registar privrednih društava

Comments

Transcription

registar privrednih društava
REGISTAR PRIVREDNIH DRUŠTAVA
Redni
broj
"AC" d.o.o. Visoko
Ciglanska br.8,
Visoko
Ul.Alaudina br.1,
Visoko
LICE KOJE ZASTUPA
PREDUZEĆE
Alabras Ahmed
Mohammed Juma,
direktor
Avdičević Almedina,
direktor
3.
"AD Graf" d.o.o. Visoko
Ul. Carica bb, Visoko
Džanko Ferid, direktor
4.
"ADEKOV" d.o.o. Visoko
Karačić Armin, direktor
5.
"ADO-TRANS" d.o.o. Visoko
6.
"AG PLUS" d.o.o. Visoko
NAZIV PREDUZEĆA
1.
"ABRAS COMPANY" d.o.o.
Visoko
2.
ADRESA
PREDUZEĆA
PRETEŽNA DJELATNOST
PREDUZEĆA
Nespecijalizirana trgovina na
veliko i malo
Tehničko ispitivanje i analiza
Frljak Muris, direktor
Šahinović Emin,
direktor
Štamparska djelatnost
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
Računovodstveni i
knjigovodstveni poslovi
Ajdin Dženan, direktor
Djelatnost drugih posrednika
u saobraćaju
Ajdin Zijad, direktor
Al Dosari Saad Henaif
Su, direktor
Ostala trgovina na veliko
Posredovanje u trgovini
nekretninama
7.
"AJDIN GROUP" d.o.o. Visoko
8.
"AJDIN-TRADE" d.o.o. Visoko
9.
"AL QATARIA" d.o.o. Visoko
Musala br.1, Visoko
Donje Moštre bb,
Visoko
Novobrdska br.21,
Visoko
Industrijska zona
Ozrakovići bb,
Visoko
Industrijska zona
Ozrakovići bb,
Visoko
Čekrekčije bb,
Visoko
10.
"AGRING-TRADE" d.o.o. Visoko
Naselje Prijeko, ul.
XII 15, Visoko
Fazlić Aida, direktor
Gajenje usjeva i uzgoj
životinja
11.
"AKTIV" d.o.o. Visoko
Donja Zimča br. 62,
Visoko
Goralija Dženan,
direktor
Ostala trgovina
12.
"AL-STEEL" d.o.o Visoko
Kadić Ragib, direktor
Posredovanje u trgovini
raznim proizvodima
13.
"ALIM" d.o.o. Visoko
Šahinović Alija,
direktor
Ostala trgovina
14.
"ALMO BAU" d.o.o. Visoko
Ozrakovići bb,
Visoko
Industrijska zonaOzrakovići bb,
Visoko
PC Vizija, ul. Alije
Izetbegovića bb,
Visoko
Muslić Almin, direktor
Ostali završni radovi
15.
"AM-COMPANY" d.o.o. Visoko
Zanatski centar
Sebilj II, Visoko
Halilović Muamer,
direktor
Posredovanje u trgovini
motornim vozilima
16.
"AMG" d.o.o. Visoko
Branilaca bb, Visoko
Mirzet Omanović,
direktor
Arhitektonske i inženjerinske
djelatnosti
17.
"AM Technology"d.o.o. Visoko
Ul.Hazima Dedića br. Omanović Nedim,
15 B, Visoko
direktor
Marketing, trgovina, turizam
i usluge
OPĆINA VISOKO
Page 1
REGISTAR PRIVREDNIH DRUŠTAVA
18.
"ANKOM" d.o.o. Visoko
19.
"ANTESIL" d.o.o. Visoko
20.
"ALBEX GROUP " d.o.o. Visoko
Ul.Kralja Tvrtka
br.62
Ulica Bakračeva
br.1, Visoko
Industrijska zona
Ozrakovići bb,
Visoko
21.
"ALBEX GROUP SIROVINAKOŽA-KRZNO" d.o.o. Visoko
Seoča bb, Visoko
22.
"AL MANARAH" d.o.o. Visoko
Uvorići bb, Visoko
23.
"ALMAR" d.o.o. Visoko
24.
"ALTRA TRADE" d.o.o. Visoko
Ul.Sarajevska bb,
Visoko
Ul.Muhameda
Hadžijahića br.34,
Visoko
25.
"APOTEKA AVICENA" d.o.o.
Visoko
26.
27.
Ohran Amra, direktor
Karamehić Zlatan,
direktor
Ostala trgovina
Trgovina na malo obućom i
proizvodima od kože
Grujić Milan, direktor
Špedicija i transport
Bojčić Rusmir, direktor
El Said Mahmoud
Albdelsamad
Mahmoud, direktor
Štavljanje i obrađivanje kože
Posredovanje u trgovini
nekretninama
Aličelebić Melika,
direktor
Trgovina motornim gorivima
Čulov Aida, direktor
Trgovina na veliko tekstilom
Gornje Topuzovo
polje br. 47, Visoko
Mujezin Akif, direktor
Apoteke
"APOTEKA NERA" d.o.o. Visoko
Ul.Branilaca bb,
Visoko
Omerbegović
Nermina, direktor
Apoteke
"ASC-AWUS" d.o.o. Visoko
Donja Zimča br. 10,
Visoko
Savić Đorđe, direktor
Održavanje i popravaka
motornih vozila
Proizvodnja betonske smjese
28.
"ASFALTPLANT" d.o.o. Visoko
Očazi bb, Visoko
Mušinbegović Himzo,
direktor
29.
"ASFALTGRADNJA" d.o.o.
Visoko
Očazi bb, Visoko
Softić Fuad, direktor
30.
"ASP FORETAGSFORMELDING"
d.o.o. Visoko
Donja Vratnica bb,
Visoko
Fazlić Alisa, direktor
Izgradnja objekata
niskogradnje
Trgovina na malo
namještajem, opremom za
rasvjetu i ostalim
proizvodima za kućanstvo u
specijaliziranim
prodavnicama
31.
"ATLAS-D" d.o.o. Visoko
Mokronoško polje
bb, Visoko
Dlakić Jasmin, direktor
Sakupljanje neopasnog
otpada
"AUTO PRIM" d.o.o. Visoko
Donja Zimča br.5,
Visoko
Zekić Srećko, direktor
Ostala trgovina
33.
"AUTO-REDD" d.o.o. Visoko
Muhašinovići bb,
Visoko
Knežević Dalibor,
direktor
Trgovina motornim vozilima
34.
"AUTO SERVIS - H.E." d.o.o.
Visoko
Ul.Bakračeva br.1,
Visoko
Efendira Hasan,
direktor
Održavanje i popravak
motornih vozila
32.
OPĆINA VISOKO
Page 2
REGISTAR PRIVREDNIH DRUŠTAVA
35.
"AUTOMATIC SERVIS" d.o.o.
Visoko
Industrijska zona
Ozrakovići bb,
Visoko
36.
"AUTO SHOP MUJIĆ" d.o.o.
Visoko
Donja Zimča bb,
Visoko
Mujić Muharem,
direktor
Trgovina dijelovima i
priborom za vozila na veliko
Ul.Gornje Rosulje
br.86, Visoko
Karavdić Mustafa,
direktor
Djelatnost škola za vozače
38.
"AUTO ŠKOLA KARAVDIĆ"
d.o.o. Visoko
"AUTO ŠKOLA UNA" d.o.o.
Društvo za usluge, unutrašnju i
spoljnu trgovinu, Visoko
Mule Hodžića bb,
Visoko
Čavkić Amira, direktor
Djelatnost škola za vozače
39.
"AUTO ŠKOLA SEDMICA" d.o.o.
Visoko
Šabanović Edin,
direktor
Djelatnost škola za vozače
"A&BONUS" d.o.o. Visoko
"A&M Technology" d.o.o.
Visoko
Ul. Branilaca bb,
Visoko
"Stare ciglane" bb,
Visoko
Ul.Hazima Dedića
br.15 B, Visoko
"AQUAR" d.o.o. Visoko
Donja Zimča br.2,
Visoko
Kučanin Kemal,
direktor
Ostala trgovina na veliko
43.
"BALTIC GROUP" d.o.o. Visoko
Ul.Sarajevska bb,
Visoko
Lemeš Mevlana,
direktor
Trgovina na veliko metalima
i rudama metala
44.
"B.B.B." d.o.o Visoko Exportimport, Visoko
Ul. Sarajevska bb,
Visoko
Vražo Vedad, direktor
Drvna industrija
45.
"BEJTKOV" d.o.o. Visoko
Zanatski centar
Sebilj bb, Visoko
Handžić Nedžad,
direktor
Ostala trgovina na veliko
46.
