ProBP 2400 Dijital Tansiyon Ölçüm Cihazı

Comments

Transcription

ProBP 2400 Dijital Tansiyon Ölçüm Cihazı
Advancing Frontline Care™
ProBP 2400
Dijital Tansiyon Ölçüm Cihazı
Kullanım talimatları
TR
1
Welch Allyn ProBP 2400 Dijital Tansiyon Ölçüm Cihazı
ürün geliştiricisi
Giriş
Bu kullanım kılavuzu, ProBP 2400 dijital tansiyon ölçüm cihazının kullanımını ve özelliklerini anlamanıza yardımcı olmak
amacıyla hazırlanan kapsamlı bir kılavuzdur. Cihazı kurmaya, yapılandırmaya, kullanmaya, sorun gidermeye veya bakım
yapmaya çalışmadan önce bu kılavuzu baştan sona okuyun.
Kullanım amacı
ProBP 2400, kol manşon çevresi 14-52 cm arasında olan çocuklarda ve yetişkinlerde sistolik ve diyastolik kan basıncı, nabız
ve ortalama arter basıncını (MAP) ölçmek için osilometrik teknik ve tansiyon ölçüm manşonu kullanan, invaziv olmayan bir
dijital kan basıncı ölçüm cihazıdır.
Cihaz, ölçüm sırasında düzensiz kalp atışı görünümünü algılar ve düzensiz kalp atışı tespit edildiğinde ölçüm değeriyle birlikte
bir uyarı sinyali verir.
Cihaz, preeklampi hastası olduğu bilinen ve şüphelenilen hamile hastalarda kan basıncını doğru bir şekilde ölçebilir.
ProBP 2400 bir otomatik kan basıncı ölçüm cihazının ve oskültatuar sfigmomanometrenin avantajlarını birleştirmektedir.
Avrupa Hipertansiyon Derneği (ESH)1, Amerikan Kalp Derneği (AHA)2 ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)3 kılavuzlarına uygun
olarak rahat, doğru ve güvenilir ofis tansiyon ölçümleri sağlamak üzere tasarlanmıştır. tek fark, ilk iki ölçümün sonucu ne
olursa olsun ProBP2400 daima art arda 3 ölçüm gerçekleştirir.
2
Gebelik
Kadınların yaklaşık %20'sinde gebelik sırasında (Preeklampsi veya Toksemi) gebeliği etkileyebilen hipertansiyon
gelişmektedir. Preeklampsi genellikle tansiyondaki belirgin bir artış ve gebeliğin 20. haftasından sonra idrardaki yüksek
protein seviyeleri ile fark edilebilir. Çoğu osilometrik cihaz gebelikte kullanıma uygun görülmediğinden ve Preeklampsiden
dolayı sağlık uzmanları, bu hassas hasta grubu için kullanılan tansiyon ölçüm cihazlarının özellikle test edilmesini şart
koşmuştur. Welch Allyn ProBP 2400 dijital tansiyon ölçüm cihazı bu doğrulama testinden başarıyla geçmiştir ve bu nedenle
gebelik sırasında ve Preeklampsi durumunda kullanımı tavsiye edilebilir.
1
Pickering TG, Hall JE, Appel LJ, ve ark. İnsanlarda ve deney hayvanlarında tansiyon ölçümü için tavsiyeler: bölüm 1: insanlarda tansiyon ölçümü: Amerikan
Kalp Derneği'nin tansiyon araştırma konseyinin mesleki ve halk eğitimi alt komitesinden uzmanlara yönelik bir açıklama. Circulation 2005;111:697-716.
2
Whitworth JA. 2003 Dünya Sağlık Örgütü (WHO)/Uluslararası Hipertansiyon Topluluğu'nun (ISH) hipertansiyon yönetimi açıklaması. J Hypertens
2003;21:1983-92.
3
O’Brien E, Asmar R, Beilin L, ve ark. Avrupa Hipertansiyon Topluluğu'nun klinik, ambulatuvar ve kendi kendine tansiyon ölçümü için pratik kılavuzları. J
Hypertens 2005;23:697-701. E, Asmar R, Beilin L, Imai Y, ve ark. Avrupa Hipertansiyon Topluluğu'nun konvansiyonel, ambulatuvar ve evde tansiyon ölçümü
tavsiyeleri. Avrupa Hipertansiyon Topluluğu Tansiyon Takibi Çalışma Grubu. J Hypertens 2005;23:697-701.2003,21:1983-1992.
Welch Allyn ProBP 2400 Dijital Tansiyon Ölçüm Cihazı
3
TR
4
İçindekiler
Semboller ................................................................................ 6
«Manuel» Modu.................................................................. 19-20
Uyarılar ve ikazlar
« » Modu............................................................................... 21
General uyarılar ve ikazlar....................................................... 7-8
Özel Fonksiyonlar
NIBP (invaziv olmayan tansiyon ölçümü) uyarıları ve ikazları..... 9
MAP (Ortalama Arter Basıncı).................................................. 22
Ürün açıklaması
Parça adları ve ekran.......................................................... 10-11
Bileşenler ve aksesuarlar......................................................... 12
ProBP 2400'ü kullanmadan önce
Elektrik fişini güç adaptörüne takma......................................... 13
«1x» Modunda düzensiz kalp atışı algılayıcı............................. 22
Maksimum şişirme basıncını ayarlama.................................... 23
Üçten az ölçüm yapma ............................................................ 24
Geri sayım süresini atlama....................................................... 24
« » Modunda ölçüm aralığı süresini ayarlama........................ 25
Kayıtlı değerleri görüntüleme............................................... 26
Ölçü biçimlerini seçme............................................................. 14
Ek
Doğru manşonu seçme............................................................ 15
Şarjlı pil ve güç adaptörü . ........................................................ 27
Manşonu doğru takma........................................................ 16-17
Sorun giderme......................................................................... 28
Tek Ölçüm (1x), Manuel ve Üç Ölçüm Ortalaması ( ) Modunda
ölçüm yapma
«1x» Modu............................................................................... 18
Welch Allyn ProBP 2400 Dijital Tansiyon Ölçüm Cihazı
Hata mesajları..................................................................... 29-30
Güvenlik, bakım, doğruluk testi ve imha.............................. 31-34
Teknik özellikler........................................................................ 35
5
TR
Semboller
Belge sembolleri
Uyarı: Bu kılavuzdaki uyarı ifadeleri, hastalanma, yaralanma
veya ölüme neden olabilecek koşulları veya uygulamaları
belirtir.
Kontrol sembolleri
Güç açma/Güç kapatma
İkaz: Bu kılavuzdaki ikaz ifadeleri, ekipman hasarına veya
başka maddi hasara ya da veri kaybına neden olabilecek
koşulları veya uygulamaları belirtir.
F
Kullanım kılavuzu/kullanım talimatlarına bakınız. Kullanım
kılavuzunun bir kopyası bu web sitesinde mevcuttur.
Kullanım kılavuzunun basılı kopyası 7 takvim günü içerisinde
teslim edilmek üzere Welch Allyn'dan sipariş edilebilir.
Hafıza
Ölçüm aralığı süresini ayarlama
Faydalı notlar.
