
Rizvi} r. Rahmanovi} (ud. Ahmeta) Zlata iz Velike Kladu{e, Rizvi} Alije sina
Ahmeta iz Velike Kladu{e, Rizvi} Adila sina Ahmeta iz Velike Kladu{e, Rizvi}
Hasana sina Ahmeta iz Velike Kladu{e, Rizvi} Mustafe sina Ahmeta iz Velike
Kladu{e, Mr`ljak r. Kapi} Bajrame iz Velike Kladu{e, Mr`ljak r. Suljanovi} Ajke iz
Velike Kladu{e, Mr`ljak Hasana sina Zarifa iz Velike Kladu{e, Mr`ljak Ale sina
Zarifa iz Velike Kladu{e, Mr`ljak Fatime k}i Zarifa iz Velike Kladu{e, Mr`ljak Zlate
k}i Zarifa iz Velike Kladu{e, Mr`ljak Razije k}i Zarifa iz Velike Kladu{e, Mr`ljak
Huseina sina Zarifa iz Velike Kladu{e, Mr`ljakSenije k}i Zarifa iz Velike Kladu{e,
Mr`ljak Sa}e k}i Zarifa iz Velike Kladu{e, Mr`ljak Rasima sina Zarifa iz Velike
Kladu{e, Pajazetovi} r. Rizvi} (nn) Hatid`e iz Velike Kladu{e, Pehli} r. Rizvi} (nn)
Srebre iz Velike Kladu{e, Hu{idi} r. Rizvi} (nn) Have iz Velike Kladu{e, Rizvi}
Sulejmana sina Husejina iz Velike Kladu{e, Rizvi} r. Mustedanagi} Ajke k}i Mehe iz
Velike Kladu{e, Rizvi} Fatime k}i Mehe iz Velike Kladu{e, Obi} Zahide k}i Sulje iz
Velike Kladu{e, Rizvi} Red`epa sina Muhameda iz Velike Kladu{e, Rizvi} Arif sin
Muharema iz Velike Kladu{e, Rizvi} Mevlide k}i Muharema iz Velike Kladu{e,
Rizvi} Dervi{a sina Sulje iz Velike Kladu{e, Bosni} r. Suljanovi} (nn) Bejze iz Velike
Kladu{e, Suljanovi} Huseina sina [abana iz Velike Kladu{e, Keki} r. Suljanovi} (nn)
Eme iz Velike Kladu{e, Hu{idi} r. Suljanovi} (nn) Kadife iz Velike Kladu{e, Rizvi} r.
Suljanovi} (nn) Ajke iz Velike Kladu{e, Obi} r. Sulanovi} (nn) Hanke iz Velike
Kladu{e, Rizvi} Vahid sin Saliha iz Velike Kladu{e, Rahmanovi} r. Rizvi} Red`ife
k}i Saliha iz Velike Kladu{e, Rizvi} Fadile k}i Saliha iz Velike Kladu{e, Rizvi} Mejra
k}i Saliha iz Velike Kladu{e, Rizvi} Mejre k}i Saliha iz Velike Kladu{e, Miski}
Zehide k}i Emina iz Velike Kladu{e, Luki} Milo{a sina Mili}a iz Velike Kladu{e,
Rizvi} Drage k}i D`anana iz Velike Kladu{e, Rizvi} Hasiba sina Saliha iz Velike
Kladu{e, Suljanovi} Hasana sina [abana iz Velike Kladu{e, Suljanovi} Ale sina
[abana iz Velike Kladu{e, Suljanovi} Huseina sina [abana iz Velike Kladu{e,
Mr`ljak r. Suljanovi} Ajke k}i [abana iz Velike Kladu{e, Dizdarevi} r. Suljanovi}
(nn) Drage iz Velike Kladu{e, Pehli} r. Suljanovi} (nn) Fatime iz Velike Kladu{e,
Suljanovi} Ha{ima sina [abana iz Velike Kladu{e, Ponikve, Suljanovi} Kadife k}i
Broj 86 - Stranica 159
Sulje iz Velike Kladu{e, Ponikve, Suljanovi} Ajke k}i Sulje iz Velike Kladu{e,
Ponikve, Suljanovi} Hanke k}i Sulje iz Velike Kladu{e, Ponikve, Rizvi} Selima sina
Red`e iz Velike Kladu{e, Rizvi} Zlate k}i Red`e iz Velike Kladu{e, Rizvi} Ale sina
Red`e iz Velike Kladu{e, Rizvi} Fatime k}i Red`e iz Velike Kladu{e, Rizvi} Zarifa
sina Mustafe iz Velike Kladu{e, Rizvi} \ule k}i Suljana iz Velike Kladu{e, Obi} r.
Rizvi} (nn) Fatime iz Velike Kladu{e, Rizvi} Muharema sina Suljana iz Velike
Kladu{e, Rizvi} Hasana sina Suljana iz Velike Kladu{e, Rizvi} Sa}e k}i Mustafe iz
Velike Kladu{e, Rizvi} Ibrahima sina Huseina iz Velike Kladu{e, Karahod`i} r.
Rizvi} Hatid`e k}i Huseina iz Velike Kladu{e, Rizvi} Omera sina Huseina iz Velike
Kladu{e, Ra~inovi} r. Rizvi} Aj{e k}i Huseina iz Velike Kladu{e, Rizvi} r. Aliba{i}
(nn) Zeflije iz Velike Kladu{e, Me{inovi} r. Rizvi} (nn) D`emile iz Velike Kladu{e,
Mustedanagi} r. Rizvi} (nn) Bajrame iz Velike Kladu{e, Deskoj r. Rizvi} (nn)
]erima, Si~eva-Kosmet, Rizvi} Husein sin Mehe iz Velike Kladu{e, Rizvi} Ibrahim
sin Bajre iz Velike Kladu{e, Rizvi} r. Pajazetovi} (nn) Zehide iz Velike Kladu{e,
[tulanovi} r. Rizvi} (nn) Fatime iz Velike Kladu{e, Rizvi} Ibro sin Dervi{a iz Velike
Kladu{e, Hu{idi} r. Rizvi} (nn) Fate iz Velike Kladu{e, Rizvi} Mehmeda sina Dervi{a
iz Velike Kladu{e, Hegi} r. Rizvi} D`emile k}i Hege iz Velike Kladu{e, Rajnovac,
Rizvi} Zarifa sina Dervi{a iz Velike Kladu{e, Rizvi} Arifa sina Dervi{a iz Velike
Kladu{e, Rizvi} Selima sina Red`e iz Velike Kladu{e, Mustedanagi} r. Rizvi} (nn)
Suite iz Velike Kladu{e, Rizvi} Rasima sina Bege iz Velike Kladu{e, Rizvi} Red`e
sina Bege iz Velike Kladu{e, Kantarevi} Natko sina Osmana iz Velike Kladu{e,
Rizvi} Huseina sina D`anana iz Velike Kladu{e, Rizvi} Jusufa sina D`anana iz
Velike Kladu{e, Rizvi} Bajre sina Sulejmana iz Velike Kladu{e, Rizvi} Mustafe sina
Mustafe iz Velike Kladu{e, Rizvi} r. Suljanovi} (`. Osmana) Meka iz Velike Kladu{e,
Rizvi} [erifa k}i Osmana iz Velike Kladu{e, Rizvi} Senada sina Osmana iz Velike
Kladu{e, Rizvi} Mejre k}i Osmana iz Velike Kladu{e, Rizvi} Mevlide k}i Osmana iz
Velike Kladu{e, Bajramovi} Fatime k}i Sejde iz Velike Kladu{e, Rizvi} Red`ife k}i
Mehmeda iz Velike Kladu{e, Miljkovi}i bb, Aliba{i} r. Karali} Re{ide k}i [erifa iz
Velike Kladu{e, Karali} Zehide k}i [erifa iz Velike Kladu{e, Rizvi} Osmana sina
[erifa iz Velike Kladu{e, Rizvi} D`emile (snaha [erifa) iz Velike Kladu{e, Rizvi}
Senada (unuk [erifa) iz Velike Kladu{e, Rizvi} Ibre sina Mehmeda iz Velike
Kladu{e, Rizvi} Huseina sina Mehmeda iz Velike Kladu{e, Rizvi} Mehmeda sina
Mehmeda iz Velike Kladu{e, Rizvi} Huseina sina Mehmeda iz Velike Kladu{e,
Rizvi} Emine k}i Mehmeda iz Velike Kladu{e, Rizvi} Bejze k}i Mehmeda iz Velike
Kladu{e, Rizvi} r. Mustedanagi} Ajke k}i Mehmeda iz Velike Kladu{e, Rizvi}
Muharema sina Ajke iz Velike Kladu{e, Rizvi} Muharema sina Red`epa iz Velike
Kladu{e, Mustedanagi} r. Rizvi} Hate k}i Ajke iz Velike Kladu{e, Korelc r. Rizvi}
Emine k}i Ajke iz Velike Kladu{e, Rizvi} Ahmeta sina Ajke iz Velike Kladu{e,
Rizvi} [erifa sina Ajke iz Velike Kladu{e, Krasni} Drage k}i ]amila iz Velike
Kladu{e, Rizvi} Ibre sina ]amila, Kasumovi} Alije k}i ]amila iz Velike Kladu{e,
Grabovac bb, Rizvi} Fate k}i ]amila iz Velike Kladu{e, Rizvi} [erife k}i ]amila iz
Velike Kladu{e, Rizvi} Muhameda sina Mehmeda iz Velike Kladu{e, Polje bb,
Rizvi} Jusufa sina Bajre iz Velike Kladu{e, Rizvi} Hasana sina Bajre iz Velike
Kladu{e, Rizvi} Muje sina Bajre iz Velike Kladu{e, Rizvi} Smaila sina Bajre iz
Velike Kladu{e, Rizvi} Mustafe sina Bajre iz Velike Kladu{e, Rizvi} Zejne k}i Bajre
iz Velike Kladu{e, Rizvi} Zarif sina Sulejmana iz Velike Kladu{e, Rizvi} Subhije k}i
Sulejmana iz Velike Kladu{e, Rizvi} Mehe sina Sulejmana iz Velike Kladu{e, Rizvi}
Zlatana sina Sulejmana iz Velike Kladu{e, Rizvi} Zumrete k}i Sulejmana iz Velike
Kladu{e, Rizvi} Alije (ud. Sulejmana) iz Velike Kladu{e, Rizvi} Refika sina Hasana
iz Velike Kladu{e, Rizvi} Mehe sina Ibrahima iz Velike Kladu{e, Rizvi} Ibrahima
sina Hasana iz Velike Kladu{e, Obi} Izeta sina Sulje iz Velike Kladu{e, Obi}
Ibrahima sina Sulje iz Velike Kladu{e, Rizvi} Zehide k}i Sulje iz Velike Kladu{e,
Me{inovi} Hasib sin [abana iz Velike Kladu{e, Rizvi} Bege sina Bajre iz Velike
Kladu{e, Rizvi} Mustafe sina Bajre iz Velike Kladu{e Ponikve 77, Rizvi} Omera
sina Hasana iz Velike Kladu{e, Rizvi} Osmana sina Hasana iz Velike Kladu{e, Rizvi}
Mustafe sina Hasana iz Velike Kladu{e, Rizvi} Omera sina Hasana iz Velike Kladu{e,
Rizvi} Juse sina Hasana iz Velike Kladu{e, Rizvi} [erifa sina Hasana iz Velike
Kladu{e, Rizvi} Fatime k}i Hasana iz Velike Kladu{e, Rizvi} Mevlide k}i Hasana iz
Velike Kladu{e, Rizvi} Emina sina Zarifa iz Velike Kladu{e, Rizvi} Saliha sina Zarifa
iz Ljubljane, Crnu}e, Rizvi} Smaila sina Hasana iz Velike Kladu{e, Rizvi} Ismeta
sina Ahmeta iz Velike Kladu{e, Dervi{evi} Ismete k}i Ahmeta iz Velike Kladu{e,
[akanovi} Irme k}i Ahmeta iz Velike Kladu{e, Rizvi} Adile (udova Sulejmana) iz
Velike Kladu{e, Rizvi} r. Dizdarevi} Aleme (`. Omera) iz Velike Kladu{e, Rizvi}
Ahmeta sina Omera iz Velike Kladu{e, Rizvi} Huseina sina Omera iz Velike Kladu{e,
Rizvi} Juse sina Omera iz Velike Kladu{e, Rizvi} Hakije sina Omera iz Velike
Kladu{e, Mustedanagi} r. Rizvi} Fatme k}i Omera iz Velike Kladu{e, Rizvi} Hasana
sina Ha{ima iz Velike Kladu{e, Rizvi} Be{ira sina Ha{ima iz Velike Kladu{e, Kapi}
Hajrudina sina Mehe nepoznata adresa, Kapi} Osmana sina Bajre iz Velike Kladu{e,
Kapi} Red`e sina Omera iz Velike Kladu{e, Dizdarevi} Muje sina Mume iz Velike
Kladu{e, Be}irevi} Huse sina Mustafe iz Velike Kladu{e, Kapi} Bajre Bajro iz Velike
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Broj 86 - Stranica 160
Kladu{e, Kapi} Hatid`e k}i Bajre iz Velike Kladu{e, Kapi} Rasima sina Bajre iz
Velike Kladu{e, Kantarevi} Anisa sina Huse iz Velike Kladu{e, Rizvi} Hasana sina
Huse iz Velike Kladu{e, Rizvi} Dervi{a sina Huse iz Mrkonji} Grada, Rizvi} Mehe
sina Huse iz Velike Kladu{e, ]erimovi} r. Rizvi} Fate k}i Huse iz Velike Kladu{e,
Rizvi} Hasib sina Huse iz Velike Kladu{e, Rizvi} Red`ife k}i Huse iz Velike
Kladu{e, [akanovi} Mujo sin Mehe iz Velike Kladu{e, Dizdarevi} Mede sina Muje iz
Velike Kladu{e, Hu{idi} Bajrame (`. um. Red`e) iz Velike Kladu{e, Hegi} Red`ife
k}i Red`e iz Velike Kladu{e, Hu{idi} Rame sina Red`e izVelike Kladu{e, Hu{idi}
Mehmed sina Red`e iz Velike Kladu{e, [akanovi} Esme k}i Red`e iz Velike
Kladu{e, Hu{idi} Mirsada sina Red`e iz Velike Kladu{e, Rizvi} Alije sina Bajre iz
Velike Kladu{e, Keserovi} Abde sina Halila iz Velike Kladu{e, Keserovi} Red`e sina
Abde iz Velike Kladu{e, Rizvi} D`anana sina Juse iz Velike Kladu{e, Okanovi} Huse
sin Ahmeta iz Velike Kladu{e, Okanovi} Ferida sina Huse iz Velike Kladu{e,
Okanovi} Muhamed zv. Tale sin Mehmeda iz Velike Kladu{e, Okanovi} r.
Pajazetovi} (nn) Mejre iz Velike Kladu{e, Okanovi} Hasana sina Huse iz Velike
Kladu{e, Okanovi} Reufa k}i Omera iz Velike Kladu{e, Topi} r. Okanovi} Fatime
k}i Omera iz Velike Kladu{e, Okanovi} Aji{e k}i Omera iz Velike Kladu{e,
Okanovi} Muhameda sina [erifa iz Velike Kladu{e, Okanovi} Arifa sina Hasana iz
Velike Kladu{e, Okanovi} Fikreta sin Sulje iz Velike Kladu{e, Okanovi} Rifet sina
Sulje iz Velike Kladu{e, Okanovi} Muje sina Sulje iz Velike Kladu{e, Okanovi}
Hanke k}i Sulje iz Velike Kladu{e, Okanovi} Aj{e k}i Sulje iz Velike Kladu{e,
Okanovi} Alije sina Sulje iz Velike Kladu{e, Okanovi} Muhameda sina Sulje iz
Velike Kladu{e, Okanovi} Huseina sina Huse iz Velike Kladu{e, Okanovi} Ferida
sina Huse iz Velike Kladu{e, Okanovi} Hasiba sina Huse iz Velike Kladu{e, radi
utvr|ivanja prava vlasni{tva dosjelo{}u, VSP. 1.000,00 KM, izvan ro~i{ta dana kao
gore izdaje ovaj
OGLAS
Rje{enjem ovog suda broj gornji od 29.08.2014. godine tu`enima nepoznatog
boravi{ta Rizvi} Mustafe sina Sulje iz Velike Kladu{e, Rizvi} Sa}e k}i Sulje iz Velike
Kladu{e, Keserovi} Bajre sina Abde iz Velike Kladu{e, Keserovi} Ajke k}i Abde iz
Velike Kladu{e, Keserovi} Hate k}i Abde iz Velike Kladu{e, Keserovi} Fate k}i
Abde iz Velike Kladu{e, Rizvi} Zejne k}i Ibre iz Velike Kladu{e, Rizvi} Hasana sina
Mehmeda iz Velike Kladu{e, Rizvi} Safeta sina Bajre iz Velike Kladu{e, Rizvi}
Velage sina Bajre iz Velike Kladu{e, Rizvi} Age sina Bajre iz Velike Kladu{e, Ro{i} r.
Rizvi} Bajrame iz Velike Kladu{e, Rizvi} Juse sina Bajre iz Velike Kladu{e, Rizvi} r.
Miski} Melke iz Velike Kladu{e, Rizvi} Husejin sin Omera iz Velike Kladu{e, Rizvi}
rod. Rami} Hature iz Velike Kladu{e, Rizvi} Saliha sina Mustafe iz Velike Kladu{e,
Podzvizd, Rizvi} r. Mustedanagi} Suite iz Velike Kladu{e, Rizvi} Hasana sina Ibre iz
Velike Kladu{e, Rizvi} Ahmeta sina Ibre iz Velike Kladu{e, Rizvi} r. [tulanovi} (`.
Bajre) Hanke iz Velike Kladu{e, Rizvi} Hasana sina Juse iz Velike Kladu{e, Rizvi}
Husejna sina Juse iz Velike Kladu{e, Rizvi} Bajre sina Juse iz Velike Kladu{e, Rizvi}
Mustafe sina Juse iz Velike Kladu{e, Rizvi} Zlate k}i Mumina iz Velike Kladu{e,
Rizvi} Drage k}i Mume iz Velike Kladu{e, Podzvizd, Rizvi} [erifa sina Bajre iz
Velike Kladu{e, Podzvizd, Rizvi} Bajre sina Hasana iz Velike Kladu{e, Rizvi} Sule
sina Juse iz Velike Kladu{e, Rizvi} r. Mustedanagi} Ajke k}i Mehe iz Velike Kladu{e,
Podzvizd, Zdjelar Luke sin \ukana iz Velike Kladu{e, Podzvizd, Rizvi} Muje sina
Selima iz Velike Kladu{e, Rizvi} Hasana sina Ahmeta iz Velike Kladu{e, Lati} Sulje
sina Ibre iz Velike Kladu{e, Mala Kladu{a bb, Lati} Fatime k}i Ibre iz Velike
Kladu{e, Mala Kladu{a, Lati} Ibre sina Mehe iz Velike Kladu{e, Mala Kladu{a,
Rizvi} [erif sina Bajre iz Velike Kladu{e, Lati} Ibre sina Mehe iz Velike Kladu{e,
Mala Kladu{a, Rizvi} [erif sina Bajre iz Velike Kladu{e, Podzvizd, Deli} r. Deli}
Maide k}i Kemala iz Velike Kladu{e, Polje, Zahirovi} Bejze k}i Selima iz Velike
Kladu{e, Mala Kladu{a, Zahirovi} Fatime k}i Selima iz Velike Kladu{e, Mala
Kladu{a bb, Zahirovi} Fatime k}i Selima iz Velike Kladu{e, Mala Kladu{a bb, Rizvi}
]erime k}i Ahmeta iz Velike Kladu{e, Rizvi} [erif sin Ibre iz Velike Kladu{e, Rizvi}
r. Ma{inovi} preud. Hu{idi} (nn) Hanke iz Velike Kladu{e, Pajazetovi} r. Rizvi} (nn)
[erife iz Velike Kladu{e, Rizvi} r. Huremovi} (nn) Had`ire iz Velike Kladu{e, Rizvi}
r. Didovi} (ud. Rame) Hanke iz Velike Kladu{e, Rizvi} r. Dizdarevi} (`. Mehmeda)
\ule iz Velike Kladu{e, Rizvi} Be}ir sin Mehmeda iz Velike Kladu{e, Rizvi}
Husejna sina Mehmeda iz Velike Kladu{e, Rizvi} Mustafe sina Mehmeda iz Velike
Kladu{e, Rizvi} Juse sina Omera iz Velike Kladu{e, Pehli} r. Rizvi} (nn) ]erime iz
Velike Kladu{e, ud. Rizvi} preud. Keki}, r. Hod`i} (nn) Zeflije iz Velike Kladu{e,
Mala Kladu{a, Rizvi} Sulejmana sina Huseina iz Velike Kladu{e, Hu{idi} r. Rizvi}
(nn) Fata iz Velike Kladu{e, Rizvi} Mustafe sina Huseina iz Velike Kladu{e, Rizvi}
D`emala sina Huseina iz Velike Kladu{e, Hu{idi} r. Rizvi} (nn) \ulke iz Velike
Kladu{e, Rizvi} r. Hod`i} (nn) Hanke iz Velike Kladu{e, Rizvi} Mustafa sin Halila iz
Velike Kladu{e, Rizvi} Zuhre k}i Halila iz Velike Kladu{e, Rizvi} [erifa sina Halila
iz Velike Kladu{e, Rizvi} Halila sina Omera iz Velike Kladu{e, Rizvi} Red`epa sina
Halila iz Velike Kladu{e, Pehli} r. Rizvi} (nn) Sa}e iz Velike Kladu{e, Deli} r. Rizvi}
(nn) Emine iz Velike Kladu{e, Mala Kladu{a bb, Rizvi} Rasim sin Ibre iz Velike
Srijeda, 22. 10. 2014.
Kladu{e, Rizvi} Saliha sina Ibre iz Velike Kladu{e, Rizvi} Hanife k}i Ibre iz Velike
Kladu{e, Mr`ljak Omera sina Hasana iz Velike Kladu{e, Velika Kladu{a bb, Mr`ljak
Nure k}i Omera iz Velike Kladu{e, Mr`ljak Zejne k}i Omera iz Velike Kladu{e,
Rizvi} r. Pehli} (nn) Dervi{e iz Velike Kladu{e, Rizvi} Hasnije k}i Hasana iz Velike
Kladu{e, Rizvi} Mejre k}i Hasana iz Velike Kladu{e, Poljana bb, Rizvi} Muharema
sina Muhameda iz Velike Kladu{e, Suljanovi} r. Rizvi} (nn) Fate iz Velike Kladu{e,
Pehli} r. Rizvi} (nn) Srebre iz Velike Kladu{e, Me{inovi} r. Rizvi} (nn) Eme iz Velike
Kladu{e, Suljanovi} r. Rizvi} (nn) Hasibe iz Velike Kladu{e, Rizvi} Bajrame k}i
Hasana iz Velike Kladu{e, Rizvi} r. Rahmanovi} (ud. Ahmeta) Zlata iz Velike
Kladu{e, Rizvi} Alije sina Ahmeta iz Velike Kladu{e, Rizvi} Adila sina Ahmeta iz
Velike Kladu{e, Rizvi} Hasana sina Ahmeta iz Velike Kladu{e, Rizvi} Mustafe sina
Ahmeta iz Velike Kladu{e, Mr`ljak r. Kapi} Bajrame iz Velike Kladu{e, Mr`ljak r.
Suljanovi} Ajke iz Velike Kladu{e, Mr`ljak Hasana sina Zarifa iz Velike Kladu{e,
Mr`ljak Ale sina Zarifa iz Velike Kladu{e, Mr`ljak Fatime k}i Zarifa iz Velike
Kladu{e, Mr`ljak Zlate k}i Zarifa iz Velike Kladu{e, Mr`ljak Razije k}i Zarifa iz
Velike Kladu{e, Mr`ljak Huseina sina Zarifa iz Velike Kladu{e, Mr`ljak Senije k}i
Zarifa iz Velike Kladu{e, Mr`ljak Sa}e k}i Zarifa iz Velike Kladu{e, Mr`ljak Rasima
sina Zarifa iz Velike Kladu{e, Pajazetovi} r. Rizvi} (nn) Hatid`e iz Velike Kladu{e,
Pehli} r. Rizvi} (nn) Srebre iz Velike Kladu{e, Hu{idi} r. Rizvi} (nn) Have iz Velike
Kladu{e, Rizvi} Sulejmana sina Husejina iz Velike Kladu{e, Rizvi} r. Mustedanagi}
Ajke k}i Mehe iz Velike Kladu{e, Rizvi} Fatime k}i Mehe iz Velike Kladu{e, Obi}
Zahide k}i Sulje iz Velike Kladu{e, Rizvi} Red`epa sina Muhameda iz Velike
Kladu{e, Miljkovi}i bb, Rizvi} Arif sin Muharema iz Velike Kladu{e, Rizvi}
Mevlide k}i Muharema iz Velike Kladu{e, Rizvi} Dervi{a sina Sulje iz Velike
Kladu{e, Bosni} r. Suljanovi} (nn) Bejze iz Velike Kladu{e, Suljanovi} Huseina sina
[abana iz Velike Kladu{e, Keki} r. Suljanovi} (nn) Eme iz Velike Kladu{e, Hu{idi} r.
Suljanovi} (nn) Kadife iz Velike Kladu{e, Rizvi} r. Suljanovi} (nn) Ajke iz Velike
Kladu{e, Obi} r. Sulanovi} (nn) Hanke iz Velike Kladu{e, Rizvi} Vahid sin Saliha iz
Velike Kladu{e, Rahmanovi} r. Rizvi} Red`ife k}i Saliha iz Velike Kladu{e, Rizvi}
Fadile k}i Saliha iz Velike Kladu{e, Rizvi} Mejra k}i Saliha iz Velike Kladu{e, Rizvi}
Mejre k}i Saliha iz Velike Kladu{e, Miski} Zehide k}i Emina iz Velike Kladu{e,
Luki} Milo{a sina Mili}a iz Velike Kladu{e, Rizvi} Drage k}i D`anana iz Velike
Kladu{e, Rizvi} Hasiba sina Saliha iz Velike Kladu{e, Suljanovi} Hasana sina
[abana iz Velike Kladu{e, Suljanovi} Ale sina [abana iz Velike Kladu{e, Suljanovi}
Huseina sina [abana iz Velike Kladu{e, Mr`ljak r. Suljanovi} Ajke k}i [abana iz
Velike Kladu{e, Dizdarevi} r. Suljanovi} (nn) Drage iz Velike Kladu{e, Pehli} r.
Suljanovi} (nn) Fatime iz Velike Kladu{e, Suljanovi} Ha{ima sina [abana iz Velike
Kladu{e, Ponikve, Suljanovi} Kadife k}i Sulje iz Velike Kladu{e, Ponikve,
Suljanovi} Ajke k}i Sulje iz Velike Kladu{e, Ponikve, Suljanovi} Hanke k}i Sulje iz
Velike Kladu{e, Ponikve, Rizvi} Selima sina Red`e iz Velike Kladu{e, Rizvi} Zlate
k}i Red`e iz Velike Kladu{e, Rizvi} Ale sina Red`e iz Velike Kladu{e, Rizvi} Fatime
k}i Red`e iz Velike Kladu{e, Rizvi} Zarifa sina Mustafe iz Velike Kladu{e, Rizvi}
\ule k}i Suljana iz Velike Kladu{e, Obi} r. Rizvi} (nn) Fatime iz Velike Kladu{e,
Rizvi} Muharema sina Suljana iz Velike Kladu{e, Rizvi} Hasana sina Suljana iz
Velike Kladu{e, Rizvi} Sa}e k}i Mustafe iz Velike Kladu{e, Rizvi} Ibrahima sina
Huseina iz Velike Kladu{e, Karahod`i} r. Rizvi} Hatid`e k}i Huseina iz Velike
Kladu{e, Rizvi} Omera sina Huseina iz Velike Kladu{e, Ra~inovi} r. Rizvi} Aj{e k}i
Huseina iz Velike Kladu{e, Rizvi} r. Aliba{i} (nn) Zeflije iz Velike Kladu{e,
Me{inovi} r. Rizvi} (nn) D`emile iz Velike Kladu{e, Mustedanagi} r. Rizvi} (nn)
Bajrame iz Velike Kladu{e, Deskoj r. Rizvi} (nn) ]erima, Si~eva-Kosmet, Rizvi}
Husein sin Mehe iz Velike Kladu{e, Rizvi} Ibrahim sin Bajre iz Velike Kladu{e,
Rizvi} r. Pajazetovi} (nn) Zehide iz Velike Kladu{e, [tulanovi} r. Rizvi} (nn) Fatime
iz Velike Kladu{e, Rizvi} Ibro sin Dervi{a iz Velike Kladu{e, Hu{idi} r. Rizvi} (nn)
Fate iz Velike Kladu{e, Rizvi} Mehmeda sina Dervi{a iz Velike Kladu{e, Hegi} r.
Rizvi} D`emile k}i Hege iz Velike Kladu{e, Rajnovac, Rizvi} Zarifa sina Dervi{a iz
Velike Kladu{e, Rizvi} Arifa sina Dervi{a iz Velike Kladu{e, Rizvi} Selima sina
Red`e iz Velike Kladu{e, Mustedanagi} r. Rizvi} (nn) Suite iz Velike Kladu{e, Rizvi}
Rasima sina Bege iz Velike Kladu{e, Rizvi} Red`e sina Bege iz Velike Kladu{e,
Kantarevi} Natko sina Osmana iz Velike Kladu{e, Rizvi} Huseina sina D`anana iz
Velike Kladu{e, Rizvi} Jusufa sina D`anana iz Velike Kladu{e, Rizvi} Bajre sina
Sulejmana iz Velike Kladu{e, Rizvi} Mustafe sina Mustafe iz Velike Kladu{e, Rizvi}
r. Suljanovi} (`. Osmana) Meka iz Velike Kladu{e, Rizvi} [erifa k}i Osmana iz
Velike Kladu{e, Rizvi} Senada sina Osmana iz Velike Kladu{e, Rizvi} Mejre k}i
Osmana iz Velike Kladu{e, Rizvi} Mevlide k}i Osmana iz Velike Kladu{e,
Bajramovi} Fatime k}i Sejde iz Velike Kladu{e, Rizvi} Red`ife k}i Mehmeda iz
Velike Kladu{e, Miljkovi}i bb, Aliba{i} r. Karali} Re{ide k}i [erifa iz Velike
Kladu{e, Karali} Zehide k}i [erifa iz Velike Kladu{e, Rizvi} Osmana sina [erifa iz
Velike Kladu{e, Rizvi} D`emile (snaha [erifa) iz Velike Kladu{e, Rizvi} Senada
(unuk [erifa) iz Velike Kladu{e, Rizvi} Ibre sina Mehmeda iz Velike Kladu{e, Rizvi}
Huseina sina Mehmeda iz Velike Kladu{e, Rizvi} Mehmeda sina Mehmeda iz Velike
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Kladu{e, Rizvi} Huseina sina Mehmeda iz Velike Kladu{e, Rizvi} Emine k}i
Mehmeda iz Velike Kladu{e, Rizvi} Bejze k}i Mehmeda iz Velike Kladu{e, Rizvi} r.
