IO.1422558 - RIS Oosterhout

Comments

Transcription

IO.1422558 - RIS Oosterhout
Oosterhout
D e n i n g s t i j d e n Horeca
Oosterhout
13-05-2014
Gemeente Oosterhout
t.a.v. De gemeenteraad
Slotjesveld 1,
4902 ZP Oosterhout
Betreft: openingstijden horeca Oosterhout
Oosterhout, 13 mei 2014
Mijnheer de burgemeester, leden van de gemeenteraad,
Op 25 november 2013 had ik het genoegen dhr Huisman te spreken bij de opening van restaurant By Pascal.
Onderwerp van gesprek was onder andere de mogelijkheid voor een verlenging van de openingstijden voor mijn
horecabedrijf; Club Sweet gevestigd aan de Kíappeijstraat Naar aanleiding van dit gesprek scheef ik u op 5 december
2013 een brief waarin ik u verzocht om de openingstijden voor Club Sweet te verruimen. Dit verzoek is afgewezen
omdat er te weinig draagvlak voor zou zijn binnen de gemeente.
Omdat ik van mening was dat er wel degelijk voldoende draagvlak is voor ruimere openingstijden ben ik een online
petitie gestart. Op het moment van schrijven hebben meer dan 1000 mensen deze petitie getekend. Waarvan bijna
800 handtekeningen afkomstig zijn van inwoners uit de gemeente Oosterhout en nog eens 100 uit de directe
omgeving (Breda, Dongen, Made en Raamsdonkveer). Dit is een aanzienlijk deel van de ongeveer 5000 inwoners (zie
bijlage O&S - informatieblad) die tot onze doelgroep behoren. Deze cijfers laten zien dat er onder onze doelgroep
voldoende draagvlak is voor ruimere openingstijden.
De Oosterhoutse horeca heeft vanaf 1 januari 2014 te maken met de nieuwe drank- en horecawet, die verkoop van
alcoholische dranken aan jongeren onder de 18 jaar volledig verboden heeft. Zoals verwacht heeft het handhaven
van deze wet gezorgd voor het teruglopen van het aantal bezoekers in Oosterhout. Het teruglopen van het aantal
bezoekers in combinatie met de huidige openingstijden maakt de Oosterhoutse horeca niet aantrekkelijk voor
jongeren. Dit komt onze concurrentiepositie tegenover zaken in de omgeving die ruimere openingstijden kennen niet
ten goede. De verschillende, inmiddels langdurig, leegstaande horecapanden in het centrum van onze gemeente zijn
hier het bewijs van. Er blijft steeds minder over van het eens zo gezellige en levendige uitgaansgebied.
Vele Oosterhoutse horecaondernemers, waaronder ik zelf, hebben op allerlei manieren geprobeerd om het
uitgaanspatroon van onze gasten te beïnvloeden. We hebben geprobeerd om onze gasten vroeger binnen te krijgen,
maar helaas is dit ons niet gelukt. Ondanks onze beperkte openingstijden komen de meeste gasten pas na
middernacht binnen. Het uitgaanspatroon van jongeren is in de loop van de tijd veranderd en als ondernemer is het
mijn taak om in te spelen op de behoeften van mijn gasten. Een gemeente die zich profileert als familiestad dient naar
mijn mening mee te gaan met haar tijd door tegemoet te komen aan dit veranderde uitgaanspatroon.
Zoals ik ook in mijn vorige brief aangaf (zie bijlage brief 05-12-13) heb ik begrip heb voor de belangen van de
gemeente als het gaat om het voorkomen van overlast en het bieden van een veilige omgeving voor haar inwoners en
bezoekers. Ik ben van mening dat beiden, overlast en veiligheid, gewaarborgd kunnen blijven bij een verlenging van
de openingstijden. De proef verlengde openingstijden, die een aantal jaar gelden is uitgevoerd, heeft dit destijds
bewezen.
Ruimere openingstijden zouden bijdragen aan een beter functionerend uitgaansgebied en het zal stappers verleiden
om weer vaker in Oosterhout uit te gaan. De gemeente kan hierdoor tegemoet komen aan het economische tijd en de
veranderde uitgaanspatronen.
Middels deze brief verzoek ik u dan ook om de horecazaken in het centrum van de gemeente Oosterhout in de
gelegenheid te stellen haar openingstijden aan te passen. Concreet verzoek ik u om ons toestemming te verlenen om
op vrijdag en zaterdag tot 04.00 uur gasten te mogen ontvangen en op donderdag en zondag tot 02:00 uur.
Graag ontvang ik een uitnodiging om de mogelijkheden verder te bespreken. Met dank voor uw aandacht voor dit
verzoek tot dusver en in afwachting van uw reactie, verblijf ik.
Hoogachtend,
Farid Bicane
Club Sweet
Klappeijstraat 16
4901 HE Oosterhout
06-41140803
Openingstijden horeca Oosterhout (NB)
. ŕî * Naam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Farid Bicane
Ilse Vinck
Erik Oomes
Nick L odder
manouk Smit
Kim Donkers
Charlene Vermeulen
Jan Korteweg
Renée Vissers
Joep Siegers
marie­louise jansen
Hana Becarevic
Janneke Steenks
Thomas Hoogvliet
Joey Dwars
Annika Bekker
bart heijkant
Jermy van Drunen
Naomi Schmitt
Jozien Teuben
Christiaan Teeuwen
Maud Douma
Niels Timmers
Taïra Zapata
Jan den Biggelaar
Robin van Mook
Fleur van den Nieuwenhuizen
thomas vergunst
Jordi Burgemeestre
rik van gils
Leander De wilde
Roy Celi
chauncey baarh
Bas Van beurden
Emilie Koek
Ron Bastiaansen
Thomas Collignon
Sjors Brandt
ronnie L angevoort
natasja van groesen
Laura Brondijk
Thomas Wijnenga
Jasper Huijben
Reinoud Ramaker
Leroy Heinrichs
bart halters
Jochen Kronenberg
Dave Ackermans
Davey Mekes
Kayleigh Krijnen
''
ĵpj Pla a ts
Oosterhout
Den Bosch
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosierhout
Oosterhout NB
Oosierhout
Oosierhout
oosterhout nb
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout nb
Utrecht
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout NB
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout NB
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
den hout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
-
Pagina: 1/21
'
Da
t
e
2014­03­18 16:49
2014­03­20 18:49
2014­03­21 14:53
2014­03­21 14:56
2014­03­21 14:59
2014­03­21 15:09
2014­03­21 15:14
2014­03­21 15:14
2014­03­21 15:18
2014­03­21 15:21
2014­03­21 15:24
2014­03­21 15:25
2014­03­21 15:26
2014­03­21 15:30
2014­03­21 15:44
2014­03­21 15:46
2014­03­21 15:49
2014­03­21 15:52
2014­03­21 15:53
2014­03­21 15:54
2014­03­21 15:56
2014­03­21 15:56
2014­03­21 15:57
2014­03­21 15:58
2014­03­21 16:03
2014­03­21 16:07
2014­03­21 16:07
2014­03­21 16:11
2014­03­21 16:11
2014­03­21 16:13
2014­03­21 16:13
2014­03­21 16:13
2014­03­21 16:14
2014­03­21 16:16
2014­03­21 16:18
2014­03­21 16:23
2014­03­21 16:24
2014­03­21 16:25
2014­03­21 16:28
2014­03­21 16:28
2014­03­21 16:29
2014­03­21 16:29
2014­03­21 16:33
2014­03­21 16:34
2014­03­21 16:36
2014­03­21 16:38
2014­03­21 16:38
2014­03­21 16:42
2014­03­21 16:42
2014­03­21 16:42
Openingstijden horeca Oosterhout (NB)
Pagina: 2/21
. -. Date - -„
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Bart Broeders
marit weterings
Mike Pieters
Bas van der Mark
Erwin Broeders
Chaves Janssens
sharon joosen
mīchael langeveld
Dominique Hooijmaaijers
liona Kremers
Florian Van korven
Michael Soeters
Boy Berest
demy van westenbrugge
annelie bouwhuis
Deborah Van meel
Egbert agema
kai van wanrooy
Asley Vermeulen
Christina Brosens
Robin Geerts
Rowan Keuren
Art Damen
Rick Taks
martijn crama
coliin verbeeten
Thorn Schneider
Jason Dyne
Deborah Waida
Sidney Krijnen
Tom Van Biene
Bart In den Kleef
Margo Krijnen
Myron Krijnen
Dennis van Gageldonk
candy de rooij
Stijn Ardon
Younes Bicane
Robin van Mil
Stephanie Den Reijer
Maartje Bouman
Campbell Baarh
Tim Visser
Conny Bral
jeroen schimmel
Saskia Roovers
Jan Willem Balvers
Pieter Nuiten
Damien Van haaren
Rona Kimpton
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Oosteind
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout NB
oosterhout
oosterhout
Oosterhout
oosterhout
oosterhout
Oosierhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Breda
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhouî
Oosterhout
Oosterhout
oosterhouî
Oosterhout
Den Bosch
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout NB
Oosterhout
Amsterdam
Oosterhout NB
Den Bosch
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
2014­03­21 16:43
2014­03­21 16:44
2014­03­21 16:46
2014­03­21 16:46
2014­03­21 16:46
2014­03­21 16:48
2014­03­21 16:51
2014­03­21 16:51
2014­03­21 16:53
2014­03­21 16:54
2014­03­21 16:54
2014­03­21 16:55
2014­03­21 16:55
2014­03­21 16:56
2014­03­21 16:57
2014­03­21 16:57
2014­03­21 16:58
2014­03­21 16:58
2014­03­21 16:59
2014­03­21 16:59
2014­03­21 16:59
2014­03­21 17:00
2014­03­21 17:03
2014­03­21 17:10
2014­03­21 17:12
2014­03­21 17:12
2014­03­21 17:16
2014­03­21 17:17
2014­03­21 17:17
2014­03­21 17:18
2014­03­21 17:18
2014­03­21 17:19
2014­03­21 17:20
2014­03­21 17:21
2014­03­21 17:22
2014­03­21 17:22
2014­03­21 17:24
2014­03­21 17:27
2014­03­21 17:27
2014­03­21 17:28
2014­03­21 17:28
2014­03­21 17:29
2014­03­21 17:30
2014­03­21 17:31
2014­03­21 17:33
2014­03­21 17:33
2014­03­21 17:33
2014­03­21 17:34
2014­03­21 17:34
2014­03­21 17:34
c ļ
Openingstijden horeca Oosterhout (NB)
ŕ
~
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
a
a
ft m
Stef Heppenhuis
Jordi Van lent
jeffrey den reijer
Clavinia Fijneman
paul janssen
Sander Timmers
Anne Roling
Job Nuiten
Patrick Van Eechoud
Jamie Huisveld
Dion Nijbakker
Bo Vermeulen
michelle van ginneken
Silvie Damen
Erik Groenendijk
Kimberley Boesjes
Martijn L igtvoet
marne Strien
kim donkers
rowena mulder
Yvette Jansen
simone snoek
Toby Nijman
meyke Ritsema
Danny Van den heuvel
Robin L uttikhuis
Veerle Nouws
Quinten Krijnen
Jorn Vd rijen
Janneke Pais
Pi eter Waas
jan van den Heijkant
danielle ligtvoet
Chejenne van Dijk
Ankie L uijten
Hubertus van Wanrooij
cindy adriaansen
Dennis Poppelier
Carlîjn Geurts
nick Bastiaansen
Rob Schellekens
Kid Snoeren
lieke peeters
sharlene comelia
Piet Joosten
Stef van der L eeuw
Arthur Niessen
iris broer
Steffi Vinck
Julia Strikker
"'
a
a
Pl ts,
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Den hout
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
hank
Oosterhout
Oosterhout
Breda
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout nb
Raamsdonksveer
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout nb
Oosterhout
Oosterhout
Oosteind
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
vlijmen
Oosterhout
Pagina: 3/21
.