"BAUART" d.o.o. Visoko
Ul.Osma bb, Visoko
Alibegović Husein,
direktor
Arhitektonske i inženjerinske
djelatnosti
47.
"BAZAR" d.o.o. Visoko
Gornje Rosulje br.
59, Visoko
Džafić Afan, direktor
Ostala trgovina na veliko
48.
"BATO" d.o.o. Visoko
Donja Zimča br. 12,
Visoko
Stanković Dražen,
direktor
Iznajmljivanje i davanje u
zakup opreme
"BAAS-AUTO" d.o.o. Visoko
Uvorići bb, Visoko
Smailbegović Belma,
direktor
Trgovina motornim vozilima
na malo
50.
"BAŠA TRANS" d.o.o. Visoko
Muhašinovići bb,
Visoko
Bašić Adnan, direktor
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
51.
"B.E.S.A." d.o.o. Visoko
Ozrakovići bb,
Visoko
Bečar Amna, direktor
"BEGANOVIĆ" d.o.o. Visoko
"BEMEX-COMMERCE"d.o.o.
Visoko
Ulica Čaršijska bb,
Beganović Samir,
Visoko
direktor
Zanatski centar
Sebilj II br.40, Visoko Bečić Esad, direktor
37.
40.
41.
42.
49.
52.
53.
OPĆINA VISOKO
Čakić Šukrija, direktor
Ostala trgovina na malo
izvan prodavnica, štandova i
tržnica
Breščić Azra, direktor
Tehničko ispitivanje i analiza
Trgovina na malo
Muslija Admir, direktor kancelarijskom opremom
Proizvodnja kožne odjeće
Ostala trgovina na malo
novom robom u
specijaliziranim
prodavnicama
Ostala trgovina na malo
Page 3
REGISTAR PRIVREDNIH DRUŠTAVA
54.
Čekrekčije bb,
Visoko
Čalik Kustura Sabina,
direktor
Saša Lončar, direktor
Gulaš Bošnjak Anđela,
direktor
Mješovita poljoprivredna
proizvodnja
Trgovina na veliko dijelovima
i priborom za motorna vozila
Djelatnost kockanja i
klađenja
55.
"BEREKET" d.o.o. Visoko
"BH MASTER COMPANY" d.o.o.
Visoko
56.
"BH PLAY" d.o.o. Visoko
Ul. Prijeko bb Visoko
Ul.Alije Izetbegovića
br.1, Visoko
57.
"B.M. PAC" d.o.o. Visoko
Okolišće bb, Visoko
Omanović Edin,
direktor
58.
"BERHAM-IMPORT d.o.o.
Visoko
Kralja Tvrtka bb,
Visoko
Berhamović
Smail,direktor
59.
"BERLIJETA" d.o.o. Visoko
Arnautovićko polje
bb, Visoko
Ganić Muamer,
direktor
Usluge pripreme za štampu
Trgovina na malo mesom i
mesnim proizvodima u
specijaliziranim
prodavnicama
Trgovina na malo dijelovima
i priborima za motorna
vozila
60.
"BEŠLIĆ" d.o.o. Visoko
Seoča bb, Visoko
Bešlić Sead, direktor
Proizvodnja i konzerviranje
mesa
61.
"BH MASTER COMPANY" d.o.o.
Visoko
Ul. Prijeko bb,
Visoko
Saša Lončar, direktor
Trgovina na veliko dijelovima
i priborom za motorna vozila
Hodžić Midhat,
direktor
Knezović Jasmina,
direktor
Trgovina na veliko
računarima
62.
"BETA-COMM" d.o.o. Visoko
63.
"BTS" d.o.o. Visoko
Ul. IV br.12, Visoko
Ul. Bakračeva br.1,
Visoko
64.
"BROVIS" d.d. Visoko
Dobrinje bb, Visoko
Kurgaš Refik, prokurist
Proizvodnja gotove hrane za
životinje
"BUKO-VOD" d.o.o. Visoko
"BIOS" OPŠTA ZADRUGA
VISOKO, p.o. Visoko
Gornje Rosulje br.
104, Visoko
Gornja Vratnica bb,
Visoko
Buko Mensud,
direktor
Uvođenje instalacija
vodovoda i kanalizacije
Kadrić Elvira, direktor
Gajenje usjeva i rasada
67.
"CHACLATE" d.o.o. Visoko
Ul.Hazima Dedića
br.15, Visoko
Muslija Adnan,
direktor
Računarska oprema
68.
"CAMASTRA" d.o.o. Visoko
69.
"CAPIS" d.o.o. Visoko
70.
"CB THERESA" d.o.o. Visoko
71.
"CITARPRODUKT" d.o.o.
Visoko
72.
"C PORT" d.o.o Visoko
65.
66.
OPĆINA VISOKO
Podvisoki br.84,
Visoko
Hadžijina voda
br.41, Visoko
Ul.Kakanjska br.8,
Visoko
Zanatski centar
Sebilj I , Visoko
Ul.Branilaca bb,
Visoko
Cama Hasib, direktor
Zilić Enis, direktor
Nguyen Đinh Nam,
direktor
Cestovni prevoz robe
Trgovina na veliko obućom
Knjigovodstveni i
računovodstveni poslovi
Ostala trgovina
Halilović Sead, direktor
Trgovina na veliko dijelovima
i priborom za motorna vozila
Sirčo Nedžad, direktor
Ostala trgovina na veliko
Page 4
REGISTAR PRIVREDNIH DRUŠTAVA
Hodžić Fuad, direktor
Prozvodnja opreme za
upravljanje industrijskim
procesima
B.Mahala bb
Mušinbegović
Mirsad,direktor
Hadžić Dževad,
direktor
Prerada mesa
Trgovina na veliko ostacima i
otpadima
Ul.Sarajevska bb,
Visoko
Dizdar Emir, direktor
73.
"CODE SYSTEM" d.o.o. Visoko
Kovačica br.8,
Visoko
74.
COMPANY "JUSUF-BEJ" d.o.o.
Visoko
Ul. Prijeko bb,
Visoko
75.
"CONVERZION" d.o.o. Visoko
76.
"COOL" d.o.o. Visoko
77.
"COMTEX" d.o.o. Visoko
78.
"COPIA" d.o.o. Visoko
79.
"ČELIK-PROMET" d.o.o. Visoko
"DARIO INŽENJERING" d.o.o.
Visoko
Ul.VIII br. 16, Visoko
Ul.Muhameda
Handžića br.8,
Visoko
Softić Dubravka,
direktor
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
Posredovanje u trgovini
tekstilom, odjećom, krznom,
obućom i kožnim
proizvodima
Čehajić Aida,direktor
Jašarević Vahid,
direktor
Ostala trgovina na veliko
Reciklaža posebno
izdvojenih materijala
Pekić Dario, direktor
Hamzanija Džeraldina,
direktor
Trgovina i ugostiteljstvo
Trgovina na malo
kancelarijskom opremom
"DHC" d.o.o. Visoko
Dolipolje bb, Visoko
Ul. Musala br.1,
Visoko
Ul.Hazima Dedića
br.4, Visoko
82.
"DENIM Company" d.o.o.
Visoko
Aleja Šehida Resula
bb, Visoko
Dedić Denim, direktor
Trgovina na malo
83.
"DENI-PROMET" d.o.o. Visoko
Zanatski centar
Sebilj II bb, Visoko
Mustafić Edin, direktor
84.
"DERMATEX" d.o.o. Visoko
Carica bb, Visoko
Konjo Zajko, direktor
Uslužna djelatnost
Ostala trgovina na malo
izvan prodavnica, štandova i
tržnica
85.
"DEEP REKLAME" d.o.o.
Visoko
Čekrekčije bb,
Visoko
Herić Tatjana, direktor
Štamparska djelatnost
86.
"DEL- CO" d.o.o. Visoko
Delahmetović Omer,
direktor
87.
"DOKSO" d.o.o. Visoko
" D&U COMPANY" d.o.o
Visoko
Ul.Sarajevska bb,
Visoko
Ul.Donje Moštre bb,
Visoko
Ul.Mule Hodžića bb,
Visoko
Održavanje i popravka
motornih vozila
Trgovina na malo motornim
gorivom
Muhašinovići bb,
Visoko
Dr.Džananovića bb,
Visoko
Podvisoki br.12,
Visoko
Ferhatović Dženita,
direktor
Bešlić Mensur,
direktor
Džakovac Abdulah,
direktor
80.
81.
88.
89.
90.
"Đ.S.-KOMERC" d.o.o. Visoko
"DŽE-KA GRADNJA" d.o.o
Visoko
91.