Mustedanagi} Ajke k}i Mehmeda iz Velike Kladu{e, Rizvi} Muharema sina Ajke iz
Velike Kladu{e, Rizvi} Muharema sina Red`epa iz Velike Kladu{e, Mustedanagi} r.
Rizvi} Hate k}i Ajke iz Velike Kladu{e, Korelc r. Rizvi} Emine k}i Ajke iz Velike
Kladu{e, Rizvi} Ahmeta sina Ajke iz Velike Kladu{e, Rizvi} [erifa sina Ajke iz
Velike Kladu{e, Krasni} Drage k}i ]amila iz Velike Kladu{e, Rizvi} Ibre sina
]amila, Kasumovi} Alije k}i ]amila iz Velike Kladu{e, Grabovac bb, Rizvi} Fate k}i
]amila iz Velike Kladu{e, Rizvi} [erife k}i ]amila iz Velike Kladu{e, Rizvi}
Muhameda sina Mehmeda iz Velike Kladu{e, Polje bb, Rizvi} Jusufa sina Bajre iz
Velike Kladu{e, Rizvi} Hasana sina Bajre iz Velike Kladu{e, Rizvi} Muje sina Bajre
iz Velike Kladu{e, Rizvi} Smaila sina Bajre iz Velike Kladu{e, Rizvi} Mustafe sina
Bajre iz Velike Kladu{e, Rizvi} Zejne k}i Bajre iz Velike Kladu{e, Rizvi} Zarif sina
Sulejmana iz Velike Kladu{e, Rizvi} Subhije k}i Sulejmana iz Velike Kladu{e,
Rizvi} Mehe sina Sulejmana iz Velike Kladu{e, Rizvi} Zlatana sina Sulejmana iz
Velike Kladu{e, Rizvi} Zumrete k}i Sulejmana iz Velike Kladu{e, Rizvi} Alije (ud.
Sulejmana) iz Velike Kladu{e, Rizvi} Refika sina Hasana iz Velike Kladu{e, Rizvi}
Mehe sina Ibrahima iz Velike Kladu{e, Rizvi} Ibrahima sina Hasana iz Velike
Kladu{e, Obi} Izeta sina Sulje iz Velike Kladu{e, Obi} Ibrahima sina Sulje iz Velike
Kladu{e, Rizvi} Zehide k}i Sulje iz Velike Kladu{e, Me{inovi} Hasib sin [abana iz
Velike Kladu{e, Rizvi} Bege sina Bajre iz Velike Kladu{e, Rizvi} Mustafe sina Bajre
iz Velike Kladu{e , Rizvi} Omera sina Hasana iz Velike Kladu{e, Rizvi} Osmana sina
Hasana iz Velike Kladu{e, Rizvi} Mustafe sina Hasana iz Velike Kladu{e, Rizvi}
Omera sina Hasana iz Velike Kladu{e, Rizvi} Juse sina Hasana iz Velike Kladu{e,
Rizvi} [erifa sina Hasana iz Velike Kladu{e, Rizvi} Fatime k}i Hasana iz Velike
Kladu{e, Rizvi} Mevlide k}i Hasana iz Velike Kladu{e, Rizvi} Emina sina Zarifa iz
Velike Kladu{e, Rizvi} Saliha sina Zarifa iz Ljubljane, Crnu}e, Rizvi} Smaila sina
Hasana iz Velike Kladu{e, Rizvi} Ismeta sina Ahmeta iz Velike Kladu{e, Dervi{evi}
Ismete k}i Ahmeta iz Velike Kladu{e, [akanovi} Irme k}i Ahmeta iz Velike Kladu{e,
Rizvi} Adile (udova Sulejmana) iz Velike Kladu{e, Rizvi} r. Dizdarevi} Aleme (`.
Omera) iz Velike Kladu{e, Rizvi} Ahmeta sina Omera iz Velike Kladu{e, Rizvi}
Huseina sina Omera iz Velike Kladu{e, Rizvi} Juse sina Omera iz Velike Kladu{e,
Rizvi} Hakije sina Omera iz Velike Kladu{e, Mustedanagi} r. Rizvi} Fatme k}i
Omera iz Velike Kladu{e, Rizvi} Hasana sina Ha{ima iz Velike Kladu{e, Rizvi}
Be{ira sina Ha{ima iz Velike Kladu{e, Kapi} Hajrudina sina Mehe nepoznata adresa,
Kapi} Osmana sina Bajre iz Velike Kladu{e, Kapi} Red`e sina Omera iz Velike
Kladu{e, Dizdarevi} Muje sina Mume iz Velike Kladu{e, Be}irevi} Huse sina
Mustafe iz Velike Kladu{e, Kapi} Bajre Bajro iz Velike Kladu{e, Kapi} Hatid`e k}i
Bajre iz Velike Kladu{e, Kapi} Rasima sina Bajre iz Velike Kladu{e, Kantarevi}
Anisa sina Huse iz Velike Kladu{e, Or~eva Luka bb, Rizvi} Hasana sina Huse iz
Velike Kladu{e, Rizvi} Dervi{a sina Huse iz Mrkonji} Grada, Rizvi} Mehe sina Huse
iz Velike Kladu{e, ]erimovi} r. Rizvi} Fate k}i Huse iz Velike Kladu{e, Vrnogra~ka
Slapnica, Rizvi} Hasib sina Huse iz Velike Kladu{e, Rizvi} Red`ife k}i Huse iz
Velike Kladu{e, [akanovi} Mujo sin Mehe iz Velike Kladu{e, Or~eva Luka bb,
Dizdarevi} Mede sina Muje iz Velike Kladu{e, Hu{idi} Bajrame (`. um. Red`e) iz
Velike Kladu{e, Hegi} Red`ife k}i Red`e iz Velike Kladu{e, Vrnogra~ bb, Hu{idi}
Rame sina Red`e izVelike Kladu{e, Hu{idi} Mehmed sina Red`e iz Velike Kladu{e,
[akanovi} Esme k}i Red`e iz Velike Kladu{e, Or~eva Luka bb, Hu{idi} Mirsada sina
Red`e iz Velike Kladu{e, Rizvi} Alije sina Bajre iz Velike Kladu{e, Keserovi} Abde
sina Halila iz Velike Kladu{e, Keserovi} Red`e sina Abde iz Velike Kladu{e, Rizvi}
D`anana sina Juse iz Velike Kladu{e, Okanovi} Huse sin Ahmeta iz Velike Kladu{e,
Okanovi} Ferida sina Huse iz Velike Kladu{e, Okanovi} Muhamed zv. Tale sin
Mehmeda iz Velike Kladu{e, Okanovi} r. Pajazetovi} (nn) Mejre iz Velike Kladu{e,
Okanovi} Hasana sina Huse iz Velike Kladu{e, Okanovi} Reufa k}i Omera iz Velike
Kladu{e, Topi} r. Okanovi} Fatime k}i Omera iz Velike Kladu{e, Okanovi} Aji{e k}i
Omera iz Velike Kladu{e, Okanovi} Muhameda sina [erifa iz Velike Kladu{e,
Okanovi} Arifa sina Hasana iz Velike Kladu{e, Okanovi} Fikreta sin Sulje iz Velike
Kladu{e, Trnovi, Okanovi} Rifet sina Sulje iz Velike Kladu{e, Okanovi} Muje sina
Sulje iz Velike Kladu{e, Okanovi} Hanke k}i Sulje iz Velike Kladu{e, Okanovi} Aj{e
k}i Sulje iz Velike Kladu{e, Okanovi} Alije sina Sulje iz Velike Kladu{e, Okanovi}
Muhameda sina Sulje iz Velike Kladu{e, Okanovi} Huseina sina Huse iz Velike
Kladu{e, Okanovi} Ferida sina Huse iz Velike Kladu{e, Okanovi} Hasiba sina Huse
iz Velike Kladu{e, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva dosjelo{}u, VSP. 1.000,00 KM,
postavlja se privremeni zastupnik u osobi advokata Suad Veli} iz Velike Kladu{e.
Privremeni zastupnik ima u postupku za koji je postavljen sva prava i du`nosti
zakonskog zastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik vr{i sve dok se
Broj 86 - Stranica 161
tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojavi pred sudom, odnosno dok organ starateljstva
ne obavijesti sud da je postavio staratelja.
Broj 23 0 P 011227 10 P
10. oktobra 2014. godine
Velika Kladu{a
(03-3-3009/14)
Op}inski sud u Velikoj Kladu{i i to sudija Prlja~a Fuad u pravnoj stvari tu`itelja
JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o Velika Kladu{a, koga zastupa punomo}nik
Kajtezovi} Amir dipl. pravnik, zaposlenik protiv tu`enih \uri} r. Vranje{ (nn)
Ranka, Vranje{ Ljubo sin Cvijana, Vranje{ Milan sin Cvijana, Vranje{ Bosiljka k}i
Cvijana, Velja~i} Osman sin [erifa, Karaji} Huse sin Rame, Deli} r. Karaji} Fata,
Dizdarevi} r. Karaji} Bejha, Karaji} Smail sin Hase, Osmanagi} r. Karaji} Zejna k}i
Hase, Keserovi} r. Karaji} Fatima k}i Hase, Alagi} Mehmed sin Muje, Alagi} Omer
sin Muje, Alagi} Bajrama k}i Muje, Krivoku}a Milo{ sin Jovana, Dizdarevi} Alije
k}i Ejde, Dizdarevi} Bejza k}i Ejde, Keserovi} Muma k}i [erifa, Pajazetovi} Fate,
Obi} r. Pajazetovi} Fatima k}i Mehmeda, Mehurovi} r. Pajazetovi} Arifa k}i
Mehmeda, Velja~i} (nn) Osman, Karaji} Huse sin Rame, Karaji} Bajro sin Hasana,
Karaji} Meho sin Hasana, Karaji} Red`ifa, Rahmanovi} [aban sin Mehmeda,
Velja~i} r. Hod`i} Hatid`e k}i Mustafe, Velja~i} Hasan sin Zarifa, Velja~i} Fadila k}i
Zarifa, Velja~i} Nura k}i Zarifa, Karaji} (nn) Arifa, Velja~i} Aida k}i Osmana,
Velja~i} Haris sin Osmana, Mahi} Ibro sin Alije, Mahi} Be{ir sin Alije, Dizdarevi}
Hasan sin Alije, Mahi} Fahret sin Hasana, Mahi} Hasan sin Alije, Mahi} r.
Dizdarevi} (nn) Ajka, Mahi} (nn) ]erima, Reki} (nn) Medina, Reki} (nn) Emina,
Reki} Fatima k}i Hasana, Reki} Ibrahim sin Hasana, Reki} Sulejman sin Hasana,
Reki} (nn) Zlata, Reki} (nn) D`emila, Reki} Meho sin [abana, Reki} Izet sin [abana,
Reki} Aziz sin [abana, Dizdarevi} (nn) Bajrama, Dizdarevi} (nn) Emina, Dizdarevi}
r. Pa{i} (nn) Fata, Dizdarevi} (nn) Fata, Dizdarevi} Tehvida k}i Muhameda,
Dizdarevi} Zehida k}i Muhameda, Dizdarevi} (nn) Ismet, Dizdarevi} (Nurija sin
Huseina, Dizdarevi} r. Miljkovi} (nn) Arifa, Dizdarevi} (nn) Bejha, Okanovi} Halil
sin Ale, Okanovi} Salih sin Ale, Okanovi} D`afer sin Ale, Okanovi} (nn) Fata,
Okanovi} (nn) Zlata, Rizvi} (nn) Alija, Rahmanovi} (nn) Adila, Halilagi} Sabina k}i
Ahmeta i Okanovi} Besim sin Ahmeta, te Okanovi} Ha{ima sina Ahmeta iz Velike
Kladu{e, Karaji} Osman sin Hase iz Velike Kladu{e, Alagi} Adil sin Muje iz Velike
Kladu{e, Velja~i} Muharem sin [erifa iz Velike Kladu{e- nasljednika supruga
Velja~i} Mevlida `. Muharema i Velja~i} Senad sin Muharema, Velja~i} Senada k}i
Muharema, Velja~i} Suada `. um. Suada sina Muharema, Velja~i} Dinko sin um
Suada i Velja~i} Dinela k}i um. Suada, svi iz Velike Kladu{e, Velja~i} Fadil sin Zarifa
iz Velike Kladu{e, Velja~i} [erif sin Zarifa iz Velike Kladu{e, Pajazetovi} Hasan sin
Mehmeda iz Velike Kladu{e, Velja~i} Ra{ida k}i Ra{ida iz Velike Kladu{e, Velja~i}
Zarif sin Osmana, ]irkin r. Velja~i} Alma k}i Osmana iz Velike Kladu{e, Velja~i}
Hasan sin Osmana iz Velike Kladu{e, Pajazetovi} Sead sin Ha{ima iz Velike Kladu{e,
Dizdarevi} Rasim sin Hasana, Dizdarevi} Ibrahim sin Be}e iz Velike Kladu{e,
Dizdarevi} (nn) Fadila iz Velike Kladu{e, Dizdarevi} Muhamed sin Muhameda iz
Velike Kladu{e, Nuhanovi} Selim sin Fehima iz Velike Kladu{e, Keserovi} Huse sin
Mehmeda iz Velike Kladu{e, Keserovi} Huse sin Muje iz Velike Kladu{e, Keserovi}
Huse sin [erif iz Velike Kladu{e, Dizdarevi} Dragan sin Nurije iz Velike Kladu{e,
U`i~anin Asima k}i Ahmeta iz Velike Kladu{e, Okanovi} Esma k}i Ahmeta iz Velike
Kladu{e i Okanovi} Lejla k}i Ahmeta iz Velike Kladu{e, radi utvr|enja prava
vlasni{tva na nekretninama, VSP. 1.000,00 KM, izvan ro~i{ta dana kao gore objavio
je ovaj
OGLAS
Rje{enjem ovog suda broj gornji od 08.09.2014. godine tu`enima nepoznatog
\uri} r. Vranje{ (nn) Ranka, Vranje{ Ljubo sin Cvijana, Vranje{ Milan sin Cvijana,
Vranje{ Bosiljka k}i Cvijana, Velja~i} Osman sin [erifa, Karaji} Huse sin Rame,
Deli} r. Karaji} Fata, Dizdarevi} r. Karaji} Bejha, Karaji} Smail sin Hase, Osmanagi}
r. Karaji} Zejna k}i Hase, Keserovi} r. Karaji} Fatima k}i Hase, Alagi} Mehmed sin
Muje, Alagi} Omer sin Muje, Alagi} Bajrama k}i Muje, Krivoku}a Milo{ sin Jovana,
Dizdarevi} Alije k}i Ejde, Dizdarevi} Bejza k}i Ejde, Keserovi} Muma k}i [erifa,
Pajazetovi} Fate, Obi} r. Pajazetovi} Fatima k}i Mehmeda, Mehurovi} r. Pajazetovi}
Arifa k}i Mehmeda, Velja~i} (nn) Osman, Karaji} Huse sin Rame, Karaji} Bajro sin
Hasana, Karaji} Meho sin Hasana, Karaji} Red`ifa, Rahmanovi} [aban sin
Mehmeda, Velja~i} r. Hod`i} Hatid`e k}i Mustafe, Velja~i} Hasan sin Zarifa, Velja~i}
Fadila k}i Zarifa, Velja~i} Nura k}i Zarifa, Karaji} (nn) Arifa, Velja~i} Aida k}i
Osmana, Velja~i} Haris sin Osmana, Mahi} Ibro sin Alije, Mahi} Be{ir sin Alije,
Dizdarevi} Hasan sin Alije, Mahi} Fahret sin Hasana, Mahi} Hasan sin Alije, Mahi}
r. Dizdarevi} (nn) Ajka, Mahi} (nn) ]erima, Reki} (nn) Medina, Reki} (nn) Emina,
Reki} Fatima k}i Hasana, Reki} Ibrahim sin Hasana, Reki} Sulejman sin Hasana,
Reki} (nn) Zlata, Reki} (nn) D`emila, Reki} Meho sin [abana, Reki} Izet sin [abana,
Reki} Aziz sin [abana, Dizdarevi} (nn) Bajrama, Dizdarevi} (nn) Emina, Dizdarevi}
Broj 86 - Stranica 162
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
r. Pa{i} (nn) Fata, Dizdarevi} (nn) Fata, Dizdarevi} Tehvida k}i Muhameda,
Dizdarevi} Zehida k}i Muhameda, Dizdarevi} (nn) Ismet, Dizdarevi} Nurija sin
Huseina, Dizdarevi} r. Miljkovi} (nn) Arifa, Dizdarevi} (nn) Bejha, Okanovi} Halil
sin Ale, Okanovi} Salih sin Ale, Okanovi} D`afer sin Ale, Okanovi} (nn) Fata,
Okanovi} (nn) Zlata, Rizvi} (nn) Alija, Rahmanovi} (nn) Adila, Halilagi} Sabina k}i
Ahmeta i Okanovi} Besim sin Ahmeta, te Okanovi} Ha{ima sina Ahmeta iz Velike
Kladu{e, Karaji} Osman sin Hase iz Velike Kladu{e, Alagi} Adil sin Muje iz Velike
Kladu{e, Velja~i} Muharem sin [erifa iz Velike Kladu{e-nasljednika supruga
Velja~i} Mevlida `. Muharema i Velja~i} Senad sin Muharema, Velja~i} Senada k}i
Muharema, Velja~i} Suada `. um. Suada sina Muharema, Velja~i} Dinko sin um.
Suada i Velja~i} Dinela k}i um. Suada, svi iz Velike Kladu{e, Velja~i} Fadil sin Zarifa
iz Velike Kladu{e, Velja~i} [erif sin Zarifa iz Velike Kladu{e, Pajazetovi} Hasan sin
Mehmeda iz Velike Kladu{e, Velja~i} Ra{ida k}i Ra{ida iz Velike Kladu{e, Velja~i}
Zarif sin Osmana, ]irkin r. Velja~i} Alma k}i Osmana iz Velike Kladu{e, Velja~i}
Hasan sin Osmana iz Velike Kladu{e, Pajazetovi} Sead sin Ha{ima iz Velike Kladu{e,
Dizdarevi} Rasim sin Hasana, Dizdarevi} Ibrahim sin Be}e iz Velike Kladu{e,
Dizdarevi} (nn) Fadila iz Velike Kladu{e, Dizdarevi} Muhamed sin Muhameda iz
Velike Kladu{e, Nuhanovi} Selim sin Fehima iz Velike Kladu{e, Keserovi} Huse sin
Mehmeda iz Velike Kladu{e, Keserovi} Huse sin Muje iz Velike Kladu{e, Keserovi}
Huse sin [erif iz Velike Kladu{e, Dizdarevi} Dragan sin Nurije iz Velike Kladu{e,
U`i~anin Asima k}i Ahmeta iz Velike Kladu{e, Okanovi} Esma k}i Ahmeta iz Velike
Kladu{e i Okanovi} Lejla k}i Ahmeta iz Velike Kladu{e, radi utvr|enja prava
vlasni{tva na nekretninama, VSP. 1.000,00 KM, postavlja se privremeni zastupnik u
osobi advokata Veli} Suad iz Velike Kladu{e.
Privremeni zastupnik ima u postupku za koji je postavljen sva prava i du`nosti
zakonskog zastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik vr{i sve dok se
tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojavi pred sudom, odnosno dok organ starateljstva
ne obavijesti sud da je postavio staratelja.
Broj 23 0 P 006167 13 P 3
10. oktobra 2014. godine
Velika Kladu{a
(03-3-3011/14)
Op{tinski sud u Zenici, po sudiji Rankici Jerkovi} na osnovu ~lana 298. Zakona
o parni~nom postupku, dana 09.10.2014. g. izdao je
OGLAS
U predmetu Op{tinskog suda u Zenici broj 43 0 P 096646 13 P u pravnoj stvari
tu`itelja [abi} Mehmedalije iz Zenice zastupanog po punomo}niku Hrusti} Alminu,
advokatu iz Zenice (u daljem tekstu: tu`itelj), protiv tu`enog Neimarlija Elmina, sada
nepoznatog boravi{ta radi naknade materijalne {tete vsp. 4.872,00 KM postavlja se u
ovom postupku privremeni zastupnik u li~nosti Petri} Sr|ana, advokata iz Zenice,
budu}i je tu`eni nepoznatog boravi{ta a nema punomo}nika u ovoj pravnoj stvari te
bi redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo, tako da bi
za stranke mogle nastati {tetne posljedice.
Prema ~lanu 297. stav 2. Zakona o parni~nom postupku privremeni zastupnik
obavljat }e prava i du`nosti u tom svojstvu sve dok se tu`eni Neimarlija Elmina ili
njegov punomo}nik ne pojavi pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti Sud da je tu`enom Neimarlija Elminu postavio staratelja.
Ovaj oglas se objavljuje u "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benim
novinama ZE- DO kantona" i na oglasnoj plo~i Op{tinskog suda u Zenici.
Broj 43 0 P 096646 13 P
09. oktobra 2014. godine
Zenica
(03-3-3013/14)
Op}inski sud u Velikoj Kladu{i, sutkinja Jasmina Miljkovi}, u pravnoj stvari
tu`iteljice Miljkovi} Nurzekije ro|. Karaji} k}i Omera, Velika Kladu{a, zastupana po
punomo}niku adv. Stokrp Milanu iz Velike Kladu{e, protiv tu`enih: 1. Karaji} zv.
Sadikovi} (Selim) Zejna iz Velike Kladu{e, 2. Karaji} Omer, Velika Kladu{a, 3.
Karaji}-Sadikovi} Huse sin Huse, Velika Kladu{a, 4. Sadikovi}-Karaji} (Suljo)
Alije-Zejna, 5. ]ejvanovi} ro|. Karaji} Kadifa iz Velike Kladu{e, 6. Gra~anin Huse
Hasan iz Tuka, Velika Kladu{a, 7. Karaji} Sulejmana D`eha iz Polja, Velika Kladu{a,
8. Karaji} (`ena um. Sulejmana) Alema iz Polja, Velika Kladu{a, 9. Karaji}
Sulejmana Ramo iz Polja, Velika Kladu{a, 10. Karaji} Sulejmana Suljo iz Polja,
Velika Kladu{a, 11. Karaji} Sulejmana Osman iz Polja, Velika Kladu{a, 12. Karaji}
Sulejmana Hase iz Polja, Velika Kladu{a, 13. Karaji} Sulejmana Aziza iz Polja,
Velika Kladu{a, 14. Karaji} Hasana Zilka iz Polja, Velika Kladu{a, 15. Karaji}
Hasana Ferid, 16. Pajazetovi} Hasana Bejza iz Velike Kladu{e, 17. Ro{i} Alije Ferid
iz Nepeka, 18. Deli} ro|. Karaji} Mustafe Alije iz Polja bb, 19. Grahovi} ro|. Karaji}
Mustafe Adila iz Polja bb, 20. Abdagi} ro|. Karaji} Mustafe Zejna iz Polja bb, 21.
Srijeda, 22. 10. 2014.
Karaji} Mustafe Husein iz Polja bb, 22. Karaji} unuk Mustafe Osman iz Polja, 23.
Karaji} unuk Mustafe Osman iz Polja, 24. Karaji} unuk Mustafe Mustafa iz Polja, 25.
Karaji} snaha Mustafe Hasiba iz Polja bb, 26. Karaji} Rame Adil iz Polja bb, 27.
Karaji} Abdije D`emila iz Polja bb, 28. Karaji} (Abdije) Sa}a iz Polja, 29. Karaji}
(Abdije) Muhamed iz Polja, Velika Kladu{a, 30. Karaji} (Abdije) Mustafa iz Polja,
Velika Kladu{a, 31. Karaji} (Hasan) Meho iz Polja, Velika Kladu{a, 32. Karaji}
([aban) Kada iz Polja, Velika Kladu{a, 33. Pilipovi} (Munira) Zejna iz Polja, Velika
Kladu{a, 34. Karaji} (Muste) \ula iz Polja, Velika Kladu{a, 35. Karaji} (Selim) Huse
iz Polja, Velika Kladu{a, 36. @ali} (Slim) Zehida, Trn bb, 37. ]erimovi} (k}i Aziza)
Suada iz Jankovca, 38. Buljuba{i} (Aziz) Sanela iz Pe}igrada, 39. Karaji} (Aziz)
Suad iz Polja, Velika Kladu{a, 40. @ali} ro|. Karaji} Velije Hanka iz Polja, 41.
Velja~i} ro|. Karaji} (Velija) [erifa iz Polja, Velika Kladu{a, 42. Dautovi} ro|.
Karaji} (Velija) Dervi{a iz Male Kladu{e, 43. Karaji} (Alija) Fikret iz Polja, Velika
Kladu{a, 44. Karaji} (`. D`ebe) Hasnija Polje, Velika Kladu{a, 45. Karaji} (D`ebe)
Nisveta Polje, Velika Kladu{a, 46. Paji} (D`ebe) Fikreta Polje, Velika Kladu{a, 47.
Karaji} (D`ebe) Fikret Polje, Velika Kladu{a, 48. Karaji} (D`ebe) Rifeta Polje,
Velika Kladu{a, 49. Velja~i} Mustafe Mehmed iz Velike Kladu{e, 50. Karaji}
Mumina Ahmet iz Velike Kladu{e, 51. Karaji} Huse Ramo iz Polja Velika Kladu{a,
52. Keserovi} Osmana Mustafa Velika Kladu{a, 53. Mujagi} Fehima Dervi{ iz
Todorova, 54. Karaji} (Meho) Hasan, Velika Kladu{a, 55. Karaji} (Meho) Zuhra,
Polje, Velika Kladu{a, 56. Karaji} (Meho) Hasib, Polje, Velika Kladu{a, 57. Karaji}
ro|. Okanovi} Zejna iz Polja, 58. Karaji} Alage Mevlida iz Polja, 59. Karaji} Alage
Husan iz Polja, 60. Karaji} Alage Husein iz Polja, 61. Keserovi} Huseina Mehmed iz
Trnova, 62. Velja~i} Ale Kada iz Polja, 63. Okanovi} ro|. Fazli} Emina iz
Marjanovca, 64. Karaji} Ha{im Ned`ad iz Velike Kladu{e, 65. Karaji} Ha{im Minka
iz Velike Kladu{e, 66. Deli} ro|. Karaji} Alija iz Polja, 67. Grahovi} ro|. Karaji}
Adila iz Polja, 68. Abdagi} ro|. Karaji} Mustafe Zejna iz Cazina, 69. Karaji} (unuk
Mustafe) Fikreta iz Polja, Velika Kladu{a, 70. Karaji} (unuka Mustafe) Hasiba iz Polja, Velika Kladu{a, 71. Karaji} (Abdije) Alija iz Polja, Velika Kladu{a, 72. Karaji}
(Mejre) Mumin, Velika Kladu{a, 73. Karaji} (Mejre) Hasib, Polje, Velika Kladu{a,
74. Dizdarevi} (Mejre) Zuhra iz Polja, 75. Karaji} snaha Mejre Zlatija iz Velike
Kladu{e, 76. Karaji} Ned`ad (unuk Mejre) iz Velike Kladu{e, 77. Karaji} Minka
(unuka Mejre) iz Velike Kladu{e, 78. Keserovi} (Hasib) Zlatko, Polje, Velika
Kladu{a, 79. Keserovi} (Hasib) Hilmija, Polje, Velika Kladu{a, 80. Keserovi} (unuk
Hasibe) Ned`ad, Polje, Velika Kladu{a, 81. Keserovi} (unuk Hasibe) Senad, Polje,
Velika Kladu{a, 82. Gra~anin (Remzija-Remza) Rasima iz Velike Kladu{e, 83.
Karaji} (Muste) \ula iz Polja, 84. Karaji} (Slim) Huse iz Polja, 85. Doli} Alije
Natko, `ivi u Austriji, 86. Doli} Alije Asim, `ivi u Austriji, 87. Doli} Alije Zuhdija,
D. Vidovska, 88. Mu{i} ro|. Doli} Azize iz Vidovske, boravi u inostranstvu,, 89.
Nadarevi} Alije Asima, `ivi u inostranstvu, 90. Tralje{i} Alije Adila `. Zlatka ro|.
Doli} iz Dolova, Vrnogra~, 91. Karaji} Razija k}i Rame iz Polja, 92. Hasanagi}
Minka k}i Azize, Mekote bb, 93. Keserovi} Azize Be}ir, Polje bb, 94. Mujagi}
Nisveta k}i Azize, Velika Kladu{a, radi: utvr|enja vlasni{tva, vsp. 1. 000,00 KM,
vanraspravno dana 14. 10. 2014. godine donio je
OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Rje{enjem ovog suda br. 23 0 P 018623 13 P od 13. 10. 2014. godine, na osnovu
~l. 296. st. 1. 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku, u pravnoj stvari tu`iteljice
Miljkovi} Nurzekije ro|. Karaji} k}i Omera, Velika Kladu{a, zastupana po
punomo}niku adv. Stokrp Milanu iz Velike Kladu{e, protiv tu`enih 1. Karaji} zv.
Sadikovi} (Selim) Zejna iz Velike Kladu{e, 2. Karaji} Omer, Velika Kladu{a, 3.
