OUR LADY OF CZESTOCHOWA MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

Comments

Transcription

OUR LADY OF CZESTOCHOWA MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ
THE NATIONAL SHRINE OF
OUR LADY OF CZESTOCHOWA
NARODOWE SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ
Amerykańska Częstochowa
Doylestown, PA Volume I: Issue May- 22 -Maja 2005.
MASS SCHEDULE
Weekdays (Mon-Sat)
Saturday Vigil Mass
Sunday
Holy Days Vigil Mass
Holy Days
Uroczystość Trójcy
Przenajświętszej
7:30, 8:00 & 11:30am (English)
5:00pm (English)
8:00, 10:00am & 12:00 noon (Polish)
9:00, 11:00am, 2:00 & 5:00pm (English)
5:00pm (English)
7:30, 8:00, 11:30am & 5:00pm (English)
10:00am (Polish)
Trinity Sunday
CONFESSIONS
Heard before all scheduled Masses on Sundays & on weekdays during
the 11:30am Mass.
OFFICE HOURS
PERPETUAL NOVENA TO OUR LADY OF CZESTOCHOWA
Business Office
Cemetery Office
Sundays - After 12:00 noon Mass
Wednesdays - After 11:30am Mass
ADORATION OF THE MOST BLESSED SACRAMENT
Gift Shop
Daily in Our Lady’s Chapel (Lower Church) 12:00-5:00pm
Cafeteria
NIGHT VIGIL - CZUWANIE (POLISH)
Last Saturday of the month, beginning at 9:00pm until 3:00am on
Sunday.
KALENDARZ
Maj 2005
8 - Niedziela - DZIEŃ MATKI. Dzień Modlitw
Polskich Szkół. Pielgrzymka Kobiet
8-16 - Nowenna Mszy św. w intencji Matek
13-15 - Rekolekcje Powołaniowe dla chłopców
15 - Niedziela - ZESŁANIE DUCHA
ŚWIĘTEGO (Zielone Świątki). Majowa
koronacja figury Matki Bożej. Zjazd Dzieci
Pierwszo Komunijnych
22 - Niedziela - UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY
PRZENAJŚWIĘTSZEJ. Święto wieńczenia
grobów. Pielgrzymka SPK, Grupa 39-36. Procesja
na cmentarz
29 - Pielgrzymka Polskiej Służby Medycznej
29 - Niedziela - BOŻE CIAŁO. Procesja do
czterech ołtarzy po Mszy św. o godz. 12:00
31 - Wtorek - NAWIEDZENIE
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Monday-Friday 9:00am-4:00pm
Monday-Friday 9:00am-4:00pm
Saturday 9:00am-4:00pm
Sunday 11:00am-12:00pm & 1:00-2:00pm
Monday-Sunday 9:00am-4:30pm
(Closed Christmas Day, New Years Day, Easter
Sunday & Thanksgiving Day).
Sunday 9:00am-3:30pm
Weekdays open only for scheduled tours.
(Closed Christmas Day, New Years Day &
Thanksgiving Day).
CALENDAR
May 2005
8 - Sunday - Mother's Day. Polish Language
School Day. Women’s Pilgrimage
8-16 - Mother's Day Novena of Masses
13-15 - Vocations Retreat
15 - Sunday - PENTECOST. May crowning
of Mary's statue. Day of Prayer for First
Communion Children
22 - Sunday - HOLY TRINITY. Memorial
Day Observance. Pilgrimage for Council 3936 SPK. Procession to cemetery
29 - Pilgrimage for Polish medical associates
29 - Sunday - CORPUS CHRISTI.
Eucharistic procession to four outside altars
after 12:00 Noon Mass
31 - Tuesday - VISITATION OF MARY
THE PAULINE FATHERS
P.O. BOX 2049 - 654 FERRY ROAD • DOYLESTOWN, PENNSYLVANIA 18901
TEL: (215) 345-0600 • FAX: (215) 348-2148 • WEBSITE: WWW.CZESTOCHOWA.US • EMAIL: [email protected]
UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
THE HOLY TRINITY
Najświętsza Trójca, Jedność Osób Bożych - Ojca, Syna i Ducha
Świętego - na zawsze pozostanie tajemnicą wiary. Nie jest to jednak
tajemnica w znaczeniu wiedzy tajemnej, dostępnej tylko dla
wybranych i wtajemniczonych. Bóg sam zechciał nam objawić tę
tajemnicę, zechciał objawić siebie samego w Osobach Ojca, Syna i
Ducha. Objawiający się w Starym Testamencie jako
Ojciec Narodu Wybranego, objawia się w Nowym
Testamencie w osobie Jezusa Chrystusa Jednorodzonego Syna Bożego, Boga - Człowieka,
Zbawiciela świata a po Wniebowstąpieniu
Chrystusa, w Osobie Ducha Świętego Pocieszyciela i Uświęciciela. Ta prawda o TrójJedynym Bogu nie jest więc enigmą, zagadką, czy
łamigłówką służącą do "gimnastykowania rozumu".
Jej objawienie dokonujące się sukcesywnie w ciągu
historii ludzkości i ma znaczenie bardziej