Maksimum şişirme basıncını ayarlama
Nakliye, depolama ve çevre sembolleri
Kırılgandır; dikkatli taşıyın
1x
Tek Ölçüm Modu
Geri kazanılabilir/Geri dönüştürülebilir
Manuel Mod
Ürünü diğer atıklardan ayrı şekilde geri dönüştürün.
Üç Ölçüm Ortalaması Modu
Islatmayın.
6
Başlatma/Durdurma
Genel uyarılar ve ikazlar
Diğer semboller
93/42/EEC sayılı Avrupa Tıbbi Cihaz Yönergesinin temel
gereksinimlerini karşılamaktadır.
UYARI Bu kullanım kılavuzundaki verilen bilgiler ProBP 2400'ün
kullanımı için kapsamlı bir kılavuzdur. En iyi sonuçlar için, cihazı
kullanmadan önce kullanım talimatlarını baştan sona okuyun.
Ruhsatlandırma Temsilcisi
UYARI Bu cihaz sadece klinisyen gözetimindeki ortamlarda kullanıma
yöneliktir.
Tip BF uygulanan parçalar
UYARI Bu cihaz tıbbi klinisyen kullanımı için tasarlanmıştır. Kullanım
talimatlarında tıbbi anlık ölçüm teknikleri gösterilse bile, bu cihaz
sadece eğitimli bir klinisyen tarafından kullanılmalıdır.
Üretici
UYARI Bu cihaz hasta nakli sırasında kullanıma yönelik değildir.
UYARI Yangın ve patlama tehlikesi. Cihazı; hava, oksijen veya azot oksit
bulunan yanıcı anestezik karışımın bulunduğu veya oksijen açısından
zenginleştirilmiş ortamlarda kullanmayın.
UYARI Üç ayda bir, tansiyon ölçüm manşonu ve diğer aksesuarlarda
yıpranma veya başka bir hasar olup olmadığını kontrol edin.
Gerektiğinde değiştirin.
UYARI Yanlış ölçüm riski. Cihazı, kalp/akciğer makinelerine bağlı
hastalarda kullanmayın.
UYARI Elektrik çarpma tehlikesi. Cihaz açmayın veya onarmaya
çalışmayın. ProBP 2400 içinde pil değiştirme dışında kullanıcı
tarafından onarımı yapılabilecek parça bulunmamaktadır. Sadece
bu kullanım kılavuzunda özellikle açıklanan rutin temizlik ve bakım
işlemlerini uygulayın. İç parçaların kontrolü ve bakımı sadece uzman
servis personeli tarafından yapılmalıdır.
UYARI Cihaz, elektromanyetik parazit açısından ilgili ulusal ve
uluslararası standartlara uygundur ve diğer ekipmanlara sorun
oluşturmamalı veya başka cihazlardan etkilenmemelidir. Önlem olarak
bu cihazı, diğer ekipmanlara yakın kullanmaktan kaçının.
Welch Allyn ProBP 2400 Dijital Tansiyon Ölçüm Cihazı
7
TR
UYARI Welch Allyn, herhangi bir montajın doğruluğundan sorumlu
değildir. Welch Allyn herhangi bir montaj aksesuarının güvenliği ve
güvenilirliği açısından profesyonel montaj sağlanması için müşterinin
Biyomedikal Mühendislik Birimi veya bakım servisi ile iletişim
kurmasını önerir.
İkaz Bu cihaz ısıya dayanıklı değildir. Otoklav uygulamayın.
UYARI Bu cihaz, düşmesi veya hasar görmesi durumunda doğru
çalışmayabilir. Herhangi bir hasar belirtisi fark ederseniz cihazı
kullanmayın. Uzman servis personeli, cihazı tekrar kullanıma almadan
önce düşen veya hasar gören cihazın doğru çalışıp çalışmadığını
kontrol etmelidir.
İkaz Cihazı belirtilen çalışma sıcaklığı aralıklarında kullanın. Cihaz
bu sıcaklık aralıkları dışında kullanılırsa performans özelliklerini
karşılamaz.
UYARI Arızalı piller cihazda hasara neden olabilir. Pilde herhangi bir
hasar, kaçak veya çatlama belirtisi görülüyorsa hemen tavsiye edilen
veya cihazla birlikte verilen pille değiştirilmelidir.
İkaz Sadece Welch Allyn onaylı aksesuarlar kullanın. Cihazla
onaylanmayan aksesuarların kullanılması, hasta ve operatör
güvenliğini etkileyebilir ve ürün performansı ve doğruluğunda düşüşe
neden olabilir.
UYARI Pillerin uygun olmayan şekilde imha edilmesi bir patlama veya
kirlenme tehlikesi oluşturabilir. Pilleri asla çöpe atmayın. Pili ateşe
atmayın. Pilleri daima yerel yönetmeliklere göre geri dönüştürün.
UYARI Pilin doğru olmayan şekilde kullanımı ısı üretimine, dumana,
patlamaya veya yangına neden olabilir.
UYARI Pili sökmeyin, değiştirmeyin veya kaynak yapmayın.
UYARI Doğru hasta elektrik izolasyonu ve pil şarjı için, cihazı şarj etmek
amacıyla sadece verilen harici güç beslemesini kullanın.
UYARI Elektrik çarpma tehlikesi. Cihazı temizlemeden önce güç
kablosunu güç kaynağından ve cihazdan ayırın.
8
UYARI Su veya diğer sıvıların cihazdaki herhangi bir konektöre girmesini
önleyin. Su girmesi durumunda konektörleri ılık havayla kurutun. Tüm
çalışma fonksiyonlarının doğruluğunu kontrol edin.
İkaz Cihazı yeni bir konuma taşımadan önce harici güç kaynağını daima
prizden çekin.
NIBP (invaziv olmayan tansiyon ölçümü) uyarıları ve ikazları
UYARI ProBP 2400, 3 yaşından küçük çocuklarda tansiyon ölçümü için
tasarlanmamıştır.
UYARI Tansiyon ölçüm hortumunu veya manşonunu sıkıştırmayın. Bu,
sistem hatalarına veya hasta güvenliği risklerinin oluşmasına neden
olabilir.
UYARI Yanlış ölçüm riski. Cihazı, havale geçiren veya titreyen hastalarda
kullanmayın.
UYARI Tansiyon ölçümlerinin güvenli ve doğru bir şekilde yapılabilmesini
sağlamak için sadece onaylı aksesuar olarak belirtilen tansiyon ölçüm
manşonları ve hortumları kullanın.
UYARI Hastanın pozisyonu ve fizyolojik durumu tansiyon ölçümünü
etkileyebilir.
İkaz Tansiyon ölçüm manşonu kalp seviyesinde değilse, hidrostatik
etkiden dolayı ölçüm farkını not edin.
İkaz Tansiyon ölçüm manşonu boyutu ve konumunun doğruluğu, tansiyon
ölçüm doğruluğu açısından önemlidir. Boyut bilgisi için tansiyon ölçüm
manşonu seçimine bakınız.
İkaz Tansiyon ölçüm manşonu, tansiyon ölçüm doğruluğu ve hasta
güvenliği açısından doğru yerleştirilmelidir. Manşonun çok gevşek
sarılması (doğru şişirmeyi önleyerek) tansiyon ölçümünün yanlış
olmasına neden olur.
UYARI Hasta yaralanma riski. Aynı hastada birden fazla tansiyon ölçümü
yapıldığında, manşon bölgesi ve ekstremitede iskemi, morarma ve/
veya nöropati oluşup oluşmadığını kontrol edin.