Karaji}-Sadikovi} Huse sin Huse, Velika Kladu{a, 4. Sadikovi}-Karaji} (Suljo)
Alije-Zejna, 5. ]ejvanovi} ro|. Karaji} Kadifa iz Velike Kladu{e, 6. Gra~anin Huse
Hasan iz Tuka, Velika Kladu{a, 7. Karaji} Sulejmana D`eha iz Polja, Velika Kladu{a,
8. Karaji} (`ena um. Sulejmana) Alema iz Polja, Velika Kladu{a, 9. Karaji}
Sulejmana Ramo iz Polja, Velika Kladu{a, 10. Karaji} Sulejmana Suljo iz Polja,
Velika Kladu{a, 11. Karaji} Sulejmana Osman iz Polja, Velika Kladu{a, 12. Karaji}
Sulejmana Hase iz Polja, Velika Kladu{a, 13. Karaji} Sulejmana Aziza iz Polja,
Velika Kladu{a, 14. Karaji} Hasana Zilka iz Polja, Velika Kladu{a, 15. Karaji}
Hasana Ferid iz Polja bb, 16. Pajazetovi} Hasana Bejza iz Velike Kladu{e, 17. Ro{i}
Alije Ferid iz Nepeka, 18. Deli} ro|. Karaji} Mustafe Alije iz Polja bb, 19. Grahovi}
ro|. Karaji} Mustafe Adila iz Polja bb, 20. Abdagi} ro|. Karaji} Mustafe Zejna iz
Polja bb, 21. Karaji} Mustafe Husein iz Polja bb, 22. Karaji} unuk Mustafe Osman iz
Polja, 23. Karaji} unuk Mustafe Osman iz Polja, 24. Karaji} unuk Mustafe Mustafa iz
Polja, 25. Karaji} snaha Mustafe Hasiba iz Polja bb, 26. Karaji} Rame Adil iz Polja
bb, 27. Karaji} Abdije D`emila iz Polja bb, 28. Karaji} (Abdije) Sa}a iz Polja, 29.
Karaji} (Abdije) Muhamed iz Polja, Velika Kladu{a, 30. Karaji} (Abdije) Mustafa iz
Polja, Velika Kladu{a, 31. Karaji} (Hasan) Meho iz Polja, Velika Kladu{a, 32.
Karaji} ([aban) Kada iz Polja, Velika Kladu{a, 33. PiIipovi} (Munira) Zejna iz Polja,
Velika Kladu{a, 34. Karaji} (Muste) \ula iz Polja, Velika Kladu{a, 35. Karaji}
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
(Selim) Huse iz Polja, Velika Kladu{a, 36. @ali} (Slim) Zehida, Trn bb, 37.
]erimovi} (k}i Aziza) Suada iz Jankovca, 38. Buljuba{i} (Aziz) Sanela iz Pe}igrada,
39. Karaji} (Aziz) Suad iz Polja, Velika Kladu{a, 40. @ali} ro|. Karaji} Velije Hanka
iz Polja, 41. Velja~i} ro|. Karaji} (Velija) [erifa iz Polja, Velika Kladu{a, 42.
Dautovi} ro|. Karaji} (Velija) Dervi{a iz Male Kladu{e, 43. Karaji} (Alija) Fikret iz
Polja, Velika Kladu{a, 44. Karaji} (`. D`ebe) Hasnija Polje, Velika Kladu{a, 45.
Karaji} (D`ebe) Nisveta Polje, Velika Kladu{a, 46. Paji} (D`ebe) Fikreta Polje,
Velika Kladu{a, 47. Karaji} (D`ebe) Fikret Polje, Velika Kladu{a, 48. Karaji}
(D`ebe) Rifeta Polje, Velika Kladu{a, 49. Velja~i} Mustafe Mehmed iz Velike
Kladu{e, 50. Karaji} Mumina Ahmet iz Velike Kladu{e, 51. Karaji} Huse Ramo iz
Polja Velika Kladu{a, 52. Keserovi} Osmana Mustafa Velika Kladu{a, 53. Mujagi}
Fehima Dervi{ iz Todorova, 54. Karaji} (Meho) Hasan, Velika Kladu{a, 55. Karaji}
(Meho) Zuhra, Polje, Velika Kladu{a, 56. Karaji} (Meho) Hasib, Polje, Velika
Kladu{a, 57. Karaji} ro|. Okanovi} Zejna iz Polja, 58. Karaji} Alage Mevlida iz Polja, 59. Karaji} Alage Husan iz Polja, 60. Karaji} Alage Husein iz Polja, 61. Keserovi}
Huseina Mehmed iz Trnova, 62. Velja~i} Ale Kada iz Polja, 63. Okanovi} ro|. Fazli}
Emina iz Marjanovca, 64. Karaji} Ha{im Ned`ad iz Velike Kladu{e, 65. Karaji}
Ha{im Minka iz Velike Kladu{e, 66. Deli} ro|. Karaji} Alija iz Polja, 67. Grahovi}
ro|. Karaji} Adila iz Polja, 68. Abdagi} ro|. Karaji} Mustafe Zejna iz Cazina, 69.
Karaji} (unuk Mustafe) Fikreta iz Polja, Velika Kladu{a, 70. Karaji} (unuka Mustafe)
Hasiba iz Polja, Velika Kladu{a, 71. Karaji} (Abdije) Alija iz Polja, Velika Kladu{a,
72. Karaji} (Mejre) Mumin, Velika Kladu{a, 73. Karaji} (Mejre) Hasib, Polje, Velika
Kladu{a, 74. Dizdarevi} (Mejre) Zuhra iz Polja, 75 Karaji} snaha Mejre Zlatija iz
Velike Kladu{e, 76. Karaji} Ned`ad (unuk Mejre) iz Velike Kladu{e, 77. Karaji}
Minka (unuka Mejre) iz Velike Kladu{e, 78. Keserovi} (Hasib) Zlatko, Polje, Velika
Kladu{a, 79. Keserovi} (Hasib) Hilmija, Velika Kladu{a, 80. Keserovi} (unuk
Hasibe) Ned`ad, Velika Kladu{a, 81. Keserovi} (unuk Hasibe) Senad, Polje, Velika
Kladu{a, 82. Gra~anin (Remzija-Remza) Rasima iz Velike Kladu{e, 83. Karaji}
(Muste) \ula iz Polja, 84. Karaji} (Slim) Huse iz Polja, 85. Doli} Alije Natko, `ivi u
Austriji, 86. Doli} Alije Asim, `ivi u Austriji, 87. Doli} Alije Zuhdija, D. Vidovska,
88. Mu{i} ro|. Doli} Azize iz Vidovske, boravi u inostranstvu, 89. Nadarevi} Alije
Asima, `ivi u inostranstvu, 90. Tralje{i} Alije Adila `. Zlatka ro|. Doli} iz Dolova,
Vrnogra~, 91. Karaji} Razija k}i Rame iz Polja, 92. Hasanagi} Minka k}i Azize,
Mekote bb, 93. Keserovi} Azize Be}ir, Polje bb, 94. Mujagi} Nisveta k}i Azize,
Velika Kladu{a, u ovoj pravnoj stvari postavlja se privremeni zastupnik u osobi
advokat Suad Veli} iz Velike Kladu{e.
Istim rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene u
postupku sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred sudom, odnosno
dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je tu`enima postavio staratelja.
Broj 23 0 P 018623 13 P
14. oktobra 2014. godine
Velika Kladu{a
(03-3-3025/14)
Op}inski sud u Ora{ju, po sucu Darku @upari}u, objavljuje slijede}i
OGLAS
Kod Op}inskog suda u Ora{ju vodi se postupak u pravnoj stvari tu`iteljice
Mevlide D`ananovi} iz Od`aka, zastupana po punomo}niku Satki Red`epovi},
odvjetniku iz Ora{ja, protiv tu`enika Delmira Odi}a, sina Tadije, iz Od`aka i Zdenka
Odi}a, sina Zdenka, iz Od`aka, radi utvr|enja prava vlasni{tva, v.p.s. 2.000,00 KM.
Rje{enjem br. 25 0 P 038309 14 P od 13.10.2014. godine, Sud je tu`enima
Delmiru Odi}u, sinu Tadije, iz Od`aka i Zdenku Odi}u, sinu Zdenka, iz Od`aka,
postavio privremenog zastupnika u osobi Christiana Or{oli}a, odvjetnika iz Ora{ja,
na temelju ~l. 296. st. 1. ta~. 4. ZPP-a, jer je boravi{te istih nepoznato, a nemaju
punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enima
bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice.
Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enike nepoznatog boravi{ta u
postupku sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno
sve dok organ starateljstva ne obavijest Sud da im je postavio staratelja.
Broj 25 0 P 038309 14 P
13. listopada 2014. godine
Ora{je
Broj 86 - Stranica 163
Tu`enom Kosta Jovanovi} u ovom postupku postavlja se privremeni zastupnik
u li~nosti advokata Hanadi Salkice iz Zenice.
Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog
zastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik vr{it }e sve dok se punomo}nik
tu`enog ne pojavi pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da
je postavio staratelja.
O postavljanju privremenog zastupnika tu`enom obavje{tava se organ
starateljstva JU Centar za socijalni rad Zenica dostavljanjem ovog rje{enja.
Budu}i da je privremeni zastupnik postavljen tu`enom iz razloga ozna~enog u
~lanu 296. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.
53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), Sud }e izdati oglas koji }e objaviti u
"Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benim novinama ZE-DO kantona" i na
oglasnoj tabli Suda (~lan 298. ZPP-a).
Broj 43 0 P 068357 12 P
13. oktobra 2014. godine
Zenica
(03-3-3032/14)
Op}inski sud u Livnu, sudac Sofija Vrdoljak, u pravnoj stvari tu`itelja PERO
[email protected] iz Potkraja, Livno, koga zastupa punomo}nik Jozo ]uri}, odvjetnik iz
Livna, protiv tu`enika PETAR ]UBELI] pok. Ivana, koja je nepoznata mjesta
boravi{ta, radi utvr|enja prava vlasni{tva, izvan ro~i{ta dana 14.10.2014. godine,
izdao je slijede}i
OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Rje{enjem ovog suda broj 68 0 P 032182 14 P od 14.10.2014. godine, tu`enom
Petru ]ubeli} pok. Ivana, koji je sada nepoznata mjesta boravi{ta, postavljen je
privremeni zastupnik u osobi Mladena Marin~i}a, odvjetnika iz Livna, jer bi redoviti
postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enom trajao dugo, uslijed ~ega
bi mogle nastati {tetne posljedice za tu`itelja.
Istim rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enika u u
postupku sve dok se on ili njegov punomo}nik ne pojave pred sudom, odnosno dok
organ starateljstva ne obavijesti sud da je istoj postavio skrbnika.
Broj 68 0P 032182 14 P
14. oktobra 2014. godine
Livno
(03-3-3038/14)
Op{tinski sud u Mostaru, sudija Tatjana Mijatovi}, u parni~nom postupku tu`ioca
Ilira Domgjonaj sin Nerca, zastupan po punomo}nicima Miri Kebo, Semiru Guzin,
Azeru Guzin, Anelu Droce iz Zajedni~ke advokatske kancelarije "Kebo-Guzin" protiv
tu`enih- protivtu`itelji: l. Kate Pand`a, 2. Daria Pand`a, 3. Ane Pand`a, koje sve
zastupa Dra`enka Juri{i} odvjetnica iz Mostara i tu`enih 4. Zdravka Pand`a, 5. Marije
Mili~evi} koju zastupa Nevenka Oru~evi} odvjetnica iz Mostara 6. Petra Zovko, radi
utvr|enja i uknji`be, VSP: 11.000,00 KM, 15.10.2014. godine, objavljuje
OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Rje{enjem ovog suda od 16.07.2014. godine a na osnovu ~lana 296. st. 2. t. 4.
Zakona o parni~nom postupku, Igor Markoti} advokat iz Mostara, postavlja se za
privremenog zastupnika tu`enom Zdravku Pand`a, sada nepoznatog boravi{ta.
Istim rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enog u
postupku sve dok se on, ili njegov punomo}nik, ne pojave pred sudom, odnosno dok
organ starateljstva ne obavijesti sud da mu je postavio posebnog staraoca.
Broj 58 0 P 109198 12 P
15. oktobra 2014. godine
Mostar
(03-3-3039/14)
LIKVIDACIJE - STE^AJI
(03-3-3031/14)
Op}inski sud u Zenici, sudija Nina Makivi}, u pravnoj stvari tu`ioca JP
"Grijanje" Zenica, protiv tu`enog Kosta Jovanovi} iz Zenice radi naknade {tete,
vanraspravno, dana 24.01.2014. godine, donio je sljede}e
RJE[ENJE
Stavlja se van snage rje{enje ovog suda od 24.01.2014. godine kojim se
tu`enom postavlja privremeni zastupnik u li~nosti advokata Koki} Edvina.
Op}inski sud u Tuzli, sudija Halilovi} Vahida, kao likvidacioni sudija u
postupku prethodnog ispitivanja uslova za otvaranje likvidacionog postupka nad
du`nikom "[email protected] TURIST" d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam Lukavac, dana
08.10.2014. godine, donio je sljede}e
RJE[ENJE
OTVARA SE postupak likvidacije nad du`nikom "[email protected] TURIST" d.o.o. za
ugostiteljstvo i turizam Lukavac, mati~ni broj subjekta 1-4872, sa danom
08.10.2014. godine u 08,30 sati.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Broj 86 - Stranica 164
Za likvidatora se imenuje Ali} Senaid iz Lukavca.
Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene
popise dostaviti likvidacionom sudiji.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja
oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", prijave svoja potra`ivanja
likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja
dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu
potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja
od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `iro-ra~un
bud`eta Tuzlanskog kantona broj: 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.
Pozivaju se povjerioci da likvidatoru, prijave koja prava osiguranja potra`uju
na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na
kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i
osiguranog potra`ivanja.
Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez
odlaganja izvr{e. Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u
"Slu`benim novinama Federacije BiH" i putem oglasne plo~e Suda.
Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 19.12.2014.
godine, sa po~etkom u 08,30 sati.
Broj 32 0 L 210653 14 L
08. oktobra 2014. godine
Tuzla
Srijeda, 22. 10. 2014.
Op}inski sud u Biha}u, likvidacioni sudija Senja D`afi}, rje{avaju}i u postupku
provo|enja likvidacije nad pravnim licem d.o.o."EURO - TRADE" - Velika Kladu{a
na ro~i{tu, dana 08.10.2014. godine, donio je sljede}i
OGLAS
Otvara se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o."EURO TRADE"-Velika Kladu{a, upisano u sudski registar ovoga suda pod brojem 14841-00.
Za likvidatora se postavlja ]ufurovi} Sead, direktor i zakonski zastupnik
dru{tva, Velika Kladu{a.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30.dana od dana objavljivanja oglasa u
"Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda, prijave potra`ivanja
ovome sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanja, likvidacioni
postupak }e se zaklju~iti.
Odre|uje se upis zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka u sudskom
registru, mati~ni broj subjekta 1-4841-00.
Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim
novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovoga Suda.
Broj 17 0 L 055274 13 L
08. oktobra 2014. godine
Biha}
(03-3-2976/14)
(03-3-2966/14)
Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Sanja Pavli}, u likvidacionom
postupku nad firmom "TRIPLE A " d.o.o. za proizvodnju, trgovinu na veliko, export-import i usluge Visoko, ul. Donja Mahala br. 30., Visoko, odlu~uju}i po
prijedlogu likvidatora Arnaut Zehredina, Sarajevo, za zaklju~enje likvidacionog
postupka na navedenom firmom, nakon odr`anog ro~i{ta dana 07.10.2014. godine,
kome je prisustvovao likvidator Arnaut Zehredin, donio je slijede}e
Op}inski sud u Biha}u, likvidacioni sudija Senja D`afi}, rje{avaju}i u postupku
provo|enja likvidacije nad pravnim licem d.o.o."STOLAR-H" - Bosanska Krupa, na
ro~i{tu, dana 08.10.2014. godine, donio je sljede}i
OGLAS
Otvara se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o."STOLAR-H" Bosanska Krupa, upisano u sudski registar ovoga suda pod brojem 1-2731-00.
Za likvidatora se postavlja Halki} Admir, direktor i zakonski zastupnik dru{tva,
Bosanska Krupa.
RJE[ENJE
Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom "TRIPLE A " d.o.o. za
proizvodnju, trgovinu na veliko, export-import i usluge Visoko, ul. Donja Mahala br.
30., Visoko, mati~ni broj subjekta upisa 1- 8288.
Razrje{ava se du`nosti likvidatora Arnaut Zehredin, Sarajevo.
Po pravomo}nosti ovog rje{enja navedena firma brisati }e se iz sudskog registra
pravnih lica ovog suda, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-8288 i svih javnih
registara.
Ovo rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama
Federacije BiH".
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u
"Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli suda, prijave potra`ivanja
ovome sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanja, likvidacioni
postupak }e se zaklju~iti.
Odre|uje se upis zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka u sudskom
registru, mati~ni broj subjekta 1-2731-00.
Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim
novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovoga suda.
Broj 17 0 L 054862 13 L
08. oktobra 2014. godine
Biha}
Broj 43 0 L 077450 12 L
07. oktobra 2014. godine
Zenica
(03-3-2977/14)
(03-3-2969/14)
Op}inski sud u Biha}u, likvidacioni sudija Senja D`afi}, rje{avaju}i u postupku
provo|enja likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "ASTRIM" - Velika Kladu{a, na
ro~i{tu, dana 07.10.2014. godine, donio je sljede}i
Op}inski sud u Biha}u, likvidacioni sudija Senja D`afi}, rje{avaju}i u postupku
provo|enja likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "UNA-SA" - Bosanska Krupa, na
ro~i{tu, dana 02.10.2014. godine, donio je sljede}i
OGLAS
OGLAS
Otvara se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "ASTRIM" - Velika
Kladu{a, upisano u sudski registar ovoga Suda pod brojem 17-01-0016-11.
Za likvidatora se postavlja Mujaki} Faris, direktor i zakonski zastupnik Dru{tva
- Velika Kladu{a.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u
"Slu`benim novinama i na oglasnoj tabli Suda, prijave potra`ivanja ovome Sudu.
Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanja, likvidacioni postupak }e se
zaklju~iti.
Odre|uje se upis zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka u sudskom
registru, mati~ni broj subjekta 17-01-0016-11.
Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim
novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovoga Suda.
Otvara se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "UNA-SA" Bosanska Krupa, upisano u sudski registar ovoga suda pod brojem 1-2949-00.
Za likvidatora se postavlja Sulji} Suljo, direktor i zakonski zastupnik Dru{tva Bosanska Krupa.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u
"Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda, prijave potra`ivanja
ovome Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanja, likvidacioni
postupak }e se zaklju~iti.
Odre|uje se upis zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka u sudskom
registru, mati~ni broj subjekta 1-2949-00.
Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim
novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovoga Suda.
Broj 17 0 L 055590 14 L
02. oktobra 2014. godine
Biha}
Broj 17 0 L 051560 13 L
07. oktobra 2014. godine
Biha}
(03-3-2973/14)
(03-3-2978/14)
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Op}inski sud u Livnu, likvidacijski sudac Sofija Vrdoljak, u likvidacijskom
postupku nad pravnom osobom "EXCLUSIVE TEAM" d.o.o. Livno, Kneza
Mutimira b.b., na ro~i{tu dana 03.10.2014. godine, izdao je slijede}i:
OGLAS
Zaklju~uje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "EXCLUSIVE
TEAM" d.o.o. Livno, koji je upisan u sudski registar Op}inskog suda u Livnu, po
rje{enju broj 068-0-Reg-10-000235 od 21.12.2010. godine, MBS: 68-01-0163-10.
Likvidator Marija Brni} razrje{ava se du`nosti likvidatora dru{tva "EXCLUSIVE TEAM" d.o.o. Livno.
Po pravomo}nosti ovog rje{enja navedena pravna osoba brisat }e se iz sudskog
registra Op}inskog suda u Livnu i iz svih javnih registara.
Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret pravne osobe.
Ovo rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
Broj 68 0 L 030722 14 L
03. listopada 2014. godine
Livno
(03-3-2979/14)
Op}inski sud u Biha}u likvidacioni sudija Vlatka Ivani{, rje{avaju}i u postupku
provo|enja likvidacije nad pravnim licem DOO "Trgo-Grozd" Velika Kladu{a na
ro~i{tu odr`anom dana 01.10.2014. godine, donio je sljede}e
RJE[ENJE
Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad DOO "Trgo-Grozd" Velika Kladu{a,
upisana u registarski ulo`ak br. 1-3523-000 prema rje{enju Kantonalnog suda Biha}
br. U/I-318/2000 od 02.02.2000. godine.
Razrje{ava se du`nosti likvidator navedne firme Ibrahim Keserovi} iz Velike
Kladu{e.
Po pravomo}nosti ovog rje{enja firma DOO "Trgo-Grozd" Velika Kladu{a,
brisat }e se iz registra Op}inskog suda Biha} i iz svih javnih registara, a izvod iz ovog
rje{enja objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj tabli ovog
suda.
Broj 17 0 L 055421 14 L
09. oktobra 2014. godine
Biha}
(03-3-2988/14)
OP]INSKI SUD U BIHA]U u likvidacionom postupku nad pravnim licem
"Omex" DOO Velika Kladu{a na ro~i{tu odr`anom dana 09.10.2014. godine donio je
slijede}e
RJE[ENJE
Prove{}e se likvidacioni postupak nad firmom" Omex" DOO Velika Kladu{a,
ul. Vejinac br.l 17.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rje{enja
na oglasnoj tabli ovog suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja
potra`ivanja, a ukoliko nitko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja
ovog rje{enja na oglasnoj tabli ovog suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH"
ne prijavi potra`ivanja, likvidacioni postupak }e biti zaklju~en.
Za likvidatora firme iz predhodnog stava postavlja se Samir Veli} iz Velike
Kladu{e.
Po proteku navedenog roka iz stava 1. ovog rje{enja i pravomo}nosti rje{enja o
zaklju~enju postupka nad navedenom firmom, koja je upisana u registar br.
1-2323-00 prema rje{enju Kantonalnog suda u Biha}u br. U/I-376/2000 od
04.02.2000. godine, brisat }e se iz registra Op}inskog suda Biha} i iz svih javnih
registara, a osniva~ se obavezuje da snosi sve tro{kove likvidacionog postupka.
Ovo rje{enje }e se objaviti na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim
novinama Federacije BiH".
Odre|uje se upis zabilje`be o pokretanju likvidacionog postupka u sudskom
registru Op}inskog suda Biha}.
Broj 17 0 L 059478 14 L
09. oktobra 2014. godine
Biha}
Broj 86 - Stranica 165
U/I-749/2000 od 10.04.1996.godine. Razrje{ava se du`nosti likvidator navedne
firme Senad Behi} iz Biha}a.
Po pravomo}nosti ovog Rje{enja firma "Renker" DOO Biha}, brisat }e se iz
registra Op}inskog suda Biha} i iz svih javnih registara, a izvod iz ovog rje{enja
objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj tabli ovog Suda.
Broj 17 0 L 058295 14 L
09. oktobra 2014. godine
Biha}
(03-3-2990-14)
Op}inski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Alma Muj~inovi}, u likvidacionom
postupku nad pravnim subjektom "THE FIRST NO.1" doo za me|unarodni transport i usluge Banovi}i, dana, 21.08.2014. godine, donosi
RJE[ENJE
OTVARA SE postupak likvidacije nad du`nikom "THE FIRST NO.1" doo za
me|unarodni transport i usluge Banovi}i, sa danom 21.08.2014. godine u 09,30 sati.
Za likvidatora se imenuje Saletovi} Sediha iz Banovi}a.
Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene
popise dostaviti likvidacionom sudiji.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja
oglasa u Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, prijave svoja
potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu
prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na
prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti
manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na
`iro-ra~un bud`eta Tuzlanskog kantona broj: 1321000256000080, vrsta prihoda
722221.
Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na
predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome
se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i
osiguranog potra`ivanja.
Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez
odlaganja izvr{e.
Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim
novinama Federacije BiH".
Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 10.10.2014.
godine, sa po~etkom u 09,00 sati.
Broj 32 0 L 208490 14 L
21. augusta 2014. godine
Tuzla
(03-3-2991/14)
Op}inski sud u Travniku, po sucu Ivi @abi}, u likvidacionom postupku nad
dru{tvom "SENTIS" d.o.o. Vitez, poduze}e za usluge, trgovinu i ugostiteljstvo,
Divjak bb, Vitez, objavljuje slijede}i
OGLAS
Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad poduze}em za usluge, trgovinu i
ugostiteljstvo "SENTIS" d.o.o. Divjak d.j.l. Vitez, Divjak b.b., upisano u sudski
registar @upanijskog/Kantonalnog suda u Travniku br. U/I915/2000 od 15.05.2000.
godine, registarski broj subjekta upisa 1-1382.
Likvidator MARIO FRANJI], sin Franje iz Novog Travnika, razrje{ava se
du`nosti likvidatora.
Po pravomo}nosti ovog Rje{enja, a po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje
pravne osobe u svim javnim registrima.
Ovo Rje{enje bit }e objavljeno u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlagatelja.
Broj 51 0 L 076366 13 L
12. rujna 2014. godine
Travnik
(03-3-2992/14)
(03-3-2989/14)
Op}inski sud u Biha}u, likvidacioni sudija Vlatka Ivani{, rje{avaju}i u
postupku provo|enja likvidacije nad pravnim licem "Renker" DOO Biha} na ro~i{tu
odr`anom dana 29.09.2014. godine, donio je sljede}e
RJE[ENJE
Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad "Renker" DOO Biha}, upisana u
registarski ulo`ak br. 1-332-00 prema rje{enju Kantonalnog suda Biha} br.
Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Dedi} Miralem, u likvidacionom
postupku nad pravnim licem Proizvodno, transportno, gra|evinarsko i trgovinsko
dru{tvo "@[email protected]" d.o.o. Te{anj, ul. Kra{evo bb, Te{anj, mati~ni registarski broj
subjekta upisa 1-7902, van ro~i{ta dana 03.10.2014. godine, donio je sljede}e
RJE[ENJE
OBUSTAVLJA SE likvidacioni postupak nad pravnim licem Proizvodno,
transportno, gra|evinarsko i trgovinsko dru{tvo "@[email protected]" d.o.o. Te{anj, ul. Kra{evo
bb, Te{anj, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1 -7902.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Broj 86 - Stranica 166
Razrje{ava se du`nosti likvidator Me{i} Hasan iz Te{nja. Oglas o obustavljanju
likvidacionog postupka objaviti }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlaga~a.
8.
(03-3-2999/14)
(03-3-2994/14)
Op}inski sud u Livnu, likvidacijski sudac Jozo Mami}, rje{avaju}i u postupku
provo|enja likvidacije nad pravnom osobom DI" MM-2002 "d.o.o. Tomislavgrad,
[uica b.b., na ro~i{tu odr`anom dana 08.10.2014. godine, donio je sljede}e
RJE[ENJE
2.
3.
4.
5.
Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.
Broj 58 0 L 153661 14 L
10. oktobra 2014. godine
Mostar
Broj 43 0 L 070182 12 L
03. oktobra 2014. godine
Zenica
1.
Srijeda, 22. 10. 2014.
Zaklju~uje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom DD "MM-2002"
d.o.o. Tomislavgrad.
Razrje{ava se du`nosti likvidatora Marija Mio~.
Po pravomo}nosti ovog rje{enja, navedena pravna osoba brisat }e se iz registra
Op}inskog suda u Livnu, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-1797, a po
rje{enju broj U/I-151/2002 od 06.09.2002. godine.
Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret predlagatelja.
Broj 68 0 L 026615 13 L
08. listopada 2014. godine
Livno
OP]INSKI SUD U LIVNU, po likvidacionom sudiji Izeti D`end`o u
likvidacionom postupku nad pravnim licem KRIKO D.O.O. Livno, na ro~i{tu
odr`anom dana 13.10.2014..godine donio je slijede}i
OGLAS
1.
Prove{}e se likvidacioni postupak nad pravnim licem KRIKO D.O.O. Livno
2.
Za likvidatora se imenuje - Pero Vidovi}.
3.
Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza
pravnog lica.
4.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na
oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja
potra`ivanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje,
likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.
5.
Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Livnu, na broj rje{enja broj
068-0-Reg-08-000648 od 18.11.2008. godine, evidentirano u mati~ni registarski
broj subjekta upisa 1-8213, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog
postupka.
6.
Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavi}e se na oglasnoj tabli Suda i
u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
7.
Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.
(03-3-2995/14)
Op}inski sud u Mostaru, po likvidacijskom sucu Majni Lovri}, postupaju}i po
prijedlogu z.z. i direktora dru{tva, Ankice Medi}, da se nad pravnom osobom dru{tva
RID M d.o.o., sa sjedi{tem u ^itluku, Ul. Rudarska br. 105., provede likvidacijski
postupak, nakon zaklju~ene rasprave dana 02.10.2014 god., donio je sljede}e:
Broj 68 0 L 028408 13 L
13. oktobra 2014. godine
Livno
RJE[ENJE
Zaklju~uje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom RID M d.o.o., sa
sjedi{tem u ^itluku, Ul. Rudarska br. 105
II. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Milka Musa iz Mostara.
III. Po pravomo}nosti ovog rje{enja, navedena pravna osoba brisat }e se iz Registra
dru{tava Op}inskog suda u Mostaru koja je upisana pod mati~nim registarskim
brojem 1-9150.
IV. Ovo rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj
plo~i ovog suda. Tro{kovi postupka padaju na teret predlagatelja.
(03-3-3012/14)
I.
Broj 58 0 L 147827 14 L
08. oktobra 2014. godine
Mostar
(03-3-2997/14)
Op}inski sud u Mostaru, likvidacioni sudija Rabija Tanovi}, po prijedlogu
predlaga~a "MARCO COMPANY" d.o.o. Me|ugorje, sa sjedi{tem u Me|ugorju
iznad super marketa "NAMEX" Me|ugorje, zastupanog po punomo}niku Jurkovi}
Bo{ku, advokatu iz ^apljine, dana 10.10.2014. godine, donosi sljede}e
RJE[ENJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Provest }e se likvidacioni postupak nad dru{tvom "MARCO COMPANY" d.o.o.
Me|ugorje sa sjedi{tem u Me|ujgorju iznad super marketa "NAMEX"
Me|ugorje.
Za likvidatora se imenuje Milinkovi} Dalibor iz ^apljine.
Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza
pravnog lica.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na
oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja
potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje,
likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.
Rje{enje se ima dostaviti Registarskom odjeljenju ovog suda, na broj rje{enja
Tt-O-242/12 od 15.03.2012. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj
subjekta upisa br. 58-01-0048-12, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog
postupka.
Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda
i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
Ro~i{te radi ispitivanja prijavljenih potra`ivanja odr`at }e se dana 18.12.2014.
god. u 11,00 sati u prostorijama suda (soba 108/I).
Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Sanja Pavli}, u likvidacionom
postupku nad firmom Gra|evinsko prometno i uslu`no dru{tvo d.o.o. Zenica,
Branislava Nu{i}a 14., Zenica, odlu~uju}i po prijedlogu likvidatora [kapur Hazima
iz Te{nja, za zaklju~enje likvidacionog postupka na navedenom firmom, nakon
odr`anog ro~i{ta dana 16.09.2014. godine, kome je prisustvovao likvidator Hazim
[kapur, donio je dana 06.10.2014. godine slijede}e
RJE[ENJE
Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom Gra|evinsko prometno i
uslu`no dru{tvo "P.M.K." d.o.o. Zenica, Branislava Nu{i}a 14., Zenica, mati~ni broj
subjekta upisa 43-01-0482-10 (stari broj 1-9221).
Razrje{ava se du`nosti likvidatora Hazim [kapur, Te{anj.
Po pravomo}nosti ovog rje{enja navedena firma brisat }e se iz sudskog registra
pravnih lica ovog suda, mati~ni registarski broj subjekta upisa 43-01-0482-10 (stari
broj 1-9221) i svih javnih registara.
Ovo rje{enje }e se objaviti na Oglasnoj plo~i suda i u "Slu`benim novinama
Federacije BiH". Prava iz potra`ivanja od kupaca u iznosu od 708.135,18 KM, prava
iz drugih kratkoro~nih potra`ivanja - pozajmica u iznosu od 644.100,00 KM i prava
iz potra`ivanja za povrat PDV-a u iznosu od 1.170,84 KM prema specifikaciji
likvidatora pripadaju osniva~u Grbavac Zvonki, Kula bb, Zenica, vlasniku udjela
100%.
Broj 43 0 L 096506 133 L
06. oktobra 2014. godine
Zenica
(03-3-3014/14)
Op}inski sud u Sarajevu objavljuje slijede}i
OGLAS
1.
Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "POMORSKI AGENT"
d.o.o. za {pediciju i transport Sarajevo, ul. Radenka Abazovi}a br. 1.
2.
Razrje{ava se du`nosti likvidatora EDIN DRA^I] iz Tuzle.
3.
Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra
Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj
65-01-0204-13.
4.
Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
Srijeda, 22. 10. 2014.
5.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.
Broj 65 0 L 400524 13 L
14. oktobra 2014. godine
Sarajevo
(03-3-3018/14)
1.
2.
3.
4.
5.
Op}inski Sud u Livnu objavljuje slijede}i
OGLAS
Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "Wiena" d.o.o.
Razrje{ava se du`nosti likvidatora - Dubravka Cikojevi} iz Livna.
Po pravosna`nosti ovog rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz registra
OP]INSKOG SUDA U LIVNU, koje je upisano u mati~ni registarski broj
1-7302 a po rje{enju broj: U/I - 174/2003 od 8.8.2003. godine.
Ovo rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.
Broj 68 0 L 031191 14 L
13. oktobra 2014. godine
Livno
(03-3-3021/14)
Op}inski sud u Livnu, likvidacijski sudac Jozo Mami}, rje{avaju}i u postupku
provo|enja likvidacije nad pravnom osobom "Vodopija" d.o.o. Livno, na ro~i{tu
odr`anom dana 14.10.2014. godine, donio je sljede}e
RJE[ENJE
1. Zaklju~uje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "Vodopija" d.o.o.
Livno, Vr`erale b.b.
2. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Jozo Vodopija, osniva~ i direktor.
3. Po pravomo}nosti ovog rje{enja, navedena pravna osoba brisat }e se iz registra
Op}inskog suda u Livnu, koje je upisano u mati~ni registarski broj
68-01-0018-12, a po rje{enju broj 068-0-Reg-12-000112 od 12.06.2012.godine.
4. Ovo rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
5. Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret predlagatelja.
Broj 68 0 L 028596 13 L
14. listopada 2014. godine
Livno
Po pravomo}nosti ovog rje{enja navedena firma brisat }e se iz sudskog registra
pravnih lica ovog suda, mati~ni registarski broj subjekta upisa 43-01-0445-13. i svih
javnih registara.
Ovo rje{enje }e se objaviti na Oglasnoj plo~i suda i u "Slu`bene novinama
Federacije BiH".
Broj 43 0 L 107382 14 L
01. oktobra 2014. godine
Zenica
(03-3-3024/14)
Op}inski sud u Biha}u, likvidacioni sudija Senja D`afi}, rje{avaju}i u postupku
provo|enja likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "KINDER-SAN" - Biha}, na
ro~i{tu, dana 14.10.2014. godine, donio je sljede}i
OGLAS
Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad dru{tvom d.o.o. "KINDER-SAN" Biha}, upisano u sudski registar ovoga suda pod brojem 17-01-0020-08.
Likvidator [ahinovi} Aida, razrje{ava se du`nosti likvidatora.
Po pravomo}nosti ovoga rje{enja, dru{tvo d.o.o. "KINDER-SAN" - Biha},
brisat }e se iz sudskog registra ovoga suda i svih javnih registara.
Sadr`aj ovog rje{enja bit }e objavljen na oglasnoj tabli ovoga Suda i u
"Slu`benim novinama Federacije BiH".
Broj 17 0 L 047831 13 L
14. oktobra 2014. godine
Biha}
(03-3-3037/14)
Op}inski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Jasenka Potogija u likvidacionom
postupku nad pravnim licem "EXIT RENT-A-CAR" Dru{tvo za unutarnju i vanjsku
trgovinu, posredovanje i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Aleja Bosne Srebrene bb,
Sarajevo, na ro~i{tu odr`anom dana 14.10.2014. godine donio je slijede}i
OGLAS
1.
(03-3-3022/14)
Op}inski sud u Biha}u, likvidacioni sudija Senja D`afi}, rje{avaju}i u postupku
provo|enja likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "IBRA" - Biha}, na ro~i{tu, dana
13.10.2014. godine, donio je sljede}i
OGLAS
Otvara se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "IBRA" - Biha},
upisano u sudski registar ovoga Suda pod brojem 1-723-00.
Za likvidatora se postavlja Ibrad`i} Alaga, direktor i zakonski zastupnik
Dru{tva.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u
"Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda, prijave potra`ivanja
ovome Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanja, likvidacioni
postupak }e se zaklju~iti.
Odre|uje se upis zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka u sudskom
registru, mati~ni broj subjekta 1-723-00.
Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim
novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovoga Suda.
Broj 17 0 L 058839 14 L
13. oktobra 2014. godine
Biha}
Broj 86 - Stranica 167
Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "EXIT RENT-A-CAR"
Dru{tvo za unutarnju i vanjsku trgovinu, posredovanje i usluge d.o.o. Sarajevo,
ul. Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo.
2.
Razrje{ava se du`nosti likvidatora Ned`ad Mu{ovi} iz Sarajeva.
3.
Po pravosna`nosti ovog rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz registra
Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj
65-01-0138-11, a po rje{enju broj 065-0-Reg-11-000348 od 16.02.2011. godine.
4.
Ovo rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
5.
Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.
Broj 65 0 L 442078 14 L|
14. oktobra 2014. godine
Sarajevo
(O-994/14)
Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Hakija Zajmovi}, u likvidacionom
postupku nad pravnim licem "HZ PRO" DRU[TVO ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUGE DOO SARAJEVO, Ul. D`amijska br. 7, na ro~i{tu
odr`anom dana 15.10.2014. godine, donio je slijede}e
RJE[ENJE
1.
Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "HZ PRO" DRU[TVO
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO SARAJEVO, Ul.
D`amijska br. 7.
(03-3-3023/14)
2.
Za likvidatora se imenuje VEJSILOVSKI HAJRUDIN, Sarajevo..
Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Dedi} Miralem, u likvidacionom
postupku nad pravnim licem Dru{tvo za monta`u i izolaciju "NEKO" d.o.o. Zenica,
ul. Bulevar Kralja Tvrtka I broj 17, Zenica, odlu~uju}i po prijedlogu likvidatora
Bajramovi} Habibe iz Zenice, za zaklju~enje likvidacionog postupka na navedenim
pravnim licem, na ro~i{tu odr`anom dana 29.09.2014. godine kome je prisustvovao
likvidator, donio je sljede}e
RJE[ENJE
Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Dru{tvo za monta`u i
izolaciju "NEKO" d.o.o. Zenica, sa sjedi{tem na adresi ul. Bulevar Kralja Tvrtka I br.
17, Zenica, mati~ni broj subjekta upisa 43-01-0445-13.
Razrje{ava se du`nosti likvidator Bajramovi} Habiba iz Zenice.
3.
Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza
pravnog lica.
4.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na
oglasnoj tabli suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja
potra`ivanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje,
likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.
5.
Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar,
evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 65-01-0055-10, radi upisa
zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka.
6.
Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli suda
i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
Broj 86 - Stranica 168
7.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Srijeda, 22. 10. 2014.
Op}inski sud u Sarajevu objavljuje
Tro{kovi likvidacionog du`nika padaju na teret osniva~a.
OGLAS
Broj 65 0 L 398449 13 L
15. oktobra 2014. godine
Sarajevo
1.
2.
3.
(O-997/14)
Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Hakija Zajmovi}, u likvidacionom
postupku nad pravnim licem Dru{tvo za recikla`u, mjere za{tite okoli{a i vra}anje
sekundarnih sirovina u kru`enje sirovina "REC" Recycling Environment Circulation Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Sarajevo, Ul. Pija~na br. 8 Ilid`a, na
ro~i{tu odr`anom dana 14.10.2014. godine, donio je slijede}e
RJE[ENJE
1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem Dru{tvo za recikla`u,
mjere za{tite okoli{a i vra}anje sekundarnih sirovina u kru`enje sirovina "REC"
Recycling Environment Circulation Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u
Sarajevo, Ul. Pija~na br. 8 Ilid`a.
2. Za likvidatora se imenuje AVDI] MIRELA, iz Sarajeva.
3. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza
pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na
oglasnoj tabli suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja
potra`ivanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje,
likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.
5. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar,
evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-25917, radi upisa
zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli suda
i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
7. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.
Broj 65 0 L 142950 14 L 2
14. oktobra 2014. godine
Sarajevo
4.
5.
Broj 65 0 L 223410 11 L
14. oktobra 2014. godine
Sarajevo
(O-1011/14)
Op}inski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Denis Kurtovi}, u likvidacionom
postupku nad pravnim licem VEDSAR privredno dru{tvo za proizvodnju promet i
usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Kolodvorska br. 13, Sarajevo, na ro~i{tu odr`anom dana
17.10.2014. godine donio je slijede}i
OGLAS
1.
2.
3.
4.
5.
(O-999/14)
Op}inski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Jasenka Potogija u likvidacionom
postupku nad pravnim licem "HAPPINESS" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u
za trgovinu i usluge u unutra{njem i vanjskom prometu Sarajevo, ul. Sr|ana Aleksi}a
br. 26, na ro~i{tu odr`anom dana 13.10.2014. godine donio je slijede}i
OGLAS
1. Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "HAPPINESS" Dru{tvo
sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i usluge u unutra{njem i vanjskom
prometu Sarajevo, ul. Sr|ana Aleksi}a br. 26.
2. Razrje{ava se du`nosti likvidatora TAIBA PURI[EVI] advokat iz Sarajeva.
3. Po pravosna`nosti ovog rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz registra
Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj
65-01-0039-10, a po rje{enju broj 065-0-Reg-10-000240 od 29.01.2010. godine.
4. Ovo rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama F BiH".
5. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.
6.
7.
(O-1002/14)
Op}inski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Jasenka Potogija u likvidacionom
postupku nad pravnim licem "MODALITA" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u
za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo, ul. Marka Maruli}a br. 2, Sarajevo, na
ro~i{tu odr`anom dana 13.10.2014. godine donio je slijede}i
OGLAS
1. Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "MODALITA" Dru{tvo
sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo, ul.
Marka Maruli}a br. 2, Sarajevo.
2. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Adnan Mund`i} iz Sarajeva.
3. Po pravosna`nosti ovog rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz registra
Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj
65-01-0669-11, a po rje{enju broj 065-0-Reg-11-002689 od 16.08.2011. godine.
4. Ovo rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
5. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.
(O-1003/14)
Prove{}e se likvidacioni postupak nad pravnim licem VEDSAR privredno
dru{tvo za proizvodnju promet i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Kolodvorska br. 13,
Sarajevo.
Za likvidatora se imenuje Muhamed Sara~evi}, Had`i}i.
Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza
pravnog lica.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na
oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja
potra`ivanja.ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje,
likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.
Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar,
evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-22938, radi upisa
zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka.
Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavi}e se na oglasnoj tabli Suda i
u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.
Broj 65 0 L 412290 14 L
17. oktobra 2014. godine
Sarajevo
(O-1012/14)
Op}inski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Denis Kurtovi}, u likvidacionom
postupku nad pravnim licem IGMAN OILS Dru{tvo za trgovinu, export-import
d.o.o. Had`i}i, ul. Binje`evo bb, Had`i}i, na ro~i{tu odr`anom dana 17.10.2014.
godine donio je slijede}i
OGLAS
1.
Broj 65 0 L 195672 13 L 2
13. oktobra 2014. godine
Sarajevo
Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "TABACCHI"
Dru{tvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, Ul. Kurta Schorka br. 7.
Razrje{ava se du`nosti likvidatora GORAN CERI], Sarajevo.
Po pravosna`nosti ovog rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz registra
Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj
65-01-0154-09 (stari broj 1-22339).
Ovo rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Prove{}e se likvidacioni postupak nad pravnim licem IGMAN OILS Dru{tvo za
trgovinu, export-import d.o.o. Had`i}i, ul. Binje`evo bb, Had`i}i.
Za likvidatora se imenuje Melisa Tre{no, Pazari}, Op}ina Had`i}i.
Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza
pravnog lica.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na
oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja
potra`ivanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje,
likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.
Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar,
evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 65-01-0748-12, radi upisa
zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka.
Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavi}e se na oglasnoj tabli Suda i
u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.
Broj 65 0 L 434650 14 L
17. oktobra 2014. godine
Sarajevo
(O-1013/14)
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Srijeda, 22. 10. 2014.
nakon provedenog ro~i{ta dana 27.08.2014. godine, kome je prisustvovao likvidator
Mezetovi} Rizo, advokat iz Maglaja, donio je dana 06.10.2014. godine
Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}i
OGLAS
1.
2.
3.
4.
5.
Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem A&J CORPORATION
Dru{tvo za proizvodnju, spoljnu i unutra{nju trgovinu, posredni{tvo,
ugostiteljske, prevozni~ke i druge usluge i voza~ke {kole d.o.o. Vogo{}a, ul.
Barice br. 12, Vogo{}a.
Razrje{ava se du`nosti likvidatora Elma Veljan, Vogo{}a.
Po pravosna`nosti ovog rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz registra
Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj 1-19249.
Ovo rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.
Broj 65 0 L 415029 14 L
17. oktobra 2014. godine
Sarajevo
(O-1014/14)
Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Denis Kurtovi}, u likvidacionom
postupku nad pravnim licem ATLETIKO d.o.o. Sarajevo, ul. Alipa{ina br. 14 L,
Sarajevo, na ro~i{tu odr`anom dana 17.10.2014. godine, donio je slijede}i
OGLAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Broj 86 - Stranica 169
Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem ATLETIKO d.o.o.
Sarajevo, ul. Alipa{ina br. 14 L, Sarajevo.
Za likvidatora se imenuje Esad Hrva~i}, advokat iz Sarajeva.
Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza
pravnog lica.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na
oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja
potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje,
likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.
Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar,
evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 65-01-0582-13, radi upisa
zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka.
Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda
i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.
Broj 65 0 L 435341 14 L
17. oktobra 2014. godine
Sarajevo
(O-1015/14)
Op}inski sud u Tuzli, sudija Biljana Novak, odlu~uju}i o prijedlogu za
otvaranje ste~ajnog postupka nad privrednim dru{tvom "KONEKT" d.o.o. za
trgovinu, proizvodnju i usluge, export-import, Doboj Istok, dana 06.10.2014.
godine, donio je sljede}e
RJE[ENJE
OTVARA SE postupak ste~aja nad imovinom privrednog dru{tva "KONEKT"
d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge, export-import, Doboj Istok, koji se ne}e
provoditi, jer ste~ajna masa nije dovoljna za pokri}e tro{kova ste~ajnog postupka, te
se ZAKLJU^UJE ste~ajni postupak nad imovinom privrednog dru{tva "KONEKT"
d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge, export-import, Doboj Istok.
Oglas o otvaranju i zaklju~enju ste~ajnog postupka bit }e objavljen u
"Slu`benim novinama Federacije BiH".
Po proteku 2 (dva) radna dana od dana objave pravosna`nosti ovog rje{enja u
"Slu`benim novinama Federacije BiH", isto }e se dostaviti Op}inskom sudu u Tuzli,
Odjeljenje registra pravnih lica, radi brisanja ste~ajnog du`nika iz sudskog registra,
te Op}inskom sudu Grada~ac Zemlji{no-knji`nom uredu i op}ini Grada~ac - Slu`be
za geodetske i imovinsko-pravne poslove.
Broj 32 0 St 198762 14 St
06. oktobra 2014. godine
Tuzla
(03-3-2965/14)
Op}inski sud u Zenici, ste~ajni sudija Sanja Pavli}, u ste~ajnom postupku nad
firmom "HN GONG" d.o.o. Maglaj, Mo{evac bb, Maglaj, odlu~uju}i po prijedlogu
likvidatora navedenog dru{tva Mezetovi} Rize, advokata iz Maglaja, kao predlagatelja, za provo|enje ste~ajnog postupka nad pomenutim privrednim dru{tvom,
RJE[ENJE
Odbija se prijedlog za provo|enje ste~ajnog postupka nad firmom "HN
GONG" d.o.o. Maglaj, Mo{evac bb, Maglaj, zbog nepostojanja ste~ajne mase, te se
nala`e brisanje ovog Dru{tva iz sudskog registra, zavedenog pod MBS: 1-9604, a po
pravosna`nosti ovoga Rje{enja.
Broj 43 0 St 099159 13 St
06. oktobra 2014. godine
Zenica
(03-3-2968/14)
Op}inski sud u Zenici, ste~ajni sudija Sanja Pavli}, u ste~ajnom postupku nad
JU "DOM PENZIONERA" Zenica, Prve zeni~ke brigade 1 D, Zenica, za provo|enje
ste~ajnog postupka nad navedenom ustanovom, nakon provedenog ro~i{ta dana
02.06.2014. godine, kome su prisustvovali, Hasanica Amira v.d. direktor i sudski
vje{tak finansijske struke To{anovi} Vitomir, donio je dana 29.09.2014. godine
RJE[ENJE
Odbija se prijedlog za provo|enje ste~ajnog postupka nad JU "DOM
PENZIONERA" Zenica, Prve zeni~ke brigade 1 D, Zenica, zbog nepostojanja
ste~ajne mase, te se nala`e brisanje ove ustanove iz sudskog registra zavedene pod
reg.ul. br. 2-97, a po pravosna`nosti ovoga rje{enja.
Broj 43 0 St 090116 13 St
29. septembra 2014. godine
Zenica
(03-3-2970/14)
Op}inski sud u Tuzli objavljuje slijede}i
OGLAS
POKRE]E SE PRETHODNI POSTUPAK radi utvr|ivanje uslova za otvaranje
ste~ajnog postupka nad imovinom privrednog dru{tva "EXELENC" doo za trgovinu
i usluge Tuzla.
Za privremenog ste~ajnog upravnika imenuje se Had`i} Muhamed iz Donjih
Dubrava.
Privremeni ste~ajni upravnik du`an je odmah po prijemu rje{enja o imenovanju
preduzeti radnje utvr|ene odredbom ~lana 16. Zakona o ste~ajnom postupku, a
naro~ito:
-
obezbijediti imovinu du`nika i starati se o istoj,
izvr{iti pregled du`nikovih poslovnih prostorija i izvr{iti uvid u poslovne
knjige i dokumentaciju du`nika,
utvrditi da li postoji razlog za otvaranje ste~ajnog postupka,
ispitati da li }e imovina ste~ajnog du`nika pokriti tro{kove ste~ajnog
postupka,
utvrditi da li se poslovanje ste~ajnog du`nika mo`e u cjelini ili djelimi~no
nastaviti u toku prethodnog postupka i
uraditi kontrolu poslovanja ste~ajnog du`nika.
Privremeni ste~ajni upravnik du`an je podnijeti svoj pismeni izvje{taj ovom
sudu u roku od 30 dana od dana dono{enja ovog rje{enja u kome }e izvijestiti ovaj
sud o preduzetim radnjama i iznijeti svoje stru~no mi{ljenje o tome da li postoje
razlozi za otvaranje ste~ajnog postupka, odnosno da li postoje bilo kakvi izgledi za
nastavak daljeg poslovanja du`nika.
Rje{enje }e biti objavljeno u "Slu`benim novinama Federacije BiH", te se
pozivaju povjerioci da privremenom ste~ajnom upravniku bez odlaganja dostave
prijedlog mjera osiguranja na predmetima ste~ajnog du`nika koje }e eventualno
zahtijevati.
Ovo rje{enje }e se dostaviti Odjeljenju registra ovog Suda, Zemlji{noknji`nom
uredu Op}inskog suda u Lukavcu i Slu`bi za geodetske i imovinsko-pravne poslove
Op}ine Lukavac, radi upisa zabilje`be otvaranja prethodnog postupka.
Broj 32 0 St 208544 14 St
30. septembra 2014. godine
Tuzla
(03-3-2972/14)
OP]INSKI SUD U SARAJEVU, i to ste~ajni sudija Jasenka Potogija, u
ste~ajnom postupku nad imovinom ste~ajnog du`nika "WIKI" Dru{tva za
proizvodnju, gra|evinarstvo, in`injering, konsalting, trgovine i usluge d.o.o.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Broj 86 - Stranica 170
Sarajevo, ul. Abdurahmana Sirije broj 54, Sarajevo, van ro~i{ta, dana 07.10.2014.
godine, donio je slijede}i
OGLAS
1.
2.
3.
4.
Zaklju~uje se ste~ajni postupak nad ste~ajnim du`nikom "WIKI" Dru{tva za
proizvodnju, gra|evinarstvo, in`injering, konsalting, trgovine i usluge d.o.o.
Sarajevo, ul. Abdurahmana Sirije broj 54, Sarajevo, zbog nedovoljnosti ste~ajne
mase.
Ovo rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj
plo~i ovog suda.
Po pravosna`nosti ovog rje{enja, isto se ima dostaviti Odjeljenju registra
privrednih subjekata Op}inskog suda u Sarajevu, radi brisanja ste~ajnog du`nika
iz sudskog registra (MBS broj 65-01-0028-08).
Obavje{tavaju se ste~ajni du`nik, ste~ajni upravnik i ~lanovi Odbora povjerilaca
da pravne posljedice zaklju~enja ste~ajnog postupka nastupaju 8 dana nakon
objavljivanja ovog rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
Broj 65 0 St 366839 13 St
07. oktobra 2014. godine
Sarajevo
OP]INSKI SUD U SARAJEVU, ste~ajni sudija Hakija Zajmovi}, u ste~ajnom
postupku nad ste~ajnim du`nikom PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA "CIGLANE" SARAJEVO, U STE^AJU, ul. Trg Merhemi}a br. 1, donio
je dana 03.10.2014. godine slijede}e
RJE[ENJE
Zaklju~uje se ste~ajni postupak otvoren rje{enjem ovog suda broj 65 0 St
390808 13 St od 02.04.2014. godine, nad imovinom PRIVATNA ZDRAVSTVENA
USTANOVA - APOTEKA "CIGLANE" SARAJEVO, U STE^AJU, ul. Trg
Merhemi}a 1.
Nala`e se Odjeljenju za registar ovoga suda da po pravomo}nosti ovog rje{enja
izvr{i brisanje ste~ajnog du`nika PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA "CIGLANE" SARAJEVO, U STE^AJU, ul. Trg Merhemi}a br. 1, iz
sudskog registra, koji je upisan pod MBS 65-05-0149-08 (stari broj 2-108).
Obavje{tavaju se ste~ajni du`nik, ste~ajni upravnik i ~lanovi Odbora povjerilaca da }e pravne posljedice o zaklju~enju ste~ajnog postupka nastupiti 15 dana
nakon javnog objavljivanja ovog rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
Ovo rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na
oglasnoj tabli ovog suda.
Broj 65 0 St 390808 13 St
03. oktobra 2014. godine
Sarajevo
(03-3-2980/14)
OP]INSKI SUD U SARAJEVU, ste~ajni sudija Hakija Zajmovi}, u ste~ajnom
postupku nad "CITY" DRU[TVO ZA USLUGE, TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO DOO SARAJEVO, Ul. Te{anjska br. 11-1, van ro~i{ta dana 03.10.2014.
godine, donio je slijede}e
RJE[ENJE
1.
Otvara se ste~ajni postupak nad imovinom pravnog lica "CITY" DRU[TVO ZA
USLUGE, TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO DOO SARAJEVO, Ul.
Te{anjska br. 11-1.
2. Za ste~ajnog upravnika imenuje se BIBER REFIK, Sarajevo, osoba sa liste
ste~ajnih upravnika Federacije BiH.
3. Vrijeme otvaranja ste~ajnog postupka utvr|uje se 03.10.2014. godine u 10,00
sati.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o
otvaranju ste~ajnog postupka u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave
svoja potra`ivanja sudu, podneskom u dva primjerka, sa dokazima, u skladu sa
~lanom 110. Zakona o ste~ajnom postupku. Uz prijavu povjerioci su du`ni
prilo`iti i potvrdu o upla}enoj sudskoj taksi, kako slijedi:
Za prijave povjerilaca iznos od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e
biti manja od 20,00 KM niti ve}a od 10.000,00 KM.
Taksu uplatiti na ra~un br. 3380002210019263 kod UNI CREDIT BANK
SARAJEVO
Razlu~ni povjerioci ozna~avaju u prijavi dio imovine ste~ajnog du`nika na koji
se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potra`ivanja po predvi|anju ne}e
biti pokrivena tim razlu~nim pravom.
Izlu~ni povjerioci ozna~avaju u prijavi predmet imovine na koji se njihov zahtjev
odnosi.
5. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste ste~ajnog upravnika koja
prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine ste~ajnog du`nika.
6. Pozivaju se du`nici da svoje dugove prema ste~ajnom du`niku izmire bez
odlaganja.
7. Odre|uje se upis zabilje`be o otvaranju ste~ajnog postupka u sudskom registru
Op}inskog suda u Sarajevu u mati~nom registarskom broju subjekta upisa broj
65-01-0262-08.
8. Nala`e se ste~ajnom du`niku da odmah ste~ajnom upravniku preda u posjed
poslovnu dokumentaciju i cjelokupnu imovinu ste~ajnog du`nika, na
upravljanje.
9. Oglas o otvaranju ste~ajnog postupka istaknut }e se na oglasnoj tabli suda istog
dana 03.10.2014. godine, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije
BiH".
10. Zakazuje se ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja za dan
^etvrtak, 04.12.2014. godine u 11,00 sati, soba broj 231/II.
Istog dana, nakon ispitnog ro~i{ta, odr`at }e se Skup{tina povjerilaca na kojoj
}e se, nakon izvje{taja ste~ajnog upravnik, odlu~iti o daljem toku ste~ajnog postupka
(izvje{tajno ro~i{te).
Broj 65 0 St 238540 14 St
03. oktobra 2014. godine
Sarajevo
(03-3-2981/4)
Srijeda, 22. 10. 2014.
(03-3-2982/14)
OP]INSKI SUD U ORA[JU, po ste~ajnom sucu Darku @upari}u, u ste~ajnom
postupku nad "RATAR" d.d. poljoprivredna proizvodnja, promet i usluge Od`ak,
Novi Grad bb, na ro~i{tu vezano za uvjete za otvaranje ste~ajnog postupka,
odr`anom dana 02.10.2014. godine, donio je slijede}e:
RJE[ENJE
I
Otvara se ste~ajni postupak nad imovinom du`nika "RATAR" d.d.
poljoprivredna proizvodnja, promet i usluge Od`ak, Novi Grad bb od
08.09.2014. godine.
II Za ste~ajnog upravitelja imenuje se Hajrudin Kunali} iz Doboja.
III Pozivaju se vjerovnici da prijave svoja potra`ivanja ste~ajnom sudu sukladno ~l.
110. Zakona o ste~ajnom postupku u roku od 30 dana od dana objave oglasa o
otvaranju ste~ajnog postupka u "Slu`benim novinama Federacije BiH", a koji su
uz prijavu du`ni dostaviti dokaz o uplati pristojbe na ra~un Op}inskog suda u
Ora{ju br. 3380002210457121 koji se vodi kod UniCredit banke - Poslovnica
Ora{je u iznosu od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od
50,00 KM niti ve}a od 10.000,00 KM, a s naznakom broja predmeta 25 0 St
037243 14 St.
Pozivaju se du`nici da svoje dugove prema ste~ajnom du`niku izmire bez
odlaganja.
Pozivaju se vjerovnici da ste~ajnog upravitelja obavijeste u roku od 30 dana
koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine ste~ajnog du`nika, a
sukladno ~lanku 46. Zakona o ste~ajnom postupku na adresu Doboj, ul. Ra{ka br.10.
IV Oglas o otvaranju ste~ajnog postupka istaknut }e se na oglasnu plo~u suda sa
danom 03.10.2014. godine u 12,00 sati od kada nastaju pravne posljedice
otvaranju ste~ajnog postupka.
V Otvaranje ste~ajnog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije
BiH".
VI Otvaranje ste~ajnog postupka upisat }e se u Registru dru{tva Op}inskog suda u
Ora{ju.
VII Otvaranje ste~ajnog postupka upisat }e se u ZK uredu Op}inskog suda Ora{je za
nekretnine ste~ajnog du`nika, kao i Katastru op}ine Od`ak.
VIII Ro~i{te za ispitivanje potra`ivanja i izvje{tajno ro~i{te odre|uje se istovremeno za
dan srijeda, 10.12.2014. godine sa po~etkom u 13,00 sati.
Broj 25 0 St 037243 14 St
10. oktobra 2014. godine
Ora{je
(03-3-2985/14)
Op}inski sud u Travniku ogla{ava slijede}i
OGLAS
Zaklju~uje se ste~ajni postupak na firmom "SAMOBORKA-KOMCEL" d.d.
