group i

Comments

Transcription

group i
YF
SPORTS
YF - SPORT
SPORTS
26 - 27 JULY 2016
Com-Com Zone Development Center
6 Ptaszyckiego st. Krakow
COPA CATÓLICA
YF
Youth Festival Department
Local Organising Committee of
WYD Krakow 2016
ul. Kanonicza 18
31-002 Kraków
© Copyright
SDM 2016 Sp z o.o.
www.krakow2016.com
*Disclaimer
Details in this booklet are correct at the time of
publication but may be subject to change. WYD
Youth Festival takes no responsibility for any
booklet copy considered offensive or found to be
untrue.
STREETBALL
BREAKDANCE
YF - SPORT
YF - SPORT
SPORTS
PROGRAMME SCHEDULE
TUESDAY 26 JULY
Check In (Copa Católica)
Copa Católica WEDNESDAY 27 JULY
Check In (Copa Católica)
Copa Católica Check In (Streetball)
Streetball Check In (Breakdance)
Breakdance TUESDAY
26 JULY
8:00
LOCATION
Com-Com Zone Development Center
6 Ptaszyckiego st. Krakow
8:00 - 9:00
9:00 - 15:20
TRAM STOP
os. Suche Stawy
13:00 - 14:00
14:00 - 19:50
13:00 - 14:00
14:00 - 20:00
13:00 - 14:00
14:00 - 20:00
WEDNESDAY
27 JULY
CHECK IN 8:00
9:00
10:00
11:00
1A
2A
1B
2B
12:00
COPA
CATÓLICA
9:00 - 15:20
13:00
14:00
CHECK IN 13:00
CHECK IN 13:00
CHECK IN 13:00
COPA
CATÓLICA
14:00 - 19:50
STREETBALL
14:00 - 20:00
BREAKDANCE
14:00 - 20:00
3A 3B
15:00
16:00
17:00
18:00
INFORMATION
19:00
20:00
EXTRA SPORT EVENT:
AMP Futbol Association of people with disabilities will play two games on
Wednesday 27 July 2016 at the Com Com Zone. 13:00 - 13:35
First game of AMP Futbol
13:40 - 14:00
Second game of AMP Futbol vs WYD Pilgrims
STREETBALL
BREAKDANCE
FOOTBALL
1A, 1B, 2A, 2B, 3A & 3B
wskie
go
Dąbro
ws
k
iej
a
Tyn
iec
k
raln
a
Cen
t
rowa
Bulwa
Wad
owi
cka
iego
Rybitwy
Botewa
Śliwiaka
gmin
Kraków Prokocim
żan
Bie owska
Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
Divine Mercy
Sanctuary
Kraków Bieżanów
PROKOCIM
ak
Bieża
now
ska
a
Beskid
zk
ka
9
Halszki
t áäÖ~
ienieck a
Krzem
St. Faustina
o
park Mickiewicza
ka
na
Je d y
tg
e
Gr
ot
o
Słow
Kopalnia Soli
Wieliczka
Salt Mine
Zabaw
ra
ow
ska
Cza
rno
ch
Piłsudskieg
i eg
ep
Ni
sk
m
oło
a
ego
wa
Sado
Wieliczka Rynek Kopalnia
o
Gdo
wska
Po w
stania Styc
zn
io
w
Kuryłowic
za
7
łu
ich
uto
wi
cza
ac k
a
Ch
Saw iczew
sk
Asny
ka
b i ńs
kiego
ZAKOPANE
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
WADOWICE
94
ko
ws
ka
G o liana
er
Kra
r
g
Na
skie
bo w
Dem
a
Czarnochowice
“He who knows how to forgive
prepares for himself many graces
from God. As often as I look upon the
cross, so often will I forgive with all
my heart”.