UYARI 15 mmHg üzerine şişirildiğinde tansiyon ölçüm manşonunun
hastada 5 dakikadan uzun kalmasına izin vermeyin. Aşırı sıkı manşon
venöz konjesyon, periferal sinir hasarı, uzuv solması ve hasta
tedirginliğine neden olabilir.
UYARI Hasta yaralanma riski. Welch Allyn tansiyon ölçüm borularına asla
Luer Kilit konektörleri takmayın. Tansiyon ölçüm manşonu borularında
bu konektörlerin kullanılması, bu boruların yanlışlıkla hastanın
intravenöz hattına takılmasına ve hastanın dolaşım sistemine hava
girmesine neden olur.
UYARI NIBP ölçümleri aşırı hareket artefaktı ile hatalı olabilir. Tansiyon
ölçümü sırasında ekstremite ve manşon hareketini en aza indirin.
Welch Allyn ProBP 2400 Dijital Tansiyon Ölçüm Cihazı
9
TR
Ürün açıklaması
Parçaların adı
Açma/Kapatma Düğmesi
Güç Adaptörü Soketi
Pil Bölmesi
Manşon Soketi
Yeniden Şarj Göstergesi
Ekran
M Düğmesi (Hafıza)
Mod Düğmesi
Başlatma/Durdurma Düğmesi
10
3 sec.
1x
3x
3 sec.
Ekran
Power
Güç
Low Battery
Pil Az
ModeMod
Selection:
Seçme:
Tek Ölçüm, Manuel,
Üç Ölçüm
Single Reading,
Manual, Three ReadingOrtalaması
Average
Unit of
Measure
Ölçü
Birimi
Maksimum
ŞişirmePressure
Basıncı
Maximum
Inflation
Dinlenme
/ Geri Sayım
Rest/Count
Down
Otomatik
Şişirme
Auto Inflation
Memory
Hafıza
1x
mmHg kPa
34.7
260
32.0
240
29.3
220
26.7
200
24.0
180
21.3
160
18.7
140
AUTO AUTO
M1 M2 M3
M 3x
Welch Allyn ProBP 2400 Dijital Tansiyon Ölçüm Cihazı
Sistolik
SystolicDeğer
Value
3x
SYS
Diyastolik
Diastolic Değer
Value
DIA
PAM MAP
/ MIN
Ortalama
Arter Basıncı
Mean Arterial
Pressure
Düzensiz Nabız (IHB)
Irregular Heart Beat (IHB)
Nabız
Pulse Rate
Ölçülen
Nabız
Pulse Detected
11
TR
ProBP 2400 bileşenleri ve aksesuarları
1 X Güç Adaptörü
4 X Elektrik Fişleri (ABD, Avrupa,
İngiltere, Avustralya)
1 X ProBP 2400
(Giriş: 100-240V~50/60Hz 0.48A
Çıkış: +7.5V 1.5A)
3 sec.
3x
1x
3 sec.
Welch Allyn
ProBPTM 2400
digital blood pressure device
Directions for use
Version 1.01
d.
English, , Deutsch, Español, Português, Français, Italiano,
Nederlands, Dansk, Norsk, Svenska, Suomi, Русский, Polski,
Türkçe, 한국어
All
Rig
ht
se
Re
rve
Microlife Corporation
9F, 431, RuiGuang Road, NeiHu,
Taipei, 11492, Taiwan, R.O.C.
on.
Distributed by Welch Allyn Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153
orati
Vers
ADULT
m
22-32c
Microlife AG
Espenstrasse 139
9443 Widnau, Switzerland
© 2012 Microlife Corp
B
Office AFI
2400
Anffalyzer
le ProBP
BPCu
tchre
ReusabPre
Wassu
.8
Blood
ion 2.1.0
Install CD
68
y, 1024x7
Memor
port, 40MB
z CPU. 256MB
free USB
s: 550MH
drive, 1
ement
/ Win7
Requir
XP / Vista
color, CD-ROM
System
on, 256
ft Windo
pixel resoluti space, Microso
disk
free hard
NOTES:
1. USE CMYK COLOR MODE AND WHITE FLOOD FOR PRINTING ONTO THE CD/DVD SURFACE.
2. THE CD SHAPE LINES ARE FOR REFERENCE ONLY AND SHOULD NOT BE PRINTED.
3. THE TITLE TEXT IS C-58, M-17, Y-0, K-46, EQUAL TO PMS 5405C DARK BLUE.
4. INFORMATION TEXT COLOR IS BLACK IN CMYK VALUES C-50, M-50, Y-50, K-100.
1 X Yetişkin (22 cm~32 cm)
1 X Büyük yetişkin (32 cm~42 cm)
12
1 X Kullanım Talimatları CD'si
5. WELCH ALLYN WORDMARK IS GREEN C-100, M-0, Y-91, K-6, AND BLUE C-100, M-72, Y-0, K-38.
6. UNIVERS FONTS IN BOLD AND REGULAR ARE USED. LANGUAGE FONT IS ARIAL UNICODE MS
REGULAR. FONT TYPE, ATTRIBUTES, AND COLOR SHALL BE CLEARLY LEGIBLE.
A
RELEASE TO PRODUCTION
VER
DESCRIPTION OF CHANGE
D*
CHANGE NUMBER/APVD
D* SEE SAP DIR FOR CHANGE NUMBER, APPROVER NAME AND DATE OF APPROVAL
SCALE : 1:1
TITLE: AW, CD LABEL, DFU, PROBP 3400, ML 1.03
DRAWING NO:
PART NO.
408263
103701
DESCRIPTION
CD, DFU, PROBP 2400, ML 1.01
DFU, PROBP 2400
SHEET 1 OF 1
DRW BY: Microlife
DATE: 2014-12-24
İlk kurulum
Elektrik fişini güç adaptörüne takma
Doğru elektrik fişini seçin ve güç adaptörüne aşağıda
gösterilen biçimde takın.
Pili tamamen şarj etme
İlk kullanacağınız zaman pili, cihazdaki şarj göstergesi yeşil
olana kadar şarj edin.
F “Güç adaptörü kullanma“ bölümü için 27. sayfaya bakınız.
F “Şarjlı Pil“ bölümü için 27. sayfaya bakınız.
Welch Allyn ProBP 2400 Dijital Tansiyon Ölçüm Cihazı
13
TR
İlk kurulum (devamı)
Ölçü biçimlerini seçme
1) Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
Birimler
MAP
veya
PAM
1
mmHg
MAP
2
mmHg
PAM
3
kPa
MAP
2) M düğmesini basılı tutun ve ardından Açma/Kapatma
düğmesi ile gücü açın.
3) Arkaplan aydınlandığında M düğmesini bırakın.
4) Tercih edilen ölçü birimini (mmHg veya kPa) seçmek
için Başlatma/Durdurma düğmesine basın.
5) Seçimi onaylamak için M düğmesine basın.
FFabrika varsayılan
ayarı
F MAP, Ortalama Arter Basıncı'nın kısaltmasıdır.
F PAM veya MAP, dil tercihine göre seçilir.
14
Cihazı kullanmadan önce
Doğru manşonu seçme
Farklı boyutlarda manşonlar mevcuttur. Cihazla birlikte
Yetişkin ve Büyük Yetişkin manşonları verilmektedir. Hastanın
üst kol çevresine en uygun manşon boyutunu seçmek için
manşon işaretleyiciyi kullanın.