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
2014­03­21
a
D te
17:35
17:35
17:35
17:37
17:37
17:38
17:39
17:40
17:40
17:40
17:41
17:42
17:42
17:42
17:43
17:44
17:44
17:46
17:46
17:47
17:47
17:47
17:49
17:49
17:50
17:50
17:51
17:51
17:52
17:54
17:54
17:54
17:55
17:55
17:56
17:57
17:57
18:01
18:02
18:04
18:04
18:07
18:07
18:09
18:09
18:10
18:11
18:11
18:16
18:17
i
Openingstijden horeca Oosterhout (NB)
ţ staats
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Quincy Meeusen
Jordy Buijks
Rick Kuyten
Lara van Rooten
Khadija Agaatsz
Marcha De Groot
lisa de man
Lisa van Mook
Max Peters
C.J.A. Koper
joeri hensen
Renee Bruens
Lex de Bont
Thomas van Drunen
Robin Stasse
Ricardo Snijders
lisa Hessels
Niels Huìjgens
Mike Donsen
Dominique Winterde
Fay Donkersloot
Mickey van Baal
Rowan Feenstra
Amy Gillis
Janey Pijpers
Raoul van den Brand
Jordy L ossez
Quinty de Ronde
Joey Schuitemaker
Stephanie Feliciana
eva scheilekens
Charlotte Huijskens
Jeroen Janssen
Marloes Flintrop
Nick L antinga
Freddy Scherpenzee!
justyna biela
Floor Plaizier
Sandy Van der put
Folke Bakker
nando van wanrooy
Richard Dirven
Jordy Geleijnse
Tom Schonewille
Regina Van schijndei
Sophie Wijnbelt
Bohdi Bakker
Martijn van Eijk
Amber Van Rijsewijk
kevin goossens
Oosterhout
Raamsdonksveer
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosîerhout
Dongen
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Waalwijk
Breda
Dongen
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout NB
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhouî
Wijk bij duurstede
oosterhout
Oosterhout
Breda
Oosterhout
oosterhout
Eindhoven
Rotterdam
Oosterhout
Rosmalen
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Breda
breda
ţ
PB
Pagina: 4/21
Dale
2014­03­21 18:21
2014­03­21 18:21
2014­03­21 18:23
2014­03­21 18:29
2014­03­21 18:33
2014­03­21 18:33
2014­03­21 18:33
2014­03­21 18:34
2014­03­21 18:36
2014­03­21 18:36
2014­03­21 18:36
2014­03­21 18:37
2014­03­21 18:45
2014­03­21 18:45
2014­03­21 18:47
2014­03­21 18:48
2014­03­21 18:50
2014­03­21 18:51
2014­03­21 18:52
2014­03­21 18:56
2014­03­21 18:59
2014­03­21 18:59
2014­03­21 19:00
2014­03­21 19:03
2014­03­21 19:07
2014­03­21 19:10
2014­03­21 19:21
2014­03­21 19:26
2014­03­21 19:29
2014­03­21 19:40
2014­03­21 19:42
2014­03­21 19:47
2014­03­21 19:49
2014­03­21 19:50
2014­03­21 19:58
2014­03­21 20:01
2014­03­21 20:01
2014­03­21 20:05
2014­03­21 20:10
2014­03­21 20:12
2014­03­21 20:13
2014­03­21 20:18
2014­03­21 20:23
2014­03­21 20:27
2014­03­21 20:29
2014­03­21 20:42
2014­03­21 20:44
2014­03­21 20:51
2014­03­21 20:51
2014­03­21 20:55
ţ į'
T
Openingstijden horeca Oosterhout (NB)
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
Jimmy van Dongen
Manou de Bruijn
Eric Snoeren
rik hanegraaf
lisa van bekhoven
JRG MNDRS
Robbert Kruithof
Thomas den Otter
Benny Hesterman
Linda Broeders
Abby Smits
Sam Van stappershoef
robin van de donk
Randy L os
m Janssens
Pim Hoefnagel
Marvin Broeders
Pim Haarbosch
pascal joosen
peggy valentijn
Stephan Van der heijden
Bram Van der stelt
Bas Rullens
Leonie van Gageldonk
manon geerts
riek hooijmaaijers
Rick Koevoets
Puck van den Berg
Iris Schrijvers
Gerben Fiere
Annemijn van Gurp
Jordy de Ruijter
rox van der meulen
Max Heijden, van der
Beau van den Berg
Samantha Van ham
Kelly Emmerik
Sven de Ram
joris noordzij
Rachel Rouwenhorst
niels van den wijngaard
Amara martens
Sophie Brandt
Pauf de Raad
Karlijn Kruithof
Diederik L eijten
Demelsa Verzijl
Niek Van Soelen
Tara Butter
jeannot kustermans
Oosterhout
Raamsdonksveer
Oosterhout
oosīerhout
Oosierhout
Oosterhout
Oosterhout NB
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Oosterhoutt
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
hedel
Oosterhout
Den hout
Oosterhout
Made
oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
breda
oosterhout
Oosterhout NB
Oosterhout
Raamsdonksveer
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Dongen
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Dongen
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Pagina: 5/21
2014-03-21 21:07
2014-03-21 21:35
2014-03-21 21:36
2014-03-21 21:37
2014-03-21 21:41
2014-03-21 22:04
2014-03-21 22:08
2014-03-21 22:20
2014-03-21 22:23
2014-03-21 22:23
2014-03-21 22:28
2014-03-21 22:28
2014-03-21 22:50
2014-03-21 23:09
2014-03-21 23:11
2014-03-21 23:13
2014-03-21 23:14
2014-03-21 23:18
2014-03-21 23:27
2014-03-21 23:41
2014-03-22 00:30
2014-03-22 00:38
2014-03-22 01:37
2014-03-22 01:45
2014-03-22 02:08
2014-03-22 02:26
2014-03-22 03:03
2014-03-22 03:14
2014-03-22 05:57
2014-03-22 07:25
2014-03-22 07:36
2014-03-22 07:39
2014-03-22 07:55
2014-03-22 08:00
2014-03-22 08:03
2014-03-22 08:20
2014-03-22 08:47
2014-03-22 09:05
2014-03-22 09:08
2014-03-22 09:26
2014-03-22 09:35
2014-03-22 09:53
2014-03-22 09:56
2014-03-22 10:04
2014-03-22 10:24
2014-03-22 10:29
2014-03-22 10:38
2014-03-22 10:41
2014-03-22 10:51
2014-03-22 10:54
Openingstijden horeca Oosterhout (NB)
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
Jeroen Huisman
Leon Yousif
Nathalie Goijen
michel borstrok
anne bastiaansen
Max Brocades Zaalberg
Bram Tijssen
Bart van Delft
Perri van den Berghe
Pablo Lobo Sanchez
Ramon Betz
Jeremy Ishak
michael donkers
Joey Baart
Aram Melhem
Floor van den Berg
sylvie crielaard
Charlotte Oomen
Anique de Bruyn
melissa bouwens
Mare Ladestein
Tim van den Hurck
Rasmus Vermeulen
Brian Kievit
Henny Elzinga
jill tempelaars
marley horsten
Kirsten Kievit
bart Haarbosch
mandy roggeveen
Lotte Schenkels
Lillian van Gageidonk
Farouk Nanoha
Bart Jespers
Tom Smits
michael rambelje
nienke jansen
Jaimy Verbaarschott
henk&ampjannemiek stammine
dimitri bacharidis
Sam Branten
Jasper Goossens
Lucinda Snoeren
Rene Weistra
lotfi tanyaui
Sabine Welling
lise Hilhorst
Saskia den Ridder
Marnix Damem
Meivin de jong
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
gilze
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Rijen
Dongen
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Breda
Oosterhout
oosten
Oosterhout
Made
raamsdonksveer
Oosterhout
Oosterhouî
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
oosterhout
Oosterhout
made
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Oosîerhout
Oosterhout
oosterhout
oosterhout
Oosterhout NB
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
den bosch
Oosterhout
Rotterdam
Oosterhout
Teteringen
oosterhout
Pagina: 6/21
2014-03-22 10:54
2014-03-22 10:55
2014-03-2211:01
2014-03-22 11:03
2014-03-22 11:05
2014-03-22 11:15
2014-03-22 11:18
2014-03-22 11:21
2014-03-22 11:40
2014-03-22 11:45
2014-03-22 11:48
2014-03-22 11:51
2014-03-22 11:54
2014-03-22 11:55
2014-03-22 12:00
2014-03-22 12:24
2014-03-22 12:33
2014-03-22 12:39
2014-03-22 12:42
2014-03-22 13:09
2014-03-22 13:14
2014-03-22 13:42
2014-03-22 13:58
2014-03-22 14:10
2014-03-22 14:18
2014-03-22 14:21
2014-03-22 14:21
2014-03-22 14:25
2014-03-22 14:36
2014-03-2214:38
2014-03-2214:42
2014-03-22 14:47
