NAMEŠTAJ ZA KUPATILA

Comments

Transcription

NAMEŠTAJ ZA KUPATILA
16
NAMEŠTAJ ZA KUPATILA
20
SADRŽAJ
PREMIUM












ANDREA, strane 4 - 5
MARINA, strana 6
SARA, strana 7
DIANA, strane 8 - 9
MONA, strane 10 - 11
ARIA, strane 12 - 14
DORA, strane 15
TIJANA, strane 16 - 19
TEA strane 20 - 21
ANA, strane 22 - 23
IVANA strana 24 - 27
LENA, strane 28 - 29
CLASSIC












NADA, strane 32 - 34
LAURA, strana 35
EKONOMIK, strane 36 - 37
CLASSIC 500, strane 38 - 39
CLASSIC 600, 650 strane 40 - 41
CLASSIC 700, strane 42 - 43
CLASSIC 900, strane 44 - 45
CLASSIC 110, 120 strane 46 - 47
SOFI, strane 48 - 51
S-30, 380, 600, strane 52 - 53
Kupatilske VERTIKALE, strana 54 - 57
LEGO, strana 58
2
premium
PREMIUM KOLEKCIJA PRUŽA
POSEBAN I PRIRODAN IZGLED KUPATILU.
Ormarići iz Premium kolekcije izrađeni su od medijapana farbanog
najkvalitetnijim bojama u raznim nijansama ili iverice koja je
oplemenjena
melaminskom folijom u koju je utisnuta tekstura drveta. Iverica je
presvučena zaštitnim slojem, a svaki deo kantovan je sa svih strana ABS
ili melaminskom trakom što sve obezbeđuje potpunu vlagootpornost i
paronepropustljivost ovih ormarića.
Svi PREMIUM ormarići sadrže savremeni SLOWMOTION mehanizam
otvaranja i zatvaranja vrata i fioka, što je još jedan detalj koji Roper
ormariće izdvaja na tržištu.
Lampe koje koristimo zadovoljavaju IP44 standard (vlagootpornosti), što
omogućava bezbedno korišćenje u kupatilima. Određeni modeli
poseduju
LED rasvetu, koju odlikuje velika ekonomičnost uz estetsku notu koju
poseduju.
3
PREMIUM COLLECTION OFFERS A SPECIAL AND NATURAL
LOOK OF THE BATHROOM.
Cabinets from the Premium collection are made from top quality MDF
painted in various shades of colors or plywood that is enriched with a
melamine resin embedding wood texture. Particleboard has a
protective
layer, and each piece has ABS or melamine edging tape on all sides. It all
provides to all cabinets complete resistance to humidity and steam.
All cabinets from Premium collection includes modern SLOWMOTION
mechanism of opening and closing doors and drawers, which is another
detail that Roper cabinets separates from others on the market.
We use lamps that satisfy the IP44 standard (humidity resistance),
allowing safe use in bathrooms. Certain models have LED lighting, which
is characterized by high efficiency and aesthetics.
4
Andrea
Lampa sa IP>44 faktorom vlagootpornosti,
bezbedna za korišćenje u kupatilima
vertikala | high cabinet
900BX
900A3
Lamp with IP>44 humidity resistance
factor, is safe for use in bathrooms
Andrea 900A3, 900BX konzolni|cantilevered,
Andrea vertikala | high cabinet
5
Slow- motion mehanizmi za zatvaranje
600A3
600BX
Slow- motion mechanisms for closing
Materijali: Univer sa frontovima
od medijapana
Materials: Univer with the fronts of MDF
Andrea 600A1, 600BX konzolni|cantilevered
Andrea vertikala | high cabinet
6
Marina
Lampa sa IP>44 faktorom vlagootpornosti,
bezbedna za korišćenje u kupatilima
vertikala | high cabinet
900BX
900A3
Lamp with IP>44 humidity resistance
factor, is safe for use in bathrooms
Marina 600A3, 600BX | 900A3, 900BX konzolni|cantilevered
Marina vertikala | high cabinet