Kościuszki
tow
sk
Wielicka/Kraków Wieliczka
K as z tanowa
Góra
Libe
r
Czarnochow s
Zak
o
m ii Kr
aków
Ar
776
44
kuriusza
e go
Kr
ak
ow
pie
low
a
ka
Myślenic
a
ick
Tyn
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
WADOWICE
OŚWIĘCIM
W
Wieliczka Bogucice
Zakopiański/Kraków Południe
Kraków Sidzina
sk
Kokotow
Las Krzyszkowicki
Kraków Swoszowice
M
94
c ka
oci
Ko s
Ni
eb
A4
Kokotów
Kraków Bieżanów Drożdżownia
wski
zo
Że l a
SKAWINA
a
ka
piań
s
rz y
ńs
ka
a
Bun
sch
Sz ymonowica
Ko
bie
B o r kow s k a
Kraków Łagiewniki
a
Kraków Bieżanów Kokotowska
ck a
o
a
Cechow
kiej
BIEŻANÓW
park Aleksandry
lsk ich
Rżą
Ćwi
k l iń s
ka
ies
a
sk
KURDWANÓW
Stojałowsk
ieg
a
A4
Wi
e li
ck
G=Çò áÉÅá=Çç =NS=
~í=ä
â áÇë =ì å ÇÉ
ê=NS=
óÉ~êë =
ç äÇ
a
zk
cis
A4
Kokotów
Telig
i
s
Wito
Wito
sa
Kraków Sanktuarium
Ką
SPORTS
Obwodnica
Sanktuarium
św. Jana Pawła II
Saint John Paul II
Sanctuary
n
ra
tF
pÉê~Ñ~
a
W
ie
lic
k
Campus
Misericordiae
tr
WOLA DUCHACKA
Kraków Łagiewniki
Bo
br
eńskieg
o
Półłan
ki
Ka m i
icka
3
BOREK
FAŁĘCKI
Sidzina/Kraków Skawina
ie / un
der co nst
ruction
drog
n ki
łł a
Pó
Kraków Płaszów
M y śle n
k
tnic
Sko
Zawiła
udow
776
Surzy
ck
Niedzie
B abińskiego
Lasy Tynieckie
a wb
ka
Lipska
były nazistowski obóz
koncentracyjny
KL Plaszow
Zako
piań
ska
go
PRZEWÓZ
a
ŁAGIEWNIKI
zy
ńs
kie
a
Bronie
iśl
i
Duni
kow
ski
eg
o
lańs
ka
ck
a
top
ada
9 Lis
al. 2
od
g
now
a
Jesio
iewic
za
al. Mi
ck
l a t te
te rp
st o
ws
ka
Pi
a
es
a
ło n i e
aB
W
ska
Sa
PŁASZÓW
ck
eli
Wi
Rez. Skołczanka
a
t fp ¡ ^
Kraków Bonarka
Śmi ałe g o
niec
k
Podbipięty
Kuklińskiego
Kopiec Kraka
kamieniołom
Liban
(nieczynny)
Ka
m
i
i
ilsk
og
kM
ste
Uja
Lasek Mogilski
R ą czna
park im.
W. Bednarskiego
go
ec
ow
y
cka
hu
wo
No
a
79
SANDOMIERZ
MOGIŁA
RYBITWY
ie
sk
eń
-R
ota
a
Tyniecki/Kraków Tyniec
k
uc
Igoło
Kopiec Wandy
Pt aszyckiego
Festiwal
Sportu
Sport
Festival
w skiego
Klasztorna
t
¡^
fp
Kraków Zabłocie
ej
i cki
Gr
eck
Tyni
sa
P
Kazimierz
PODGÓRZE
go
kie
Siero
sze
Łąki Nowohuckie
Po
db
ipi
ęt
h
wo
No
cka
Tynie
Pawł
a II
u
koj
Po
ka
órs
a
~
áäÖ
YF
YF++
UM
koju
al. Po
Kraków Krzemionki
t
^
a
al. J
an a
GRZEGÓRZKI
o
sin
Cas ICE Kraków
Congress Centre
nte
Mo
Zakrzówek
Mirowski/Kraków Bielany
al.