2014-03-22 14:47
2014-03-22 14:51
2014-03-22 14:52
2014-03-22 14:53
2014-03-22 14:54
2014-03-22 14:56
2014-03-22 15:01
2014-03-22 15:04
2014-03-22 15:10
2014-03-22 15:10
2014-03-22 15:14
2014-03-22 15:24
2014-03-22 15:27
2014-03-22 15:27
2014-03-22 15:27
2014-03-22 15:28
2014-03-22 15:33
2014-03-22 15:36
Openingstijden horeca Oosterhout (NB)
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
Joey van Wanrooij
Saphira Peeters
Freek Gielen
tim meeuwissen
iaura smeets
Melanie van der Mark
Sharon Verduijn
Thom L eenders
Justin van Dorst
Joel Roelands
Bart den Boer
Peter Snoeren
Claudia van hasselí
Guy Geffroy
robbin halters
joelle roman
Bram Spitters
Tom Van Midde
Mellanie Boesjes
Rens Hofstede
Ricardo van Heeswijk
Paul Hogenbirk
nicky van seeīers
Britt Van meer
Shannen van Goo!
Tim Ossebaar
Joan Leenaarīs
Jimmy Ravestein
Caitlin Jansen
Dennis L angeveld
Stefanie Ernst
Matté de lange
Ko Willemen
Debbie Berrevoets
Kimberley van Seters
jenny mourik
Boom
Jasmina Bajric
chantal veraart
tessa van rooten
Ashley L uijken
Iaura vie
Robin Meeuwís
bart brandt
Samuei Van den haspel
eric stadhouders
Yvette Montijn
Kim van Baal
Daan Bossers
Pia Martens
Oosterhout
Dongen
Oosterhout
oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Raamsdonksveer
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout NB
Oosterhout
Oosterhout
"s-Hertogenbosch
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout nb
Oosterhout
Oosierhout
Molenschot
oosterhout
Breda
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
sg raven moer
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Geertrui den berg
Oosterhout nb
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Pagina: 7/21
2014-03-2215:38
2014-03-2215:43
2014-03-22 15:44
2014-03-22 15:45
2014-03-22 15:47
2014-03-22 15:48
2014-03-22 15:51
2014-03-22 15:51
2014-03-22 15:51
2014-03-22 15:53
2014-03-2215:54
2014-03-2215:55
2014-03-2215:57
2014-03-22 15:59
2014-03-22 15:59
2014-03-22 16:03
2014-03-22 16:03
2014-03-22 16:08
2014-03-22 16:10
2014-03-22 16:11
2014-03-22 16:17
2014-03-22 16:18
2014-03-22 16:25
2014-03-22 16:28
2014-03-22 16:28
2014-03-22 16:28
2014-03-22 16:34
2014-03-22 16:35
2014-03-2216:40
2014-03-22 16:41
2014-03-22 16:42
2014-03-22 16:51
2014-03-22 16:54
2014-03-22 16:55
2014-03-22 17:15
2014-03-22 17:16
2014-03-22 17:16
2014-03-22 17:27
2014-03-22 17:32
2014-03-22 17:34
2014-03-22 17:38
2014-03-22 17:41
2014-03-22 17:41
2014-03-22 17:42
2014-03-22 17:46
2014-03-22 17:47
2014-03-22 17:49
2014-03-22 17:54
2014-03-22 17:55
2014-03-22 18:03
Openingstijden horeca Oosterhout (NB)
l
"
e
Dat
WÍĚĚÊIĒĒĚĚĚÈÊĚÌÈÈÊSĒĒIĒĒIĒ
#
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
Pagina: 8/21
Nicole de Pous
Noah Van der Pluijm
Vivienne Jespers
Remco Moerkens
kevin snoeren
Wesley Welling
marieke L oonen
Giel Pieren
Laura Vermijs
marieke steffens
Tim Van de berg
Nona Mous
Koen Vissers
Natasja de Jong
Fenja Kans
Rick Melis
Rona Schuurmans
Kevin Heuvel
robin van den kieboom
dayana duijf
liz Pluijm
Alyssa van den Broek
Sandra Van der krogt
rosanne jongenelen
R van Schenkhof
Lilia Azarian
Edwin Band
marcel jorissen
Remy Jean L e
Anouk Fiere
Bram Schouwenaars
Petra de Wit
sven oome
Joeri Slootjes
Ilse Braat
Mathi Simons
Ruben van t Hoff
Coen De vos
Frederique Bos
Hans Peeters
Rodney Schrauwen
Roy Mous
Jos Baks
kagan gursoy
marco flipsen
Fran ka Flipsen
Bianca Flipsen
Joey L aus
Kimberley Schieveld
Ugur Kol
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Breda
Oosterhout
Oosterhout nb
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Made
Oosterhout
oosterhout
baarlo
Oosterhout
Oosterhout
Dongen
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout NB
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Gyeongsan
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
oosterhout
made
made
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
2014­03­22 18:18
2014­03­22 18:25
2014­03­22 18:27
2014­03­22 18:36
2014­03­22 18:39
2014­03­22 18:40
2014­03­2218:48
2014­03­22 18:50
2014­03­22 18:54
2014­03­22 18:57
2014­03­22 18:59
2014­03­22 19:00
2014­03­22 19:02
2014­03­22 19:04
2014­03­22 19:12
2014­03­22 19:14
2014­03­22 19:16
2014­03­22 19:20
2014­03­2219:27
2014­03­22 19:30
2014­03­22 19:31
2014­03­22 19:32
2014­03­22 19:37
2014­03­22 19:43
2014­03­2219:45
2014­03­22 20:04
2014­03­22 20:10
2014­03­22 20:20
2014­03­22 20:25
2014­03­22 20:25
2014­03­22 20:30
2014­03­22 20:32
2014­03­22 20:37
2014­03­22 20:41
2014­03­22 20:46
2014­03­22 20:50
2014­03­22 20:57
2014­03­22 21:06
2014­03­22 21:08
2014­03­22 21:17
2014­03­22 21:22
2014­03­22 21:31
2014­03­22 21:38
2014­03­22 21:49
2014­03­22 21:52
2014­03­22 21:54
2014­03­22 21:56
2014­03­22 22:03
2014­03­22 22:09
2014­03­22 22:10
Openingstijden horeca Oosterhout (NB)
am
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
angela verduijn
jacqueline timmers
silvana snoeren
lex van bekhoven
Sylvie Bergmans
maartje de ronde
murat yilmaz
vera van gestel
Esther Loonen
Bo Kwantes
Patrick martens
joeri Schellekens
Matthijs Overtoom
Natasja Verberne
Linda Swenne
Bo Baggerman
bart smeenk
debbie smits
Marcel Aerts
wim jansens
Britte van Dongen
Naomi Meulendijks
stijn janssens
oguzhan beyaztas
ziya sazak
melany purvis
sofie van Dongen
Thalia den Reijer
cem sunme
Joep van Dongen
lars den Reijer
Jeroen van Blerck
Nikee Nagtzaam
Brian Biezen
Joey Crooij
jessie korebrits
Alana Snoeren
remco de jong
Peter Hakkers
yuri de leeuw
Ferdi Keulemans
Jeffrey Krijnen
jelle havermans
Roy Verdaesdonck
Bram Mathijssen
britt kerstens
n ad ine kieboom
Charlie Oomen
Martijn de Wit
Nikkì Buteijn
- Plaats
oosterhout
oosterhout
oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
til burg
Oosterhout
tilburg
oosterhout
dongen
Dongen
Raamsdonksveer
Raamsdonksveer
raamsdonk
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Breda
Aartselaar
oosterhout
oosterhout
oosterhout
oosterhout
oosterhout
oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
oosterhout nb
Oosterhout
werkendam
werkendam
Oosterhout
Oosterhout
Zundert
zundert
Zundert
Zundert
oosterhout nb
oosterhout nb
Oosterhout
Oosterhout
Raamsdonksveer
Pagina: 9/21
—™JSa
2014-03-22 22:16
2014-03-22 22:18
2014-03-22 22:19
2014-03-22 22:26
2014-03-22 22:28
2014-03-22 22:29
2014-03-22 22:30
2014-03-22 22:33
2014-03-22 22:34
2014-03-22 22:34
2014-03-22 22:35
2014-03-22 22:37
2014-03-22 22:37
2014-03-22 22:45
2014-03-22 22:46
2014-03-22 22:49
2014-03-22 22:51
2014-03-22 22:52
2014-03-22 22:55
2014-03-22 22:55
2014-03-22 23:06
2014-03-22 23:07
2014-03-22 23:10
2014-03-22 23:12
2014-03-22 23:13
2014-03-22 23:14
2014-03-22 23:17
2014-03-22 23:18
2014-03-22 23:18
2014-03-22 23:19
2014-03-22 23:21
2014-03-22 23:22
2014-03-22 23:23
2014-03-22 23:23
2014-03-22 23:25
2014-03-22 23:26
2014-03-22 23:30
2014-03-22 23:31
2014-03-22 23:32
2014-03-22 23:33
2014-03-22 23:43
2014-03-22 23:50
2014-03-22 23:51
2014-03-22 23:53
2014-03-22 23:54
2014-03-23 00:00
2014-03-23 00:01