Manşon Boyutu
Çevre (cm)
Çevre (inç)
Çocuk
14 - 22
5,5 - 8,7
Yetişkin
22 - 32
8,7 - 12,6
Büyük Yetişkin
32 - 42
12,6 - 16,5
Büyük Yetişkin
Uzun
32 - 52
12,6 - 20,5
Çocuk
Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
CHILD
14-22cm
LATEX
!
www.welchallyn.com
Yetişkin
Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
ADULT
22-32cm
LATEX
!
www.welchallyn.com
LATEX
PVC
DEHP
Büyük Yetişkin
Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
LARGE ADULT
32-42cm
LATEX
!
www.welchallyn.com
LATEX
Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
LARGE ADULT LONG
32-52cm
LATEX
PVC
DEHP
Büyük Yetişkin
Uzun
!
www.welchallyn.com
FHer bir manşonda 130 cm hava borusu bulunur.
FSadece Welch Allyn tarafından sağlanan manşonları kullanın!
Cihazla birlikte Yetişkin ve Büyük Yetişkin manşonları standart
FManşon satın almak için Welch Allyn veya yetkili distribütörü ile F aksesuar olarak verilmektedir.
iletişim kurun.
Welch Allyn ProBP 2400 Dijital Tansiyon Ölçüm Cihazı
15
TR
Cihazı kullanmadan önce (devamı)
Manşonu doğru takma
3) Manşonu kol çevresine sarıp sıkın.
1) Manşonu üst kola, hava borusu ve arter işaret oku alt
kola bakacak şekilde yerleştirin. Manşondaki arter
işareti, kol atardamarı üzerine getirilmelidir.
2) Manşonu kola yerleştirin. Manşonun alt kenarının
dirseğin yaklaşık 2 - 3 cm ( ¾ - 1 inç) üzerinde
olduğundan emin olun.
(3/4 - 1 inç)
AD
22
2-3 cm
m
m
-32c
R
Bloeus
od able
Pre Pro
UL
ss BP
ure 2
T
Cu 400
-3
ff
2c
U
AD
16
22
0
40
P2 f
oB Cuf
e Prsure
sablPres
Reu od
Blo
LT
4) Hasta kolu ile manşon arasında 2 parmak kadar serbest
boşluk bırakın. Aşırı sıkılık venöz konjesyon ve uzuvda
morarmaya neden olabilir. Manşon çok gevşek sarılırsa,
doğru şişirilmeyebilir ve ölçülen değerler yanlış olabilir.
Ölçüm kolunu örten veya kısıtlayan tüm kıyafetleri
çıkarın. Kıyafetler ölçüm doğruluğunu engelleyebilir.
5) Doğru takılmayan manşonlar, değerlerin yanlış olmasına
neden olabilir. Manşon sonundaki aralık endeksi, aralık
şeritleriyle belirtilen aralığa girmiyorsa farklı boyutta bir
manşon kullanın.
F Manşonun aralık endeksi bu
aralığa girmelidir.
Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
ADULT
22-32cm
LATEX
!
www.welchallyn.com
Welch Allyn ProBP 2400 Dijital Tansiyon Ölçüm Cihazı
17
TR
1x, Manuel ve
Modunda ölçüm yapma
Gücü açma
Maksimum şişirme basıncını ayarlama
Manşonu cihaza bağlama
FMaksimum şişirme basıncını ayarlama“ bölümü için 22. sayfaya
İstenen maksimum şişirme basıncını veya "AUTO" (Otomatik)
seçeneğini seçin.
Cihazın arkasındaki Açık/Kapalı düğmesini Açık konuma
getirerek cihazı açın.
bakınız.
Manşon konektörünü manşon konektör soketine takarak
manşonu cihaza bağlayın.
3 sec.
1x
3x
1x
3x
1x
Bir çalışma modu seçme
3 sec.
3x
1x
Kullanılabilecek üç ölçüm modu bulunmaktadır.
1x (standart tek ölçüm), Manuel veya Modu (otomatik üç
ölçüm ortalaması) seçmek için anahtarı kaydırın.
18
3x
«1x» Modu (standart tek ölçüm)
«1x» Modunu seçip «Başlatma/Durdurma» düğmesine
basarak, tek tansiyon ölçümü gerçekleştirin. Ölçüm değeri
ölçümün ardından görüntülenir ve kaydedilir.
1x
3x
1x
Welch Allyn ProBP 2400 Dijital Tansiyon Ölçüm Cihazı
3x
1x
3x
19
TR
1x, Manuel ve
Modunda ölçüm yapma (devamı)
«Manuel» Mod
Maksimum şişirme basıncına ulaşıldığında ProBP 2400, 3
mmHg/sn. hızında lineer hava indirmeye otomatik olarak
başlar.
AD
AD
R
Bloeusa
od ble
Pre Pro
AD
ULT
ss BP
ure 2
22
Cu 400
-3
ff
2cm
20
22
R
Bloeusa
od ble
Pre Pr
UL
ss oBP
ure 2
T
Cu 400
-32
ff
cm
22
m
Re
Bloous
ab
d le
Pr Pr
es oB
UL
su P
T
re 24
Cu 00
-3
ff
2c
Osilometrik yönteme göre oskültatuar tansiyon ölçümü tercih
ediliyorsa «Manuel» Modunu seçin. «Manuel» Modunda
cihaz sadece basınç ölçer olarak çalışır. Herhangi bir
osilometrik ölçüm yapılmaz. Kullanıcı, sistolik ve diyastolik
Korotkoff seslerini kol atardamarı üzerine yerleştirilen bir
stetoskop yardımıyla duyabilir.
Şişirmeye başlayın – Manşonu şişirmeye başlamak için
Başlatma/Durdurma düğmesine basın.
Yeniden şişirin – İ İndirme sırasında düğme basılı tutulduğu
sürece maksimum 299 mmHg'ye kadar manşonu yeniden
şişirmek için M düğmesini basılı tutun. Manşonu indirmeye
devam etmek için düğmeyi bırakın. 299 mmHg'nin üzerine
çıkılması manşon basıncının aniden serbest bırakılmasına
ve ‘HI’ hata mesajının görülmesine neden olacaktır.
Manşonu indirirken manşon basıncı 20 mmHg'ye ulaştığında, « » Modu (otomatik üç ölçüm ortalaması)
kalan basınç tahliye edilir ve ProBP 2400 Hazırda Bekleme
« » Modunu seçip «Başlatma/Durdurma» düğmesine
moduna geçer.
basarak, üç ölçüm ortalamasını belirlemek için otomatik üçlü
tansiyon ölçümü gerçekleştirilebilirsiniz.
Manşonu hızlı indirmeyi başlatmak ve ProBP 2400'ü
Hazırda Bekleme'ye ayarlamak için «Başlatma/Durdurma» İlk ölçümden önce geri sayım süresi 60 saniyeye ayarlanmıştır.
düğmesine herhangi bir zamanda basın.
Ölçümler arasındaki aralık süresi kullanıcı tarafından 15, 30,
Not edin – Sistolik ve diyastolik değerleri, sfigmomanometre 45 veya 60 saniye olarak ayarlanabilir. Ölçüm tamamlandıktan
ölçümleriyle aynı şekilde not edin.
sonra ortalama ölçüm değeri görüntülenir ve kaydedilir.