bia
Dą
ar
Zamek Królewski
na Wawelu
Wawel Castle
k
elan
K ap
M
ka
ws
iro
a
ju
oko
l. P
Konopn
zefa
ia Jó
Księc
TAURON
Arena
Kraków
Pawła II
O
ki
Grzegó
rze
ck
ka
kows
Kra
sk a
Pra
zefa
Księcia Jó
DĄBIE
Ogród
Botaniczny
a
iusz
a
Józef
ia
ięc
Ks
780
Mogilska
iśln
c
Koś
Le
m
a
a
rnik
pe
Ko
YF
i
ośc
arn
olid
al. S
ska
sow
łty
Planty
a
So
Centrum
Powołaniowe
Vocations Center
yc
cz
ka
al. Jana
Nowohuck a
Rynek Główny
Main Market
Square
k
ws
zo
Ko
CZYŻYNY
park Lotników
Polskich
Lubicz
row
Sta
oì Ç
~ï ~
go
Dworzec
Autobusowy
Bus Station
Kraków Lubocza
ska
zow
NOWA HUTA
eń
Bi
Medweckie
sz
c ha
al. Fo
a
ck
eli
park
al. 3 M im. H. Jordana
aja
Błonia
pnicza
Kru
a
Basztowa
rm
OBSZAR
NIEDOSTĘPNY
RESTRICTED ZONE
iego
Las Wolski
a
Ka
Reym
ont
Kopiec Kościuszki
Dworzec
Kolejowy PKP
Railway Station
park
Krakowski
k
sińs
Kra
Sikornik
ZOO
owiej
sk
a
Cmentarz Grębałów
e go
yr
Ko c m
yr
cm
al. Jana Pawła II
t o
ta S w
Wi
Czarn
go
kie
ac
łow
ga
j
ka
Kopiec Piłsudskiego
nder
sa
a
Żerom
skiego
Cmentarz
Rakowicki
Pawia
S
al.
Międzynarodowe
Centrum Ewangelizacji
International Center
of Evangelization
Ja d
wi
gi
orą RT
żych
Pra
ndo
ty
Dł u
Armii
Krajow
e
rez. Panieńskie Skały
al. A
r
de
An
Podc
h
K ró
low
ej
79
al .
N
Kraków Balice
za
a
ŁOBZÓW
ka
sk
łyń
Kraków Olszanica
W
Lotniczy
Park Kulturowy
R ak
ow
ic
Kraków Łobzów
Bro
no
wic
RO
oì Ç~ï ~
Lublańska
Pas
te r
skiego
morow
Bora-Ko
al. gen. T.
M
Kraków Zakliki
tk a
kie
Ło
wa
sł a
dy
US
św. Gert
rudy
Balicka
ka
Balic
asterza
Dobrego P
a
W ła
Balicka
Die
tl
Kraków Mydlniki
Ok u
licki
Obr
o
ck
bo
Lu
Ujastek
Armii Kra
jowej
a
KROWODRZA
Kraków Młynówka
ic
zan
Ols
ls k
Dob
reg
o
Lu b
Op
o
YF+
Prądn
ick
a
Kr
onrada
CYF
+
k
lic
Ba
BRONOWICE
hód
Opolska
lska
Opo
l war
ow
UN
Zielony Jar
Bu
nik
Bohomolca
rzyża
ów K
ńc
SPORTS
Pa
ste
r
Kraków Mydlniki Wapiennik
ka
a
ka
ws
ko
c
jowi
glice
w
elcó
Strz
rska
ogó
asn
S7
94
RZE
TARN
YF - SPORT
COPA CATÓLICA
YF - SPORT
PROGRAMME SCHEDULE
TUESDAY 26 JULY
Check In
Copa Católica 8:00 - 9:00
9:00 - 15:20
WEDNESDAY 27 JULY
Check In
Copa Católica TUESDAY
26 JULY
8:00
13:00 - 14:00
14:00 - 19:50
WEDNESDAY
27 JULY
CHECK IN 8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
COPA
CATÓLICA
9:00 - 15:20
CHECK IN 13:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
COPA
CATÓLICA
14:00 - 19:50
St. John Paul II
“Sports contribute to
the love of life, teaches
sacrifice, respect and
responsibility, leading
to the full development
of every human
person.”