soteriologiczne niż epistemologiczne. Bóg objawia
się człowiekowi nie po to aby człowiek tylko więcej
wiedział, ale Bóg objawia się człowiekowi, aby
człowiek osiągnął zbawienie. Epistemologiczne i
mistyczne poznanie rzeczywistości Boga, a tym
samym doskonałe zjednoczenie z Bogiem dokona
się dopiero po osiągnięciu zbawienia w "visio
beatifica". Poznanie tajemnicy Boga przekracza
możliwości ludzkiego rozumu, ale to wcale nie
znaczy że ludzkiemu rozumowi zaprzecza lub że go
neguje.
Bóg objawia się człowiekowi, jako kochający
Ojciec Stwórca, jako zbawiający Syn Boży, Bóg Człowiek i jako
uświęcający Duch Święty Pocieszyciel. I nie to jest dla nas ważne,
jakie są wewnętrzne relacje w Trójcy Świętej, ale to, że Bóg nas
kocha, że pragnie nas zbawić i uświęcić, że pragnie nam siebie
udzielić.
Przypomina mi się anegdota wyczytana w którejś z książek
księdza Wójtowicza. Otóż dwóch mnichów przez całe swoje długie,
zakonne życie wiodło uczone dysputy teologiczne na temat
rzeczywistości Trójcy Świętej. Po wielu latach doszli w końcu do
jakiegoś uczonego i zawiłego konsensusu i rozwiązania owej
tajemnicy. Widząc jednak, że zbliżają się już do końca życia zawarli
między sobą układ-umowę, że ten który pierwszy umrze i osiągnie
życie wieczne, a co za tym idzie pozna rzeczywiście tajemnicę Trójcy
Świętej wyśle drugiemu krótki telegram z jednym tylko słowem. Jeśli
ta rzeczywistość przedstawia się tak jak oni sobie to wykoncypowali,
to telegram będzie zawierał jedno słowo: "totaliter" - co znaczy
całkowicie, dokładnie tak. Jeśli jednak rzeczywistość ta jest inna niż
ich uczona teoria, to telegram będzie zawierał również jedno słowo:
"aliter" - co znaczy różnie, inaczej. W końcu jeden z nich umarł i po
jakimś czasie ten drugi otrzymuje telegram, ale z czterema słowami:
"straciliśmy czas - totaliter aliter", to znaczy całkowicie inaczej.
Nie traćmy może czasu ..... i poświęćmy go raczej na szukanie
sposobów zbawienia, a nie zrozumienia tego co i tak zostanie nam w
pełni objawione w życiu przyszłym ... o ile ta dotrzemy?
Our Catholic Church commemorates today one of the greatest days
in the liturgical year. What we acre commemorating is the most important
fundamental mystery and the font of all the other mysteries of faith and of
Christian life. As the Catechism of the Catholic Church tells us, it is “the
most fundamental and basic teaching” of all the truths of our faith. This is
the feast day of God: Father, Son, and Holy Spirit. The
liturgy of the Mass today teaches us how we should
relate to each of the three Divine Persons. This feast
day shows us that God can be contemplated in three
different ways.
The Three Persons of the Most Holy Trinity, of
whom it is so very difficult to understand, is only one
God in Three distinct persons. The Father is not the
Son nor is he the Holy Spirit. And the Son and the
Holy Spirit a different from each other and from the
Father. But the Three Persons have on divine
nature. The Three have the same greatness, kindness
and holiness. What one of the Persons does, all three
do. But throughout history the Church has observed
that certain activities are more appropriate to one
person than the others. Creation is more appropriate
to the Father, Redemption to the Son and
Sanctification to the Holy Spirit. None of the Three
Trinitarian Personas has more power over the
others. Each one of the Three has all of the divinity,
all of the power and all of the wisdom. And this is the
reason that the Most Holy Trinity is such a profound
mystery.
That is why penetrating the mystery about the
Most Holy Trinity is not easy. And because of this some people go about
looking for another god who is easier to reach, easier to
understand. Human beings have always wanted to gain knowledge and,