Donji Vakuf upisanu u sudski registar Op}inskog suda u Travniku.
Ste~ajni upravitelj Behrija Huseinbegovi}, razrje{ava se du`nosti ste~ajnog
upravitelja.
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Ro~i{te za zaklju~enje ste~ajnog postupka zakazuje se dana 24. novembra
2014. godine u 12,00 sati.
-
Broj 051 0 St 049515 11 St
08. oktobra 2014. godine
Travnik
(03-3-2993/14)
OP]INSKI SUD U MOSTARU, likvidacioni sudija Rabija Tanovi}, po
prijedlogu predlaga~a GAPA d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, zastupanog po
punomo}niku Mandari} ^astimiru, advokatu iz Mostara, dana 09.10.2014. godine
donosi sljede}e
RJE[ENJE
1. Prove{}e se likvidacioni postupak nad dru{tvom GAPA d.o.o. Mostar, sa
sjedi{tem u Mostaru.
2. Za likvidatora se imenuje Su{ac Nevenka iz Mostara.
3. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza
pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na
oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja
potra`ivanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje,
likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.
5. Rje{enje se ima dostaviti Registarskom odjeljenju ovog suda, na broj rje{enja
Tt-O-5/12 od 30.01.2012. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj
subjekta upisa br. 1-5884 radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog
postupka.
6. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavi}e se na oglasnoj tabli Suda i
u "Slu`benim novinama Federacije BiH".
7. Ro~i{te radi ispitivanja prijavljenih potra`ivanja odr`at }e se dana 24.12.2014.
god. u 08,30 sati u prostorijama suda (soba 108/1).
8. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.
Broj 58 0 L 156055 14 L
10. oktobra 2014. godine
Mostar
(03-3-2998/14)
Op}inski sud u Biha}u, postupaju}i po ste~ajnom sudiji Aladinu Bajri}u,
povodom prijedloga predlaga~a D.o.o. "BEHI]-SANNY-BOY" Biha}, Orljani b.b.,
zast. po zakonskom zastupniku-direktoru ]amilu Demirovi}u, Adnana Pe~enkovi}a
iz Biha}a, Dervi{a [u{njara iz Biha}a, Josipa Majstorovi}a iz Biha}a, Milutina
Te{anovi}a iz Biha}a, Hasiba Voji}a iz Biha}a, Asima Voji}a iz Biha}a, Jasmina
Komi}a iz Biha}a, Nazifa Hod`i}a iz Biha}a, Hase Brki}a iz Biha}a, Rebije Harba{ iz
Biha}a, Adnana Abdihod`i}a iz Biha}a, Mirjane Tabakovi} iz Biha}a, Munira Voji}a
iz Biha}a, Muhameda Brki}a iz Biha}a, Asmira Dedi}a iz Biha}a, \ulage Brki}a iz
Biha}a, Rifeta Iki}a iz Biha}a, Smaila Sara~evi}a iz Biha}a, [emsudina Malko~a iz
Biha}a, Ahmeta Filekovi}a iz Biha}a, Emira Muhamedagi}a iz Biha}a, Mehmeda
Islamovi}a iz Biha}a, Seada Islamovi}a iz Biha}a, Red`e Red`i}a iz Cazina, Bajre
Behrema iz Biha}a, Rahmana Brki}a iz Biha}a, Vesne Fajkovi} iz Biha}a,
Muhameda Goli}a iz Biha}a, Asmira Kurtagi}a iz Biha}a, Kasima Isakovi}a iz
Biha}a, Enesa Paji}a iz Biha}a, Fikreta [ahbazovi}a iz Biha}a, Enesa Bakovi}a iz
Cazina, Senada Zoli}a iz Biha}a, Mehemda Mujaki}a iz Biha}a, Izeta Red`i}a iz
Cazina, Kre{imira Mate{i}a iz Biha}a, Rifeta Brati}a iz B. Otoke, Zaima Red`i}a iz
Cazina, Rame Kasupovi}a iz Biha}a, Refika Voji}a iz Biha}a, Sanela ^elebi}a iz
Biha}a, Hazima Zuli}a iz Biha}a, Ned`ada Pe~enkovi}a iz Biha}a, Sanela Lipova~e
iz Biha}a, Senada Rami}a iz Biha}a i [efika Sinanovi}a iz Biha}a, da se nad
imovinom pravnog lica D.D. "KRAJINAPUTEVI" Biha}, ulica Bedem br. 1., otvori
ste~ajni postupak, dana 30.09.2014. godine donio je slijede}e
RJE[ENJE
1. Za privremenog ste~ajnog upravnika u pravnom licu D.D. "KRAJINAPUTEVI"
iz Biha}a, sa liste ste~ajnih upravnika Federalnog ministarstva pravde, imenuje se
Muhamed @uni}, dipl. ecc. iz Cazina.
Privremeni ste~ajni upravnik du`an je:
starati se o imovini du`nika;
izvr{iti pregled du`nikovih poslovnih prostorija i izvr{iti uvid u poslovne
knjige i dokumentaciju du`nika;
utvrditi da li postoji razlog za otvaranje ste~ajnog postupka;
ispitati da li }e imovina ste~ajnog du`nika pokriti tro{kove ste~ajnog
postupka;
utvrditi da li se poslovanje ste~ajnog du`nika mo`e u cjelini ili djelimi~no
nastaviti u toku prethodnog postupka;
Broj 86 - Stranica 171
uraditi kontrolu poslovanja za period od zaklju~enja ste~ajnog postupka u
predmetu broj 17 0 St 37000 11 St odnosno od 23.10.2013. godine do
30.09.2014. godine i kontrolu eventualno izvr{ene privatizacije.
Privremeni ste~ajni upravnik je du`an podnijeti svoj izvje{taj ovom sudu u
roku od 30 dana od dana dono{enja ovog rje{enja, u kojem }e izvijestiti o
poduzetim radnjama i iznijeti svoje stru~no mi{ljenje o zate~enom stanju.
2.
Ovo se rje{enje objavljuje u "Slu`benim novinama Federacije BiH" te se
povjerioci pozivaju da privremenom ste~ajnom upravniku bez odlaganja saop}e
koje }e mjere osiguranja na predmetima ste~ajnog du`nika oni zahtijevati.
Broj 17 0 St 060042 14 St
30. septembra 2014. godine
Biha}
(03-3-3005/14)
Op}inski sud Mostar, ste~ajni sudija Rabija Tanovi}, rje{avaju}i po prijedlogu
"DOMOINVEST" d.o.o. Prozor, sa sjedi{tem u Prozor-Rami, na adresi Ometala bb,
zastupanog po zastupniku-direktoru, da se nad du`nikom otvori ste~ajni postupak,
nakon odr`anog ro~i{ta pred ovim Sudom dana 10.10.2014. godine, donio je
slijede}e
RJE[ENJE
Odbija se prijedlog predlaga~a da se nad dru{tvom "DOMOINVEST" d.o.o.
Prozor, sa sjedi{tem u Prozor-Rami, na adresi Ometala bb, otvori ste~ajni postupak,
upisanog u Registar privrednih dru{tava Op}inskog suda Mostar, pod brojem
1-12001 na osnovu Rje{enja o upisu subjekta upisa u sudski registar Op}inskog suda
Mostar br. Tt-O-306/07 od 15.5.2007. godine, zbog nedovoljnosti imovine ste~ajnog du`nika ni za pokri}e tro{kova ste~ajnog postupka.
Privremeni ste~ajni upravnik Hujdur Latif iz Mostara razrje{ava se du`nosti
privremenog ste~ajnog upravnika.
Ovo Rje{enje objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama
Federacije BiH", a dostavit }e i nadle`nom Kantonalnom tu`ila{tvu Mostar radi
utvr|ivanja eventualne odgovornosti odgovornih lica u dru{tvu predlaga~a.
Po pravomo}nosti ovoga Rje{enja Dru{tvo }e se brisati iz Registra privrednih
dru{tava ovoga Suda.
Broj 58 0 St 151774 14 St
10. oktobra 2014. godine
Mostar
(03-3-3010/14)
Op}inski sud u Mostaru, ste~ajni sudac Divna Bo{njak, u ste~ajnom postupku
postupaju}i po prijedlogu predlagatelja "BRAMIR" DOO Mostar sa sjedi{tem ul. Dr.
Ante Star~evi}a 62, zastupan po punomo}niku Semir Guzin odvjetnik iz ZAK
KEBO&GUZIN iz Mostara, nakon odr`anog ro~i{ta dana 13.10.2014. godine, u
prisustvu direktora Aleksandar Kr~mar i punomo}nika predlagatelja, donio je dana
14.10.2014. godine, sljede}e
RJE[ENJE
I.
II.
Pokre}e se prethodni ste~ajni postupak za utvr|ivanje uvjeta za otvaranje
ste~ajnog postupka nad "BRAMIR" DOO Mostar sa sjedi{tem u Mostaru ul. Dr.
Ante Star~evi}a 62.
Za privremenog ste~ajnog upravitelja imenuje se Zijo Veledar iz Mostara.
Privremeni ste~ajni upravitelj }e:
-
osigurati i starati se o imovini du`nika;
-
obaviti pregled du`nikovih poslovnih prostorija i uvid u poslovne knjige i
dokumentaciju du`nika;
-
ustvrditi da li postoji razlog za otvaranje ste~ajnog postupka;
-
ispitati da li imovina ste~ajnog du`nika mo`e pokriti tro{kove ste~ajnog
postupka;
-
ustvrditi da li se poslovanje ste~ajnog du`nika mo`e u cjelini ili djelomi~no
nastaviti u tijeku prethodnog postupka;
-
uraditi kontrolu poslovanja.
III. Privremeni ste~ajni upravitelj du`an je podnijeti izvje{}e ovom sudu, u roku od 30
dana od imenovanja u kome }e izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje
stru~no mi{ljenje o zate~enom stanju.
IV. Dru{tvo "BRAMIR" DOO Mostar sa sjedi{tem ul. Dr. Ante Star~evi}a 62, kao
ste~ajni du`nik ne smije vr{iti nikakva raspolaganja bez suglasnosti ste~ajnog
suda.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Broj 86 - Stranica 172
V.
Privremeno se obustavljaju sve mjere pojedina~nih prinudnih izvr{enja protiv
imovine du`nika "BRAMIR" DOO Mostar sa sjedi{tem ul. Dr. Ante Star~evi}a
62, do dono{enja Odluke po prijedlogu za otvaranje ste~ajnog postupka.
VI. Pozivaju se svi vjerovnici da privremenom ste~ajnom upravitelju bez odlaganja
saop}e koje }e mjere osiguranja zahtijevati na predmetima imovine ste~ajnog
du`nika.
Privremeni ste~ajni upravitelj Berberovi} Muho, dipl. ecc iz Cazina, razrje{ava
se du`nosti privremenog ste~ajnog upravitelja.
Nakon pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se
brisanje pravnog lica u sudskom registru, reg. ulo`ak broj 17-01-0020-09 i svim
drugim javnim registrima.
Tro{kovi prethodnog postupka padaju na teret predlaga~a.
Broj 17 0 St 045787 12 St
08. oktobra 2014. godine
Biha}
VII. Ovo rje{enje ima se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama
Federacije BiH", istog dana.
VIII. Rje{enje se ima dostaviti Registru Op}inskog suda u Mostaru, radi upisa
zabilje`be pokretanja prethodnog ste~ajnog postupka nad pravnom osobom
"BRAMIR" DOO Mostar sa sjedi{tem ul. Dr. Ante Star~evi}a 62, koja se vodi
MRB kod ovog suda 1-11708.
Srijeda, 22. 10. 2014.
(03-3-3036/14)
Op}inski sud u Tuzli objavljuje slijede}i
OGLAS
Broj 58 0 St 149211 14 St
14. oktobra 2014. godine
Mostar
(03-3-3020/14)
Op}inski sud u Zenici objavljuje
OGLAS
POKRE]E SE PRETHODNI POSTUPAK radi utvr|ivanja uslova za otvaranje
ste~ajnog postupka nad imovinom privrednog dru{tva "[email protected]" DD
Tuzla, Mije Kro{evi}a 24, Tuzla.
Za privremenog ste~ajnog upravnika imenuje se Pra~i} Asima iz Tuzle.
Privremeni ste~ajni upravnik du`an je odmah po prijemu rje{enja o imenovanju
preduzeti radnje utvr|ene odredbom ~lana 16. Zakona o ste~ajnom postupku, a
naro~ito:
U ste~ajnom postupku nad privrednim dru{tvom Privredno, transportno i
trgovinsko dru{tvo ZOVKO OIL d.o.o. @ep~e zakazuje se posebno ispitno ro~i{te za
dan 21.11.2014. godine u 12:00 sati.
-
obezbijediti imovinu du`nika i starati se o istoj,
-
izvr{iti pregled du`nikovih poslovnih prostorija i izvr{iti uvid u poslovne
knjige i dokumentaciju du`nika,
Ro~i{te }e se odr`ati u Op}inskom sudu Zenica, u zgradi ovog suda, sudnica br.
26/II.
-
utvrditi da li postoji razlog za otvaranje ste~ajnog postupka,
-
ispitati da li }e imovina ste~ajnog du`nika pokriti tro{kove ste~ajnog
postupka,
-
utvrditi da li se poslovanje ste~ajnog du`nika mo`e u cjelini ili djelimi~no
nastaviti u toku prethodnog postupka i
Na ro~i{tu }e se ispitati naknadne prijave povjerilaca koje nisu ispitane na
ispitnom ro~i{tu, a blagovremeno su podnesene, pa se pozivaju povjerioci koji su
blagovremeno podnijeli naknadne prijave ili dopunu prijave na ovo ro~i{te, kao i
ste~ajni du`nik, odnosno ste~ajni upravnik, a istom mogu prisustvovati i svi ostali
povjerioci dru{tva u ste~aju.
Broj 43 0 St 084213 13 St
10. oktobra 2014. godine
Zenica
(03-3-3027/14)
Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i
OGLAS
Zaklju~uje se ste~ajni postupak na firmom "JANJ HOLDING" d.d. Donji
Vakuf, upisanu u sudski registar Op}inskog suda u Travniku, na temelju ~lanaka 132.
do 135. Zakona o ste~aju.
uraditi kontrolu poslovanja ste~ajnog du`nika.
Privremeni ste~ajni upravnik du`an je podnijeti svoj pismeni izvje{taj ovom
Sudu u roku od 30 dana od dana dono{enja ovog Rje{enja u kome }e izvijestiti ovaj
Sud o preduzetim radnjama i iznijeti svoje stru~no mi{ljenje o tome da li postoje
razlozi za otvaranje ste~ajnog postupka, odnosno da li postoje bilo kakvi izgledi za
nastavak daljeg poslovanja du`nika.
Rje{enje }e biti objavljeno u "Slu`benim novinama Federacije BiH", te se
pozivaju povjerioci da privremenom ste~ajnom upravniku bez odlaganja dostave
prijedlog mjera osiguranja na predmetima ste~ajnog du`nika koje }e eventualno
zahtijevati.
Ovo rje{enje }e se dostaviti Odjeljenju Zemlji{no-knji`nom uredu Op}inskog
suda u Tuzla i Slu`bi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Tuzla, radi
upisa zabilje`be otvaranja prethodnog postupka.
Broj 32 0 St 211256 14 St
08. oktobra 2014. godine
Tuzla
U toku ste~ajnog postupka u cijelosti je izmiren vi{i isplatni red, kao i razlu~na
prava razlu~nih povjeritelja.
Ste~ajni upravitelj NIJAZ DERVI[I] razrje{ava se du`nosti ste~ajnog
upravitelja.
(03-3-3042/14)
Ro~i{te za zaklju~enje ste~ajnog postupka zakazuje se dana 01. decembar 2014.
godine u 12,00 sati.
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[[email protected] ULO[KA
Broj St 9/04
13. oktobra 2014. godine
Travnik
Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH
("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Biha}u
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[[email protected] ULO[KA
(03-3-3028/14)
Op}inski sud u Biha}u, po ste~ajnom sudiji Senji D`afi}u, razmatraju}i
prijedlog predlaga~a d.o.o. "O.N" - Cazin, Jo{ani bb, zastupanog po punomo}niku
Velad`i} Hasanu, advokatu iz Biha}a, da se nad pravnim licem otvori ste~ajni
postupak, dana 08.10.2014. godine, donio je sljede}e
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu d.o.o. Bingo Tuzla, u toku je
postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se
uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovnom listu broj 8879 i
8880 katastarske op}ine Biha} ozna~ene kao:
2
RJE[ENJE
-
katastarska ~estica broj 4204/1 livada 1. klase "Ceravci" povr{ine 2571 m
ODBIJA SE prijedlog predlaga~a, zaprimljenog kod Suda dana 17.12.2012.
godine, da se otvori ste~ajni postupak nad pravnim licem d.o.o. "O.N" - Cazin, zbog
nedostatka ste~ajne mase.
-
katastarska ~estica broj 4216/1 livada 2. klase "Ceravci" povr{ine 1808 m
Ste~ajni postupak mo`e se otvoriti ako zainteresirano lice u roku od 8 dana od
dana objave ovog Rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", predujmi iznos
od 10.100,00 KM za pokri}e tro{kova ste~ajnog postupka. Predujam uplatiti na
ra~un br. 3385002206016890, partija 2250060168, otvoren kod UniCredit bank DD
Mostar, Filijala Biha} i dostavi dokaz o uplati Sudu.
2
2
katastarska ~estica broj 4204/6 prilazni put povr{ine 2265 m
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim
nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u
dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev
produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Srijeda, 22. 10. 2014.
potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni
ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Broj 017-0-DN-13-001339
15. oktobra 2014. godine
Biha}
Broj 86 - Stranica 173
BIH/07/0452076
BIH/07/0445203
BIH/07/0436063
BIH/07/0435911
BIH/07/0455847
(03-3-3035/14-F)
BIH/07/0461740
BIH/07/0452086
BIH/07/0458553
OSTALE OBJAVE
U skladu sa ~lanom 25. i ~lanom 26. Zakona o ra~unovodstvu i reviziji BiH
("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 83/09) i ~lana 104. Statuta "Zovko
osiguranje" d.d. @ep~e, Komisija za popis i kontrolu izdatih polica AO "Zovko
osiguranje" d.d. @ep~e, na sjednici odr`anoj dana 09.09.2014. godine, donosi
ODLUKU
^lan 1.
Progla{ava se neva`e}om slijede}a polica osiguranja od automobilske
odgovornosti:
polica broj 0378065
^lan 2.
"ZOVKO OSIGURANJE" d.d. @ep~e nije u obavezi nadoknaditi bilo kakvu
{tetu proisteklu iz gore navedene police.
^lan 3.
Odluku o progla{avanju police neva`e}om objaviti u "Slu`benim novinama
Federacije BiH".
^lan 4.
Za provo|enje ove odluke zadu`uje se Sektor za financije i ra~unovodstvo
"Zovko osiguranje" d.d. @ep~e.
Broj 01-536/14
^lanovi Komisije:
Sedat Herdi}, s. r.
Tanja Duji}, s. r.
Dejan Jozi}, s. r.
BIH/12/1068926
od broja BIH/12/1036816 do broja BIH/12/1036860 (45 komada)
od broja BIH/25/0097051 do broja BIH/25/0097055 (5 komada)
BIH/26/0042186
(O-992/14)
Ogla{ava se neva`e}om potvrda o registraciji broj AA1182136 izdata od
Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, i jednu registarsku tablicu oznake E44E915
broj {asije WDB9702571K935704 za teretno vozilo Mercedes Atego, vlasni{tvo
firme A2B Express Delivery d.o.o. Sarajevo.
(O-993/14)
Ogla{avaju se neva`e}im 2 (dvije) registarske tablice broj T40-K-646, izdate od
Policijske uprave Novo Sarajevo, za putni~no motorno vozilo marke VW tip Passat,
vlasni{tvo JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.
(O-1001/14)
Ogla{avaju se neva`e}im 2 (dvije) registarske tablice broj M47-E-866, izdate
od Policijske uprave Ilid`a, za putni~ko motorno vozilo [koda tip Octavia,
vlasni{tvo firme Mercator BH doo Sarajevo, Bla`uj bb, op}ina Ilid`a.
(O-1004/14)
(03-3-2893/14)
Ogla{avaju se neva`e}im sljede}i dokumenti vlasni{tvo "GRAWE" osiguranje
d.d. Sarajevo:
1. zelena karta s jedinstvenim brojem BH (26) 0042186
2. polica osiguranja od automobilske odgovornosti s jedinstvenim brojem
26048960.
(03-3-2908/14)
Ogla{avaju se neva`e}im registarske tablice broj M65-0-547 izdate od MUP-a
HNK/@, vlasni{tvo JP Hrvatske Telekomunikacije Mostar.
Ogla{ava se neva`e}om potvrda o registraciji broj AA 1449859, izdata od
Policijske uprave Ilid`a, za priklju~no vozilo marke "SCHMITZ", registarskih
oznaka O15-K-423, vlasni{tvo PI[MO TRANS D.O.O. [email protected]
(O-1005/14)
Ogla{ava se neva`e}om 1 (jedna) registarska tablica broj A48-M-676, za vozilo
VW POLO, broj {asije WVWZZZ6RZCY003689, izdata od Policijske uprave Novi
Grad Sarajevo, vlasni{tvo "ASA ALEASING" d.o.o., korisnik "ASA RENT" d.o.o.
SARAJEVO.
(O-1006/14)
(03-3-3043/14)
Ogla{ava se neva`e}om potvrda o registraciji broj AA0601142 izdata od strane
MUP-a HNK/@ izdata dana 07.10.2010. godine, vlasni{tvo "Gibraltar" d.o.o.
Mostar.
Ogla{ava se neva`e}om jedna registarska tablica oznake T86-K-202 za vozilo
AUDI Q5 broj {asije WAUZZZ8R4DA039174, izdata od Policijske uprave Novi
Grad Sarajevo, vlasni{tvo ASA RENT D.O.O. Sarajevo.
(03-3-3044/14)
(O-1007//14)
Ogla{ava se neva`e}om potvrda o vlasni{tvu broj BA0742627 izdata
31.05.2010. godine od strane MUP-a [email protected]/K, vlasni{tvo MAJOP d.o.o. Mostar.
Ogla{ava se neva`e}om 1 (jedna) registarska tablica broj T28-K-787 izdata od
strane MUP Novo Sarajevo za vozilo marke "RENAULT MEGANE GENERATION 1.5 DCI 85", broj {asije: VF1BZAA0545827650, broj motora R031625
vlasni{tvo UniCredit Leasing d.o.o., korisnik leasinga One2Play BH d.o.o.
(03-3-3047/14)
Ogla{avaju se neva`e}im registarske plo~ice broj O72-J-112 izdate 10. prosinca 2013. godine od strane MUP-a [email protected] ^itluk, vlasni{tvo "REPEN" D.O.O.
^itluk.
(03-3-3048/14)
Ogla{ava se neva`e}om potvrda o registraciji broj AA1077927, izdata od Prve
policijske Uprave MUP-a Kantona Sarajevo, za putni~ko motorno vozilo marke
"[koda", tip 3T, registarskih oznaka M96-A-301, vlasni{tvo Samostalnog sindikata
dr`avnih slu`benika i namje{tenika u organima dr`avne slu`be, sudskoj vlasti i
javnim ustanovama u Federaciji BiH.
(O-990/14)
Ogla{avaju se neva`e}im slijede}e zelene karte Biroa zelene karte u Bosni i
Hercegovini:
BIH/52/0354661
BIH/07/0453742
(O-1008/14)
Ogla{ava se neva`e}om potvrda o registraciji broj AA0694862, izdata od
Policijske uprave Novo Sarajevo, vlasni{tvo STRABAG d.o.o. SARAJEVO, za
vozilo sljede}ih tehni~kih karakteristika:
Marka: OPEL
Tip: A-H/SW ASTRA
Broj {asije: W0L0AHL3572138382
Broj motora: 717DTH01603909
Boja: siva
Godina proizvodnje: 2007.
Registarske oznake: J48-O-316
(O-1016/14)
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Broj 86 - Stranica 174
Ogla{ava se neva`e}om 1 (jedna) registarska tablica broj J32-O-476, izdata od
Policijske uprave Ilid`a, za teretno vozilo marke "MAN", vlasni{tvo "RAKETA
2000" d.o.o. [email protected]
(O-1017/14)
OP]INA VITEZ
Slu`ba za finansije ogla{ava slijede}i
OGLAS
U Pravilniku o na~inu uplate javnih prihoda prora~una i vanprora~unskih
fondova na teritoriji FBiH broj 35/13 u poglavlju IX-Ostale odredbe u to~ki 25.
podto~ka 25.1. ra~uni javnih prihoda pod III-Jedinice lokalne samouprave redni broj
43 Vitez: naziv banke-UniCredit bank d.d. i broj ra~una 3380002200025547 mijenja
se i glasi: Bosna Bank International d.d. Sarajevo ra~un broj 141-437-53200045-23.
(Sl-1152/14)
UPIS U SUDSKI REGISTAR
TUZLA
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem, broj 032-0-Reg-11-002874 od 07.03.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju promet i usluge
"FASEM-KOMERC" export-import Seljublje bb. Kalesija, uskladilo je djelatnost u
unutarnjem poslovanju dru{tva sa KD BiH 2010 ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od
08.06.2010. godine). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-1838/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem, broj 032-0-Reg-11-003134 od 19.04.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Dru{tvo "CULT" d o.o. za proizvodnju, promet i ugostiteljstvo @ivinice, koje je
upisano u sudski registar Op}inskog suda u Tuzli rje{enjem broj
032-0-Reg-06-001735 od 10.11.2006 godine, registarski broj subjekta upisa:
1-12964, Odlukom OPU-IP: 831/11 od 29.12.2011 godine izvr{ilo je uskla|ivanje
djelatnosti Dru{tva sa posljednjom klasifikaciom djelatnosti. U ostalom dijelu
podaci su nepromjenjeni za Dru{tvo.
(SR-1839/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem, broj 032-0-Reg-12-000238 od 23.05.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"GIGAHERC" d.o.o. Grada~ac izvr{ilo je uskla|ivanje djelatnosti sa KD BiH
iz 2010 godine. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-1840/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem, broj 032-0-Reg-12-000370 od 06.06.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"S.L.A.V." d.o.o. Dru{tvo za promet i usluge Gra~anica, uskladilo je djelatnosti
u unutarnjem poslovanju dru{tva sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine
2010 ("Slu`beni glasnik BiH", br. 47 od 08.06.2010. godine). Ostali upisi su
nepromijenjeni.
(SR-1841/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem, broj 032-0-Reg-12-000956 od 13.06.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Osniva se "STK TIGRASS" d.o.o. za promet i usluge Tuzla. Skra}eni naziv
firme: "STK TIGRASS" d.o.o. Tuzla.
Sjedi{te dru{tva: Tuzla Simin Han, ul. Oslobodilaca br. 32.
Osniva~ je Ahmetovi} Rasim, Tuzla, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u
novcu ili 100,00%.
Djelatnosti dru{tva: proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, proizvodnja
makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na prerada ~aja i kafe,
proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a; proizvodnja mineralne vode i drugih fla{iranih
pi}a, trgovina automobilima, motornim vozilima lake kategorije, trgovina ostalim
motornim vozilima, odr`avanje i popravak motornih vozila, trgovina na velike
dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na malo dijelovima i priborom za
motorna vozila, trgovina motociklima, dijelovima priborom za motocikle te
odr`avanje i popravak motocikala, posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, posredovanje u
trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, posredovanje u
trgovini drvenom gra|om i gra|evinskim materijalom, posredovanje u trgovini
Srijeda, 22. 10. 2014.
ma{inama, industrijskom opremom, brodovima avionima, posredovanje u trgovini
namje{tajem, proizvodima za doma}instvo i `eljeznom robom, posredovanje u
trgovini tekstilom odje}om, krznom, obu}om i ko`nim proizvodima, posredovanje u
trgovini hranom, pi}ima i duhanom, posredovanje u trgovin specijaliziranoj za
odre|ene proizvode ili grupe ostalih proizvoda, posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na velike `itaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i
hranom za `ivotinje, trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, trgovina na veliko
`ivim `ivotinjama, trgovina na veliko sirovim, {tavljenim i dovr{enim ko`ama,
trgovina na veliko vo}em i povr}em, trgovina na veliko mesom mesnim
proizvodima, trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim
uljima i mastima, trgovina na veliko pi}ima trgovina na veliko duhanskim proizvodima, trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima, trgovina na veliko
kafom, ~ajem kakaom i za~inima, trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i
ribe, ljuskare i meku{ce, nespecijalizirana trgovina na veliko hranom pi}ima i
duhanskim proizvodima, trgovina na veliko tekstilom, trgovina na veliko odje}om i
obu}om, trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, trgovina na
veliko porculanom, proizvodima od stakla i sredstvima za ~i{}enje, trgovina na
veliko parfemima i kozmetikom, trgovina na veliko namje{tajem, tepisima i
opremom za rasvjetu, trgovina na veliko satovima i nakitom, trgovina na veliko
ostalim proizvodima za doma}instvo, trgovina na veliko ra~unarima, perifernom
opremom i softverom, trgovina na veliko elektroni~kim telekomunikacijskim
dijelovima i opremom, trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, opremom i
priborom, trgovina na velike alatnim ma{inama, trgovina na veliko ma{inama za
rudarstvo i gra|evinarstvo, trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju te
ma{inama za {ivanje i pletenje, trgovina na veliko kancelarijskim namje{tajem,
trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama opremom, trgovina na veliko
ostalim ma{inama i opremom, trgovina na veliko krutim, te~nim i plinovitim
gorivima i srodnirr proizvodima, trgovina na veliko metalima i metalnim rudama,
trgovina na veliko drvom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom,
trgovina na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom, ure|ajima i
opremom za vodovod i grijanje, trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina
na veliko ostalim poluproizvodima, trgovina na veliko ostacima i otpacima,
nespecijalizirana trgovina na veliko, trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, ostala trgovina
na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo vo}em i povr}em u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo ribama, ljuskarima i meku{cima u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo hljebom, proizvodima od bra{na,
kola~ima i slatki{ima u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo pi}ima u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo duhanskim proizvodima u
specijaliziranim prodavnicama, ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima
u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo motornim gorivima u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo ra~unarima, perifernim jedinicama
i softvernom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo audio i
videoopremom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo tekstilom u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo metalnom robom, bojama i
staklom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo tepisima i prostira~ima
za pod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na
malo elektri~nim aparatima za doma}instvo u specijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo namje{tajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za
doma}instvo u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo knjigama u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo novinama, papirnom robom i
pisa}im priborom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo muzi~kim i
videozapisima u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo sportskom
opremom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo igrama i igra~kamau
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo odje}om u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo obu}om i proizvodima od ko`e u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo cvije}em, sadnicama, sjemenjem, gnojivom,
ku}nim ljubimcima i hranom za ku}ne ljubimce u specijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavnicama, ostala
trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo
rabljenom robom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo hranom, pi}em
i duhanskim proizvodima na {tandovima i tr`nicama, trgovina na malo tekstilom,
odje}om i obu}om na {tandovima i tr`nicama, trgovina na malo ostalom robom na
{tandovima i tr`nicama, trgovina na malo putem po{te ili interneta, ostala trgovina na
malo izvan prodavnica, {tandova i tr`nica, taksi slu`ba, ostali kopneni prijevoz
putnika, d.n., cestovni prijevoz robe, skladi{tenje robe, uslu`ne djelatnosti u vezi s
kopnenim prijevozom, djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
uslu`ivanje hrane, djelatnosti keteringa, ostale djelatnosti pripreme i uslu`ivanja
hrane, djelatnosti pripreme i uslu`ivanja pi}a, savjetovanje u vezi s poslovanjem i
ostalim upravljanjem, tehni~ko ispitivanje i analiza, agencije za promociju (reklamu
i propagandu), specijalizirane dizajnerske djelatnosti, fotografske djelatnosti,
iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake
kategorije, iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kamiona, uslu`ne djelatnosti
ure|enja i odr`avanja zelenih povr{ina, kombinirane kancelarijske administrativne
uslu`ne djelatnosti, fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane
kancelarijske pomo}ne djelatnosti, djelatnosti pakovanja, ostale poslovne pomo}ne
uslu`ne djelatnosti, d.n., djelatnosti zabavnih i tematskih parkova, ostale zabavne i
rekreacijske djelatnosti, frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, djelatnosti za
njegu i odr`avanje tijela, ostale li~ne uslu`ne djelatnosti, d.n., vanjska trgovina
neprehrambenim i prehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, ugovaranje dugoro~ne
proizvodne kooperacije sa stranim licima, zastupanje stranih lica (ugovaranje
zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionog skladi{ta), pru`anje
usluga u vanjsko-trgovinskom prometu (me|unarodni transport robe i putnika {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, konsignacione usluge, komisioni poslovi,
uskladi{tenje), posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, druge usluge iz
strukture registrovanih djelatnosti. Uprava dru{tva je direktor dru{tva, Ahmetovi}
Rasim, koji je ovla{ten za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu,
bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju.