2014-03-23 00:03
2014-03-23 00:03
2014-03-23 00:04
Openingstijden horeca Oosterhout (NB)
,^ *. Plaats
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
Monica Roeland
marvin mehlbaum
cheryl ferouge
Susan de Pous
Dorien de Graaf
Job van Heiningen
sheranie van vliet
jules van bekhoven
nanette Oomen
tijs van dongen
Junaedy van den Eeckhout
Frank Koevoets
patrick oosterveer
benjamin Huijsmans
Nick de Geus
Ricardo Van hoof
Vik Rademakers
melässa sestig
petra van gils
ramses slieker
angele storm
Bryan de Vos
levi sterat
Kim van L ee
Rogier Burgemeestre
Sun America
Sofie Bakx
Mark Joosen
hilda oomen
Marieke de Jonge
rowin benig
Iris Van Gageldonk
Jeroen van den Boom
Nicole Beerendonk
lars pijnenburg
Brian van Rijen
Ando Sarkisov
Maarten Van der Westen
Steven van Rosendaal
Marloes Van Oosterhout
Esra Eimers
Mandy Verharen
jeroen van den kieboom
Joyce Boutkan
De Grote L arszon
Jeroen De Jong
Amanda de Bruijn
Quirijn Woudsma
Kirsten Van L eeuwen
bowy snoeren
oosterhout
oosterhout nb
oosterhout nb
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout nb
oosierhout
Oosterhout
oosterhout
oosterhout nb
Oosterhout
oosterhout nb
Breda
Oosterhout
Oosterhout
Dongen­City
oosterthout
oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
dongense
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Berkei­Enschot
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
k
Pagina: 10/21
a
ŭ ie
2014­03­23 00:05
2014­03­23 00:06
2014­03­23 00:07
2014­03­23 00:09
2014­03­23 00:10
2014­03­23 00:12
2014­03­23 00:20
2014­03­23 00:21
2014­03­23 00:25
2014­03­23 00:29
2014­03­23 00:31
2014­03­23 00:35
2014­03­23 00:36
2014­03­23 00:40
2014­03­23 00:41
2014­03­23 00:46
2014­03­23 00:47
2014­03­23 01:14
2014­03­23 01:20
2014­03­23 01:21
2014­03­23 01:31
2014­03­23 01:37
2014­03­23 02:36
2014­03­23 03:36
2014­03­23 06:13
2014­03­23 07:11
2014­03­23 07:27
2014­03­23 08:24
2014­03­23 08:34
2014­03­23 08:39
2014­03­23 09:20
2014­03­23 09:25
2014­03­23 09:31
2014­03­23 09:39
2014­03­23 10:00
2014­03­23 10:04
2014­03­23 10:11
2014­03­23 10:20
2014­03­2310:22
2014­03­23 10:24
2014­03­23 10:41
2014­03­23 10:44
2014­03­2310:46
2014­03­23 10:51
2014­03­23 11:09
2014­03­23 11:58
2014­03­23 12:16
2014­03­23 12:17
2014­03­23 12:18
2014­03­23 12:28
Openingstijden horeca Oosterhout (NB)
#
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
Naam
iris joosen
Lotte Schouwenaars
Rick Proosten
Puck Brouwer
m au rice verhees
Tamara darri carré re
Ramon Schoones
Nils Peek
isa drammeh
Marcella Van den noort
Tim Engels
Stijn In den Kleef
erwin iigthart
Sjankie d'Aguiar
axel meuien
Remond Nijhuis
Eva Stukje
Jordi van Wanrooij
Leo Röling
Astrid Sluimer
Jeffrey Radder
Fabienne Huisman
marco beumer
Paul Nieuwdorp
Max Verwiel
Fleur Hesterman
kenny van strien
barry bog aarts
Yoeri Heijmans
Maurice Nuijten
tim van dam
Paui van Midde
Bregje van Grinsven
Axel Krijnen
Guston Remie
Annamarie van der Pluijm
Caya van der Hert
John Vermeulem
Erik Nieuwkoop
Kevin Ernst
Kady Belderbos
Jannie Schets
kenny kneefel
C he rel Ie Loonen
Robert Van wanrooij
Boy Ligtvoet
sander pouwelse
loes loonen
Mike Snoeren
Saskia Hairwassers
Pîaafs
oosîerhout
Oosterhout
Oosterhout
Oo ster hout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
ohout
Oosterhout
Raamsdonksveer
Amsterdam
oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout N.Br.
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Den hoorn Texel
Oosterhout
Made
oosterhout
oosîerhout
Oosterhout
Oosterhouî
oosterhout
Oosterhout
Rijen
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout nb
Oosterhout
Oosterhout
Den Bosch
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
breda
dongen
Oosterhout
Den Bosch
Pagina: 11/21
Daté
2014-03-23 13:00
2014-03-23 13:03
2014-03-23 13:08
2014-03-23 13:33
2014-03-23 13:47
2014-03-23 13:55
2014-03-23 14:12
2014-03-23 14:21
2014-03-23 15:06
2014-03-2315:07
2014-03-23 16:33
2014-03-23 17:26
2014-03-23 17:30
2014-03-23 18:39
2014-03-23 22:10
2014-03-24 09:35
2014-03-24 11:35
2014-03-24 12:46
2014-03-24 14:10
2014-03-24 16:20
2014-03-24 17:02
2014-03-2417:43
2014-03-24 18:47
2014-03-24 23:48
2014-03-25 06:20
2014-03-25 06:35
2014-03-25 09:06
2014-03-25 10:17
2014-03-25 10:25
2014-03-25 10:35
2014-03-25 11:16
2014-03-25 12:10
2014-03-25 12:39
2014-03-25 14:25
2014-03-25 14:25
2014-03-25 15:20
2014-03-25 18:06
2014-03-25 18:23
2014-03-25 18:25
2014-03-25 18:25
2014-03-25 18:25
2014-03-25 18:25
2014-03-25 18:25
2014-03-25 18:27
2014-03-25 18:27
2014-03-25 18:27
2014-03-25 18:27
2014-03-25 18:28
2014-03-25 18:28
2014-03-25 18:30
Openingstijden horeca Oosterhout (NB)
i
r
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
Naam
Laura Van Ooyen
Pelie Brakkee
Davey Noidus
Andy Spijkers
Quinty Bisseling
Beau Sieben
Paulien Kuijf
ceiina van den heijkant
Paolo Marchetta
Patrick Van Dongen
Pepijn Ernst
Joey Jansen
Sacha de Bruin
thijs jumeleī
Sabina Robbe
carola van mook
Matisse Kuiper
Macey van der Steen
Celine Goedhart
Mirjam Jansen
Niki van Rijen
Maaike L oonen
Geert Kollau
Bob Hopmans
Debbie van Gooi
Naomi Van dongen
carola bogaarts
Jeroen Ots
Tohid Korse
Steffi Kuppens
Maarten L ambooij
Melissa Vd broek
Koen L enselink
pim Schellekens
Silva Azarian
Sandra in t Groen
jesse van spaandonk
wendy van opstal
Donna Kerseboom
Niek Smulders
Kim Van den Bosch
Linde Goijen
Liesbeth De Jongh
mitchell van gooi
Michael Krijnen
Ferenc Barten
Babette Deizenne
ingrid van de Pol
viviane blom-hurkens
levi haers
Pagina: 12/21
Plaats
' Date
Den Bosch
Oosterhout
Dongen
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Maastricht
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Made
Raamsdonksveer
Oosterhout
Barcelona
Breda
Oosteind
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Dongen
OOSTERHOUT NB
Dongen
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosierhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
rijen
Oosterhout
Heeze
Waalwijk
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
's-Hertogenbosch
Philippine
drunen
den bosch
oosterhout
2014-03-25 18:30
2014-03-2518:30
2014-03-25 18:31
2014-03-25 18:31
2014-03-25 18:32
2014-03-25 18:32
2014-03-25 18:33
2014-03-25 18:33
2014-03-25 18:35
2014-03-25 18:36
2014-03-25 18:37
2014-03-25 18:37
2014-03-25 18:39
2014-03-25 18:39
2014-03-25 18:41
2014-03-25 18:41
2014-03-25 18:43
2014-03-25 18:46
2014-03-25 18:46
2014-03-25 18:46
2014-03-25 18:46
2014-03-25 18:47
2014-03-25 18:47
2014-03-25 18:47
2014-03-25 18:47
2014-03-25 18:49
2014-03-25 18:54
2014-03-25 18:54
2014-03-25 18:56
2014-03-25 18:56
2014-03-25 18:58
2014-03-25 19:00
2014-03-25 19:00
2014-03-25 19:01
2014-03-25 19:04
2014-03-25 19:05
2014-03-25 19:05
2014-03-25 19:06
2014-03-25 19:06
2014-03-25 19:13
2014-03-25 19:13
2014-03-25 19:15
2014-03-25 19:15
2014-03-25 19:18
2014-03-25 19:19
2014-03-25 19:21
2014-03-25 19:21
2014-03-25 19:22
2014-03-25 19:23
2014-03-25 19:24
'iģl
Openingstijden horeca Oosterhout (NB)
r
p.