7
Sara
Slow- motion mehanizmi za zatvaranje
600BX
600A3
Slow- motion mechanisms for closing
Materijali: Univer sa frontovima
od medijapana
Materials: Univer with the fronts of MDF
Sara 600A3, 600BX konzolni|cantilevered
Sara vertikala | high cabinet
8
Diana
Lampa sa IP>44 faktorom vlagootpornosti,
bezbedna za korišćenje u kupatilima
600BX
600A3
Lamp with IP>44 humidity resistance
factor, is safe for use in bathrooms
Diana 600A1, 600BX konzolni|cantilevered
Diana vertikala | high cabinet
9
Slow- motion mehanizmi za zatvaranje
900BX
900A3
vertikala | high cabinet
Slow- motion mechanisms for closing
Materijali: Univer sa frontovima
od medijapana
Materials: Univer with the fronts of MDF
Diana 900A3, 900BX konzolni|cantilevered
Diana vertikala | high cabinet
10
Mona
Lampa sa IP>44 faktorom vlagootpornosti,
bezbedna za korišćenje u kupatilima
1000BX
1000A3
vertikala | high cabinet
Lamp with IP>44 humidity resistance
factor, is safe for use in bathrooms
Mona 100A3, 100BX konzolni|cantilevered
Mona vertikala | high cabinet
11
Slow- motion mehanizmi za zatvaranje
700BX
700A3
vertikala | high cabinet
Slow- motion mechanisms for closing
Materijali: Univer | Materials: Univer
Mona 700A1, 700BX konzolni|cantilevered
Mona vertikala | high cabinet
12
Aria
Halogena rasveta sa trafoom
i poklopcem rasvete
Halogen lighting with transformer
station and lighting cover
Aria 750A3 bež|beige, 750BX konzolni|cantilevered,
Aria vertikala | high cabinet
13
Slow- motion mehanizmi za zatvaranje
vertikala | high cabinet
750BX
750A3
Slow- motion mechanisms for closing
Materijali: Medijapan | Materials: MDF
Aria 750A3 bela|white, 750BX, konzolni|cantilevered,
Aria vertikala | high cabinet
14
Aria
Halogena rasveta sa trafoom
i poklopcem rasvete
Halogen lighting with transformer
station and lighting cover
Slow- motion mehanizmi za zatvaranje
600BX
600A3
Slow- motion mechanisms for closing
Materijali: Medijapan
Aria 600A3 bela|white, 600BX konzolni|cantilevered,
Aria vertikala | high cabinet
15
Materials: MDF
Lampa sa IP>44 faktorom vlagootpornosti,
bezbedna za korišćenje u kupatilima
Dora
Lamp with IP>44 humidity resistance
factor, is safe for use in bathrooms
Slow- motion mehanizmi za zatvaranje
500BX
600A3
Slow- motion mechanisms for closing
Materijali: Medijapan
Materials: MDF
Lena 600A3,
Dora 500BX konzolni|cantilevered
16
Tijana
Visokokvalitetni slow-motion klizači
sa potpunim izvlačenjem
Materijali: Medijapan
Tijana 900A3 bela | white, 900BX,
Tijana vertikala | high cabinet
17
Materials: MDF
vertikala|high cabinet
900BX
900A3
High quality slow-motion slider
with full extension
MODERAN DIZAJN I
VRHUNSKI KVALITET
Halogena rasveta sa trafoom i
poklopcem rasvete
Napon <50V, bezbedan za
korišćenje u kupatilu
Halogen lighting with transformer
station and covers lighting
Voltage <50V, safe to use
in the bathroom
Tijana 900A3 siva | gray, 900BX,
Tijana vertikala | high cabinet
18
Tijana 600A3 bela | white, 600BX,
Tijana vertikala | high cabinet
19
vertikala|high cabinet
600BX
600A3
Tijana
Tijana 600A3 siva | gray, 600BX,
Tijana vertikala | high cabinet
20
Tea
LED rasveta
LED lighting