(SR-1842/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem, broj 032-0-Reg-11-003158 od 19.04.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Dru{tvo "SVA[TARA" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla, koje je
upisano u sudski registar Op}inskog suda u Tuzli rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001723
od 14.12.2007. godine, registarski broj subjekta upisa: 1-12800, Odlukom OPU-IP:
828/11 od 29.12.2011. godine izvr{ilo je uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa posljednjom klasifikaciom djelatnosti. Pored uskla|ivanja djelatnosti dru{tva, Dru{tvo je
Odlukom OPU-IP: 828/11 od 29.12.2011 godine pro{irilo djelatnosti, te }e se baviti i
slede}im djelatnostima: 38.11 Sakupljanje neopasnog otpada 38.21 Obrada i
zbrinjavanje neopasnog otpada 38.31 Rastavljanje olupina 38.32 Recikla`a posebno
izdvojenih materijala. U ostalom dijelu podaci ostaju nepromijenjeni za dru{tvo.
(SR-1843/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-12-000535 od 21.03.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"REBA" d.o.o. export-import Tuzla razrije{ilo je du`nosti direktora Rebi}
Petka, a za novog direktora je imenovana Krsti} Joka, koji je, kao i osniva~, Rebi}
Petko, ovla{tena da zastupa Dru{tvo u svim poslovima unutra{njeg i vanjskotrgovinskog prometa - bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju, je ujedno, Rebi} Petko
razrije{en du`nosti rukovodioca Podru`nice Br~ko Distrikta BiH, a za novog
rukovodioca Podru`nice Br~ko Distrikta BiH, imenovana je Krsti} Joka, koja je
ovla{tena za zastupanje Podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su
nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti dru{tva sa KD BiH
2010.
(SR-2005/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem, broj 032-0-Reg-12-000897 od 25.05.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Na osnovu odluke broj OPU-IP.567/2011 od 17.11.2011. godine,vr{i se
prijenos udjela, osniva~kih prava i obaveza po osnovu vlasni{tva na udjelu u
"WIRAC.NET" d.o.o. za promet i usluge u telekomunikacijama Gra~anica (u daljem
tekstu Dru{tvo) i to: PRIJENOS CIJELOG UDJELA [email protected]] SAMIRA U OBIMU
OD 100% (60.000,00 KM) KOJI IMA U "WIRAC.NET" d.o.o. Gra~anica na
[email protected]] AMERA, sa prebivali{tem Sarajevo, sa svim pripadaju}im pravima i
obavezama. Odlukom broj OPU-IP.568/2011 od 17.11.2011. godine i ispravkom
Odluke od 20.12.2011. godine, vr{i se brisanje sljede}ih djelatnosti Dru{tva: 65.210
Finansijski zakup - lizing, 66.21 Procjena rizika i {tete, 66.29 Ostale pomo}ne djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima, 97.00 Djelatnosti doma}instava kao
poslodavaca koji zapo{ljavaju poslugu, 98.10 Djelatnosti privatnih doma}instava
koja proizvode razli~ita dobra za vlastite potrebe, 98.20 Djelatnosti privatnih
doma}instava koja obavljaju razli~ite usluge za vlastite potrebe.
Istom odlukom vr{i se uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva u skladu sa Klasifikacijom djelatnosti u BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 47/10 od 08.06.2010.
godine), i promjena adrese Dru{tva, tako da umjesto ranije Gra~anica, Lipa bb, nova
adresa Dru{tva je: Gra~anica, Patriotske lige bb.
(SR-2027/12-T)
Broj 86 - Stranica 175
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem, broj 032-0-Reg-12-001113 od 17.07.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Du`nosti direktora "EUROPRODUCT" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
metalnim elementima Lukavac, razrije{ena je Divkovi} Gordana, a za novog
direktora imenovan je Muratovi} D`afer iz Tuzle, koji je ovla{ten da zastupa dru{tvo
u svim poslovima unutra{njeg i vanjsko - trgovinskog prometa - bez ograni~enja
ovla{tenja u zastupanju, u okviru registrovanih djelatnosti. Ostali upisi su
nepromijenjeni.
(SR-2028/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem, broj 032-0-Reg-12-001275 od 24.07.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"PAPAGO" d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge Lukavac promijenilo je
adresu sjedi{ta i nova adresa sjedi{ta dru{tva, umjesto, Lukavac, Ka~are bb, glasi Lukavac, Devetak, Hod`i}i bb. Dru{tvo je izvr{ilo dopunu slijede}im djelatnostima
u unutarnjem poslovanju dru{tva: va|enje kamenog ugljena, va|enje lignita,
pomo}ne djelatnosti za va|enje nafte i prirodnog plina, proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala, proizvodnja
proizvoda koksnih pe}i, proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n., proizvodnja
instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navo|enje, instaliranje industrijskih
ma{ina i opreme, proizvodnja i snabdijevanje parom i klimatizacija, sakupljanje,
pro~i{}avanje i snabdijevanje vodom, uklanjanje otpadnih voda, organizacija izvo|enja gra|evinskih projekata, gradnja cesta i autocesta, gradnja hidrogra|evinskih
objekata, ispitivanje terena za gradnju bu{enjem i sondiranjem, fasadni i {tukaturski
radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga, podizanje krovnih
konstrukcija i pokrivanje krovova, ostalo istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u
prirodnim, tehni~kim i tehnolo{kim naukama. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2029/12-T
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem, broj 032-0-Reg-12-000417 od 28.02.2011.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"TMD-AGS" d.o.o. Grada~ac izvr{ilo je dopunu djelatnosti dru{tva u
unutra{njem prometu, kako slijedi: 10.51 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i
sira. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2032/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem, broj 032-0-Reg-12-000059 od 23.12.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
U skladu sa ~lanom 6. Odluke o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine
2010 Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 47/10
od 08. 06. 2010. godine,) izvr{eno je uskla|ivanje djelatnost "Muhi} Company"
d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge @ivinice sa KD 2010 i izmjeni osobe ovla{tene
za zastupanje firme.
(SR-2033/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem, broj 032-0-Reg-12-000263 od 17.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Osniva se "ECO - TREND" d.o.o. za unutra{nju i vanjsku trgovinu, usluge i
proizvodnju Tuzla. Skra}eni naziv dru{tva: "ECO - TREND" d.o.o. Tuzla.
Sjedi{te dru{tva: Tuzla, Simin Han, Mihajla Mikelje Te{i}a br. 92.
Osniva~i su Balvanovi} Elmin, Tuzla, ^ustovi} Haris, Uzunovi} Ne|ad i
Deovi} Nerman, iz Sarajeva sa osnovnim kapitalom od 40.000,00 KM. Pojedina~ni
udjeli osniva~a u osnovnom kapitalu dru{tva iznose po 10.000,00 KM ili po 25,00%.
Djelatnosti dru{tva glase: va|enje ukrasnog kamena i kamena za gradnju,
kre~njaka, gipsa, krede i {kriljevca, djelatnost kopova {ljunka i pjeska; va|enje gline
i kaolina, pomo}ne djelatnosti za ostalo va|enje ruda i kamena, proizvodnja ostale
gra|evne stolarije i elemenata, proizvodnja koloranata i pigmenata, ostalih anorganskih osnovnih hemikalija, ostalih osnovnih organskih hemikalija, proizvodnja
boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova, sapuna i deterd`enata,
sredstava za ~i{}enje i poliranje, parfema i toaletno-kozmeti~kih preparata,
proizvodnja vanjskih i unutra{njih guma za vozila; protektiranje vanjskih guma za
vozila, proizvodnja ostalih proizvoda od gume, proizvodnja plo~a, listova, cijevi i
profila od plasti~nih masa, ambala`e od plasti~nih masa, proizvoda od plasti~nih
masa za gra|evinarstvo, ostalih proizvoda od plasti~nih masa, oblikovanje i obrada
ravnog stakla, proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pe~ene gline za
gra|evinarstvo, sanitarne opreme od keramike, kerami~kih izolatora i izolacijskog
pribora, ostalih tehni~kih proizvoda od keramike, proizvoda od betona za
gra|evinarstvo, proizvoda od gipsa za gra|evinarstvo, gotove betonske smjese,
ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa, rezanje, oblikovanje i obrada kamena,
hladno oblikovanje i profiliranje, proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih
dijelova, proizvodnja vrata i prozora od metala, povr{inska obrada i prevla~enje
metala, ma{inska obrada metala, proizvodnja ambala`e od lakih metala, proizvoda
Broj 86 - Stranica 176
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
od `ice, lanaca i opruga, veznih elemenata i vij~anih proizvoda, ostalih metalnih
proizvoda, d. n., elektroinstalacijskog materijala, elektri~ne opreme za rasvjetu,
ostale elektri~ne opreme, proizvodnja namje{taja za poslovne i prodajne prostore,
kuhinjskog namje{taja, ostalog namje{taja, ostala prera|iva~ka industrija, d. n.,
popravak proizvoda od metala, popravak ma{ina, popravak elektroni~ke i opti~ke
opreme, popravak ostale opreme, instaliranje industrijskih ma{ina i opreme,
recikla`a posebno izdvojenih materijala, djelatnosti sanacije okoli{a te ostale usluge
upravljanja otpadom, organizacija izvo|enja gra|evinskih projekata, gradnja
stambenih i nestambenih zgrada, gradnja cesta i autocesta, gradnja `eljezni~kih
pruga i podzemnih `eljeznica, gradnja mostova i tunela, gradnja cjevovoda za
te~nosti i plinove, gradnja vodova za elektri~nu struju i telekomunikacije, gradnja
hidrogra|evinskih objekata, gradnja ostalih gra|evina niskogradnje, d. n., uklanjanje gra|evina, pripremni radovi na gradili{tu, ispitivanje terena za gradnju
bu{enjem i sondiranjem, elektroinstalacijski radovi, uvo|enje instalacija vodovoda,
kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju, ostali gra|evinski
instalacijski radovi, fasadni i {tukaturski radovi, ugradnja stolarije, postavljanje
podnih i zidnih obloga; bojenje i staklarski radovi, ostali zavr{ni gra|evinski radovi,
podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, ostale specijazirane
gra|evinske djelatnosti d. n., trgovina automobilima i motornim vozilima lake
kategorije, trgovina ostalim motornim vozilima, odr`avanje i popravak motornih
vozila, trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na malo
dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina motociklima, dijelovima i
priborom za motocikle te odr`avanje i popravak motocikala, posredovanje u trgovini
poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, drvenom
gra|om i gra|evinskim materijalom, ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, namje{tajem, proizvodima za doma}instvo i `eljeznom robom,
tekstilom, odje}om, krznom, obu}om i ko`nim proizvodima, hranom, pi}ima i
duhanom, posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe
ostalih proizvoda, posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na
veliko `itaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za `ivotinje, cvije}em i
sadnicama, `ivim `ivotinjama, sirovim, {tavljenim i dovr{enim ko`ama, vo}em i
povr}em, mesom i mesnim proizvodima, mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima,
jestivim uljima i mastima, pi}ima, duhanskim proizvodima, {e}erom, ~okoladom i
slatki{ima, kafom, ~ajem, kakaom i za~inima, ostalom hranom, uklju~uju}i ribe,
luskare i meku{ce, nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim
proizvodima, trgovina na veliko tekstilom, odje}om i obu}om, elektri~nim
aparatima za doma}instvo, porculanom, proizvodima od stakla i sredstvima za
~i{}enje, parfemima i kozmetikom, namje{tajem, tepisima i opremom za rasvjetu,
satovima i nakitom, ostlaim proizvodima za doma}instvo, ra~unarima, perifernom
opremom i softverom, elektroni~kim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom,
poljoprivrednim ma{inama, opremom i priborom, alatnim ma{inama, ma{inama za
rudarstvo i gra|evinarstvo, ma{inama za tekstilnu industriju te ma{inama za {ivanje i
pletenje, kancelarijskim namje{tajem, ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom,
ostalim ma{inama i opremom, krutim, te~nim i plinovitim gorivima i srodnim
proizvodima, metalima i metalnim rudama, drvom, gra|evinskim materijalom i
sanitarnom opremom, metalnom robom, instalacijskim materijalom, ure|ajima i
opremom za vodovod i grijanje, hemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima,
ostacima i otpacima, nespecijalizirana trgovina na veliko, trgovina na malo u
nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim
proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, trgovina
na malo vo}em i povr}em u specijaliziranim prodavnicama, mesom i mesnim
proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, ribama, ljuskarima i meku{cima u
specijaliziranim prodavnicama, hljebom, proizvodima od bra{na, kola~ima i
slatki{ima u specijaliziranim prodavnicama, pi}ima u specijaliziranim prodavnicama, duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, ostala trgovina na
malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na
malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama, ra~unarima, perifernim
jedinicama i softvernom u specijaliziranim prodavnicama, telekomunikacijskom
opremom u specijaliziranim prodavnicama, audio i videoopremom u specijaliziranim prodavnicama, malo tekstilom u specijaliziranim prodavnicama, metalnom
robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavnicama, tepisima i prostira~ima za
pod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim prodavnicama, elektri~nim
aparatima za doma}instvo u specijaliziranim prodavnicama, namje{tajem, opremom
za rasvjetu i ostalim proizvodima za doma}instvo u specijaliziranim prodavnicama,
knjigama u specijaliziranim prodavnicama, novinama, papirnom robom i pisa}im
priborom u specijaliziranim prodavnicama, muzi~kim i videozapisima u specijaliziranim prodavnicama, sportskom opremom u specijaliziranim prodavnicama, igrama
i igra~kamau specijaliziranim prodavnicama, odje}om u specijaliziranim prodavnicama, obu}om i proizvodima od ko`e u specijaliziranim prodavnicama, kozme-
Srijeda, 22. 10. 2014.
ti~kim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, malo cvije}em,
sadnicama, sjemenjem, gnojivom, ku}nim ljubimcima i hranom za ku}ne ljubimce u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavnicama, ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavnicama,
hranom, pi}em i duhanskim proizvodima na {tandovima i tr`nicama, tekstilom,
odje}om i obu}om na {tandovima i tr`nicama, ostalom robom na {tandovima i
tr`nicama, trgovina na malo putem po{te ili interneta, ostala trgovina na malo izvan
prodavnica, {tandova i tr`nica, cestovni prijevoz robe, skladi{tenje robe, uslu`ne
djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom, pretovar tereta, ostale pomo}ne djelatnosti
u prijevozu, djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i uslu`ivanje hrane,
djelatnosti pripreme i uslu`ivanja pi}a, ostale telekomunikacijske djelatnosti,
savjetovanje u vezi s ra~unarima, upravljanje ra~unarskom opremom i sistemom,
ostale uslu`ne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i ra~unarima,
internetski portali, savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem,
arhitektonske djelatnosti, in`injerske djelatnosti i s njima povezano tehni~ko
savjetovanje, tehni~ko ispitivanje i analiza, agencije za promociju (rekamu i
propagandu), ogla{avanje putem medija, specijalizirane dizajnerske djelatnosti,
ostale stru~ne, nau~ne i tehni~ke djelatnosti, d.n., iznajmljivanje i davanje u zakup
(leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije, kamiona,) ma{ina i opreme za
gra|evinarstvo, kancelarijskih ma{ina i opreme (uklju~uju}i ra~unare), ostale
rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima, osnovno ~i{}enje zgrada, ostale
djelatnosti ~i{}enje zgrada i objekata, ostale djelatnosti ~i{}enja, uslu`ne djelatnosti
ure|enja i odr`avanja zelenih povr{ina, organizacija sastanaka i poslovnih sajmova,
djelatnosti pakovanja, ostale poslovne pomo}ne uslu`ne djelatnosti, d.n., vanjska
trgovina neprehrambenim i prehrambenim proizvodima proizvodima iz okvira
registrovanih djelatnosti, uvoz - izvoz, ugovaranje dugoro~ne proizvodne kooperacije sa"stranim licima, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica,
prodaja strane robe sa konsignagjpnih skladi{ta), usluge me|unarodnog drumskog
transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom
(me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i sl.), izvo|enje
investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranim licima u
BiH, posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture
registrovane djelatnosti. Dru{tvo zastupa direktor Balvanovi} Elmin, bez
ograni~enja ovla{tenja u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju.
(SR-2034/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem, broj 032-0-Reg-12-000693 od 12.09.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
U "Mlije~ni Put" d.o.o., Grada~ac, pristupio je novi ~lan i to pravno lice:
"TMD-AGS" d.o.o. livnica aluminijumskih odlivaka, sa slu`benim sjedi{tem u
Grada~cu, Ul. Sarajevska br. 62, koji je u kapital dru{tva unio stvari i opremu ukupne
procijenjene vrijednosti 20.808.000,00 KM (dvadeset miliona osam stotina osam
hiljada konvertibilnihmaraka) i jo{ unio nov~ani ulog u iznosu od 100,00 KM.
Shodno navedenom kapital dru{tva se pove}ao za 20.808.100,00 KM u
stvarima i novcu, tako da ukupni temeljni kapital "Mlije~ni Put" d.o.o., Grada~ac
iznosi: 24.879.760,00 KM (u stvarima i novcu).
S obzirom na izvr{eno pristupanje, sada su ~lanovi Mlije~ni Put doo Grada~ac,
sa pojedina~nim udjelima u ukupnom temeljnom kapitalu dru{tva kako slijedi:
1. Dropulji} Mate 2.114.778,00 KM u novcu ili 8,4999 % temeljnog kapitala
2. Vuj~i} Teo 1.916.882,00 KM u novcu ili 7,7045 % temeljnog kapitala.
3. Omeragi} Indira 40.000,00 KM u novcu ili 0,1607% temeljnog kapitala
4. "TMD-AGS" d.o.o. Grada~ac 20.808.100,00 KM ili 83,6346% temeljnog
kapitala od ~ega 20.808.000,00 KM u stvarima i 100,00 KM u novcu.
Ostal upisi su ostali nepromijenjeni.
(SR-2035/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem, broj 032-0-Reg-12-000619 od 13.04.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"]UMA" d.o.o. export-import Tuzla, uskladilo je djelatnosti u unutra{njem
poslovanju, sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Slu`beni
glasnik BiH", broj 47 od 08.06.2010. godine).
Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2051/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem, broj 032-0-Reg-12-000707 od 11.04.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Osniva se "GTV - BODEN" d.o.o. za promet, usluge i in`injering @ivinice.
Skra}eni naziv dru{tva: "GTV - BODEN" d.o.o. @ivinice. Sjedi{te dru{tva: @ivinice,
I ulica bb. Osniva~i su Dahi} [emsudin i Umihani} Suad, oba iz @ivinica, sa
osnovnim kapitalom od 4.000,00 KM. Pojedina~ni udjeli osniva~a u osnovnom
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
kapitalu dru{tva iznose po 2.000,00 KM ili po 50%. Djelatnosti dru{tva glase:
fasadni i {tukaturski radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga,
bojenje i staklarski radovi, ostali zavr{ni gra|evinski radovi, posredovanje u trgovini
gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, posredovanje u trgovini
drvenom gra|om i gra|evinskim materijalom, posredovanje u trgovini ma{inama,
industrijskom opremom, brodovima i avionima, posredovanje u trgovini namje{tajem, proizvodima za doma}instvo i `eljeznom robom, posredovanje u trgovini
tekstilom, odje}om, krznom, obu}om i ko`nim proizvodima, posredovanje u
trgovini hranom, pi}ima i duhanom, posredovanje u trgovini specijaliziranoj za
odre|ene proizvode ili grupe ostalih proizvoda, posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko `itaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i
hranom za `ivotinje, trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, trgovina na veliko
`ivim `ivotinjama, trgovina na veliko sirovim, {tavljenim i dovr{enim ko`ama,
trgovina na veliko vo}em i povr}em, trgovina na veliko mesom i mesnim
proizvodima, trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim
uljima i mastima, trgovina na veliko pi}ima, trgovina na veliko duhanskim
proizvodima, trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima, trgovina na veliko
kafom, ~ajem, kakaom i za~inima, trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i
ribe, ljuskare i meku{ce, nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i
duhanskim proizvodima, trgovina na veliko tekstilom, trgovina na veliko odje}om i
obu}om, trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, trgovina na
veliko porculanom, proizvodima od stakla i sredstvima za ~i{}enje, trgovina na
veliko parfemima i kozmetikom, trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima,
trgovina na veliko namje{tajem, tepisima i opremom za rasvjetu, trgovina na veliko
satovima i nakitom, trgovina na veliko ostlaim proizvodima za doma}instvo,
trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, trgovina na veliko
elektroni~kim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom, trgovina na veliko
poljoprivrednim ma{inama, opremom i priborom, trgovina na veliko alatnim
ma{inama, trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, trgovina na
veliko ma{inama za tekstilnu industriju te ma{inama za {ivanje i pletenje, trgovina na
veliko kancelarijskim namje{tajem, trgovina na veliko ostalim kancelarijskim
ma{inama i opremom, trgovina na veliko ostalim ma{inama i opremom, trgovina na
veliko krutim, te~nim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima, trgovina na
veliko metalima i metalnim rudama, trgovina na veliko drvom, gra|evinskim
materijalom i sanitarnom opremom, trgovina na veliko metalnom robom,
instalacijskim materijalom, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, trgovina na
veliko hemijskim proizvodima, trgovina na veliko ostalim poluproizvodima,
trgovina na veliko ostacima i otpacima, nespecijalizirana trgovina na veliko,
trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i
duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo vo}em i povr}em u specijaliziranim prodavnrcama, trgovina
na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na
malo ribama, ljuskarima i meku{cima u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na
malo hljebom, proizvodima od bra{na, kola~ima i slatki{ima u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo pi}ima u specijaliziranim prodavnicama, trgovina
na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, ostala trgovina
na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na
malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo
ra~unarima, perifernim jedinicama i softvernom u specijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina
na malo tekstilom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo metalnom
robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo
tepisima i prostira~ima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo namje{tajem, opremom za rasvjetu
i ostalim proizvodima za doma}instvo u specijaliziranim prodavnicama, cestovni
prijevoz robe, usluge preseljenja, pomo}ne djelatnosti upravljanja zgradama,
osnovno ~i{}enje zgrada, ostale djelatnosti ~i{}enje zgrada i objekata, ostale
djelatnosti ~i{}enja, ostale poslovne pomo}ne uslu`ne djelatnosti, d. n., vanjska
trgovina neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovanih djelatnosti, vanjska
trgovina prehrambenim proizvodima iz okvira registrovanih djelatnosti, ugovaranje
dugoro~ne proizvodne kooperacije sa stranim licima, izvo|enje investicionih radova
u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u BiH, pru`anje usluga u
vanjsko-trgovinskom prometu (me|unarodni transport robe i putnika - {pedicija,
skladi{tenje, agencijske usluge, konsignacione usluge, komisioni poslovi, uskladi{tenje), posredovanje i zastupanje u prometu roba. Dru{tvo zastupaju direktor,
Broj 86 - Stranica 177
Dahi} [emsudin i osniva~, Umihani} Suad, bez ograni~enja ovla{tenja u unutarnjem
i vanjskotrgovinskom poslovanju.
(SR-2052/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem, broj 032-0-Reg-12-000703 od 13.04.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Osniva se "GLOW" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla.
Skra}eni naziv firme: "GLOW" d.o.o. Tuzla.
Sjedi{te dru{tva: Tuzi Lipnica, ul. Proleterskih brigada 60 (JP RPC
Tuzla-Inkubator "Lipnica"). Osniva~ je ]ilimkovi} Edin, Tuzla, sa osnovnim
kapitalom 2.000,00 KM u novcu ili 100,00%. Djelatnosti dru{tva: proizvodnja
ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarsk materijala,
proizvodnja papira i kartona, proizvodnja valovitog papira i kartona, te ambala`e od
papira i kartona, proizvodnja proizvoda za doma}instvo i higijenu, te toaletnih
potrep{tina od papira, proizvodnja kancelarijskog materijala od papira, proizvodnja
ostalih proizvoda od papira i kartona, ostalo {tampanje, usluge pripreme za {tampu i
objavljivanje, knjigove{ke i srodne usluge, umno`avanje snimljenih zapisa,
proizvodnja proizvoda koksnih pe}i, proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda,
proizvodnja industrijskih plinova, proizvodnja koloranata i pigmenata, proizvodnja
ostalih osnovnih organskih hemikalija, proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza
grafi~kih boja i kitova, proizvodnja sapuna i deterd`enata, sredstava za ~i{}enje i
poliranje, proizvodnja parfema i toaletno-kozmeti~kih preparata, proizvodnja
ljepila, proizvodnja eteri~nih ulja, proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n.,
proizvodnja ostalih proizvoda od gume, proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih
masa, proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n., proizvodnja
ra~unara i periferne opreme, proizvodnja kancelarijskih ma{ina i opreme (osim
proizvodnje ra~unara i periferne opreme), proizvodnja ostalih ma{ina za posebne
namjene, d. n., proizvodnja nakita i srodnih proizvoda, proizvodnja sportske
opreme, ostala prera|iva~ka industrija, d. n., popravak proizvoda od metala,
popravak ma{ina, popravak ostale opreme, instaliranje industrijskih ma{ina i
opreme, recikla`a posebno izdvojenih materijala, elektroinstalacijski radovi,
uvo|enje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija; grijanje i klimatizaciju, ostali gra|evinski instalacijski radovi, trgovina automobilima i motornim
vozilima lake kategorije, trgovina ostalim motornim vozilima, odr`avanje i
popravak motornih vozila, trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna
vozila, trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina
motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te odr`avanje i popravak
motocikala, posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim
`ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, posredovanje u trgovini
gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, posredovanje u trgovini
drvenom gra|om i gra|evinskim materijalom, posredovanje u trgovini ma{inama,
industrijskom opremom, brodovima i avionima, posredovanje u trgovini namje{tajem, proizvodima za doma}instvo i `eljeznom robom, posredovanje u trgovini
tekstilom, odje}om, krznom, obu}om i ko`nim proizvodima, posredovanje u
trgovini hranom, pi}ima i duhanom, posredovanje u trgovini specijaliziranoj za
odre|ene proizvode ili grupe ostalih proizvoda, posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko `itaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i
hranom za `ivotinje, trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, trgovina na veliko
`ivim `ivotinjama, trgovina na veliko sirovim, {tavljenim i dovr{enim ko`ama,
trgovina na veliko vo}em i povr}em, trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i
mastima, trgovina na veliko pi}ima, trgovina na veliko duhanskim proizvodima,
trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima, trgovina na veliko kafom,
~ajem, kakaom i za~inima, trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i ribe,
ljuskare i meku{ce, nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim
proizvodima, trgovina na veliko tekstilom, trgovina na veliko odje}om i obu}om,
trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, trgovina na veliko
porculanom, proizvodima od stakla i sredstvima za ~i{}enje, trgovina na veliko
parfemima i kozmetikom, trgovina na veliko namje{tajem, tepisima i opremom za
rasvjetu, trgovina na veliko satovima i nakitom, trgovina na veliko ostalim
proizvodima za doma}instvo, trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i
softverom, trgovina na veliko elektroni~kim i telekomunikacijskim dijelovima i
opremom, trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, opremom i priborom,
trgovina na veliko alatnim ma{inama, trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i
gra|evinarstvo, trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju te ma{inama za
{ivanje i pletenje, trgovina na veliko kancelarijskim namje{tajem, trgovina na veliko
ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, trgovina na veliko ostalim ma{inama i
opremom, trgovina na veliko krutim, te~nim i plinovitim gorivima i srodnim
proizvodima, trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, trgovina na veliko
drvom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, trgovina na veliko
metalnom robom, instalacijskim materijalom, ure|ajima i opremom za vodovod i
Broj 86 - Stranica 178
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
grijanje, trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina na veliko ostalim
poluproizvodima, trgovina na veliko ostacima i otpacima, nespecijalizirana trgovina
na veliko, trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom,
pi}ima i duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo vo}em i povr}em u specijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo ribama, ljuskarima i meku{cima u specijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo hljebom, proizvodima od bra{na, kola~ima i slatki{ima u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo pi}ima u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim
prodavnicama, ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo ra~unarima, perifernim jedinicama i softvernom u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo audio i videoopremom u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo tepisima i prostira~ima za pod, zidnim i
podnim oblogama u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo elektri~nim
aparatima za doma}instvo u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo
namje{tajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za doma}instvo u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo knjigama u specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo novinama, papirnom robom i pisa}im priborom u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo muzi~kim i videozapisima u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo igrama i igra~kamau specijaliziranim
prodavnicama, trgovina na malo odje}om u specijaliziranim prodavnicama, trgovina
na malo obu}om i proizvodima od ko`e u specijaliziranim prodavnicama, trgovina
na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo cvije}em, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, ku}nim ljubimcima i
hranom za ku}ne ljubimce u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo
satovima i nakitom u specijaliziranim prodavnicama, ostala trgovina na malo novom
robom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo rabljenom robom u
specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim
proizvodima na {tandovima i tr`nicama, trgovina na malo tekstilom, odje}om i
obu}om na {tandovima i tr`nicama, trgovina na malo ostalom robom na {tandovima i
tr`nicama, trgovina na malo putem po{te ili interneta, ostala trgovina na malo izvan
prodavnica, {tandova i tr`nica, cestovni prijevoz robe, skladi{tenje robe, uslu`ne
djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom, ostale pomo}ne djelatnosti u prijevozu,
djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i uslu`ivanje hrane, djelatnosti
pripreme i uslu`ivanja pi}a, savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim
upravljanjem, arhitektonske djelatnosti, in`injerske djelatnosti i s njima povezano
tehni~ko savjetovanje, tehni~ko ispitivanje i analiza, specijalizirane dizajnerske
djelatnosti, ostale stru~ne, nau~ne i tehni~ke djelatnosti, d. n., davanje u zakup (leasing) prava na upotrebu intelektualnog vlasni{tva i sli~nih proizvoda, osim radova
koji su za{ti}eni autorskim pravima, djelatnosti pakovanja, ostale poslovne pomo}ne
uslu`ne djelatnosti, d.n., vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim
proizvodima, uvoz-izvoz, ugovaranje dugoro~ne proizvodne kooperacije sa stranim
licima, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane
robe sa konsignacionog skladi{ta), privremeni uvoz i izvoz robe, pru`anje usluga u
vanjskotrgovinskom prometu (me|unarodni transport robe i putnika - {pedicija,
skladi{tenje, agencijske usluge, konsignacione usluge, komisioni poslovi,
uskladi{tenje), posredovanje i zastupanje u prometu roba. Uprava dru{tva je direktor
dru{tva ]ilimkovi} Edin, koji je ovla{ten za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i
vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju.