"DŽAKOVAC" d.o.o. Visoko
OPĆINA VISOKO
Dokso Bahra, direktor
Aličelebić Harun,
direktor
Serijska proizvodnja obuće
Trgovina na veliko ostacima i
otpadima
Ostali završni radovi u
građevinarstvu
Poljoprivredne apoteke
Page 5
REGISTAR PRIVREDNIH DRUŠTAVA
92.
"DŽAKOVAC" Export-import
d.o.o. Visoko
Mulići br. 47, Visoko
Džakovac Dževad,
direktor
Donja Zimča bb,
Visoko
Džoja Vjekoslav,
direktor
Ostala trgovina na veliko
Bošnjaković Miloš,
direktor
Knjigovodstveni i
računovodstveni poslovi
Djelatnosti kopova, šljunka i
pijeska, vađenje gline i
kaolina
Habeš Almina, direktor
Mašinska obrada metala
Heco Anes, direktor
Begović Edib, direktor
Ostali završni radovi
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
Ul. Mule Hodžića bb,
Visoko
Džafić Edis, direktor
Knjigovodstveni i
računovodstveni poslovi
"EKO EM" d.o.o. Visoko
Carica br.41, Visoko
Memić Evelina,
direktor
Trgovina na veliko ostacima i
otpacima
100.
"EKO-PANDA" d.o.o. Visoko
Ul. Čajangradska bb,
Visoko
Ihtijarević Suad,
direktor
Reciklaža izdvojenih metala
101.
"EKO PRIMA" d.o.o. Visoko
Poriječani bb, Visoko Akova Kemal, direktor
Uzgoj peradi
"EKOSIROVINA" d.o.o. Visoko
Ul. Donje Rosulje br.
9. Visoko
Husić Mersad, direktor
Reciklaža metalnih ostataka
Varoška br.5, Visoko
Mahmutefendić Indira,
direktor
Trgovina na veliko čvrstim i
tečnim gorivima
Koljenović Enida,
direktor
Mahmutović Hajrudin,
direktor
Mašinska obrada metala
Trgovina na malo
mješovitom robom
Zerdo Admir, direktor
Džakovac Emsad,
direktor
Hadžiomerović Asim,
direktor
Softić Mensud,
direktor
93.
"DŽOJA " d.o.o. Visoko
94.
"EASTERN MINNING" d.o.o.
Visoko
95.
"ED.EN" d.o.o. Visoko
96.
"EDIL DUE" d.o.o. Visoko
97.
"EHB" d.o.o. Visoko
Dobrinje br. 129,
Visoko
Prijeko br.11/1,
Visoko
Ul.Skopljaka br.42,
Visoko
98.
"E-KONTO" d.o.o. Visoko
99.
102.
103.
"ELBA TRADE" d.o.o Visoko
Ul.Musala br.1,
Visoko
104.
"EL-EN TRADE" d.o.o. Visoko
105.
"ELEDAM" d.o.o. Visoko
Dobrinje br. 130,
Visoko
Naselje Luke br.C-4,
Visoko
106.
"EMANDŽAN" d.o.o. Visoko
Ginje br. 69, Visoko
107.
"EMERŠEEN" d.o.o. Visoko
108.
"EMEA" d.o.o. Visoko
109.
"EMESE" d.o.o. Visoko
110.
"EMINA" d.o.o. Visoko
Mulići br.71, Visoko
Ozrakovići bb,
Visoko
Ozrakovići br.47,
Visoko
Buzić Mahala br.41,
Visoko
111.
"EMKA MATIK" d.o.o. Visoko
OPĆINA VISOKO
Prijeko bb, Visoko
Šabić Sead, direktor
Mataradžija Jaser,
direktor
Uzgoj peradi
Ostala trgovina na veliko
Trgovina na malo motornim
gorivima i mazivima
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
Postavljanje cijevnih
instalacija
Proizvodnja uređaja za
distribuciju i kontrolu
električne energije
Page 6
REGISTAR PRIVREDNIH DRUŠTAVA
112.
"ENERGY COMMERCE
CONSULTING" d.o.o. Visoko
Ul.Kakanjska br.1,
Visoko
113.
"ENEM" d.o.o. Visoko
Mulići br. 8, Visoko
114.
"ENO" d.o.o. Visoko
115.
"ENKO TRANS" d.o.o. Visoko
116.
"ETIHAD NEKRETNINE"
Bešlagića br. 1,
Visoko
Donje Moštre br.3,
Visoko
Gazi Husrevbegova
br.1, Visoko
117.
"EURO-ORKA" d.o.o. Visoko
Bradve bb, Visoko
118.
"EX-PROM-RUDAR" d.o.o.
Visoko
Čajengradska bb,
Visoko
119.
EXPORT-IMPORT "SMAJIĆ
DRVO" d.o.o. Visoko
120.
"FA CAI" d.o.o. Visoko
Podgorani bb,
Visoko
Ul.Čaršijska bb,
Visoko
121.
"FAN COMERCE" d.o.o. Visoko
122.
"FAST-FOOD-IHTIJAREVIĆ"
d.o.o. Visoko
123.
"FEM" d.o.o. Visoko
124.
125.
"FELICIANO" d.o.o. Visoko
"FEJZAGIĆ-TRANSPORT" d.o.o.
Visoko
126.
"FENIX ALLIANCE" d.o.o.
Visoko
127.
Skopljak Belma,
direktor
Muzaferija Elvedin,
direktor
Uslužne djelatnosti
Popravka ostalih električnih
aparata
Dokso Semir, direktor
Trgovina na malo
namještajem
Trgovina na malo metalnom
robom i bojama
Posredovanje u trgovini
nekretninama
Ameti Adem, direktor
Uzgoj voća
Bilal Amina, direktor
Trgovina na veliko
mašinama
Smajić Senada,
direktor
Trgovina na malo
Xion Gling Jin, direktor
Trgovina na malo
Ul. Branilaca br. 49,
Visoko
Frljak Nihad, direktor
Ostala trgovina na veliko
Ul. Čaršijska bb,
Visoko
Ihtijarević Amira,
direktor
Ugostiteljstvo
Čekrekčije bb,
Visoko
Ul. Donja Zimča br.
57, Visoko
Buzić Mahala br. 37,
Visoko
Halilbegović Emina,
direktor
Džafić Benjamin,
direktor
Ul. Kadije Uvejsa bb,
Visoko
Ul.Tabhanska bb,
Visoko
Trgovina na veliko metalima
Lemeš Mirnes, direktor i metalnim rudama
Ferzan Mustafa,
direktor
Ostale uslužne djelatnosti
Ul.Alije Izetbegovića
br.1, Visoko
Odobašić Dženan,
direktor
Istraživanje tržišta
Ković Enver, direktor
Dervišbegović
Sabijeta, direktor
Fejzagić Aid, direktor
Nespecijalizirana trgovina na
veliko
Trgovina na veliko
građevinskim materijalom
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
128.
"FERBAJ" d.o.o. Visoko
"FIBRAN NORD" d.o.o. NOVO
MJESTO PREDSTAVNIŠTVO ZA
BH VISOKO
129.
"FIRING" d.o.o.
Ozrakovići bb,
Visoko
Smajlović Nedžad,
direktor
Proizvodnja ostalih mašina
opšte namjene
130.
"FINEKS" d.o.o. Visoko
Čajengradska bb,
Visoko
Isić Mufid, direktor
Nespecijalizovana trgovina
na veliko hranom i pićem
OPĆINA VISOKO
Page 7
REGISTAR PRIVREDNIH DRUŠTAVA
131.
Mustafić Mirha,
direktor
Računovodstveni i
knjigovodstveni poslovi
Edin Zukan, direktor
Poljoprivredna proizvodnja
Trgovina kozmetikom,
odjećom i kožnim
proizvodima
132.
"FIRST" d.o.o. Visoko
"FRUTTI - FUNGHI" d.o.o.
Visoko
Naselje Luke c2/12
Podvinci br.37,
Visoko
133.
"FONTANA" d.o.o. Visoko
Ul.Kralja Tvrtka br.
27, Visoko
Ihtijarević Kenan,
direktor
134.
"FORMEA" d.o.o. Visoko
Džafić Muhamed,
direktor
135.
"FORTEGLAS" d.o.o. Visoko
Ul.Tabhanska br.3,
Visoko
Ul. Čabaravdića br.
24, Visoko
136.
"F&M" d.o.o. Visoko
Krivdić Samir , direktor
137.
"GAS & METAL"d.o.o. Visoko
138.
"GASTROAS" d.o.o. Visoko
Musala 21
Ozrakovići bb,
Visoko
Industrijska zona
Ozrakovići bb,
Visoko
139.