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
Linda Janssens
Ruud Looijmans
Jalyne Van Brake!
M Vinck
Warren Donnelly
ronald van gils
Thomas van der Moezel
Niels van Dongen
Ruud van den Hout
Nienke van der Koik
Charlotte Westerbeek
Anne Heetderks
Naomi Haers
Anouschka Verschuren
Gordon schwarz
Robin van Hoof
Danny Pijpers
dion de koek
Nathaniel Mathon
ílja Oomen
Toon Vinck
Jop Lenselink
esther vergunst
Daisy Evers
Femke van Nassau
luuk van Dommelen
Kim Filbri
Thyra Berkel
Chris Rouvoet
Sanne Verstappe
Emma van Beurden
Nando Koreman
Zino Van haaren
Sander Patijn
kelly wülart
eliza van den elshout
Danielle Broeders
Xanne Kuppens
Femke Koreman
Marjet Buijs
marieke vinck
Thomas Meijer
Tanja van Vugt
Wietske van Vugt
Rob van Wanroooij
Mathijs van Biene
Sof ie Bakx
john van berg
Zuzanna Visvalingam
Bonita Kempff
Den Bosch
Oosterhout
Breda
Vlijmen
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oo ster hout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhouî
Oosterhout
oosterhout
Geídrop
Oosterhout
oosterhout nb
Oosterhout
Oostehout
Vlijmen
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Breda
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Den bosch
Oosterhout
Waspik
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhouî
made
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Waalwijk
amsterdam
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhou
tilburg
Oosîerhout
Oosterhout
Pagina: 13/21
W
2014-03-25 19:24
2014-03-25 19:27
2014-03-25 19:28
2014-03-25 19:29
2014-03-25 19:29
2014-03-25 19:32
2014-03-25 19:39
2014-03-25 19:41
2014-03-25 19:42
2014-03-2519:43
2014-03-25 19:47
2014-03-25 19:48
2014-03-25 19:50
2014-03-25 19:53
2014-03-25 19:55
2014-03-2519:56
2014-03-25 19:57
2014-03-25 19:57
2014-03-25 19:57
2014-03-25 20:02
2014-03-25 20:03
2014-03-25 20:08
2014-03-25 20:12
2014-03-25 20:16
2014-03-25 20:25
2014-03-25 20:25
2014-03-25 20:26
2014-03-25 20:26
2014-03-25 20:29
2014-03-25 20:31
2014-03-25 20:33
2014-03-25 20:34
2014-03-25 20:42
2014-03-25 20:43
2014-03-25 20:46
2014-03-25 20:49
2014-03-25 20:50
2014-03-25 20:53
2014-03-25 21:31
2014-03-25 21:31
2014-03-25 21:31
2014-03-25 21:36
2014-03-25 21:38
2014-03-25 21:43
2014-03-25 21:45
2014-03-25 21:46
2014-03-25 21:51
2014-03-25 21:53
2014-03-25 21:53
2014-03-25 22:05
—2
Openingstijden horeca Oosterhout (NB)
Plaats
#
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
marnix woudsma
Thomas Van dongen
nick van kolck
mandy van ginneken
Alìssa Van vliet
Anne van der Pluijm
Chavon Akkermans
Paula van Groesen
Lars Paulissen
Maartje Stokkermans
Evelien Mols
Dennis van Strien
Rachel Mandemaker
llona Krijnen
louis vermijs
Barbara Besamusca
marloes jacobs
Maaike Caron
Nick van der Sanden
Mees de L eijer
Diana de Jong
Floor van Vugt
Fabiënne L antinga
maartje swagers
Elise Feenstra
Sanne Van hoof
yuhsiang iing
Robert Weijers
remco pijnenburg
Iris Van straaten
jordy wilthagen
ymke hoefsloot
Melissa Kuppens
Danique L emoine
Laura van Heest
Kevin Broeders
Nadia Amachraa
Halima Bouhajtaoui
Marjan Visser
Kim Delfgaauw
Mo Dahoum
NabilaZaryouh
joep Vogelesang
maks blokdijk
Jeffrey Ramstijn
Jeroen Storm
Maud Maas
Bastijn van Gageidonk
lotte feijsman
Owen Dahmen
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Mijdrecht
Oosterhout
Oosterhout
Den hout
Oosterhout
Raamsdonksveer
Leiden
Dongen
Den­ Bosch
Breda
den hout
Den Bosch
oosterhouy
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Breda
Oosterhout
Oosterhout
Philippine
Oosterhout
Geldrop
oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
oosterhout
oosterhout
Oosierhout
Oosterhout
Raamsdonksveer
Oosterhout
Oosterhout
Breda
Oosterhout
Almkerk
Oosierhout
Made
oosterhout
oosíeind
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Den Bosch
Pagina: 14/21
^
Da te
2014­03­25 22:08
2014­03­25 22:09
2014­03­25 22:44
2014­03­25 22:51
2014­03­25 22:52
2014­03­25 22:55
2014­03­25 23:03
2014­03­25 23:14
2014­03­25 23:18
2014­03­25 23:40
2014­03­26 00:32
2014­03­26 02:11
2014­03­26 05:32
2014­03­26 06:32
2014­03­26 06:36
2014­03­26 06:47
2014­03­26 06:48
2014­03­26 06:52
2014­03­26 07:35
2014­03­26 07:45
2014­03­26 07:51
2014­03­26 07:56
2014­03­26 07:58
2014­03­26 08:07
2014­03­26 08:44
2014­03­26 09:03
2014­03­26 09:59
2014­03­26 10:30
2014­03­26 10:37
2014­03­2611:02
2014­03­26 11:31
2014­03­26 11:31
2014­03­26 11:32
2014­03­2611:33
2014­03­26 11:50
2014­03­26 12:03
2014­03­26 12:06
2014­03­26 12:07
2014­03­26 12:11
2014­03­26 12:16
2014­03­26 12:25
2014­03­26 12:30
2014­03­26 12:38
2014­03­26 12:58
2014­03­26 13:02
2014­03­26 13:13
2014­03­2613:39
2014­03­26 13:52
2014­03­26 14:04
2014­03­26 14:22
ţ
Openingstijden horeca Oosterhout (NB)
Naaŗn
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
Tom Reinhoudt
Feron Dongen, van
Robin Nollen
Wouter Verschueren
kim van heusen
Lesley Fijneman
dimphy Elshout
erik slavenburg
Aimée Voortman
Mischa Broeders
Marlijn van Oekel
Anouschka de Vos
noud bakx
Roy Berrevoets
Wouter Struijk
Albert Dawood
Mariska Meeuwissen
Larissa Ravestein
Sammy L ens
Jeroen Vettorato
kelly kanters
Maud S
Roy Rops
Jurgen Fransen
Kevin Schouten
Sander Klerkx
Jeanne Mathon
jeannie Van loon
Danny Emmers
Jordy de Kok
Amber Van straaten
Dennis Willart
Tom Goorman
Dagmar meijvis
Tan ja Krijnen
Jacco Bianchi
Carlie Geerts
Thijs Van den Wijngaard
Gerrit L eupen
Sharon Jonkers
Mariella Oomes
Michelle De Jong
Aniek Van Broekhoven
Kaylee Kìeboom
Alex Sintemaartensdijk
Melissa Verklaren
Manon Flintrop
Manon van Helmond
Amber Verhoeven
Sanne Verhoeven
, L,,
II,,),,,
,,
,, ' Pla a ts
Oosterhout
Oosterhout NB
Dongen
Breda
oosterhout
oosterhout
Oosterhout
made
Breda
Oosterhout nb
Oosterhout
Zwijndrecht
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosteind
Oosîerhout
Oosterhout
Delft
sg raven moer
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Den bosch
Den Bosch
Oosterhout
Den bosch
Oosterhout
'S­Hertogen bosch
Oosterhout nb
Oosterhout
Oosterhout
teteringen
Oosterhout
Woudrichem
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout nb
Oosterhout
Oosterhout
Goirle
Loon op Zand
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Made
Oosterhout
Oosterhout
Pagina: 15/21
. Da te
2014­03­26 14:29
2014­03­26 15:16
2014­03­2615:22
2014­03­2615:48
2014­03­26 15:50
2014­03­26 15:58
2014­03­26 16:08
2014­03­2616:11
2014­03­26 16:20
2014­03­26 16:38
2014­03­26 16:42
2014­03­26 16:43
2014­03­26 16:48
2014­03­26 17:20
2014­03­26 17:31
2014­03­2618:10
2014­03­26 18:20
2014­03­26 18:32
2014­03­26 18:58
2014­03­26 19:06
2014­03­2619:26
2014­03­26 19:26
2014­03­26 20:07
2014­03­26 20:10
2014­03­26 21:04
2014­03­26 21:30
2014­03­26 21:35
2014­03­26 22:34
2014­03­26 22:37
2014­03­26 22:51
2014­03­26 22:53
2014­03­26 23:21
2014­03­27 00:15
2014­03­27 00:39
2014­03­27 06:02
2014­03­27 06:50
2014­03­27 07:00
2014­03­27 07:02
2014­03­27 07:04
2014­03­27 07:55
2014­03­27 09:05
2014­03­27 09:21
2014­03­27 09:22
2014­03­27 09:23
2014­03­27 09:42
2014­03­27 10:01
2014­03­27 11:59
2014­03­27 19:48
2014­03­27 19:49
2014­03­27 19:50
Openingstijden horeca Oosterhout (NB)
l i ! ! !