TEAMS
NO.
TEAMS
YF - SPORT
TEAM
COUNTRY
GROUP ENTITY
1
SWEDISH YOUNG CATHOLICS
SWEDEN
DIOCESE
2
MOVIMENTO PAX
BRAZIL
3
APECL JEUNE
4
NO.
YF - SPORT
TEAM
COUNTRY
GROUP ENTITY
25
LEEDS TRINITY
BRITAIN
OTHER ENTITY
MOVEMENT
26
TIMISOARA
ROMANIA
DIOCESE
LEBANON
BISHOPS’ CONFERENCE
27
PARROQUIA EL BUEN PASTOR SLV
EL SALVADOR
PARISH
EUSEBIUS ZONE
NIGERIA
PARISH
28
BISTUM TIRER
GERMANY
DIOCESE
5
PÔLE JEUNES SARTHE ‘LES 72’
FRANCE
DIOCESE
29
NEW CALEDONIA
FRANCE
DIOCESE
6
CAMBRAI
FRANCE
DIOCESE
30
FONDACIO
FRANCE
MOVEMENT
7
POHORCI
SLOVENIA
PARISH
31
DIOCÈSE DE PONTOISE
FRANCE
DIOCESE
8
CROATIA SYM
CROATIA
MOVEMENT
32
DIOSCAISE DE BAYEUX LISIEUX
FRANCE
DIOCESE
9
FC CHARITY REGNUM CHRISTI
FRANCE/USA
MOVEMENT
33
USA
PARISH
10
OLYMPIC REGNUM CHRISTI
FRANCE
MOVEMENT
ST PATRICK CHURCH WELLINGTON
OHIO
34
AREOPAG
GERMANY
COMMUNITY
11
​PASTORAL DE JUVENTUD DEL PARAGUAY
PARAGUAY
BISHOP’S CONFERENCE
35
REGNUM CHRISTI UNITED
FRANCE/USA
MOVEMENT
12
ST. HYACINTH
CANADA
PARISH
36
ITALY
DIOCESE
13
SASSUOLO
ITALY
COMMUNITY
SAN BENEDETTO DEL TRONTO RIPATRANSONE - MONTALTO
14
CLAN LYBRA
ITALY
ASSOCIATION
37
SAN LUIGI_ANSELMO RE
ITALY
PARISH
15
SIOSTRY SERAFITKI
POLAND
ORDER
38
FC RUHRPOTT
GERMANY
PARISH
16
MORAVIA SAN VICENTE FERRER
COSTA RICA
PARISH
39
SDB PLO TWARDOGÓRA
POLAND
PARISH
17
PJ AMECA
MEXICO
ORDER
40
SAINT DENIS EN FRANCE
FRANCE
DIOCESE
18
LEWE
COLOMBIA
MOVEMENT
41
MARISTAS TOLUCA
MEXICO
ORDER
19
IZABALGF
GUATEMALA
COMMUNITY
42
EMPROISTAS
HONDURAS
MOVEMENT
20
DIOCESIS DE CELAYA
MEXICO
DIOCESE
43
ARQUIDIÓCESIS DE BOGOTÁ NUESTRA SENORA DEL AMPARO
COLOMBIA
DIOCESE
21
CONEXÃO BRASIL - POLÔNIA COM
O PAPA
BRAZIL
PARISH
44
SAGRADA FAMILIA
MEXICO/USA
PARISH
22
PASTORAL UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
ECUADOR
MOVEMENT
45
RC QUERETARO
MEXICO
MOVEMENT
46
CARTAGO’S DIOCESE
COSTA RICA
DIOCESE
23
SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO
SPAIN
COMMUNITY
47
GENCANA
ECUADOR
MOVEMENT
24
PAPABOYS
PARAGUAY
GROUP
48
JÓVENES EN VICTORIA
COSTA RICA
MOVEMENT
GROUPS
YF - SPORT
YF - SPORT
GROUP A
GROUP B
GROUP C
GROUP D
SASSUOLO­ IT
APECL JEUNE ­LB
IZABALGF ­ GT
CLAN LYBRA ­IT