(SR-2053/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem, broj 032-0-Reg-12-000089 od 29.03.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Na osnovu odluke broj OPU-IP.655/2011 od 30.12.2011. godine, osniva~
"PER-MON" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Mala Brijesnica Doboj Istok Durmi}
Samir, vr{i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva u skladu sa Klasifikacijom djelatnosti u
BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 47/10 od 08.06.2010. godine).
(SR-2054/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem, broj 032-0-Reg-12-000467 od 16.04.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Razrije{en je du`nosti dosada{nji direktor "RESSA" d.o.o. za proizvodnju,
trgovinu i usluge ^eli}, gospodin Ferizovi} Samir, te je za novog direktora dru{tva
imenovan ]ehaji} Samir koji je imenovan na mandatni period od ~etiri godine, te
Srijeda, 22. 10. 2014.
ovla{ten da zastupa dru{tvo u unutra{njem i vanjsko-trgovinskom prometu, bez
ograni~enja ovla{tenja u zastupanju, u skladu za Statutom dru{tva i zakonom.
(SR-2055/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem, broj 032-0-Reg-12-000273 od 13.04.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"BOMAT" d.o.o. za prevoz u drumskom saobra}aju, vanjsku i unutra{nju
trgovinu Tuzla, uskladilo je djelatnosti i unutarnjem poslovanju dru{tva sa
klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 47 od
08.06.2010. godine). Ujedno, slijede}a djelatrnost, ranije upisna, brisana je:
finansijski zakup (lizing). Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2056/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem, broj 032-0-Reg-12-000213 od 31.01.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
"[email protected]" d.o.o. Grada~ac izvr{ilo je dopunu djelatnosti dru{tva u unutra{njem
prometu, kako slijedi:
16.23 Proizvodnja ostale gra|evne stolarije i elemenata, 22.23 Proizvodnja
proizvoda od plasti~nih masa za gra|evinarstvo, 23.61 Proizvodnja proizvoda od
betona za gra|evinarstvo, 23.63 Proizvodnja gotove betonske smjese, 25.11
Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, 25.12 Proizvodnja vrata i
prozora od metala, 25.50 Kovanje, pre{anje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija
praha.
Du`nosti direktora Dru{tva razrije{en je Top~agi} Hasan, a za novog direktora
na mandatni period od 4 (~etiri) godine imenovan je Top~agi} Ned`ad, sin Hasana i
Zumre iz Grada~ca, koji je ovla{ten da zastupa Dru{tvo u svim poslovima
unutra{njeg i vanjskotrgovinskog prometa, bez ograni~enja.
Pored direktora, za lice ovla{}eno za zastupanje Dru{tva, u unutra{njem i
vanjskotrgovinskom prometu, bez ograni~enja ovla{}enja, imenovan je Top~agi}
Hasan, sin Hasiba iz Grada~ca, i to svojstvu osniva~a. Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2057/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem, broj 032-0-Reg-12-000193 od 05.04.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
U cilju uskla|ivanja sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH ("Slu`beni
glasnik BiH", broj 47/10) skup{tina dru{tva je donijela odluku o izmjenama i
dopunama statuta dru{tva "Xella BH" d.o.o. Tuzla, ov. broj: OPU- IP-17/12.
(SR-2058/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem, broj 032-0-Reg-12-000677 od 11.04.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Osniva se "NALA TRANS" d.o.o. za transport, trgovinu i usluge Tuzla.
Skra}eni naziv firme: "NALA TRANS" d.o.o. Tuzla.
Sjedi{te dru{tva: Tuzla, ul. Trnovac br. 59. Osniva~ je Nali} Suad, Tuzla, sa
osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu ili 100,00%.
Djelatnosti dru{tva: proizvodnja papira i kartona, proizvodnja valovitog papira
i kartona, te ambala`e od papira i kartona, proizvodnja plasti~nih masa u primarnim
oblicima, proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d. n., proizvodnja vanjskih i
unutra{njih guma za vozila; protektiranje vanjskih guma za vozila, proizvodnja
ostalih proizvoda od gume, proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih
masa, ambala`e od plasti~nih masa, proizvoda od plasti~nih masa za gra|evinarstvo,
ostalih proizvoda od plasti~nih masa, oblikovanje i obrada ravnog stakla,
proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pe~ene gline za gra|evinarstvo,
proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinarstvo, proizvoda od gipsa za
gra|evinarstvo, rezanje, oblikovanje i obrada kamena, proizvodnja brusnih
proizvoda, proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n., proizvodnja
cijevi, crijeva, {upljih profila i pripadaju}eg pribora od ~elika, hladno vu~enje {ipki,
hladno valjanje uskih vrpci, hladno oblikovanje i profiliranje, hladno vu~enje {ipki,
proizvodnja ostalih obojenih metala, lijevanje `eljeza, ~elika, lakih metala, ostalih
obojenih metala, proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, vrata i
prozora od metala, radijatora i kotlova za centralno grijanje, ostalih metalnih cisterni,
rezervoara i sli~nih posuda, kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala;
metalurgija praha, povr{inska obrada i prevla~enje metala, ma{inska obrada metala,
proizvodnja sje~iva, brava i okova, alata, ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika,
ambala`e od lakih metala, proizvoda od `ice, lanaca i opruga, veznih elemenata i
vij~anih proizvoda, ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n., ma{ina za obradu
metala, proizvodnja ma{ina za rudnike, kamenolome i gra|evinarstvo, ostalih
ma{ina za posebne namjene, d. n., karoserije za motorna vozila; proizvodnja
prikolica i poluprikolica, proizvodnja namje{taja za poslovne i prodajne prostore,
kuhinjskog namje{taja, ostalog namje{taja, ostala prera|iva~ka industrija, d. n.,
popravak proizvoda od metala, popravak ostale opreme, uklanjanje otpadnih voda,
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
sakupljanje neopasnog otpada, obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada, rastavljanje
olupina, recikla`a posebno izdvojenih materijala, djelatnosti sanacije okoli{a te
ostale usluge upravljanja otpadom, uklanjanje gra|evina, pripremni radovi na
gradili{tu, elektroinstalacijski radovi, uvo|enje instalacija vodovoda, kanalizacije i
plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju, ostali gra|evinski instalacijski radovi,
fasadni i {tukaturski radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga,
bojenje i staklarski radovi, ostali zavr{ni gra|evinski radovi, podizanje krovnih
konstrukcija i pokrivanje krovova, ostale specijalizirane gra|evinske djelatnosti, d.
n., trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije, trgovina ostalim
motornim vozilima, odr`avanje i popravak motornih vozila, trgovina na veliko
dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na malo dijelovima i priborom za
motorna vozila, trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te
odr`avanje i popravak motocikala, posredovanje u trgovini poljoprivrednim
sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, gorivima,
rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, drvenom gra|om i gra|evinskim
materijalom, ma{inama, industrijskom opremom, brodovima -i avionima, namje{tajem, proizvodima za doma}instvo i `eljeznom robom, tekstilom, odje}om,
krznom, obu}om i ko`nim proizvodima, hranom, pi}ima i duhanom, posredovanje u
trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe ostalih proizvoda,
posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko `itaricama,
sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za `ivotinje, cvije}em i sadnicama, `ivim
`ivotinjama, sirovim, {tavljenim i dovr{enim ko`ama, vo}em i povr}em, mesom i
mesnim proizvodima, mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i
mastima, pi}ima, duhanskim proizvodima, {e}erom, ~okoladom i slatki{ima, kafom,
~ajem, kakaom i za~inima, ostalom hranom, uklju~uju}i ribe, ljuskare i meku{ce,
nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima,
trgovina na veliko tekstilom, odje}om i obu}om, elektri~nim aparatima za doma}instvo, porculanom, proizvodima od stakla i sredstvima za ~i{}enje, parfemima i
kozmetikom, namje{tajem, tepisima i opremom za rasvjetu, satovima i nakitom,
ostlim proizvodima za doma}instvo, ra~unarima, perifernom opremom i softverom,
elektroni~kim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom, poljoprivrednim
ma{inama, opremom i priborom, alatnim ma{inama, ma{inama za rudarstvo i
gra|evinarstvo, ma{inama za tekstilnu industriju te ma{inama za {ivanje i pletenje,
kancelarijskim namje{tajem, ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, ostalim
ma{inama i opremom, krutim, te~nim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima,
metalima i metalnim rudama, drvom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, metalnom robom, instalacijskim materijalom, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, hemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima, ostacima i
otpacima, nespecijalizirana trgovina na veliko, trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, ostala
trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo vo}em i
povr}em u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo mesom i mesnim
proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo hljebom, proizvodima od bra{na, kola~ima i slatki{ima u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na
malo pi}ima u specijaliziranim prodavnicama, ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo motornim
gorivima u specijaliziranim prodavnicama, ra~unarima, perifernim jedinicama i
softvernom u specijaliziranim prodavnicama, telekomunikacijskom opremom u
specijaliziranim prodavnicama, audio i videoopremom u specijaliziranim prodavnicama, tekstilom u specijaliziranim prodavnicama, metalnom robom, bojama i
Broj 86 - Stranica 179
staklom u specijaliziranim prodavnicama, tepisima i prostira~ima za pod, zidnim i
podnim oblogama u specijaliziranim prodavnicama, elektri~nim aparatima za
doma}instvo u specijaliziranim prodavnicama, namje{tajem, opremom za rasvjetu i
ostalim proizvodima za doma}instvo u specijaliziranim prodavnicama, knjigama u
specijaliziranim prodavnicama, novinama, papirnom robom i pisa}im priborom u
specijaliziranim prodavnicama, muzi~kim i videozapisima u specijaliziranim prodavnicama, sportskom opremom u specijaliziranim prodavnicama, igrama i igra~kamau specijaliziranim prodavnicama, odje}om u specijaliziranim prodavnicama,
obu}om i proizvodima od ko`e u specijaliziranim prodavnicama, kozmeti~kim i
toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, cvije}em, sadnicama,
sjemenjem, gnojivom, ku}nim ljubimcima i hranom za ku}ne ljubimce u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavnicama, ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama,
trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavnicama, trgovina na
malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima na {tandovima i tr`nicama, trgovina
na malo tekstilom, odje}om i obu}om na {tandovima i tr`nicama, trgovina na malo
ostalom robom na {tandovima i tr`nicama, trgovina na malo putem po{te ili interneta,
ostala trgovina na malo izvan prodavnica, {tandova i tr`nica, gradski i prigradski
kopneni prijevoz putnika, taksi slu`ba, ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.,
cestovni prijevoz robe, usluge preseljenja, skladi{tenje robe, uslu`ne djelatnosti u
vezi s kopnenim prijevozom, pretovar tereta, ostale pomo}ne djelatnosti u prijevozu,
tehni~ko ispitivanje i analiza, iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i
motornih vozila lake kategorije, iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kamiona,
osnovno ~i{}enje zgrada, ostale djelatnosti ~i{}enje zgrada i objekata, ostale
djelatnosti ~i{}enja, uslu`ne djelatnosti ure|enja i odr`avanja zelenih povr{ina,
djelatnosti pakovanja, ostale poslovne pomo}ne uslu`ne djelatnosti, d.n., vanjska
trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, ugovaranje
dugoro~ne proizvodne kooperacije sa stranim licima, zastupanje stranih lica
(ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionog
skladi{ta), privremeni uvoz i izvoz robe, pru`anje usluga u vanjskotrgovinskom
prometu (me|unarodni transport robe i putnika - {pedicija, skladi{tenje, agencijske
usluge, konsignacione usluge, komisioni poslovi, uskladi{tenje), posredovanje i
zastupanje u prometu roba. Uprava dru{tva je direktor dru{tva, Nali} Suad, koji je
ovla{ten za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja
ovla{tenja u zastupanju.
(SR-2059/12-T)
Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem, broj 032-0-Reg-11-002744 od 14.02.2012.
godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:
Na osnovu odluke osniva~a "GRGA PROM" d.o.o. @ivinice, osnovni kapital
dru{tva, u iznosu od 2.962.402,00 KM, o ~ega 300.000,00 KM u novcu i
2.662.402,00 KM u stvarima, smanjen je za ukupan iznos od 2.960.402,00 KM, od
~ega 298.000,00 KM u novcu i 2.662.402,00 KM u stvarima, tako da sada ukupan
osnovni kapital dru{tva iznosi 2.000,00 KM u novcu. Sada pojedina~ni udjeli
osniva~a iznose:
1. Grgi} @eljko 1.000,00 KM u novcu
2. Grgi} Draginja - 1.000,00 KM u novcu.
Ostali upisi su nepromijenjeni.
(SR-2161/12-T)
OSOBNE ISPRAVE I DOKUMENTI
DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPORABA
SLJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU [email protected]]IM
SARAJEVSKI KANTON
Arnautovi}/Urfeta/Halef, Voza~ka dozvola broj 10BTF8198 izdata od
strane MUP KS, Sarajevo Novi Grad
Duri}/[a}ir/Sifet, Jedna registarska tablica broj E17-T-867 izdata od strane
MUP KS,Sarajevo Centar
^omor/Suljo/Emir, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0874955 izdata od strane
MUP KS, Had`i}i
Tahirovi}/Ismeta/Alma, Paso{ broj A0326932 od 26.08.2010. godine izdat
od strane MUP -a Kantona Sarajevo
Binakaj/Ismeta/Adnan, Paso{ broj A1242043 od 24.05.2012. godine izdat
od strane MUP-a Kantona Sarajevo
Puran/Samir/Sead, Slu`bena legitimacija broj 003521 izdata od strane
MUP HNK-a Mostar
202/1
202/2
202/3
202/5
202/6
202/8
Karahasan/Fuad/Berina, Index broj 2929 Poljoprivredno-prehrambeni
fakultet Sarajevo
Mehanija/Omera/Ismir, Potvrda o registraciji broj AA0671718 izdata od
strane MUP KS, Ilid`a
Mehanija/Omera/Ismir, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0933817 izdata od
strane MUP KS, Ilid`a
Vejo/Arif/Rifet, radna knji`ica broj 553/98 izdata od strane, Op}ina Ilid`a
Hod`i}/Sead/Rijad, jedna registarska tablica broj O80-A-764 izdata od
strane MUP KS, Sarajevo Centar
Bako~/Marko/Marija, Diplomatske registarske tablice/dvije/broj80-A-018
izdate od strane MUP KS, Sarajevo Centar
Demir/Bejde/Esed, Jedna registarska tablica broj E80-J-355 izdata od
strane MUP KS, Ilid`a
202/9
202/10
202/11
202/13
202/15
202/18
202/19
Broj 86 - Stranica 180
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Hod`i}-Zijadi}/[a}ir/Normela, Voza~ka dozvola broj 298K008M4 izdata
od strane MUP KS, Novo Sarajevo
Durmo/]amil/Emina, radna knji`ica broj 1267/07 od 17.10.2007. izdata od
strane, Op}ina Ilid`a
Herak/Alije/Semir, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0910880 izdata od strane
MUP KS, Sarajevo Novi Grad
Turulja-Hrbinja/Mehmed/Vildana, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0899139
izdata od strane MUP KS, Sarajevo Centar
Termiz/Hajrudin/Aida, Bankovni ra~un broj 133000892-9 izdat od strane ,
Raiffeisen Bank dd BIH
Duri}/Muhamed/D`enana, bankovni ra~un broj 090081515—0 izdat od
strane, Raiffeisen Bank dd BIH
Sejdievski/-/Adis, Voza~ka dozvola broj 08BRD3566 izdata od strane
MUP KS, Sarajevo Centar
Kadriba{i}/Kemal/Amina, Index broj 8538/10 Veterinarski fakultet
Sarajevo
Kru{~ica/Juse/Salih, paso{ broj A0505539 od 12.01.2011. godine izdat od
strane MUP-a Kantona Sarajevo
Imamovi}/Emir/\enan, Diploma o zavr{nom obrazovanju djl. br.
02-331/2008 od 13.06.2008. godine Mje{ovita srednja {kola za
Elektroenergetiku Sarajevo
Sinani/-/Afrodita, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0578532 izdata od strane
MUP KS, Sartajevo Centar
Eri}/Ratko/@eljko, Svjedo~anstvo od I razreda djl.br.659/10 od
14.06.1986., svjedo~anstvo od II razreda djl.br.01-421/4 od
17.06.1987., svjedo~anstvo od III razreda djl.br.01-2241/5 od
21.06.1988., svjedo~anstvo od IV razreda djl. br. 01-466/8 od
09.06.1989. godine JU Srednja ma{inska tehni~ka {kola Sarajevo
Kova~evi}/Josip/Ema, Bankovni ra~un broj 09001006799 izdat od strane,
Raiffeisen Bank dd BIH
GUO YOUFU, Naljepnica odobrenja privremenog boravka br. B0079479,
izdata od strane Ministarstvo sigurnosti - Slu`ba za poslove sa strancima
LIAO AIQIU, Naljepnica odobrena privremenog boravka br. B0079478,
izdata od strane Ministarstvo sigurnosti - Slu`ba za poslove sa strancima
Spahi} /Alija/ Hasan, Voza~ka dozvola broj 11BTG2955, izdata od strane
PU Novi Grad, Sarajevo
Obad /-/ Kemal, Dvije registarske tablice br. A40-O-177, izdato od strane
PU Stari Grad, Sarajevo
Dru{ko /-/ Elvin, Jedna registarska tablica br.O37-K-477, izdato od strane
PU Novo Sarajevo, Sarajevo
Fako /Hazim/ Elma, Svjedo~anstvo o zavr{enoj O[ br. 38-10-4/14, izdato
od strane PRVA OSNOVNA [KOLA Ilid`a od 09.06.2014.god.
D`ananovi} /Suljo/ Sead, Diploma br. 1096/06 od 09.06.2006.god. izdata
od strane Srednja ekonomska {kola, Sarajevo
[email protected] Ajsela, Potvrda o registraciji br. AA0682452, izdata od strane
PU Ilid`a
ASA RENT DOO SARAJEVO, Jedna registarska tablica broj A48-M-676
izdata od strane MUP KS, Sarajevo Novi Grad
ASA RENT DOO SARAJEVO, gre{ka
Ba{alija/Zahir/Admir, Svjedo~anstvo od I razreda djl.br.916-4/2010
Srednja medicinska {kola Sarajevo
Demirovski/Hatid`a/Samir, Diploma o zavr{nom obrazovanju djl. br.
0305-1635-6/07 od 21.06.2007. godine Mje{ovita srednja
poljoprivredna, veterinarska i prehrambena {kola Sarajevo
^ardaklija/[ahina/Enver, Voza~ka dozvola broj 268M00694 izdata od
strane MUP KS, Ilija{
Sarad`i}/Salih/Damir, Bankovni ra~un broj 09001044506 izdat od strane,
Raiffeisen Bank dd BIH
Hermas/Jamil/Lajla, radna knji`ica izdata od strane , Op}ina Centar
Sarajevo
Kapi}/Hakija/Mehmed, Bankovni ra~un broj 09001268532 izdat od strane,
Raiffeisen Bank dd BIH
Oru~ /Salko/ Mirza, Voza~ka dozvola br. 07BNA9612 izdata 08.11.2007 od
strane PU Vogo{}a
Alimanovi} /Ra{id/ Raif, Jedna registarska tablica br. K31-J-862, izdata od
strane PU Ilija{
Tuzlak /-/ Amel, Potvrda o registraciji br. AA0686607, izdata od strane PU
Centar, Sarajevo
Imamovi}-Be{o Adela, Radna knji`ica ser.br.155876 i reg.br.18/2014,
izdata od strane Op{tina Novi Grad, Sarajevo
Kanli} /-/ Nedim, Saobra}ajna dozvola br.BH3040235, izdata od strane PU
Centar, Sarajevo
202/20
202/22
202/23
202/24
202/25
202/26
203/1
203/2
203/5
203/6
203/7
203/8
203/9
203/11
203/12
203/16
203/17
203/19
203/20
203/21
203/22
203/26
203/27
203/30
203/31
203/32
203/34
203/36
203/37
204/3
204/7
204/9
204/11
204/12
Srijeda, 22. 10. 2014.
Husi} /Sakib/ Meliha, Potvrda o vlasni{tvu br. BA0216639, izdata od strane
PU Novi Grad, Sarajevo
Jakupovi} /Denijad/ Jasmina, Index br.66388, izdat 2006/2007. god. od
strane Ekonomski fakultet, Sarajevo
\uki} /-/ Alma, Potvrda o vlasni{tvu vozila br. BA0928341, izdato od
strane PU Ilid`a
Memi} /-/ [ef}et, Bankovni ra~un br. 130025052-7, izdat od strane
Raiffeisen bank d.d. BiH
Beganovi} /Nijaz/ Armin, Paso{ br. A2180457, izdat dana
11.09.2014.godine od strane MUP-a Kantona Sarajevo
Makon /Eduard/ Hrvoje, Paso{ br. A1837591, izdat 03.10.2013. godine od
strane MUP-a Kantona Sarajevo
Omer}aji} /-/ Mirsad, Jedna registarska tablica br. M75-J-092, izdata od
strane PU Novo Sarajevo
^uturi} /Ramo/ Muamer, Potvrda o vlasni{tvu br. BA0904798, izdata od
strane PU Novi Grad, Sarajevo
Okuka /-/ Dragana, Jedna registarska tablica br. E08-A-631, izdata od
strane Novi Grad, Sarajevo
Joldi} /Hamzalija/ Almir, Voza~ka dozvola br. 05BRC4009, izdata
26.05.2005. od strane MUP KS, Centar
Kara~i} /-/ Nermina, Potvrda o registraciji br.AA1324258, izdata od strane
PU Centar, Sarajevo
Demirovi} /-/ Ibrahim, Bankovni ra~un br. 090041943-3, izdat od strane
Raiffeisen bank d.d. BiH
Zuki} /-/ Emir, Diploma br. 06-1925, izdata 29.06.1998. god. od strane
Srednja {kola za saobra}aj i komunikacije, Sarajevo
Peljto /-/ Esma, Bankovni ra~un br. 190060216-8, izdato od strane
Raiffeisen bank d.d. BiH
Tahirovi} /Muharem/ Ramajana, Paso{ br. A1989053 izdat 10.04.2014.
god. od strane MUP-a Kantona Sarajevo
Rujevi} /-/ Elma, Uvjerenje Zlatna zna~ka br. 64/09, izdato 07.11.2009. od
strane, Rektorat univerziteta Sarajevo / Poljoprivredno-prehrambeni
fakultet, Sarajevo /
[ejtani} /-/ Be}ir, Bankovni ra~un br. 190004334-8, izdat od strane
Raiffeisen bank d.d. BiH
[ejtani} /-/ Be}ir, Bankovni ra~un br. 090001852-4, izdato od strane
Raiffeisen bank d.d. BiH
[ejtani} /-/ Be}ir, Bankovni ra~un br. 130002617-4, izdato od strane
Raiffeisen bank d.d. BiH
Batalovi} /-/ Suvada , Jedna registarka tablica br. K51-O-585, izdata od
strane PU Novo Sarajevo
[akovi}/-/Mirela, Jedna registarska tablica br.K71-O-939 izdata u PU
Ilid`a
[i{i}/-/Suad, Voza~ka dozvola br.10BNB1973 izdata u PU Vogo{}a
Hod`i}/-/Mensur, Voza~ka dozvola br.05BQB7456 izdata u PU Ilid`a
Idrizovi}/-/Sadka, Prednja registarska tablica br.O37-K-485 izdata u PU
Centar Sarajevo
Imamovi}/Ned`ib/Armin, Uvjerenje o polo`. voz. isp. br.