‘Hazırda Bekleme’ye ayarlayın – Cihaz, gücü kapatmadan
«Başlatma/Durdurma» düğmesine» basarak ‘‘Hazırda
Bekleme” konumuna ayarlanabilir. Bir dakika süreyle
herhangi bir işlem yapılmazsa cihaz otomatik olarak ‘Hazırda
1x
3x
1x
3x
bekleme’ moduna geçer.
1x
3x
saniye
60 sec.
1
2
15, 30, 45,
saniye
or 60 sec.
15, 30, 45,
saniye
or 60 sec.
3
FKullanıcı,
Hazırda bekleme
Modunda 15, 30, 45 veya 60 saniye ölçüm aralığı
süresini manuel olarak seçebilir. (21. sayfadaki özel fonksiyonlar
bölümünde “Ölçüm aralığı sürelerini ayarlama”) kısmına bakınız.
Fİlk ölçümden önceki 60 saniye bekleme süresi ayarlanamaz
ancak Başlatma/Durdurma düğmesine bir saniye basarak
atlanabilir. Hemen ilk ölçüm başlar.
Welch Allyn ProBP 2400 Dijital Tansiyon Ölçüm Cihazı
21
TR
Özel Fonksiyonlar
MAP (Ortalama Arter Basıncı)
Cihaz, hastanın gerçek ortalama arter basıncını (MAP)
ölçer. Her bir ölçüm tek bir MAP değeri içerir. MAP değeri
her zaman sistolik ve diyastolik tansiyon değeri ile birlikte
görüntülenir.
FOrtalama Artter Basıncı (MAP), osilometrik zarf
eğrisinin maksimum pik değerinden belirlenir.
22
«1x» Modunda düzensiz kalp atışı algılayıcı
Cihaz, «1x» Modunda düzensiz kalp atışını algılar.
Bir tansiyon ölçümünde nabız %25'ten fazla farklılık
gösterdiyse, düzensiz kalp atışı sembolü görülür.
Düzensiz kalp atışı durumunda tansiyon ölçümü de
etkilenebilir. Ölçümün tekrarlanması veya doğrulama için
«Manuel» Modunun seçilmesi tavsiye edilir.
Maksimum şişirme basıncını ayarlama
1) Basınç değerlerinin bulunduğu sütun yanıp sönene kadar M
düğmesini 3 saniye basılı tutun.
2) Tercih edilen basınç değerini seçmek için Başlatma/Durdurma
düğmesine basın (‘260’ değerine ulaşıldıktan sonra bir sonraki
tercih seçeneği listenin altındaki “AUTO” (Otomatik) olacaktır.
3) Seçilen değeri onaylamak için M düğmesine basın.
3 saniye basılı
tutun...
3 sec.
Seçilen maksimum şişirme basıncı (veya AUTO
modunda belirlenen maksimum şişirme basıncı) sistolik
basıncı belirlemek için yeterli değilse, cihaz önceki
şişirme basıncından 30 mmHG daha yüksek bir basınca
yeniden şişirmeye çalışır ve başka bir ölçüm yapmaya
çalışır. Maksimum şişirmeyi her seferinde 30 mmHg
yükselterek bu işlem tekrarlanabilir. Maksimum 280
mmHg şişirme basıncına ulaşılırsa ve ProBP 2400
tansiyonu tespit edemezse, bir hata kodu görüntülenir.
Bu noktada manuel moda geçilmesi ve klasik Koroktoff
yöntemini kullanarak bir stetoskopla tansiyonun
3 sec.edilir. («Manuel» Moduna bakınız)
belirlenmesi tavsiye
FŞişirme basıncı seçimi (mmHg/kPa) 1x,
veya Manuel
Modunda yapılabilir. Varsayılan ayar “AUTO” (Otomatik)'tir.
FAUTO (Otomatik) olarak ayarlandığında, ProBP 2400 manşonu
şişirirken maksimum şişirme basıncını otomatik olarak belirler.
Welch Allyn ProBP 2400 Dijital Tansiyon Ölçüm Cihazı
23
TR
Özel Fonksiyonlar (devamı)
« » Modunda üçten az ölçüm yapma
« » Modunda geri sayım süresini atlama
Başlatma/Durdurma düğmesine basarak ölçüm işlemi
herhangi bir zamanda durdurulabilir. Cihaz ‘Hazırda
bekleme’ moduna geçer ve kalan ölçümler iptal edilir.
Tansiyon ölçümü verileri M düğmesine basarak
görüntülenebilir.
« » Modundaki ölçümlerden önceki ve ölçümler arasındaki
geri sayım, Başlatma/Durdurma düğmesine basarak
atlanabilir. Başlatma/Durdurma düğmesine basıldığında cihaz
bir sonraki ölçümü otomatik olarak başlatır.
Geri sayım süresini atlayın ve
ölçüme başlayın.
Ölçüm işlemi
sırasında herhangi
bir zamanda kalan
ölçümleri iptal edin.
F Cihaz, ölçümlerin tamamlanmasının ardından Başlatma/
Durdurma düğmesine basarak ‘'Hazırda Bekleme' moduna
ayarlanabilir. 1 dakika süreyle herhangi bir işlem yapılmazsa
cihaz otomatik olarak ‘Hazırda bekleme’ moduna geçer.
Hazırda bekleme
24
« » Modunda ölçüm aralığı süresini ayarlama
Varsayılan ölçüm aralığı süresi 60 saniyedir. Aralık süresi 15,
30, 45 veya 60 saniye olarak ayarlanabilir.
1) Başlatma/Durdurma düğmesini 3 saniye basılı tutun.
2) Ölçüm aralığı süresini ayarlamak için M düğmesine
basın ve ardından onaylamak için Başlatma/Durdurma
düğmesine basın. Cihaz, ‘Hazırda bekleme’ye geri
döner.
3 saniye basılı
tutun...
3 sec.
Welch Allyn ProBP 2400 Dijital Tansiyon Ölçüm Cihazı
15 30
45 60
25
TR
Kayıtlı değerleri görüntüleme
Kayıtlı değerleri görüntüleme
Cihaz sadece «1x» ve « » Modunda son ölçüm
prosedürünün kan basıncı değerlerini kaydeder. Cihaz,
'Hazırda bekleme' modundayken kayıtlı değerleri gözden
geçirmek için M düğmesine basın.
2) « » Modunda –
Üç ölçümün ortalamasını görüntülemek için M
düğmesine basın. Tek tek ölçümleri gözden geçirmek için
M düğmesine basmaya devam edin.
1) «1x» Modunda –
F Cihaz, «1x » Modunda gerçekleştirilen son ölçümü ve «
Modunda gerçekleştirilen son üç ölçümü görüntüler.
26
»
Şarjlı pil ve güç adaptörü
Şarjlı Pil
ProBP 2400, bir tam şarjla 600~700 ölçüm
gerçekleştirilebilmesini sağlayan bir dahili şarjlı Ni-MH
pil grubuna sahiptir. Kullanımlar arasında pil, verilen güç
adaptörü ile şarj edilebilir. Pil düşük olduğunda boş pil
göstergesi görüntülenir.
F İlk kullanacağınız zaman pili,
cihazdaki şarj göstergesi yeşil
olana kadar şarj edin.