"GAMA RDV" d.o.o. Visoko
140.
"GAMON" d.o.o. Visoko
Ozrakovići bb,
Visoko
Ul.Kralja Tvrtka br.
25, Visoko
Šečerović Jasmin,
direktor
Hasagić Zemira,
direktor
141.
"GARO COMPANY" d.o.o.
Visoko
Muhašinovići br. 1,
Visoko
Sejdić Osman, direktor
Ostala trgovina na veliko
Društvo za transport,
trgovinu i otkup sekundarnih
sirovina
Kozlić Zlatan, direktor
Čenanović Mirsada,
direktor
Pomoćne djelatnosti za
osiguranje
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
Silajdžić Sanel, direktor
Turizam
Limo Sabrija, direktor
Ostala trgovina na veliko
Ul. Branilaca br. 1/IV
, Visoko
Hadžiomerović Mahir,
direktor
Usluge u oblasti
visokogradnje
Donje Rosulje bb,
Visoko
Ul. Dr. Džananovića
14/1
Ul. Gornje Rosulje
br.61, Visoko
Ul. Alije Izetbegovića
br. 55, Visoko
Alihodžić Refik,
direktor
Berina Čabaravdić,
direktor
142.
"GAZELA" d.o.o. Visoko
143.
"GEOTECH" d.o.o, Visoko
144.
"GEOVIVA" d.o.o. Visoko
" GLOBAL-TRADE" d.o.o.
Visoko
145.
146.
148.
"GPB HOLDING" d.o.o. Visoko
"GRAVIS" d.o.o. Društvo za
građevinarstvo, trgovinu i
usluge, Visoko
"GOBLEN-COMERC" d.o.o.
Visoko
149.
"GOLDEN WOOD" d.o.o. Visoko
150.
"GP ZVIJEZDA" d.o.o. Visoko
147.
OPĆINA VISOKO
Ul. Jevrejska br. 4,
Visoko
Ul. Visočkih brigada
br.54, Visoko
Zanatski centar
Sebilj bb, Visoko
Ul.Pertac br.3
Visoko
Fejzić Faruk, direktor
Hećo Sabina, direktor
Ajdin Sead, direktor
Begić Edin, direktor
Alijagić Harun, direktor
Trgovina na malo
kancelarijskom opremom
Proizvodnja građevinske
stolarije i elemenata
Ugostiteljska djelatnost
Postavljanje cijevnih
instalacija
Trgovina na malo
Trgovina na veliko dijelovima
i priborima za motorna
vozila
Ostali završni radovi
Trgovina na malo tepisima
Posredovanje u trgovini
Ostali završni radovi u
građevinarstvu
Page 8
REGISTAR PRIVREDNIH DRUŠTAVA
151.
"HADŽO TRANS" d.o.o. Visoko
Kološići bb, Visoko
Bešić Mersid, direktor
Trgovina na veliko čvrstim i
gasovitim gorivima
Očuz Hamza, direktor
Trgovina na malo motornim
gorivom
152.
"HAMSEL" d.o.o. Visoko
Uvorići bb, Visoko
153.
"HARA" d.o.o. Visoko
Gračanica bb, Visoko Hasić Arif, direktor
Proizvodnja rezane građe
154.
"HASSUL" d.o.o
Ozrakovići bb,
Visoko
Uzunalić Adnela,
direktor
Računovodstveni i
knjigovodstveni poslovi
155.
"H-AKI" d.o.o. Visoko
Ul.Mule Hodžića bb,
Visoko
Todić Imer, direktor
Ostala trgovina na malo
156.
"HEBAS" d.o.o. Visoko
Ul.Pinjagića br.20,
Visoko
Hadžiomerović Asim,
direktor
Trgovina na veliko
157.
"HERBAL ESTATE" d.o.o. Visoko
158.
"HERBAMED" d.o.o. Visoko
Stari zanatski centar
Sebilj br. 24, Visoko
Ul.Bakračeva br.1,
Visoko
159.
"HIDES & SKINS" d.o.o. Visoko
Tabhanska bb,
Visoko
Nazifović Belmin,
direktor
Trgovina na veliko
Trgovina na veliko kafom i
čajevima
Trgovina na malo obućom i
proizvodima od kože i ostala
trgovina na malo
160.
"HIME" d.o.o. Visoko
Hlapčevići br.4,
Visoko
Mušinbegović
Begzada, direktor
Djelatnost drugih posrednika
u saobraćaju
161.
"HMM GRADNJA" d.o.o. Visoko
Donje Moštre bb,
Visoko
Hašimović Mirzeta,
direktor
Ostali završni radovi
162.
"HONI" d.o.o. Visoko
Donje Moštre br.5,
Visoko
Alibegović Nihad,
direktor
Poslovni i menadžment
konsalting
163.
"HOTEL DŽALE" d.o.o. Visoko
Muhašinovići bb,
Visoko
Sejdić Tamama,
direktor
Ugostiteljstvo i turizam
"HUESA" d.o.o. Visoko
Ul.Kakanjska br.8,
Visoko
Grantcharova Silvana
Vassileva, direktor
Konsalting i usluge
Proizvodnja opeke, crijepa
164.
Softić Admer, direktor
Hasečić Adis, direktor
165.
"IGM" d.o.o. Visoko
Ciglanska bb, Visoko
Uzunalić Mustafa,
direktor
166.
"IHTEX" d.o.o. Visoko
Ul. Kralja Tvrtka br.
34, Visoko
Ihtijarević Mirsad,
direktor
Trgovina na malo tekstilom
167.
"IHTIJAREVIĆ-EXPORT IMPORT"
d.o.o. Visoko
Ul. Musala br. 2,
Visoko
Ihtijarević Mensur,
Visoko
Trgovina na veliko tekstilom
Hlapčevići bb,
Visoko
Ulica Čajengradska
bb, Visoko
Uzunović Muhamed,
direktor
Kenan Novokmet,
direktor
Štamparska djelatnost
Trgovina na veliko hemijskim
proizvodima
168.
"INDACO" d.o.o Visoko
169.
"INTERACT" d.o.o. Visoko
OPĆINA VISOKO
Page 9
REGISTAR PRIVREDNIH DRUŠTAVA
170.
"INTEGRA-KOMERC"
d.o.o.Visoko
Topuzovo polje bb,
Visoko
Čolaković Amra,
direktor
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
171.
"INTERDEKOR" d.o.o. Visoko
Ozrakovići bb,
Visoko
Sinanagić Muhamed,
direktor
Ostala trgovina na veliko
"INTERCOMP" d.o.o. Visoko
Ul. Donje Rosulje br.
19/1, Visoko
Mustagrudić Dževdet,
direktor
Ostala trgovina na veliko
Paljike, Ravne br.28
Veliko Čajno bb,
Visoko
Maurovići bb,
Visoko
Džuđo Mahir, direktor
Mrkalić Amela,
direktor
Išerić Elvir, direktor
Gil Emery Glenn
Stewart, direktor
Nespecijalizirana trgovina na
veliko
Kupovina i prodaja vlastitih
nekretnina
Sječa drva
(iskorištavanje šuma)
Pogrebne i srodne
djelatnosti
Trgovina na veliko
sanitarnom opremom
Džafić Haris, direktor
Uzgoj peradi
172.
174.
"INTER COSMETIC" d.o.o.
Visoko
"INTERINVEST KB" d.o.o.
Visoko
175.
"INO REZ" d.o.o. Visoko
176.
"ISMO" d.o.o. Visoko
177.
"ITS" d.o.o. Visoko
178.
"JABEL" d.o.o. Visoko
Mulići bb, Visoko
Ul. Mule Hodžića bb,
Visoko
Stuparići br.42,
Visoko
179.
"J.S.T." d.o.o. DRUŠTVO ZA
TRGOVINU I PROMET VISOKO
Ul.Kralja Tvrtka
br.53, Visoko
direktor
Ostala trgovina na veliko
"J.u.A. Friscehis" d.o.o. Visoko
Ozrakovići bb,
Visoko
Crnišanin Alvira,
direktor
Trgovina na veliko
Kaplan
Almedin,direktor
Kokoruš Slobodan,
direktor
Abdul Aziz Khalid S
Alhoways, direktor
173.
180.
Rizvić Haris, direktor
182.
"KAPLAN PRODUKT" d.o.o.
Visoko
"KERAMIKA-BOBO" d.o.o.
Visoko
183.
"KHALID" d.o.o. Visoko
Smršnica bb, Visoko
Muhašinovići bb,
Visoko
Ul. Skopljaka bb,
Visoko
184.
185.