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
t
Naanf
Niels Joosen
Wouter Kops
jennes de
Tom Pel
Rowin Van Drunen
Nick van Nimwegen
Tim Proosten
oldrik pirard
Lex Hesterman
Fabian Meuwese
B.P.W. Kerkhof
jan willem verschonen
Charlotte Snel
Leon Vermijs
Veerle Diependaal
Thomas de Bie
Marijke van Eersel
Gìjs Van houten
marloes van gennip
Timo van L angen
Dennis P
Robert Haarbosch
stef heppenhuis
luna leenders
Dennis Tebben
Natasja L afeber
floriaan wijnen
jamie de labie
natasha streefkerk
Bryan Weistra
Joey ramstījn
sammy fijneman
patty van gooi
OI
taner oruc
nadieh den Reijer
katinka den reijer
mano den Reijer
Djenny van Enkhuizen
Aileen van Poppel
stefan rondeel
Dominique Hoogvliet
Nadia van den Kieboom
aiain van gils
Jordi lopez
lois nuyten
Jamie Verhoeven
Yara van Korven
Mandy van Ham
Savannah Marijnissen
I ÿ
Plaats
oosterhout nb
Oosterhout nb
ronde
Oosterhout
Oosterhout
Made
oosterhout
oosterhout
Made
Oosterhout
Oisterwijk
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Dongen
Geertruidenberg
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout nb
oosterhout nb
Breda
oosterhout nb
oosterhout
Tillburg
breda
Oosterhout
oosterhout nb
oosterhout nb
oosterhout nb
oosterhout nb
oosterhout nb
oosterhout nb
oosterhout nb
oosîerhout nb
Oosterhout
oosterhout nb
Oosterhouî
Amsterdam
Oosterhout
Raamsdonksveer
oosterhout nb
oosterhout nb
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout nb
Made
ļr
Pagina: 16/21
Daté
2014­03­27 20:17
2014­03­27 20:18
2014­03­27 20:19
2014­03­27 20:20
2014­03­27 20:24
2014­03­27 20:27
2014­03­27 20:28
2014­03­27 20:30
2014­03­27 20:41
2014­03­27 20:44
2014­03­27 21:06
2014­03­27 21:17
2014­03­27 21:35
2014­03­27 21:38
2014­03­27 22:25
2014­03­28 06:54
2014­03­28 08:46
2014­03­2811:44
2014­03­28 13:18
2014­03­28 14:37
2014­03­28 15:04
2014­03­2818:33
2014­03­28 20:21
2014­03­28 20:22
2014­03­28 20:24
2014­03­28 20:34
2014­03­28 20:59
2014­03­28 21:03
2014­03­28 21:05
2014­03­28 21:06
2014­03­28 21:14
2014­03­28 21:16
2014­03­28 21:19
2014­03­28 21:28
2014­03­28 21:40
2014­03­28 21:42
2014­03­28 21:43
2014­03­28 21:44
2014­03­28 21:50
2014­03­28 21:52
2014­03­28 22:15
2014­03­28 22:16
2014­03­28 22:17
2014­03­28 22:19
2014­03­28 22:24
2014­03­28 22:34
2014­03­28 22:52
2014­03­28 22:55
2014­03­28 22:59
2014­03­28 23:09
Openingstijden horeca Oosterhout (NB)
i
z
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
Naam
stijn buijks
eila caron
dagmar van gìls
benna Rullens
pascal severings
bas blokdijk
mariella oomes
Irene Corba
Rik de Vries
Noley van korven
Tom van der Pluijm
Midas Roeven
Jenny Van vliet
Jochem Walboomers
Freek Matheeuwsen
Ferdinand De winter
emma vreeswijk
Vivian Lee
Willeke Oostdijck
Annerieke Verbaan
Thierry de Jager
Dagmar Van Gils
Manon De iaat
Patrick Vermeulen
Saskia Patijn
Robbin Van beek
moira Rijn
Simon Schamìnee
Floris heyningen
Pieter Puck
Lars te Booy
Eduard Jorîssen
Mike Van schijndel
Ineke Doomernik
Erwin Noz
Pascal Pander Maat
Katinkaden Reijer
Jenna Van Rijen
Sander L eenders
Brigitte De Bruine
S. Doolhof
Lottie Heppenhuis
dmitri geerards
thomas dyne
Nyree Janssens
Domino's Pizza
Faysal Saidi
latisha lodowica
Keily van Wanrooij
tohid korse
Ą
t
Piaais
raamsdonksveer
Breda
oosterhout
Made
oosterhout nb
oosterhout nb
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Baarle­Nassau
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Breda
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Waalwijk
rosmalen
Boxmeer
gorinchem
Arnhem
Veenendaal
Uden
Den Bosch
Den Bosch
Utrecht
Den Bosch
Oosterhout
Oosterhout Nb
Oosterhout
Raamsdonk
oosterhout
oosterhout nb
oosterhout nb
oosterhout nb
Oosterhout
Oosterhout
Den Bosch
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
'
Pagina: 17/21
Ļ Da te
2014­03­28 23:30
2014­03­28 23:41
2014­03­29 00:00
2014­03­29 00:23
2014­03­29 00:24
2014­03­29 00:27
2014­03­29 00:29
2014­03­29 00:30
2014­03­29 00:47
2014­03­29 03:17
2014­03­29 09:36
2014­03­29 13:49
2014­03­30 01:55
2014­03­30 11:13
2014­03­30 13:21
2014­03­30 13:21
2014­03­30 13:29
2014­03­30 13:39
2014­03­30 13:49
2014­03­30 15:03
2014­03­30 18:07
2014­03­3019:10
2014­03­30 20:26
2014­03­31 10:39
2014­03­31 14:25
2014­03­31 14:57
2014­03­31 21:22
2014­04­03 12:54
2014­04­03 12:54
2014­04­03 12:55
2014­04­03 12:55
2014­04­03 13:02
2014­04­03 14:04
2014­04­03 17:56
2014­04­03 18:07
2014­04­03 20:36
2014­04­09 17:55
2014­04­10 20:52
2014­04­10 20:53
2014­04­10 22:01
2014­04­11 08:19
2014­04­11 22:47
2014­04­12 00:21
2014­04­12 00:22
2014­04­12 00:23
2014­04­12 00:25
2014­04­12 19:21
2014­04­12 23:03
2014­04­12 23:58
2014­04­13 00:04
ţ.»