sometimes, curiosity goes too far. In stead of asking the Holy Spirit to
illuminate us so that they can better understand the mystery of the Most
Holy Spirit, they prefer to create a god in their own image. Because of
this we hear people who say, “God is far from me, He never listens to
me.” And that is the reason that some prefer, even though this can cause
problems for their soul, to distance themselves from God and from the
Church. And many go even farther, looking for a god they do not find,
they leave our Catholic Church, the true one, and go wandering about
from sect to sect, denying the existence of the Most Holy Trinity.
Today there are many sects that call themselves Christian but, in
reality, they are not precisely because they refuse to believe in the mystery
of the Most Holy Trinity. At this moment the Jehovah’s Witnesses and
the Mormons come to mind. These two sects are among those who deny
the Trinitarian doctrine. Let us be careful not to fall in the error of
believing what these sects teach. The mystery of the Most Holy Trinity is
a central mystery of our Christian faith. God, Himself, made it known to
us, revealing Himself throughout human history as Father, Son, and Holy
Spirit.
Our Catholic Faith is based on adoring one God in the
Trinity. When we are baptized in the name of the Father, and of the Son,
and of the Holy Spirit, we are called to participate in the life of the Most
Blessed Trinity here on earth, in the darkness of human life and, after
death, in the light of eternity.
W przygotowaniu na
Złoty Jubileusz Sanktuarium
26 czerwca 1955 - 26 czerwca 2005
In preparation for
the Golden Jubilee of the Shrine
June 26, 1955 - June 26, 2005
Ojcowie Paulini zapraszają na
The Pauline Fathers invite you to
Codzienną adorację Najświętszego Sakramentu
od poniedziałku do soboty,
od godziny 12:00 do 5:30 po południu.
Perpetual Eucharistic Adoration
in the Chapel of Our Lady of Czestochowa.
W czasie adoracji....
Koronka do Miłosierdzia Bożego o godzinie 3:00pm.
Zakończenie adoracji o godzinie 5:30pm
z uroczystym błogosławieństwem.
Monday thru Saturday after the 11:30 a.m. Mass,
Divine Mercy Chaplet at 3:00 p.m.
and concludes at 5:30 p.m. with a Solemn blessing.
OUR LADY NEEDS more scheduled adorers.
Please sign up by calling Lina at 215-996-0941
ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE
ORDINATION
In August 2003, four Polish seminarians from the Pauline Order were
W sierpniu 2003 roku czterech seminarzystów z Zakonu Paulinów zostało
sent by their Religious Superiors to the United States to continue their
wysłanych przez Ojca Generała do Stanów Zjednoczonych, w celu dalszego
preparations for the Priesthood. Once ordained, they will remain here to
kontynuowania studiów w przygotowaniu do kapłaństwa, oraz aby po
serve the Catholic Church in America. It is the hope of the Order that by
święceniach pozostać pracując dla Kościoła katolickiego w USA. Myślą
bringing these young men here to complete their
Zakonu było, aby nie tylko zasilili skromne szeregi
studies, they will not only fill the need for new priests,
kapłańskie, ale poprzez swoje świadectwo byli
but will serve as an example and an inspiration to other
inspiracją dla innych młodzieńców w odkryciu ich
young men discerning a vocation.
powołania.
29 maja 2004 roku jeden z nich diakon
On May 29, 2004, Fr. Michał Czyżewski was ordained
Michał Czyżewski został wyświęcony przez Jego
at the National Shrine of Our Lady of Czestochowa by
Eminencję Księdza Kardynała Justyna Rigali
His Eminence Justin Cardinal Rigali (Archbishop of
(Arcybiskupa Filadelfii) w Sanktuarium Matki Boskiej
Philadelphia). Fr. Michał now serves at St. Stanislaus
Częstochowskiej. Obecnie pracuje w parafii św.
B&M Parish in Manhattan, NY.
Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhatanie w