Led rasveta, ekonomična potrošnja
Tea 900A3, 900BX,
Tea vertikala | high cabinet
21
vertikala|high cabinet
900BX
900A3
Led Lighting, fuel economy
Visokokvalitetni slow-motion klizači
sa potpunim izvlačenjem
vertikala|high cabinet
600BX
600A3
High quality slow-motion slider
with full extension
Materijali: Univer
Materials: Univer
Tea 600A3, 600BX,
Tea vertikala | high cabinet
22
Ana
Lampa sa IP>44 faktorom vlagootpornosti,
bezbedna za korišćenje u kupatilima
vertikala|high cabinet
900BX
900A1
Lamp with IP>44 humidity resistance
factor, is safe for use in bathrooms
Slow- motion mehanizmi za zatvaranje
Ana 900A1, 900BX,
Ana vertikala | high cabinet
23
Slow- motion mechanisms for closing
vertikala|high cabinet
600A1
600BX
Materijali: Univer | Materials: Univer
Ana 600A1, 600BX,
Ana vertikala | high cabinet
24
Ivana
Lampa sa IP>44 faktorom vlagootpornosti,
bezbedna za korišćenje u kupatilima
vertikala|high cabinet
100BX
100A1
Lamp with IP>44 humidity resistance
factor, is safe for use in bathrooms
Slow- motion mehanizmi za zatvaranje
Ivana 100A1, 100BX konzolni|cantilevered,
Ivana vertikala | high cabinet
25
Slow- motion mechanisms for closing
vertikala|high cabinet
750A1
750BX
Materijali: Univer
Materials: Univer
Ivana 750A1, 750BX konzolni|cantilevered,
Ivana vertikala | high cabinet
26
100BX
Ivana 100A1, 100BX stojeći | standing cabinet,
Ivana vertikala | high cabinet
27
vertikala|high cabinet
100A1
Ivana
vertikala|high cabinet
750A1
750BX
Ivana 750A1, 750BX stojeći | standing,
Ivana vertikala | high cabinet
28
Lena
Slow- motion mehanizmi za zatvaranje
vertikala|high cabinet
600BX
600A3
Slow- motion mechanisms for closing
Materijali: 100% medijapan farban
poliuretanskom bojom visokog sjaja
Lena 600A3, 600BX,
Lena vertikala | high cabinet
29
Materials: 100% MDF painted in
high-gloss polyurethane paint
MOGUĆNOST KOMBINOVANJA SA
ORMARIĆEM TIJANA 600A3
Tijana 600A3, Lena 600BX,
Lena vertikala high cabinet
30
classic
Roper klasik ormarići su izrađeni od MDF-a poznatih evropskih
proizvođača (KAINDL i HALLEIN) u najvišoj klasi kvaliteta.
U proizvodnji koristimo sirovi i oplemenjeni medijapan sa
melaminskim folijama visoke gramaže a svaki komad se kantuje
sa sve četiri strane melaminskom ili abs trakom. Obrada se vrši na
najsavremenijim CNC mašinama sa velikom preciznošću i kvalitetom
izrade. Završna obrada MDF-a se radi izolantom za MDF a zatim
poliesterskom podlogom koja se nanosi u više slojeva i završno farba
poliuretanskom bojom visokog sjaja čime se u kombinaciji ovih
boja postiže plastifikacija MDF-a koja mu obezbeđuje dugotrajnost i
otpornost.
Elementi se proizvode u uobičajenim standardnim dimenzijama i
pružaju neograničenu mogućnost kombinovanja u zavisnosti od
prostora za koji su namenjeni i želja kupca.
Svi proizvodi su projektovani po svetskim standardima kvaliteta i
veoma su praktični i funkcionalni.
31
Roper Classic cabinets are made of MDF from well-known
manufacturers KAINDL and HALEIN in the highest class.
We use raw and refined MDF with melamine foil of high quality and
each piece is glued on all four sides with melamine or ABS tape. The
processing is done on modern CNC machines with high precision and