11-01-02-7690-60-16583/12 izdato od Ministarstva obrazovanja,
nauke i mladih KS Sarajevo
^utuna/Ramiz/Zijad, Svjedo~anstvo IV razreda djel.br.111-4-78 od
18.05.1978 i svjedo~anstvo o zavr{nom ispitu djel.br.160/159 od
31.08.1978 JU Srednja ma{inska tehni~ka {kola Sarajevo
Le|en/-/Sejad, Potvrda o vlasni{tvu br.BA0280289 izdata u PU Novo
Sarajevo
Memi{evi}/-/Razija, Bankovni ra~un br.090019356-6 Raiffeisen bank
Sarajevo
Softi}/-/Mirsad, Bankovni ra~un br.090054495-8 Raiffeisen bank Sarajevo
Ham{i}/Safet/Nihat, Diploma broj.3385 od 27.01.1984 Fakulteta
politi~kih nauka Sarajevo
Kre~ar/-/Ifeta, Potvrda o registraciji br.AA1593935 izdata u PU Novi Grad
Sarajevo
[urkovi}/Zulfo/Fatima,
Svjedo~anstvo
o
zavr{nom
ispitu
djel.br.011-1217/87 od 01.06.1987 JU Srednje trgova~ke {kole
Sarajevo
Martin~evi}/Zdravko/Darko, Voza~ka dozvola br.11BQC9608 izdata u PU
Ilid`a
Martin~evi}/Zdravko/Darko, Potvrda o registraciji br.AA1448744 izdata u
PU Ilid`a
Martin~evi}/Zdravko/Darko, Potvrda o vlasni{tvu br.BA 1392120 izdata u
PU Ilid`a
Hase~i}/-/Suad, Voza~ka dozvola br.05BSC3407 izdata u PU Novo
Sarajevo
204/13
204/14
204/15
204/16
204/18
204/19
204/20
204/21
204/22
204/24
204/25
204/27
204/29
204/30
204/31
204/32
204/34
204/35
204/36
204/37
205/1
205/2
205/3
205/4
205/6
205/7
205/8
205/9
205/10
205/11
205/12
205/15
205/16
205/17
205/18
205/19
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Hase~i}/-/Suad, Potvrda o vlasni{tvu br.BA0282431 izdata u PU Novo
Sarajevo
Skalonji}/-/Elma, Potvrda o vlasni{tvu br.BA0071695 izdata u PU Centar
Sarajevo
Komneni}/-/Predrag, Jedna registarska tablica br.J07-A-384 izdata u PU
Novi Grad Sarajevo
Ma{ni}/-/Selvira, Bankovni ra~un br.090083030-8 Raiffeisen bank
Sarajevo
Gogi}-\onlagi}/-/Sanida, Index br.43416/2010 Filozofskog fakulteta
Sarajevo
Kadri}/Sulejma/Enesa, Voza~ka dozvola br.08BSD3572 izdata u PU Novo
Sarajevo
Oru~/-/Senad, Svjedo~anstva I razreda djel.br.220/23 od 24.06.1984,II
razr.djel.br.286/23 od 28.08.1985 JU Srednja ma{inska {kola Sarajevo
Haskaj/-/Fadil, Voza~ka dozvola br.10BMC1919 izdata u PU Stari Grad
Sarajevo
Kenji}/Gojko/Gospava, Voza~ka dozvola br.05BUA0431 izdata u PU
Ilid`a
HOLLIDAY MATTHEW ALISTAIR, Slu`bena iskaznica br. S102214,
izdata od strane Ministarstvo inostranih poslova BiH Sarajevo
Salihovi} /-/ Junuz, Potvrda o vlasni{tvu br.BA0893636, izdata od strane
PU Centar, Sarajevo
Brki} /-/ Meho, Bankovni ra~un br. 09001239128, izdato od strane
Raiffaisen bank d.d. BiH
[ehovi}/Muhidin/Tarik, Voza~ka dozvola br.07BQC2193 izdata u PU
Ilid`a
Zirojevi}/-/Ljiljana, Radna knji`ica izdata u Op{tini Vogo{}a
Spirjan/Izet/D`enana, Potvrda o vlasni{tvu br.BA0862784 izdata u PU
Ilid`a
^agalj/-/Ned`ad, Voza~ka dozvola br.288M0197A izdata u PU Centar
Sarajevo
Dolarevi}/-/Samir, Dvije registarske tablice br.M19-E-235 izdate u PU
Novo Sarajevo
Gad`o/Ibre/Elvedin, Potvrda o registraciji br.AA1175357 izdata u PU Novi
Grad Sarajevo
Kozi}/Alija/Ema, [tedni dokument br.13000293975 Raiffeisen bank
Sarajevo
Grkovi}/-/Vesna, Bankovni ra~un br.190005523-5 Raiffeisen bank
Sarajevo
Kravi}/-/Refik, Bankovni ra~uni br.09001099957;13000302037 i
190017210-5 Raiffeisen bank Sarajevo
La~evi}/Hajrudin/Jasmin, Radna knji`ica izdata u Op{tini Centar Sarajevo
Hubijar/-/Muhidin, Potvrda o vlasni{tvu br.BA0873589 izdata u PU Stari
Grad Sarajevo
Sekuli}/-/Davorin, Voza~ka dozvola br.248K00155 izdata u PU Vogo{}a
Muratovi}/-Zejna, Dvije registarske tablice br.E46-O-799 izdate u PU
Vogo{}a
Muratovi}/-/Zejna, Potvrda o registraciji br.AA1508063 izdata u PU
Vogo{}a
Ceri}/Zijad/Merim, Uvjerenje o pol.voz.ispitu br.11-38-08-30.2-2790/14
Ministarstva obrazovanja,nauke i mladih Kantona Sarajevo
Sultani}/-/Nejra, Voza~ka dozvola br.08BTF1494 izdata u PU Novi Grad
Sarajevo
Dedi}/-/Almas, Voza~ka dozvola br.08BUC4046 izdata u PU Ilid`a
Kevri}/Nezir/Rinat, Radna knji`ica br. 1775 izdata u Op{tini Ilid`a
Zuki}/Nesim/Emir, Radna knji`ica djel.br.33/96 izdata u Op{tini Zenica
Kozi}/Milorad/Nego, Radna knji`ica izdata u Op{tini Rogatica
Sal~in/-/Anel, Voza~ka dozvola br.06BRC6120 izdata u PU Centar
Sarajevo
^aluk/Ahmeta/Be}ir, Potvrda o registraciji br.AA06666044 izdata u PU
Novi Grad Sarajevo
Vejseli/-/Djemazije, Li~na karta br.30AAA0572 izdata u PU Ilid`a
Hili}/-/Fatima, Jedna registarska tablica br.T05-A-726 izdata u PU Vogo{}a
Me}a /-/Nura, Jedna registarska tablica br. A97-M-678, izdata od strane PU
Novo Sarajevo
Hrustemovi} /-/ Jasmin, Bankovni ra~un br. 190006736-2, izdata od strane
Raiffeisen bank d.d. BiH
Berovi}/Avde/Nazim, Jedna registarska tablica br.K44-J-593 izdata u PU
Had`i}i
Oru~/-/Senad, Svjedo~anstvo III razreda djel.br.278/20 od 27.08.86 JU
Srednje ma{inske {kole Sarajevo
Kuka/Had`e/Fahrudin, Voza~ka dozvola br.298K00M5T izdata u PU Novo
Sarajevo
205/20
205/21
205/22
205/24
205/25
Broj 86 - Stranica 181
Suljevi}/Zihno/Elmedin, Radna knji`ica reg.br.2615/96 izdata u Op{tini
Ilid`a
Kustura/-/Aldijana, Potvrda o registraciji br.AA1247325 izdata u PU
Centar Sarajevo
Konjicija/-/Anita, Potvrda o vlasni{tvu br.BA0282454 izdata u PU Novi
Grad Sarajevo
Vidovi}/Nikola/Ivan, Potvrda o vlasni{tvu br.BA0070154 izdata u PU
Novo Sarajevo
Kahrovi}/Ismeta/Mevsad, Voza~ka dozvola br.09BTF4611 izdata u PU
Novi Grad Sarajevo
UNSKO-SANSKI KANTON
205/26
205/27
205/28
205/29
205/31
205/32
205/34
205/35
205/37
206/1
206/2
206/3
206/4
206/5
206/6
206/8
206/9
206/10
206/11
206/12
206/13
Bajri} Elvedina, voza~ka dozvola broj 04CRA5488, izdata Odsjek za
administraciju Bosanska Krupa
^au{evi} Alvin, voza~ka dozvola broj 06CLC2257, izdata 13.06.2006.
MUP USK Biha}
]ehi} Hilmija, voza~ka dozvola broj 04CMA2687, izdata 23.11.2004.
MUP USK Klju~
]ehi} Ra{id, svjedo~anstvo broj 223-29/83 od 06.06.1983. O[ "Cvijo
Kukolj" Fajtovci, Sanski Most
Gerzi} Ahmed, putna isprava A0729313 izdata Odsjek za administraciju
Bosanska Krupa
Handanagi} [efket, svjedo~anstvo broj 342/81 od 27.05.1981. O[ "Cvijo
Kukolj" Fajtovci, Sanski Most
Hu{idi} Sulejman, li~na karta broj 07CPD9830, izdata 22.10.2007. Odsjek
za administraciju Velika Kladu{a
Hu{idi} Sulejman, voza~ka dozvola broj 07CPB5547, izdata 22.10.2007.
Odsjek za administraciju Velika Kladu{a
Kaltak Ismet, potvrda o vlasni{tvu BA0541665 izdata MUP USK Biha}
Keki} Elvis, potvrda o registraciji vozila broj AA1650782, izdata Odsjek za
administraciju Velika Kladu{a
Ke{ki} Fehim, paso{ broj 4336980, izdata MUP USK Biha}
Kukavica Mirsada, li~na karta broj 05CQC0716, izdata 10.01.2005. MUP
USK Sanski Most
Mahmutovi} Senada, putna isprava broj A1356294, izdata Odsjekza
administraciju Biha}
Reki} Elvin, reg.- tablice broj 106-K-473, izdate Odsjek za administraciju
Biha}
Ro{i} Hajrudina, voza~ka dozvola broj 04CPA7449, izdata 16.11.2004.
Odsjek za administraciju Velika Kladu{a
SR "BALTI]" Sanski Most, reg. tablica broj 384-K-821, izdata Odsjek za
administraciju Sanski Most
[akanovi} Senad, reg. tablica broj 161-T-999, izdata MUP USK Velika
Kladu{a
Tulek Adisa, reg. tablice broj J38-M-558, izdate Odsjek za administraciju
Sanski Most
Zloji} Ale, registarske tablice broj 035-A-250, Odsjek za administraciju
Biha}
@ali} Fahrudin, putna isprava broj A0365794, izdata 20.10.2010. MUP
USK Velika Kladu{a
TUZLANSKI KANTON
206/14
206/15
206/16
206/17
206/19
206/20
206/21
206/23
206/24
206/25
206/27
206/28
206/29
206/31
206/33
Ahmetagi} Naida, paso{ broj 5141967, idzat 12.07.2006. godine, MUP
Tuzlanskog Kantona Gra~anica
Ahmi~evi} Rukib, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0988829, izdata
MUP TK Gra~anica
Alji} Suad, diploma broj 639/94 izdata u @ivinicama
Bri~i} Emir, diploma broj 02-2238-10/09 izdata u Gra~anici
Bri~i} Emir, svjedo~anstva I, II, III, IV razred izdata u Gra~anici
Camovi} Esmir, li~na karta broj 05BZA7241 izdata od MUP TR Sapna,
Odjeljenje za administraciju
Deli} Mehmedalija, li~na karta broj 05BZA3040 izdata 09.05.2005. godine
od MUP TK Sapna
D`ani} Refik, reg. tablica broj T48-T-665, izdata Odjeljenje za
administraciju Doboj Istok
Hasi} Elvir, reg. tablica broj M51-A-162, izdata Odjeljenje za
administraciju Banovi}i
Husakovi} Edvin, diploma broj 02-1317-17/10 izdata od MS[ 11.06.2010.
godine u Gra~anica
Husakovi} Edvin, svjedod`ba I-IV razreda izdata od MS[ Gra~anica
Ibrali} Sejdi, putna isprava broj A0482453 izdata 29.10.2010. godine od
strane MUP-a TK-a, Odjeljenje za administraciju Kalesija
Imamovi} Azra, putna isprava broj A1156436, izdata 20.03.2012.
Odjeljenje za administraciju Tuzla
Konji} Amir, svjedo~anstvo I razreda izdato u Gra~anici
206/35
206/36
206/37
206/38
206/39
Broj 86 - Stranica 182
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Krajinovi} Miralem, potvrda o registraciji AA1481494 izdata Policijska
uprava Gra~anica
Muja~i} Aida, putna isprava broj A1332845, izdata 25.07.2012. Odjeljenje
za administraciju Tuzla
Muji} Azra, diploma broj 01-119913 izdata u Gra~anici 31.08.1998.
godine, Gra~anica
Nedimovi Esad, jedna registarska tablica broj 573-T-185, izdata Odjeljenje
za administraciju Banovi}i
Omerovi} Alija, voza~ka dozvola broj 05BZA1616, izdata MUP
Tuzlanskog kantona
Sejdi} Snje`ana, diploma o zavr{enoj srednjoj {koli - stru~no zvanje poslovno-pravni tehni~ar, dj. broj 05/3-576-3/2011 od 28.06.2011.
godine, izdato od JU Mje{ovita srednja {kola Srebrenik
Spahi} Muris, neva`e}e svjedo~anstvo I razreda izdata izdato u Gra~anici
Sulji} Ermin, svjedo~anstvo I-IV razreda MSS Gra~anica
Sulji} Ermin, diploma broj 01-1233-26/07 izdaata od MSS Graa~anica
Vare{evi} Adis, reg. tablica 277J468 izdata MUP TK Odjeljenje za
administraciju Banovi}i
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
Ba{i} Edina, potvrda o registraciji broj AA0470534 izdata od Odsjek za
administraciju Doboj Jug
"[email protected]~e", potvrda o registraciji broj AA0152706, izdata Odsjek za
administraciju @ep~e
"SUMMY" d.o.o. Te{anj, reg. tablica broj T09-A-348, izdata 28.07.2010.
Odsjek za administraciju Te{anj
Alimanovi} Anes, putna isprava broj A1138984, izdata Odsjek za
administraciju Visoko
Alimanovi} Hidajeta, reg. tablice broj E81-O-931, izdate Odsjek za
administraciju Visoko
Amid`i} Sejfudin, {tedna knji`ica broj 09550181596 kod Raiffeisen Bank
d.d. BiH Agencija Zenica
An|eli} Ivo, li~na karta 04CZA4566 izdaa 08.04.2004. Odsjek za
administraciju Maglaj
Avduki} Muhamed, reg. tablica 445-Z-982 izdata Odsjek za administraciju
Breza
Bajri} Mirnes, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0885776, izdata
24.12.2009. Odsjek za administraciju Te{anj
Ba{i} Suvad, potvrda o vlasni{tvu BA1096398 izdata Odsjek za
administraciju Maglaj
Ba{i} Suvad, potvrda o registraciji AA1199774 izdata Odsjek za
administraciju Maglaj
Ba{i} Zihnija, li~na karta broj 430M013E1, izdata 30.04.2014. Odsjek za
administraciju Kakanj
Be{irevi} Jasmin, potvrda o vlasni{tvu BA0198268 izdata Odsjek za
administraciju Breza
BIO-[AMP d.o.o. Te{anj, reg. tablica broj O23-M-682, izdata Odsjek za
administraciju Te{anj
Bjeli} Jasmin, radna knji`ica broj 147/2007, izdata Op}ina Zavidovi}i
Brki} Almasa, li~na karta 05CUB9405 izdata 31.01.2005. Odsjek za
administraciju Kakanj
^amd`i} Nijaza, reg. tablice 990-J-101 izdate Odsjek za administraciju
Zavidovi}i
^izmi} Selmir, potvda o vlasni{tvu broj BA0950701 izdata Odsjek za
administraciju @ep~e
^oli} Zlatazijada, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0819886, izdata
06.08.2013. Odsjek za administraciju Te{anj
]eman Rezija, potvrda o registraciji vozila broj AA1453554, izdata
14.01.2014. Odsjek za administraciju Te{anj
]osi} Azra, potvrda o registraciji broj AA0163509, izdata Odsjek za
administraciju Visoko
]osi} Azra, potvrda o registraciji broj AA1707849 izdata od Odsjek za
administraciju Zenica
Danovi} Zijad, li~na karta broj 05CVC1369, izdata 11.02.2005. Odsjek za
administraciju Te{anj
Dedi} Enes, putna isprava broj A1858762, izdata Odsjek za administraciju
Visoko
Dedi} Hanifa, putna isprava A1858760 izdata 01.11.2013. MUP ZE-DO
kantona Zenica
Demir Kenan, li~na karta broj 10CUE0231 izdata Odsjek za administraciju
Kakanj
Dokso Midhat, voza~ka dozvola broj 04DEA3720 izdata od Odsjek za
administraciju Visoko
Srijeda, 22. 10. 2014.
Fejzi} Enver, potvrda o vlasni{tvu broj BA0000480 izdata Odsjek za
administraciju Visoko
Franji} Neboj{a, voza~ka dozvola broj 30VAT6757, izdata 22.02.2013.
Odsjek za administraciju @ep~e
Gad`un Razija, li~na karta broj 04CUB1336 izdata Odsjek za
administraciju Kakanj
Gali} Ana, li~na karta broj 04CYA7112 izdata Odsjek za administraciju
@ep~e
Gari} Almedina, reg. tablica broj k34-E-354, izdata 12.08.2013. Odsjek za
administraciju Te{anj
H&HMT d.o.o. Te{anj, reg. tablica broj O69-K-829, izdata 11.05.2012.
Odsjek za administraciju Te{anj
Had`i} Hasan, li~na karta broj 04CVB4558, izdata 08.10.2004. Odsjek za
administraciju Te{anj
Halilovi} \emila, li~naa karta broj 04CYA8329 izdata od Odsjek za
administraciju @ep~e
Hasanba{i} Emina, potvrda o registraciji vozila broj AA1372271, izdata
10.10.2013. Odsjek za administraciju Te{anj
Hasani} Mirsada, reg. tablice broj K41-E-459, izdate Odsjek za
administraciju Te{anj
Hasi~evi} Nisvet, li~na karta broj 04CYA8026, izdata 09.12.2004. godine,
Odsjek za administraciju @ep~e
Hod`i} Edina, voza~ka dozvola 04CWA0634 izdata 27.12.2004. Odsjek za
administraciju Doboj
Husejinovi} Amel, putna isprava A0508910 izdata 13.01.2011. MUP
ZE-DO kantona Zenica
Husejnovi} Azra, potvrda o vlasni{tvu BA1368530 izdata Odsjek za
administraciju Zavidovi}i
Husibegovi} Mahmo, reg. tablica broj 699-K-883, izdate 26.12.2007.
Odsjek za administraciju Te{anj
Ibrahimovi} Aida, reg. tablica broj J42-O-759, izdata 19.06.2012. Odsjek
za administraciju Te{anj
Ibrahimovi} Emina, reg. tablica broj O32-E-982, izdata 21.01.2014.
Odsjek za administraciju Te{anj
Jaband`i} Tarik, reg. tablica broj E03-T-953, izdata 22.04.2011. Odsjek za
administraciju Te{anj
Kanti} Mustafa, potvrda o registraciji vozila broj AA1330880, izdata
12.08.2013. Odsjek za administraciju Te{anj
Kebi} Adisa, putna isprava A0672579 izdata 07.04.2011. MUP ZE-DO
kantona Zavidovi}i
Korajli} Sead, potvrda o registraciji vozila broj AA0475125, izdata
09.05.2011. Odsjek za administraciju Te{anj
Kosov~i} Arnela, li~na karta broj 09CVE2635, izdata 30.07.2009. Odsjek
za administraciju Te{anj
[email protected]~e, potvrda o registraciji broj AA0152706, izdata Odsjek za
administraciju @ep~e
Kri`anovi} Nikola, reg. tablica broj O91-A-571, izdata 25.09.2012. Odsjek
za administraciju Te{anj
Kru{ko Nermina, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0084715, izdata
08.10.2009. Odsjek za administraciju Te{anj
Kukolj Dragan, li~na karta broj 05CYA9640 izdata Odsjek za
administraciju @ep~e
Leme{ Enes, voza~ka dozvola broj 4K8K00037, izdata 28.03.2013. Odsjek
za administraciju Visoko
Ljevakovi} Sanela, li~na karta broj 440M027K6, izdata 11.09.2014.
Odsjek za administraciju Te{anj
MADI d.o.o. Te{anj, reg. tablice broj J15-T-246, izdate 27.06.2014. Odsjek
za administraciju Te{anj
Mand`uka Elmedin, li~na karta 09CUD6828 izdata 11.06.2009. Odsjek za
administraciju Kakanj
Mehak Mirnes, voza~ka dozvola broj 30VAH2599 izdata od Odsjek za
administraciju Visoko
Muhedin Besim, voza~ka dozvola broj 04DEA3492, izdata 02.06.2004.
Odsjek za administraciju Visoko
Muji} Haris, li~na karta broj 470K004A8, izdata 19.11.2013. Odsjek za
administraciju @ep~e
Muji} [evala, li~na karta 05CUB6766 izdata 26.11.2004. Odsjek za
administraciju Kakanj
Muki} Sedin, radni~ka knji`ica izdata Op}ina Zavidovi}i
Mulabdi} Ibrahim, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0819962, izdata
10.08.2010. Odsjek za administraciju Te{anj
Palavra Mirjana, potvrda o vlasni{tvu BA0809277 izdata Odsjek za
administraciju Zavidovi}i
Srijeda, 22. 10. 2014.
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Pa{i} Anesa, registarska tablica broj 522-E-460, izdata Odsjek za
administraciju Maglaj
Pavlovi} Branimir, li~na karta broj 470K000 izdata Odsjek za
administraciju @ep~e
Peri} Miroslav, li~na karta broj 08CYC5059
izdata Odsjek za
administraciju @ep~e
Planjac Alena, li~na karta broj 09CVE1747, izdata 20.04.2009. Odsjek za
administraciju Te{anj
Poli} Adisa, reg. tablice A48-T-915 izdate Odsjek za administraciju
Zavidovi}i
Popr`anovi} Melva, li~na karta broj 05CVC2139, izdata 23.02.2005.
Odsjek za administraciju Te{anj
Prnjavorac Amir, reg. tablica broj J15-T-246, izdata Odsjek za
administraciju Te{anj
Rami} D`emal, li~na karta broj 05CUC5138, izdata 15.08.2005. godine,
Odsjek za administraciju Kakanj
Salki} Ned`ad, voza~ka dozvola broj 04CZA3603 izdata Odsjek za
administraciju Maglaj
Selmanovi} Edib, putna isprava broj A1276814 izdata od Odsjek za
administraciju Visoko
Spahi} Bakir, potvrda o registraciji broj AA0518717, izdata 16.09.2010.
godine, Odsjek za administraciju Kakanj
Stijepi} Jozo, putna isprava broj A1790764 izdata Odsjek za administraciju
Kakanj
Sulji} D`emal, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0818732, izdata
06.07.2010. Odsjek za administraciju Te{anj
Sulji} Saliha, potvrda o vlasni{tvu BA1096460 izdata Odsjek za
administraciju Maglaj
[ip~i} Kadir, reg. tablica broj E49-M-027, izdata 07.11.2013. Odsjek za
administraciju Te{anj
[i{i} Vedad, voza~ka dozvola broj 07CUB2145, izdata 25.06.2007.
gdoine, Odsjek za administraciju Kakanj
Tadi} Frano, li~na karta 05CYB871 izdata 26.08.2005. Odsjek za
administraciju @ep~e
TB [email protected] DOO , potvrda o vlasni{tvu broj BA0826013 izdata od
Odsjek za administraciju Breza
Ver{i} Sedina, li~na karta broj 07CVD7698, izdata 15.10.2007. Odsjek za
administraciju Te{anj
ZEMA d.o.o. Te{anj, reg. tablica broj E03-O-383, izdata 18.06.2010.
Odsjek za administraciju Te{anj
SREDNJOBOSANSKI KANTON
"Horizont" d.o.o. Vitez, reg. plo~ice broj E43-O-219, izdate 27.08.2013.
Odsjek za administraciju Vitez
Ali} Ibrahim, oru`ni list broj No A-0024666 izdata Policijska stanica
Travnik
Aliefendi} Hazim, potvrda o vlasni{tvu BA0804265 izdata 11.05.2010.
MUP SBK/KSB Odsjek za administraciju Donji Vakuf
ASD-VT d.o.o. Vitez, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0780751, izdata
21.08.2013. Odsjek za administraciju Vitez
Babi} Dragana, voza~ka dozvola broj 3M8K0018K, izdata 07.08.2013.
Odsjek za administraciju Vitez
Ba{i} Ahmeta, saobra}ajna dozvola broj BH3022390 izdata od Odsjek za
administraciju Bugojno
Batalija @eljka, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0379000, izdata
19.06.2014. Odsjek za administraciju Vitez
Bilje{ko Mato, potvrda o vlasni{tvu broj BA1271443, izdata Odsjek za
administraciju Travnik
Cigelj Tea, jedna registarska plo~ica oznake J06M442 izdata od Odsjek za
administraciju Kre{evo
^osi} Fikret, oru`ni list broj No 00013495, izdat 09.10.2014. godine,
Policijska stanica Bugojno
DD "KOMAR-TVORNICA GIPSA" DONJI VAKUF, potvrda o vlasni{tvu
BA0800871 izdata 05.08.2010. MUP SBK/KSB Odsjek za
administraciju Donji Vakuf
DOO SARAJEVO INICREDIT LEASING-korisnik BOREAS DOO,
jedna registarska tablica oznake A17E032 izdata od Odsjek za
administraciju Kre{evo
Dra`eti}-Kresovljak Dragan, voza~ka dozvola broj 09DNB0745, izdata
06.04.2009. Odsjek za administraciju Vitez
Ferizovi} Edin, potvrda o vlasni{tvu broj BA0917918, izdata Odsjek za
administraciju Travnik
GIBA-TRADE d.o.o. Vitez, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0780601,
izdata 24.08.2012. Odsjek za administraciju Vitez
Broj 86 - Stranica 183
Gudelj Goran, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0801486, izdata
23.02.2014. Odsjek za administraciju Vitez
Hajiri} Safet, potvrda o vlasni{tvu broj BA0804734 izdata od Odsjek za
administraciju Travnik
Hod`i} Hasan, diploma Op}e gimnazije broj 417/2007 izdata u Donjem
Vakufu
Hod`i} Jasmina, potvrda o registraciji AA1225961 izdata 19.06.2013.
MUP SBK/KSB Odsjek za administraciju Donji Vakuf
Imamovi} Izet, voza~ka dozvola broj 09DNB1063, izdata 26.10.2009.
Odsjek za administraciju Vitez
Juki} Ante, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0402960, izdata
17.05.2012. Odsjek za administraciju Vitez
Juri{i} Slavko, reg. tablica (jedna) broj E72-M-103 izdata Odsjek za
administraciju Bugojno
Kobiljar (Mujo) Amila, voza~ka dozvola broj 10DFC0942 izdata od
Odsjek za administraciju Travnik
Lovrinovi} Dijana, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0389359, izdata
23.09.2013. Odsjek za administraciju Vitez
Ljubi~i} Ivica, voza~ka dozvola broj 04DMA2883 izdata MUP Travnik
Markunovi} Ljiljana, registarske tablice oznake E44T438 izdata od Odsjek
za administraciju Travnik
Maru{i} Mijo, potvrda o vlasni{tvu broj BA0232906 izdata od Odsjek za
administraciju Travnik
Mili} Nada, prometna dozvola AA0884878 izdata MUP SBK/KSB Gornji
Vakuf-Uskoplje
Mu~ibabi} Dragan, voza~ka dozvola broj 04DNA4791, izdata 29.09.2004.
Odsjek za administraciju Vitez
Nerkez Zjajo, voza~ka dozvola 05DMA4884 izdata 23.02.2005. MUP
Travnik
Plav~i} Zorica, reg. plo~ice broj O06-T-579, izdate 24.09.2013. Odsjek za
administraciju Vitez
Rami} \evad, voza~ka dozvola broj 06DMA6453, izdata Odsjek za
administraciju Travnik
Rujanac Naser, reg. tablice K85-O-020 izdate 23.08.2013. MUP SBK/KSB
Odsjek za administraciju Donji Vakuf
Sa`i} Meho, registarska tablica broj K17-E-779, izdata Odsjek za
administraciju Travnik
Tali} Semir, voza~ka dozvola 05DHA2731 izdata 28.02.2005. MUP
SBK/KSB Donji Vakuf
TIOL d.o.o. Vitez, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0775575, izdata
29.05.2013. Odsjek za administraciju Vitez
TIOL d.o.o. Vitez, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0781437, izdata
02.08.2011. Odsjek za administraciju Vitez
Tomi} Velimir, potvrda o registraciji vozila broj AA1025668 izdata od
Odsjek za administraciju Kre{evo
Trako Edin, potvrda o registraciji vozila broj AA1329723, izdata
22.07.2013. Odsjek za administraciju Vitez
Varupa Ibrahim, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0782297, izdata
08.07.2013. Odsjek za administraciju Vitez
Varupa Nermin, reg. plo~ice broj E11-M-257, izdate 26.09.2013. Odsjek za
administraciju Vitez
Vin~evi} Amir, voza~ka dozvola 388K000T3 izdata 13.11.2013. MUP
SBK/KSB Donji Vakuf
Viskovi} Drago, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0780593, izdata
06.08.2013. Odsjek za administraciju Vitez
Zeid Amela, voza~ka dozvola broj 06DNA8411, izdata 20.07.2006. Odsjek
za administraciju Vitez
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
Borov~anin Slavi{a, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0729282, izdata
MUP HNK/@ Mostar
Borov~anin Slavi{a, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0729282, izdata
27.03.2010. MUP HNK/@ Mostar
Fazlagi} [erifa, reg. tablica broj A83-A-718, izdata 14.10.2012. MUP
HNK/@ Mostar
Mandi}-Marinovi} Mirta, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0109710,
izdata 05.10.2009. MUP HNK/@ Mostar
Mari} [imun, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA1117188, izdata
05.09.2012. MUP HNK/@ Mostar
Mikuli} Ljubica, potvrda o registraciji vozila broj AA0611507, izdata
27.09.2012. MUP [email protected]/K Mostar
Mileti} Tihomir, potvrda o registraciji vozila broj AA0583243, izdata
04.02.2010. MUP HNK/@ Mostar
Broj 86 - Stranica 184
[email protected] NOVINE FEDERACIJE BiH
– Oglasni dio –
Sad`ak Indira, potvrda o registraciji vozila broj AA0585590, izdata
26.07.2010. MUP HNK/@ Mostar
Salihod`i} Zlatan, kartica - licenca broj CR-4563/5 za zvanje certificirani
ra~unovo|a, izdata od Saveza ra~unovo|a, revizora i finansijskih
radnika Federacije BiH Mostar za 2014. godinu
Sudar Sava, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0751191, izdata
14.10.2014. MUP [email protected]/K Mostar
Sudar Sava, potvrda o registraciji vozila broj AA0421696, izdata
14.10.2014. MUP [email protected]/K Mostar
Trumi} Rasim, kartica za digitalni tahograf broj BIHV000002615000,
izdata od Federalnog ministarstva prometa i komunikacija Mostar
Bali} (Idriz) Sabiha, li~na karta broj 05BGA6804 izdata 15.06.2005.
godine od MUP-a HNK Prozor-Rama
INPEX d.o.o. STOLAC, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0482067,
izdata MUP [email protected]/K Stolac
Mahmutbegovi} ^elebija, osobna iskaznica broj 04BGA1587, izdata
02.09.2004. MUP HNK/@ Prozor-Rama
Mati} Vinko, reg. plo~ice broj 657-T-485, izdate MUP [email protected]/K ^apljina
Vasilj Davor, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0113798, izdata
05.10.2009. MUP [email protected]/K ^itluk
Srijeda, 22. 10. 2014.
ZAPADNOHERCEGOVA^KI KANTON
Ba{i} Mila, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0704043, izdata
24.08.2012. Odsjek upravnih poslova Posu{je
Boban Zdenko, registarske plo~ice broj OO1A494, izdata Odsjek upravnih
poslova Grude
Ivankovi} Martina, voza~ka dozvola broj 05DUA9836, izdata Odsjek
upravnih poslova [iroki Brijeg
Kordi} Tomislav, potvrda o vlasni{tvu broj BA0242865, izdata Odsjek
upravnih poslova Grude
Kvesi} Marinko, reg. plo~ice E46-M-494 izdata Odsjek upravnih poslova
[iroki Brijeg
Prskalo Ivan, potvrda o vlasni{tvu broj BA0712169 izdata od Odsjek
upravnih poslova [iroki Brijeg
Ravi} Marko, potvrda o vlasni{tvu broj BA0718438 izdata Odsjek za
adminsitraciju [iroki Brijeg
Soldo Mario, potvrda o vlasni{tvu broj BA0703747 izdata Odsjek upravnih
poslova Posu{je
Su{ac Ivan, potvrda o vlasni{tvu broj BA0014896, izdata Odsjek upravnih
poslova Ljubu{ki
Zovko Andrija, reg. plo~ice broj O87-J-082, izdate Odsjek upravnih
poslova [iroki Brijeg

Similar documents

7 - JP NIO Službeni list Bosne i Hercegovine

7 - JP NIO Službeni list Bosne i Hercegovine AS JASMIN D.O.O. BREZA AS PROFIL OBRT, VL. SAHINOVIC SAFET [email protected] A.S.T. DOO CAZIN ATP SLADOJEVIC TURS DOO RIBNIK AUTO KUCA TALIC D.O.O. ZENICA AUTO MEDIA GROUP D.O.O. SARAJEVO AUTO STYLE T.R. VL. I...

More information

službeni glasnik

službeni glasnik SLUŽBENI GLASNIK UNSKO-SANSKOG KANTONA 10. mart 2005. BIHAÆ

More information