Güç adaptörü kullanma
Cihazı şarj etmek için sadece ProBP 2400 ile birlikte verilen
adaptörü kullanın.
1) Adaptör kablosunu cihazın elektrik fişine takın.
2) Adaptör fişini duvar prizine takın. Cihaz bir güç
kaynağına bağlı olduğu sürece pil şarj olur. Pil tamamen
şarj olduğunda şarj işlemi durur. Adaptör fişe takılı
olduğu sürece pil enerjisi kullanılmaz. Cihaz fişe
takılıyken de pilin ProBP 2400’ün içinde kalması gerekir.
3) Pil kapasitesi azalmaya başlarsa, yeni pil için satıcınızla
iletişim kurun. Pil kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
F Turuncu şarj göstergesi,
şarj işleminin devam ettiğini
belirtir.
F Yeşil şarj göstergesi, şarj
işleminin tamamlandığını
belirtir.
Welch Allyn ProBP 2400 Dijital Tansiyon Ölçüm Cihazı
27
TR
Sorun giderme
Sorun
Olası neden
Çözümler
Güç yok (LCD ekranında
görüntü yok).
Güç kaynağı doğru takılı
değildir.
Güç kaynağını duvar prizine takın.
Pil tamamen boşalmıştır.
Güç kaynağına takarak şarjlı pili şarj edin.
Boru bağlantısı gevşektir.
Manşon borusunun cihaza doğru takıldığından emin olun.
Boru / bladder kaçağı vardır.
Boru veya bladderda çatlak olup olmadığını kontrol edin.
Gerekirse tansiyon ölçüm manşonunu değiştirin.
Cihaz Manuel moddadır.
«1x» veya « » Moduna geçin ve ölçümleri tekrarlayın.
Manşon doğru şişmiyor.
Ölçümlerden sonra sonuç
görüntülenmiyor.
28
Hata mesajları
Ölçüm sırasında bir hata oluşursa, ölçüm yarıda kesilir
ve «Err» hata mesajı görüntülenir.
F Hata devam ederse yerel
Welch Allyn servis merkezi ile
iletişim kurun.
F Sonuçların sıra dışı olduğunu
Hata
Açıklama
Olası neden ve çözüm
«Err 1»
Sinyal çok
zayıf
Manşondaki nabız
sinyalleri çok zayıf.
Manşonu yeniden
yerleştirin ve ölçümü
tekrarlayın.
«Err 2»
Hata sinyali
Ölçüm sırasında,
örneğin hareket veya
kas gerginliğinden dolayı
manşonun neden olduğu
hata sinyalleri tespit edildi.
Hastanın kolunu sabit
tutarak ölçümü tekrarlayın.
düşünüyorsanız, bu kullanım
kılavuzunu sonuna kadar
dikkatlice okuyun.
Welch Allyn ProBP 2400 Dijital Tansiyon Ölçüm Cihazı
29
TR
«Err 3»
Manşonda
basınç yok
Manşonda yeterli
basınç üretilemiyor. Bir
kaçak oluşmuş olabilir.
Gerekirse tansiyon ölçüm
manşonunu değiştirin.
Ölçümü tekrarlayın.
«Err 5»
Geçerli sonuç
yok.
Ölçüm sinyalleri yanlış,
bu nedenle herhangi bir
sonuç görüntülenemiyor.
Manuel Moda geçin ve
klasik Koroktoff yöntemini
kullanarak bir stetoskopla
tansiyonu ölçün.
30
«HI»
Nabız veya
manşon
basıncı çok
yüksek
Manşonda basınç çok
yüksek (300 mmHg
üzerinde) VEYA nabız
çok yüksek (dakikada 200
atış üzerinde). Hastanın
5 dakika dinlenmesini
sağlayın ve ölçümü
tekrarlayın.
«LO»
Nabız çok
düşük
Nabız çok düşük (dakikada
40 atışın altında). Ölçümü
tekrarlayın.
Güvenlik, bakım, doğruluk testi ve imha
Güvenlik ve koruma
Bu cihaz sadece kullanım kılavuzunda açıklanan amaçla
kullanılabilir. Cihaz hassas bileşenlerden oluşmaktadır ve
dikkatli kullanılmalıdır. Üretici, yanlış uygulamanın neden
olduğu hasardan sorumlu tutulamaz.
Bu kullanım kılavuzunun “Teknik özellikler” bölümünde
açıklanan depolama ve çalışma koşullarına dikkat edin.
Cihazı su ve nemden koruyun.
•
•
•
Pompayı sadece cihaza manşon bağlandığında
etkinleştirin.
Cihazı doğrudan güneş ışığından koruyun.
Hasarlı olduğunu düşünüyorsanız veya herhangi bir
şey sıra dışı görünüyorsa cihazı kullanmayın.
Cihazı aşırı sıcak ve soğuktan koruyun.
Kullanım kılavuzunun diğer bölümlerindeki kullanım
talimatlarını okuyun.
Cep telefonları gibi cihazların ürettiği elektromanyetik
alanlara yaklaşmayın.
Cihazı asla açmayın.
Cihazı düşmeye ve darbelere karşı koruyun.
Welch Allyn ProBP 2400 Dijital Tansiyon Ölçüm Cihazı
31
TR
Cihazın bakımı
Cihazın dış yüzeyini silmek için aşağıdaki önerilen temizlik
solüsyonlarından biriyle yumuşak bir bez kullanın.
1) Hafif sabun ve su
2) Hidrojen peroksit solüsyonu (%3 suyla seyreltilmiş)
3) Sodyum hipoklorit solüsyonu (evsel klorlu ağartıcının
suda 1:10 seyreltilmesi)
Manşonun temizlenmesi
Bladderı sökün. Manşon kapağını katlayın ve bir yıkama
torbası içine yerleştirin. Manşon kapağını ılık suyla (43°C;
110°F) ve hafif deterjanla çamaşır makinesinde yıkayın.
Pastörizasyon: manşon kapağını 75°C (167°F) sıcak suda
30 dakika yıkayın.
Manşonu havayla kurutun. Manşon kapağını ÜTÜLEMEYİN!
Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
ADULT
22-32cm
LATEX
!
www.welchallyn.com
Manşonu ütülemeyin!
32
Dönüştürücü doğruluk testi
(Kalibrasyon Doğrulama)
T-p ie ce s
Cihazın 2 yılda bir veya mekanik bir darbenin (örneğin
düşmenin) ardından doğruluğunun test edilmesini öneririz.
1) Doğruluk testi ayarları
2) “Başlatma/Durdurma” düğmesini basılı tutup, gücü açın
ve “Başlatma/Durdurma” düğmesini bırakın. ““CA 0”
görüntülenene ve ardından “0 0“ görüntülenene kadar
bekleyin.
3 5 0 ~500 ml
C a lib ra te d
re fe re n ce
manom e te r
Ve sse l
Air release
va lve
Squeeze bulb
(or Pressure source)
ProBP 2400
Welch Allyn ProBP 2400 Dijital Tansiyon Ölçüm Cihazı
33
TR
3) Basıncı yaklaşık 100 mmHg'ye getirin. Cihazın ve
referans manometrenin ekranlarında görüntülenen
basıncı karşılaştırın. Örneğin cihazda görüntülenen
“100 .9”, “100.9 mmHg”yi ifade eder.