SWEDISH YOUNG CATHOLICS ­
SE
PJ AMECA ­ MX
PÔLE JEUNES SARTHE ‘LES 72’
FR
CONEXÃO BRASIL ­POLÔNIA
COM O PAPA ­BR
MORAVIA SAN VICENTE
FERRER ­CR
EUSEBIUS ZONE ­NG
DIOCESIS DE CELAYA ­MX
MOVIMENTO PAX ­BR
LEWE ­ CO
CAMBRAI ­FR
PASTORAL UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE SANTIAGO DE
GUAYAQUIL ­EC
SIOSTRY SERAFITKI ­PL
GROUP E
GROUP F
GROUP G
GROUP H
SAN ALFONSO MARÍA DE
LIGORIO ­ ES
OLYMPIC REGNUM CHRISTI ­
FR
LEEDS TRINITY ­UK
MARISTAS TOLUCA ­MX
POHORCI ­SI
​PASTORAL DE JUVENTUD DEL
TIMISOARA ­ RO
SAN BENEDETTO DEL TRONTO ­
IT
SAINT DENIS ­FR
EMPROISTAS ­HN
PARROQUIA EL BUEN PASTOR
SV
ARQUIDIÓCESIS DE BOGOTÁ
NUESTRA SEÑORA DEL
AMPARO ­CO
PARAGUAY PY
CROATIA SYM ­HR
FC CHARITY REGNUM CHRISTI­
FR/US
PAPABOYS­ PY
ST. HYACINTH ­CA
GROUP I
GROUP J
GROUP K
GROUP L
BISTUM TRIER­ DE
FONDACIO ­ FR
ST PATRICK CHURCH
WELLINGTION OHIO ­US
FC RUHRPOTT DE
NEW CALEDONIA FR
DIOCÈSE DE PONTOISE ­FR
AREOPAG ­DE
JÓVENES EN VICTORIA CR
SAN LUIGI­ANSELMO RE ­IT
DIOSCAISE DE BAYEUX LISIEUX
FR
CARTABO’S DIOCESE CR
SDB PLO TWARDOGÓRA PL
SAGRADA FAMILIA ­MX/US
RC QUERÉTARO ­MX
GENCANA ­ EC
REGNUM CHRISTI UNITED ­
FR/US
TIMES
DAY 1 YF - SPORT
YF - SPORT
48 TEAMS
TUESDAY 26 JULY 2016
ROUND 1
ROUND 2
6 GROUPS
24 TEAMS (A - F)
6 FIELDS (1A, 1B, 2A, 2B, 3A & 3B)
6 GROUPS
24 TEAMS (G - L)
6 FIELDS (1A, 1B, 2A, 2B, 3A & 3B)
9:00 - 11:50
12:30 - 15:20
1. 9:00 - 9:20
1. 12:30 - 12:50
2. 9:30 - 9:50
2. 13:00 - 13:20
3. 10:00 - 10:20
3. 13:30 - 13:50
4. 10:30 - 10:50
4. 14:00 - 14:20
5. 11:00 - 11:20
5. 14:30 - 14:50
6. 11:30 - 11:50
6. 15:00 - 15:20
DAY 2 24 TEAMS
WEDNESDAY 27 JULY 2016
ROUND 1
ROUND 2
6 GROUPS
24 TEAMS
6 FIELDS (1A, 1B, 2A, 2B, 3A & 3B)
2 GROUPS
6 TEAMS
2 FIELDS
14:00 - 16:50
17:10 - 18:40
1. 14:00 - 14:20
1. 17:10 - 17:30
2. 14:30 - 14:50
2. 17:45 - 18:05
3. 15:00 - 15:20
3. 18:20 - 18:40
4. 15:30 - 15:50
5. 16:00 - 16:20
6. 16:30 - 16:50
ROUND 3
18:50 - 19:50
1 GROUP / 3 TEAMS / 1 FIELD
ROUND 3 - FINALS
MATCH 5th PLACE
18:50 - 19:10
MATCH 3rd PLACE
19:10 - 19:30
FINAL MATCH
19:30 - 19:50
St. Don Bosco
“Remember,
God does not
pay for results,
but for effort.”