"KM TRADE" d.o.o. Visoko
"KKM COMMERCE" d.o.o
Visoko
Čaršijska bb, Visoko
Ul.Tabhanska bb,
Visoko
Mašić Nihad, direktor
Mešinović Emina,
direktor
Mesna industrija
Trgovina na veliko
sanitarnom opremom
Posredovanje u trgovini
nekretninama
Trgovina na malo sportskom
opremom
Trgovina na malo metalnom
robom
186.
"KING" d.o.o. Visoko
Loznik br. 85, Visoko
Pulić Bahrudin,
direktor
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
187.
"KOKOS-EXPORT IMPORT"
d.o.o. Visoko
Uvorići bb, Visoko
Mehmedagić Sanida,
direktor
Proizvodnja ostalih
prehrambenih proizvoda
188.
"KOSBIH-CZ" d.o.o. Visoko
Ul.Sarajevska bb,
Visoko
Čolaković Lejla,
direktor
Trgovina na veliko ostalih
proizvoda za domaćinstvo
189.
"KOMOCHEM" d.o.o. Visoko
Donja Zimča br.68,
Visoko
Odobašić Kenan,
direktor
Proizvodnja boja, ljepila i
fasada
181.
OPĆINA VISOKO
Page 10
REGISTAR PRIVREDNIH DRUŠTAVA
190.
"KOVO COMERC" d.o.o.
Visoko
191.
"KTK" d.o.o. Visoko
Ozrakovići bb,
Visoko
Ul. Prijeko br. 1,
Visoko
Kovo Zekerijah,
direktor
Bilalović Senad,
direktor
Kunić
Mehmed,direktor
Kadić Nermana,
direktor
Proizvodnja kožne odjeće
Proizvodnja proizvoda od
krzna
Lemeš Rasim, direktor
Proizvodnja kofera,torbi i
sličnih proizvoda
Lemeš Eldina, direktor
Trgovina na malo knjigama i
pisaćim materijalom
Lihovac Belma,
direktor
Ostala trgovina na veliko
Kapo Admir, direktor
Proizvodnja rezervnih
mašinskih dijelova
Zerdo Samir, direktor
Proizvodnja metalne
konstrukcije
Trgovina na veliko čvrstim i
tečnim gorivima
192.
"KUNA" d.o.o. Visoko
193.
"LA-VIE" d.o.o. Visoko
Ozrakovići bb,
Visoko
Donja Zimča bb,
Visoko
194.
"LEDER COMMERCE" d.o.o.
Visoko
Tramošnjik bb,
Visoko
195.
"LEPROM" d.o.o. Visoko
196.
"LIBRA" d.o.o. Visoko
Uvorići br. 5. Visoko
Ul.Mladih
muslimana br.15,
Visoko
197.
"LIVNICA" d.d. Visoko
198.
"LIV-S" d.o.o. Visoko
Arnautovići bb,
Visoko
Zanatski centar
Sebilj 2, poslovni
prostor A 44, Visoko
199.
"LM-GAS" d.o.o. Visoko
Zanatski centar,
Visoko
Slinić Mahir, direktor
200.
"LUBCON" d.o.o. Visoko
Naselje Luke bb,
Visoko
Slipčević Suad,
direktor
201.
"LUXLED" d.o.o. Visoko
Uvorići bb, Visoko
Očuz Dženita, direktor
202.
"MAHIR" d.o.o. Visoko
203.
"MAGAZIN PLUS" Visoko
Uvorići br. 25,
Visoko
Ul.Donje Rosulje
br.59, Visoko
Očuz Mahir, direktor
Midhat Hajdarević,
direktor
204.
"MACK STORE" d.o.o. Visoko
Ul. Kakanjska br. 8.
Visoko
Bećković Ajla, direktor
205.
"MAK" d.o.o. Visoko
Čekrekčije bb,
Visoko
206.
"MAKE" d.o.o. Visoko
207.
"MAKSI" d.o.o. Visoko
OPĆINA VISOKO
Ul. VIII br.6, Visoko
Vratnički han bb,
Visoko
Devović Sabahudin,
direktor
Čosović Malik,
direktor
Mostić Admin, direktor
Ostala trgovina na veliko
Serijska proizvodnja obuće
Ostala trgovina
Trgovina na veliko
elektroničkim i
telekomunikacijskim
dijelovima i opremom
Nespecijalizovana trgovina
na veliko
RTV djelatnost
Trgovina rezervnim
dijelovima i bojama
Uslužna djelatnost
Trgovina na veliko tekstilom
Proizvodnja obuće
Page 11
REGISTAR PRIVREDNIH DRUŠTAVA
208.
"MALA GROUP" d.o.o. Visoko
Ul.Hazima Dedića
br.5, Visoko
Semić Medina,
direktor
Ugostiteljstvo
209.
"MARTINI" d.o.o. Visoko
Goruša bb, Visoko
Mehić Halim, direktor
Ostale uslužne djelatnosti u
vezi sa računovodstvom
210.
"MAHAMERU CONSULTANCY"
d.o.o. Visoko
Zanatski centar bb,
Visoko
Kalota Selma,direktor
Efendira Adna,
direktor
Trgovina na malo metalnom
robom, bojama i staklom u
specijaliziranim
prodavnicama
Ismić Salko, direktor
Ostala trgovina na veliko
Efendira Adna,
direktor
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
Ul.Branilaca Bosne
br.4, Visoko
Efendira Enes, direktor
Trgovina na malo metalnom
robom
Hlapčevići bb,
Visoko
Arnautovići bb,
Visoko
Ul.Sarajevska bb,
Visoko
Čizmić Kenan, direktor
Koljenović Zijad,
direktor
Akšamović Melisa,
direktor
Ul. Gornje Rosulje
bb, Visoko
211.
"MEGA-EM" d.o.o.
212.
"MEGA SIGN" d.o.o.
213.
"MEGA-TRANS" d.o.o. Visoko
Ozrakovići bb,
Visoko
Industrijska zonaOzrakovići bb,
Visoko
214.
"MEGA HOUSE" d.o.o. Visoko
215.
"MEKAM" d.o.o. Visoko
216.
"MEKOM" d.o.o. Visoko
"MELK TRANSPORT
SOLUTIONS" d.o.o. Visoko
217.
218.
Visoko
219.
"MELIK -group" d.o.o. Visoko
"MEN-PRODUKT" d.o.o.
Visoko
220.
"MERSIHA" d.o.o. Visoko
221.
"MESIJUM" d.o.o. Visoko
222.
223.
"METALIK" d.o.o. Visoko
"METAL-AS" d.o.o. Visoko
224.
"METAL-INOX" d.o.o. Visoko
225.
"MILANO" d.o.o. Visoko
"MIS-AG EXPORT-IMPORT"
d.o.o. Visoko
226.
OPĆINA VISOKO
Istraživanje tržišta
Moštre br. 23,
Visoko
Proizvodnja proizvoda od
mesa i mesa peradi
Trgovina na veliko tekstilom
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
Halilović Mevlida,
direktor
Šabanović Nijaz,
Poriječani bb, Visoko direktor
Trgovina na veliko kafom i
čajevima
Trgovina na malo
mješovitom robom
Buzić Mahala br. 24,
Visoko
Ul. Dr. Džananovića
br. 6. Visoko
Kovačević Mersiha,
direktor
Hadžiibrahimović
Faketa, direktor
Ostala trgovina
Trgovina na malo novinama i
papirnom robom
Lemeš Namik, direktor
Bukurević Seid,
direktor
Trgovina na malo električnim
aparatima
Proizvodnja radijatora i
kotlova
Ul.Kakanjska br.24,
Visoko
Ul. Kakanjska br. 4,
Visoko
Kadije Uvejsa bb
Ul.Gornje Rosulje
br.110, Visoko
Ul. Podvisoki 23,
Visoko
Agić Kenan, direktor
Nalčo Mugdim,
direktor
Kovanje metala
Pajt Šaban, direktor
Ostala trgovina
Ostala trgovina na malo
Page 12
REGISTAR PRIVREDNIH DRUŠTAVA
227.
"MIKI-PROM" d.o.o. Visoko
228.
"MIRABEL" d.o.o. Visoko
Muhašinovići bb,
Visoko
Muhašinovići bb,
Visoko
"MIREL" d.o.o. Visoko
Ul.Zenička br.17,
Visoko
230.
"MITRANS" d.o.o. Visoko
Kovačica br.1,
Visoko
Medić Vasvija, direktor
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
231.
"MOBI" d.o.o. Visoko
Arnautovićko polje
bb, Visoko
Ganić Muamer,
direktor
Trgovina motornim vozilima
na malo
232.