4) Basıncı yaklaşık 200 mmHg'ye getirin. Cihazın ve
referans manometrenin ekranlarında görüntülenen
basıncı karşılaştırın. Örneğin cihazda görüntülenen
“201.0”, “201.0 mmHg”yi ifade eder.
5) Basıncı yaklaşık 300 mmHg'ye getirin. Cihazın ve
referans manometrenin ekranlarında görüntülenen
basıncı karşılaştırın. Örneğin cihazda görüntülenen
“301.2”, “301.2 mmHg”yi ifade eder.
6) Herhangi bir kalibrasyon noktasında cihaz ile referans
manometre arasındaki fark ±3mmHg artı referans
manometrenin belirtilen doğruluğunu aşarsa,
kalibrasyon hizmeti almak için Welch Allyn ile iletişim
kurabilirsiniz.
34
İmha
Piller ve elektronik cihazların evsel atık olarak
değil, ilgili yerel yönetmeliklere uygun olarak
imha edilmesi gerekir.
ProBP 2400 Digital Blood Pressure Monitor
Teknik özellikler
# 2400
ProBP 2400 Digital Blood Pressure
Monitor
901096
PROBP 2400 DIGITAL DEVICE
Standart Referansları:
Çalışma sıcaklığı/nem: 10 ila 40 °C (50 ila 104 °F)
# 2400
PROBP 2400 DIGITAL DEVICE
%15 - 90 nispi maksimum nem
800 g (şarjlı pil paketi dahil)
Boyutlar:
200 x 125 x 90 mm
Ölçüm yöntemi:
Osilometrik,
Sistolik kan basıncı = K1
Diyastolik kan basıncı = K5
Ölçüm aralığı:
30 - 280 mmHg – tansiyon
Rx ONLY
Cihaz, invaziv olmayan tansiyon ölçüm cihazları
standardının gereksinimlerini karşılamaktadır.
7d
DIGITAL BLOOD
PRESSURE DEVICE,
ML 2005+A1:2012
ONLY
IEC 60601-1:
welchallyn.com
IEC 60601-1-2: 2007/AC:2010
ANSI/AAMI/ISO 81060-2
7d
ANSI/AAMI/ISO/IEC
80601-2-30
welchallyn.com
Elektromanyetik
Cihaz, IEC 60601-1-2 standardının gerekliliklerini
GTIN
karşılamaktadır.
Uyumluluk:
901096
Depolama sıcaklığı/nem:-20 ila 55 °C (-4 ila 131 °F)
Ağırlık:
LATEX
Rx
IIa gereklilikleri karşılanmıştır.
GTIN
Manşon basınç ekranı: Aralık: 0 - 299 mmHg
LATEX
(21)41140001
(01)00732094211078
93/42/EEC sayılı AB Yönergesinin Tıbbi Cihaz
Sınıfı
Tip BF uygulanan
40 - 200 atış/dakika – nabız
(01)00732094211078
Çözünürlük: 1 mmHg
Statik doğruluk: ± 3 mmHg aralığında basınç
Güç kaynağı:
DIGITAL BLOOD PRESSURE DEVICE, ML
parça
(21)41140001
Distributed by Welch Allyn Inc.
4341 State Street Road
Skaeateles Falls, NY 13153
Nabız doğruluğu: ölçüm değerinin ±%5'i
Distributed by Welch Allyn Inc.
Şarjlı pil paketi;
4341 State Street Road
4.8V 2400 mAh (isteğe bağlı 4.8V
3500mAh)Falls, NY 13153
Skaeateles
Microlife Corporation
Şebeke güç beslemesi DC 7.5V, 1.5 A
9F, 431, RuiGuang Road, NeiHu,
Taipei, 11492, Taiwan, R.O.C.
Microlife Corporation
9F, 431, RuiGuang Road, NeiHu,
Taipei, 11492, Taiwan, R.O.C.
Microlife AG
Espenstrasse 139
9443 Widnau, Switzerland
Microlife AG
Espenstrasse 139
9443 Widnau, Switzerland
Welch Allyn, önceden yazılı bildirimde bulunmaksızın teknik özelliklerde değişiklik yapma
hakkını saklı tutar.
Welch Allyn ProBP 2400 Dijital Tansiyon Ölçüm Cihazı
www.welchallyn.com
35
TR
Annex of Report
Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity –
for all EQUIPMENT and SYSTEMS
Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity
Manufacturer’s Declaration of the EUT
(altogether 5 pages)
Report No.: TRE14120020
A2
Issued: 2014-12-15
Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic emission –
for all EQUIPMENT AND SYSTEMS
1
Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic emission
The ProBP 2400 Digital Blood Pressure Device is intended for use in the
2 electromagnetic environment specified below. The customer or the user of ProBP 2400
Digital Blood Pressure Device should assure that it is used in such an environment.
3
4
5
6
Emissions test
RF emissions
CISPR 11
RF emissions
CISPR 11
Harmonic emissions
IEC 61000-3-2
Voltage fluctuations
/
7 flicker emissions
IEC 61000-3-3
Compliance
Group 1
Electromagnetic environment - guidance
The ProBP 2400 Digital Blood Pressure
Device uses RF energy only for its internal
function. Therefore, its RF emissions are
very low and are not likely to cause any
interference in nearby electronic equipment.
Class B
Class A
Complies
The ProBP 2400 Digital Blood Pressure
Device is suitable for use
in all establishments,
including domestic establishments and those
directly connected to the public lowvoltage power supply network
that supplies buildings used for domestic
purposes.
The ProBP 2400 Digital Blood Pressure Device is intended for use in the electromagnetic environment specified
below. The customer or the user of the ProBP 2400 Digital Blood Pressure Device should assure that it is used
in such an environment.
IEC 60601
Electromagnetic environment Immunity test
Compliance level
test level
guidance
Electrostatic
Floors should be wood, concrete or
± 6 kV contact
± 6 kV contact
discharge (ESD)
ceramic tile. If floors are covered
with synthetic material, the relative
± 8 kV air
± 8 kV air
IEC 61000-4-2
humidity should be at least 30 %.
Electrostatic
transient / burst
IEC 61000-4-4
Surge
IEC 61000-4-5
Voltage dips, short
interruptions and
voltage variations
on power supply
input lines
IEC 61000-4-11
Power frequency
(50/60 Hz)
magnetic field
IEC 61000-4-8
NOTE
36
± 2 kV for power
supply lines
± 1 kV for input/
output
lines
± 1 kV differential
mode
± 2 kV for power
supply lines
± 1 kV for input/output
lines
± 1 kV differential mode
± 2 kV common
mode
± 2 kV common mode
< 5 % UT
(>95 % dip in UT )
for 0.5 cycle
< 5 % UT
(>95 % dip in UT )
for 0.5 cycle
40 % UT
(60 % dip in UT )
for 5 cycles
40 % UT
(60 % dip in UT )
for 5 cycles
70 % UT
(30 % dip in UT )
for 25 cycles
70 % UT
(30 % dip in UT )
for 25 cycles
< 5 % UT
(>95 % dip in UT )
for 5 sec
< 5 % UT
(>95 % dip in UT )
for 5 sec
Mains power quality should be
that of a
typical commercial or hospital
environment.
Mains power quality should be
that of a
typical commercial or hospital
environment.