MATCHES
YF - SPORT
DAY 1 - ROUND 1
MATCHES
YF - SPORT
GROUP A FIELD 1A
9:00 - 9:20
1
1
SASSUOLO ­ IT
4
MOVIMENTO PAX ­BR
10:00 - 10:20
3
3
MORAVIA SAN VICEN
1
SASSUOLO­ IT
2
2
SWEDISH YOUNG CAT
3
MORAVIA SAN VICEN
5
SASSUOLO­ IT
2
SWEDISH YOUNG CA
10:30 - 10:50
9:30 - 9:50
4
2
SWEDISH YOUNG CAT
4
MOVIMENTO PAX ­BR
GROUP D 11:00 - 11:20
1
9:00 - 9:20
1
1
1
APECL JEUNE LB
6
MORAVIA SAN VICEN
4
MOVIMENTO PAX ­BR
4
LEWE CO
10:00 - 10:20
3
3
EUSEBIUS ZONE NG
1
APECL JEUNE LB
2
2
PJ AMECA MX
3
EUSEBIUS ZONE NG
4
4
LEWE CO
2
PJ AMECA MX
2
5
1
APECL JEUNE LB
2
PJ AMECA MX
1
1
IZABALGF GT
6
EUSEBIUS ZONE NG
4
LEWE CO
4
CAMBRAI FR
10:00 - 10:20
3
3
DIOCESIS DE CELAYA
1
IZABALGF GT
2
2
PÔLE JEUNES SARTHE
3
DIOCESIS DE CELAYA
4
2
PÔLE JEUNES SARTHE
4
CAMBRAI FR
CONEXÃO BRASIL POLÔ
3
PASTORAL UNIVERSIDA
5
1
IZABALGF GT
2
PÔLE JEUNES SARTHE
1
1
SAN ALFONSO MARÍA
4
FC CHARITY REGNUM
6
DIOCESIS DE CELAYA
4
CAMBRAI FR
1
CLAN LYBRA IT
11:00 - 11:20
5
1
CLAN LYBRA IT
2
CONEXÃO BRASIL POLÔ
10:30 - 10:50
4
2
CONEXÃO BRASIL POLÔ
4
SIOSTRY SERAFITKI
11:30 - 11:50
6
3
PASTORAL UNIVERSIDA
4
SIOSTRY SERAFITKI
10:00 - 10:20
3
3
CROATIA SYM HR
1
SAN ALFONSO MARÍA
2
2
POHORCI SLOVENIAN
3
CROATIA SYM HR
4
2
POHORCI SLOVENIAN
4
FC CHARITY REGNUM
5
1
SAN ALFONSO MARÍA
2
POHORCI SLOVENIAN
11:30 - 11:50
6
3
CROATIA SYM HR
4
FC CHARITY REGNUM
GROUP F 9:00 - 9:20
1
1
OLYMPIC REGNUM CHRI
4
ST. HYACINTH ­CA
10:00 - 10:20
3
3
PAPABOYS ­ PY
1
OLYMPIC REGNUM CHRI
2
2
​PASTORAL DE JUVEN
3
PAPABOYS ­ PY
4
2
​PASTORAL DE JUVEN
4
ST. HYACINTH ­CA
FIELD 3B
11:00 - 11:20
5
1
OLYMPIC REGNUM CHRI
2
​PASTORAL DE JUVEN
10:30 - 10:50
9:30 - 9:50
FIELD 3A
11:00 - 11:20
10:30 - 10:50
9:30 - 9:50
11:30 - 11:50
3
PASTORAL UNIVERSIDA
9:00 - 9:20
11:00 - 11:20
10:30 - 10:50
9:30 - 9:50
2
11:30 - 11:50
3
3
3
FIELD 2B
GROUP E
GROUP C FIELD 2A
9:00 - 9:20
4
SIOSTRY SERAFITKI
11:00 - 11:20
10:30 - 10:50
9:30 - 9:50
CLAN LYBRA IT
10:00 - 10:20
9:30 - 9:50
GROUP B FIELD 1B
9:00 - 9:20
1
11:30 - 11:50
3
DAY 1 - ROUND 1
11:30 - 11:50
6
3
PAPABOYS ­ PY
4
ST. HYACINTH ­CA
MATCHES YF - SPORT
DAY 1 - ROUND 2
MATCHES YF - SPORT
GROUP J FIELD 2B
GROUP G FIELD 1A
12:30 - 12:50
1
1
LEEDS TRINITY ­UK
4
PARROQUIA EL BUEN
13:30 - 13:50
3
3
SAINT DENIS ­FR
1