"MODNA KUĆA ELEGANS"
d.o.o. Visoko
Ul.Dr.Džananovića
bb, Visoko
Avdić Jasmin, direktor
233.
"MOOCA COMMERC" d.o.o.
Ul. Branilaca br. 20,
Visoko
Hurem Senad, direktor
Ostala trgovina
Ostala trgovina na malo u
nespecijaliziranim
prodavnicama
234.
"MUALVIS" d.o.o. Visoko
Ul. Ibrahima Hodžića
br. 2, Visoko
Alijagić Nedim,
direktor
Trgovina i usluge
235.
"MUSALA INŽENJERING" d.o.o.
Visoko
Ul. Musala bb,
Visoko
Purišević Hasan,
direktor
Arhitektonske djelatnosti
236.
"MUŠINBEGOVIĆ" d.o.o.
Visoko
Muhašinovići bb,
Visoko
Mušinbegović Zijad,
direktor
237.
"MUŠINBEGOVIĆ GRADNJA"
d.o.o. Visoko
Muhašinovići bb,
Visoko
Mušinbegović Irhad,
direktor
"MUZURI" d.o.o. Visoko
"M&L COMPANY" d.o.o.
Visoko
Ul. Muhašinovići bb,
Visoko
Ul. Musala br. 1,
Visoko
229.
238.
239.
Sejdić Hamdo,
direktor
Šabanović Muhamed,
direktor
Trgovina na veliko ostacima
i otpacima
Trebinjac Miralem,
direktor
Proizvodnja električnih
motora
Hodžić Velid, direktor
Skopljak Armin,
direktor
Ostala trgovina na veliko
Ostala trgovina na veliko
Trgovina na malo metalnom
robom, bojama i staklom u
specijaliziranim
prodavnicama
Proizvodnja mlinskih
proizvoda
Uslužna djelatnost
240.
"M&S" d.o.o. Visoko
241.
"NERZZ BEŠLAGIĆ" d.o.o.
Visoko
Ul.Mule Hodžića bb,
Visoko
OzrakovićiIndustrijska zona bb,
Visoko
242.
"NEIMAX" d.o.o. Visoko
Topuzovo polje bb,
Visoko
Neimarlija Azema,
direktor
Proizvodnja celuloze i
kartona
243.
"NINE-PROM" d.o.o. Visoko
"NESKO PROM" d.o.o. Visoko
Osmanbašić Anes,
direktor
Hasić Muamer,
direktor
Prevoz robe u cestovnom
saobraćaju
244.
Muhašinovići bb,
Visoko
Stuparići br. 31,
Visoko
OPĆINA VISOKO
Purić Adis, direktor
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
Bešlagić Emir, direktor
Proizvodnja kožne odjeće
Uzgoj peradi
Page 13
REGISTAR PRIVREDNIH DRUŠTAVA
245.
"NEW GRADEKO" d.o.o.
Visoko
Ul. Kakanjska br. 4,
Visoko
Ferhatović Sulejman,
direktor
Posredovanje u trgovini
mašinama
246.
"NEWIS-BAU" d.o.o. Visoko
Ul.Podvisoki bb,
Visoko
Tomić Nenad, direktor
Posredovanje u trgovini
raznovrsnim proizvodima
247.
"N & A" d.o.o. Visoko
Dobrinje bb, Visoko
Nermina Aličković,
direktor
248.
" OLEA" d.o.o. Visoko
Donje Rosulje br.28IV/13, Visoko
Silajdžić Saima,
direktor
Mulići br. 21, Visoko
Maurovići bb,
Visoko
Donje MoštreRibnjak bb, Visoko
Gornja Vratnica bb,
Visoko
Ul.Skopljaka br.15,
Visoko
Ozrakovići bb,
Visoko
Kadić Tarik, direktor
Omerbegović
Nermina, direktor
Omerbegović
Muhamed, direktor
Adisa Hodžić, direktor
Muharemović Mubina,
direktor
Mujezinović Almaida,
direktor
Ostala trgovina na veliko
Trgovina na veliko hemijskim
proizvodima
Trgovina na veliko mašinama
za rudarstvo i građevinarstvo
Djelatnost drugih posrednika
u saobraćaju
Zečević Melina,
direktor
Omanović Adnan,
direktor
Trgovina na malo električnim
aparatima
Proizvodnja ambalaže od
plastične mase
Namik
Mehmedagić,direktor
Trgovina na veliko kafom i
čajevima
Hasanbegović
Mirsad,direktor
Nespecijalizovana trgovina
na veliko
Nespecijalizirana trgovina na
veliko hranom, pićima i
duhanskim proizvodima
249.
250.
251.
"OMEGA-COMERC" d.o.o.
Visoko
"OMERBEGOVIĆ" d.o.o.
Visoko
Posredovanje u trgovini
raznovrsnim proizvodima
Ostala trgovina na malo u
specijalizovanim
prodavnicama
Proizvodnja i konzerviranje
mesa
Uslužne djelatnosti u
šumarstvu
252.
"OMS-PROMET" d.o.o. Visoko
"OPŠTA ZADRUGA BIOS" d.o.o.
Visoko
253.
"ORT" d.o.o. Visoko
254.
"OTRANT-ŠPED" d.o.o. Visoko
255.
"PACE" d.o.o. Visoko
256.
"PAKOM" d.o.o. Visoko
Tabhanska bb,
Visoko
Okolišće br.46,Donje
Moštre, Visoko
257.
"Pak- KOKOS" d.o.o. Visoko
Uvorići bb, Visoko
258.
"Pak- RAMPART" d.o.o. Visoko
259.
"PARADAJZ" d.o.o. Visoko
260.
"P B Z-GLOBAL" d.o.o. Visoko
Topuzovo polje bb,
Visoko
PC Vizija, ul. Alije
Izetbegovića bb,
Visoko
Ul. Matrakčijina
br.2, Visoko
261.
"PEKARA EFENDIRA" d.o.o.
Visoko
Ul.Kadije Uvejsa
br.13, Visoko
Efendira Refik, direktor
Trgovina na malo tekstilom
Trgovina na malo hljebom,
proizvodima od brašna,
kolačima u specijalizovanim
prodavnicama
262.
"PERSPEKTIVA INŽENJERING"
d.o.o Visoko
Ul.Musala br.12,
Visoko
Spaho Admir, direktor
Arhitektonske djelatnosti
OPĆINA VISOKO
Basel Al Kassmi,
direktor
Vasiljević Predrag,
direktor
Page 14
REGISTAR PRIVREDNIH DRUŠTAVA
263.
"PETRO" d.o.o. Visoko
Tušnjići bb, Visoko
Čajangradska bb,
Visoko
Ul. Kakanjska br. 4,
Visoko
264.
"PHINEX" d.o.o. Visoko
265.
"PINETO" d.o.o. Visoko
266.
"PIPI" d.o.o. Visoko
267.
"POLYGRAFICA" d.o.o. Visoko
Kralupi bb, Visoko
Zanatski centar
Sebilj II, Visoko
268.
"PRELIĆ" d.o.o. Visoko
Alkandari Mohammad
A A A, direktor
Karačić Zehrid,
direktor
Musabašić Muriz,
direktor
Eminović Admir,
direktor
Organizacija sastanaka i
poslovnih sajmova
Posredovanje u trgovini
prehrambenim proizvodima
Proizvodnja talasaste hartije
i kartona
Loznik bb, Visoko
Medica Alen, direktor
Prelić Zukan Hanka,
direktor
Uzgoj peradi
Posredovanje u trgovini
specijaliziranoj za određene
Ostala trgovina na malo u
nespecijaliziranoj trgovini
269.
"PREVENT FABRICS" d.o.o.
Visoko
Ul.Topuzovo polje
bb, Visoko
Nalbantić Kenan,
direktor
Tkanje tekstila
270.
"PREVENT INTERIOR" d.o.o.
Visoko
Goruša bb, Visoko
Lisica Alan, direktor
271.
"PREVENT SARAJEVO" d.o.o.
Visoko
Goruša bb, Visoko
Haris Rahman,
direktor
Šivanje auto presvlaka
Ul. Topuzovo polje
bb, Visoko
Jazvin Almir, direktor
Proizvodnja ostalih tekstilnih
proizvoda
Ul. Topuzovo polje
bb, Visoko
Čazim Hamzić, direktor
Štavljenje i obrada kože
Rahman Haris, direktor
Šivanje auto presvlaka
272.
"PREVENT BH" d.o.o. Visoko
Proizvodnja namještaja
274.
"PREVENT LEATHER SARAJEVO"
d.o.o. Visoko
"PREVENT VISOKO" d.o.o.