production quality. Finishing MDF is done with isolator for MDF. Then
the polyester substrate is applied in several layers and then painted
high-gloss polyurethane. This allows the combination of these colors
achieved by laminating MDF that it provides durability and strength.
The elements are standard sizes and offer endless opportunities of
combining depending of space for which are intended and buyers
wishes
All the products are designed by Swedish standard quality
and they are very practical and functional.
32
Nada
120
832
166
150
334
200
832
1200
800
120A3
200
120BX
831
1200
Nada 120A3, 120BX
33
1170
850BX
850A3
vertikala|high cabinet
850
Nada 850A3, 850BX
34
750BX
750A3
750
650BX
Nada 550 | 650 | 750
35
650A3
650
550BX
550A3
550
Nada
Laura
vertikala|high cabinet
600BX
600A1
Laura 600A1, 600BX,
Laura vertikala | high cabinet
Laura 600A1, 600BX
36
Ekonomik
750BX
750A3
750
Ekonomik 750A43, 750BX
37
EKONOMIK 450 | 550 | 650
38
650BX
650A3
650
550BX
550A3
550
450BX
450A3
450
Classic
520BX
500A4
500
500A4, 520BX
39
520BX
500A4/1
500
500A4/1, 520BX
40
Classic
650BX
600A3
600
600A3, 650BX
41
650BX
650A3
650
650A3, 650BX
42
Classic
700BX
700A1
700
700A1, 700BX
43
700BX
700A1/1
700
700A1/1, 700BX
44
Classic
901BX
900A1/1
900
900A1/1, 901BX
45
900BX
900A1
900
900A1, 900BX
46
Classic
110BX
110A1/1
110
110A1/1, 110BX
47
120BX
120A1
120
Izrada: 100% medijapan farban poliuretanskom bojom visokog sjaja
Production of 100% MDF painted in
high-gloss polyurethane paint
120A1, 120BX
48
Sofi
560
850
520A4/1
520
130
460
870
520BX
560
350
600
625
600BX
49
Sofi 600A1, 600BX
350
850
650
450
Sofi 520A4/1, 560BX
985
600A1
280
750
750A1
1000
750
180
750BX
870
750
480
SOFI 750A1, 750BX
50
Sofi
900
850
500
SOFI 900A1, 900BX
51
870
865
900BX
340
1015
900A1
180
105
180
500
1015
105A1
1000
870
105BX
1050
340
SOFI 105A1, 105BX
52
vertikala S-30X|high cabinet S-30X
S-30X Vertikale
S-30x
vertikala 380C|high cabinet 380C
380C
Vertikala S-30X
High cabinet S-30X
53
Vertikala 380C, korpa | polica
High cabinet 380C, basket | shelf
vertikala 600|high cabinet 600
600
Vertikala 600
High cabinet 600
Vertikala 600
High cabinet 600
54
Vertikale
vertikala uno|high cabinet uno
Uno
Vertikala Uno , korpa | polica
High cabinet Uno, basket | shelf
55
vertikala uno|high cabinet duo
Duo
Vertikala Duo
High cabinet Duo
350 KX
350 KX
350 KX , korpa | polica
350 KX cabinet, basket | shelf
56
600C
600C pod|floor
600C zid|wall
600C zid|600C wall
600C pod|600C floor
57
4 fioke|drawers
2 fioke|drawers
Poluvertikala sa 2 fioke|cabinet with 2 drawers
poluvertikala sa 4 fioke
|cabinet with 4 drawers
58
Lego
fioke
polica
vrata
SVI ELEMENTI
IZLOŽENI U
KOMPLETIMA,
DOSTUPNI SU
U PRODAJI I
POJEDINAČNO
Lego vrata | door, Lego polica |
shelf, Lego fioke | drawers
59
Roper Vam nudi više od drugih


Pratimo svetske trendove u dizajnu i izradi ormarića
Izuzetan kvalitet izrade
60
Projektni biro:
Mihajila Gavrilovića 6 (Južni Bulevar)
+381 11 3974 627
Proizvodni pogon i direkcija:
Karađorđeva 113a
11260 Umka ‫ ׀‬Beograd ‫ ׀‬Srbija
Tel. ‫ ׀‬Fax +381 11 8025 654
+381 11 8026 456
www.roper.co.rs

Similar documents