LEEDS TRINITY ­UK
2
TIMISOARA ­ RO
3
SAINT DENIS ­FR
5
LEEDS TRINITY ­UK
2
TIMISOARA ­ RO
14:00 - 14:20
13:00 - 13:20
2
14:30 - 14:50
1
4
2
TIMISOARA ­ RO
4
PARROQUIA EL BUEN
12:30 - 12:50
1
1
1
MARISTAS TOLUCA ­
6
SAINT DENIS ­FR
4
PARROQUIA EL BUEN
4
ARQUIDIÓCESIS DE BOG
13:30 - 13:50
3
3
EMPROISTAS ­ HN
1
MARISTAS TOLUCA ­
2
2
SAN BENEDETTO DEL
3
EMPROISTAS ­ HN
4
2
SAN BENEDETTO DEL
4
ARQUIDIÓCESIS DE BOG
2
5
1
MARISTAS TOLUCA ­
2
SAN BENEDETTO DEL
1
1
BISTUM TRIER­ DE
6
EMPROISTAS ­ HN
4
ARQUIDIÓCESIS DE BOG
4
SAGRADA FAMILIA
13:30 - 13:50
3
3
SAN LUIGI-­ANSELMO
1
BISTUM TRIER­ DE
2
2
NEW CALEDONIA
3
SAN LUIGI-­ANSELMO
4
2
NEW CALEDONIA
4
SAGRADA FAMILIA
DIOCÈSE DE PONTOIS
3
DIOSCAISE DE BAYEU
5
1
BISTUM TRIER­ DE
2
NEW CALEDONIA
1
1
ST PATRICK CHURCH
4
GENCANA ­ EC
6
SAN LUIGI-­ANSELMO
4
SAGRADA FAMILIA
1
FONDACIO ­ FR
5
1
FONDACIO ­ FR
2
DIOCÈSE DE PONTOIS
14:00 - 14:20
4
2
DIOCÈSE DE PONTOIS
4
RC QUERÉTARO ­MX
15:00 - 15:20
6
3
DIOSCAISE DE BAYEU
4
RC QUERÉTARO ­MX
13:30 - 13:50
3
3
CARTAGO’S DIOCESE
1
ST PATRICK CHURCH
2
2
AREOPAG ­DE
3
CARTAGO’S DIOCESE
14:30 - 14:50
5
1
ST PATRICK CHURCH
2
AREOPAG ­DE
14:00 - 14:20
13:00 - 13:20
4
2
AREOPAG ­DE
4
GENCANA ­ EC
15:00 - 15:20
6
3
CARTAGO’S DIOCESE
4
GENCANA ­ EC
GROUP L FIELD 3B
12:30 - 12:50
1
1
FC RUHRPOTT DE
4
REGNUM CHRISTI UNI
15:00 - 15:20
3
DIOSCAISE DE BAYEU
12:30 - 12:50
14:30 - 14:50
14:00 - 14:20
13:00 - 13:20
2
15:00 - 15:20
3
3
3
14:30 - 14:50
GROUP K FIELD 3A
GROUP I FIELD 2A
12:30 - 12:50
4
RC QUERÉTARO ­MX
14:30 - 14:50
14:00 - 14:20
13:00 - 13:20
FONDACIO ­ FR
13:30 - 13:50
13:00 - 13:20
GROUP H FIELD 1B
12:30 - 12:50
1
15:00 - 15:20
3
DAY 1 - ROUND 2
13:30 - 13:50
3
3
SDB PLO TWARDOGÓ
1
FC RUHRPOTT DE
2
JÓVENES EN VICTORI
3
SDB PLO TWARDOGÓ
5
1
FC RUHRPOTT DE
2
JÓVENES EN VICTORI
14:00 - 14:20
13:00 - 13:20
2
14:30 - 14:50
4
2
JÓVENES EN VICTORI
4
REGNUM CHRISTI UNI
15:00 - 15:20
6
3
SDB PLO TWARDOGÓ
4
REGNUM CHRISTI UNI
DAY 2
GROUPS 24 TEAMS
ROUNDS 1 & 2
FINALS
YF - SPORT
DAY 2 - ROUND 3
14:00 - 19:50 WEDNESDAY 27 JULY 2016
ROUND 1 14:00 - 16:50
ROUND 2 17:10 - 18:40
ROUND 3 FINALS 18:50 - 19:50
6 GROUPS / 24 TEAMS
6 FIELDS (1A, 1B, 2A, 2B, 3A & 3B)
2 GROUPS / 6 TEAMS
2 FIELDS
1 GROUP FINALS / 6 TEAMS
1 FIELD