Deacon Marek Łącki, who was ordained a Deacon on
Nowym Jorku. Następny z nich Marek Łącki dnia 7
maja 2005 roku został wyświęcony na diakona przez May 9, 2004 - Newly ordained into the Diaconate, Saturday, May 7, 2005, by Bishop Michael Cote
Księdza Biskupa Michała Cote (diecezja Norwich). Deacons Pawel Przygodzki & Rafal Walczyk (Diocese of Norwich) will be ordained into the
Diakon Marek uczęszczał do seminarium w Cromwell. seen here with Bishop Michael Cote outside St. Priesthood in 2006. Deacon Marek attends Holy
Apostle Seminary in Cromwell.
Joseph’s Church in Rockville, CT.
Dwaj pozostali seminarzyści diakon Paweł
Deacon Paweł Przygodzki and Deacon Rafał Walczyk have completed
Przygodzki i diakon Rafał Walczyk po ukończeniu swoich studiów w USA
their studies and returned to Poland for final exams. On Saturday, May 28,
wrócili do Polski na końcowe egzaminy. W najbliższą sobotę 28 maja 2005
2005, before the Miraculous Icon of Our Lady of Czestochowa, at the Jasna
roku w Cudownej Kaplicy Matki Boskiej Jasnogórskiej na Jasnej Górze w
Gora Shrine in Poland, they will be Ordained in to the Priesthood.
Polsce otrzymają święcenia kapłańskie.
W imieniu całej wspólnoty Paulińskiej i pielgrzymów
We extend our congratulations and prayerful best wishes to Deacons
odwiedzających nasze Sanktuarium pragniemy złożyć diakonom Rafałowi i
Paweł and Rafał upon their upcoming Ordination. May Our Lady of
Pawłowi nasze gratulacje i modlitewne wsparcie. Niech nasza Matka i
Czestochowa guide and protect them always with Her motherly love.
Królowa Jasnogórska prowadzi ich i otacza swoją matczną opieką.
Please pray for all four young men, that God, our Almighty Father will
Prosimy o modlitwę w intencji naszych czterech młodzieńców,
bless them, and fill their hearts and lives with an abundance of love and
ażeby Wszechmogący Bóg błogosławił im, oraz napełniał ich serca
wisdom, as they continue to fulfill their priestly vocations in His service.
miłością i mądrością, aby mogli wypełnić swoje kapłańskie powołanie w
misji do której zostali powołani.
May Devotions
Bucks County Choral Society Concert
June 3, 2005 at 8:00 p.m.
The Bucks County Choral Society and the Chamber Choir of
Bucks County Choral Society, under the baton of Artistic Director
Thomas Lloyd, will conclude its season in grand fashion with a
program of masterpieces for organ, solo voice and choir from
twentieth and twenty-first century composers, on June 3rd, at 8:00
p.m., at the National Shrine of Our Lady of Czestochowa. The
program includes Francies Poulenc’s intense, joyful and playful
Gloria, the Magnificat and Nunc Dimittis from Scottish composer
James MacMillan, and Arvo Pärt’s The Woman with the Alabaster
Box. The performance will be preceded by an organ prelude
beginning at 7:30 p.m. Free-will donations will be accepted.
The Choral Society is joined in this performance by two
outstanding musicians. Organ virtuoso Edward Alan Moore, a
member of the organ faculty at The Catholic University of America
Benjamin T. Rome School of Music in Washington, D.C., and
Director of Music Minitries at The Lewinsville Presbyterian Church
in McLean, VA., will be featured at the Shrine’s world famous
organ. Soprano Barbara Shirvis will be featured during Poulenc’s
Gloria.
For additional concert information, please contact the Bucks
County Choral Society at 215-598-6142, or online at
PIELGRZYMKA POLSKIEJ SŁUŻBY MEDYCZNEJ
Zapraszamy na pierwszą polonijną pielgrzymkę służby zdrowia:
lekarzy, pielęgniarki - wszystkich opiekujących się chorymi.
29 maja, 2005 r.
Every day after Mass at 11:30 am.
On Sunday after Mass at 12:00 Noon.
Nabożeństwa Majowe
Od poniedziałku do soboty po Mszy św. o godz. 11:30.
W niedzielę po Mszy świętej o godz. 12:00.
Our Lady Wants to hear you !