Visoko
275.
"PREMIUM GROUP" d.o.o.
Visoko
276.
"PRIMAVERA" d.o.o. Visoko
Goruša bb, Visoko
Industrijska zona
Ozrakovići bb,
Visoko
Naselje Luke bb,
Visoko
277.
"PROVIS d.o.o. Visoko
Čekrekčije bb,
Visoko
Smajlović Saša,
direktor
Nespecijalizovana trgovina
na veliko
278.
"POKOP" d.o.o. Visoko
Radinovići br.55,
Visoko
Omanović Mahir,
direktor
Pogrebna djelatnost
279.
"PORČA" d.o.o. Visoko
Poriječani bb, Visoko Porča Sakib, direktor
280.
281.
"RALF" d.o.o. Visoko
"RAMING COMPANY" d.o.o.
Visoko
282.
"RAMIZ TRADE" d.o.o. Visoko
273.
OPĆINA VISOKO
Mehmedagić Namik,
direktor
Trgovina na veliko metalnom
robom
Djelatnost drugih posrednika
Trbonja Mirza, direktor u saobraćaju
Trgovina na malo
Gornje Moštre
br.52, Visoko
Hadžiasimbeg Ismir,
direktor
Seoča br.37, Visoko
Ramić Vahid, direktor
Pokretna prodaja
Završni radovi u
građevinarstvu
Ciglanska bb, Visoko
Noaman Alawadhi
Ramez
Posredovanje u prometu
nekretnina
Page 15
REGISTAR PRIVREDNIH DRUŠTAVA
283.
"REAL ESTATE BOSNIA" d.o.o.
Visoko
Ul.Alije Izetbegovića
bb, Visoko
Baković Belma,
direktor
Posredovanje u prometu
nekretnina
Musa Samir, direktor
Rizvanović Enes,
direktor
Al Chikh Bachir,
direktor
Tehnička ispitivanja i analiza
288.
"R ŠPED" d.o.o. VISOKO
Ul. Braće Zečevića
br. 3A, Visoko
Ul.Ciglanska bb,
Visoko
Ul.Skopljaka bb,
Visoko
Industrijska zonaOzrakovići bb,
Visoko
Industrujska zona
Ozrakovići bb,
Visoko
289.
"SADIK-PROM" d.o.o. Visoko
Donja Zimča bb,
Visoko
Sadiković Halima,
direktor
Betonski proizvodi
290.
"SARAČ-STYLE" d.o.o. Visoko
Zanatski centar
Sebilj br.2, Visoko
Sarač Hašim, direktor
Trgovina na veliko
električnim aparatima
291.
"SAMI-PROMET" d.o.o. Visoko
Donja Vratnica bb,
Visoko
Avdukić Mirsad,
direktor
Skladišta i stovarišta
292.
"SARA INVEST" d.o.o. Visoko
293.
"SEBILJ" d.d. Visoko
284.
"REMIS" d.o.o. Visoko
285.
"RM TEHNIK" d.o.o. Visoko
"RUHAIBA PARTNERS
INVESTMENT" d.o.o. Visoko
286.
287.
294.
"R-PRODUKT" d.o.o. Visoko
"SEMIĆ" IM d.o.o. Visoko
295.
"SEMKO" d.o.o. Visoko
296.
"SENA 99" d.o.o. Visoko
297.
Seoca bb, Visoko
Zanatski centar bb,
Visoko
Industrijska zonaOzrakovići bb,
Visoko
Loznik br. 57, Visoko
PC Vizija, ul. Alije
Izetbegovića bb,
Visoko
Mašinska obrada metala
Posredovanje u prometu
nekretninama
Kadić Rusmir, direktor
Proizvodnja i promet
industrijske opreme
Lomigora Haris,
direktor
Djelatnosti drugog
posrednika u saobraćaju
Čerkezović Esad,
direktor
Novokmet Mirsad,
direktor
Trgovina motornim vozilima
Arhitektonske djelatnosti
Semić Esad, direktor
Proizvodnja i konzerviranje
mesa
Semić Muhamed,
direktor
Trgovina na veliko mesom i
mesnim proizvodima
Hodžić Amir, direktor
Proizvodnja kožne odjeće
Semić Elvedina,
direktor
Proizvodnja furnira i ostalih
ploča
"SECOM" d.o.o. Visoko
Mulići bb, Visoko
298.
"SEMPROM" d.o.o. Visoko
Ul.Kadije Uvejsa bb,
Visoko
Semić Esad, direktor
Trgovina automobilima i
lakim vozilima
299.
"SERDARIĆ" export-import
d.o.o. Visoko
ul. Mule Hodžića bb,
Visoko
Serdarić Hamdo,
direktor
Cestovni prevoz robe
300.
"SIRČO-EXPORT-IMPORT"
d.o.o. Visoko
Ozrakovići bb,
Visoko
Sirčo Lejla, direktor
Ostale pomoćne djelatnosti
u prevozu
301.
"SINERGA" d.o.o. Visoko
Ul.Musala br.21,
Džafić Vildana,
Trgovina opreme za
OPĆINA VISOKO
Page 16
REGISTAR PRIVREDNIH DRUŠTAVA
Visoko
direktor
obućarsku industriju
Sirčo Zijad, direktor
Arhitektonske djelatnosti
Djelatnost slobodne zone
302.
"SINTEZA" d.o.o. Visoko
Ul.Naselje Prijeko
br.4, Visoko
303.
SLOBODNA ZONA "VISOKO"
d.o.o. Visoko
Ul. Kakanjska br.4,
Visoko
Bečirović Kemal,
direktor
304.
"SMAJIĆ DRVO" d.o.o. Visoko
305.
"STELLA TOURS" d.o.o. Visoko
Podgorani bb,
Visoko
Ul. Donje Rosulje
br.48, Visoko
Smajić Hasan, direktor
Pavlović Jasminka,
direktor
Djelatnost putničkih agencija
306.
"SUŠA-COMMERCE" d.o.o.
Visoko
Donja Zimča bb,
Visoko
Suša Osman, direktor
Trgovina na malo motornim
gorivima
307.
"ŠABA BH" d.o.o. Visoko
Ostala trgovina
308.
"ŠING " d.o.o. Visoko
Mokronoško polje
bb, Visoko
Industrijska zona
Ozrakovići bb,
Visoko
309.
“ B.N. PAC" d.o.o. Visoko
Okolišće bb, Visoko
Omanović Edin, Visoko
Usluge pripreme za štampu
310.
"TEMA" d.o.o. Visoko
Tatar Mersiha,
direktor
Mašinska obrada metala
311.
"TERGA GLOBE" d.o.o. Visoko
Ul.Mule Hodžića bb,
Visoko
Industrijska zonaOzrakovići bb,
Visoko
312.
"TERMOFEAL" d.o.o. Visoko
Ul.Kakanjska br.4,
Visoko
Nurudinović Islam,
direktor
Trgovina na veliko sirovom
kožom
Trgovina na veliko metalnom
robom, instalacijskim
materijalom, uređajima i
opremom za vodovod i
grijanje
313.
"TERMOHOLDING" d.o.o.
Visoko
Vratnica bb, Visoko
Karavdić Samir,
direktor
Trgovina na malo metalnom
robom
314.
"TEMPUSS" d.o.o. Visoko
Ul.Musala br.1,
Visoko
Suša Edin, direktor
Posredovanje u trgovini
raznovrsnim proizvodima
315.
"TEVE VARNOST ELEKTRONIKA" ul.Čajangradska
d.o.o. Visoko
br.6a, Visoko
Handžić Hamdo,
direktor
Proizvodnja karoserija za
motorna vozila
316.
"TE & RS" d.o.o. Visoko
Kraljevac br.10,
Visoko
Vražalić Mensura,
direktor
Računovodstveni i
knjigovodstveni poslovi
317.
"TREF" d.o.o. Visoko
"TREND COMMERC" d.o.o.
Visoko
Naselje Čekrekčije
bb, Visoko
Arnautovići bb,
Visoko
Ramović Fikret,
direktor
Bečirhodžić Irma,
direktor
Proizvodnja obuće
Nespecijalizovana trgovina
na veliko
318.
OPĆINA VISOKO
Šabić Malik, direktor
Proizvodnja metalne građe i
stolarije
Šahinović Salih,
direktor
Ostali instalacioni radovi
Džafić Vildana,
direktor
Page 17
REGISTAR PRIVREDNIH DRUŠTAVA
319.
"TRAKO" Export-Import d.o.o.
Visoko
Smršnica bb, Visoko
Trako Nedžad, direktor
Proizvodnja i konzerviranje
mesa
320.