Openingstijden horeca Oosterhout (NB)
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
fatma zorlu
sjors erich
frank swolfs
Irini Rapti
Taha Savas
Musa Demirtas
Djenal Soesterberg
Bel in v Dijk
brian vercruijsen
richelle burg
Rabia Abdoelkhan
Mario van Gils
gerard Gageidonk
rene van bijnen
janny van Bijnen
axel kras
thomas donkers
sebastiaan snel
koen oomes
Elvera Van Strien
robbie van tongerlo
John Janssen
steffie van bijnen
xander teigeler
Rochelle Van gils
John van Kaimthout
Marja Van Kaimthout
yonnav venema
marie-louise jansen
Jeffrey van de Leemput
Marlijn Muskens
peter klercq
Joeri van Dongen
Peter Janssen
Nancy Huijben
Kelly Rabou
wesley Thijssen
Wessel van den Hout
sarah maguinness
sven oome
Jip Ardon
nick pagie
anne broeders
Michelle Molenaar
Lyloe van den Diepstraten
Jordy Baas
Tim Verleg
jessie schneider
mark van bavel
Stefan Baks
uden
oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Den Bosch
Den Bosch
Gorinchem
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
den bosch
Breda
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Raamsdonksveer
Oosteind
Rosmalen
Oosterhout
Raamsdonksveer
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
rijen
Oosterhout
Oosterhout
Oosierhout
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout nb
woudrichem
woudrichem
Pagina: 18/21
2014-04-13 15:44
2014-04-13 15:46
2014-04-13 17:37
2014-04-13 20:30
2014-04-13 22:04
2014-04-13 22:05
2014-04-13 22:08
2014-04-14 02:18
2014-04-14 14:01
2014-04-14 14:02
2014-04-17 19:55
2014-04-19 12:46
2014-04-19 12:47
2014-04-19 12:48
2014-04-19 12:49
2014-04-19 12:53
2014-04-19 12:54
2014-04-1912:55
2014-04-19 12:56
2014-04-19 13:05
2014-04-19 13:15
2014-04-1913:27
2014-04-1913:42
2014-04-19 13:46
2014-04-19 14:06
2014-04-19 14:24
2014-04-19 14:34
2014-04-1914:40
2014-04-19 15:06
2014-04-19 15:10
2014-04-19 15:12
2014-04-19 15:46
2014-04-19 15:53
2014-04-19 16:44
2014-04-19 17:22
2014-04-19 18:27
2014-04-19 18:55
2014-04-19 19:30
2014-04-19 19:58
2014-04-19 19:59
2014-04-19 20:00
2014-04-19 20:01
2014-04-19 20:32
2014-04-19 20:32
2014-04-19 20:33
2014-04-19 20:34
2014-04-19 20:35
2014-04-19 20:57
2014-04-19 21:02
2014-04-19 21:03
Openingstijden horeca Oosterhout (NB)
J^^^Piaats
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
bori secreve
marie­louisej jansen
maikel van Dongen
Joep Akkermans
Bob Smazyk
kaylee verhoeven
rowene peemen
Lisa Boender
emelie van Wanrooij
Kelly charite
ricardo van mook
Mariska van duren
Femke Pellis
Naomi van Duijn
Lenissa Ramos
Michael Verzijl
patriċk de kuijper
lotte van der knaap
Renée van Dijk
Femke Beskers
Anouk Verhagen
Nikkie Damen
joris welling
sander welling
lianne T
nick aal huizen
Tom Vingerhoets
lisette flintrop
Jordy de Ruíjter
Bob van den Broek
britt jespers
Yorick van boxtel
Roy Soeters
Jeffrey robben
Fabiënne L antinga
Af Vd lely
Randell Cornelia
Sabine Damen
Judith van Ham
mitch ligtvoet
kelly van aard
noa de jong
noah van der brug
Genelva Fijneman
Myrthe De wit
Stef van Dongen
Bo Koot
diederik van bostelen
Bibi Ripzaad
peter de leeuw
woudrichem
oosterhout nb
oosterhout nb
Raamsdonksveer
Raamsdonksveer
oosterhout nb
oosterhout nb
oosterhout nb
oosterhout nb
oosterhout nb
wagenberg
Raamsdonksveer
Etten­Leur
Katwijk aan zee
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout nb
oosterhout
Eindhoven
Oosterhout
Tilburg
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout nb
do rd recht
oosterhout
Oosterhout
oosterhout nb
Breda
Dongen­City
oosterhout
raamsdonksveer
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout nb
Dongen
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Pagina: 19/21
„CĵJSěĩI ^
2014­04­19 21:04
2014­04­19 21:17
2014­04­19 21:20
2014­04­19 21:23
2014­04­19 21:26
2014­04­19 21:27
2014­04­19 21:29
2014­04­19 21:29
2014­04­19 21:38
2014­04­19 21:44
2014­04­19 21:45
2014­04­19 21:48
2014­04­19 21:50
2014­04­19 22:01
2014­04­19 22:03
2014­04­19 22:04
2014­04­19 22:07
2014­04­19 22:15
2014­04­19 22:38
2014­04­19 22:48
2014­04­19 22:49
2014­04­19 22:51
2014­04­19 22:52
2014­04­19 22:53
2014­04­19 22:55
2014­04­19 23:04
2014­04­19 23:15
2014­04­20 00:28
2014­04­20 00:30
2014­04­20 00:32
2014­04­20 00:33
2014­04­20 00:36
2014­04­20 00:40
2014­04­20 00:50
2014­04­20 04:15
2014­04­20 06:16
2014­04­20 09:00
2014­04­20 20:19
2014­04­20 20:20
2014­04­20 21:48
2014­04­20 22:45
2014­04­20 22:55
2014­04­20 22:56
2014­04­20 23:30
2014­04­20 23:45
2014­04­20 23:49
2014­04­21 01:55
2014­04­21 04:59
2014­04­21 06:24
2014­04­21 07:02
Openingstijden horeca Oosterhout (NB)
#4
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
Naam
Frits van den Heijkant
Maríoes de Graaf
sylvie bergmans
Martijn Van schutterhoef
brian van duuren
Vincent L
geoffrey van Gils
Tjeerd Gielen
Jorg Hoefsloot
Patrick pirard
Carlo Haarbosch
Frank Rasenberg
Joost Roovers
gert huygens
Marloes van der Linden
Nathanael Nanuru
iris langbroek
Kelly Braat
Sammy Fijneman
Cor Fijneman
Dave Bohnen
Stijn van Rijswijk
Egbert Geersing
isa weijers
tara butter
britt koenen
Tamara Faro
Jimmy van de Geijn
Evelien Sanders
Amber Benig
Cindy Oosterom
Arnaud Kollmann
Floortje Blaas
Leendert Wignand
jurgen niesthoven
giulia lucia
Michelle Sonneveld
Daniel Bossers
Danielle Houtman
frank van der linden
kevin roovers
Renée de Wilt
Nando van Wanrooy
Britt Kanters
patries vd bosch
Job Basting
Jorien Brekelmans
Robyn Kromhout
joost maas
Dorris Geerts
PlaaU
Oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Geertuidenberg
Amsterdam
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Oosierhout
Oosterhout
Oosterhout
Breda
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
raamsdonksveer
oosterhout
oosterhout
Dongen
Raamsdonksveer
Oosterhout
Oosterhout
Roosendaal
Oosterhout
Oosterhout
Oosteind
Oosterhout
oosterhout
Geertruidenberg
Oosterhout
Oosterhout
rijen
amsterdam
Rijen
Oosterhout
Oosterhout
dongen
Oosterhout
Maastricht
Oosterhout
tilburg
London
Pagina: 20/21
Dale
2014-04-21 07:40
2014-04-21 08:39
2014-04-21 08:59
2014-04-21 09:49
2014-04-21 11:25
2014-04-21 17:42
2014-04-21 18:40
2014-04-21 18:47
2014-04-21 18:47
2014-04-21 19:07
2014-04-22 12:02
2014-04-22 12:33
2014-04-22 15:34
2014-04-22 16:12
2014-04-22 16:14
2014-04-22 16:14
2014-04-22 16:16
2014-04-22 16:19
2014-04-2216:25
2014-04-22 16:28
2014-04-22 17:03
2014-04-22 17:10
2014-04-22 17:12
2014-04-22 17:21
2014-04-22 17:29
2014-04-22 17:31
2014-04-22 17:52
2014-04-22 17:58
2014-04-2218:04
2014-04-22 18:07
2014-04-22 18:34
2014-04-22 18:37
2014-04-22 18:45
2014-04-22 18:49
2014-04-22 18:51
2014-04-22 18:52
2014-04-22 19:15
2014-04-22 19:16
2014-04-22 19:18
2014-04-22 19:18
2014-04-22 19:35
2014-04-22 19:37
2014-04-22 19:40
2014-04-22 19:46
2014-04-22 19:52
2014-04-22 20:25
2014-04-22 20:33
2014-04-22 20:53
2014-04-22 20:59
2014-04-22 20:59
I
Openingstijden horeca Oosterhout (NB)
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
Sjoerd van Turnhout
demi ripassa
Peter-M Peemen
Gino Peeters
margo akkermans
rik Maton
Rachne Sprenkels
Tristan Roeven
rowene peemen
Erik van Beek
Stephane Brunswijk
Meivin Aarden
lotte feijsman
Dongen
oosterhout
Oosterhout
Dongen
oosterhout
oosterhout
Oosterhout
oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
den hout
2014-04-22
2014-04-22
2014-04-22
2014-04-22
2014-04-23
2014-04-23
2014-04-23
2014-04-23
2014-04-27
2014-04-28
2014-05-10
2014-05-13
2014-05-13
Pagina: 21/21
21:09
21:57
22:23
23:00
05:45
09:58
15:04
19:15
18:04
14:41
11:01
12:25
12:33
gemeente
QoSterhOllt
samenstelling: Onderzoek 6\ Statistiek
O&S - Informatieblad
Datum:
Infoblad nr.:
Onderwerp:
9 januari 2014
2014-01
Aantaí Oosterhouters in 2013 iets toegenomen
Na een aantal jaren van lichte krimp (2009-2012) is het inwonertal van de gemeente Oosierhout in
2013 weer iets gestegen. Op 1 januari 2014 telt Oosterhout 33 inwoners meer dan een jaar geleden.
Dit blijkt uit de voorlopige resultaten van de analyse van de bevolkingsontwikkeling in 2013 vanuit de
gemeentelijke bevolkingsadministratie (GBA). De officieuze stand van de bevolking op 1 januari 2014
komt hiermee op 53.719 inwoners. In de loop van dit jaar zal het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) de officiële stand van de bevolking vaststellen.