1st of Group A
GROUP 1
2nd of Group B
1st of Group C
2nd of Group D
18:50 - 19:10
1st of Group B
2nd of Group C
1st of Group D
1st of Group E
GROUP 3
2nd of Group F
1st of Group 1
GROUP I
1st of Group G
1st of Group 2
2nd of Group H
2nd of Group E
2nd of Group G
1st of Group H
GROUP II
1st of Group 5
2nd of Group J
1st of Group K
2nd of Group L
3rd of Group II
2nd of Group I
2nd of Group II
19:30 - 19:50
1st of Group 6
1st of Group I
GROUP 5
FINALS
1st PLACE
GROUP 4
1st of Group 4
1st of Group F
3rd of Group I
19:10 - 19:30
1st of Group 3
3rd PLACE
GROUP 2
5th PLACE
2nd of Group A
1st of Group I
1st of Group II
2nd of Group I
GROUP 6
1st of Group J
2nd of Group K
1st of Group L
NOTE POINTS BASED
WINNER OF EACH GROUP
FROM ROUND 1 WILL
MOVE TO ROUND 2.
“Winning means you’re willing to go longer, work harder and
give more than anyone else.” Vince Lombardi
YF - SPORT
STREETBALL
YF - SPORT
“Be champions in
sport, but above all,
champions in life.”
PROGRAMME SCHEDULE
WEDNESDAY 27 JULY
Check In
Streetball
Pope Francis
13:00
14:00 - 20:00
WEDNESDAY
27 JULY
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
CHECK IN 13:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
STREETBALL
14:00 - 20:00
19:00
20:00
21:00
MORE INFORMATION - TOURNAMENT START TIMES:
14:00
15:30
15:30
MEN aged 16 to 22 years (born 1994-2000)
MEN aged 23 to 35 years (born 1981-1993)
WOMEN aged 16 to 35 years (born 1981-2000)
YF - SPORT
BREAKDANCE
YF - SPORT
PROGRAMME SCHEDULE
WEDNESDAY 27 JULY
Check In13:00
Breakdance
14:00 - 20:00
WEDNESDAY
27 JULY
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
CHECK IN 13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
BREAKDANCE
14:00 - 20:00
St. John Paul II
“Every Christian is called
to become a strong athlete
of Christ that is, a faithful
and courageous witness to
his Gospel. But to succeed
in this, he must persevere in
prayer, be trained in virtue
and follow the divine Master
in everything.”
YOUTH FESTIVAL
YF+
YF
SPORTS
YF
Youth Festival Department
Local Organising Committee of
WYD Krakow 2016
ul. Kanonicza 18
31-002 Kraków
© Copyright
SDM 2016 Sp z o.o.
www.krakow2016.com
[email protected]

Similar documents

group i

group i IZABALGF ­ GUATEMALA

More information