Mains power quality should be
that of a
typical commercial or hospital
environment. If the user of the
ProBP 2400 Digital Blood Pressure
Device requires continued
operation during power mains
interruptions, it is recommended
that the ProBP 2400 Digital Blood
Pressure Device be powered from
an uninterruptible power supply
or a battery.
Power frequency magnetic fields
should be at levels characteristic
of a typical location in a
typical commercial or hospital
environment.
UT is the a. c. mains voltage prior to application of the test level.
3 A/m
3 A/m
Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity –
for EQUIPMENT and SYSTEM that are not LIFE-SUPPORTING
Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity
The ProBP 2400 Digital Blood Pressure Device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The
customer or the user of the ProBP 2400 Digital Blood Pressure Device should assure that it is used in such an environment.
Immunity test
IEC 60601 test
Compliance
Electromagnetic environment - guidance
level
level
Portable and mobile RF communications equipment
should be used no closer to any part of the ProBP
2400 Digital Blood Pressure Device, including cables,
than the recommended separation distance calculated
from the equation applicable to the frequency of the
transmitter.
Conducted RF
3 Vrms
IEC 61000-4-6
150 kHz to 80
MHz
Radiated RF
3 V/m
IEC 61000-4-3
80 MHz to 2.5 GHz
3V
3 V/m
Recommended separation distance
d =[
3.5
] P
V1
d =[
3.5
] P 80 MHz to 800 MHz
E1
d =[
7
] P 800 MHz to 2.5 GHz
E1
where p is the maximum output power rating of the
transmitter in watts (W) according to the transmitter
manufacturer and d is the recommended separation
distance in metres (m).b
Field strengths from fixed RF transmitters, as
determined by an electromagnetic site survey,a should
be less than the compliance level in each frequency
range.b
Interference may occur in the vicinity of equipment
marked with the following symbol:
NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic is affected by absorption and reflection from structures,
objects and people.
a
Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios,
amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the
electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field
strength in the location in which the ProBP 2400 Digital Blood Pressure Device is used exceeds the applicable RF compliance level
above, the ProBP 2400 Digital Blood Pressure Device should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is
observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or relocating the ProBP 2400 Digital Blood Pressure Device .
b
Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3V/m.
Welch Allyn ProBP 2400 Dijital Tansiyon Ölçüm Cihazı
Recommended separation distances between portable and mobile
RF communications equipment and the EQUIPMENT or SYSTEM for EQUIPMENT and SYSTEMS that are not LIFE-SUPPORTING
Recommended separation distances between
portable and mobile RF communications equipment and the ProBP 2400 Digital Blood Pressure
Device
The ProBP 2400 Digital Blood Pressure Device is intended for use in an electromagnetic environment
in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the ProBP 2400 Digital
Blood Pressure Device can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum
distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the ProBP
2400 Digital Blood Pressure Device as recommended below, according to the maximum output
power of the communications equipment
Separation distance according to frequency of transmitter
m
150 kHz to 80 MHz
80 MHz to 800 MHz
800 MHz to 2.5 GHz
Rated maximum
output of transmitter
d =[
3.5
] P
d =[
3.5
] P
d =[
V1
E1
W
0.01
0.12
0.12
0.1
0.38
0.38
1
1.2
1.2
10
3.8
3.8
100
12
12
For transmitters rated at a maximum output power not listed above the recommended
separation distance d in metres (m) can be estimated using the equation applicable to
the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the
transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.
7
] P
E1
0.23
0.73
2.3
7.3
23
NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency
range applies.
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation
is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.
37
TR
GARANTİ
Welch Allyn, ProBP 2400 cihazının Welch Allyn veya yetkili distribütörleri ya da temsilcilerinden satın alma tarihinden
itibaren iki yıl süreyle malzeme ve işçilik açısından kusursuz olacağını ve üreticinin belirttiği teknik özelliklere
uygun performans göstereceğini garanti etmektedir. Aksesuarlar, Welch Allyn veya yetkili distribütörleri ya da
temsilcilerinden satın alma tarihinden itibaren bir yıl süreyle garanti kapsamındadır.
Garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren başlayacaktır. Satın alma tarihi: 1) cihaz doğrudan Welch Allyn'den
satın alındıysa fatura edilen sevkiyat tarihidir, 2) ürün kaydı sırasında belirtilen tarihtir, 3) bir Welch Allyn yetkili
distribütöründen alınan faturayla belgelenen şekilde ürünün satın alma tarihidir.
Bu garanti, aşağıdaki durumların neden olduğu garantiyi kapsamaz: 1) nakliye sırasındaki işlemler, 2) etiket
talimatlarının aksine kullanım veya bakım, 3) Welch Allyn'in yetki vermediği herhangi bir kişi tarafından yapılan
değişiklik veya onarım ve 4) kazalar.
Ürün garantisi aşağıdaki koşullara ve kısıtlamalara da tabidir:
Bir Welch Allyn servis merkezine cihazın iade nakliye masrafı dahil değildir.
Herhangi bir ürünü Welch Allyn'in belirtilen servis merkezlerine onarım için göndermeden önce Welch Allyn’den bir
servis bildirim numarası alınmalıdır. Bir servis bildirim numarası almak için Welch Allyn Teknik Destek birimi ile iletişim
kurun.
BU GARANTİ, TİCARETE UYGUNLUK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL ANCAK
BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE TÜM DİĞER GARANTİLERİN YERİNE GEÇMEKTEDİR. WELCH
ALLYN’İN BU GARANTİ KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ, KUSUR TAŞIYAN ÜRÜNLERİN ONARIMI VEYA
DEĞİŞTİRİLMESİ İLE SINIRLIDIR. WELCH ALLYN GARANTİ KAPSAMINDA OLMAYAN HERHANGİ BİR ÜRÜN
KUSURUNDAN KAYNAKLANAN ARIZİ VEYA NİHAİ HASARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.
38
© 2014 Welch Allyn. Tüm hakları saklıdır. Bu yayında açıklanan ürünün kullanım amacını desteklemek için ürünün alıcısının
bu yayını Welch Allyn tarafından sağlanan ortamdan sadece kurum içi dağıtım için kopyalamasına izin verilmektedir. Welch
Allyn'in yazılı izni olmadan bu yayının veya herhangi bir kısmının başka bir kullanımına, çoğaltılmasına veya dağıtımına izin
verilmemektedir.
Tüm Welch Allyn bölgesel konumlarının adresleri ve telefon numaraları için welchallyn.com/locations adresini ziyaret edin.
IB ProBP 2400_DFU TR 5215
Welch Allyn ProBP 2400 Dijital Tansiyon Ölçüm Cihazı
39
TR

Similar documents

ESP-RZX Denetleyici

ESP-RZX Denetleyici cc veya ölüme neden olabilir. Elektrik kablolarını bağlamadan önce, elektriğin KAPALI olduğundan emin olun.

More information

LG-P705

LG-P705 • Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

More information

p/n - lg ailesi

p/n - lg ailesi GB230 Kullanım Kılavuzu - Türkçe Bu kılavuz, yeni cep telefonunuzu anlamanıza yardımcı olacaktır. Size, telefonunuzda bulunan özelliklerle ilgili faydalı açıklamalar sunacaktır. Bu kılavuzdaki baz...

More information