Bevolkingsontwikkeling in 2013:
aantal inwoners op 1 januari 2013
53.686
457
440
aantal geboren kinderen
aantal overleden personen
natuurlijke groei
17
2.028
2.012
aantal gevestigde personen
aantaí vertrokken personen
migratiesaldo
16
-i-
toe-Zafname in 2013
33
aantal inwoners op 31 diecember 2013
+İ-
53.719
Noot: voorlopige cijfers op basis van het GBA
De bevolkingsontwikkeling wordt bepaald aan de hand van de natuurlijke groei (het aantal geboren
kinderen, na aftrek van het aantal overleden inwoners) plus het migratiesaldo (het aantal personen
dat in Oosterhout is komen wonen, na aftrek van het aantal personen dat is vertrokken). In het
afgelopen jaar was er in Oosterhout voor het eerst weer sprake van een (klein) vestigingsoverschot
(16 personen) en een klein geboorteoverschot (17 personen). In 2012 was nog sprake van een aan­
zienlijk vertrekoverschot (286 personen) en een klein sterfteoverschot (37 personen). De bevolking
kon vorig jaar iets toenemen doordat er meer nieuwbouwwoningen gereed zijn gekomen dan in 2012
Ontwikkeling va n de Oosterhoutse bevolking
aantal personen
700
600
500
400
300
200
100
0
100
­200
­300
­400
-i
311
337
14
33
20
334 424
334
18
1071
141
-aS*
305
­204
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
databewerking en grafiek: © gemeente Oosterhout. OnOerzoeK S Statistiek s
Vorig jaar had Oosterhout voor het eerst weer een vestigingsoverschot. Toch zijn er ook in 2013 nog
ruim 2 duizend personen vertrokken uit onze gemeente. Door de vergrijzing en de gezinsverdunning
(kleinere gezinnen, meer eenoudergezinnen en alleenstaanden) wonen er gemiddeld steeds minder
mensen in een woning. Dit verschijnsel speelt in alle gemeenten in Nederland, maar vooral in de
steden. Dit wordt in onze gemeente nog versterkt doordat veel jongeren uit Oosterhout vertrekken om
bijvoorbeeld te gaan studeren.
Bevolkingsopbouw ge me e nte Ooste rhout op 1 januari 2014
S5+
80-84 jaar
75-79 jaar
j
—
4
—
70-74 jaar
65-69 jaar
WĒĒÊĚĒå
60-64 jaar
55-59 jaar
50-54 jaar
45-49jaar
40-44 jaar
35-39 jaar
30-34 jaar
25-29jaar
wmmKJĚmssaBaasBgSi
20-24 jaar
15-19 jaar
10-14 jaar
5-9 jaar
0-4 jaar
2500
vrouwen
mannen
2000
1500
1000
500
500
1000
1500
2000
2500
dataüewerking en grafiek; © gemeente Oosterhout, Onderzoek S Statistiek
Oosterhout heeft een 'ingesnoerde' bevolkingspiramide, waarbij vooral de 20­39 jarigen zijn onder­
vertegenwoordigd. Vooral jongeren die elders gaan studeren ontbreken hier. Verder valt de grote
groep 40­69 jarigen op. Dit is het gevolg van de forse groei van onze gemeente in de jaren zestig en
zeventig, toen veel jonge gezinnen hier kwamen wonen. Naarmate deze groep ouder wordt, schuift
de 'verdikking' in de piramide langzaam omhoog: de bevolking vergrijst.
De leeftijdsopbouw verschilt sterk per wijk. Het Centrum en oudere wijken zoals Slotjes, Strijen en
Oosterheide kennen verhoudingsgewijs meer ouderen dan een jonge wijk zoals Vrachelen. In de
wijken Centrum en Oosterheide wordt dit nog versterkt door de aanwezigheid van verzorgings­ en
verpleeghuizen. In de wijk Dommelbergen daalt het aantal inwoners al een aantal jaren, als gevolg
van de vergrijzing en gezinsverdunning.
Aantal inwone rs in de gemeente Ooste rhout pe r wijk/kerkdorp op 1 januari 2014
•iSi
; Centrum
: Slotjes
; West
; Strijen
i Leijsenakkers
: Oosterheide
. Dommelbergen
: Vrachelen
: industrieterreinen
Bosgebied Oosterhout
Oosterhout-Stad
Kerkdorp Den Hout
Kerkdorp Oosteind
Kerkdorp Dorst
gemeente Oosterhout
639 1.341 1.460 1.824
1.516 2.370 2.075 1.519
375
458
569
635
830
825 1.045 1.029
234
321
533
354
1.961 2.375 2.244 2.134
3.304 3.926 4.738 1.954
1.603 1645 1.678
836
49
60
64
24
99
44
49
42
10.688 13.696 14.505 9.892
389
168
299
296
283
318
477
193
587
644
832
452
11.857 14.954 16.203 10.705
2.425
3.765
1.011
1.805
699
4.213
6.883
2.887
103
122
23.913
584
655
1.288
26.440
2.839
3.715
1026
1924
743
4.501
7.039
2.875
94
112
24.868
568
616
1227
27.279
5.264
7.480
2.037
3.729
1442
8.714
13.922
5.762
197
234
48.781
1152
1.271
2.515
53.719
52
42
42
42
47
43
40
39
37
36
43
41
42
42
43
Gemeente Oosterhout
Burgemeester mr. drs. S.W.Th. Huisman
Slotjesveld 1,
4902 ZP Oosterhout
Betreft: openingstijden Club Sweet
Oosterhout, 5 december 2013
Mijnheer de burgemeester,
Vorige week maandag had ik het genoegen u te spreken bij de opening van restaurant By Pascal. Onderwerp van
gesprek was onder andere de mogelijkheid voor een verlenging van de openingstijden voor mijn horecabedrijf; Club
Sweet gevestigd aan de Kiappe ij straat. Natuurlijk heb ik begrip voor de belangen van de gemeente als het gaat om
het voorkomen van overlast en het bieden van een veilige omgeving voor haar inwoners en bezoekers. Ik ben van
mening dat beiden, overlast en veiligheid, gewaarborgd kunnen blijven bij een verlenging van de openingstijden van
Club Sweet.
In februari 2012 heb ik het voormalige Chillers overgenomen en omgebouwd naar Club Sweet. Vanaf het begin
hebben míjn team en ik ons sterk gemaakt voor het werken met duidelijke regels en afspraken hetgeen ertoe heeft
geleid dat Oosterhout nu een club heeft die aantoonbaar in een behoefte voorziet en die geen overlast met zich
meebrengt. Daarnaast heeft Club Sweet diverse activiteiten, die samen met de collega-horecaondernemers in de
Klappe ij straat worden uitgevoerd, geïnitieerd. Deze activiteiten, Oranjenacht-Kermis-Halfvasten etc, dragen bij aan
een aantrekkelijke binnenstad. Ook draagt Club Sweet haar steentje bij als het gaat om lokale activiteiten als de
traditionele Abraham dag, het Mosselfeest en het Pruvenement. Kortom de afgelopen jaren heeft Club Sweet zich
bewezen als een horecaonderneming die voorde gemeente Oosterhout meerwaarde heeft.
In de nabije toekomst krijgt de Oosterhoutse horeca, die veel 'beginnende stappers' trekt te maken met een terugloop
van de doelgroep nu de nieuwe drank- en horecawet alcoholische dranken onder 18 jaar volledig gaat verbieden. We
zien ook dat de 'ervaren' stapper, die pas rond 24.00 uur van huis gaat steeds vaker kiest voor een
horecagelegenheid in de nabije omgeving omdat men daar tot 04.00 of 05.00 uur open is. Dat is onder andere het
geval in Breda (meerdere locaties), Raamsdonkveer (Oscars), Hank (de kelder), Tilburg (meerder locaties),
Gorinchem {café Flashback) en Waalwijk (café Goodfallas). Zorgen zijn er voor de groep stappers die na sluiting in
Oosterhout alsnog naar bijvoorbeeld Breda gaat. Deze stappers hebben vaak al gedronken in Oosterhout, drinken op
de gekozen locatie nog meer en moeten dan weer terug naar huis. Dat dit grote risico's met zich meebrengt staat
vast. Het zou beter zijn wanneer dit nachtelijke verkeer beperkt wordt. Tenslotte blijkt uit diverse contacten met de
politie Dongemond dat het korps nadrukkelijk haar voorkeur uitspreekt voor gespreide sluitingstijden van de Horeca.
Ik verzoek u dan ook om Club Sweet in de gelegenheid te stellen haar openingstijden aan te passen. Concreet
verzoek ik toestemming om zowel door de weeks als in het weekend tot 05.00 gasten te mogen ontvangen. Natuurlijk
ben ik me bewust van de verantwoordelijkheid die dat ook voor Club Sweet met zich meebrengt. Uit de beschikbare
geluidsrapporten blijkt dat er in ieder geval geen geluidsoverlast ís of zal ontstaan vanuit Club Sweet dankzij onze
zogenaamde box-in-box isolatie. In het kader van de veiligheid is Club Sweet bereid om vanaf 03.00 uur, ais de
andere gelegenheden sluiten, een tweede portier in te zetten zodat zowel binnen als buiten professioneel toezicht
gewaarborgd is. Tenslotte is Club Sweet graag bereid mee te denken overeen Oosterhouts 'stapaanbod' dat binnen
de nieuwe regels valt en gericht is op jongeren die nu buiten de boot dreigen te vallen.
Graag ontvang ik een uitnodiging om de mogelijkheden verder te bespreken. Met dank voor uw aandacht voor dit
verzoek tot dusver en in afwachting van uw reactie, verblijf ik.
Hoogachtend,
Farid Bicane
Club Sweet
Klappeijstraat 16
4901 HE Oosterhout
www.clubsweet.nl
06-41140803

Similar documents