The Shrine’s Adult & Youth Choirs have openings.
Our singing community is a sociable group
which desires your company.
For information call:
Anna Croom, Director (215) 547-9703 or
Evelyn Walsh, Assistant (215) 345-8162
VOLUNTEERS NEEDED!
For light manual labor & other tasks.
If you have the time, the energy & the desire
to help at the Shrine as we prepare for the Golden Jubilee
and the annual Festival, please call us at 215-345-0600.
Eucharistic Retreat
“We Would Like To See Jesus”
Retreat Masters
o godz. 11:00 Konferencja w kaplicy św. Anny
Fr. Sebastian Hanks, OSPPE & Fr. Jan Michalak, OSPPE
o godz. 12:00 Uroczysta Msza św.
z Aktem Zawierzenia Matce Bożej w Roku Jubileuszowym
Friday, June 3rd - Sunday, June 5, 2005
Więcej informacji prosimy o kontakt: o. Bartłomiej M. (215) 345-0600 #1018
For more information, please call the Retreat House at 215-345-9146
REKOLEKCJE W 2005 R.
29 maja:
3-5 czerwca:
22-24 lipca:
5-7 sierpnia:
23-25 września:
30 wrześ.-2 paź:
25-27 listopada:
9-11 grudnia:
26-28 grudnia:
RETREATS IN 2005
Rekolekcje Polskiej Służby Medycznej
Rekolekcje Eucharystyczne (jęz. ang.)
Rekolekcje powołaniowe
Rekolekcje Maryjne (jęz. ang.)
Rekolekcje dla kapłanów (jęz. pol.)
Rekolekcje dla Rodziny Różańcowej (jęz. ang.)
Rekolekcje Adwentowe (jęz. pol.)
Rekolekcje Adwentowe (jęz. ang.)
Rekolekcje powołaniowe
May 29:
Jun 3-5:
Jul 22-24:
Aug 5-7:
Sep 23-25:
Sep 30-Oct 2:
Nov 25-27:
Dec 9-11:
Dec 26-28:
Po dalsze informacje prosimy dzwonić pod nr 215-345-9146
lub pisać na email: [email protected]
Retreat for Polish Medical Associates
Eucharistic Retreat (English)
Vocations Retreat
Marian Retreat (English)
Retreat for priests (Polish)
Rosary Family Retreat (English)
Advent Retreat (Polish)
Advent Retreat (English)
Vocations Retreat
For further information please call 215-345-9146
or email us at: [email protected]
Krempa Associates, Inc.
Registered Investment Advisor
Helping Clients Achieve Their Financial Goals
and Dreams Since 1971
Albert C Krempa Jr CLU, ChFC, CFS
215-345-5020 or 800-243-1460.
Philadelphia Botanical Products
185 W. Wyoming Ave,
Philadelphia, PA 19140.
Plant Containers, Wicker,
Silk Plants,
Silk Flowers...
Phone: 215-455-5550
Polski Adwokat!
Polish Lawyer!
Henry F. Siedzikowski,
Esquire
925 Harvest Drive
Blue Bell, Pensylvania 19422.
Phone: (215)-977-1000
Fax: (215)-977-1099
Tropicrafi
Silk Flowers, Plants & Gifts,
Manufacturing & Importing.
Home Furnishings
Factory Outlet Mall
Morgantown, PA 19543.
Phone: 610-286-6671
We invite you to place
your ad here...
Tu jest mejsce na Twoje
ogłoszenie…
KULINSKI MEMORIALS
tel. 1-800-458-5467
WYKONAMY POMNIK, NA KTÓRY KAŻDY CZŁOW1EK ZASŁUŻYŁ ŻYCIEM I PRACĄ
POMNIK, NA KTÓRY ZASŁUGUJE KAŻDY CZŁOWIEK!
NASZA FIRMA OD WIELU LAT MA ZASZCZYT WYKONYWANIA
POMNIKÓW CMENTARNYCH.
OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE:
WYKONANIA POMNIKÓW
GRAWEROWANIA IMION, DAT I RZEŹB RELIGIJNYCH
NA PŁYTACH CMENTARNYCH
OFERUJEMY PRZYSTĘPNE CENY
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT:
TELEFONICZNY: (908) 722 3130; 1-800-458 – 5467
OSOBISTY: NA CMENTARZU W AMERYKAŃSKIEJ CZĘSTOCHOWIE.
KULINSKI MEMORIALS HAS BEEN WORKING AT THE SHRiNE
FOR MANY YEARS, SERVING THOUSANDS OF SATISFIED CUSTOMERS.
P LEASE CALL FOR AN APPOINTMENT AT HOME OR WE CAN MEET
AT THE CEMETERY.
Tel: (908) 722 3130; 1-800-458 – 5467

Similar documents

OUR LADY OF CZESTOCHOWA MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

OUR LADY OF CZESTOCHOWA MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ 10 am: Polish Mass in the Chapel of Our Lady of Cz.

More information

XXV Niedziela XXV Sunday

XXV Niedziela XXV Sunday Our singing community is a sociable group which desires your company. For information call: Anna Croom, Director (215) 547-9703 or Evelyn Walsh, (215) 345-8162.

More information