"T & A AUTO" d.o.o. Visoko
Zanatski centar
Sebilj II bb, Visoko
Zerdo Samir, direktor
Trgovina motornim vozilima
na veliko
321.
"UGARAK-TRANSPORT" d.o.o.
Visoko
Donje Moštre bb,
Visoko
Ugarak Emin, direktor
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
322.
"UGARAK-PRODUKT" d.o.o.
Visoko
Dobrinje bb, Visoko
Ugarak Džemil,direktor
Proizvodnja građevinske
stolarije
323.
"UNION GRADNJA ASFALT"
d.o.o. Visoko
Srhinje br.143,
Visoko
Tokmo Salih, direktor
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
324.
"UNIVERSAL PRO" d.o.o. Visoko
Ul.Kralja Tvrtka
br.47, Visoko
Tatar Nihad, direktor
Ostala trgovina
325.
"UNIVERZAL-PROGRES" d.o.o.
Visoko
Tatar Ibrahim,
direktor
Veleprodaja i maloprodaja
elektro materijala i ležajeva
326.
"UPSTREAM INTERNET
SERVICES" d.o.o. Visoko
Ul.Kakanjska br.4,
Visoko
Ul.Alije Izetbegovića
br.1 (PC Vizija, III
sprat) Visoko
Biogradlija Arnes,
direktor
Obrada podataka
327.
"VAR-MON" d.o.o. Visoko
Ul. Mule Hodžića bb,
Visoko
Alić Branka, direktor
328.
"VALJEVCI" d.o.o. Visoko
Šareni Hanovi bb,
Visoko
Valjevac Amila,
direktor
Osnovni mašinski radovi
Ostala trgovina na malo u
specijaliziranim
prodavnicama
prehrambenim proizvodima
329.
"VELEPROMET-DC" d.o.o.
Visoko
Ozrakovići bb,
Visoko
Omerbegović
Muhamed, direktor
Ostale prateće djelatnosti u
saobraćaju
Ul.Branilaca br.19,
Visoko
332.
"VGT" OSIGURANJE d.d. Visoko
Goruša bb, Visoko
Ul.Alaudina br. 1,
Visoko
Blagojević Vitomir,
direktor
Beck Bernhard,
direktor
Ostala trgovina na malo
mješovitom robom
331.
"VELEPROMETMALOPRODAJA" d.d. Visoko
"VERITAS AUTOMOTIVE" d.o.o.
Visoko
Zukić Amir, direktor
Ostalo osiguranje
333.
"VGT BROKER" d.d. Visoko
Ul.Alaudina br. 3,
Visoko
Ahić Adi, direktor
Ostale finansijske uslužne
djelatnosti
334.
"VGT CONSULTING" d.o.o.
Visoko
Ul. Braće Zečevića
br. 3A, Visoko
Semić Mahira, direktor
Računovodstveni i
knjigovodstveni poslovi
336.
"VIBRATECH" d.o.o. Visoko
"VIMAR KOMERC" d.o.o.
Visoko
Čekrekčije bb,
Visoko
Arnautovići br. 42,
Visoko
337.
"VIMAR GROUPE" d.o.o. Visoko
Arnautovići br. 42,
Visoko
330.
335.
OPĆINA VISOKO
Ostala trgovina
Ajdin Admir, direktor
Proizvodnja mašina za
rudnike
Proizvodnja i konzerviranje
mesa
Ajdin Ehlimana,
direktor
Mesna industrija
Prelić Aida, direktor
Page 18
REGISTAR PRIVREDNIH DRUŠTAVA
338.
"VIMES" d.o.o. Visoko
339.
"VI-NET" d.o.o. Visoko
340.
"VINEX" Export-Import d.o.o.
Visoko
341.
"VIS-PANDA" d.o.o Exportimport Visoko
342.
"VITA-LIFE" d.o.o. Visoko
343.
344.
Maurovići bb,
Visoko
Burića br. 5, Visoko
Industrijska zona,
Ozrakovići bb,
Visoko
"VITA TRADE" d.o.o. Visoko
"VI-TRANS" d.o.o. Visoko
Ul. Carica br.21 A,
Visoko
Gogić Malik, direktor
Žiga Šefko,
346.
"VISPAK" d.d. Visoko
Ul.IX 4, Visoko
Ozrakovići bb,
Visoko
"VIZIJA" d.o.o. Visoko
Muhašinovići bb,
Visoko
349.
"VIZUM" d.o.o. Visoko
"VOĆAR PIRAMIDA"d.o.o.
Visoko
350.
"VRAČO" d.o.o. Visoko
351.
ZZ "VISOKO" p.o. Visoko
352.
"ZASE VET" d.o.o. Visoko
353.
"ZEMBEREK" d.o.o. Visoko
"ZEBSS-COMMERC"d.o.o.
Visoko
354.
355.
356.
357.
Skopljak Emina,
direktor
Ihtijarević Suad,
direktor
"VIS-TRADE" d.o.o. Visoko
348.
Krajišnik Neven,
direktor
Ul. Kralja Tvrtka br.
38, Visoko
Ul. Kakanjska br. 4,
Visoko
Ul.Kakanjska br.4,
Visoko
345.
347.
Gojak Edib, direktor
Ul.Gornje Rosulje
br.51, Visoko
Čekrekčije br. 13,
Visoko
Ul. Sarajevski put
bb, Visoko
Kljako Avdo, direktor
Kljako Dževad, direktor
Proizvodnja i prerada mesa
Emitiranje TV programa
Ostala trgovina na malo
izvan prodavnica, štandova i
tržnica
Trgovina na malo čvrstim i
tečnim gorivima
Proizvodnja prehrambenih
proizvoda i dijetalne hrane
Trgovina na veliko kafom,
čajem, kakaom i začinima
Klančević Mirza,
direktor
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
Posredovanje u trgovini
poljoprivrednim sirovinama i
živim životinjama
Hrvić Rusmir, direktor
Prerada čaja i kafe
Smajić Mevlida,
direktor
Građevinski radovi
Zilić Jasmin, direktor
Selimović
Sulejman,direktor
Nespecijalizovana trgovina
na veliko
Poljoprivredna proizvodnja
Vračo Mirsad, direktor
Genjac Sabrija,
direktor
Valjevac Zahid,
direktor
Kovanje metala
Iznajmljivanje automobila
Loznik bb, Visoko
Bečar Zlatan, direktor
Ramić Sabaheta,
direktor
"ZEM LIGHT" d.o.o. Visoko
Ul.Kralja Tvrtka
br.59, Visoko
Zečević Emir, direktor
"ZERDO" d.o.o. Visoko
Ul.Mule Hodžića bb,
Visoko
Zerdo Evelin, direktor
Trgovina elektro materijalom
Trgovina na malo u
nespecijaliziranim
prodavnicama
"ZUKAN" d.o.o. Visoko
Donja Zimča bb,
Visoko
Zukan Ibrahim,
direktor
Trgovina na veliko ostacima i
otpadima
OPĆINA VISOKO
Bakračevi bb, Visoko
Donje Moštre bb,
Visoko
Ul. Salihbegovića
br.2, Visoko
Poljoprivredna proizvodnja
Veterinarska stanica
Trgovina na malo cvijećem
Page 19
REGISTAR PRIVREDNIH DRUŠTAVA
358.
"YILDIZ TRANSPORT" d.o.o.
Visoko
359.
Društvo za transport,
trgovinu i usluge
Društvo za konsalting,
promet i usluge
"WADI" d.o.o. Visoko
Sarajevska bb
Donje Rosulje bb,
Visoko
Memišević Dženana
Alyahya Fahad Abdul
Rahman S, direktor
360.
"WIeNER" d.o.o. Visoko
Ul. Braće Zečevića
br. 3A, Visoko
Džafić Emir, direktor
361.
“QEIGHTY SALEH Y S ALJAHAIL”
d.o.o.
362.
"QUANTUM" d.o.o. Visoko
Ul.Kralja Tvrtka 50,
Visoko
Čekrekčije bb,
Visoko
Ferizović Halid,
direktor
Toromanović Amela,
direktor
Turizam i ugostiteljstvo
Trgovina na veliko
prehrambenim i
neprehrambenim
proizvodima
Posredovanje u trgovini
raznim proizvodima
363.
"QUATTRO-DI" d.o.o. Visoko
Zenička bb, Visoko
Dizdar Edin, direktor
Trgovina na veliko mašinama
za rudarstvo
"QUEEN" d.o.o. Visoko
Ul.Sarajevska bb,
Visoko
Softić Zinaida, direktor
Iznajmljivanje mašina i
opreme za građevinarstvo
364.
OPĆINA VISOKO
Page 20